DRUŻYNA

Drużyna: Mikołaj Rowicki. Obserwator: Mikołaj Rowicki

Liczba gatunków: 279

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 72 112 53 53 2 4 15 32
2 63 75 68 37 0 3 15 19
3 131 163 93 61 0 10 21 30
4 426 481 168 142 1 24 69 48
5 254 281 209 123 1 33 50 39
6 274 304 227 119 1 29 46 43
7 871 985 241 150 3 31 66 50
8 572 898 254 130 4 30 51 45
9 653 847 259 110 1 22 41 46
10 329 376 276 122 8 24 42 48
11 247 337 279 87 3 12 32 40
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9217578 2023.11.26 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9217574 2023.11.26 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9217577 2023.11.26 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9217576 2023.11.26 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9217573 2023.11.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9217575 2023.11.26 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9217568 2023.11.26 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9217570 2023.11.26 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9217571 2023.11.26 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9217567 2023.11.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9217572 2023.11.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9217569 2023.11.26 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9217564 2023.11.26 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9217565 2023.11.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9217566 2023.11.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9217562 2023.11.26 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9217560 2023.11.26 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9217558 2023.11.26 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9217557 2023.11.26 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9217561 2023.11.26 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9217563 2023.11.26 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9217554 2023.11.26 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9217559 2023.11.26 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9217555 2023.11.26 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9217552 2023.11.26 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9217553 2023.11.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9217556 2023.11.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9217551 2023.11.26 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9217549 2023.11.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9217550 2023.11.26 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9217548 2023.11.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9213347 2023.11.25 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9213346 2023.11.25 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9213345 2023.11.25 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9213343 2023.11.25 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9213344 2023.11.25 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9213342 2023.11.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9213341 2023.11.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9213340 2023.11.25 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9213339 2023.11.25 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 9213337 2023.11.25 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9213336 2023.11.25 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9213333 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9213334 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 52 9213335 2023.11.25 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9213332 2023.11.25 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9213338 2023.11.25 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9213331 2023.11.25 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9213329 2023.11.25 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9213330 2023.11.25 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9213326 2023.11.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9213328 2023.11.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9213327 2023.11.25 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9198867 2023.11.19 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9198866 2023.11.19 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9198865 2023.11.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9198864 2023.11.19 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9198863 2023.11.19 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9198861 2023.11.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9198862 2023.11.19 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9198860 2023.11.19 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9198858 2023.11.19 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9198859 2023.11.19 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9198855 2023.11.19 MZ
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 9198854 2023.11.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9198857 2023.11.19 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 9198851 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9198856 2023.11.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9198852 2023.11.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9198853 2023.11.19 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9194728 2023.11.18 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9194727 2023.11.18 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9194729 2023.11.18 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9194724 2023.11.18 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9194725 2023.11.18 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9194723 2023.11.18 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9194722 2023.11.18 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9194726 2023.11.18 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9194719 2023.11.18 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9194718 2023.11.18 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9194721 2023.11.18 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9194720 2023.11.18 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9194717 2023.11.18 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9194716 2023.11.18 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9194715 2023.11.18 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9193765 2023.11.18 MZ
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9193764 2023.11.18 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9193762 2023.11.18 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9193761 2023.11.18 MZ
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 9193759 2023.11.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9193763 2023.11.18 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 9193752 2023.11.18 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9193760 2023.11.18 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9193758 2023.11.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9193757 2023.11.18 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9193753 2023.11.18 MZ
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9193748 2023.11.18 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9193750 2023.11.18 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9193749 2023.11.18 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9193751 2023.11.18 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9193755 2023.11.18 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9193754 2023.11.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9193756 2023.11.18 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9180837 2023.11.12 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9180839 2023.11.12 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9180841 2023.11.12 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9180836 2023.11.12 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9180840 2023.11.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9180843 2023.11.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9180835 2023.11.12 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9180838 2023.11.12 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9180834 2023.11.12 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9180831 2023.11.12 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9180832 2023.11.12 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9180830 2023.11.12 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9180833 2023.11.12 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9180829 2023.11.12 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9180828 2023.11.12 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9180823 2023.11.12 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9180827 2023.11.12 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9180822 2023.11.12 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9180819 2023.11.12 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9180821 2023.11.12 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9180826 2023.11.12 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9180820 2023.11.12 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9180824 2023.11.12 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9180825 2023.11.12 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9180818 2023.11.12 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9176386 2023.11.11 MZ
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9176387 2023.11.11 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9174953 2023.11.11 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9175364 2023.11.11 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9174430 2023.11.11 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9174428 2023.11.11 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9174423 2023.11.11 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9174425 2023.11.11 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9174424 2023.11.11 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9174426 2023.11.11 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9174422 2023.11.11 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9174421 2023.11.11 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9174420 2023.11.11 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9174427 2023.11.11 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9174438 2023.11.11 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9174470 2023.11.11 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9174436 2023.11.11 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9174437 2023.11.11 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9174434 2023.11.11 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9174445 2023.11.11 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9175804 2023.11.11 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9174446 2023.11.11 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9174444 2023.11.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9174443 2023.11.11 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9157131 2023.11.05 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9157130 2023.11.05 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9157129 2023.11.05 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9157132 2023.11.05 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9157127 2023.11.05 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9157122 2023.11.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9157128 2023.11.05 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9157123 2023.11.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9157124 2023.11.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9157125 2023.11.05 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9157121 2023.11.05 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9157116 2023.11.05 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9157118 2023.11.05 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9157119 2023.11.05 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9157117 2023.11.05 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9157113 2023.11.05 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9157126 2023.11.05 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9157120 2023.11.05 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9157115 2023.11.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9157114 2023.11.05 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9157110 2023.11.05 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9157111 2023.11.05 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9157109 2023.11.05 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9157107 2023.11.05 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9157108 2023.11.05 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9157106 2023.11.05 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9157104 2023.11.05 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9157103 2023.11.05 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9157099 2023.11.05 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9157101 2023.11.05 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9157102 2023.11.05 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9157096 2023.11.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9157105 2023.11.05 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9157100 2023.11.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9157097 2023.11.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9157098 2023.11.05 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9151711 2023.11.04 MZ
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9151709 2023.11.04 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9151712 2023.11.04 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9151710 2023.11.04 MZ
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9151707 2023.11.04 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9151708 2023.11.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9151728 2023.11.04 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9151724 2023.11.04 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9151725 2023.11.04 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9151721 2023.11.04 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9151723 2023.11.04 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9151722 2023.11.04 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9151726 2023.11.04 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9151719 2023.11.04 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9151717 2023.11.04 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9151727 2023.11.04 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9151716 2023.11.04 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9151715 2023.11.04 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9151720 2023.11.04 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9151718 2023.11.04 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9151713 2023.11.04 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9151714 2023.11.04 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9151705 2023.11.04 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9151704 2023.11.04 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9151702 2023.11.04 ŁD
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9151701 2023.11.04 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9151703 2023.11.04 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9151700 2023.11.04 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9151699 2023.11.04 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9151698 2023.11.04 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9151696 2023.11.04 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9151692 2023.11.04 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9151695 2023.11.04 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 9151693 2023.11.04 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9151690 2023.11.04 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9151691 2023.11.04 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9151694 2023.11.04 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9151697 2023.11.04 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9151688 2023.11.04 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9151686 2023.11.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9151689 2023.11.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9151687 2023.11.04 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9151684 2023.11.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9151685 2023.11.04 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9151682 2023.11.04 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9151681 2023.11.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9151683 2023.11.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9151679 2023.11.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9151678 2023.11.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9151680 2023.11.04 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9151676 2023.11.04 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9151677 2023.11.04 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9151675 2023.11.04 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9151674 2023.11.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9147844 2023.11.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9147845 2023.11.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9147846 2023.11.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9147610 2023.11.03 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9147609 2023.11.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9130014 2023.10.29 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9130013 2023.10.29 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9130015 2023.10.29 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9130011 2023.10.29 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9130010 2023.10.29 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9130012 2023.10.29 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9130009 2023.10.29 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9130008 2023.10.29 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9130006 2023.10.29 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9130007 2023.10.29 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9130005 2023.10.29 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9130004 2023.10.29 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9130002 2023.10.29 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9130003 2023.10.29 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9130000 2023.10.29 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9129999 2023.10.