Pełna lista obserwacji drużyny

krakers : Wiktor Kroker


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4953592 2020.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4953593 2020.11.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 284 4953595 2020.11.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4947915 2020.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4947916 2020.11.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4947917 2020.11.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 4947918 2020.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4947919 2020.11.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4947920 2020.11.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4947921 2020.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4947922 2020.11.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4947923 2020.11.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4947924 2020.11.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 4947925 2020.11.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4947926 2020.11.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4947928 2020.11.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4947929 2020.11.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4947930 2020.11.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 4947933 2020.11.25 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 4947934 2020.11.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 4947935 2020.11.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 4947936 2020.11.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 4947937 2020.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4947938 2020.11.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4947939 2020.11.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4947940 2020.11.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4940053 2020.11.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4940054 2020.11.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4940055 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4940056 2020.11.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4940057 2020.11.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4940058 2020.11.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4940059 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4940060 2020.11.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4940061 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4940062 2020.11.22 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4940063 2020.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4940064 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4940065 2020.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4940066 2020.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4940067 2020.11.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4940068 2020.11.22 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4940069 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4940070 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4940071 2020.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 23 4940072 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4940073 2020.11.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4940074 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4940075 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 4940076 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4940077 2020.11.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4940078 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4940079 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4940080 2020.11.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4940081 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4940083 2020.11.22 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4940084 2020.11.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4940085 2020.11.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4940086 2020.11.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4940087 2020.11.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4940088 2020.11.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4940089 2020.11.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 4940090 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4940091 2020.11.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4940092 2020.11.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4940093 2020.11.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4940094 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4940095 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4940096 2020.11.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4940097 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4940098 2020.11.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4941291 2020.11.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4941292 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4941293 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4941294 2020.11.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4941296 2020.11.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 4937677 2020.11.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 4937678 2020.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4937679 2020.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4937680 2020.11.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4937681 2020.11.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 4937682 2020.11.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4937683 2020.11.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4937684 2020.11.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 4937685 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4937686 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4937671 2020.11.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4937672 2020.11.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4937673 2020.11.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 4937674 2020.11.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4937675 2020.11.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4937676 2020.11.20 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4930077 2020.11.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4931186 2020.11.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4931187 2020.11.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4931188 2020.11.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4931189 2020.11.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4931190 2020.11.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4931191 2020.11.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4931192 2020.11.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4931193 2020.11.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4931194 2020.11.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4931195 2020.11.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4931196 2020.11.18 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4931197 2020.11.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4931198 2020.11.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4931199 2020.11.18 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4931200 2020.11.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4931201 2020.11.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4931202 2020.11.18 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4931203 2020.11.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4931204 2020.11.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 4931205 2020.11.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4931206 2020.11.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4931207 2020.11.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4931208 2020.11.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4931209 2020.11.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4931210 2020.11.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4931211 2020.11.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4931212 2020.11.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 100 4931214 2020.11.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 4931215 2020.11.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 4931217 2020.11.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4931218 2020.11.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4931219 2020.11.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4931220 2020.11.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4931221 2020.11.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 4931222 2020.11.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4931223 2020.11.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 11 4931224 2020.11.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4931225 2020.11.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4931227 2020.11.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4931228 2020.11.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 80 4929259 2020.11.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4929260 2020.11.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4929261 2020.11.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4929262 2020.11.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4929263 2020.11.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4929264 2020.11.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4929265 2020.11.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 4929266 2020.11.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4929267 2020.11.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4929268 2020.11.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4929269 2020.11.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4929270 2020.11.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4929271 2020.11.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4929272 2020.11.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4924045 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4924046 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 800 4924047 2020.11.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 4924048 2020.11.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 4924049 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4916098 2020.11.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 10 4916099 2020.11.13 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4916100 2020.11.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4916101 2020.11.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 4916102 2020.11.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 4916103 2020.11.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 4916104 2020.11.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4916105 2020.11.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4916106 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4916107 2020.11.