DRUŻYNA

Drużyna: Matka szpaków. Obserwator: Monika Turczyńska

Liczba gatunków: 219

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 63 1084 47 47 0 6 11 30
2 216 4765 92 86 1 25 26 34
3 235 9401 133 97 1 14 39 43
4 230 798 182 114 1 34 42 37
5 228 513 219 116 1 30 51 34
6 0 0 219 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8462423 2023.05.14 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8462421 2023.05.14 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8462425 2023.05.14 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8462420 2023.05.14 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 8462422 2023.05.14 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8462424 2023.05.14 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8462419 2023.05.14 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8462418 2023.05.14 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8462417 2023.05.14 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8462416 2023.05.14 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8458954 2023.05.14 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 8458956 2023.05.14 PL
pospolity łyska, Fulica atra 3 8458953 2023.05.14 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8458951 2023.05.14 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8458955 2023.05.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8458952 2023.05.14 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8458950 2023.05.14 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8456914 2023.05.14 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8456913 2023.05.14 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8455627 2023.05.14 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8455639 2023.05.14 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8455623 2023.05.14 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8455622 2023.05.14 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8455624 2023.05.14 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8455618 2023.05.14 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8455636 2023.05.14 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8455617 2023.05.14 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8455615 2023.05.14 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8455616 2023.05.14 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8455612 2023.05.14 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8455611 2023.05.14 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8455609 2023.05.14 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8455610 2023.05.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8455614 2023.05.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8455608 2023.05.14 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8455632 2023.05.14 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8455634 2023.05.14 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8455638 2023.05.14 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8455631 2023.05.14 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8455629 2023.05.14 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8455628 2023.05.14 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8455630 2023.05.14 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 2 8455626 2023.05.14 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8455633 2023.05.14 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8455621 2023.05.14 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8455619 2023.05.14 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8455620 2023.05.14 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8455625 2023.05.14 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8455635 2023.05.14 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8455613 2023.05.14 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8455637 2023.05.14 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 8455603 2023.05.14 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8455604 2023.05.14 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8455605 2023.05.14 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8455601 2023.05.14 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8455602 2023.05.14 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8455606 2023.05.14 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8455599 2023.05.14 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8455600 2023.05.14 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8455598 2023.05.14 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8455597 2023.05.14 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8455596 2023.05.14 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8455607 2023.05.14 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8455595 2023.05.13 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8455593 2023.05.13 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8455594 2023.05.13 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8455592 2023.05.13 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8440929 2023.05.13 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8440934 2023.05.13 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8440936 2023.05.13 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8440928 2023.05.13 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8440933 2023.05.13 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8440927 2023.05.13 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8440931 2023.05.13 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8440925 2023.05.13 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8440935 2023.05.13 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8440926 2023.05.13 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8440924 2023.05.13 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8440930 2023.05.13 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 8440932 2023.05.13 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8440923 2023.05.13 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8440911 2023.05.13 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8440922 2023.05.13 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 8440918 2023.05.13 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8440921 2023.05.13 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8440909 2023.05.13 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 8440916 2023.05.13 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8440915 2023.05.13 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8440908 2023.05.13 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8440913 2023.05.13 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8440920 2023.05.13 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8440919 2023.05.13 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8440907 2023.05.13 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8440914 2023.05.13 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8440912 2023.05.13 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8440910 2023.05.13 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8440917 2023.05.13 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8435085 2023.05.12 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8432582 2023.05.12 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8432581 2023.05.12 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8432580 2023.05.12 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8432579 2023.05.12 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8432578 2023.05.12 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8432577 2023.05.12 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8432576 2023.05.12 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8432575 2023.05.12 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8432574 2023.05.12 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8431215 2023.05.12 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8431211 2023.05.12 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8431207 2023.05.12 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8431210 2023.05.12 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8431208 2023.05.12 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8431206 2023.05.12 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8431213 2023.05.12 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8431205 2023.05.12 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8431214 2023.05.12 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8431204 2023.05.12 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 20 8431212 2023.05.12 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8431209 2023.05.12 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8393029 2023.05.06 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8393028 2023.05.06 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8393026 2023.05.06 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8393025 2023.05.06 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8393024 2023.05.06 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 8393023 2023.05.06 ŁD
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8392560 2023.05.06 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8391884 2023.05.06 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8390408 2023.05.06 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8390404 2023.05.06 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8390410 2023.05.06 WP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8390409 2023.05.06 WP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8390405 2023.05.06 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8390407 2023.05.06 WP
