DRUŻYNA

Drużyna: Ewa Mokrzycka-Moc. Obserwator: Ewa Mokrzycka-Moc

Liczba gatunków: 249

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 428 17292 55 55 0 5 15 35
2 531 16126 96 88 0 18 29 41
3 751 17245 124 108 0 14 47 47
4 851 4290 165 128 0 21 58 49
5 783 2526 193 133 0 24 61 48
6 347 621 203 87 0 13 40 34
7 136 534 206 62 1 8 21 32
8 311 5470 221 111 2 24 44 41
9 561 19292 234 138 3 33 55 47
10 535 14849 248 123 9 26 40 48
11 240 2969 249 79 1 8 32 38
12 27 236 249 21 0 2 5 14
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9572699 2023.12.31 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9572701 2023.12.31 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9572702 2023.12.31 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9572690 2023.12.31 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9572687 2023.12.31 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9572700 2023.12.31 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9572689 2023.12.31 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9572694 2023.12.31 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9572695 2023.12.31 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 9572688 2023.12.31 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9572693 2023.12.31 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9572698 2023.12.31 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9572691 2023.12.31 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9572692 2023.12.31 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9572703 2023.12.31 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9572697 2023.12.31 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9573645 2023.12.17 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9573841 2023.12.17 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9573644 2023.12.17 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 16 9573680 2023.12.17 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9573643 2023.12.17 LB
pospolity kruk, Corvus corax 4 9573681 2023.12.17 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9573649 2023.12.17 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9573661 2023.12.17 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9573648 2023.12.17 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9573650 2023.12.17 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 60 9573663 2023.12.17 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9323195 2023.11.25 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9322905 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9322908 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9323123 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9323197 2023.11.25 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9322909 2023.11.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9322827 2023.11.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 9322970 2023.11.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 9323111 2023.11.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9323189 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9322829 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9322971 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9323112 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9323191 2023.11.25 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 9323192 2023.11.25 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9323115 2023.11.25 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9322856 2023.11.25 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9323118 2023.11.25 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 500 9322888 2023.11.25 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 9322972 2023.11.25 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 9323121 2023.11.25 MZ
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 9322900 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9322973 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9323122 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9323194 2023.11.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9323138 2023.11.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9323185 2023.11.25 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9323147 2023.11.25 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 9322910 2023.11.25 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 8 9323179 2023.11.25 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9323124 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9323199 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9322913 2023.11.25 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9323126 2023.11.25 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9323181 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9323209 2023.11.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9323210 2023.11.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9323205 2023.11.25 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9323128 2023.11.25 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9323203 2023.11.25 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9323204 2023.11.25 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 17 9323202 2023.11.25 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9323140 2023.11.25 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9323206 2023.11.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9323141 2023.11.25 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9323207 2023.11.25 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9323150 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9203300 2023.11.20 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9203299 2023.11.20 LB
pospolity sroka, Pica pica 7 9203297 2023.11.20 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9203298 2023.11.20 LB
pospolity bogatka, Parus major 30 9203292 2023.11.20 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9203293 2023.11.20 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9203294 2023.11.20 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9203295 2023.11.20 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9203296 2023.11.20 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9187342 2023.11.13 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 23 9187348 2023.11.13 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9187347 2023.11.13 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9187346 2023.11.13 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9187341 2023.11.13 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 9187358 2023.11.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9187340 2023.11.13 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9187338 2023.11.13 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9187339 2023.11.13 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9187335 2023.11.13 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9187336 2023.11.13 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9187361 2023.11.13 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 9187360 2023.11.13 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9187349 2023.11.13 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9187350 2023.11.13 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9187337 2023.11.13 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9187344 2023.11.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 9187343 2023.11.13 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9187365 2023.11.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9187351 2023.11.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 9187352 2023.11.13 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9187353 2023.11.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 16 9187357 2023.11.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9187355 2023.11.13 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9187356 2023.11.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9187354 2023.11.13 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9187359 2023.11.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9180421 2023.11.12 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9180420 2023.11.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9179842 2023.11.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9179841 2023.11.12 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9179843 2023.11.12 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9179838 2023.11.12 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9179840 2023.11.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 9179837 2023.11.12 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9179835 2023.11.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9179839 2023.11.12 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9179834 2023.11.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9179836 2023.11.12 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9179831 2023.11.12 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9179832 2023.11.12 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9179833 2023.11.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9181478 2023.11.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9181612 2023.11.12 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9181606 2023.11.