DRUŻYNA

Drużyna: Północne Podlasie. Obserwator: Michał Polakowski

Liczba gatunków: 300

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 726 17677 85 85 2 16 32 35
2 1011 108590 134 114 4 32 37 41
3 1744 347078 166 122 2 26 51 43
4 1292 78303 213 172 3 44 80 45
5 593 9950 250 164 2 52 74 36
6 403 3394 267 139 6 46 54 33
7 187 4275 270 87 2 13 48 24
8 428 20600 280 107 3 35 43 26
9 1228 24217 284 149 3 39 60 47
10 1747 20415 296 158 17 49 48 44
11 250 15209 300 84 6 19 27 32
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9219604 2023.11.26 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9219603 2023.11.26 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 9219602 2023.11.26 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 9219601 2023.11.26 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9219590 2023.11.26 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 9219591 2023.11.26 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 9219592 2023.11.26 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9219589 2023.11.26 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9219600 2023.11.26 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9219593 2023.11.26 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9219599 2023.11.26 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9219598 2023.11.26 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9219597 2023.11.26 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 9219596 2023.11.26 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9219595 2023.11.26 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9219594 2023.11.26 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9216576 2023.11.26 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9216591 2023.11.26 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9216590 2023.11.26 ŁD
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9216589 2023.11.26 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 9216588 2023.11.26 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 400 9216587 2023.11.26 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 9216586 2023.11.26 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9216585 2023.11.26 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9216584 2023.11.26 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9216583 2023.11.26 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9216582 2023.11.26 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 9216581 2023.11.26 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9216579 2023.11.26 ŁD
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9216578 2023.11.26 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9216577 2023.11.26 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9216575 2023.11.26 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2100 9216574 2023.11.26 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9216573 2023.11.26 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9216564 2023.11.26 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 250 9216566 2023.11.26 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 150 9216562 2023.11.26 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9216572 2023.11.26 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 450 9216571 2023.11.26 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 9216570 2023.11.26 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9216569 2023.11.26 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 55 9216568 2023.11.26 ŁD
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 60 9216567 2023.11.26 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 9216563 2023.11.26 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9216561 2023.11.26 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9216560 2023.11.26 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 1500 9216565 2023.11.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9213233 2023.11.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9213232 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9213231 2023.11.25 MZ
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9213229 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9213228 2023.11.25 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9213227 2023.11.25 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 200 9213226 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9213225 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9213224 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9213223 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9213221 2023.11.25 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9213220 2023.11.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9213219 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 60 9213218 2023.11.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9213217 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9213216 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9213215 2023.11.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9213214 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9213213 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9213212 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9213211 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9213210 2023.11.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9213209 2023.11.25 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 110 9213208 2023.11.25 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 9213207 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9213206 2023.11.25 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 9213205 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 9213204 2023.11.25 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9213203 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9213202 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9213201 2023.11.25 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9213200 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9213199 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9213198 2023.11.25 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 25 9213197 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9213195 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9213194 2023.11.25 MZ
rzadki markaczka, Melanitta nigra 7 9213193 2023.11.25 MZ
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 9213192 2023.11.25 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 500 9213191 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9213190 2023.11.25 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9196301 2023.11.18 LB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9196300 2023.11.18 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9196299 2023.11.18 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9196298 2023.11.18 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9196297 2023.11.18 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9196296 2023.11.18 LB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9196295 2023.11.18 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9196294 2023.11.18 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9196293 2023.11.18 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9196292 2023.11.18 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9196290 2023.11.18 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9196289 2023.11.18 LB
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 9196288 2023.11.18 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9186397 2023.11.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9186396 2023.11.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9186395 2023.11.14 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9186394 2023.11.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9186393 2023.11.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 9186305 2023.11.14 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9186303 2023.11.14 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9186304 2023.11.14 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9186314 2023.11.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 90 9186313 2023.11.14 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9186312 2023.11.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9186311 2023.11.14 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9186310 2023.11.14 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9186309 2023.11.14 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 9186308 2023.11.14 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9186307 2023.11.14 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9186306 2023.11.14 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9186302 2023.11.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9186233 2023.11.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9186232 2023.11.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9186230 2023.11.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 9186229 2023.11.14 MZ
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9186228 2023.11.14 MZ
