Pełna lista obserwacji drużyny

TP Dubelt #1 : Grzegorz Grygoruk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4687246 2020.08.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4687245 2020.08.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4687244 2020.08.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 4687242 2020.08.11 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4687243 2020.08.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4687241 2020.08.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4687239 2020.08.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4687238 2020.08.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4687236 2020.08.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4687237 2020.08.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4687235 2020.08.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4687232 2020.08.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 4687233 2020.08.11 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4687231 2020.08.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 96 4687230 2020.08.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 380 4687229 2020.08.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4687228 2020.08.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4687226 2020.08.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 4687227 2020.08.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 62 4687223 2020.08.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4687224 2020.08.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 260 4687225 2020.08.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4687222 2020.08.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4686043 2020.08.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 4686040 2020.08.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4686041 2020.08.10 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 4686039 2020.08.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4686038 2020.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 4686036 2020.08.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4686037 2020.08.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4686032 2020.08.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4686035 2020.08.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4686034 2020.08.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4686033 2020.08.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4686029 2020.08.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4686031 2020.08.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4686030 2020.08.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 4686026 2020.08.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4686025 2020.08.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4686027 2020.08.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4686028 2020.08.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4686024 2020.08.10 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4685234 2020.08.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4682003 2020.08.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4682005 2020.08.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4682004 2020.08.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4675264 2020.08.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4675263 2020.08.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4675210 2020.08.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4675168 2020.08.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4675050 2020.08.06 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4675052 2020.08.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4675049 2020.08.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4675051 2020.08.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4670770 2020.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4670767 2020.08.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4670768 2020.08.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4670765 2020.08.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4670766 2020.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4670764 2020.08.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4670763 2020.08.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4670762 2020.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4670760 2020.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 450 4670759 2020.08.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4670758 2020.08.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4670757 2020.08.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 160 4670756 2020.08.03 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4670755 2020.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4666714 2020.08.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4666713 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 4666711 2020.08.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4666710 2020.08.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4666709 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4666707 2020.08.02 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 4666708 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 21 4658171 2020.07.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4658170 2020.07.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 4658173 2020.07.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4658169 2020.07.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 4658172 2020.07.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4658166 2020.07.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4658168 2020.07.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4658163 2020.07.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4658167 2020.07.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4658165 2020.07.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4658164 2020.07.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4658162 2020.07.29 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 4654866 2020.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 18 4654865 2020.07.27 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4654864 2020.07.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4654863 2020.07.27 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4654862 2020.07.27 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4654860 2020.07.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4654861 2020.07.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 4654859 2020.07.27 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4654858 2020.07.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4654857 2020.07.27 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4654856 2020.07.27 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 7 4654854 2020.07.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 4654855 2020.07.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 4654853 2020.07.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4654852 2020.07.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4654851 2020.07.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4654850 2020.07.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 4654849 2020.07.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 4654848 2020.07.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 23 4654847 2020.07.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4653890 2020.07.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4648780 2020.07.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4648782 2020.07.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4644664 2020.07.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4644663 2020.07.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4644662 2020.07.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4644660 2020.07.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 160 4644661 2020.07.23 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 4642778 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4641364 2020.07.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 4641360 2020.07.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4641363 2020.07.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4641357 2020.07.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4641366 2020.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 4641356 2020.07.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4641354 2020.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 26 4641353 2020.07.21 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4641355 2020.07.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4637299 2020.07.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4637297 2020.07.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4637296 2020.07.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4637290 2020.07.19 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4637287 2020.07.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4637292 2020.07.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4637293 2020.07.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 4637291 2020.07.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 4637285 2020.07.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 4637295 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4637284 2020.07.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 318 4637286 2020.07.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4637282 2020.07.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4637288 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 160 4637280 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4637289 2020.07.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4637281 2020.07.19 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 4638527 2020.07.19 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4637283 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4631172 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4631171 2020.07.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4631170 2020.07.18 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4631168 2020.07.18 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4631167 2020.07.18 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4631169 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4631457 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4629737 2020.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4629735 2020.07.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4625797 2020.07.15 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4625796 2020.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 166 4622254 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4622251 2020.07.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4622252 2020.07.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4622253 2020.07.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4622250 2020.07.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4622249 2020.07.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4622248 2020.07.