DRUŻYNA

Drużyna: Północne Podlasie. Obserwator: Michał Polakowski

Liczba gatunków: 302

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 726 17677 85 85 2 16 32 35
2 1011 108590 134 114 4 32 37 41
3 1744 347078 166 122 2 26 51 43
4 1292 78303 213 172 3 44 80 45
5 595 9953 250 164 2 52 74 36
6 403 3394 267 139 6 46 54 33
7 187 4275 270 87 2 13 48 24
8 429 20601 281 108 4 35 43 26
9 1228 24217 285 149 3 39 60 47
10 1748 20416 298 159 18 49 48 44
11 253 15320 302 85 6 20 27 32
12 443 37749 302 113 3 31 40 39
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9311250 2023.12.31 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9311249 2023.12.31 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9311266 2023.12.31 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 9311265 2023.12.31 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9311264 2023.12.31 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9311263 2023.12.31 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 9311262 2023.12.31 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9311261 2023.12.31 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9311260 2023.12.31 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9311258 2023.12.31 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9311257 2023.12.31 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9311259 2023.12.31 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9311256 2023.12.31 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 9311254 2023.12.31 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9311255 2023.12.31 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9311252 2023.12.31 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9311253 2023.12.31 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9311251 2023.12.31 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9311247 2023.12.31 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9311245 2023.12.31 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9311246 2023.12.31 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9311243 2023.12.31 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 9311244 2023.12.31 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9311240 2023.12.31 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 15 9311242 2023.12.31 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 9311239 2023.12.31 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9311241 2023.12.31 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9311238 2023.12.31 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 9311236 2023.12.31 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9311237 2023.12.31 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9311232 2023.12.31 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9311233 2023.12.31 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9311234 2023.12.31 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9305659 2023.12.30 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9305658 2023.12.30 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9305657 2023.12.30 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9305655 2023.12.30 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9305654 2023.12.30 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 9305653 2023.12.30 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 9305835 2023.12.30 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9305839 2023.12.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 350 9305837 2023.12.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9305834 2023.12.30 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 8 9305832 2023.12.30 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9305836 2023.12.30 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9305831 2023.12.30 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9305833 2023.12.30 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9305830 2023.12.30 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9305841 2023.12.30 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9305845 2023.12.30 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9305844 2023.12.30 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9305842 2023.12.30 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 9305838 2023.12.30 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9302536 2023.12.29 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9302534 2023.12.29 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9302540 2023.12.29 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9302533 2023.12.29 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9302535 2023.12.29 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9302537 2023.12.29 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 9302538 2023.12.29 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9302530 2023.12.29 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9302529 2023.12.29 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9302532 2023.12.29 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9302531 2023.12.29 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9301228 2023.12.29 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9300683 2023.12.28 WM
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9300681 2023.12.28 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9300682 2023.12.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9300672 2023.12.28 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9300669 2023.12.28 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 9300670 2023.12.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 9300671 2023.12.28 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9300667 2023.12.28 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9300666 2023.12.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 9300665 2023.12.28 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 60 9300668 2023.12.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 9300680 2023.12.28 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9300679 2023.12.28 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9300678 2023.12.28 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9300677 2023.12.28 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9300676 2023.12.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 330 9300675 2023.12.28 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9300674 2023.12.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 9300673 2023.12.28 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9298804 2023.12.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 90 9298803 2023.12.28 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9298802 2023.12.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9298647 2023.12.28 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9298646 2023.12.28 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9298645 2023.12.28 WM
pospolity łyska, Fulica atra 10 9298644 2023.12.28 WM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9298643 2023.12.28 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 110 9298642 2023.12.28 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9289414 2023.12.24 PL
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9283463 2023.12.21 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9271095 2023.12.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9271092 2023.12.16 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9271094 2023.12.16 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 9271093 2023.12.16 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 65 9271090 2023.12.16 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9271089 2023.12.16 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9271091 2023.12.16 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9271088 2023.12.16 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 150 9271087 2023.12.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9271086 2023.12.16 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9271111 2023.12.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9271109 2023.12.16 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9271108 2023.12.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9271110 2023.12.16 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9271107 2023.12.16 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9271106 2023.12.16 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9271105 2023.12.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9271104 2023.12.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9271103 2023.12.16 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9271102 2023.12.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9271101 2023.12.16 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9271100 2023.12.16 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9271099 2023.12.16 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9271098 2023.12.16 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9271097 2023.12.16 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9271096 2023.12.16 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9269763 2023.12.15 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9267251 2023.12.14 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9267252 2023.12.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9267249 2023.12.14 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9267250 2023.12.14 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9267248 2023.12.