Pełna lista obserwacji drużyny

krakers : Wiktor Kroker


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4665703 2020.08.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4665708 2020.08.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4665701 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4665702 2020.08.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4665709 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4665710 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4665707 2020.08.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4665700 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4665705 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4665711 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4665706 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 4665704 2020.08.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4663462 2020.08.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4663463 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4665480 2020.08.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4665481 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4665482 2020.08.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4665483 2020.08.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4665484 2020.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4665485 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4665486 2020.08.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4665487 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4665488 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4665489 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4665490 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4665491 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4665492 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4665493 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4665494 2020.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4665495 2020.08.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4665496 2020.08.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4665497 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4665498 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4665499 2020.08.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4665500 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4665501 2020.08.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4665502 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4665503 2020.08.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4665504 2020.08.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4665505 2020.08.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4665506 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4665507 2020.08.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4665508 2020.08.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4665509 2020.08.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4665510 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4665511 2020.08.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4665512 2020.08.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4665513 2020.08.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4665514 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4665515 2020.08.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4665516 2020.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4665517 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4665518 2020.08.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4665519 2020.08.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4665520 2020.08.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4665521 2020.08.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4665522 2020.08.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4665523 2020.08.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4665524 2020.08.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4665525 2020.08.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4665526 2020.08.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 4665527 2020.08.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4665528 2020.08.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4665529 2020.08.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4665530 2020.08.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4665531 2020.08.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4665532 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4665533 2020.08.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4665534 2020.08.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4665535 2020.08.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4665536 2020.08.01 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4661834 2020.07.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4658269 2020.07.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4658270 2020.07.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4655062 2020.07.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4655063 2020.07.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4655064 2020.07.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4655065 2020.07.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4647442 2020.07.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4647443 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4647444 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4647445 2020.07.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4647446 2020.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4648230 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4648231 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4648232 2020.07.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4648233 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4648234 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4648235 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 4648236 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4648237 2020.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4648238 2020.07.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4648239 2020.07.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4648240 2020.07.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 5 4648241 2020.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4648242 2020.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 12 4648243 2020.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4648244 2020.07.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4648245 2020.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 4648246 2020.07.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4648247 2020.07.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4648248 2020.07.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 4648249 2020.07.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4648250 2020.07.24 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4648251 2020.07.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4648252 2020.07.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4648253 2020.07.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4648254 2020.07.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4648255 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4648256 2020.07.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4648257 2020.07.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4635743 2020.07.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4635744 2020.07.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4635745 2020.07.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4635746 2020.07.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 4635747 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4616432 2020.07.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4616433 2020.07.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 4616434 2020.07.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4616435 2020.07.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4616436 2020.07.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4616437 2020.07.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4616438 2020.07.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4616439 2020.07.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4600320 2020.07.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4600321 2020.07.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4600322 2020.07.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4600323 2020.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4600324 2020.07.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4600325 2020.07.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4600326 2020.07.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4600327 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4597755 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4597756 2020.07.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4597757 2020.07.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4597758 2020.07.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4597759 2020.07.05 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4597760 2020.07.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4597761 2020.07.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 4597762 2020.07.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4597763 2020.07.05 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4597764 2020.07.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4597765 2020.07.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4597766 2020.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4597767 2020.07.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4597768 2020.07.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4591322 2020.07.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4591323 2020.07.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 4591325 2020.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4591326 2020.07.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4591327 2020.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 4591328 2020.07.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4591330 2020.07.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4591331 2020.07.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4591332 2020.07.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4591333 2020.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4591334 2020.07.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4591335 2020.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4591336 2020.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4588553 2020.07.02 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4588554 2020.07.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 4588555 2020.07.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4588556 2020.07.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 4587201 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4587202 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4587203 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4587204 2020.07.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4587205 2020.07.01 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4587206 2020.07.01 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4587207 2020.07.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4587208 2020.07.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4587209 2020.07.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4587210 2020.07.01 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4572601 2020.06.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4559314 2020.06.21 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4559315 2020.06.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4559316 2020.06.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4559317 2020.06.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4559318 2020.06.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4559319 2020.06.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4559320 2020.06.21 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4559321 2020.06.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4546944 2020.06.18 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4541702 2020.06.16 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4542763 2020.06.16 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4533635 2020.06.