DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP RD. Obserwator: Ryszard Dworak

Liczba gatunków: 175

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 346 4779 78 78 0 7 34 37
2 232 2090 90 69 0 6 25 38
3 306 2632 111 88 0 8 39 41
4 390 1387 150 122 0 13 62 47
5 445 1301 175 124 0 21 56 47
6 18 46 175 18 0 0 10 8
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8606547 2023.06.07 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8606548 2023.06.07 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8606549 2023.06.07 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8606550 2023.06.07 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8606551 2023.06.07 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8606552 2023.06.07 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8606553 2023.06.07 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 8606554 2023.06.07 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8606555 2023.06.07 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8606556 2023.06.07 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8606557 2023.06.07 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8606558 2023.06.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8606559 2023.06.07 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8606560 2023.06.07 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8606561 2023.06.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8606562 2023.06.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8606563 2023.06.07 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8606564 2023.06.07 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8557279 2023.05.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8557280 2023.05.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8557277 2023.05.29 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8557278 2023.05.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8557276 2023.05.29 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8557274 2023.05.29 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8557273 2023.05.29 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8557275 2023.05.29 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8557271 2023.05.29 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8557270 2023.05.29 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8557272 2023.05.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8548539 2023.05.28 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8548538 2023.05.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8548535 2023.05.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8548537 2023.05.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8548534 2023.05.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8548532 2023.05.28 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8548529 2023.05.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8548536 2023.05.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8548531 2023.05.28 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8548528 2023.05.28 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8548527 2023.05.28 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 8548530 2023.05.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8548533 2023.05.28 PK
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8548524 2023.05.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8548526 2023.05.28 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8548523 2023.05.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8548525 2023.05.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 8548522 2023.05.28 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 8551961 2023.05.28 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8551962 2023.05.28 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8551963 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8551964 2023.05.28 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8551965 2023.05.28 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8551966 2023.05.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8551967 2023.05.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8551968 2023.05.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8551969 2023.05.28 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8551970 2023.05.28 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8551971 2023.05.28 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8551972 2023.05.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8551973 2023.05.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8551974 2023.05.28 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8542216 2023.05.27 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 8542217 2023.05.27 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8542218 2023.05.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8542219 2023.05.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8542220 2023.05.27 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8542221 2023.05.27 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8542222 2023.05.27 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8523976 2023.05.24 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8523977 2023.05.24 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8523978 2023.05.24 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8523979 2023.05.24 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8523980 2023.05.24 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8523981 2023.05.24 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8523982 2023.05.24 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8523983 2023.05.24 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8523984 2023.05.24 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8523985 2023.05.24 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8523986 2023.05.24 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 8523987 2023.05.24 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8523988 2023.05.24 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8523989 2023.05.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8523990 2023.05.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8523991 2023.05.24 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8523992 2023.05.24 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8523993 2023.05.24 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8518052 2023.05.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8518050 2023.05.23 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8518048 2023.05.23 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8518051 2023.05.23 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8518049 2023.05.23 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8521739 2023.05.23 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8521740 2023.05.23 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8521741 2023.05.23 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8521742 2023.05.23 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8521743 2023.05.23 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8521744 2023.05.23 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8521745 2023.05.23 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8521746 2023.05.23 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8521747 2023.05.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8521748 2023.05.23 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8521749 2023.05.23 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8521750 2023.05.23 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8521751 2023.05.23 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8521752 2023.05.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8521753 2023.05.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8521754 2023.05.23 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 8521755 2023.05.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8521756 2023.05.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8521757 2023.05.23 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8521758 2023.05.23 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8521759 2023.05.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8521760 2023.05.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8521761 2023.05.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 8521762 2023.05.23 PK