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4916108 2020.11.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 45 4916109 2020.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4916111 2020.11.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4916112 2020.11.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4916113 2020.11.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4916114 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4916115 2020.11.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 500 4916116 2020.11.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4916117 2020.11.13 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4916118 2020.11.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 4916119 2020.11.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 4908420 2020.11.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4916095 2020.11.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 62 4916096 2020.11.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4902777 2020.11.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4902779 2020.11.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4897890 2020.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4897891 2020.11.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 12 4897892 2020.11.06 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4895024 2020.11.04 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4895025 2020.11.04 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4895026 2020.11.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4895030 2020.11.04 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4895031 2020.11.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4895032 2020.11.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4895033 2020.11.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 4895034 2020.11.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4895035 2020.11.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4895036 2020.11.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 4895037 2020.11.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4895038 2020.11.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 200 4895039 2020.11.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 4895040 2020.11.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4895041 2020.11.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4895042 2020.11.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4893502 2020.11.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4893503 2020.11.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4893504 2020.11.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 40 4893505 2020.11.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 4893506 2020.11.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4893507 2020.11.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4893508 2020.11.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4893509 2020.11.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4893510 2020.11.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4893511 2020.11.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4893512 2020.11.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4893513 2020.11.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4893514 2020.11.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4893515 2020.11.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4893516 2020.11.03 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4893517 2020.11.03 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4893518 2020.11.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 4893519 2020.11.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 4893520 2020.11.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 300 4893521 2020.11.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 4892429 2020.11.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4892430 2020.11.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4892431 2020.11.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4884512 2020.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4877798 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4877799 2020.10.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4877800 2020.10.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4877801 2020.10.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4877802 2020.10.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 4877803 2020.10.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4877804 2020.10.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4877805 2020.10.27 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4877806 2020.10.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 4877807 2020.10.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4877808 2020.10.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4877809 2020.10.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4877810 2020.10.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4877811 2020.10.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 4877812 2020.10.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 4874318 2020.10.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4874319 2020.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4874326 2020.10.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4874327 2020.10.25 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4874330 2020.10.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4874331 2020.10.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4874332 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4874335 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4874336 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 4874337 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4874338 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4874339 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4874340 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4874342 2020.10.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4874343 2020.10.25 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4874344 2020.10.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4874345 2020.10.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 4874346 2020.10.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4874347 2020.10.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4874348 2020.10.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4866682 2020.10.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4866683 2020.10.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4866684 2020.10.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4866685 2020.10.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4866687 2020.10.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4866688 2020.10.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4866689 2020.10.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4866690 2020.10.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4866691 2020.10.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4866693 2020.10.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4866694 2020.10.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4866695 2020.10.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 4866697 2020.10.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 15 4866698 2020.10.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4866699 2020.10.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4866700 2020.10.23 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4866701 2020.10.23 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4866702 2020.10.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4866703 2020.10.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4866704 2020.10.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4866705 2020.10.23 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4866706 2020.10.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4866707 2020.10.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4866708 2020.10.23 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4866709 2020.10.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4866710 2020.10.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4866711 2020.10.23 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4866712 2020.10.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4866713 2020.10.23 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4866714 2020.10.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4866715 2020.10.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4866716 2020.10.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4866717 2020.10.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4866718 2020.10.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4866719 2020.10.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 4866720 2020.10.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4866721 2020.10.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4866722 2020.10.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4866723 2020.10.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 4866724 2020.10.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 4866725 2020.10.23 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4866726 2020.10.23 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4866727 2020.10.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4866728 2020.10.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4866729 2020.10.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4866730 2020.10.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4866731 2020.10.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4866732 2020.10.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4866733 2020.10.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4866734 2020.10.23 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4866735 2020.10.23 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4860827 2020.10.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4860828 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4860829 2020.10.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4860830 2020.10.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 4860831 2020.10.20 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4860832 2020.10.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4860833 2020.10.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4860834 2020.10.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 4860835 2020.10.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4860836 2020.10.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4860837 2020.10.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4860843 2020.10.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4860844 2020.10.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4860845 2020.10.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4860846 2020.10.