Pełna lista obserwacji drużyny

Luscinia ZTP : Marcin Sołowiej


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4672996 2020.08.05 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4672995 2020.08.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 4673003 2020.08.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4673002 2020.08.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4673001 2020.08.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4673000 2020.08.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4672999 2020.08.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4672998 2020.08.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4672997 2020.08.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 4673019 2020.08.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4673018 2020.08.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4673017 2020.08.05 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 16 4673015 2020.08.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4673014 2020.08.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 4673013 2020.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4673011 2020.08.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4673010 2020.08.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4673012 2020.08.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4673007 2020.08.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4674847 2020.08.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4674848 2020.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4674849 2020.08.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4674850 2020.08.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4674851 2020.08.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4674852 2020.08.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4674853 2020.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4674873 2020.08.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4674874 2020.08.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4674875 2020.08.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4674880 2020.08.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4674881 2020.08.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4674883 2020.08.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4674884 2020.08.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4674885 2020.08.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4673008 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4673009 2020.08.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4673004 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4673006 2020.08.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4673005 2020.08.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4672994 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4672987 2020.08.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 4672986 2020.08.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4672991 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4672993 2020.08.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4672992 2020.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4672984 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4672990 2020.08.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4672989 2020.08.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4672981 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4672988 2020.08.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4672985 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4672980 2020.08.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4672979 2020.08.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4672982 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4674844 2020.08.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4674845 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4674846 2020.08.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4672983 2020.08.01 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 4674886 2020.07.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4661251 2020.07.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4661250 2020.07.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4661249 2020.07.30 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4661248 2020.07.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4661247 2020.07.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4661246 2020.07.30 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4661245 2020.07.30 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4661244 2020.07.30 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4661243 2020.07.30 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4661242 2020.07.30 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 4661241 2020.07.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 4661240 2020.07.30 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4661266 2020.07.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4661267 2020.07.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 4661270 2020.07.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4661151 2020.07.28 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4661152 2020.07.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4661149 2020.07.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4661153 2020.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4661150 2020.07.24 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4645324 2020.07.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4645325 2020.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 100 4645321 2020.07.23 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4645320 2020.07.23 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4645322 2020.07.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4645319 2020.07.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4645318 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 65 4645317 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 4645316 2020.07.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 4645315 2020.07.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 4645314 2020.07.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 4645313 2020.07.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4645312 2020.07.23 mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 4644522 2020.07.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4644521 2020.07.23 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4644432 2020.07.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4644433 2020.07.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4644431 2020.07.23 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4644430 2020.07.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4644429 2020.07.23 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4644428 2020.07.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4644427 2020.07.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4644426 2020.07.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4644421 2020.07.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4644420 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4644419 2020.07.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4644418 2020.07.23 mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 4 4644416 2020.07.23 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4644417 2020.07.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4644422 2020.07.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4644423 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4644424 2020.07.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4644425 2020.07.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4642323 2020.07.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4642322 2020.07.20 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 4638402 2020.07.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 4637520 2020.07.19 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4637525 2020.07.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 4637524 2020.07.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4637521 2020.07.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 4637519 2020.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4637523 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4637522 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4637532 2020.07.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 50 4637531 2020.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4637530 2020.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4637529 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4637528 2020.07.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4637527 2020.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4637526 2020.07.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 6 4631261 2020.07.17 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 4631259 2020.07.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4631260 2020.07.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4631257 2020.07.17 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4631254 2020.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2000 4631256 2020.07.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4631258 2020.07.17 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4631255 2020.07.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4631253 2020.07.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4631252 2020.07.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4631248 2020.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4631249 2020.07.17 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4631251 2020.07.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4631250 2020.07.17 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4654607 2020.07.17 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4631246 2020.07.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4631245 2020.07.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4631247 2020.07.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4631244 2020.07.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4631243 2020.07.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4631242 2020.07.16 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4631240 2020.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4631241 2020.07.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4631239 2020.07.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 4631238 2020.07.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 4631237 2020.07.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4631236 2020.07.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4623225 2020.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4623229 2020.07.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4623228 2020.07.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4623227 2020.07.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4623226 2020.07.14 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4622662 2020.07.