Pełna lista obserwacji drużyny

Kaśka K.K : Katarzyna Kmieć-Kwasek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5569374 2021.05.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5569373 2021.05.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5569372 2021.05.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5569369 2021.05.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5569371 2021.05.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5569370 2021.05.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5569368 2021.05.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5560679 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5560678 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5560680 2021.05.03 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5560674 2021.05.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5560675 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5560677 2021.05.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5560671 2021.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5560672 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5560676 2021.05.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5560673 2021.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5560670 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5563435 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5563436 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5563437 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5563438 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5563439 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5563440 2021.05.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5563443 2021.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5563444 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5563445 2021.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5563446 2021.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5563447 2021.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5563448 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5563449 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5563434 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5563433 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5563421 2021.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5563422 2021.05.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5563423 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5563424 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5563425 2021.05.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5563426 2021.05.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5563427 2021.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5563428 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5563429 2021.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5563430 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5563431 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5563432 2021.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5563372 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5563452 2021.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5564698 2021.05.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5564697 2021.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5564696 2021.05.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5564695 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5564694 2021.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5564693 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5564692 2021.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5564691 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5564699 2021.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5564700 2021.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5564708 2021.05.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5564707 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5564706 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5564705 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5564704 2021.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5564703 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5564702 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5564701 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5564690 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5564689 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5563451 2021.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5563453 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5563454 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5563455 2021.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5563456 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5563457 2021.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5563458 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5563459 2021.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5563460 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5563461 2021.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5564688 2021.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5564687 2021.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5564686 2021.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5564685 2021.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 5564684 2021.05.03 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5564683 2021.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5563462 2021.05.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5563450 2021.05.03 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 5546071 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5546070 2021.05.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5546069 2021.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5546068 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5546067 2021.05.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5546066 2021.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5546065 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5546064 2021.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5546063 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5546062 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5546061 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5546060 2021.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5546059 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5546058 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5546057 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5546056 2021.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5546055 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5546054 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5546053 2021.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5546052 2021.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5546051 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 5546050 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5546049 2021.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5546048 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5546047 2021.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5546046 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5539803 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5539086 2021.04.30 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5539085 2021.04.30 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5538778 2021.04.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5538794 2021.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5538793 2021.04.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5538792 2021.04.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5538791 2021.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5538790 2021.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5538789 2021.04.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5538788 2021.04.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5538787 2021.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5538786 2021.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5538785 2021.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5538784 2021.04.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 5538783 2021.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5538782 2021.04.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5538781 2021.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5538780 2021.04.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5538779 2021.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5533282 2021.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5533281 2021.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5533280 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5533279 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5533278 2021.04.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5533277 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5533276 2021.04.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5533275 2021.04.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5533274 2021.04.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5533273 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5533272 2021.04.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5533314 2021.04.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5533313 2021.04.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5533312 2021.04.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5533311 2021.04.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5533310 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5533309 2021.04.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5533308 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5533307 2021.04.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5533306 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5533305 2021.04.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5533304 2021.04.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5533303 2021.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5533302 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5533301 2021.04.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5533300 2021.04.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5533299 2021.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5533298 2021.04.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5533297 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5533296 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5533295 2021.04.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5533294 2021.04.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5533293 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5533292 2021.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5533291 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5533290 2021.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5533289 2021.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5533288 2021.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5533287 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5533286 2021.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5533285 2021.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5533284 2021.04.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5533283 2021.04.29 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5534906 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5512466 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5512464 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5512463 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5512462 2021.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5512461 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5512460 2021.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5512459 2021.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 5512458 2021.04.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5512457 2021.04.25 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5512467 2021.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5512468 2021.04.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5512477 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5512476 2021.04.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5512475 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5512474 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5512473 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5512472 2021.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5512471 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5512470 2021.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5512469 2021.04.25 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5512456 2021.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5512455 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5512454 2021.04.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5512442 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5510451 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5510450 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5510449 2021.04.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 5510448 2021.04.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5510447 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5510446 2021.04.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5510445 2021.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5512443 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5512444 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5512445 2021.04.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5512453 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5512452 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5512451 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5512450 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5512449 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5512448 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5512447 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5512446 2021.04.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5510444 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5512478 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5512522 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5512510 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5512509 2021.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5512508 2021.04.25 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5512507 2021.04.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5512506 2021.04.25 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5512505 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5512504 2021.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5512503 2021.04.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5512511 2021.