DRUŻYNA

Drużyna: Barbara Iliadis . Obserwator: Barbara Iliadis

Liczba gatunków: 294

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 618 4282 83 83 0 12 34 37
2 479 2542 112 98 1 23 32 42
3 455 1763 144 100 1 11 41 47
4 660 1816 198 154 3 33 68 50
5 823 1780 238 168 3 47 70 48
6 322 634 244 115 0 20 54 41
7 410 819 262 146 7 43 53 43
8 600 1551 272 167 7 50 64 46
9 371 924 276 112 2 20 45 45
10 474 1701 289 146 12 39 46 49
11 271 1494 294 86 4 11 30 41
12 283 1311 294 88 2 23 26 37
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9311875 2023.12.31 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9311874 2023.12.31 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9311872 2023.12.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9311876 2023.12.31 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9311873 2023.12.31 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9311869 2023.12.31 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9311871 2023.12.31 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9311868 2023.12.31 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9311870 2023.12.31 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9311865 2023.12.31 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9311866 2023.12.31 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9311867 2023.12.31 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9311907 2023.12.31 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9311906 2023.12.31 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9311908 2023.12.31 MP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 9311903 2023.12.31 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 9311902 2023.12.31 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 27 9311905 2023.12.31 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9311904 2023.12.31 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9311901 2023.12.31 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9311900 2023.12.31 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 9311898 2023.12.31 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9311899 2023.12.31 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9311896 2023.12.31 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9311897 2023.12.31 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9311894 2023.12.31 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9311895 2023.12.31 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9311893 2023.12.31 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 97 9311892 2023.12.31 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9311891 2023.12.31 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9311888 2023.12.31 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9311889 2023.12.31 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9311886 2023.12.31 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9311885 2023.12.31 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9311883 2023.12.31 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9311884 2023.12.31 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9311882 2023.12.31 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9311881 2023.12.31 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9311878 2023.12.29 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 31 9311880 2023.12.29 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9311861 2023.12.29 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9311864 2023.12.29 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9311862 2023.12.29 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 7 9311859 2023.12.29 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9311858 2023.12.29 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9311863 2023.12.29 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9311857 2023.12.29 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9311856 2023.12.29 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9311860 2023.12.29 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9311855 2023.12.29 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9311854 2023.12.29 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9311853 2023.12.29 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9311852 2023.12.29 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9311850 2023.12.29 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9311851 2023.12.29 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 9311849 2023.12.29 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9300588 2023.12.28 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9300587 2023.12.28 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9300586 2023.12.28 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9300584 2023.12.28 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9300585 2023.12.28 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9300583 2023.12.28 PM
rzadki alka, Alca torda 8 9300581 2023.12.28 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9300582 2023.12.28 PM
rzadki alka, Alca torda 5 9300547 2023.12.28 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9300545 2023.12.28 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9300546 2023.12.28 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9300542 2023.12.28 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9300544 2023.12.28 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 9300548 2023.12.28 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9300537 2023.12.28 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 38 9300541 2023.12.28 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9300538 2023.12.28 PM
rzadki alka, Alca torda 5 9300543 2023.12.28 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9300539 2023.12.28 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9300535 2023.12.28 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 18 9300533 2023.12.28 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9300534 2023.12.27 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9300536 2023.12.27 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9300540 2023.12.27 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9300578 2023.12.27 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9300579 2023.12.27 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9300576 2023.12.27 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9300580 2023.12.27 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9300575 2023.12.27 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9300572 2023.12.27 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 9300569 2023.12.27 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9300570 2023.12.27 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9300574 2023.12.27 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9300567 2023.12.27 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9300571 2023.12.27 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 36 9300573 2023.12.27 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9300568 2023.12.27 PM
rzadki alka, Alca torda 7 9300577 2023.12.27 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9300565 2023.12.27 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9300566 2023.12.27 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9300563 2023.12.27 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 9300564 2023.12.27 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9300561 2023.12.27 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9300560 2023.12.27 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9300558 2023.12.26 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9300557 2023.12.26 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9300562 2023.12.26 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9300559 2023.12.26 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9300556 2023.12.26 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9300554 2023.12.26 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9300553 2023.12.26 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9300552 2023.12.26 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9300555 2023.12.26 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9300550 2023.12.26 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9300551 2023.12.26 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9300549 2023.12.26 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9300531 2023.12.26 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 40 9300530 2023.12.26 PM
rzadki alka, Alca torda 5 9300526 2023.12.26 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 9300528 2023.12.23 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9300529 2023.12.23 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9300525 2023.12.23 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9300521 2023.12.23 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9300527 2023.12.23 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9300524 2023.12.23 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9300532 2023.12.22 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9300523 2023.12.22 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9300522 2023.12.22 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9300518 2023.12.22 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9300517 2023.12.21 MP