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9186231 2023.11.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9186206 2023.11.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9186204 2023.11.14 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 350 9186203 2023.11.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9186202 2023.11.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9186201 2023.11.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9186200 2023.11.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9186199 2023.11.14 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9186198 2023.11.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9186197 2023.11.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9186196 2023.11.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9186195 2023.11.14 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9186171 2023.11.14 MZ
rzadki markaczka, Melanitta nigra 9 9186170 2023.11.14 MZ
rzadki uhla, Melanitta fusca 7 9186169 2023.11.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 150 9186167 2023.11.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9186166 2023.11.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9186165 2023.11.14 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9186164 2023.11.14 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9186163 2023.11.14 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9186044 2023.11.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 240 9186045 2023.11.14 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 7 9186042 2023.11.14 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9186043 2023.11.14 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9186041 2023.11.14 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9186053 2023.11.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9186052 2023.11.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9186050 2023.11.14 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9186049 2023.11.14 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9186048 2023.11.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9186047 2023.11.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9186046 2023.11.14 MZ
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 12 9175458 2023.11.11 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9175457 2023.11.11 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9173937 2023.11.11 WM
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9173939 2023.11.11 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9173936 2023.11.11 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9173938 2023.11.09 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9151421 2023.11.04 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 9151423 2023.11.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9151422 2023.11.04 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9151420 2023.11.04 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9151418 2023.11.04 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 20 9151419 2023.11.04 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 40 9151417 2023.11.04 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9151414 2023.11.04 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9151413 2023.11.04 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9151416 2023.11.04 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9151412 2023.11.04 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9151411 2023.11.04 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9151415 2023.11.04 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9151410 2023.11.04 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9151409 2023.11.04 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9151406 2023.11.04 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 9151408 2023.11.04 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 9151405 2023.11.04 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 9151404 2023.11.04 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 9151388 2023.11.04 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9151389 2023.11.04 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9151403 2023.11.04 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 150 9151402 2023.11.04 ŁD
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 9151401 2023.11.04 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9151400 2023.11.04 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9151399 2023.11.04 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9151398 2023.11.04 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9151397 2023.11.04 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9151396 2023.11.04 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9151395 2023.11.04 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9151394 2023.11.04 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9151393 2023.11.04 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9151392 2023.11.04 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9151391 2023.11.04 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9151390 2023.11.04 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9151387 2023.11.04 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9151386 2023.11.04 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9151385 2023.11.04 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 9151384 2023.11.04 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9151383 2023.11.04 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9151382 2023.11.04 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 9151381 2023.11.04 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9151380 2023.11.04 ŁD
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 9151379 2023.11.04 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9151378 2023.11.04 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 9151377 2023.11.04 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9151376 2023.11.04 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 85 9151375 2023.11.04 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 870 9151374 2023.11.04 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 10 9151373 2023.11.04 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 20 9151372 2023.11.04 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9145738 2023.11.01 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9145737 2023.11.01 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9145736 2023.11.01 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9140517 2023.11.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9140515 2023.11.01 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9140516 2023.11.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9140514 2023.11.01 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9140513 2023.11.01 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9140510 2023.11.01 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9140512 2023.11.01 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9140511 2023.11.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9140509 2023.11.01 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9140508 2023.11.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9140499 2023.11.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 5 9140500 2023.11.01 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 9140501 2023.11.01 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9140496 2023.11.01 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 9140497 2023.11.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9140498 2023.11.01 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 9140494 2023.11.01 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9140493 2023.11.01 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9140495 2023.11.01 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 9140507 2023.11.01 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 9140506 2023.11.01 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 650 9140505 2023.11.01 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 550 9140504 2023.11.01 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9140503 2023.11.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 50 9140502 2023.11.01 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9140129 2023.11.01 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9140127 2023.11.01 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9140131 2023.11.01 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9140128 2023.11.01 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9140081 2023.11.01 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9140080 2023.11.01 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9140084 2023.11.01 PL
