Pełna lista obserwacji drużyny

Tymek von Mostowiak : Tymoteusz Mazurkiewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4687452 2020.08.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4687453 2020.08.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4687454 2020.08.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4687455 2020.08.11 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4687456 2020.08.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4687457 2020.08.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 4687458 2020.08.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4687459 2020.08.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4687462 2020.08.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4687464 2020.08.11 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 6 4687465 2020.08.11 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4687467 2020.08.11 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4687478 2020.08.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4687479 2020.08.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4687480 2020.08.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 4687481 2020.08.11 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4684490 2020.08.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 4684491 2020.08.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 4684493 2020.08.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4684498 2020.08.09 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4684501 2020.08.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4684512 2020.08.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4684513 2020.08.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 4684515 2020.08.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4684516 2020.08.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4684518 2020.08.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4684519 2020.08.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4684520 2020.08.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4684521 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4684522 2020.08.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4684523 2020.08.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4684525 2020.08.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4684526 2020.08.09 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 4684527 2020.08.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4684528 2020.08.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4684529 2020.08.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4684530 2020.08.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4684531 2020.08.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4684532 2020.08.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4684533 2020.08.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4684534 2020.08.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4687502 2020.08.09 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 4680517 2020.08.08 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4680524 2020.08.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4680525 2020.08.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4680527 2020.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4680528 2020.08.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4680529 2020.08.08 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4680530 2020.08.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4680531 2020.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4680532 2020.08.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4680533 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4680534 2020.08.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4680535 2020.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4680536 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4680537 2020.08.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4680538 2020.08.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4680539 2020.08.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4680568 2020.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4680569 2020.08.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4680644 2020.08.08 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4680645 2020.08.08 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4680647 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4680682 2020.08.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4680871 2020.08.08 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4673528 2020.08.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4673529 2020.08.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4673530 2020.08.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4673531 2020.08.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4673532 2020.08.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4673533 2020.08.05 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4673534 2020.08.05 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 6 4673535 2020.08.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4673537 2020.08.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4673538 2020.08.05 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4673539 2020.08.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4673540 2020.08.05 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4673542 2020.08.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4673543 2020.08.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4673544 2020.08.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4673546 2020.08.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 4673547 2020.08.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4673548 2020.08.05 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4673549 2020.08.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4673550 2020.08.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4673552 2020.08.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4673553 2020.08.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4673791 2020.08.05 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4673810 2020.08.05 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4673832 2020.08.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4674490 2020.08.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4674692 2020.08.05 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4674718 2020.08.05 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 4674719 2020.08.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4674720 2020.08.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4671543 2020.08.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4671545 2020.08.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4671547 2020.08.04 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4671549 2020.08.04 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4670934 2020.08.03 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4664977 2020.08.01 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4664978 2020.08.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4664979 2020.08.01 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4662728 2020.07.31 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4662733 2020.07.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4657271 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4657270 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4657276 2020.07.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4652711 2020.07.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4650023 2020.07.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4650024 2020.07.25 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4650021 2020.07.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4650022 2020.07.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4650020 2020.07.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4650018 2020.07.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4650019 2020.07.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4650016 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 4650017 2020.07.25 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4650015 2020.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 4650013 2020.07.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4650014 2020.07.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 60 4650012 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 4650011 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4650010 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 4650009 2020.07.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4650008 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4650007 2020.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 4650006 2020.07.25 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4650005 2020.07.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4650003 2020.07.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4650004 2020.07.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4650002 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 200 4650000 2020.07.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 4650001 2020.07.25 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4649999 2020.07.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4641837 2020.07.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4641834 2020.07.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4641835 2020.07.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4641836 2020.07.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4641833 2020.07.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4641831 2020.07.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4641832 2020.07.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 4641830 2020.07.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4641829 2020.07.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 4641828 2020.07.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 4641827 2020.07.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 4641826 2020.07.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4641825 2020.07.21 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4641824 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 4641823 2020.07.21 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4641821 2020.07.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4641822 2020.07.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4641820 2020.07.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4641819 2020.07.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4641817 2020.07.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4641818 2020.07.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4641816 2020.07.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4641815 2020.07.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4641814 2020.07.