pospolity sroka, Pica pica 7 9300519 2023.12.21 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9300520 2023.12.21 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9281113 2023.12.19 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9281103 2023.12.19 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9281107 2023.12.19 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 25 9281105 2023.12.19 MP
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 9281095 2023.12.17 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 9281106 2023.12.17 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 19 9281101 2023.12.17 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 78 9281097 2023.12.17 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9281094 2023.12.17 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9281091 2023.12.17 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9281092 2023.12.17 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 9281090 2023.12.17 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9281118 2023.12.17 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9281117 2023.12.17 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9281115 2023.12.17 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9281116 2023.12.17 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9281114 2023.12.17 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9281111 2023.12.17 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9281112 2023.12.17 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 18 9281110 2023.12.17 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9281109 2023.12.17 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9281104 2023.12.17 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9281108 2023.12.17 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9281100 2023.12.17 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9281099 2023.12.17 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9281098 2023.12.17 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9281096 2023.12.16 MP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 9281093 2023.12.16 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9281061 2023.12.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9281068 2023.12.16 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9281065 2023.12.16 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9281064 2023.12.16 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9281072 2023.12.16 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9281059 2023.12.16 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 9281057 2023.12.16 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9281060 2023.12.16 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9281054 2023.12.16 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9281052 2023.12.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9281055 2023.12.16 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9281063 2023.12.16 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9281048 2023.12.16 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9281049 2023.12.16 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9281045 2023.12.16 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9281042 2023.12.16 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 9281069 2023.12.16 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9281070 2023.12.16 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9281067 2023.12.16 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9281073 2023.12.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9281066 2023.12.16 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9281062 2023.12.16 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9281037 2023.12.13 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 9281056 2023.12.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9281071 2023.12.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9281058 2023.12.11 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9281053 2023.12.11 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9281050 2023.12.11 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9281051 2023.12.11 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9281047 2023.12.11 MP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9281043 2023.12.11 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9281046 2023.12.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9281044 2023.12.11 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9281089 2023.12.11 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9281088 2023.12.11 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9281085 2023.12.11 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9281083 2023.12.11 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9281086 2023.12.10 MP
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9281087 2023.12.10 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9281082 2023.12.10 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 11 9281080 2023.12.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9281084 2023.12.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9281079 2023.12.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9281081 2023.12.10 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9281078 2023.12.10 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9281076 2023.12.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9281077 2023.12.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9281075 2023.12.10 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9281074 2023.12.10 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9281041 2023.12.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9281039 2023.12.10 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9281038 2023.12.10 MP
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 9281036 2023.12.10 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 80 9281035 2023.12.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9281034 2023.12.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9281033 2023.12.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 9281032 2023.12.09 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9281040 2023.12.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9281031 2023.12.09 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9281028 2023.12.09 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9281030 2023.12.09 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 9281029 2023.12.09 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9281027 2023.12.09 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9281026 2023.12.09 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9281024 2023.12.09 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9281023 2023.12.08 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9281022 2023.12.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9281025 2023.12.08 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9281021 2023.12.08 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9281018 2023.12.08 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9281020 2023.12.08 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9281019 2023.12.08 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9281015 2023.12.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9281017 2023.12.08 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9281012 2023.12.08 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9281016 2023.12.08 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9281010 2023.12.08 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9281011 2023.12.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9281014 2023.12.08 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9281013 2023.12.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 5 9249059 2023.12.07 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9249060 2023.12.07 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9249058 2023.12.07 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9249057 2023.12.07 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 9 9249056 2023.12.07 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9249055 2023.12.07 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9249053 2023.12.07 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9249051 2023.12.07 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9249052 2023.12.07 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9249054 2023.12.07 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9249050 2023.12.07 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9249049 2023.12.07 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9249048 2023.12.07 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9249045 2023.12.07 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9249044 2023.12.07 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9249046 2023.12.07 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 24 9249047 2023.12.07 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9249043 2023.12.07 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9249042 2023.12.05 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9249075 2023.12.05 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9249074 2023.12.05 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9249076 2023.12.05 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9249071 2023.12.05 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 88 9249073 2023.12.05 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9249072 2023.12.