Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Sławomir Kuczmarski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7481133 2022.10.04 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7481132 2022.10.04 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7481131 2022.10.04 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7481130 2022.10.04 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7481128 2022.10.04 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7481126 2022.10.04 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7481129 2022.10.04 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 7481127 2022.10.04 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7481125 2022.10.04 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7481123 2022.10.04 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7481124 2022.10.04 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7470185 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7470184 2022.10.01 PK mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 7470186 2022.10.01 PK mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7470183 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7470182 2022.10.01 PK mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7470180 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7470179 2022.10.01 PK mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7470178 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 7463128 2022.09.29 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 7461346 2022.09.28 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7461347 2022.09.28 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7461345 2022.09.28 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7461344 2022.09.28 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 8 7461343 2022.09.28 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7461342 2022.09.28 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 7461341 2022.09.28 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 7461339 2022.09.28 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7461340 2022.09.27 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7461338 2022.09.27 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7461336 2022.09.27 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7461337 2022.09.27 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7461335 2022.09.27 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 25 7461333 2022.09.27 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7461334 2022.09.27 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7461332 2022.09.27 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7461331 2022.09.27 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7461330 2022.09.27 PK mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7456011 2022.09.27 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7456012 2022.09.27 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7456009 2022.09.27 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7456010 2022.09.27 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7456008 2022.09.27 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7456006 2022.09.27 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 7456007 2022.09.27 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7456004 2022.09.27 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7456003 2022.09.27 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7456002 2022.09.27 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7456001 2022.09.27 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7456005 2022.09.27 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7452288 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7452287 2022.09.25 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 7452286 2022.09.25 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7452284 2022.09.25 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7452282 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 250 7452289 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7452283 2022.09.25 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7452285 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 7451864 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7451865 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7451863 2022.09.25 PK mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7446849 2022.09.25 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7446850 2022.09.24 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7446848 2022.09.24 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7446847 2022.09.24 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7446846 2022.09.24 PK mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 7441149 2022.09.23 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 42 7436416 2022.09.22 PK mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7433014 2022.09.21 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7433018 2022.09.20 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7433016 2022.09.20 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7433020 2022.09.20 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7433013 2022.09.20 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7433019 2022.09.20 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7433017 2022.09.20 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 7433012 2022.09.20 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 7433015 2022.09.20 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7424107 2022.09.18 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 7424108 2022.09.18 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7424106 2022.09.18 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7424105 2022.09.18 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7424104 2022.09.18 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7424103 2022.09.18 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7424100 2022.09.18 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 7424102 2022.09.18 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 7424101 2022.09.18 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7424099 2022.09.18 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 7424097 2022.09.18 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7424098 2022.09.18 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7424096 2022.09.18 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7424094 2022.09.18 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7424092 2022.09.18 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 7424093 2022.09.18 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7424095 2022.09.18 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7424091 2022.09.18 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7424089 2022.09.18 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7424088 2022.09.18 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7424086 2022.09.18 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7424084 2022.09.18 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7424087 2022.09.18 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7424081 2022.09.18 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7424080 2022.09.18 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7424083 2022.09.18 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7424085 2022.09.18 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7424090 2022.09.18 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7424082 2022.09.18 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7421010 2022.09.17 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7421009 2022.09.17 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7421004 2022.09.17 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7421008 2022.09.17 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7421006 2022.09.17 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7421007 2022.09.17 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7421005 2022.09.17 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7421003 2022.09.17 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7421001 2022.09.17 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7421000 2022.09.17 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7421002 2022.09.17 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7420999 2022.09.17 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7420996 2022.09.17 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7420998 2022.09.17 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7420997 2022.09.17 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7417049 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 15 7417055 2022.09.15 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7417042 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7417060 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 200 7417051 2022.09.15 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7417064 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7417065 2022.09.15 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7417066 2022.09.15 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7417062 2022.09.15 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7417063 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 7417052 2022.09.15 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7417048 2022.09.15 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7417047 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7417059 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 250 7417041 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7417057 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 7417058 2022.09.15 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7417061 2022.09.15 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7417050 2022.09.15 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7417043 2022.09.15 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 90 7417044 2022.09.15 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 150 7417045 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 7417046 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 11 7417053 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 7417056 2022.09.15 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 7417054 2022.09.15 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7420995 2022.09.13 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7391031 2022.09.06 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7391030 2022.09.06 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7391029 2022.09.06 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 7391026 2022.09.06 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 7391025 2022.09.06 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7391027 2022.09.06 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7391024 2022.09.06 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7391028 2022.09.06 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 40 7388796 2022.09.05 PK mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 41 7385126 2022.09.04 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7385127 2022.09.04 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7382745 2022.09.04 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7382477 2022.09.04 LB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7382475 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 7382473 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7382476 