DRUŻYNA

Drużyna: Agnieszka Białostocka . Obserwator: Agnieszka Białostocka

Liczba gatunków: 177

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 110 1228 65 65 2 6 24 33
2 68 332 78 42 0 3 20 19
3 151 9932 110 74 0 8 33 33
4 133 331 146 83 0 11 44 28
5 140 390 176 88 0 14 47 27
6 16 31 177 16 0 6 5 5
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8607847 2023.06.08 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8590283 2023.06.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8590285 2023.06.04 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8590284 2023.06.04 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 8590282 2023.06.04 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 8590281 2023.06.04 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8590280 2023.06.04 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8590279 2023.06.04 MZ
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8590278 2023.06.04 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 8583901 2023.06.03 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8583866 2023.06.03 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8583865 2023.06.03 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8583616 2023.06.03 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8583619 2023.06.03 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8583618 2023.06.03 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8583617 2023.06.03 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8547630 2023.05.28 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8547629 2023.05.28 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8547564 2023.05.28 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8547529 2023.05.28 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8547222 2023.05.28 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8547223 2023.05.28 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8547102 2023.05.28 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8547098 2023.05.28 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8547101 2023.05.28 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8547099 2023.05.28 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8547100 2023.05.28 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8547097 2023.05.28 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8547096 2023.05.28 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8543364 2023.05.27 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8540778 2023.05.27 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8540772 2023.05.27 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8540771 2023.05.27 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8540770 2023.05.27 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 8540487 2023.05.27 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8540480 2023.05.27 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8540468 2023.05.27 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8540467 2023.05.27 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8540466 2023.05.27 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8540306 2023.05.27 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8540305 2023.05.27 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8540310 2023.05.27 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8540309 2023.05.27 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8540307 2023.05.27 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8540308 2023.05.27 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8540304 2023.05.27 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8535731 2023.05.26 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8502477 2023.05.21 ŁD
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8502476 2023.05.21 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8495273 2023.05.20 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8495272 2023.05.20 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8493769 2023.05.20 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8493767 2023.05.20 ŁD
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8493766 2023.05.20 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8493751 2023.05.20 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8493750 2023.05.20 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 8493748 2023.05.20 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8493747 2023.05.20 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8493749 2023.05.20 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8493746 2023.05.20 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8493744 2023.05.20 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8493743 2023.05.20 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8493745 2023.05.20 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8493742 2023.05.20 ŁD
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8493741 2023.05.20 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8493623 2023.05.20 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 8493129 2023.05.20 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8493128 2023.05.20 ŁD
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8455154 2023.05.14 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8455153 2023.05.14 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8455071 2023.05.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8454144 2023.05.14 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8454142 2023.05.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8454143 2023.05.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 8454141 2023.05.14 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8454140 2023.05.14 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8454139 2023.05.14 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8454138 2023.05.14 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8454137 2023.05.14 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8454134 2023.05.14 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8454135 2023.05.14 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8454136 2023.05.14 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 8454133 2023.05.14 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8454132 2023.05.14 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8452324 2023.05.14 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8452325 2023.05.14 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8442303 2023.05.13 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8442021 2023.05.13 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8441519 2023.05.13 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8441221 2023.05.13 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8441222 2023.05.13 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8440874 2023.05.13 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8440815 2023.05.13 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8440249 2023.05.13 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8439671 2023.05.13 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8439657 2023.05.13 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8439523 2023.05.13 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8439469 2023.05.13 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8439273 2023.05.13 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8439197 2023.05.13 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8439128 2023.05.13 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8439123 2023.05.13 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8439046 2023.05.13 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8439034 2023.05.13 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8439033 2023.05.13 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8439032 2023.05.13 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8428855 2023.05.11 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8397314 2023.05.07 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 8397312 2023.05.07 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8397313 2023.05.07 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8397049 2023.05.07 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8397048 2023.05.07 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8397027 2023.05.07 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8397020 2023.05.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8396987 2023.05.07 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8396986 2023.05.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8396988 2023.05.07 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8396984 2023.05.07 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 8396985 2023.05.07 MZ
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8391612 2023.05.06 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8391314 2023.05.06 MZ