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4622247 2020.07.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4622268 2020.07.14 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4622269 2020.07.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4622267 2020.07.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4622266 2020.07.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4622265 2020.07.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4622264 2020.07.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4622262 2020.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4622270 2020.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4622261 2020.07.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4622263 2020.07.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4622260 2020.07.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4622259 2020.07.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4622258 2020.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4622257 2020.07.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4622256 2020.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4622255 2020.07.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4622245 2020.07.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4622246 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622244 2020.07.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4622243 2020.07.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 4622242 2020.07.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4622241 2020.07.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4622240 2020.07.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4622238 2020.07.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4622239 2020.07.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4622237 2020.07.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4622271 2020.07.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 4622236 2020.07.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4622235 2020.07.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4622234 2020.07.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4622233 2020.07.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 58 4622232 2020.07.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4619130 2020.07.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4619128 2020.07.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 550 4619129 2020.07.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 4619127 2020.07.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4619126 2020.07.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4619125 2020.07.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4619124 2020.07.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4619122 2020.07.13 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4619121 2020.07.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4619123 2020.07.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4619119 2020.07.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 4619120 2020.07.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4618155 2020.07.12 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4618153 2020.07.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4618149 2020.07.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4618151 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4618147 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4618146 2020.07.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4618145 2020.07.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4618144 2020.07.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4618140 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4618138 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4618139 2020.07.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4618135 2020.07.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4618134 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4618133 2020.07.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4618129 2020.07.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4618131 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4618127 2020.07.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4618152 2020.07.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 120 4618150 2020.07.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4618148 2020.07.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4618143 2020.07.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4618142 2020.07.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4618141 2020.07.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4618137 2020.07.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 22 4618136 2020.07.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4618132 2020.07.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4618128 2020.07.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4618130 2020.07.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4618126 2020.07.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4618123 2020.07.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 4618125 2020.07.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4618124 2020.07.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4618120 2020.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4618121 2020.07.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4618122 2020.07.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4618116 2020.07.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4618118 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4618114 2020.07.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4618115 2020.07.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4618113 2020.07.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4618117 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4618108 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4618110 2020.07.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4618112 2020.07.11 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 4618107 2020.07.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 4618111 2020.07.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4618109 2020.07.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4606987 2020.07.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4606943 2020.07.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4606960 2020.07.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4606958 2020.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4606957 2020.07.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4606956 2020.07.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4606955 2020.07.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 24 4606954 2020.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4606953 2020.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4606952 2020.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4606951 2020.07.09 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 4606949 2020.07.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4606947 2020.07.09 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4606948 2020.07.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4606945 2020.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4606946 2020.07.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4604676 2020.07.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4604678 2020.07.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 160 4604675 2020.07.08 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 4603078 2020.07.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4603075 2020.07.07 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4603076 2020.07.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 4603077 2020.07.07 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 12 4603074 2020.07.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 60 4603073 2020.07.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 4603070 2020.07.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4603071 2020.07.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4603069 2020.07.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4603067 2020.07.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4603068 2020.07.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 4603066 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 48 4603065 2020.07.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4599770 2020.07.06 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4599769 2020.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 4599766 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 26 4599765 2020.07.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4599764 2020.07.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4599763 2020.07.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4599762 2020.07.06 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4599761 2020.07.06 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4599760 2020.07.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4599758 2020.07.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4599759 2020.07.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4591351 2020.07.03 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4591304 2020.07.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4591302 2020.07.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 4591301 2020.07.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4591299 2020.07.03 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4591295 2020.07.03 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4591294 2020.07.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 22 4591298 2020.07.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 14 4591297 2020.07.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 21 4591296 2020.07.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 140 4591290 2020.07.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 4591293 2020.07.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4591292 2020.07.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 92 4591286 2020.07.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 26 4591287 2020.07.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4591284 2020.07.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4591288 2020.07.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4591289 2020.07.03 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4591285 2020.07.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4586075 2020.07.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4586074 2020.07.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4586073 2020.07.01 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4586072 2020.07.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4586071 2020.07.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4586070 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4586069 2020.07.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 14 4586025 2020.07.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4586024 2020.07.