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9164091 2023.11.07 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9164055 2023.11.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9164054 2023.11.07 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9164118 2023.11.07 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9164092 2023.11.07 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9164093 2023.11.07 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9164135 2023.11.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9165190 2023.11.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9165191 2023.11.07 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9164058 2023.11.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 9164112 2023.11.07 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9164059 2023.11.07 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9164087 2023.11.07 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9164056 2023.11.07 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9164082 2023.11.07 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9164128 2023.11.07 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9164069 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9164095 2023.11.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9164130 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9164119 2023.11.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9164094 2023.11.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9164125 2023.11.07 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9164097 2023.11.07 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9164126 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9164060 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9164071 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9164117 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9164131 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9164061 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9164070 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9164115 2023.11.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9164133 2023.11.07 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9164073 2023.11.07 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9164113 2023.11.07 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9164067 2023.11.07 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9164120 2023.11.07 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9164078 2023.11.07 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9164086 2023.11.07 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9164136 2023.11.07 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9164066 2023.11.07 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9164068 2023.11.07 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 6 9164072 2023.11.07 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9164096 2023.11.07 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9164129 2023.11.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9164063 2023.11.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9164085 2023.11.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9164065 2023.11.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9164080 2023.11.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9164083 2023.11.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9164134 2023.11.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 9164089 2023.11.07 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9164075 2023.11.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9164111 2023.11.07 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9164064 2023.11.07 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9164062 2023.11.07 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9164076 2023.11.07 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9164088 2023.11.07 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9164127 2023.11.07 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9164077 2023.11.07 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9164114 2023.11.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9164057 2023.11.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9164074 2023.11.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9164132 2023.11.07 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9164090 2023.11.07 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9144821 2023.11.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9144794 2023.11.02 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9144796 2023.11.02 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 9144795 2023.11.02 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9144793 2023.11.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9144789 2023.11.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9144790 2023.11.02 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9144792 2023.11.02 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9144788 2023.11.02 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9144791 2023.11.02 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9144784 2023.11.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9144786 2023.11.02 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9144782 2023.11.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9144781 2023.11.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9144787 2023.11.02 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9144785 2023.11.02 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9144780 2023.11.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9144779 2023.11.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9144783 2023.11.02 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 9144778 2023.11.02 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9144777 2023.11.02 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9144772 2023.11.02 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9144776 2023.11.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9144765 2023.11.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9144766 2023.11.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9144774 2023.11.02 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9144769 2023.11.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9144770 2023.11.02 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9144768 2023.11.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9144775 2023.11.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9144773 2023.11.02 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9144771 2023.11.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9144762 2023.11.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9144763 2023.11.02 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9144764 2023.11.02 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9144767 2023.11.02 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9146376 2023.11.02 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9143430 2023.11.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 9143417 2023.11.01 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9143416 2023.11.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9143420 2023.11.01 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9143412 2023.11.01 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 9143413 2023.11.01 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9143414 2023.11.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9143429 2023.11.01 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9143426 2023.11.01 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9143431 2023.11.01 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9143424 2023.11.01 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9143425 2023.11.01 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9143421 2023.11.01 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9143423 2023.11.01 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9143422 2023.11.01 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9143432 2023.11.01 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9143427 2023.11.01 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9143440 2023.11.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 9143448 2023.11.01 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9143436 2023.11.01 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9143437 2023.11.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9143428 2023.11.01 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9143415 2023.11.01 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9152163 2023.11.01 MZ