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4529416 2020.06.13 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4529417 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4529405 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4529406 2020.06.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4529409 2020.06.12 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4529410 2020.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4529411 2020.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4529412 2020.06.12 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4529413 2020.06.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4529414 2020.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4529415 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4529130 2020.06.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4529131 2020.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4529132 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4529133 2020.06.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4529134 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4529135 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4529136 2020.06.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4529137 2020.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4529138 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4529139 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4529140 2020.06.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4529141 2020.06.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4529142 2020.06.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4529143 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4529144 2020.06.11 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4529151 2020.06.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4529243 2020.06.11 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 3 4529244 2020.06.11 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4529245 2020.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4529246 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4529247 2020.06.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4529265 2020.06.11 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4529266 2020.06.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4529267 2020.06.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4529268 2020.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4529269 2020.06.11 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4529270 2020.06.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4529271 2020.06.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4529272 2020.06.11 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4529273 2020.06.11 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4529283 2020.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4529284 2020.06.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4529285 2020.06.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4529361 2020.06.11 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4529362 2020.06.11 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 4529366 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4512917 2020.06.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4512918 2020.06.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4512919 2020.06.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4512920 2020.06.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4512921 2020.06.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4512922 2020.06.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4512923 2020.06.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4512924 2020.06.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4512925 2020.06.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4512926 2020.06.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 4512927 2020.06.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4512928 2020.06.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4512929 2020.06.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4512930 2020.06.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4512931 2020.06.10 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4512932 2020.06.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4503826 2020.06.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4503827 2020.06.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4505560 2020.06.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4505561 2020.06.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4497469 2020.06.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4497470 2020.06.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4497471 2020.06.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4497472 2020.06.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4497473 2020.06.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4497474 2020.06.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4497475 2020.06.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4497476 2020.06.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4497477 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4497478 2020.06.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4497479 2020.06.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 4497480 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4497481 2020.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4497482 2020.06.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4486135 2020.06.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4482266 2020.06.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4482267 2020.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4482268 2020.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4482269 2020.06.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4482272 2020.06.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4482273 2020.06.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4482277 2020.06.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4482278 2020.06.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4482279 2020.06.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4482280 2020.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4482281 2020.06.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4482282 2020.06.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4482283 2020.06.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4482284 2020.06.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4482285 2020.06.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4482286 2020.06.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 4482287 2020.06.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4482288 2020.06.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 4482289 2020.06.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4482292 2020.06.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4482293 2020.06.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4482294 2020.06.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4482295 2020.06.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4482296 2020.06.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4482297 2020.06.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4482298 2020.06.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4482299 2020.06.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4482300 2020.06.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4482301 2020.06.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4482302 2020.06.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4482303 2020.06.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4482304 2020.06.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4482305 2020.06.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4482306 2020.06.04 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4482309 2020.06.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4482310 2020.06.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4483460 2020.06.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4483461 2020.06.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4483462 2020.06.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4483463 2020.06.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4483464 2020.06.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4483465 2020.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4483466 2020.06.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4479274 2020.06.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4471832 2020.06.01 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4471852 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4471853 2020.06.01 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4471854 2020.06.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4471855 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4471856 2020.06.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4471857 2020.06.01 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4471859 2020.05.31 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4464225 2020.05.30 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4464226 2020.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4464227 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4464228 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4464229 2020.05.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4464230 2020.05.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4464231 2020.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4464232 2020.05.30 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4464233 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4464234 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4464235 2020.05.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4464236 2020.05.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4464237 2020.05.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4464244 2020.05.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4464245 2020.05.30 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4464246 2020.05.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 4464247 2020.05.30 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 4464248 2020.05.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4464249 2020.05.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4464250 2020.05.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4455329 2020.05.29 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4446538 2020.05.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4446634 2020.05.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4446746 2020.05.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4446747 2020.05.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4446748 2020.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4446749 2020.05.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4446750 2020.05.27 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4446751 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4446752 2020.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4446753 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4446754 2020.05.27 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4446755 2020.05.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4446756 2020.05.27 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4446757 2020.05.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4446758 2020.05.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4446759 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4446760 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4446761 2020.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 5 4446762 2020.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 4446763 2020.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4446764 2020.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4446765 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4446766 2020.05.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4446767 2020.05.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4446768 2020.05.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4446769 2020.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4446770 2020.05.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4446791 2020.05.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4446792 2020.05.