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 9249070 2023.12.05 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9249067 2023.12.02 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9249069 2023.12.02 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 36 9249068 2023.12.02 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9249064 2023.12.02 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9249065 2023.12.02 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9249066 2023.12.02 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9249063 2023.12.02 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9249062 2023.12.02 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9249061 2023.12.02 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9249041 2023.12.02 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9249039 2023.12.02 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9249037 2023.12.02 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9249040 2023.12.02 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9249036 2023.12.02 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9249038 2023.12.02 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9249035 2023.12.02 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9249032 2023.12.02 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9249031 2023.12.02 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9249033 2023.12.02 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9249034 2023.12.02 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9249029 2023.12.02 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9249030 2023.11.30 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9249028 2023.11.30 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9249026 2023.11.30 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9249027 2023.11.30 MP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9227666 2023.11.30 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9225799 2023.11.29 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9225798 2023.11.29 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9225797 2023.11.29 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9225796 2023.11.29 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9225795 2023.11.29 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 9225794 2023.11.29 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9225793 2023.11.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9225792 2023.11.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9225791 2023.11.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9225790 2023.11.29 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9225789 2023.11.29 WP
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9225788 2023.11.29 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 3 9209323 2023.11.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9209322 2023.11.23 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9209320 2023.11.22 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9209321 2023.11.22 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9209319 2023.11.22 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9209317 2023.11.21 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9209318 2023.11.21 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9209316 2023.11.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 9209313 2023.11.21 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 9209315 2023.11.21 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9209312 2023.11.21 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9209314 2023.11.21 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9200779 2023.11.19 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9200778 2023.11.19 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 7 9200777 2023.11.19 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 17 9200776 2023.11.19 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 9200774 2023.11.19 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 63 9200775 2023.11.19 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 9200796 2023.11.19 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 9200781 2023.11.19 ŚK
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9200780 2023.11.19 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9200795 2023.11.19 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9200793 2023.11.19 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9200794 2023.11.19 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9200791 2023.11.19 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 9200790 2023.11.19 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9200792 2023.11.19 ŚK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 9200797 2023.11.19 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 13 9200789 2023.11.19 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9200788 2023.11.19 ŚK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9200787 2023.11.18 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9200785 2023.11.18 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9200786 2023.11.18 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9200784 2023.11.18 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9200783 2023.11.18 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9200782 2023.11.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9200760 2023.11.18 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9200766 2023.11.18 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9200765 2023.11.18 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9200758 2023.11.18 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9200757 2023.11.18 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9200759 2023.11.18 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9200754 2023.11.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9200756 2023.11.18 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9200749 2023.11.18 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9200748 2023.11.17 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9200747 2023.11.17 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9200746 2023.11.17 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9200745 2023.11.17 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9200741 2023.11.17 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9200742 2023.11.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 46 9200744 2023.11.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 9200772 2023.11.16 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9200771 2023.11.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9200770 2023.11.16 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9200768 2023.11.16 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9200769 2023.11.16 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9200764 2023.11.16 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9200767 2023.11.16 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9200763 2023.11.16 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9200761 2023.11.16 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9200755 2023.11.16 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9200752 2023.11.16 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9200753 2023.11.16 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9200751 2023.11.16 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9200750 2023.11.16 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9200762 2023.11.16 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9200743 2023.11.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9200738 2023.11.16 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9200740 2023.11.16 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9200735 2023.11.16 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9200736 2023.11.16 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9200734 2023.11.16 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9200737 2023.11.16 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9200739 2023.11.16 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 9200732 2023.11.16 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9200731 2023.11.16 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9200733 2023.11.16 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9200730 2023.11.16 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9200729 2023.11.16 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9200728 2023.11.12 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9200727 2023.11.12 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 9200726 2023.11.12 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9200725 2023.11.12 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 9200724 2023.11.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9200723 2023.11.12 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 9200721 2023.11.12 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9200720 2023.11.12 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9200718 2023.11.12 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9200719 2023.11.12 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9200722 2023.11.12 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 9200716 2023.11.12 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9200717 2023.11.12 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9200714 2023.11.12 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 7 9200715 2023.11.