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9143438 2023.11.01 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9143439 2023.11.01 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9143418 2023.11.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9143419 2023.11.01 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9143435 2023.11.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9143434 2023.11.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9143445 2023.11.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9143446 2023.11.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9143447 2023.11.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 6 9143444 2023.11.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9143441 2023.11.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9143442 2023.11.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9143433 2023.11.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9143443 2023.11.01 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9128409 2023.10.28 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9126680 2023.10.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9123574 2023.10.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9123576 2023.10.27 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 9123575 2023.10.27 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9122426 2023.10.27 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9122425 2023.10.27 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9122421 2023.10.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9122403 2023.10.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9122400 2023.10.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9122424 2023.10.27 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9122398 2023.10.27 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9122413 2023.10.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9122402 2023.10.27 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9122399 2023.10.27 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9122397 2023.10.27 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9122410 2023.10.27 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9122420 2023.10.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9122417 2023.10.27 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9122419 2023.10.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9122416 2023.10.27 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9122422 2023.10.27 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9122415 2023.10.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 12 9122411 2023.10.27 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9122412 2023.10.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9122418 2023.10.27 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9122409 2023.10.27 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9122414 2023.10.27 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9122407 2023.10.27 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 9122404 2023.10.27 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9122408 2023.10.27 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9122401 2023.10.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9122405 2023.10.27 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9122396 2023.10.27 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9122389 2023.10.27 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9122390 2023.10.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9122395 2023.10.27 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9122388 2023.10.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9122394 2023.10.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9122393 2023.10.27 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9122392 2023.10.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9122386 2023.10.27 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9122385 2023.10.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9122383 2023.10.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9122391 2023.10.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9122381 2023.10.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9122387 2023.10.27 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9122382 2023.10.27 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9122384 2023.10.27 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9123546 2023.10.27 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 9123600 2023.10.27 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9123603 2023.10.27 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9123545 2023.10.27 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9123591 2023.10.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 9123604 2023.10.27 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9123606 2023.10.27 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9123586 2023.10.27 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9123587 2023.10.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9123593 2023.10.27 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9123626 2023.10.27 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9128408 2023.10.27 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 9123544 2023.10.27 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9123629 2023.10.27 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9123631 2023.10.27 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 9123594 2023.10.27 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9123596 2023.10.27 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9123621 2023.10.27 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9123599 2023.10.27 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9123636 2023.10.27 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 9123551 2023.10.27 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9123633 2023.10.27 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9128407 2023.10.27 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9123609 2023.10.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9123640 2023.10.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 5 9123638 2023.10.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9123611 2023.10.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9123613 2023.10.27 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9123617 2023.10.27 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9123622 2023.10.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9123624 2023.10.27 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9123615 2023.10.27 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9123619 2023.10.27 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9116444 2023.10.24 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9116443 2023.10.24 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9116445 2023.10.24 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 9116272 2023.10.24 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9116273 2023.10.24 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9115813 2023.10.24 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9115629 2023.10.24 PM
pospolity kos, Turdus merula 4 9115573 2023.10.24 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9115575 2023.10.24 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 9115571 2023.10.24 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9115572 2023.10.24 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9115570 2023.10.24 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9115569 2023.10.24 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9115568 2023.10.24 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9115566 2023.10.24 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9115565 2023.10.24 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9115567 2023.10.24 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9115564 2023.10.24 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9115563 2023.10.24 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9115560 2023.10.24 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9115562 2023.10.24 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9115561 2023.10.24 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9115558 2023.10.24 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9115559 2023.10.24 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9115557 2023.10.24 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9115556 2023.10.24 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9115554 2023.10.24 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9115552 2023.10.24 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9115553 2023.10.24 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9115555 2023.10.24 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9115551 2023.10.24 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9115548 2023.10.24 PM