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9267246 2023.12.14 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9267244 2023.12.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9267245 2023.12.14 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9267243 2023.12.14 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9267242 2023.12.14 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9267247 2023.12.14 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9267241 2023.12.14 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 36 9267240 2023.12.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9267238 2023.12.14 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9267237 2023.12.14 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9267235 2023.12.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9267239 2023.12.14 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 9267233 2023.12.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9267234 2023.12.14 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 9267236 2023.12.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 9267232 2023.12.14 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 5 9267231 2023.12.14 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9267230 2023.12.14 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9267229 2023.12.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 9267228 2023.12.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9267227 2023.12.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9267226 2023.12.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9267225 2023.12.14 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9263903 2023.12.12 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9263820 2023.12.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9260727 2023.12.10 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9260726 2023.12.10 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9260725 2023.12.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9260724 2023.12.10 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9260723 2023.12.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9260722 2023.12.10 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9260721 2023.12.10 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9260720 2023.12.10 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9260743 2023.12.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 9260742 2023.12.10 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9260741 2023.12.10 MZ
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9260740 2023.12.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9260739 2023.12.10 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9260738 2023.12.10 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9260737 2023.12.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9260736 2023.12.10 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9260735 2023.12.10 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9260728 2023.12.10 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9260734 2023.12.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9260733 2023.12.10 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9260732 2023.12.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9260730 2023.12.10 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9260729 2023.12.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9260719 2023.12.10 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9260718 2023.12.10 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 9260717 2023.12.10 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9260716 2023.12.10 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9260715 2023.12.10 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9260714 2023.12.10 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 200 9260713 2023.12.10 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 9260712 2023.12.10 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9260711 2023.12.10 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2000 9260710 2023.12.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3200 9260709 2023.12.10 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9260705 2023.12.10 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9260707 2023.12.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9260708 2023.12.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9260704 2023.12.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9260706 2023.12.09 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 80 9252877 2023.12.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9252876 2023.12.09 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9252875 2023.12.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9252874 2023.12.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9252873 2023.12.09 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 500 9244040 2023.12.05 MB
pospolity łyska, Fulica atra 500 9244039 2023.12.05 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 400 9244041 2023.12.05 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9243511 2023.12.05 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10000 9243512 2023.12.05 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2000 9243528 2023.12.05 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 500 9243517 2023.12.05 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9243518 2023.12.05 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 9243519 2023.12.05 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 9243527 2023.12.05 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 9243526 2023.12.05 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 300 9243525 2023.12.05 MB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 30 9243524 2023.12.05 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 9243523 2023.12.05 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2000 9243522 2023.12.05 MB
pospolity łyska, Fulica atra 3000 9243521 2023.12.05 MB
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 9243520 2023.12.05 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9243516 2023.12.05 PM
pospolity żuraw, Grus grus 120 9243514 2023.12.05 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 9243515 2023.12.05 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9243513 2023.12.05 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9242601 2023.12.05 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9242600 2023.12.05 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9242599 2023.12.05 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9242598 2023.12.05 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9242597 2023.12.05 PM
pospolity kos, Turdus merula 5 9242596 2023.12.05 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9242595 2023.12.05 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9242594 2023.12.05 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9242592 2023.12.05 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 9242593 2023.12.05 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9242591 2023.12.05 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9242589 2023.12.05 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9242588 2023.12.05 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9242587 2023.12.05 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9242590 2023.12.05 PM
pospolity kos, Turdus merula 5 9242586 2023.12.05 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9242585 2023.12.05 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 9242569 2023.12.05 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9242571 2023.12.05 MB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9242584 2023.12.05 MB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9242583 2023.12.05 MB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9242582 2023.12.05 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9242581 2023.12.05 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9242580 2023.12.05 MB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9242579 2023.12.05 MB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9242578 2023.12.05 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9242577 2023.12.05 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9242576 2023.12.05 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 9242575 2023.12.05 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9242574 2023.12.05 MB
pospolity kos, Turdus merula 10 9242573 2023.12.05 MB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9242572 2023.12.05 MB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9242570 2023.12.05 MB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 13 9242558 2023.12.05 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9242557 2023.12.05 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 40 9242559 2023.12.05 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9242554 2023.12.05 PM
pospolity kos, Turdus merula 4 9242555 2023.12.05 PM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 9242556 2023.12.05 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 300 9242553 2023.12.05 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 9242568 2023.12.05 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 9242567 2023.12.05 MB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 150 9242566 2023.12.05 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 400 9242565 2023.12.05 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9242564 2023.12.05 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9242563 2023.12.05 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9242562 2023.12.05 MB