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4641813 2020.07.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4641812 2020.07.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4641811 2020.07.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 9 4641810 2020.07.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4633219 2020.07.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4633215 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4633218 2020.07.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4633217 2020.07.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4633214 2020.07.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4633216 2020.07.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4633213 2020.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4633210 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 4633211 2020.07.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4633209 2020.07.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 4633208 2020.07.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4633207 2020.07.18 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4633212 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 4633206 2020.07.18 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4633205 2020.07.18 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 4633202 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4633201 2020.07.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4633200 2020.07.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 9 4633204 2020.07.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4633203 2020.07.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 40 4633198 2020.07.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4633199 2020.07.18 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4633197 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 14 4633196 2020.07.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 8 4633195 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4633194 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 4633193 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 400 4633192 2020.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4633191 2020.07.18 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4633932 2020.07.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4633933 2020.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4622994 2020.07.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4623009 2020.07.14 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4622988 2020.07.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4623013 2020.07.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4622989 2020.07.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4623106 2020.07.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4623001 2020.07.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4623011 2020.07.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4622990 2020.07.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4623007 2020.07.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4622997 2020.07.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4623105 2020.07.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4622992 2020.07.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4622993 2020.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4622999 2020.07.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4622995 2020.07.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4622998 2020.07.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4622996 2020.07.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4622991 2020.07.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4623004 2020.07.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4623002 2020.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4623012 2020.07.14 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4617257 2020.07.12 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4617256 2020.07.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 4617255 2020.07.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 4617258 2020.07.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 4617254 2020.07.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4617253 2020.07.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4617252 2020.07.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4617251 2020.07.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4617250 2020.07.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4617249 2020.07.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4617248 2020.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 51 4617246 2020.07.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4617247 2020.07.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4617245 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4617244 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4617242 2020.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4617241 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 36 4617239 2020.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 4617240 2020.07.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4617238 2020.07.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4617237 2020.07.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4617243 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4617234 2020.07.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4617236 2020.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4617235 2020.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4617233 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4617231 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4617232 2020.07.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4617229 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4617230 2020.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4617228 2020.07.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4602976 2020.07.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4602977 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4602975 2020.07.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4602974 2020.07.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 4602972 2020.07.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4602973 2020.07.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 4600118 2020.07.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4600104 2020.07.06 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4597294 2020.07.05 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4593734 2020.07.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4594930 2020.07.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4594931 2020.07.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4594933 2020.07.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4591267 2020.07.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4591265 2020.07.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4591266 2020.07.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4591263 2020.07.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4591264 2020.07.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4591261 2020.07.03 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4591262 2020.07.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4591259 2020.07.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4591260 2020.07.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4591258 2020.07.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4591257 2020.07.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4591256 2020.07.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4583554 2020.06.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4583553 2020.06.30 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4583552 2020.06.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4583551 2020.06.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4580627 2020.06.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4580628 2020.06.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4574426 2020.06.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4574423 2020.06.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4574424 2020.06.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4574425 2020.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4574422 2020.06.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4574421 2020.06.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4574420 2020.06.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4574419 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4574418 2020.06.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4574417 2020.06.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7 4574416 2020.06.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4567965 2020.06.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4567964 2020.06.25 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4567963 2020.06.25 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4567961 2020.06.25 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4567962 2020.06.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4567960 2020.06.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4567959 2020.06.25 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4567956 2020.06.25 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4567957 2020.06.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4567958 2020.06.25 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4556563 2020.06.21 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4552862 2020.06.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4552865 2020.06.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4552870 2020.06.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4552860 2020.06.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4552858 2020.06.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4552869 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 4552853 2020.06.20 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4552852 2020.06.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4552851 2020.06.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4552846 2020.06.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4552843 2020.06.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 9 4552849 2020.06.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4552847 2020.06.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4552868 2020.06.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4552871 2020.06.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4552864 2020.06.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4552867 2020.06.20 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4552861 2020.06.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4552866 2020.06.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4552863 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4552859 2020.06.