DRUŻYNA

Drużyna: Matka szpaków. Obserwator: Monika Turczyńska

Liczba gatunków: 257

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 63 1084 47 47 0 6 11 30
2 216 4765 92 86 1 25 26 34
3 235 9401 133 97 1 14 39 43
4 230 798 182 114 1 34 42 37
5 229 514 219 117 1 30 51 35
6 30 44 222 23 2 9 6 6
8 127 1693 231 66 3 16 26 21
9 220 4358 242 100 0 32 41 27
10 222 6149 251 106 5 34 34 33
11 67 1023 256 49 4 15 17 13
12 23 217 257 20 1 5 6 8
7 0 0 257 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9284521 2023.12.22 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9284519 2023.12.22 MZ
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9284520 2023.12.08 PL
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9250817 2023.12.08 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9250818 2023.12.08 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 9250816 2023.12.08 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9250815 2023.12.08 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9249887 2023.12.08 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9249884 2023.12.08 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 9249885 2023.12.08 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9249886 2023.12.08 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9249883 2023.12.08 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9249881 2023.12.08 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9249882 2023.12.08 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 9249880 2023.12.08 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9249879 2023.12.08 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9249877 2023.12.08 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9249878 2023.12.08 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9249876 2023.12.08 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9249875 2023.12.08 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9235194 2023.12.01 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9235192 2023.12.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9235193 2023.12.01 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9194326 2023.11.18 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9194321 2023.11.18 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9194322 2023.11.18 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9194324 2023.11.18 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9194323 2023.11.18 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9194325 2023.11.18 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9193276 2023.11.18 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9193275 2023.11.18 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9193277 2023.11.18 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9193274 2023.11.18 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9193273 2023.11.18 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9193272 2023.11.18 WM
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9193270 2023.11.18 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9193271 2023.11.18 WM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9193269 2023.11.18 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 13 9184469 2023.11.12 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9184471 2023.11.12 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 700 9184466 2023.11.12 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9184470 2023.11.12 PM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9184467 2023.11.12 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9184468 2023.11.12 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9184465 2023.11.12 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9184464 2023.11.12 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9184463 2023.11.12 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9184461 2023.11.12 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9184459 2023.11.12 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9184457 2023.11.12 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 10 9184458 2023.11.12 MB
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9184455 2023.11.12 MB
rzadki alka, Alca torda 100 9184456 2023.11.12 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9184450 2023.11.12 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9184453 2023.11.12 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9184451 2023.11.12 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9184454 2023.11.12 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9184449 2023.11.12 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9184460 2023.11.12 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9184452 2023.11.12 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9184462 2023.11.12 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9184447 2023.11.12 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9184448 2023.11.12 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9170875 2023.11.10 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9170699 2023.11.10 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 9170698 2023.11.10 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9170900 2023.11.10 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9170874 2023.11.10 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 9170877 2023.11.10 ŚK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9171729 2023.11.10 ŚK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9171079 2023.11.10 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9141356 2023.11.01 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9141355 2023.11.01 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9141354 2023.11.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9141371 2023.11.01 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9141368 2023.11.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9141369 2023.11.01 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 42 9141370 2023.11.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9141367 2023.11.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9141366 2023.11.01 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9141365 2023.11.01 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9141372 2023.11.01 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9141364 2023.11.01 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9141363 2023.11.01 MZ
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9141362 2023.11.01 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9141360 2023.11.01 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9141361 2023.11.01 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9141359 2023.11.01 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9141358 2023.11.01 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9141357 2023.11.01 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 9131941 2023.10.29
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 9131940 2023.10.29
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9131942 2023.10.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9131936 2023.10.29
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9131939 2023.10.29
pospolity gęgawa, Anser anser 800 9131937 2023.10.29
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9131938 2023.10.29
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 9131933 2023.10.29
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 60 9131934 2023.10.29
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 9131935 2023.10.29
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9130190 2023.10.29 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9130189 2023.10.29 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 9130188 2023.10.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9130191 2023.10.29 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 9130187 2023.10.29 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9128643 2023.10.29
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9128642 2023.10.29
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 18 9128641 2023.10.29
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 9128640 2023.10.29
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9128639 2023.10.29
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9128638 2023.10.29
pospolity łyska, Fulica atra 1 9128637 2023.10.29
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9128636 2023.10.29
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9128635 2023.10.29
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9128634 2023.10.29
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 9128633 2023.10.29
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9128632 2023.10.29
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9128631 2023.10.29
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9128630 2023.10.29
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9128628 2023.10.29
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9128627 2023.10.29
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9128626 2023.10.29
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9128625 2023.10.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9128624 2023.10.29
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9128623 2023.10.29
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9128622 2023.10.29
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9128621 2023.10.29
