DRUŻYNA

Drużyna: Natalia Gorczowska. Obserwator: Natalia Gorczowska

Liczba gatunków: 195

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 267 673 68 68 1 5 27 35
2 114 359 80 51 0 5 16 30
3 350 717 120 105 0 16 42 47
4 540 2316 158 131 0 21 61 49
5 764 1381 193 146 0 30 67 49
6 34 44 195 29 1 7 9 12
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8588273 2023.06.03 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8588272 2023.06.03 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8588289 2023.06.03 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8588286 2023.06.03 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 2 8588288 2023.06.03 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 2 8588287 2023.06.03 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8588284 2023.06.03 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8588285 2023.06.03 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8588283 2023.06.03 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 3 8588278 2023.06.03 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 2 8588280 2023.06.03 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8588282 2023.06.03 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8588277 2023.06.03 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8588279 2023.06.03 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8588281 2023.06.03 MP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8588274 2023.06.03 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8588275 2023.06.03 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8588276 2023.06.03 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8588265 2023.06.03 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8588264 2023.06.03 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8588268 2023.06.03 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8588269 2023.06.03 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8588267 2023.06.03 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8588271 2023.06.03 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8588266 2023.06.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8588270 2023.06.03 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8588260 2023.06.03 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8588263 2023.06.03 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8588261 2023.06.03 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8588262 2023.06.03 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8588258 2023.06.03 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8588259 2023.06.03 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8588257 2023.06.03 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8588256 2023.06.03 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8565520 2023.05.30 ŚK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8565519 2023.05.30 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8565518 2023.05.30 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 2 8565552 2023.05.30 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8565550 2023.05.30 ŚK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8565551 2023.05.30 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8565547 2023.05.30 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8565549 2023.05.30 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8565544 2023.05.30 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8565545 2023.05.30 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8565548 2023.05.30 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8565546 2023.05.30 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8565542 2023.05.30 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8565540 2023.05.30 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8565541 2023.05.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8565538 2023.05.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8565539 2023.05.30 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8565543 2023.05.30 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8565537 2023.05.30 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8565536 2023.05.30 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 8565535 2023.05.30 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8565534 2023.05.30 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8565533 2023.05.30 ŚK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8565530 2023.05.30 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8565532 2023.05.30 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8565529 2023.05.30 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8565531 2023.05.30 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8565528 2023.05.30 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8565526 2023.05.30 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8565524 2023.05.30 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8565527 2023.05.30 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8565523 2023.05.30 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8565525 2023.05.30 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8565522 2023.05.30 ŚK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8565521 2023.05.30 ŚK
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8565555 2023.05.30 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8565517 2023.05.30 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8565515 2023.05.30 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8565516 2023.05.30 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8565512 2023.05.30 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8565514 2023.05.30 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8565511 2023.05.30 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8565509 2023.05.30 ŚK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8565510 2023.05.30 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8565513 2023.05.30 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8565507 2023.05.30 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8565506 2023.05.30 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8565505 2023.05.30 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8565508 2023.05.30 ŚK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8565504 2023.05.30 ŚK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8565503 2023.05.30 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8541877 2023.05.27 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8541876 2023.05.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8541875 2023.05.27 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8541874 2023.05.27 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8541873 2023.05.27 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8541872 2023.05.27 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8541871 2023.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8541870 2023.05.27 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8541892 2023.05.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8541891 2023.05.27 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8541893 2023.05.27 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8541890 2023.05.27 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 8541889 2023.05.27 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8541888 2023.05.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8541887 2023.05.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 8541885 2023.05.27 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8541884 2023.05.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8541883 2023.05.27 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8541886 2023.05.27 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8541881 2023.05.27 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8541880 2023.05.27 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8541882 2023.05.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8541879 2023.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8541878 2023.05.27 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8541869 2023.05.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8541868 2023.05.27 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8541867 2023.05.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8541865 2023.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8541866 2023.05.27 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8541862 2023.05.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8541864 2023.05.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8541861 2023.05.27 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8541863 2023.05.23 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8541856 2023.05.23 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8541860 2023.05.23 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8541858 2023.05.23 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8541857 2023.05.23 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8541859 2023.05.23 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8541855 2023.05.23 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8541854 2023.05.23 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8507144 2023.05.21 MP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8507142 2023.05.21 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8507141 2023.05.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8507143 2023.05.21 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8507147 2023.05.