DRUŻYNA

Drużyna: Grzegorz Zioło. Obserwator: Grzegorz Zioło

Liczba gatunków: 266

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 367 3128 81 81 2 11 30 38
2 355 2695 97 77 0 12 27 38
3 469 2603 127 96 2 16 31 47
4 519 2550 172 121 0 22 56 43
5 510 2341 211 130 1 32 59 38
6 390 2413 222 114 0 24 50 40
7 364 2715 228 96 2 12 40 42
8 480 3049 240 127 5 31 49 42
9 536 2661 251 143 5 35 54 49
10 404 2432 259 109 5 19 39 46
11 384 4387 266 97 4 24 29 40
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9226000 2023.11.29 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9225280 2023.11.29 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9225279 2023.11.29 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9225278 2023.11.29 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 9225277 2023.11.29 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9225276 2023.11.29 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9225275 2023.11.29 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9222634 2023.11.28 MZ
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9222279 2023.11.28 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9222278 2023.11.28 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9222280 2023.11.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9222276 2023.11.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9222275 2023.11.28 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9222274 2023.11.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9222277 2023.11.28 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9222273 2023.11.28 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9222272 2023.11.28 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9222271 2023.11.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9221180 2023.11.27 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9220837 2023.11.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9220835 2023.11.27 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 20 9220834 2023.11.27 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9220836 2023.11.27 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 10 9220833 2023.11.27 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 70 9216818 2023.11.26 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9216817 2023.11.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9216816 2023.11.26 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9216815 2023.11.26 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9216813 2023.11.26 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9216814 2023.11.26 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9216810 2023.11.26 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9216811 2023.11.26 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9216812 2023.11.26 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9216809 2023.11.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9216048 2023.11.26 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9216046 2023.11.26 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9216047 2023.11.26 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9215858 2023.11.26 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9215854 2023.11.26 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9215852 2023.11.26 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9215855 2023.11.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 9215851 2023.11.26 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9215853 2023.11.26 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9215849 2023.11.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9215848 2023.11.26 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9215847 2023.11.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215845 2023.11.26 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9215846 2023.11.26 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9215850 2023.11.26 MZ
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9215841 2023.11.26 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9215843 2023.11.26 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9215844 2023.11.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9215840 2023.11.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9215842 2023.11.26 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9215839 2023.11.26 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9215838 2023.11.26 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9215837 2023.11.26 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9215836 2023.11.26 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9215835 2023.11.26 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9212679 2023.11.25 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9212681 2023.11.25 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9212677 2023.11.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9212680 2023.11.25 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9212676 2023.11.25 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9212675 2023.11.25 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9212673 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9212669 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9212672 2023.11.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9212671 2023.11.25 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9212674 2023.11.25 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9212668 2023.11.25 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9212670 2023.11.25 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9212666 2023.11.25 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9212667 2023.11.25 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9212664 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9212663 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9212665 2023.11.25 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9212662 2023.11.25 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9212661 2023.11.25 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9212660 2023.11.25 MZ
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9212659 2023.11.25 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9211908 2023.11.25 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9211909 2023.11.25 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9211907 2023.11.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9211757 2023.11.25 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9211758 2023.11.25 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9211755 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9211756 2023.11.25 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9211754 2023.11.25 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9211752 2023.11.25 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9211753 2023.11.25 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9211749 2023.11.25 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9211751 2023.11.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9211748 2023.11.25 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9211747 2023.11.25 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 10 9211746 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9211750 2023.11.25 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9211744 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9211745 2023.11.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9211742 2023.11.25 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9211743 2023.11.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9211740 2023.11.25 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9211741 2023.11.25 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9211739 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9211737 2023.11.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9211738 2023.11.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 9211736 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9211440 2023.11.25 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 9 9211439 2023.11.25 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9211438 2023.11.25 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9211437 2023.11.25 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9211435 2023.11.25 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9211436 2023.11.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9211433 2023.11.25 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9211434 2023.11.25 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9211456 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9211454 2023.11.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9211453 2023.11.25 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9211452 2023.11.25 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9211455 2023.11.25 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9211451 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9211450 2023.11.25 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9211449 2023.11.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9211448 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9211447 2023.11.25 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9211446 2023.11.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9211445 2023.11.25 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9211444 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9211443 2023.11.