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9200713 2023.11.12 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 9200711 2023.11.12 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9200712 2023.11.12 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9200709 2023.11.12 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9200710 2023.11.12 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9200705 2023.11.12 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9200704 2023.11.12 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9200707 2023.11.12 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 9200706 2023.11.12 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9200702 2023.11.12 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9200703 2023.11.12 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9200697 2023.11.12 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9200700 2023.11.12 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9200698 2023.11.12 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9200701 2023.11.12 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9200699 2023.11.12 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9200695 2023.11.12 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9200693 2023.11.12 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9200696 2023.11.12 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9200692 2023.11.12 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9200694 2023.11.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9200689 2023.11.12 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 9200691 2023.11.12 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9200690 2023.11.12 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9200685 2023.11.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9200687 2023.11.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9200688 2023.11.12 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9200684 2023.11.12 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9200683 2023.11.12 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9200686 2023.11.12 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9200682 2023.11.12 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9200679 2023.11.12 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9200678 2023.11.12 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9200681 2023.11.12 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9200680 2023.11.12 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9200677 2023.11.12 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9200676 2023.11.12 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9174746 2023.11.11 WM
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9175104 2023.11.11 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9173161 2023.11.11 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9173162 2023.11.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9173160 2023.11.11 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9172895 2023.11.11 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9173159 2023.11.11 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9173126 2023.11.11 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 9172855 2023.11.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9173122 2023.11.11 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9172858 2023.11.11 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9173111 2023.11.11 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9173120 2023.11.11 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9173119 2023.11.11 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9173110 2023.11.11 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9172850 2023.11.11 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9173121 2023.11.11 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9172847 2023.11.11 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9172848 2023.11.11 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9173109 2023.11.09 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9172839 2023.11.09 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9172838 2023.11.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9172835 2023.11.09 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9172833 2023.11.09 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9172832 2023.11.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9172834 2023.11.09 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9172831 2023.11.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9172846 2023.11.09 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9172830 2023.11.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9172829 2023.11.09 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9173100 2023.11.09 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9172845 2023.11.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9172827 2023.11.09 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9173108 2023.11.09 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9173106 2023.11.09 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9173105 2023.11.09 MP
pospolity kruk, Corvus corax 8 9172866 2023.11.09 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9173104 2023.11.09 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9172864 2023.11.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9172865 2023.11.09 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9172844 2023.11.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9173103 2023.11.09 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9172843 2023.11.09 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9172842 2023.11.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9172841 2023.11.09 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9172840 2023.11.09 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9173101 2023.11.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9173102 2023.11.09 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9173107 2023.11.09 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9172886 2023.11.09 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9172885 2023.11.09 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9173156 2023.11.08 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9173155 2023.11.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9173154 2023.11.08 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9173153 2023.11.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9173151 2023.11.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9173152 2023.11.08 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9172880 2023.11.08 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9172883 2023.11.08 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9172887 2023.11.08 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9173149 2023.11.08 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9173150 2023.11.08 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9173147 2023.11.08 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9173148 2023.11.08 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9173146 2023.11.08 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9173145 2023.11.08 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9173144 2023.11.08 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9173143 2023.11.08 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9173142 2023.11.08 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9173140 2023.11.06 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9173141 2023.11.05 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9173138 2023.11.05 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 27 9172872 2023.11.05 ŚK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9172870 2023.11.05 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9173137 2023.11.05 ŚK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9172869 2023.11.05 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 225 9173158 2023.11.05 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 9173136 2023.11.05 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9173135 2023.11.05 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9172871 2023.11.05 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9173134 2023.11.05 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9173133 2023.11.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9172867 2023.11.05 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9172909 2023.11.05 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9173132 2023.11.05 MP