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8507192 2023.05.21 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8507190 2023.05.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8507191 2023.05.21 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8507188 2023.05.21 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8507186 2023.05.21 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8507185 2023.05.21 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8507184 2023.05.21 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8507187 2023.05.21 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8507182 2023.05.21 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8507183 2023.05.21 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8507181 2023.05.21 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8507179 2023.05.21 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8507180 2023.05.21 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8507178 2023.05.21 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8507162 2023.05.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8507160 2023.05.21 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8507159 2023.05.21 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8507158 2023.05.21 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8507155 2023.05.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8507154 2023.05.21 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8507156 2023.05.21 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8507152 2023.05.21 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8507153 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8507151 2023.05.21 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8507150 2023.05.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8507148 2023.05.21 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8507146 2023.05.21 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8507149 2023.05.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8507145 2023.05.21 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8507157 2023.05.21 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8507551 2023.05.21 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8507550 2023.05.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8507549 2023.05.21 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8507548 2023.05.21 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8507547 2023.05.21 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8507546 2023.05.21 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8507545 2023.05.21 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8507544 2023.05.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8507543 2023.05.21 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8507542 2023.05.21 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8507541 2023.05.21 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8507540 2023.05.21 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8507539 2023.05.21 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8507538 2023.05.21 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8507537 2023.05.21 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8507536 2023.05.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8507535 2023.05.21 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8507534 2023.05.21 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8507533 2023.05.21 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8507532 2023.05.21 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8507531 2023.05.21 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8507530 2023.05.21 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8507529 2023.05.21 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8507528 2023.05.21 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8507527 2023.05.21 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8507526 2023.05.21 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8507525 2023.05.21 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8507524 2023.05.21 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8507523 2023.05.21 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8507522 2023.05.21 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8507521 2023.05.21 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8507520 2023.05.21 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8507585 2023.05.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8507584 2023.05.21 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8507583 2023.05.21 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8507582 2023.05.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8507581 2023.05.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8507580 2023.05.21 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8507579 2023.05.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8507578 2023.05.21 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8507577 2023.05.21 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8507576 2023.05.21 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8507575 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8507573 2023.05.21 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8507572 2023.05.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8507571 2023.05.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8507569 2023.05.21 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8507173 2023.05.21 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8507175 2023.05.21 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8507570 2023.05.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8507176 2023.05.21 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8507172 2023.05.21 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8507174 2023.05.21 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 4 8507168 2023.05.21 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8507169 2023.05.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8507170 2023.05.21 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8507344 2023.05.21 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8507167 2023.05.21 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8507166 2023.05.21 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 11 8507163 2023.05.21 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8507164 2023.05.21 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8507161 2023.05.21 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8507165 2023.05.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8507171 2023.05.21 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8507597 2023.05.21 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8507595 2023.05.21 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8507596 2023.05.21 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8507590 2023.05.21 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8507593 2023.05.21 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8507594 2023.05.21 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8507612 2023.05.21 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8507589 2023.05.21 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8507591 2023.05.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8507592 2023.05.21 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8507587 2023.05.21 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8507586 2023.05.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8507588 2023.05.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8507600 2023.05.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8507568 2023.05.21 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8507598 2023.05.21 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8507599 2023.05.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8507567 2023.05.21 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8507566 2023.05.21 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8507564 2023.05.21 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8507565 2023.05.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8507563 2023.05.21 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8507562 2023.05.21 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8507561 2023.05.21 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8507559 2023.05.21 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8507560 2023.05.21 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8507557 2023.05.21 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8507558 2023.05.21 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8507556 2023.05.21 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8507553 2023.05.21 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8507554 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8507555 2023.05.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8507519 2023.05.21 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8507517 2023.05.21 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8507518 2023.05.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8507516 2023.05.21 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8507514 2023.05.21 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 8507515 2023.05.21 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 8507513 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8507512 2023.05.21 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8507510 2023.05.