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9140083 2023.11.01 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9140082 2023.11.01 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 400 9139591 2023.10.31 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 9139592 2023.10.31 PM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9136559 2023.10.30 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9136558 2023.10.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9136557 2023.10.30 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9136556 2023.10.30 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9136227 2023.10.30 MB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9136226 2023.10.30 MB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 9136225 2023.10.30 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9136224 2023.10.30 MB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 7 9136223 2023.10.30 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9136222 2023.10.30 MB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 9136221 2023.10.30 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 9136220 2023.10.30 MB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 5 9136218 2023.10.30 MB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9136217 2023.10.30 MB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 15 9136216 2023.10.30 MB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 9136215 2023.10.30 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 9136214 2023.10.30 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9135899 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 9135898 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 9135897 2023.10.30 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9135895 2023.10.30 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9135896 2023.10.30 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9135894 2023.10.30 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 50 9135892 2023.10.30 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9135877 2023.10.30 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 9135876 2023.10.30 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9135891 2023.10.30 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9135890 2023.10.30 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9135889 2023.10.30 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9135888 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9135887 2023.10.30 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9135886 2023.10.30 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9135884 2023.10.30 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 6 9135883 2023.10.30 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9135882 2023.10.30 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9135881 2023.10.30 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9135880 2023.10.30 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9135879 2023.10.30 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9135878 2023.10.30 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9134713 2023.10.30 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 9134714 2023.10.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9134685 2023.10.30 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9134684 2023.10.30 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9134681 2023.10.30 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9134680 2023.10.30 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 8 9134682 2023.10.30 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9134679 2023.10.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9134677 2023.10.30 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9134678 2023.10.30 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 9134676 2023.10.30 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 9134675 2023.10.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9134674 2023.10.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9134673 2023.10.30 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9134663 2023.10.30 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9134662 2023.10.30 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9134672 2023.10.30 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9134656 2023.10.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9134657 2023.10.30 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9134668 2023.10.30 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9134653 2023.10.30 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9134660 2023.10.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9134644 2023.10.30 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9134639 2023.10.30 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 9134637 2023.10.30 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9134638 2023.10.30 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9134649 2023.10.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9134646 2023.10.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9134643 2023.10.30 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9134647 2023.10.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9134669 2023.10.30 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 40 9134651 2023.10.30 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9134642 2023.10.30 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9134652 2023.10.30 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9134664 2023.10.30 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 4 9134633 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 9134634 2023.10.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9134628 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 9134627 2023.10.30 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9134625 2023.10.30 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9134661 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9134658 2023.10.30 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9134665 2023.10.30 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9134666 2023.10.30 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9134655 2023.10.30 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9134648 2023.10.30 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9134667 2023.10.30 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9134670 2023.10.30 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9134641 2023.10.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9134635 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 9134636 2023.10.30 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9134632 2023.10.30 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9134631 2023.10.30 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9134626 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 9134629 2023.10.30 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9134622 2023.10.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9134623 2023.10.30 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9134621 2023.10.30 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9134620 2023.10.30 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9134619 2023.10.30 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9134618 2023.10.30 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9134617 2023.10.30 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9134624 2023.10.30 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 9134615 2023.10.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9134613 2023.10.30 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9134614 2023.10.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 9134611 2023.10.30 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9134612 2023.10.30 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9134610 2023.10.30 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9134609 2023.10.30 PM
pospolity łyska, Fulica atra 500 9129963 2023.10.29 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 15 9129962 2023.10.29 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 9129961 2023.10.29 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 9129960 2023.10.29 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9129949 2023.10.29 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9129959 2023.10.29 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9129958 2023.10.29 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 400 9129957 2023.10.29 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 70 9129956 2023.10.29 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9129950 2023.10.29 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9129947 2023.10.29 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9129955 2023.10.29 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 9129948 2023.10.29 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9129954 2023.10.29 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 9129953 2023.10.29 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 120 9129952 2023.10.29 PM
pospolity żuraw, Grus grus 150 9129951 2023.10.29 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9128419 2023.10.29 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 9128418 2023.10.29 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9128417 2023.10.29 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9128416 2023.10.29 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 9128415 2023.10.29 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 17 9128414 2023.10.29 PM
