DRUŻYNA

Drużyna: Barbara Iliadis . Obserwator: Barbara Iliadis

Liczba gatunków: 237

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 617 4279 83 83 0 12 34 37
2 478 2541 112 98 1 23 32 42
3 454 1762 144 100 1 11 41 47
4 658 1814 197 153 2 33 68 50
5 790 1739 237 168 3 47 70 48
6 0 0 237 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8564879 2023.05.30 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8564875 2023.05.30 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8564874 2023.05.30 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8564876 2023.05.29 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8564872 2023.05.29 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8564877 2023.05.29 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8564869 2023.05.29 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8564870 2023.05.29 ŚK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8564871 2023.05.29 ŚK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8564867 2023.05.29 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8564868 2023.05.29 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8564866 2023.05.29 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8564865 2023.05.29 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8564864 2023.05.29 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8564847 2023.05.29 ŚK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8564845 2023.05.29 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8564846 2023.05.29 ŚK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8564844 2023.05.29 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8564843 2023.05.29 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8564841 2023.05.29 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8564842 2023.05.29 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8564840 2023.05.29 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8564838 2023.05.29 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8564837 2023.05.29 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8564836 2023.05.29 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8564835 2023.05.29 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8564834 2023.05.29 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8564833 2023.05.29 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8564831 2023.05.29 ŚK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8564832 2023.05.29 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8564895 2023.05.29 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8564893 2023.05.29 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8564894 2023.05.29 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8564891 2023.05.29 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8564892 2023.05.29 ŚK
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 8564890 2023.05.29 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8564889 2023.05.29 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 8564887 2023.05.29 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8564888 2023.05.28 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 1 8564886 2023.05.28 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8564885 2023.05.28 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8564882 2023.05.28 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8564884 2023.05.28 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8564881 2023.05.28 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8564883 2023.05.28 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8564880 2023.05.28 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8564862 2023.05.28 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8564861 2023.05.28 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 8564863 2023.05.28 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8564860 2023.05.28 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8564858 2023.05.28 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8564856 2023.05.28 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8564859 2023.05.28 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8564853 2023.05.28 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8564851 2023.05.28 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8564850 2023.05.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8564852 2023.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8564854 2023.05.28 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8564855 2023.05.28 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 8564848 2023.05.28 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 2 8564857 2023.05.27 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8564849 2023.05.27 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8564829 2023.05.27 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8564830 2023.05.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8564827 2023.05.27 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8564828 2023.05.27 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8564825 2023.05.27 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8564824 2023.05.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8564826 2023.05.27 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8564823 2023.05.27 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8564821 2023.05.27 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8564822 2023.05.27 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8564820 2023.05.27 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8564839 2023.05.27 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8564818 2023.05.27 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8564819 2023.05.27 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8564817 2023.05.27 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8564816 2023.05.27 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8564799 2023.05.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 27 8564798 2023.05.27 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8564797 2023.05.27 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8564796 2023.05.27 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8564795 2023.05.27 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8564793 2023.05.27 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8564794 2023.05.27 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8564792 2023.05.27 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564791 2023.05.27 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8564790 2023.05.27 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8564788 2023.05.27 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8564787 2023.05.27 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8564786 2023.05.27 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8564785 2023.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8564789 2023.05.27 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8564784 2023.05.27 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8564766 2023.05.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8564763 2023.05.27 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8564767 2023.05.27 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8564765 2023.05.27 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8564764 2023.05.27 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8564762 2023.05.27 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8564761 2023.05.27 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8564759 2023.05.27 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8564760 2023.05.27 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8564757 2023.05.27 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8564755 2023.05.27 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8564754 2023.05.27 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 8564756 2023.05.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8564758 2023.05.27 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8564753 2023.05.27 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8564752 2023.05.27 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8564814 2023.05.26 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8564812 2023.05.26 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8564813 2023.05.26 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8564811 2023.05.26 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8564807 2023.05.26 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 8564808 2023.05.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8564805 2023.05.26 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8564802 2023.05.26 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8564806 2023.05.26 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8564801 2023.05.26 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8564800 2023.05.26 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8564803 2023.05.26 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8564804 2023.05.26 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8564783 2023.05.26 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8564780 2023.05.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8564778 2023.05.26 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8564779 2023.05.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8564777 2023.05.