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8507511 2023.05.21 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8507509 2023.05.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8507508 2023.05.21 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8507507 2023.05.21 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8507506 2023.05.21 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8507505 2023.05.21 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8507124 2023.05.21 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8507504 2023.05.21 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8507123 2023.05.21 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8507122 2023.05.21 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8507121 2023.05.21 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8507117 2023.05.21 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8507118 2023.05.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8507119 2023.05.21 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8507120 2023.05.21 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 8507116 2023.05.21 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8507112 2023.05.21 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8507113 2023.05.21 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8507114 2023.05.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8507115 2023.05.21 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8507110 2023.05.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8507111 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8507109 2023.05.21 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8507140 2023.05.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8507137 2023.05.21 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8507138 2023.05.21 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8507139 2023.05.21 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8507136 2023.05.21 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8507132 2023.05.21 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8507133 2023.05.21 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8507134 2023.05.21 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8507135 2023.05.21 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8507131 2023.05.21 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8507130 2023.05.21 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8507129 2023.05.21 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8507128 2023.05.21 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8507125 2023.05.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8507126 2023.05.21 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8507127 2023.05.21 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8494652 2023.05.20 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8494633 2023.05.20 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8494631 2023.05.20 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8494650 2023.05.20 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8494651 2023.05.20 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8494630 2023.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8494628 2023.05.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8494629 2023.05.20 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8494627 2023.05.20 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8494626 2023.05.20 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8494632 2023.05.20 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8494619 2023.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8494624 2023.05.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8494623 2023.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8494620 2023.05.20 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8494621 2023.05.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8494622 2023.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8494618 2023.05.20 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8494617 2023.05.20 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8494616 2023.05.20 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8494615 2023.05.20 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8494614 2023.05.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8494612 2023.05.20 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8494613 2023.05.20 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8494625 2023.05.20 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8494594 2023.05.20 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8494611 2023.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8494593 2023.05.20 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8494592 2023.05.20 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8494591 2023.05.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8494590 2023.05.20 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8494589 2023.05.20 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8494588 2023.05.20 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8494587 2023.05.20 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8494586 2023.05.20 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 4 8494585 2023.05.20 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8494584 2023.05.20 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8494583 2023.05.20 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8494582 2023.05.20 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8494581 2023.05.20 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8494580 2023.05.20 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8494579 2023.05.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8494578 2023.05.20 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8494610 2023.05.20 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8494609 2023.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8494608 2023.05.20 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8494607 2023.05.20 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8494606 2023.05.20 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8494605 2023.05.20 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8494604 2023.05.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8494603 2023.05.20 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8494602 2023.05.20 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8494601 2023.05.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8494600 2023.05.20 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8494599 2023.05.20 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8494598 2023.05.20 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8494597 2023.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8494596 2023.05.20 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8494595 2023.05.20 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8494561 2023.05.20 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8494560 2023.05.20 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8494559 2023.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8494558 2023.05.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8494557 2023.05.20 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8494556 2023.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8494555 2023.05.20 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8494554 2023.05.20 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8494553 2023.05.20 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8494552 2023.05.20 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8494551 2023.05.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8494550 2023.05.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8494549 2023.05.20 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8494548 2023.05.20 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8494547 2023.05.20 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8494546 2023.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8494577 2023.05.20 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8494576 2023.05.20 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8494575 2023.05.20 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8494574 2023.05.20 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8494573 2023.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8494572 2023.05.20 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8494571 2023.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8494570 2023.05.20 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8494569 2023.05.20 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8494568 2023.05.20 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8494567 2023.05.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8494566 2023.05.20 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8494565 2023.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8494564 2023.05.20 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8494563 2023.05.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8494649 2023.05.20 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8494648 2023.05.20 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8494647 2023.05.20 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8494646 2023.05.20 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8494645 2023.05.20 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8494644 2023.05.20 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8494643 2023.05.