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9211442 2023.11.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9211441 2023.11.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9210077 2023.11.24 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9210076 2023.11.24 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9210078 2023.11.24 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9210075 2023.11.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9210072 2023.11.24 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9210073 2023.11.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9210074 2023.11.24 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9210071 2023.11.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9210067 2023.11.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9210070 2023.11.24 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9210068 2023.11.24 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9210064 2023.11.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9210069 2023.11.24 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9210063 2023.11.24 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9210061 2023.11.24 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9210066 2023.11.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9210065 2023.11.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9210060 2023.11.24 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9210059 2023.11.24 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9210062 2023.11.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9210058 2023.11.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9210056 2023.11.24 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9210057 2023.11.24 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9210055 2023.11.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9205821 2023.11.22 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9204226 2023.11.21 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9199188 2023.11.19 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9199190 2023.11.19 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9199187 2023.11.19 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9199186 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9199189 2023.11.19 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9199183 2023.11.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9199185 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9199191 2023.11.19 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9199178 2023.11.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9199184 2023.11.19 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9199181 2023.11.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9199182 2023.11.19 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9199175 2023.11.19 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9199171 2023.11.19 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9199174 2023.11.19 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9199172 2023.11.19 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 9199180 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9199176 2023.11.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9199173 2023.11.19 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9199179 2023.11.19 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9199177 2023.11.19 MZ
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 9197151 2023.11.19 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9180905 2023.11.12 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 950 9180816 2023.11.12 PM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9183153 2023.11.12 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9183155 2023.11.12 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 9183164 2023.11.12 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9183162 2023.11.12 MB
rzadki alka, Alca torda 50 9183163 2023.11.12 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 9183147 2023.11.12 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9183159 2023.11.12 MB
rzadki alka, Alca torda 28 9183157 2023.11.12 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9183169 2023.11.12 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9183170 2023.11.12 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9183171 2023.11.12 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9183174 2023.11.12 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9183175 2023.11.12 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9174880 2023.11.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9174881 2023.11.11 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9175593 2023.11.11 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9174878 2023.11.11 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9175592 2023.11.11 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 9174882 2023.11.11 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9175591 2023.11.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 9174879 2023.11.11 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9175589 2023.11.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9175590 2023.11.11 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9175736 2023.11.11 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9174570 2023.11.11 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9174567 2023.11.11 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9174000 2023.11.11 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9173998 2023.11.11 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9173815 2023.11.11 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9174219 2023.11.11 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9173558 2023.11.11 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9173812 2023.11.11 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 9173811 2023.11.11 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9173809 2023.11.11 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9173473 2023.11.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9173467 2023.11.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9173472 2023.11.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9173466 2023.11.11 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9173465 2023.11.11 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9173471 2023.11.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9173470 2023.11.11 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9173464 2023.11.11 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9173808 2023.11.11 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9173463 2023.11.11 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9173807 2023.11.11 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9173468 2023.11.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9173462 2023.11.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9173469 2023.11.11 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 9173806 2023.11.11 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9173461 2023.11.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9173838 2023.11.11 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9173859 2023.11.11 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9173860 2023.11.11 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9173861 2023.11.11 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9172139 2023.11.10 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9169699 2023.11.10 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9169700 2023.11.10 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9169698 2023.11.10 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9169702 2023.11.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9169701 2023.11.10 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9169696 2023.11.10 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9169697 2023.11.10 MZ
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9169695 2023.11.10 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9169692 2023.11.10 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9169693 2023.11.10 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9169694 2023.11.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9169691 2023.11.10 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9169690 2023.11.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9169688 2023.11.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9169689 2023.11.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9169685 2023.11.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9169687 2023.11.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9169683 2023.11.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9169684 2023.11.10 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9169682 2023.11.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9169681 2023.11.10 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9169680 2023.11.10 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 9169686 2023.11.10 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9165059 2023.11.08 MZ