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8521763 2023.05.23 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8521764 2023.05.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8521765 2023.05.23 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8521766 2023.05.23 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8521767 2023.05.23 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 8521768 2023.05.23 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8521769 2023.05.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8514826 2023.05.22 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8514825 2023.05.22 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8514822 2023.05.22 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8514819 2023.05.22 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8514820 2023.05.22 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8514824 2023.05.22 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8514821 2023.05.22 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8514818 2023.05.22 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8514817 2023.05.22 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8514823 2023.05.22 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 35 8514812 2023.05.22 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8514810 2023.05.22 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8514814 2023.05.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8514815 2023.05.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8514816 2023.05.22 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8514813 2023.05.22 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8514811 2023.05.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8495534 2023.05.20 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8495531 2023.05.20 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8495530 2023.05.20 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8495528 2023.05.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8495529 2023.05.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8495533 2023.05.20 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8495522 2023.05.20 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8495525 2023.05.20 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8495532 2023.05.20 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8495527 2023.05.20 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8495524 2023.05.20 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8495526 2023.05.20 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8495521 2023.05.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 8495537 2023.05.20 PL
pospolity żuraw, Grus grus 14 8495523 2023.05.20 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8499470 2023.05.20 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8499471 2023.05.20 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8499472 2023.05.20 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8499473 2023.05.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8499474 2023.05.20 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8499475 2023.05.20 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8499476 2023.05.20 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8499477 2023.05.20 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8499478 2023.05.20 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8488252 2023.05.19 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8488250 2023.05.19 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8488253 2023.05.19 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8488251 2023.05.19 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8488249 2023.05.19 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8488254 2023.05.19 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 8488247 2023.05.19 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8488246 2023.05.19 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8488248 2023.05.19 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8488245 2023.05.19 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8488243 2023.05.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8488244 2023.05.19 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 8488242 2023.05.19 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8488241 2023.05.19 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8488239 2023.05.19 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8488238 2023.05.19 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8488237 2023.05.19 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8488234 2023.05.19 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8488235 2023.05.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8488230 2023.05.19 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8488255 2023.05.19 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8488240 2023.05.19 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8488231 2023.05.19 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8488232 2023.05.19 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8488229 2023.05.19 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8488228 2023.05.19 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8488227 2023.05.19 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8488236 2023.05.19 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8488233 2023.05.19 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8485731 2023.05.19 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8485729 2023.05.19 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8485730 2023.05.19 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8485728 2023.05.19 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8485132 2023.05.19 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8485127 2023.05.19 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8485128 2023.05.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8485131 2023.05.19 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8485130 2023.05.19 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8485129 2023.05.19 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8476762 2023.05.16 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8476763 2023.05.16 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8476764 2023.05.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8476765 2023.05.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8476766 2023.05.16 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8476767 2023.05.16 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8476768 2023.05.16 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8476769 2023.05.16 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8476770 2023.05.16 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8476771 2023.05.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8476772 2023.05.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8476773 2023.05.16 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8476774 2023.05.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8476775 2023.05.16 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8476776 2023.05.16 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8457555 2023.05.14 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8457556 2023.05.14 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8457557 2023.05.14 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8457558 2023.05.14 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8457559 2023.05.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8457560 2023.05.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8457561 2023.05.14 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8457562 2023.05.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8457563 2023.05.14 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8457564 2023.05.14 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8457565 2023.05.14 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8457566 2023.05.14 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8457567 2023.05.14 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8457568 2023.05.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8457569 2023.05.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8457570 2023.05.14 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8457571 2023.05.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 8457572 2023.05.14 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8449864 2023.05.13 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8449865 2023.05.13 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8449866 2023.05.13 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8449867 2023.05.13 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8449868 2023.05.13 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8449869 2023.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8449870 2023.05.13 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8449871 2023.05.13 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8449872 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8449873 2023.05.13 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8449874 2023.05.13 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8449875 2023.05.13 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8449876 2023.05.13 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8449877 2023.05.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8449878 2023.05.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8449879 2023.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 8449880 2023.05.13 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 16 8449881 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8449882 2023.05.13 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8449883 2023.05.13 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8449884 2023.05.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8449885 2023.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8449886 2023.05.13 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8449887 2023.05.13 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8449888 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8449889 2023.05.13 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8449890 2023.05.13 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8449891 2023.05.