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8564775 2023.05.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8564774 2023.05.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8564782 2023.05.26 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8564776 2023.05.26 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8564772 2023.05.26 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 8564773 2023.05.26 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8564771 2023.05.26 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8564770 2023.05.26 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8564769 2023.05.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8564781 2023.05.26 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8564768 2023.05.26 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8564748 2023.05.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8564747 2023.05.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8564746 2023.05.26 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8564749 2023.05.26 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8564744 2023.05.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8564745 2023.05.26 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8564742 2023.05.26 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8564740 2023.05.26 ŚK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8564741 2023.05.26 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8564738 2023.05.26 ŚK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8564734 2023.05.25 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8564733 2023.05.25 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8564732 2023.05.25 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8564727 2023.05.25 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 8564723 2023.05.25 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8564725 2023.05.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8564743 2023.05.25 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8564751 2023.05.25 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8564750 2023.05.25 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8564737 2023.05.25 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8564739 2023.05.25 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8564736 2023.05.25 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8564735 2023.05.25 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8564728 2023.05.25 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8564730 2023.05.25 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8564729 2023.05.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8564731 2023.05.25 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 8564726 2023.05.25 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8564720 2023.05.25 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8564722 2023.05.25 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8564724 2023.05.25 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8564721 2023.05.25 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8528206 2023.05.24 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8528211 2023.05.24 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8528207 2023.05.23 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8528204 2023.05.23 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8528205 2023.05.23 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8528203 2023.05.23 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8528202 2023.05.23 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8528201 2023.05.23 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8528200 2023.05.23 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8528198 2023.05.23 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8528199 2023.05.23 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8528197 2023.05.23 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8528196 2023.05.23 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8528195 2023.05.23 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8528192 2023.05.23 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8528193 2023.05.23 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8528194 2023.05.23 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8528191 2023.05.23 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8528189 2023.05.23 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8528208 2023.05.23 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 8528209 2023.05.23 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8528210 2023.05.23 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8528213 2023.05.23 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8528214 2023.05.23 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8528215 2023.05.23 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8528216 2023.05.23 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8528217 2023.05.23 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8528218 2023.05.23 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8528219 2023.05.23 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8528220 2023.05.23 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8528221 2023.05.23 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8528222 2023.05.23 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8528223 2023.05.23 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8528224 2023.05.23 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8528225 2023.05.23 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8528226 2023.05.23 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8528227 2023.05.23 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8528228 2023.05.23 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8528229 2023.05.23 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8528230 2023.05.23 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8528231 2023.05.23 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8528232 2023.05.23 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8528233 2023.05.23 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8528234 2023.05.23 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8528235 2023.05.23 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8528236 2023.05.23 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8528237 2023.05.23 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8528238 2023.05.23 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8528239 2023.05.23 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8528240 2023.05.23 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8528241 2023.05.23 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8528242 2023.05.23 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8528243 2023.05.23 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8528188 2023.05.22 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8528190 2023.05.22 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8528186 2023.05.22 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8528185 2023.05.22 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8528184 2023.05.22 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8528183 2023.05.22 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8528187 2023.05.22 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8528182 2023.05.22 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8528181 2023.05.22 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8509090 2023.05.21 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8508746 2023.05.21 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8508753 2023.05.21 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8508742 2023.05.21 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8508745 2023.05.21 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 8508734 2023.05.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8508755 2023.05.21 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8508751 2023.05.21 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8508727 2023.05.21 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8508749 2023.05.21 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8508731 2023.05.21 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8508724 2023.05.21 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8508726 2023.05.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8508740 2023.05.21 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8508722 2023.05.21 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8508720 2023.05.21 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8508729 2023.05.21 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8508718 2023.05.21 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8508758 2023.05.21 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8508716 2023.05.21 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8508719 2023.05.21 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 5 8508717 2023.05.21 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8508714 2023.05.21 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 8508712 2023.05.21 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8508715 2023.05.21 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8508711 2023.05.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8508713 2023.05.21 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8508708 2023.05.21 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8508710 2023.05.21 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8508707 2023.05.20 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8508709 2023.05.20 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8508705 2023.05.20 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8508706 2023.05.20 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8508704 2023.05.20 MP
