Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Piotr Kunowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5600524 2021.05.09 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5600523 2021.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5600522 2021.05.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5600521 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5600519 2021.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5600517 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5600518 2021.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5600565 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5600563 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5600559 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5600553 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5600549 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5600548 2021.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5600541 2021.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5600539 2021.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5600536 2021.05.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5600534 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5600532 2021.05.08 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5600530 2021.05.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5600528 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5600527 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5600526 2021.05.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5600525 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5600621 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5600619 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5600617 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5600615 2021.05.08 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5600612 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5600610 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5600609 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5600607 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5600603 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5600600 2021.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5600597 2021.05.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5600604 2021.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5600588 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5600587 2021.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5600578 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5600576 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5600620 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5600618 2021.05.08 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 5600616 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5600614 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5600613 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5600611 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5600608 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5600606 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5600601 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5600599 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5600596 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5600593 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5600591 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5600586 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5600579 2021.05.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5600577 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5600575 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5600574 2021.05.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5600571 2021.05.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5600567 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5600564 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5600558 2021.05.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5600554 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5600552 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5600545 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5600543 2021.05.08 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5600538 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5600537 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5600535 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5600533 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5600531 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5600529 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5600605 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5600602 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5600598 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5600594 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5600589 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5600584 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5600583 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5600580 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5600573 2021.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5600568 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5600566 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5600562 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5600557 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5600555 2021.05.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5600550 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5600546 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5600595 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5600592 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5600590 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5600585 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5600582 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5600581 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5600572 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5600570 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5600569 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5600561 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5600560 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5600556 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5600551 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5600547 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5600542 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5600540 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5600516 2021.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5600515 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5600514 2021.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5600513 2021.05.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5600512 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5600511 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5600510 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5600509 2021.05.08 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5600507 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5600506 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5600504 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5600503 2021.05.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5600500 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5600498 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5600496 2021.05.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5600494 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5600508 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5600505 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5600502 2021.05.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5600501 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5600499 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5600497 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5600495 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5600493 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5600492 2021.05.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5600491 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5600490 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5600489 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5600488 2021.05.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5600487 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5600486 2021.05.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5600485 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5585153 2021.05.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5585163 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5585162 2021.05.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5585167 2021.05.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5585160 2021.05.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5585156 2021.05.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5585164 2021.05.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5585132 2021.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5585157 2021.05.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5585158 2021.05.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5585159 2021.05.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5585161 2021.05.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5585111 2021.05.06 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5585113 2021.05.06 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5585130 2021.05.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5585112 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5585131 2021.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5585148 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5585147 2021.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5585150 2021.05.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5585140 2021.05.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5585139 2021.05.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5585145 2021.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5585144 2021.05.06 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5585146 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5585165 2021.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5585166 2021.05.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5585152 2021.05.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5585137 2021.05.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5585133 2021.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5585135 2021.05.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5585110 2021.05.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5585134 2021.05.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5585138 2021.05.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5585143 2021.05.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5585141 2021.05.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5585142 2021.05.06 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5580497 2021.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5579898 2021.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5579896 2021.05.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5579897 2021.05.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5579894 2021.05.06 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5579895 2021.05.06 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5585136 2021.05.06 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5575878 2021.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5575730 2021.05.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5575728 2021.05.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 5575731 2021.05.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5575729 2021.05.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5575726 2021.05.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5575727 2021.05.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5575724 2021.05.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5575725 2021.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5575723 2021.05.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5575722 2021.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5575721 2021.05.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5575720 2021.05.05 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5575562 2021.05.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5567423 2021.05.