Pełna lista obserwacji drużyny

waldemarosam : Waldemar Okupniczak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4676091 2020.08.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4676090 2020.08.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4676089 2020.08.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4676088 2020.08.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4641122 2020.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4641121 2020.07.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4641120 2020.07.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4641119 2020.07.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4641118 2020.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4641117 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4641116 2020.07.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4641040 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4641039 2020.07.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4641038 2020.07.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4641037 2020.07.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4641036 2020.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4615844 2020.07.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4615843 2020.07.12 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4615842 2020.07.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4594913 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4572615 2020.06.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4572614 2020.06.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4572613 2020.06.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4572612 2020.06.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4572610 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4572609 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4572608 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4572607 2020.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4572606 2020.06.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4572605 2020.06.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4572604 2020.06.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4572603 2020.06.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4572602 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4552063 2020.06.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4552062 2020.06.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4552061 2020.06.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4552060 2020.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4552059 2020.06.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4552058 2020.06.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4552057 2020.06.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4552056 2020.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 4552055 2020.06.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4552053 2020.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4552052 2020.06.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4552051 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4552050 2020.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4533905 2020.06.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4533904 2020.06.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4533902 2020.06.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4533903 2020.06.14 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4533901 2020.06.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4524542 2020.06.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4524541 2020.06.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4524540 2020.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4524539 2020.06.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4524538 2020.06.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4524537 2020.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4524536 2020.06.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4524535 2020.06.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 4524534 2020.06.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4524384 2020.06.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4524383 2020.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4524382 2020.06.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4524381 2020.06.13 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4524380 2020.06.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4524379 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4524378 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4524377 2020.06.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4524376 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4524375 2020.06.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4522726 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4522725 2020.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4522724 2020.06.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4522647 2020.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4522646 2020.06.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4522645 2020.06.12 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4522644 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4522534 2020.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4522533 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4522532 2020.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4522531 2020.06.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4522530 2020.06.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4522529 2020.06.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4522528 2020.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4522527 2020.06.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4522526 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4498702 2020.06.07 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4498701 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4498700 2020.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4498554 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4498553 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4498552 2020.06.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4498551 2020.06.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4498550 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4498549 2020.06.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4497325 2020.06.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4497324 2020.06.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4497323 2020.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4497255 2020.06.07 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4497254 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4497253 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4497252 2020.06.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4497251 2020.06.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4497250 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4497249 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4497248 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4497247 2020.06.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4497246 2020.06.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4497245 2020.06.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4492040 2020.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4492039 2020.06.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4492038 2020.06.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4492037 2020.06.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4492036 2020.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4486830 2020.06.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4486829 2020.06.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4486828 2020.06.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4486827 2020.06.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4486826 2020.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4486825 2020.06.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4486824 2020.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4486823 2020.06.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4486822 2020.06.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4484157 2020.06.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4484158 2020.06.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4484159 2020.06.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4484160 2020.06.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4484161 2020.06.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4484162 2020.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4484163 2020.06.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4484164 2020.06.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 4484165 2020.06.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4484166 2020.06.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4484167 2020.06.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4484168 2020.06.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4484169 2020.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4484170 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4484172 2020.06.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4484173 2020.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4484174 2020.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4484175 2020.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4484176 2020.06.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4484177 2020.06.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4484178 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4484180 2020.06.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4484181 2020.06.03 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4484216 2020.06.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4474047 2020.06.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4474046 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4474045 2020.06.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4474044 2020.06.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4474043 2020.06.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4474036 2020.06.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4474035 2020.06.02 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4474034 2020.06.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4474033 2020.06.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4473963 2020.06.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4473962 2020.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4473961 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4473960 2020.06.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4473959 2020.06.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4473958 2020.06.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4473957 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4473956 2020.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4473955 2020.06.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4473954 2020.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4473953 2020.06.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4473952 2020.06.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4473762 2020.06.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4473761 2020.06.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4473760 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4473759 2020.06.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4473758 2020.06.