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 8390406 2023.05.06 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8390401 2023.05.06 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8390400 2023.05.06 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8390402 2023.05.06 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8390399 2023.05.06 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8390398 2023.05.06 WP
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 8388378 2023.05.06 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8388380 2023.05.06 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8388377 2023.05.06 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 8388376 2023.05.06 ŁD
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 8388375 2023.05.06 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8388374 2023.05.06 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8388379 2023.05.06 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8388373 2023.05.06 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8388372 2023.05.06 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8388370 2023.05.06 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8388371 2023.05.06 ŁD
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8388369 2023.05.06 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8388368 2023.05.06 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8388367 2023.05.06 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8388366 2023.05.06 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8388364 2023.05.06 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8388362 2023.05.06 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8388365 2023.05.06 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8388363 2023.05.06 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8388361 2023.05.06 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8388360 2023.05.06 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8388359 2023.05.06 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8384946 2023.05.05 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8384944 2023.05.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8384945 2023.05.05 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8384941 2023.05.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 8384942 2023.05.05 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8384943 2023.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 8384940 2023.05.05 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8384947 2023.05.05 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8384939 2023.05.05 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8384937 2023.05.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8384938 2023.05.05 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 8384935 2023.05.05 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8384933 2023.05.05 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8384936 2023.05.05 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8384934 2023.05.05 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8384931 2023.05.05 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8384932 2023.05.05 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8384930 2023.05.05 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8384926 2023.05.05 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8384928 2023.05.05 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8384929 2023.05.05 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8384927 2023.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8384924 2023.05.05 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 8384925 2023.05.05 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8384922 2023.05.05 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8384921 2023.05.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8384923 2023.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8384920 2023.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8384918 2023.05.05 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8384917 2023.05.05 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8384919 2023.05.03 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8384916 2023.05.03 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8384915 2023.05.03 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8365006 2023.05.03 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8365004 2023.05.03 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 21 8365002 2023.05.03 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8365005 2023.05.03 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8365001 2023.05.03 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 8365003 2023.05.03 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8365000 2023.05.03 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8364996 2023.05.03 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8364997 2023.05.03 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8364998 2023.05.03 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8364995 2023.05.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 8364999 2023.05.03 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8351254 2023.05.02 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8342228 2023.05.01 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8342234 2023.05.01 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8342235 2023.05.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 8342236 2023.05.01 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 8342233 2023.05.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8342232 2023.05.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8342225 2023.05.01 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8342223 2023.05.01 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8342224 2023.05.01 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8342229 2023.05.01 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8342222 2023.05.01 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8342226 2023.05.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8342227 2023.05.01 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8342218 2023.05.01 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8342219 2023.05.01 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8342217 2023.05.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8342220 2023.05.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8342221 2023.05.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8342216 2023.05.01 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8342215 2023.05.01 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8342214 2023.05.01 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8334894 2023.04.30 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8334893 2023.04.30 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 8334888 2023.04.30 MZ
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8334892 2023.04.30 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8334889 2023.04.30 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8334891 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8334890 2023.04.30 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8334883 2023.04.30 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8334882 2023.04.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8334884 2023.04.30 MZ
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8334878 2023.04.30 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8334877 2023.04.30 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 8334881 2023.04.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8334885 2023.04.30 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8334880 2023.04.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8334887 2023.04.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8334886 2023.04.30 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8334874 2023.04.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8334876 2023.04.30 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8334875 2023.04.30 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8334879 2023.04.30 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8334871 2023.04.30 MZ