pospolity bogatka, Parus major 8 9115549 2023.10.24 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9115550 2023.10.24 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9115547 2023.10.24 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9115545 2023.10.24 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9115546 2023.10.24 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9115544 2023.10.24 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9115541 2023.10.24 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9115542 2023.10.24 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9115539 2023.10.24 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9115540 2023.10.24 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9115538 2023.10.24 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9115536 2023.10.24 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9115543 2023.10.24 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 9115537 2023.10.24 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9114567 2023.10.24 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9114565 2023.10.24 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9114566 2023.10.24 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9114564 2023.10.24 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9114562 2023.10.24 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9114563 2023.10.24 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9114561 2023.10.24 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9114560 2023.10.24 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9114559 2023.10.24 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9114558 2023.10.24 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9114557 2023.10.24 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 9114556 2023.10.24 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9114554 2023.10.24 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9114555 2023.10.24 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9121114 2023.10.24 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9121113 2023.10.24 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9113657 2023.10.23 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9113655 2023.10.23 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9113651 2023.10.23 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9113652 2023.10.23 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9113653 2023.10.23 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9113649 2023.10.23 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9113654 2023.10.23 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9112802 2023.10.23 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 9111707 2023.10.23 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9111705 2023.10.23 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9111706 2023.10.23 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9111704 2023.10.23 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9111702 2023.10.23 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9111703 2023.10.23 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9112688 2023.10.23 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9112680 2023.10.23 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9112691 2023.10.23 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9113656 2023.10.23 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9113839 2023.10.23 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 9112686 2023.10.23 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 17 9112687 2023.10.23 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9112681 2023.10.23 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 300 9112679 2023.10.23 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 12 9112678 2023.10.23 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9112682 2023.10.23 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9112683 2023.10.23 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 9112684 2023.10.23 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9112690 2023.10.23 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9112689 2023.10.23 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9118502 2023.10.23 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9121112 2023.10.23 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9112685 2023.10.23 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 9112676 2023.10.23 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 6 9112677 2023.10.23 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9110769 2023.10.22 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9110768 2023.10.22 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9110767 2023.10.22 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9110770 2023.10.22 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9110765 2023.10.22 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9110766 2023.10.22 PM
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 9110764 2023.10.22 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9109227 2023.10.22 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9109225 2023.10.22 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9109226 2023.10.22 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9109037 2023.10.22 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9109026 2023.10.22 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9108994 2023.10.22 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9108976 2023.10.22 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 9108975 2023.10.22 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 70 9108973 2023.10.22 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9108977 2023.10.22 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9108971 2023.10.22 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9108972 2023.10.22 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 12 9108974 2023.10.22 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9108359 2023.10.22 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9108358 2023.10.22 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9108360 2023.10.22 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9108357 2023.10.22 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9108354 2023.10.22 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9108355 2023.10.22 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9108356 2023.10.22 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9108353 2023.10.22 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9108352 2023.10.22 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9108350 2023.10.22 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9108351 2023.10.22 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9108349 2023.10.22 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9108348 2023.10.22 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9108212 2023.10.22 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9108211 2023.10.22 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9108209 2023.10.22 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 9108210 2023.10.22 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9108102 2023.10.22 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9108101 2023.10.22 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9108100 2023.10.22 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9108098 2023.10.22 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9108099 2023.10.22 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9108088 2023.10.22 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9108089 2023.10.22 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9108086 2023.10.22 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9108085 2023.10.22 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9108087 2023.10.22 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9108084 2023.10.22 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9108083 2023.10.22 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9108017 2023.10.22 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9108015 2023.10.22 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9108016 2023.10.22 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9108014 2023.10.22 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9108012 2023.10.22 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9108013 2023.10.22 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9108011 2023.10.22 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9108009 2023.10.22 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9108010 2023.10.22 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9107995 2023.10.22 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9107996 2023.10.22 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9107994 2023.10.22 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9107993 2023.10.22 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9107992 2023.10.22 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9107991 2023.10.22 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9107990 2023.10.22 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9107989 2023.10.22 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 9118133 2023.10.22 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9118134 2023.10.22 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9118136 2023.10.22 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9118135 2023.10.22 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9106659 2023.10.21 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9106660 2023.10.21 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9106658 2023.10.21 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9106655 2023.10.21 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9106656 2023.10.21 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 12 9106653 2023.10.21 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 220 9105842 2023.10.21 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9105752 2023.10.21 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9105754 2023.10.21 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9105753 2023.10.21 PM
