Pełna lista obserwacji drużyny

waldemarosam : Waldemar Okupniczak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 4940769 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4935236 2020.11.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4935235 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 4935234 2020.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4935233 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4935232 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4934912 2020.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4934911 2020.11.21 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4934910 2020.11.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4934909 2020.11.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4934780 2020.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4934779 2020.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4934778 2020.11.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4934777 2020.11.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4934776 2020.11.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4934775 2020.11.21 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4934724 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4934723 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4934722 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4934721 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4934720 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4934719 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4934718 2020.11.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4934717 2020.11.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4934716 2020.11.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4934715 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4934714 2020.11.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4934713 2020.11.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 9 4915499 2020.11.13 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 4915498 2020.11.13 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 4915497 2020.11.13 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4915496 2020.11.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 4915308 2020.11.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 4915307 2020.11.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4915306 2020.11.13 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 4915305 2020.11.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4915250 2020.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4915249 2020.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4915248 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4915247 2020.11.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4915246 2020.11.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4915245 2020.11.13 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 4915244 2020.11.13 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4915243 2020.11.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4913966 2020.11.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4913965 2020.11.12 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4913964 2020.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4913939 2020.11.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4913938 2020.11.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4913937 2020.11.12 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4913936 2020.11.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 17 4913935 2020.11.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4913873 2020.11.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4913872 2020.11.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 26 4913871 2020.11.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4913870 2020.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 4913869 2020.11.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4913868 2020.11.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4910302 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4910301 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4910300 2020.11.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4910299 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4910298 2020.11.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4910297 2020.11.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4910296 2020.11.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4910082 2020.11.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4910081 2020.11.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4910080 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4910059 2020.11.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 4910050 2020.11.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4910049 2020.11.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4910048 2020.11.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 9 4910047 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4909986 2020.11.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4909985 2020.11.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4909984 2020.11.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4909983 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4909974 2020.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4909973 2020.11.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4909972 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4909971 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4909970 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 4909969 2020.11.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4909968 2020.11.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 4909967 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4909966 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4909965 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4906673 2020.11.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 4906672 2020.11.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4906671 2020.11.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4906670 2020.11.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4906669 2020.11.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4906668 2020.11.09 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4906638 2020.11.09 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4906549 2020.11.09 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4906504 2020.11.09 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 4906352 2020.11.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4906283 2020.11.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4906282 2020.11.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4906281 2020.11.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 4906254 2020.11.09 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4906249 2020.11.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4906216 2020.11.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4906215 2020.11.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4906214 2020.11.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4906213 2020.11.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4906212 2020.11.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4906211 2020.11.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4906210 2020.11.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4906209 2020.11.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4906208 2020.11.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4906207 2020.11.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 4906206 2020.11.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4906205 2020.11.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4906204 2020.11.09 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 4906203 2020.11.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4907910 2020.11.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4901991 2020.11.08 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 4901992 2020.11.08 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4901926 2020.11.08 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 4905022 2020.11.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4901718 2020.11.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4901717 2020.11.08 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4901716 2020.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4901688 2020.11.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4901687 2020.11.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4901686 2020.11.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4901685 2020.11.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4901684 2020.11.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4901683 2020.11.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4901621 2020.11.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4901620 2020.11.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 21 4901619 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4901618 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4901617 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4901616 2020.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4901615 2020.11.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4901614 2020.11.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4901613 2020.11.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4901612 2020.11.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4890605 2020.11.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4890604 2020.11.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4890603 2020.11.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4890602 2020.11.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4890601 2020.11.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4889864 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4887629 2020.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4887628 2020.11.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 4887627 2020.11.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4887626 2020.11.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4887624 2020.11.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4887625 2020.11.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4887623 2020.11.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4886813 2020.11.01 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 4886812 2020.11.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4886581 2020.11.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4886580 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4886579 2020.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4886578 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4886577 2020.11.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4886576 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4886513 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 4886512 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4886510 2020.11.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4886511 2020.11.01 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 4886509 2020.11.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 4886508 2020.11.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4886507 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4886506 2020.11.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4886505 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4886504 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4867172 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4867171 2020.10.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4867170 2020.10.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 4867169 2020.10.24 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4867168 2020.10.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4867033 2020.10.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4867032 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4867031 2020.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4867030 2020.10.24 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4867029 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4867028 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4867027 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4867026 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4867025 2020.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4867024 2020.10.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4867023 2020.10.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4867003 2020.10.