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4473757 2020.06.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4473756 2020.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4473755 2020.06.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4473754 2020.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4473753 2020.06.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4473752 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4473751 2020.06.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4473750 2020.06.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4473749 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4473748 2020.06.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4473747 2020.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4473746 2020.06.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4473745 2020.06.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4473742 2020.06.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4473741 2020.06.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4473740 2020.06.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4473717 2020.06.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4473716 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4473715 2020.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4473714 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4473713 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4473712 2020.06.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4473711 2020.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4473710 2020.06.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4473709 2020.06.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4471187 2020.06.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4471186 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4471185 2020.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4471184 2020.06.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4471183 2020.06.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4471182 2020.06.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4471181 2020.06.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4471180 2020.06.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4471179 2020.06.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4454696 2020.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4454695 2020.05.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4427434 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4427435 2020.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4427436 2020.05.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4427437 2020.05.22 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4427438 2020.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4427439 2020.05.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4427440 2020.05.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4427441 2020.05.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4427442 2020.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4427443 2020.05.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4427444 2020.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4427445 2020.05.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4427446 2020.05.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4427447 2020.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4427448 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4427449 2020.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4427450 2020.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 4427451 2020.05.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4427457 2020.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4427458 2020.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4427459 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4427460 2020.05.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4427461 2020.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4427462 2020.05.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4427463 2020.05.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4427464 2020.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4427465 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4427466 2020.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4427467 2020.05.22 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4427468 2020.05.22 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4427469 2020.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4427470 2020.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4427471 2020.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4427472 2020.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4427473 2020.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4427474 2020.05.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4427475 2020.05.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4427476 2020.05.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4427477 2020.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4427478 2020.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4427479 2020.05.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 10 4427480 2020.05.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4427481 2020.05.22 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4405874 2020.05.19 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4405876 2020.05.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 4405883 2020.05.19 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4405866 2020.05.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4405867 2020.05.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4405868 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4390045 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4377327 2020.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4360982 2020.05.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4360909 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4360885 2020.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4360891 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4360889 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4360935 2020.05.09 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 6 4360887 2020.05.09 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4360843 2020.05.09 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4360844 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4360845 2020.05.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4360846 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4360871 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 9 4360872 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 4360873 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4360874 2020.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4360875 2020.05.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4360876 2020.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4360877 2020.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4360878 2020.05.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4360879 2020.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4360880 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4331344 2020.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4331343 2020.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4331342 2020.05.07 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4331339 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 4331340 2020.05.07 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 7 4331341 2020.05.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4331333 2020.05.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4331335 2020.05.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4331336 2020.05.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4331337 2020.05.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4331338 2020.05.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4327591 2020.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4313559 2020.05.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4313779 2020.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4313580 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4313666 2020.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4313576 2020.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4313669 2020.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4313574 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4313561 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4313665 2020.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4313659 2020.05.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4313617 2020.05.03 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4313668 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 4313656 2020.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4313564 2020.05.03 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4313589 2020.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4313567 2020.05.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4313606 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4313583 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4313581 2020.05.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4313652 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4313713 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 4313682 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4313784 2020.05.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4313827 2020.05.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4313828 2020.05.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4313829 2020.05.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4313830 2020.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4313902 2020.05.03 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4314060 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4296743 2020.05.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4296744 2020.05.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4296745 2020.05.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4296746 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 59 4296747 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4296748 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4296749 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4296750 2020.05.02 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4296751 2020.05.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4296752 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4296753 2020.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4296754 2020.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4296755 2020.05.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4296756 2020.05.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4296757 2020.05.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4296758 2020.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4296759 2020.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4296760 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4296761 2020.05.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4296914 2020.05.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4296915 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4296916 2020.05.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4296917 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4296918 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4296919 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4296920 2020.