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8293154 2023.04.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8293113 2023.04.24 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8293125 2023.04.24 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8293112 2023.04.24 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8293117 2023.04.24 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8293126 2023.04.24 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8293127 2023.04.24 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8293116 2023.04.24 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8293124 2023.04.24 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8293583 2023.04.24 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8293120 2023.04.24 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8293121 2023.04.24 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8293582 2023.04.24 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8293122 2023.04.24 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8293118 2023.04.24 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8293581 2023.04.24 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8293119 2023.04.24 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 8293128 2023.04.24 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8293123 2023.04.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8293115 2023.04.24 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8293114 2023.04.24 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8285797 2023.04.23 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8285799 2023.04.23 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 8285795 2023.04.23 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8285798 2023.04.23 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8285792 2023.04.23 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8285796 2023.04.23 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8285793 2023.04.23 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8285789 2023.04.23 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8285800 2023.04.23 PK
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8285794 2023.04.23 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8285791 2023.04.23 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8285790 2023.04.23 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8278868 2023.04.23 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8278869 2023.04.23 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8278867 2023.04.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8278885 2023.04.23 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8278881 2023.04.23 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8278878 2023.04.23 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8278883 2023.04.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8278884 2023.04.23 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8278877 2023.04.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8278880 2023.04.23 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8278882 2023.04.23 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8278876 2023.04.23 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8278875 2023.04.23 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8278872 2023.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8278874 2023.04.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8278873 2023.04.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8278879 2023.04.23 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 8278871 2023.04.23 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8278870 2023.04.23 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8270675 2023.04.22 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8269541 2023.04.22 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8269556 2023.04.22 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8269553 2023.04.22 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8269552 2023.04.22 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8269555 2023.04.22 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8269554 2023.04.22 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8269549 2023.04.22 PK
pospolity żuraw, Grus grus 110 8269550 2023.04.22 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8269551 2023.04.22 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 8269548 2023.04.22 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8269546 2023.04.22 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 8269558 2023.04.22 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8269547 2023.04.22 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8269545 2023.04.22 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8269544 2023.04.22 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 8269543 2023.04.22 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8269540 2023.04.22 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8269539 2023.04.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8269538 2023.04.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8269537 2023.04.22 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8269536 2023.04.22 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8269535 2023.04.22 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8269531 2023.04.22 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8269530 2023.04.22 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8269532 2023.04.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8269533 2023.04.22 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8269534 2023.04.22 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8269528 2023.04.22 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8269529 2023.04.22 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8269557 2023.04.22 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8269527 2023.04.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8269526 2023.04.22 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8263228 2023.04.21 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8263230 2023.04.21 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8263229 2023.04.21 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8263231 2023.04.21 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8259626 2023.04.21 PK
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8259625 2023.04.21 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8259623 2023.04.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8259627 2023.04.21 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8259622 2023.04.21 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8259624 2023.04.21 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8258222 2023.04.21 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8258223 2023.04.21 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8258221 2023.04.21 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8258220 2023.04.21 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8258219 2023.04.21 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8258218 2023.04.21 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8258217 2023.04.21 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8258216 2023.04.21 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8258215 2023.04.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8232576 2023.04.16 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 8232578 2023.04.16 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8232574 2023.04.16 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8232575 2023.04.16 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8232573 2023.04.16 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8232572 2023.04.16 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8232571 2023.04.16 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8232570 2023.04.16 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 15 8232577 2023.04.16 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8232569 2023.04.16 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8232568 2023.04.16 MB
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8232566 2023.04.16 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 4 8232565 2023.04.16 MB
rzadki alka, Alca torda 3 8232564 2023.04.16 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8232567 2023.04.16 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8232563 2023.04.16 MB
rzadki alka, Alca torda 1 8232562 2023.04.16 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8232561 2023.04.16 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8232558 2023.04.16 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8232556 2023.04.16 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8232560 2023.04.16 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8232559 2023.04.16 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 8232555 2023.04.16 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8232557 2023.04.16 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8232554 2023.04.16 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8177160 2023.04.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8176284 2023.04.10 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8176283 2023.04.10 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8176280 2023.04.10 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8176285 2023.04.10 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8176281 2023.04.10 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8176282 2023.04.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8176278 2023.04.10 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8176279 2023.04.10 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8176277 2023.04.10 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 8171151 2023.04.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8163182 2023.04.08 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 8163181 2023.04.08 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8163180 2023.04.08 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8163179 2023.04.08 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8156213 2023.04.07 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8156212 2023.04.07 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 8156211 2023.04.07 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8156210 2023.04.07 LB