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5512512 2021.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5512513 2021.04.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5512521 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5512520 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5512519 2021.04.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5512518 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5512517 2021.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5512516 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5512515 2021.04.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5512514 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5512502 2021.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5512501 2021.04.25 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5512500 2021.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5512487 2021.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5512486 2021.04.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5512485 2021.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5512484 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5512483 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5512482 2021.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5512481 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5512480 2021.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 5512479 2021.04.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5512488 2021.04.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5512489 2021.04.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5512498 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5512497 2021.04.25 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5512496 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5512495 2021.04.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5512494 2021.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5512493 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5512492 2021.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5512491 2021.04.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5512490 2021.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5500578 2021.04.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5491660 2021.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5463014 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5463013 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5463011 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5463007 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5463009 2021.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5463010 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5463008 2021.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5463006 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5463012 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5463005 2021.04.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5463004 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5435342 2021.04.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5426881 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5426882 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5426886 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5426884 2021.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5426883 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5426885 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5426879 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5426875 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5426878 2021.04.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5426876 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5426877 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 30 5426874 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5425504 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5425499 2021.04.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5425501 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 5425498 2021.04.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5425495 2021.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5425500 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5425494 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5425505 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5425496 2021.04.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5425502 2021.04.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5425503 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5425497 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5424688 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5424687 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5424565 2021.04.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5424564 2021.04.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5424514 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5440000 2021.04.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5439999 2021.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5439997 2021.04.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 5439996 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5439995 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5439994 2021.04.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5440001 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5440010 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5440011 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5440012 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5440013 2021.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5439998 2021.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5440014 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5440015 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5439993 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5439992 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5439976 2021.04.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5439977 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5439978 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5439979 2021.04.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 5439980 2021.04.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5439981 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5439982 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5439983 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5439984 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5439975 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5439974 2021.04.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5439973 2021.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5439991 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5439990 2021.04.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5439989 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5439988 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5439987 2021.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5439986 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5439985 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5439971 2021.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5439972 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5414925 2021.04.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5414922 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5414924 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5414923 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5414919 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5414917 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5414918 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5414920 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5414921 2021.04.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5414916 2021.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5414915 2021.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5414911 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5414914 2021.04.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5414913 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 5414912 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5366814 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5366813 2021.03.31 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5366809 2021.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5366812 2021.03.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5366810 2021.03.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5366811 2021.03.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5366806 2021.03.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5366807 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5366808 2021.03.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5366805 2021.03.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5366803 2021.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5366802 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5366804 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5366801 2021.03.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5348921 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5348920 2021.03.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5348919 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5348918 2021.03.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5348917 2021.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5348916 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5348464 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5348463 2021.03.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5348453 2021.03.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5348452 2021.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5348450 2021.03.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5348449 2021.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5348451 2021.03.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5348447 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5348448 2021.03.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5348445 2021.03.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5348446 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5348444 2021.03.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5348442 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5348440 2021.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5348443 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5348441 2021.03.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5348439 2021.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5348438 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5347225 2021.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5340548 2021.03.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5340549 2021.03.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5340546 2021.03.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5340547 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5340545 2021.03.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5340539 2021.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5340540 2021.03.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5340541 2021.03.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5340538 2021.03.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5340537 2021.03.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5281289 2021.03.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5281287 2021.03.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5281288 2021.03.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5281286 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5281285 2021.03.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5281283 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5281284 2021.03.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5281282 2021.03.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5281280 2021.03.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5281279 2021.03.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5281278 2021.03.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5281281 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5261644 2021.03.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5260985 2021.03.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5260983 2021.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5260984 2021.03.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5260981 2021.03.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5260979 2021.03.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5260982 2021.03.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5260977 2021.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5260976 2021.03.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5260978 2021.03.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5260980 2021.03.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5260491 2021.03.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5260487 2021.03.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5260488 2021.03.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5260489 2021.03.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5260490 2021.03.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5202303 2021.02.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5202302 2021.02.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5202300 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5202299 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5202301 2021.02.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5202298 2021.02.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5201291 2021.02.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5201293 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5202315 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5202316 2021.02.21 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 5202321 2021.02.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5202331 2021.02.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5202349 2021.02.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5202348 2021.02.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5202347 2021.02.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5202346 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5202344 2021.02.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 5202336 2021.02.21 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5202335 2021.02.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5202334 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5202333 2021.02.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5202332 2021.02.21 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5178807 2021.02.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5178808 2021.02.