DRUŻYNA

Drużyna: #PtakiwPolsce. Obserwator: Jacek Stankiewicz

Liczba gatunków: 184

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 102 1728 57 57 0 2 22 33
2 26 653 72 24 0 2 8 14
3 31 435 79 25 0 2 7 16
4 84 215 111 69 2 3 30 34
5 53 91 128 42 0 4 18 20
6 10 10 135 10 0 0 9 1
7 12 1015 143 12 0 3 7 2
8 18 279 152 17 0 5 6 6
9 24 82 172 21 0 15 5 1
10 9 20 177 7 2 5 0 0
11 5 10 180 5 1 3 1 0
12 5 104 184 4 2 2 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9298863 2023.12.28 WP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9297514 2023.12.27 WP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9291658 2023.12.25 WP
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 100 9259961 2023.12.09 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9253894 2023.12.09 MZ
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9222852 2023.11.28 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9215711 2023.11.26 WP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9201112 2023.11.19
rzadki płomykówka, Tyto alba 5 9158720 2023.11.05 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9144756 2023.11.02 WP
rzadki płomykówka, Tyto alba 5 9133452 2023.10.29 WP
rzadki płomykówka, Tyto alba 5 9127399 2023.10.28 WP
rzadki czarnowron, Corvus corone 2 9108385 2023.10.22 ZP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 9106798 2023.10.21 ZP
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9106797 2023.10.21 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9103052 2023.10.21 ZP
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9103077 2023.10.21 ZP
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9101212 2023.10.20 ZP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9026442 2023.10.01 MB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9023642 2023.09.30 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 9 9023552 2023.09.30 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9023553 2023.09.30 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 9023551 2023.09.30 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9023550 2023.09.30 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9018766 2023.09.29 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 9018765 2023.09.29 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 9018764 2023.09.29 MB
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 3 9018763 2023.09.29 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9018762 2023.09.29 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9018761 2023.09.29 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9018760 2023.09.29 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9018758 2023.09.29 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9018759 2023.09.29 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 9018757 2023.09.29 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9017348 2023.09.28 MB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9017297 2023.09.28 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9017300 2023.09.28 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9017294 2023.09.28 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 40 9017299 2023.09.28 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9017295 2023.09.28 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9017293 2023.09.28 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9017298 2023.09.28 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9017296 2023.09.28 MB
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8913480 2023.08.31 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8913486 2023.08.31 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8913482 2023.08.31 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 8913484 2023.08.31 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8913483 2023.08.31 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 100 8913488 2023.08.31 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 8913481 2023.08.31 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8913487 2023.08.31 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8913485 2023.08.31 WP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8885530 2023.08.21 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 20 8885526 2023.08.21 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 100 8840766 2023.08.10 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8824652 2023.08.04 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8824651 2023.08.04 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8824572 2023.08.04 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 8824570 2023.08.04 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8824571 2023.08.04 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8823608 2023.08.03 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8816193 2023.07.31 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8816192 2023.07.31 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8750257 2023.07.11 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8746887 2023.07.10 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8721640 2023.07.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8721639 2023.07.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8721638 2023.07.03 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8721637 2023.07.03 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1000 8721636 2023.07.03 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8721682 2023.07.03 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 3 9121154 2023.07.03 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8724906 2023.07.03 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8704891 2023.06.27 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8696224 2023.06.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8683733 2023.06.24 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8680474 2023.06.23 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8652872 2023.06.16 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8666915 2023.06.16 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8648602 2023.06.15 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8645832 2023.06.14 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8645833 2023.06.14 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8599285 2023.06.03 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8568722 2023.05.31 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8566955 2023.05.31 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8557630 2023.05.29 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8557544 2023.05.29 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8544689 2023.05.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8540545 2023.05.27 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8540543 2023.05.27 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8540544 2023.05.27 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8540539 2023.05.27 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8540540 2023.05.27 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8540537 2023.05.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8540542 2023.05.27 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8540536 2023.05.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8540535 2023.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8540533 2023.05.27 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8540538 2023.05.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8540534 2023.05.27 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8540532 2023.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8540528 2023.05.27 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8540530 2023.05.27 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8540531 2023.05.27 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8540529 2023.05.27 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8540527 2023.05.27 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8540781 2023.05.27 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8538032 2023.05.26 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8536964 2023.05.26 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8536965 2023.05.26 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 6 8524858 2023.05.24 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8497386 2023.05.20 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8478493 2023.05.17 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 6 8473474 2023.05.16 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8471758 2023.05.16 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8471756 2023.05.16 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8466982 2023.05.15 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8466981 2023.05.15 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8459171 2023.05.13 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8459173 2023.05.13 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8459170 2023.05.13 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8459168 2023.05.13 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8459172 2023.05.13 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8459175 2023.05.13 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8459167 2023.05.13 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 8459176 2023.05.13 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8459169 2023.05.13 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8459174 2023.05.13 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8459166 2023.05.13 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8459177 2023.05.13 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8459580 2023.05.13 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8425658 2023.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8425534 2023.05.11 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 6 8413201 2023.05.09 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8403611 2023.05.07 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8357468 2023.05.02 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8321587 2023.04.29 LS