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 4446793 2020.05.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4446794 2020.05.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4446796 2020.05.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4446797 2020.05.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4446798 2020.05.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4446799 2020.05.27 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4446800 2020.05.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4446636 2020.05.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4446637 2020.05.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4446638 2020.05.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4446639 2020.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4446640 2020.05.26 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4439571 2020.05.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4439572 2020.05.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4439708 2020.05.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4439709 2020.05.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4439710 2020.05.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4439711 2020.05.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4439712 2020.05.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4434319 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4434320 2020.05.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4434321 2020.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4434322 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4434323 2020.05.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4434324 2020.05.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4434325 2020.05.24 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4434326 2020.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 5 4434327 2020.05.24 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4434328 2020.05.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4434329 2020.05.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 4434330 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4434331 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 5 4434332 2020.05.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4434333 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4434334 2020.05.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4424199 2020.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4434231 2020.05.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4434232 2020.05.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 4434233 2020.05.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4434234 2020.05.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4434235 2020.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4434236 2020.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4434237 2020.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4434238 2020.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4434239 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4434240 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4434241 2020.05.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4434242 2020.05.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4434243 2020.05.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 4434244 2020.05.23 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4434245 2020.05.23 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4434246 2020.05.23 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4434247 2020.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4434248 2020.05.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4434249 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4434250 2020.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4434251 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4434252 2020.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4434253 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4434254 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4434255 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4434256 2020.05.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4419822 2020.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 4419823 2020.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4419824 2020.05.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4419825 2020.05.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4419826 2020.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4419827 2020.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4419828 2020.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4419829 2020.05.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4419830 2020.05.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4419831 2020.05.22 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4419832 2020.05.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4419833 2020.05.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4419834 2020.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4419835 2020.05.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4419836 2020.05.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4419837 2020.05.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4419838 2020.05.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4416497 2020.05.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4416498 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4416499 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4416500 2020.05.21 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4416501 2020.05.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4416502 2020.05.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4416503 2020.05.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4416504 2020.05.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4416505 2020.05.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 4416506 2020.05.21 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 4416507 2020.05.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4416508 2020.05.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4416574 2020.05.21 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4416575 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4416576 2020.05.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4416577 2020.05.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4416578 2020.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4416579 2020.05.21 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4416580 2020.05.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4416581 2020.05.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4416582 2020.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4411733 2020.05.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4411734 2020.05.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4411735 2020.05.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4411736 2020.05.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4411737 2020.05.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4411738 2020.05.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4411739 2020.05.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4411740 2020.05.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4411741 2020.05.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4411742 2020.05.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 4411743 2020.05.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4411744 2020.05.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4411745 2020.05.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4411746 2020.05.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4411747 2020.05.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4411748 2020.05.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4411749 2020.05.20 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4411750 2020.05.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4411751 2020.05.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4411752 2020.05.20 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4411753 2020.05.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 4411754 2020.05.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4411755 2020.05.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4411756 2020.05.20 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4411757 2020.05.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4411758 2020.05.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4411759 2020.05.20 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4411762 2020.05.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4411763 2020.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4411764 2020.05.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4411765 2020.05.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4399578 2020.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4400762 2020.05.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 4400763 2020.05.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4400764 2020.05.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4400765 2020.05.18 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4400766 2020.05.18 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4400767 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 4400768 2020.05.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4400769 2020.05.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4400770 2020.05.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4400779 2020.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4400780 2020.05.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4400781 2020.05.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4400782 2020.05.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4400783 2020.05.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4400784 2020.05.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4400785 2020.05.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4400786 2020.05.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4400787 2020.05.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4400788 2020.05.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4400789 2020.05.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4400790 2020.05.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4400791 2020.05.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4400792 2020.05.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4400793 2020.05.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4400794 2020.05.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4400795 2020.05.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 4400796 2020.05.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4400797 2020.05.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4400798 2020.05.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4400799 2020.05.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4400800 2020.05.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4400801 2020.05.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4400806 2020.05.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4400807 2020.05.18 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 4400808 2020.05.18 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4400809 2020.05.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4400810 2020.05.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4400811 2020.05.18 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4400812 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4400814 2020.05.18 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4400816 2020.05.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4402103 2020.05.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4387086 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4387087 2020.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4387088 2020.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4379646 2020.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4379647 2020.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4379648 2020.05.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4379649 2020.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4379650 2020.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4379651 2020.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4379652 2020.05.