DRUŻYNA

Drużyna: Natalia Gorczowska. Obserwator: Natalia Gorczowska

Liczba gatunków: 238

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 267 673 68 68 1 5 27 35
2 114 359 80 51 0 5 16 30
3 351 718 120 105 0 16 42 47
4 540 2316 158 131 0 21 61 49
5 765 1382 193 146 0 30 67 49
6 409 717 201 111 1 20 46 44
7 479 847 204 115 2 15 52 46
8 124 166 206 74 2 7 30 35
9 680 1576 226 138 2 34 55 47
10 237 448 227 86 2 10 30 44
11 258 643 230 68 0 6 25 37
12 320 624 238 86 1 19 28 38
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9298504 2023.12.28 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9298503 2023.12.28 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9298502 2023.12.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9298501 2023.12.28 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9298500 2023.12.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9298499 2023.12.28 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9298520 2023.12.28 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9298519 2023.12.28 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9298518 2023.12.28 MP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 9298517 2023.12.28 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9298516 2023.12.28 MP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 9298515 2023.12.28 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9298514 2023.12.28 MP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9298513 2023.12.28 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9298512 2023.12.28 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9298511 2023.12.28 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 9298510 2023.12.28 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9298509 2023.12.28 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9298508 2023.12.28 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9298507 2023.12.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9298506 2023.12.28 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9298505 2023.12.28 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9298498 2023.12.28 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9298497 2023.12.28 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9298496 2023.12.28 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9298495 2023.12.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9298494 2023.12.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9298493 2023.12.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9298492 2023.12.28 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9298491 2023.12.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9298490 2023.12.28 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9298489 2023.12.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9298488 2023.12.28 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9298487 2023.12.28 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9298486 2023.12.28 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9298485 2023.12.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9298484 2023.12.28 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9298483 2023.12.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9297393 2023.12.27 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9297392 2023.12.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9297390 2023.12.27 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9297388 2023.12.27 MP
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9297389 2023.12.27 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9297391 2023.12.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9297387 2023.12.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9297386 2023.12.27 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9297383 2023.12.27 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9297384 2023.12.27 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9297385 2023.12.27 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9297380 2023.12.27 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9297382 2023.12.27 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9297381 2023.12.27 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9297378 2023.12.27 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9297379 2023.12.27 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9297376 2023.12.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9297377 2023.12.27 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9297373 2023.12.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9297374 2023.12.27 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9297375 2023.12.27 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9297372 2023.12.27 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9271923 2023.12.16 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 9271922 2023.12.16 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9271919 2023.12.16 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9271920 2023.12.16 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9271921 2023.12.16 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9271916 2023.12.16 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9271914 2023.12.16 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9271918 2023.12.16 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9271915 2023.12.16 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 9271917 2023.12.16 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9271913 2023.12.16 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9271909 2023.12.16 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9271911 2023.12.16 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 9271912 2023.12.16 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9271907 2023.12.16 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9271906 2023.12.16 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9271910 2023.12.16 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9271908 2023.12.16 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9271905 2023.12.16 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9271903 2023.12.16 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9271904 2023.12.16 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9271899 2023.12.16 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 9271902 2023.12.16 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9271901 2023.12.16 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9271897 2023.12.16 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9271898 2023.12.16 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9271895 2023.12.16 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9271896 2023.12.16 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9271893 2023.12.16 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9271891 2023.12.16 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9271894 2023.12.16 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9271888 2023.12.16 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9271890 2023.12.16 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9271892 2023.12.16 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9271886 2023.12.16 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9271887 2023.12.16 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9271889 2023.12.16 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9269522 2023.12.15 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9269521 2023.12.15 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9269516 2023.12.15 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9269523 2023.12.15 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9269520 2023.12.15 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9269509 2023.12.15 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9269518 2023.12.15 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9269511 2023.12.15 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9269508 2023.12.15 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9269512 2023.12.15 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9269506 2023.12.15 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9269503 2023.12.15 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9269505 2023.12.15 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9269501 2023.12.15 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9269496 2023.12.15 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9269494 2023.12.15 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9269495 2023.12.15 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9269515 2023.12.15 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9269517 2023.12.15 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9269514 2023.12.15 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9269507 2023.12.15 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9269502 2023.12.15 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9269504 2023.12.15 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9269533 2023.12.15 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9269510 2023.12.15 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 9269513 2023.12.15 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9269519 2023.12.15 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9269500 2023.12.15 