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8494642 2023.05.20 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8494641 2023.05.20 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8494640 2023.05.20 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8494639 2023.05.20 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8494638 2023.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8494637 2023.05.20 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8494636 2023.05.20 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8494635 2023.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8494634 2023.05.20 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8494545 2023.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8494544 2023.05.20 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8494543 2023.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8494542 2023.05.20 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8494541 2023.05.20 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8494540 2023.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8494539 2023.05.20 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8494538 2023.05.20 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8494537 2023.05.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8494536 2023.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8494535 2023.05.20 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8494534 2023.05.20 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8494533 2023.05.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8494532 2023.05.20 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8494531 2023.05.20 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8494530 2023.05.20 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8494529 2023.05.20 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8494528 2023.05.20 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8494527 2023.05.20 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8494526 2023.05.20 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8494525 2023.05.20 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8494524 2023.05.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8494523 2023.05.20 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8494522 2023.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8494521 2023.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8494520 2023.05.20 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8494519 2023.05.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8494518 2023.05.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8494517 2023.05.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8494516 2023.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8494515 2023.05.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8494514 2023.05.20 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8488292 2023.05.19 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8488291 2023.05.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8488290 2023.05.19 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8488289 2023.05.19 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8488288 2023.05.19 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8488287 2023.05.19 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8488286 2023.05.19 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8488285 2023.05.19 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8488284 2023.05.19 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8488283 2023.05.19 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8488282 2023.05.19 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8488281 2023.05.19 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8488280 2023.05.19 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8488279 2023.05.19 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8488308 2023.05.19 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8488307 2023.05.19 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8488306 2023.05.19 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8488305 2023.05.19 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8488304 2023.05.19 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8488303 2023.05.19 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8488302 2023.05.19 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8488301 2023.05.19 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8488300 2023.05.19 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8488299 2023.05.19 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8488298 2023.05.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8488297 2023.05.19 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8488296 2023.05.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8488295 2023.05.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8488294 2023.05.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8488293 2023.05.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8488278 2023.05.19 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 3 8488277 2023.05.19 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8488276 2023.05.19 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8488275 2023.05.19 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8488274 2023.05.19 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8488273 2023.05.19 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8488272 2023.05.19 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8488271 2023.05.19 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8488270 2023.05.19 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8488269 2023.05.19 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8488268 2023.05.19 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8488267 2023.05.19 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8488266 2023.05.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8488265 2023.05.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8488264 2023.05.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8488263 2023.05.19 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8439421 2023.05.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8439426 2023.05.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8439422 2023.05.13 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8439424 2023.05.13 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8439418 2023.05.13 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8439417 2023.05.13 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8439420 2023.05.13 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8439419 2023.05.13 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8439416 2023.05.13 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8439412 2023.05.13 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8439425 2023.05.13 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8439423 2023.05.13 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8439415 2023.05.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8439413 2023.05.13 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8439414 2023.05.13 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8433544 2023.05.12 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 8433539 2023.05.12 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8433543 2023.05.12 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8433545 2023.05.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8433538 2023.05.12 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8433540 2023.05.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8433561 2023.05.12 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8433563 2023.05.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8433560 2023.05.12 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8433557 2023.05.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8433562 2023.05.12 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8433553 2023.05.12 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8433555 2023.05.12 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8433556 2023.05.12 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8433549 2023.05.12 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8433548 2023.05.12 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8433546 2023.05.12 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8433551 2023.05.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8433550 2023.05.12 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8433547 2023.05.12 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8433542 2023.05.12 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8433541 2023.05.12 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8433594 2023.05.12 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8433604 2023.05.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8433603 2023.05.12 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8433602 2023.05.12 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8433592 2023.05.12 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8433588 2023.05.12 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8433590 2023.05.12 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8433605 2023.05.12 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8433584 2023.05.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8433591 2023.05.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8433580 2023.05.