Pełna lista obserwacji drużyny

Edyta Kieliszek : Edyta Kieliszek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 7356221 2022.08.26 ŁD mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7356220 2022.08.26 ŁD mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7356219 2022.08.26 ŁD mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7282111 2022.08.02 ŁD mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7257677 2022.07.24 ŁD mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7257676 2022.07.24 ŁD mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 7257675 2022.07.24 ŁD mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7257674 2022.07.24 ŁD mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 7257673 2022.07.24 ŁD mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7257670 2022.07.24 ŁD mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7257672 2022.07.24 ŁD mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 7220245 2022.07.12 ŁD mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7147561 2022.06.22 ŁD mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7122982 2022.06.16 ŁD mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 7122981 2022.06.16 ŁD mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7122980 2022.06.16 ŁD mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7048443 2022.05.31 ŁD mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7036484 2022.05.29 ŁD mapa
rzadki uszatka, Asio otus 4 7021401 2022.05.26 ŁD mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7006496 2022.05.23 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6988434 2022.05.20 ŁD mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 6988404 2022.05.20 ŁD mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6988403 2022.05.20 ŁD mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6977395 2022.05.18 ŁD mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 6977394 2022.05.18 ŁD mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6977393 2022.05.18 ŁD mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6973381 2022.05.17 ŁD mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 6961816 2022.05.16 ŁD mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6959536 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6959537 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 6920961 2022.05.11 ŁD mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 6920963 2022.05.11 ŁD mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6920960 2022.05.11 ŁD mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 6920962 2022.05.11 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 6920958 2022.05.11 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6920959 2022.05.11 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6920957 2022.05.11 ŁD mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6915553 2022.05.11 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6914434 2022.05.10 ŁD mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6914435 2022.05.10 ŁD mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6897648 2022.05.08 ŁD mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6893649 2022.05.08 ŁD mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6879584 2022.05.06 ŁD mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6879583 2022.05.06 ŁD mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6860326 2022.05.03 ŁD mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6858763 2022.05.03 ŁD mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6858762 2022.05.03 ŁD mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6851320 2022.05.02 ŁD mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6844460 2022.05.02 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6841039 2022.05.01 ŁD mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 6817927 2022.04.29 ŁD mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6817926 2022.04.29 ŁD mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 6813357 2022.04.28 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6811051 2022.04.28 ŁD mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6811050 2022.04.28 ŁD mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6811049 2022.04.28 ŁD mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6811048 2022.04.28 ŁD mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6811047 2022.04.28 ŁD mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6804281 2022.04.27 ŁD mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6804280 2022.04.27 ŁD mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6804279 2022.04.27 ŁD mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6804278 2022.04.27 ŁD mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6804277 2022.04.27 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 6795273 2022.04.25 ŁD mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6795272 2022.04.25 ŁD mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6783660 2022.04.24 ŁD mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6783659 2022.04.24 ŁD mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6769234 2022.04.22 ŁD mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 6767086 2022.04.22 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6747544 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6747546 2022.04.18 ŚL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6747545 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6747653 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6747547 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6747548 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6735762 2022.04.17 ŚL mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6735761 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6727149 2022.04.16 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 6727148 2022.04.16 ŚL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 6727147 2022.04.16 ŚL mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 6718612 2022.04.14 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6718615 2022.04.14 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6718611 2022.04.14 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6718610 2022.04.14 ŚL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6708953 2022.04.13 ŚL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6712851 2022.04.13 ŚL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6712852 2022.04.13 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6712853 2022.04.13 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6712854 2022.04.13 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6712855 2022.04.13 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6708952 2022.04.13 ŚL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6708951 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6703175 2022.04.12 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6703176 2022.04.12 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 100 6703170 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6703173 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6703171 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6703174 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6703172 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6643399 2022.04.01 ŚL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 6638115 2022.03.30 ŁD mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6634308 2022.03.30 ŁD mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6629044 2022.03.28 ŁD mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6629052 2022.03.28 ŁD mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6629051 2022.03.28 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6629050 2022.03.28 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6629049 2022.03.28 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6629048 2022.03.28 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6629047 2022.03.28 ŁD mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6629046 2022.03.28 ŁD mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6629045 2022.03.28 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6629043 2022.03.28 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6629042 2022.03.28 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6629041 2022.03.28 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6629040 2022.03.28 ŁD mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6629039 2022.03.28 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6629038 2022.03.28 ŁD mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6629037 2022.03.28 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6629036 2022.03.28 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6629035 2022.03.28 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6629034 2022.03.28 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6629033 2022.03.28 ŁD mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6629032 2022.03.28 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6629031 2022.03.28 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6629030 2022.03.28 ŁD mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6629053 2022.03.28 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6629029 2022.03.28 ŁD mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6629028 2022.03.28 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6611963 2022.03.26 ŁD mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6606195 2022.03.25 ŁD mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6606194 2022.03.25 ŁD mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6601180 2022.03.24 ŁD mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6601179 2022.03.24 ŁD mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6601178 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6601177 2022.03.24 ŁD mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6601176 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6601175 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6601174 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6601173 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6601172 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6601171 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6601170 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6601169 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6601168 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6601167 2022.03.24 ŁD mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6601166 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6601165 2022.03.24 ŁD mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6601164 2022.03.24 ŁD mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 