Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Piotr Kunowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6302645 2021.12.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6302642 2021.12.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6302644 2021.12.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6302643 2021.12.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6302641 2021.12.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6302639 2021.12.27 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6302640 2021.12.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6295753 2021.12.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6295754 2021.12.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6295755 2021.12.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6295756 2021.12.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6295746 2021.12.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6295747 2021.12.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6295748 2021.12.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6295749 2021.12.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6295750 2021.12.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6295751 2021.12.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6295752 2021.12.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 200 6273637 2021.12.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 6273638 2021.12.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6273639 2021.12.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6273640 2021.12.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 6273641 2021.12.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6273642 2021.12.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6273643 2021.12.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6273644 2021.12.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6273645 2021.12.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6269318 2021.12.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6269319 2021.12.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 6269316 2021.12.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6269315 2021.12.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6269317 2021.12.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6269314 2021.12.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6269312 2021.12.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 6269313 2021.12.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6269310 2021.12.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 6269311 2021.12.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 30 6269309 2021.12.10 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 6269044 2021.12.10 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 1 6269043 2021.12.10 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 6268970 2021.12.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6268969 2021.12.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6268968 2021.12.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6268967 2021.12.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6268295 2021.12.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6268296 2021.12.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6268297 2021.12.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6268298 2021.12.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6268299 2021.12.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6268300 2021.12.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6268301 2021.12.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6268302 2021.12.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6260745 2021.12.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 6260684 2021.12.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6260683 2021.12.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6260681 2021.12.05 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 120 6260682 2021.12.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 6260680 2021.12.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6260678 2021.12.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6260676 2021.12.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6260675 2021.12.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6260677 2021.12.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 6260673 2021.12.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6260674 2021.12.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6260670 2021.12.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6260671 2021.12.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6260672 2021.12.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6260669 2021.12.05 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 6260668 2021.12.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6260666 2021.12.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 6260664 2021.12.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6260665 2021.12.05 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 6260663 2021.12.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6260667 2021.12.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6247462 2021.11.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6247375 2021.11.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6249202 2021.11.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6247376 2021.11.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6247374 2021.11.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6247373 2021.11.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6247370 2021.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6247371 2021.11.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6247372 2021.11.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6247369 2021.11.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6247366 2021.11.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6247368 2021.11.28 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6247365 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6247367 2021.11.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6247363 2021.11.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6247360 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6247364 2021.11.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6247361 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6247362 2021.11.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6247359 2021.11.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6247356 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6247358 2021.11.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6247357 2021.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6247355 2021.11.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6247353 2021.11.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6247352 2021.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6247354 2021.11.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6247349 2021.11.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6247351 2021.11.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6247350 2021.11.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6246583 2021.11.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6246582 2021.11.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6246581 2021.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6246577 2021.11.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6246580 2021.11.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6246578 2021.11.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 6246579 2021.11.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6246576 2021.11.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 6246304 2021.11.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6246303 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6246302 2021.11.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6246301 2021.11.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6231811 2021.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6231810 2021.11.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6231809 2021.11.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6231808 2021.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6231807 2021.11.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6231805 2021.11.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6231806 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6231804 2021.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 6231802 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6231803 2021.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6231801 2021.11.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6231799 2021.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6231800 2021.11.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6231798 2021.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 6231797 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6231795 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6231796 2021.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6231794 2021.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6231793 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 6231791 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6231792 2021.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 6231790 2021.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 6231789 2021.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6231788 2021.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6231783 2021.11.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 6231786 2021.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6231784 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6231785 2021.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6231787 2021.11.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 6231782 2021.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6231273 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6231272 2021.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6231271 2021.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6231270 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6231274 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6231266 2021.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6231269 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6231275 2021.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6231268 2021.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6231267 2021.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6231265 2021.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6231264 2021.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6231262 2021.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6231263 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6231261 2021.11.21 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 6231260 2021.11.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6231142 2021.11.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6231140 2021.11.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 6231139 2021.11.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 6231138 2021.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6231137 2021.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6231136 2021.11.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 6231141 2021.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 6231134 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 6231132 2021.11.21 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6234324 2021.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6231133 2021.11.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6231130 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6231129 2021.11.21 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 6231131 2021.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 6230903 2021.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6230905 2021.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6230902 2021.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6230904 2021.