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8321583 2023.04.29 LS
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 5 8321584 2023.04.29 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8321582 2023.04.29 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8321581 2023.04.29 LS
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8320214 2023.04.29 LS
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8319253 2023.04.29 LS
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8319252 2023.04.29 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8319254 2023.04.29 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8319251 2023.04.29 LS
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8319250 2023.04.29 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 18 8319248 2023.04.29 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8319249 2023.04.29 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8322744 2023.04.29 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8314836 2023.04.28 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8314835 2023.04.28 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8314832 2023.04.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8314834 2023.04.28 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8314833 2023.04.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8314828 2023.04.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8314831 2023.04.28 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8314829 2023.04.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8314827 2023.04.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8314830 2023.04.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8314826 2023.04.28 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8306720 2023.04.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8306718 2023.04.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8306715 2023.04.27 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8306717 2023.04.27 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8306716 2023.04.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8306719 2023.04.27 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8306714 2023.04.27 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8306713 2023.04.27 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8305715 2023.04.27 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8299327 2023.04.25 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8229230 2023.04.16 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8205260 2023.04.14 LS
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 8205258 2023.04.14 LS
pospolity łyska, Fulica atra 25 8205259 2023.04.14 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8205257 2023.04.14 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8205254 2023.04.14 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8205256 2023.04.14 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8205255 2023.04.14 LS
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 8 8243074 2023.04.14
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8214083 2023.04.14 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8203713 2023.04.13 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8200698 2023.04.13 LS
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8200696 2023.04.13 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8200695 2023.04.13 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8200697 2023.04.13 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8199445 2023.04.13 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8199446 2023.04.13 LS
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8199444 2023.04.13 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8199443 2023.04.13 LS
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8237000 2023.04.13
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 8197368 2023.04.12
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8197367 2023.04.12 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8197366 2023.04.12 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8197369 2023.04.12 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8197365 2023.04.12
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8192446 2023.04.12 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8181797 2023.04.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8181798 2023.04.10 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8181795 2023.04.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8181800 2023.04.10 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8181809 2023.04.10 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8181804 2023.04.10 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8181810 2023.04.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8181805 2023.04.10 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8181811 2023.04.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8181814 2023.04.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8181812 2023.04.10 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8181806 2023.04.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8181807 2023.04.10 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8181802 2023.04.10 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8181801 2023.04.10 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8181799 2023.04.10 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8181813 2023.04.10 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8181808 2023.04.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8181803 2023.04.10 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8149606 2023.04.06 WP
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 8153951 2023.04.02 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8121475 2023.04.01 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8119417 2023.04.01 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8115889 2023.03.31 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8049070 2023.03.20 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8048849 2023.03.20 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 9 8039992 2023.03.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 8039993 2023.03.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 28 8039991 2023.03.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8039990 2023.03.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8039988 2023.03.19 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8039989 2023.03.19 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 8039987 2023.03.19 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8036492 2023.03.18 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 8021546 2023.03.18 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8021547 2023.03.18 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 8021545 2023.03.18 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8006504 2023.03.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8006503 2023.03.15 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8006505 2023.03.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 5 8006502 2023.03.15 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8006501 2023.03.15 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8006230 2023.03.15 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8002797 2023.03.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8002794 2023.03.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8002796 2023.03.14 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7994487 2023.03.10
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7994488 2023.03.10