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica 1 9103140 2023.10.21 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9102561 2023.10.21 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 200 9102562 2023.10.21 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9102545 2023.10.21 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9102497 2023.10.21 WM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 9110991 2023.10.21 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9100561 2023.10.19 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9100577 2023.10.19 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9100544 2023.10.19 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9100545 2023.10.19 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9100572 2023.10.19 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 9100547 2023.10.19 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9100575 2023.10.19 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9100546 2023.10.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9100555 2023.10.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9100576 2023.10.19 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9100541 2023.10.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9100542 2023.10.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9100565 2023.10.19 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9100543 2023.10.19 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9100582 2023.10.19 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9100549 2023.10.19 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9100585 2023.10.19 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9100548 2023.10.19 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9100562 2023.10.19 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 9100581 2023.10.19 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9100584 2023.10.19 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9100560 2023.10.19 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9100553 2023.10.19 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 40 9100556 2023.10.19 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 30 9100583 2023.10.19 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9100559 2023.10.19 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9100558 2023.10.19 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9100573 2023.10.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9100557 2023.10.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9100574 2023.10.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9100580 2023.10.19 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9100550 2023.10.19 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9100564 2023.10.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9100567 2023.10.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9100578 2023.10.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9100579 2023.10.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 6 9100566 2023.10.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9100551 2023.10.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9100568 2023.10.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9100552 2023.10.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9100570 2023.10.19 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9100554 2023.10.19 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9100571 2023.10.19 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9100569 2023.10.19 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9100563 2023.10.19 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 9097068 2023.10.18 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9097065 2023.10.18 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9097064 2023.10.18 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9097084 2023.10.18 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9097063 2023.10.18 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9097072 2023.10.18 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 4000 9097060 2023.10.18 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9097067 2023.10.18 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9097014 2023.10.18 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9097054 2023.10.18 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9097085 2023.10.18 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9097024 2023.10.18 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9097069 2023.10.18 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9097086 2023.10.18 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9097015 2023.10.18 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 9097062 2023.10.18 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9097074 2023.10.18 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9097082 2023.10.18 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 9097077 2023.10.18 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 17 9097091 2023.10.18 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9097076 2023.10.18 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9097088 2023.10.18 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9097087 2023.10.18 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9097052 2023.10.18 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9097075 2023.10.18 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9097034 2023.10.18 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 20 9097046 2023.10.18 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9097070 2023.10.18 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9097071 2023.10.18 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9097030 2023.10.18 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9097051 2023.10.18 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9097053 2023.10.18 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9097035 2023.10.18 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9097066 2023.10.18 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 9097089 2023.10.18 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9097032 2023.10.18 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9097048 2023.10.18 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9097033 2023.10.18 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9097013 2023.10.18 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9097038 2023.10.18 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9097047 2023.10.18 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9097012 2023.10.18 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9097039 2023.10.18 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9097049 2023.10.18 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9097011 2023.10.18 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9097040 2023.10.18 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9097010 2023.10.18 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9097037 2023.10.18 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9097050 2023.10.18 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9097009 2023.10.18 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9097036 2023.10.18 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9097055 2023.10.18 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9097031 2023.10.18 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9089740 2023.10.15 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9089717 2023.10.15 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9089734 2023.10.15 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9089715 2023.10.15 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 9 9089765 2023.10.15 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 25 9089767 2023.10.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9089712 2023.10.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9089733 2023.10.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 9089769 2023.10.15 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9089713 2023.10.15 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9090048 2023.10.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9089709 2023.10.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9089757 2023.10.15 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9089703 2023.10.15 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9089756 2023.10.15 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9090036 2023.10.15 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 300 9089742 2023.10.15 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9089743 2023.10.15 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 24 9089738 2023.10.15 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9089719 2023.10.15 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 9089741 2023.10.15 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9090014 2023.10.15 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9089768 2023.10.15 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9089711 2023.10.15 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9089753 2023.10.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9089739 2023.10.15 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9089754 2023.10.15 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 100 9089755 2023.10.