rzadki derkacz, Crex crex 2 8508703 2023.05.20 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8508701 2023.05.20 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8508702 2023.05.20 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8508699 2023.05.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8508698 2023.05.20 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8508695 2023.05.20 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8508700 2023.05.20 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8508696 2023.05.20 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8508694 2023.05.20 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8508693 2023.05.20 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8508692 2023.05.20 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8508691 2023.05.20 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8508697 2023.05.20 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8508690 2023.05.20 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8508688 2023.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8508689 2023.05.20 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8508687 2023.05.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8508685 2023.05.20 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8508686 2023.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8508684 2023.05.20 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8508683 2023.05.20 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8508682 2023.05.20 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8508681 2023.05.20 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8508678 2023.05.20 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8508679 2023.05.20 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8508675 2023.05.20 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8508677 2023.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8508673 2023.05.20 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8508674 2023.05.18 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8508676 2023.05.18 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8508672 2023.05.18 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8508671 2023.05.18 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8508670 2023.05.18 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8508668 2023.05.18 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8508669 2023.05.18 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 8508665 2023.05.18 MP
pospolity kruk, Corvus corax 14 8508667 2023.05.18 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8508666 2023.05.18 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8508664 2023.05.18 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8508662 2023.05.18 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8508659 2023.05.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8508658 2023.05.18 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8508663 2023.05.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8508660 2023.05.18 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8508657 2023.05.18 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8508754 2023.05.18 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8508656 2023.05.18 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8508655 2023.05.18 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8508653 2023.05.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8508654 2023.05.18 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8508652 2023.05.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8508651 2023.05.18 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8508650 2023.05.18 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8508649 2023.05.18 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8508648 2023.05.18 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8508647 2023.05.18 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8508646 2023.05.18 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8508644 2023.05.18 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8508641 2023.05.18 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 8508643 2023.05.18 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8508640 2023.05.18 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8508639 2023.05.18 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8508638 2023.05.18 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8508637 2023.05.18 MP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8480142 2023.05.17 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8478218 2023.05.16 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8478215 2023.05.16 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8478212 2023.05.16 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8478210 2023.05.16 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8478209 2023.05.16 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8478202 2023.05.16 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8478204 2023.05.16 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8478203 2023.05.16 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8478197 2023.05.16 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8478205 2023.05.16 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8478196 2023.05.16 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8478198 2023.05.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8478195 2023.05.16 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8478194 2023.05.16 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8478220 2023.05.16 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8478222 2023.05.16 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8478223 2023.05.16 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8478219 2023.05.16 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8478214 2023.05.16 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8478217 2023.05.16 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 8478221 2023.05.16 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8478216 2023.05.16 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8478213 2023.05.16 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8478211 2023.05.16 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8478207 2023.05.16 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8478208 2023.05.16 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8478201 2023.05.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8478206 2023.05.16 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8478200 2023.05.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8478199 2023.05.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8478193 2023.05.16 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8478192 2023.05.16 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8478191 2023.05.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8478190 2023.05.16 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8478188 2023.05.16 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8478225 2023.05.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8478189 2023.05.16 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 8478187 2023.05.16 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8478185 2023.05.16 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 8478224 2023.05.16 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8478186 2023.05.16 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8478182 2023.05.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8478183 2023.05.16 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8478184 2023.05.16 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8478181 2023.05.16 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8478180 2023.05.16 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8468581 2023.05.15 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8468582 2023.05.15 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8468583 2023.05.15 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8468578 2023.05.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8468580 2023.05.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8468584 2023.05.15 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8468579 2023.05.15 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8468574 2023.05.15 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8468568 2023.05.15 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8468573 2023.05.15 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8468566 2023.05.15 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8468567 2023.05.15 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8468577 2023.05.15 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 13 8468576 2023.05.15 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8468571 2023.05.15 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8468572 2023.05.15 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8468565 2023.05.15 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8468570 2023.05.15 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8468575 2023.05.15 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8468563 2023.05.15 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8468564 2023.05.15 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8468562 2023.05.