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4552856 2020.06.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4552855 2020.06.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4552857 2020.06.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4552854 2020.06.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4552845 2020.06.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4552848 2020.06.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4552850 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4552844 2020.06.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4552887 2020.06.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4552886 2020.06.20 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4552882 2020.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4552885 2020.06.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4552881 2020.06.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4552884 2020.06.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4552878 2020.06.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4552877 2020.06.20 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4552879 2020.06.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4552876 2020.06.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4552883 2020.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4552880 2020.06.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4552873 2020.06.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4552875 2020.06.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4552874 2020.06.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4552872 2020.06.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4552837 2020.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4552842 2020.06.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4552839 2020.06.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4552838 2020.06.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4552840 2020.06.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4552834 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4552835 2020.06.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4552836 2020.06.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4552833 2020.06.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4552841 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4552829 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4552828 2020.06.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 4552830 2020.06.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4552832 2020.06.20 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 9 4552831 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4552827 2020.06.20 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4547021 2020.06.18 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4547022 2020.06.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4536502 2020.06.15 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4525750 2020.06.13 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4526733 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4520896 2020.06.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4520897 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4520894 2020.06.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4520895 2020.06.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4508507 2020.06.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4508506 2020.06.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4508504 2020.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4508505 2020.06.09 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4508502 2020.06.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4508503 2020.06.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4508501 2020.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4508500 2020.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4508499 2020.06.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4508498 2020.06.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4508497 2020.06.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4508496 2020.06.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4508495 2020.06.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4508000 2020.06.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4507999 2020.06.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4508016 2020.06.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4508015 2020.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4508014 2020.06.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4508013 2020.06.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4508012 2020.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4508011 2020.06.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4508010 2020.06.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 4508009 2020.06.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4508006 2020.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4508007 2020.06.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4508004 2020.06.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4508005 2020.06.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4508003 2020.06.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4508002 2020.06.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4508001 2020.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4508008 2020.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4507982 2020.06.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4507984 2020.06.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4507983 2020.06.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4507977 2020.06.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4507976 2020.06.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4507998 2020.06.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4507975 2020.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4507972 2020.06.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4507997 2020.06.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4507992 2020.06.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4507995 2020.06.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4507964 2020.06.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4507967 2020.06.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4507991 2020.06.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4507963 2020.06.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4507990 2020.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4507981 2020.06.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4507980 2020.06.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4507978 2020.06.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4507973 2020.06.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4507971 2020.06.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4507970 2020.06.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4507966 2020.06.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4507960 2020.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4507987 2020.06.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4507961 2020.06.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4507955 2020.06.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4507949 2020.06.09 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4507950 2020.06.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4507948 2020.06.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4507943 2020.06.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4507942 2020.06.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4507979 2020.06.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4507989 2020.06.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4507994 2020.06.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4507969 2020.06.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4507962 2020.06.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4507958 2020.06.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4507957 2020.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4507986 2020.06.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4507985 2020.06.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4507947 2020.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4507952 2020.06.09 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4507956 2020.06.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4507944 2020.06.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4507993 2020.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4507940 2020.06.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4507941 2020.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4507974 2020.06.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4507996 2020.06.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4507965 2020.06.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4507968 2020.06.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4507959 2020.06.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4507954 2020.06.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4507988 2020.06.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4507953 2020.06.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4507951 2020.06.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4507945 2020.06.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4507946 2020.06.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4507939 2020.06.09 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4507938 2020.06.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4507936 2020.06.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4507935 2020.06.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4507937 2020.06.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4507934 2020.06.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4507932 2020.06.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4507931 2020.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4507930 2020.06.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4507933 2020.06.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 4507929 2020.06.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4507928 2020.06.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4507927 2020.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4507926 2020.06.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4507925 2020.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4507923 2020.06.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4507924 2020.06.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4507921 2020.06.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4507922 2020.06.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4507920 2020.06.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 4507919 2020.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4503553 2020.06.