DRUŻYNA

Drużyna: Grzegorz Zioło. Obserwator: Grzegorz Zioło

Liczba gatunków: 214

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 367 3128 81 81 2 11 30 38
2 355 2695 97 77 0 12 27 38
3 468 2602 126 95 2 15 31 47
4 519 2550 171 121 0 22 56 43
5 510 2341 210 130 1 32 59 38
6 80 446 214 51 0 10 25 16
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8596631 2023.06.05 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 8596439 2023.06.05 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 8596436 2023.06.05 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8596438 2023.06.05 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8596437 2023.06.05 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8596435 2023.06.05 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8596434 2023.06.05 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8596432 2023.06.05 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8596433 2023.06.05 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8596431 2023.06.05 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8596430 2023.06.05 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8596429 2023.06.05 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8592803 2023.06.04 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8592800 2023.06.04 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8592802 2023.06.04 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8592799 2023.06.04 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8592801 2023.06.04 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8592797 2023.06.04 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 8592796 2023.06.04 MB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8592798 2023.06.04 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8592795 2023.06.04 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8592794 2023.06.04 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8590986 2023.06.04 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8590985 2023.06.04 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8590983 2023.06.04 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8590984 2023.06.04 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8590981 2023.06.04 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8590982 2023.06.04 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8590980 2023.06.04 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8590979 2023.06.04 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8590976 2023.06.04 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8590978 2023.06.04 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8590977 2023.06.04 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8590975 2023.06.04 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8590973 2023.06.04 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8590974 2023.06.04 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8590972 2023.06.04 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8583836 2023.06.03 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8583837 2023.06.03 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8583834 2023.06.03 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8583833 2023.06.03 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8583832 2023.06.03 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8583835 2023.06.03 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8583831 2023.06.03 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8576145 2023.06.02 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8576144 2023.06.02 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8576143 2023.06.02 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8576142 2023.06.02 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8576140 2023.06.02 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8576141 2023.06.02 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8576137 2023.06.02 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8576139 2023.06.02 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8576138 2023.06.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8576134 2023.06.02 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8576132 2023.06.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8576133 2023.06.02 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8576135 2023.06.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8576136 2023.06.02 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8576130 2023.06.02 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8576129 2023.06.02 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8576127 2023.06.02 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8576131 2023.06.02 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8576128 2023.06.02 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8576126 2023.06.02 MZ
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8593884 2023.06.02 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8574707 2023.06.01 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8574704 2023.06.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8574706 2023.06.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8574705 2023.06.01 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8574703 2023.06.01 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 8574692 2023.06.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8574695 2023.06.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8574696 2023.06.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8574691 2023.06.01 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8574690 2023.06.01 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8574689 2023.06.01 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8574687 2023.06.01 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8574694 2023.06.01 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 8574688 2023.06.01 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8574693 2023.06.01 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8569159 2023.05.31 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8568949 2023.05.31 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 8568946 2023.05.31 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8568947 2023.05.31 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8568948 2023.05.31 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8568945 2023.05.31 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8568943 2023.05.31 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8568944 2023.05.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 8568965 2023.05.31 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8568964 2023.05.31 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 8568961 2023.05.31 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8568962 2023.05.31 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8568959 2023.05.31 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8568963 2023.05.31 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8568958 2023.05.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 8568960 2023.05.31 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8568956 2023.05.31 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8568957 2023.05.31 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8568955 2023.05.31 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 8568953 2023.05.31 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8568954 2023.05.31 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8568950 2023.05.31 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8568951 2023.05.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 8568952 2023.05.31 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8568005 2023.05.31 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8566751 2023.05.31 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8565651 2023.05.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8560905 2023.05.30 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8560903 2023.05.30 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8560904 2023.05.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8560902 2023.05.30 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8560901 2023.05.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 8560900 2023.05.30 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8560899 2023.05.30 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8560898 2023.05.30 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 8560921 2023.05.30 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 8560920 2023.05.30 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8560919 2023.05.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8560918 2023.05.30 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8560917 2023.05.30 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8560916 2023.05.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8560914 2023.05.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8560915 2023.05.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 8560912 2023.05.30 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8560911 2023.05.30 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8560913 2023.05.30 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8560909 2023.05.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8560910 2023.05.30 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8560907 2023.05.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8560908 2023.05.30 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8560906 2023.05.30 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 4 8561061 2023.05.30 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8561063 2023.05.30 MZ