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9165707 2023.11.08 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9165708 2023.11.08 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9165709 2023.11.08 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9165710 2023.11.08 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9156270 2023.11.05 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9155835 2023.11.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9155839 2023.11.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9155837 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9155838 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9155834 2023.11.05 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9155827 2023.11.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9155836 2023.11.05 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9155826 2023.11.05 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9155833 2023.11.05 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9155824 2023.11.05 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 9155832 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9155829 2023.11.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9155828 2023.11.05 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9155825 2023.11.05 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9155831 2023.11.05 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9155821 2023.11.05 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9155822 2023.11.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 75 9155823 2023.11.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9155830 2023.11.05 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 63 9155820 2023.11.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9150453 2023.11.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9150456 2023.11.04 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9150454 2023.11.04 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9150457 2023.11.04 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9150451 2023.11.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9150452 2023.11.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9150455 2023.11.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9149991 2023.11.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9149990 2023.11.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9149989 2023.11.04 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9149987 2023.11.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 9149988 2023.11.04 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9149985 2023.11.04 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9149984 2023.11.04 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9149983 2023.11.04 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9149982 2023.11.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9149367 2023.11.04 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9149366 2023.11.04 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9149364 2023.11.04 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9149362 2023.11.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9149359 2023.11.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9149361 2023.11.04 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9149365 2023.11.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9149363 2023.11.04 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9149360 2023.11.04 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9149358 2023.11.04 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9149357 2023.11.04 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9149356 2023.11.04 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9149382 2023.11.04 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9149381 2023.11.04 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9149383 2023.11.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9149376 2023.11.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9149380 2023.11.04 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9149379 2023.11.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9149377 2023.11.04 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9149378 2023.11.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9149373 2023.11.04 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9149375 2023.11.04 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9149372 2023.11.04 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9149370 2023.11.04 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9149369 2023.11.04 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9149368 2023.11.04 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9149371 2023.11.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9147410 2023.11.03 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9147409 2023.11.03 MZ
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 9144749 2023.11.02 ŁD
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9144510 2023.11.02 ŁD
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9144342 2023.11.02 ŁD
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9144341 2023.11.02 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 9145505 2023.11.02 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9145506 2023.11.02 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9145507 2023.11.02 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9145510 2023.11.02 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9145511 2023.11.02 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 9145512 2023.11.02 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 120 9145513 2023.11.02 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9145514 2023.11.02 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 9145518 2023.11.02 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 31 9145521 2023.11.02 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9145522 2023.11.02 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9145523 2023.11.02 ŁD
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9141274 2023.11.01 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9141272 2023.11.01 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9141271 2023.11.01 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9141273 2023.11.01 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9140115 2023.11.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9140091 2023.11.01 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9140054 2023.11.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9139853 2023.11.01 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9139852 2023.11.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9139851 2023.11.01 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9139849 2023.11.01 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9139850 2023.11.01 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9139848 2023.11.01 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9139847 2023.11.01 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9139846 2023.11.01 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9139845 2023.11.01 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9139844 2023.11.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9139843 2023.11.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9139842 2023.11.01 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 9139841 2023.11.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9139840 2023.11.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 9139839 2023.11.01 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9139838 2023.11.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9139836 2023.11.01 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9139834 2023.11.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9139835 2023.11.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9139837 2023.11.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9139833 2023.11.01 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9139832 2023.11.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9139831 2023.11.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9139829 2023.11.01 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9139830 2023.11.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9139828 2023.11.01 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9139827 2023.11.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9139825 2023.11.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 9139824 2023.11.01 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 9139826 2023.11.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9139823 2023.11.01 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9134117 2023.10.30 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9130712 2023.10.29 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 7 9130713 2023.10.29 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9129841 2023.10.29 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9129840 2023.10.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9129842 2023.10.29 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9129839 2023.10.29 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9129443 2023.10.29 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9129442 2023.10.29 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9129441 2023.10.29 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9129440 2023.10.