Pełna lista obserwacji drużyny

Agnieszka Białostocka : Agnieszka Białostocka


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7472360 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7468871 2022.10.01 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7468873 2022.10.01 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7468872 2022.10.01 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 7467264 2022.10.01 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7448598 2022.09.25 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7448306 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7447828 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7447826 2022.09.25 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7447827 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7447829 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7447823 2022.09.25 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 7447825 2022.09.25 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7447824 2022.09.25 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7447822 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7447821 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7447820 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7444135 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7444137 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7444136 2022.09.24 PL mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 7444133 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7442099 2022.09.24 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7442098 2022.09.24 PL mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 7442100 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7441510 2022.09.24 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7438957 2022.09.23 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7438958 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7438955 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7438956 2022.09.23 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7424253 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7424128 2022.09.18 MZ mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7424051 2022.09.18 MZ mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7424055 2022.09.18 MZ mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7423885 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7423884 2022.09.18 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7420838 2022.09.17 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7420837 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7420835 2022.09.17 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7420834 2022.09.17 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 7420836 2022.09.17 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 7420832 2022.09.17 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 7420833 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7420830 2022.09.17 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7420831 2022.09.17 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7420829 2022.09.17 MZ mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7420827 2022.09.17 MZ mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 7420828 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7420499 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 17 7403874 2022.09.11 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7403671 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7403656 2022.09.11 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 7403875 2022.09.11 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7403876 2022.09.11 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7401279 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7401274 2022.09.10 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7401277 2022.09.10 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 7401273 2022.09.10 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 7401275 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7401271 2022.09.10 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 7401270 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7401276 2022.09.10 MZ mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 7401268 2022.09.10 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7401269 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7401267 2022.09.10 MZ mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7401272 2022.09.10 MZ mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7401266 2022.09.10 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 7401278 2022.09.10 MZ mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7401265 2022.09.10 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7382823 2022.09.04 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7356295 2022.08.27 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7339874 2022.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7334359 2022.08.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7334156 2022.08.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7334154 2022.08.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7334157 2022.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7334155 2022.08.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 7334151 2022.08.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7334153 2022.08.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7334152 2022.08.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 7334150 2022.08.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7334149 2022.08.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7333962 2022.08.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 7333961 2022.08.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7333959 2022.08.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7333960 2022.08.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7333957 2022.08.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7333958 2022.08.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7333956 2022.08.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7333951 2022.08.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 7333954 2022.08.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7333950 2022.08.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7333953 2022.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7333952 2022.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7333949 2022.08.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7333955 2022.08.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7333948 2022.08.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 7332239 2022.08.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7332238 2022.08.18 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7332147 2022.08.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7332146 2022.08.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7332145 2022.08.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7332144 2022.08.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 7332143 2022.08.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 7332141 2022.08.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7332142 2022.08.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7332139 2022.08.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7332137 2022.08.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7332138 2022.08.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7332140 2022.08.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7332136 2022.08.18 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 7332135 2022.08.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7331869 2022.08.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7331222 2022.08.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7331148 2022.08.18 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7331147 2022.08.18 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7331149 2022.08.18 OP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7330999 2022.08.18 ŚL mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 7328434 2022.08.17 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7328083 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7328081 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7328084 2022.08.17 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7328082 2022.08.17 ŚL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7328080 2022.08.17 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7325957 2022.08.16 ŚL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7325091 2022.08.16 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7325092 2022.08.16 ŚL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 7325090 2022.08.16 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7320966 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7320965 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7320922 2022.08.15 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7320923 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7320921 2022.08.15 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7320920 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 7320896 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7320895 2022.08.15 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7320894 2022.08.15 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7320897 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 20 7320892 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 7320890 2022.08.15 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7320891 2022.08.15 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 7320893 2022.08.15 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 10 7320889 2022.08.15 MP mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7320888 2022.08.15 MP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7320887 2022.08.15 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7320886 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7320541 2022.08.15 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7320542 2022.08.15 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7320540 2022.08.15 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7320486 2022.08.15 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7320493 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7320485 2022.08.15 MP mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 7320484 2022.08.15 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7320487 2022.08.15 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7320292 2022.08.15 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7317130 2022.08.14 ŚL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7317118 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7316628 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7316627 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7316626 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 7316625 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7316624 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 7316623 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7316490 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7316488 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7316489 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7316246 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 7316150 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 7316149 