pospolity łyska, Fulica atra 150 9128411 2023.10.29 MB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9128410 2023.10.29 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9128412 2023.10.28 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9128413 2023.10.28 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9126130 2023.10.28 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9126132 2023.10.28 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 9126133 2023.10.28 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9126046 2023.10.28 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9126018 2023.10.28 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 9 9126017 2023.10.28 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 9126019 2023.10.28 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9126016 2023.10.28 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9125686 2023.10.28 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9125685 2023.10.28 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9125684 2023.10.28 MB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 9125683 2023.10.28 MB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9125690 2023.10.28 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9125689 2023.10.28 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9125688 2023.10.28 MB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9125687 2023.10.28 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 30 9125670 2023.10.28 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 9125669 2023.10.28 PM
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni 1 9125682 2023.10.28 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 25 9125680 2023.10.28 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9125679 2023.10.28 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9125678 2023.10.28 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9125677 2023.10.28 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9125676 2023.10.28 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 9125675 2023.10.28 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9125674 2023.10.28 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9125673 2023.10.28 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9125672 2023.10.28 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9125671 2023.10.28 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9125668 2023.10.28 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9125667 2023.10.28 PM
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 9125663 2023.10.28 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 11 9125666 2023.10.28 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 15 9125664 2023.10.28 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9125662 2023.10.28 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 5 9125661 2023.10.28 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9125660 2023.10.28 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 9125659 2023.10.28 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9125658 2023.10.28 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9125665 2023.10.28 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9125654 2023.10.28 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 9125656 2023.10.28 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 9125655 2023.10.28 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 9125652 2023.10.28 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9125653 2023.10.28 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9125657 2023.10.28 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 9125651 2023.10.28 PM
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni 1 9117883 2023.10.25 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9117882 2023.10.25 MB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9117881 2023.10.25 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 40 9117880 2023.10.25 MB
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9117736 2023.10.25 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9117879 2023.10.25 MB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9117878 2023.10.25 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 9117877 2023.10.25 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9117876 2023.10.25 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9117875 2023.10.25 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 9117874 2023.10.25 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9117873 2023.10.25 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9117872 2023.10.25 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9116771 2023.10.24 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9116769 2023.10.24 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9116768 2023.10.24 MB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9116772 2023.10.24 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9116767 2023.10.24 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9116766 2023.10.24 MB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9116763 2023.10.24 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 15 9116764 2023.10.24 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9116765 2023.10.24 MB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 9115825 2023.10.24 MB
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9115824 2023.10.24 MB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9115823 2023.10.24 MB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9115822 2023.10.24 MB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9115821 2023.10.24 MB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9115820 2023.10.24 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9115818 2023.10.24 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9115819 2023.10.24 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9115817 2023.10.24 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9115816 2023.10.24 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9115339 2023.10.24 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9115344 2023.10.24 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9115343 2023.10.24 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9115342 2023.10.24 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9115341 2023.10.24 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 9115340 2023.10.24 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9115358 2023.10.24 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9115357 2023.10.24 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9115356 2023.10.24 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9115359 2023.10.24 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9115352 2023.10.24 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9115353 2023.10.24 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 9115351 2023.10.24 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 9115354 2023.10.24 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9115350 2023.10.24 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9115355 2023.10.24 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9115349 2023.10.24 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9115348 2023.10.24 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9115347 2023.10.24 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9115346 2023.10.24 PM
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9115345 2023.10.24 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9115337 2023.10.24 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9115336 2023.10.24 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9115334 2023.10.24 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9115333 2023.10.24 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 9115332 2023.10.24 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 7 9115331 2023.10.24 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9115330 2023.10.24 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9115329 2023.10.24 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9115328 2023.10.24 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9115327 2023.10.24 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 9115326 2023.10.24 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9115325 2023.10.24 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 9115324 2023.10.24 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9115323 2023.10.24 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9115322 2023.10.24 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 5 9114068 2023.10.23 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 25 9114069 2023.10.23 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9114070 2023.10.23 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9114066 2023.10.23 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9114067 2023.10.23 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9114065 2023.10.23 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9114064 2023.10.23 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 9114049 2023.10.23 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9114063 2023.10.23 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 140 9114048 2023.10.23 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 25 9114050 2023.10.23 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9114058 2023.10.23 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9114062 2023.10.23 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9114061 2023.10.23 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 9114060 2023.10.23 MB