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 8561090 2023.05.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8561091 2023.05.30 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8559480 2023.05.29 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8559479 2023.05.29 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8559260 2023.05.29 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8559262 2023.05.29 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8559261 2023.05.29 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8559257 2023.05.29 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8559259 2023.05.29 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8559258 2023.05.29 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8559255 2023.05.29 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 5 8559254 2023.05.29 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8559256 2023.05.29 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8548406 2023.05.28 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8548407 2023.05.28 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8548353 2023.05.28 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8548352 2023.05.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8548351 2023.05.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8548354 2023.05.28 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8548349 2023.05.28 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8548350 2023.05.28 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8547730 2023.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8547731 2023.05.28 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8547729 2023.05.28 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8547728 2023.05.28 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8547727 2023.05.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8547725 2023.05.28 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8547726 2023.05.28 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8547724 2023.05.28 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8547723 2023.05.28 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8547722 2023.05.28 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8547720 2023.05.28 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8547719 2023.05.28 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8547721 2023.05.28 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8547717 2023.05.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8547716 2023.05.28 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8547714 2023.05.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8547718 2023.05.28 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8547715 2023.05.28 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8547713 2023.05.28 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8547712 2023.05.28 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8547711 2023.05.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 8547710 2023.05.28 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8547709 2023.05.28 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8547708 2023.05.28 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8547706 2023.05.28 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8547704 2023.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8547705 2023.05.28 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8547702 2023.05.28 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8547703 2023.05.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8547707 2023.05.28 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8547701 2023.05.28 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8547700 2023.05.28 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 8547695 2023.05.28 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8547699 2023.05.28 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8547696 2023.05.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8547697 2023.05.28 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8547694 2023.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8547693 2023.05.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8547698 2023.05.28 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8547692 2023.05.28 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8541930 2023.05.27 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8541929 2023.05.27 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8538971 2023.05.27 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8538970 2023.05.27 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 8538969 2023.05.27 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8538968 2023.05.27 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8538967 2023.05.27 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8538966 2023.05.27 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8538965 2023.05.27 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8537851 2023.05.26 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8537820 2023.05.26 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8537819 2023.05.26 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8537817 2023.05.26 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8537818 2023.05.26 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8531978 2023.05.25 MZ
rzadki uszatka, Asio otus 1 8531976 2023.05.25 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8531977 2023.05.25 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8531975 2023.05.25 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8531973 2023.05.25 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8531974 2023.05.25 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8531972 2023.05.25 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8531971 2023.05.25 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 3 8531970 2023.05.25 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8529178 2023.05.25 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8522908 2023.05.24 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8522904 2023.05.24 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8522905 2023.05.24 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8522907 2023.05.24 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8522906 2023.05.24 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8522900 2023.05.24 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8522897 2023.05.24 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8522901 2023.05.24 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8522898 2023.05.24 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8522902 2023.05.24 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8522899 2023.05.24 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8522903 2023.05.24 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8522895 2023.05.24 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8522896 2023.05.24 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8520609 2023.05.23 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8520611 2023.05.23 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8520612 2023.05.23 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8520606 2023.05.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8520607 2023.05.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8520608 2023.05.23 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8520602 2023.05.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8520605 2023.05.23 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8520603 2023.05.23 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8520604 2023.05.23 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8520601 2023.05.23 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8520610 2023.05.23 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 8511457 2023.05.22 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8503002 2023.05.21 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8503000 2023.05.21 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8503003 2023.05.21 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 8503001 2023.05.21 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8502999 2023.05.21 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8502998 2023.05.21 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8502997 2023.05.21 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8501259 2023.05.21 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8501258 2023.05.21 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8501257 2023.05.21 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 10 8501256 2023.05.21 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8501255 2023.05.21 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8501254 2023.05.21 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8501252 2023.05.21 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8501251 2023.05.21 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8501250 2023.05.21 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8501253 2023.05.21 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8500238 2023.05.21 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8500235 2023.05.21 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8500236 2023.05.21 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8500237 2023.05.