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9269499 2023.12.15 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9269498 2023.12.15 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9269497 2023.12.15 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9269493 2023.12.15 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 19 9269492 2023.12.15 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9269491 2023.12.15 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9269490 2023.12.15 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9269489 2023.12.15 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 9269486 2023.12.15 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9269487 2023.12.15 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9269484 2023.12.15 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9269485 2023.12.15 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9269488 2023.12.15 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9269478 2023.12.15 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9269483 2023.12.15 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9269477 2023.12.15 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9269482 2023.12.15 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9269481 2023.12.15 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9269479 2023.12.15 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9269476 2023.12.15 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9269475 2023.12.15 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9269480 2023.12.15 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9258844 2023.12.10 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9258842 2023.12.10 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9258843 2023.12.10 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9258841 2023.12.10 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9258840 2023.12.10 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9258839 2023.12.10 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9258838 2023.12.10 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9258837 2023.12.10 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9258834 2023.12.10 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9258835 2023.12.10 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9258836 2023.12.10 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9258833 2023.12.10 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9258832 2023.12.10 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9258831 2023.12.10 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9258830 2023.12.10 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9258860 2023.12.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9258858 2023.12.10 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9258859 2023.12.10 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9258857 2023.12.10 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9258856 2023.12.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9258854 2023.12.10 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9258853 2023.12.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9258852 2023.12.10 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9258849 2023.12.10 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9258851 2023.12.10 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9258848 2023.12.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9258847 2023.12.10 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9258850 2023.12.10 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9258846 2023.12.10 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9258845 2023.12.10 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9258829 2023.12.10 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9258828 2023.12.10 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9258827 2023.12.10 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9258825 2023.12.10 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9258826 2023.12.10 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9258824 2023.12.10 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9258822 2023.12.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9258823 2023.12.10 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9258821 2023.12.10 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9258820 2023.12.10 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9258817 2023.12.10 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9258818 2023.12.10 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9258816 2023.12.10 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9258819 2023.12.10 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9258814 2023.12.10 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9258815 2023.12.10 LB
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9254426 2023.12.09 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9254428 2023.12.09 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9254425 2023.12.09 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9254430 2023.12.09 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9254431 2023.12.09 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9254429 2023.12.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9254422 2023.12.09 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9254424 2023.12.09 LB
pospolity kruk, Corvus corax 4 9254423 2023.12.09 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9254421 2023.12.09 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9254419 2023.12.09 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9254420 2023.12.09 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9254418 2023.12.09 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9254415 2023.12.09 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9254417 2023.12.09 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9254412 2023.12.09 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9254414 2023.12.09 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9254416 2023.12.09 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9254413 2023.12.09 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9254408 2023.12.09 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9254411 2023.12.09 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9254409 2023.12.09 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9254407 2023.12.09 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9254410 2023.12.09 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9254406 2023.12.09 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9251612 2023.12.08 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9251611 2023.12.08 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9251610 2023.12.08 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9251609 2023.12.08 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9251608 2023.12.08 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9251605 2023.12.08 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9251606 2023.12.08 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9251603 2023.12.08 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9251600 2023.12.08 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9251604 2023.12.08 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9251601 2023.12.08 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9251602 2023.12.08 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9251599 2023.12.08 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9251597 2023.12.08 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9251598 2023.12.08 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9251596 2023.12.08 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9238123 2023.12.03 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9238131 2023.12.03 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9238117 2023.12.03 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9238114 2023.12.03 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9238127 2023.12.03 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 9238121 2023.12.03 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9238110 2023.12.03 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9238111 2023.12.03 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9238162 2023.12.03 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9238163 2023.12.03 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9238161 2023.12.03 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9238160 2023.12.03 MP
