Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : ukryci autorzy


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6385748 2022.01.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6385747 2022.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6385745 2022.01.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6385746 2022.01.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 25 6385744 2022.01.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 24 6385743 2022.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6385855 2022.01.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6385857 2022.01.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6385856 2022.01.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 6385850 2022.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6385851 2022.01.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6385852 2022.01.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6385854 2022.01.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6381007 2022.01.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6381010 2022.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6381008 2022.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6381009 2022.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 12 6381006 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6381005 2022.01.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 6 6381003 2022.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6381004 2022.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6381002 2022.01.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6378800 2022.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6378798 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6378799 2022.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6378797 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6378796 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6378793 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6378794 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6378795 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6378786 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6378785 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 38 6378788 2022.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6378789 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6378790 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 17 6378791 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 6378787 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6360107 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6360105 2022.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6360106 2022.01.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 6358368 2022.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 6355411 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6352006 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6352007 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6352004 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6352003 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 6352005 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6352002 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6349312 2022.01.09 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 23 6349309 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 18 6349313 2022.01.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6349310 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6349311 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6349308 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6349307 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6349305 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6349306 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6349304 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6349303 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6349301 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6349299 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6349300 2022.01.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6349302 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6344886 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6344885 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6344884 2022.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6344883 2022.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6344880 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6344881 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6344882 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6343658 2022.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6343657 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6343656 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6343654 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6343653 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6343655 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6343503 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6343502 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6343501 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 6343499 2022.01.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6343498 2022.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6343500 2022.01.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6343497 2022.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6343496 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6343495 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6343494 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6343493 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6343492 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6343491 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6332037 2022.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6332034 2022.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6332035 2022.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 6332036 2022.01.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6329352 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6326953 2022.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6326954 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6326955 2022.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6326956 2022.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6326957 2022.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6322041 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6322039 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6322040 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6322037 2022.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6322038 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6322035 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6322036 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6322034 2022.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6322032 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6322033 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6322031 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6322030 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6322029 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6322028 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6320147 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6319408 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6319409 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6319406 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6319407 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6319405 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6319403 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6319404 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6319402 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6319401 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6319399 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6319400 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6319398 2022.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6319394 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6319397 2022.01.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 6319396 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6319395 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6319392 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6319393 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6319390 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6319391 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6319389 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6319388 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 6319387 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6319385 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6319386 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6319384 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6319382 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6319383 2022.01.02 mapa