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6230901 2021.11.21 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6230900 2021.11.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6230899 2021.11.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6230897 2021.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 6230898 2021.11.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 6230896 2021.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1000 6230895 2021.11.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6230894 2021.11.21 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6230893 2021.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6230892 2021.11.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 6230891 2021.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 6230890 2021.11.21 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6218081 2021.11.14 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6217508 2021.11.14 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 6217480 2021.11.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6214557 2021.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6214558 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6214430 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6214428 2021.11.13 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 50 6214429 2021.11.13 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 50 6214427 2021.11.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6214141 2021.11.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6214143 2021.11.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6214142 2021.11.13 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6214140 2021.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6214139 2021.11.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 6214136 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6214138 2021.11.13 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 6214137 2021.11.13 mapa
rzadki alka, Alca torda 3 6214135 2021.11.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6214133 2021.11.13 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6214132 2021.11.13 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 6214134 2021.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6214131 2021.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6214129 2021.11.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6214128 2021.11.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6214130 2021.11.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6214127 2021.11.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6214126 2021.11.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 6214125 2021.11.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6214124 2021.11.13 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6212267 2021.11.12 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6212266 2021.11.12 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 6211461 2021.11.12 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 6211462 2021.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6211459 2021.11.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6211458 2021.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6211455 2021.11.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6211456 2021.11.12 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 6211457 2021.11.12 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 8 6211460 2021.11.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 6210963 2021.11.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6210962 2021.11.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6210964 2021.11.12 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6210961 2021.11.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 6210959 2021.11.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6210958 2021.11.12 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6210957 2021.11.12 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 10 6210960 2021.11.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6210955 2021.11.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6210954 2021.11.12 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 6210956 2021.11.12 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6210953 2021.11.12 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 6210952 2021.11.12 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6208835 2021.11.11 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 6208834 2021.11.11 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 6208205 2021.11.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6208204 2021.11.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 6208202 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6208203 2021.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6208201 2021.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6208200 2021.11.11 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6208199 2021.11.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 15 6208198 2021.11.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6208197 2021.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6184805 2021.11.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 6184804 2021.11.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6184802 2021.11.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6184803 2021.11.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6184801 2021.11.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 6184800 2021.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6184799 2021.11.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6184797 2021.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6184796 2021.11.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6184793 2021.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6184798 2021.11.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6184795 2021.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6184792 2021.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6184794 2021.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6184790 2021.11.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 6184789 2021.11.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6184788 2021.11.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6184791 2021.11.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6184787 2021.11.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 6184786 2021.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6184785 2021.11.01 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6183889 2021.10.31 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6180950 2021.10.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6180949 2021.10.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6180948 2021.10.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6180947 2021.10.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6180946 2021.10.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6180819 2021.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6180818 2021.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 6180817 2021.10.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6180816 2021.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6180814 2021.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 6180815 2021.10.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 6180813 2021.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6180812 2021.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 6180811 2021.10.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 6180810 2021.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6180807 2021.10.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6180809 2021.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6180806 2021.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6180808 2021.10.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6180805 2021.10.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6180804 2021.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6180803 2021.10.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 6180802 2021.10.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 6180801 2021.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6180800 2021.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6180771 2021.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6180769 2021.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6180768 2021.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 6180770 2021.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 6180767 2021.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6180765 2021.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6180764 2021.10.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6180763 2021.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6180766 2021.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6180761 2021.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6180762 2021.10.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6180760 2021.10.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6180759 2021.10.31 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6180757 2021.10.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6180758 2021.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 6180756 2021.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6180755 2021.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6156805 2021.10.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6156804 2021.10.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6156806 2021.10.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6156803 2021.10.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6156802 2021.10.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6156801 2021.10.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6156799 2021.10.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6156800 2021.10.22 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6156798 2021.10.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6156797 2021.10.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6156796 2021.10.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6156795 2021.10.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6156793 2021.10.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6156792 2021.10.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 6156794 2021.10.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6156791 2021.10.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6155947 2021.10.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6155946 2021.10.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6155944 2021.10.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6155945 2021.10.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6154834 2021.10.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6154807 2021.10.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6154802 2021.10.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6154806 2021.10.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6154800 2021.10.21 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6154801 2021.10.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6154799 2021.10.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6154805 2021.10.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6154803 2021.10.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6154804 2021.10.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6154798 2021.10.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 6154797 2021.10.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6154796 2021.10.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6154795 2021.10.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6154794 2021.10.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6154793 2021.10.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6154792 2021.10.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6154791 2021.10.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6154814 2021.10.