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4296921 2020.05.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4296922 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4296923 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4296924 2020.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4296925 2020.05.02 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4296926 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4296928 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4296929 2020.05.02 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 4296930 2020.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4296931 2020.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4296932 2020.05.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4296933 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4296934 2020.05.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4296935 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4296936 2020.05.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4261377 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4261346 2020.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4261368 2020.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4261347 2020.04.28 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 4261344 2020.04.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4261374 2020.04.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4261380 2020.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4261349 2020.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 124 4261350 2020.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4261365 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 4261366 2020.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4261449 2020.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4261450 2020.04.28 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4261451 2020.04.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4261452 2020.04.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4261453 2020.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4261454 2020.04.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4261455 2020.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4261456 2020.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4261457 2020.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4261458 2020.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4261459 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4261460 2020.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4261461 2020.04.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4261703 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 4261487 2020.04.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 140 4261488 2020.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4261489 2020.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4261490 2020.04.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4261491 2020.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4261492 2020.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4261493 2020.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4261494 2020.04.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4261495 2020.04.27 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4261496 2020.04.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4261497 2020.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4261498 2020.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4261499 2020.04.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4261500 2020.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4261501 2020.04.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4261502 2020.04.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4261503 2020.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4261504 2020.04.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4261505 2020.04.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4261506 2020.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4261507 2020.04.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4246183 2020.04.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4246186 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4246182 2020.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4246176 2020.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4246189 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4246131 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4246180 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4246185 2020.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4246184 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4246177 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4246178 2020.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4246173 2020.04.26 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 4246174 2020.04.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4246085 2020.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4246070 2020.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4246082 2020.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4246062 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4246084 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4246083 2020.04.26 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4246424 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4246061 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4246067 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4246071 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4246081 2020.04.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4246068 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 4246069 2020.04.26 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4246060 2020.04.26 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 4243475 2020.04.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4246451 2020.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4246452 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4246453 2020.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4246454 2020.04.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4246455 2020.04.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4246456 2020.04.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4246457 2020.04.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4246545 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4246546 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4246547 2020.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4246548 2020.04.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4246549 2020.04.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4246550 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4246551 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4246552 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4246553 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4246554 2020.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4246555 2020.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4246556 2020.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4246557 2020.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4246558 2020.04.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4246559 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4246560 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4246561 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4246614 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4261707 2020.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4245848 2020.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4245849 2020.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4245850 2020.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4245852 2020.04.25 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 4245777 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4245783 2020.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4245791 2020.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4245792 2020.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4245793 2020.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 4245794 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4245795 2020.04.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4245803 2020.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 4245813 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4245838 2020.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4245839 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4245840 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4245847 2020.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4245851 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4261709 2020.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4062955 2020.03.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4062956 2020.03.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4062958 2020.03.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4062959 2020.03.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 11 4062960 2020.03.22 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4062961 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4062962 2020.03.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4062963 2020.03.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4062964 2020.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4062965 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4062966 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4062967 2020.03.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4062968 2020.03.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4062969 2020.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4062970 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4063021 2020.03.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 4063022 2020.03.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4063023 2020.03.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4063024 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4063025 2020.03.22 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4063026 2020.03.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4063027 2020.03.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4063028 2020.03.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4063158 2020.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4063159 2020.03.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4063160 2020.03.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4063161 2020.03.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4063162 2020.03.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4063163 2020.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4063164 2020.03.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4063165 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4063166 2020.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4063167 2020.03.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4063168 2020.03.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4063169 2020.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4063170 2020.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4063171 2020.03.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4063172 2020.03.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4063173 2020.03.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4063174 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4064323 2020.03.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 13 4064324 2020.03.