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8391245 2023.05.06 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8391246 2023.05.06 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8391216 2023.05.06 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8391217 2023.05.06 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8390932 2023.05.06 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8390892 2023.05.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8390884 2023.05.06 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8390873 2023.05.06 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8390870 2023.05.06 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8390872 2023.05.06 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8390871 2023.05.06 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8390727 2023.05.06 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8390726 2023.05.06 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8390637 2023.05.06 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8390636 2023.05.06 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8390332 2023.05.06 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 8390124 2023.05.06 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8390125 2023.05.06 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8390122 2023.05.06 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8390123 2023.05.06 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8390121 2023.05.06 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8383334 2023.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8383331 2023.05.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 8383333 2023.05.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8383332 2023.05.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8383330 2023.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8383329 2023.05.05 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8383327 2023.05.05 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8383328 2023.05.05 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8383326 2023.05.05 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 8383325 2023.05.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8343531 2023.05.01 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 8343543 2023.05.01 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8343544 2023.05.01 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8343545 2023.05.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8329304 2023.04.30 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 8329262 2023.04.30 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 8328706 2023.04.30 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8328705 2023.04.30 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8328704 2023.04.30 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8328703 2023.04.30 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8327154 2023.04.30 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8327155 2023.04.30 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8327153 2023.04.30 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8282754 2023.04.23 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8280970 2023.04.23 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8280968 2023.04.23 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8280969 2023.04.23 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8280967 2023.04.23 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8280966 2023.04.23 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8280965 2023.04.23 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8280652 2023.04.23 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8279116 2023.04.23 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8279114 2023.04.23 PL
pospolity łyska, Fulica atra 5 8279115 2023.04.23 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 18 8279112 2023.04.23 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8279111 2023.04.23 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8279113 2023.04.23 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8279110 2023.04.23 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8279109 2023.04.23 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8277375 2023.04.23 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8277374 2023.04.23 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8276925 2023.04.23 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8276056 2023.04.23 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8275937 2023.04.23 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8275900 2023.04.23 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8275583 2023.04.23 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8275582 2023.04.23 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8275584 2023.04.23 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8275581 2023.04.23 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8275580 2023.04.23 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8275083 2023.04.23 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8275001 2023.04.23 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8275000 2023.04.23 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8274998 2023.04.23 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8274999 2023.04.23 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8271367 2023.04.22 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8271366 2023.04.22 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8270486 2023.04.22 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8269203 2023.04.22 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8269202 2023.04.22 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8269204 2023.04.22 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8269201 2023.04.22 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8269200 2023.04.22 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8269199 2023.04.22 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8269198 2023.04.22 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8269197 2023.04.22 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8269196 2023.04.22 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8269194 2023.04.22 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8266885 2023.04.22 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8266883 2023.04.22 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8266881 2023.04.22 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8266880 2023.04.22 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8266882 2023.04.22 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8266879 2023.04.22 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8266877 2023.04.22 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8266878 2023.04.22 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8266846 2023.04.22 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8266063 2023.04.22 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8265827 2023.04.22 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8265826 2023.04.22 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8265828 2023.04.22 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8265829 2023.04.22 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8265729 2023.04.22 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8265705 2023.04.22 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8265600 2023.04.22 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8265601 2023.04.22 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8265599 2023.04.22 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8264879 2023.04.22 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8264861 2023.04.22 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8264863 2023.04.22 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8264862 2023.04.22 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8256711 2023.04.21 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8226786 2023.04.16 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8226290 2023.04.16 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 8226286 2023.04.16 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8226287 2023.04.16 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8226288 2023.04.16 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8226289 2023.04.16 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8223273 2023.04.16 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8223276 2023.04.16 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8223277 2023.04.16 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8223271 2023.04.16 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8223274 2023.04.16 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 