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8433593 2023.05.12 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8433581 2023.05.12 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 5 8433536 2023.05.12 MP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 8433579 2023.05.12 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8433578 2023.05.12 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8433576 2023.05.12 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8433535 2023.05.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8433537 2023.05.12 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8433534 2023.05.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8433531 2023.05.12 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8433533 2023.05.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8433532 2023.05.12 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8433529 2023.05.12 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8433527 2023.05.12 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8433528 2023.05.12 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8433530 2023.05.12 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8433523 2023.05.12 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8433524 2023.05.12 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8433526 2023.05.12 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8433522 2023.05.12 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8433525 2023.05.12 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8433607 2023.05.12 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8433597 2023.05.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8433606 2023.05.12 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8433596 2023.05.12 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8433589 2023.05.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8433595 2023.05.12 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8433601 2023.05.12 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8433587 2023.05.12 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8433582 2023.05.12 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8433583 2023.05.12 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8433598 2023.05.12 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8433586 2023.05.12 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8433600 2023.05.12 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8433585 2023.05.12 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8433599 2023.05.12 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8433577 2023.05.12 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8433622 2023.05.12 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8433621 2023.05.12 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8433623 2023.05.12 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8433620 2023.05.12 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8433618 2023.05.12 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8433617 2023.05.12 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8433614 2023.05.12 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8433615 2023.05.12 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8433619 2023.05.12 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8433613 2023.05.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8433616 2023.05.12 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8433612 2023.05.12 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8433611 2023.05.12 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8433609 2023.05.12 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8433610 2023.05.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8433608 2023.05.12 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8433574 2023.05.12 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8433575 2023.05.12 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8433571 2023.05.12 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8433573 2023.05.12 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8433572 2023.05.12 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8433570 2023.05.12 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8433569 2023.05.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8433568 2023.05.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8433565 2023.05.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8433566 2023.05.12 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8433567 2023.05.12 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8433559 2023.05.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8433558 2023.05.12 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8433554 2023.05.12 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8433564 2023.05.12 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8433552 2023.05.11 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8403528 2023.05.07 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8403543 2023.05.07 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8403526 2023.05.07 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8403534 2023.05.07 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8403530 2023.05.07 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8403523 2023.05.07 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8403595 2023.05.07 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8403601 2023.05.07 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8403597 2023.05.07 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8403594 2023.05.07 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8403592 2023.05.07 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8403591 2023.05.07 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8403590 2023.05.07 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8403578 2023.05.07 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8403602 2023.05.07 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8403584 2023.05.07 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8403600 2023.05.07 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8403575 2023.05.07 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8403566 2023.05.07 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8403574 2023.05.07 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8403571 2023.05.07 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8403582 2023.05.07 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8403563 2023.05.07 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8403548 2023.05.07 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8403544 2023.05.07 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8403555 2023.05.07 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8403552 2023.05.07 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8403562 2023.05.07 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8403542 2023.05.07 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8403540 2023.05.07 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8403537 2023.05.07 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8403539 2023.05.07 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8403545 2023.05.07 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8403535 2023.05.07 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8403541 2023.05.07 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8403533 2023.05.07 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8403550 2023.05.07 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8403532 2023.05.07 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8403579 2023.05.07 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8403593 2023.05.07 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8403588 2023.05.07 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8403580 2023.05.07 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8403576 2023.05.07 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8403577 2023.05.07 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8403572 2023.05.07 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8403565 2023.05.07 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8403564 2023.05.07 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8403599 2023.05.07 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 8403569 2023.05.07 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8403568 2023.05.07 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8403560 2023.05.07 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8403551 2023.05.07 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8403547 2023.05.07 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8403553 2023.05.07 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 13 8403583 2023.05.07 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8403596 2023.05.07 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8403587 2023.05.07 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8403586 2023.05.07 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8403585 2023.05.07 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8403557 2023.05.07 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8403561 2023.05.07 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8403603 2023.05.07 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8403558 2023.05.07 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8403573 2023.05.07 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8403567 2023.05.07 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8403589 2023.05.07 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8403559 2023.05.07 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8403556 2023.05.07 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8403554 2023.05.07 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8403570 2023.05.07 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8403514 2023.05.07 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8403515 2023.05.07 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8403509 2023.05.07 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8403517 2023.05.07 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8403605 2023.05.07 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8403513 2023.05.07 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8403511 2023.05.07 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8403507 2023.05.07 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8403510 2023.05.07 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8403516 2023.05.07 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8403512 2023.05.07 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 8403508 2023.05.07 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8403546 2023.05.07 MP