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9125173 2023.10.28
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9125172 2023.10.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9125171 2023.10.28
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9125170 2023.10.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9125169 2023.10.28
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 9125168 2023.10.28
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 24 9125167 2023.10.28
pospolity czapla biała, Ardea alba 80 9125166 2023.10.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9125165 2023.10.28
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9125164 2023.10.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 280 9125163 2023.10.28
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 170 9125162 2023.10.28
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9124330 2023.10.28
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9124329 2023.10.28
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 9124328 2023.10.28
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9124327 2023.10.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9124326 2023.10.28
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9124325 2023.10.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 9124324 2023.10.28
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9124323 2023.10.28
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9124322 2023.10.28
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9124321 2023.10.28
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 9124320 2023.10.28
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9124319 2023.10.28
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 9124318 2023.10.28
pospolity żuraw, Grus grus 6 9124317 2023.10.28
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 60 9124316 2023.10.28
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 450 9124315 2023.10.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 250 9124314 2023.10.28
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 9124313 2023.10.28
pospolity czapla biała, Ardea alba 260 9124312 2023.10.28
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 9 9124311 2023.10.28
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9124310 2023.10.28
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9124309 2023.10.28
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9124308 2023.10.28
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9124307 2023.10.28
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9124306 2023.10.28
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 25 9124305 2023.10.28
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 11 9124304 2023.10.28
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9122849 2023.10.27
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 9122654 2023.10.27
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9122656 2023.10.27
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9122655 2023.10.27
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 9122651 2023.10.27
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9122653 2023.10.27
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9122652 2023.10.27
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9122650 2023.10.27
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9122649 2023.10.27
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9122647 2023.10.27
pospolity sroka, Pica pica 1 9122648 2023.10.27
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9122646 2023.10.27
pospolity łyska, Fulica atra 1 9122645 2023.10.27
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9122644 2023.10.27
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9122643 2023.10.27
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9122639 2023.10.27
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9122641 2023.10.27
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9122637 2023.10.27
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 9122640 2023.10.27
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9122638 2023.10.27
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9122642 2023.10.27
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 60 9122635 2023.10.27
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 40 9122634 2023.10.27
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9122632 2023.10.27
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9122636 2023.10.27
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9122631 2023.10.27
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9122630 2023.10.27
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9122633 2023.10.27
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 9122628 2023.10.27
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9122629 2023.10.27
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9122627 2023.10.27
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9110715 2023.10.22 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9110716 2023.10.22 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9110714 2023.10.22 MB
pospolity bogatka, Parus major 3 9110709 2023.10.22 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9110713 2023.10.22 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9110708 2023.10.22 PM
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 9110706 2023.10.22 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9110705 2023.10.22 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9110711 2023.10.22 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9110704 2023.10.22 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9110712 2023.10.22 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9110703 2023.10.22 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 13 9110702 2023.10.22 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9110707 2023.10.22 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9110699 2023.10.22 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 9110710 2023.10.22 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9110700 2023.10.22 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9110701 2023.10.22 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9110698 2023.10.22 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1200 9110697 2023.10.22 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9110696 2023.10.22 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 9110695 2023.10.22 MB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9110694 2023.10.22 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9110691 2023.10.22 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 200 9110693 2023.10.22 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 9110689 2023.10.22 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9110692 2023.10.22 MB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9110690 2023.10.22 PM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 9110687 2023.10.22 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9110683 2023.10.22 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9110688 2023.10.22 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9110686 2023.10.22 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9110685 2023.10.22 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 9110684 2023.10.22 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 9110682 2023.10.22 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9106611 2023.10.21 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 9106610 2023.10.21 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9106609 2023.10.21 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 9106606 2023.10.21 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9106608 2023.10.21 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9106607 2023.10.21 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9106605 2023.10.21 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9106604 2023.10.21 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 9106603 2023.10.21 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9106602 2023.10.21 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7 9106601 2023.10.21 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 9106600 2023.10.21 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9106598 2023.10.21 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9106599 2023.10.21 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9106597 2023.10.21 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9106596 2023.10.21 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 40 9103721 2023.10.21 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9103724 2023.10.21 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9103719 2023.10.21 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9103726 2023.10.21 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9103725 2023.10.21 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9103727 2023.10.21 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9103728 2023.10.21 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9103718 2023.10.21 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9103716 2023.10.21 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 9103717 2023.10.21 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9103720 2023.10.21 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9103723 2023.10.21 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9103722 2023.10.21 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9103714 2023.10.21 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9103715 2023.10.21 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9101643 2023.10.20 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9101642 2023.10.20 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9101640 2023.10.20 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9101641 2023.10.20 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9101639 2023.10.20 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9101638 2023.10.20 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9101637 2023.10.20 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 9101634 2023.10.20 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9101636 2023.10.20 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9101632 2023.10.20 PM
