DRUŻYNA

Drużyna: ski. Obserwator: Sławomir Karpicki-Ignatowski

Liczba gatunków: 206

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 76 289 59 59 1 4 21 33
2 33 189 82 30 0 6 13 11
3 54 431 116 49 0 9 20 20
4 158 424 176 87 2 28 32 25
5 81 142 204 50 0 19 17 14
6 26 78 206 16 0 1 4 11
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8593202 2023.06.04 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8593201 2023.06.04 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8593200 2023.06.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8593198 2023.06.04 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 8593197 2023.06.04 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8593195 2023.06.04 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8593194 2023.06.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8584503 2023.06.03 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8584500 2023.06.03 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8584499 2023.06.02 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8584727 2023.06.02 WP
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8584726 2023.06.02 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8576619 2023.06.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8576618 2023.06.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8576617 2023.06.02 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8576616 2023.06.02 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8576615 2023.06.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8576614 2023.06.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 8576613 2023.06.02 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 8576612 2023.06.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8576611 2023.06.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8576610 2023.06.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8576609 2023.06.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8576607 2023.06.02 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8576606 2023.06.02 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8575278 2023.06.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8560692 2023.05.29 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8560690 2023.05.29 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8560686 2023.05.29 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8560685 2023.05.29 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8563186 2023.05.29 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8560684 2023.05.29 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8560689 2023.05.29 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8560681 2023.05.29 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8560687 2023.05.29 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8560682 2023.05.29 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8560683 2023.05.29 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8560678 2023.05.29 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8541705 2023.05.27 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8541704 2023.05.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8537779 2023.05.26 WP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8535295 2023.05.25 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8521093 2023.05.23 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8507552 2023.05.21 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8507603 2023.05.21 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8507609 2023.05.21 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8507731 2023.05.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8506910 2023.05.21 WP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 5 8510816 2023.05.21 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8510815 2023.05.20 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8506898 2023.05.20 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8506900 2023.05.20 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8506899 2023.05.20 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8506901 2023.05.20 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8506890 2023.05.20 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8506904 2023.05.20 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8506902 2023.05.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8506903 2023.05.20 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8506889 2023.05.20 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8506891 2023.05.20 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8481769 2023.05.18 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8481768 2023.05.18 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8481770 2023.05.18 WP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8468458 2023.05.15 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8468457 2023.05.15 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8468459 2023.05.15 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8468460 2023.05.15 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8469999 2023.05.15 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8443329 2023.05.13 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8443327 2023.05.13 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8443326 2023.05.13 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8443325 2023.05.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8443322 2023.05.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8443321 2023.05.13 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8421624 2023.05.10 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8421622 2023.05.10 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8421620 2023.05.10 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8421621 2023.05.10 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8421618 2023.05.10 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8421616 2023.05.10 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8421614 2023.05.10 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8421613 2023.05.10 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8421615 2023.05.10 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8421617 2023.05.10 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8421619 2023.05.10 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8421612 2023.05.10 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8424819 2023.05.10 ZP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8421611 2023.05.10 ZP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8424818 2023.05.10 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8421606 2023.05.10 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8415581 2023.05.09 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8415582 2023.05.09 ZP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 8408795 2023.05.08 ZP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8408062 2023.05.07 ZP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8408055 2023.05.07 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 8408061 2023.05.07 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8408052 2023.05.07 ZP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 6 8424796 2023.05.07 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 17 8424799 2023.05.07 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8424797 2023.05.07 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8408056 2023.05.07 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8393314 2023.05.06 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8393315 2023.05.06 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8385551 2023.05.04 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8385550 2023.05.04 WP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 8348955 2023.05.01 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8340263 2023.05.01 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8340261 2023.04.30 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8340259 2023.04.30 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8340257 2023.04.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8340252 2023.04.30 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8340250 2023.04.30 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8321138 2023.04.29 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8321139 2023.04.29 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8317793 2023.04.28 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8317792 2023.04.28 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8321913 2023.04.28 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8321940 2023.04.28 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8317791 2023.04.28 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8317788 2023.04.28 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 8317789 2023.04.28 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8321727 2023.04.28 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8321879 2023.04.28 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8309312 2023.04.27 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8307813 2023.04.27 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8300541 2023.04.25 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8300539 2023.04.25 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8300537 2023.04.25 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 8300538 2023.04.25 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8294253 2023.04.24 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8294016 2023.04.24 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8294252 2023.04.24 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 8294251 2023.04.24 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8294250 2023.04.24 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8279920 2023.04.23 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8279921 2023.04.23 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8279917 2023.04.23 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8273691 2023.04.22 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8273698 2023.04.22 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8273694 2023.04.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8273711 2023.04.22 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8273688 2023.04.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8273700 2023.04.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8273708 2023.04.22 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8273717 2023.04.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8273709 2023.04.22 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8273707 2023.04.22 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8273710 2023.04.22 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8273714 2023.04.22 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8273716 2023.04.22 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8273705 2023.04.22 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8273712 2023.04.22 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 8273715 2023.04.22 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8273713 2023.04.22 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8273706 2023.04.22 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8273703 2023.04.22 LS