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4860847 2020.10.20 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4860848 2020.10.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4860849 2020.10.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 500 4860850 2020.10.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 4860851 2020.10.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 4860852 2020.10.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4860853 2020.10.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4860854 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4860855 2020.10.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 4860856 2020.10.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4852431 2020.10.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4852432 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4852433 2020.10.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4852434 2020.10.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4852435 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4852436 2020.10.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4852437 2020.10.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4852438 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 46 4848669 2020.10.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 16 4848670 2020.10.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4848671 2020.10.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4848672 2020.10.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4848673 2020.10.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4848674 2020.10.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4848675 2020.10.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 4848676 2020.10.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4848677 2020.10.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1411 4848678 2020.10.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 4848679 2020.10.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4848680 2020.10.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 4846477 2020.10.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 4844215 2020.10.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 4844216 2020.10.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4844217 2020.10.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4844218 2020.10.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4844219 2020.10.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 4844220 2020.10.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4844221 2020.10.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4844222 2020.10.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 4844223 2020.10.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4844224 2020.10.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4844210 2020.10.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4844211 2020.10.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4844212 2020.10.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 4844213 2020.10.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4844214 2020.10.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4844201 2020.10.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4844202 2020.10.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4844203 2020.10.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4844204 2020.10.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 4844205 2020.10.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4844206 2020.10.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4844208 2020.10.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4844209 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4844199 2020.10.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4831524 2020.10.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4831525 2020.10.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4831526 2020.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 4828780 2020.10.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4828781 2020.10.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4828782 2020.10.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 20 4828783 2020.10.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4828784 2020.10.08 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4828785 2020.10.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4826177 2020.10.07 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4824023 2020.10.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4824024 2020.10.06 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4818400 2020.10.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4818399 2020.10.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4818398 2020.10.04 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4818396 2020.10.04 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4818395 2020.10.04 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 4818394 2020.10.04 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4821179 2020.10.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4821178 2020.10.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4821175 2020.10.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4821177 2020.10.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 30 4818401 2020.10.04 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 4818402 2020.10.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4818403 2020.10.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 4820822 2020.10.04 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4820823 2020.10.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4820824 2020.10.04 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4820825 2020.10.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4821704 2020.10.04 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 4821705 2020.10.04 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4821706 2020.10.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4821707 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 4821186 2020.10.03 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 2 4821183 2020.10.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4821185 2020.10.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4821182 2020.10.03 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 4821184 2020.10.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 4821191 2020.10.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4821193 2020.10.03 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4821187 2020.10.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4821189 2020.10.03 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4821190 2020.10.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4821830 2020.10.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4821229 2020.10.02 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 4821241 2020.10.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4821223 2020.10.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4821211 2020.10.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4821210 2020.10.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4821219 2020.10.02 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4821212 2020.10.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4821221 2020.10.02 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4821220 2020.10.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 4821225 2020.10.02 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4821227 2020.10.02 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 4821214 2020.10.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4821237 2020.10.02 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4821239 2020.10.02 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4821236 2020.10.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4821199 2020.10.02 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 4821208 2020.10.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 4821197 2020.10.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4821194 2020.10.02 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 4821195 2020.10.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 22 4821196 2020.10.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4821200 2020.10.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4821198 2020.10.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 4808993 2020.10.01 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4808992 2020.10.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4808991 2020.10.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4808990 2020.10.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4808989 2020.10.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4808988 2020.10.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4821287 2020.10.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4821278 2020.10.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 200 4821271 2020.10.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4821280 2020.10.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 51 4821268 2020.10.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4821269 2020.10.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4821273 2020.10.01 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4821277 2020.10.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4821288 2020.10.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4821282 2020.10.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4821293 2020.10.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4821275 2020.10.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4821290 2020.10.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4821295 2020.10.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4821292 2020.10.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4821285 2020.10.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4821283 2020.10.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 4821284 2020.10.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4821289 2020.10.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4821260 2020.10.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 4821259 2020.10.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4821254 2020.10.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4821250 2020.10.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4821252 2020.10.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 4821245 2020.10.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 50 4821248 2020.10.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1000 4821247 2020.10.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4821255 2020.10.01 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4821258 2020.10.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 4821262 2020.10.01 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4821299 2020.10.01 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4821303 2020.10.