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4586023 2020.07.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4586022 2020.07.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4586021 2020.07.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4586020 2020.07.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4586019 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4586018 2020.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4586017 2020.07.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4586015 2020.07.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4586014 2020.07.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 4586016 2020.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 4586013 2020.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4586012 2020.07.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4586011 2020.07.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4586010 2020.07.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4586009 2020.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4586008 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4586007 2020.07.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4586006 2020.07.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4586005 2020.07.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4586004 2020.07.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4586003 2020.07.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4586001 2020.07.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4586002 2020.07.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4586000 2020.07.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4585999 2020.07.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4585998 2020.07.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 34 4585995 2020.07.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4585996 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 14 4585997 2020.07.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 36 4585994 2020.07.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4585990 2020.07.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4585991 2020.07.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 4585993 2020.07.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4585989 2020.07.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4585988 2020.07.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4585987 2020.07.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4585986 2020.07.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4000 4585992 2020.07.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1200 4585984 2020.07.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4585985 2020.07.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4585982 2020.07.01 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4585983 2020.07.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4585981 2020.07.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4585980 2020.07.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 4585979 2020.07.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 4585978 2020.07.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 4583685 2020.06.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4583687 2020.06.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4583684 2020.06.30 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4583686 2020.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 22 4583673 2020.06.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4583677 2020.06.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4583682 2020.06.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4583681 2020.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4583678 2020.06.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4583679 2020.06.30 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4583672 2020.06.30 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4583676 2020.06.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4583680 2020.06.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4583669 2020.06.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 4583670 2020.06.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4583668 2020.06.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4583674 2020.06.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4583675 2020.06.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 4583671 2020.06.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4582209 2020.06.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 4582208 2020.06.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4581567 2020.06.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 70 4581454 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4581325 2020.06.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4581324 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4581323 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4581322 2020.06.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4581321 2020.06.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4581320 2020.06.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4581319 2020.06.29 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4581318 2020.06.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4581317 2020.06.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4581340 2020.06.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4581341 2020.06.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 90 4581339 2020.06.29 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4581338 2020.06.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 120 4581337 2020.06.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4581336 2020.06.29 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4581334 2020.06.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4581335 2020.06.29 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 4581333 2020.06.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4581332 2020.06.29 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4581331 2020.06.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 4581330 2020.06.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4581329 2020.06.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4581327 2020.06.29 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4581328 2020.06.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 66 4581326 2020.06.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4581316 2020.06.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4581312 2020.06.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4581314 2020.06.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4581309 2020.06.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4581308 2020.06.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4581311 2020.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4581315 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4581310 2020.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4581313 2020.06.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4581306 2020.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4581305 2020.06.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4581304 2020.06.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4581307 2020.06.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4581303 2020.06.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4581302 2020.06.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4581301 2020.06.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4579775 2020.06.29 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4579774 2020.06.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4579773 2020.06.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4578080 2020.06.28 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4578079 2020.06.28 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4578078 2020.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4578077 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4578076 2020.06.28 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 4578075 2020.06.28 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 5 4578074 2020.06.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4578073 2020.06.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4578072 2020.06.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4578071 2020.06.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4578070 2020.06.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4578069 2020.06.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 6 4578068 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4578065 2020.06.28 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4578064 2020.06.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 4578063 2020.06.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4578062 2020.06.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4578061 2020.06.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4578060 2020.06.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4578059 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4578058 2020.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4578057 2020.06.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4578056 2020.06.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4578055 2020.06.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4578054 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4578053 2020.06.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4578052 2020.06.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4578051 2020.06.27 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4578050 2020.06.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4573275 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4573274 2020.06.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4573273 2020.06.27 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4573272 2020.06.27 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4573271 2020.06.27 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4573269 2020.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4573267 2020.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4573266 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4573265 2020.06.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4573264 2020.06.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4573263 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4573262 2020.06.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4573261 2020.06.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4573260 2020.06.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573259 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 4573258 2020.06.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 7 4573257 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4573256 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4573255 2020.06.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 9 4573254 2020.06.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4570711 2020.06.