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4622663 2020.07.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4622661 2020.07.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4622660 2020.07.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4622659 2020.07.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4622658 2020.07.14 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4622657 2020.07.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4622656 2020.07.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4622655 2020.07.14 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 10 4622654 2020.07.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 4622653 2020.07.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 4622652 2020.07.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4654618 2020.07.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4622650 2020.07.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4622651 2020.07.14 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 4622649 2020.07.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4622003 2020.07.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4622002 2020.07.14 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4622001 2020.07.14 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4622000 2020.07.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4621999 2020.07.14 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4621998 2020.07.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4621997 2020.07.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 4621996 2020.07.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4621995 2020.07.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4621994 2020.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 4621993 2020.07.14 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 19 4621992 2020.07.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4621990 2020.07.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4621991 2020.07.14 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4621989 2020.07.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4621988 2020.07.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4621985 2020.07.14 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 4621987 2020.07.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4627477 2020.07.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4627475 2020.07.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4621986 2020.07.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 4619147 2020.07.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4618471 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4618470 2020.07.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4618479 2020.07.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4618478 2020.07.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4618477 2020.07.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4618476 2020.07.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4618475 2020.07.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4618474 2020.07.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4618473 2020.07.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4618472 2020.07.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4618467 2020.07.12 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4618466 2020.07.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 200 4618465 2020.07.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4618464 2020.07.12 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 15 4618463 2020.07.12 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 4618462 2020.07.12 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 600 4618461 2020.07.12 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4618460 2020.07.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 300 4618459 2020.07.12 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 4618458 2020.07.12 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4618468 2020.07.12 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4618495 2020.07.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4618469 2020.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4618457 2020.07.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4618456 2020.07.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4618455 2020.07.11 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4618454 2020.07.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4606499 2020.07.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4606498 2020.07.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4606497 2020.07.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 25 4606496 2020.07.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4606495 2020.07.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4606500 2020.07.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4601850 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 4601849 2020.07.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4601846 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4601845 2020.07.07 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4601843 2020.07.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 25 4601842 2020.07.07 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4601844 2020.07.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4601841 2020.07.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4601711 2020.07.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4601710 2020.07.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4601709 2020.07.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4601708 2020.07.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4601707 2020.07.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4601706 2020.07.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 4601705 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4601704 2020.07.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 4601703 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4601702 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4601701 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4601699 2020.07.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4601698 2020.07.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4601697 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4601700 2020.07.07 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4603609 2020.07.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4598414 2020.07.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4598413 2020.07.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4598415 2020.07.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4598412 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4598411 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4598410 2020.07.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4598409 2020.07.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4598408 2020.07.05 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4598407 2020.07.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4598406 2020.07.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4598405 2020.07.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4598404 2020.07.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4598403 2020.07.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4598402 2020.07.05 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4625228 2020.07.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4598400 2020.07.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4598401 2020.07.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4598399 2020.07.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4598398 2020.07.05 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4598397 2020.07.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4598396 2020.07.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4598394 2020.07.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4598395 2020.07.05 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4598387 2020.07.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4598393 2020.07.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4598386 2020.07.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4598385 2020.07.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4598392 2020.07.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4598391 2020.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4598390 2020.07.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 45 4598389 2020.07.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 36 4598388 2020.07.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4627486 2020.07.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4627483 2020.07.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4627487 2020.07.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4627496 2020.07.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4627495 2020.07.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4627482 2020.07.03 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4598384 2020.07.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4627494 2020.07.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4627489 2020.07.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4627488 2020.07.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4627492 2020.07.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4627480 2020.07.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4598383 2020.07.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4598382 2020.07.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4598381 2020.07.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4627481 2020.07.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4598380 2020.07.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4627479 2020.07.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4590381 2020.07.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4590398 2020.07.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4590395 2020.07.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4590394 2020.07.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4590390 2020.07.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4590387 2020.07.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4590386 2020.07.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4590384 2020.07.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4590382 2020.07.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4590403 2020.07.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4590402 2020.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4590401 2020.07.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4590404 2020.07.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4590405 2020.07.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4590400 2020.07.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4590397 2020.07.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4590399 2020.