Pełna lista obserwacji drużyny

Tańczący z Wilgami : Arkadiusz Stelmach


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 4945666 2020.11.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4945665 2020.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4932915 2020.11.20 mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 4932914 2020.11.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 4925815 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4925814 2020.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4925822 2020.11.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4925813 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4925816 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4925812 2020.11.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4925817 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4925818 2020.11.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4925819 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4925820 2020.11.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4925811 2020.11.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4925823 2020.11.15 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4925802 2020.11.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4925803 2020.11.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4925804 2020.11.15 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 4925805 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4925806 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4925810 2020.11.15 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 4925807 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4925808 2020.11.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4925809 2020.11.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4925821 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4925852 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4925862 2020.11.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 4925843 2020.11.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4925844 2020.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4925857 2020.11.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 4925859 2020.11.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4925860 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4925861 2020.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4925863 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4925864 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4925865 2020.11.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4925866 2020.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4925867 2020.11.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 4925856 2020.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4925868 2020.11.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4925845 2020.11.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4925846 2020.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4925847 2020.11.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 4925848 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 4925849 2020.11.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 8 4925850 2020.11.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4925851 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4925853 2020.11.11 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4925854 2020.11.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 4925855 2020.11.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4905955 2020.11.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4905956 2020.11.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4905957 2020.11.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4905958 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4905959 2020.11.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4905954 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4905953 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4905952 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4905951 2020.11.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4905950 2020.11.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4905949 2020.11.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 4905948 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4905960 2020.11.08 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4905961 2020.11.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4905973 2020.11.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4905972 2020.11.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4905971 2020.11.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4905970 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4905969 2020.11.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4905968 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4905967 2020.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4905966 2020.11.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4905965 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4905964 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4905963 2020.11.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4905962 2020.11.08 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4892781 2020.11.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4893546 2020.10.31 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4886341 2020.10.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4886342 2020.10.30 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 4867229 2020.10.24 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 4867230 2020.10.24 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 4867231 2020.10.24 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 4867232 2020.10.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 4867233 2020.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 4870021 2020.10.24 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4870022 2020.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4870023 2020.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4870024 2020.10.24 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4870031 2020.10.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4844724 2020.10.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4844725 2020.10.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4844726 2020.10.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4844727 2020.10.14 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 4844723 2020.10.14 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 4842678 2020.10.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4761673 2020.09.09 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4761666 2020.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4761667 2020.09.09 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4761668 2020.09.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4761669 2020.09.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4761670 2020.09.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4761671 2020.09.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4761672 2020.09.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4712222 2020.08.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4712220 2020.08.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4712221 2020.08.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4712218 2020.08.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 4712217 2020.08.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4712219 2020.08.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4712216 2020.08.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1000 4712215 2020.08.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4711005 2020.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4711006 2020.08.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4711007 2020.08.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4711008 2020.08.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4711009 2020.08.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4711010 2020.08.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4711011 2020.08.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 4711012 2020.08.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4710016 2020.08.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4710015 2020.08.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4710013 2020.08.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4710014 2020.08.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4710012 2020.08.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4710011 2020.08.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4709586 2020.08.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4709587 2020.08.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4709052 2020.08.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4709051 2020.08.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4709050 2020.08.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4709049 2020.08.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4709047 2020.08.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4709045 2020.08.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4709048 2020.08.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4709046 2020.08.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4709044 2020.08.20 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4618156 2020.07.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4618157 2020.07.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4618158 2020.07.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4618159 2020.07.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4618160 2020.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4615985 2020.07.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 4615984 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4615983 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4615981 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4615982 2020.07.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4615980 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4615991 2020.07.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4615986 2020.07.06 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4615987 2020.07.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4615994 2020.07.06 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4615993 2020.07.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4615992 2020.07.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4615990 2020.07.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4615989 2020.07.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4615988 2020.07.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4581507 2020.06.29 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4576839 2020.06.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4576833 2020.06.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4576838 2020.06.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4576837 2020.06.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4576836 2020.06.