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5567424 2021.05.03 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5567425 2021.05.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 5561348 2021.05.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5561347 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5561346 2021.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5561345 2021.05.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5561343 2021.05.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5561344 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5561342 2021.05.03 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5561341 2021.05.03 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5560018 2021.05.03 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5560017 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5560014 2021.05.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5560015 2021.05.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5560016 2021.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5560012 2021.05.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5560013 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5560011 2021.05.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5560009 2021.05.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5560010 2021.05.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5560008 2021.05.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5559200 2021.05.03 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5559199 2021.05.03 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 5559201 2021.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5556228 2021.05.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5556227 2021.05.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5555743 2021.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5555744 2021.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5555741 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5555739 2021.05.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5555742 2021.05.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5555740 2021.05.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5553530 2021.05.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5553529 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5553531 2021.05.02 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5553528 2021.05.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5553527 2021.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5553525 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5553526 2021.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5553524 2021.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5553523 2021.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5553522 2021.05.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5553521 2021.05.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5553520 2021.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5553516 2021.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5553517 2021.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5553519 2021.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5553515 2021.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5553514 2021.05.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5553518 2021.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5553513 2021.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5553510 2021.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5553511 2021.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5553512 2021.05.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5553509 2021.05.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5553197 2021.05.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5548172 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5548171 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5548169 2021.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5548170 2021.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5548167 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5548166 2021.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5545298 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5545294 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5545297 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5545295 2021.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5545296 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5545287 2021.05.01 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5551779 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5543774 2021.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5543776 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5543775 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5543773 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5543772 2021.05.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5543770 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5543771 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5543769 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5543768 2021.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5543767 2021.05.01 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5543766 2021.05.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5540362 2021.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5540354 2021.04.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5540359 2021.04.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5540375 2021.04.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5540338 2021.04.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5540337 2021.04.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5540378 2021.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5540340 2021.04.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5540346 2021.04.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5540349 2021.04.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5540350 2021.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5540361 2021.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5540356 2021.04.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5540345 2021.04.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5540339 2021.04.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5540360 2021.04.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5540336 2021.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5540335 2021.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5540347 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5540343 2021.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 5540341 2021.04.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5540342 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5540344 2021.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5540363 2021.04.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5540358 2021.04.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5540364 2021.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5540351 2021.04.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5529376 2021.04.28 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5529380 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5529379 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5529377 2021.04.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5529374 2021.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5529378 2021.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5529375 2021.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5529373 2021.04.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5528826 2021.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5528808 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5528807 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5528809 2021.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5528806 2021.04.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5528805 2021.04.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5528804 2021.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5528824 2021.04.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5528825 2021.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5528823 2021.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5528822 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5528820 2021.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5528821 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5528819 2021.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5528817 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5528818 2021.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5528815 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5528816 2021.04.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5528814 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5528813 2021.04.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5528812 2021.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5528811 2021.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5528810 2021.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5528802 2021.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5528803 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5528800 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5528801 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5528799 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5528795 2021.04.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5528796 2021.04.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5528798 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5528797 2021.04.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5528794 2021.04.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5528793 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5528791 2021.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5528792 2021.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5528789 2021.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5528788 2021.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 56 5528790 2021.04.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5523085 2021.04.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5523086 2021.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5523087 2021.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5523088 2021.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5523089 2021.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5523090 2021.04.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5523091 2021.04.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5523092 2021.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5523093 2021.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5523094 2021.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5523095 2021.04.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5523096 2021.04.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5523097 2021.04.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5523098 2021.04.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5523099 2021.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5523100 2021.04.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5523101 2021.04.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5510458 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5510460 2021.04.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5510457 2021.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5510459 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5510461 2021.04.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5510456 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5510455 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5510454 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5510315 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5510017 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 5509959 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5509958 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5509956 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5509952 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5509955 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5509954 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5509953 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5509957 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5509758 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 5509759 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5509754 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5509753 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5509756 2021.04.