Pełna lista obserwacji drużyny

Luscinia ZTP : Marcin Sołowiej


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 4942201 2020.11.23 mapa
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 4942202 2020.11.23 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4942200 2020.11.23 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4942199 2020.11.23 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 4942198 2020.11.23 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 4942197 2020.11.23 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 4942196 2020.11.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4942195 2020.11.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4942193 2020.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 4942194 2020.11.23 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 17 4942190 2020.11.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4942191 2020.11.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 4942192 2020.11.23 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 4942188 2020.11.23 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 4 4942189 2020.11.23 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 15 4942187 2020.11.23 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4942185 2020.11.23 mapa
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 4942511 2020.11.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4943536 2020.11.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4943537 2020.11.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4942186 2020.11.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4942183 2020.11.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4936990 2020.11.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4936991 2020.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4942184 2020.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4933534 2020.11.20 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 13 4933533 2020.11.20 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4933532 2020.11.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4933531 2020.11.20 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 4933530 2020.11.20 mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 2 4933529 2020.11.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 4933368 2020.11.20 mapa
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 4933367 2020.11.20 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 4933366 2020.11.20 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4933365 2020.11.20 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4933364 2020.11.20 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 4933363 2020.11.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4933362 2020.11.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4933361 2020.11.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4933360 2020.11.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4933359 2020.11.20 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4933358 2020.11.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4933357 2020.11.20 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4933356 2020.11.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 4933354 2020.11.20 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 4933353 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4933352 2020.11.20 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 4933351 2020.11.20 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 4933350 2020.11.20 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4933349 2020.11.20 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4933348 2020.11.20 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 4933347 2020.11.20 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 17 4933346 2020.11.20 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 20 4933345 2020.11.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 35 4933344 2020.11.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4933343 2020.11.20 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 27 4933342 2020.11.20 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 4933341 2020.11.20 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4931758 2020.11.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4931759 2020.11.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4929145 2020.11.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 22 4929144 2020.11.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4926790 2020.11.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4926789 2020.11.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4926788 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4926787 2020.11.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 72 4926786 2020.11.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4926785 2020.11.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 62 4926784 2020.11.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 70 4926783 2020.11.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4926782 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 4926781 2020.11.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4926780 2020.11.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 42 4926779 2020.11.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4926778 2020.11.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4926777 2020.11.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 37 4926776 2020.11.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4926775 2020.11.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4926767 2020.11.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4926766 2020.11.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 48 4926765 2020.11.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 75 4926764 2020.11.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4926763 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4926762 2020.11.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 4926761 2020.11.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 4926760 2020.11.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4926759 2020.11.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 7 4926758 2020.11.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 4926757 2020.11.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4926768 2020.11.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4926755 2020.11.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4926754 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4926749 2020.11.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4926747 2020.11.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4926774 2020.11.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4926773 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4926772 2020.11.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 4926771 2020.11.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4926770 2020.11.16 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4926769 2020.11.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4926756 2020.11.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4926753 2020.11.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4926752 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 4926751 2020.11.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 4926750 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4926748 2020.11.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4926746 2020.11.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 4926745 2020.11.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4926744 2020.11.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4926743 2020.11.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8000 4926742 2020.11.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4926740 2020.11.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 4926739 2020.11.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4926738 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4926737 2020.11.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4926736 2020.11.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4926735 2020.11.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4926741 2020.11.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4926734 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4926732 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 4926733 2020.11.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 4926731 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4926730 2020.11.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4926729 2020.11.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4926728 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 4926727 2020.11.16 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 4924707 2020.11.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 205 4924706 2020.11.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4924705 2020.11.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4924704 2020.11.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4924703 2020.11.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 100 4924702 2020.11.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 4924700 2020.11.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4924701 2020.11.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4924699 2020.11.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 4924698 2020.11.15 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 23 4924697 2020.11.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 4924696 2020.11.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4924695 2020.11.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 73 4924694 2020.11.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4921739 2020.11.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 40 4921737 2020.11.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4921738 2020.11.15 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 4921736 2020.11.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4921527 2020.11.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4921524 2020.11.15 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1000 4921526 2020.11.15 mapa