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8500234 2023.05.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8500239 2023.05.21 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8500233 2023.05.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8500232 2023.05.21 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8500231 2023.05.21 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8500228 2023.05.21 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8500230 2023.05.21 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8500229 2023.05.21 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8500227 2023.05.21 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8500226 2023.05.21 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8500225 2023.05.21 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8499514 2023.05.21 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8499513 2023.05.21 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8499512 2023.05.21 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8499511 2023.05.21 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8499510 2023.05.21 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8499509 2023.05.21 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8499508 2023.05.21 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8499507 2023.05.21 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8499505 2023.05.21 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8499506 2023.05.21 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 8499504 2023.05.21 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8496453 2023.05.20 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8496449 2023.05.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 8496441 2023.05.20 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8496439 2023.05.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8496440 2023.05.20 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8496438 2023.05.20 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8496436 2023.05.20 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 8496437 2023.05.20 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 8496435 2023.05.20 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8495535 2023.05.20 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8495473 2023.05.20 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8493974 2023.05.20 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8493975 2023.05.20 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8493976 2023.05.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8493977 2023.05.20 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8493972 2023.05.20 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 4 8493973 2023.05.20 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8493970 2023.05.20 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8493971 2023.05.20 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8493969 2023.05.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8493968 2023.05.20 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8493966 2023.05.20 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8493967 2023.05.20 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8493965 2023.05.20 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 8493214 2023.05.20 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8493213 2023.05.20 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8493217 2023.05.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8493216 2023.05.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 8493212 2023.05.20 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8493210 2023.05.20 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8493211 2023.05.20 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8493209 2023.05.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8493218 2023.05.20 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8493208 2023.05.20 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8493215 2023.05.20 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8493207 2023.05.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 8491512 2023.05.20 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8491511 2023.05.20 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8491515 2023.05.20 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8491513 2023.05.20 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8491514 2023.05.20 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8491509 2023.05.20 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8491510 2023.05.20 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8491506 2023.05.20 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8491508 2023.05.20 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8491516 2023.05.20 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8491505 2023.05.20 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8491507 2023.05.20 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8491503 2023.05.20 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 8491501 2023.05.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8491504 2023.05.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8491500 2023.05.20 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8491502 2023.05.20 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8491496 2023.05.20 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8491499 2023.05.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8491498 2023.05.20 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 8491493 2023.05.20 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8491492 2023.05.20 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8491490 2023.05.20 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8491497 2023.05.20 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8491491 2023.05.20 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8491494 2023.05.20 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8491495 2023.05.20 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8491489 2023.05.20 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8484037 2023.05.19 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8484036 2023.05.19 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8484038 2023.05.19 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8484034 2023.05.19 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8484035 2023.05.19 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8484032 2023.05.19 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8484033 2023.05.19 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8482019 2023.05.18 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 2 8482018 2023.05.18 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8482022 2023.05.18 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8482021 2023.05.18 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8482020 2023.05.18 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8474603 2023.05.16 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8474598 2023.05.16 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8474601 2023.05.16 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8474599 2023.05.16 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8474596 2023.05.16 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8474597 2023.05.16 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8474595 2023.05.16 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8474600 2023.05.16 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8474602 2023.05.16 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 8474594 2023.05.16 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8474592 2023.05.16 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8474593 2023.05.16 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8474590 2023.05.16 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8474589 2023.05.16 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8474591 2023.05.16 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8472444 2023.05.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8472340 2023.05.16 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8471214 2023.05.16 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8471215 2023.05.16 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8471216 2023.05.16 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8471213 2023.05.16 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8471212 2023.05.16 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8471057 2023.05.16 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8465635 2023.05.15 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8460008 2023.05.14 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8460011 2023.05.14 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8460007 2023.05.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8460010 2023.05.14 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8460009 2023.05.14 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8460003 2023.05.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8460006 2023.05.14 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 4 8460005 2023.05.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8460001 2023.05.14 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8460000 2023.05.14 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8460004 2023.05.14 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8460002 2023.05.14 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8459999 2023.05.14 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8453648 2023.05.14 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8453647 2023.05.14 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8445873 2023.05.13 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8445871 2023.05.13 MZ