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4503550 2020.06.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4503551 2020.06.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4503549 2020.06.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4503552 2020.06.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4503548 2020.06.08 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4490924 2020.06.06 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4490926 2020.06.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4490927 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4490929 2020.06.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4490930 2020.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4490932 2020.06.06 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 4490935 2020.06.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4490936 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4490937 2020.06.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4490939 2020.06.06 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4490995 2020.06.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4490997 2020.06.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4490998 2020.06.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4490999 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4476090 2020.06.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4476088 2020.06.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4476089 2020.06.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4476086 2020.06.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4476085 2020.06.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4476087 2020.06.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4476083 2020.06.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4476084 2020.06.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4476082 2020.06.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4476080 2020.06.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4476081 2020.06.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4477392 2020.06.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4477395 2020.06.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4477399 2020.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4477401 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4477403 2020.06.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4477409 2020.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4477413 2020.06.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4477415 2020.06.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4465233 2020.05.31 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4465232 2020.05.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4465249 2020.05.31 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 4465248 2020.05.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4465247 2020.05.31 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 4465246 2020.05.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4465245 2020.05.31 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4465243 2020.05.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4465244 2020.05.31 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4465242 2020.05.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 26 4465241 2020.05.31 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4465240 2020.05.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4465239 2020.05.31 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4465237 2020.05.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4465238 2020.05.31 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4465236 2020.05.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4465235 2020.05.31 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4465234 2020.05.31 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 4465274 2020.05.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4465273 2020.05.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4465270 2020.05.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4465267 2020.05.31 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4465265 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4465264 2020.05.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4465261 2020.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4465259 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4465257 2020.05.31 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4465256 2020.05.31 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 4465280 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4465282 2020.05.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4465253 2020.05.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4465252 2020.05.31 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4465251 2020.05.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4465250 2020.05.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4465279 2020.05.31 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4465277 2020.05.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4465278 2020.05.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4465275 2020.05.31 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4465276 2020.05.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4465272 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4465271 2020.05.31 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4465269 2020.05.31 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4465268 2020.05.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4465266 2020.05.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4465262 2020.05.31 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 11 4465263 2020.05.31 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4465260 2020.05.31 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4465258 2020.05.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4465255 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4465254 2020.05.31 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4465231 2020.05.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4465230 2020.05.31 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4465229 2020.05.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4465228 2020.05.31 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4465226 2020.05.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4465227 2020.05.31 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4465225 2020.05.31 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4465224 2020.05.31 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4465222 2020.05.31 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4465221 2020.05.31 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4465223 2020.05.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4465220 2020.05.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4465219 2020.05.31 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4465218 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4465217 2020.05.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4465216 2020.05.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4465209 2020.05.31 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4465215 2020.05.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4465212 2020.05.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4465208 2020.05.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4465207 2020.05.31 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4465211 2020.05.31 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4465213 2020.05.31 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4465214 2020.05.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4465206 2020.05.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4465210 2020.05.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4465205 2020.05.31 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4465203 2020.05.31 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 4465202 2020.05.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4465204 2020.05.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4465201 2020.05.31 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4465200 2020.05.31 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4466820 2020.05.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4454191 2020.05.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4454189 2020.05.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4454190 2020.05.29 mapa
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus 1 4454188 2020.05.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4448941 2020.05.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4448944 2020.05.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4448942 2020.05.27 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4448943 2020.05.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4448940 2020.05.27 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4448939 2020.05.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4445175 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4445174 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4445171 2020.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4445170 2020.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4445173 2020.05.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4445169 2020.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4445172 2020.05.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4445168 2020.05.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4445166 2020.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4445167 2020.05.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4445164 2020.05.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4445162 2020.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4445159 2020.05.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4445165 2020.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4445163 2020.05.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4445160 2020.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4445158 2020.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4445161 2020.05.27 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4445157 2020.05.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4445156 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4445154 2020.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4445155 2020.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4445151 2020.05.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4445153 2020.05.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4445152 2020.05.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4445150 2020.05.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4445148 2020.05.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4445149 2020.05.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4445147 2020.