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 4064325 2020.03.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4064326 2020.03.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4064327 2020.03.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4064328 2020.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4064329 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4064330 2020.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4064331 2020.03.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4064332 2020.03.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4064333 2020.03.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4064334 2020.03.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4064335 2020.03.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4064371 2020.03.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4064372 2020.03.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4064373 2020.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4064374 2020.03.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4064375 2020.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4064376 2020.03.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4064377 2020.03.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4064378 2020.03.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4064399 2020.03.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 4064400 2020.03.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 21 4064401 2020.03.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4064402 2020.03.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 4064403 2020.03.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4064404 2020.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4064405 2020.03.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4064406 2020.03.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3967932 2020.02.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3967933 2020.02.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3967934 2020.02.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3967935 2020.02.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3967936 2020.02.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3967937 2020.02.29 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 3967938 2020.02.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3967939 2020.02.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3967940 2020.02.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3967941 2020.02.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 3967942 2020.02.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3967943 2020.02.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 3967944 2020.02.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3967945 2020.02.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 3967946 2020.02.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3967947 2020.02.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3967948 2020.02.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3967949 2020.02.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3967950 2020.02.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3967951 2020.02.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3967952 2020.02.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3967953 2020.02.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3967954 2020.02.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3967956 2020.02.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3967958 2020.02.29 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3967960 2020.02.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3969551 2020.02.29 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3969552 2020.02.29 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3969553 2020.02.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3969554 2020.02.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3969558 2020.02.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3969559 2020.02.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 3969560 2020.02.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 3969561 2020.02.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3969601 2020.02.29 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3969602 2020.02.29 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3969603 2020.02.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3969604 2020.02.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3969605 2020.02.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3969606 2020.02.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3969607 2020.02.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3969608 2020.02.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3969609 2020.02.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3969610 2020.02.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3969611 2020.02.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3969612 2020.02.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3969613 2020.02.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 3969614 2020.02.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3969627 2020.02.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 3969628 2020.02.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3969629 2020.02.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3969630 2020.02.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3969631 2020.02.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3969649 2020.02.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 3969650 2020.02.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3969651 2020.02.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3969652 2020.02.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3969653 2020.02.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3969654 2020.02.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3969655 2020.02.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3969656 2020.02.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3969657 2020.02.29 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 3969663 2020.02.29 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 380 3969664 2020.02.29 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 3969665 2020.02.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 3956944 2020.02.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3956945 2020.02.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3956946 2020.02.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 3956947 2020.02.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3956948 2020.02.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3956949 2020.02.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3956950 2020.02.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3956951 2020.02.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3956952 2020.02.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3956953 2020.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3956954 2020.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3956955 2020.02.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3956956 2020.02.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3956957 2020.02.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3956958 2020.02.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3943673 2020.02.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3943674 2020.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3943675 2020.02.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 3943676 2020.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3943677 2020.02.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3943678 2020.02.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3943679 2020.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3943680 2020.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 3939147 2020.02.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3939148 2020.02.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3939149 2020.02.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3939150 2020.02.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3939151 2020.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3939152 2020.02.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3939153 2020.02.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3939154 2020.02.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3939155 2020.02.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3939186 2020.02.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3939187 2020.02.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3939188 2020.02.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3939189 2020.02.19 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3939190 2020.02.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 3939191 2020.02.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 3939192 2020.02.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 3939193 2020.02.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3939194 2020.02.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3939195 2020.02.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3939196 2020.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3939198 2020.02.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3939199 2020.02.19 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 35 3930255 2020.02.15 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 3911043 2020.02.09 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 3 3910939 2020.02.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3910938 2020.02.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3910940 2020.02.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3910941 2020.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3910942 2020.02.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3910944 2020.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3910943 2020.02.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 22 3910945 2020.02.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3910388 2020.02.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3910390 2020.02.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3910384 2020.02.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3910385 2020.02.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3910386 2020.02.09 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 3909895 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 3909635 2020.02.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3910396 2020.02.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 3910398 2020.02.09 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 3 3910937 2020.02.09 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 3910097 2020.02.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3910098 2020.02.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 3910099 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3910100 2020.02.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3910101 2020.02.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3910102 2020.02.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3910103 2020.02.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3910987 2020.02.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3910988 2020.02.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3910989 2020.02.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 135 3910990 2020.02.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3910991 2020.02.