pospolity łyska, Fulica atra 40 9242561 2023.12.05 MB
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9242560 2023.12.05 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9241030 2023.12.04 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9241031 2023.12.04 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9241029 2023.12.04 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9241040 2023.12.04 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 9241039 2023.12.04 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9241038 2023.12.04 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9241037 2023.12.04 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 200 9241036 2023.12.04 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9241035 2023.12.04 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9241034 2023.12.04 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9241033 2023.12.04 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 9241032 2023.12.04 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 9241028 2023.12.04 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 9241027 2023.12.04 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9241026 2023.12.04 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9241025 2023.12.04 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9241024 2023.12.04 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9241023 2023.12.04 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 9241022 2023.12.04 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 45 9241021 2023.12.04 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9241020 2023.12.04 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9241019 2023.12.04 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9241018 2023.12.04 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9241017 2023.12.04 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9241016 2023.12.04 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9241015 2023.12.04 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 110 9241014 2023.12.04 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9241013 2023.12.04 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9240085 2023.12.04 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9240084 2023.12.04 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9240083 2023.12.04 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9240082 2023.12.04 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 9240081 2023.12.04 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 9240080 2023.12.04 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9240079 2023.12.04 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 9240078 2023.12.04 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 80 9240077 2023.12.04 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9240086 2023.12.04 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9240076 2023.12.04 PM
pospolity kos, Turdus merula 4 9240073 2023.12.04 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9240075 2023.12.04 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9240072 2023.12.04 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9240071 2023.12.04 MB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9240074 2023.12.04 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 20 9239943 2023.12.04 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9239942 2023.12.04 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9239941 2023.12.04 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 9239940 2023.12.04 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 9239939 2023.12.04 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9239924 2023.12.04 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9239923 2023.12.04 PM
pospolity łyska, Fulica atra 300 9239922 2023.12.04 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9239921 2023.12.04 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9239920 2023.12.04 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 9239919 2023.12.04 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9239918 2023.12.04 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9239917 2023.12.04 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9239916 2023.12.04 PM
pospolity łyska, Fulica atra 20 9239915 2023.12.04 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9239914 2023.12.04 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9239913 2023.12.04 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 9239912 2023.12.04 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 35 9239815 2023.12.04 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 150 9239814 2023.12.04 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 300 9239813 2023.12.04 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9238894 2023.12.03 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9238893 2023.12.03 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 9238883 2023.12.03 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 9238880 2023.12.03 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9238882 2023.12.03 MB
pospolity łyska, Fulica atra 450 9238884 2023.12.03 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9238879 2023.12.03 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9238881 2023.12.03 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9238877 2023.12.03 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9238878 2023.12.03 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9238892 2023.12.03 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 9238891 2023.12.03 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9238890 2023.12.03 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9238889 2023.12.03 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9238888 2023.12.03 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9238887 2023.12.03 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9238886 2023.12.03 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9236120 2023.12.03 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9236109 2023.12.03 MB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9236107 2023.12.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9236119 2023.12.03 PM
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 9236118 2023.12.03 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 9236117 2023.12.03 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9236116 2023.12.03 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9236115 2023.12.03 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9236114 2023.12.03 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 300 9236113 2023.12.03 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 9236112 2023.12.03 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9236111 2023.12.03 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9236110 2023.12.03 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9234315 2023.12.02 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9234316 2023.12.02 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 250 9234310 2023.12.02 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 30 9234314 2023.12.02 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 9234313 2023.12.02 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9234312 2023.12.02 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 300 9234311 2023.12.02 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9234332 2023.12.02 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9234328 2023.12.02 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 9234326 2023.12.02 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 9234325 2023.12.02 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9234327 2023.12.02 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 9234331 2023.12.02 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 9234330 2023.12.02 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 700 9234329 2023.12.02 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9234323 2023.12.02 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 9234324 2023.12.02 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9234322 2023.12.02 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 9234319 2023.12.02 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 9234321 2023.12.02 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9234317 2023.12.02 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9234318 2023.12.02 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9233238 2023.12.02 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9233239 2023.12.02 MB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9233237 2023.12.02 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9233235 2023.12.02 MB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9233232 2023.12.02 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9233236 2023.12.02 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9233231 2023.12.02 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9233234 2023.12.02 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9233230 2023.12.02 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9233233 2023.12.02 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 9232837 2023.12.02 MB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 15 9232836 2023.12.02 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9232835 2023.12.02 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9232834 2023.12.02 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 9232833 2023.12.02 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 9232858 2023.12.02 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 150 9232864 2023.12.02 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9232868 2023.12.02 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 150 9232854 2023.12.02 MB