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 8403506 2023.05.07 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8403505 2023.05.07 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8403504 2023.05.07 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8403496 2023.05.07 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8403604 2023.05.07 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8403606 2023.05.07 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8403498 2023.05.07 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8403518 2023.05.07 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8403497 2023.05.07 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8403499 2023.05.07 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8403598 2023.05.07 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8403549 2023.05.07 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8403495 2023.05.07 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8403521 2023.05.07 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8403500 2023.05.07 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8404606 2023.05.07 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8403502 2023.05.07 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8403501 2023.05.07 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8403503 2023.05.07 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8392886 2023.05.06 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8392879 2023.05.06 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8392878 2023.05.06 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8392881 2023.05.06 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8392876 2023.05.06 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 8392873 2023.05.06 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 8392872 2023.05.06 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8392871 2023.05.06 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8392869 2023.05.06 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8392870 2023.05.06 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8392910 2023.05.06 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8392911 2023.05.06 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8392908 2023.05.06 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8392909 2023.05.06 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8392906 2023.05.06 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8392907 2023.05.06 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8392905 2023.05.06 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8392904 2023.05.06 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8392901 2023.05.06 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8392903 2023.05.06 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8392900 2023.05.06 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8392902 2023.05.06 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8392898 2023.05.06 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8392885 2023.05.06 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8392899 2023.05.06 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8392897 2023.05.06 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8392896 2023.05.06 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8392847 2023.05.06 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8392846 2023.05.06 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8392849 2023.05.06 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8392845 2023.05.06 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8392850 2023.05.06 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8392848 2023.05.06 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 8392838 2023.05.06 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8392844 2023.05.06 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8392842 2023.05.06 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8392840 2023.05.06 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8392843 2023.05.06 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8392839 2023.05.06 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8392841 2023.05.06 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8392837 2023.05.06 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8392835 2023.05.06 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8392836 2023.05.06 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8392866 2023.05.06 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8392865 2023.05.06 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8392863 2023.05.06 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8392868 2023.05.06 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8392864 2023.05.06 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8392860 2023.05.06 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8392857 2023.05.06 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8392861 2023.05.06 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 17 8392862 2023.05.06 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8392856 2023.05.06 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8392855 2023.05.06 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8392858 2023.05.06 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8392853 2023.05.06 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8392854 2023.05.06 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8392851 2023.05.06 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8392852 2023.05.06 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8392895 2023.05.06 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8392893 2023.05.06 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8392892 2023.05.06 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8392894 2023.05.06 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8392890 2023.05.06 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8392891 2023.05.06 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8392889 2023.05.06 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8392883 2023.05.06 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8392888 2023.05.06 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8392887 2023.05.06 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8392884 2023.05.06 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8392880 2023.05.06 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8392882 2023.05.06 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8392875 2023.05.06 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8392874 2023.05.06 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8392877 2023.05.06 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8392831 2023.05.06 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8392834 2023.05.06 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8392833 2023.05.06 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8392832 2023.05.06 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8392830 2023.05.06 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8392825 2023.05.06 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8392829 2023.05.06 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8392828 2023.05.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8392827 2023.05.06 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8392824 2023.05.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8392823 2023.05.06 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8392822 2023.05.05 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8392821 2023.05.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8392826 2023.05.05 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8392819 2023.05.05 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8392820 2023.05.05 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8305615 2023.04.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8305611 2023.04.27 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8305613 2023.04.27 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8305610 2023.04.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8305614 2023.04.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8305612 2023.04.