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6153522 2021.10.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6153521 2021.10.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6153520 2021.10.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6152575 2021.10.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6152574 2021.10.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6152573 2021.10.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6152572 2021.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6152571 2021.10.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 6152569 2021.10.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6152568 2021.10.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6152570 2021.10.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 6152567 2021.10.20 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 6152566 2021.10.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6152563 2021.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6152564 2021.10.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6152565 2021.10.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6152562 2021.10.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6152560 2021.10.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6152561 2021.10.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6152559 2021.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6152557 2021.10.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 6152558 2021.10.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 6152556 2021.10.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6150808 2021.10.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6150807 2021.10.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6150809 2021.10.19 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6150806 2021.10.19 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6149996 2021.10.19 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6149997 2021.10.19 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6149995 2021.10.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6149994 2021.10.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6149993 2021.10.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6149989 2021.10.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6149990 2021.10.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6149992 2021.10.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6149991 2021.10.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6149988 2021.10.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6149987 2021.10.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6149986 2021.10.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 6149984 2021.10.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6149985 2021.10.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6147636 2021.10.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6147635 2021.10.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6147637 2021.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 6147634 2021.10.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6147653 2021.10.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6147652 2021.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6147651 2021.10.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6147650 2021.10.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6147649 2021.10.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6147648 2021.10.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6147647 2021.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6147646 2021.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6147645 2021.10.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6147644 2021.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6147642 2021.10.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6147643 2021.10.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6147641 2021.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6147640 2021.10.18 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6147639 2021.10.18 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 2 6147638 2021.10.18 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6148438 2021.10.18 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6151813 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 6151704 2021.10.17 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6143176 2021.10.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6143177 2021.10.17 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6143175 2021.10.17 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 6143174 2021.10.17 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 18 6143172 2021.10.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 6143173 2021.10.17 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6143171 2021.10.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6143170 2021.10.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6143169 2021.10.17 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 11 6143168 2021.10.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6143167 2021.10.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6143166 2021.10.17 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6143165 2021.10.17 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6143162 2021.10.17 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6143164 2021.10.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6143161 2021.10.17 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 6143163 2021.10.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6143160 2021.10.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6143159 2021.10.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6143157 2021.10.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6143156 2021.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6143158 2021.10.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6143155 2021.10.17 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 13 6143154 2021.10.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 6143153 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6151812 2021.10.16 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6151703 2021.10.16 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 6138263 2021.10.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 6137624 2021.10.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6138027 2021.10.15 mapa
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 6137501 2021.10.15 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6137197 2021.10.15 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6137198 2021.10.15 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 6137196 2021.10.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6137117 2021.10.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6137115 2021.10.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6137114 2021.10.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6137111 2021.10.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6137116 2021.10.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6137113 2021.10.15 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6137112 2021.10.15 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6136976 2021.10.15 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 6136980 2021.10.14 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6136978 2021.10.14 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 22 6136977 2021.10.14 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6138153 2021.10.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6136979 2021.10.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6137110 2021.10.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6135119 2021.10.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6135118 2021.10.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6135116 2021.10.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6135117 2021.10.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6135115 2021.10.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6135114 2021.10.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6135112 2021.10.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6135113 2021.10.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6135111 2021.10.14 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 6135110 2021.10.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6135109 2021.10.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6135108 2021.10.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6135107 2021.10.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6135105 2021.10.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6135106 2021.10.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6135103 2021.10.14 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6135102 2021.10.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6135101 2021.10.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6135100 2021.10.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6135099 2021.10.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6135098 2021.10.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6135097 2021.10.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6135096 2021.10.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6135104 2021.10.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6135094 2021.10.14 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 6135095 2021.10.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6124573 2021.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6124572 2021.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6124571 2021.10.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6124570 2021.10.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6124569 2021.10.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6124568 2021.10.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6124567 2021.10.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 5 6124469 2021.10.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6124468 2021.10.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6124467 2021.10.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6124466 2021.10.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6124450 2021.10.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6124451 2021.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6124452 2021.10.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6124449 2021.10.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6124448 2021.10.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6124447 2021.10.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 15 6124446 2021.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6124445 2021.10.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6121608 2021.10.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6121607 2021.10.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6121606 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6121583 2021.10.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6121584 2021.10.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6121581 2021.10.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 6121582 2021.10.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6121580 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6121506 2021.10.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6121505 2021.10.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6121508 2021.10.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6121504 2021.10.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6121507 2021.10.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6121439 2021.10.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6121438 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6121436 2021.10.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6121437 2021.10.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6121435 2021.10.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6121037 2021.10.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6121036 2021.10.