pospolity żuraw, Grus grus 100 9101633 2023.10.20 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9101635 2023.10.20 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9101630 2023.10.20 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9101629 2023.10.20 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9101628 2023.10.20 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9101631 2023.10.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9101626 2023.10.20 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9101625 2023.10.20 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9101627 2023.10.20 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9101624 2023.10.20 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9101622 2023.10.20 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9101623 2023.10.20 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9101621 2023.10.20 PM
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica 1 9100743 2023.10.20 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9094365 2023.10.17 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9094364 2023.10.17 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9094363 2023.10.17 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9076528 2023.10.13 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9076530 2023.10.13 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9076527 2023.10.13 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9076525 2023.10.13 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 9076529 2023.10.13 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9076526 2023.10.13 WM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9076523 2023.10.13 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9076524 2023.10.13 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9076522 2023.10.13 WM
pospolity łyska, Fulica atra 12 9076521 2023.10.13 WM
pospolity żuraw, Grus grus 36 9076520 2023.10.13 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9075064 2023.10.13 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 9075063 2023.10.13 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9075062 2023.10.13 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9075061 2023.10.13 WM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9075060 2023.10.13 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9075059 2023.10.11 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9061221 2023.10.09 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9061220 2023.10.08 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9061219 2023.10.08 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9061217 2023.10.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9061218 2023.10.08 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9003510 2023.09.24 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9003509 2023.09.24 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9003508 2023.09.24 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 9003507 2023.09.24 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9003506 2023.09.24 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 9003505 2023.09.24 PM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8998788 2023.09.23 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8998789 2023.09.23 MB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8998787 2023.09.23 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 8998790 2023.09.23 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8998786 2023.09.23 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8998785 2023.09.23 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8998784 2023.09.23 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8998783 2023.09.23 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 4 8998782 2023.09.23 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 8998781 2023.09.23 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8998779 2023.09.23 MB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8998780 2023.09.23 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 45 8998777 2023.09.23 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 5 8998778 2023.09.23 MB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 8998776 2023.09.23 MB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 8998775 2023.09.23 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 8998773 2023.09.23 MB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8998772 2023.09.23 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8998774 2023.09.23 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 8998768 2023.09.23 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8998767 2023.09.23 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8998770 2023.09.23 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8998766 2023.09.23 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 8998769 2023.09.23 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8998765 2023.09.23 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 2000 8998764 2023.09.23 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 8998771 2023.09.23 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8998763 2023.09.23 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 8998762 2023.09.23 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8998761 2023.09.23 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8998760 2023.09.23 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8998759 2023.09.23 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 7 8998755 2023.09.23 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8998757 2023.09.23 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8998758 2023.09.23 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 8998752 2023.09.23 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8998749 2023.09.23 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8998753 2023.09.23 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8998754 2023.09.23 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8998751 2023.09.23 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8998756 2023.09.23 MB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8998750 2023.09.23 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 52 8998747 2023.09.23 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8998746 2023.09.23 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 8998745 2023.09.23 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8998748 2023.09.23 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 400 8998744 2023.09.23 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8998743 2023.09.22 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8986267 2023.09.19 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8986266 2023.09.19 KP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 8986265 2023.09.19 KP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 8928087 2023.09.03
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 8928086 2023.09.03
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 8928084 2023.09.03
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8928085 2023.09.03
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8928083 2023.09.03
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8927326 2023.09.03
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8927329 2023.09.03
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8927330 2023.09.03
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8927328 2023.09.03
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8927327 2023.09.03
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8927325 2023.09.03
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8927331 2023.09.03
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8927322 2023.09.03
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 17 8927324 2023.09.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8927323 2023.09.03
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8927320 2023.09.03
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8927321 2023.09.03
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8927319 2023.09.03
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8926948 2023.09.03
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8926947 2023.09.03
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8926946 2023.09.03
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8926944 2023.09.03
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 13 8926943 2023.09.03
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8926941 2023.09.03
