Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Ryszard Dworak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 7472594 2022.10.01 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7472602 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7472598 2022.10.01 PK mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 7472662 2022.10.01 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7472660 2022.10.01 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7472609 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7472624 2022.10.01 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7472591 2022.10.01 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 7472608 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7472555 2022.10.01 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7472659 2022.10.01 PK mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7472604 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 7472592 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7472603 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7472656 2022.10.01 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7472658 2022.10.01 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7472556 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7472607 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7472615 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7472661 2022.10.01 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7472663 2022.10.01 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7472553 2022.10.01 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7472595 2022.10.01 PK mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7472557 2022.10.01 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7472605 2022.10.01 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7472614 2022.10.01 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 7472610 2022.10.01 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7472657 2022.10.01 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7472622 2022.10.01 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7472552 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7472606 2022.10.01 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7472554 2022.10.01 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 7410854 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 7410855 2022.09.13 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7410856 2022.09.13 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7410857 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7410858 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7410859 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7410860 2022.09.13 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7410861 2022.09.13 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7410862 2022.09.13 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 7410863 2022.09.13 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7410958 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 7410959 2022.09.13 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 7410960 2022.09.13 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7410961 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7410962 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7410963 2022.09.13 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7410964 2022.09.13 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7410965 2022.09.13 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7410966 2022.09.13 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7410967 2022.09.13 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 7410968 2022.09.13 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7410969 2022.09.13 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7410970 2022.09.13 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7410971 2022.09.13 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7410972 2022.09.13 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 7410973 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7410974 2022.09.13 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7410981 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7403377 2022.09.11 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7403367 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7403368 2022.09.11 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7403362 2022.09.11 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7403365 2022.09.11 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7403366 2022.09.11 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 7403363 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 14 7403364 2022.09.11 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 7403360 2022.09.11 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7403361 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7403359 2022.09.11 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7403355 2022.09.11 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7403358 2022.09.11 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 7403357 2022.09.11 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 7403356 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7403354 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7403353 2022.09.11 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7403352 2022.09.11 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7403351 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 7404551 2022.09.11 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 7404552 2022.09.11 PK mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7404553 2022.09.11 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7404554 2022.09.11 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7404555 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 7404556 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7404557 2022.09.11 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 7404558 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7404559 2022.09.11 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7404560 2022.09.11 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7404561 2022.09.11 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7404562 2022.09.11 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 7404563 2022.09.11 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 7404564 2022.09.11 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7404565 2022.09.11 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 7404566 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7404567 2022.09.11 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7404568 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7385777 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7385799 2022.09.04 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7385816 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7385801 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 7385800 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7385797 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7385798 2022.09.04 PK mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 7385793 2022.09.04 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7385792 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 7385770 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7385775 2022.09.04 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7385766 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7385804 2022.09.04 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7385803 2022.09.04 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7385815 2022.09.04 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7385776 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7385802 2022.09.04 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7385771 2022.09.04 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7385805 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7385768 2022.09.04 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7385769 2022.09.04 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7385772 2022.09.04 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7385774 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 11 7385881 2022.09.04 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7385820 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 7385887 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7385884 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 7385876 2022.09.04 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7385874 2022.09.04 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 7385872 2022.09.04 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7385817 2022.09.04 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7385885 2022.09.04 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7385873 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7385889 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 7385818 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7385878 2022.09.04 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7385825 2022.09.04 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7385819 2022.09.04 PK mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 11 7385875 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7385883 2022.09.04 PK mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 7385892 2022.09.04 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7385886 2022.09.04 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7385888 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 7385879 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 7385877 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7385882 2022.09.04 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7385890 2022.09.04 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 7385880 2022.09.04 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 7385824 2022.09.04 