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8468569 2023.05.15 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8468561 2023.05.15 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8468559 2023.05.15 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8468586 2023.05.15 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8468556 2023.05.15 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8468557 2023.05.15 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8468558 2023.05.15 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8468554 2023.05.15 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8468550 2023.05.15 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8468553 2023.05.15 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8468551 2023.05.15 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8468548 2023.05.15 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8468555 2023.05.15 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8468547 2023.05.15 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8468546 2023.05.15 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8468552 2023.05.15 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8468549 2023.05.15 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8467771 2023.05.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8467770 2023.05.14 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8467769 2023.05.14 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 8467767 2023.05.14 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8467768 2023.05.14 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8467765 2023.05.14 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8467763 2023.05.14 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8467766 2023.05.14 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8467764 2023.05.14 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8467772 2023.05.14 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 4 8467758 2023.05.14 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8467759 2023.05.14 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 8467757 2023.05.14 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 8467756 2023.05.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8467762 2023.05.14 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8467754 2023.05.14 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8467761 2023.05.14 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8467760 2023.05.14 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 12 8467755 2023.05.14 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8450063 2023.05.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8450061 2023.05.13 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8450062 2023.05.13 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8450060 2023.05.13 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 8450059 2023.05.13 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8450058 2023.05.13 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8450057 2023.05.13 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8450079 2023.05.13 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8450078 2023.05.13 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8450077 2023.05.13 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8450076 2023.05.13 MP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 8450075 2023.05.13 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8450073 2023.05.13 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8450074 2023.05.13 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8450072 2023.05.13 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8450071 2023.05.13 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8450070 2023.05.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8450069 2023.05.13 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8450068 2023.05.13 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 8450067 2023.05.13 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8450065 2023.05.13 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8450066 2023.05.13 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8450064 2023.05.13 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8450080 2023.05.13 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8450056 2023.05.13 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8450055 2023.05.13 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8450053 2023.05.13 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8450054 2023.05.13 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8450052 2023.05.13 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8450051 2023.05.13 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8450050 2023.05.13 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8450049 2023.05.13 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8450048 2023.05.13 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8450047 2023.05.13 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8450046 2023.05.13 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 8450045 2023.05.13 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8450042 2023.05.13 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8450043 2023.05.13 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8450044 2023.05.13 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8430848 2023.05.11 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8430845 2023.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8430843 2023.05.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8430846 2023.05.11 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8430842 2023.05.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8430849 2023.05.11 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 8430840 2023.05.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8430841 2023.05.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8430844 2023.05.11 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8430839 2023.05.11 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8430838 2023.05.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8430837 2023.05.10 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8430835 2023.05.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8430834 2023.05.10 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8430836 2023.05.10 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8480141 2023.05.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8417816 2023.05.10 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8417822 2023.05.10 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8417819 2023.05.10 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8417813 2023.05.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8417820 2023.05.10 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8417811 2023.05.10 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8417812 2023.05.10 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8417809 2023.05.10 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8417808 2023.05.10 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8417810 2023.05.10 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8417804 2023.05.10 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8417807 2023.05.10 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 8417805 2023.05.10 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8417803 2023.05.10 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8417806 2023.05.10 MP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8417798 2023.05.10 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8417801 2023.05.10 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8417799 2023.05.10 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8417800 2023.05.10 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8417797 2023.05.10 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8417796 2023.05.10 MP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8417794 2023.05.10 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8417802 2023.05.10 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8417795 2023.05.10 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8417793 2023.05.09 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8417791 2023.05.09 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8417792 2023.05.09 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8417835 2023.05.09 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8417833 2023.05.09 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8417834 2023.05.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8417832 2023.05.09 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8417830 2023.05.09 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8417836 2023.05.09 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8417827 2023.05.09 MP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8417828 2023.05.