8223275 2023.04.16 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 8223266 2023.04.16 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8223267 2023.04.16 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8223270 2023.04.16 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8223268 2023.04.16 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8223269 2023.04.16 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8223272 2023.04.16 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8223265 2023.04.16 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8221193 2023.04.16 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8221192 2023.04.16 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8221042 2023.04.16 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8226398 2023.04.16 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 8226399 2023.04.16 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8215724 2023.04.15 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8215723 2023.04.15 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8215725 2023.04.15 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8215721 2023.04.15 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8215720 2023.04.15 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8212816 2023.04.15 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8212503 2023.04.15 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8212502 2023.04.15 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8212501 2023.04.14 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8207965 2023.04.14 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8207774 2023.04.14 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8207767 2023.04.14 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8207770 2023.04.14 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 10 8207766 2023.04.14 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8207768 2023.04.14 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 8207769 2023.04.14 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8207765 2023.04.14 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8207764 2023.04.14 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8206072 2023.04.14 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8206007 2023.04.14 MZ
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8217443 2023.04.14 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8154691 2023.04.07 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 8153723 2023.04.07 WM
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8150399 2023.04.06 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8149479 2023.04.06 WM
pospolity łyska, Fulica atra 15 8121743 2023.04.01 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8121742 2023.04.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8121745 2023.04.01 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8121747 2023.04.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8121746 2023.04.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8121744 2023.04.01 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8103225 2023.03.29 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 29 8103212 2023.03.29 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8103196 2023.03.29 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8103195 2023.03.29 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8103065 2023.03.29 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8103064 2023.03.29 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8103063 2023.03.29 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 8103060 2023.03.29 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8103058 2023.03.29 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8103057 2023.03.29 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8103059 2023.03.29 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8103027 2023.03.29 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8102995 2023.03.29 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8102972 2023.03.29 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8102924 2023.03.29 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 8102925 2023.03.29 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 8102923 2023.03.29 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8102921 2023.03.29 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8102922 2023.03.29 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8102926 2023.03.29 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 8102919 2023.03.29 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8102927 2023.03.29 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 8102920 2023.03.29 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8102754 2023.03.29 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8102728 2023.03.29 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8102661 2023.03.29 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8102657 2023.03.29 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 8102658 2023.03.29 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 8102655 2023.03.29 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1500 8102656 2023.03.29 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8088176 2023.03.26 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8088175 2023.03.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8088177 2023.03.26 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 8088174 2023.03.26 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 8088173 2023.03.26 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8088172 2023.03.26 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8088170 2023.03.26 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8088169 2023.03.26 MZ
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8088171 2023.03.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8086995 2023.03.26 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8085930 2023.03.26 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 8085756 2023.03.26 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 8085757 2023.03.26 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8085754 2023.03.26 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8085755 2023.03.26 MZ
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8084906 2023.03.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8077431 2023.03.25 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8077430 2023.03.25 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8077428 2023.03.25 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8077429 2023.03.25 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8077433 2023.03.25 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8077434 2023.03.25 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8077432 2023.03.25 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8077427 2023.03.25 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8077426 2023.03.25 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8077425 2023.03.25 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8077424 2023.03.25 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8075442 2023.03.25 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8073829 2023.03.25 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 8034971 2023.03.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 22 8034970 2023.03.19 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8034708 2023.03.19 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8032658 2023.03.19 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8032152 2023.03.19 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8032153 2023.03.19 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8030843 2023.03.19 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8030844 2023.03.19 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8030842 2023.03.19 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8030776 2023.03.19 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8030625 2023.03.19 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8030431 2023.03.19 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4000 8030343 2023.03.19 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8030047 2023.03.19 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8029535 2023.03.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 21 8029528 2023.03.19 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 8026114 2023.03.18 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8026115 2023.03.18 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8026113 2023.03.18 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8026011 2023.03.18 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8025553 2023.03.18 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8025231 2023.03.18 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8024540 2023.03.