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9129437 2023.10.29 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9129438 2023.10.29 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9129439 2023.10.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9129436 2023.10.29 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9129435 2023.10.29 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9129434 2023.10.29 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9129433 2023.10.29 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 9129430 2023.10.29 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9129428 2023.10.29 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9129426 2023.10.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9129427 2023.10.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9129429 2023.10.29 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9129424 2023.10.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9129425 2023.10.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9129431 2023.10.29 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9129423 2023.10.29 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9129422 2023.10.29 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9129432 2023.10.29 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9129417 2023.10.29 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9129421 2023.10.29 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 9129418 2023.10.29 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9129420 2023.10.29 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9129419 2023.10.29 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9128403 2023.10.29 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9128404 2023.10.29 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9128402 2023.10.29 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9128401 2023.10.29 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9128400 2023.10.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9128399 2023.10.29 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9128395 2023.10.29 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9128397 2023.10.29 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9128398 2023.10.29 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9128396 2023.10.29 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9128393 2023.10.29 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9128394 2023.10.29 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9128391 2023.10.29 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9128392 2023.10.29 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9128390 2023.10.29 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9128389 2023.10.29 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9113198 2023.10.23 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9113197 2023.10.23 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9113196 2023.10.23 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9113195 2023.10.23 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9113194 2023.10.23 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9113193 2023.10.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9113192 2023.10.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9113191 2023.10.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9113190 2023.10.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9113189 2023.10.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9113188 2023.10.23 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9113187 2023.10.23 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9113186 2023.10.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9113185 2023.10.23 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9113184 2023.10.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9113183 2023.10.23 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9113182 2023.10.23 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9113181 2023.10.23 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9113180 2023.10.23 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 9113179 2023.10.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9113178 2023.10.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9113177 2023.10.23 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9113176 2023.10.23 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9113175 2023.10.23 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9109368 2023.10.22 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9109367 2023.10.22 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9109366 2023.10.22 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9109365 2023.10.22 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9109364 2023.10.22 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9109362 2023.10.22 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9109363 2023.10.22 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9109359 2023.10.22 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9109357 2023.10.22 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 15 9109358 2023.10.22 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 9109361 2023.10.22 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9109353 2023.10.22 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9109356 2023.10.22 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9109355 2023.10.22 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9109354 2023.10.22 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9109352 2023.10.22 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9109351 2023.10.22 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9109350 2023.10.22 PM
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 9108051 2023.10.22 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9108050 2023.10.22 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9108049 2023.10.22 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9108046 2023.10.22 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9108048 2023.10.22 MB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9108047 2023.10.22 MB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9108044 2023.10.22 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9108045 2023.10.22 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 9108043 2023.10.22 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9106568 2023.10.21 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9106571 2023.10.21 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9106572 2023.10.21 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9106573 2023.10.21 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 15 9106569 2023.10.21 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9106566 2023.10.21 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9106570 2023.10.21 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 9106567 2023.10.21 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9106565 2023.10.21 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 9101596 2023.10.20 PM
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9101594 2023.10.20 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9101595 2023.10.20 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9101592 2023.10.20 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9101591 2023.10.20 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9101587 2023.10.20 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9101588 2023.10.20 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 9101590 2023.10.20 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9101585 2023.10.20 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9101583 2023.10.20 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9101593 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9101581 2023.10.20 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9101589 2023.10.20 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9101586 2023.10.20 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 9101582 2023.10.20 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9101584 2023.10.20 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9101580 2023.10.20 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9091750 2023.10.17 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9091749 2023.10.17 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9091748 2023.10.17 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9091747 2023.10.17 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9091746 2023.10.17 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9091745 2023.10.17 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9091744 2023.10.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9091743 2023.10.17 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9091766 2023.10.17 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9091765 2023.10.17 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9091763 2023.10.17 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9091762 2023.10.17 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9091761 2023.10.17 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9091764 2023.10.17 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9091760 2023.10.