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7975246 2023.03.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7979446 2023.03.08 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7963176 2023.03.05 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 7962535 2023.03.05 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7962534 2023.03.05 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7944709 2023.03.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7923736 2023.02.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7923735 2023.02.24 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7921458 2023.02.23 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7915968 2023.02.22 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7912339 2023.02.21 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 70 7912337 2023.02.21 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7912338 2023.02.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7912208 2023.02.21 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7912066 2023.02.21 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7912067 2023.02.21 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7912065 2023.02.21 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7912064 2023.02.21 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 7912063 2023.02.21 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 7912062 2023.02.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8073215 2023.02.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8073220 2023.02.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8073219 2023.02.10 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8073214 2023.02.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8073218 2023.02.10 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8073217 2023.02.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8073221 2023.02.10 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8073216 2023.02.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8077919 2023.02.09 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 500 7865507 2023.02.08 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 50 7865506 2023.02.08 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7843830 2023.02.01 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7833551 2023.01.29 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7833548 2023.01.29 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7833549 2023.01.29 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7833550 2023.01.29 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7833547 2023.01.29 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7833544 2023.01.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7833543 2023.01.29 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7831937 2023.01.28 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7816148 2023.01.24 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7805862 2023.01.21 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7805863 2023.01.21 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7805861 2023.01.21 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7801879 2023.01.20 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 7799118 2023.01.19 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7799119 2023.01.19 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7799117 2023.01.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7793534 2023.01.17 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7790272 2023.01.16 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7788589 2023.01.16 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7788590 2023.01.16 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7780853 2023.01.14 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7780852 2023.01.14 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 5 7780854 2023.01.14 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 9 7773262 2023.01.13 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7773263 2023.01.13 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 7773261 2023.01.13 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7773260 2023.01.13 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7773259 2023.01.13 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 7773257 2023.01.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7772796 2023.01.13 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7772746 2023.01.13 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7772745 2023.01.13 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7772744 2023.01.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7768871 2023.01.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 7765686 2023.01.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7765685 2023.01.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7765684 2023.01.10 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7765683 2023.01.10 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7765682 2023.01.10 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7765278 2023.01.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7762282 2023.01.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7762280 2023.01.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7762283 2023.01.09 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7763060 2023.01.09 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 7762046 2023.01.09 WP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7765277 2023.01.09 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7760365 2023.01.08 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7757313 2023.01.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 40 7757312 2023.01.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7753010 2023.01.07 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7753056 2023.01.07 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7751824 2023.01.07 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7751822 2023.01.07 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7751825 2023.01.07 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7751823 2023.01.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7750116 2023.01.07 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 45 7750115 2023.01.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 7750117 2023.01.07 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7750114 2023.01.07 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7749204 2023.01.07 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7749203 2023.01.07 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 400 7741881 2023.01.05 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7741879 2023.01.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7741880 2023.01.05 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7741606 2023.01.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7741605 2023.01.05 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7741604 2023.01.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 7741603 2023.01.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7741602 2023.01.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7739931 2023.01.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7739932 2023.01.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 7739930 2023.01.04 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7737007 2023.01.03 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 7736607 2023.01.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7736609 2023.01.03 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7736608 2023.01.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7736606 2023.01.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7736604 2023.01.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7736603 2023.01.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7736602 2023.01.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7736601 2023.01.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7736600 2023.01.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7736599 2023.01.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7736605 2023.01.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 7736598 2023.01.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 7736403 2023.01.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7735287 2023.01.03 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7733531 2023.01.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7733533 2023.01.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7733532 2023.01.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7733530 2023.01.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7732917 2023.01.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7733592 2023.01.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7732919 2023.01.02 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7733591 2023.01.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7733590 2023.01.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7732916 2023.01.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7732915 2023.01.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7731570 2023.01.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7731574 2023.01.02 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7731572 2023.01.02 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7731571 2023.01.02 WP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...