DRUŻYNA

Drużyna: Północne Podlasie. Obserwator: Michał Polakowski

Liczba gatunków: 255

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 726 17677 85 85 2 16 32 35
2 1011 108590 134 114 4 32 37 41
3 1744 347078 166 122 2 26 51 43
4 1292 78303 213 172 3 44 80 45
5 593 9950 250 164 2 52 74 36
6 206 992 255 79 3 21 33 22
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 200 8592230 2023.06.04 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 8592229 2023.06.04 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8592228 2023.06.04 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8592227 2023.06.04 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 8592226 2023.06.04 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8592225 2023.06.04 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8592224 2023.06.04 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 8592223 2023.06.04 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 8592222 2023.06.04 MB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8592221 2023.06.04 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8590257 2023.06.04 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8588049 2023.06.04 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8588048 2023.06.04 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 8588047 2023.06.04 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8588046 2023.06.04 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 150 8588044 2023.06.04 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8588043 2023.06.04 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8588045 2023.06.04 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8588042 2023.06.04 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 8588041 2023.06.04 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8588040 2023.06.04 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8588069 2023.06.04 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8588039 2023.06.04 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8588038 2023.06.04 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 8588035 2023.06.04 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 8588037 2023.06.04 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8588033 2023.06.04 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8588032 2023.06.04 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8588031 2023.06.04 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 8588036 2023.06.04 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 10 8588030 2023.06.04 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 8588028 2023.06.04 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8588029 2023.06.04 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8588027 2023.06.04 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8585187 2023.06.03 MB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8585185 2023.06.03 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8585184 2023.06.03 MB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8585180 2023.06.03 MB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8585183 2023.06.03 MB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8585186 2023.06.03 MB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8585181 2023.06.03 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8585182 2023.06.03 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8585177 2023.06.03 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8585179 2023.06.03 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 8585175 2023.06.03 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8585178 2023.06.03 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8585176 2023.06.03 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8585174 2023.06.03 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8585173 2023.06.03 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8584635 2023.06.03 MB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8584633 2023.06.03 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8584634 2023.06.03 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8584632 2023.06.03 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8584629 2023.06.03 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8584626 2023.06.03 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8584628 2023.06.03 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8584631 2023.06.03 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8584625 2023.06.03 MB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8584623 2023.06.03 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8584622 2023.06.03 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8584627 2023.06.03 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8584630 2023.06.03 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8582499 2023.06.03 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8582517 2023.06.03 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8582496 2023.06.03 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8582494 2023.06.03 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 5 8582498 2023.06.03 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8582500 2023.06.03 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8582493 2023.06.03 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8582495 2023.06.03 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8582497 2023.06.03 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8582491 2023.06.03 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8582492 2023.06.03 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8582490 2023.06.03 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8582489 2023.06.03 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8582488 2023.06.03 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8582487 2023.06.03 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8582484 2023.06.03 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8582486 2023.06.03 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8582485 2023.06.03 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8582483 2023.06.03 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8582480 2023.06.03 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8582481 2023.06.03 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8582482 2023.06.03 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8582479 2023.06.03 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8582476 2023.06.03 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8582477 2023.06.03 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8582474 2023.06.03 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8582478 2023.06.03 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 7 8582475 2023.06.03 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8582473 2023.06.03 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 8582472 2023.06.03 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8582515 2023.06.03 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8582514 2023.06.03 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8582516 2023.06.03 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8582513 2023.06.03 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8582511 2023.06.03 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8582512 2023.06.03 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8582510 2023.06.03 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8582509 2023.06.03 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 8582507 2023.06.03 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 8582506 2023.06.03 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8582508 2023.06.03 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8582505 2023.06.03 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8582503 2023.06.03 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 8582501 2023.06.03 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8582502 2023.06.03 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8582470 2023.06.03 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8582468 2023.06.03 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8582469 2023.06.03 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8582467 2023.06.03 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8582466 2023.06.03 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8582465 2023.06.03 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8582464 2023.06.03 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8582463 2023.06.03 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 8582471 2023.06.03 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8582461 2023.06.03 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 8582462 2023.06.03 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8582458 2023.06.03 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8582460 2023.06.03 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8582459 2023.06.03 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 8582457 2023.06.03 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8582456 2023.06.03 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8579711 2023.06.02 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8579712 2023.06.02 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8579703 2023.06.02 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 3 8579702 2023.06.02 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8579697 2023.06.02 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8579701 2023.06.02 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8579713 2023.06.02 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8579698 2023.06.02 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8579700 2023.06.02 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8579699 2023.06.02 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8579696 2023.06.02 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8579710 2023.06.02 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8579709 2023.06.02 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8579708 2023.06.02 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8579707 2023.06.02 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8579706 2023.06.02 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8579705 2023.06.02 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8579704 2023.06.02 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 8577010 2023.06.02 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8577021 2023.06.02 MB