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4867002 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4867001 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4867000 2020.10.24 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4866999 2020.10.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4850374 2020.10.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4850373 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 4850372 2020.10.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4850371 2020.10.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 160 4850279 2020.10.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 140 4850278 2020.10.17 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4850173 2020.10.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4849974 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4849964 2020.10.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4849963 2020.10.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4849962 2020.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4849961 2020.10.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 4849960 2020.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 4849959 2020.10.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 4849958 2020.10.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4849957 2020.10.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4849691 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4849690 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4849647 2020.10.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4849646 2020.10.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4849645 2020.10.17 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4851694 2020.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4837911 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4837910 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4837909 2020.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4837908 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 780 4837907 2020.10.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 325 4837027 2020.10.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4836590 2020.10.11 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4836522 2020.10.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4836481 2020.10.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4836480 2020.10.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4836479 2020.10.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4836478 2020.10.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4836477 2020.10.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4836476 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4836475 2020.10.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4836474 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4836473 2020.10.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4836472 2020.10.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4832956 2020.10.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4832955 2020.10.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4832928 2020.10.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4832927 2020.10.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4832926 2020.10.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4832925 2020.10.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4832924 2020.10.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4832923 2020.10.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4832881 2020.10.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4832880 2020.10.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4832879 2020.10.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4832843 2020.10.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4832842 2020.10.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4832841 2020.10.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4832840 2020.10.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4832839 2020.10.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4832838 2020.10.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4832837 2020.10.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4832815 2020.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4832813 2020.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4832812 2020.10.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4832811 2020.10.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4832810 2020.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4832809 2020.10.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4832808 2020.10.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4832807 2020.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4832770 2020.10.10 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4832769 2020.10.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 11 4817117 2020.10.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4817116 2020.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4817114 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4817113 2020.10.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4817112 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4817111 2020.10.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4817110 2020.10.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4816746 2020.10.04 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4816745 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4816744 2020.10.04 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4816743 2020.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4816706 2020.10.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4816705 2020.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4816704 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4816703 2020.10.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4816702 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4816701 2020.10.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4816700 2020.10.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4816673 2020.10.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4816672 2020.10.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4816671 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4816670 2020.10.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4816669 2020.10.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4816668 2020.10.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4816667 2020.10.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4816666 2020.10.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4816627 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4816626 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4816625 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4816624 2020.10.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4816623 2020.10.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4796735 2020.09.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4796734 2020.09.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4796733 2020.09.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4796712 2020.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4796637 2020.09.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4796636 2020.09.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4796635 2020.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4796634 2020.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4796632 2020.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4796631 2020.09.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4796630 2020.09.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 28 4796633 2020.09.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4796618 2020.09.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4796617 2020.09.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4796616 2020.09.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4796615 2020.09.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4796614 2020.09.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4796613 2020.09.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4796612 2020.09.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 14 4796611 2020.09.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 140 4796610 2020.09.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 48 4796609 2020.09.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 4796608 2020.09.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4796607 2020.09.25 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4796606 2020.09.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4792528 2020.09.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4792527 2020.09.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4792526 2020.09.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4792525 2020.09.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4792523 2020.09.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4792522 2020.09.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4792521 2020.09.23 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4792520 2020.09.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4792276 2020.09.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4792275 2020.09.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4792274 2020.09.23 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4792273 2020.09.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4792258 2020.09.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4792257 2020.09.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4792256 2020.09.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4792255 2020.09.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4792254 2020.09.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4792253 2020.09.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4792251 2020.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4792250 2020.09.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4792249 2020.09.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4792248 2020.09.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4792247 2020.09.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4792246 2020.09.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4792245 2020.09.23 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4792244 2020.09.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4792243 2020.09.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4792242 2020.09.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4792241 2020.09.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4792240 2020.09.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4792239 2020.09.23 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4792238 2020.09.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4789983 2020.09.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4789982 2020.09.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4789981 2020.09.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 17 4789980 2020.09.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4789979 2020.09.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4789978 2020.09.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4789977 2020.09.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4789976 2020.09.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4789973 2020.09.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4789975 2020.09.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4789972 2020.09.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4789971 2020.09.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4789970 2020.09.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4787661 2020.09.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4787660 2020.09.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4787659 2020.09.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4787648 2020.09.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4787647 2020.09.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 4787645 2020.09.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4787644 2020.09.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4787643 2020.09.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4787642 2020.09.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4787641 2020.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4787640 2020.09.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4787639 2020.09.21 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4787480 2020.09.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4787479 2020.09.21 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 4787478 2020.09.