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8926945 2023.09.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8926942 2023.09.03
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 8926940 2023.09.03
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8924766 2023.09.03
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8924764 2023.09.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8924765 2023.09.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8924767 2023.09.03
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8924763 2023.09.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8924761 2023.09.03
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8924762 2023.09.03
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8924759 2023.09.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8924760 2023.09.03
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8924757 2023.09.03
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8924768 2023.09.03
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8924756 2023.09.03
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8924758 2023.09.03
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8924755 2023.09.03
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8924754 2023.09.03
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8924753 2023.09.03
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 21 8924750 2023.09.03
pospolity czajka, Vanellus vanellus 75 8924752 2023.09.03
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8924749 2023.09.03
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8924751 2023.09.03
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 8924748 2023.09.03
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8924747 2023.09.03
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 8924743 2023.09.03
pospolity żuraw, Grus grus 1 8924746 2023.09.03
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8924745 2023.09.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8924744 2023.09.03
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8924742 2023.09.03
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8924740 2023.09.03
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8924741 2023.09.03
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8924739 2023.09.03
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8922616 2023.09.02
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8922613 2023.09.02
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8922621 2023.09.02
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8922610 2023.09.02
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8922615 2023.09.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8922619 2023.09.02
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8922609 2023.09.02
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8922614 2023.09.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8922620 2023.09.02
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8922622 2023.09.02
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8922608 2023.09.02
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 14 8922611 2023.09.02
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 8922606 2023.09.02
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8922612 2023.09.02
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8922618 2023.09.02
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8922617 2023.09.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8922607 2023.09.02
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8922605 2023.09.02
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 8919724 2023.09.02
pospolity kruk, Corvus corax 6 8919722 2023.09.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8919725 2023.09.02
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 15 8919720 2023.09.02
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8919719 2023.09.02
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8919723 2023.09.02
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 8919718 2023.09.02
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8919721 2023.09.02
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 8918551 2023.09.02
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8918552 2023.09.02
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8918553 2023.09.02
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8918397 2023.09.02
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8918396 2023.09.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8918395 2023.09.02
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8918394 2023.09.02
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8918393 2023.09.02
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8918391 2023.09.02
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8918392 2023.09.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8918390 2023.09.02
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8918389 2023.09.02
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8918388 2023.09.02
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8918385 2023.09.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8918384 2023.09.02
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8918386 2023.09.02
pospolity łyska, Fulica atra 1 8918387 2023.09.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8918382 2023.09.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8918383 2023.09.02
pospolity żuraw, Grus grus 800 8918379 2023.09.02
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8918381 2023.09.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8918380 2023.09.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8918378 2023.09.02
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 8918123 2023.09.01
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8918122 2023.09.01
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8918121 2023.09.01
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8918124 2023.09.01
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8918119 2023.09.01
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 8918118 2023.09.01
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8918120 2023.09.01
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8918115 2023.09.01
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8918116 2023.09.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8918117 2023.09.01
pospolity żuraw, Grus grus 1 8918114 2023.09.01
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8918113 2023.09.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8918110 2023.09.01
pospolity łyska, Fulica atra 1 8918112 2023.09.01
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8918111 2023.09.01
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 8918108 2023.09.01
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8918106 2023.09.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 8918107 2023.09.01 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8918109 2023.09.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8916474 2023.09.01 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 6 8916471 2023.09.01 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8916472 2023.09.01 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8916473 2023.09.01 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8916192 2023.09.01
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8916189 2023.09.01
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8916188 2023.09.01
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8916190 2023.09.01
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8916187 2023.09.01
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8916185 2023.09.01
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8916186 2023.09.01
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8916184 2023.09.01
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8916191 2023.09.01
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8916183 2023.09.01
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 8916182 2023.09.01
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8916181 2023.09.01
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8916178 2023.09.01
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 8916179 2023.09.01
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 8916180 2023.09.01
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8916177 2023.09.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8916176 2023.09.01
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8914546 2023.09.01
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8914544 2023.09.01
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8914545 2023.09.01
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8914543 2023.09.01
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8914542 2023.09.01
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8914541 2023.09.01
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8914539 2023.09.01
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8914538 2023.09.01
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8914540 2023.09.01
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 8914536 2023.09.01
pospolity łyska, Fulica atra 1 8914535 2023.09.01
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8914537 2023.09.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8914534 2023.09.01
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8914533 2023.09.01
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8914532 2023.09.01
