DRUŻYNA

Drużyna: #PtakiKępyPotockiej. Obserwator: Światopełk Smoczyński

Liczba gatunków: 192

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 75 2003 33 33 1 9 8 15
2 199 3172 76 69 1 18 18 32
3 144 7959 110 81 0 7 31 43
4 175 72344 160 89 1 32 39 17
5 52 259 183 32 0 11 19 2
6 13 23 191 13 2 7 4 0
9 1 1 192 1 0 0 1 0
11 1 1 192 1 0 1 0 0
7 0 0 192 0 0 0 0 0
8 0 0 192 0 0 0 0 0
10 0 0 192 0 0 0 0 0
12 0 0 192 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9204960 2023.11.22 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8923778 2023.09.02 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8696776 2023.06.26 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 2 8696812 2023.06.26 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8696737 2023.06.26 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 2 8696735 2023.06.26 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8696813 2023.06.26 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8696738 2023.06.26 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 8696736 2023.06.26 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8696816 2023.06.26 MP
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8662978 2023.06.18 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 4 8658768 2023.06.17 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8658769 2023.06.17 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8646316 2023.06.14 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 5 8626075 2023.06.10 PK
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8538768 2023.05.26 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8538869 2023.05.26 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8538893 2023.05.26 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8538766 2023.05.26 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8538870 2023.05.26 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8538868 2023.05.26 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 7 8538867 2023.05.26 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 8538866 2023.05.26 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8538763 2023.05.26 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8538882 2023.05.26 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8538895 2023.05.26 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8538894 2023.05.26 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8538761 2023.05.26 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 8538883 2023.05.26 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8538764 2023.05.26 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 8538877 2023.05.26 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 2 8538865 2023.05.26 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 50 8538881 2023.05.26 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8538769 2023.05.26 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8538759 2023.05.26 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 8538871 2023.05.25 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8538765 2023.05.25 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8538876 2023.05.25 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 8538875 2023.05.25 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8538776 2023.05.25 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8538758 2023.05.25 PL
rzadki derkacz, Crex crex 4 8538872 2023.05.25 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8538760 2023.05.25 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8538874 2023.05.25 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8538770 2023.05.25 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8419448 2023.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8419449 2023.05.10 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8419446 2023.05.10 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8419447 2023.05.10 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8420511 2023.05.10 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8406680 2023.05.07 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 8406677 2023.05.07 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8406679 2023.05.07 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8373937 2023.05.04 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8373935 2023.05.04 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8373936 2023.05.04 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8373931 2023.05.04 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8373933 2023.05.04 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8373938 2023.05.04 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8373939 2023.05.04 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8373932 2023.05.04 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8373928 2023.05.03 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8373929 2023.05.03 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8351935 2023.05.02 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8351937 2023.05.02 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8351941 2023.05.02 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8351934 2023.05.02 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8324738 2023.04.29 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8324742 2023.04.29 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 8324743 2023.04.29 PM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8324741 2023.04.29 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 8324737 2023.04.29 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 2 8324733 2023.04.29 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8324744 2023.04.29 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8316668 2023.04.28 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 8316669 2023.04.28 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8316671 2023.04.28 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8316672 2023.04.28 PM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8316666 2023.04.28 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8308124 2023.04.27 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 800 8308123 2023.04.27 PM
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 8308097 2023.04.27 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 5 8308118 2023.04.27 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8308109 2023.04.27 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8308112 2023.04.27 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8308100 2023.04.27 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8308121 2023.04.27 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8308126 2023.04.27 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 8308101 2023.04.27 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8316663 2023.04.26 MB
rzadki czarnowron, Corvus corone 10 8303431 2023.04.26 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 8303435 2023.04.26 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8298582 2023.04.25 PM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8298579 2023.04.25 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8298583 2023.04.25 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8293501 2023.04.24 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8290345 2023.04.24 MB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8293502 2023.04.24 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8293454 2023.04.24 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 8290346 2023.04.24 MB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8297189 2023.04.24 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8293496 2023.04.24 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8293500 2023.04.24 PM
pospolity żuraw, Grus grus 200 8293512 2023.04.24 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8293497 2023.04.24 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 8290351 2023.04.24 MB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8290348 2023.04.24 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8293499 2023.04.24 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8290347 2023.04.24 MB
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 5 8294398 2023.04.24 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 5 8295438 2023.04.24 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 15 8293457 2023.04.24 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8290350 2023.04.24 MB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8293498 2023.04.24 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 200 8290349 2023.04.24 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 8293493 2023.04.24 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8279500 2023.04.23 MB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20000 8279612 2023.04.23 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8279505 2023.04.23 MB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8286256 2023.04.23 MB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8279507 2023.04.23 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8279598 2023.04.23 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8279611 2023.04.23 MB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8279581 2023.04.23 MB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8279552 2023.04.23 MB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 20 8279498 2023.04.23 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8279565 2023.04.23 MB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8279583 2023.04.23 MB