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5509755 2021.04.25 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 5509752 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5509757 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 5509749 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5509751 2021.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 5509750 2021.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 5509748 2021.04.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5512365 2021.04.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5506829 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5506802 2021.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5506366 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5506365 2021.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5506354 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5506341 2021.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5506340 2021.04.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5505955 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5505899 2021.04.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5505859 2021.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5505860 2021.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5512111 2021.04.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5505686 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5505635 2021.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5505636 2021.04.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5505650 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5505651 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5505649 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5505652 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5505648 2021.04.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5505644 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5505647 2021.04.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5505645 2021.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 5505646 2021.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5505642 2021.04.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5505641 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5505640 2021.04.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5505643 2021.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5505639 2021.04.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5505638 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5505637 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5505632 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5505631 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5505630 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5505629 2021.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5505634 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5505628 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5505633 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5505626 2021.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5505627 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5505625 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5505624 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5505623 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5505622 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5505621 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5505619 2021.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5505620 2021.04.25 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5504052 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5504065 2021.04.24 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5505234 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5505239 2021.04.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5505240 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5493985 2021.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5493953 2021.04.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5493931 2021.04.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5493930 2021.04.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5493929 2021.04.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5493714 2021.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5493713 2021.04.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5493712 2021.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5493711 2021.04.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5493709 2021.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5493710 2021.04.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5493708 2021.04.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5493707 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5493706 2021.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5493705 2021.04.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5493704 2021.04.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5493703 2021.04.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5493702 2021.04.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5493701 2021.04.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5493421 2021.04.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5490697 2021.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5490696 2021.04.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5490694 2021.04.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 5490695 2021.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5490693 2021.04.22 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5490692 2021.04.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5490660 2021.04.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5485369 2021.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5481138 2021.04.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5480790 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5480791 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5480786 2021.04.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5480789 2021.04.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5480787 2021.04.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5480785 2021.04.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 5478472 2021.04.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5471649 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 5464232 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5464231 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5464230 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5464229 2021.04.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5464228 2021.04.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5464225 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5464226 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 5464227 2021.04.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5464223 2021.04.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5464222 2021.04.18 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5463698 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5463696 2021.04.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5463697 2021.04.18 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5463695 2021.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5463694 2021.04.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5463693 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5463692 2021.04.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5463690 2021.04.18 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5463688 2021.04.18 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 5461099 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5461102 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5461101 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5461100 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5461096 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5461095 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5461094 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5461093 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5461098 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5461097 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5461092 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5461091 2021.04.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5461089 2021.04.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5461090 2021.04.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5461088 2021.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5460763 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5460762 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5460738 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5460737 2021.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5460739 2021.04.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5460735 2021.04.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5460736 2021.04.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5460734 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5460733 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5460732 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5460614 2021.04.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5460613 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5460612 2021.04.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5460610 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5460615 2021.04.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5460611 2021.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5460609 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5460608 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5460449 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5460448 2021.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5460446 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5460450 2021.04.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5460442 2021.04.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5460441 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5460439 2021.04.18 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5460445 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5460438 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5460440 2021.04.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5460444 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5460443 2021.04.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5460437 2021.04.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5460436 2021.04.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5460435 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5460433 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5460434 2021.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5460431 2021.04.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5460430 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5460432 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5457901 2021.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 5457900 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5453524 2021.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5453507 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5453505 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5453503 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5453504 2021.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5453500 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5453501 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5453502 2021.04.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5453497 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5443353 2021.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5443352 2021.04.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5443346 2021.04.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5443344 2021.04.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5443342 2021.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5443350 2021.04.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5443345 2021.04.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5443348 2021.04.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 25 5443339 2021.04.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 5443340 2021.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5443343 2021.04.