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4442905 2020.05.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4442903 2020.05.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4442904 2020.05.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4442902 2020.05.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4442901 2020.05.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4442900 2020.05.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4442897 2020.05.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4442898 2020.05.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4442896 2020.05.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4442899 2020.05.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4442895 2020.05.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4442893 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4442894 2020.05.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4442890 2020.05.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4442891 2020.05.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4442888 2020.05.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4442887 2020.05.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4442889 2020.05.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4442886 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4442892 2020.05.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4432753 2020.05.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4425401 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4425402 2020.05.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4425404 2020.05.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4425397 2020.05.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4425399 2020.05.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4425418 2020.05.23 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4425419 2020.05.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4425518 2020.05.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4425421 2020.05.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4425423 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4425517 2020.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4425422 2020.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4425417 2020.05.23 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4425444 2020.05.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4425448 2020.05.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4425408 2020.05.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4425543 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4425415 2020.05.23 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4425414 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4425522 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4425525 2020.05.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4425524 2020.05.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4425440 2020.05.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4425431 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4425441 2020.05.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4425429 2020.05.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4425427 2020.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4425443 2020.05.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4425430 2020.05.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4425442 2020.05.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4425436 2020.05.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4425439 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4425433 2020.05.23 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4425435 2020.05.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 4425434 2020.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4425425 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4425424 2020.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4425426 2020.05.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4425413 2020.05.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4425412 2020.05.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4425515 2020.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4425466 2020.05.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4425514 2020.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4425411 2020.05.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 20 4425410 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4425449 2020.05.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4425520 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4425591 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4425519 2020.05.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4425589 2020.05.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4425438 2020.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4425380 2020.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4425588 2020.05.23 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 14 4425387 2020.05.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4425386 2020.05.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4425385 2020.05.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4425392 2020.05.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4425384 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4425396 2020.05.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4425388 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4425395 2020.05.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4425381 2020.05.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4425383 2020.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4425398 2020.05.23 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4425382 2020.05.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 4425389 2020.05.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4425394 2020.05.23 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4434430 2020.05.23 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4439648 2020.05.23 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4418887 2020.05.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4418883 2020.05.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4418881 2020.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4418880 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4418878 2020.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4418874 2020.05.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4418875 2020.05.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4418871 2020.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4418864 2020.05.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4418865 2020.05.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4418889 2020.05.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4418888 2020.05.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4418886 2020.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4418885 2020.05.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4418884 2020.05.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4418882 2020.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4418879 2020.05.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4418877 2020.05.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4418876 2020.05.22 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4418873 2020.05.22 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 4418872 2020.05.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4418869 2020.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4418867 2020.05.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4418866 2020.05.22 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 4418868 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4418863 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4418862 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4418861 2020.05.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4418860 2020.05.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4418859 2020.05.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4418858 2020.05.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4418857 2020.05.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4418855 2020.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 250 4418856 2020.05.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4418853 2020.05.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4418854 2020.05.22 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4418852 2020.05.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4418849 2020.05.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4418847 2020.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4418845 2020.05.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4418843 2020.05.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4418841 2020.05.22 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4418851 2020.05.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4418850 2020.05.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4418848 2020.05.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4418844 2020.05.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4418846 2020.05.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4418842 2020.05.22 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 4418840 2020.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4418839 2020.05.22 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4418838 2020.05.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4418836 2020.05.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4418837 2020.05.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4418835 2020.05.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4418834 2020.05.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4418832 2020.05.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4418833 2020.05.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4418831 2020.05.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4405931 2020.05.19 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4405930 2020.05.19 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4405928 2020.05.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4405927 2020.05.19 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4401739 2020.05.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4401755 2020.05.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4401753 2020.05.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4401752 2020.05.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4401751 2020.05.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4401758 2020.05.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4401750 2020.05.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4401749 2020.05.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4401748 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4401746 2020.05.