Pełna lista obserwacji drużyny

Bartłomiej Kusal : Bartłomiej Kusal


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4945792 2020.11.25 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4945791 2020.11.04 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4893930 2020.11.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 4890431 2020.11.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4886070 2020.10.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4877182 2020.10.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4877181 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4877179 2020.10.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 80 4877180 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4877178 2020.10.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4877177 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4877175 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4877174 2020.10.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4877176 2020.10.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 4877173 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4877172 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4877170 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4877171 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4877169 2020.10.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4864785 2020.10.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4864787 2020.10.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4864784 2020.10.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4864786 2020.10.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4857535 2020.10.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4857538 2020.10.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4857539 2020.10.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4857536 2020.10.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4857537 2020.10.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4836303 2020.10.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4836304 2020.10.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4836302 2020.10.10 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4827764 2020.10.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4827763 2020.10.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4827767 2020.10.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4827768 2020.10.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4827762 2020.10.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4827765 2020.10.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4827761 2020.10.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 4821884 2020.10.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4821885 2020.10.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4821883 2020.10.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4821882 2020.10.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4818474 2020.10.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 4815446 2020.10.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 4815447 2020.10.02 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4815443 2020.10.01 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 10 4815445 2020.10.01 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4815449 2020.10.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 12 4815444 2020.10.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 4809692 2020.10.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4815441 2020.10.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4815448 2020.10.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4815440 2020.10.01 mapa
bardzo rzadki modraczek, Tarsiger cyanurus 1 4815438 2020.09.29 mapa
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 4815437 2020.09.29 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4815442 2020.09.28 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4815439 2020.09.28 mapa
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 4815435 2020.09.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4782539 2020.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4778747 2020.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4776794 2020.09.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4776792 2020.09.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4776793 2020.09.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4772598 2020.09.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4772596 2020.09.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 4772597 2020.09.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 86 4772595 2020.09.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4769032 2020.09.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4769031 2020.09.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4769030 2020.09.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4769029 2020.09.13 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4769028 2020.09.13 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4769027 2020.09.13 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4769025 2020.09.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4769026 2020.09.13 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4769022 2020.09.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4769023 2020.09.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4769021 2020.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4769024 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4769020 2020.09.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4735453 2020.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4735452 2020.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 34 4735469 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4735467 2020.08.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4735466 2020.08.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4735463 2020.08.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4735465 2020.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 4735468 2020.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4735464 2020.08.29 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4735462 2020.08.29 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4735461 2020.08.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 4735458 2020.08.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4735457 2020.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4735460 2020.08.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4735455 2020.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4735456 2020.08.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4735454 2020.08.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4735459 2020.08.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 4735450 2020.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 42 4735449 2020.08.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4735451 2020.08.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4735446 2020.08.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4735443 2020.08.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4735445 2020.08.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4735442 2020.08.19 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4735441 2020.08.17 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4735438 2020.08.17 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4735444 2020.08.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4735437 2020.08.17 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4735430 2020.08.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4735432 2020.08.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4735429 2020.08.15 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4735431 2020.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4735434 2020.08.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4735433 2020.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 16 4735427 2020.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4735428 2020.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4735435 2020.08.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4735424 2020.08.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4735422 2020.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4735426 2020.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4735425 2020.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4735423 2020.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4735420 2020.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4735421 2020.08.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4668860 2020.08.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4668862 2020.08.01 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4668861 2020.08.01 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 4668859 2020.08.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 70 4656537 2020.07.28 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4656535 2020.07.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4656534 2020.07.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 32 4656538 2020.07.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 31 4656533 2020.07.28 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4656532 2020.07.28 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4656536 2020.07.26 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4653804 2020.07.26 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4642902 2020.07.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4642900 2020.07.22 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4642901 2020.07.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4642038 2020.07.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4639212 2020.07.20 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 4639209 2020.07.20 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4639211 2020.07.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4639210 2020.07.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4627422 2020.07.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4627421 2020.07.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4627418 2020.07.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4627419 2020.07.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4627417 2020.07.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4627420 2020.07.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4627415 2020.07.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4627412 2020.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4627413 2020.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4627414 2020.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4627411 2020.07.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 122 4627416 2020.07.16 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 33 4627410 2020.07.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 4627409 2020.07.16 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4627407 2020.07.