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9091759 2023.10.17 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9091758 2023.10.17 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9091757 2023.10.17 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9091756 2023.10.17 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9091755 2023.10.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9091754 2023.10.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9091753 2023.10.17 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 9091752 2023.10.17 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9091751 2023.10.17 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9085390 2023.10.15 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9085387 2023.10.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9085389 2023.10.15 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 100 9085386 2023.10.15 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9085385 2023.10.15 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9085384 2023.10.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9085383 2023.10.15 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9085382 2023.10.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9085381 2023.10.15 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9085380 2023.10.15 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9085379 2023.10.15 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9085376 2023.10.15 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 11 9085375 2023.10.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9085377 2023.10.15 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9085374 2023.10.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9085378 2023.10.15 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9085372 2023.10.15 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9085373 2023.10.15 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9085371 2023.10.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9085369 2023.10.15 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 9085370 2023.10.15 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9085366 2023.10.15 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9085368 2023.10.15 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9085367 2023.10.15 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9085402 2023.10.15 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9085403 2023.10.15 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9085401 2023.10.15 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9085399 2023.10.15 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9085405 2023.10.15 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9085400 2023.10.15 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9085396 2023.10.15 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9085404 2023.10.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9085398 2023.10.15 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9085397 2023.10.15 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9085394 2023.10.15 MZ
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 9085391 2023.10.15 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9085393 2023.10.15 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9085395 2023.10.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9085392 2023.10.15 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9085388 2023.10.15 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9081211 2023.10.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9081210 2023.10.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9081209 2023.10.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9081212 2023.10.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9081208 2023.10.14 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9081202 2023.10.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9081205 2023.10.14 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 9081204 2023.10.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 36 9081203 2023.10.14 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9081201 2023.10.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9081206 2023.10.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 9081197 2023.10.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9081207 2023.10.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9081200 2023.10.14 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9081199 2023.10.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9081198 2023.10.14 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9080534 2023.10.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9080537 2023.10.14 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9080538 2023.10.14 MZ
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 9080535 2023.10.14 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9080536 2023.10.14 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9080539 2023.10.14 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9080571 2023.10.14 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9080569 2023.10.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9080570 2023.10.14 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9080568 2023.10.14 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 9080566 2023.10.14 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9080567 2023.10.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9080565 2023.10.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9080564 2023.10.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9080563 2023.10.14 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 9080560 2023.10.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9080562 2023.10.14 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9080561 2023.10.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9080559 2023.10.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9080557 2023.10.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9080556 2023.10.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9080558 2023.10.14 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9078542 2023.10.14 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9078539 2023.10.14 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9078540 2023.10.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9078541 2023.10.14 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9078537 2023.10.14 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9078538 2023.10.14 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9078536 2023.10.14 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9078535 2023.10.14 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9078534 2023.10.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9078533 2023.10.14 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9078531 2023.10.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9078530 2023.10.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9078532 2023.10.14 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9078529 2023.10.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9078528 2023.10.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9078525 2023.10.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9078524 2023.10.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9078526 2023.10.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9078527 2023.10.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9078523 2023.10.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9078519 2023.10.14 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9078522 2023.10.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9078520 2023.10.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9078521 2023.10.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9078516 2023.10.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9078518 2023.10.14 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9078517 2023.10.14 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9078514 2023.10.14 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9078513 2023.10.14 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9078515 2023.10.14 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9074081 2023.10.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9074080 2023.10.13 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9074079 2023.10.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9074078 2023.10.13 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9074077 2023.10.13 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9074076 2023.10.13 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9063387 2023.10.09 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9063389 2023.10.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9063388 2023.10.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9063367 2023.10.09 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9063366 2023.10.09 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9063365 2023.10.09 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9063368 2023.10.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9063384 2023.10.09 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9063381 2023.10.09 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9063376 2023.10.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9063382 2023.10.09 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9063380 2023.10.09 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9063375 2023.10.09 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9063372 2023.10.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9063374 2023.10.09 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9063379 2023.10.09 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9063383 2023.10.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9063373 2023.10.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9063378 2023.10.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9063377 2023.10.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9063371 2023.10.09 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9063369 2023.10.09 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9063370 2023.10.09 MZ