2022.09.04 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7382474 2022.09.04 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 7382472 2022.09.04 LB mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 5 7382255 2022.09.04 LB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 11 7374395 2022.09.01 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 12 7374396 2022.09.01 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 7374397 2022.09.01 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 7374399 2022.09.01 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7374400 2022.09.01 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7374401 2022.09.01 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7374402 2022.09.01 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7374403 2022.09.01 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7374405 2022.09.01 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7370848 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7367612 2022.08.30 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7367613 2022.08.30 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7367614 2022.08.30 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7367615 2022.08.30 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7367616 2022.08.30 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7367617 2022.08.30 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7367618 2022.08.30 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7367619 2022.08.30 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7367620 2022.08.30 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7367621 2022.08.30 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7367622 2022.08.30 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7367623 2022.08.30 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7367624 2022.08.30 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7367625 2022.08.30 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7367626 2022.08.30 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7367627 2022.08.30 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7367628 2022.08.30 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7367629 2022.08.30 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7372745 2022.08.30 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7367631 2022.08.29 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7367632 2022.08.29 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7367633 2022.08.29 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7367636 2022.08.29 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7367637 2022.08.29 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7367638 2022.08.29 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7367639 2022.08.29 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7367640 2022.08.29 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7367641 2022.08.29 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 7367642 2022.08.29 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7367689 2022.08.29 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7367695 2022.08.29 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7367696 2022.08.29 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7367697 2022.08.29 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7367698 2022.08.29 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7367699 2022.08.29 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7367700 2022.08.29 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7367808 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7351700 2022.08.25 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7351702 2022.08.25 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7351701 2022.08.25 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7351698 2022.08.25 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7351696 2022.08.25 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7351695 2022.08.25 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 7351697 2022.08.25 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7348073 2022.08.22 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7348072 2022.08.22 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7348071 2022.08.22 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 7348074 2022.08.22 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7348075 2022.08.22 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7343519 2022.08.19 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7343520 2022.08.19 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7343521 2022.08.19 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7343518 2022.08.19 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7329410 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7328256 2022.08.17 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7328254 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7328255 2022.08.17 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7328253 2022.08.17 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7328252 2022.08.17 PK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7328250 2022.08.17 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7328249 2022.08.17 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7328248 2022.08.17 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7328251 2022.08.17 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7328246 2022.08.17 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7328247 2022.08.17 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 90 7327709 2022.08.17 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7327707 2022.08.17 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7327710 2022.08.17 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7327708 2022.08.17 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7327706 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7327704 2022.08.17 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 26 7327705 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7316723 2022.08.14 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 7316722 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7316724 2022.08.14 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7316720 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7316721 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7316719 2022.08.14 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7316700 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7316701 2022.08.14 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7316697 2022.08.14 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7316699 2022.08.14 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7316693 2022.08.14 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7316695 2022.08.14 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7316696 2022.08.14 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7316694 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7316692 2022.08.14 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7316698 2022.08.14 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7316691 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7316689 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7316690 2022.08.14 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7316688 2022.08.14 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7316687 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7316686 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7316716 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7316717 2022.08.14 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7316718 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7316715 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7316712 2022.08.14 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7316713 2022.08.14 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7316714 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7316709 2022.08.14 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7316711 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7316710 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7316708 2022.08.14 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7316707 2022.08.14 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7316705 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7316704 2022.08.14 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7316706 2022.08.14 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7316703 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7316679 2022.08.14 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7316680 2022.08.14 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 7316683 2022.08.14 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7316682 2022.08.14 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7316681 2022.08.14 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7316678 2022.08.14 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7316676 2022.08.14 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7316684 2022.08.14 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7316675 2022.08.14 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7316677 2022.08.14 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7316673 2022.08.14 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7316674 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7316672 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7316671 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7316670 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7316669 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7304955 2022.08.10 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7304690 2022.08.10 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 7304688 2022.08.10 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7304687 2022.08.10 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7304686 2022.08.10 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7304685 2022.08.10 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7304684 2022.08.10 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7304683 2022.08.10 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7304682 2022.08.10 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7304681 2022.08.10 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7304691 2022.08.10 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7304689 2022.08.10 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7304680 2022.08.10 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7304679 2022.08.10 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7304678 2022.08.10 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7304677 2022.08.10 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7304312 2022.08.09 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7304313 2022.08.09 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7304311 2022.08.09 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7304308 2022.08.09 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7304309 2022.08.09 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7304310 2022.08.09 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 7304307 2022.08.09 ŚK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 7304306 2022.08.09 ŚK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7316732 2022.08.09 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7287447 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7287446 