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 60 4627406 2020.07.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 45 4627408 2020.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4626010 2020.07.15 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4626009 2020.07.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4625937 2020.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4623096 2020.07.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4619648 2020.07.13 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4619226 2020.07.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4618621 2020.07.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4619099 2020.07.13 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 4618577 2020.07.13 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4618576 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4607422 2020.07.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4607421 2020.07.09 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4607420 2020.07.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4607419 2020.07.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4607417 2020.07.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 22 4607416 2020.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4607418 2020.07.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4607415 2020.07.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 47 4607414 2020.07.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 198 4607412 2020.07.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 71 4607411 2020.07.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4607413 2020.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4607410 2020.07.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4607409 2020.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4607408 2020.07.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4607407 2020.07.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 4607405 2020.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 59 4607406 2020.07.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4607404 2020.07.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4607671 2020.07.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4606556 2020.07.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4606558 2020.07.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4606561 2020.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4606557 2020.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4606559 2020.07.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4606555 2020.07.09 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4606553 2020.07.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4606554 2020.07.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 4606560 2020.07.09 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4604780 2020.07.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4604637 2020.07.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 23 4604636 2020.07.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 4604635 2020.07.08 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4604634 2020.07.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4604796 2020.07.08 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4604633 2020.07.08 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4604008 2020.07.08 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4603150 2020.07.07 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4603149 2020.07.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4603148 2020.07.07 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4603147 2020.07.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 9 4603146 2020.07.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4598169 2020.07.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4598170 2020.07.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4598168 2020.07.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4598167 2020.07.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4598166 2020.07.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4592795 2020.07.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4592796 2020.07.03 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4592793 2020.07.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4592792 2020.07.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 26 4592791 2020.07.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 37 4588987 2020.07.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4588985 2020.07.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4588986 2020.07.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4588984 2020.07.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 122 4588983 2020.07.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4588981 2020.07.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 19 4588982 2020.07.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 54 4588980 2020.07.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 67 4588979 2020.07.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4586779 2020.07.01 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4586467 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4586468 2020.07.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 4586466 2020.07.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 4586465 2020.07.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4592794 2020.07.01 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4585206 2020.07.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4584147 2020.06.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4584146 2020.06.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4584148 2020.06.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4584145 2020.06.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4584144 2020.06.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4584141 2020.06.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4584143 2020.06.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4584142 2020.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 25 4584140 2020.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4584137 2020.06.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4584138 2020.06.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4584136 2020.06.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4584139 2020.06.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4584135 2020.06.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4584134 2020.06.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4583556 2020.06.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4582849 2020.06.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4582850 2020.06.30 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4582845 2020.06.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4582844 2020.06.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4582847 2020.06.30 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4582843 2020.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4583016 2020.06.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4582848 2020.06.29 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4582226 2020.06.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4582225 2020.06.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4579601 2020.06.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 23 4565309 2020.06.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4565310 2020.06.24 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4564518 2020.06.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4563395 2020.06.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4563394 2020.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4563392 2020.06.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 130 4563393 2020.06.23 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4561637 2020.06.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4561635 2020.06.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4561634 2020.06.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 4561636 2020.06.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4561633 2020.06.22 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4559639 2020.06.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4561692 2020.06.22 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4550213 2020.06.19 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4551116 2020.06.19 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4541915 2020.06.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4541913 2020.06.16 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4541914 2020.06.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4539904 2020.06.15 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4539905 2020.06.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4537512 2020.06.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4537509 2020.06.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4537510 2020.06.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 92 4537507 2020.06.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 17 4537508 2020.06.15 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4535180 2020.06.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4522488 2020.06.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4514652 2020.06.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4514574 2020.06.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4510283 2020.06.10 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4510281 2020.06.09 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4510282 2020.06.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4510279 2020.06.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4510278 2020.06.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 73 4510280 2020.06.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4510277 2020.06.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 4510276 2020.06.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 26 4510275 2020.06.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4505301 2020.06.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4505300 2020.06.08 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4505299 2020.06.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 73 4505298 2020.06.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 54 4505297 2020.06.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4505296 2020.06.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4505295 2020.06.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7000 4513094 2020.06.08 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4493815 2020.06.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4493813 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4493812 2020.06.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4493811 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4493814 2020.06.