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6121038 2021.10.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6121034 2021.10.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6121035 2021.10.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6121033 2021.10.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6121032 2021.10.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6121031 2021.10.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6121028 2021.10.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 6121030 2021.10.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6121029 2021.10.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6121027 2021.10.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6121025 2021.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6121026 2021.10.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6121024 2021.10.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6121019 2021.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6121018 2021.10.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6121017 2021.10.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6121016 2021.10.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6121021 2021.10.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6121020 2021.10.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6121014 2021.10.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6121015 2021.10.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6121022 2021.10.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6121023 2021.10.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6121013 2021.10.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 6121012 2021.10.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6121011 2021.10.09 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 6120177 2021.10.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6118286 2021.10.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6118288 2021.10.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6118287 2021.10.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 6118285 2021.10.08 mapa
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 6120156 2021.10.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 6115656 2021.10.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6115612 2021.10.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6115611 2021.10.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 6115610 2021.10.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6115608 2021.10.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6115609 2021.10.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6115607 2021.10.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6115606 2021.10.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6115604 2021.10.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6115605 2021.10.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 6115603 2021.10.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6115602 2021.10.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6114099 2021.10.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6114098 2021.10.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6114097 2021.10.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6114096 2021.10.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6114091 2021.10.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 6114089 2021.10.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6114088 2021.10.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6114093 2021.10.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6114087 2021.10.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6114095 2021.10.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6114094 2021.10.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6114086 2021.10.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6114085 2021.10.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6114092 2021.10.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6114090 2021.10.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6114084 2021.10.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6114083 2021.10.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6114082 2021.10.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 23 6114081 2021.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6114080 2021.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6114079 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 19 6114078 2021.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 6114076 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6114077 2021.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 5 6114075 2021.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6114074 2021.10.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6111769 2021.10.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6111768 2021.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 4 6111767 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6111766 2021.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6111765 2021.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 6111764 2021.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 4 6111763 2021.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6111762 2021.10.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6111761 2021.10.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6111743 2021.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6111744 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6111741 2021.10.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6111742 2021.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6111740 2021.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 6111739 2021.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6111738 2021.10.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6111737 2021.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6111734 2021.10.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6111733 2021.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6111736 2021.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6111735 2021.10.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6111732 2021.10.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6111730 2021.10.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6111729 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6111728 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 6111731 2021.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6111727 2021.10.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6111725 2021.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6111726 2021.10.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6111724 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6111723 2021.10.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6111722 2021.10.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6111721 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6111718 2021.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6111717 2021.10.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6111716 2021.10.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6111715 2021.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6111713 2021.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6111709 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6111711 2021.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 6111708 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6111714 2021.10.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6111706 2021.10.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6111712 2021.10.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6111710 2021.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 6111705 2021.10.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6111704 2021.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 4 6111702 2021.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 6111700 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6111701 2021.10.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 6111703 2021.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 5 6111707 2021.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6111696 2021.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6111697 2021.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6111695 2021.10.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6111694 2021.10.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 6108650 2021.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6108649 2021.10.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6108648 2021.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6108647 2021.10.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6108646 2021.10.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6108645 2021.10.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6108644 2021.10.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6108643 2021.10.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6108642 2021.10.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6108641 2021.10.04 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6108640 2021.10.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6102832 2021.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6102833 2021.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 6102834 2021.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 6102830 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6102829 2021.10.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6102831 2021.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 6102827 2021.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6102828 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6102825 2021.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6102826 2021.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6102823 2021.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6102824 2021.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6102790 2021.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6102789 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6102785 2021.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6102786 2021.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6102787 2021.10.03 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 4 6102784 2021.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 6102783 2021.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 6102782 2021.10.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 6107783 2021.10.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6102781 2021.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 6102779 2021.10.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6102780 2021.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6102778 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6102774 2021.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6102775 2021.10.03 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 7 6102777 2021.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 6102773 2021.10.03 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 5 6102776 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6102772 2021.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6102536 2021.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6102535 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6102534 2021.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 6102533 2021.10.03 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 10 6102532 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6102531 2021.10.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6102490 2021.10.03 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 4 6102480 2021.10.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6102478 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6102488 2021.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6102489 2021.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6102486 2021.10.03 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 5 6102485 2021.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 6102487 2021.