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8024494 2023.03.18 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8024495 2023.03.18 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8024496 2023.03.18 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8024491 2023.03.18 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8024492 2023.03.18 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 8024493 2023.03.18 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 44 8024256 2023.03.18 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8024257 2023.03.18 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8023963 2023.03.18 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8023731 2023.03.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8023732 2023.03.18 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8023728 2023.03.18 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8023730 2023.03.18 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 8023729 2023.03.18 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8023529 2023.03.18 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8023520 2023.03.18 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8023388 2023.03.18 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8023225 2023.03.18 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8023203 2023.03.18 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 7986215 2023.03.11 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7986016 2023.03.11 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7985789 2023.03.11 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7959942 2023.03.05 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7959882 2023.03.05 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7959845 2023.03.05 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7959844 2023.03.05 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7959842 2023.03.05 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7959841 2023.03.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7959840 2023.03.05 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 7959843 2023.03.05 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7959839 2023.03.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7959838 2023.03.05 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 10 7959836 2023.03.05 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7959835 2023.03.05 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7959837 2023.03.05 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7959833 2023.03.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7959832 2023.03.05 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 7959834 2023.03.05 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7959688 2023.03.05 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 7959685 2023.03.05 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 7959689 2023.03.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7959684 2023.03.05 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 7959687 2023.03.05 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 7959686 2023.03.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 7959683 2023.03.05 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7959682 2023.03.05 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 7959681 2023.03.05 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7956614 2023.03.04 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 43 7956487 2023.03.04 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 3 7956477 2023.03.04 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7956474 2023.03.04 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7956475 2023.03.04 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7956473 2023.03.04 ŁD
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7956429 2023.03.04 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 7956427 2023.03.04 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7956428 2023.03.04 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 7956425 2023.03.04 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7956426 2023.03.04 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7956424 2023.03.04 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7956423 2023.03.04 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 7956422 2023.03.04 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7956305 2023.03.04 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7956252 2023.03.04 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7956253 2023.03.04 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 43 7956229 2023.03.04 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7956228 2023.03.04 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7956227 2023.03.04 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 23 7956179 2023.03.04 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7956131 2023.03.04 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7940870 2023.02.28 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7940862 2023.02.28 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7940715 2023.02.28 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7946494 2023.02.28 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7946495 2023.02.28 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7946496 2023.02.28 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7936976 2023.02.27 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7926823 2023.02.25 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7918729 2023.02.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 8 7918645 2023.02.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 7918599 2023.02.23 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7918550 2023.02.23 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7918547 2023.02.23 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7918483 2023.02.23 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7909658 2023.02.20 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 7909630 2023.02.20 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7909416 2023.02.20 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7909417 2023.02.20 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7904919 2023.02.19 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7904918 2023.02.19 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7904917 2023.02.19 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 7904916 2023.02.19 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 7904914 2023.02.19 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7904915 2023.02.19 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7901908 2023.02.18 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7897435 2023.02.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7879261 2023.02.12 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 17 7879177 2023.02.12 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7879176 2023.02.12 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 16 7879122 2023.02.12 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 7879121 2023.02.12 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7879007 2023.02.12 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7878826 2023.02.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7878548 2023.02.12 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7878184 2023.02.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 33 7878155 2023.02.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 47 7878154 2023.02.12 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 5 7878074 2023.02.12 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7874527 2023.02.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7874530 2023.02.11 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7874528 2023.02.11 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7874526 2023.02.11 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7874529 2023.02.11 MZ