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9090015 2023.10.15 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9089698 2023.10.15 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9089701 2023.10.15 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 9089697 2023.10.15 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9089687 2023.10.15 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9089686 2023.10.15 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9089700 2023.10.15 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 9090012 2023.10.15 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9090035 2023.10.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 9089744 2023.10.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9090013 2023.10.15 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9089699 2023.10.15 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9090047 2023.10.15 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9090045 2023.10.15 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9090016 2023.10.15 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9090038 2023.10.15 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9090044 2023.10.15 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9083255 2023.10.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9083256 2023.10.14 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9083254 2023.10.14 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9083253 2023.10.14 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9083258 2023.10.14 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9083257 2023.10.14 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9077759 2023.10.13 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9077757 2023.10.13 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9077758 2023.10.13 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9077760 2023.10.13 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 9077763 2023.10.13 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9077761 2023.10.13 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9077747 2023.10.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9077762 2023.10.13 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 9077744 2023.10.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9077748 2023.10.13 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 9077743 2023.10.13 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9077746 2023.10.13 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9077745 2023.10.13 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9077749 2023.10.13 MZ
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9091110 2023.10.12 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9091111 2023.10.12 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9091112 2023.10.12 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9091089 2023.10.12 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9091093 2023.10.12 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9091096 2023.10.12 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9091101 2023.10.12 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9091100 2023.10.12 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9091102 2023.10.12 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9091098 2023.10.12 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9091103 2023.10.12 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9091104 2023.10.12 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 9091105 2023.10.12 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9091131 2023.10.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9091137 2023.10.12 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9091127 2023.10.12 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9091142 2023.10.12 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9091113 2023.10.12 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9091114 2023.10.12 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 9091115 2023.10.12 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9091119 2023.10.12 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 9091117 2023.10.12 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 9091118 2023.10.12 PM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9077764 2023.10.12 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9091122 2023.10.12 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9091123 2023.10.12 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 9091124 2023.10.12 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9091121 2023.10.12 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9091120 2023.10.12 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9091125 2023.10.12 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9091116 2023.10.12 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9091128 2023.10.12 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9091130 2023.10.12 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9091129 2023.10.12 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9067429 2023.10.10 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9067412 2023.10.10 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9067408 2023.10.10 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 9067416 2023.10.10 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9067445 2023.10.10 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9067423 2023.10.10 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9065131 2023.10.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9065132 2023.10.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 9065136 2023.10.09 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 9065141 2023.10.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 9065134 2023.10.09 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9065142 2023.10.09 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9063785 2023.10.09 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9065140 2023.10.09 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 9090841 2023.10.08 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9090853 2023.10.08 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 9090855 2023.10.08 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9090857 2023.10.08 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9090856 2023.10.08 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9090843 2023.10.08 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9090845 2023.10.08 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 36 9090844 2023.10.08 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 9090848 2023.10.08 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 9090847 2023.10.08 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9090849 2023.10.08 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9090846 2023.10.08 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9090850 2023.10.08 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9090851 2023.10.08 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9090681 2023.10.08 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9090860 2023.10.08 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 9090641 2023.10.08 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9090683 2023.10.08 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9090822 2023.10.08 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9090861 2023.10.08 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9090640 2023.10.08 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9090639 2023.10.08 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9090858 2023.10.08 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9090824 2023.10.08 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9090854 2023.10.08 LB
pospolity żuraw, Grus grus 500 9090643 2023.10.08 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 9090684 2023.10.08 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 9090832 2023.10.08 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 9090867 2023.10.08 LB
pospolity łyska, Fulica atra 200 9090866 2023.10.08 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9090645 2023.10.08 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2000 9090869 2023.10.08 LB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9090852 2023.10.08 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 350 9090644 2023.10.08 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9090868 2023.10.08 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9090865 2023.10.08 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9090870 2023.10.08 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9090647 2023.10.08 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9090680 2023.10.08 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9090871 2023.10.08 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9090679 2023.10.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9090648 2023.10.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9090682 2023.10.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9090826 2023.10.08 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9090659 2023.10.08 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9090872 2023.10.08 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9090873 2023.10.08 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 9090653 2023.10.08 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9090874 2023.10.08 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9090678 2023.10.08 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 9090649 2023.10.08 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9090828 2023.10.08 LB