pospolity bogatka, Parus major 5 9114059 2023.10.23 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9114057 2023.10.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9114056 2023.10.23 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 9114055 2023.10.23 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9114054 2023.10.23 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 9114053 2023.10.23 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9114052 2023.10.23 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9114047 2023.10.23 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9114046 2023.10.23 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9114045 2023.10.23 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 9114044 2023.10.23 MB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9114043 2023.10.23 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9114042 2023.10.23 MB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9114041 2023.10.23 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9114040 2023.10.23 MB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 9114039 2023.10.23 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9114038 2023.10.23 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9114037 2023.10.23 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9114036 2023.10.23 MB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 15 9114035 2023.10.23 MB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9114034 2023.10.23 MB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9114033 2023.10.23 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9114032 2023.10.23 MB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 3 9112182 2023.10.23 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9112178 2023.10.23 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9112180 2023.10.23 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9112181 2023.10.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9112183 2023.10.23 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9112179 2023.10.23 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9112177 2023.10.23 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9112175 2023.10.23 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9112170 2023.10.23 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9112172 2023.10.23 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9112171 2023.10.23 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9112173 2023.10.23 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9112174 2023.10.23 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9112214 2023.10.23 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9112212 2023.10.23 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9112215 2023.10.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9112210 2023.10.23 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9112211 2023.10.23 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9112208 2023.10.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9112209 2023.10.23 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9112207 2023.10.23 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9112206 2023.10.23 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9112204 2023.10.23 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9112205 2023.10.23 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9112203 2023.10.23 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9112201 2023.10.23 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9112202 2023.10.23 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9112200 2023.10.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9112167 2023.10.23 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9112168 2023.10.23 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9112169 2023.10.23 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9112165 2023.10.23 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9112162 2023.10.23 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9112163 2023.10.23 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9112164 2023.10.23 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9112161 2023.10.23 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9112166 2023.10.23 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9112160 2023.10.23 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9112157 2023.10.23 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9112159 2023.10.23 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9112156 2023.10.23 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9112158 2023.10.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9112154 2023.10.23 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9112197 2023.10.23 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9112199 2023.10.23 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9112194 2023.10.23 PM
pospolity bogatka, Parus major 5 9112195 2023.10.23 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9112189 2023.10.23 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9112192 2023.10.23 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9112198 2023.10.23 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 15 9112196 2023.10.23 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9112191 2023.10.23 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9112193 2023.10.23 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9112188 2023.10.23 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9112187 2023.10.23 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 15 9112186 2023.10.23 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9112190 2023.10.23 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9112184 2023.10.23 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9112185 2023.10.23 PM
pospolity bogatka, Parus major 5 9112153 2023.10.23 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9112152 2023.10.23 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9112150 2023.10.23 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9112151 2023.10.23 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9112149 2023.10.23 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9112148 2023.10.23 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9112146 2023.10.23 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9112147 2023.10.23 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9112143 2023.10.23 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9112142 2023.10.23 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 20 9112141 2023.10.23 PM
pospolity bogatka, Parus major 40 9112140 2023.10.23 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 9112139 2023.10.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9112138 2023.10.23 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9110557 2023.10.22 PM
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 9110186 2023.10.22 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9110195 2023.10.22 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 10 9110194 2023.10.22 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 9110193 2023.10.22 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 9110192 2023.10.22 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9110191 2023.10.22 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9110190 2023.10.22 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9110189 2023.10.22 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9110188 2023.10.22 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9110185 2023.10.22 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9110175 2023.10.21 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9110177 2023.10.21 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9110176 2023.10.21 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9110174 2023.10.21 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 9110172 2023.10.21 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9110173 2023.10.21 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 9110171 2023.10.21 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9110170 2023.10.21 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9110184 2023.10.21 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9110183 2023.10.21 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 5 9110182 2023.10.21 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9110181 2023.10.21 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 9110180 2023.10.21 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9110179 2023.10.21 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9110178 2023.10.21 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 10 9112287 2023.10.21 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 9 9101658 2023.10.20 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9101657 2023.10.20 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 9101656 2023.10.20 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 9101655 2023.10.20 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9101654 2023.10.20 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9101666 2023.10.20 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 9101674 2023.10.20 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9101664 2023.10.20 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9101662 2023.10.20 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 4 9101665 2023.10.20 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9101659 2023.10.20 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 9101661 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9101673 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9101672 2023.10.20 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9101671 2023.10.20 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9101670 2023.10.20 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 9101669 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7 9101668 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 9101667 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 9100837 2023.10.20 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 5 9100836 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9100835 2023.10.20 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 6 9100834 2023.10.20 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 9100833 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9100832 2023.10.20 PM