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4493810 2020.06.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4493809 2020.06.06 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4493808 2020.06.06 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4495661 2020.06.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4495686 2020.06.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4495688 2020.06.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4486059 2020.06.04 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4486060 2020.06.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 4486057 2020.06.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 4486056 2020.06.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 58 4486055 2020.06.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 52 4486077 2020.06.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4486090 2020.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4486085 2020.06.03 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4486072 2020.06.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4486044 2020.06.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4486087 2020.06.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 4486081 2020.06.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4486076 2020.06.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 4486042 2020.06.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 39 4486529 2020.06.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4486075 2020.06.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4486074 2020.06.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 44 4486073 2020.06.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 65 4486071 2020.06.02 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4486069 2020.06.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4486067 2020.06.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4486068 2020.06.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4486066 2020.06.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4486065 2020.06.01 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 4486064 2020.06.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 11 4486063 2020.06.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 60 4486062 2020.06.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 42 4486061 2020.06.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4441206 2020.05.25 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4441208 2020.05.25 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4441203 2020.05.24 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4441202 2020.05.24 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4441201 2020.05.24 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4441200 2020.05.24 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4441198 2020.05.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4441197 2020.05.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4441196 2020.05.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4441195 2020.05.24 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4441194 2020.05.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4441193 2020.05.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4441192 2020.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4441190 2020.05.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4441191 2020.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4441189 2020.05.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4441188 2020.05.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4441187 2020.05.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4441186 2020.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4441185 2020.05.24 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4441184 2020.05.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4441183 2020.05.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4441181 2020.05.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4441182 2020.05.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4441180 2020.05.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4441228 2020.05.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4441229 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4441226 2020.05.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 52 4441223 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4441236 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4441222 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 4441221 2020.05.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4441234 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4441233 2020.05.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4441225 2020.05.24 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4441217 2020.05.24 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4441214 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4441231 2020.05.23 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4441212 2020.05.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4441213 2020.05.23 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4441227 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4441239 2020.05.23 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4441237 2020.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4441238 2020.05.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4441224 2020.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4441235 2020.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4441220 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4441219 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4441232 2020.05.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4441230 2020.05.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4441216 2020.05.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4441215 2020.05.23 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4441210 2020.05.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4441175 2020.05.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4441211 2020.05.22 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 3 4441178 2020.05.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4441179 2020.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4441174 2020.05.22 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4441176 2020.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4441173 2020.05.22 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4441172 2020.05.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4441171 2020.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4441170 2020.05.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4441168 2020.05.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4441167 2020.05.22 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4441169 2020.05.22 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4441166 2020.05.21 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4441164 2020.05.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4441165 2020.05.21 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4415289 2020.05.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4415288 2020.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4411140 2020.05.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4411139 2020.05.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4411138 2020.05.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4411137 2020.05.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4411136 2020.05.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4411135 2020.05.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4411134 2020.05.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4411133 2020.05.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4411132 2020.05.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4411131 2020.05.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4411130 2020.05.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4411129 2020.05.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4411128 2020.05.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4411127 2020.05.20 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4411126 2020.05.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4411125 2020.05.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4411124 2020.05.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4411123 2020.05.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4411122 2020.05.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4411121 2020.05.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4411120 2020.05.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4411119 2020.05.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4411118 2020.05.20 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4411117 2020.05.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4411116 2020.05.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4411115 2020.05.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4411114 2020.05.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4411113 2020.05.20 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4403066 2020.05.18 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4403078 2020.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4403077 2020.05.18 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4403076 2020.05.18 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4403075 2020.05.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4403074 2020.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4403073 2020.05.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4403072 2020.05.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4403071 2020.05.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4403070 2020.05.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4403069 2020.05.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4403068 2020.05.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4403065 2020.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4403064 2020.05.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4403063 2020.05.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4403062 2020.05.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4403061 2020.05.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4403060 2020.05.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4403059 2020.05.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4403058 2020.05.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4403057 2020.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4403056 2020.05.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4403055 2020.05.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4403054 2020.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4403053 2020.05.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4403052 2020.05.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4403051 2020.05.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4403050 2020.05.