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9238159 2023.12.03 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9238158 2023.12.03 MP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9238157 2023.12.03 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9238155 2023.12.03 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9238156 2023.12.03 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9238154 2023.12.03 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9238152 2023.12.03 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9238153 2023.12.03 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9238151 2023.12.03 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9238150 2023.12.03 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9238148 2023.12.03 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9238149 2023.12.03 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9238126 2023.12.03 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9238129 2023.12.03 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9238128 2023.12.03 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9238124 2023.12.03 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9238119 2023.12.03 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9238130 2023.12.03 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9238116 2023.12.03 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9238122 2023.12.03 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9238120 2023.12.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9238125 2023.12.03 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9238118 2023.12.03 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9238115 2023.12.03 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9238109 2023.12.03 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9238108 2023.12.03 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9238112 2023.12.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9238113 2023.12.03 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 9238147 2023.12.03 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9238145 2023.12.03 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9238146 2023.12.03 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9238142 2023.12.03 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9238143 2023.12.03 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9238141 2023.12.03 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9238144 2023.12.03 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9238139 2023.12.03 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9238140 2023.12.03 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9238135 2023.12.03 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9238138 2023.12.03 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9238137 2023.12.03 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9238136 2023.12.03 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9238134 2023.12.03 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9238132 2023.12.03 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9238133 2023.12.03 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9233060 2023.12.02 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9233047 2023.12.02 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9233051 2023.12.02 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9233046 2023.12.02 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9233049 2023.12.02 MP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9233044 2023.12.02 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 42 9233043 2023.12.02 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9233042 2023.12.02 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9233041 2023.12.02 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9233059 2023.12.02 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9233037 2023.12.02 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9233039 2023.12.02 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9233040 2023.12.02 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9233036 2023.12.02 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9233032 2023.12.02 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9233035 2023.12.02 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9233034 2023.12.02 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9233038 2023.12.02 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9233033 2023.12.02 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9233030 2023.12.02 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9233031 2023.12.02 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9233028 2023.12.02 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9233029 2023.12.02 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9233027 2023.12.02 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9233026 2023.12.02 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9233062 2023.12.02 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9233058 2023.12.02 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9233064 2023.12.02 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9233061 2023.12.02 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9233057 2023.12.02 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9233052 2023.11.25 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9233063 2023.11.25 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9233065 2023.11.25 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9233056 2023.11.25 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9233050 2023.11.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9233048 2023.11.25 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9233053 2023.11.25 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9233066 2023.11.25 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9233055 2023.11.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9233054 2023.11.25 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9233045 2023.11.25 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9197856 2023.11.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9197857 2023.11.19 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9197855 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9197853 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9197854 2023.11.19 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9197852 2023.11.19 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9197851 2023.11.19 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9197873 2023.11.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9197871 2023.11.19 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9197872 2023.11.19 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9197869 2023.11.19 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9197867 2023.11.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9197870 2023.11.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9197866 2023.11.19 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9197868 2023.11.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9197865 2023.11.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9197864 2023.11.19 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9197862 2023.11.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9197863 2023.11.19 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9197861 2023.11.19 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9197860 2023.11.19 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9197858 2023.11.19 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9197859 2023.11.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9197849 2023.11.19 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9197843 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9197836 2023.11.19 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9197838 2023.11.19 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9197840 2023.11.19 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9197839 2023.11.19 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 9197835 2023.11.19 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9197831 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9197829 2023.11.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9197827 2023.11.19 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9197826 2023.11.19 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9197823 2023.11.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9197820 2023.11.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9197822 2023.11.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9197819 2023.11.19 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9197821 2023.11.19 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9197816 2023.11.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9197818 2023.11.19 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9197815 2023.11.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9197814 2023.11.19 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9197813 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9197812 2023.11.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9197810 2023.11.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9197811 2023.11.19 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9197808 2023.11.19 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9197817 2023.11.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9197809 2023.11.19 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9197807 2023.11.19 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9197806 2023.11.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9197804 2023.11.19 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9197805 2023.11.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9197803 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9197847 2023.11.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 9197848 2023.11.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9197850 2023.11.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9197845 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9197844 2023.11.