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8445870 2023.05.13 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8445868 2023.05.13 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8445872 2023.05.13 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8445869 2023.05.13 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8445866 2023.05.13 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8445867 2023.05.13 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8445865 2023.05.13 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8445863 2023.05.13 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8445862 2023.05.13 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 8445864 2023.05.13 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8445860 2023.05.13 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8445861 2023.05.13 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8445858 2023.05.13 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8445859 2023.05.13 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8429010 2023.05.11 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8429009 2023.05.11 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 8421789 2023.05.10 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8421788 2023.05.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8421569 2023.05.10 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8421568 2023.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 80 8421570 2023.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8421567 2023.05.10 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8421566 2023.05.10 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8421565 2023.05.10 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8416174 2023.05.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8416175 2023.05.09 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 8416172 2023.05.09 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8416173 2023.05.09 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8412156 2023.05.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8412154 2023.05.09 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8412155 2023.05.09 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8412152 2023.05.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8412153 2023.05.09 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 8 8412151 2023.05.09 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8412150 2023.05.09 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 8412149 2023.05.09 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8412147 2023.05.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8412148 2023.05.09 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8412145 2023.05.09 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8412144 2023.05.09 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8412146 2023.05.09 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 8412143 2023.05.09 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8412142 2023.05.09 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8412141 2023.05.09 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8412139 2023.05.09 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8412140 2023.05.09 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8412138 2023.05.09 MZ
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8412518 2023.05.09 MZ
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 8416179 2023.05.09 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8406498 2023.05.08 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8406495 2023.05.08 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8406494 2023.05.08 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8406496 2023.05.08 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8406493 2023.05.08 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 8406492 2023.05.08 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8406490 2023.05.08 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8406488 2023.05.08 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8406491 2023.05.08 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8406497 2023.05.08 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8406489 2023.05.08 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8406487 2023.05.08 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8406486 2023.05.08 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8406484 2023.05.08 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8406485 2023.05.08 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8406483 2023.05.08 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8399326 2023.05.07 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8399329 2023.05.07 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8399328 2023.05.07 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8399327 2023.05.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8399330 2023.05.07 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8399331 2023.05.07 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8399325 2023.05.07 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8398363 2023.05.07 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8398365 2023.05.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8398364 2023.05.07 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8398361 2023.05.07 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8398360 2023.05.07 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8398362 2023.05.07 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8398359 2023.05.07 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8398358 2023.05.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8398355 2023.05.07 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8398354 2023.05.07 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8398356 2023.05.07 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8398352 2023.05.07 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8398351 2023.05.07 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8398357 2023.05.07 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8398349 2023.05.07 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8398350 2023.05.07 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8398348 2023.05.07 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8398344 2023.05.07 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 5 8398347 2023.05.07 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8398346 2023.05.07 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8398343 2023.05.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8398353 2023.05.07 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8398342 2023.05.07 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8398345 2023.05.07 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 8399480 2023.05.07 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 16 8399481 2023.05.07 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8391885 2023.05.06 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8391887 2023.05.06 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8391886 2023.05.06 MZ
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8389798 2023.05.06 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 8389797 2023.05.06 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8389796 2023.05.06 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8389516 2023.05.06 MZ
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8389515 2023.05.06 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8389126 2023.05.06 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8389127 2023.05.06 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8389124 2023.05.06 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8389120 2023.05.06 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8389122 2023.05.06 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8389121 2023.05.06 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8389119 2023.05.06 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8389125 2023.05.06 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8389118 2023.05.06 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8389123 2023.05.06 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8385028 2023.05.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8385032 2023.05.05 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8385029 2023.05.05 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8385033 2023.05.05 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8385030 2023.05.05 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8385027 2023.05.05 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8385031 2023.05.05 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8385025 2023.05.05 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8385026 2023.05.05 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8380555 2023.05.05 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8380553 2023.05.05 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8380552 2023.05.05 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8380554 2023.05.05 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8380549 2023.05.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8380551 2023.05.05 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8380548 2023.05.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8380547 2023.05.05 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8380550 2023.05.05 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8380546 2023.05.05 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8380545 2023.05.05 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8380544 2023.05.05 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 8380541 2023.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8380543 2023.05.05 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8380540 2023.05.05 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8380539 2023.05.05 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8380535 2023.05.05 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8380536 2023.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 8380537 2023.05.05 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8380538 2023.05.05 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8386736 2023.05.05 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8386737 2023.05.05 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8388068 2023.05.05 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8376770 2023.05.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8376769 2023.05.04 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8376768 2023.05.04 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8376765 2023.05.04 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8376767 2023.05.04 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8376766 2023.05.04 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8373946 2023.05.04 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8372734 2023.05.04 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8372731 2023.05.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8372735 2023.05.04 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8372728 2023.05.04 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8372737 2023.05.04 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8372729 2023.05.04 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8372733 2023.05.04 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8372730 2023.05.04 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8372732 2023.05.04 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8372727 2023.05.04 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8372725 2023.05.04 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8372726 2023.05.04 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8372724 2023.05.04 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8378647 2023.05.04 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8367774 2023.05.03 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8367773 2023.05.03 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8367772 2023.05.03 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8367769 2023.05.03 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8367771 2023.05.03 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 8367770 2023.05.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8367768 2023.05.03 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8367766 2023.05.03 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 8367767 2023.05.03 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8367765 2023.05.03 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8367764 2023.05.03 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8355155 2023.05.02
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8355154 2023.05.02
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8355156 2023.05.02
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8345990 2023.05.01
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8345989 2023.05.01
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8329689 2023.04.30
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8328174 2023.04.30
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8328172 2023.04.29
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8328173 2023.04.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8322163 2023.04.29
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8322165 2023.04.29
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8322164 2023.04.29
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8321661 2023.04.29
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8321662 2023.04.29
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8321660 2023.04.29
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8321659 2023.04.29
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8321658 2023.04.29
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 8321657 2023.04.29
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8321656 2023.04.29
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8321181 2023.04.29
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8321182 2023.04.29
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8321179 2023.04.29
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8321180 2023.04.29
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 8321183 2023.04.29
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8321178 2023.04.29
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 8321177 2023.04.29
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8321176 2023.04.29
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 8 8321172 2023.04.29
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8321175 2023.04.29
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8321173 2023.04.29
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8321174 2023.04.29
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 8321171 2023.04.29
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 8321169 2023.04.29
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8321168 2023.04.29
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 8321170 2023.04.29
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8311680 2023.04.28 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8311681 2023.04.28 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8311727 2023.04.28 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8311729 2023.04.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8311728 2023.04.28 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8311725 2023.04.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8311726 2023.04.28 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8311724 2023.04.28 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8311722 2023.04.28 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8311719 2023.04.28 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8311721 2023.04.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8311723 2023.04.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8311720 2023.04.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8311718 2023.04.28 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8311716 2023.04.28 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8311717 2023.04.28 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8311715 2023.04.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8311714 2023.04.28 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8308945 2023.04.27 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8308942 2023.04.27 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8308943 2023.04.27 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8308946 2023.04.27 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8308944 2023.04.27 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8308940 2023.04.27 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8308957 2023.04.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8308941 2023.04.27 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8308939 2023.04.27 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8308937 2023.04.27 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8308938 2023.04.27 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8301180 2023.04.26 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8301181 2023.04.26 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8301178 2023.04.26 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8301179 2023.04.26 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8301176 2023.04.26 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8301177 2023.04.26 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8301174 2023.04.26 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8301175 2023.04.26 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8301173 2023.04.26 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8293637 2023.04.24 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8279852 2023.04.23 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 8279875 2023.04.23 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8279849 2023.04.23 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8279848 2023.04.23 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8279844 2023.04.23 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8279841 2023.04.23 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8279839 2023.04.23 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8279831 2023.04.23 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8279836 2023.04.23 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8279833 2023.04.23 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8279832 2023.04.23 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8279828 2023.04.23 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8279826 2023.04.23 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8279822 2023.04.23 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8279830 2023.04.23 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8279895 2023.04.23 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 8279882 2023.04.23 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8279884 2023.04.23 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8279878 2023.04.23 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8279885 2023.04.23 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8279877 2023.04.23 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8279873 2023.04.23 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8279894 2023.04.23 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8279880 2023.04.23 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8279887 2023.04.23 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8279883 2023.04.23 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8279867 2023.04.23 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8279872 2023.04.23 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8279870 2023.04.23 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8279865 2023.04.23 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8279864 2023.04.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 8269222 2023.04.22 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8269221 2023.04.22 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8269220 2023.04.22 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8269219 2023.04.22 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8269217 2023.04.22 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8269215 2023.04.22 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8269218 2023.04.22 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8269216 2023.04.22 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8267226 2023.04.22 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8267242 2023.04.22 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8267237 2023.04.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 8267238 2023.04.22 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8267234 2023.04.22 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8267239 2023.04.22 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 20 8267240 2023.04.22 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8267233 2023.04.22 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8267241 2023.04.22 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8267231 2023.04.22 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 8267232 2023.04.22 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8267236 2023.04.22 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8267235 2023.04.22 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8267229 2023.04.22 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8267230 2023.04.22 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8267227 2023.04.22 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8267228 2023.04.22 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 30 8265014 2023.04.22 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8264653 2023.04.22 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8264654 2023.04.22 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8264652 2023.04.22 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8264651 2023.04.22 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8264650 2023.04.22 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8264646 2023.04.22 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8264648 2023.04.22 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8264649 2023.04.22 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8264645 2023.04.22 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8264643 2023.04.22 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8264644 2023.04.22 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8264647 2023.04.22 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8264642 2023.04.22 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8264641 2023.04.22 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8264640 2023.04.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8256706 2023.04.21 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8256705 2023.04.21 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8256704 2023.04.21 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8256702 2023.04.21 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8256703 2023.04.21 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8256701 2023.04.21 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8256700 2023.04.21 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8256697 2023.04.21 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8256699 2023.04.21 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8256698 2023.04.21 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8256696 2023.04.21 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8256693 2023.04.21 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8256692 2023.04.21 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8256695 2023.04.21 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8256691 2023.04.21 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8256690 2023.04.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8256694 2023.04.21 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8256298 2023.04.21 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8256299 2023.04.21 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8256296 2023.04.21 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8256297 2023.04.21 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8256295 2023.04.21 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8256294 2023.04.21 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8256293 2023.04.21 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8256292 2023.04.21 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8256290 2023.04.21 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8256291 2023.04.21 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8256289 2023.04.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 8256288 2023.04.21 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8256287 2023.04.21 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8256286 2023.04.21 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8256285 2023.04.21 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 6 8256284 2023.04.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8256283 2023.04.21 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8256282 2023.04.21 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8256281 2023.04.21 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8256280 2023.04.21 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8250900 2023.04.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8250899 2023.04.20 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8250897 2023.04.20 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8250898 2023.04.20 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8250896 2023.04.20 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8250895 2023.04.20 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8250894 2023.04.20 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8250893 2023.04.20 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 40 8250892 2023.04.20 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 8250891 2023.04.20 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8250889 2023.04.20 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8250890 2023.04.20 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8250888 2023.04.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 8250887 2023.04.20 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8250885 2023.04.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8250886 2023.04.20 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8250881 2023.04.20 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8250884 2023.04.20 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8250882 2023.04.20 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8250880 2023.04.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8250883 2023.04.20 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8250879 2023.04.20 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8239299 2023.04.18 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8239296 2023.04.18 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8239297 2023.04.18 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8239294 2023.04.18 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8239295 2023.04.18 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8239293 2023.04.18 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8239292 2023.04.18 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8239298 2023.04.18 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8222947 2023.04.16 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8222949 2023.04.16 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8222948 2023.04.16 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8222945 2023.04.16 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8222946 2023.04.16 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8222943 2023.04.16 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8222944 2023.04.16 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8222942 2023.04.16 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8222940 2023.04.16 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8222939 2023.04.16 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8222941 2023.04.16 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8222937 2023.04.16 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8222938 2023.04.16 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8222936 2023.04.16 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8222935 2023.04.16 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8222931 2023.04.16 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8222932 2023.04.16 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8222933 2023.04.16 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8222934 2023.04.16 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8220899 2023.04.16 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8220898 2023.04.16 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8220901 2023.04.16 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8220903 2023.04.16 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8220896 2023.04.16 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8220904 2023.04.16 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8220900 2023.04.16 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8220902 2023.04.16 MZ
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8220895 2023.04.16 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8220897 2023.04.16 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8220894 2023.04.16 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 8220893 2023.04.16 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8218158 2023.04.15 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8218129 2023.04.15 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8218128 2023.04.15 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8218125 2023.04.15 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8218127 2023.04.15 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8218124 2023.04.15 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8218123 2023.04.15 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8218122 2023.04.15 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8218121 2023.04.15 MZ
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 8218120 2023.04.15 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8218126 2023.04.15 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8218116 2023.04.15 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8218118 2023.04.15 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8218117 2023.04.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8218119 2023.04.15 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8218115 2023.04.15 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8218157 2023.04.15 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8218114 2023.04.15 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8218113 2023.04.15 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8212520 2023.04.15 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8212518 2023.04.15 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8212521 2023.04.15 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8212519 2023.04.15 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8212515 2023.04.15 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8212517 2023.04.15 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 8212516 2023.04.15 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8212514 2023.04.15 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8212512 2023.04.15 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8212513 2023.04.15 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8210037 2023.04.14 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8206910 2023.04.14 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8205655 2023.04.14 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8205653 2023.04.14 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8205654 2023.04.14 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8205652 2023.04.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8205650 2023.04.14 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8205649 2023.04.14 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8205648 2023.04.14 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8205646 2023.04.14 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8205647 2023.04.14 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8205644 2023.04.14 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8205651 2023.04.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 8206035 2023.04.14 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8206036 2023.04.14 MZ
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8211008 2023.04.14 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 8198658 2023.04.13 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8198639 2023.04.13 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8198638 2023.04.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8198637 2023.04.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8198635 2023.04.13 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8198636 2023.04.13 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8198634 2023.04.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8198633 2023.04.13 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8198632 2023.04.13 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8195675 2023.04.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8195674 2023.04.12 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8195673 2023.04.12 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8191764 2023.04.12 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8191763 2023.04.12 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8191762 2023.04.12 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8191761 2023.04.12 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 8191760 2023.04.12 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 8191759 2023.04.12 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8191758 2023.04.12 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8191757 2023.04.12 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8191755 2023.04.12 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8191756 2023.04.12 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8191754 2023.04.12 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8191753 2023.04.12 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8191752 2023.04.12 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8191751 2023.04.12 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8191750 2023.04.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8188953 2023.04.11 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8188930 2023.04.11 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8188619 2023.04.11 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8188621 2023.04.11 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8185494 2023.04.11 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8185493 2023.04.11 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8185489 2023.04.11 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8185495 2023.04.11 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 8185488 2023.04.11 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8185491 2023.04.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8185490 2023.04.11 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8178519 2023.04.10 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 8178518 2023.04.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8178517 2023.04.10 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8178516 2023.04.10 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8178515 2023.04.10 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8177487 2023.04.10 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8177486 2023.04.10 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8177484 2023.04.10 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8177488 2023.04.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8177485 2023.04.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8177483 2023.04.10 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8177481 2023.04.10 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1