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7316147 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7316148 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7316144 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 7316146 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 7316145 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7316143 2022.08.14 ŚL mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7316142 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 7316141 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7316140 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7316019 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7315970 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7315971 2022.08.14 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 7315910 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7315685 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 7315684 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 7315682 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 7315683 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7290683 2022.08.06 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7290338 2022.08.06 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7286799 2022.08.04 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7286798 2022.08.04 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7286800 2022.08.04 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7286797 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7286796 2022.08.04 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7286795 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7286793 2022.08.04 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7286794 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7286778 2022.08.04 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7286779 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7286764 2022.08.04 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7286765 2022.08.04 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7286740 2022.08.04 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7286739 2022.08.04 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7286738 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7286737 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7286736 2022.08.04 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7276685 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7275866 2022.07.31 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7275861 2022.07.31 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7275787 2022.07.31 MB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7275764 2022.07.31 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7275670 2022.07.31 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7275671 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7275629 2022.07.31 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7275623 2022.07.31 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7275611 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7275574 2022.07.31 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7275564 2022.07.31 MB mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7275563 2022.07.31 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7275558 2022.07.31 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7275557 2022.07.31 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 7275540 2022.07.31 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7275538 2022.07.31 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7275539 2022.07.31 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 7275492 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 7275490 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7275491 2022.07.31 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7275488 2022.07.31 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 7275489 2022.07.31 PM mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 7275486 2022.07.31 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 7275487 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7275452 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 7275451 2022.07.31 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7275928 2022.07.31 MB mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 7268349 2022.07.28 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 7 7268350 2022.07.28 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7268348 2022.07.28 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7268172 2022.07.28 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7256090 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7255823 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7256172 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 7256173 2022.07.24 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7253448 2022.07.23 MZ mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7253452 2022.07.23 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7252997 2022.07.23 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7252996 2022.07.23 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7252995 2022.07.23 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7252994 2022.07.23 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7252991 2022.07.23 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7252992 2022.07.23 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7252990 2022.07.23 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7252989 2022.07.23 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7252993 2022.07.23 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7252988 2022.07.23 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7252987 2022.07.23 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7252986 2022.07.23 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7253449 2022.07.23 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7248600 2022.07.21 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 7248550 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 7248548 2022.07.21 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7248549 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7248547 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 7235175 2022.07.17 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7231013 2022.07.16 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7230813 2022.07.16 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7230814 2022.07.16 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7230812 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7230644 2022.07.16 WM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 10 7230643 2022.07.16 WM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 7230606 2022.07.16 WM mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7230599 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 10 7230591 2022.07.16 WM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7230550 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7230549 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 7230547 2022.07.16 WM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7230548 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7230544 2022.07.16 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7230542 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7230541 2022.07.16 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7230540 2022.07.16 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7230536 2022.07.16 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7230526 2022.07.16 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7230502 2022.07.16 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7230501 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7230485 2022.07.16 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 7230458 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 7227985 2022.07.15 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7227991 2022.07.15 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7227988 2022.07.15 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7227989 2022.07.15 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7227987 2022.07.15 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7227986 2022.07.15 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7227990 2022.07.15 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7227984 2022.07.15 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7227983 2022.07.15 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7222549 2022.07.13 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7222532 2022.07.13 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7222474 2022.07.13 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7222472 2022.07.13 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7222473 2022.07.13 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7222471 2022.07.13 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7219832 2022.07.12 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7219830 2022.07.12 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 7219831 2022.07.12 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7219829 2022.07.12 WM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 5 7217070 2022.07.11 WM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7217069 2022.07.11 WM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7217068 2022.07.11 WM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 7217067 2022.07.11 WM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7217066 2022.07.11 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7217014 2022.07.11 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7217013 2022.07.11 WM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7205032 2022.07.08 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7187872 2022.07.03 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7187699 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7187698 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7187687 2022.07.03 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7187613 2022.07.03 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7187527 2022.07.03 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7187528 2022.07.03 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7187341 2022.07.03 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7187316 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7187286 2022.07.03 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7187183 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7172353 2022.06.29 MZ mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7172327 2022.06.29 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7172260 2022.06.29 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7172254 2022.06.29 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7172241 2022.06.29 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7172240 2022.06.29 MZ mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 7166757 2022.06.27 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7165565 2022.06.27 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7165352 2022.06.27 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7165353 2022.06.27 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 7161870 2022.06.26 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7161869 2022.06.26 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 7161868 2022.06.26 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7161867 