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7385826 2022.09.04 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7385891 2022.09.04 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 7385823 2022.09.04 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 4 7385821 2022.09.04 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7385827 2022.09.04 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 7385822 2022.09.04 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7368085 2022.08.29 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7368086 2022.08.29 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7368087 2022.08.29 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7368088 2022.08.29 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7368089 2022.08.29 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7368090 2022.08.29 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7368091 2022.08.29 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7368092 2022.08.29 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7368093 2022.08.29 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7368094 2022.08.29 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7368095 2022.08.29 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7368096 2022.08.29 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7368097 2022.08.29 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7368098 2022.08.29 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7368099 2022.08.29 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7368100 2022.08.29 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 7368101 2022.08.29 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7368187 2022.08.29 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7362162 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7362160 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7362159 2022.08.28 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 7362161 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7362158 2022.08.28 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7360762 2022.08.28 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7360759 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7360763 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7360760 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7360761 2022.08.28 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7360757 2022.08.28 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7360758 2022.08.28 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7360755 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7360756 2022.08.28 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7360754 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7360753 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 7360749 2022.08.28 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 7360750 2022.08.28 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 7360752 2022.08.28 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7360751 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7360746 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7360747 2022.08.28 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7360748 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7360744 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7360743 2022.08.28 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7360745 2022.08.28 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7360742 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7360741 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7360740 2022.08.28 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7360738 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7360739 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7351749 2022.08.25 PK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7351748 2022.08.25 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7351747 2022.08.25 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7351740 2022.08.25 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7351746 2022.08.25 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 7351739 2022.08.25 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 7351745 2022.08.25 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 7351735 2022.08.25 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7351737 2022.08.25 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7351742 2022.08.25 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7351736 2022.08.25 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7351744 2022.08.25 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7351741 2022.08.25 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7351743 2022.08.25 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7351738 2022.08.25 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7351733 2022.08.25 PK mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 7351734 2022.08.25 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 7351732 2022.08.25 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7351731 2022.08.25 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7351320 2022.08.25 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7351321 2022.08.25 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7351317 2022.08.25 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7351316 2022.08.25 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7351319 2022.08.25 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7351315 2022.08.25 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7351314 2022.08.25 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7351313 2022.08.25 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 7347211 2022.08.23 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7347210 2022.08.23 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 7347209 2022.08.23 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7347208 2022.08.23 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7347192 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 7347189 2022.08.23 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7347191 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 7347190 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7347188 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7347186 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7347185 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7347184 2022.08.23 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7347183 2022.08.23 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7347187 2022.08.23 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 7347182 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7347180 2022.08.23 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7347176 2022.08.23 PK mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7347179 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7347177 2022.08.23 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7347178 2022.08.23 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7347181 2022.08.23 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 7341498 2022.08.21 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7341496 2022.08.21 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7341497 2022.08.21 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7341493 2022.08.21 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7341494 2022.08.21 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7341492 2022.08.21 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7341495 2022.08.21 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7341491 2022.08.21 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 7341490 2022.08.21 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7341488 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7341487 2022.08.21 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 70 7341489 2022.08.21 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7339680 2022.08.21 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7339682 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7339681 2022.08.21 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7339495 2022.08.21 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7339449 2022.08.21 PK mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7339446 2022.08.21 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7339453 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 7339448 2022.08.21 PK mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7339443 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7339444 2022.08.21 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7339445 2022.08.21 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7339442 2022.08.21 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7339450 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7339441 2022.08.21 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7339440 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7339433 2022.08.21 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7339447 2022.08.21 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7339452 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7339434 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7339437 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7339429 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7339428 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7339451 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7339432 2022.08.21 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7339439 2022.08.21 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7339431 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7339435 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7339438 2022.08.21 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7339430 2022.08.21 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7339427 2022.08.21 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7339436 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7333106 2022.08.18 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7333104 2022.08.18 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7333102 2022.08.18 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7333115 2022.08.18 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7333120 2022.08.18 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7333109 2022.08.18 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7333111 2022.08.18 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7333085 2022.08.18 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7333075 2022.08.18 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7333100 2022.08.18 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7333082 2022.08.18 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7333079 2022.08.18 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7333084 2022.08.18 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7333074 2022.08.18 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7333072 2022.08.18 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7333076 2022.08.18 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 22 7333098 2022.08.18 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7333091 2022.08.18 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7333095 2022.08.18 PK mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7333088 2022.08.18 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7331019 2022.08.18 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7331020 2022.08.18 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7331021 2022.08.18 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7331022 2022.08.18 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7331023 2022.08.18 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7331024 2022.08.18 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7331025 2022.08.18 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 7327668 2022.08.17 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 7327669 2022.08.17 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7325718 2022.08.16 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7325716 2022.08.16 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7325717 2022.08.16 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 7325714 2022.08.16 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7325715 2022.08.16 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7321555 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7321559 2022.08.15 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7321564 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7321557 2022.08.15 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 7321556 2022.08.15 PK mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7321558 2022.08.15 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7321553 2022.08.15 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7321554 2022.08.15 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7321551 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7321562 2022.08.15 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 7321561 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7321563 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7321546 2022.08.15 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7321534 2022.08.15 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7321544 2022.08.15 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7321540 2022.08.15 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7321538 2022.08.15 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 7321543 2022.08.15 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7321541 2022.08.15 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7321547 2022.08.15 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 7321537 2022.08.15 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7321535 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7308062 2022.08.11 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7307950 2022.08.11 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7307951 2022.08.11 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7307952 2022.08.11 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7307953 2022.08.11 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7307954 2022.08.11 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7307955 2022.08.11 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7307956 2022.08.11 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7307957 2022.08.11 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7307958 2022.08.11 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7307960 2022.08.11 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7307961 2022.08.11 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7307962 2022.08.11 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7307963 2022.08.11 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 7307964 2022.08.11 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 7307965 2022.08.11 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 7307966 2022.08.11 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7307967 2022.08.11 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7307968 2022.08.11 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7307969 2022.08.11 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7305315 2022.08.10 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7305317 2022.08.10 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7305313 2022.08.10 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7305311 2022.08.10 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7305316 2022.08.10 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 7305314 2022.08.10 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7305312 2022.08.10 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7305310 2022.08.10 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7305309 2022.08.10 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7305308 2022.08.10 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7305307 2022.08.10 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7305305 2022.08.10 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7305304 2022.08.10 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7305306 2022.08.10 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7305303 2022.08.10 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7305540 2022.08.09 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7305537 2022.08.09 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7305518 2022.08.09 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 7305531 2022.08.09 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7305538 2022.08.09 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7305536 2022.08.09 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7305519 2022.08.09 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 7305521 2022.08.09 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 7305520 2022.08.09 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7305529 2022.08.09 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7305530 2022.08.09 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7305539 2022.08.09 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7305528 2022.08.09 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7305535 2022.08.09 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 7305532 2022.08.09 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7290996 2022.08.06 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 7290997 2022.08.06 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7290998 2022.08.06 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 32 7290999 2022.08.06 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7291000 2022.08.06 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7291001 2022.08.06 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7291002 2022.08.06 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7291003 2022.08.06 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7291004 2022.08.06 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7291005 2022.08.06 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7291007 2022.08.06 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 7291008 2022.08.06 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7291009 2022.08.06 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7291010 2022.08.06 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7291011 2022.08.06 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7291012 2022.08.06 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7291013 2022.08.06 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7291014 2022.08.06 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7291015 2022.08.06 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7288564 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7288614 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7288579 2022.08.04 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7288582 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 7288565 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7288602 2022.08.04 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7288571 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7288568 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7288601 2022.08.04 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7288578 2022.08.04 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7288572 2022.08.04 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7288600 2022.08.04 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7288580 2022.08.04 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7288581 2022.08.04 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7288604 2022.08.04 PK mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7288597 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7288570 2022.08.04 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 18 7288573 2022.08.04 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 7 7288574 2022.08.04 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7288576 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7288593 2022.08.04 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7288575 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7288596 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7288594 2022.08.04 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7288592 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7288584 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 7288585 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7288595 2022.08.04 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7288577 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7288599 2022.08.04 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7288598 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7288569 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7288566 2022.08.04 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7288567 2022.08.04 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7288561 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7288558 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7288555 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7288553 2022.08.04 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7288554 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7288556 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7288560 2022.08.04 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7288557 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7288559 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7288562 2022.08.04 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7281289 2022.08.02 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7281290 2022.08.02 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7281288 2022.08.02 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 7281286 2022.08.02 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7281285 2022.08.02 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7281284 2022.08.02 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7281282 2022.08.02 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7281287 2022.08.02 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7281281 2022.08.02 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7281283 2022.08.02 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 7281280 2022.08.02 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7281279 2022.08.02 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7281278 2022.08.02 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7281277 2022.08.02 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7281276 2022.08.02 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7281273 2022.08.02 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7281272 2022.08.02 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7281275 2022.08.02 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7281274 2022.08.02 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7278514 2022.08.01 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7278513 2022.08.01 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7278512 2022.08.01 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7278511 2022.08.01 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7278509 2022.08.01 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7278507 2022.08.01 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7278508 2022.08.01 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7278510 2022.08.01 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7278505 2022.08.01 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7278506 2022.08.01 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7278504 2022.08.01 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7278503 2022.08.01 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7278502 2022.08.01 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7278501 2022.08.01 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7276660 2022.07.31 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 24 7276657 2022.07.31 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7276659 2022.07.31 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7276658 2022.07.31 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7276661 2022.07.31 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7276653 2022.07.31 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7276656 2022.07.31 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7276654 2022.07.31 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7276655 2022.07.31 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7203182 2022.07.07 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7203183 2022.07.07 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7203184 2022.07.07 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7203185 2022.07.07 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7203186 2022.07.07 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7203187 2022.07.07 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 7203188 2022.07.07 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7203189 2022.07.07 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7203190 2022.07.07 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7203191 2022.07.07 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7203192 2022.07.07 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7203193 2022.07.07 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7203194 2022.07.07 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7172647 2022.06.29 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7172648 2022.06.29 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 7172649 2022.06.29 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7172650 2022.06.29 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7172651 2022.06.29 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7172652 2022.06.29 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7172653 2022.06.29 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7172654 2022.06.29 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7172655 2022.06.29 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7172656 2022.06.29 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7154135 2022.06.24 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7154134 2022.06.24 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7154132 2022.06.24 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7154131 2022.06.24 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7154130 2022.06.24 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 7154127 2022.06.24 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 7154126 2022.06.24 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7154129 2022.06.24 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7154124 2022.06.24 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7154125 2022.06.24 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 7154122 2022.06.24 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7154128 2022.06.24 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7154120 2022.06.24 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 7154123 2022.06.24 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7154119 2022.06.24 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 7154121 2022.06.24 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7154116 2022.06.24 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7154117 2022.06.24 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7154118 2022.06.24 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7146926 2022.06.22 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7146927 2022.06.22 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7146928 2022.06.22 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7146929 2022.06.22 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7146930 2022.06.22 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7146931 2022.06.22 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7146932 2022.06.22 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7146933 2022.06.22 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7146934 2022.06.22 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7146935 2022.06.22 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7146936 2022.06.22 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7146937 2022.06.22 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7146938 2022.06.22 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7146939 2022.06.22 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7146940 2022.06.22 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7146941 2022.06.22 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7138869 2022.06.20 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7138870 2022.06.20 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7138868 2022.06.20 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7138867 2022.06.20 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7138866 2022.06.20 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7138865 2022.06.20 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7138864 2022.06.20 PK mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7138863 2022.06.20 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7103247 2022.06.12 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7103248 2022.06.12 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7103249 2022.06.12 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7103250 2022.06.12 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7103251 2022.06.12 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7103252 2022.06.12 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 7103253 2022.06.12 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7103254 2022.06.12 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7103255 2022.06.12 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7103256 2022.06.12 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7103257 2022.06.12 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7103258 2022.06.12 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7103259 2022.06.12 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7103260 2022.06.12 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 7103261 2022.06.12 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7103262 2022.06.12 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7103263 2022.06.12 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7103264 2022.06.12 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7103265 2022.06.12 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7103266 2022.06.12 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7103267 2022.06.12 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7103268 2022.06.12 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7098177 2022.06.11 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 7098202 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7098278 2022.06.11 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7098280 2022.06.11 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7098275 2022.06.11 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7098181 2022.06.11 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7098178 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7098201 2022.06.11 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7098192 2022.06.11 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7098183 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7098276 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7098182 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7098180 2022.06.11 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7098179 2022.06.11 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7098190 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7098269 2022.06.11 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7098185 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7098267 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7098188 2022.06.11 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7098268 2022.06.11 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7098184 2022.06.11 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7098189 2022.06.11 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7098277 2022.06.11 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7098266 2022.06.11 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7098187 2022.06.11 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7098279 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7098500 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7098587 2022.06.11 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7098430 2022.06.11 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7098408 2022.06.11 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7098407 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7098525 2022.06.11 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7098370 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 7098414 2022.06.11 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7098343 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7098369 2022.06.11 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7098524 2022.06.11 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7098382 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7098584 2022.06.11 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7098582 2022.06.11 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7098526 2022.06.11 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7098391 2022.06.11 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7098282 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7098283 2022.06.11 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7098281 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7098431 2022.06.11 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7098374 2022.06.11 PK mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7098523 2022.06.11 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7098380 2022.06.11 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7098583 2022.06.11 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 7098381 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7098585 2022.06.11 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7098528 2022.06.11 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7098580 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7098415 2022.06.11 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7098519 2022.06.11 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7098429 2022.06.11 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7098527 2022.06.11 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7098434 2022.06.11 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7098518 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7098372 2022.06.11 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7098417 2022.06.11 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7098389 2022.06.11 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7098390 2022.06.11 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7098581 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7098385 2022.06.11 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7098435 2022.06.11 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7098436 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7098517 2022.06.11 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7098522 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7098520 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7098432 2022.06.11 PK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7098409 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7098416 2022.06.11 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7098386 2022.06.11 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7098521 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7098433 2022.06.11 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7098387 2022.06.11 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7098383 2022.06.11 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7098384 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7098515 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7098514 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7098516 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7098388 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7098286 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7098284 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7098410 2022.06.11 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 7098413 2022.06.11 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7098373 2022.06.11 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7098285 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7098371 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7098287 2022.06.11 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7084687 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7084686 2022.06.08 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7084684 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7084685 2022.06.08 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 7084681 2022.06.08 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7084682 2022.06.08 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7084680 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7084679 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7084677 2022.06.08 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 7084678 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7084674 2022.06.08 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7084676 2022.06.08 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7084673 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7084675 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7084671 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 7084669 2022.06.08 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7084670 2022.06.08 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7084672 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7084668 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7084683 2022.06.08 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7084600 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7084601 2022.06.08 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7084597 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7084598 2022.06.08 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7084599 2022.06.08 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7084595 2022.06.08 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7084596 2022.06.08 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7084594 2022.06.08 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7084490 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7084489 2022.06.08 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7084491 2022.06.08 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7084492 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7084486 2022.06.08 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7084488 2022.06.08 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 25 7084485 2022.06.08 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7084487 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7084484 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7084483 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7084482 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7084481 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7084479 2022.06.08 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7084480 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7084478 2022.06.08 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7084477 2022.06.08 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7084474 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 7084473 2022.06.08 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7084475 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7084470 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7084471 2022.06.08 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7084472 2022.06.08 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 7084468 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7084469 2022.06.08 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7084466 2022.06.08 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7084467 2022.06.08 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7068250 2022.06.05 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7068247 2022.06.05 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7068249 2022.06.05 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7068248 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7068245 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7068243 2022.06.05 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 7068244 2022.06.05 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7068246 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 7068241 2022.06.05 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7068240 2022.06.05 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7068242 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7059207 2022.06.03 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7059208 2022.06.03 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7059209 2022.06.03 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7059210 2022.06.03 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7059211 2022.06.03 PK mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7059212 2022.06.03 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7059213 2022.06.03 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7059214 2022.06.03 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7059215 2022.06.03 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7059216 2022.06.03 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7059217 2022.06.03 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7059218 2022.06.03 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7059219 2022.06.03 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7059220 2022.06.03 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7059221 2022.06.03 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7059222 2022.06.03 PK mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7055843 2022.05.31 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7055844 2022.05.31 KP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7045592 2022.05.31 MB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7045590 2022.05.31 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7045572 2022.05.31 MB mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7045591 2022.05.31 MB mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7045588 2022.05.31 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7045570 2022.05.31 MB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7045569 2022.05.31 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7045573 2022.05.31 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7045586 2022.05.31 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7045567 2022.05.31 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7045525 2022.05.31 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7045527 2022.05.31 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7045528 2022.05.31 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7045575 2022.05.31 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 7045526 2022.05.31 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7045566 2022.05.31 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7045565 2022.05.31 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7045583 2022.05.31 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7045585 2022.05.31 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7045582 2022.05.31 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7045577 2022.05.31 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7045579 2022.05.31 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7045580 2022.05.31 MB mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7043920 2022.05.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7043901 2022.05.31 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7043896 2022.05.31 PM mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 7043922 2022.05.31 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 7043909 2022.05.31 PM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7043897 2022.05.31 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 7043905 2022.05.31 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7043925 2022.05.31 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7043924 2022.05.31 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7043899 2022.05.31 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7043904 2022.05.31 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7043902 2022.05.31 PM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7043898 2022.05.31 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7043927 2022.05.31 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7043900 2022.05.31 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7043910 2022.05.31 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7043914 2022.05.31 PM mapa
bardzo rzadki dzierzba czarnoczelna, Lanius minor 1 7043379 2022.05.31 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7041869 2022.05.30 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7041870 2022.05.30 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 7041868 2022.05.30 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7041867 2022.05.30 PM mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 7040612 2022.05.30 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7042150 2022.05.30 MB mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7040614 2022.05.30 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7042112 2022.05.30 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7040621 2022.05.30 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7040620 2022.05.30 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7039398 2022.05.30 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 7039396 2022.05.30 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7039397 2022.05.30 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7039395 2022.05.30 PM mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7039394 2022.05.30 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 7040616 2022.05.30 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7040615 2022.05.30 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7042131 2022.05.30 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 2 7036474 2022.05.29 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7036472 2022.05.29 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7036524 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7036480 2022.05.29 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7036449 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7036485 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7036483 2022.05.29 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7036486 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7036478 2022.05.29 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7036451 2022.05.29 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7036502 2022.05.29 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7036479 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7036488 2022.05.29 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7036713 2022.05.29 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7036718 2022.05.29 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7036715 2022.05.29 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7036555 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7036573 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7036712 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7036576 2022.05.29 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 7036504 2022.05.29 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7036501 2022.05.29 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 1 7036510 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7036577 2022.05.29 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7036506 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7036557 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7036525 2022.05.29 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7036509 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7036508 2022.05.29 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7036492 2022.05.29 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7036554 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7036527 2022.05.29 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7036559 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7036575 2022.05.29 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7036845 2022.05.28 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7036805 2022.05.28 PM mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7036806 2022.05.28 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7036807 2022.05.28 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7036787 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7036793 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7036789 2022.05.28 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7036788 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7036811 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7036790 2022.05.28 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7036782 2022.05.28 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7036784 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7036785 2022.05.28 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7036783 2022.05.28 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7036854 2022.05.28 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7036856 2022.05.28 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7036852 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7036869 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7036868 2022.05.28 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7036851 2022.05.28 PM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7036849 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7036848 2022.05.28 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7036812 2022.05.28 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7036871 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7036910 2022.05.28 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7036876 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7036905 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7036909 2022.05.28 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7036877 2022.05.28 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7036995 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7036908 2022.05.28 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7036985 2022.05.28 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7036872 2022.05.28 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7036873 2022.05.28 PM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7036970 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7036880 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7036878 2022.05.28 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7036971 2022.05.28 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7036968 2022.05.28 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7036994 2022.05.28 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7036906 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7036996 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7036969 2022.05.28 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7036875 2022.05.28 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7036874 2022.05.28 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7036896 2022.05.28 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 7037371 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7009769 2022.05.23 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 7009770 2022.05.23 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7009771 2022.05.23 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7009772 2022.05.23 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7009773 2022.05.23 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7009774 2022.05.23 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7009775 2022.05.23 PK mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7009776 2022.05.23 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7009777 2022.05.23 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6997471 2022.05.22 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6997467 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6997468 2022.05.22 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6997465 2022.05.22 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6997470 2022.05.22 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6997469 2022.05.22 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6997466 2022.05.22 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6997464 2022.05.22 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6997463 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6997462 2022.05.22 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6997472 2022.05.22 PK mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 6997459 2022.05.22 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6997461 2022.05.22 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6997460 2022.05.22 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6996514 2022.05.22 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6996515 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6996513 2022.05.22 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6996511 2022.05.22 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6996512 2022.05.22 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6996510 2022.05.22 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6996509 2022.05.22 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6996508 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6996505 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6996504 2022.05.22 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6996506 2022.05.22 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6996507 2022.05.22 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6996503 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6996502 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 6996501 2022.05.22 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6991792 2022.05.21 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6991791 2022.05.21 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6991790 2022.05.21 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6991807 2022.05.21 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6991804 2022.05.21 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6991805 2022.05.21 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6991808 2022.05.21 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6991802 2022.05.21 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6991803 2022.05.21 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6991806 2022.05.21 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6991800 2022.05.21 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6991799 2022.05.21 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 6991801 2022.05.21 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6991796 2022.05.21 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 6991798 2022.05.21 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6991797 2022.05.21 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 6991793 2022.05.21 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6991795 2022.05.21 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6991794 2022.05.21 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6981507 2022.05.19 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6981506 2022.05.19 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6981505 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 6981504 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6981503 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6981502 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6981501 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6981500 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6981499 2022.05.19 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6981050 2022.05.19 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6981049 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 8 6981051 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 6981048 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6981052 2022.05.19 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6981043 2022.05.19 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6981045 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6981047 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 6981044 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 6981046 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6981042 2022.05.19 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6984273 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 6987418 2022.05.16 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 6987419 2022.05.16 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6987420 2022.05.16 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6987421 2022.05.16 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6987422 2022.05.16 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6987423 2022.05.16 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6987424 2022.05.16 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6987425 2022.05.16 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6987426 2022.05.16 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6944836 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6944835 2022.05.14 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6944834 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6944833 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6944832 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6944831 2022.05.14 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6944830 2022.05.14 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6944829 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6944828 2022.05.14 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6944827 2022.05.14 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6944826 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6944825 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6944824 2022.05.14 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6944823 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6944822 2022.05.14 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6944821 2022.05.14 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6944820 2022.05.14 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6944819 2022.05.14 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6944818 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6944817 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6944816 2022.05.14 PK mapa