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4394711 2020.05.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4394712 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4394713 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4394767 2020.05.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4387396 2020.05.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4387393 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4387395 2020.05.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4387394 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4387392 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4387390 2020.05.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4387391 2020.05.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4387389 2020.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4373834 2020.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4373835 2020.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 4364438 2020.05.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4364437 2020.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4348496 2020.05.10 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4348495 2020.05.10 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4348494 2020.05.10 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4348493 2020.05.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4345036 2020.05.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4345035 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4345034 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4345033 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4345032 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4345052 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4345051 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4345050 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4345049 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4345048 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4345047 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4345046 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4345045 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4345044 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4345043 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4345042 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4345041 2020.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4345040 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4345039 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4345038 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4345037 2020.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4345031 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4345030 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4345029 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4345028 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4345027 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4345026 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4345025 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4345024 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4345023 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4345022 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4345021 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4345020 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4345019 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4345018 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4345017 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4345016 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4335410 2020.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4335408 2020.05.08 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4335409 2020.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4335405 2020.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4335404 2020.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4335406 2020.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4335403 2020.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4335407 2020.05.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4335402 2020.05.08 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4335401 2020.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4335400 2020.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4335399 2020.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4335398 2020.05.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4335396 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4335397 2020.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4335395 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4335393 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4335394 2020.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4335391 2020.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4335392 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4335390 2020.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4335388 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4335389 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4335384 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4335387 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4335386 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4335385 2020.05.08 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4335383 2020.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4311758 2020.05.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4311757 2020.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4311756 2020.05.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4311759 2020.05.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4311755 2020.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4311754 2020.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4311752 2020.05.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4311753 2020.05.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4311751 2020.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4311750 2020.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4311749 2020.05.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4311748 2020.05.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4311747 2020.05.04 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4311745 2020.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4311744 2020.05.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4311746 2020.05.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4311741 2020.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4311743 2020.05.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4311742 2020.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4311739 2020.05.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4311738 2020.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4311740 2020.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4311737 2020.05.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4311734 2020.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4311736 2020.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4311733 2020.05.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4311735 2020.05.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4311732 2020.05.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4311731 2020.05.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4311729 2020.05.04 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4311728 2020.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4311730 2020.05.04 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4311727 2020.05.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 4311723 2020.05.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4311722 2020.05.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4311726 2020.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4311725 2020.05.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4311721 2020.05.04 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4311724 2020.05.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4311720 2020.05.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4311719 2020.05.04 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4311718 2020.05.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4311716 2020.05.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4311715 2020.05.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4311717 2020.05.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4311714 2020.05.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4311713 2020.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4311712 2020.05.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4269473 2020.04.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4269474 2020.04.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4269472 2020.04.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4269471 2020.04.29 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4269469 2020.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4269468 2020.04.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4269467 2020.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4269466 2020.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4269470 2020.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4269465 2020.04.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4269464 2020.04.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4264769 2020.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4261402 2020.04.28 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4261400 2020.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4261398 2020.04.28 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4261397 2020.04.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4261399 2020.04.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4261396 2020.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4247089 2020.04.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 8 4247090 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4247087 2020.04.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4247088 2020.04.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4247086 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4247085 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4247084 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4247083 2020.04.26 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4247082 2020.04.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4247081 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4247080 2020.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4247079 2020.04.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4247116 2020.04.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 4247109 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4247108 2020.04.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4247105 2020.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4247119 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4247102 2020.