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7287449 2022.08.04 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7287444 2022.08.04 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7287445 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 7287443 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7287442 2022.08.04 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7287439 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7287448 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7287438 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7287436 2022.08.04 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7287450 2022.08.04 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7287437 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7287441 2022.08.04 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7287435 2022.08.04 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7287434 2022.08.04 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7287433 2022.08.04 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7287431 2022.08.04 PK mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7287432 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7287440 2022.08.04 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7287430 2022.08.04 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 18 7287429 2022.08.04 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 7 7287428 2022.08.04 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7287427 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7287425 2022.08.04 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7287426 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7287424 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7287423 2022.08.04 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7287422 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7287421 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 7287420 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7287419 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7287418 2022.08.04 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7287417 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7287413 2022.08.04 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7287416 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7287414 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7287412 2022.08.04 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7287415 2022.08.04 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7286824 2022.08.04 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7286821 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7286823 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7286817 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7286818 2022.08.04 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7286822 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7286820 2022.08.04 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7286819 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7286815 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7286814 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7286812 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7286813 2022.08.04 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7286816 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7286809 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7286811 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 7286810 2022.08.04 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7283654 2022.08.03 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7283655 2022.08.03 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7283653 2022.08.03 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7283652 2022.08.03 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7282709 2022.08.02 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7282706 2022.08.02 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7282708 2022.08.02 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7282707 2022.08.02 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7282703 2022.08.02 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7282704 2022.08.02 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7282702 2022.08.02 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7282705 2022.08.02 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7282701 2022.08.02 PK mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7282700 2022.08.02 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7275573 2022.07.31 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7275572 2022.07.31 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7275571 2022.07.31 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7275570 2022.07.31 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 7275569 2022.07.31 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 7275567 2022.07.31 PK mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7275568 2022.07.31 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7260818 2022.07.24 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7260814 2022.07.24 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7260817 2022.07.24 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7260815 2022.07.24 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7260758 2022.07.24 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7260760 2022.07.24 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7260764 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7260759 2022.07.24 PK mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7260784 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7260733 2022.07.24 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7260721 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7260732 2022.07.24 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7260720 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7260754 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7260730 2022.07.24 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7260731 2022.07.24 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7260717 2022.07.24 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7260783 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7260727 2022.07.24 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7260719 2022.07.24 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7260718 2022.07.24 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7260728 2022.07.24 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7260726 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7260792 2022.07.24 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7260753 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 7260752 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7260725 2022.07.24 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7260729 2022.07.24 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 7260762 2022.07.24 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7260751 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 7260716 2022.07.24 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7260750 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7260761 2022.07.24 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7260715 2022.07.24 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7260793 2022.07.24 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7260765 2022.07.24 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7260766 2022.07.24 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 7260763 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7260767 2022.07.24 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7260794 2022.07.24 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7260757 2022.07.24 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7260795 2022.07.24 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7260782 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7260777 2022.07.24 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7260755 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7260781 2022.07.24 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7260756 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7260775 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7260776 2022.07.24 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7260789 2022.07.24 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7260790 2022.07.24 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7260787 2022.07.24 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7260744 2022.07.24 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7260724 2022.07.24 PK mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7260748 2022.07.24 PK mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 7260741 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7260778 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7260742 2022.07.24 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7260738 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7260774 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7260785 2022.07.24 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7260737 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7260722 2022.07.24 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 7260739 2022.07.24 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 7260786 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7260772 2022.07.24 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7260773 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7260788 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7260779 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7260780 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7260740 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7260746 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7260749 2022.07.24 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7260743 2022.07.24 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7260791 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7260735 2022.07.24 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 7260736 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7260723 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7260747 2022.07.24 PK mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 7260768 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7260769 2022.07.24 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 17 7260770 2022.07.24 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 80 7260771 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7248124 2022.07.21 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7248123 2022.07.21 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7248126 2022.07.21 PK mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7248119 2022.07.21 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7248122 2022.07.21 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7248125 2022.07.21 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7248120 2022.07.21 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7248118 2022.07.21 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7248121 2022.07.19 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7248127 2022.07.19 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7234545 2022.07.17 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7234544 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7234543 2022.07.17 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7234542 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7234541 