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9197841 2023.11.19 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9197846 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9197837 2023.11.19 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9197842 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9197833 2023.11.19 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9197832 2023.11.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9197830 2023.11.19 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9197834 2023.11.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9197828 2023.11.19 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9197825 2023.11.19 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9197824 2023.11.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9197802 2023.11.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9197801 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9197800 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9197799 2023.11.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9197798 2023.11.19 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9197797 2023.11.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9197795 2023.11.19 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9197796 2023.11.19 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9197793 2023.11.19 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9197794 2023.11.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9197789 2023.11.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9197791 2023.11.19 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9197792 2023.11.19 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9197790 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 4 9197788 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9197787 2023.11.19 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9194517 2023.11.18 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9194516 2023.11.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9194514 2023.11.18 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9194515 2023.11.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9194513 2023.11.18 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9194512 2023.11.18 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9194511 2023.11.18 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9194509 2023.11.18 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9194508 2023.11.18 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9194510 2023.11.18 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9194507 2023.11.18 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9194506 2023.11.18 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9194505 2023.11.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9194504 2023.11.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9194486 2023.11.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9194487 2023.11.18 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9194485 2023.11.18 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9194484 2023.11.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9194482 2023.11.18 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9194481 2023.11.18 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9194479 2023.11.18 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9194478 2023.11.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9194477 2023.11.18 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9194483 2023.11.18 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9194475 2023.11.18 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9194476 2023.11.18 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9194474 2023.11.18 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9194472 2023.11.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9194473 2023.11.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9194480 2023.11.18 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9194532 2023.11.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9194530 2023.11.18 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9194531 2023.11.18 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 9194533 2023.11.18 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9194528 2023.11.18 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9194529 2023.11.18 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9194527 2023.11.18 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9194526 2023.11.18 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9194525 2023.11.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9194524 2023.11.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9194522 2023.11.18 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9194521 2023.11.18 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9194523 2023.11.18 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9194520 2023.11.18 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9194519 2023.11.18 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9194501 2023.11.18 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9194503 2023.11.18 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9194502 2023.11.18 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9194500 2023.11.18 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9194499 2023.11.18 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9194495 2023.11.18 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9194496 2023.11.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9194498 2023.11.18 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9194497 2023.11.18 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9194493 2023.11.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9194494 2023.11.18 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9194492 2023.11.18 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9194491 2023.11.18 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9194489 2023.11.18 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9194490 2023.11.18 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9194488 2023.11.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9194471 2023.11.18 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9194470 2023.11.18 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9194468 2023.11.18 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9194469 2023.11.18 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9194465 2023.11.18 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9194467 2023.11.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9194463 2023.11.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9194461 2023.11.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9194466 2023.11.18 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9194464 2023.11.18 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9194462 2023.11.18 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9194459 2023.11.18 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9194457 2023.11.18 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9194460 2023.11.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9194458 2023.11.18 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9194456 2023.11.18 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9182142 2023.11.12 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9182141 2023.11.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9182140 2023.11.12 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9182139 2023.11.12 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9182138 2023.11.12 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9182137 2023.11.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9182136 2023.11.12 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9182135 2023.11.12 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 31 9182134 2023.11.12 MP
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 9182133 2023.11.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9182132 2023.11.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9182131 2023.11.12 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9182130 2023.11.12 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9182129 2023.11.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9182128 2023.11.12 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9182127 2023.11.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9182126 2023.11.12 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9182125 2023.11.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 9182124 2023.11.12 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9182123 2023.11.12 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9182122 2023.11.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9182121 2023.11.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9182120 2023.11.12 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9182119 2023.11.12 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9182118 2023.11.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9153146 2023.11.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9153139 2023.11.04 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9153137 2023.11.04 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9152563 2023.11.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9153138 2023.11.