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4247101 2020.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4247117 2020.04.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4247098 2020.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 4247097 2020.04.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4247095 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4247096 2020.04.26 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4247093 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4247094 2020.04.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4247091 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4247092 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4247077 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4247074 2020.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4247078 2020.04.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4247073 2020.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4247076 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4247072 2020.04.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4247071 2020.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4247075 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4247070 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4247069 2020.04.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4247067 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4247068 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4247065 2020.04.26 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 4247066 2020.04.26 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4247064 2020.04.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4247063 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4247118 2020.04.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 72 4247115 2020.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4247114 2020.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4247113 2020.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4247112 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4247111 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4247110 2020.04.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 4247107 2020.04.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 25 4247106 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4247104 2020.04.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4247122 2020.04.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4247120 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4247103 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4247121 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4247099 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4247100 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4247062 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4247061 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4247059 2020.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4247058 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4247060 2020.04.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4247056 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4247057 2020.04.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4247055 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4247054 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4247052 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4247053 2020.04.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4247049 2020.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 4247050 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4247048 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4247051 2020.04.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4247047 2020.04.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4247046 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4247045 2020.04.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4247043 2020.04.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4247044 2020.04.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4247042 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4247040 2020.04.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4247041 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4247039 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4247038 2020.04.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4247034 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4247037 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4247035 2020.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4247033 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4247036 2020.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4247032 2020.04.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4247031 2020.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4247030 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4247029 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4247026 2020.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 4247027 2020.04.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4247024 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4247025 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4247023 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4247028 2020.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4247021 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4247022 2020.04.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4247018 2020.04.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4247020 2020.04.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4247019 2020.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4247017 2020.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4247016 2020.04.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4247015 2020.04.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4228570 2020.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4228569 2020.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4228568 2020.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4228187 2020.04.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4228186 2020.04.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4228185 2020.04.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4228184 2020.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4200298 2020.04.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4200299 2020.04.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4192786 2020.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4192561 2020.04.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4192560 2020.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4192544 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4192545 2020.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4192546 2020.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4192547 2020.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4192548 2020.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4192549 2020.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4192550 2020.04.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4192551 2020.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4192552 2020.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4192553 2020.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4192554 2020.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4192555 2020.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4192556 2020.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4192557 2020.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4192558 2020.04.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4192559 2020.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4192562 2020.04.18 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4178171 2020.04.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4176579 2020.04.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4157076 2020.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4157075 2020.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4157074 2020.04.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4157073 2020.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4157072 2020.04.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4157071 2020.04.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4157070 2020.04.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4157069 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4157068 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4157067 2020.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4157066 2020.04.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4157065 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4157064 2020.04.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4157063 2020.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4157062 2020.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4157061 2020.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4157060 2020.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4157059 2020.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4157058 2020.04.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4151311 2020.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4151310 2020.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4151309 2020.04.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 4151308 2020.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4151307 2020.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4151306 2020.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4151305 2020.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4151304 2020.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4151303 2020.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4151302 2020.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4151301 2020.04.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4148542 2020.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4145494 2020.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4145493 2020.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4129191 2020.04.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4129190 2020.04.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4129189 2020.04.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4129188 2020.04.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 4129187 2020.04.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4129186 2020.04.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4129185 2020.04.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4129184 2020.04.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4129183 2020.04.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4129182 2020.04.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4129181 2020.04.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 4129180 2020.04.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4129179 2020.04.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4122743 2020.