2022.06.26 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7156085 2022.06.25 WM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7156083 2022.06.25 WM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7156084 2022.06.25 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7155707 2022.06.25 WM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7155706 2022.06.25 WM mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7155569 2022.06.25 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7133796 2022.06.19 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7128555 2022.06.18 ŁD mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 7128553 2022.06.18 ŁD mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7128554 2022.06.18 ŁD mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7128463 2022.06.18 ŁD mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7128459 2022.06.18 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 7118900 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7118899 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7118886 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 7118891 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 23 7118898 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 60 7118876 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 7118895 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 300 7118889 2022.06.16 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 7118874 2022.06.16 ŁD mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7118896 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7118890 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7118897 2022.06.16 ŁD mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7118789 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7118788 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7118759 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7118761 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7118760 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7118758 2022.06.16 ŁD mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7118757 2022.06.16 ŁD mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 7118756 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7118708 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 7118515 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7118395 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7118384 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7118251 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7118181 2022.06.16 ŁD mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 17 7118180 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7118142 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7118050 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7118047 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7118031 2022.06.16 ŁD mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7118030 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7118000 2022.06.16 ŁD mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7118001 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 7 7118002 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7117998 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 7117999 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7117997 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7117994 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 7117993 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 7117992 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 7117991 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7117962 2022.06.16 ŁD mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7117961 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 7117940 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 6 7117939 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7117938 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7117904 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7111565 2022.06.14 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7103403 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7103402 2022.06.12 MZ mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7103401 2022.06.12 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7103400 2022.06.12 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 7096125 2022.06.11 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7096126 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7096124 2022.06.11 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 7094732 2022.06.10 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7094731 2022.06.10 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 7093968 2022.06.10 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 7092329 2022.06.10 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7092327 2022.06.10 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7080306 2022.06.07 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7080305 2022.06.07 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7078428 2022.06.06 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7068727 2022.06.05 WM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7068598 2022.06.05 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7068470 2022.06.05 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7068350 2022.06.05 WM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7068264 2022.06.05 WM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7068237 2022.06.05 WM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7068234 2022.06.05 WM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7068228 2022.06.05 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7068227 2022.06.05 WM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 7068223 2022.06.05 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7068201 2022.06.05 WM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7065977 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7062748 2022.06.04 WM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7062747 2022.06.04 WM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7062645 2022.06.04 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7062646 2022.06.04 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7062644 2022.06.04 WM mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 7062532 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7062530 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7062461 2022.06.04 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7062460 2022.06.04 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 7062458 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7062457 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7062396 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7062395 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7062370 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7062336 2022.06.04 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7062305 2022.06.04 WM mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 15 7033255 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7033247 2022.05.29 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 7033248 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7033246 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 7033245 2022.05.29 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 7042902 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7032835 2022.05.29 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 7032836 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 7032834 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7032177 2022.05.29 PL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7031594 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7031593 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7031490 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7031466 2022.05.29 PL mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7031390 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7031335 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 7031265 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 7031264 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 7031263 2022.05.29 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7031262 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7031261 2022.05.29 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 7031260 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7031126 2022.05.29 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7031127 2022.05.29 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7031068 2022.05.29 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7031067 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7030960 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7030949 2022.05.29 PL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7030948 2022.05.29 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7030909 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7030908 2022.05.29 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 60 7030907 2022.05.29 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7030874 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7028051 2022.05.28 MZ mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7027885 2022.05.28 ŁD mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7027874 2022.05.28 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7027742 2022.05.28 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7027737 2022.05.28 ŁD mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7027669 2022.05.28 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7027670 2022.05.28 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7027632 2022.05.28 ŁD mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7027629 2022.05.28 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7027630 2022.05.28 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 23 7027594 2022.05.28 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7027593 2022.05.28 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7027592 2022.05.28 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7027591 2022.05.28 ŁD mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7027472 2022.05.28 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7027464 2022.05.28 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7027465 2022.05.28 ŁD mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7027463 2022.05.28 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7027462 2022.05.28 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 7027417 2022.05.28 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7027416 2022.05.28 ŁD mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 7027414 2022.05.28 ŁD mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7027413 2022.05.28 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 7027415 2022.05.28 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7027412 2022.05.28 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 7027411 2022.05.28 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7027410 2022.05.28 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7026782 2022.05.28 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7026781 2022.05.28 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7026779 2022.05.28 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7026778 2022.05.28 ŁD mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6997055 2022.05.22 