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4821301 2020.10.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4821305 2020.10.01 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 4821311 2020.10.01 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 4821304 2020.10.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4821302 2020.10.01 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4821377 2020.09.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4821334 2020.09.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4821375 2020.09.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4821373 2020.09.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4821372 2020.09.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4821374 2020.09.30 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 4821376 2020.09.30 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4821371 2020.09.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 4821369 2020.09.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4821370 2020.09.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4821339 2020.09.30 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4821340 2020.09.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4821341 2020.09.30 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4821342 2020.09.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4821343 2020.09.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4821344 2020.09.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4821345 2020.09.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4821346 2020.09.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4821347 2020.09.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4821348 2020.09.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4821349 2020.09.30 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4821350 2020.09.30 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4821351 2020.09.30 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4821352 2020.09.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4821353 2020.09.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4821354 2020.09.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4821355 2020.09.30 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 4821356 2020.09.30 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4821357 2020.09.30 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4821358 2020.09.30 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4821359 2020.09.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 21 4821360 2020.09.30 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4821361 2020.09.30 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4821362 2020.09.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4821363 2020.09.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4821364 2020.09.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4821365 2020.09.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4821366 2020.09.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 4821418 2020.09.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 46 4821412 2020.09.29 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 4821415 2020.09.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4821416 2020.09.29 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 4821419 2020.09.29 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4821421 2020.09.29 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4821423 2020.09.29 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4821422 2020.09.29 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4821413 2020.09.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4821417 2020.09.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4821378 2020.09.29 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4821379 2020.09.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4821380 2020.09.29 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 7 4821381 2020.09.29 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4821382 2020.09.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4821383 2020.09.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4821384 2020.09.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4821385 2020.09.29 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4821386 2020.09.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4821387 2020.09.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4821388 2020.09.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4821389 2020.09.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4821390 2020.09.29 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4821391 2020.09.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4821392 2020.09.29 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4821393 2020.09.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4821394 2020.09.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4821395 2020.09.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4821396 2020.09.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4821397 2020.09.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 11 4821398 2020.09.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4821399 2020.09.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4821400 2020.09.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4821401 2020.09.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 62 4821402 2020.09.29 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4821403 2020.09.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4821404 2020.09.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4821405 2020.09.29 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4821406 2020.09.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4821407 2020.09.29 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4821409 2020.09.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4821410 2020.09.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4821411 2020.09.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4821506 2020.09.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 4821491 2020.09.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 4821521 2020.09.28 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4821518 2020.09.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4821514 2020.09.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4821515 2020.09.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 500 4821517 2020.09.28 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4821496 2020.09.28 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4821500 2020.09.28 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4821520 2020.09.28 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 4821498 2020.09.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 62 4821490 2020.09.28 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 15 4821492 2020.09.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 4821497 2020.09.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4821493 2020.09.28 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 4821494 2020.09.28 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 100 4821495 2020.09.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4821499 2020.09.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 4821532 2020.09.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4821533 2020.09.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4821516 2020.09.28 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 9 4821523 2020.09.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4821522 2020.09.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 4821519 2020.09.28 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 4821534 2020.09.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4821508 2020.09.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4821503 2020.09.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4821509 2020.09.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4821507 2020.09.28 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4821502 2020.09.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4821505 2020.09.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4821501 2020.09.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4821424 2020.09.28 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4821531 2020.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4821524 2020.09.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 18 4821511 2020.09.28 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4821535 2020.09.28 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4821489 2020.09.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4821482 2020.09.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4821513 2020.09.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 4821529 2020.09.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 4821510 2020.09.28 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4821528 2020.09.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4821483 2020.09.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4821512 2020.09.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 4821530 2020.09.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 4821525 2020.09.28 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 50 4821526 2020.09.28 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4821527 2020.09.28 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 4821480 2020.09.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4821486 2020.09.28 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 4821485 2020.09.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4821487 2020.09.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4821484 2020.09.28 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 30 4821481 2020.09.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4821477 2020.09.28 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4821479 2020.09.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4821478 2020.09.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4821488 2020.09.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4821504 2020.09.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 4800793 2020.09.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4800816 2020.09.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4797290 2020.09.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4797291 2020.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 600 4797292 2020.09.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 4797293 2020.09.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4793648 2020.09.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4793649 2020.09.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4793657 2020.09.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4793658 2020.09.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4793659 2020.09.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4793660 2020.09.