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 8914531 2023.09.01
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 8914530 2023.09.01
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8901154 2023.08.27 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8901082 2023.08.27 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8901081 2023.08.27 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8901080 2023.08.27 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8901079 2023.08.27 LB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8901075 2023.08.27 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8901074 2023.08.27 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 8901078 2023.08.27 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8901077 2023.08.27 LB
pospolity łyska, Fulica atra 40 8901076 2023.08.27 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8901073 2023.08.27 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 8901083 2023.08.27 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8901072 2023.08.27 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8901069 2023.08.27 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 8901068 2023.08.27 LB
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 8901071 2023.08.27 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 8901070 2023.08.27 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8899159 2023.08.27 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8899160 2023.08.27 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8899158 2023.08.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8899157 2023.08.27 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8899155 2023.08.27 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8899154 2023.08.27 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 8899156 2023.08.27 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8899153 2023.08.27 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8897629 2023.08.27 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8897631 2023.08.27 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8897627 2023.08.27 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8897628 2023.08.27 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 8 8897625 2023.08.27 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 8897630 2023.08.27 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8897624 2023.08.27 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8897626 2023.08.27 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8897620 2023.08.27 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 21 8897622 2023.08.27 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8897623 2023.08.27 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8897619 2023.08.27 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 8897621 2023.08.27 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 8897618 2023.08.27 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8897617 2023.08.27 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8897616 2023.08.27 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8897612 2023.08.27 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8897613 2023.08.27 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8897614 2023.08.27 LB
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 8897610 2023.08.27 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8897615 2023.08.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 8897611 2023.08.27 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8897608 2023.08.27 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8897609 2023.08.27 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8894783 2023.08.26 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8894782 2023.08.26 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8894779 2023.08.26 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 17 8894780 2023.08.26 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 73 8894778 2023.08.26 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8894781 2023.08.26 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8894284 2023.08.26 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8894283 2023.08.26 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 6 8894282 2023.08.26 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8894281 2023.08.26 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8893831 2023.08.26 LB
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8893829 2023.08.26 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 8893830 2023.08.26 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8893827 2023.08.26 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8893828 2023.08.26 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 8893826 2023.08.26 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8893824 2023.08.26 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8893823 2023.08.26 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8893825 2023.08.26 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8892900 2023.08.25 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8892901 2023.08.25 LB
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8892899 2023.08.25 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8892898 2023.08.25 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8892896 2023.08.25 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 8892897 2023.08.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8892894 2023.08.25 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8892895 2023.08.25 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 40 8892892 2023.08.25 LB
pospolity żuraw, Grus grus 11 8892893 2023.08.25 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8892890 2023.08.25 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 5 8892891 2023.08.25 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8892888 2023.08.25 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 8892889 2023.08.25 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8892887 2023.08.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8892886 2023.08.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8892885 2023.08.25 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8892884 2023.08.25 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8892883 2023.08.25 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8892383 2023.08.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 10 8892386 2023.08.25 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8892385 2023.08.25 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8892384 2023.08.25 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8892382 2023.08.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8892381 2023.08.25 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8892387 2023.08.25 LB
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 2 8892372 2023.08.25 LB
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8892373 2023.08.25 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8892379 2023.08.25 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8892378 2023.08.25 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8892370 2023.08.25 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 8892371 2023.08.25 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 8892380 2023.08.25 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8892374 2023.08.25 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8892377 2023.08.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8892375 2023.08.25 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 8892376 2023.08.25 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8892368 2023.08.25 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 8892369 2023.08.25 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8892367 2023.08.25 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8892366 2023.08.25 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8877397 2023.08.20 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8877396 2023.08.20 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8877393 2023.08.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8877395 2023.08.20 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8877392 2023.08.20 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8877394 2023.08.20 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8877390 2023.08.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8877391 2023.08.20 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8877389 2023.08.20 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8877388 2023.08.20 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 11 8877387 2023.08.20 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 8877385 2023.08.20 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8877384 2023.08.20 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8877386 2023.08.20 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8877382 2023.08.20 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8877381 2023.08.20 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8877383 2023.08.20 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8877380 2023.08.20 MZ