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5178809 2021.02.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5178810 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5178806 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5178805 2021.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5178804 2021.02.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5178803 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 5178802 2021.02.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5178801 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5178800 2021.02.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5178811 2021.02.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5178812 2021.02.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5178813 2021.02.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 5178825 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5178824 2021.02.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5178823 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5178822 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5178821 2021.02.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5178818 2021.02.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5178817 2021.02.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5178816 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5178815 2021.02.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5178814 2021.02.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5154435 2021.02.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 5139820 2021.01.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5139821 2021.01.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5139819 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5139818 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5139817 2021.01.31 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5139815 2021.01.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5139816 2021.01.31 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5139814 2021.01.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5140576 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5140550 2021.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5140553 2021.01.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5140555 2021.01.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5140556 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5140557 2021.01.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5140558 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5140559 2021.01.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5140560 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5140561 2021.01.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5140574 2021.01.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5140573 2021.01.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5140572 2021.01.31 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 5140571 2021.01.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 5140570 2021.01.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 80 5140569 2021.01.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 5140568 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5140567 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5140566 2021.01.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5140565 2021.01.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5140564 2021.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5140563 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5140562 2021.01.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5140575 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5124411 2021.01.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5118748 2021.01.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5118736 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5118737 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5118738 2021.01.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5118739 2021.01.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5118740 2021.01.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5118741 2021.01.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5118742 2021.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5118743 2021.01.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5118744 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5118745 2021.01.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5118746 2021.01.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5118747 2021.01.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5118735 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5118734 2021.01.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5118733 2021.01.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5118721 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5118722 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5118723 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5118724 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5118725 2021.01.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5118726 2021.01.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5118727 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5118728 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 5118729 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5118730 2021.01.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5118731 2021.01.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5118732 2021.01.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5118774 2021.01.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5118749 2021.01.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5118778 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5118766 2021.01.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 5118767 2021.01.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5118768 2021.01.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5118769 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5118770 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5118771 2021.01.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5118772 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5118773 2021.01.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5118779 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5118775 2021.01.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5118776 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5118777 2021.01.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5118765 2021.01.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5118764 2021.01.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5118750 2021.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5118751 2021.01.24 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 5118752 2021.01.24 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5118753 2021.01.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5118755 2021.01.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5118756 2021.01.24 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5118757 2021.01.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5118758 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5118759 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5118760 2021.01.24 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5118761 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5118762 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5118763 2021.01.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5070779 2021.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5070781 2021.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5063584 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5063585 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5063583 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5063581 2021.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5063579 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5063578 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5063580 2021.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5063582 2021.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5063577 2021.01.09 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5063575 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5063576 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5062653 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5060726 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5060725 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5060723 2021.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5060722 2021.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5060721 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5060720 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5060719 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5060718 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5060717 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5060716 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5060727 2021.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5060728 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5060737 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5060736 2021.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5060735 2021.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5060734 2021.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5060733 2021.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5060732 2021.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5060731 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5060730 2021.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5060729 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5051427 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5051428 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 5051429 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5051430 2021.01.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 5051431 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051432 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 22 5051433 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 5051426 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 5051425 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5051424 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5051423 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5051422 2021.01.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5051421 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5051420 2021.01.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5051419 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5051418 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5051417 2021.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 5051434 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5051468 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5051469 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5051487 2021.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5051486 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5051485 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5051484 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051482 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5051481 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5051480 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5051479 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5051478 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5051477 2021.01.06 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5051470 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5051471 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5051472 2021.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 5051473 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5051474 2021.01.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 5051475 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5051476 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5041594 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5041486 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5041478 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5041465 2021.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5041439 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5041438 2021.01.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5044373 2021.01.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 5044376 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5044383 2021.01.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5044384 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5044385 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5044386 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5034926 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5034925 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5034924 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5034923 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5034922 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5034921 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5034920 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5034919 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5034918 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5034917 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5034916 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5034915 2021.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5034914 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5031368 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5031367 2021.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5029294 2021.01.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5029293 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5028312 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5028311 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5028310 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5028309 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5028308 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5028307 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 5028306 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5028305 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5028304 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5028303 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5028302 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5028301 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5028300 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5027447 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5027446 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5027445 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5026824 2021.01.01 mapa