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4793661 2020.09.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 4793662 2020.09.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4793663 2020.09.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4794102 2020.09.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4789186 2020.09.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4789187 2020.09.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4789188 2020.09.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4789189 2020.09.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4782532 2020.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4782533 2020.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 4782534 2020.09.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4782535 2020.09.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4782536 2020.09.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4782537 2020.09.19 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 4782538 2020.09.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4776560 2020.09.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4771496 2020.09.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4771497 2020.09.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 4771498 2020.09.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4771499 2020.09.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4771500 2020.09.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4771501 2020.09.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 4771502 2020.09.14 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 4758216 2020.09.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4759097 2020.09.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4759098 2020.09.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4759101 2020.09.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4759099 2020.09.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4759096 2020.09.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4759095 2020.09.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4759100 2020.09.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4759102 2020.09.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4759107 2020.09.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4759108 2020.09.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4759109 2020.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4759110 2020.09.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4759111 2020.09.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4759112 2020.09.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4759113 2020.09.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4759114 2020.09.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4759115 2020.09.09 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4759117 2020.09.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4759118 2020.09.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4759119 2020.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4759120 2020.09.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4759121 2020.09.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4759122 2020.09.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 100 4759123 2020.09.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4759124 2020.09.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4759125 2020.09.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4759126 2020.09.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4759127 2020.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4759128 2020.09.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4759129 2020.09.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4759130 2020.09.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4759131 2020.09.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 70 4759132 2020.09.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 4759133 2020.09.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4759134 2020.09.09 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4759135 2020.09.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4759136 2020.09.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 4759137 2020.09.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4759139 2020.09.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4759140 2020.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4759141 2020.09.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4759142 2020.09.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4759143 2020.09.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4759144 2020.09.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4759145 2020.09.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4759146 2020.09.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4759147 2020.09.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4759148 2020.09.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4756994 2020.09.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4754783 2020.09.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4754784 2020.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4754785 2020.09.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4754786 2020.09.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4754787 2020.09.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4754788 2020.09.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4754789 2020.09.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 4754790 2020.09.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4754791 2020.09.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4754792 2020.09.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4745644 2020.09.03 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4745645 2020.09.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4745646 2020.09.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4745647 2020.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4745648 2020.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4745649 2020.09.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4745650 2020.09.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4745651 2020.09.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4745652 2020.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4740798 2020.09.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4740799 2020.09.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4740800 2020.09.01 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 5 4740801 2020.09.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 9 4741475 2020.09.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4738413 2020.08.31 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4738414 2020.08.31 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4738415 2020.08.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4738416 2020.08.31 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4738417 2020.08.31 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4738818 2020.08.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4735823 2020.08.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4735824 2020.08.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4735825 2020.08.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 4735826 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4735827 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4735828 2020.08.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4735829 2020.08.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4735830 2020.08.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4735831 2020.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4735832 2020.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4735833 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4735834 2020.08.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4735835 2020.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4735836 2020.08.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4735837 2020.08.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4732107 2020.08.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4728010 2020.08.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4728011 2020.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4728012 2020.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4728013 2020.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4728022 2020.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4728023 2020.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 4728024 2020.08.28 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4728025 2020.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4728026 2020.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 600 4728027 2020.08.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 4728028 2020.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4728029 2020.08.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 10 4728030 2020.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4728031 2020.08.28 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 4723403 2020.08.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4723406 2020.08.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4723387 2020.08.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4723404 2020.08.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4723405 2020.08.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4723386 2020.08.25 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 4723388 2020.08.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4723389 2020.08.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4723390 2020.08.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 4723391 2020.08.25 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4723392 2020.08.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 4723393 2020.08.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 4723394 2020.08.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 4723395 2020.08.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4723396 2020.08.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4723397 2020.08.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 220 4723398 2020.08.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4723399 2020.08.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 4723400 2020.08.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4723401 2020.08.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4723402 2020.08.25 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 15 4723407 2020.08.25 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4723408 2020.08.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 30 4723409 2020.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 80 4723410 2020.08.25 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 4 4723411 2020.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4723412 2020.08.