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 8644394 2023.06.14 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 5 8644395 2023.06.14 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8644391 2023.06.14 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8644392 2023.06.14 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 3 8644390 2023.06.14 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8644389 2023.06.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8641134 2023.06.13 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8641133 2023.06.13 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8641131 2023.06.13 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8641130 2023.06.13 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8637516 2023.06.12 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8637515 2023.06.12 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8637513 2023.06.12 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8637514 2023.06.12 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8637512 2023.06.12 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 1 8637510 2023.06.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8637511 2023.06.12 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8637509 2023.06.12 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8637508 2023.06.12 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8632403 2023.06.11 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 1 8632402 2023.06.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8632401 2023.06.11 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 8632399 2023.06.11 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8632400 2023.06.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8632398 2023.06.11 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8632397 2023.06.11 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8632396 2023.06.11 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 8632395 2023.06.11 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8628323 2023.06.11 ŚK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8628324 2023.06.11 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8462423 2023.05.14 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8462421 2023.05.14 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8462425 2023.05.14 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8462420 2023.05.14 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 8462422 2023.05.14 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8462424 2023.05.14 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8462419 2023.05.14 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8462418 2023.05.14 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8462417 2023.05.14 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8462416 2023.05.14 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8458954 2023.05.14 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 8458956 2023.05.14 PL
pospolity łyska, Fulica atra 3 8458953 2023.05.14 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8458951 2023.05.14 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8458955 2023.05.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8458952 2023.05.14 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8458950 2023.05.14 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8456914 2023.05.14 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8456913 2023.05.14 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8455627 2023.05.14 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8455639 2023.05.14 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8455623 2023.05.14 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8455622 2023.05.14 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8455624 2023.05.14 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8455618 2023.05.14 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8455636 2023.05.14 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8455617 2023.05.14 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8455615 2023.05.14 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8455616 2023.05.14 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8455612 2023.05.14 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8455611 2023.05.14 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8455609 2023.05.14 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8455610 2023.05.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8455614 2023.05.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8455608 2023.05.14 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8455632 2023.05.14 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8455634 2023.05.14 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8455638 2023.05.14 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8455631 2023.05.14 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8455629 2023.05.14 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8455628 2023.05.14 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8455630 2023.05.14 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 2 8455626 2023.05.14 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8455633 2023.05.14 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8455621 2023.05.14 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8455619 2023.05.14 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8455620 2023.05.14 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8455625 2023.05.14 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8455635 2023.05.14 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8455613 2023.05.14 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8455637 2023.05.14 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 8455603 2023.05.14 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8455604 2023.05.14 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8455605 2023.05.14 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8455601 2023.05.14 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8455602 2023.05.14 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8455606 2023.05.14 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8455599 2023.05.14 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8455600 2023.05.14 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8455598 2023.05.14 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8455597 2023.05.14 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8455596 2023.05.14 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8455607 2023.05.14 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8455595 2023.05.13 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8455593 2023.05.13 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8455594 2023.05.13 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8455592 2023.05.13 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8440929 2023.05.13 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8440934 2023.05.13 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8440936 2023.05.13 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8440928 2023.05.13 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8440933 2023.05.13 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8440927 2023.05.13 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8440931 2023.05.13 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8440925 2023.05.13 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8440935 2023.05.13 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8440926 2023.05.13 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8440924 2023.05.13 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8440930 2023.05.13 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 8440932 2023.05.13 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8440923 2023.05.13 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8440911 2023.05.13 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8440922 2023.05.13 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 8440918 2023.05.13 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8440921 2023.05.13 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8440909 2023.05.13 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 8440916 2023.05.13 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8440915 2023.05.13 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8440908 2023.05.13 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8440913 2023.05.13 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8440920 2023.05.13 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8440919 2023.05.13 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8440907 2023.05.13 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8440914 2023.05.13 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8440912 2023.05.13 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8440910 2023.05.13 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8440917 2023.05.13 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8435085 2023.05.12 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8432582 2023.05.12 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8432581 2023.05.12 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8432580 2023.05.12 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8432579 2023.05.12 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8432578 2023.05.12 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8432577 2023.05.12 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8432576 2023.05.12 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8432575 2023.05.12 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8432574 2023.05.12 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8431215 2023.05.12 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8431211 2023.05.12 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8431207 2023.05.12 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8431210 2023.05.12 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8431208 2023.05.12 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8431206 2023.05.12 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8431213 2023.05.12 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8431205 2023.05.12 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8431214 2023.05.12 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8431204 2023.05.12 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 20 8431212 2023.05.12 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8431209 2023.05.12 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8393029 2023.05.06 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8393028 2023.05.06 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8393026 2023.05.06 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8393025 2023.05.06 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8393024 2023.05.06 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 8393023 2023.05.06 ŁD