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4576835 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4576834 2020.06.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4576840 2020.06.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4576841 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4576843 2020.06.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4577274 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4577172 2020.06.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4577171 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4576845 2020.06.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4576844 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4576842 2020.06.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4574439 2020.06.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4574440 2020.06.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4574441 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4574442 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4574443 2020.06.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4574444 2020.06.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4574445 2020.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4574446 2020.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4574447 2020.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4574438 2020.06.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4574437 2020.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4574436 2020.06.27 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 50 4574427 2020.06.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4574428 2020.06.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4574429 2020.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4574430 2020.06.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4574431 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4574432 2020.06.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4574433 2020.06.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4574434 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4574435 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4574448 2020.06.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4574449 2020.06.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4574462 2020.06.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4574464 2020.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4575429 2020.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4575430 2020.06.27 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4575431 2020.06.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4575432 2020.06.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4575433 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4575434 2020.06.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4575441 2020.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4574461 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4574460 2020.06.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4574459 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4574450 2020.06.27 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4574451 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4574452 2020.06.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4574453 2020.06.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4574454 2020.06.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4574455 2020.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4574456 2020.06.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4574457 2020.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4574458 2020.06.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4556606 2020.06.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4556607 2020.06.21 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4556608 2020.06.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4556609 2020.06.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4556610 2020.06.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4556611 2020.06.21 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4556973 2020.06.21 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4545482 2020.06.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4545481 2020.06.17 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4539195 2020.06.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4539196 2020.06.14 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4539197 2020.06.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4539198 2020.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4500379 2020.06.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4500374 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4500373 2020.06.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4500372 2020.06.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4500371 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4394540 2020.05.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4394539 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4394538 2020.05.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4356578 2020.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4356577 2020.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4356576 2020.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4356575 2020.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4356574 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4356573 2020.05.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4356572 2020.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4356571 2020.05.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4356570 2020.05.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4356569 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4356568 2020.05.10 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4356567 2020.05.10 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4356566 2020.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4356579 2020.05.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4356580 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4362499 2020.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4357246 2020.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4357245 2020.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4357244 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4357243 2020.05.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4357242 2020.05.10 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4357241 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4356586 2020.05.10 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4356585 2020.05.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4356584 2020.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4356583 2020.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4356581 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4344118 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4343825 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4343826 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4343827 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4343828 2020.05.09 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4337888 2020.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4302317 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4302318 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4302319 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4302320 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4302316 2020.05.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4302322 2020.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4369793 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4302321 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4266864 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4266865 2020.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4266866 2020.04.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4266867 2020.04.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4266868 2020.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4266869 2020.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4266870 2020.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4266863 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4266862 2020.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4266861 2020.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4266860 2020.04.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4266859 2020.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4266858 2020.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4266857 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4266856 2020.04.28 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4266855 2020.04.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4266871 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4266872 2020.04.28 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4311451 2020.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4267410 2020.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4266886 2020.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4266885 2020.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4266884 2020.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4266883 2020.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4266882 2020.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4266881 2020.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4266880 2020.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4266873 2020.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4266874 2020.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4266875 2020.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4266876 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4266877 2020.04.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4266878 2020.04.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4266879 2020.04.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4242882 2020.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4242884 2020.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4243660 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4243901 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4248927 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4233154 2020.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4233155 2020.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4233156 2020.04.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4233157 2020.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4233158 2020.04.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 4210641 2020.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4210640 2020.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4210639 2020.04.21 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4210638 2020.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4210637 2020.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4210617 2020.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4210602 2020.04.