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9152361 2023.11.04 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9152562 2023.11.04 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9153136 2023.11.04 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9153135 2023.11.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9152561 2023.11.04 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9153134 2023.11.04 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9153128 2023.11.04 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9153127 2023.11.04 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9152352 2023.11.04 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9153124 2023.11.04 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 9153123 2023.11.04 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9153125 2023.11.04 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9153126 2023.11.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9153122 2023.11.04 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9153119 2023.11.04 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9152367 2023.11.04 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9153120 2023.11.04 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9152556 2023.11.04 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9153121 2023.11.04 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9153118 2023.11.04 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9152554 2023.11.04 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9152622 2023.11.04 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9152620 2023.11.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9152623 2023.11.04 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9152621 2023.11.04 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9152618 2023.11.04 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9152619 2023.11.04 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9152615 2023.11.04 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9152614 2023.11.04 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9152616 2023.11.04 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9152610 2023.11.04 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9152617 2023.11.04 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9152611 2023.11.04 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9152609 2023.11.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9152613 2023.11.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9152612 2023.11.04 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9152608 2023.11.04 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9152371 2023.11.04 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9152559 2023.11.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9152370 2023.11.04 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9152560 2023.11.04 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9152359 2023.11.04 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9153145 2023.11.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9152360 2023.11.04 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9153144 2023.11.04 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9152358 2023.11.04 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9152558 2023.11.04 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9153143 2023.11.04 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9152557 2023.11.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9153142 2023.11.04 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9153141 2023.11.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9153140 2023.11.04 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9152369 2023.11.04 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9130148 2023.10.29 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 11 9130147 2023.10.29 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9130146 2023.10.29 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9130145 2023.10.29 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9130144 2023.10.29 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9130143 2023.10.29 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9130142 2023.10.29 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9130141 2023.10.29 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9130140 2023.10.29 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9130139 2023.10.29 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9130138 2023.10.29 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9130137 2023.10.29 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9130136 2023.10.29 MP
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 9130135 2023.10.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9130134 2023.10.29 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9130133 2023.10.29 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 9130132 2023.10.29 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9130131 2023.10.29 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9130130 2023.10.29 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9130129 2023.10.29 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9130128 2023.10.29 MP
pospolity żuraw, Grus grus 17 9130127 2023.10.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9130126 2023.10.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9130125 2023.10.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9130124 2023.10.29 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9130123 2023.10.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9130122 2023.10.29 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9130121 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9130120 2023.10.29 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9130119 2023.10.29 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9130118 2023.10.29 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9130117 2023.10.29 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9130116 2023.10.29 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9130115 2023.10.29 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9130114 2023.10.29 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9130113 2023.10.29 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9130112 2023.10.29 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9130111 2023.10.29 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9130110 2023.10.29 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9130109 2023.10.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9130108 2023.10.29 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9130107 2023.10.29 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9130106 2023.10.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9130105 2023.10.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9130104 2023.10.29 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9130103 2023.10.29 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 17 9130102 2023.10.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9130101 2023.10.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9127577 2023.10.28 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9127576 2023.10.28 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9127593 2023.10.28 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9127591 2023.10.28 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9127589 2023.10.28 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9127592 2023.10.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9127588 2023.10.28 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9127587 2023.10.28 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9127585 2023.10.28 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9127590 2023.10.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9127586 2023.10.28 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9127584 2023.10.28 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9127582 2023.10.28 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9127583 2023.10.28 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9127581 2023.10.28 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9127578 2023.10.28 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 9127580 2023.10.28 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9127579 2023.10.28 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9127572 2023.10.28 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9127574 2023.10.28 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9127575 2023.10.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9127573 2023.10.28 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9127571 2023.10.28 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9127570 2023.10.28 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9127569 2023.10.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9127568 2023.10.28 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9127563 2023.10.28 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9127566 2023.10.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9127564 2023.10.28 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9127562 2023.10.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9127567 2023.10.28 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9127565 2023.10.28 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9127561 2023.10.28 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9127560 2023.10.