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4590393 2020.07.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4590392 2020.07.01 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4590388 2020.07.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4590391 2020.07.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4590389 2020.07.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4590385 2020.07.01 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 4590383 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4585642 2020.07.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4585644 2020.07.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4585639 2020.07.01 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4585641 2020.07.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4585640 2020.07.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4585632 2020.07.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4585631 2020.07.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4585630 2020.07.01 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4585629 2020.06.30 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4585626 2020.06.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4585627 2020.06.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4585628 2020.06.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 9 4585638 2020.06.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 4585637 2020.06.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4585636 2020.06.30 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4585635 2020.06.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4585634 2020.06.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 4585633 2020.06.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4585625 2020.06.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4585624 2020.06.29 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4585623 2020.06.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 4581820 2020.06.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4581819 2020.06.29 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4581817 2020.06.29 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4581816 2020.06.29 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4581818 2020.06.29 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4581815 2020.06.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4581814 2020.06.29 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4581813 2020.06.29 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4581811 2020.06.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4581812 2020.06.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4590346 2020.06.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4590407 2020.06.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4590408 2020.06.29 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4579762 2020.06.28 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4579760 2020.06.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4579761 2020.06.28 mapa
bardzo rzadki trznadel złotawy, Emberiza aureola 1 4577847 2020.06.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4577849 2020.06.28 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4577848 2020.06.28 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 6 4577850 2020.06.28 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4577842 2020.06.28 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4577846 2020.06.28 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 5 4577844 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4577845 2020.06.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4577843 2020.06.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4577840 2020.06.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4577841 2020.06.27 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4573453 2020.06.27 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4573454 2020.06.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4573450 2020.06.27 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4573452 2020.06.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573451 2020.06.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4573449 2020.06.27 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 102 4572856 2020.06.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4572857 2020.06.27 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4572855 2020.06.27 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 4572853 2020.06.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4589875 2020.06.27 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4590348 2020.06.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4572854 2020.06.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4571426 2020.06.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 4571425 2020.06.26 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4571427 2020.06.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 4571420 2020.06.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4571421 2020.06.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 64 4571422 2020.06.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4571423 2020.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4571424 2020.06.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4571418 2020.06.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 30 4571419 2020.06.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4571417 2020.06.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 4571416 2020.06.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4570012 2020.06.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4570011 2020.06.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4570010 2020.06.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4570009 2020.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4570006 2020.06.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4570008 2020.06.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4570005 2020.06.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4570007 2020.06.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4570004 2020.06.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4570002 2020.06.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 4570003 2020.06.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4570001 2020.06.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4570028 2020.06.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4570027 2020.06.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4570026 2020.06.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4570024 2020.06.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4570022 2020.06.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4570021 2020.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4570023 2020.06.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4570020 2020.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4570019 2020.06.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4570016 2020.06.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4570017 2020.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4570015 2020.06.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4570014 2020.06.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4570018 2020.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4570013 2020.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4569988 2020.06.25 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4569995 2020.06.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4569996 2020.06.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4569997 2020.06.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4570000 2020.06.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4569992 2020.06.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4569999 2020.06.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4569998 2020.06.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4569987 2020.06.25 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4569994 2020.06.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4569991 2020.06.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4569993 2020.06.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4569986 2020.06.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4569990 2020.06.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4569989 2020.06.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4569985 2020.06.23 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4562722 2020.06.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 4562721 2020.06.23 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4562720 2020.06.23 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4562719 2020.06.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 300 4562717 2020.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 4562718 2020.06.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4562716 2020.06.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4562714 2020.06.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4562712 2020.06.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4562715 2020.06.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4561792 2020.06.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 500 4564984 2020.06.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4564985 2020.06.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4564986 2020.06.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4590303 2020.06.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4590305 2020.06.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4561776 2020.06.21 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4561777 2020.06.19 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4547752 2020.06.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4547753 2020.06.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4547754 2020.06.18 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4547751 2020.06.18 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4547749 2020.06.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4547750 2020.06.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4544727 2020.06.17 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4544726 2020.06.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4543831 2020.06.17 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 19 4552406 2020.06.17 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4543832 2020.06.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4543828 2020.06.17 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4543829 2020.06.17 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4542543 2020.06.16 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4542546 2020.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4542541 2020.06.16 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 4542542 2020.06.16 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4542539 2020.06.16 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4542540 2020.06.