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4122742 2020.04.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4122741 2020.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4122740 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4122739 2020.04.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4122738 2020.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4122737 2020.04.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4122736 2020.04.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4122735 2020.04.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4122734 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4122733 2020.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4122732 2020.04.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4118236 2020.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4118235 2020.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4118234 2020.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4118233 2020.04.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 4118232 2020.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4118231 2020.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4118230 2020.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4110147 2020.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4110144 2020.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4110143 2020.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4110150 2020.04.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4110151 2020.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4110154 2020.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4110135 2020.04.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 4110140 2020.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4110132 2020.04.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4110133 2020.04.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4110129 2020.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4110126 2020.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4110127 2020.04.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4110128 2020.04.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4110149 2020.04.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4110148 2020.04.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4110146 2020.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4110152 2020.04.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4110153 2020.04.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4110155 2020.04.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4110142 2020.04.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4110141 2020.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4110145 2020.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4110136 2020.04.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4110139 2020.04.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4110134 2020.04.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4110137 2020.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4110131 2020.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4110130 2020.04.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4110138 2020.04.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4107454 2020.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4107453 2020.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4107451 2020.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4107452 2020.04.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4107450 2020.04.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4107448 2020.04.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4107449 2020.04.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4107447 2020.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4107445 2020.04.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4107446 2020.04.01 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4107443 2020.04.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4107444 2020.04.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4107441 2020.04.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4107442 2020.04.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4107440 2020.04.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4107439 2020.04.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4107438 2020.04.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4107436 2020.04.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4107437 2020.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4107435 2020.04.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4107434 2020.04.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4107433 2020.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4107432 2020.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4107431 2020.04.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4073697 2020.03.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4070452 2020.03.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4070453 2020.03.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4070451 2020.03.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4049683 2020.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4049682 2020.03.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4049681 2020.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4049699 2020.03.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4049698 2020.03.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4049696 2020.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4049697 2020.03.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 4049695 2020.03.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4049694 2020.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4049693 2020.03.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4049692 2020.03.20 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4049691 2020.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4049690 2020.03.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4049689 2020.03.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4049688 2020.03.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4049687 2020.03.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4049686 2020.03.20 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4049685 2020.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4049684 2020.03.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4045634 2020.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4045633 2020.03.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4045630 2020.03.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4045631 2020.03.19 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4045628 2020.03.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4045629 2020.03.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4045627 2020.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4045632 2020.03.19 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4045626 2020.03.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4045625 2020.03.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4045624 2020.03.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4045622 2020.03.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4045623 2020.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4045621 2020.03.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4045620 2020.03.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4045616 2020.03.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4045615 2020.03.19 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4045614 2020.03.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4045613 2020.03.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4045612 2020.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4045619 2020.03.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4045617 2020.03.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4045618 2020.03.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4045610 2020.03.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4045608 2020.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4045609 2020.03.19 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4045611 2020.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4045607 2020.03.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4045605 2020.03.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4045606 2020.03.19 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4045604 2020.03.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4039857 2020.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4039802 2020.03.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 4034063 2020.03.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4034062 2020.03.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4034060 2020.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4034061 2020.03.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4034054 2020.03.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 13 4034053 2020.03.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4034055 2020.03.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 4034057 2020.03.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4034049 2020.03.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4034050 2020.03.17 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4034056 2020.03.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4034048 2020.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4034044 2020.03.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4034045 2020.03.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4034052 2020.03.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4034051 2020.03.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4034047 2020.03.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4034043 2020.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4034046 2020.03.17 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 4034042 2020.03.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4031091 2020.03.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4031090 2020.03.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4031087 2020.03.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4031088 2020.03.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4031089 2020.03.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4013190 2020.03.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4013188 2020.03.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4013191 2020.03.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4013189 2020.03.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4013187 2020.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4013186 2020.03.13 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4013185 2020.03.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4013184 2020.03.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4013182 2020.03.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4013183 2020.03.