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4783796 2020.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4783795 2020.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4783794 2020.09.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4783793 2020.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4783792 2020.09.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4783791 2020.09.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4783645 2020.09.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4783644 2020.09.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4783643 2020.09.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 4783642 2020.09.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4783641 2020.09.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4783640 2020.09.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4783622 2020.09.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4783621 2020.09.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 4783620 2020.09.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4783397 2020.09.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4783396 2020.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4783395 2020.09.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4783394 2020.09.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4783393 2020.09.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4783392 2020.09.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4783391 2020.09.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4783390 2020.09.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4783389 2020.09.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4783388 2020.09.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4783387 2020.09.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4783386 2020.09.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4780561 2020.09.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4780560 2020.09.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4780559 2020.09.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4780558 2020.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4780557 2020.09.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4780556 2020.09.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4780555 2020.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4780554 2020.09.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4780553 2020.09.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4780552 2020.09.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4780142 2020.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 4780141 2020.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4780140 2020.09.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4780139 2020.09.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4780138 2020.09.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4780137 2020.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4780136 2020.09.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4780135 2020.09.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4780134 2020.09.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4780133 2020.09.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4780132 2020.09.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4780131 2020.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4780130 2020.09.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 4780129 2020.09.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4780128 2020.09.19 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4780127 2020.09.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4780126 2020.09.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4773668 2020.09.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4773661 2020.09.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4773660 2020.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4773659 2020.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4773658 2020.09.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4773656 2020.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4773655 2020.09.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4773654 2020.09.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4773653 2020.09.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4773652 2020.09.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4773651 2020.09.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4773650 2020.09.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4773649 2020.09.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4773648 2020.09.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 17 4773647 2020.09.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 4773646 2020.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4773645 2020.09.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4773644 2020.09.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4773643 2020.09.15 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4773642 2020.09.15 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 4773641 2020.09.15 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4773640 2020.09.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4767883 2020.09.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4767882 2020.09.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4767881 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4767880 2020.09.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4767879 2020.09.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4767742 2020.09.13 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4767741 2020.09.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4767740 2020.09.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4767739 2020.09.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4767738 2020.09.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4767598 2020.09.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4767603 2020.09.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4767602 2020.09.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4767601 2020.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4767600 2020.09.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4767599 2020.09.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4767521 2020.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4767520 2020.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4767519 2020.09.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4767518 2020.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4767441 2020.09.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 4767440 2020.09.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4767439 2020.09.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4767438 2020.09.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4767437 2020.09.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4767436 2020.09.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4767435 2020.09.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4767434 2020.09.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4767433 2020.09.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4767432 2020.09.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4767431 2020.09.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4767430 2020.09.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4767429 2020.09.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4767323 2020.09.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4767322 2020.09.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4767321 2020.09.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4767320 2020.09.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4767319 2020.09.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4767318 2020.09.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4767316 2020.09.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4767315 2020.09.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4767314 2020.09.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4767313 2020.09.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 29 4767312 2020.09.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4767311 2020.09.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4767310 2020.09.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4767309 2020.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4767308 2020.09.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4767307 2020.09.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4767306 2020.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 4767305 2020.09.13 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4767304 2020.09.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4767303 2020.09.13 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4767302 2020.09.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4750639 2020.09.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4750637 2020.09.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4750636 2020.09.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4750635 2020.09.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4750634 2020.09.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4750589 2020.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4750588 2020.09.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4750587 2020.09.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4750586 2020.09.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 4750585 2020.09.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4750584 2020.09.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4750149 2020.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4750127 2020.09.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4750126 2020.09.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4750125 2020.09.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4750124 2020.09.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4750121 2020.09.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4750120 2020.09.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4750119 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4750118 2020.09.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4750117 2020.09.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4750116 2020.09.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4750115 2020.09.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4750114 2020.09.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4750113 2020.09.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4750112 2020.09.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4749475 2020.09.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4749484 2020.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4749474 2020.09.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4749473 2020.09.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4749487 2020.09.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4749491 2020.09.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4747475 2020.09.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4747474 2020.09.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4747423 2020.09.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4747422 2020.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4747421 2020.09.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4747420 2020.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4747419 2020.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4747417 2020.09.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4747416 2020.09.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4747415 2020.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4747414 2020.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4747413 2020.09.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 18 4747412 2020.09.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4747411 2020.09.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4747410 2020.09.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4747409 2020.09.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4747408 2020.09.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 17 4747407 2020.09.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4747406 2020.09.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4747405 2020.09.05 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4747404 2020.09.05 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4747403 2020.09.05 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 4747402 2020.09.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4747401 2020.09.05 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4747400 2020.09.05 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4724088 2020.08.