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 9090829 2023.10.08 LB
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9090650 2023.10.08 LB
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9090830 2023.10.08 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9090651 2023.10.08 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9090652 2023.10.08 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9090656 2023.10.08 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9090658 2023.10.08 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9090657 2023.10.08 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9024316 2023.09.30 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9024317 2023.09.30 MZ
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9018577 2023.09.29 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9025076 2023.09.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9025042 2023.09.29 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 9025043 2023.09.29 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9025047 2023.09.29 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9025079 2023.09.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9025040 2023.09.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9025080 2023.09.29 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9025045 2023.09.29 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9025058 2023.09.29 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9025044 2023.09.29 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9024743 2023.09.29 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9025060 2023.09.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9024738 2023.09.29 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9025059 2023.09.29 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9025063 2023.09.29 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9025061 2023.09.29 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9024742 2023.09.29 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9025062 2023.09.29 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 20 9025078 2023.09.29 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9025041 2023.09.29 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 9025054 2023.09.29 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9025046 2023.09.29 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9025056 2023.09.29 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9025057 2023.09.29 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9025052 2023.09.29 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9024745 2023.09.29 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9024746 2023.09.29 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9024739 2023.09.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9024754 2023.09.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9025049 2023.09.29 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9025051 2023.09.29 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9025050 2023.09.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9025065 2023.09.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9025064 2023.09.29 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9024741 2023.09.29 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9024744 2023.09.29 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 9025048 2023.09.29 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9024740 2023.09.29 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9025055 2023.09.29 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9014202 2023.09.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9014206 2023.09.27 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9014201 2023.09.27 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9014188 2023.09.27 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9014222 2023.09.27 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 98 9014203 2023.09.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9014207 2023.09.27 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9014208 2023.09.27 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9014223 2023.09.27 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9014209 2023.09.27 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9014219 2023.09.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9014220 2023.09.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9014221 2023.09.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9014187 2023.09.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9014213 2023.09.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9014185 2023.09.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9014215 2023.09.27 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9014210 2023.09.27 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9014176 2023.09.27 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9014212 2023.09.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9014186 2023.09.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 9014217 2023.09.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9014211 2023.09.27 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9014218 2023.09.27 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9014205 2023.09.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9014175 2023.09.27 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9014181 2023.09.27 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9014178 2023.09.27 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9014214 2023.09.27 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9014180 2023.09.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9014179 2023.09.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9014216 2023.09.27 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9014177 2023.09.27 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9139169 2023.09.24 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9139170 2023.09.24 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9139186 2023.09.24 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 9139165 2023.09.24 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 300 9139171 2023.09.24 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9139184 2023.09.24 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9139163 2023.09.24 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9139189 2023.09.24 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9139164 2023.09.24 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9139190 2023.09.24 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9139182 2023.09.24 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9139191 2023.09.24 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9139181 2023.09.24 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9139187 2023.09.24 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9139183 2023.09.24 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9139185 2023.09.24 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9007868 2023.09.24 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9139161 2023.09.24 MB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9139180 2023.09.24 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9139192 2023.09.24 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 15 9139158 2023.09.24 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 9139162 2023.09.24 MB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 9139160 2023.09.24 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 30 9139193 2023.09.24 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 9139166 2023.09.24 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 9139167 2023.09.24 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 9139172 2023.09.24 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 9139159 2023.09.24 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9139155 2023.09.24 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 9139157 2023.09.24 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9139154 2023.09.24 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 9139173 2023.09.24 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 9139168 2023.09.24 MB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9139188 2023.09.24 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9139176 2023.09.24 MB
pospolity sroka, Pica pica 2 9139177 2023.09.24 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 9139179 2023.09.24 MB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9139178 2023.09.24 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9139174 2023.09.24 MB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9007859 2023.09.24 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9007860 2023.09.24 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 9007867 2023.09.24 MZ