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 25 5443338 2021.04.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 5443341 2021.04.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5443336 2021.04.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 5443337 2021.04.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 5443335 2021.04.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 33 5443637 2021.04.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 5443638 2021.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5426666 2021.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5426667 2021.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5426665 2021.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5426668 2021.04.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5426664 2021.04.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 5425901 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5425900 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5425897 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5425899 2021.04.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5425898 2021.04.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5425896 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5425406 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5425388 2021.04.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5425386 2021.04.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5425387 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5425385 2021.04.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5425384 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 5425382 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5425383 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5425381 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5425380 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5425379 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5425378 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 5425377 2021.04.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5424572 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5424571 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5424568 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5424569 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5424570 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5424405 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5424403 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5424404 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5424402 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5424401 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5424399 2021.04.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5424400 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 5424397 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 5424398 2021.04.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5424396 2021.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 5424395 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5424394 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5424219 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5424002 2021.04.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5424003 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5424004 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5424001 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5424000 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 5423999 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 5423998 2021.04.11 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 5423997 2021.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 5423996 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5423990 2021.04.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5423989 2021.04.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5423988 2021.04.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5423590 2021.04.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5423589 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5423591 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5423588 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 5423587 2021.04.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5423535 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5423533 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5423534 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5423532 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5423531 2021.04.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5423530 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5423529 2021.04.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5423527 2021.04.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5423526 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5423525 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5423524 2021.04.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5423523 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5423521 2021.04.11 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5423519 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5423520 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5423518 2021.04.11 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5423517 2021.04.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5423516 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5423522 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5423515 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5423514 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 5423512 2021.04.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5423513 2021.04.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5423511 2021.04.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5423510 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 5423509 2021.04.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5423508 2021.04.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 5 5423507 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5401273 2021.04.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5401271 2021.04.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5401274 2021.04.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5401269 2021.04.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5401270 2021.04.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5401272 2021.04.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5401285 2021.04.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5401289 2021.04.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5401284 2021.04.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5401290 2021.04.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5401287 2021.04.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 10 5401288 2021.04.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5401282 2021.04.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5401283 2021.04.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5401286 2021.04.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 5401281 2021.04.06 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5401279 2021.04.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 5401278 2021.04.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5401277 2021.04.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5401276 2021.04.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5401275 2021.04.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5401395 2021.04.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5401396 2021.04.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5401397 2021.04.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5394995 2021.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5394992 2021.04.05 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5394994 2021.04.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5394997 2021.04.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5394993 2021.04.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5394990 2021.04.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5394986 2021.04.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5394996 2021.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5394991 2021.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5394987 2021.04.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5394988 2021.04.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5394989 2021.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 5394984 2021.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5394985 2021.04.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5394983 2021.04.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5388393 2021.04.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5382754 2021.04.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5382591 2021.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5382590 2021.04.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5382589 2021.04.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5382588 2021.04.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5382587 2021.04.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5382584 2021.04.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5382585 2021.04.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5382586 2021.04.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5382583 2021.04.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5382582 2021.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5382580 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5382581 2021.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5382579 2021.04.03 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5382577 2021.04.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5382578 2021.04.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5377720 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5377721 2021.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5377718 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5374868 2021.04.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5374867 2021.04.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5374869 2021.04.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5374866 2021.04.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5374864 2021.04.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5377719 2021.04.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5374865 2021.04.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5374863 2021.04.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5374862 2021.04.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5374861 2021.04.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5374860 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5374859 2021.04.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5374858 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5374857 2021.04.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5374855 2021.04.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5374856 2021.04.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5374854 2021.04.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5374853 2021.04.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5374852 2021.04.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5374850 2021.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5374851 2021.04.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5374848 2021.04.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5374847 2021.04.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5374846 2021.04.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5374845 2021.04.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5374597 2021.04.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5374596 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5374598 2021.04.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5374593 2021.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5374594 2021.04.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5374592 2021.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5374591 2021.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5374590 2021.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5374589 2021.04.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5374588 2021.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5374587 2021.04.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5374584 2021.04.