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8449892 2023.05.13 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8449893 2023.05.13 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8449894 2023.05.13 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8449895 2023.05.13 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8449896 2023.05.13 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8449897 2023.05.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8449898 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8449899 2023.05.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8449900 2023.05.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8449901 2023.05.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8449902 2023.05.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8449903 2023.05.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8449904 2023.05.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8449905 2023.05.13 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8449906 2023.05.13 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8449907 2023.05.13 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8449908 2023.05.13 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8449909 2023.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8449910 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8449911 2023.05.13 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8449912 2023.05.13 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8449913 2023.05.13 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8449914 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8449915 2023.05.13 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8449916 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8449917 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8449918 2023.05.13 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 8449919 2023.05.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8449920 2023.05.13 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8449921 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8449922 2023.05.13 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8449923 2023.05.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8449924 2023.05.13 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8449925 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8449926 2023.05.13 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8449927 2023.05.13 PK
pospolity żuraw, Grus grus 3 8449928 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8449929 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8449930 2023.05.13 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8449931 2023.05.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8449932 2023.05.13 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8449933 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8412999 2023.05.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8412995 2023.05.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8412996 2023.05.09 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8412994 2023.05.09 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8412997 2023.05.09 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8412998 2023.05.09 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8412993 2023.05.09 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8412992 2023.05.09 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8412991 2023.05.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8412989 2023.05.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8412990 2023.05.09 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8412988 2023.05.09 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8412984 2023.05.09 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8412982 2023.05.09 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8412981 2023.05.09 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8412986 2023.05.09 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8412985 2023.05.09 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8412978 2023.05.09 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8412983 2023.05.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8412987 2023.05.09 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8412979 2023.05.09 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8412980 2023.05.09 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 8412976 2023.05.09 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8412977 2023.05.09 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8412975 2023.05.09 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8409911 2023.05.08 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8409912 2023.05.08 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 8409913 2023.05.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8409914 2023.05.08 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8409917 2023.05.08 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8409918 2023.05.08 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8409919 2023.05.08 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8397994 2023.05.07 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8397995 2023.05.07 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8397996 2023.05.07 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8397997 2023.05.07 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8397998 2023.05.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 8397999 2023.05.07 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8398000 2023.05.07 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8398001 2023.05.07 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8398002 2023.05.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8398003 2023.05.07 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 8398004 2023.05.07 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8398005 2023.05.07 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8398006 2023.05.07 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8398007 2023.05.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8398008 2023.05.07 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8398009 2023.05.07 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8398010 2023.05.07 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8398011 2023.05.07 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 8398012 2023.05.07 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8391425 2023.05.06 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8391426 2023.05.06 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8391424 2023.05.06 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8391423 2023.05.06 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8391437 2023.05.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8391442 2023.05.06 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8391439 2023.05.06 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8391434 2023.05.06 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8391438 2023.05.06 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8391436 2023.05.06 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8391432 2023.05.06 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8391433 2023.05.06 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8391435 2023.05.06 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8391431 2023.05.06 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8391441 2023.05.06 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8391429 2023.05.06 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8391430 2023.05.06 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8391427 2023.05.06 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8391440 2023.05.06 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8391428 2023.05.06 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8391420 2023.05.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8391421 2023.05.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8391419 2023.05.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8391418 2023.05.06 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8391416 2023.05.06 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8391415 2023.05.06 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8391417 2023.05.06 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8391414 2023.05.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8391413 2023.05.06 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8391412 2023.05.06 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8391410 2023.05.06 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8391408 2023.05.06 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8391411 2023.05.06 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8391409 2023.05.06 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8391407 2023.05.06 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8391406 2023.05.06 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8391615 2023.05.