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4542538 2020.06.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4542537 2020.06.16 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 4542545 2020.06.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4542536 2020.06.16 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4549780 2020.06.16 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4542519 2020.06.16 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4542513 2020.06.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4549901 2020.06.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4542535 2020.06.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4549902 2020.06.15 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4537198 2020.06.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4537196 2020.06.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4537195 2020.06.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4537197 2020.06.14 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4537193 2020.06.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4537194 2020.06.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4537192 2020.06.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4537191 2020.06.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4537190 2020.06.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4537189 2020.06.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4537187 2020.06.13 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4537188 2020.06.13 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4537186 2020.06.13 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4524406 2020.06.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4524405 2020.06.13 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4524293 2020.06.13 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4524277 2020.06.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4524276 2020.06.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4524278 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4524279 2020.06.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4524275 2020.06.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4524274 2020.06.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4524273 2020.06.12 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4524272 2020.06.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4518893 2020.06.12 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 4518891 2020.06.11 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4518892 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 4518890 2020.06.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4518889 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4518888 2020.06.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4518887 2020.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4518886 2020.06.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4518885 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4518884 2020.06.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4518883 2020.06.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4516740 2020.06.11 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4516737 2020.06.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4516738 2020.06.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4516735 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4516739 2020.06.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 4516734 2020.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4516733 2020.06.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4516736 2020.06.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4516729 2020.06.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4516731 2020.06.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4516732 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4516730 2020.06.11 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4516727 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4516728 2020.06.11 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4515590 2020.06.11 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 4515589 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4515593 2020.06.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4515591 2020.06.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4515592 2020.06.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4506923 2020.06.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4506915 2020.06.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 25 4498350 2020.06.07 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4496071 2020.06.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4496070 2020.06.07 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4494910 2020.06.07 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4494828 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4494827 2020.06.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4494826 2020.06.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4494825 2020.06.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4494824 2020.06.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4494823 2020.06.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4494822 2020.06.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4494821 2020.06.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4494820 2020.06.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4494819 2020.06.07 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4494818 2020.06.07 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 300 4494817 2020.06.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4494816 2020.06.07 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 4494815 2020.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4494814 2020.06.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 12 4494813 2020.06.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4494811 2020.06.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4494810 2020.06.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4494809 2020.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4494808 2020.06.07 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4494807 2020.06.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4503828 2020.06.07 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4493248 2020.06.06 mapa
bardzo rzadki kaniuk, Elanus caeruleus 1 4492340 2020.06.06 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 2 4490311 2020.06.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4490336 2020.06.06 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 25 4490335 2020.06.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4490382 2020.06.06 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4490270 2020.06.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 25 4490273 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4490271 2020.06.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4490272 2020.06.06 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 13 4490274 2020.06.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 90 4490276 2020.06.06 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 4487945 2020.06.05 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4487085 2020.06.05 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4487091 2020.06.05 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4486655 2020.06.05 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4486654 2020.06.05 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4486653 2020.06.05 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4485671 2020.06.05 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4485672 2020.06.05 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 275 4485674 2020.06.05 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4484467 2020.06.04 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4484466 2020.06.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4483609 2020.06.04 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4483606 2020.06.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 4483608 2020.06.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4483410 2020.06.04 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 4483409 2020.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4483099 2020.06.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 4483607 2020.06.04 mapa
bardzo rzadki skowrończyk krótkopalcowy, Calandrella brachydactyla 2 4482715 2020.06.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4482714 2020.06.04 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4482201 2020.06.04 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4482200 2020.06.04 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4482118 2020.06.04 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4482119 2020.06.04 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4481843 2020.06.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4481842 2020.06.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4481839 2020.06.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4481841 2020.06.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4481838 2020.06.04 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4481840 2020.06.04 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 2 4481565 2020.06.04 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4481564 2020.06.04 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 2 4481563 2020.06.04 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4481562 2020.06.04 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4481561 2020.06.04 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4481560 2020.06.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4481558 2020.06.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4481559 2020.06.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4479942 2020.06.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 4479941 2020.06.03 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4479943 2020.06.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4479940 2020.06.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 4479939 2020.06.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4479938 2020.06.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4479935 2020.06.03 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4479936 2020.06.03 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 4479937 2020.06.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4479934 2020.06.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4479933 2020.06.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4478968 2020.06.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4478966 2020.06.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4478965 2020.06.03 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4478964 2020.06.03 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 4478963 2020.06.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 4478962 2020.06.