pospolity łyska, Fulica atra 50 9232865 2023.12.02 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9232857 2023.12.02 MB
pospolity bogatka, Parus major 10 9232855 2023.12.02 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9232859 2023.12.02 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9232845 2023.12.02 MB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9232848 2023.12.02 MB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9232862 2023.12.02 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9232846 2023.12.02 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9232840 2023.12.02 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 10 9232847 2023.12.02 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9232842 2023.12.02 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9232839 2023.12.02 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9232861 2023.12.02 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9232863 2023.12.02 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9232860 2023.12.02 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9232866 2023.12.02 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 40 9232856 2023.12.02 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9232867 2023.12.02 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9232852 2023.12.02 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 6 9232849 2023.12.02 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9232850 2023.12.02 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9232844 2023.12.02 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9232851 2023.12.02 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 9232853 2023.12.02 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9232841 2023.12.02 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9232838 2023.12.02 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9232829 2023.12.02 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9232827 2023.12.02 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9232826 2023.12.02 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9232822 2023.12.02 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9232828 2023.12.02 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9232818 2023.12.02 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9232832 2023.12.02 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9232819 2023.12.02 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9232824 2023.12.02 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9232831 2023.12.02 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9232825 2023.12.01 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9232823 2023.12.01 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 9232817 2023.12.01 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9232821 2023.12.01 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 9232820 2023.12.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 9229956 2023.11.30 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9229957 2023.11.30 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9229955 2023.11.30 MZ
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9219604 2023.11.26 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9219603 2023.11.26 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 9219602 2023.11.26 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 9219601 2023.11.26 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9219590 2023.11.26 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 9219591 2023.11.26 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 9219592 2023.11.26 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9219589 2023.11.26 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9219600 2023.11.26 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9219593 2023.11.26 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9219599 2023.11.26 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9219598 2023.11.26 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9219597 2023.11.26 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 9219596 2023.11.26 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9219595 2023.11.26 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9219594 2023.11.26 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9216576 2023.11.26 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9216591 2023.11.26 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9216590 2023.11.26 ŁD
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9216589 2023.11.26 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 9216588 2023.11.26 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 400 9216587 2023.11.26 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 9216586 2023.11.26 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9216585 2023.11.26 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9216584 2023.11.26 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9216583 2023.11.26 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9216582 2023.11.26 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 9216581 2023.11.26 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9216579 2023.11.26 ŁD
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9216578 2023.11.26 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9216577 2023.11.26 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9216575 2023.11.26 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2100 9216574 2023.11.26 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9216573 2023.11.26 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9216564 2023.11.26 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 250 9216566 2023.11.26 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 150 9216562 2023.11.26 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9216572 2023.11.26 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 450 9216571 2023.11.26 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 9216570 2023.11.26 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9216569 2023.11.26 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 55 9216568 2023.11.26 ŁD
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 60 9216567 2023.11.26 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 9216563 2023.11.26 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9216561 2023.11.26 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9216560 2023.11.26 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 1500 9216565 2023.11.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9213233 2023.11.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9213232 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9213231 2023.11.25 MZ
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9213229 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9213228 2023.11.25 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9213227 2023.11.25 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 200 9213226 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9213225 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9213224 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9213223 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9213221 2023.11.25 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9213220 2023.11.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9213219 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 60 9213218 2023.11.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9213217 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9213216 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9213215 2023.11.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9213214 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9213213 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9213212 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9213211 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9213210 2023.11.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9213209 2023.11.25 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 110 9213208 2023.11.25 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 9213207 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9213206 2023.11.25 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 9213205 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 9213204 2023.11.25 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9213203 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9213202 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9213201 2023.11.25 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9213200 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9213199 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9213198 2023.11.25 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 25 9213197 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9213195 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9213194 2023.11.25 MZ