2022.07.17 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7234540 2022.07.17 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7234539 2022.07.17 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7234536 2022.07.17 PK mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 7234537 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 7234535 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7234534 2022.07.17 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7234533 2022.07.17 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7234532 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7234531 2022.07.17 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7234530 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7234529 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7234528 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7234526 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7234527 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7234524 2022.07.17 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7234525 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7234522 2022.07.17 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7234523 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7234521 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7234519 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 7234520 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7234151 2022.07.17 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7234150 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 7234148 2022.07.17 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7234149 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7234147 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 7234145 2022.07.17 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7234144 2022.07.17 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7234141 2022.07.17 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7234133 2022.07.17 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7234132 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7234139 2022.07.17 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7234140 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7234138 2022.07.17 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7234137 2022.07.17 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7234142 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7234136 2022.07.17 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7234143 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7234131 2022.07.17 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 7234135 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7234130 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7234134 2022.07.17 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7234129 2022.07.17 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7234128 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7223416 2022.07.13 PK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7223432 2022.07.13 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7223431 2022.07.13 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7223430 2022.07.13 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7223429 2022.07.13 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 7223426 2022.07.13 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7223427 2022.07.13 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7223428 2022.07.13 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7223424 2022.07.13 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7223425 2022.07.13 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7223423 2022.07.13 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7223422 2022.07.13 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7223419 2022.07.13 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7223420 2022.07.13 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7223421 2022.07.13 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7223418 2022.07.13 PK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7223417 2022.07.13 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7222871 2022.07.13 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7222872 2022.07.13 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7222870 2022.07.13 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 7222869 2022.07.13 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7204905 2022.07.08 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7204904 2022.07.08 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7204903 2022.07.08 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7204900 2022.07.08 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7204902 2022.07.08 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7204901 2022.07.08 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7204899 2022.07.08 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7204555 2022.07.06 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7204556 2022.07.06 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7204554 2022.07.06 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7198050 2022.07.03 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7198049 2022.07.03 PK mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7198048 2022.07.03 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7198047 2022.07.03 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7186640 2022.07.03 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7186641 2022.07.03 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7186639 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7186638 2022.07.03 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7186637 2022.07.03 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7186636 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7186635 2022.07.03 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7186634 2022.07.03 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7186633 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 7186632 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7186630 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7186631 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7186628 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7186629 2022.07.03 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7186627 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7186625 2022.07.03 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7186626 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7186624 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7186623 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7186622 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7186621 2022.07.03 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7186620 2022.07.03 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7186618 2022.07.03 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7186656 2022.07.03 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7186655 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7186653 2022.07.03 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7186654 2022.07.03 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7186652 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7186651 2022.07.03 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7186650 2022.07.03 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7186649 2022.07.03 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7186648 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7186647 2022.07.03 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7186646 2022.07.03 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7186645 2022.07.03 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7186644 2022.07.03 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7186643 2022.07.03 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7186642 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7186657 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7186612 2022.07.03 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7186613 2022.07.03 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7186617 2022.07.03 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7186614 2022.07.03 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7186616 2022.07.03 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7186611 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7186610 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7186609 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7186615 2022.07.03 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7186608 2022.07.03 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7186607 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7186606 2022.07.03 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7186604 2022.07.03 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7186603 2022.07.03 PK mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7186602 2022.07.03 PK mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 7190368 2022.07.01 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7097464 2022.06.11 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 7097438 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7097439 2022.06.11 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7097436 2022.06.11 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7097437 2022.06.11 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7097434 2022.06.11 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7097435 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7097433 2022.06.11 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7097431 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7097432 2022.06.11 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7097430 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7097427 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7097429 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7097426 2022.06.11 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7097425 2022.06.11 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7097428 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7097424 2022.06.11 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7097414 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7097412 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7097411 2022.06.11 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7097416 2022.06.11 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7097406 2022.06.11 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7097407 2022.06.11 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7097405 2022.06.11 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7097423 2022.06.11 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7097400 2022.06.11 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7097402 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7097393 2022.06.11 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7097396 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7097394 2022.06.11 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7097398 2022.06.11 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7097392 2022.06.11 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7097391 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7097419 2022.06.11 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7097417 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 7097418 2022.06.11 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7097420 