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8391616 2023.05.06 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8382471 2023.05.05 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8382472 2023.05.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 8382473 2023.05.05 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8382470 2023.05.05 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8382468 2023.05.05 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8382469 2023.05.05 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8382466 2023.05.05 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8382467 2023.05.05 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8382465 2023.05.05 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8382464 2023.05.05 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8365069 2023.05.03 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 8365070 2023.05.03 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8365071 2023.05.03 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8365072 2023.05.03 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8365073 2023.05.03 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8365074 2023.05.03 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8365075 2023.05.03 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8365076 2023.05.03 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8365077 2023.05.03 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8365078 2023.05.03 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8365079 2023.05.03 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8365080 2023.05.03 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8365081 2023.05.03 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8365082 2023.05.03 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8365083 2023.05.03 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8365084 2023.05.03 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8365085 2023.05.03 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8365086 2023.05.03 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8365087 2023.05.03 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 14 8365088 2023.05.03 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8365089 2023.05.03 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8365154 2023.05.03 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8365155 2023.05.03 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8365157 2023.05.03 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8354413 2023.05.02 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8354412 2023.05.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8354411 2023.05.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8354416 2023.05.02 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8354417 2023.05.02 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8354414 2023.05.02 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8354410 2023.05.02 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8354409 2023.05.02 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8354407 2023.05.02 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8354403 2023.05.02 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8354408 2023.05.02 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8354404 2023.05.02 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8354405 2023.05.02 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 8354401 2023.05.02 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8354406 2023.05.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8354402 2023.05.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8354400 2023.05.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8354418 2023.05.02 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8354398 2023.05.02 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8354394 2023.05.02 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8354396 2023.05.02 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8354395 2023.05.02 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8354393 2023.05.02 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8354397 2023.05.02 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8354392 2023.05.02 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8354399 2023.05.02 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8354389 2023.05.02 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 8354390 2023.05.02 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 8354391 2023.05.02 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8354388 2023.05.02 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 8354387 2023.05.02 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8354386 2023.05.02 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8360721 2023.05.02 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8360722 2023.05.02 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8370402 2023.05.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8329927 2023.04.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8329928 2023.04.30 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8329925 2023.04.30 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8329924 2023.04.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8329923 2023.04.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8329926 2023.04.30 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8334082 2023.04.30 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8334083 2023.04.30 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8334084 2023.04.30 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8334085 2023.04.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8334086 2023.04.30 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8323839 2023.04.29 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8323837 2023.04.29 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8323836 2023.04.29 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8323838 2023.04.29 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8323840 2023.04.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8323835 2023.04.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8323834 2023.04.29 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8323832 2023.04.29 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8323831 2023.04.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 8323833 2023.04.29 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8323830 2023.04.29 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8314710 2023.04.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8314709 2023.04.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8314707 2023.04.28 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8314705 2023.04.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8314708 2023.04.28 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8314706 2023.04.28 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8314704 2023.04.28 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8314703 2023.04.28 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8314702 2023.04.28 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8314701 2023.04.28 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8314726 2023.04.28 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8314725 2023.04.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8314722 2023.04.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8314724 2023.04.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8314723 2023.04.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8314720 2023.04.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8314719 2023.04.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8314717 2023.04.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8314721 2023.04.28 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 8314718 2023.04.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8314716 2023.04.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8314715 2023.04.28 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8314714 2023.04.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8314713 2023.04.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8314712 2023.04.28 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8314711 2023.04.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8284388 2023.04.23 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8284389 2023.04.23 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8284380 2023.04.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8284390 2023.04.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8284386 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8284383 2023.04.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8284382 2023.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8284384 2023.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8284385 2023.04.23 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8284381 2023.04.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 8284387 2023.04.23 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8284379 2023.04.23 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8280671 2023.04.23 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8280667 2023.04.23 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8280669 2023.04.23 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8280668 2023.04.