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4379653 2020.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4379654 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4379655 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4379656 2020.05.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4379657 2020.05.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4379658 2020.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4379659 2020.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4379660 2020.05.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4379661 2020.05.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4380072 2020.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4373883 2020.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4373884 2020.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4373885 2020.05.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4373886 2020.05.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4373887 2020.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4364413 2020.05.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4364422 2020.05.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4364423 2020.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4364424 2020.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4364425 2020.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4364426 2020.05.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4364427 2020.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4364428 2020.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4364429 2020.05.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4364430 2020.05.12 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4364431 2020.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4364432 2020.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 4364433 2020.05.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4364434 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4364435 2020.05.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4350228 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 4350227 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4350226 2020.05.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4350225 2020.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4350224 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4352196 2020.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4352197 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4352198 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4352199 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4352200 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4352201 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4352202 2020.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4352203 2020.05.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4352204 2020.05.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4352205 2020.05.10 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4352206 2020.05.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4352207 2020.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4352208 2020.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4345154 2020.05.09 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4345155 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4345156 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4345157 2020.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4345158 2020.05.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4345159 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4345160 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4345161 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4345162 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4345163 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4345164 2020.05.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4345177 2020.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4345178 2020.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4345179 2020.05.09 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4345180 2020.05.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4345181 2020.05.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4345182 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4345183 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4345212 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4345213 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4345214 2020.05.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4345215 2020.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4345216 2020.05.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4345217 2020.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4345218 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4345219 2020.05.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4345220 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4345221 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4345222 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4345223 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4345224 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4345225 2020.05.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4345458 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4345459 2020.05.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4345460 2020.05.09 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4345461 2020.05.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4345462 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4345463 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4345487 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4345497 2020.05.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4345498 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4345499 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4345500 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4345501 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4345502 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4345503 2020.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4345541 2020.05.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 4345542 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4345543 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4345544 2020.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4345873 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4345874 2020.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4345875 2020.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4345876 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4345877 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4345878 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4345879 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4345880 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4345881 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4345882 2020.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4345883 2020.05.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4345884 2020.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4345931 2020.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4345970 2020.05.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4345971 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4345972 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4346147 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4346148 2020.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4346149 2020.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4346150 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4346151 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4346152 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4346153 2020.05.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4346154 2020.05.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4346155 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4346156 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4346157 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4346158 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4346159 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4346160 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4346161 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4346162 2020.05.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4346163 2020.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4346164 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4346165 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4346166 2020.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4346167 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4346168 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4346169 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 5 4346170 2020.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4346171 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4346172 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4346173 2020.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4346174 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4346175 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4346176 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4346232 2020.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4346233 2020.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4346234 2020.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4346235 2020.05.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4346236 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4346237 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4346238 2020.05.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4346239 2020.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4346240 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4346241 2020.05.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4346242 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4346243 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4346244 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4346245 2020.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4346246 2020.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4346247 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4346248 2020.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4346263 2020.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4346264 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4346265 2020.05.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4346266 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4346267 2020.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4346268 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4346269 2020.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4346271 2020.05.09 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4346272 2020.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4335869 2020.05.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4335870 2020.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4335871 2020.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4335872 2020.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4335873 2020.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4335874 2020.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4326995 2020.05.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4326994 2020.05.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4326993 2020.05.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4326992 2020.05.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4326991 2020.05.07 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4326990 2020.05.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 4326989 2020.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4326988 2020.05.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4326987 2020.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 4326986 2020.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 4326985 2020.05.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4325483 2020.05.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4325484 2020.05.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4327620 2020.05.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4327621 2020.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4327622 2020.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4327623 2020.05.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4327624 2020.