rzadki alka, Alca torda 4 9100831 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9100830 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9100829 2023.10.20 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 10 9100828 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 9100826 2023.10.20 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9100824 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9100823 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 9100852 2023.10.20 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9100851 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9100849 2023.10.20 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 5 9100848 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9100847 2023.10.20 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9100846 2023.10.20 PM
rzadki alka, Alca torda 5 9100845 2023.10.20 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9100843 2023.10.20 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 10 9100842 2023.10.20 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9100840 2023.10.20 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9100839 2023.10.20 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9100838 2023.10.20 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9100820 2023.10.20 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9100819 2023.10.20 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9100817 2023.10.20 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9100816 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 9100815 2023.10.20 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 9100813 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9100812 2023.10.20 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9100811 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 9100810 2023.10.20 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9100808 2023.10.20 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 9100807 2023.10.20 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 4 9100806 2023.10.20 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9100864 2023.10.20 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9100863 2023.10.20 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9100862 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9100861 2023.10.20 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9100860 2023.10.20 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9100859 2023.10.20 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 4 9100856 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 9100855 2023.10.20 PM
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 9102164 2023.10.20 PM
rzadki alka, Alca torda 4 9100868 2023.10.19 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9100866 2023.10.19 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 10 9100869 2023.10.19 PM
rzadki alka, Alca torda 10 9100867 2023.10.19 PM
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 1 9099414 2023.10.19 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9100854 2023.10.19 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 9100795 2023.10.19 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9100793 2023.10.19 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9100803 2023.10.19 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9100805 2023.10.19 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 15 9100794 2023.10.19 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9100798 2023.10.19 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9100804 2023.10.19 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 10 9100800 2023.10.19 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 9100799 2023.10.19 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9100791 2023.10.19 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 9100797 2023.10.19 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9100792 2023.10.19 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9100790 2023.10.19 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9100796 2023.10.19 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9100802 2023.10.19 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9098074 2023.10.19 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9098073 2023.10.19 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9098072 2023.10.19 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9097881 2023.10.19 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9097880 2023.10.19 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9097879 2023.10.19 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9097878 2023.10.19 MB
pospolity sroka, Pica pica 1 9097877 2023.10.19 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9097876 2023.10.19 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9097875 2023.10.19 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9097874 2023.10.19 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9097873 2023.10.19 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9097872 2023.10.19 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9097871 2023.10.19 MB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9097869 2023.10.19 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9097852 2023.10.19 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9097851 2023.10.19 MB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9097850 2023.10.19 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9097849 2023.10.19 MB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9097848 2023.10.19 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9097847 2023.10.19 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9097846 2023.10.19 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 9097845 2023.10.19 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9097844 2023.10.19 MB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9097843 2023.10.19 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9097842 2023.10.19 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9097841 2023.10.19 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9097840 2023.10.19 MB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9097839 2023.10.19 MB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9097838 2023.10.19 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9097837 2023.10.19 MB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9097895 2023.10.19 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9097896 2023.10.19 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9097893 2023.10.19 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9097894 2023.10.19 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 9097897 2023.10.19 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9097892 2023.10.19 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9097889 2023.10.19 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9097891 2023.10.19 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9097886 2023.10.19 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9097888 2023.10.19 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9097887 2023.10.19 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9097890 2023.10.19 PM
pospolity bogatka, Parus major 3 9097885 2023.10.19 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9097884 2023.10.19 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9097883 2023.10.19 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9097882 2023.10.19 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9097868 2023.10.19 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9097867 2023.10.19 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9097863 2023.10.19 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9097861 2023.10.19 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9097865 2023.10.19 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9097864 2023.10.19 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9097866 2023.10.19 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 9097856 2023.10.19 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9097862 2023.10.19 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9097858 2023.10.19 PM