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4013181 2020.03.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4011035 2020.03.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4011038 2020.03.12 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4011034 2020.03.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4011036 2020.03.12 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4011037 2020.03.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4011033 2020.03.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4011032 2020.03.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4011031 2020.03.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4011030 2020.03.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4011029 2020.03.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4011028 2020.03.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4011027 2020.03.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4011026 2020.03.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4011025 2020.03.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4005597 2020.03.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4005596 2020.03.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4005594 2020.03.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 4005593 2020.03.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4005595 2020.03.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4005590 2020.03.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4005589 2020.03.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4005592 2020.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4005591 2020.03.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4005588 2020.03.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4005584 2020.03.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4005585 2020.03.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4005587 2020.03.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4005586 2020.03.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4005583 2020.03.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4005582 2020.03.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4005581 2020.03.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4005580 2020.03.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4001644 2020.03.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4001642 2020.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4001643 2020.03.09 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4001641 2020.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4001640 2020.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4001639 2020.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4001638 2020.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4001637 2020.03.09 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4001635 2020.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4001636 2020.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4001633 2020.03.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4001634 2020.03.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4001632 2020.03.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4001631 2020.03.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4001630 2020.03.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4001629 2020.03.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4001628 2020.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4001626 2020.03.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4001627 2020.03.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4001625 2020.03.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4001623 2020.03.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4001624 2020.03.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4001622 2020.03.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3984701 2020.03.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3984703 2020.03.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3984700 2020.03.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3984699 2020.03.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3984702 2020.03.05 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3984697 2020.03.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3984698 2020.03.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3984692 2020.03.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3984694 2020.03.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3984696 2020.03.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3984691 2020.03.05 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3984690 2020.03.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3984689 2020.03.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 3984693 2020.03.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3984695 2020.03.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3982635 2020.03.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3979958 2020.03.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3979959 2020.03.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3977654 2020.03.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 3976434 2020.03.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3976433 2020.02.29 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3956646 2020.02.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3956645 2020.02.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3951534 2020.02.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3951535 2020.02.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3951533 2020.02.22 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3951532 2020.02.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3951531 2020.02.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3951530 2020.02.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3951529 2020.02.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 3951528 2020.02.22 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3951527 2020.02.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3951526 2020.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3951525 2020.02.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 3951524 2020.02.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3951523 2020.02.22 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3951522 2020.02.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3951521 2020.02.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 3951520 2020.02.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3951519 2020.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3951518 2020.02.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3940294 2020.02.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3940293 2020.02.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 3935869 2020.02.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3935870 2020.02.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3934301 2020.02.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 3931342 2020.02.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3922056 2020.02.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 3919804 2020.02.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3919803 2020.02.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3919800 2020.02.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3919801 2020.02.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 18 3919802 2020.02.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 3919799 2020.02.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 3919798 2020.02.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 3919797 2020.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3919796 2020.02.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 3919795 2020.02.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 8 3919782 2020.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3919781 2020.02.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 6 3919779 2020.02.14 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 3919780 2020.02.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3919794 2020.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3919793 2020.02.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 3919792 2020.02.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 3919791 2020.02.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 3919790 2020.02.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3919789 2020.02.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3919788 2020.02.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 180 3919787 2020.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3919786 2020.02.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3919785 2020.02.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 3919784 2020.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3919783 2020.02.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 3918352 2020.02.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 3915639 2020.02.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3915638 2020.02.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3915637 2020.02.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3915636 2020.02.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 3915635 2020.02.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 3915634 2020.02.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 3915633 2020.02.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3904709 2020.02.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 3904708 2020.02.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 3904707 2020.02.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 3904706 2020.02.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3904705 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 3904704 2020.02.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3904703 2020.02.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3904702 2020.02.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3904701 2020.02.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3904700 2020.02.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3883906 2020.02.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3877959 2020.01.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3877958 2020.01.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3877957 2020.01.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3877956 2020.01.29 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3882588 2020.01.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3877955 2020.01.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3876063 2020.01.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3876062 2020.01.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3876061 2020.01.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3864939 2020.01.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3864938 2020.01.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3864937 2020.01.25 mapa