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5374586 2021.04.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5374585 2021.04.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5374583 2021.04.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5374581 2021.04.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5374582 2021.04.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5374580 2021.04.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5374579 2021.04.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5369551 2021.04.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5369550 2021.04.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5369549 2021.04.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5369548 2021.04.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5369544 2021.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5369545 2021.04.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5369547 2021.04.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5369543 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5369541 2021.04.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5369546 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5369542 2021.04.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5369540 2021.04.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5369537 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5369538 2021.04.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5369536 2021.04.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5369539 2021.04.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5369534 2021.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5369535 2021.04.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5369533 2021.04.01 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5369532 2021.04.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5368596 2021.04.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5368522 2021.04.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5368480 2021.04.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5368481 2021.04.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5368479 2021.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5368478 2021.04.01 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5368477 2021.04.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5364832 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5364831 2021.03.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5364830 2021.03.31 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5364829 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5364828 2021.03.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5364827 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5364826 2021.03.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5364825 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5364824 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5364823 2021.03.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5364821 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5364822 2021.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5363723 2021.03.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5363725 2021.03.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5363721 2021.03.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5363722 2021.03.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5363545 2021.03.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5363541 2021.03.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5363544 2021.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5363542 2021.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5363540 2021.03.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5363543 2021.03.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5363539 2021.03.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5363538 2021.03.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5363536 2021.03.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5363535 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5363537 2021.03.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5363533 2021.03.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5363532 2021.03.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5363531 2021.03.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5363534 2021.03.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5363530 2021.03.31 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 15 5363529 2021.03.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5361698 2021.03.30 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5361061 2021.03.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5361063 2021.03.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5361056 2021.03.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5361051 2021.03.30 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5361069 2021.03.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 5361049 2021.03.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5361048 2021.03.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5361046 2021.03.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5361045 2021.03.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5361044 2021.03.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5361043 2021.03.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 5361042 2021.03.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5361041 2021.03.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5361062 2021.03.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5361059 2021.03.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5361065 2021.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5361066 2021.03.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5361067 2021.03.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5361060 2021.03.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5361058 2021.03.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 5361054 2021.03.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5361068 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5361053 2021.03.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5361064 2021.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5361057 2021.03.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5361055 2021.03.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5361050 2021.03.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5361052 2021.03.30 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5361047 2021.03.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5361036 2021.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 8 5361037 2021.03.30 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5361033 2021.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5361038 2021.03.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5361035 2021.03.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 5361032 2021.03.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5361040 2021.03.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5361029 2021.03.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5361027 2021.03.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5361028 2021.03.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5361030 2021.03.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5361034 2021.03.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5361026 2021.03.30 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5361025 2021.03.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5361039 2021.03.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 65 5361031 2021.03.30 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5358477 2021.03.30 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5351352 2021.03.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5351353 2021.03.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5351348 2021.03.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 5351351 2021.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5351349 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5351350 2021.03.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 30 5351347 2021.03.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5347299 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5347257 2021.03.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 5347029 2021.03.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5347028 2021.03.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5346906 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5346905 2021.03.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5346904 2021.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5346903 2021.03.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 5346902 2021.03.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5346901 2021.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5346899 2021.03.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5346900 2021.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5346898 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5346894 2021.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5346897 2021.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5346896 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5346895 2021.03.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5346893 2021.03.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5346892 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5346891 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5346890 2021.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5346889 2021.03.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5342897 2021.03.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5342896 2021.03.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5342780 2021.03.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 5342777 2021.03.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5342778 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5342779 2021.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5342776 2021.03.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5342775 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5342774 2021.03.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5342773 2021.03.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5342771 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5342772 2021.03.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5342770 2021.03.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5342488 2021.03.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5342487 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5342486 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5342485 2021.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5342484 2021.03.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5342482 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5342483 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5342480 2021.03.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5342481 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 5342479 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5342476 2021.03.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5342478 2021.03.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 5342477 2021.03.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 5342474 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 112 5342475 2021.03.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5342338 2021.03.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5342337 2021.03.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5342336 2021.03.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5342331 2021.03.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5342332 2021.03.27 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5342325 2021.03.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5342324 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5342339 2021.03.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5342330 2021.03.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5342322 2021.03.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5342328 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5342318 2021.03.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5342317 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5342315 2021.03.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5342313 2021.03.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5342311 2021.03.