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9151179 2023.11.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9151178 2023.11.02 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9151180 2023.11.02 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9151177 2023.11.01 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9151196 2023.11.01 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9151194 2023.11.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9151193 2023.11.01 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9151195 2023.11.01 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9151192 2023.11.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9151191 2023.11.01 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9151188 2023.11.01 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9151189 2023.11.01 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9151190 2023.11.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9151186 2023.11.01 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9151184 2023.11.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9151187 2023.11.01 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9151185 2023.11.01 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9151181 2023.11.01 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9151182 2023.11.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9151183 2023.11.01 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9151159 2023.11.01 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9151154 2023.11.01 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9151155 2023.11.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9151156 2023.11.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 9151158 2023.11.01 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9151160 2023.11.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9151153 2023.11.01 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9151157 2023.11.01 MP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9151152 2023.11.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9151150 2023.11.01 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9151151 2023.11.01 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9151147 2023.11.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9151146 2023.11.01 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9151145 2023.11.01 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9151148 2023.11.01 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9151149 2023.11.01 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9151173 2023.11.01 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9151171 2023.10.31 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9151172 2023.10.31 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9151168 2023.10.31 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9151174 2023.10.31 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9151169 2023.10.31 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9151166 2023.10.30 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9151167 2023.10.30 MB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9151163 2023.10.30 MB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9151162 2023.10.30 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9151176 2023.10.30 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9151164 2023.10.30 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9151165 2023.10.30 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9151161 2023.10.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9151143 2023.10.30 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9151144 2023.10.30 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9151141 2023.10.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9151142 2023.10.30 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9151138 2023.10.30 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9151140 2023.10.30 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 50 9151135 2023.10.30 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9151139 2023.10.30 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9151137 2023.10.30 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9151134 2023.10.30 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9151136 2023.10.30 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9151132 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 9151133 2023.10.30 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9151131 2023.10.30 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9151129 2023.10.30 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9151130 2023.10.30 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9133271 2023.10.29 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9133272 2023.10.29 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9133270 2023.10.29 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 9133268 2023.10.29 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9133288 2023.10.29 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9133284 2023.10.29 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9133283 2023.10.29 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9133286 2023.10.29 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9133282 2023.10.29 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9133287 2023.10.29 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9133279 2023.10.29 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9133280 2023.10.29 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9133281 2023.10.29 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 9133277 2023.10.29 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9133285 2023.10.29 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9133269 2023.10.29 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9133278 2023.10.29 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9133274 2023.10.29 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9133276 2023.10.29 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9133275 2023.10.29 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9133273 2023.10.29 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9133264 2023.10.29 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 9133265 2023.10.29 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9133266 2023.10.29 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9133263 2023.10.29 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9133260 2023.10.29 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9133262 2023.10.29 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9133258 2023.10.29 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9133259 2023.10.29 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9133267 2023.10.29 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9133256 2023.10.29 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 8 9133261 2023.10.29 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9133255 2023.10.29 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9133257 2023.10.29 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9133253 2023.10.29 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9133252 2023.10.29 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9133254 2023.10.29 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9133249 2023.10.29 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 15 9133251 2023.10.29 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9133250 2023.10.29 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9133246 2023.10.29 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9133245 2023.10.29 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9133248 2023.10.29 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9133244 2023.10.29 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9133243 2023.10.29 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9133242 2023.10.29 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9133241 2023.10.29 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9133240 2023.10.29 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9133238 2023.10.29 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9133237 2023.10.29 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9133239 2023.10.29 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9133236 2023.10.29 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9133247 2023.10.29 PM
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 9126406 2023.10.28 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9126405 2023.10.26 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9126403 2023.10.26 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9126404 2023.10.26 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9126402 2023.10.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9126401 2023.10.26 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9126399 2023.10.26 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9126400 2023.10.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9126394 2023.10.26 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9126392 2023.10.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9126387 2023.10.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9126388 2023.10.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9126385 2023.10.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9126382 2023.10.26 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9126379 2023.10.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9126378 2023.10.26 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9126396 2023.10.26 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9126397 2023.10.26 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9126398 2023.10.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9126395 2023.10.26 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9126390 2023.10.26 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9126393 2023.10.26 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9126386 2023.10.26 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9126391 2023.10.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9126389 2023.10.25 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9126384 2023.10.24 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9126381 2023.10.24 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9126383 2023.10.24 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9126380 2023.10.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9126375 2023.10.24 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9126377 2023.10.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9126376 2023.10.24 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9126372 2023.10.24 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9126371 2023.10.24 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9126370 2023.10.24 MP