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4210603 2020.04.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4210604 2020.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4210605 2020.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4210606 2020.04.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4210607 2020.04.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4210608 2020.04.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4210609 2020.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4210610 2020.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4210616 2020.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4210615 2020.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4210614 2020.04.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4210613 2020.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4210612 2020.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4210611 2020.04.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4200546 2020.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4200826 2020.04.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4200827 2020.04.20 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4200828 2020.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4200829 2020.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4200830 2020.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4191718 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4191717 2020.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4191716 2020.04.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4191715 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4191714 2020.04.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 4191713 2020.04.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4191712 2020.04.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4191711 2020.04.19 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 4191710 2020.04.19 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4191719 2020.04.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4191720 2020.04.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4191721 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4192779 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 4192778 2020.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4191728 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4191727 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4191726 2020.04.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4191725 2020.04.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4191724 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4191723 2020.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4191722 2020.04.19 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4188018 2020.04.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4188019 2020.04.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4188020 2020.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4188021 2020.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4188022 2020.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4185063 2020.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4185062 2020.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4185061 2020.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4185060 2020.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4185059 2020.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4185058 2020.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4185057 2020.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4185056 2020.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4185055 2020.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4185054 2020.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4185053 2020.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4185052 2020.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4185051 2020.04.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4185050 2020.04.17 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4185049 2020.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4185064 2020.04.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4185065 2020.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4185066 2020.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4185110 2020.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4185080 2020.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4185079 2020.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4185078 2020.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4185077 2020.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4185076 2020.04.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4185075 2020.04.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4185074 2020.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4185073 2020.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4185067 2020.04.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4185068 2020.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4185069 2020.04.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4185070 2020.04.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4185071 2020.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4185072 2020.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4099596 2020.03.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4099595 2020.03.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4099594 2020.03.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4099593 2020.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4099592 2020.03.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4099591 2020.03.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4099590 2020.03.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4099589 2020.03.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4099588 2020.03.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4099587 2020.03.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4099597 2020.03.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4099598 2020.03.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4099607 2020.03.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4099606 2020.03.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4099605 2020.03.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4099604 2020.03.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4099603 2020.03.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4099602 2020.03.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4099601 2020.03.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4099600 2020.03.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4099599 2020.03.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4099608 2020.03.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4055183 2020.03.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4058448 2020.03.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4058455 2020.03.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4058456 2020.03.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4058453 2020.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4058458 2020.03.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4058452 2020.03.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4058451 2020.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4058450 2020.03.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4058449 2020.03.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4058454 2020.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4058457 2020.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4058464 2020.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4058463 2020.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4058462 2020.03.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 4058461 2020.03.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4058460 2020.03.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4058459 2020.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4016420 2020.03.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 4016421 2020.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4016422 2020.03.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 4016417 2020.03.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4016412 2020.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4016431 2020.03.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4016432 2020.03.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4016419 2020.03.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4016416 2020.03.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4016418 2020.03.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4016423 2020.03.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4016424 2020.03.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4016425 2020.03.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4016426 2020.03.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3984038 2020.03.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 3984039 2020.03.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3984040 2020.03.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3984041 2020.03.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3984042 2020.03.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 3984043 2020.03.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3984044 2020.03.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 3984045 2020.03.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3968058 2020.02.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3959209 2020.02.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 3959208 2020.02.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 3959207 2020.02.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 3959206 2020.02.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 3959210 2020.02.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3959211 2020.02.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3959212 2020.02.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3959213 2020.02.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3959214 2020.02.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 3959215 2020.02.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 3959216 2020.02.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 3955220 2020.02.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 3955221 2020.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3955222 2020.02.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 3955223 2020.02.21 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 3939916 2020.02.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3940153 2020.02.20 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 3940154 2020.02.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 3940155 2020.02.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 3940156 2020.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3940157 2020.02.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 3940794 2020.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 3940795 2020.02.