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8280670 2023.04.23 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8280662 2023.04.23 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8280666 2023.04.23 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8280664 2023.04.23 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8280665 2023.04.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8280663 2023.04.23 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 8280661 2023.04.23 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 35 8280660 2023.04.23 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8280659 2023.04.23 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 8280686 2023.04.23 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8280684 2023.04.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8280683 2023.04.23 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 8280687 2023.04.23 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 8280685 2023.04.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8280681 2023.04.23 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8280682 2023.04.23 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8280680 2023.04.23 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8280679 2023.04.23 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8280678 2023.04.23 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8280677 2023.04.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8280675 2023.04.23 PK
pospolity łyska, Fulica atra 6 8280676 2023.04.23 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8280674 2023.04.23 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8280673 2023.04.23 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 8280672 2023.04.23 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 8280702 2023.04.23 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8280703 2023.04.23 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8280698 2023.04.23 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8280701 2023.04.23 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8280700 2023.04.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8280699 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 8280697 2023.04.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8280695 2023.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8280696 2023.04.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8280694 2023.04.23 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8280693 2023.04.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8280691 2023.04.23 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8280692 2023.04.23 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 8280690 2023.04.23 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8280688 2023.04.23 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 8280689 2023.04.23 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8282210 2023.04.22 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8282211 2023.04.22 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8282212 2023.04.22 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8282213 2023.04.22 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8282214 2023.04.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8282215 2023.04.22 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8282217 2023.04.22 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8282218 2023.04.22 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8257629 2023.04.21 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8257628 2023.04.21 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8257626 2023.04.21 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8257627 2023.04.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8257625 2023.04.21 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8257623 2023.04.21 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8257622 2023.04.21 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8257624 2023.04.21 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8257621 2023.04.21 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8247105 2023.04.19 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8247106 2023.04.19 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8247104 2023.04.19 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8247103 2023.04.19 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8247107 2023.04.19 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8247101 2023.04.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8247102 2023.04.19 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8247099 2023.04.19 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8247100 2023.04.19 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8238472 2023.04.18 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8238473 2023.04.18 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8238474 2023.04.18 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8238475 2023.04.18 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 8238476 2023.04.18 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8238477 2023.04.18 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8238478 2023.04.18 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8238479 2023.04.18 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8238480 2023.04.18 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8243668 2023.04.18 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8243669 2023.04.18 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8243670 2023.04.18 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 8243671 2023.04.18 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8243672 2023.04.18 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8243673 2023.04.18 PK
pospolity łyska, Fulica atra 3 8243674 2023.04.18 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8243675 2023.04.18 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8243676 2023.04.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8243677 2023.04.18 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8243678 2023.04.18 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8243679 2023.04.18 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8223130 2023.04.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8223128 2023.04.16 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8223129 2023.04.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8223126 2023.04.16 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8223127 2023.04.16 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8223124 2023.04.16 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8223125 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8222069 2023.04.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8222065 2023.04.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8222066 2023.04.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8222068 2023.04.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8222070 2023.04.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8222067 2023.04.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8222063 2023.04.16 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 8222060 2023.04.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 8222061 2023.04.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8222064 2023.04.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 8222059 2023.04.16 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 15 8222058 2023.04.16 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 90 8222062 2023.04.16 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8227359 2023.04.16 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8227360 2023.04.16 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8227361 2023.04.16 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8227362 2023.04.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8227363 2023.04.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8227364 2023.04.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8227365 2023.04.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8227366 2023.04.16 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8227367 2023.04.16 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8227368 2023.04.16 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8227369 2023.04.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8227370 2023.04.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8227371 2023.04.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8227372 2023.04.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8227373 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8213094 2023.04.15 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8213095 2023.04.15 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8213096 2023.04.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8213097 2023.04.15 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8213098 2023.04.15 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 45 8187405 2023.04.11 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 8187402 2023.04.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8187403 2023.04.11 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8187404 2023.04.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 8187406 2023.04.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8187407 2023.04.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8187408 2023.04.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8187409 2023.04.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8187410 2023.04.11 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8188582 2023.04.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8188583 2023.04.11 PK