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4570710 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4570709 2020.06.26 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4570708 2020.06.26 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4570707 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4570706 2020.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4570705 2020.06.26 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4570704 2020.06.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4570703 2020.06.26 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 4570700 2020.06.26 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 4570701 2020.06.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4570702 2020.06.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4570698 2020.06.26 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4570697 2020.06.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4570696 2020.06.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4570694 2020.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4570695 2020.06.26 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4570693 2020.06.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4570692 2020.06.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4570690 2020.06.26 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4570688 2020.06.26 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4570689 2020.06.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4570687 2020.06.26 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 14 4563296 2020.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 4563206 2020.06.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4563207 2020.06.23 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4563204 2020.06.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4563203 2020.06.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4563202 2020.06.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1200 4563200 2020.06.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4563199 2020.06.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4563201 2020.06.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4563155 2020.06.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 4563151 2020.06.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4563154 2020.06.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4563152 2020.06.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 4563153 2020.06.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4562997 2020.06.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4562998 2020.06.23 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4562995 2020.06.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4562996 2020.06.23 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4560405 2020.06.22 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 5 4560403 2020.06.22 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4560401 2020.06.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4560400 2020.06.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 19 4560402 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4559749 2020.06.22 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4559748 2020.06.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4559747 2020.06.22 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 4558331 2020.06.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4558330 2020.06.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4558327 2020.06.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4558328 2020.06.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 53 4558329 2020.06.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4558325 2020.06.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4558324 2020.06.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 4558326 2020.06.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4558322 2020.06.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4552133 2020.06.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4552132 2020.06.20 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4552131 2020.06.20 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4552130 2020.06.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4552129 2020.06.20 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4552128 2020.06.20 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4552126 2020.06.20 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 3 4552125 2020.06.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4552124 2020.06.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4552123 2020.06.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4552122 2020.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4552121 2020.06.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4552120 2020.06.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4552119 2020.06.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4552118 2020.06.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4552117 2020.06.20 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 12 4552116 2020.06.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4552115 2020.06.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4552114 2020.06.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4552113 2020.06.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4552112 2020.06.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4552111 2020.06.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 4552110 2020.06.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4552109 2020.06.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4552108 2020.06.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4552107 2020.06.20 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4552106 2020.06.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4552105 2020.06.20 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4552104 2020.06.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4552103 2020.06.20 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4547222 2020.06.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4547223 2020.06.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 25 4547221 2020.06.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 140 4547220 2020.06.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4547219 2020.06.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4547060 2020.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4547059 2020.06.18 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 4 4547058 2020.06.18 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4547057 2020.06.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4547056 2020.06.18 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4547055 2020.06.18 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4547054 2020.06.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4547053 2020.06.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4547052 2020.06.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 4547050 2020.06.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4547049 2020.06.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4547048 2020.06.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4547047 2020.06.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4547046 2020.06.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4547045 2020.06.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4547044 2020.06.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4547043 2020.06.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4547042 2020.06.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4547041 2020.06.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4547040 2020.06.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4547039 2020.06.18 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4547038 2020.06.18 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4547037 2020.06.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4547036 2020.06.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 33 4547035 2020.06.18 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 4546425 2020.06.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4546424 2020.06.18 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4543877 2020.06.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4543876 2020.06.17 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4543875 2020.06.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4541611 2020.06.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4541610 2020.06.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4541609 2020.06.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4541608 2020.06.16 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4541606 2020.06.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4541607 2020.06.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4541604 2020.06.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4541603 2020.06.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 29 4541602 2020.06.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 4541601 2020.06.16 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4541599 2020.06.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4541597 2020.06.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4541600 2020.06.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4541598 2020.06.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4540985 2020.06.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4540984 2020.06.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4540983 2020.06.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4540982 2020.06.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4540981 2020.06.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4540980 2020.06.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4540979 2020.06.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4540978 2020.06.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4540977 2020.06.16 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4540976 2020.06.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4540975 2020.06.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4540974 2020.06.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4540973 2020.06.16 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4540972 2020.06.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4540971 2020.06.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4540970 2020.06.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4540969 2020.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4540968 2020.06.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4540967 2020.06.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4540966 2020.06.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 4540964 2020.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4540963 2020.06.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4540962 2020.06.16 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 4540961 2020.06.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4540960 2020.06.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4540959 2020.06.