rzadki markaczka, Melanitta nigra 7 9213193 2023.11.25 MZ
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 9213192 2023.11.25 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 500 9213191 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9213190 2023.11.25 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9196301 2023.11.18 LB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9196300 2023.11.18 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9196299 2023.11.18 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9196298 2023.11.18 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9196297 2023.11.18 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9196296 2023.11.18 LB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9196295 2023.11.18 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9196294 2023.11.18 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9196293 2023.11.18 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9196292 2023.11.18 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9196290 2023.11.18 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9196289 2023.11.18 LB
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 9196288 2023.11.18 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9186397 2023.11.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9186396 2023.11.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9186395 2023.11.14 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9186394 2023.11.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9186393 2023.11.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 9186305 2023.11.14 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9186303 2023.11.14 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9186304 2023.11.14 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9186314 2023.11.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 90 9186313 2023.11.14 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9186312 2023.11.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9186311 2023.11.14 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9186310 2023.11.14 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9186309 2023.11.14 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 9186308 2023.11.14 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9186307 2023.11.14 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9186306 2023.11.14 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9186302 2023.11.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9186233 2023.11.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9186232 2023.11.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9186230 2023.11.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 9186229 2023.11.14 MZ
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9186228 2023.11.14 MZ
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9186231 2023.11.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9186206 2023.11.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9186204 2023.11.14 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 350 9186203 2023.11.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9186202 2023.11.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9186201 2023.11.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9186200 2023.11.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9186199 2023.11.14 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9186198 2023.11.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9186197 2023.11.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9186196 2023.11.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9186195 2023.11.14 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9186171 2023.11.14 MZ
rzadki markaczka, Melanitta nigra 9 9186170 2023.11.14 MZ
rzadki uhla, Melanitta fusca 7 9186169 2023.11.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 150 9186167 2023.11.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9186166 2023.11.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9186165 2023.11.14 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9186164 2023.11.14 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9186163 2023.11.14 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9186044 2023.11.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 240 9186045 2023.11.14 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 7 9186042 2023.11.14 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9186043 2023.11.14 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9186041 2023.11.14 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9186053 2023.11.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9186052 2023.11.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9186050 2023.11.14 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9186049 2023.11.14 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9186048 2023.11.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9186047 2023.11.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9186046 2023.11.14 MZ
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 12 9175458 2023.11.11 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9175457 2023.11.11 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9173937 2023.11.11 WM
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9173939 2023.11.11 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9173936 2023.11.11 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9173938 2023.11.09 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9151421 2023.11.04 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 9151423 2023.11.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9151422 2023.11.04 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9151420 2023.11.04 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9151418 2023.11.04 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 20 9151419 2023.11.04 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 40 9151417 2023.11.04 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9151414 2023.11.04 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9151413 2023.11.04 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9151416 2023.11.04 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9151412 2023.11.04 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9151411 2023.11.04 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9151415 2023.11.04 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9151410 2023.11.04 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9151409 2023.11.04 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9151406 2023.11.04 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 9151408 2023.11.04 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 9151405 2023.11.04 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 9151404 2023.11.04 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 9151388 2023.11.04 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9151389 2023.11.04 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9151403 2023.11.04 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 150 9151402 2023.11.04 ŁD
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 9151401 2023.11.04 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9151400 2023.11.04 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9151399 2023.11.04 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9151398 2023.11.04 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9151397 2023.11.04 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9151396 2023.11.04 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9151395 2023.11.04 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9151394 2023.11.04 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9151393 2023.11.04 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9151392 2023.11.04 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9151391 2023.11.04 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9151390 2023.11.04 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9151387 2023.11.04 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9151386 2023.11.04 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9151385 2023.11.04 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 9151384 2023.11.04 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9151383 2023.11.04 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9151382 2023.11.04 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 9151381 2023.11.04 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9151380 2023.11.04 ŁD