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3910992 2020.02.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 95 3910993 2020.02.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 700 3910994 2020.02.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3910995 2020.02.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3910996 2020.02.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 65 3910997 2020.02.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 90 3910998 2020.02.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 3910999 2020.02.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 3911000 2020.02.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 134 3911001 2020.02.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 31 3911003 2020.02.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3911004 2020.02.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3911005 2020.02.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 3911006 2020.02.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3911007 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3911008 2020.02.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3911009 2020.02.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 19 3911010 2020.02.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3911011 2020.02.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3911012 2020.02.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3911013 2020.02.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3911014 2020.02.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3911015 2020.02.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 3911016 2020.02.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 3911017 2020.02.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 38 3911018 2020.02.08 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 3911019 2020.02.08 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 12 3911020 2020.02.08 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 3911021 2020.02.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3888372 2020.02.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3888373 2020.02.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3888374 2020.02.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3888404 2020.02.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3888405 2020.02.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3888406 2020.02.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3888407 2020.02.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3888408 2020.02.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3888409 2020.02.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3888410 2020.02.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 3888411 2020.02.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 3888435 2020.02.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3888436 2020.02.01 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 16 3888437 2020.02.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3888439 2020.02.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 3888440 2020.02.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3888441 2020.02.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 47 3888517 2020.02.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 3888518 2020.02.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 3888519 2020.02.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 170 3888520 2020.02.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3888521 2020.02.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3888522 2020.02.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 3888544 2020.02.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3888545 2020.02.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3888546 2020.02.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3888547 2020.02.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3888571 2020.02.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3888572 2020.02.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3888573 2020.02.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3888574 2020.02.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 41 3888674 2020.02.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 3888675 2020.02.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 3888676 2020.02.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3888677 2020.02.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3888678 2020.02.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3888688 2020.02.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 3888689 2020.02.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3888690 2020.02.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3888691 2020.02.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 3888714 2020.02.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 290 3888715 2020.02.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 120 3888716 2020.02.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3888717 2020.02.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3888718 2020.02.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3888363 2020.01.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3888364 2020.01.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3888365 2020.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3888366 2020.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 3888367 2020.01.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 3888368 2020.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3888369 2020.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3888370 2020.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3888371 2020.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3877387 2020.01.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3877382 2020.01.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3877388 2020.01.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3877384 2020.01.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3877340 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3877337 2020.01.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 3877338 2020.01.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3877339 2020.01.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3877386 2020.01.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3877385 2020.01.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3877383 2020.01.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 3877381 2020.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 3877357 2020.01.26 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 3871778 2020.01.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3871788 2020.01.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3871776 2020.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3871780 2020.01.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3871785 2020.01.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3871784 2020.01.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3871781 2020.01.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3871786 2020.01.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3871779 2020.01.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3871783 2020.01.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3871787 2020.01.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3871777 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3871775 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3877336 2020.01.26 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 9 3877334 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 3877333 2020.01.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 28 3877335 2020.01.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3877319 2020.01.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 3877320 2020.01.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3877318 2020.01.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 3877330 2020.01.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3877331 2020.01.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3877325 2020.01.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3877329 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3877321 2020.01.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 11 3877332 2020.01.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3877327 2020.01.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3877328 2020.01.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 3877324 2020.01.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 3877322 2020.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3877323 2020.01.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 3877326 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3871790 2020.01.26 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 3871794 2020.01.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 3871791 2020.01.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 120 3871799 2020.01.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3871801 2020.01.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3871796 2020.01.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3871802 2020.01.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3871793 2020.01.26 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3871798 2020.01.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3871800 2020.01.26 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 3871797 2020.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3871792 2020.01.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3877317 2020.01.26 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 3871493 2020.01.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3871494 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 3871496 2020.01.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 3871558 2020.01.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 3871559 2020.01.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 90 3871560 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3871561 2020.01.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 3871562 2020.01.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3871564 2020.01.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 800 3871565 2020.01.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 90 3871566 2020.01.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3871567 2020.01.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 55 3871568 2020.01.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3871569 2020.01.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 3871570 2020.01.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3871571 2020.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3871572 2020.01.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3871573 2020.01.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 3871574 2020.01.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3871575 2020.01.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3871576 2020.01.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3871577 2020.01.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 11 3871578 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3871579 2020.01.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 3871580 2020.01.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3871581 2020.01.