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4715798 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4715797 2020.08.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4715541 2020.08.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 4715534 2020.08.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4715533 2020.08.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4715532 2020.08.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4715531 2020.08.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4715530 2020.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4715529 2020.08.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4715528 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4715527 2020.08.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4713585 2020.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4713561 2020.08.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4713584 2020.08.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4713568 2020.08.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4713565 2020.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4713586 2020.08.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4713582 2020.08.22 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4713590 2020.08.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4713587 2020.08.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4713589 2020.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 4713560 2020.08.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4713558 2020.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4713559 2020.08.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 4713578 2020.08.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4713564 2020.08.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4713567 2020.08.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4713572 2020.08.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 19 4713579 2020.08.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4713573 2020.08.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4713575 2020.08.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4713574 2020.08.22 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4713569 2020.08.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4713571 2020.08.22 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4713581 2020.08.22 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4713562 2020.08.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4712319 2020.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4712335 2020.08.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4712329 2020.08.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4712323 2020.08.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 24 4712330 2020.08.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4712322 2020.08.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 4712337 2020.08.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4712317 2020.08.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4712327 2020.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4712320 2020.08.21 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4712308 2020.08.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 4712332 2020.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 4712318 2020.08.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4712325 2020.08.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4712326 2020.08.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 24 4712331 2020.08.21 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4712321 2020.08.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4712334 2020.08.21 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4712307 2020.08.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 4712316 2020.08.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4712328 2020.08.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4712324 2020.08.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 4712336 2020.08.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4695692 2020.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4695691 2020.08.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4695690 2020.08.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 21 4695689 2020.08.15 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4695674 2020.08.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4695600 2020.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4695599 2020.08.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4695598 2020.08.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4695597 2020.08.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4695596 2020.08.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 9 4695595 2020.08.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 21 4695594 2020.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4695593 2020.08.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4695592 2020.08.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4695591 2020.08.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4695590 2020.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4695589 2020.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4695588 2020.08.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4695587 2020.08.15 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4695586 2020.08.15 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4695585 2020.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 31 4695584 2020.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 21 4695583 2020.08.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 11 4695582 2020.08.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4695581 2020.08.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4676091 2020.08.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4676090 2020.08.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4676089 2020.08.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4676088 2020.08.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4641122 2020.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4641121 2020.07.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4641120 2020.07.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4641119 2020.07.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4641118 2020.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4641117 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4641116 2020.07.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4641040 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4641039 2020.07.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4641038 2020.07.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4641037 2020.07.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4641036 2020.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4615844 2020.07.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4615843 2020.07.12 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4615842 2020.07.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4594913 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4572615 2020.06.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4572614 2020.06.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4572613 2020.06.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4572612 2020.06.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4572610 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4572609 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4572608 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4572607 2020.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4572606 2020.06.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4572605 2020.06.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4572604 2020.06.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4572603 2020.06.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4572602 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4552063 2020.06.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4552062 2020.06.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4552061 2020.06.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4552060 2020.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4552059 2020.06.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4552058 2020.06.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4552057 2020.06.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4552056 2020.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 4552055 2020.06.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4552053 2020.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4552052 2020.06.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4552051 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4552050 2020.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4533905 2020.06.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4533904 2020.06.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4533902 2020.06.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4533903 2020.06.14 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4533901 2020.06.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4524542 2020.06.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4524541 2020.06.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4524540 2020.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4524539 2020.06.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4524538 2020.06.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4524537 2020.06.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4524536 2020.06.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4524535 2020.06.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 4524534 2020.06.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4524384 2020.06.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4524383 2020.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4524382 2020.06.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4524381 2020.06.13 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4524380 2020.06.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4524379 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4524378 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4524377 2020.06.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4524376 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4524375 2020.06.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4522726 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4522725 2020.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4522724 2020.06.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4522647 2020.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4522646 2020.06.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4522645 2020.06.12 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4522644 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4522534 2020.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4522533 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4522532 2020.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4522531 2020.06.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4522530 2020.06.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4522529 2020.06.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4522528 2020.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4522527 2020.06.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4522526 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4498702 2020.06.07 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4498701 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4498700 2020.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4498554 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4498553 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4498552 2020.06.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4498551 2020.06.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4498550 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4498549 2020.06.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4497325 2020.06.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4497324 2020.06.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4497323 2020.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4497255 2020.06.07 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4497254 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4497253 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4497252 2020.06.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4497251 2020.06.