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6102477 2021.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6102482 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6102476 2021.10.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6102484 2021.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6102481 2021.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6102483 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6102479 2021.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 6102438 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6102437 2021.10.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 6102436 2021.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6102435 2021.10.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6102434 2021.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6102433 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 18 6102432 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6102430 2021.10.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6102429 2021.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6102428 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6102427 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 18 6102425 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6102426 2021.10.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6102423 2021.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6102424 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 9 6102422 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6102421 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6102420 2021.10.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6102419 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 18 6102418 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6102417 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6102416 2021.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6102415 2021.10.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6102414 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 6102413 2021.10.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6102411 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6102412 2021.10.03 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6102410 2021.10.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6102409 2021.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6102399 2021.10.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6102398 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6102397 2021.10.03 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 6102386 2021.10.03 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6100109 2021.10.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6100110 2021.10.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 6100111 2021.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 6100112 2021.10.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6100113 2021.10.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6100114 2021.10.02 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 6100115 2021.10.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6100116 2021.10.02 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 6100117 2021.10.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6100118 2021.10.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6100119 2021.10.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6100120 2021.10.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6100121 2021.10.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6100140 2021.10.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6100141 2021.10.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6100143 2021.10.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6100144 2021.10.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6100146 2021.10.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 6100147 2021.10.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6100148 2021.10.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6096450 2021.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6096451 2021.10.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6096452 2021.10.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 10 6096453 2021.10.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6096454 2021.10.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6096448 2021.10.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6096447 2021.10.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6096446 2021.10.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6096449 2021.10.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6096444 2021.10.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6096443 2021.10.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6096442 2021.10.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6096445 2021.10.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6096092 2021.10.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6096091 2021.10.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6096089 2021.10.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6096090 2021.10.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 6096088 2021.10.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6096087 2021.10.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6096086 2021.10.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6096085 2021.10.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6096084 2021.10.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6096083 2021.10.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6096082 2021.10.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6096081 2021.10.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6096080 2021.10.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 6096079 2021.10.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6096078 2021.10.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6096077 2021.10.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6093380 2021.09.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6093381 2021.09.29 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6093379 2021.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6054323 2021.09.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6054321 2021.09.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 6054322 2021.09.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6054320 2021.09.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6054318 2021.09.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6054310 2021.09.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6054316 2021.09.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6054309 2021.09.15 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6054311 2021.09.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6054317 2021.09.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6054314 2021.09.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6054312 2021.09.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6054319 2021.09.15 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 10 6054313 2021.09.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6054315 2021.09.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6054196 2021.09.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6054194 2021.09.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6054195 2021.09.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6054193 2021.09.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6054192 2021.09.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6054190 2021.09.15 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 6054191 2021.09.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6053077 2021.09.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6053076 2021.09.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6053074 2021.09.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6053075 2021.09.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 6053073 2021.09.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 6052896 2021.09.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6052895 2021.09.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6052719 2021.09.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6052720 2021.09.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6052717 2021.09.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6052718 2021.09.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6052716 2021.09.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6052340 2021.09.14 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 6052339 2021.09.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6052081 2021.09.14 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6052082 2021.09.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6051751 2021.09.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6051750 2021.09.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6051749 2021.09.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6051748 2021.09.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 6051747 2021.09.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 10 6051746 2021.09.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6051745 2021.09.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 6 6051744 2021.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6051743 2021.09.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6047172 2021.09.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6046764 2021.09.12 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 6046763 2021.09.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 6046762 2021.09.12 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6046779 2021.09.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6046777 2021.09.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6046780 2021.09.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6046776 2021.09.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6046778 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6046774 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 6046773 2021.09.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6046770 2021.09.12 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 6046772 2021.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 6046771 2021.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6046768 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6046775 2021.09.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6046769 2021.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6046767 2021.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6046766 2021.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6046765 2021.09.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 6046761 2021.09.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 6046760 2021.09.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 10 6046758 2021.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6046759 2021.09.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6046757 2021.09.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6046753 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6046756 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 6046755 2021.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6046754 2021.09.12 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 6046749 2021.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6046752 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6046748 2021.09.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6046751 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6046750 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6046747 2021.09.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6046746 2021.09.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6046743 2021.09.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6046745 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6046742 2021.09.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6046741 2021.09.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6046740 2021.09.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6046744 2021.09.