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4401757 2020.05.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4401747 2020.05.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4401745 2020.05.18 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4401744 2020.05.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4401742 2020.05.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4401741 2020.05.18 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4401754 2020.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4401740 2020.05.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4401738 2020.05.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4401737 2020.05.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4401759 2020.05.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4401736 2020.05.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4401743 2020.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4401734 2020.05.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4401756 2020.05.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4401731 2020.05.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4401732 2020.05.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4401733 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4401760 2020.05.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4401730 2020.05.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4401729 2020.05.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4401728 2020.05.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4401735 2020.05.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4401727 2020.05.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4401726 2020.05.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4401724 2020.05.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4401725 2020.05.18 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 4401723 2020.05.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4401721 2020.05.18 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4401722 2020.05.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4401719 2020.05.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4401720 2020.05.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4401717 2020.05.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4401718 2020.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4401715 2020.05.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4401714 2020.05.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4401716 2020.05.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4401712 2020.05.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4401713 2020.05.18 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 4401711 2020.05.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4384801 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4384847 2020.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4384846 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4384800 2020.05.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4384882 2020.05.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4384881 2020.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4384875 2020.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4384883 2020.05.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4384877 2020.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4384873 2020.05.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4384879 2020.05.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4384878 2020.05.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4384884 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4384886 2020.05.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4384797 2020.05.16 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4384844 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 4384849 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4384842 2020.05.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4384841 2020.05.16 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4384796 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4384865 2020.05.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4384840 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4384839 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4384866 2020.05.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4384903 2020.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4384904 2020.05.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4384893 2020.05.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 4384889 2020.05.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4384894 2020.05.16 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4384898 2020.05.16 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4384900 2020.05.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4384907 2020.05.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4384902 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4384906 2020.05.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4382718 2020.05.16 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4387881 2020.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4374169 2020.05.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4374167 2020.05.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4374168 2020.05.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4374165 2020.05.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4374164 2020.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4374166 2020.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4374162 2020.05.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4374161 2020.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4374163 2020.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4374160 2020.05.14 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4374159 2020.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4374158 2020.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4374156 2020.05.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4374155 2020.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4374154 2020.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4374152 2020.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4374153 2020.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4374151 2020.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4374157 2020.05.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4374148 2020.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4374146 2020.05.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4374149 2020.05.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4374150 2020.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4374147 2020.05.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4374143 2020.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4374145 2020.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4374144 2020.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4374140 2020.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4374138 2020.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4374139 2020.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4374137 2020.05.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 6 4374135 2020.05.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4374142 2020.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4374141 2020.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4374134 2020.05.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 4374132 2020.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4374133 2020.05.14 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 4 4374136 2020.05.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4374128 2020.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4374131 2020.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4374129 2020.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4374130 2020.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 6 4374127 2020.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4364527 2020.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4364508 2020.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4364503 2020.05.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4364506 2020.05.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4364505 2020.05.12 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 10 4364510 2020.05.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4364504 2020.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4364512 2020.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 4364502 2020.05.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4364411 2020.05.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4364409 2020.05.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4364410 2020.05.12 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 4364395 2020.05.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4364397 2020.05.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4364394 2020.05.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4364396 2020.05.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4364393 2020.05.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4364373 2020.05.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4364389 2020.05.12 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 4364377 2020.05.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4364375 2020.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4364392 2020.05.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4364387 2020.05.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4364374 2020.05.12 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4364376 2020.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4364391 2020.05.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4364390 2020.05.12 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4364388 2020.05.12 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 4364379 2020.05.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 4364378 2020.05.12 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 4364372 2020.05.12 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 49 4364371 2020.05.12 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4363847 2020.05.11 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4363846 2020.05.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4349741 2020.05.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4349740 2020.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4349738 2020.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4349739 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4349736 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4349737 2020.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4349735 2020.05.