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4497250 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4497249 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4497248 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4497247 2020.06.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4497246 2020.06.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4497245 2020.06.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4492040 2020.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4492039 2020.06.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4492038 2020.06.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4492037 2020.06.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4492036 2020.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4486830 2020.06.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4486829 2020.06.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4486828 2020.06.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4486827 2020.06.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4486826 2020.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4486825 2020.06.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4486824 2020.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4486823 2020.06.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4486822 2020.06.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4484157 2020.06.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4484158 2020.06.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4484159 2020.06.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4484160 2020.06.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4484161 2020.06.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4484162 2020.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4484163 2020.06.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4484164 2020.06.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 4484165 2020.06.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4484166 2020.06.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4484167 2020.06.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4484168 2020.06.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4484169 2020.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4484170 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4484172 2020.06.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4484173 2020.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4484174 2020.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4484175 2020.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4484176 2020.06.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4484177 2020.06.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4484178 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4484180 2020.06.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4484181 2020.06.03 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4484216 2020.06.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4474047 2020.06.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4474046 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4474045 2020.06.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4474044 2020.06.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4474043 2020.06.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4474036 2020.06.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4474035 2020.06.02 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4474034 2020.06.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4474033 2020.06.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4473963 2020.06.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4473962 2020.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4473961 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4473960 2020.06.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4473959 2020.06.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4473958 2020.06.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4473957 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4473956 2020.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4473955 2020.06.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4473954 2020.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4473953 2020.06.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4473952 2020.06.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4473762 2020.06.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4473761 2020.06.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4473760 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4473759 2020.06.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4473758 2020.06.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4473757 2020.06.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4473756 2020.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4473755 2020.06.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4473754 2020.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4473753 2020.06.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4473752 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4473751 2020.06.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4473750 2020.06.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4473749 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4473748 2020.06.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4473747 2020.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4473746 2020.06.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4473745 2020.06.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4473742 2020.06.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4473741 2020.06.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4473740 2020.06.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4473717 2020.06.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4473716 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4473715 2020.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4473714 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4473713 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4473712 2020.06.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4473711 2020.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4473710 2020.06.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4473709 2020.06.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4471187 2020.06.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4471186 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4471185 2020.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4471184 2020.06.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4471183 2020.06.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4471182 2020.06.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4471181 2020.06.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4471180 2020.06.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4471179 2020.06.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4454696 2020.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4454695 2020.05.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4427434 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4427435 2020.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4427436 2020.05.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4427437 2020.05.22 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4427438 2020.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4427439 2020.05.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4427440 2020.05.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4427441 2020.05.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4427442 2020.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4427443 2020.05.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4427444 2020.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4427445 2020.05.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4427446 2020.05.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4427447 2020.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4427448 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4427449 2020.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4427450 2020.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 4427451 2020.05.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4427457 2020.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4427458 2020.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4427459 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4427460 2020.05.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4427461 2020.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4427462 2020.05.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4427463 2020.05.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4427464 2020.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4427465 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4427466 2020.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4427467 2020.05.22 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4427468 2020.05.22 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4427469 2020.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4427470 2020.05.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4427471 2020.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4427472 2020.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4427473 2020.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4427474 2020.05.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4427475 2020.05.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4427476 2020.05.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4427477 2020.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4427478 2020.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4427479 2020.05.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 10 4427480 2020.05.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4427481 2020.05.22 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4405874 2020.05.19 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4405876 2020.05.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 4405883 2020.05.19 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4405866 2020.05.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4405867 2020.05.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4405868 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4390045 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4377327 2020.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4360982 2020.05.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4360909 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4360885 2020.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4360891 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4360889 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4360935 2020.05.09 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 6 4360887 2020.05.09 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4360843 2020.05.09 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4360844 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4360845 2020.05.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4360846 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4360871 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 9 4360872 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 4360873 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4360874 2020.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4360875 2020.05.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4360876 2020.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4360877 2020.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4360878 2020.05.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4360879 2020.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4360880 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4331344 2020.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4331343 2020.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4331342 2020.05.07 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4331339 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 4331340 2020.05.07 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 7 4331341 2020.05.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4331333 2020.05.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4331335 2020.05.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4331336 2020.05.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4331337 2020.05.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4331338 2020.05.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4327591 2020.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4313559 2020.05.