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4327625 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4327626 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4327627 2020.05.07 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4327628 2020.05.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4317931 2020.05.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4317932 2020.05.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4318131 2020.05.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4318132 2020.05.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4318133 2020.05.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4318134 2020.05.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4318135 2020.05.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4318136 2020.05.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4318137 2020.05.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4318138 2020.05.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 4318139 2020.05.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4318140 2020.05.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4318141 2020.05.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4318142 2020.05.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4318143 2020.05.05 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4311760 2020.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4311761 2020.05.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4311762 2020.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4311763 2020.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4311764 2020.05.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4311765 2020.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4311766 2020.05.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4311767 2020.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4311768 2020.05.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4311769 2020.05.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4311814 2020.05.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4311815 2020.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4311816 2020.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4311817 2020.05.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4311818 2020.05.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4311819 2020.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4311820 2020.05.04 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4311821 2020.05.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4311822 2020.05.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4311823 2020.05.04 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4311824 2020.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4311825 2020.05.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4311826 2020.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4311827 2020.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4311828 2020.05.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4311863 2020.05.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4311864 2020.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4311865 2020.05.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4311866 2020.05.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4311867 2020.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4311868 2020.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4303003 2020.05.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4303002 2020.05.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4303001 2020.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 4303000 2020.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4302999 2020.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 7 4302997 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 5 4302996 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4302998 2020.05.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4302995 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4302994 2020.05.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 4302993 2020.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4302992 2020.05.03 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4302990 2020.05.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4302991 2020.05.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4302949 2020.05.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 4302950 2020.05.02 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 4302951 2020.05.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4302952 2020.05.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4302953 2020.05.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4302954 2020.05.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4302955 2020.05.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 4302956 2020.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4302957 2020.05.02 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4302958 2020.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4302959 2020.05.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4302960 2020.05.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4302961 2020.05.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4302962 2020.05.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 4302963 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4302964 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4285270 2020.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4285269 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4285267 2020.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 4285268 2020.05.01 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4285266 2020.05.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4285265 2020.05.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4285263 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4285264 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4285262 2020.05.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4285261 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4285260 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4285259 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4288148 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4288149 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4288150 2020.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4288151 2020.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4288152 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4288153 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4288154 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4288155 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4288156 2020.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4288157 2020.05.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4288158 2020.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4288159 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4288160 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4288161 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4288162 2020.05.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 4288163 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4279489 2020.04.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4279490 2020.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4279491 2020.04.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4279492 2020.04.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4279493 2020.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4279494 2020.04.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4279495 2020.04.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4279496 2020.04.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4279497 2020.04.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4279498 2020.04.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4279499 2020.04.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 4279500 2020.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 4279501 2020.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4279502 2020.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4279503 2020.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4279504 2020.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 4279505 2020.04.30 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 4279506 2020.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4279507 2020.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 4279508 2020.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 7 4279509 2020.04.30 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 4 4279510 2020.04.30 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4279511 2020.04.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4279512 2020.04.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4279513 2020.04.30 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4279514 2020.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4279515 2020.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4279516 2020.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4279517 2020.04.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4279518 2020.04.30 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4279519 2020.04.30 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4279520 2020.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4279525 2020.04.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4279526 2020.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4279527 2020.04.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4279528 2020.04.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4279529 2020.04.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4279530 2020.04.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4279549 2020.04.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4279550 2020.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4279551 2020.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4279552 2020.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4279553 2020.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4279554 2020.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4279555 2020.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4279556 2020.04.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4279557 2020.04.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4279558 2020.04.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4279559 2020.04.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4279560 2020.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4279561 2020.04.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4279562 2020.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4279563 2020.04.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4279564 2020.04.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4279565 2020.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 4279566 2020.04.30 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4279574 2020.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4279575 2020.04.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 4279576 2020.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4279577 2020.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4279578 2020.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4279579 2020.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4279580 2020.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4269910 2020.04.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4269911 2020.04.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4269912 2020.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4269913 2020.04.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4269914 2020.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4269915 2020.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4269916 2020.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4269917 2020.04.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4269918 2020.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4269919 2020.04.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4269920 2020.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4269921 2020.04.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4269922 2020.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4269923 2020.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4267935 2020.