bardzo rzadki brodziec żółtonogi, Tringa flavipes 1 4921523 2020.11.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4921522 2020.11.15 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 7 4921525 2020.11.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 55 4921521 2020.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4921519 2020.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 4921520 2020.11.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 60 4921518 2020.11.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4921543 2020.11.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4921542 2020.11.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 4921541 2020.11.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4921540 2020.11.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4921539 2020.11.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4921538 2020.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4921536 2020.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4921537 2020.11.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4921535 2020.11.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 640 4921534 2020.11.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 160 4921533 2020.11.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4921532 2020.11.14 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 4921531 2020.11.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 90 4921530 2020.11.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4921529 2020.11.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4921528 2020.11.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 4921516 2020.11.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4921515 2020.11.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4921514 2020.11.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4921513 2020.11.14 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 4921517 2020.11.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4921512 2020.11.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4921511 2020.11.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4921510 2020.11.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4921508 2020.11.14 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4921509 2020.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4921507 2020.11.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4921506 2020.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4921505 2020.11.14 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 150 4921504 2020.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 4921503 2020.11.14 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 4921502 2020.11.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4927735 2020.11.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4927736 2020.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4915215 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 4915214 2020.11.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4915213 2020.11.10 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4915212 2020.11.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4905020 2020.11.07 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 40 4905019 2020.11.07 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4905016 2020.11.06 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4905017 2020.11.06 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4905018 2020.11.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4896415 2020.11.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 4896413 2020.11.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4896414 2020.11.05 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4896410 2020.11.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4896407 2020.11.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4896412 2020.11.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4896411 2020.11.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 9 4896409 2020.11.03 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4884192 2020.10.31 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 4884190 2020.10.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4884191 2020.10.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4877569 2020.10.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4877568 2020.10.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 4877567 2020.10.27 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 16 4877566 2020.10.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 4877565 2020.10.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4877564 2020.10.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4877563 2020.10.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4877562 2020.10.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 27 4877561 2020.10.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4877560 2020.10.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4877559 2020.10.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4877558 2020.10.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4877585 2020.10.27 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 4877584 2020.10.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4877583 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 4877582 2020.10.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4877581 2020.10.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4877580 2020.10.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4877579 2020.10.27 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4877578 2020.10.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 420 4877577 2020.10.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4877576 2020.10.27 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 4877574 2020.10.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 4877573 2020.10.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 4877572 2020.10.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4877571 2020.10.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4877570 2020.10.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4877541 2020.10.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4877540 2020.10.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4877539 2020.10.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 4877538 2020.10.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4877537 2020.10.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4877536 2020.10.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4877535 2020.10.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4877534 2020.10.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4877533 2020.10.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 16 4877532 2020.10.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 4877531 2020.10.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4877530 2020.10.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4877768 2020.10.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4877529 2020.10.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 5 4877528 2020.10.26 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4877527 2020.10.26 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4877526 2020.10.26 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4877516 2020.10.26 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4877525 2020.10.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4877517 2020.10.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 45 4877518 2020.10.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 4877523 2020.10.26 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 11 4877521 2020.10.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 4877515 2020.10.26 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 5 4877524 2020.10.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4877522 2020.10.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4877520 2020.10.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4877519 2020.10.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4877514 2020.10.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4877513 2020.10.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4877510 2020.10.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4877512 2020.10.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4877511 2020.10.25 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 4877557 2020.10.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4877556 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4877555 2020.10.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4877553 2020.10.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 160 4877550 2020.10.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 4877551 2020.10.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4877552 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 4877548 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4877547 2020.10.25 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 4877545 2020.10.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 4877549 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4877544 2020.10.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4877546 2020.10.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4877542 2020.10.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 4877543 2020.10.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4877502 2020.10.22 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4877500 2020.10.