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 9151379 2023.11.04 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9151378 2023.11.04 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 9151377 2023.11.04 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9151376 2023.11.04 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 85 9151375 2023.11.04 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 870 9151374 2023.11.04 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 10 9151373 2023.11.04 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 20 9151372 2023.11.04 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9145738 2023.11.01 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9145737 2023.11.01 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9145736 2023.11.01 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9140517 2023.11.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9140515 2023.11.01 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9140516 2023.11.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9140514 2023.11.01 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9140513 2023.11.01 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9140510 2023.11.01 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9140512 2023.11.01 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9140511 2023.11.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9140509 2023.11.01 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9140508 2023.11.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9140499 2023.11.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 5 9140500 2023.11.01 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 9140501 2023.11.01 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9140496 2023.11.01 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 9140497 2023.11.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9140498 2023.11.01 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 9140494 2023.11.01 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9140493 2023.11.01 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9140495 2023.11.01 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 9140507 2023.11.01 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 9140506 2023.11.01 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 650 9140505 2023.11.01 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 550 9140504 2023.11.01 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9140503 2023.11.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 50 9140502 2023.11.01 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9140129 2023.11.01 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9140127 2023.11.01 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9140131 2023.11.01 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9140128 2023.11.01 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9140081 2023.11.01 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9140080 2023.11.01 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9140084 2023.11.01 PL
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9140083 2023.11.01 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9140082 2023.11.01 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 400 9139591 2023.10.31 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 9139592 2023.10.31 PM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9136559 2023.10.30 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9136558 2023.10.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9136557 2023.10.30 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9136556 2023.10.30 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9136227 2023.10.30 MB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9136226 2023.10.30 MB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 9136225 2023.10.30 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9136224 2023.10.30 MB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 7 9136223 2023.10.30 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9136222 2023.10.30 MB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 9136221 2023.10.30 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 9136220 2023.10.30 MB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 5 9136218 2023.10.30 MB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9136217 2023.10.30 MB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 15 9136216 2023.10.30 MB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 9136215 2023.10.30 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 9136214 2023.10.30 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9135899 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 9135898 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 9135897 2023.10.30 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9135895 2023.10.30 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9135896 2023.10.30 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9135894 2023.10.30 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 50 9135892 2023.10.30 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9135877 2023.10.30 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 9135876 2023.10.30 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9135891 2023.10.30 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9135890 2023.10.30 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9135889 2023.10.30 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9135888 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9135887 2023.10.30 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9135886 2023.10.30 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9135884 2023.10.30 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 6 9135883 2023.10.30 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9135882 2023.10.30 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9135881 2023.10.30 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9135880 2023.10.30 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9135879 2023.10.30 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9135878 2023.10.30 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9134713 2023.10.30 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 9134714 2023.10.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9134685 2023.10.30 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9134684 2023.10.30 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9134681 2023.10.30 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9134680 2023.10.30 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 8 9134682 2023.10.30 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9134679 2023.10.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9134677 2023.10.30 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9134678 2023.10.30 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 9134676 2023.10.30 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 9134675 2023.10.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9134674 2023.10.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9134673 2023.10.30 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9134663 2023.10.30 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9134662 2023.10.30 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9134672 2023.10.30 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9134656 2023.10.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9134657 2023.10.30 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9134668 2023.10.30 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9134653 2023.10.30 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9134660 2023.10.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9134644 2023.10.30 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9134639 2023.10.30 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 9134637 2023.10.30 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9134638 2023.10.30 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9134649 2023.10.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9134646 2023.10.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9134643 2023.10.30 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9134647 2023.10.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9134669 2023.10.30 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 40 9134651 2023.10.30 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9134642 2023.10.30 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9134652 2023.10.30 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9134664 2023.10.30 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 4 9134633 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 9134634 2023.10.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9134628 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 9134627 2023.10.30 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9134625 2023.10.30 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9134661 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9134658 2023.10.30 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9134665 2023.10.30 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9134666 2023.10.30 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9134655 2023.10.30 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9134648 2023.10.30 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9134667 2023.10.30 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9134670 2023.10.30 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9134641 2023.10.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9134635 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 9134636 2023.10.30 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9134632 2023.10.30 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9134631 2023.10.30 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9134626 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 9134629 2023.10.30 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9134622 2023.10.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9134623 2023.10.30 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9134621 2023.10.30 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9134620 2023.10.30 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9134619 2023.10.30 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9134618 2023.10.30 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9134617 2023.10.30 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9134624 2023.10.30 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 9134615 2023.10.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9134613 2023.10.30 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9134614 2023.10.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 9134611 2023.10.30 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9134612 2023.10.30 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9134610 2023.10.30 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9134609 2023.10.30 PM