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4313779 2020.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4313580 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4313666 2020.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4313576 2020.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4313669 2020.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4313574 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4313561 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4313665 2020.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4313659 2020.05.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4313617 2020.05.03 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4313668 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 4313656 2020.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4313564 2020.05.03 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4313589 2020.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4313567 2020.05.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4313606 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4313583 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4313581 2020.05.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4313652 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4313713 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 4313682 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4313784 2020.05.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4313827 2020.05.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4313828 2020.05.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4313829 2020.05.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4313830 2020.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4313902 2020.05.03 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4314060 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4296743 2020.05.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4296744 2020.05.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4296745 2020.05.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4296746 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 59 4296747 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4296748 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4296749 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4296750 2020.05.02 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4296751 2020.05.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4296752 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4296753 2020.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4296754 2020.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4296755 2020.05.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4296756 2020.05.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4296757 2020.05.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4296758 2020.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4296759 2020.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4296760 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4296761 2020.05.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4296914 2020.05.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4296915 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4296916 2020.05.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4296917 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4296918 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4296919 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4296920 2020.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4296921 2020.05.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4296922 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4296923 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4296924 2020.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4296925 2020.05.02 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4296926 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4296928 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4296929 2020.05.02 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 4296930 2020.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4296931 2020.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4296932 2020.05.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4296933 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4296934 2020.05.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4296935 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4296936 2020.05.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4261377 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4261346 2020.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4261368 2020.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4261347 2020.04.28 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 4261344 2020.04.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4261374 2020.04.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4261380 2020.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4261349 2020.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 124 4261350 2020.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4261365 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 4261366 2020.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4261449 2020.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4261450 2020.04.28 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4261451 2020.04.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4261452 2020.04.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4261453 2020.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4261454 2020.04.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4261455 2020.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4261456 2020.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4261457 2020.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4261458 2020.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4261459 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4261460 2020.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4261461 2020.04.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4261703 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 4261487 2020.04.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 140 4261488 2020.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4261489 2020.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4261490 2020.04.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4261491 2020.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4261492 2020.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4261493 2020.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4261494 2020.04.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4261495 2020.04.27 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4261496 2020.04.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4261497 2020.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4261498 2020.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4261499 2020.04.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4261500 2020.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4261501 2020.04.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4261502 2020.04.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4261503 2020.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4261504 2020.04.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4261505 2020.04.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4261506 2020.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4261507 2020.04.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4246183 2020.04.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4246186 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4246182 2020.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4246176 2020.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4246189 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4246131 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4246180 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4246185 2020.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4246184 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4246177 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4246178 2020.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4246173 2020.04.26 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 4246174 2020.04.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4246085 2020.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4246070 2020.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4246082 2020.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4246062 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4246084 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4246083 2020.04.26 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4246424 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4246061 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4246067 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4246071 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4246081 2020.04.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4246068 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 4246069 2020.04.26 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4246060 2020.04.26 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 4243475 2020.04.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4246451 2020.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4246452 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4246453 2020.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4246454 2020.04.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4246455 2020.04.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4246456 2020.04.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4246457 2020.04.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4246545 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4246546 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4246547 2020.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4246548 2020.04.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4246549 2020.04.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4246550 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4246551 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4246552 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4246553 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4246554 2020.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4246555 2020.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4246556 2020.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4246557 2020.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4246558 2020.04.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4246559 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4246560 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4246561 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4246614 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4261707 2020.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4245848 2020.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4245849 2020.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4245850 2020.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4245852 2020.04.25 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 4245777 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4245783 2020.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4245791 2020.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4245792 2020.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4245793 2020.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 4245794 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4245795 2020.04.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4245803 2020.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 4245813 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4245838 2020.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4245839 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4245840 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4245847 2020.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4245851 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4261709 2020.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4062955 2020.03.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4062956 2020.03.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4062958 2020.03.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4062959 2020.03.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 11 4062960 2020.03.22 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4062961 2020.03.22