pospolity żuraw, Grus grus 15 8188584 2023.04.11 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8188585 2023.04.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 8188588 2023.04.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8188589 2023.04.11 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8188590 2023.04.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8176600 2023.04.10 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8176601 2023.04.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8176602 2023.04.10 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8176603 2023.04.10 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8176604 2023.04.10 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8176605 2023.04.10 PK
pospolity łyska, Fulica atra 3 8176606 2023.04.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8176607 2023.04.10 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8176608 2023.04.10 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8176609 2023.04.10 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8176610 2023.04.10 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8176611 2023.04.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8176612 2023.04.10 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 8176613 2023.04.10 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8176614 2023.04.10 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8176615 2023.04.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8176616 2023.04.10 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8176617 2023.04.10 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 8176618 2023.04.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8176619 2023.04.10 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8176620 2023.04.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8176621 2023.04.10 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8176622 2023.04.10 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8176623 2023.04.10 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8176624 2023.04.10 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8176625 2023.04.10 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8179706 2023.04.10 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8179707 2023.04.10 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8179708 2023.04.10 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8179709 2023.04.10 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8179710 2023.04.10 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8179711 2023.04.10 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8179712 2023.04.10 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8179713 2023.04.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8179714 2023.04.10 PK
pospolity kruk, Corvus corax 3 8179715 2023.04.10 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8179716 2023.04.10 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 19 8179717 2023.04.10 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8163422 2023.04.08 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8163423 2023.04.08 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8163424 2023.04.08 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8163425 2023.04.08 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8163426 2023.04.08 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 8163427 2023.04.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8163428 2023.04.08 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 8163429 2023.04.08 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8163430 2023.04.08 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8163431 2023.04.08 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8163432 2023.04.08 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8157074 2023.04.07 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 8157075 2023.04.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8157076 2023.04.07 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 12 8157077 2023.04.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8157078 2023.04.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8157079 2023.04.07 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8157080 2023.04.07 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8157081 2023.04.07 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8157083 2023.04.07 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8157084 2023.04.07 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8157085 2023.04.07 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8157086 2023.04.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8157087 2023.04.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8157088 2023.04.07 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8146083 2023.04.05 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8146084 2023.04.05 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8146085 2023.04.05 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8146086 2023.04.05 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8146087 2023.04.05 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 8146088 2023.04.05 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8146089 2023.04.05 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8146090 2023.04.05 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8146091 2023.04.05 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8146092 2023.04.05 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8135583 2023.04.03 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8135582 2023.04.03 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8128992 2023.04.02 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8128995 2023.04.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 8128997 2023.04.02 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 8128994 2023.04.02 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8128990 2023.04.02 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8128993 2023.04.02 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8128989 2023.04.02 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8128987 2023.04.02 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8128988 2023.04.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8128985 2023.04.02 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8128986 2023.04.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8128984 2023.04.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8128980 2023.04.02 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8128982 2023.04.02 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8128981 2023.04.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8128983 2023.04.02 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8128975 2023.04.02 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8128974 2023.04.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8128978 2023.04.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8128977 2023.04.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8128979 2023.04.02 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8128972 2023.04.02 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8128973 2023.04.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8128976 2023.04.02 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8128999 2023.04.02 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8128970 2023.04.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8128971 2023.04.02 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8128991 2023.04.02 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8128996 2023.04.02 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8128998 2023.04.02 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8125371 2023.04.01 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8125353 2023.04.01 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8125096 2023.04.01 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8125053 2023.04.01 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8125090 2023.04.01 PK