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9130001 2023.10.29 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9129998 2023.10.29 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9129994 2023.10.29 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9129997 2023.10.29 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9129996 2023.10.29 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9129992 2023.10.29 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9129993 2023.10.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9129995 2023.10.29 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9126850 2023.10.28 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9126264 2023.10.28 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9126261 2023.10.28 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9126262 2023.10.28 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9126259 2023.10.28 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9126258 2023.10.28 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9126263 2023.10.28 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9126257 2023.10.28 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9126260 2023.10.28 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9126252 2023.10.28 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9126256 2023.10.28 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9126251 2023.10.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9126255 2023.10.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9126253 2023.10.28 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9126250 2023.10.28 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9126254 2023.10.28 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9126242 2023.10.28 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9126248 2023.10.28 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9126249 2023.10.28 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9126240 2023.10.28 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9126245 2023.10.28 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9126246 2023.10.28 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9126236 2023.10.28 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9126244 2023.10.28 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9126234 2023.10.28 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9126231 2023.10.28 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9126228 2023.10.28 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9126243 2023.10.28 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9126227 2023.10.28 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9126225 2023.10.28 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9126230 2023.10.28 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9126223 2023.10.28 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9126275 2023.10.28 ŁD
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9126281 2023.10.28 ŁD
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 9126279 2023.10.28 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9126277 2023.10.28 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9126271 2023.10.28 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9126270 2023.10.28 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9126268 2023.10.28 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9126278 2023.10.28 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9126274 2023.10.28 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9126276 2023.10.28 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9126267 2023.10.28 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9126265 2023.10.28 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9126273 2023.10.28 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9126272 2023.10.28 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9126266 2023.10.28 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9126269 2023.10.28 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9126296 2023.10.28 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9126295 2023.10.28 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9126294 2023.10.28 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9126293 2023.10.28 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9126291 2023.10.28 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9126292 2023.10.28 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9126290 2023.10.28 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9126288 2023.10.28 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9126289 2023.10.28 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9126287 2023.10.28 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9126286 2023.10.28 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9126285 2023.10.28 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9126283 2023.10.28 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9126282 2023.10.28 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9126284 2023.10.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9126280 2023.10.28 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9120336 2023.10.26 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9120337 2023.10.26 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9120335 2023.10.26 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9120332 2023.10.26 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9120327 2023.10.26 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9120334 2023.10.26 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9120333 2023.10.26 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9120331 2023.10.26 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9120324 2023.10.26 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9120330 2023.10.26 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9120321 2023.10.26 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9120326 2023.10.26 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9120323 2023.10.26 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9120322 2023.10.26 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9120328 2023.10.26 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9120325 2023.10.26 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9120329 2023.10.26 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9110085 2023.10.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9110084 2023.10.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9110009 2023.10.22 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9110004 2023.10.22 MZ
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9110001 2023.10.22 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9110002 2023.10.22 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9110000 2023.10.22 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9110003 2023.10.22 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9109999 2023.10.22 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9109998 2023.10.22 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9109996 2023.10.22 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9109995 2023.10.22 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9109992 2023.10.22 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9109991 2023.10.22 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9109997 2023.10.22 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9109990 2023.10.22 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9109993 2023.10.22 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9109989 2023.10.22 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9109994 2023.10.22 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9106678 2023.10.21 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9106677 2023.10.21 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9106676 2023.10.21 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9106671 2023.10.21 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9106675 2023.10.21 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9106673 2023.10.21 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9106674 2023.10.21 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9106672 2023.10.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9106668 2023.10.21 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9106667 2023.10.21 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9106669 2023.10.21 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9106665 2023.10.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9106670 2023.10.21 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9106661 2023.10.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9106663 2023.10.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9106664 2023.10.