Pełna lista obserwacji drużyny

Kaśka K.K : Katarzyna Kmieć-Kwasek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5202303 2021.02.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5202302 2021.02.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5202300 2021.02.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5202299 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5202301 2021.02.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5202298 2021.02.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5201291 2021.02.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5201293 2021.02.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 5202336 2021.02.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5202348 2021.02.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5202347 2021.02.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5202349 2021.02.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5202346 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5202344 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5202315 2021.02.21 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5202335 2021.02.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5202334 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5202333 2021.02.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5202332 2021.02.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5202331 2021.02.21 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 5202321 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5202316 2021.02.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5178811 2021.02.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5178810 2021.02.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5178809 2021.02.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5178808 2021.02.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5178807 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5178805 2021.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5178804 2021.02.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5178803 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 5178802 2021.02.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5178801 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5178800 2021.02.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5178812 2021.02.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5178813 2021.02.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5178814 2021.02.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 5178825 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5178824 2021.02.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5178823 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5178822 2021.02.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5178821 2021.02.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5178818 2021.02.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5178817 2021.02.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5178816 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5178815 2021.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5178806 2021.02.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5154435 2021.02.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 5139820 2021.01.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5139821 2021.01.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5139819 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5139818 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5139817 2021.01.31 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5139815 2021.01.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5139816 2021.01.31 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5139814 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5140559 2021.01.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5140558 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5140557 2021.01.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5140556 2021.01.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5140555 2021.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5140553 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5140550 2021.01.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5140576 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5140561 2021.01.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5140560 2021.01.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5140575 2021.01.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5140574 2021.01.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5140573 2021.01.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5140572 2021.01.31 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 5140571 2021.01.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 5140570 2021.01.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 80 5140569 2021.01.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 5140568 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5140562 2021.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5140563 2021.01.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5140564 2021.01.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5140565 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5140566 2021.01.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5140567 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5124411 2021.01.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5118743 2021.01.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5118744 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5118745 2021.01.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5118746 2021.01.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5118747 2021.01.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5118748 2021.01.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5118749 2021.01.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5118750 2021.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5118751 2021.01.24 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 5118752 2021.01.24 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5118753 2021.01.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5118742 2021.01.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5118741 2021.01.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5118731 2021.01.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5118732 2021.01.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5118733 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5118734 2021.01.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5118735 2021.01.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5118736 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5118737 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5118738 2021.01.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5118739 2021.01.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5118740 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5118730 2021.01.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5118755 2021.01.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5118769 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5118770 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5118771 2021.01.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5118772 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5118773 2021.01.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5118774 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5118775 2021.01.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5118776 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5118777 2021.01.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5118778 2021.01.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5118768 2021.01.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 5118767 2021.01.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5118756 2021.01.24 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5118757 2021.01.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5118758 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5118759 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5118760 2021.01.24 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5118761 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5118762 2021.01.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5118764 2021.01.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5118765 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5118766 2021.01.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5118779 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 5118729 2021.01.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5118721 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5118722 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5118723 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5118724 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5118725 2021.01.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5118726 2021.01.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5118727 2021.01.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5118728 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5118763 2021.01.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5070779 2021.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5070781 2021.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 5063584 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5063585 2021.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5063583 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5063581 2021.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5063579 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5063578 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5063580 2021.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5063582 2021.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5063577 2021.01.09 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5063575 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5063576 2021.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5062653 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5060726 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5060725 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5060723 2021.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5060722 2021.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5060721 2021.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5060720 2021.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5060719 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5060718 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5060717 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5060716 2021.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5060727 2021.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5060728 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5060737 2021.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5060736 2021.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5060735 2021.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5060734 2021.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5060733 2021.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5060732 2021.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5060731 2021.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5060730 2021.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5060729 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5051427 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5051428 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 5051429 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5051430 2021.01.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 5051431 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051432 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 22 5051433 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 5051426 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 5051425 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5051424 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5051423 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5051422 2021.01.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5051421 2021.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5051420 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5051418 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5051417 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5051468 2021.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 5051434 2021.01.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5051419 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5051469 2021.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5051486 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5051485 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5051484 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051482 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5051481 2021.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5051480 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5051479 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5051478 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5051477 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5051487 2021.01.06 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5051470 2021.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5051471 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5051472 2021.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 5051473 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5051476 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5051474 2021.01.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 5051475 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5041594 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5041486 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5041478 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5041465 2021.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5041439 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5041438 2021.01.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5044373 2021.01.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 5044376 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5044383 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5044385 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5044386 2021.01.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5044384 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 5034926 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5034925 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5034924 2021.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5034923 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5034922 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5034921 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5034920 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5034919 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 5034918 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5034917 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5034916 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5034915 2021.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5034914 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5031368 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5031367 2021.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5029294 2021.01.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5029293 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5028312 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5028311 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5028310 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5028309 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5028308 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5028307 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 5028306 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5028305 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5028304 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5028303 2021.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5028302 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5028301 2021.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5028300 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5027447 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5027446 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5027445 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5026824 2021.01.01 mapa