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4723413 2020.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4723414 2020.08.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 4723415 2020.08.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 4723416 2020.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 4723417 2020.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4723418 2020.08.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 53 4723426 2020.08.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4722417 2020.08.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4722418 2020.08.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4722419 2020.08.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4722420 2020.08.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4722421 2020.08.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4722422 2020.08.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4722423 2020.08.24 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4722424 2020.08.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 4722425 2020.08.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4722426 2020.08.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4722427 2020.08.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4722428 2020.08.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4722429 2020.08.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 4722430 2020.08.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4722431 2020.08.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4722432 2020.08.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4722433 2020.08.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4722434 2020.08.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4722435 2020.08.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4722436 2020.08.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 4722437 2020.08.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4722449 2020.08.24 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4722450 2020.08.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4722451 2020.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4722452 2020.08.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 4722453 2020.08.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 4722454 2020.08.24 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4722455 2020.08.24 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4722456 2020.08.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 4722457 2020.08.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 4722458 2020.08.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4722459 2020.08.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 4722460 2020.08.24 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4722461 2020.08.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4722462 2020.08.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 100 4722463 2020.08.24 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 4722474 2020.08.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 4722475 2020.08.24 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 4722476 2020.08.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 4722477 2020.08.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 4722478 2020.08.24 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4722479 2020.08.24 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 5 4722480 2020.08.24 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 4722481 2020.08.24 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4722482 2020.08.24 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 10 4722483 2020.08.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 80 4722484 2020.08.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 7 4722485 2020.08.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4722486 2020.08.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4722487 2020.08.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4722488 2020.08.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4722489 2020.08.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4722490 2020.08.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 4723419 2020.08.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 4723420 2020.08.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4723421 2020.08.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 4723422 2020.08.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4723423 2020.08.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 200 4723424 2020.08.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 220 4723425 2020.08.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 18 4723427 2020.08.24 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 40 4723428 2020.08.24 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4723429 2020.08.24 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 40 4723430 2020.08.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 4723431 2020.08.24 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4723432 2020.08.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4723433 2020.08.24 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 4723435 2020.08.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 20 4723436 2020.08.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4723437 2020.08.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4723438 2020.08.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 19 4723439 2020.08.24 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4723440 2020.08.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 4723441 2020.08.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 70 4723442 2020.08.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4723443 2020.08.24 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4704858 2020.08.18 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4702670 2020.08.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4700127 2020.08.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4700128 2020.08.16 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 4700129 2020.08.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4700108 2020.08.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4700112 2020.08.14 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 4700117 2020.08.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4700118 2020.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4700119 2020.08.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4700120 2020.08.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4700121 2020.08.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4700122 2020.08.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4700097 2020.08.12 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4700100 2020.08.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4685785 2020.08.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4685786 2020.08.08 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4677455 2020.08.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 5 4671457 2020.08.03 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 4671458 2020.08.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4665703 2020.08.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4665708 2020.08.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4665701 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4665702 2020.08.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4665709 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4665710 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4665707 2020.08.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4665700 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4665705 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4665711 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4665706 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 4665704 2020.08.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4663462 2020.08.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4663463 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4665480 2020.08.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4665481 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4665482 2020.08.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4665483 2020.08.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4665484 2020.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4665485 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4665486 2020.08.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4665487 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4665488 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4665489 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4665490 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4665491 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4665492 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4665493 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4665494 2020.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4665495 2020.08.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4665496 2020.08.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4665497 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4665498 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4665499 2020.08.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4665500 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4665501 2020.08.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4665502 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4665503 2020.08.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4665504 2020.08.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4665505 2020.08.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4665506 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4665507 2020.08.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4665508 2020.08.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4665509 2020.08.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4665510 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4665511 2020.08.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4665512 2020.08.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4665513 2020.08.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4665514 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4665515 2020.08.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4665516 2020.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4665517 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4665518 2020.08.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4665519 2020.08.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4665520 2020.08.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4665521 2020.08.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4665522 2020.08.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4665523 2020.08.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4665524 2020.08.