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3871582 2020.01.25 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 3871583 2020.01.25 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 3871584 2020.01.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 3871585 2020.01.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3871586 2020.01.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 3871594 2020.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3871595 2020.01.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3871596 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3853269 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3853266 2020.01.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3853257 2020.01.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3853259 2020.01.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3853261 2020.01.19 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 3853263 2020.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3853281 2020.01.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3853285 2020.01.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3853282 2020.01.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3853283 2020.01.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 3853280 2020.01.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3853287 2020.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3853284 2020.01.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 3853286 2020.01.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 16 3853279 2020.01.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3853278 2020.01.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3853291 2020.01.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3853294 2020.01.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3853288 2020.01.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3853295 2020.01.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3853290 2020.01.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3853289 2020.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3853292 2020.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3853293 2020.01.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3853272 2020.01.19 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 3853296 2020.01.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 3853297 2020.01.19 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 3853298 2020.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 3853299 2020.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 42 3853300 2020.01.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3849817 2020.01.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3849818 2020.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3849819 2020.01.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 60 3849820 2020.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3849821 2020.01.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3849822 2020.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 850 3849823 2020.01.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 3849824 2020.01.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3849825 2020.01.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 3849826 2020.01.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3849830 2020.01.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3849832 2020.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3849834 2020.01.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3849898 2020.01.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 3849899 2020.01.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3849900 2020.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3849901 2020.01.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3849902 2020.01.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3849903 2020.01.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 3849904 2020.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3849905 2020.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3849906 2020.01.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 3849907 2020.01.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3849929 2020.01.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 3849938 2020.01.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3849939 2020.01.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3849940 2020.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 3849941 2020.01.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3849942 2020.01.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 3849943 2020.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3849944 2020.01.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3849945 2020.01.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3849946 2020.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3849947 2020.01.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3849948 2020.01.18 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 19 3818044 2020.01.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 3818011 2020.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3796015 2020.01.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3796013 2020.01.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3796009 2020.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3796018 2020.01.05 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 3793791 2020.01.05 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 40 3796011 2020.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3796047 2020.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3796046 2020.01.05 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 3796045 2020.01.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 16 3796044 2020.01.05 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 3796051 2020.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3796042 2020.01.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3796041 2020.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3796037 2020.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3796039 2020.01.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3796040 2020.01.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3796038 2020.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3796043 2020.01.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3796035 2020.01.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3796027 2020.01.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3796028 2020.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3796030 2020.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3796032 2020.01.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3796029 2020.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3796033 2020.01.05 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 3796036 2020.01.05 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 3796091 2020.01.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 3799307 2020.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3799308 2020.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3799309 2020.01.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3799322 2020.01.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3799323 2020.01.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3799324 2020.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3799341 2020.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3799342 2020.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3799343 2020.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3799344 2020.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3799345 2020.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3799346 2020.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3799347 2020.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 3799348 2020.01.05 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 3782439 2020.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 3782440 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 3782441 2020.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3782442 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3782443 2020.01.01 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 3782445 2020.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 3782446 2020.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3782447 2020.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3782449 2020.01.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 3782450 2020.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3782451 2020.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3782452 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3782481 2020.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 3782482 2020.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 800 3782483 2020.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 3782484 2020.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 26 3782486 2020.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3782487 2020.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3782488 2020.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 3782489 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3782490 2020.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3782491 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3782492 2020.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3782493 2020.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3782494 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3782495 2020.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3782496 2020.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 450 3782497 2020.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 3782498 2020.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3782499 2020.01.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3782500 2020.01.01 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 14 3782501 2020.01.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 3782502 2020.01.01 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 3782503 2020.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 3782504 2020.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3782505 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3782506 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3782507 2020.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 3782508 2020.01.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 12 3782519 2020.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 3782520 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 3782521 2020.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3782522 2020.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3782523 2020.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3782524 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3782525 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3782526 2020.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3782527 2020.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 3782528 2020.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3782529 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3782530 2020.01.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 3782531 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 3782532 2020.01.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 3782533 2020.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3782534 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3782535 2020.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3782570 2020.01.01 mapa