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4877498 2020.10.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4877501 2020.10.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 19 4877499 2020.10.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4877494 2020.10.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4877497 2020.10.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4877495 2020.10.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4877496 2020.10.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4877509 2020.10.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4877508 2020.10.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4877507 2020.10.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4877506 2020.10.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2000 4877505 2020.10.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4877504 2020.10.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4877503 2020.10.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4861239 2020.10.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4861240 2020.10.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4861238 2020.10.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4861237 2020.10.20 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 4861235 2020.10.20 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4861236 2020.10.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 4861233 2020.10.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4861234 2020.10.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4861232 2020.10.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4861245 2020.10.20 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4861246 2020.10.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4861247 2020.10.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4856863 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 4855665 2020.10.18 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4855664 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 4855666 2020.10.18 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 3 4855667 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4853284 2020.10.18 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4853283 2020.10.18 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 14 4853282 2020.10.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4852161 2020.10.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4852160 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki krzyżodziób sosnowy, Loxia pytyopsittacus 1 4851182 2020.10.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4851183 2020.10.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4851181 2020.10.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4851179 2020.10.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4851177 2020.10.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4851180 2020.10.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 4851175 2020.10.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 4851176 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 4851174 2020.10.17 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 4851172 2020.10.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4851173 2020.10.17 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4851170 2020.10.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4851169 2020.10.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 4851171 2020.10.17 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 4851167 2020.10.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4851168 2020.10.17 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 4851697 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4851166 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 15 4851165 2020.10.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4857637 2020.10.17 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4848524 2020.10.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4856939 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 4848418 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 4 4848417 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 4847687 2020.10.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4847686 2020.10.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4847683 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 4847688 2020.10.16 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 4847685 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 4 4847681 2020.10.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4847684 2020.10.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4856962 2020.10.16 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 4847682 2020.10.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4844955 2020.10.14 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4844961 2020.10.14 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4844960 2020.10.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 19 4844959 2020.10.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 4844958 2020.10.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 4844957 2020.10.14 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4844956 2020.10.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4843628 2020.10.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 4843627 2020.10.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4843626 2020.10.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4843625 2020.10.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 59 4843624 2020.10.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4843623 2020.10.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4843622 2020.10.13 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4843621 2020.10.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4843620 2020.10.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4843619 2020.10.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4843618 2020.10.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4843617 2020.10.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4843616 2020.10.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4857160 2020.10.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4843615 2020.10.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 140 4843612 2020.10.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 310 4843611 2020.10.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4843610 2020.10.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4843613 2020.10.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4843609 2020.10.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4843606 2020.10.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4843608 2020.10.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 4843607 2020.10.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4843605 2020.10.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4843604 2020.10.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4843603 2020.10.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4843601 2020.10.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 100 4843602 2020.10.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4843600 2020.10.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 4843598 2020.10.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 7 4843599 2020.10.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4932428 2020.10.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 4932429 2020.10.13 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4842768 2020.10.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4842770 2020.10.12 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4842769 2020.10.12 mapa
bardzo rzadki modraczek, Tarsiger cyanurus 1 4841930 2020.10.12 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4841931 2020.10.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4841929 2020.10.12 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4840482 2020.10.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4840479 2020.10.11 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 54 4840478 2020.10.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4840480 2020.10.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4840481 2020.10.11 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 4840477 2020.10.11 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 4863042 2020.10.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4840476 2020.10.10 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4840475 2020.10.10 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 4833703 2020.10.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4833719 2020.10.10 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 51 4833718 2020.10.10 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 4833717 2020.10.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4833716 2020.10.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4833715 2020.10.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4833714 2020.10.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4833713 2020.10.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4833712 2020.10.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4833711 2020.10.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4833710 2020.10.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4833709 2020.10.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4833708 2020.10.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4833707 2020.10.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4833705 2020.10.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4833704 2020.10.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 40 4833706 2020.10.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4833702 2020.10.