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 8124978 2023.04.01 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 8124987 2023.04.01 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8124983 2023.04.01 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8124982 2023.04.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8124986 2023.04.01 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8125006 2023.04.01 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8124981 2023.04.01 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 8124979 2023.04.01 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8124977 2023.04.01 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8124984 2023.04.01 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8124992 2023.04.01 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8124985 2023.04.01 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 8125369 2023.04.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8125075 2023.04.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8125276 2023.04.01 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8125277 2023.04.01 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8125348 2023.04.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8125288 2023.04.01 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8125349 2023.04.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8125347 2023.04.01 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8125076 2023.04.01 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8125345 2023.04.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8125365 2023.04.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8125074 2023.04.01 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8125091 2023.04.01 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8125097 2023.04.01 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8125054 2023.04.01 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8125101 2023.04.01 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8125344 2023.04.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8125285 2023.04.01 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8125073 2023.04.01 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8125030 2023.04.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8125103 2023.04.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8125286 2023.04.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8125367 2023.04.01 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8125119 2023.04.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8125104 2023.04.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8125100 2023.04.01 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8125296 2023.04.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8125287 2023.04.01 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8125366 2023.04.01 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8125102 2023.04.01 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 8125093 2023.04.01 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8125094 2023.04.01 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8125354 2023.04.01 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8125042 2023.04.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8125283 2023.04.01 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8125089 2023.04.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8125070 2023.04.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8125355 2023.04.01 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8125099 2023.04.01 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8125346 2023.04.01 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8125350 2023.04.01 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8125356 2023.04.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8125071 2023.04.01 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8124976 2023.04.01 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8125077 2023.04.01 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8125041 2023.04.01 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8125040 2023.04.01 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8125357 2023.04.01 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8125092 2023.04.01 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8125098 2023.04.01 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8125029 2023.04.01 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8125027 2023.04.01 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8124989 2023.04.01 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8124988 2023.04.01 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8125072 2023.04.01 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 8124991 2023.04.01 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8125026 2023.04.01 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 8124990 2023.04.01 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8125084 2023.04.01 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8125043 2023.04.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8091366 2023.03.26 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8091365 2023.03.26 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8091363 2023.03.26 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8091361 2023.03.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8091364 2023.03.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 8091362 2023.03.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8091359 2023.03.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8091358 2023.03.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8091360 2023.03.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8091357 2023.03.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8091356 2023.03.26 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8091354 2023.03.26 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8091353 2023.03.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 16 8091355 2023.03.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8069031 2023.03.24 PK
pospolity żuraw, Grus grus 3 8069032 2023.03.24 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8069033 2023.03.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8069034 2023.03.24 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 8069050 2023.03.24 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8069049 2023.03.24 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8069048 2023.03.24 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8069045 2023.03.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8069047 2023.03.24 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8069046 2023.03.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8069043 2023.03.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8069044 2023.03.24 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8069042 2023.03.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 8069041 2023.03.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 8069039 2023.03.24 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 8069038 2023.03.24 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8069036 2023.03.24 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8069040 2023.03.24 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8069035 2023.03.24 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 8069037 2023.03.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 8069028 2023.03.24 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8069025 2023.03.24 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8069030 2023.03.24 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8069027 2023.03.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 8069026 2023.03.24 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8069024 2023.03.24 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8069029 2023.03.24 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8069023 2023.03.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8069022 2023.03.24 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8069020 2023.03.24 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8069021 2023.03.24 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8069019 2023.03.24 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8069018 2023.03.24 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 9 8069017 2023.03.24 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 8069015 2023.03.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8069016 2023.03.24 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 8064624 2023.03.23 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8064625 2023.03.23 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8064626 2023.03.23 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8064627 2023.03.23 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8064628 2023.03.23 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8064629 2023.03.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8064630 2023.03.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8064631 2023.03.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8064632 2023.03.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8064633 2023.03.23 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8034397 2023.03.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 8034398 2023.03.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8034396 2023.03.19 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8034394 2023.03.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8034395 2023.03.19 PK
pospolity łyska, Fulica atra 60 8034393 2023.03.19 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8034391 2023.03.19 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8034392 2023.03.19 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8034055 2023.03.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8034054 2023.03.19 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8034085 2023.03.19 PK