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4478961 2020.06.03 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 4478960 2020.06.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 4478969 2020.06.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4478959 2020.06.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 4478957 2020.06.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 4478956 2020.06.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1200 4478955 2020.06.03 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4478967 2020.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4478953 2020.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4478952 2020.06.03 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4478954 2020.06.03 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4478710 2020.06.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4478711 2020.06.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4478707 2020.06.03 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4478706 2020.06.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4478709 2020.06.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4478708 2020.06.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 4472769 2020.06.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4472767 2020.06.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4472766 2020.06.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4472765 2020.06.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4472764 2020.06.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4472763 2020.06.01 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4472759 2020.06.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4472756 2020.06.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 22 4472752 2020.06.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4472750 2020.06.01 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4472749 2020.06.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4472744 2020.06.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4472743 2020.06.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4472742 2020.06.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4472741 2020.06.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4472746 2020.06.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4472737 2020.06.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4472739 2020.06.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4472736 2020.06.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4472740 2020.06.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4472738 2020.06.01 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4472733 2020.06.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4472734 2020.06.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4467884 2020.05.31 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4464480 2020.05.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4463763 2020.05.31 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4463764 2020.05.31 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4463762 2020.05.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4463761 2020.05.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4463760 2020.05.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4463756 2020.05.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4463757 2020.05.31 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4463755 2020.05.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4463754 2020.05.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4463753 2020.05.31 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4463752 2020.05.31 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4463759 2020.05.31 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 3 4463758 2020.05.31 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4463750 2020.05.31 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4463751 2020.05.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4463749 2020.05.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4458664 2020.05.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4458663 2020.05.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4458662 2020.05.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 4458661 2020.05.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4457851 2020.05.30 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4457850 2020.05.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4457848 2020.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4457847 2020.05.30 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4457849 2020.05.30 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4457846 2020.05.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4457845 2020.05.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4456835 2020.05.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4456834 2020.05.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4456831 2020.05.29 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4456847 2020.05.29 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4456846 2020.05.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4456843 2020.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 4456853 2020.05.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4456852 2020.05.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4456851 2020.05.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4456850 2020.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 4456849 2020.05.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4456842 2020.05.29 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4456841 2020.05.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4456839 2020.05.29 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4456838 2020.05.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4454905 2020.05.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4454906 2020.05.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4454903 2020.05.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4454902 2020.05.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4454900 2020.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4454899 2020.05.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4454901 2020.05.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4454898 2020.05.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 4454897 2020.05.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4454894 2020.05.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4454892 2020.05.29 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4454893 2020.05.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4454891 2020.05.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4454889 2020.05.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4454888 2020.05.29 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4454887 2020.05.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4454885 2020.05.29 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4454882 2020.05.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4454881 2020.05.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4454879 2020.05.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4454883 2020.05.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4454878 2020.05.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4454880 2020.05.29 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4454876 2020.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 4454875 2020.05.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4454874 2020.05.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4454873 2020.05.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4454872 2020.05.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4454871 2020.05.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4454870 2020.05.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 19 4454869 2020.05.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 150 4454868 2020.05.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4454867 2020.05.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4454866 2020.05.28 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4454865 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4454877 2020.05.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4454862 2020.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4454863 2020.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4447967 2020.05.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4447966 2020.05.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4447963 2020.05.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4447961 2020.05.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4447962 2020.05.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4447965 2020.05.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4447964 2020.05.27 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4447959 2020.05.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4447960 2020.05.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4447956 2020.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4447957 2020.05.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4447954 2020.05.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4447953 2020.05.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4447955 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4447952 2020.05.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4447949 2020.05.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4447945 2020.05.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4447946 2020.05.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4447943 2020.05.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4447944 2020.05.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4447940 2020.05.27 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4447941 2020.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4447942 2020.05.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4447937 2020.05.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4447939 2020.05.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4447938 2020.05.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4447936 2020.05.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4447933 2020.05.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4447934 2020.05.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4447932 2020.05.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4447931 2020.05.27 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4447930 2020.05.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4447929 2020.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4447935 2020.05.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4431621 2020.05.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4431622 2020.05.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4431623 2020.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4423275 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4420250 2020.05.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4420249 2020.05.