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8392560 2023.05.06 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8391884 2023.05.06 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8390408 2023.05.06 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8390404 2023.05.06 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8390410 2023.05.06 WP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8390409 2023.05.06 WP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8390405 2023.05.06 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8390407 2023.05.06 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8390403 2023.05.06 WP
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 8390406 2023.05.06 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8390401 2023.05.06 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8390400 2023.05.06 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8390402 2023.05.06 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8390399 2023.05.06 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8390398 2023.05.06 WP
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 8388378 2023.05.06 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8388380 2023.05.06 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8388377 2023.05.06 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 8388376 2023.05.06 ŁD
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 8388375 2023.05.06 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8388374 2023.05.06 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8388379 2023.05.06 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8388373 2023.05.06 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8388372 2023.05.06 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8388370 2023.05.06 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8388371 2023.05.06 ŁD
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8388369 2023.05.06 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8388368 2023.05.06 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8388367 2023.05.06 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8388366 2023.05.06 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8388364 2023.05.06 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8388362 2023.05.06 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8388365 2023.05.06 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8388363 2023.05.06 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8388361 2023.05.06 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8388360 2023.05.06 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8388359 2023.05.06 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8384946 2023.05.05 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8384944 2023.05.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8384945 2023.05.05 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8384941 2023.05.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 8384942 2023.05.05 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8384943 2023.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 8384940 2023.05.05 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8384947 2023.05.05 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8384939 2023.05.05 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8384937 2023.05.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8384938 2023.05.05 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 8384935 2023.05.05 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8384933 2023.05.05 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8384936 2023.05.05 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8384934 2023.05.05 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8384931 2023.05.05 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8384932 2023.05.05 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8384930 2023.05.05 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8384926 2023.05.05 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8384928 2023.05.05 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8384929 2023.05.05 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8384927 2023.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8384924 2023.05.05 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 8384925 2023.05.05 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8384922 2023.05.05 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8384921 2023.05.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8384923 2023.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8384920 2023.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8384918 2023.05.05 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8384917 2023.05.05 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8384919 2023.05.03 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8384916 2023.05.03 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8384915 2023.05.03 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8365006 2023.05.03 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8365004 2023.05.03 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 21 8365002 2023.05.03 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8365005 2023.05.03 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8365001 2023.05.03 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 8365003 2023.05.03 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8365000 2023.05.03 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8364996 2023.05.03 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8364997 2023.05.03 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8364998 2023.05.03 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8364995 2023.05.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 8364999 2023.05.03 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8351254 2023.05.02 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8342228 2023.05.01 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8342234 2023.05.01 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8342235 2023.05.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 8342236 2023.05.01 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 8342233 2023.05.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8342232 2023.05.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8342225 2023.05.01 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8342223 2023.05.01 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8342224 2023.05.01 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8342229 2023.05.01 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8342222 2023.05.01 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8342226 2023.05.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8342227 2023.05.01 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8342218 2023.05.01 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8342219 2023.05.01 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8342217 2023.05.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8342220 2023.05.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8342221 2023.05.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8342216 2023.05.01 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8342215 2023.05.01 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8342214 2023.05.01 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8334894 2023.04.30 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8334893 2023.04.30 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 8334888 2023.04.30 MZ
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8334892 2023.04.30 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8334889 2023.04.30 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8334891 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8334890 2023.04.30 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8334883 2023.04.30 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8334882 2023.04.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8334884 2023.04.30 MZ
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8334878 2023.04.30 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8334877 2023.04.30 MZ