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4540958 2020.06.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4540957 2020.06.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4540956 2020.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4540955 2020.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4540954 2020.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4540953 2020.06.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4540952 2020.06.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4540951 2020.06.16 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4540950 2020.06.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4536616 2020.06.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4536614 2020.06.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4536613 2020.06.15 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 3 4536612 2020.06.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 4536611 2020.06.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4536610 2020.06.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4536609 2020.06.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4536608 2020.06.15 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 2 4536607 2020.06.15 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4536606 2020.06.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4536605 2020.06.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4536604 2020.06.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4536603 2020.06.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4536602 2020.06.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 4536601 2020.06.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4536600 2020.06.15 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 4536599 2020.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4536598 2020.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4536597 2020.06.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4536596 2020.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4536595 2020.06.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4536594 2020.06.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4536593 2020.06.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4536592 2020.06.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4536591 2020.06.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4536590 2020.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4536589 2020.06.15 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4529848 2020.06.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4529849 2020.06.13 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4520088 2020.06.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4520087 2020.06.12 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4520086 2020.06.12 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4520085 2020.06.12 mapa
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus 1 4519167 2020.06.12 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 4519164 2020.06.12 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4519163 2020.06.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4518964 2020.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4516062 2020.06.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4516061 2020.06.11 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4516060 2020.06.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4516058 2020.06.11 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4516057 2020.06.11 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4516055 2020.06.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4516056 2020.06.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4516054 2020.06.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4515242 2020.06.11 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4515243 2020.06.11 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4515241 2020.06.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4513162 2020.06.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4513161 2020.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4513160 2020.06.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4513159 2020.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4513158 2020.06.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4513157 2020.06.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4513156 2020.06.11 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4513155 2020.06.11 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4513154 2020.06.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4513152 2020.06.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4513151 2020.06.11 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4513150 2020.06.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4513149 2020.06.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4513148 2020.06.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4513147 2020.06.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4513146 2020.06.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4513145 2020.06.11 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4513144 2020.06.11 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4513143 2020.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4513141 2020.06.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4513142 2020.06.11 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4513139 2020.06.11 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4513138 2020.06.11 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4513137 2020.06.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4513136 2020.06.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4513135 2020.06.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4513133 2020.06.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4513132 2020.06.11 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 4513134 2020.06.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4513128 2020.06.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4513131 2020.06.10 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4513130 2020.06.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4513127 2020.06.10 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4513129 2020.06.10 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4513125 2020.06.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4513126 2020.06.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4513123 2020.06.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4513122 2020.06.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4513124 2020.06.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4513116 2020.06.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4513117 2020.06.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 4513120 2020.06.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4513118 2020.06.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4513121 2020.06.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4513119 2020.06.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4513115 2020.06.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4513114 2020.06.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4513113 2020.06.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4513112 2020.06.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4513111 2020.06.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4513110 2020.06.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4513109 2020.06.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4507624 2020.06.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4503441 2020.06.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4503442 2020.06.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4497050 2020.06.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4497051 2020.06.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4497052 2020.06.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4497048 2020.06.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4497049 2020.06.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4497046 2020.06.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4497047 2020.06.07 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4496814 2020.06.07 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4496813 2020.06.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4496815 2020.06.07 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4496812 2020.06.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4496811 2020.06.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4496810 2020.06.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4496809 2020.06.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4496808 2020.06.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 19 4496807 2020.06.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 4496805 2020.06.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 34 4496804 2020.06.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4496803 2020.06.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4496800 2020.06.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4496806 2020.06.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4496801 2020.06.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4496798 2020.06.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4496799 2020.06.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4496802 2020.06.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 4496796 2020.06.07 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4496795 2020.06.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 10 4496797 2020.06.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4496794 2020.06.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4496792 2020.06.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 13 4496793 2020.06.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4495630 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4495631 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4495632 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4495628 2020.06.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4495629 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4495626 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4495627 2020.06.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4495625 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4495624 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4495623 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4495622 2020.06.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4495621 2020.06.07 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4495620 2020.06.07 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4491195 2020.06.06 mapa
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus 1 4491158 2020.06.06 mapa