ŚK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6996384 2022.05.22 ŚK mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6996032 2022.05.22 ŚK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6995962 2022.05.22 ŚK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6992936 2022.05.21 ŚK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 6992935 2022.05.21 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6992586 2022.05.21 ŚK mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6992542 2022.05.21 ŚK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6992543 2022.05.21 ŚK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 6992132 2022.05.21 ŚK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6978033 2022.05.18 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 6978034 2022.05.18 MZ mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 6978032 2022.05.18 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 37 6966008 2022.05.16 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 6954787 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6947263 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6947223 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6947084 2022.05.15 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6946897 2022.05.15 MZ mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6946877 2022.05.15 MZ mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 6946758 2022.05.15 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6946667 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6946562 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 6946329 2022.05.15 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6946328 2022.05.15 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6946330 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6946307 2022.05.15 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6946306 2022.05.15 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6946305 2022.05.15 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6946308 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6945914 2022.05.15 MZ mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6941433 2022.05.14 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6936612 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6936559 2022.05.14 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 6936562 2022.05.14 MZ mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6936560 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 6936561 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6936557 2022.05.14 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6936558 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6936555 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6936556 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 6936553 2022.05.14 MZ mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 6936554 2022.05.14 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6895332 2022.05.08 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6895292 2022.05.08 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 6895291 2022.05.08 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 6895290 2022.05.08 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 6895288 2022.05.08 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 6895287 2022.05.08 MZ mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6895289 2022.05.08 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 6893487 2022.05.08 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6893490 2022.05.08 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6893489 2022.05.08 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 6893486 2022.05.08 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6893491 2022.05.08 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 6893484 2022.05.08 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6893488 2022.05.08 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6893485 2022.05.08 MZ mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6893482 2022.05.08 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6892299 2022.05.08 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 6887767 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6887766 2022.05.07 ŁD mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 6887768 2022.05.07 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6887587 2022.05.07 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 6887588 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6887375 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6887374 2022.05.07 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6887317 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6887279 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6887156 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 6887134 2022.05.07 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6886398 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6886397 2022.05.07 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6886396 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 6886394 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6886392 2022.05.07 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6886395 2022.05.07 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6886393 2022.05.07 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6886391 2022.05.07 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6886390 2022.05.07 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6886387 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6886389 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6886388 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 6886384 2022.05.07 ŁD mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 6886386 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 6886383 2022.05.07 ŁD mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6886385 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 6886381 2022.05.07 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 6886380 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6886382 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6886379 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6886378 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6886376 2022.05.07 ŁD mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 6886377 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6884293 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6884272 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6884271 2022.05.07 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 6866469 2022.05.04 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6866470 2022.05.04 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 6865681 2022.05.04 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6866468 2022.05.04 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6867083 2022.05.04 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6865309 2022.05.04 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6865304 2022.05.04 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 6864245 2022.05.04 MZ mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6860875 2022.05.03 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6858214 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6858213 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 6856884 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6856885 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6854367 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6854343 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 6854297 2022.05.03 WM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 6854196 2022.05.03 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6854194 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 6854189 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6854180 2022.05.03 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6854178 2022.05.03 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6854176 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6854158 2022.05.03 WM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6854159 2022.05.03 WM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6854116 2022.05.03 WM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 6854114 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6854110 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 6854109 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6854105 2022.05.03 WM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6854104 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6854103 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6854068 2022.05.03 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6854039 2022.05.03 WM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6854037 2022.05.03 WM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6854038 2022.05.03 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6848496 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 6848358 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6846610 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6846609 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6846603 2022.05.02 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6846024 2022.05.02 WM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6846015 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6846014 2022.05.02 WM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6845832 2022.05.02 WM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6845833 2022.05.02 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6845574 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6845573 2022.05.02 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6845572 2022.05.02 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6845571 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6845568 2022.05.02 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6845570 2022.05.02 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6845569 2022.05.02 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6845283 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 6845282 2022.05.02 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6845281 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6839211 2022.05.01 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6837578 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 6836477 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6836443 2022.05.01 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6836400 2022.05.01 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6836401 2022.05.01 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6836375 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6836377 2022.05.01 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6836376 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6836374 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6836154 2022.05.01 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6836157 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6836158 2022.05.01 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6836159 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6836150 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6836148 2022.05.01 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6836153 2022.05.01 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6836156 2022.05.01 WM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6836155 