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4833701 2020.10.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4833700 2020.10.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4833699 2020.10.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4833698 2020.10.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4833697 2020.10.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4833696 2020.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4833695 2020.10.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4833694 2020.10.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4833693 2020.10.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4833692 2020.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4833691 2020.10.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4833689 2020.10.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4833690 2020.10.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4833688 2020.10.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4833687 2020.10.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4833684 2020.10.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4833682 2020.10.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4833686 2020.10.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4833681 2020.10.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4833680 2020.10.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4833683 2020.10.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4833685 2020.10.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4833679 2020.10.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4833678 2020.10.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4833677 2020.10.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4833676 2020.10.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4833674 2020.10.10 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 28 4833675 2020.10.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4833673 2020.10.09 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4833671 2020.10.09 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 4878126 2020.10.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4829951 2020.10.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4829007 2020.10.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4829006 2020.10.08 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4829004 2020.10.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4829005 2020.10.08 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 56 4829002 2020.10.08 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4829001 2020.10.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4828999 2020.10.08 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 4828998 2020.10.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4828996 2020.10.08 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4828997 2020.10.08 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 4829000 2020.10.08 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 6 4828993 2020.10.08 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 11 4828994 2020.10.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4828995 2020.10.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4828992 2020.10.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4828991 2020.10.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4826796 2020.10.07 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4826795 2020.10.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4826794 2020.10.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 190 4826793 2020.10.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4826792 2020.10.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4826791 2020.10.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4826790 2020.10.07 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 20 4826789 2020.10.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 4826788 2020.10.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4826787 2020.10.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4826262 2020.10.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4826261 2020.10.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4826260 2020.10.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4826258 2020.10.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4826257 2020.10.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 4826259 2020.10.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4826256 2020.10.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 7 4826805 2020.10.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4826807 2020.10.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4826808 2020.10.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4826254 2020.10.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4826255 2020.10.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4826253 2020.10.06 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4822733 2020.10.05 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4822732 2020.10.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4822734 2020.10.05 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4822728 2020.10.05 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4822729 2020.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4822731 2020.10.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4822730 2020.10.04 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4822727 2020.10.04 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4822726 2020.10.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4878125 2020.10.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4812713 2020.10.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 4812712 2020.10.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4812711 2020.10.02 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4812710 2020.10.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4812709 2020.10.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4812708 2020.10.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4812714 2020.10.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4812707 2020.10.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4812705 2020.10.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4812706 2020.10.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4812722 2020.10.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4812720 2020.10.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4812721 2020.10.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4812718 2020.10.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 4812719 2020.10.02 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4812716 2020.10.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4812715 2020.10.02 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4812717 2020.10.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 4812730 2020.10.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 4812729 2020.10.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4812728 2020.10.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4812727 2020.10.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 4812726 2020.10.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 500 4812725 2020.10.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4812724 2020.10.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 4812723 2020.10.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 4812704 2020.10.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 4812703 2020.10.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 4812702 2020.10.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4812701 2020.10.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1000 4812700 2020.10.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4812699 2020.10.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4812698 2020.10.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4812697 2020.10.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 4812696 2020.10.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4812695 2020.10.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4812694 2020.10.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4812693 2020.10.02 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 3 4812734 2020.10.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4812735 2020.10.02 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4812736 2020.10.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 4812737 2020.10.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4812738 2020.10.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4812692 2020.10.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4812690 2020.10.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4812689 2020.09.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4812691 2020.09.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4803286 2020.09.28 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 4803285 2020.09.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4803284 2020.09.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4803281 2020.09.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4803282 2020.09.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 4803283 2020.09.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4803280 2020.09.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4803278 2020.09.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4803277 2020.09.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4803279 2020.09.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4803276 2020.09.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 4803274 2020.09.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 4803275 2020.09.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 4803320 2020.09.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4803336 2020.09.