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 3939334 2020.02.19 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 3939335 2020.02.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3939336 2020.02.19 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 5 3939337 2020.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3939338 2020.02.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3939339 2020.02.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3939340 2020.02.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3934519 2020.02.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3934520 2020.02.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3934521 2020.02.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3934522 2020.02.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3931787 2020.02.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 3931788 2020.02.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 3931789 2020.02.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3931790 2020.02.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 3931791 2020.02.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3931792 2020.02.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3931793 2020.02.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3926655 2020.02.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 3926654 2020.02.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3926653 2020.02.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3926652 2020.02.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 3926651 2020.02.16 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 3926650 2020.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3926656 2020.02.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3926657 2020.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 3926658 2020.02.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 3926661 2020.02.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3926662 2020.02.16 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 3926663 2020.02.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 3926664 2020.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3931776 2020.02.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 3933804 2020.02.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3922086 2020.02.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 3918448 2020.02.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3918447 2020.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3918446 2020.02.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 3918445 2020.02.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 3918444 2020.02.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 3918443 2020.02.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 3918442 2020.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3918441 2020.02.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 3918440 2020.02.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 3918439 2020.02.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 20 3918438 2020.02.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 3905381 2020.02.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 3918449 2020.02.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 700 3918450 2020.02.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 3918456 2020.02.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3918463 2020.02.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 3918462 2020.02.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 3918461 2020.02.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3918460 2020.02.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 3918459 2020.02.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3918458 2020.02.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 3918457 2020.02.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 3918451 2020.02.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 3918455 2020.02.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 3918454 2020.02.09 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 3918453 2020.02.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 3918452 2020.02.09 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3876410 2020.01.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 3876411 2020.01.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3876412 2020.01.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3876574 2020.01.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 3876575 2020.01.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 3864994 2020.01.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 3864995 2020.01.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 3865000 2020.01.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 3865006 2020.01.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 3865001 2020.01.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 3865002 2020.01.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3865003 2020.01.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 3865004 2020.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3865005 2020.01.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3865007 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3865008 2020.01.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 3865009 2020.01.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3860743 2020.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 3856102 2020.01.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3852236 2020.01.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3852237 2020.01.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 10 3852238 2020.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3852239 2020.01.20 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 3845772 2020.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 3845781 2020.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 3845780 2020.01.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 3845779 2020.01.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3845778 2020.01.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 16 3845777 2020.01.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3845776 2020.01.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 3845775 2020.01.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3845774 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3845773 2020.01.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 3845782 2020.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3845783 2020.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 3845784 2020.01.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 3838911 2020.01.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 3838912 2020.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3838997 2020.01.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 3838905 2020.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 3838909 2020.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3838908 2020.01.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 3838907 2020.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 3838906 2020.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 3838910 2020.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3836096 2020.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3836098 2020.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3836097 2020.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3836095 2020.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 3836094 2020.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 3836093 2020.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 3836092 2020.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3836091 2020.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 3836090 2020.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 3836099 2020.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3836100 2020.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 3836101 2020.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 3833789 2020.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 3833790 2020.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 3833791 2020.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 3833792 2020.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 3833793 2020.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3833794 2020.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3833796 2020.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3833795 2020.01.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 3834540 2020.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3833814 2020.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3833812 2020.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 3833811 2020.01.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3833815 2020.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3833810 2020.01.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3833813 2020.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 3833809 2020.01.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3833807 2020.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 3833806 2020.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 3833805 2020.01.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 3833804 2020.01.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 3833803 2020.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 3833817 2020.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 3833816 2020.01.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 3858951 2020.01.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 3858956 2020.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3834541 2020.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3858966 2020.01.12 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3858965 2020.01.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 3833808 2020.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3858955 2020.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3858964 2020.01.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3858954 2020.01.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3858953 2020.01.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 3858952 2020.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3833823 2020.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 3834547 2020.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 3834546 2020.01.06 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 20 3833819 2020.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 3834545 2020.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3833821 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3833847 2020.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 3833848 2020.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3834543 2020.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 3834544 2020.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 3833822 2020.01.06 mapa