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9106666 2023.10.21 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9106662 2023.10.21 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9101211 2023.10.20 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9087904 2023.10.15 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9087905 2023.10.15 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9087902 2023.10.15 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9087903 2023.10.15 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9087899 2023.10.15 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9087901 2023.10.15 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9087898 2023.10.15 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9087900 2023.10.15 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9087919 2023.10.15 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 9087916 2023.10.15 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9087920 2023.10.15 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9087921 2023.10.15 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 9087917 2023.10.15 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9087918 2023.10.15 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9087915 2023.10.15 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9087912 2023.10.15 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9087911 2023.10.15 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9087914 2023.10.15 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9087913 2023.10.15 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9087910 2023.10.15 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9087908 2023.10.15 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9087909 2023.10.15 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9087907 2023.10.15 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9087906 2023.10.15 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9087895 2023.10.15 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9087897 2023.10.15 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9087896 2023.10.15 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9087892 2023.10.15 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9087894 2023.10.15 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9087888 2023.10.15 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9087893 2023.10.15 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9087891 2023.10.15 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9087889 2023.10.15 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9087890 2023.10.15 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9087886 2023.10.15 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9087883 2023.10.15 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9087882 2023.10.15 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9087887 2023.10.15 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9087885 2023.10.15 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9087884 2023.10.15 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9080391 2023.10.14 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9080390 2023.10.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9080389 2023.10.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9080387 2023.10.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9080386 2023.10.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9080385 2023.10.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9080388 2023.10.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9080384 2023.10.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9080381 2023.10.14 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9080383 2023.10.14 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9080380 2023.10.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9080382 2023.10.14 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9080378 2023.10.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9080379 2023.10.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9080377 2023.10.14 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9080375 2023.10.14 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9080374 2023.10.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9080376 2023.10.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9080373 2023.10.14 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9080371 2023.10.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9080372 2023.10.14 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9080370 2023.10.14 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9080369 2023.10.14 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9071236 2023.10.12 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9071235 2023.10.12 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9071233 2023.10.12 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9071234 2023.10.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9071237 2023.10.11 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9063701 2023.10.09 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9061999 2023.10.09 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9061424 2023.10.09 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 9061423 2023.10.09 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9061421 2023.10.09 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9061422 2023.10.09 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9061420 2023.10.09 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9061417 2023.10.09 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9061419 2023.10.09 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9061415 2023.10.09 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9061414 2023.10.09 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9061418 2023.10.09 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9061416 2023.10.09 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9061413 2023.10.09 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9061411 2023.10.09 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9061412 2023.10.09 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9061410 2023.10.09 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9061409 2023.10.09 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 9061408 2023.10.09 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9061407 2023.10.09 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9064812 2023.10.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9064813 2023.10.09 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9064814 2023.10.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9064815 2023.10.09 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9064816 2023.10.09 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9064817 2023.10.09 MZ
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 9059415 2023.10.08 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9059413 2023.10.08 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 9059414 2023.10.08 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9059412 2023.10.08 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9059416 2023.10.08 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9059411 2023.10.08 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9059410 2023.10.08 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9059409 2023.10.08 MB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9059417 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 9059405 2023.10.08 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9059404 2023.10.08 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 9059408 2023.10.08 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9059406 2023.10.08 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9059407 2023.10.08 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9059403 2023.10.08 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9059401 2023.10.08 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9059402 2023.10.08 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9059399 2023.10.08 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 9059398 2023.10.08 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9059400 2023.10.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9059396 2023.10.08 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9059391 2023.10.08 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9059393 2023.10.08 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9059395 2023.10.08 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9059390 2023.10.08 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9059392 2023.10.08 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9059397 2023.10.08 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9059387 2023.10.08 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9059394 2023.10.08 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9059389 2023.10.08 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9059388 2023.10.08 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9052659 2023.10.07 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9052648 2023.10.07 PM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9052647 2023.10.07 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9052645 2023.10.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9052643 2023.10.07 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9052644 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9052646 2023.10.07 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9052642 2023.10.07 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9052641 2023.10.07 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9052639 2023.10.07 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9052637 2023.10.07 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9052640 2023.10.07 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9052638 2023.10.07 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9052636 2023.10.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9052635 2023.10.07 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 9052634 2023.10.07 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9052633 2023.10.07 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9052632 2023.10.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9050397 2023.10.07 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9050398 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 9050396 2023.10.07 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9050399 2023.10.07 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9050394 2023.10.07 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9050395 2023.10.07 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9050392 2023.10.07 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9050391 2023.10.07 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9050393 2023.10.07 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9050390 2023.10.07 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9044363 2023.10.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9044360 2023.10.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9044361 2023.10.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9044362 2023.10.05 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9035199 2023.10.02 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9035198 2023.10.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9028110 2023.10.01 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9026791 2023.10.01 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9026795 2023.10.01 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9026796 2023.10.01 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9026794 2023.10.01 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9026792 2023.10.01 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9026797 2023.10.01 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9026790 2023.10.01 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9026793 2023.10.01 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9026789 2023.10.01 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9026788 2023.10.01 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9026784 2023.10.01 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9026783 2023.10.01 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9026785 2023.10.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9026786 2023.10.01 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9026787 2023.10.01 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9026782 2023.10.01 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9026781 2023.10.01 WM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9026779 2023.10.01 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9026778 2023.10.01 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9026780 2023.10.01 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9026777 2023.10.01 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9026776 2023.10.01 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9026775 2023.10.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9026773 2023.10.01 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9026774 2023.10.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9026772 2023.10.01 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9023841 2023.09.30 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9023836 2023.09.30 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9023838 2023.09.30 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9023842 2023.09.30 PL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9023834 2023.09.30 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9023839 2023.09.30 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9023835 2023.09.30 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9023840 2023.09.30 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9023837 2023.09.30 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9023833 2023.09.30 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9023827 2023.09.30 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9023828 2023.09.30 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9023832 2023.09.30 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9023826 2023.09.30 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 9023831 2023.09.30 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9023821 2023.09.30 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9023825 2023.09.30 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9023823 2023.09.30 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9023820 2023.09.30 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9023829 2023.09.30 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9023824 2023.09.30 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9023819 2023.09.30 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9023818 2023.09.30 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9023830 2023.09.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9023817 2023.09.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9023822 2023.09.30 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9020262 2023.09.29 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9020261 2023.09.29 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9020259 2023.09.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9020260 2023.09.29 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9020258 2023.09.29 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9020257 2023.09.29 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9020255 2023.09.29 MZ
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9020254 2023.09.29 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9020256 2023.09.29 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9020263 2023.09.29 MZ
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9021021 2023.09.29 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9016976 2023.09.28 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9016975 2023.09.28 MZ
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9016974 2023.09.28 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9016973 2023.09.28 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9016971 2023.09.28 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9016972 2023.09.28 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9016970 2023.09.28 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9016214 2023.09.28 MZ
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9016213 2023.09.28 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9016215 2023.09.28 PL
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9016127 2023.09.28 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9016129 2023.09.28 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9016128 2023.09.28 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9016125 2023.09.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9016126 2023.09.28 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9016123 2023.09.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9016124 2023.09.28 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9016122 2023.09.28 MZ
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9013589 2023.09.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9013590 2023.09.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9013592 2023.09.27 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9013588 2023.09.27 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 9013587 2023.09.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9013591 2023.09.27 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9013586 2023.09.27 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9013585 2023.09.27 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 9013584 2023.09.27 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9013580 2023.09.27 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9013583 2023.09.27 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9013582 2023.09.27 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9013579 2023.09.27 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9013581 2023.09.27 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9013577 2023.09.27 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9013573 2023.09.27 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9013578 2023.09.27 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9013575 2023.09.27 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9013571 2023.09.27 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9013574 2023.09.27 PL
pospolity kruk, Corvus corax 5 9013572 2023.09.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9013576 2023.09.27 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9013570 2023.09.27 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9010151 2023.09.26 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9010150 2023.09.26 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9010148 2023.09.26 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9010146 2023.09.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9010147 2023.09.26 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 9010149 2023.09.26 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9010144 2023.09.26 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9010145 2023.09.26 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9010143 2023.09.26 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9010141 2023.09.26 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9010142 2023.09.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9010140 2023.09.26 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9010135 2023.09.26 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9010139 2023.09.26 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9010136 2023.09.26 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9010132 2023.09.26 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9010138 2023.09.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9010137 2023.09.26 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9010128 2023.09.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9010131 2023.09.26 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9010134 2023.09.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9010133 2023.09.26 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9010130 2023.09.26 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9010129 2023.09.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9010127 2023.09.26 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9007312 2023.09.25 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9007310 2023.09.25 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9007311 2023.09.25 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9006795 2023.09.25 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9006793 2023.09.25 PL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9006794 2023.09.25 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9006792 2023.09.25 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9006791 2023.09.25 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9006783 2023.09.25 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9006781 2023.09.25 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9006789 2023.09.25 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9006780 2023.09.25 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9006788 2023.09.25 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9006784 2023.09.25 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9006782 2023.09.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9006785 2023.09.25 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9006777 2023.09.25 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9006776 2023.09.25 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9006774 2023.09.25 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9006778 2023.09.25 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9006787 2023.09.25 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9006775 2023.09.25 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9006779 2023.09.25 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9006786 2023.09.25 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9001144 2023.09.24 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9001137 2023.09.24 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9001139 2023.09.24 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9001136 2023.09.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9001134 2023.09.24 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9001140 2023.09.24 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9001135 2023.09.24 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9001133 2023.09.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9001132 2023.09.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9001131 2023.09.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9001138 2023.09.24 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9001130 2023.09.24 MZ
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9001128 2023.09.24 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9001129 2023.09.24 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9001127 2023.09.24 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9001126 2023.09.24 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9001125 2023.09.24 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9001124 2023.09.24 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9001123 2023.09.24 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9001122 2023.09.24 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9001119 2023.09.24 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9001121 2023.09.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9001120 2023.09.24 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9001118 2023.09.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8997335 2023.09.23 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8997336 2023.09.23 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8997333 2023.09.23 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8997332 2023.09.23 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8997329 2023.09.23 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8997334 2023.09.23 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8997331 2023.09.23 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8997330 2023.09.23 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8995934 2023.09.23 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8995933 2023.09.23 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8995946 2023.09.23 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8995949 2023.09.23 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8995947 2023.09.23 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8995948 2023.09.23 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8995944 2023.09.23 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8995943 2023.09.23 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8995950 2023.09.23 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8995945 2023.09.23 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8995942 2023.09.23 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8995941 2023.09.23 PL
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8995940 2023.09.23 PL
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8995937 2023.09.23 PL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 8995938 2023.09.23 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8995936 2023.09.23 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8995939 2023.09.23 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8995935 2023.09.23 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8995932 2023.09.23 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8995931 2023.09.23 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8995930 2023.09.23 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8995929 2023.09.23 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8995926 2023.09.23 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8995928 2023.09.23 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8995925 2023.09.23 PL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8995924 2023.09.23 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8995922 2023.09.23 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8995927 2023.09.23 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8995923 2023.09.23 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8995921 2023.09.23 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8995918 2023.09.23 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8995919 2023.09.23 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8995920 2023.09.23 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8995917 2023.09.23 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8995912 2023.09.23 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8995914 2023.09.23 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8995916 2023.09.23 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8995913 2023.09.23 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8995908 2023.09.23 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8995910 2023.09.23 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8995906 2023.09.23 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8995909 2023.09.23 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8995915 2023.09.23 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8995907 2023.09.23 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8995911 2023.09.23 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8995904 2023.09.23 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8995905 2023.09.23 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8995902 2023.09.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8995901 2023.09.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8995903 2023.09.23 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8993946 2023.09.22 MZ
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8993945 2023.09.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8993944 2023.09.22 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8993943 2023.09.22 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8993942 2023.09.22 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8993940 2023.09.22 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8993941 2023.09.22 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8993939 2023.09.22 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8993937 2023.09.22 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8993938 2023.09.22 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8993936 2023.09.22 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8993934 2023.09.22 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 8993933 2023.09.22 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8993935 2023.09.22 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8993931 2023.09.22 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8993932 2023.09.22 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8993930 2023.09.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8993928 2023.09.22 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8993929 2023.09.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8993926 2023.09.22 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8993925 2023.09.22 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8993927 2023.09.22 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8993924 2023.09.22 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8993922 2023.09.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8993923 2023.09.22 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8993921 2023.09.22 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8993920 2023.09.22 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8989523 2023.09.21 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8989525 2023.09.21 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8989524 2023.09.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8989521 2023.09.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8989522 2023.09.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8989520 2023.09.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8989519 2023.09.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8989518 2023.09.21 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8989517 2023.09.21 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8989514 2023.09.21 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8989513 2023.09.21 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8989512 2023.09.21 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8989515 2023.09.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8989516 2023.09.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8989511 2023.09.21 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8989509 2023.09.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8989510 2023.09.21 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8989508 2023.09.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8989507 2023.09.21 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8989506 2023.09.21 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8989503 2023.09.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8989505 2023.09.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8989504 2023.09.21 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8986375 2023.09.20 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8986374 2023.09.20 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8986373 2023.09.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 59 8986372 2023.09.20 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8986371 2023.09.20 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8986370 2023.09.20 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8986369 2023.09.20 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8986368 2023.09.20 PL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8986006 2023.09.20 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8986009 2023.09.20 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8986007 2023.09.20 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8986008 2023.09.20 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8986005 2023.09.20 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8986003 2023.09.20 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8986004 2023.09.20 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8986024 2023.09.20 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8986025 2023.09.20 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8986023 2023.09.20 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8986022 2023.09.20 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8986020 2023.09.20 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8986021 2023.09.20 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 8986019 2023.09.20 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8986017 2023.09.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8986018 2023.09.20 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8986015 2023.09.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8986016 2023.09.19 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8986014 2023.09.19 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8986013 2023.09.19 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8986011 2023.09.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8986012 2023.09.19 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8986010 2023.09.19 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8986002 2023.09.19 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8986000 2023.09.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8985999 2023.09.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8986001 2023.09.19 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8985998 2023.09.19 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8985995 2023.09.19 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8985996 2023.09.19 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8985992 2023.09.19 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8985993 2023.09.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8985994 2023.09.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8985997 2023.09.19 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8985989 2023.09.19 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8985990 2023.09.19 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8985988 2023.09.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8985991 2023.09.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8985987 2023.09.19 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8979556 2023.09.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8979554 2023.09.18 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8979548 2023.09.18 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8979544 2023.09.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8979555 2023.09.18 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8979545 2023.09.18 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8979549 2023.09.18 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8979546 2023.09.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8979553 2023.09.18 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8979552 2023.09.18 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8979550 2023.09.18 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8979551 2023.09.18 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8979547 2023.09.18 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8979540 2023.09.18 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8979543 2023.09.18 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8979542 2023.09.18 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8979541 2023.09.18 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8979539 2023.09.18 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8979538 2023.09.18 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8979536 2023.09.18 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8979534 2023.09.18 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8979535 2023.09.18 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8979532 2023.09.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8979537 2023.09.18 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8979530 2023.09.18 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8979533 2023.09.18 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8979531 2023.09.18 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8979529 2023.09.18 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8979528 2023.09.18 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8979527 2023.09.18 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8979526 2023.09.18 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8979525 2023.09.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8979524 2023.09.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8975056 2023.09.17 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8975054 2023.09.17 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8975055 2023.09.17 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8975052 2023.09.17 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8975053 2023.09.17 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8975050 2023.09.17 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8975051 2023.09.17 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8975049 2023.09.17 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8975048 2023.09.17 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8975047 2023.09.17 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8975046 2023.09.17 PL