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7097415 2022.06.11 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7097421 2022.06.11 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7097410 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7097409 2022.06.11 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7097413 2022.06.11 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7097408 2022.06.11 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7097404 2022.06.11 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7097403 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7097399 2022.06.11 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7097401 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7097397 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7097395 2022.06.11 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7097388 2022.06.11 PK mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7097387 2022.06.11 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7097422 2022.06.11 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7097389 2022.06.11 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 7097384 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7097386 2022.06.11 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7097385 2022.06.11 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7097383 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7097382 2022.06.11 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7097380 2022.06.11 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7097381 2022.06.11 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7097378 2022.06.11 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7097379 2022.06.11 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7097377 2022.06.11 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7097376 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7097375 2022.06.11 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7097356 2022.06.11 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7097355 2022.06.11 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7097351 2022.06.11 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7097352 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7097350 2022.06.11 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7097357 2022.06.11 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7097354 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7097349 2022.06.11 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7097353 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7097348 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7097347 2022.06.11 PK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7097345 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7097343 2022.06.11 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7097346 2022.06.11 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7097344 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7097342 2022.06.11 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7097373 2022.06.11 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7097370 2022.06.11 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7097374 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7097371 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7097372 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7097367 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7097368 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7097366 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7097365 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7097364 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7097363 2022.06.11 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 7097360 2022.06.11 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7097361 2022.06.11 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7097362 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7097359 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7097358 2022.06.11 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7089725 2022.06.09 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7089722 2022.06.09 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7089720 2022.06.09 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7089719 2022.06.09 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7089723 2022.06.09 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7089721 2022.06.09 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7089716 2022.06.09 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7089717 2022.06.09 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7089715 2022.06.09 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7089718 2022.06.09 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7081974 2022.06.07 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7081341 2022.06.07 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7081339 2022.06.07 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7081338 2022.06.07 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7081340 2022.06.07 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7081337 2022.06.07 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7081336 2022.06.07 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7081335 2022.06.07 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7081332 2022.06.07 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7081333 2022.06.07 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7081330 2022.06.07 PK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7081329 2022.06.07 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7081342 2022.06.07 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7081334 2022.06.07 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7081331 2022.06.07 ŚK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7081328 2022.06.07 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7081325 2022.06.07 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7081327 2022.06.07 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7081324 2022.06.07 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7081326 2022.06.07 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7081323 2022.06.07 ŚK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7081321 2022.06.07 ŚK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7081322 2022.06.07 ŚK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7081319 2022.06.07 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7081318 2022.06.07 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7081320 2022.06.07 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7081317 2022.06.07 ŚK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7081315 2022.06.07 ŚK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7081316 2022.06.07 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7081312 2022.06.07 ŚK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7081313 2022.06.07 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7081314 2022.06.07 ŚK mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7068335 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7068333 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7068331 2022.06.05 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7068332 2022.06.05 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7068334 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7068330 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7068329 2022.06.05 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7068328 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7068326 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7068327 2022.06.05 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7068325 2022.06.05 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7068323 2022.06.05 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7068324 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7068322 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7068321 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7068317 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7068320 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7068319 2022.06.05 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7068318 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7068315 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7068316 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7068314 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 5 7054320 2022.06.02 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7054319 2022.06.02 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7054322 2022.06.02 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7054318 2022.06.02 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7054317 2022.06.02 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7054316 2022.06.02 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7054321 2022.06.02 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7054313 2022.06.02 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7054314 2022.06.02 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7054315 2022.06.02 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7054312 2022.06.02 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7054311 2022.06.02 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7050511 2022.06.01 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7050510 2022.06.01 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7050509 2022.06.01 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7050508 2022.06.01 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7050507 2022.06.01 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7050506 2022.06.01 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7050505 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7050504 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 7050501 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7050502 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7050503 2022.06.01 PK mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7047059 2022.05.31 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7047062 2022.05.31 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7041934 2022.05.29 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7041933 2022.05.29 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7041931 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7041929 2022.05.29 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7041930 2022.05.29 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7041928 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7041927 2022.05.29 PK mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7041925 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7041926 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7041924 2022.05.29 PK mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7041923 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7022501 2022.05.27 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7022500 2022.05.27 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7022502 2022.05.27 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6998504 2022.05.22 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6998503 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6998502 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6998501 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6998500 2022.05.22 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6998499 2022.05.22 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 