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8417829 2023.05.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8417824 2023.05.09 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8417831 2023.05.09 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8417823 2023.05.09 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8417817 2023.05.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8417818 2023.05.09 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8417815 2023.05.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8417814 2023.05.09 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8417788 2023.05.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8417790 2023.05.09 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8417786 2023.05.09 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8417787 2023.05.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8417782 2023.05.09 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8417784 2023.05.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8417789 2023.05.09 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8417783 2023.05.09 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8417781 2023.05.09 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8417780 2023.05.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8417785 2023.05.09 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8417778 2023.05.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8417776 2023.05.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8417775 2023.05.09 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8417777 2023.05.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8417779 2023.05.08 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8417774 2023.05.08 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8417773 2023.05.08 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8417771 2023.05.08 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8417768 2023.05.08 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8417769 2023.05.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8417772 2023.05.08 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8417770 2023.05.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8417767 2023.05.08 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8417766 2023.05.08 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8417765 2023.05.08 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8417764 2023.05.08 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8417763 2023.05.08 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8417761 2023.05.08 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8417762 2023.05.08 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8417760 2023.05.08 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 23 8417759 2023.05.08 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8405539 2023.05.07 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8405540 2023.05.07 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 8405538 2023.05.07 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8405541 2023.05.07 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8405535 2023.05.07 ŚK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 8405536 2023.05.07 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 8405584 2023.05.07 ŚK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8405534 2023.05.07 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8405537 2023.05.07 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 8405533 2023.05.07 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 8405551 2023.05.07 ŚK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8405552 2023.05.07 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8405553 2023.05.07 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8405555 2023.05.07 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8405586 2023.05.07 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8405550 2023.05.07 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8405549 2023.05.07 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8405547 2023.05.07 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8405548 2023.05.07 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8405545 2023.05.07 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8405590 2023.05.07 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8405544 2023.05.07 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8405543 2023.05.07 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8405588 2023.05.07 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8405546 2023.05.07 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8405542 2023.05.07 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8405581 2023.05.07 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8405568 2023.05.07 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8405569 2023.05.07 ŚK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8405564 2023.05.07 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8405562 2023.05.07 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8405566 2023.05.07 ŚK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8405561 2023.05.07 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8405565 2023.05.07 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8405560 2023.05.07 ŚK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8405559 2023.05.07 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8405558 2023.05.07 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8405563 2023.05.07 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8405574 2023.05.07 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8405556 2023.05.07 ŚK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8405557 2023.05.07 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8405554 2023.05.07 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8405585 2023.05.07 ŚK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8405587 2023.05.07 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8405579 2023.05.07 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8405576 2023.05.07 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8405578 2023.05.07 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 8405577 2023.05.07 ŚK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 8405575 2023.05.07 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8405572 2023.05.07 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8405573 2023.05.07 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8405583 2023.05.07 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8405570 2023.05.07 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8405582 2023.05.07 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 8405571 2023.05.07 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8405580 2023.05.07 ŚK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8405567 2023.05.07 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8405589 2023.05.07 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8391479 2023.05.06 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8391480 2023.05.06 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8391478 2023.05.06 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8391477 2023.05.06 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8391476 2023.05.06 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8391495 2023.05.06 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8391494 2023.05.06 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8391492 2023.05.06 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8391490 2023.05.06 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8391493 2023.05.05 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8391491 2023.05.05 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8391489 2023.05.05 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8391488 2023.05.05 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8391487 2023.05.05 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8391486 2023.05.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8391483 2023.05.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8391485 2023.05.05 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8391484 2023.05.05 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8391481 2023.05.05 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8391482 2023.05.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8391512 2023.05.05 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8391511 2023.05.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8391510 2023.05.05 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8391509 2023.05.05 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8391507 2023.05.05 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8391508 2023.05.05 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8391506 2023.05.05 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8391504 2023.05.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8391505 2023.05.05 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8391502 2023.05.05 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8391503 2023.05.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8391501 2023.05.05 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8391500 2023.05.04 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8391499 2023.05.04 MP