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 4803345 2020.09.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4803352 2020.09.28 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4803354 2020.09.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 4803355 2020.09.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4803356 2020.09.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4803358 2020.09.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 4803376 2020.09.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4803385 2020.09.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4803386 2020.09.28 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4803426 2020.09.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4803432 2020.09.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4807514 2020.09.28 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 4802034 2020.09.27 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 4800304 2020.09.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 4802037 2020.09.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4802038 2020.09.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 50 4802040 2020.09.27 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4802043 2020.09.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4802044 2020.09.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4802045 2020.09.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 4799341 2020.09.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 12 4799340 2020.09.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4799339 2020.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 29 4799342 2020.09.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4799338 2020.09.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 4799336 2020.09.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4799337 2020.09.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 4799335 2020.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4799334 2020.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4799333 2020.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4799332 2020.09.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4799330 2020.09.26 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4799329 2020.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4799331 2020.09.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 4798710 2020.09.26 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 4798712 2020.09.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4798709 2020.09.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4798708 2020.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4798713 2020.09.26 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 6 4798707 2020.09.26 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4798706 2020.09.26 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4798705 2020.09.26 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4798704 2020.09.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 4798703 2020.09.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 4798702 2020.09.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 41 4798701 2020.09.26 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4798700 2020.09.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4798699 2020.09.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 4798698 2020.09.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4798697 2020.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4798696 2020.09.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4798694 2020.09.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4798695 2020.09.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4798693 2020.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4798692 2020.09.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 4798691 2020.09.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4798690 2020.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4798689 2020.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4797919 2020.09.25 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4797917 2020.09.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4797918 2020.09.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4796988 2020.09.25 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4796990 2020.09.25 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 3 4796987 2020.09.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 8 4796985 2020.09.25 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4796986 2020.09.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 75 4796984 2020.09.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 4796989 2020.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4796982 2020.09.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4796983 2020.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4796981 2020.09.25 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4796980 2020.09.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 7 4796979 2020.09.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 7 4796977 2020.09.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 90 4796978 2020.09.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 10 4796976 2020.09.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4796582 2020.09.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 4 4796581 2020.09.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4796580 2020.09.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 4796583 2020.09.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4796579 2020.09.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 18 4796578 2020.09.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4796569 2020.09.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4796575 2020.09.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4796577 2020.09.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 10 4796576 2020.09.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4796574 2020.09.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 4796573 2020.09.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 4796572 2020.09.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4796571 2020.09.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4796570 2020.09.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4796568 2020.09.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4796567 2020.09.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 10 4796566 2020.09.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 60 4796564 2020.09.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 4796565 2020.09.24 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4795113 2020.09.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4795111 2020.09.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4795112 2020.09.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4795109 2020.09.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 10 4795110 2020.09.24 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4795093 2020.09.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4795075 2020.09.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4795104 2020.09.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4795108 2020.09.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4795103 2020.09.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4795102 2020.09.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4795101 2020.09.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4795100 2020.09.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4795099 2020.09.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4795098 2020.09.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 18 4795105 2020.09.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4795106 2020.09.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4795107 2020.09.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4795097 2020.09.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4795096 2020.09.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4795095 2020.09.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4795094 2020.09.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4795091 2020.09.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4795090 2020.09.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4795089 2020.09.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4795088 2020.09.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4795087 2020.09.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4795086 2020.09.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4795085 2020.09.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4795084 2020.09.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4795083 2020.09.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4795082 2020.09.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4795081 2020.09.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4795092 2020.09.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4795080 2020.09.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4795079 2020.09.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4795077 2020.09.23 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4795078 2020.09.23 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4792337 2020.09.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4792338 2020.09.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 4792339 2020.09.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4792340 2020.09.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 15 4792341 2020.09.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4792342 2020.09.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4792343 2020.09.23 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4792336 2020.09.23 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4792335 2020.09.23 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4792334 2020.09.