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105838 2023.10.21 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9105837 2023.10.21 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9105836 2023.10.21 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9105834 2023.10.21 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9105835 2023.10.21 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9105832 2023.10.21 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9105833 2023.10.21 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9105831 2023.10.21 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9105828 2023.10.21 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9105824 2023.10.21 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9105829 2023.10.21 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9105825 2023.10.21 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9105830 2023.10.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9105827 2023.10.21 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9105823 2023.10.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9105826 2023.10.21 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9105821 2023.10.21 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9105822 2023.10.21 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9085109 2023.10.15 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9085108 2023.10.15 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9085107 2023.10.15 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9085106 2023.10.15 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9085105 2023.10.15 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9085125 2023.10.15 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9085124 2023.10.15 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9085123 2023.10.15 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9085122 2023.10.15 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 14 9085121 2023.10.15 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9085120 2023.10.15 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9085119 2023.10.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9085118 2023.10.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9085117 2023.10.15 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9085116 2023.10.15 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9085115 2023.10.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9085114 2023.10.15 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9085113 2023.10.15 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9085112 2023.10.15 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9085111 2023.10.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9085110 2023.10.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9084412 2023.10.15 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9084413 2023.10.15 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9084415 2023.10.15 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9084417 2023.10.15 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9084416 2023.10.15 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9084414 2023.10.15 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9084411 2023.10.15 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9084410 2023.10.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9084408 2023.10.15 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9084407 2023.10.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9084406 2023.10.15 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9084409 2023.10.15 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9084404 2023.10.15 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9084405 2023.10.15 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9083399 2023.10.14 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9083398 2023.10.14 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9083396 2023.10.14 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9083388 2023.10.14 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9083397 2023.10.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9083395 2023.10.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9083393 2023.10.14 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9083392 2023.10.14 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9083390 2023.10.14 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9083389 2023.10.14 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9083391 2023.10.14 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9083385 2023.10.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9083394 2023.10.14 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9083383 2023.10.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9083386 2023.10.14 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9083384 2023.10.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9083387 2023.10.14 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9056021 2023.10.08 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9056015 2023.10.08 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9056014 2023.10.08 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9056013 2023.10.08 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9056010 2023.10.08 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9056012 2023.10.08 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9056008 2023.10.08 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9056005 2023.10.08 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 5 9056041 2023.10.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9056037 2023.10.08 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9056060 2023.10.08 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9056050 2023.10.08 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9056058 2023.10.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9056027 2023.10.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9056057 2023.10.08 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9056028 2023.10.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9056024 2023.10.08 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9056026 2023.10.08 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9056020 2023.10.08 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9056018 2023.10.08 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9056011 2023.10.08 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9056007 2023.10.08 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9056009 2023.10.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9056006 2023.10.08 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9056047 2023.10.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9056046 2023.10.08 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9056044 2023.10.08 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9056040 2023.10.08 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9056042 2023.10.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9056059 2023.10.08 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9056039 2023.10.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9056035 2023.10.08 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9056034 2023.10.08 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9056029 2023.10.08 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9056030 2023.10.08 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9056036 2023.10.08 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9056023 2023.10.08 MP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9056033 2023.10.08 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9056019 2023.10.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9056016 2023.10.08 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9055988 2023.10.08 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9055986 2023.10.08 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9055987 2023.10.08 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 9055985 2023.10.08 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9055983 2023.10.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9055984 2023.10.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9055981 2023.10.08 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9055980 2023.10.08 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9055982 2023.10.08 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9055978 2023.10.08 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9055979 2023.10.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9055976 2023.10.08 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9055977 2023.10.08 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9055974 2023.10.08 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9055975 2023.10.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9055973 2023.10.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9056053 2023.10.08 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9056052 2023.10.08 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9056051 2023.10.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9056045 2023.10.