pospolity kruk, Corvus corax 8 8391498 2023.05.04 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8391497 2023.05.04 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8391473 2023.05.04 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8391474 2023.05.04 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8391472 2023.05.04 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8391470 2023.05.04 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8391471 2023.05.04 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8391469 2023.05.04 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8391467 2023.05.04 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8391468 2023.05.04 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8391465 2023.05.04 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 8391463 2023.05.04 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 8391464 2023.05.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8391466 2023.05.04 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8391462 2023.05.04 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8391461 2023.05.04 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8391475 2023.05.04 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 2 8391460 2023.05.04 MP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 8430847 2023.05.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8371770 2023.05.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8371768 2023.05.03 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8371767 2023.05.03 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8371766 2023.05.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8371765 2023.05.03 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 18 8371762 2023.05.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8371764 2023.05.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8371760 2023.05.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8371763 2023.05.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8371761 2023.05.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8371758 2023.05.03 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8371757 2023.05.03 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8371755 2023.05.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8371756 2023.05.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8371752 2023.05.03 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8371753 2023.05.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8371754 2023.05.03 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8371751 2023.05.03 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8371750 2023.05.03 ŚL
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 8371759 2023.05.03 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8371748 2023.05.03 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8371749 2023.05.03 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 8371769 2023.05.03 ŚL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8371747 2023.05.03 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8371746 2023.05.02 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8371745 2023.05.02 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8371744 2023.05.02 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8347897 2023.05.01 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8347895 2023.05.01 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8347899 2023.05.01 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8347898 2023.05.01 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 8347896 2023.05.01 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 8346389 2023.05.01 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8346383 2023.05.01 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8346381 2023.05.01 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 8346380 2023.05.01 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 8346370 2023.05.01 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8346368 2023.05.01 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8346369 2023.05.01 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8346365 2023.05.01 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8346348 2023.05.01 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8346346 2023.05.01 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8346345 2023.05.01 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8346344 2023.05.01 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8346342 2023.05.01 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8346409 2023.05.01 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8346407 2023.05.01 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8346406 2023.05.01 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8346405 2023.05.01 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8346403 2023.05.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8346400 2023.05.01 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8346398 2023.05.01 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8346396 2023.05.01 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8346395 2023.05.01 PL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8346392 2023.05.01 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8346393 2023.05.01 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8346387 2023.05.01 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8346385 2023.05.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8346379 2023.05.01 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8346374 2023.05.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8346371 2023.05.01 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 8346424 2023.05.01 PL
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8346425 2023.05.01 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8346423 2023.05.01 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8346422 2023.05.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8346421 2023.05.01 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8346420 2023.05.01 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8346419 2023.05.01 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8346418 2023.05.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8346417 2023.05.01 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8346415 2023.05.01 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8346414 2023.05.01 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8346413 2023.05.01 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8346411 2023.05.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8346412 2023.05.01 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8346410 2023.05.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8346408 2023.05.01 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8346404 2023.05.01 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8346402 2023.05.01 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8346401 2023.05.01 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8346399 2023.05.01 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 8346397 2023.05.01 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8346394 2023.05.01 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8346391 2023.05.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8346390 2023.05.01 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8346386 2023.05.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8346382 2023.05.01 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8346378 2023.05.01 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8346373 2023.05.01 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8346372 2023.05.01 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8346367 2023.05.01 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8346366 2023.05.01 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8346347 2023.05.01 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8346341 2023.05.01 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 4 8346337 2023.05.01 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8346331 2023.05.01 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8346338 2023.05.01 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8346333 2023.05.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8346334 2023.05.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8346329 2023.05.01 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8346321 2023.05.01 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8346322 2023.05.01 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8346320 2023.05.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8346312 2023.05.01 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8346317 2023.05.01 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8346315 2023.05.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8346340 2023.05.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8346339 2023.05.01 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8346343 2023.05.01 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8346336 2023.05.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8346332 2023.05.01 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8346328 2023.05.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8346335 2023.05.01 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8346323 2023.04.30 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8346469 2023.04.30 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8346318 2023.04.