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9055053 2023.10.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9055059 2023.10.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9055054 2023.10.08 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9055069 2023.10.08 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9055073 2023.10.08 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 9055072 2023.10.08 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9055070 2023.10.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9055075 2023.10.08 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9055068 2023.10.08 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9055066 2023.10.08 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9055067 2023.10.08 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9055064 2023.10.08 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9055076 2023.10.08 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9055074 2023.10.08 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9055062 2023.10.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9055065 2023.10.08 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9055063 2023.10.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9055071 2023.10.08 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9055061 2023.10.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 5 9055060 2023.10.08 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 19 9055050 2023.10.08 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9055051 2023.10.08 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9055046 2023.10.08 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9055049 2023.10.08 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9055045 2023.10.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9055057 2023.10.08 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 15 9055056 2023.10.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9055048 2023.10.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9055044 2023.10.08 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9055055 2023.10.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9055052 2023.10.08 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9055047 2023.10.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9055043 2023.10.08 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9055042 2023.10.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9055041 2023.10.08 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9058056 2023.10.08 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9058057 2023.10.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9058058 2023.10.08 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9058060 2023.10.08 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9058062 2023.10.08 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9058065 2023.10.08 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9051489 2023.10.07 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9051488 2023.10.07 WM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9050591 2023.10.07 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9050590 2023.10.07 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9050589 2023.10.07 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9050588 2023.10.07 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9050586 2023.10.07 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9050585 2023.10.07 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9050584 2023.10.07 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9050583 2023.10.07 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9050582 2023.10.07 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9047889 2023.10.06 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9047881 2023.10.06 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9047887 2023.10.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9047882 2023.10.06 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9047879 2023.10.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9047878 2023.10.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9047880 2023.10.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9047888 2023.10.06 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9047885 2023.10.06 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9047884 2023.10.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9047876 2023.10.06 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9047883 2023.10.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9047874 2023.10.06 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 9047873 2023.10.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9047871 2023.10.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9047868 2023.10.06 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 9047886 2023.10.06 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9047864 2023.10.06 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9047863 2023.10.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9047866 2023.10.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9047875 2023.10.06 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9047872 2023.10.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9047862 2023.10.06 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9047869 2023.10.06 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9047860 2023.10.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9047861 2023.10.06 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 9 9047865 2023.10.06 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9047867 2023.10.06 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9047858 2023.10.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9047859 2023.10.06 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 27 9047857 2023.10.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 9047084 2023.10.06 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9046210 2023.10.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9042666 2023.10.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9040562 2023.10.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9040561 2023.10.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9040559 2023.10.04 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9040558 2023.10.04 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9040560 2023.10.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9040556 2023.10.04 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9040557 2023.10.04 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9039555 2023.10.03 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9039550 2023.10.03 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 9039554 2023.10.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9039549 2023.10.03 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9039547 2023.10.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9039553 2023.10.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9039548 2023.10.03 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9039551 2023.10.03 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9039552 2023.10.03 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 9039543 2023.10.03 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9039542 2023.10.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9039545 2023.10.03 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9039540 2023.10.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9039546 2023.10.03 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9039539 2023.10.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 9039541 2023.10.