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8273704 2023.04.22 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8273699 2023.04.22 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8273702 2023.04.22 LS
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8273690 2023.04.22 LS
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8273692 2023.04.22 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8273693 2023.04.22 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8273701 2023.04.22 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8273686 2023.04.22 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8274338 2023.04.22
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8273696 2023.04.22
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8273682 2023.04.22
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8273695 2023.04.22 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8262591 2023.04.21 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8258411 2023.04.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8250134 2023.04.19 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8250133 2023.04.19 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8250132 2023.04.19 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8250131 2023.04.19 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8250130 2023.04.19 ZP
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8250129 2023.04.19 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8252205 2023.04.19 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8250206 2023.04.19 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8250128 2023.04.19 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8250127 2023.04.19 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8250126 2023.04.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8250125 2023.04.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8250124 2023.04.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8250123 2023.04.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8250122 2023.04.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8250121 2023.04.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8250120 2023.04.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8250119 2023.04.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8250118 2023.04.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8250117 2023.04.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8250116 2023.04.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8250115 2023.04.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8250113 2023.04.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8250111 2023.04.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8250112 2023.04.19 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8250107 2023.04.18 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 8250106 2023.04.18 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 8245045 2023.04.18 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8250103 2023.04.18 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 8252454 2023.04.18 MB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8252455 2023.04.18 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8252451 2023.04.17 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8252468 2023.04.17 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8252330 2023.04.17 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 8 8250096 2023.04.17 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 8252422 2023.04.17 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8250092 2023.04.16 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8252216 2023.04.16 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8224481 2023.04.16 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8209185 2023.04.14 PM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8206785 2023.04.14 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8205581 2023.04.14 PM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8205582 2023.04.14 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8205580 2023.04.14 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 8204155 2023.04.13 MB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 4 8204901 2023.04.13 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8203716 2023.04.13 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 8203635 2023.04.13 MB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8206837 2023.04.13 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8197686 2023.04.12 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 8204907 2023.04.12 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8206839 2023.04.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8197566 2023.04.12 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8197564 2023.04.12 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 8197565 2023.04.12 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8197582 2023.04.12 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 80 8205608 2023.04.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8197580 2023.04.12 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8197577 2023.04.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8197581 2023.04.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8197579 2023.04.12 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8197578 2023.04.12 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 8197575 2023.04.12 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8197573 2023.04.12 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8197574 2023.04.12 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8197570 2023.04.12 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8197569 2023.04.12 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8197576 2023.04.12 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8197572 2023.04.12 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8197568 2023.04.12 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8197571 2023.04.12 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8197552 2023.04.12 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8197551 2023.04.12 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8197584 2023.04.12 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 8197553 2023.04.12 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8197550 2023.04.12 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8197543 2023.04.12 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8197542 2023.04.12 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8197547 2023.04.12 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8197540 2023.04.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8197546 2023.04.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8197544 2023.04.12 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8197541 2023.04.12 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8156962 2023.04.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8156961 2023.04.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8156960 2023.04.05 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8156954 2023.04.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8156956 2023.04.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8156959 2023.04.02 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8156955 2023.04.02 WP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8156953 2023.04.02 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 8156949 2023.04.01 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8156951 2023.04.01 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8156950 2023.04.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8156948 2023.04.01 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 8117566 2023.03.26 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 8117564 2023.03.26 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8117567 2023.03.26 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8117561 2023.03.25 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8117560 2023.03.25 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8117559 2023.03.25 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8117563 2023.03.25 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8117557 2023.03.25 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8117558 2023.03.25 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8117554 2023.03.25 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8117555 2023.03.25 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8117556 2023.03.25 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8071473 2023.03.24 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8071474 2023.03.23 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8053387 2023.03.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8053385 2023.03.21 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8053386 2023.03.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8053384 2023.03.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8053383 2023.03.21 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8053382 2023.03.21 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8053380 2023.03.21 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8053381 2023.03.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8053377 2023.03.21 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8053378 2023.03.21 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8053376 2023.03.20 WP
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8029129 2023.03.18 WP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8029127 2023.03.18 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 8029122 2023.03.18 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8019677 2023.03.17 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8004626 2023.03.14 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8004622 2023.03.14 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8004621 2023.03.14 WP
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8001180 2023.03.13 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8001179 2023.03.13 WP
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 8001174 2023.03.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8001176 2023.03.12 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8001175 2023.03.12 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7988576 2023.03.11 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 7990142 2023.03.11 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7988578 2023.03.11 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 59 7988579 2023.03.11 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7988577 2023.03.11 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 7990203 2023.03.11 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 7976834 2023.03.08 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 7976833 2023.03.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 12 7976835 2023.03.08 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7976831 2023.03.07 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 7976832 2023.03.07 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7959104 2023.03.04 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 7959102 2023.03.04 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7959103 2023.03.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7959186 2023.03.04 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7954471 2023.03.03 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7947680 2023.03.01 WP
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 7928172 2023.02.25 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7928173 2023.02.25 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 25 7928168 2023.02.25 WP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 7928166 2023.02.25 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7928174 2023.02.25 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 7928175 2023.02.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7928170 2023.02.25 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7924488 2023.02.24 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7924489 2023.02.24 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7924487 2023.02.24 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7924490 2023.02.23 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 7913510 2023.02.21 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 7907835 2023.02.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7903463 2023.02.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7896048 2023.02.16 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7893602 2023.02.15 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7883564 2023.02.12 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7876861 2023.02.11 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 7876860 2023.02.11 WP
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 4 7876810 2023.02.11 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 7876858 2023.02.11 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 7876681 2023.02.10 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7896084 2023.02.09 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7864686 2023.02.07 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7857804 2023.02.05 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7857803 2023.02.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7851840 2023.02.04 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 7852532 2023.02.04 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7851842 2023.02.04 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7851841 2023.02.04 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 7851838 2023.02.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7851835 2023.02.04 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 7852533 2023.02.04 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7836456 2023.01.29 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7828641 2023.01.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7815308 2023.01.23 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7815306 2023.01.23 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7815305 2023.01.23 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7815304 2023.01.23 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7775527 2023.01.14 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7769397 2023.01.11 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7769396 2023.01.11 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7769395 2023.01.11 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7769394 2023.01.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7769393 2023.01.11 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7769392 2023.01.11 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7763643 2023.01.09 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7763640 2023.01.09 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7763639 2023.01.09 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7763641 2023.01.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 7763642 2023.01.09 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 7763637 2023.01.09 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 7763636 2023.01.09 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7763638 2023.01.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 7 7760524 2023.01.08 WP
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 7758534 2023.01.08 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7758530 2023.01.08 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7758532 2023.01.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7758529 2023.01.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7758533 2023.01.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 7758531 2023.01.08 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7758528 2023.01.08 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7758527 2023.01.08 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7758526 2023.01.08 WP
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 7758525 2023.01.08 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7758520 2023.01.08 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7758522 2023.01.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 7758523 2023.01.08 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7753982 2023.01.07 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7751761 2023.01.07 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 7751762 2023.01.07 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7753981 2023.01.07 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7751766 2023.01.07 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7751765 2023.01.07 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7751764 2023.01.07 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7751763 2023.01.07 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7751741 2023.01.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7751737 2023.01.07 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 38 7751738 2023.01.07 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7751736 2023.01.07 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7751735 2023.01.07 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7751734 2023.01.07 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7748341 2023.01.06 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7748340 2023.01.06 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7748339 2023.01.06 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7737446 2023.01.03 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7737447 2023.01.03 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7737448 2023.01.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7737449 2023.01.03 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7737445 2023.01.03 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7737444 2023.01.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7737450 2023.01.03 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7735617 2023.01.03 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7735616 2023.01.03 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7735614 2023.01.03 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7735615 2023.01.03 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7735611 2023.01.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7735613 2023.01.03 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7735612 2023.01.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7735609 2023.01.03 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7735610 2023.01.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 7761992 2023.01.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7728875 2023.01.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7728880 2023.01.01 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7728879 2023.01.01 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7728878 2023.01.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 5 7728877 2023.01.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7728876 2023.01.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7728881 2023.01.01 WP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...