pospolity żuraw, Grus grus 15 8156214 2023.04.07 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8156209 2023.04.07 LB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8156208 2023.04.07 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8156202 2023.04.07 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8156206 2023.04.07 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 8155322 2023.04.07 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8155326 2023.04.07 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8155320 2023.04.07 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8155371 2023.04.07 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8155314 2023.04.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8155315 2023.04.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 100 8155354 2023.04.07 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8155349 2023.04.07 LB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 8155348 2023.04.07 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 8155353 2023.04.07 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8155344 2023.04.07 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8155346 2023.04.07 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8155343 2023.04.07 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8155342 2023.04.07 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8155341 2023.04.07 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8155373 2023.04.07 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8155338 2023.04.07 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 8155337 2023.04.07 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8155336 2023.04.07 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8155335 2023.04.07 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8155334 2023.04.07 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8155333 2023.04.07 LB
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8149142 2023.04.05 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8149143 2023.04.05 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8149144 2023.04.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8149145 2023.04.05 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8149140 2023.04.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 8149139 2023.04.05 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8149141 2023.04.05 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 8149138 2023.04.05 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8128027 2023.04.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8128026 2023.04.02 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8128025 2023.04.02 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8128024 2023.04.02 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8128023 2023.04.02 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8128022 2023.04.02 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8128021 2023.04.02 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8128020 2023.04.02 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8128019 2023.04.02 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8128018 2023.04.02 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8128017 2023.04.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8128016 2023.04.02 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8128015 2023.04.02 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8128014 2023.04.02 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8128013 2023.04.02 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8126977 2023.04.01 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8126976 2023.04.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8126978 2023.04.01 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8126975 2023.04.01 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8126974 2023.04.01 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8126972 2023.04.01 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8126973 2023.04.01 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8126971 2023.04.01 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 2 8119699 2023.04.01 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8119701 2023.04.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8117700 2023.03.31 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8117699 2023.03.31 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8117698 2023.03.31 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8117697 2023.03.31 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8117696 2023.03.31 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8117695 2023.03.31 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8117694 2023.03.31 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8117693 2023.03.31 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8117692 2023.03.31 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8117691 2023.03.31 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8117690 2023.03.31 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8117689 2023.03.31 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8117688 2023.03.31 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8117687 2023.03.31 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8117686 2023.03.31 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8117685 2023.03.31 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8117684 2023.03.31 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8117683 2023.03.31 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8117682 2023.03.31 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8117681 2023.03.31 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8117680 2023.03.31 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8087789 2023.03.26 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8086526 2023.03.26 LS
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 12 8086527 2023.03.26 LS
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8086525 2023.03.26 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8083774 2023.03.26 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8083773 2023.03.26 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8083772 2023.03.26 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8083771 2023.03.26 LS
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8083769 2023.03.26 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8083770 2023.03.26 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8083768 2023.03.26 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8083767 2023.03.26 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8083766 2023.03.26 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8083765 2023.03.26 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8083764 2023.03.26 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8083763 2023.03.26 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 200 8078693 2023.03.25 LS
pospolity żuraw, Grus grus 4 8078694 2023.03.25 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 8078691 2023.03.25 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8078692 2023.03.25 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8078689 2023.03.25 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8078690 2023.03.25 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8078688 2023.03.25 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8077444 2023.03.25 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8077443 2023.03.25 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8077442 2023.03.25 LS
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8077446 2023.03.25 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8077441 2023.03.25 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8077445 2023.03.25 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8077440 2023.03.25 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 950 8077439 2023.03.25 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 95 8074068 2023.03.25 LS
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 570 8074019 2023.03.25 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8074021 2023.03.25 LS
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8074020 2023.03.25 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 8074017 2023.03.25 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8074016 2023.03.25 LS
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8074015 2023.03.25 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8074018 2023.03.25 LS
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8074013 2023.03.25 LS
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8074014 2023.03.25 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8074011 2023.03.25 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 21 8074012 2023.03.25 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8074009 2023.03.25 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8074010 2023.03.25 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8074008 2023.03.25 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8074007 2023.03.25 LS
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8074006 2023.03.25 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8073490 2023.03.25 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8073489 2023.03.25 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8073488 2023.03.25 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8073491 2023.03.25 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8073487 2023.03.25 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8073492 2023.03.25 LS