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4665525 2020.08.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4665526 2020.08.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 4665527 2020.08.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4665528 2020.08.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4665529 2020.08.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4665530 2020.08.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4665531 2020.08.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4665532 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4665533 2020.08.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4665534 2020.08.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4665535 2020.08.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4665536 2020.08.01 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4661834 2020.07.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4658269 2020.07.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4658270 2020.07.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4655062 2020.07.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4655063 2020.07.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4655064 2020.07.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4655065 2020.07.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4647442 2020.07.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4647443 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4647444 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4647445 2020.07.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4647446 2020.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4648230 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4648231 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4648232 2020.07.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4648233 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4648234 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4648235 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 4648236 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4648237 2020.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4648238 2020.07.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4648239 2020.07.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4648240 2020.07.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 5 4648241 2020.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4648242 2020.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 12 4648243 2020.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4648244 2020.07.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4648245 2020.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 4648246 2020.07.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4648247 2020.07.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4648248 2020.07.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 4648249 2020.07.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4648250 2020.07.24 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4648251 2020.07.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4648252 2020.07.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4648253 2020.07.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4648254 2020.07.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4648255 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4648256 2020.07.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4648257 2020.07.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4635743 2020.07.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4635744 2020.07.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4635745 2020.07.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4635746 2020.07.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 4635747 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4616432 2020.07.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4616433 2020.07.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 4616434 2020.07.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4616435 2020.07.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4616436 2020.07.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4616437 2020.07.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4616438 2020.07.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4616439 2020.07.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4600320 2020.07.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4600321 2020.07.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4600322 2020.07.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4600323 2020.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4600324 2020.07.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4600325 2020.07.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4600326 2020.07.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4600327 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4597755 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4597756 2020.07.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4597757 2020.07.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4597758 2020.07.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4597759 2020.07.05 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4597760 2020.07.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4597761 2020.07.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 4597762 2020.07.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4597763 2020.07.05 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4597764 2020.07.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4597765 2020.07.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4597766 2020.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4597767 2020.07.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4597768 2020.07.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4591322 2020.07.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4591323 2020.07.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 4591325 2020.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4591326 2020.07.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4591327 2020.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 4591328 2020.07.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4591330 2020.07.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4591331 2020.07.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4591332 2020.07.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4591333 2020.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4591334 2020.07.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4591335 2020.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4591336 2020.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4588553 2020.07.02 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4588554 2020.07.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 4588555 2020.07.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4588556 2020.07.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 4587201 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4587202 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4587203 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4587204 2020.07.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4587205 2020.07.01 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4587206 2020.07.01 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4587207 2020.07.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4587208 2020.07.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4587209 2020.07.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4587210 2020.07.01 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4572601 2020.06.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4559314 2020.06.21 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4559315 2020.06.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4559316 2020.06.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4559317 2020.06.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4559318 2020.06.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4559319 2020.06.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4559320 2020.06.21 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4559321 2020.06.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4546944 2020.06.18 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4541702 2020.06.16 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4542763 2020.06.16 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4533635 2020.06.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4529416 2020.06.13 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4529417 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4529405 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4529406 2020.06.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4529409 2020.06.12 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4529410 2020.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4529411 2020.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4529412 2020.06.12 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4529413 2020.06.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4529414 2020.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4529415 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4529130 2020.06.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4529131 2020.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4529132 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4529133 2020.06.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4529134 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4529135 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4529136 2020.06.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4529137 2020.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4529138 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4529139 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4529140 2020.06.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4529141 2020.06.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4529142 2020.06.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4529143 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4529144 2020.06.11 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4529151 2020.06.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4529243 2020.06.11 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 3 4529244 2020.06.11 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4529245 2020.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4529246 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4529247 2020.06.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4529265 2020.06.11 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4529266 2020.06.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4529267 2020.06.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4529268 2020.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1