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4267936 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4267937 2020.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4267938 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4267939 2020.04.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4267940 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4267941 2020.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4267942 2020.04.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4267943 2020.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4267944 2020.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4267945 2020.04.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4267946 2020.04.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4267947 2020.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4267948 2020.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4267949 2020.04.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4267950 2020.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4267951 2020.04.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4267952 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4257913 2020.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4257914 2020.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4257915 2020.04.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4257916 2020.04.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4257917 2020.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4257918 2020.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4257919 2020.04.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4257920 2020.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4257923 2020.04.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4257924 2020.04.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4257925 2020.04.27 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4257926 2020.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4258023 2020.04.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4258024 2020.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4258025 2020.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4258026 2020.04.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4258027 2020.04.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4258028 2020.04.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4258029 2020.04.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4258030 2020.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4258031 2020.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4258032 2020.04.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4258033 2020.04.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 4258034 2020.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4258035 2020.04.27 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4252459 2020.04.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4252460 2020.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4252461 2020.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4252462 2020.04.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4252463 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4252464 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4252465 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4252466 2020.04.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4252467 2020.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4252468 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4252469 2020.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4252470 2020.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4252471 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4252472 2020.04.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4252473 2020.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4252474 2020.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4252475 2020.04.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4252476 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4252477 2020.04.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4243764 2020.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4243765 2020.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 4243766 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4243767 2020.04.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4243768 2020.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4243769 2020.04.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4243770 2020.04.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4243771 2020.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4229449 2020.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4229450 2020.04.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4229451 2020.04.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4229452 2020.04.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4229453 2020.04.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4229454 2020.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4229455 2020.04.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4229456 2020.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4229457 2020.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4229458 2020.04.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4229459 2020.04.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4229460 2020.04.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4229461 2020.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4229462 2020.04.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4229463 2020.04.24 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4229464 2020.04.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4229465 2020.04.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 4229466 2020.04.24 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4233442 2020.04.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4233499 2020.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4233500 2020.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4233501 2020.04.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4233502 2020.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2000 4233503 2020.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4233504 2020.04.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4233505 2020.04.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4233506 2020.04.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4233507 2020.04.24 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4233508 2020.04.24 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4240687 2020.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4220108 2020.04.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4220109 2020.04.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 4220110 2020.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4220111 2020.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4220112 2020.04.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4220113 2020.04.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4220114 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4220115 2020.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4220116 2020.04.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4220117 2020.04.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4220118 2020.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4220119 2020.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4220120 2020.04.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4220121 2020.04.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4220122 2020.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4220123 2020.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4220124 2020.04.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4220125 2020.04.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4220126 2020.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4220127 2020.04.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4220128 2020.04.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4220129 2020.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4220169 2020.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4220170 2020.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4220171 2020.04.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4220172 2020.04.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4220173 2020.04.23 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4220174 2020.04.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4220175 2020.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4220176 2020.04.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4220177 2020.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4220178 2020.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4220179 2020.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4220180 2020.04.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4220181 2020.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4220182 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4220183 2020.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4216094 2020.04.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4216095 2020.04.22 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4216096 2020.04.22 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 4216097 2020.04.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4216098 2020.04.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4216099 2020.04.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4216100 2020.04.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4216101 2020.04.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4216330 2020.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4216331 2020.04.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4216332 2020.04.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4216333 2020.04.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4216334 2020.04.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4216335 2020.04.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4216336 2020.04.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4216337 2020.04.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4216338 2020.04.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4216339 2020.04.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4216340 2020.04.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4216341 2020.04.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4216342 2020.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4216343 2020.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4216344 2020.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4216345 2020.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4216346 2020.04.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4216347 2020.04.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4216348 2020.04.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4216349 2020.04.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4216350 2020.04.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4216351 2020.04.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4216352 2020.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4216353 2020.04.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4216354 2020.04.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4216355 2020.04.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4216356 2020.04.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4216357 2020.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4216358 2020.04.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4216359 2020.04.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4216360 2020.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4209042 2020.04.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4209043 2020.04.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4209044 2020.04.21 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4209045 2020.04.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4209046 2020.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4209047 2020.04.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4209048 2020.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 4209049 2020.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4209050 2020.04.21 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4209051 2020.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4209052 2020.04.21 mapa