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus 1 4493595 2020.06.06 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4485188 2020.06.05 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4485187 2020.06.05 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4485186 2020.06.05 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4485185 2020.06.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4485184 2020.06.05 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4485179 2020.06.05 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4485178 2020.06.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4485181 2020.06.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4485183 2020.06.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 6 4485182 2020.06.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 16 4485177 2020.06.04 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 4485180 2020.06.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4485175 2020.06.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4485174 2020.06.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4485176 2020.06.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4485171 2020.06.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4485172 2020.06.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4481867 2020.06.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4481865 2020.06.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4481866 2020.06.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4481555 2020.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4481554 2020.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4481557 2020.06.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4481556 2020.06.04 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4481551 2020.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4481552 2020.06.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4481553 2020.06.04 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4478773 2020.06.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4478770 2020.06.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4478772 2020.06.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4478771 2020.06.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4478769 2020.06.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4477445 2020.06.03 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4477431 2020.06.03 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4477354 2020.06.03 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 4477353 2020.06.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4477352 2020.06.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4477351 2020.06.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4477349 2020.06.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4477347 2020.06.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4477348 2020.06.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 4477350 2020.06.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4477345 2020.06.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4477344 2020.06.02 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4477342 2020.06.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 39 4477343 2020.06.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 8 4477340 2020.06.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 4477346 2020.06.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4477341 2020.06.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4474910 2020.06.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4474908 2020.06.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4474901 2020.06.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4474888 2020.06.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4474886 2020.06.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4474885 2020.06.02 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4474884 2020.06.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4472353 2020.06.01 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4472350 2020.06.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4472352 2020.06.01 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4472349 2020.06.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4472348 2020.06.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4472347 2020.06.01 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4472346 2020.06.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4472345 2020.06.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4472344 2020.06.01 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4472343 2020.06.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4471266 2020.06.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4471152 2020.06.01 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4471153 2020.06.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4471154 2020.06.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4470863 2020.06.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4470693 2020.06.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4470692 2020.06.01 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4470691 2020.06.01 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4470690 2020.06.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4470695 2020.06.01 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4470688 2020.06.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4470689 2020.06.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4470694 2020.06.01 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4465707 2020.05.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4465648 2020.05.31 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4465646 2020.05.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4465647 2020.05.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4465644 2020.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4465645 2020.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4465088 2020.05.31 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 3 4464938 2020.05.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4464940 2020.05.31 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4464942 2020.05.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4464939 2020.05.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4464941 2020.05.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4464936 2020.05.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4464927 2020.05.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 7 4464930 2020.05.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4464937 2020.05.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4464935 2020.05.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4464924 2020.05.31 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 4 4464931 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4464929 2020.05.31 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 4464934 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4464926 2020.05.31 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 4464923 2020.05.31 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4464932 2020.05.31 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4464928 2020.05.31 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4464933 2020.05.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4464922 2020.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4464925 2020.05.31 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4463939 2020.05.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4463938 2020.05.31 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4463937 2020.05.31 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4463940 2020.05.31 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4463848 2020.05.31 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4463843 2020.05.31 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4463844 2020.05.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4463842 2020.05.31 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4463841 2020.05.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4463837 2020.05.31 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4463839 2020.05.31 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4463840 2020.05.31 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4463838 2020.05.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4463836 2020.05.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4463790 2020.05.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4463791 2020.05.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4463794 2020.05.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4463792 2020.05.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4463789 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4463788 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4463786 2020.05.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4463787 2020.05.31 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4463793 2020.05.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4463785 2020.05.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4463781 2020.05.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4463782 2020.05.31 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4463783 2020.05.31 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4463784 2020.05.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4463631 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4463625 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4463592 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4463590 2020.05.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4463589 2020.05.31 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4463591 2020.05.30 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4459330 2020.05.30 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4459329 2020.05.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4456326 2020.05.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4456036 2020.05.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4456034 2020.05.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4456035 2020.05.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 4456033 2020.05.29 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4456032 2020.05.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4455881 2020.05.29 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4455882 2020.05.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4455883 2020.05.29 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4455879 2020.05.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4455880 2020.05.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4455876 2020.05.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4455877 2020.05.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4455878 2020.05.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4453711 2020.05.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4453712 2020.05.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4453710 2020.05.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4453709 2020.05.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4453708 2020.05.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4453707 2020.05.29 mapa
bardzo rzadki brodziec żółtonogi, Tringa flavipes 1 4453706 2020.05.29 mapa