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4792333 2020.09.23 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4792332 2020.09.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4792331 2020.09.23 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 4792330 2020.09.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 4792329 2020.09.23 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 17 4792327 2020.09.23 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 77 4792328 2020.09.23 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4792385 2020.09.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 110 4937742 2020.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4792326 2020.09.22 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4792325 2020.09.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4792324 2020.09.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4792312 2020.09.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4792314 2020.09.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4792313 2020.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4792310 2020.09.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 10 4792311 2020.09.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4792309 2020.09.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 4792308 2020.09.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4805443 2020.09.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4805451 2020.09.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 150 4936989 2020.09.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 36 4936992 2020.09.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4936993 2020.09.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 4792315 2020.09.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4792316 2020.09.21 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 4792317 2020.09.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 200 4792318 2020.09.21 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 4792319 2020.09.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4792320 2020.09.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4792321 2020.09.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4792322 2020.09.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4792323 2020.09.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4881797 2020.09.21 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4881838 2020.09.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4776886 2020.09.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4776887 2020.09.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4776885 2020.09.17 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4776884 2020.09.17 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4776883 2020.09.17 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 4776882 2020.09.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 300 4776881 2020.09.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4776880 2020.09.17 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 6 4776879 2020.09.17 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 12 4776878 2020.09.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4776877 2020.09.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4776876 2020.09.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 4776875 2020.09.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4776865 2020.09.17 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 3 4776864 2020.09.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4776863 2020.09.17 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4776862 2020.09.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4776861 2020.09.17 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4776871 2020.09.17 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4776872 2020.09.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4776873 2020.09.17 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 4776874 2020.09.17 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4776870 2020.09.17 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4776869 2020.09.17 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4776868 2020.09.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4776860 2020.09.17 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4776867 2020.09.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 24 4776859 2020.09.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4776858 2020.09.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4776857 2020.09.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4776856 2020.09.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4776854 2020.09.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4776853 2020.09.17 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 4776851 2020.09.17 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 4776852 2020.09.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 36 4776850 2020.09.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1383 4776845 2020.09.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 184 4776846 2020.09.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4776847 2020.09.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 26 4776848 2020.09.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4778102 2020.09.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 400 4787241 2020.09.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 4787242 2020.09.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4787243 2020.09.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4775896 2020.09.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4775895 2020.09.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4775894 2020.09.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4775892 2020.09.16 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 4775891 2020.09.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4775893 2020.09.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4775890 2020.09.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 4774716 2020.09.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4774717 2020.09.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4774715 2020.09.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4774714 2020.09.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4774713 2020.09.16 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4774712 2020.09.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 13 4774710 2020.09.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4774709 2020.09.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4774708 2020.09.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 48 4774711 2020.09.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4774707 2020.09.16 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 4774706 2020.09.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4774705 2020.09.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4774704 2020.09.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4774584 2020.09.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4774585 2020.09.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4774586 2020.09.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4774582 2020.09.16 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4774583 2020.09.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4774587 2020.09.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4778374 2020.09.14 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 4778376 2020.09.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4778364 2020.09.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4778370 2020.09.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4778366 2020.09.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4778363 2020.09.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 4778365 2020.09.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4778378 2020.09.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4778367 2020.09.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 28 4778371 2020.09.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4778382 2020.09.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4778383 2020.09.14 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4766085 2020.09.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4766084 2020.09.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4766083 2020.09.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4766082 2020.09.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4766081 2020.09.12 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4766080 2020.09.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4766079 2020.09.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 4766078 2020.09.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 600 4766077 2020.09.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 4766076 2020.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 4766075 2020.09.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4766074 2020.09.12 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4766072 2020.09.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 4766071 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 200 4766070 2020.09.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 4766068 2020.09.12 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 21 4766067 2020.09.12 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4766066 2020.09.12 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 7 4766069 2020.09.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4766065 2020.09.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4766073 2020.09.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4766064 2020.09.12 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 4766063 2020.09.