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 4420248 2020.05.22 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4420251 2020.05.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4420252 2020.05.22 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 4420247 2020.05.22 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4420246 2020.05.22 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 4420245 2020.05.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4420244 2020.05.22 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4420243 2020.05.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4417847 2020.05.22 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 4417846 2020.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4417845 2020.05.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4417843 2020.05.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4417844 2020.05.22 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4417842 2020.05.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4417840 2020.05.22 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4417841 2020.05.22 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4417838 2020.05.22 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4417839 2020.05.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4417837 2020.05.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4417836 2020.05.21 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4408984 2020.05.20 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4408983 2020.05.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4408981 2020.05.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4408982 2020.05.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4408980 2020.05.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4408978 2020.05.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4408979 2020.05.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4408977 2020.05.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4408976 2020.05.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4408975 2020.05.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4408974 2020.05.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4408972 2020.05.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4408973 2020.05.20 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4431624 2020.05.20 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4440741 2020.05.20 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4440761 2020.05.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4405010 2020.05.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4405013 2020.05.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4405012 2020.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4405014 2020.05.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4423276 2020.05.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4423277 2020.05.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4391331 2020.05.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4391330 2020.05.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4391329 2020.05.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4391328 2020.05.17 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4391327 2020.05.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4391326 2020.05.17 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4391325 2020.05.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 4391324 2020.05.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4391323 2020.05.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4391322 2020.05.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4391321 2020.05.17 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4391320 2020.05.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 4391319 2020.05.17 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 30 4391318 2020.05.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4391317 2020.05.17 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4391316 2020.05.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 4391315 2020.05.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 4391314 2020.05.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4391313 2020.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4391312 2020.05.17 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4391830 2020.05.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4388887 2020.05.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4388886 2020.05.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4382899 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4382898 2020.05.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4382897 2020.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4382896 2020.05.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4382895 2020.05.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4380887 2020.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4380886 2020.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4380884 2020.05.15 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4380885 2020.05.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4380881 2020.05.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4380883 2020.05.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4380882 2020.05.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4377816 2020.05.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4377817 2020.05.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4377815 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4377814 2020.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4377812 2020.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4377811 2020.05.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4377813 2020.05.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4376383 2020.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4376381 2020.05.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4376382 2020.05.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4376380 2020.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4375463 2020.05.14 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4374590 2020.05.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4374591 2020.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4374589 2020.05.14 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4374588 2020.05.14 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4374586 2020.05.14 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4374587 2020.05.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4372391 2020.05.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4372390 2020.05.14 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4372389 2020.05.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4372388 2020.05.13 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4372387 2020.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4372386 2020.05.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4366869 2020.05.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4366870 2020.05.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4366868 2020.05.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4366867 2020.05.12 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4366866 2020.05.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4366865 2020.05.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 4358984 2020.05.11 mapa
bardzo rzadki żwirowiec łąkowy, Glareola pratincola 1 4358267 2020.05.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4358266 2020.05.11 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4358265 2020.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4358264 2020.05.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4358263 2020.05.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 4358262 2020.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4358261 2020.05.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4358260 2020.05.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4358259 2020.05.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4358258 2020.05.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 30 4358257 2020.05.11 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 35 4358256 2020.05.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4358255 2020.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4358254 2020.05.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4358524 2020.05.11 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4350486 2020.05.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4350485 2020.05.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 6 4350484 2020.05.10 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4350482 2020.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4350481 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4350480 2020.05.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 4350479 2020.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4348808 2020.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4348807 2020.05.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4348806 2020.05.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4348805 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4348804 2020.05.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4348803 2020.05.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4348802 2020.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4348801 2020.05.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4348800 2020.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4348799 2020.05.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 19 4348798 2020.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4348063 2020.05.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4381336 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4342954 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4342953 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4342956 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4342955 2020.05.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4342950 2020.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4342951 2020.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4342952 2020.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4342190 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4342189 2020.05.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4342185 2020.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4342186 2020.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4342183 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 4342181 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4342178 2020.05.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4342177 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4342180 2020.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4342182 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4342176 2020.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4342174 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4340461 2020.