6998498 2022.05.22 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6998497 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6998496 2022.05.22 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6998494 2022.05.22 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6998495 2022.05.22 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6998493 2022.05.22 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6998492 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6998491 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6998490 2022.05.22 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6998473 2022.05.22 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6998472 2022.05.22 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 6998471 2022.05.22 PK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6998470 2022.05.22 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6998469 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6998467 2022.05.22 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6998466 2022.05.22 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6998465 2022.05.22 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6998468 2022.05.22 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6998464 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6998463 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6998462 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6998460 2022.05.22 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6998461 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6998459 2022.05.22 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6998458 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6998488 2022.05.22 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6998489 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6998487 2022.05.22 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6998486 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 6998485 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6998484 2022.05.22 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6998483 2022.05.22 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6998482 2022.05.22 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6998481 2022.05.22 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6998480 2022.05.22 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6998479 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6998478 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6998476 2022.05.22 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6998475 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6998474 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6998477 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6998457 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6998456 2022.05.22 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6998454 2022.05.22 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6998455 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6998453 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6998452 2022.05.22 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6998450 2022.05.22 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6998451 2022.05.22 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6998449 2022.05.22 PK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6998448 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6998445 2022.05.22 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6998446 2022.05.22 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6998444 2022.05.22 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6998447 2022.05.22 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6998442 2022.05.22 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6998443 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 6995351 2022.05.20 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6995350 2022.05.20 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 6995349 2022.05.20 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6983179 2022.05.19 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6983181 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6983177 2022.05.19 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6983182 2022.05.19 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6983178 2022.05.19 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6983180 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 6983173 2022.05.19 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6983174 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6983171 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6983170 2022.05.19 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6983176 2022.05.19 PK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6983175 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6975113 2022.05.17 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 6975115 2022.05.17 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6975112 2022.05.17 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6975110 2022.05.17 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6975114 2022.05.17 PK mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6975109 2022.05.17 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6975111 2022.05.17 PK mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6975108 2022.05.17 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6974969 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6974970 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6974971 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6979970 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6974987 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6974982 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6974981 2022.05.14 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6974978 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6974984 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6974985 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6974983 2022.05.14 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6974976 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6974989 2022.05.14 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6974979 2022.05.14 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6974975 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6974977 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6974986 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6974988 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6975045 2022.05.14 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 6960419 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6975043 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6975042 2022.05.14 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6979972 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6975040 2022.05.14 PK mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6975044 2022.05.14 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6960418 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 6975041 2022.05.14 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 6960420 2022.05.14 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6979969 2022.05.14 PK mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6979993 2022.05.14 PK mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 7 6975046 2022.05.14 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6979991 2022.05.14 PK mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 4 6960422 2022.05.14 PK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6975047 2022.05.14 PK mapa
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 6960414 2022.05.14 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 6960421 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6960427 2022.05.14 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6974972 2022.05.14 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6974973 2022.05.14 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6974974 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6974990 2022.05.14 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6960426 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6979994 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6960424 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6960425 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6960423 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6979974 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6979973 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6975000 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6975007 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6974999 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6974994 2022.05.14 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6974993 2022.05.14 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6974998 2022.05.14 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6974995 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6975005 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6974996 2022.05.14 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6975015 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6974997 2022.05.14 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6975006 2022.05.14 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6974991 2022.05.14 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6975009 2022.05.14 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6974992 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6975008 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6979965 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6979968 2022.05.14 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6979963 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6975034 2022.05.14 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6975035 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6975010 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6975013 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6975011 2022.05.14 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6979966 2022.05.14 PK mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6975012 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6975014 2022.05.14 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6975004 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6975033 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6975001 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6975002 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6975003 2022.05.14 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 6974965 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6974967 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6974968 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6974966 2022.05.14 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6974962 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6974964 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6974963 2022.05.14 PK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6980001 2022.05.14 PK mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6987268 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6987269 2022.05.14 PK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 6987271 2022.05.14 PK mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6987272 2022.05.14 PK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6987566 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6923857 2022.05.12 PK mapa