2022.05.01 WM mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 6836151 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 6836152 2022.05.01 WM mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 80 6836149 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 6836147 2022.05.01 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6835404 2022.05.01 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6834808 2022.05.01 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6834809 2022.05.01 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6834807 2022.05.01 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6834806 2022.05.01 WM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6825694 2022.04.30 WM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6825272 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 6824180 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6817158 2022.04.29 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6816979 2022.04.29 WM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6816311 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 6816310 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 6809017 2022.04.28 MZ mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6784156 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6783794 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6783563 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6783532 2022.04.24 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6782741 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6782740 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6782739 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6781495 2022.04.24 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6781494 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6781387 2022.04.24 PL mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 40 6781388 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6781193 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 6781192 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6781191 2022.04.24 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6780938 2022.04.24 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6780789 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6780790 2022.04.24 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6776113 2022.04.23 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6776104 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 6776103 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6774996 2022.04.23 PL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6774863 2022.04.23 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6774865 2022.04.23 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6774864 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 20 6774862 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 6774860 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6774857 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6774861 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6774859 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6774858 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6774856 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6774855 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6774209 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6774208 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6774176 2022.04.23 PL mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 6773976 2022.04.23 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6773686 2022.04.23 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6772902 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 6772706 2022.04.23 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 6772657 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6772531 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6772503 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 6772502 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6772520 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6772519 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6772515 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6772518 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 6772517 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6772516 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 6772513 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 6772512 2022.04.23 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6772510 2022.04.23 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 6772514 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 6772508 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 6772506 2022.04.23 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6772511 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6772505 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6772507 2022.04.23 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6772509 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6771837 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6771748 2022.04.23 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6771746 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6771747 2022.04.23 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6771628 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 6771319 2022.04.23 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6771315 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 20 6771318 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6771317 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6771314 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 6771316 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 6771312 2022.04.23 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6771313 2022.04.23 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6771068 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6771012 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6771005 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 6771004 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6771003 2022.04.23 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6770475 2022.04.23 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6746307 2022.04.18 WM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6726119 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6726081 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6726057 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6726056 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6726055 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6725887 2022.04.16 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6725832 2022.04.16 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6725831 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6721128 2022.04.15 WM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6719044 2022.04.15 WM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6715494 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6715495 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6714762 2022.04.14 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6714755 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 6714754 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6714752 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 6714753 2022.04.14 WM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6714751 2022.04.14 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6714647 2022.04.14 WM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6714646 2022.04.14 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6714644 2022.04.14 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6714643 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6714642 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 6714637 2022.04.14 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6714636 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 6714638 2022.04.14 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6714635 2022.04.14 WM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 6714633 2022.04.14 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6714632 2022.04.14 WM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6714634 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6714631 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6714630 2022.04.14 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 6714628 2022.04.14 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6714629 2022.04.14 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6714627 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 6714626 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6714624 2022.04.14 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6714625 2022.04.14 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6713515 2022.04.14 WM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6711973 2022.04.14 WM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6699378 2022.04.12 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6679933 2022.04.09 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6679932 2022.04.09 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6679880 2022.04.09 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6679872 2022.04.09 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6679414 2022.04.09 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6679230 2022.04.09 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6679109 2022.04.09 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6678955 2022.04.09 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6678954 2022.04.09 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6678956 2022.04.09 MZ mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6678952 2022.04.09 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6678957 2022.04.09 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6678953 2022.04.09 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6678478 2022.04.09 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6678410 2022.04.09 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 6678348 2022.04.09 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6678342 2022.04.09 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6678341 2022.04.09 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6653008 2022.04.03 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6652739 2022.04.03 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6652415 2022.04.03 WM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6650441 2022.04.03 WM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 6650422 2022.04.03 WM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6650396 2022.04.03 WM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6650325 2022.04.03 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6650258 2022.04.03 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6650257 2022.04.03 WM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6646002 2022.04.02 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6645739 2022.04.02 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6645406 2022.04.02 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6645345 2022.04.02 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6645063 2022.04.02 WM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6645062 2022.04.02 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6645029 2022.04.02 WM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 