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 8073484 2023.03.25 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 8073485 2023.03.25 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8073483 2023.03.25 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8073481 2023.03.25 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8073482 2023.03.25 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 34 8073480 2023.03.25 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8073479 2023.03.25 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 8073486 2023.03.25 LS
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 40 8073476 2023.03.25 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 120 8073478 2023.03.25 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 150 8073477 2023.03.25 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 450 8073474 2023.03.25 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 8073475 2023.03.25 LS
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8070849 2023.03.24 LS
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8070851 2023.03.24 LS
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8070850 2023.03.24 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 9 8070848 2023.03.24 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8070847 2023.03.24 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8070845 2023.03.24 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8070844 2023.03.24 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8070846 2023.03.24 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8069764 2023.03.24 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8068992 2023.03.24 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8068915 2023.03.24 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8068913 2023.03.24 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8068914 2023.03.24 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8068912 2023.03.24 LS
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 8068910 2023.03.24 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 14 8068909 2023.03.24 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8068908 2023.03.24 LS
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 8068904 2023.03.24 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8068911 2023.03.24 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8068907 2023.03.24 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8068905 2023.03.24 LS
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8068902 2023.03.24 LS
pospolity kos, Turdus merula 4 8068906 2023.03.24 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8068903 2023.03.24 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 8068900 2023.03.24 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 8068901 2023.03.24 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8068899 2023.03.24 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8068898 2023.03.24 LS
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8068896 2023.03.24 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8068897 2023.03.24 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8067478 2023.03.24 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8067479 2023.03.24 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8067477 2023.03.24 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 62 8060193 2023.03.22 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8060200 2023.03.22 MZ
pospolity sroka, Pica pica 15 8060199 2023.03.22 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8060198 2023.03.22 MZ
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8060195 2023.03.22 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 3 8060196 2023.03.22 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8060203 2023.03.22 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8060197 2023.03.22 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8060194 2023.03.22 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8038879 2023.03.19 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 8038878 2023.03.19 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8036924 2023.03.19 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8036925 2023.03.19 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8036923 2023.03.19 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 19 8036922 2023.03.19 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 8036928 2023.03.19 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8036921 2023.03.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8036929 2023.03.19 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8036927 2023.03.19 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8036920 2023.03.19 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8036926 2023.03.19 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8036919 2023.03.19 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8036918 2023.03.19 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8036917 2023.03.19 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8036915 2023.03.19 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8036914 2023.03.19 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8036916 2023.03.19 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8035290 2023.03.19 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8035288 2023.03.19 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8035289 2023.03.19 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 8035284 2023.03.19 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8035287 2023.03.19 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 8035286 2023.03.19 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8035283 2023.03.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8035285 2023.03.19 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5500 8035282 2023.03.19 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 8035281 2023.03.19 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 14 8035279 2023.03.19 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8035280 2023.03.19 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8035277 2023.03.19 PL
pospolity bogatka, Parus major 5 8031280 2023.03.19 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8031279 2023.03.19 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8031278 2023.03.19 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 8031277 2023.03.19 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8031276 2023.03.19 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8031275 2023.03.19 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8031274 2023.03.19 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8031273 2023.03.19 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8031272 2023.03.19 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8031271 2023.03.19 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8031270 2023.03.19 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8031269 2023.03.19 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8031268 2023.03.19 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8031267 2023.03.19 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8031266 2023.03.19 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8031265 2023.03.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 8031264 2023.03.19 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8031263 2023.03.19 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8031262 2023.03.19 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8031261 2023.03.19 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 8031260 2023.03.19 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8031259 2023.03.19 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8031258 2023.03.19 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8031257 2023.03.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8031256 2023.03.19 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8024550 2023.03.18 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8024549 2023.03.18 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8024548 2023.03.18 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8024547 2023.03.18 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8024546 2023.03.18 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 8024545 2023.03.18 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8024544 2023.03.18 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8024543 2023.03.18 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8024542 2023.03.18 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8019616 2023.03.17 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8019617 2023.03.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8019614 2023.03.17 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8019613 2023.03.17 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8019615 2023.03.17 MZ