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 11 4766059 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 4766061 2020.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 4766062 2020.09.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4766060 2020.09.12 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 4766058 2020.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4764101 2020.09.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4764102 2020.09.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4764100 2020.09.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4764099 2020.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4764098 2020.09.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4764097 2020.09.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4764096 2020.09.11 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 4764094 2020.09.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4764095 2020.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4764093 2020.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4761411 2020.09.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4761414 2020.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 4761412 2020.09.11 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 13 4761413 2020.09.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4761410 2020.09.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4769239 2020.09.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4760530 2020.09.10 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 29 4760529 2020.09.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4760528 2020.09.10 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4760527 2020.09.10 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4760526 2020.09.10 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4760525 2020.09.10 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4760524 2020.09.10 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4760523 2020.09.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 4760522 2020.09.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4760521 2020.09.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4760520 2020.09.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4760519 2020.09.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 4760518 2020.09.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 31 4760517 2020.09.10 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 4760516 2020.09.10 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 4760515 2020.09.10 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 4760514 2020.09.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 18 4760513 2020.09.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4760512 2020.09.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4760511 2020.09.10 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4760510 2020.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 61 4760509 2020.09.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4760508 2020.09.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4760507 2020.09.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 22 4760506 2020.09.10 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 4760505 2020.09.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 64 4760504 2020.09.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 139 4760503 2020.09.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4760500 2020.09.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4760501 2020.09.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 4760498 2020.09.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4760499 2020.09.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4760497 2020.09.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4760502 2020.09.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 4760496 2020.09.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4760492 2020.09.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 4760495 2020.09.08 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 4760494 2020.09.08 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4760493 2020.09.08 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4760491 2020.09.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4760489 2020.09.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 4760490 2020.09.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 43 4760488 2020.09.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 4760485 2020.09.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 4760487 2020.09.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 200 4760486 2020.09.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 4760481 2020.09.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1000 4760482 2020.09.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 4760484 2020.09.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4760483 2020.09.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4755773 2020.09.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4755772 2020.09.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4755771 2020.09.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4755770 2020.09.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4755769 2020.09.08 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4755768 2020.09.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4755767 2020.09.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4755766 2020.09.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4755765 2020.09.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 4755764 2020.09.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4755763 2020.09.08 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4755762 2020.09.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4755761 2020.09.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 26 4755760 2020.09.08 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 15 4755759 2020.09.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4755758 2020.09.08 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 4755757 2020.09.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4755756 2020.09.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 4755755 2020.09.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4754656 2020.09.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4754655 2020.09.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4754654 2020.09.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4754652 2020.09.07 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4754653 2020.09.07 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4754651 2020.09.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4754650 2020.09.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4754649 2020.09.07 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4754648 2020.09.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 4754647 2020.09.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4754672 2020.09.07 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4754671 2020.09.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4754670 2020.09.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4754669 2020.09.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4754668 2020.09.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4754667 2020.09.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4754666 2020.09.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 86 4754665 2020.09.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4754664 2020.09.07 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4754663 2020.09.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4754662 2020.09.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4754661 2020.09.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4754660 2020.09.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4754659 2020.09.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4754658 2020.09.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4754657 2020.09.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4754645 2020.09.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4754642 2020.09.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4754639 2020.09.07 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4754637 2020.09.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4754641 2020.09.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4754635 2020.09.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4754646 2020.09.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4754631 2020.09.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4754630 2020.09.07 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 5 4754628 2020.09.07 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4754625 2020.09.07 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 61 4754623 2020.09.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 4754621 2020.09.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4754618 2020.09.07 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4754615 2020.09.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4754616 2020.09.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4754644 2020.09.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4754643 2020.09.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4754640 2020.09.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4754638 2020.09.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4754636 2020.09.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4754634 2020.09.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4754633 2020.09.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4754632 2020.09.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4754629 2020.09.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4754627 2020.09.