6644500 2022.04.02 WM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6644499 2022.04.02 WM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 10 6644498 2022.04.02 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6618871 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 6618870 2022.03.27 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 6617461 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6617248 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6617247 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 6617246 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 400 6617245 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6617242 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6617243 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 30 6617244 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 6617241 2022.03.27 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 6617240 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 6617239 2022.03.27 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 6616960 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6616958 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 20 6616959 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6616957 2022.03.27 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6616680 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 6616676 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6616613 2022.03.27 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6616604 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6616498 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6616497 2022.03.27 PL mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6616264 2022.03.27 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6616241 2022.03.27 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6616240 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6616237 2022.03.27 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6616118 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 6616116 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 6616117 2022.03.27 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6611912 2022.03.26 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6611599 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6611549 2022.03.26 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6611040 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 6611037 2022.03.26 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 6611039 2022.03.26 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6611038 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6611035 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 6611036 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6611033 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6611034 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6611032 2022.03.26 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6610663 2022.03.26 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6610664 2022.03.26 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6610662 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6610661 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6610660 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 6610659 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6610638 2022.03.26 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6610582 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6610581 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6610580 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 6610577 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6610578 2022.03.26 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6610515 2022.03.26 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6610514 2022.03.26 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6610513 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 6610512 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 6610453 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6610454 2022.03.26 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6610451 2022.03.26 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6610452 2022.03.26 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6610450 2022.03.26 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6610449 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6612228 2022.03.26 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 6610205 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6610206 2022.03.26 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 27 6610203 2022.03.26 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6610202 2022.03.26 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6610204 2022.03.26 MZ mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6610207 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6610413 2022.03.26 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6586350 2022.03.21 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6586326 2022.03.21 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6586327 2022.03.21 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6586249 2022.03.21 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6580916 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6580915 2022.03.20 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6580787 2022.03.20 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6580650 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6580647 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6580296 2022.03.20 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6580297 2022.03.20 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6580298 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6580292 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 6580293 2022.03.20 WM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6580295 2022.03.20 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6580294 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 4 6580291 2022.03.20 WM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6579522 2022.03.20 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6579347 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 7 6572714 2022.03.19 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6572445 2022.03.19 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6572403 2022.03.19 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 49 6572402 2022.03.19 WM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6572400 2022.03.19 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6572401 2022.03.19 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6546975 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 6546816 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 7 6546815 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 6546728 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6546726 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6546727 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6546725 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6546724 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6542648 2022.03.12 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6542572 2022.03.12 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 6542571 2022.03.12 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6542573 2022.03.12 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 6541290 2022.03.12 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6541284 2022.03.12 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6541061 2022.03.12 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6540930 2022.03.12 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6540836 2022.03.12 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6540834 2022.03.12 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 6540833 2022.03.12 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 6540835 2022.03.12 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6540705 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 6540703 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 6540704 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 6540702 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6540531 2022.03.12 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6540242 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6522208 2022.03.06 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6521606 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6521605 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6521604 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 6521603 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 6521602 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 6520610 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 6520609 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6520608 2022.03.06 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 6519781 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6519737 2022.03.06 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6519736 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 6519734 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6519735 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 6519732 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6519731 2022.03.06 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6519733 2022.03.06 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6519730 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 6519729 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 6519667 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6519606 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6519607 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6519605 2022.03.06 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6519603 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 6519604 2022.03.06 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6519590 2022.03.06 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6519553 2022.03.06 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6519552 2022.03.06 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 6519550 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6519549 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 6517148 2022.03.05 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 6517147 2022.03.05 PL mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 6516843 2022.03.05 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6516712 2022.03.05 PL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 6516440 2022.03.05 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6516439 2022.03.05 PL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6516438 2022.03.05 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6516437 2022.03.05 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 3 6516435 2022.03.05 PL mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 3 6516436 2022.03.05 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6514177 2022.03.04 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6514176 2022.03.04 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6514178 2022.03.04 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6514175 2022.03.04 ŁD mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 6514174 2022.03.04 ŁD mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 6514172 2022.03.04 ŁD mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6514173 2022.03.04 ŁD