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7993869 2023.03.12 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7990908 2023.03.12 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 7990907 2023.03.12 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7990906 2023.03.12 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7990905 2023.03.12 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 21 7990904 2023.03.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 7990903 2023.03.12 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7990902 2023.03.12 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7990901 2023.03.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 7990900 2023.03.12 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7990899 2023.03.12 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7990898 2023.03.12 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7990897 2023.03.12 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 7990896 2023.03.12 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7990895 2023.03.12 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 7990894 2023.03.12 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 7990893 2023.03.12 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 7989643 2023.03.12 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7989645 2023.03.12 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7989642 2023.03.12 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7989644 2023.03.12 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7989641 2023.03.12 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7989640 2023.03.12 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7989179 2023.03.12 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7989177 2023.03.12 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 22 7989178 2023.03.12 PL
pospolity kos, Turdus merula 23 7989180 2023.03.12 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7989176 2023.03.12 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7989175 2023.03.12 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7955265 2023.03.04 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 20 7955264 2023.03.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7955261 2023.03.04 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 6 7955262 2023.03.04 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7955260 2023.03.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7955263 2023.03.04 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7935877 2023.02.26 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7935876 2023.02.26 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7935875 2023.02.26 PL
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 4 7935874 2023.02.26 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7931658 2023.02.26 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7931657 2023.02.26 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 7931656 2023.02.26 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7931655 2023.02.26 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 7931654 2023.02.26 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7931653 2023.02.26 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7931652 2023.02.26 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7931651 2023.02.26 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7931650 2023.02.26 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7931649 2023.02.26 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7931648 2023.02.26 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7931112 2023.02.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 7931113 2023.02.26 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 7931114 2023.02.26 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 7931110 2023.02.26 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7931111 2023.02.26 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7931108 2023.02.26 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7931109 2023.02.26 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7931107 2023.02.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 7931106 2023.02.26 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7931105 2023.02.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 7929819 2023.02.26 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7929818 2023.02.26 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7929815 2023.02.26 PL
pospolity kruk, Corvus corax 3 7929817 2023.02.26 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7929816 2023.02.26 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7928380 2023.02.25 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 7928378 2023.02.25 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7928379 2023.02.25 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 7928374 2023.02.25 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7928372 2023.02.25 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7928377 2023.02.25 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7928376 2023.02.25 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7928371 2023.02.25 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7928373 2023.02.25 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 40 7928375 2023.02.25 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 7927869 2023.02.25 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 25 7927871 2023.02.25 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 7927870 2023.02.25 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 34 7927872 2023.02.25 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7927873 2023.02.25 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 22 7927195 2023.02.25 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7927196 2023.02.25 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7926354 2023.02.25 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7926349 2023.02.25 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7926350 2023.02.25 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 7926352 2023.02.25 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 7926351 2023.02.25 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7926353 2023.02.25 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7926347 2023.02.25 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 7926346 2023.02.25 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 18 7926348 2023.02.25 ŁD
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7926118 2023.02.25 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7926121 2023.02.25 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 7926117 2023.02.25 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 400 7926120 2023.02.25 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 51 7926119 2023.02.25 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 7926114 2023.02.25 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 5 7926113 2023.02.25 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 7926116 2023.02.25 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7926111 2023.02.25 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7926115 2023.02.25 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7926110 2023.02.25 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7926112 2023.02.25 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7925781 2023.02.25 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7925780 2023.02.25 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 7925779 2023.02.25 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7925777 2023.02.25 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 7925778 2023.02.25 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7925776 2023.02.25 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7925775 2023.02.25 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 7925774 2023.02.25 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 7925773 2023.02.25 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7925772 2023.02.25 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 120 7925771 2023.02.25 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 4 7925770 2023.02.25 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7925768 2023.02.25 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 8 7925769 2023.02.25 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7925767 2023.02.25 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7925765 2023.02.25 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 7925766 2023.02.25 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7925342 2023.02.25 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 7925343 2023.02.25 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7925340 2023.02.25 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 7925341 2023.02.25 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 50 7925339 2023.02.25 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7925338 2023.02.25 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7925337 2023.02.25 ŁD
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 7925336 2023.02.25 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 7925335 2023.02.25 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7925334 2023.02.25 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7925333 2023.02.25 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7925332 2023.02.25 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 7925331 2023.02.25 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7907701 2023.02.19 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7907700 2023.02.19 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7907698 2023.02.19 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 7907699 2023.02.19 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 7907697 2023.02.19 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7907695 2023.02.19 PM