pospolity sroka, Pica pica 5 9126369 2023.10.24 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9126368 2023.10.24 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9126374 2023.10.24 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9126367 2023.10.24 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9126366 2023.10.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9126365 2023.10.23 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9126364 2023.10.23 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9126362 2023.10.23 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9126363 2023.10.23 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9126361 2023.10.23 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9126360 2023.10.22 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9126359 2023.10.22 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9126358 2023.10.22 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9126356 2023.10.22 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9126357 2023.10.22 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9126355 2023.10.22 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9126354 2023.10.22 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9126352 2023.10.22 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9126353 2023.10.22 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9126350 2023.10.22 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9126349 2023.10.22 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9126351 2023.10.22 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9126348 2023.10.22 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9126345 2023.10.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9126347 2023.10.22 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 9126344 2023.10.22 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9126343 2023.10.22 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9126341 2023.10.22 ŚL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9126337 2023.10.22 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 9126342 2023.10.22 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9126338 2023.10.22 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9126336 2023.10.22 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9126335 2023.10.22 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9126334 2023.10.22 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9126333 2023.10.22 ŚL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9126331 2023.10.22 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9126332 2023.10.22 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9126329 2023.10.22 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9126330 2023.10.22 ŚL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 9126328 2023.10.22 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9126327 2023.10.22 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9126326 2023.10.22 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9126325 2023.10.22 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 9126322 2023.10.22 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9126339 2023.10.22 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9126324 2023.10.22 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9126321 2023.10.22 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9126340 2023.10.22 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9126323 2023.10.22 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9126320 2023.10.22 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9126319 2023.10.22 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9126318 2023.10.22 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9126316 2023.10.22 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9126317 2023.10.22 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9126315 2023.10.21 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9126314 2023.10.21 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9126313 2023.10.21 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9126312 2023.10.21 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9126311 2023.10.21 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9104387 2023.10.21 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9104389 2023.10.21 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 23 9104388 2023.10.21 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9104386 2023.10.21 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9104385 2023.10.21 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9104384 2023.10.21 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9104382 2023.10.21 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 9104383 2023.10.21 PM
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica 1 9104381 2023.10.21 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 9104380 2023.10.17 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9104379 2023.10.17 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9104378 2023.10.17 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 9104377 2023.10.17 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9104374 2023.10.17 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9104373 2023.10.17 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9104369 2023.10.17 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9104372 2023.10.17 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9104362 2023.10.17 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9104368 2023.10.17 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9104367 2023.10.17 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 6 9104360 2023.10.17 MP
pospolity żuraw, Grus grus 11 9104364 2023.10.17 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9104365 2023.10.17 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9104349 2023.10.17 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9104351 2023.10.17 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 16 9104352 2023.10.17 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9104350 2023.10.17 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 9104344 2023.10.17 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9104345 2023.10.17 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9104366 2023.10.17 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9104371 2023.10.17 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 14 9104370 2023.10.17 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9104358 2023.10.17 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9104361 2023.10.17 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9104363 2023.10.17 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9104359 2023.10.17 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9104353 2023.10.17 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9104355 2023.10.17 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9104354 2023.10.17 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9104376 2023.10.17 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9104356 2023.10.17 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9104346 2023.10.17 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9104357 2023.10.17 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9104348 2023.10.17 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 65 9104347 2023.10.17 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 9087110 2023.10.15 MP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9087100 2023.10.15 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 9087107 2023.10.15 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9087109 2023.10.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9087123 2023.10.15 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9087099 2023.10.15 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9087101 2023.10.15 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9087122 2023.10.15 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9087115 2023.10.15 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9087126 2023.10.15 MP