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6046739 2021.09.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6046738 2021.09.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6046737 2021.09.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6046736 2021.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6046734 2021.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6046735 2021.09.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6046733 2021.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6046732 2021.09.12 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6046731 2021.09.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6046730 2021.09.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6045882 2021.09.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6045881 2021.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 6045878 2021.09.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6045880 2021.09.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 25 6045877 2021.09.12 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 6045879 2021.09.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6045876 2021.09.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 6045869 2021.09.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6045870 2021.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6045868 2021.09.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6045874 2021.09.12 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6045875 2021.09.12 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6045867 2021.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6045873 2021.09.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 6045871 2021.09.12 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 6045872 2021.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6045866 2021.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6045865 2021.09.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6045864 2021.09.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6045862 2021.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6045861 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6045863 2021.09.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6045860 2021.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6045858 2021.09.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 6045857 2021.09.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6045856 2021.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6045855 2021.09.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 6045854 2021.09.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6045851 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6045852 2021.09.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6045853 2021.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6045849 2021.09.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6045850 2021.09.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6045848 2021.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6045846 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6045845 2021.09.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6045847 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6045844 2021.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6045843 2021.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6044380 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6044381 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6042772 2021.09.11 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6042773 2021.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 6042771 2021.09.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 6042770 2021.09.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6042766 2021.09.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 6042767 2021.09.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6042769 2021.09.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6042768 2021.09.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6042764 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6042765 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6042763 2021.09.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6042762 2021.09.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6042761 2021.09.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6042760 2021.09.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6042759 2021.09.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 10 6042757 2021.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6042756 2021.09.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6042758 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6042755 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6042754 2021.09.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6031242 2021.09.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6031241 2021.09.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 6027122 2021.09.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6027121 2021.09.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6027120 2021.09.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6026763 2021.09.05 mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 15 6026765 2021.09.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 6026766 2021.09.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6026762 2021.09.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6026760 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 6026761 2021.09.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6026764 2021.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6026759 2021.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6026757 2021.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6026758 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6026756 2021.09.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6026752 2021.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6026755 2021.09.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6026753 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6026754 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6026751 2021.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6026750 2021.09.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 6026749 2021.09.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 6026748 2021.09.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 6026747 2021.09.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6026745 2021.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6026746 2021.09.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6026744 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 6026742 2021.09.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6026743 2021.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6026741 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6026740 2021.09.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 6026438 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6026437 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6026436 2021.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 6026435 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6026433 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6026434 2021.09.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6026432 2021.09.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 6026431 2021.09.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6026430 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 6026428 2021.09.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6026427 2021.09.05 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 20 6026426 2021.09.05 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 6026425 2021.09.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 19 6026429 2021.09.05 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 6026424 2021.09.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 6031737 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6024065 2021.09.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6024064 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6023831 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6023790 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6023791 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6023789 2021.09.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6023788 2021.09.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6023787 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6023786 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6023785 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6023784 2021.09.04 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6023783 2021.09.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6023782 2021.09.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 6022615 2021.09.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6022614 2021.09.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 6022613 2021.09.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 6 6022612 2021.09.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6022505 2021.09.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6022503 2021.09.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6022502 2021.09.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 6022504 2021.09.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 18 6022501 2021.09.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 40 6022500 2021.09.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6020666 2021.09.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 6020665 2021.09.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6020664 2021.09.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6020663 2021.09.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 6020661 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6020662 2021.09.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6020660 2021.09.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6020183 2021.09.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 6020182 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6020181 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6020180 2021.09.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6020179 2021.09.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6020177 2021.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6020178 2021.09.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 6020176 2021.09.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6020175 2021.09.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6020173 2021.09.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6020174 2021.09.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6020172 2021.09.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6020171 2021.09.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6020170 2021.09.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 6020169 2021.09.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 6020168 2021.09.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6020167 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 6018448 2021.09.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6018446 2021.09.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 6018447 2021.09.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 6018193 2021.09.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6018194 2021.09.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 6018015 2021.09.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6017829 2021.09.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6017831 2021.09.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6017830 2021.09.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 6017807 2021.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6017805 2021.09.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6017806 2021.09.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6017804 2021.09.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 10 6017803 2021.09.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6017802 2021.09.02 mapa