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8287553 2023.04.23 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8287557 2023.04.23 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8287555 2023.04.23 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8287560 2023.04.23 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8287552 2023.04.23 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8287558 2023.04.23 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8287554 2023.04.23 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8287556 2023.04.23 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8287550 2023.04.23 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8287559 2023.04.23 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8287551 2023.04.23 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8287561 2023.04.23 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8250188 2023.04.20 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8250186 2023.04.20 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8249971 2023.04.19 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8249972 2023.04.19 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8249970 2023.04.19 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8249973 2023.04.19 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8249968 2023.04.19 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8249969 2023.04.19 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 7 8249967 2023.04.19 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8249966 2023.04.19 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8249964 2023.04.19 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8249965 2023.04.19 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8249960 2023.04.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8249963 2023.04.19 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8249962 2023.04.19 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8249958 2023.04.19 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8249961 2023.04.19 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8249959 2023.04.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 12 8249957 2023.04.19 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8249956 2023.04.19 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8249953 2023.04.19 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8249955 2023.04.19 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8249952 2023.04.19 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8249954 2023.04.19 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8249951 2023.04.19 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8248024 2023.04.19 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8248023 2023.04.19 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8248022 2023.04.19 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8248021 2023.04.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8248019 2023.04.19 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8248020 2023.04.19 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8248018 2023.04.19 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8248017 2023.04.19 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8247984 2023.04.19 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8247982 2023.04.19 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8247980 2023.04.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 20 8247983 2023.04.19 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 8247981 2023.04.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8247977 2023.04.19 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8247978 2023.04.19 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8247979 2023.04.19 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8247976 2023.04.19 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8247974 2023.04.19 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8247973 2023.04.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8247975 2023.04.19 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8247969 2023.04.19 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8247970 2023.04.19 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8247972 2023.04.19 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8247971 2023.04.19 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8248011 2023.04.19 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8248008 2023.04.19 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8248016 2023.04.19 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8248013 2023.04.19 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8248009 2023.04.19 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8248007 2023.04.19 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8248012 2023.04.19 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8248002 2023.04.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8248005 2023.04.19 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8247998 2023.04.19 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8247997 2023.04.19 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8247992 2023.04.19 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8247994 2023.04.19 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8247991 2023.04.19 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8247990 2023.04.19 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8247986 2023.04.19 PL
pospolity kruk, Corvus corax 4 8248004 2023.04.19 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8248003 2023.04.19 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8248006 2023.04.19 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8248010 2023.04.19 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8247999 2023.04.19 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8248001 2023.04.19 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8248000 2023.04.19 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8247995 2023.04.19 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8248015 2023.04.19 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8247996 2023.04.19 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 8247988 2023.04.19 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8247989 2023.04.19 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8247987 2023.04.19 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8248014 2023.04.19 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8247993 2023.04.19 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8247985 2023.04.19 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8247965 2023.04.19 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8247968 2023.04.19 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8247967 2023.04.19 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8247966 2023.04.19 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8247964 2023.04.19 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8247962 2023.04.19 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8247963 2023.04.19 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8247959 2023.04.19 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8247961 2023.04.19 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8247960 2023.04.19 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8247958 2023.04.19 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8247957 2023.04.19 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8247956 2023.04.19 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8247955 2023.04.19 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8247953 2023.04.19 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8247954 2023.04.19 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8245810 2023.04.18 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8245807 2023.04.18 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8245802 2023.04.18 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8245799 2023.04.18 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8245798 2023.04.18 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8245795 2023.04.18 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8245793 2023.04.18 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8245791 2023.04.18 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8245792 2023.04.18 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8245790 2023.04.18 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8245789 2023.04.18 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8245786 2023.04.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8245816 2023.04.18 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8245811 2023.04.18 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8245813 2023.04.18 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8245805 2023.04.18 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 8245803 2023.04.18 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8245801 2023.04.18 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8245800 2023.04.18 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8245797 2023.04.18 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8245794 2023.04.18 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8245796 2023.04.18 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8245785 2023.04.18 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8245784 2023.04.18 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8245788 2023.04.18 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8245787 2023.04.18 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8245782 2023.04.18 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1</