bardzo rzadki brodziec żółtonogi, Tringa flavipes 1 4454000 2020.05.29 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 4450810 2020.05.28 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4450809 2020.05.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4449948 2020.05.28 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 3 4449946 2020.05.28 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 9 4449947 2020.05.28 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4449944 2020.05.28 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4449945 2020.05.28 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4449943 2020.05.28 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4449942 2020.05.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4449940 2020.05.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 65 4449941 2020.05.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4449938 2020.05.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 4449937 2020.05.28 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4451232 2020.05.28 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 3 4451234 2020.05.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4446841 2020.05.27 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4446601 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 43 4446600 2020.05.27 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4446602 2020.05.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4446585 2020.05.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 4446540 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4446539 2020.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4446517 2020.05.27 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4446348 2020.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 4446349 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4446269 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4446270 2020.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4446039 2020.05.27 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4446037 2020.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4446038 2020.05.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4445631 2020.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4445630 2020.05.27 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4445633 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4445629 2020.05.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4445628 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4445627 2020.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 4445371 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 25 4445370 2020.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 4445216 2020.05.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4442280 2020.05.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4441380 2020.05.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4441381 2020.05.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4441145 2020.05.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4441103 2020.05.26 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4441102 2020.05.26 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4441094 2020.05.26 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4441092 2020.05.26 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 4441096 2020.05.26 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4441097 2020.05.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4441095 2020.05.26 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4441093 2020.05.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4441090 2020.05.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4441091 2020.05.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4441089 2020.05.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4438072 2020.05.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4438073 2020.05.25 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4437845 2020.05.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4437766 2020.05.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4437765 2020.05.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4437767 2020.05.25 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4437764 2020.05.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4437763 2020.05.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4437734 2020.05.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4437733 2020.05.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4437735 2020.05.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4437732 2020.05.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 9 4435876 2020.05.24 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4432816 2020.05.24 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4432815 2020.05.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4432750 2020.05.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4432745 2020.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4432746 2020.05.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4432748 2020.05.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4432747 2020.05.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4432677 2020.05.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4432621 2020.05.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4432619 2020.05.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4432618 2020.05.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 4432617 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 177 4432616 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4432615 2020.05.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4432620 2020.05.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4432614 2020.05.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 13 4432613 2020.05.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4432607 2020.05.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 4432610 2020.05.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4432611 2020.05.24 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4432612 2020.05.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4432609 2020.05.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4432608 2020.05.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4432605 2020.05.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4432606 2020.05.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4432604 2020.05.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4432602 2020.05.24 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 13 4432601 2020.05.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4432600 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4432599 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 4432598 2020.05.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4432597 2020.05.24 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4438587 2020.05.24 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4428341 2020.05.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4428342 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4427783 2020.05.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4427782 2020.05.23 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4427781 2020.05.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4427813 2020.05.23 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 4427811 2020.05.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4427812 2020.05.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4427814 2020.05.23 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4427805 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4427807 2020.05.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4427799 2020.05.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4427800 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4427815 2020.05.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4427810 2020.05.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4427796 2020.05.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4427797 2020.05.23 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4427792 2020.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4427793 2020.05.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4427791 2020.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4427788 2020.05.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4427809 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4427808 2020.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4427804 2020.05.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 4427806 2020.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4427803 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4427802 2020.05.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4427801 2020.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4427798 2020.05.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4427795 2020.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4427794 2020.05.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4427790 2020.05.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4427789 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4427784 2020.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4427785 2020.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4427786 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4427787 2020.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4427830 2020.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4427831 2020.05.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 9 4427829 2020.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 210 4427828 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4427827 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4427826 2020.05.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4427825 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 4 4427823 2020.05.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4427824 2020.05.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 9 4427821 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4427820 2020.05.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4427818 2020.05.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4427819 2020.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4427817 2020.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 4427816 2020.05.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4427779 2020.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4427780 2020.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4427778 2020.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4427777 2020.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4427776 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4427774 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4427773 2020.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 10 4427772 2020.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4427775 2020.05.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4427768 2020.05.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4427770 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4427771 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1