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4349733 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4349732 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4349734 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4349730 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4349729 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4349731 2020.05.10 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4349728 2020.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4349727 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4349726 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4349725 2020.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4349724 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4349723 2020.05.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4349722 2020.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4349721 2020.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4349719 2020.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4349720 2020.05.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4344417 2020.05.09 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4344414 2020.05.09 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4344413 2020.05.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4344412 2020.05.09 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 4344411 2020.05.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4344415 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4344410 2020.05.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4344408 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4344407 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4344405 2020.05.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4344404 2020.05.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4344403 2020.05.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4344402 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4344401 2020.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4344399 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4344398 2020.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4344396 2020.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4344395 2020.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 4344397 2020.05.09 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4344400 2020.05.09 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4344431 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4344432 2020.05.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4344433 2020.05.09 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4344430 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4344429 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4344427 2020.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4344425 2020.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4344428 2020.05.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4344423 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4344424 2020.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4344421 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4344422 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4344420 2020.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4344419 2020.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4344418 2020.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4335587 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4335588 2020.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4335586 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4335585 2020.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4335583 2020.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4335584 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4335582 2020.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4335581 2020.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4335579 2020.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4335580 2020.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4335578 2020.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4335604 2020.05.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4335603 2020.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4335602 2020.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4335601 2020.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4335599 2020.05.08 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4335600 2020.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4335597 2020.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4335596 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4335598 2020.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4335595 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4335594 2020.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4335593 2020.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4335592 2020.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4335591 2020.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4335590 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4335589 2020.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4335577 2020.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4335575 2020.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4335576 2020.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4335574 2020.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4335573 2020.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4335571 2020.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4335572 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4335570 2020.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4335569 2020.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4335568 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4335566 2020.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4335567 2020.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4335565 2020.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4335564 2020.05.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4335563 2020.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4335562 2020.05.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4333331 2020.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4333332 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4331552 2020.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4331556 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4331559 2020.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4331560 2020.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4331561 2020.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4331563 2020.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4331564 2020.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4331565 2020.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4331566 2020.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4331567 2020.05.08 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4331569 2020.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4331570 2020.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4331571 2020.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4331572 2020.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4331573 2020.05.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4331574 2020.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4331575 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4331576 2020.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4331577 2020.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4331578 2020.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4331579 2020.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4331580 2020.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4331581 2020.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4331582 2020.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4331583 2020.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4331585 2020.05.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4331586 2020.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4331588 2020.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4331590 2020.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4331591 2020.05.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4331592 2020.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4331593 2020.05.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4331598 2020.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 4331601 2020.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4331602 2020.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4331603 2020.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4331604 2020.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4331607 2020.05.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4331609 2020.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4331610 2020.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4331618 2020.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4331619 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4331621 2020.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4331622 2020.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4331624 2020.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4331625 2020.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4331626 2020.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4331628 2020.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4331632 2020.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4331635 2020.05.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4331636 2020.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4319762 2020.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4319761 2020.05.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4319759 2020.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4319760 2020.05.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4319758 2020.05.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4319757 2020.05.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4319756 2020.05.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4319755 2020.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4319753 2020.05.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4319754 2020.05.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4319752 2020.05.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4319751 2020.05.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4319750 2020.05.05 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4319749 2020.05.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4319746 2020.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4319747 2020.05.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4319744 2020.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4319745 2020.05.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4319743 2020.05.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4319742 2020.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4319741 2020.05.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4319740 2020.05.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4319739 2020.05.05 mapa