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4754626 2020.09.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4754624 2020.09.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4754622 2020.09.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4754619 2020.09.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4754620 2020.09.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4754617 2020.09.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4753195 2020.09.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4753196 2020.09.06 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4753193 2020.09.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4753192 2020.09.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4753194 2020.09.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4753191 2020.09.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 4753190 2020.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4753189 2020.09.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4753187 2020.09.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4753186 2020.09.06 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4753188 2020.09.06 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 4753198 2020.09.06 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 33 4753185 2020.09.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4753184 2020.09.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 4753183 2020.09.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4753182 2020.09.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4753181 2020.09.06 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 4753180 2020.09.06 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 4753179 2020.09.06 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 9 4753178 2020.09.06 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4753176 2020.09.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 130 4753177 2020.09.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 4753174 2020.09.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4753197 2020.09.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4753175 2020.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 250 4753173 2020.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4753172 2020.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4753171 2020.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4753170 2020.09.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4753169 2020.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4753168 2020.09.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4753166 2020.09.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4753165 2020.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4753167 2020.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4753164 2020.09.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4753163 2020.09.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4753162 2020.09.05 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4753161 2020.09.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4753160 2020.09.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4753158 2020.09.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 4753159 2020.09.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 4753154 2020.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4753155 2020.09.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4753157 2020.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4753153 2020.09.05 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4753152 2020.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4753156 2020.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4747907 2020.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4747908 2020.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4747906 2020.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4747904 2020.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4747905 2020.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4747902 2020.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4747903 2020.09.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4747901 2020.09.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4747900 2020.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4747899 2020.09.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4747897 2020.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4747898 2020.09.05 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4747896 2020.09.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4747895 2020.09.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4747894 2020.09.05 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 4747893 2020.09.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 4747892 2020.09.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4747891 2020.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4747890 2020.09.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 5 4747889 2020.09.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 400 4747888 2020.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4747887 2020.09.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 6 4747886 2020.09.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 4747885 2020.09.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 39 4747884 2020.09.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 27 4747883 2020.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4745356 2020.09.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4745355 2020.09.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4745354 2020.09.03 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 4745357 2020.09.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 4745347 2020.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4745346 2020.09.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4745349 2020.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4745345 2020.09.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 4745351 2020.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4745352 2020.09.03 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 4745348 2020.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4745343 2020.09.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 5 4745350 2020.09.03 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 4745342 2020.09.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4745340 2020.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4745339 2020.09.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4745338 2020.09.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4743212 2020.09.02 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 4746289 2020.08.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4743211 2020.08.28 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4746271 2020.08.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4725718 2020.08.26 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4724504 2020.08.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4724503 2020.08.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4724506 2020.08.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4724505 2020.08.25 mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 4721710 2020.08.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4721711 2020.08.25 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4721709 2020.08.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4721708 2020.08.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4721707 2020.08.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4721704 2020.08.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4721706 2020.08.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4721701 2020.08.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4721705 2020.08.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4721700 2020.08.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4721702 2020.08.25 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4721699 2020.08.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4721698 2020.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 4721696 2020.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4721697 2020.08.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4721695 2020.08.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4721693 2020.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4721692 2020.08.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4721691 2020.08.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4721694 2020.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4721703 2020.08.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4721687 2020.08.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4721689 2020.08.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4725887 2020.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4726393 2020.08.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4726394 2020.08.25 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4726395 2020.08.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4726396 2020.08.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4726397 2020.08.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4721690 2020.08.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4721686 2020.08.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4721688 2020.08.23 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4721684 2020.08.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4721685 2020.08.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 4721683 2020.08.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4721678 2020.08.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4721679 2020.08.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4721681 2020.08.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4721676