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 3 8577020 2023.06.02 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 8577018 2023.06.02 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 4 8577017 2023.06.02 MB
rzadki alka, Alca torda 1 8577015 2023.06.02 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 8577014 2023.06.02 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 8577013 2023.06.02 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 8577012 2023.06.02 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 8577011 2023.06.02 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8577009 2023.06.02 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8574758 2023.06.01 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8574760 2023.06.01 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8574759 2023.06.01 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8574753 2023.06.01 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8574756 2023.06.01 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8574755 2023.06.01 MB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 8574754 2023.06.01 MB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8574757 2023.06.01 MB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8574752 2023.06.01 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 8574750 2023.06.01 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8574751 2023.06.01 MB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8574748 2023.06.01 MB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8574749 2023.06.01 MB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8574746 2023.06.01 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8574747 2023.06.01 MB
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8574234 2023.06.01 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8574233 2023.06.01 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8574232 2023.06.01 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8574231 2023.06.01 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8574230 2023.06.01 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8574229 2023.06.01 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8574228 2023.06.01 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8574227 2023.06.01 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8574226 2023.06.01 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8574250 2023.06.01 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8574249 2023.06.01 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8574248 2023.06.01 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8574247 2023.06.01 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8574246 2023.06.01 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 8574245 2023.06.01 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8574244 2023.06.01 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8574243 2023.06.01 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8574242 2023.06.01 PM
pospolity żuraw, Grus grus 100 8574241 2023.06.01 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8574240 2023.06.01 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8574239 2023.06.01 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8574238 2023.06.01 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8574236 2023.06.01 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8574237 2023.06.01 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8574235 2023.06.01 PM
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8573678 2023.06.01 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8571276 2023.06.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8571275 2023.06.01 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8571274 2023.06.01 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8571273 2023.06.01 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8571272 2023.06.01 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8571271 2023.06.01 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8571270 2023.06.01 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8571269 2023.06.01 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8571268 2023.06.01 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8571267 2023.06.01 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8571266 2023.06.01 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8571265 2023.06.01 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8571264 2023.06.01 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8571135 2023.05.31 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8571134 2023.05.31 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 8571130 2023.05.31 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8571131 2023.05.31 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8571129 2023.05.31 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8571133 2023.05.31 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8571127 2023.05.31 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8571128 2023.05.31 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8571125 2023.05.31 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8571126 2023.05.31 PM
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8568072 2023.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8568074 2023.05.31 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8568073 2023.05.31 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8568071 2023.05.31 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8568069 2023.05.31 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8568070 2023.05.31 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8568068 2023.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8568067 2023.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8567438 2023.05.31 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8567437 2023.05.31 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8567434 2023.05.31 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8567433 2023.05.31 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8567439 2023.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8567431 2023.05.31 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 8567432 2023.05.31 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 8567435 2023.05.31 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8567430 2023.05.31 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8567429 2023.05.31 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8567427 2023.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8567428 2023.05.31 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8567424 2023.05.31 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8567426 2023.05.31 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8567425 2023.05.31 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8567422 2023.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8567423 2023.05.31 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8567436 2023.05.31 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 8565086 2023.05.30 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8565085 2023.05.30 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 8565084 2023.05.30 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8565083 2023.05.30 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8565082 2023.05.30 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8565081 2023.05.30 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 8565080 2023.05.30 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8565079 2023.05.30 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 8565078 2023.05.30 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 8565077 2023.05.30 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8565102 2023.05.30 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8565101 2023.05.30 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8565100 2023.05.30 MB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8565099 2023.05.30 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 8565098 2023.05.30 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8565097 2023.05.30 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8565096 2023.05.30 MB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8565095 2023.05.30 MB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8565094 2023.05.30 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 8565093 2023.05.30 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 30 8565092 2023.05.30 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 8565091 2023.05.30 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 8565090 2023.05.30 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 8565089 2023.05.30 MB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8565088 2023.05.30 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8565087 2023.05.30 WM
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 8563338 2023.05.30 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8563339 2023.05.30 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8562267 2023.05.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8562266 2023.05.30 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8562268 2023.05.30 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8562265 2023.05.30 PL
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 8566167 2023.05.30 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8537396 2023.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8534962 2023.05.26 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8534960 2023.05.26 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8531138 2023.05.25 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8531135 2023.05.25 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8531132 2023.05.25 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 8531131 2023.05.25 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 8531136 2023.05.25 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 8531129 2023.05.25 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8531134 2023.05.25 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8531128 2023.05.25 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8531130 2023.05.25 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 8531141 2023.05.25 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 35 8531140 2023.05.25 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8531139 2023.05.25 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8531137 2023.05.25 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8531157 2023.05.25 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8531156 2023.05.25 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 8531155 2023.05.25 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8531154 2023.05.25 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 8531153 2023.05.25 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 8531152 2023.05.25 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8531144 2023.05.25 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8531143 2023.05.25 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 8531151 2023.05.25 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8531150 2023.05.25 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 8531149 2023.05.25 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8531148 2023.05.25 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 8531147 2023.05.25 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8531146 2023.05.25 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8531145 2023.05.25 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8531142 2023.05.25 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8531118 2023.05.25 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 8531119 2023.05.25 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8531125 2023.05.25 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 8531124 2023.05.25 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8531123 2023.05.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 5 8531122 2023.05.25 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8531121 2023.05.25 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8531120 2023.05.25 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8531111 2023.05.25 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8531113 2023.05.25 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 8531112 2023.05.25 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8531117 2023.05.25 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8531109 2023.05.25 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8531108 2023.05.25 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8531107 2023.05.25 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8531106 2023.05.25 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8531105 2023.05.25 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8531104 2023.05.25 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8531103 2023.05.25 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8531102 2023.05.25 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8531101 2023.05.25 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8531100 2023.05.25 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8531099 2023.05.25 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8531098 2023.05.25 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8531096 2023.05.25 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 8531095 2023.05.25 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8531094 2023.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 8531097 2023.05.25 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8527971 2023.05.25 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8527972 2023.05.24 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8520259 2023.05.23 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8520258 2023.05.23 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8520257 2023.05.23 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8520256 2023.05.23 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8520255 2023.05.23 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8520254 2023.05.23 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8520253 2023.05.23 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8520249 2023.05.23 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8520251 2023.05.23 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8520250 2023.05.23 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8520290 2023.05.23 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8520289 2023.05.23 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8520288 2023.05.23 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8520287 2023.05.23 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8520286 2023.05.23 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8520285 2023.05.23 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8520284 2023.05.23 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8520283 2023.05.23 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 8520282 2023.05.23 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 35 8520281 2023.05.23 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8520280 2023.05.23 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8520279 2023.05.23 PL
pospolity łyska, Fulica atra 15 8520278 2023.05.23 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8520277 2023.05.23 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8520276 2023.05.23 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8520275 2023.05.23 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8520309 2023.05.23 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8520308 2023.05.23 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8520307 2023.05.23 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8520306 2023.05.23 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8520305 2023.05.23 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8520304 2023.05.23 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8520298 2023.05.23 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8520303 2023.05.23 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8520302 2023.05.23 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8520301 2023.05.23 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8520300 2023.05.23 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8520299 2023.05.23 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8520297 2023.05.22 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8520295 2023.05.22 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8520296 2023.05.22 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8520294 2023.05.22 PL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8506566 2023.05.21 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 6 8506565 2023.05.21 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8497995 2023.05.20 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8497983 2023.05.20 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8497982 2023.05.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8497994 2023.05.20 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8497984 2023.05.20 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8497981 2023.05.20 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8497980 2023.05.19 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8486572 2023.05.19 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8486573 2023.05.19 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8486571 2023.05.19 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8486570 2023.05.19 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8480659 2023.05.18 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8480658 2023.05.18 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8480675 2023.05.18 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8480674 2023.05.18 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8480672 2023.05.18 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8480671 2023.05.18 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8480670 2023.05.18 WM
pospolity kruk, Corvus corax 40 8480669 2023.05.18 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8480667 2023.05.18 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 8480666 2023.05.18 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 8480665 2023.05.18 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 60 8480664 2023.05.18 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8480663 2023.05.18 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 8480662 2023.05.18 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8480661 2023.05.18 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8480208 2023.05.18 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8480206 2023.05.18 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8480207 2023.05.18 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8480204 2023.05.18 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8480203 2023.05.18 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8480202 2023.05.18 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8480201 2023.05.17 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8477249 2023.05.17 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8477248 2023.05.17 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8477247 2023.05.17 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8477246 2023.05.17 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8477245 2023.05.17 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8476062 2023.05.17 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8476063 2023.05.16 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8474678 2023.05.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8474681 2023.05.16 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8474680 2023.05.16 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8474679 2023.05.16 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8472679 2023.05.16 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8472680 2023.05.16 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8472675 2023.05.16 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8472677 2023.05.16 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8472676 2023.05.16 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8472678 2023.05.16 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8469996 2023.05.15 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8468226 2023.05.15 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8468225 2023.05.15 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8468224 2023.05.15 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8468223 2023.05.15 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8468220 2023.05.15 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8468227 2023.05.15 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8461984 2023.05.14 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8461985 2023.05.14 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8461983 2023.05.14 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8461982 2023.05.14 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8461981 2023.05.14 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8461980 2023.05.14 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8443699 2023.05.13 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 8443698 2023.05.13 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8443697 2023.05.13 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8443696 2023.05.13 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8443715 2023.05.13 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8443714 2023.05.13 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8443713 2023.05.13 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 8443712 2023.05.13 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8443711 2023.05.13 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8443710 2023.05.13 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8443700 2023.05.13 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8443709 2023.05.13 PL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8443708 2023.05.13 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 8443707 2023.05.13 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8443706 2023.05.13 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8443705 2023.05.13 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8443704 2023.05.13 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8443703 2023.05.13 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8443702 2023.05.13 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8443701 2023.05.13 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8441734 2023.05.13 PL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8441740 2023.05.13 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8441742 2023.05.13 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8441736 2023.05.13 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8441732 2023.05.13 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8441743 2023.05.13 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8441741 2023.05.13 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 8441733 2023.05.13 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8441735 2023.05.13 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8441739 2023.05.13 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8441738 2023.05.13 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8441737 2023.05.13 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8440097 2023.05.13 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8440037 2023.05.13 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8440052 2023.05.13 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8440051 2023.05.13 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 8440050 2023.05.13 PL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 6 8440049 2023.05.13 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8440048 2023.05.13 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8440047 2023.05.13 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8440046 2023.05.13 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8440045 2023.05.13 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8440044 2023.05.13 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8440043 2023.05.13 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8440042 2023.05.13 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8440041 2023.05.13 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8440040 2023.05.13 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8440039 2023.05.13 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8440053 2023.05.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8440038 2023.05.13 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8448020 2023.05.13 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8448021 2023.05.13 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 8434822 2023.05.12 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 200 8433178 2023.05.12 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8433177 2023.05.12 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8433176 2023.05.12 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 8433175 2023.05.12 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8433174 2023.05.12 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8433173 2023.05.12 PL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8433180 2023.05.12 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8433170 2023.05.12 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8433169 2023.05.12 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8433168 2023.05.12 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8433167 2023.05.12 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8433166 2023.05.12 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8433179 2023.05.12 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8433164 2023.05.12 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8433163 2023.05.12 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8433162 2023.05.12 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8433161 2023.05.12 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8433165 2023.05.12 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8433154 2023.05.12 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8433160 2023.05.12 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8433159 2023.05.12 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8433155 2023.05.12 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8433153 2023.05.12 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8433152 2023.05.12 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8433151 2023.05.12 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8433150 2023.05.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8433158 2023.05.12 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8433157 2023.05.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8433156 2023.05.12 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8433149 2023.05.12 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8433148 2023.05.12 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8433147 2023.05.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8433146 2023.05.12 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8433145 2023.05.12 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8433144 2023.05.12 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8433143 2023.05.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8433142 2023.05.12 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8433140 2023.05.12 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8433141 2023.05.12 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 8433138 2023.05.12 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8433137 2023.05.12 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8433139 2023.05.12 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8433136 2023.05.12 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8433135 2023.05.12 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8433134 2023.05.12 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8430649 2023.05.12 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8430648 2023.05.12 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8430636 2023.05.12 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8430637 2023.05.12 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8430638 2023.05.12 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 8430635 2023.05.12 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8430639 2023.05.12 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 8430634 2023.05.12 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8430632 2023.05.12 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8430633 2023.05.12 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8430631 2023.05.12 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8430516 2023.05.12 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8430515 2023.05.12 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8430514 2023.05.12 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8430513 2023.05.12 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8430512 2023.05.12 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8430511 2023.05.12 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8430510 2023.05.12 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8430508 2023.05.12 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8430509 2023.05.12 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8430517 2023.05.12 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8430506 2023.05.12 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8430507 2023.05.12 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8430503 2023.05.12 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8430504 2023.05.12 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8430502 2023.05.12 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8430505 2023.05.11 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8426635 2023.05.11 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8426636 2023.05.11 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8419442 2023.05.10 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8419443 2023.05.10 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8419444 2023.05.10 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8419441 2023.05.10 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8419445 2023.05.10 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8418658 2023.05.10 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8418657 2023.05.10 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8418230 2023.05.10 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8418229 2023.05.10 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8418228 2023.05.10 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8418227 2023.05.10 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8418226 2023.05.10 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8418224 2023.05.10 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8418225 2023.05.10 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8418223 2023.05.10 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8418222 2023.05.10 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8418221 2023.05.10 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8418220 2023.05.10 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8418219 2023.05.10 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8418218 2023.05.10 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8418217 2023.05.10 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8418216 2023.05.10 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8418215 2023.05.10 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8418213 2023.05.09 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8418214 2023.05.09 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8414546 2023.05.09 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8414544 2023.05.09 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8414547 2023.05.09 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8414543 2023.05.09 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8414542 2023.05.09 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8414545 2023.05.09 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8414540 2023.05.09 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8414541 2023.05.09 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8414539 2023.05.09 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8414538 2023.05.09 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8412428 2023.05.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8412427 2023.05.09 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8412309 2023.05.09 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8412311 2023.05.09 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8412313 2023.05.09 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8412312 2023.05.09 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8412308 2023.05.09 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8412307 2023.05.09 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8412310 2023.05.09 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8410468 2023.05.08 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8410474 2023.05.08 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8410472 2023.05.08 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8410471 2023.05.08 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8410470 2023.05.08 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8410469 2023.05.08 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8410473 2023.05.08 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8405954 2023.05.07 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8405960 2023.05.07 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 8405959 2023.05.07 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 8405958 2023.05.07 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8405957 2023.05.07 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 8405956 2023.05.07 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8405955 2023.05.07 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8405951 2023.05.07 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8405952 2023.05.07 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 8405948 2023.05.07 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 8405950 2023.05.07 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8405946 2023.05.07 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8405947 2023.05.07 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8405953 2023.05.07 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8405949 2023.05.07 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 8393461 2023.05.06 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 300 8393460 2023.05.06 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8393459 2023.05.06 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8393458 2023.05.06 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8393457 2023.05.06 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 8393456 2023.05.06 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8393455 2023.05.06 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8393454 2023.05.06 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8393453 2023.05.06 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 8393452 2023.05.06 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 8393451 2023.05.06 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8393155 2023.05.06 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 150 8393154 2023.05.06 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8393153 2023.05.06 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8393157 2023.05.06 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8393171 2023.05.06 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 8393170 2023.05.06 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 8393169 2023.05.06 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8393168 2023.05.06 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8393167 2023.05.06 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 8393166 2023.05.06 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 8393165 2023.05.06 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 8393161 2023.05.06 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8393160 2023.05.06 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8393159 2023.05.06 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 8393158 2023.05.06 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 8393164 2023.05.06 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 8393163 2023.05.06 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 8393162 2023.05.06 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8393156 2023.05.06 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8392389 2023.05.06 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8392388 2023.05.06 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1000 8392387 2023.05.06 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 250 8392386 2023.05.06 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8392381 2023.05.06 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8392380 2023.05.06 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8392385 2023.05.06 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8392379 2023.05.06 PL
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 8392377 2023.05.06 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8392378 2023.05.06 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8392376 2023.05.06 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8392374 2023.05.06 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8392375 2023.05.06 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8392384 2023.05.06 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 150 8392382 2023.05.06 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8391672 2023.05.06 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8391671 2023.05.06 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8391670 2023.05.06 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8391669 2023.05.06 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 8391668 2023.05.06 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8391667 2023.05.06 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 8391666 2023.05.06 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 8391665 2023.05.06 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8391664 2023.05.06 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8391539 2023.05.06 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8391538 2023.05.06 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 8391537 2023.05.06 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8391536 2023.05.06 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1000 8391535 2023.05.06 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8391533 2023.05.06 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 15 8391540 2023.05.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 70 8391534 2023.05.06 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8391532 2023.05.06 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8391543 2023.05.06 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8391542 2023.05.06 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 8391541 2023.05.06 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8391544 2023.05.06 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8391530 2023.05.06 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8391531 2023.05.06 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8391529 2023.05.06 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8391517 2023.05.06 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8391518 2023.05.06 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8391526 2023.05.06 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8391516 2023.05.06 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 8391528 2023.05.06 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8391525 2023.05.06 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8391524 2023.05.06 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 8391523 2023.05.06 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8391522 2023.05.06 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8391521 2023.05.06 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 8391520 2023.05.06 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 800 8391519 2023.05.06 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8391527 2023.05.06 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8391513 2023.05.06 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8391514 2023.05.06 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8386837 2023.05.05 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8385683 2023.05.05 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 8385682 2023.05.05 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8385681 2023.05.05 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 4 8385680 2023.05.05 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8385679 2023.05.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8385678 2023.05.05 PL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8385677 2023.05.05 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 5 8385676 2023.05.05 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8385675 2023.05.05 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8385674 2023.05.05 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8385673 2023.05.05 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8385672 2023.05.05 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8385671 2023.05.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8384408 2023.05.05 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8384407 2023.05.05 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8384406 2023.05.05 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8384405 2023.05.05 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8384221 2023.05.05 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8384220 2023.05.05 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8384219 2023.05.05 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8384218 2023.05.05 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8384202 2023.05.05 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8384203 2023.05.05 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 8384204 2023.05.05 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8384217 2023.05.05 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8384216 2023.05.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8384215 2023.05.05 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8384214 2023.05.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8384213 2023.05.05 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8384212 2023.05.05 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8384211 2023.05.05 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8384210 2023.05.05 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8384209 2023.05.05 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8384208 2023.05.05 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8384207 2023.05.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8384206 2023.05.05 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8384205 2023.05.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8384201 2023.05.05 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8384200 2023.05.05 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8384199 2023.05.05 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8384198 2023.05.05 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8384197 2023.05.05 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8384196 2023.05.05 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8384195 2023.05.05 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8384194 2023.05.05 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8384193 2023.05.05 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8384192 2023.05.05 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8384191 2023.05.05 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8384190 2023.05.05 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8384189 2023.05.05 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8384188 2023.05.05 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8384187 2023.05.05 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8384186 2023.05.05 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8373950 2023.05.04 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8373949 2023.05.04 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 8367472 2023.05.03 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 70 8367473 2023.05.03 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8367471 2023.05.03 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8367470 2023.05.03 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8367469 2023.05.03 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8367466 2023.05.03 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8367465 2023.05.03 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8367468 2023.05.03 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 8367461 2023.05.03 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8367460 2023.05.03 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8367467 2023.05.03 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8367463 2023.05.03 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8367462 2023.05.03 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8367458 2023.05.03 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8367464 2023.05.03 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8367459 2023.05.03 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8367456 2023.05.03 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8367453 2023.05.03 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8367455 2023.05.03 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8367457 2023.05.03 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8367454 2023.05.03 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8321419 2023.04.29 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8319849 2023.04.29 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8319850 2023.04.29 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8319846 2023.04.29 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8319851 2023.04.29 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8319848 2023.04.29 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8319847 2023.04.29 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8315119 2023.04.28 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8313908 2023.04.28 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8313907 2023.04.28 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8313906 2023.04.28 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8313905 2023.04.28 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 8313904 2023.04.28 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8313903 2023.04.28 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8313902 2023.04.28 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8313901 2023.04.28 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 8313900 2023.04.28 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 8313899 2023.04.28 PL
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 8313898 2023.04.28 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8313909 2023.04.28 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8308948 2023.04.27 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8308947 2023.04.27 PL
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 8308925 2023.04.27 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 400 8308931 2023.04.27 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8308930 2023.04.27 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8308929 2023.04.27 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 25 8308928 2023.04.27 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8308927 2023.04.27 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8306010 2023.04.27 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8306009 2023.04.27 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8306008 2023.04.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8306007 2023.04.27 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8306026 2023.04.27 LB
pospolity łyska, Fulica atra 5 8306025 2023.04.27 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8306024 2023.04.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8306023 2023.04.27 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8306022 2023.04.27 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8306021 2023.04.27 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8306020 2023.04.27 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8306019 2023.04.27 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8306018 2023.04.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8306017 2023.04.27 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8306016 2023.04.27 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8306015 2023.04.27 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8306014 2023.04.27 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8306013 2023.04.27 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8306012 2023.04.27 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8306011 2023.04.27 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 8306006 2023.04.27 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 8306005 2023.04.27 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8306003 2023.04.27 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8306004 2023.04.27 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8306031 2023.04.27 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8306002 2023.04.27 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8305999 2023.04.27 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8306000 2023.04.27 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8305997 2023.04.27 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8306001 2023.04.27 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8305992 2023.04.27 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8305995 2023.04.27 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8305998 2023.04.27 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8305996 2023.04.27 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8305993 2023.04.27 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8305994 2023.04.27 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 8304533 2023.04.26 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8304538 2023.04.26 LB
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8304536 2023.04.26 LB
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8304531 2023.04.26 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8304532 2023.04.26 LB
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8304528 2023.04.26 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8304535 2023.04.26 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8304534 2023.04.26 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8304530 2023.04.26 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8304529 2023.04.26 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 8304537 2023.04.26 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8301899 2023.04.26 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 70 8301898 2023.04.26 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8301551 2023.04.26 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8301553 2023.04.26 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8301552 2023.04.26 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8301550 2023.04.26 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8301549 2023.04.26 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8301547 2023.04.26 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8301546 2023.04.26 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 8301554 2023.04.26 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 8301545 2023.04.26 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8301548 2023.04.26 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8301544 2023.04.26 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8301542 2023.04.26 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8301543 2023.04.26 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8301541 2023.04.26 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8301540 2023.04.26 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8301539 2023.04.26 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8301536 2023.04.26 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8301537 2023.04.26 LB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8301538 2023.04.26 LB
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8299904 2023.04.25 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8299903 2023.04.25 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8299906 2023.04.25 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8299905 2023.04.25 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8298609 2023.04.25 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8298608 2023.04.25 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8298607 2023.04.25 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8298606 2023.04.25 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8298605 2023.04.25 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8298604 2023.04.25 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8298603 2023.04.25 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8298602 2023.04.25 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8298601 2023.04.25 LB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8298600 2023.04.25 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 8298599 2023.04.25 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8298598 2023.04.25 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 8298597 2023.04.25 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8298596 2023.04.25 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8298595 2023.04.25 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8298594 2023.04.25 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8298593 2023.04.25 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8298592 2023.04.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8298591 2023.04.25 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8298590 2023.04.25 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8298589 2023.04.25 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8298588 2023.04.25 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8298587 2023.04.25 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8298586 2023.04.25 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8298180 2023.04.25 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8298181 2023.04.25 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8298182 2023.04.25 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8285345 2023.04.23 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8285344 2023.04.23 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8285341 2023.04.23 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8285339 2023.04.23 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8285342 2023.04.23 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8285340 2023.04.23 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8285336 2023.04.23 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8285337 2023.04.23 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8285343 2023.04.23 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8285333 2023.04.23 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8285334 2023.04.23 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8285338 2023.04.23 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8285335 2023.04.23 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8285332 2023.04.23 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8285330 2023.04.23 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8285328 2023.04.23 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8285331 2023.04.23 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8285329 2023.04.23 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8285316 2023.04.23 PL