pospolity łyska, Fulica atra 500 9129963 2023.10.29 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 15 9129962 2023.10.29 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 9129961 2023.10.29 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 9129960 2023.10.29 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9129949 2023.10.29 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9129959 2023.10.29 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9129958 2023.10.29 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 400 9129957 2023.10.29 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 70 9129956 2023.10.29 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9129950 2023.10.29 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9129947 2023.10.29 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9129955 2023.10.29 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 9129948 2023.10.29 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9129954 2023.10.29 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 9129953 2023.10.29 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 120 9129952 2023.10.29 PM
pospolity żuraw, Grus grus 150 9129951 2023.10.29 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9128419 2023.10.29 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 9128418 2023.10.29 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9128417 2023.10.29 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9128416 2023.10.29 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 9128415 2023.10.29 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 17 9128414 2023.10.29 PM
pospolity łyska, Fulica atra 150 9128411 2023.10.29 MB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9128410 2023.10.29 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9128412 2023.10.28 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9128413 2023.10.28 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9126130 2023.10.28 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9126132 2023.10.28 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 9126133 2023.10.28 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9126046 2023.10.28 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9126018 2023.10.28 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 9 9126017 2023.10.28 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 9126019 2023.10.28 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9126016 2023.10.28 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9125686 2023.10.28 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9125685 2023.10.28 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9125684 2023.10.28 MB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 9125683 2023.10.28 MB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9125690 2023.10.28 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9125689 2023.10.28 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9125688 2023.10.28 MB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9125687 2023.10.28 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 30 9125670 2023.10.28 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 9125669 2023.10.28 PM
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni 1 9125682 2023.10.28 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 25 9125680 2023.10.28 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9125679 2023.10.28 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9125678 2023.10.28 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9125677 2023.10.28 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9125676 2023.10.28 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 9125675 2023.10.28 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9125674 2023.10.28 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9125673 2023.10.28 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9125672 2023.10.28 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9125671 2023.10.28 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9125668 2023.10.28 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9125667 2023.10.28 PM
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 9125663 2023.10.28 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 11 9125666 2023.10.28 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 15 9125664 2023.10.28 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9125662 2023.10.28 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 5 9125661 2023.10.28 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9125660 2023.10.28 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 9125659 2023.10.28 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9125658 2023.10.28 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9125665 2023.10.28 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9125654 2023.10.28 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 9125656 2023.10.28 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 9125655 2023.10.28 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 9125652 2023.10.28 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9125653 2023.10.28 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9125657 2023.10.28 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 9125651 2023.10.28 PM
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni 1 9117883 2023.10.25 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9117882 2023.10.25 MB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9117881 2023.10.25 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 40 9117880 2023.10.25 MB
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9117736 2023.10.25 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9117879 2023.10.25 MB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9117878 2023.10.25 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 9117877 2023.10.25 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9117876 2023.10.25 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9117875 2023.10.25 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 9117874 2023.10.25 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9117873 2023.10.25 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9117872 2023.10.25 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9116771 2023.10.24 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9116769 2023.10.24 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9116768 2023.10.24 MB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9116772 2023.10.24 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9116767 2023.10.24 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9116766 2023.10.24 MB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9116763 2023.10.24 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 15 9116764 2023.10.24 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9116765 2023.10.24 MB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 9115825 2023.10.24 MB
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9115824 2023.10.24 MB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9115823 2023.10.24 MB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9115822 2023.10.24 MB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9115821 2023.10.24 MB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9115820 2023.10.24 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9115818 2023.10.24 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9115819 2023.10.24 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9115817 2023.10.24 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9115816 2023.10.24 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9115339 2023.10.24 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9115344 2023.10.24 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9115343 2023.10.24 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9115342 2023.10.24 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9115341 2023.10.24 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 9115340 2023.10.24 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9115358 2023.10.24 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9115357 2023.10.24 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9115356 2023.10.24 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9115359 2023.10.24 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9115352 2023.10.24 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9115353 2023.10.24