pospolity sroka, Pica pica 7 9087118 2023.10.15 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9087083 2023.10.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9087082 2023.10.15 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9087080 2023.10.15 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9087081 2023.10.15 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9087079 2023.10.15 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9087077 2023.10.15 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9087084 2023.10.15 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9087075 2023.10.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9087078 2023.10.15 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9087070 2023.10.15 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9087073 2023.10.14 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9087074 2023.10.14 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9087072 2023.10.14 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9087071 2023.10.14 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9087076 2023.10.14 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9087069 2023.10.14 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9087104 2023.10.14 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9087121 2023.10.14 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9087125 2023.10.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9087102 2023.10.14 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9087114 2023.10.14 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9087098 2023.10.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9087097 2023.10.14 MP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9087119 2023.10.14 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9087116 2023.10.14 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9087112 2023.10.14 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9087105 2023.10.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9087117 2023.10.14 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9087108 2023.10.14 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9087090 2023.10.14 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9087087 2023.10.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9087106 2023.10.14 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9087124 2023.10.14 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9087103 2023.10.14 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9087127 2023.10.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9087096 2023.10.14 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9087095 2023.10.14 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9087094 2023.10.14 MP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9087120 2023.10.14 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9087113 2023.10.14 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9087093 2023.10.14 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 26 9087091 2023.10.14 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 9087111 2023.10.14 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9087088 2023.10.14 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9087089 2023.10.14 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9087086 2023.10.13 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9087085 2023.10.13 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9087067 2023.10.13 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9087064 2023.10.13 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9087063 2023.10.13 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9087061 2023.10.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9087068 2023.10.13 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9087062 2023.10.13 MP
pospolity sroka, Pica pica 6 9087066 2023.10.13 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9087056 2023.10.13 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9087055 2023.10.13 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9087065 2023.10.13 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9087057 2023.10.13 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9087059 2023.10.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9087058 2023.10.13 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9087054 2023.10.13 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9087053 2023.10.13 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9087060 2023.10.13 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9087052 2023.10.13 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9087051 2023.10.13 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9087050 2023.10.12 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9087048 2023.10.12 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9087049 2023.10.12 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9087047 2023.10.12 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9087044 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9087041 2023.10.12 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9087045 2023.10.12 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9087039 2023.10.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9087046 2023.10.10 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9087043 2023.10.10 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9087040 2023.10.10 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9087042 2023.10.10 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9087038 2023.10.10 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9087037 2023.10.10 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9062091 2023.10.09 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9062090 2023.10.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9062089 2023.10.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9062092 2023.10.09 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9062088 2023.10.09 MZ
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9058130 2023.10.08 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9058131 2023.10.08 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9058132 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 2 9057941 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 9057900 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 4 9057802 2023.10.08 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9057681 2023.10.08 PM
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 3 9057679 2023.10.08 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9057678 2023.10.08 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9057680 2023.10.08 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 9057677 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 9056532 2023.10.08 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9055544 2023.10.08 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9055542 2023.10.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9055546 2023.10.08 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9055540 2023.10.08 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9055541 2023.10.08 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9055547 2023.10.08 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9055543 2023.10.08 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9055545 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 9054983 2023.10.08 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9054986 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 9054985 2023.10.08 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9054981 2023.10.08 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9054984 2023.10.08 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9054982 2023.10.08 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 9053979 2023.10.08 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9053980 2023.10.08 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9053942 2023.10.08 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9053062 2023.10.07 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9053063 2023.10.07 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9053058 2023.10.07 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9053059 2023.10.07 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9053057 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 9053060 2023.10.07 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 9053061 2023.10.07 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9053056 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 9053055 2023.10.07 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9053054 2023.10.07 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9053051 2023.10.07 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9053052 2023.10.07 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 9053050 2023.10.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9053048 2023.10.07 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9053053 2023.10.07 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9053047 2023.10.07 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9053046 2023.10.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9053044 2023.10.07 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9053049 2023.10.07 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9053043 2023.10.07 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9053045 2023.10.07 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9053039 2023.10.07 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9053042 2023.10.07 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9053040 2023.10.07 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9053041 2023.10.07 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9053038 2023.10.07 PM