DRUŻYNA

Drużyna: Adam Grabowski . Obserwator: Adam Grabowski

Liczba gatunków: 224

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 291 22720 62 62 0 9 18 35
2 433 7505 90 81 1 18 23 39
3 297 18079 106 72 0 5 27 40
4 624 14092 151 118 0 16 54 48
5 419 1434 182 117 0 15 54 48
6 383 1751 188 95 0 7 46 42
7 196 533 197 86 1 8 32 45
8 515 10208 208 106 0 22 44 40
9 276 21292 212 93 0 16 36 41
10 375 2949 222 108 5 22 37 44
11 221 13976 223 78 1 16 26 35
12 145 6588 224 75 1 13 23 38
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9310212 2023.12.31 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9310216 2023.12.31 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9311662 2023.12.31 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9310596 2023.12.31 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9311663 2023.12.31 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 22 9309999 2023.12.31 ŁD
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 9310007 2023.12.31 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 42 9310001 2023.12.31 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9311671 2023.12.31 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9310012 2023.12.31 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9310065 2023.12.31 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9311667 2023.12.31 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9310011 2023.12.31 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9310064 2023.12.31 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9311669 2023.12.31 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 9310009 2023.12.31 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2500 9310063 2023.12.31 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9311666 2023.12.31 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2000 9310218 2023.12.31 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9311665 2023.12.31 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9310208 2023.12.31 ŁD
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9310005 2023.12.31 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9310209 2023.12.31 ŁD
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9310006 2023.12.31 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9310210 2023.12.31 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9310069 2023.12.31 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9310061 2023.12.31 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9310008 2023.12.31 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9310040 2023.12.31 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9310056 2023.12.31 ŁD
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9310028 2023.12.31 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9310067 2023.12.31 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 9310073 2023.12.31 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 3 9310595 2023.12.31 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 40 9310922 2023.12.31 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 30 9311678 2023.12.31 ŁD
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9310214 2023.12.31 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9310215 2023.12.31 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9311675 2023.12.31 ŁD
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9310037 2023.12.31 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9310591 2023.12.31 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9310605 2023.12.31 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 5 9310592 2023.12.31 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9310602 2023.12.31 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9310017 2023.12.31 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9310093 2023.12.31 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9310707 2023.12.31 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 9310026 2023.12.31 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9310607 2023.12.31 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9310024 2023.12.31 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 50 9310099 2023.12.31 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9310022 2023.12.31 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9310095 2023.12.31 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9310789 2023.12.31 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9310101 2023.12.31 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9302527 2023.12.29 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 9302267 2023.12.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9302226 2023.12.29 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9302222 2023.12.29 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9302227 2023.12.29 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9302318 2023.12.29 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9302228 2023.12.29 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9302266 2023.12.29 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9302265 2023.12.29 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 160 9302213 2023.12.29 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9302264 2023.12.29 MZ
pospolity sroka, Pica pica 20 9299259 2023.12.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9295473 2023.12.27 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9295472 2023.12.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9285008 2023.12.22 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9285007 2023.12.22 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9284985 2023.12.22 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9285006 2023.12.22 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 9282069 2023.12.20 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 9281310 2023.12.20 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9282068 2023.12.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9278152 2023.12.18 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9278148 2023.12.18 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9278158 2023.12.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9278155 2023.12.18 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9278157 2023.12.18 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9278147 2023.12.18 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9278151 2023.12.18 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 9278153 2023.12.18 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9278145 2023.12.18 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9278251 2023.12.18 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9278146 2023.12.18 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9278154 2023.12.18 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9278149 2023.12.18 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9274680 2023.12.17 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 70 9274677 2023.12.17 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9274675 2023.12.17 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9274678 2023.12.17 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9274674 2023.12.17 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 30 9274673 2023.12.17 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9274688 2023.12.16 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9274705 2023.12.16 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9274685 2023.12.16 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9274687 2023.12.16 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 9266459 2023.12.14 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9262669 2023.12.11 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9263734 2023.12.10 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9262672 2023.12.10 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9262671 2023.12.10 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9262670 2023.12.10 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9253176 2023.12.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9250932 2023.12.08 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9250933 2023.12.08 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9237104 2023.12.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9237094 2023.12.03 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 90 9237063 2023.12.03 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 60 9237066 2023.12.03 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 40 9237086 2023.12.03 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9237105 2023.12.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9237106 2023.12.03 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9237065 2023.12.03 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9237083 2023.12.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9237102 2023.12.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9237101 2023.12.03 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9237103 2023.12.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9237245 2023.12.03 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9237246 2023.12.03 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9237243 2023.12.03 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9237244 2023.12.03 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9237100 2023.12.03 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9237099 2023.12.03 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9237098 2023.12.03 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9237248 2023.12.03 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 9237095 2023.12.03 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9237097 2023.12.03 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9237247 2023.12.03 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9237096 2023.12.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9233541 2023.12.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9233540 2023.12.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9233539 2023.12.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9233543 2023.12.02 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9233537 2023.12.02 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9233538 2023.12.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9231226 2023.12.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9231227 2023.12.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9231229 2023.12.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9231230 2023.12.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9231223 2023.12.01 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9231224 2023.12.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9231228 2023.12.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9220116 2023.11.27 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 9217531 2023.11.26 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9217538 2023.11.26 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9217535 2023.11.26 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9217530 2023.11.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9219010 2023.11.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9219009 2023.11.26 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9219013 2023.11.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9217533 2023.11.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9220117 2023.11.26 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9217529 2023.11.26 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9217532 2023.11.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9217528 2023.11.26 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9217534 2023.11.26 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9213128 2023.11.25 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9213129 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9210307 2023.11.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9210306 2023.11.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9210305 2023.11.24 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9210308 2023.11.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9210310 2023.11.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9210309 2023.11.24 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9210303 2023.11.24 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9210273 2023.11.24 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 9210302 2023.11.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9206799 2023.11.22 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9202912 2023.11.20 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 9199888 2023.11.19 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 9199930 2023.11.19 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9199928 2023.11.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9199894 2023.11.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9199886 2023.11.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9199929 2023.11.19 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9199648 2023.11.19 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9199638 2023.11.19 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9199645 2023.11.19 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 9199889 2023.11.19 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9199643 2023.11.19 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9199631 2023.11.19 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 400 9199890 2023.11.19 MZ
rzadki markaczka, Melanitta nigra 7 9199629 2023.11.19 MZ
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 9199640 2023.11.19 MZ
rzadki uhla, Melanitta fusca 7 9199641 2023.11.19 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9199646 2023.11.19 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9199632 2023.11.19 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9199887 2023.11.19 MZ
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 9199610 2023.11.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9199891 2023.11.19 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 300 9199926 2023.11.19 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9199895 2023.11.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9199893 2023.11.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9199927 2023.11.19 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9199892 2023.11.19 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9199633 2023.11.19 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 45 9193721 2023.11.18 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9191063 2023.11.17 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9191062 2023.11.17 MZ
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9180920 2023.11.12 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9180921 2023.11.12 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9180922 2023.11.12 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9182105 2023.11.12 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9182106 2023.11.12 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 9182109 2023.11.12 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9180980 2023.11.12 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 2000 9180927 2023.11.12 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9180981 2023.11.12 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9180982 2023.11.12 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2500 9180926 2023.11.12 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 9180983 2023.11.12 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9180985 2023.11.12 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9180986 2023.11.12 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9180984 2023.11.12 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9180987 2023.11.12 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9180988 2023.11.12 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9182108 2023.11.12 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9180990 2023.11.12 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182107 2023.11.12 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9180989 2023.11.12 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9183077 2023.11.12 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9183543 2023.11.12 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9183542 2023.11.12 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9183079 2023.11.12 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9182103 2023.11.12 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9182104 2023.11.12 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 25 9180919 2023.11.12 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9183106 2023.11.12 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9183080 2023.11.12 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9180977 2023.11.12 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9180978 2023.11.12 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 9180925 2023.11.12 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9180975 2023.11.12 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 9183120 2023.11.12 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1000 9180976 2023.11.12 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 300 9183122 2023.11.12 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9183118 2023.11.12 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9183078 2023.11.12 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9180959 2023.11.12 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 50 9183119 2023.11.12 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9183107 2023.11.12 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9183121 2023.11.12 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9173347 2023.11.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9173349 2023.11.11 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9173353 2023.11.11 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 9173352 2023.11.11 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9170803 2023.11.10 MZ
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 5 9156966 2023.11.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9156968 2023.11.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9156967 2023.11.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9156959 2023.11.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9156965 2023.11.05 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9156960 2023.11.05 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9156961 2023.11.05 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 150 9156964 2023.11.05 MZ
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9156963 2023.11.05 MZ
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9156962 2023.11.05 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9157003 2023.11.05 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 100 9157005 2023.11.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9157007 2023.11.05 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9156958 2023.11.05 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9157004 2023.11.05 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9157697 2023.11.05 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 9152872 2023.11.04 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9152171 2023.11.04 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9152198 2023.11.04 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9152170 2023.11.04 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9152200 2023.11.04 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 9152153 2023.11.04 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9152201 2023.11.04 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9152167 2023.11.04 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9152196 2023.11.04 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9152173 2023.11.04 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 800 9152179 2023.11.04 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 9152175 2023.11.04 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 9152181 2023.11.04 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9152174 2023.11.04 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1500 9152180 2023.11.04 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9152172 2023.11.04 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 120 9152188 2023.11.04 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9152808 2023.11.04 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 9152185 2023.11.04 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9152183 2023.11.04 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9152168 2023.11.04 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9152184 2023.11.04 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9152187 2023.11.04 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9152186 2023.11.04 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9152190 2023.11.04 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9152189 2023.11.04 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9152154 2023.11.04 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9152194 2023.11.04 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9152157 2023.11.04 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9152164 2023.11.04 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9152063 2023.11.04 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9152193 2023.11.04 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9152156 2023.11.04 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 9152217 2023.11.04 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 9152055 2023.11.04 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9152199 2023.11.04 ŁD
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 10 9152050 2023.11.04 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 9152051 2023.11.04 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9152052 2023.11.04 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 9152054 2023.11.04 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9152053 2023.11.04 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9152838 2023.11.04 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9152848 2023.11.04 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9152169 2023.11.04 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9152823 2023.11.04 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9152826 2023.11.04 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9152214 2023.11.04 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9152064 2023.11.04 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9152066 2023.11.04 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 150 9152067 2023.11.04 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9152065 2023.11.04 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9152820 2023.11.04 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9152821 2023.11.04 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9152161 2023.11.04 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9152841 2023.11.04 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9152809 2023.11.04 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 400 9152178 2023.11.04 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9183125 2023.11.04 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 800 9152177 2023.11.04 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 9183126 2023.11.04 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9152159 2023.11.04 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9152844 2023.11.04 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 400 9152176 2023.11.04 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9183123 2023.11.04 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9183124 2023.11.04 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9147670 2023.11.03 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9147666 2023.11.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9147676 2023.11.03 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9147669 2023.11.03 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9147667 2023.11.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9147677 2023.11.03 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9147678 2023.11.03 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9147671 2023.11.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9147673 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9147679 2023.11.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9147680 2023.11.03 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9147681 2023.11.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9147675 2023.11.03 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9147674 2023.11.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9145956 2023.11.02 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9145960 2023.11.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 9145999 2023.11.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9145959 2023.11.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9145969 2023.11.02 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9145958 2023.11.02 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9145957 2023.11.02 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9142589 2023.11.01 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 9142588 2023.11.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9142604 2023.11.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9142607 2023.11.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9142587 2023.11.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9142570 2023.11.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9142571 2023.11.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9142585 2023.11.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9142582 2023.11.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9142583 2023.11.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9142577 2023.11.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9142579 2023.11.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9142600 2023.11.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9142575 2023.11.01 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 9131050 2023.10.29 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9131051 2023.10.29 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9131075 2023.10.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9131073 2023.10.29 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9131076 2023.10.29 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9131074 2023.10.29 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9131045 2023.10.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9131044 2023.10.29 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9131039 2023.10.29 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9131119 2023.10.29 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 9131047 2023.10.29 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9131049 2023.10.29 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9132608 2023.10.29 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9131042 2023.10.29 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 9131043 2023.10.29 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9131038 2023.10.29 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9130964 2023.10.29 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9130990 2023.10.29 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9131052 2023.10.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9131078 2023.10.29 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 12 9131083 2023.10.29 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9131081 2023.10.29 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 9131079 2023.10.29 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9131080 2023.10.29 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9131148 2023.10.29 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9130965 2023.10.29 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9131118 2023.10.29 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9131077 2023.10.29 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9131092 2023.10.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9131082 2023.10.29 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9131086 2023.10.29 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9131087 2023.10.29 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9131093 2023.10.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9131062 2023.10.29 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9131063 2023.10.29 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9131061 2023.10.29 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 9130966 2023.10.29 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9131060 2023.10.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9131117 2023.10.29 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9131084 2023.10.29 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9126678 2023.10.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9126679 2023.10.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9126522 2023.10.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9126505 2023.10.28 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9126501 2023.10.28 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9126498 2023.10.28 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9126502 2023.10.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9126587 2023.10.28 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9126503 2023.10.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9126677 2023.10.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9117320 2023.10.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 9117321 2023.10.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9099052 2023.10.19 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9099051 2023.10.19 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9093041 2023.10.17 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9092911 2023.10.17 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9093010 2023.10.17 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9093040 2023.10.17 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9093043 2023.10.17 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9092655 2023.10.17 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 8 9092650 2023.10.17 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9093057 2023.10.17 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9092649 2023.10.17 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9093058 2023.10.17 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 9092658 2023.10.17 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9092657 2023.10.17 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9093014 2023.10.17 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9093025 2023.10.17 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9092651 2023.10.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9093062 2023.10.17 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9093063 2023.10.17 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 9092910 2023.10.17 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9093054 2023.10.17 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9093011 2023.10.17 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9093021 2023.10.17 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9093038 2023.10.17 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9093020 2023.10.17 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9093047 2023.10.17 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9093012 2023.10.17 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9093022 2023.10.17 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9093055 2023.10.17 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 9092654 2023.10.17 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 9092653 2023.10.17 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9093016 2023.10.17 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9093015 2023.10.17 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9093027 2023.10.17 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9093051 2023.10.17 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9093019 2023.10.17 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9093023 2023.10.17 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9093056 2023.10.17 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9092912 2023.10.17 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9093017 2023.10.17 PM
pospolity sroka, Pica pica 7 9093059 2023.10.17 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9093060 2023.10.17 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9093009 2023.10.17 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9092652 2023.10.17 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9093031 2023.10.17 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 9093026 2023.10.17 MB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9093007 2023.10.17 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9093061 2023.10.17 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 15 9093052 2023.10.17 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9093028 2023.10.17 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9093029 2023.10.17 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9093008 2023.10.17 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9093049 2023.10.17 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9092656 2023.10.17 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9093018 2023.10.17 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9093032 2023.10.17 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9093035 2023.10.17 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9099948 2023.10.17 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9090174 2023.10.16 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9090418 2023.10.16 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9090838 2023.10.16 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9090442 2023.10.16 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 9090815 2023.10.16 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9090825 2023.10.16 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9090837 2023.10.16 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9090441 2023.10.16 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9090813 2023.10.16 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9090831 2023.10.16 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9090840 2023.10.16 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 45 9090437 2023.10.16 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 9090811 2023.10.16 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 9090436 2023.10.16 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9090810 2023.10.16 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 9 9090164 2023.10.16 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 9090172 2023.10.16 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 9090169 2023.10.16 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9090812 2023.10.16 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9091660 2023.10.16 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 9090187 2023.10.16 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9090431 2023.10.16 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9090439 2023.10.16 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9090814 2023.10.16 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9090833 2023.10.16 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 5 9090425 2023.10.16 MB
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9090827 2023.10.16 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9090816 2023.10.16 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9090817 2023.10.16 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9090818 2023.10.16 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9090433 2023.10.16 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 20 9090176 2023.10.16 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9090192 2023.10.16 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9090823 2023.10.16 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9090802 2023.10.16 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9090748 2023.10.16 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9090836 2023.10.16 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9090424 2023.10.16 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9090428 2023.10.16 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9090819 2023.10.16 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9090440 2023.10.16 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9090808 2023.10.16 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9090809 2023.10.16 PM
pospolity sroka, Pica pica 4 9090806 2023.10.16 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9090807 2023.10.16 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9090450 2023.10.16 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9090803 2023.10.16 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9090446 2023.10.16 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9090804 2023.10.16 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9090447 2023.10.16 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9090417 2023.10.16 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9090429 2023.10.16 MB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9090444 2023.10.16 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9090445 2023.10.16 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9090438 2023.10.16 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9090746 2023.10.16 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9090839 2023.10.16 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 9090800 2023.10.16 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9090820 2023.10.16 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9090427 2023.10.16 MB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9090805 2023.10.16 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9090426 2023.10.16 MB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9090430 2023.10.16 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 9090448 2023.10.16 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9090798 2023.10.16 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9090443 2023.10.16 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9093705 2023.10.16 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9090835 2023.10.16 MB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9090197 2023.10.16 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9090821 2023.10.16 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9090799 2023.10.16 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9090432 2023.10.16 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 9090189 2023.10.16 MB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 5 9090797 2023.10.16 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9090749 2023.10.16 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9090834 2023.10.16 MB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9090196 2023.10.16 MB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 60 9090745 2023.10.16 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9090434 2023.10.16 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 9090435 2023.10.16 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9087595 2023.10.15 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9087512 2023.10.15 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9087586 2023.10.15 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 11 9085875 2023.10.15 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 10 9087580 2023.10.15 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 9087577 2023.10.15 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 9085877 2023.10.15 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9087578 2023.10.15 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9087585 2023.10.15 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 9085873 2023.10.15 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9087510 2023.10.15 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9087511 2023.10.15 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9087579 2023.10.15 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9087513 2023.10.15 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9087515 2023.10.15 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9087576 2023.10.15 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9087514 2023.10.15 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9085876 2023.10.15 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9087534 2023.10.15 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9087584 2023.10.15 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9087581 2023.10.15 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9087582 2023.10.15 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9087583 2023.10.15 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9087531 2023.10.15 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 9087589 2023.10.15 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9087532 2023.10.15 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 9087587 2023.10.15 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9087590 2023.10.15 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9087596 2023.10.15 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9087533 2023.10.15 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9087588 2023.10.15 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9087522 2023.10.15 MB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9085879 2023.10.15 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 9087530 2023.10.15 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 9087591 2023.10.15 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 9085878 2023.10.15 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9082514 2023.10.14 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9082541 2023.10.14 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9082546 2023.10.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9082516 2023.10.14 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9082511 2023.10.14 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9082464 2023.10.14 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9082512 2023.10.14 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9082542 2023.10.14 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9082558 2023.10.14 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9082540 2023.10.14 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 9082462 2023.10.14 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 9082566 2023.10.14 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 25 9082460 2023.10.14 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 25 9082567 2023.10.14 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 5 9082461 2023.10.14 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 5 9082564 2023.10.14 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9082463 2023.10.14 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9082565 2023.10.14 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9082543 2023.10.14 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9082518 2023.10.14 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 9082545 2023.10.14 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9082517 2023.10.14 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9082544 2023.10.14 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9082513 2023.10.14 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9082552 2023.10.14 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9082510 2023.10.14 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9082570 2023.10.14 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9082728 2023.10.14 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9082549 2023.10.14 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9082551 2023.10.14 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9082560 2023.10.14 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9082559 2023.10.14 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9082562 2023.10.14 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 9082563 2023.10.14 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9082548 2023.10.14 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9082561 2023.10.14 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 9082555 2023.10.14 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9082557 2023.10.14 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9082569 2023.10.14 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9082515 2023.10.14 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9082547 2023.10.14 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9082568 2023.10.14 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9072638 2023.10.12 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9072642 2023.10.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9072636 2023.10.12 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9072635 2023.10.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9072641 2023.10.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9072640 2023.10.12 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 9072631 2023.10.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9072634 2023.10.12 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 9072627 2023.10.12 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9072633 2023.10.12 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9072626 2023.10.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9072639 2023.10.12 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9069901 2023.10.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9069902 2023.10.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9069900 2023.10.11 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9066621 2023.10.10 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9066622 2023.10.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9066623 2023.10.10 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9066625 2023.10.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9066624 2023.10.10 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 9066616 2023.10.10 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9066618 2023.10.10 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 9066619 2023.10.10 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 9066617 2023.10.10 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9066620 2023.10.10 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9064349 2023.10.09 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9063046 2023.10.09 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9063045 2023.10.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9063047 2023.10.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9063041 2023.10.09 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 9063033 2023.10.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 9063039 2023.10.09 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 9063040 2023.10.09 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9063034 2023.10.09 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9063044 2023.10.09 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9057876 2023.10.08 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9057878 2023.10.08 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 130 9057877 2023.10.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9057881 2023.10.08 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9057880 2023.10.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9057892 2023.10.08 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 500 9057853 2023.10.08 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 9057886 2023.10.08 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9057868 2023.10.08 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 5 9057882 2023.10.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9057887 2023.10.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9057883 2023.10.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9058083 2023.10.08 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9057869 2023.10.08 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9057889 2023.10.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9057885 2023.10.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9058082 2023.10.08 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9057888 2023.10.08 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9057895 2023.10.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9054322 2023.10.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9057893 2023.10.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9057851 2023.10.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9057894 2023.10.08 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9057875 2023.10.08 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9057870 2023.10.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9057852 2023.10.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9057891 2023.10.08 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9057874 2023.10.08 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9057855 2023.10.08 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9057873 2023.10.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 150 9057872 2023.10.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9058063 2023.10.08 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9057835 2023.10.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9054324 2023.10.07 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9054325 2023.10.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9049232 2023.10.06 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9049233 2023.10.06 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9049262 2023.10.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9049263 2023.10.05 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9039517 2023.10.03 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 9034575 2023.10.02 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9036294 2023.10.02 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9028069 2023.10.01 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9028920 2023.10.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9028921 2023.10.01 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9028922 2023.10.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9028966 2023.10.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9028967 2023.10.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9028968 2023.10.01 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9028965 2023.10.01 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9028908 2023.10.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 3 9028924 2023.10.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9028936 2023.10.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9028071 2023.10.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9028072 2023.10.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9028939 2023.10.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9028937 2023.10.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9028914 2023.10.01 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 30 9028915 2023.10.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9028064 2023.10.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9028916 2023.10.01 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 9028917 2023.10.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9034623 2023.10.01 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9028910 2023.10.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9028063 2023.10.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9028911 2023.10.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9029126 2023.10.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9028941 2023.10.01 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9028065 2023.10.01 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 9028913 2023.10.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9028068 2023.10.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9028912 2023.10.01 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9024908 2023.09.30 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 9024952 2023.09.30 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1000 9024943 2023.09.30 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2500 9024973 2023.09.30 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9024939 2023.09.30 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9024951 2023.09.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9035054 2023.09.30 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 9024922 2023.09.30 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 9024950 2023.09.30 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 9035055 2023.09.30 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9049265 2023.09.30 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9049267 2023.09.30 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9024945 2023.09.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 600 9024970 2023.09.30 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9024926 2023.09.30 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9024947 2023.09.30 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9024949 2023.09.30 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9024870 2023.09.30 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9029117 2023.09.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9024980 2023.09.30 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9024820 2023.09.30 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9024821 2023.09.30 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9024978 2023.09.30 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9024819 2023.09.30 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9024909 2023.09.30 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 50 9024924 2023.09.30 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 300 9024941 2023.09.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 7000 9024967 2023.09.30 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9024974 2023.09.30 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9024822 2023.09.30 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9024948 2023.09.30 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9024968 2023.09.30 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9024929 2023.09.30 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9024928 2023.09.30 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9024954 2023.09.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9024934 2023.09.30 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9024932 2023.09.30 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9024911 2023.09.30 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9024914 2023.09.30 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 200 9024977 2023.09.30 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 200 9030456 2023.09.30 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9024955 2023.09.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9024981 2023.09.30 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9024957 2023.09.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9024983 2023.09.30 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9024971 2023.09.30 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9024958 2023.09.30 WP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9024959 2023.09.30 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9024910 2023.09.30 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9024946 2023.09.30 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9024940 2023.09.30 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9018305 2023.09.29 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9018303 2023.09.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9017020 2023.09.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 9017021 2023.09.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9017019 2023.09.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9017018 2023.09.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9013819 2023.09.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 9013818 2023.09.27 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 9009932 2023.09.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9011154 2023.09.26 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9001115 2023.09.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9002163 2023.09.24 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 9002167 2023.09.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9002164 2023.09.24 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9001141 2023.09.24 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9002158 2023.09.24 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9002156 2023.09.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9001142 2023.09.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 9002152 2023.09.24 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9001145 2023.09.24 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 8 9002154 2023.09.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9001116 2023.09.24 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9001117 2023.09.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9001148 2023.09.24 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9001147 2023.09.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9001111 2023.09.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9002166 2023.09.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9001110 2023.09.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9002165 2023.09.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9001143 2023.09.24 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9002149 2023.09.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9001114 2023.09.24 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9001109 2023.09.24 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9002160 2023.09.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9001113 2023.09.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9002168 2023.09.24 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9001112 2023.09.24 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9002162 2023.09.24 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 25 8975966 2023.09.17 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8975988 2023.09.17 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8975987 2023.09.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8975979 2023.09.17 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 8975975 2023.09.17 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8975978 2023.09.17 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8975991 2023.09.17 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8975973 2023.09.17 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 15 8975970 2023.09.17 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8975968 2023.09.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8975990 2023.09.17 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8975989 2023.09.17 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8975977 2023.09.17 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8976057 2023.09.17 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8975980 2023.09.17 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8975983 2023.09.17 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8975985 2023.09.17 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8976059 2023.09.17 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8975986 2023.09.17 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8970661 2023.09.16 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8970662 2023.09.16 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8970654 2023.09.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8970664 2023.09.16 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8970663 2023.09.16 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8970658 2023.09.16 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8970659 2023.09.16 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8971048 2023.09.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8971060 2023.09.16 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8971044 2023.09.16 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8970666 2023.09.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8970665 2023.09.16 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8971050 2023.09.16 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 8970656 2023.09.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8970657 2023.09.16 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 8970660 2023.09.16 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 8952518 2023.09.10 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 8952773 2023.09.10 ŁD
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8952776 2023.09.10 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 8952775 2023.09.10 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8952517 2023.09.10 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 8952678 2023.09.10 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1500 8952785 2023.09.10 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8952629 2023.09.10 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 100 8952764 2023.09.10 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8952863 2023.09.10 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8952753 2023.09.10 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 200 8952771 2023.09.10 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8952865 2023.09.10 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8952754 2023.09.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 300 8952772 2023.09.10 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8952643 2023.09.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 300 8952779 2023.09.10 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8952721 2023.09.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8952781 2023.09.10 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8952716 2023.09.10 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8952715 2023.09.10 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8952782 2023.09.10 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 8952749 2023.09.10 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8952729 2023.09.10 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8952798 2023.09.10 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8952714 2023.09.10 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8952783 2023.09.10 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8952718 2023.09.10 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8952786 2023.09.10 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8952719 2023.09.10 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8952787 2023.09.10 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8952799 2023.09.10 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8952767 2023.09.10 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8952816 2023.09.10 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 8 8952766 2023.09.10 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8952862 2023.09.10 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8952751 2023.09.10 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8952768 2023.09.10 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8952861 2023.09.10 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8952750 2023.09.10 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8952815 2023.09.10 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8952859 2023.09.10 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8952800 2023.09.10 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 8952654 2023.09.10 WP
pospolity żuraw, Grus grus 300 8952777 2023.09.10 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 150 8952860 2023.09.10 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 30 8952589 2023.09.10 WP
pospolity łyska, Fulica atra 500 8952784 2023.09.10 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8952454 2023.09.10 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8952627 2023.09.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8956379 2023.09.10 ŁD