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8346324 2023.04.30 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8346319 2023.04.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8346316 2023.04.30 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8346313 2023.04.30 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8346314 2023.04.30 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8346308 2023.04.30 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8346307 2023.04.30 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8346306 2023.04.30 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8346305 2023.04.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8346310 2023.04.30 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8346303 2023.04.30 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8346309 2023.04.30 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8346304 2023.04.30 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8346301 2023.04.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8346300 2023.04.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8346299 2023.04.30 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8346302 2023.04.30 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8346296 2023.04.30 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8346298 2023.04.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8346297 2023.04.30 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8346466 2023.04.30 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8346293 2023.04.30 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8346292 2023.04.30 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8346287 2023.04.30 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8346291 2023.04.30 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8346290 2023.04.30 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8346294 2023.04.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8346286 2023.04.30 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8346295 2023.04.30 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 2 8346281 2023.04.30 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8346282 2023.04.29 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8346289 2023.04.29 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8346283 2023.04.29 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8346280 2023.04.29 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8346284 2023.04.29 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8346285 2023.04.29 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8346288 2023.04.29 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8347979 2023.04.29 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8346659 2023.04.29 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8346657 2023.04.29 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8347976 2023.04.29 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8346656 2023.04.29 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8347978 2023.04.29 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8346653 2023.04.29 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8347975 2023.04.29 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8347977 2023.04.29 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8346631 2023.04.29 PL
pospolity żuraw, Grus grus 5 8346630 2023.04.29 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8346652 2023.04.29 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8346628 2023.04.29 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8346651 2023.04.29 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8346655 2023.04.29 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8319302 2023.04.29 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8319299 2023.04.29 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8319297 2023.04.29 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8319300 2023.04.29 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8319301 2023.04.29 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8319296 2023.04.29 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8319295 2023.04.29 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8319298 2023.04.29 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8319294 2023.04.29 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8319292 2023.04.29 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8319293 2023.04.29 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8319290 2023.04.29 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8319288 2023.04.29 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8319287 2023.04.29 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8319291 2023.04.29 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8319284 2023.04.29 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8319283 2023.04.29 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 8319281 2023.04.29 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 8319289 2023.04.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8319282 2023.04.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8319286 2023.04.28 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8319280 2023.04.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8319285 2023.04.28 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8319279 2023.04.28 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8319278 2023.04.28 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8319277 2023.04.28 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8319276 2023.04.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8310010 2023.04.27 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8310009 2023.04.27 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8310012 2023.04.27 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8310046 2023.04.27 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8310007 2023.04.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8310011 2023.04.27 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8310043 2023.04.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8310005 2023.04.27 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8310042 2023.04.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8310006 2023.04.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8310004 2023.04.27 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8310013 2023.04.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8310008 2023.04.27 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8310003 2023.04.27 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8310038 2023.04.27 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8309985 2023.04.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8309992 2023.04.27 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8309991 2023.04.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8309990 2023.04.26 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 8309978 2023.04.26 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8310526 2023.04.26 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8309981 2023.04.26 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8309984 2023.04.26 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8309976 2023.04.26 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8309980 2023.04.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8309986 2023.04.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 6 8309995 2023.04.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8309977 2023.04.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8309989 2023.04.24 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8309979 2023.04.24 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8310524 2023.04.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8310036 2023.04.24 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8309972 2023.04.24 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8309974 2023.04.24 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8310044 2023.04.24 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8309969 2023.04.23 ŚK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8309971 2023.04.23 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8310516 2023.04.23 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 8310021 2023.04.23 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 8310023 2023.04.23 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8310049 2023.04.23 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8309973 2023.04.23 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8309975 2023.04.23 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8310040 2023.04.23 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8310029 2023.04.23 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8310045 2023.04.23 ŚK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 8309983 2023.04.23 ŚK
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 8310033 2023.04.23 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8310034 2023.04.23 ŚK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8309997 2023.04.23 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8309987 2023.04.23 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8310032 2023.04.23 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8309988 2023.04.23 ŚK