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9039544 2023.10.03 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9037778 2023.10.03 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9026301 2023.10.01 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9026298 2023.10.01 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9026299 2023.10.01 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9026300 2023.10.01 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 9026302 2023.10.01 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9022843 2023.09.30 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9022842 2023.09.30 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9022844 2023.09.30 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 7 9022841 2023.09.30 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9022840 2023.09.30 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9022839 2023.09.30 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9022838 2023.09.30 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9022837 2023.09.30 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 9022836 2023.09.30 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9019211 2023.09.29 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9019210 2023.09.29 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9019204 2023.09.29 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9019205 2023.09.29 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9019209 2023.09.29 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9019208 2023.09.29 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9019206 2023.09.29 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9019203 2023.09.29 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9019207 2023.09.29 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9019201 2023.09.29 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 9019200 2023.09.29 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9019198 2023.09.29 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9019199 2023.09.29 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9019197 2023.09.29 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9019202 2023.09.29 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9019195 2023.09.29 MB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9019196 2023.09.29 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9019194 2023.09.29 PM
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 9015897 2023.09.28 PM
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 9026956 2023.09.28 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9015176 2023.09.28 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9015175 2023.09.28 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9015174 2023.09.28 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 9015173 2023.09.28 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 9015172 2023.09.28 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9015168 2023.09.28 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9015167 2023.09.28 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9015171 2023.09.28 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9015166 2023.09.28 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9015163 2023.09.28 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9015169 2023.09.28 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9015165 2023.09.28 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9015164 2023.09.28 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9015170 2023.09.28 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9015161 2023.09.28 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 9015160 2023.09.28 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9015162 2023.09.28 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9015158 2023.09.28 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9015157 2023.09.28 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9015159 2023.09.28 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9013278 2023.09.27 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9013275 2023.09.27 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9013279 2023.09.27 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 9013276 2023.09.27 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9013274 2023.09.27 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9013277 2023.09.27 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9013273 2023.09.27 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9013272 2023.09.27 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9013271 2023.09.27 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 20 9012496 2023.09.27 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9012495 2023.09.27 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9012494 2023.09.27 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9012493 2023.09.27 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9012492 2023.09.27 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9012498 2023.09.27 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9012491 2023.09.27 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9012487 2023.09.27 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9012486 2023.09.27 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9012490 2023.09.27 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9012484 2023.09.27 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9012488 2023.09.27 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 9012485 2023.09.27 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9012489 2023.09.27 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9012482 2023.09.27 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9012481 2023.09.27 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9012480 2023.09.27 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9012479 2023.09.27 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9012478 2023.09.27 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 9012476 2023.09.27 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9012477 2023.09.27 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9012475 2023.09.27 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9010193 2023.09.26 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9010192 2023.09.26 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 9010190 2023.09.26 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9010191 2023.09.26 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 9010189 2023.09.26 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9010186 2023.09.26 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9010188 2023.09.26 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9010187 2023.09.26 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9010184 2023.09.26 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9010185 2023.09.26 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9010181 2023.09.26 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9010183 2023.09.26 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9010182 2023.09.26 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 9000276 2023.09.24 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9000275 2023.09.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9000274 2023.09.24 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9000273 2023.09.24 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9000271 2023.09.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 9000272 2023.09.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 10 9000270 2023.09.24 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9000269 2023.09.24 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9000267 2023.09.24 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9000266 2023.09.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9000268 2023.09.24 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9000265 2023.09.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9000264 2023.09.24 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9000263 2023.09.24 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9000260 2023.09.24 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9000262 2023.09.24 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9000258 2023.09.24 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9000259 2023.09.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 5 9000261 2023.09.24 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9000257 2023.09.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9000255 2023.09.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9000256 2023.09.24 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 9000252 2023.09.24 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9000251 2023.09.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9000254 2023.09.24 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 30 9000253 2023.09.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9000250 2023.09.24 MZ
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8995728 2023.09.23 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8995634 2023.09.23 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8995630 2023.09.23 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8995628 2023.09.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8995629 2023.09.23 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8995632 2023.09.23 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8995633 2023.09.23 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8995627 2023.09.23 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8995631 2023.09.23 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8995625 2023.09.23 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8995626 2023.09.23 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8995623 2023.09.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8995624 2023.09.23 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8995622 2023.09.23 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8995621 2023.09.23 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8995620 2023.09.23 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus