DRUŻYNA

Drużyna: Adam Grabowski. Obserwator: Adam Grabowski

Liczba gatunków: 182

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 293 20816 63 63 0 9 19 35
2 433 7505 90 81 1 18 23 39
3 293 3077 106 70 0 5 25 40
4 625 14193 151 118 0 16 54 48
5 419 1435 182 117 0 15 54 48
6 50 163 182 37 0 2 16 19
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 7 8593876 2023.06.04 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 8593878 2023.06.04 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8593879 2023.06.04 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8593881 2023.06.04 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8593882 2023.06.04 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8593883 2023.06.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8593904 2023.06.04 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8593906 2023.06.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8593914 2023.06.04 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8593918 2023.06.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8593920 2023.06.04 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8593926 2023.06.04 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8593930 2023.06.04 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8593933 2023.06.04 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8593937 2023.06.04 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8585523 2023.06.03 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8585524 2023.06.03 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8585525 2023.06.03 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 8585526 2023.06.03 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 8585527 2023.06.03 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 8585563 2023.06.03 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8585564 2023.06.03 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 8585565 2023.06.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8585566 2023.06.03 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 6 8585567 2023.06.03 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8585583 2023.06.03 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8585584 2023.06.03 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8585585 2023.06.03 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8585586 2023.06.03 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8585587 2023.06.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8585603 2023.06.03 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8585604 2023.06.03 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8585605 2023.06.03 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8585607 2023.06.03 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8585608 2023.06.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8585609 2023.06.03 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 6 8585610 2023.06.03 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8585611 2023.06.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8585612 2023.06.03 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 8585613 2023.06.03 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8585625 2023.06.03 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8585626 2023.06.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8585627 2023.06.03 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8585628 2023.06.03 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8585629 2023.06.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8585631 2023.06.03 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8585643 2023.06.03 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8585645 2023.06.03 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8585649 2023.06.03 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8573415 2023.06.01 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8559776 2023.05.29 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8559777 2023.05.29 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8559779 2023.05.29 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 7 8546927 2023.05.28 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8546928 2023.05.28 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8546930 2023.05.28 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 8546931 2023.05.28 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 8546933 2023.05.28 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8546935 2023.05.28 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8546936 2023.05.28 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 7 8546938 2023.05.28 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8546956 2023.05.28 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8546957 2023.05.28 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8546958 2023.05.28 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 5 8546959 2023.05.28 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8546961 2023.05.28 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8546962 2023.05.28 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8546964 2023.05.28 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8546965 2023.05.28 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8546984 2023.05.28 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 9 8546987 2023.05.28 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8546988 2023.05.28 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8550266 2023.05.28 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8550270 2023.05.28 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8550273 2023.05.28 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8553876 2023.05.28 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8553882 2023.05.28 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8553887 2023.05.28 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8553905 2023.05.28 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8553908 2023.05.28 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8553912 2023.05.28 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8553915 2023.05.28 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8553921 2023.05.28 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8553924 2023.05.28 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8553932 2023.05.28 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8553937 2023.05.28 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8553938 2023.05.28 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8553942 2023.05.28 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8553943 2023.05.28 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8553946 2023.05.28 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8553948 2023.05.28 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8553950 2023.05.28 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8553952 2023.05.28 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8553955 2023.05.28 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8554005 2023.05.28 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8554010 2023.05.28 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8554011 2023.05.28 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 8554012 2023.05.28 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8554013 2023.05.28 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8554015 2023.05.28 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8554017 2023.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8554020 2023.05.28 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8554024 2023.05.28 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8554027 2023.05.28 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8554029 2023.05.28 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8554070 2023.05.28 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8554072 2023.05.28 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8554074 2023.05.28 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8554078 2023.05.28 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8554080 2023.05.28 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8554083 2023.05.28 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8554085 2023.05.28 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8554086 2023.05.28 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8554088 2023.05.28 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8554094 2023.05.28 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8554095 2023.05.28 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8554099 2023.05.28 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8554100 2023.05.28 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8554472 2023.05.28 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8554474 2023.05.28 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8554479 2023.05.28 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8554495 2023.05.28 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8554519 2023.05.28 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8557968 2023.05.28 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8557997 2023.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8557999 2023.05.28 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8558000 2023.05.28 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8558002 2023.05.28 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8558003 2023.05.28 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8558005 2023.05.28 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8558008 2023.05.28 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8558019 2023.05.28 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8558021 2023.05.28 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8558023 2023.05.28 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8558190 2023.05.28 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8558191 2023.05.28 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8558192 2023.05.28 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8558212 2023.05.28 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8558264 2023.05.28 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8558265 2023.05.28 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8558266 2023.05.28 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8558267 2023.05.28 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8558268 2023.05.28 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8558269 2023.05.28 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8558273 2023.05.28 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8558274 2023.05.28 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8558275 2023.05.28 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8558276 2023.05.28 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8558277 2023.05.28 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8558278 2023.05.28 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8558390 2023.05.28 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8558391 2023.05.28 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8558392 2023.05.28 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8558393 2023.05.28 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8590267 2023.05.28 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 8545637 2023.05.27 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8545650 2023.05.27 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 4 8545652 2023.05.27 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8545735 2023.05.27 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8545736 2023.05.27 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8545739 2023.05.27 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8545741 2023.05.27 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 8545742 2023.05.27 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8545744 2023.05.27 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8545746 2023.05.27 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8550272 2023.05.27 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 6 8550566 2023.05.27 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8550569 2023.05.27 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8553621 2023.05.27 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8553624 2023.05.27 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8553627 2023.05.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 8553630 2023.05.27 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8553633 2023.05.27 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 8553636 2023.05.27 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8553638 2023.05.27 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8553640 2023.05.27 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8553642 2023.05.27 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8553646 2023.05.27 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8553650 2023.05.27 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8553651 2023.05.27 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8553653 2023.05.27 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8553655 2023.05.27 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8553657 2023.05.27 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8553660 2023.05.27 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8553678 2023.05.27 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8553700 2023.05.27 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8553701 2023.05.27 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8553704 2023.05.27 PL
pospolity żuraw, Grus grus 7 8553705 2023.05.27 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8553718 2023.05.27 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8553735 2023.05.27 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8553818 2023.05.27 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8553861 2023.05.27 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8553996 2023.05.27 PL
rzadki derkacz, Crex crex 3 8553998 2023.05.27 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8553999 2023.05.27 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8554002 2023.05.27 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8554465 2023.05.27 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8557938 2023.05.27 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8557963 2023.05.27 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8557964 2023.05.27 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8557965 2023.05.27 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8557966 2023.05.27 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8557972 2023.05.27 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8557974 2023.05.27 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8557976 2023.05.27 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8557978 2023.05.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8557980 2023.05.27 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8557982 2023.05.27 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8557984 2023.05.27 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8557986 2023.05.27 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8557988 2023.05.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8557990 2023.05.27 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8557992 2023.05.27 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8558025 2023.05.27 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8558026 2023.05.27 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8558028 2023.05.27 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8558029 2023.05.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8558030 2023.05.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8558188 2023.05.27 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8558189 2023.05.27 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8535686 2023.05.26 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8535688 2023.05.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8535690 2023.05.26 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 3 8535691 2023.05.26 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8535694 2023.05.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8535696 2023.05.26 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 8535700 2023.05.26 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8535701 2023.05.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8535703 2023.05.26 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8535706 2023.05.26 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8535713 2023.05.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8535966 2023.05.26 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8535967 2023.05.26 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8535968 2023.05.26 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8535969 2023.05.26 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8535970 2023.05.26 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8535972 2023.05.26 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8528938 2023.05.25 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8528941 2023.05.25 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8528943 2023.05.25 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8528946 2023.05.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8528947 2023.05.25 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 8528948 2023.05.25 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8528950 2023.05.25 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8528951 2023.05.25 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 8528952 2023.05.25 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8528953 2023.05.25 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8528954 2023.05.25 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8528956 2023.05.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8528957 2023.05.25 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8528968 2023.05.25 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 8531036 2023.05.25 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8531038 2023.05.25 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8523024 2023.05.24 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8524046 2023.05.24 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8524047 2023.05.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8524048 2023.05.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8524049 2023.05.24 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8524051 2023.05.24 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 8524052 2023.05.24 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8524053 2023.05.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 8524054 2023.05.24 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8524057 2023.05.24 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8524059 2023.05.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8524060 2023.05.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8524062 2023.05.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 8524063 2023.05.24 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8524065 2023.05.24 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 8524066 2023.05.24 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8524070 2023.05.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8524072 2023.05.24 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8524810 2023.05.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8524811 2023.05.24 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8525626 2023.05.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8525628 2023.05.24 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8518997 2023.05.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8518998 2023.05.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8519001 2023.05.23 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8519003 2023.05.23 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8519009 2023.05.23 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8519011 2023.05.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8519013 2023.05.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8519014 2023.05.23 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8521224 2023.05.23 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8521259 2023.05.23 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 8521260 2023.05.23 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 2 8521265 2023.05.23 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8521267 2023.05.23 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8521268 2023.05.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8521270 2023.05.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8521272 2023.05.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8521273 2023.05.23 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8521274 2023.05.23 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8521275 2023.05.23 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8521277 2023.05.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8521278 2023.05.23 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8521310 2023.05.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8521329 2023.05.23 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8521330 2023.05.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8521820 2023.05.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8521822 2023.05.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8514900 2023.05.22 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 8514901 2023.05.22 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8514902 2023.05.22 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8514906 2023.05.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8514907 2023.05.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8514908 2023.05.22 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8514909 2023.05.22 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8514910 2023.05.22 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8514911 2023.05.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8514912 2023.05.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8514913 2023.05.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8514914 2023.05.22 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 8501149 2023.05.21 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8501150 2023.05.21 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8501151 2023.05.21 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8497441 2023.05.20 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8497443 2023.05.20 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8497459 2023.05.20 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8497460 2023.05.20 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8497462 2023.05.20 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8497463 2023.05.20 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8497464 2023.05.20 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8497466 2023.05.20 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8497467 2023.05.20 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8497552 2023.05.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8497570 2023.05.20 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8497571 2023.05.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8497626 2023.05.20 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8497628 2023.05.20 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8497629 2023.05.20 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8497630 2023.05.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8497631 2023.05.20 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8497633 2023.05.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8497634 2023.05.20 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 8497635 2023.05.20 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8497926 2023.05.20 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8497927 2023.05.20 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8501152 2023.05.20 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 8485652 2023.05.19 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8486525 2023.05.19 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8489280 2023.05.19 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8489281 2023.05.19 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8481120 2023.05.18 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8481123 2023.05.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8481316 2023.05.18 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8481317 2023.05.18 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8481318 2023.05.18 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8481319 2023.05.18 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8481320 2023.05.18 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8481321 2023.05.18 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8482004 2023.05.18 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8478830 2023.05.17 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 8473060 2023.05.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 20 8473063 2023.05.16 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8474422 2023.05.16 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8474424 2023.05.16 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8474425 2023.05.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8474427 2023.05.16 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8474428 2023.05.16 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8474430 2023.05.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8474431 2023.05.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8474433 2023.05.16 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8474440 2023.05.16 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8474441 2023.05.16 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8450466 2023.05.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8450467 2023.05.14 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8450468 2023.05.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8450469 2023.05.14 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8457973 2023.05.14 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8457975 2023.05.14 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8457976 2023.05.14 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8457983 2023.05.14 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 15 8458012 2023.05.14 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8458020 2023.05.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8458022 2023.05.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8458074 2023.05.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8458080 2023.05.14 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8458082 2023.05.14 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8458085 2023.05.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8458087 2023.05.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8458109 2023.05.14 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8458118 2023.05.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8458120 2023.05.14 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8458123 2023.05.14 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8458124 2023.05.14 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8458126 2023.05.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8458188 2023.05.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8458190 2023.05.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8458193 2023.05.14 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8458237 2023.05.14 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8458243 2023.05.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8458244 2023.05.14 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8458245 2023.05.14 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8458248 2023.05.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8458250 2023.05.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8458255 2023.05.14 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8439659 2023.05.13 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 8439661 2023.05.13 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8439663 2023.05.13 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8439669 2023.05.13 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8439673 2023.05.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8439676 2023.05.13 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8443968 2023.05.13 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8443971 2023.05.13 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8415091 2023.05.09 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8397893 2023.05.07 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8401471 2023.05.07 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8401561 2023.05.07 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8401563 2023.05.07 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8401567 2023.05.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8401570 2023.05.07 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8401579 2023.05.07 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8401580 2023.05.07 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 8401581 2023.05.07 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 8401583 2023.05.07 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8401584 2023.05.07 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8401586 2023.05.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8401588 2023.05.07 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8401589 2023.05.07 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 8401590 2023.05.07 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8401591 2023.05.07 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8401592 2023.05.07 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8401593 2023.05.07 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8401595 2023.05.07 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8401596 2023.05.07 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8401597 2023.05.07 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8401598 2023.05.07 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8401599 2023.05.07 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 10 8401600 2023.05.07 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8401601 2023.05.07 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8401602 2023.05.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8401603 2023.05.07 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8401604 2023.05.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8401605 2023.05.07 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8401606 2023.05.07 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8401607 2023.05.07 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8401615 2023.05.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8401616 2023.05.07 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8401617 2023.05.07 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8401618 2023.05.07 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 8401619 2023.05.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8401632 2023.05.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8401633 2023.05.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8401634 2023.05.07 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8401636 2023.05.07 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8401643 2023.05.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8401645 2023.05.07 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8401648 2023.05.07 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8401649 2023.05.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8401652 2023.05.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8401664 2023.05.07 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8401665 2023.05.07 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8401666 2023.05.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8401669 2023.05.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8401671 2023.05.07 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8401674 2023.05.07 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8401681 2023.05.07 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8401695 2023.05.07 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8401699 2023.05.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8401701 2023.05.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8401704 2023.05.07 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8401709 2023.05.07 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8401713 2023.05.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8402215 2023.05.07 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8403961 2023.05.07 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8383535 2023.05.05 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8383536 2023.05.05 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8332525 2023.04.30 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8332526 2023.04.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8332527 2023.04.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8332528 2023.04.30 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8332529 2023.04.30 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8332530 2023.04.30 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8332531 2023.04.30 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8332532 2023.04.30 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8332533 2023.04.30 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8332534 2023.04.30 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8332535 2023.04.30 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8332536 2023.04.30 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8332537 2023.04.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8332538 2023.04.30 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8332539 2023.04.30 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8332546 2023.04.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8332547 2023.04.30 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8332548 2023.04.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8332549 2023.04.30 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 8332550 2023.04.30 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8332552 2023.04.30 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8332553 2023.04.30 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 8332554 2023.04.30 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8332556 2023.04.30 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8332557 2023.04.30 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 8332558 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8332559 2023.04.30 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8332560 2023.04.30 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8332561 2023.04.30 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8332923 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8332924 2023.04.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8332925 2023.04.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8332926 2023.04.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8332927 2023.04.30 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8332928 2023.04.30 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 8332929 2023.04.30 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8332930 2023.04.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8332935 2023.04.30 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8332936 2023.04.30 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8332938 2023.04.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8332947 2023.04.30 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8332948 2023.04.30 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8332951 2023.04.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8332952 2023.04.30 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8332953 2023.04.30 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8332956 2023.04.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 8332957 2023.04.30 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8333094 2023.04.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8333109 2023.04.30 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8333110 2023.04.30 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8333111 2023.04.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8333112 2023.04.30 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8333113 2023.04.30 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8333114 2023.04.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8333115 2023.04.30 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8333116 2023.04.30 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8333121 2023.04.30 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8333122 2023.04.30 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8333147 2023.04.30 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8333148 2023.04.30 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8333149 2023.04.30 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8333150 2023.04.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8333153 2023.04.30 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 8333154 2023.04.30 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8333156 2023.04.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 8333161 2023.04.30 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8333162 2023.04.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8333163 2023.04.30 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8333164 2023.04.30 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 8333165 2023.04.30 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8333166 2023.04.30 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8333167 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8333168 2023.04.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8333169 2023.04.30 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8333186 2023.04.30 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8333187 2023.04.30 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 8333188 2023.04.30 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 8333189 2023.04.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8333191 2023.04.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8333192 2023.04.30 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8333194 2023.04.30 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8333196 2023.04.30 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8333197 2023.04.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8333246 2023.04.30 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8333253 2023.04.30 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8333254 2023.04.30 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8333302 2023.04.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8338896 2023.04.30 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8323005 2023.04.29 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8325602 2023.04.29 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8325603 2023.04.29 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8325604 2023.04.29 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8325605 2023.04.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8325606 2023.04.29 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8325608 2023.04.29 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8325609 2023.04.29 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8325621 2023.04.29 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 8325622 2023.04.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8325623 2023.04.29 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8325624 2023.04.29 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8325625 2023.04.29 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8325626 2023.04.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8325627 2023.04.29 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8325662 2023.04.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8307745 2023.04.27 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8303597 2023.04.26 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8299907 2023.04.25 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8299908 2023.04.24 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8299909 2023.04.24 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 8281812 2023.04.23 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8281813 2023.04.23 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 8281921 2023.04.23 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 40 8282189 2023.04.23 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8282207 2023.04.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8282208 2023.04.23 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8282209 2023.04.23 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8282216 2023.04.23 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8282219 2023.04.23 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8282220 2023.04.23 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8282221 2023.04.23 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 8282222 2023.04.23 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8282241 2023.04.23 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8282242 2023.04.23 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8282243 2023.04.23 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8282247 2023.04.23 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8282249 2023.04.23 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8282250 2023.04.23 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8282253 2023.04.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8282256 2023.04.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8282257 2023.04.23 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 40 8282267 2023.04.23 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8282268 2023.04.23 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8282269 2023.04.23 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 8282270 2023.04.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8282271 2023.04.23 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8282272 2023.04.23 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8282273 2023.04.23 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8282274 2023.04.23 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8282275 2023.04.23 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8282276 2023.04.23 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8282277 2023.04.23 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8282279 2023.04.23 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8282302 2023.04.23 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8282329 2023.04.23 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8282331 2023.04.23 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8282343 2023.04.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8282344 2023.04.23 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8282743 2023.04.23 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8285419 2023.04.23 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8267061 2023.04.22 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8267064 2023.04.22 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8267068 2023.04.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8267071 2023.04.22 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8267256 2023.04.22 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8272994 2023.04.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8272995 2023.04.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8272996 2023.04.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8273012 2023.04.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8273013 2023.04.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8273014 2023.04.22 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8273017 2023.04.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8273032 2023.04.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8273035 2023.04.22 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8273036 2023.04.22 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 8273037 2023.04.22 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 8273038 2023.04.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8273045 2023.04.22 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8273046 2023.04.22 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8273047 2023.04.22 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8273048 2023.04.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8273049 2023.04.22 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8273050 2023.04.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8273083 2023.04.22 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8273084 2023.04.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8273085 2023.04.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8273089 2023.04.22 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8273103 2023.04.22 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8273122 2023.04.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8273127 2023.04.22 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8273128 2023.04.22 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8273474 2023.04.22 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8273476 2023.04.22 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8274286 2023.04.22 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8248025 2023.04.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8248033 2023.04.19 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8248034 2023.04.19 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8249038 2023.04.19 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8249039 2023.04.19 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8249239 2023.04.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8249240 2023.04.19 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8249257 2023.04.19 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8249305 2023.04.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8249324 2023.04.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8249325 2023.04.19 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8249326 2023.04.19 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8249327 2023.04.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8249328 2023.04.19 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8249329 2023.04.19 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8249330 2023.04.19 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8249331 2023.04.19 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8249810 2023.04.19 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8241912 2023.04.18 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8243733 2023.04.18 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8243756 2023.04.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8243757 2023.04.18 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8243758 2023.04.18 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 8243759 2023.04.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8243760 2023.04.18 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8243761 2023.04.18 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8243762 2023.04.18 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8243763 2023.04.18 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8243764 2023.04.18 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8243765 2023.04.18 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8243766 2023.04.18 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8243814 2023.04.18 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8243815 2023.04.18 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8241657 2023.04.17 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8241658 2023.04.17 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8223133 2023.04.16 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8223877 2023.04.16 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8230084 2023.04.16 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8230086 2023.04.16 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8230087 2023.04.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 8230088 2023.04.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8230089 2023.04.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8230091 2023.04.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8230116 2023.04.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8230117 2023.04.16 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 7 8230118 2023.04.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8230119 2023.04.16 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8230120 2023.04.16 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8230121 2023.04.16 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8230122 2023.04.16 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8230124 2023.04.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8230125 2023.04.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8230128 2023.04.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8230129 2023.04.16 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8230131 2023.04.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8230132 2023.04.16 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8243816 2023.04.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8201047 2023.04.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8201048 2023.04.13 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8196760 2023.04.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 8187566 2023.04.11 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8187567 2023.04.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8187577 2023.04.11 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8187578 2023.04.11 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8187581 2023.04.11 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8187584 2023.04.11 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8187585 2023.04.11 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8187586 2023.04.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8187601 2023.04.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8187602 2023.04.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8187603 2023.04.11 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8187604 2023.04.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8187607 2023.04.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8187609 2023.04.11 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8215979 2023.04.11 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8178420 2023.04.10 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1000 8178421 2023.04.10 PL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8178430 2023.04.10 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 8178432 2023.04.10 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8178433 2023.04.10 PL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 8178434 2023.04.10 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8178435 2023.04.10 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8178437 2023.04.10 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8178492 2023.04.10 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8178493 2023.04.10 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8178504 2023.04.10 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8178505 2023.04.10 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 700 8178615 2023.04.10 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 300 8178616 2023.04.10 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8178618 2023.04.10 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8178625 2023.04.10 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8178626 2023.04.10 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8178628 2023.04.10 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8178630 2023.04.10 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8178633 2023.04.10 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8182670 2023.04.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8182671 2023.04.10 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8182672 2023.04.10 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8182673 2023.04.10 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8182676 2023.04.10 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 8182891 2023.04.10 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8182892 2023.04.10 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8182967 2023.04.10 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8182970 2023.04.10 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8182972 2023.04.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 8182973 2023.04.10 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8182974 2023.04.10 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8182976 2023.04.10 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8182979 2023.04.10 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8184308 2023.04.10 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8184309 2023.04.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8184311 2023.04.10 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8184312 2023.04.10 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8184313 2023.04.10 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8184319 2023.04.10 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8184337 2023.04.10 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8184338 2023.04.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8184340 2023.04.10 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8184341 2023.04.10 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8184343 2023.04.10 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8184345 2023.04.10 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8184347 2023.04.10 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8184349 2023.04.10 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8184350 2023.04.10 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8184353 2023.04.10 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8184354 2023.04.10 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8184373 2023.04.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8184374 2023.04.10 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8184395 2023.04.10 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8184397 2023.04.10 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8184398 2023.04.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 5 8184399 2023.04.10 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8184401 2023.04.10 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8184403 2023.04.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 13 8184407 2023.04.10 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8184408 2023.04.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8184409 2023.04.10 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 8184411 2023.04.10 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8184414 2023.04.10 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8184415 2023.04.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8184416 2023.04.10 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8184433 2023.04.10 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8184434 2023.04.10 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8184442 2023.04.10 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8184443 2023.04.10 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8184459 2023.04.10 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 8184483 2023.04.10 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8184489 2023.04.10 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8184490 2023.04.10 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8184491 2023.04.10 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8184510 2023.04.10 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8184515 2023.04.10 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8184516 2023.04.10 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8184518 2023.04.10 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8184520 2023.04.10 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8184523 2023.04.10 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8184524 2023.04.10 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8184527 2023.04.10 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 8184529 2023.04.10 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8184531 2023.04.10 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8184533 2023.04.10 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8184536 2023.04.10 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8184537 2023.04.10 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8184541 2023.04.10 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8184549 2023.04.10 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8184550 2023.04.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8184551 2023.04.10 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8184573 2023.04.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8184574 2023.04.10 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8184575 2023.04.10 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8184621 2023.04.10 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8184622 2023.04.10 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8184623 2023.04.10 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8184624 2023.04.10 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8184625 2023.04.10 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8184651 2023.04.10 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8184669 2023.04.10 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 8184670 2023.04.10 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8184671 2023.04.10 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8184672 2023.04.10 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8184673 2023.04.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8184674 2023.04.10 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8184680 2023.04.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8184681 2023.04.10 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8184682 2023.04.10 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8184683 2023.04.10 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8184684 2023.04.10 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8184685 2023.04.10 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8184701 2023.04.10 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8184725 2023.04.10 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8184729 2023.04.10 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8184730 2023.04.10 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8184732 2023.04.10 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8184733 2023.04.10 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8184734 2023.04.10 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8184735 2023.04.10 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8184749 2023.04.10 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8184762 2023.04.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8184765 2023.04.10 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8184766 2023.04.10 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8184767 2023.04.10 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8184769 2023.04.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8184770 2023.04.10 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8184863 2023.04.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 10 8185663 2023.04.10 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8185670 2023.04.10 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8195207 2023.04.10 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8195231 2023.04.10 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8167963 2023.04.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8167965 2023.04.09 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8172635 2023.04.09 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8172641 2023.04.09 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8172643 2023.04.09 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8172645 2023.04.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8172655 2023.04.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8172656 2023.04.09 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8172657 2023.04.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8172659 2023.04.09 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8172661 2023.04.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8172663 2023.04.09 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8172666 2023.04.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8172668 2023.04.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8172671 2023.04.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8172673 2023.04.09 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 20 8172674 2023.04.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8172678 2023.04.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8172679 2023.04.09 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8172683 2023.04.09 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 8172687 2023.04.09 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 8172719 2023.04.09 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8133854 2023.04.08 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8164395 2023.04.08 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 8164430 2023.04.08 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8164431 2023.04.08 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8164432 2023.04.08 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8164433 2023.04.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 8164437 2023.04.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8164440 2023.04.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8164441 2023.04.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8164442 2023.04.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8164444 2023.04.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8164445 2023.04.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8164483 2023.04.08 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8164484 2023.04.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8164485 2023.04.08 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8164486 2023.04.08 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8164487 2023.04.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8164488 2023.04.08 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8164489 2023.04.08 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8164490 2023.04.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8164491 2023.04.08 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8164492 2023.04.08 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8164494 2023.04.08 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8165871 2023.04.08 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8153590 2023.04.07 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8154820 2023.04.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8154821 2023.04.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8154822 2023.04.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8154823 2023.04.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 8154824 2023.04.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8157924 2023.04.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 8157925 2023.04.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2