pospolity bogatka, Parus major 20 9097859 2023.10.19 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9097860 2023.10.19 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9097855 2023.10.19 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9097857 2023.10.19 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9097853 2023.10.19 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9097854 2023.10.19 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9097818 2023.10.19 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 9097820 2023.10.19 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9097819 2023.10.19 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9097817 2023.10.19 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9097816 2023.10.19 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9097812 2023.10.19 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9097813 2023.10.19 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9097811 2023.10.19 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9097815 2023.10.19 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9097810 2023.10.19 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9097809 2023.10.19 PM
pospolity bogatka, Parus major 10 9097808 2023.10.19 PM
pospolity bogatka, Parus major 15 9097806 2023.10.19 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9097807 2023.10.19 PM
pospolity bogatka, Parus major 20 9097805 2023.10.19 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9097834 2023.10.19 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9097836 2023.10.19 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9097831 2023.10.19 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9097829 2023.10.19 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9097835 2023.10.19 PM
pospolity bogatka, Parus major 10 9097832 2023.10.19 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9097833 2023.10.19 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9097828 2023.10.19 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9097830 2023.10.19 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9097827 2023.10.19 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9097826 2023.10.19 PM
pospolity bogatka, Parus major 10 9097823 2023.10.19 PM
pospolity bogatka, Parus major 5 9097825 2023.10.19 PM
pospolity bogatka, Parus major 10 9097824 2023.10.19 MB
pospolity bogatka, Parus major 5 9097822 2023.10.19 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 20 9097821 2023.10.19 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9097803 2023.10.19 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9097791 2023.10.19 MB
pospolity bogatka, Parus major 2 9097790 2023.10.19 MB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9097789 2023.10.19 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9097788 2023.10.19 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9097802 2023.10.19 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9097801 2023.10.19 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9097800 2023.10.19 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9097799 2023.10.19 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9097798 2023.10.19 PM
pospolity kos, Turdus merula 5 9097797 2023.10.19 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9097796 2023.10.19 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9097795 2023.10.19 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9097794 2023.10.19 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 9097793 2023.10.19 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9097792 2023.10.19 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9096964 2023.10.18 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9096963 2023.10.18 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9096962 2023.10.18 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9096961 2023.10.18 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 11 9096960 2023.10.18 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9096959 2023.10.18 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9096958 2023.10.18 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9096957 2023.10.18 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9096956 2023.10.18 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 9096955 2023.10.18 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9096954 2023.10.18 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9096953 2023.10.18 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 15 9096952 2023.10.18 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9096951 2023.10.18 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9096950 2023.10.18 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9096949 2023.10.18 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 9096948 2023.10.18 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9096947 2023.10.18 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9096946 2023.10.18 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9096945 2023.10.18 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 9096944 2023.10.18 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9095275 2023.10.18 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9095274 2023.10.18 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9095273 2023.10.18 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9095272 2023.10.18 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9095266 2023.10.18 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9095267 2023.10.18 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9095268 2023.10.18 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9095264 2023.10.18 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9095269 2023.10.18 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 9095271 2023.10.18 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9095265 2023.10.18 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9095263 2023.10.18 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9095262 2023.10.18 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9095257 2023.10.18 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 9095260 2023.10.18 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9095254 2023.10.18 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9095256 2023.10.18 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 9095258 2023.10.18 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9095255 2023.10.18 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9095252 2023.10.18 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9095251 2023.10.18 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 9095253 2023.10.18 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9095249 2023.10.18 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9095250 2023.10.18 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9095247 2023.10.18 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9095245 2023.10.18 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9095246 2023.10.18 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9093425 2023.10.17 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9093424 2023.10.17 MB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9093423 2023.10.17 MB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 9093422 2023.10.17 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9093268 2023.10.17 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9093263 2023.10.17 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9093265 2023.10.17 PM
pospolity łyska, Fulica atra 500 9093262 2023.10.17 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 15 9093267 2023.10.17 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9093266 2023.10.17 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9093261 2023.10.17 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 7 9093260 2023.10.17 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 9092419 2023.10.17 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9092418 2023.10.17 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9092417 2023.10.17 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9092416 2023.10.17 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9092412 2023.10.17 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9092413 2023.10.17 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9092414 2023.10.17 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9092415 2023.10.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9092411 2023.10.17 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9092410 2023.10.17 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9092409 2023.10.17 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9092408 2023.10.17 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9092407 2023.10.17 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9092405 2023.10.17 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9092403 2023.10.17 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9092398 2023.10.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9092399 2023.10.17 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 10 9092400 2023.10.17 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 9092392 2023.10.17 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9092393 2023.10.17 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9092388 2023.10.17 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9092394 2023.10.17 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 9092386 2023.10.17 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9092380 2023.10.17 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 9092381 2023.10.17 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9092379 2023.10.17 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9092372 2023.10.17 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9092373 2023.10.17 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9092371 2023.10.17 PM