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4340460 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4339788 2020.05.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4339787 2020.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4339786 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4339785 2020.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4339784 2020.05.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4339782 2020.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4339781 2020.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4339778 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4339775 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4339776 2020.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4339774 2020.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4346855 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4346857 2020.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4346858 2020.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4346851 2020.05.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4346854 2020.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4346852 2020.05.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4346859 2020.05.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4346856 2020.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4330658 2020.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4330642 2020.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4330754 2020.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4330640 2020.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4328052 2020.05.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4328050 2020.05.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4328049 2020.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4330755 2020.05.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4330756 2020.05.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4330639 2020.05.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4330641 2020.05.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4330767 2020.05.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4330766 2020.05.06 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4330769 2020.05.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4330768 2020.05.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4330770 2020.05.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4330786 2020.05.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4330781 2020.05.06 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4330780 2020.05.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4330782 2020.05.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4330777 2020.05.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4330778 2020.05.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4330774 2020.05.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4330772 2020.05.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4330776 2020.05.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4330771 2020.05.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4431975 2020.05.06 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4321082 2020.05.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4313483 2020.05.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4313479 2020.05.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4313481 2020.05.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4313482 2020.05.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4313475 2020.05.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4313474 2020.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4313476 2020.05.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4313477 2020.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4313470 2020.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4313469 2020.05.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4313468 2020.05.04 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4310942 2020.05.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4310941 2020.05.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4310940 2020.05.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4310938 2020.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4310939 2020.05.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4310937 2020.05.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4310936 2020.05.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4310934 2020.05.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4310930 2020.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4310931 2020.05.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4310926 2020.05.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4309494 2020.05.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4309374 2020.05.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4309373 2020.05.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4309372 2020.05.04 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 3 4308855 2020.05.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4308852 2020.05.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4308853 2020.05.03 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4308461 2020.05.03 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4308459 2020.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4308453 2020.05.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4308454 2020.05.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4295786 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4288755 2020.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4288754 2020.05.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 5 4288751 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4288750 2020.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4288745 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4288741 2020.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4288738 2020.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4288743 2020.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4288736 2020.05.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4288740 2020.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 4288735 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4288739 2020.05.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4288733 2020.05.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4288732 2020.05.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4288731 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4288727 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4288726 2020.05.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4288730 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4288724 2020.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4288720 2020.05.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4288721 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4288719 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4288718 2020.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4288716 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4288715 2020.05.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4288714 2020.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4288712 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4288710 2020.05.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4288707 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4288706 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4288703 2020.05.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4288705 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4288704 2020.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4288697 2020.05.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4288695 2020.05.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4288694 2020.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4288692 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4288693 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4288690 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4288689 2020.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4288691 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4288688 2020.05.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4288687 2020.05.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4288676 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4288673 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4288685 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4288686 2020.05.01 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4288684 2020.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4288683 2020.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 26 4288681 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4288675 2020.05.01 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4288671 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4288672 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4288680 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4288679 2020.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4288678 2020.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4288677 2020.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4316722 2020.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4318734 2020.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4277527 2020.04.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4277520 2020.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4277519 2020.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4277518 2020.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 4273731 2020.04.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4273730 2020.04.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4273729 2020.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 4273728 2020.04.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4273727 2020.04.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4273726 2020.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4273725 2020.04.30 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4273724 2020.04.30 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4273723 2020.04.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4273722 2020.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4273721 2020.04.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4273719 2020.04.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4273720 2020.04.30 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4273718 2020.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4273716 2020.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4260872 2020.04.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4260871 2020.04.28 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4260607 2020.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4260608 2020.04.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4260606 2020.04.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4260605 2020.04.28 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin