Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Ryszard Dworak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6378967 2022.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6378968 2022.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6378966 2022.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6378964 2022.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6378963 2022.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 6378965 2022.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6378962 2022.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6378961 2022.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6373598 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6373596 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 22 6373595 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6373594 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6373593 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6373592 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6373591 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6373588 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 6373590 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6373589 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6368429 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6368424 2022.01.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6368426 2022.01.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6368427 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6368428 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6368423 2022.01.15 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6368425 2022.01.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 6368422 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 6366268 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6366270 2022.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6366269 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6365914 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6365916 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6365915 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6365911 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6365913 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6365912 2022.01.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6365910 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 82 6365909 2022.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 6360636 2022.01.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6360589 2022.01.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6360590 2022.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6360586 2022.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 24 6360583 2022.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6360588 2022.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6360584 2022.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6360585 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6360587 2022.01.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6360582 2022.01.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6360581 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6359697 2022.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6359696 2022.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6359695 2022.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6359694 2022.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6359692 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6359693 2022.01.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6359690 2022.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6359689 2022.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6359688 2022.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6359691 2022.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6359687 2022.01.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6355777 2022.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6355775 2022.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6355774 2022.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6355772 2022.01.10 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 6355776 2022.01.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 6355773 2022.01.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6349531 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6349530 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6349528 2022.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6349529 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6349430 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6349428 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6349429 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6349427 2022.01.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6349426 2022.01.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 5 6349425 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6351259 2022.01.09 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 6342587 2022.01.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6342612 2022.01.07 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6342609 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6342613 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6342608 2022.01.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6342602 2022.01.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6342598 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6342592 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6342606 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6342604 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 22 6342597 2022.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6342615 2022.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6342614 2022.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6342610 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6342618 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6342617 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6342611 2022.01.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 6342619 2022.01.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6342675 2022.01.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6342651 2022.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6342673 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6342671 2022.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6342656 2022.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6342654 2022.01.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 6342677 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6342664 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6342669 2022.01.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 6342674 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6342661 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6342655 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6342652 2022.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 6342672 2022.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6342662 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6342653 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6342670 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6342676 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 6342667 2022.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6342666 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6342665 2022.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6342660 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6342668 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6342658 2022.01.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6342657 2022.01.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6342659 2022.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6342663 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6334068 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6334069 2022.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6334070 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6333805 2022.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6333804 2022.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6333769 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6333771 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 6333770 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6333768 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6333767 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6333766 2022.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6333764 2022.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6333765 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6333763 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 23 6333762 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6333761 2022.01.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6331454 2022.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6331453 2022.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6331452 2022.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6331451 2022.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6331450 2022.01.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6331448 2022.01.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6331449 2022.01.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6331447 2022.01.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6331445 2022.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 6331446 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6329297 2022.01.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6329296 2022.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6329295 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6329294 2022.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6329293 2022.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6329292 2022.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6329291 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6329289 2022.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6329290 2022.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6327016 2022.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 6327015 2022.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6327014 2022.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6327011 2022.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6327013 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6327010 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6327012 2022.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 6327009 2022.01.03 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6327006 2022.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6327008 2022.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6327007 2022.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6326396 2022.01.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6326397 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6326398 2022.01.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6326399 2022.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6326400 2022.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6326401 2022.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6324793 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6324805 2022.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6324802 2022.01.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6324801 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6324792 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6324823 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6324828 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6324827 2022.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 6324826 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6324829 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6324830 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6324846 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6324847 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6324819 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6324817 2022.01.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 6324818 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 6324789 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6324813 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6324808 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6324810 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6324812 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324790 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6324820 2022.01.02 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6324932 2022.01.02 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6327451 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6324943 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6324874 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 6324821 2022.01.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6324947 2022.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6324951 2022.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 15 6324889 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6324938 2022.01.02 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6324893 2022.01.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6324871 2022.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6324903 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6324908 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6324868 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6324940 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 6324870 2022.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6324869 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6324887 2022.01.02 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6324883 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6314169 2022.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6314145 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6314144 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6314142 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6314143 2022.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6314141 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6314140 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6314138 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6314139 2022.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6314136 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6314137 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6314135 2022.01.01 mapa