pospolity sroka, Pica pica 4 7907696 2023.02.19 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 7907694 2023.02.19 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7907693 2023.02.19 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7907691 2023.02.19 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7907689 2023.02.19 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 7907690 2023.02.19 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7907692 2023.02.19 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7907687 2023.02.19 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7907688 2023.02.19 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7907685 2023.02.19 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 7907684 2023.02.19 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7907686 2023.02.19 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7904494 2023.02.19 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7904493 2023.02.19 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7904489 2023.02.19 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 7904490 2023.02.19 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7904491 2023.02.19 PM
pospolity kruk, Corvus corax 8 7904492 2023.02.19 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7904488 2023.02.19 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7902590 2023.02.18 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 16 7902589 2023.02.18 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 7902587 2023.02.18 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 7902585 2023.02.18 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 7902588 2023.02.18 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 7902584 2023.02.18 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 7902586 2023.02.18 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 7902156 2023.02.18 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7902154 2023.02.18 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7902158 2023.02.18 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7902153 2023.02.18 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7902157 2023.02.18 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7902155 2023.02.18 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7902151 2023.02.18 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7902152 2023.02.18 MB
pospolity łyska, Fulica atra 50 7902149 2023.02.18 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7902147 2023.02.18 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7902148 2023.02.18 MB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 7902146 2023.02.18 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7902150 2023.02.18 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7902145 2023.02.18 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 11 7902159 2023.02.18 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 21 7902143 2023.02.18 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7902144 2023.02.18 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7902141 2023.02.18 MB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 60 7902140 2023.02.18 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 7902142 2023.02.18 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7902139 2023.02.18 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 7902138 2023.02.18 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7902137 2023.02.18 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7902136 2023.02.18 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7899919 2023.02.17 MB
pospolity łyska, Fulica atra 5 7899916 2023.02.17 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7899918 2023.02.17 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7899914 2023.02.17 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 8 7899915 2023.02.17 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 7 7899917 2023.02.17 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7899568 2023.02.17 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7899567 2023.02.17 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7899566 2023.02.17 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 16 7898698 2023.02.17 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7898697 2023.02.17 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7898694 2023.02.17 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 50 7898696 2023.02.17 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7898695 2023.02.17 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 7898693 2023.02.17 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7898692 2023.02.17 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 12 7898691 2023.02.17 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7898689 2023.02.17 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 450 7898688 2023.02.17 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7898687 2023.02.17 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7898690 2023.02.17 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7896115 2023.02.16 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7896116 2023.02.16 MZ
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7896112 2023.02.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7896114 2023.02.16 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7896111 2023.02.16 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7896113 2023.02.16 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7896110 2023.02.16 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7896117 2023.02.16 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7882515 2023.02.12 LB
rzadki puchacz, Bubo bubo 1 7882512 2023.02.12 LB
pospolity kruk, Corvus corax 6 7882516 2023.02.12 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 7882514 2023.02.12 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 7882513 2023.02.12 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 7881006 2023.02.12 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 7881005 2023.02.12 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 7881004 2023.02.12 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7881003 2023.02.12 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 7881002 2023.02.12 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7881000 2023.02.12 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7881001 2023.02.12 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7880999 2023.02.12 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7880998 2023.02.12 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7880997 2023.02.12 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 7880996 2023.02.12 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7880995 2023.02.12 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7879022 2023.02.12 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7879023 2023.02.12 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7878151 2023.02.12 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7878150 2023.02.12 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 7878149 2023.02.12 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 7878148 2023.02.12 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 30 7878147 2023.02.12 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7878145 2023.02.12 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7878143 2023.02.12 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7878140 2023.02.12 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 7878141 2023.02.12 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7878138 2023.02.12 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 70 7878144 2023.02.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7878142 2023.02.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 7878139 2023.02.12 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 2 7878146 2023.02.12 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 7833408 2023.01.29 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7833419 2023.01.29 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7833420 2023.01.29 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7833422 2023.01.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7833424 2023.01.29 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 7833414 2023.01.29 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 4 7833421 2023.01.29 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7833423 2023.01.29 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7833413 2023.01.29 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7833418 2023.01.29 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 30 7833410 2023.01.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7833416 2023.01.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7833412 2023.01.29 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7833415 2023.01.29 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7833409 2023.01.29 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7833411 2023.01.29 MZ
rzadki uszatka, Asio otus 1 7733898 2023.01.02 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 7733899 2023.01.02 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7733897 2023.01.02 ŁD
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 7733896 2023.01.02 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 7733904 2023.01.02 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7733903 2023.01.02 ŁD
rzadki