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9056049 2023.10.08 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9056055 2023.10.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9056048 2023.10.08 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9056038 2023.10.08 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9056043 2023.10.08 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9056054 2023.10.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9056032 2023.10.08 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9056056 2023.10.08 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9056025 2023.10.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9056031 2023.10.08 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 9056022 2023.10.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 9056017 2023.10.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9056003 2023.10.08 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9056004 2023.10.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9056002 2023.10.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9056001 2023.10.08 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9056000 2023.10.08 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9055999 2023.10.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9055996 2023.10.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9055997 2023.10.08 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9055995 2023.10.08 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9055998 2023.10.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9055994 2023.10.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9055993 2023.10.08 MP
pospolity kruk, Corvus corax 11 9055991 2023.10.08 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9055992 2023.09.30 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9055990 2023.09.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9055989 2023.09.30 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9055970 2023.09.30 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9055966 2023.09.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9055969 2023.09.30 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9055964 2023.09.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9055972 2023.09.30 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9055965 2023.09.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9055971 2023.09.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9055967 2023.09.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9055968 2023.09.30 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9055963 2023.09.30 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9055958 2023.09.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9055959 2023.09.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9055962 2023.09.30 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9055957 2023.09.30 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9055961 2023.09.30 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 9055960 2023.09.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9020252 2023.09.29 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9020250 2023.09.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9020251 2023.09.29 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9020248 2023.09.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9020249 2023.09.29 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9020247 2023.09.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9020246 2023.09.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9020243 2023.09.29 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9020242 2023.09.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9020245 2023.09.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9020244 2023.09.29 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9020241 2023.09.29 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9020240 2023.09.29 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9020239 2023.09.29 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9020237 2023.09.29 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9020236 2023.09.29 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9020234 2023.09.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9020238 2023.09.29 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9020233 2023.09.29 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9020235 2023.09.29 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9020232 2023.09.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9015212 2023.09.28 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9015211 2023.09.28 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9015209 2023.09.28 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9015210 2023.09.28 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9015207 2023.09.28 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9015208 2023.09.28 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9015206 2023.09.28 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9015205 2023.09.28 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9015204 2023.09.28 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9015203 2023.09.28 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9015202 2023.09.28 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9015199 2023.09.28 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9015201 2023.09.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9015198 2023.09.28 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9015200 2023.09.28 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9015197 2023.09.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9015228 2023.09.28 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9015227 2023.09.28 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9015226 2023.09.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9015225 2023.09.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9015224 2023.09.28 MP
pospolity sroka, Pica pica 4 9015223 2023.09.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9015221 2023.09.28 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 9015222 2023.09.28 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9015220 2023.09.28 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9015219 2023.09.28 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9015218 2023.09.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9015216 2023.09.28 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9015215 2023.09.28 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9015217 2023.09.28 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9015213 2023.09.28 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 11 9015214 2023.09.28 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9015195 2023.09.28 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9015196 2023.09.28 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9015193 2023.09.28 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9015191 2023.09.28 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9015194 2023.09.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9015192 2023.09.28 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9015190 2023.09.28 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9015188 2023.09.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9015189 2023.09.28 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 16 9015187 2023.09.28 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9015185 2023.09.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9015186 2023.09.28 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9015184 2023.09.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9015183 2023.09.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9015182 2023.09.28 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9015181 2023.09.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9012006 2023.09.26 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9012003 2023.09.26 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9012004 2023.09.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9012005 2023.09.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9012002 2023.09.26 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9012001 2023.09.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9011998 2023.09.26 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9012000 2023.09.26 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9011999 2023.09.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9011995 2023.09.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9011996 2023.09.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 6 9011997 2023.09.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9011994 2023.09.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9011993 2023.09.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9011992 2023.09.26 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 9011989 2023.09.26 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9011990 2023.09.26 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9011986 2023.09.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9011991 2023.09.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9011988 2023.09.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9011987 2023.09.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9011985 2023.09.26 MP