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7874525 2023.02.11 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 10 7854528 2023.02.05 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7854529 2023.02.05 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 7854527 2023.02.05 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 7854526 2023.02.05 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7854525 2023.02.05 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7854524 2023.02.05 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7854522 2023.02.05 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 8 7854523 2023.02.05 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7854521 2023.02.05 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7850245 2023.02.04 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7849818 2023.02.04 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7849704 2023.02.04 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7849703 2023.02.04 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7849702 2023.02.04 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7849701 2023.02.04 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7849700 2023.02.04 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7848441 2023.02.03 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7848442 2023.02.03 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7848444 2023.02.03 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7848443 2023.02.03 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 7848439 2023.02.03 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 7848438 2023.02.03 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 7848440 2023.02.03 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7848437 2023.02.03 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 7833107 2023.01.29 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7832851 2023.01.29 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 7832852 2023.01.29 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 7832850 2023.01.29 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7832848 2023.01.29 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7832849 2023.01.29 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7832685 2023.01.29 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7832683 2023.01.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7832682 2023.01.29 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7832684 2023.01.29 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 9 7832681 2023.01.29 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7827867 2023.01.28 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 7827703 2023.01.28 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 12 7827702 2023.01.28 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7827657 2023.01.28 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7827656 2023.01.28 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 10 7827399 2023.01.28 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7827398 2023.01.28 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 7 7827397 2023.01.28 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 7827396 2023.01.28 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7827366 2023.01.28 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7827365 2023.01.28 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7827305 2023.01.28 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 7827306 2023.01.28 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 7809801 2023.01.22 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 7809803 2023.01.22 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7809802 2023.01.22 MZ
bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii 1 7778714 2023.01.14 WM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7778244 2023.01.14 WM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 7777849 2023.01.14 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7776866 2023.01.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 7775415 2023.01.14 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7775407 2023.01.14 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7775076 2023.01.14 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7767356 2023.01.11 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7767324 2023.01.11 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7756548 2023.01.08 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7756539 2023.01.08 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7756541 2023.01.08 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7756540 2023.01.08 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7756537 2023.01.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7756538 2023.01.08 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7756129 2023.01.08 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7756126 2023.01.08 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 10 7756128 2023.01.08 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7756127 2023.01.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7756125 2023.01.08 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 7756123 2023.01.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7756124 2023.01.08 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 5 7756121 2023.01.08 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 10 7756120 2023.01.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7756122 2023.01.08 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7756119 2023.01.08 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7756116 2023.01.08 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7756117 2023.01.08 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7756783 2023.01.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7751652 2023.01.07 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7751649 2023.01.07 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7751650 2023.01.07 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7751651 2023.01.07 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7751648 2023.01.07 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7751646 2023.01.07 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7751647 2023.01.07 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7751397 2023.01.07 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7751399 2023.01.07 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7751396 2023.01.07 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7751398 2023.01.07 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7751395 2023.01.07 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7750143 2023.01.07 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7750043 2023.01.07 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7745580 2023.01.06 ŁD
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 7745078 2023.01.06 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 500 7744985 2023.01.06 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7744854 2023.01.06 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7744832 2023.01.06 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7744833 2023.01.06 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 200 7744544 2023.01.06 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7744218 2023.01.06 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7744217 2023.01.06 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7743863 2023.01.06 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7743661 2023.01.06 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7743642 2023.01.06 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7743641 2023.01.06 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7743553 2023.01.06 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7743552 2023.01.06 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7743549 2023.01.06 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 7743550 2023.01.06 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 7743554 2023.01.06 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7743551 2023.01.06 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7743428 2023.01.06 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7727206 2023.01.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7727208 2023.01.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7727207 2023.01.01 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7725663 2023.01.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7725342 2023.01.01 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7725319 2023.01.01 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7725296 2023.01.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7725076 2023.01.01 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7725023 2023.01.01 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7724995 2023.01.01 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7724643 2023.01.01 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 7 7724644 2023.01.01 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 7724642 2023.01.01 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7724299 2023.01.01 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7724296 2023.01.01 WM
pospolity sroka, Pica pica 5 7724297 2023.01.01 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7724295 2023.01.01 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7724294 2023.01.01 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 7724298 2023.01.01 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7724293 2023.01.01 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...