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5342307 2021.03.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 5 5342309 2021.03.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5342306 2021.03.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5342335 2021.03.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5342334 2021.03.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5342333 2021.03.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5342327 2021.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 5342326 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5342321 2021.03.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5342323 2021.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 500 5342319 2021.03.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 5342320 2021.03.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5342329 2021.03.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 5342314 2021.03.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5342316 2021.03.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5342312 2021.03.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 5342310 2021.03.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3500 5342308 2021.03.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3000 5342305 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 5342304 2021.03.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5342303 2021.03.27 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5342302 2021.03.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5342299 2021.03.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5342300 2021.03.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5342301 2021.03.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 5342298 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5342297 2021.03.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5342296 2021.03.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5342294 2021.03.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5342293 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5342295 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5342292 2021.03.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5342291 2021.03.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5342290 2021.03.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 60 5342289 2021.03.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5339304 2021.03.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5339280 2021.03.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5339279 2021.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5339278 2021.03.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5339277 2021.03.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5339276 2021.03.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5339275 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5339273 2021.03.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5339272 2021.03.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5339271 2021.03.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5339274 2021.03.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5339269 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5339270 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 10 5339268 2021.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5339267 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5339266 2021.03.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5339265 2021.03.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 5339264 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5339263 2021.03.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5339262 2021.03.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5339261 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5339260 2021.03.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5339259 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5336764 2021.03.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5336765 2021.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5336766 2021.03.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5336762 2021.03.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5336761 2021.03.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5336760 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5336763 2021.03.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5336759 2021.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 48 5336757 2021.03.26 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5336758 2021.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5336756 2021.03.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5315688 2021.03.21 mapa
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 5315508 2021.03.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5315509 2021.03.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5315507 2021.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5315093 2021.03.21 mapa
bardzo rzadki kalandra szara, Melanocorypha calandra 1 5317117 2021.03.21 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5317142 2021.03.21 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5313765 2021.03.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5288881 2021.03.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5288880 2021.03.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5288879 2021.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5288877 2021.03.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5288876 2021.03.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5288878 2021.03.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 5288874 2021.03.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5288875 2021.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5288873 2021.03.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5288872 2021.03.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5288871 2021.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5288870 2021.03.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5288869 2021.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5288868 2021.03.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5288857 2021.03.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5288858 2021.03.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5288861 2021.03.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5288854 2021.03.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5288853 2021.03.14 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5288852 2021.03.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5288848 2021.03.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5288862 2021.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 5288839 2021.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5288841 2021.03.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5288835 2021.03.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5288833 2021.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5288830 2021.03.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5288823 2021.03.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5288828 2021.03.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5288829 2021.03.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5288859 2021.03.14 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 5288867 2021.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5288856 2021.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 5288855 2021.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5288860 2021.03.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5288850 2021.03.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5288849 2021.03.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5288851 2021.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5288843 2021.03.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5288837 2021.03.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 5288838 2021.03.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 5288831 2021.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 5288834 2021.03.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5288832 2021.03.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5288824 2021.03.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5288822 2021.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5288817 2021.03.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5288815 2021.03.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 200 5288816 2021.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 5288818 2021.03.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5288813 2021.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5288814 2021.03.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5288811 2021.03.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5288812 2021.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5288808 2021.03.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5288809 2021.03.14 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5288810 2021.03.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5288807 2021.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5288805 2021.03.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5288804 2021.03.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 5288803 2021.03.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5288806 2021.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5288864 2021.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5288866 2021.03.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5288847 2021.03.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5288865 2021.03.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5288846 2021.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5288863 2021.03.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5288845 2021.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5288844 2021.03.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5288840 2021.03.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5288836 2021.03.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 5288827 2021.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5288826 2021.03.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 5288825 2021.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5288821 2021.03.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 5288819 2021.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5288820 2021.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5288801 2021.03.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 5288802 2021.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5288800 2021.03.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5288798 2021.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5288799 2021.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5288797 2021.03.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5288796 2021.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5288795 2021.03.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5288792 2021.03.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5288794 2021.03.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5288793 2021.03.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5288791 2021.03.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5288790 2021.03.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 5288789 2021.03.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5288788 2021.03.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5288787 2021.03.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5283670 2021.03.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5283668 2021.03.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5283667 2021.03.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5283669 2021.03.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5283665 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5283666 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5283664 2021.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 5283663 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5283660 2021.03.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5283662 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5283659 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5283661 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5283658 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5283656 2021.03.13