6601163 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6601162 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6601161 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6601160 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6601159 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6601158 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6601157 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6601156 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6601155 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6601154 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6601153 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6601152 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6601151 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6601150 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6601149 2022.03.24 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6583068 2022.03.20 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6554529 2022.03.14 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6554528 2022.03.14 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6554527 2022.03.14 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6554526 2022.03.14 ŁD mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6554525 2022.03.14 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6554524 2022.03.14 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6554523 2022.03.14 ŁD mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6554522 2022.03.14 ŁD mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6554521 2022.03.14 ŁD mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6554520 2022.03.14 ŁD mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6554519 2022.03.14 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6554518 2022.03.14 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6554517 2022.03.14 ŁD mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6554516 2022.03.14 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6554515 2022.03.14 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6554514 2022.03.14 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6554513 2022.03.14 ŁD mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6554512 2022.03.14 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6554511 2022.03.14 ŁD mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6554510 2022.03.14 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6554509 2022.03.14 ŁD mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6554508 2022.03.14 ŁD mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6554507 2022.03.14 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 6544730 2022.03.12 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6544728 2022.03.12 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6544729 2022.03.12 ŁD mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6544731 2022.03.12 ŁD mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6506857 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6506855 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6506854 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6506853 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6506852 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6506851 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6506850 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6506849 2022.03.01 ŁD mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 6506848 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6506847 2022.03.01 ŁD mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6506846 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6506845 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6506844 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6506843 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6506842 2022.03.01 ŁD mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6506841 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6506840 2022.03.01 ŁD mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6493529 2022.02.26 ŁD mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6485101 2022.02.24 ŁD mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 6478215 2022.02.21 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6461605 2022.02.15 ŁD mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6458656 2022.02.14 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6456592 2022.02.13 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6456594 2022.02.13 ŁD mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6456593 2022.02.13 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6456595 2022.02.13 ŁD mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6440745 2022.02.10 ŁD mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6440746 2022.02.10 ŁD mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6440744 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6440742 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6440741 2022.02.10 ŁD mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 6440743 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6440740 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6440739 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6440738 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6440737 2022.02.10 ŁD mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6440736 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6440735 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6440734 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6440733 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6440732 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6440731 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6440730 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6440729 2022.02.10 ŁD mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6440728 2022.02.10 ŁD mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 6440727 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6440726 2022.02.10 ŁD mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6440725 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6440724 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6440723 2022.02.10 ŁD mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6440722 2022.02.10 ŁD mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 4 6440721 2022.02.10 ŁD mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 6440720 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6440719 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6440718 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6440717 2022.02.10 ŁD mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6440716 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6440715 2022.02.10 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6440714 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 6421585 2022.02.03 ŁD mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6369733 2022.01.15 ŁD mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6352782 2022.01.09 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6352781 2022.01.09 ŁD mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6345536 2022.01.08 ŁD mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6345535 2022.01.08 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6345534 2022.01.08 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6345533 2022.01.08 ŁD mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6345532 2022.01.08 ŁD mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6345531 2022.01.08 ŁD mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6345530 2022.01.08 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6345529 2022.01.08 ŁD mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6345528 2022.01.08 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6345527 2022.01.08 ŁD mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6345526 2022.01.08 ŁD mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6345525 2022.01.08 ŁD mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 6345524 2022.01.08 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6345523 2022.01.08 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6345522 2022.01.08 ŁD mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6345521 2022.01.08 ŁD mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6345520 2022.01.08 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6345519 2022.01.08 ŁD mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6345518 2022.01.08 ŁD mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6345517 2022.01.08 ŁD mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6345516 2022.01.08 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6345515 2022.01.08 ŁD mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6345514 2022.01.08 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 6345513 2022.01.08 ŁD mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6345512 2022.01.08 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6345511 2022.01.08 ŁD mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6345510 2022.01.08 ŁD mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6345509 2022.01.08 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 6345508 2022.01.08 ŁD mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 6345507 2022.01.08 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6341840 2022.01.07 ŁD mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6341839 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6341838 2022.01.07 ŁD mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6341837 2022.01.07 ŁD mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6341836 2022.01.07 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6341835 2022.01.07 ŁD mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6341834 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6341833 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6341832 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6341831 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6341830 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6341829 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6341828 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6341827 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6341826 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6341825 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6341824 2022.01.07 ŁD mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6341823 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6341822 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6341821 2022.01.07 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6341820 2022.01.07 ŁD mapa