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 10 8279492 2023.04.23 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 150 8279488 2023.04.23 MB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8279510 2023.04.23 MB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8279610 2023.04.23 MB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8286249 2023.04.23 MB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8279570 2023.04.23 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 100 8279495 2023.04.23 MB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 5 8279512 2023.04.23 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8266221 2023.04.22 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8274723 2023.04.22 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8274726 2023.04.21 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8274724 2023.04.21 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8274733 2023.04.21 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8274734 2023.04.21 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8253298 2023.04.20 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8253303 2023.04.20 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8253289 2023.04.20 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 8253319 2023.04.20 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 3 8253290 2023.04.20 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8253300 2023.04.20 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8253302 2023.04.20 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8253288 2023.04.20 PM
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8253292 2023.04.20 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8253294 2023.04.20 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8253291 2023.04.20 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 8253295 2023.04.20 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50000 8253297 2023.04.20 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 100 8253287 2023.04.20 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 8253322 2023.04.20 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8253323 2023.04.20 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8253285 2023.04.19 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 20 8253253 2023.04.19 MB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8253256 2023.04.19 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8253283 2023.04.19 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 8253284 2023.04.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8253258 2023.04.19 MB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8253286 2023.04.19 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8239812 2023.04.18 MB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8239808 2023.04.18 MB
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8239795 2023.04.18 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8239809 2023.04.18 MB
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8239794 2023.04.18 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 50 8241352 2023.04.18 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8239803 2023.04.18 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8241338 2023.04.18 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8239824 2023.04.18 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8239807 2023.04.18 MB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8239806 2023.04.18 MB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8239811 2023.04.18 MB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8239826 2023.04.18 MB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8239798 2023.04.18 MB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8239797 2023.04.18 MB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8239805 2023.04.18 MB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 8241337 2023.04.18 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8239804 2023.04.18 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 30 8239802 2023.04.18 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8241351 2023.04.18 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8241335 2023.04.18 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8241336 2023.04.18 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 20 8239823 2023.04.18 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 8241334 2023.04.18 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8237412 2023.04.17 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8237575 2023.04.17 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8237577 2023.04.17 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8237574 2023.04.17 MB
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8237579 2023.04.17 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8237416 2023.04.17 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8237580 2023.04.17 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8237573 2023.04.17 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 8237576 2023.04.17 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8237570 2023.04.17 MB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8237415 2023.04.17 MB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 200 8237407 2023.04.17 MB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 8237414 2023.04.17 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8237571 2023.04.17 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8237413 2023.04.17 MB
pospolity żuraw, Grus grus 3 8237582 2023.04.17 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8237417 2023.04.17 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8237411 2023.04.17 MB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8237578 2023.04.17 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8237581 2023.04.17 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8237410 2023.04.17 MB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8237409 2023.04.17 MB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8237583 2023.04.17 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8224479 2023.04.16 MZ
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8224480 2023.04.16 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8206006 2023.04.14 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 8205945 2023.04.14 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8205946 2023.04.14 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8205948 2023.04.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8205947 2023.04.14 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8197050 2023.04.12 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8197055 2023.04.12 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8192764 2023.04.12 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8192747 2023.04.12 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 8197067 2023.04.12 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8197053 2023.04.12 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8197070 2023.04.12 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8186629 2023.04.11 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8189053 2023.04.11 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8186628 2023.04.11 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8177220 2023.04.10 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8177599 2023.04.10 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8177597 2023.04.10 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8177221 2023.04.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8177222 2023.04.10 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8169265 2023.04.09 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8169280 2023.04.09 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8169266 2023.04.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8169295 2023.04.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8169284 2023.04.09 MZ
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8169298 2023.04.09 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 8169273 2023.04.09 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8169272 2023.04.09 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8119779 2023.03.30 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8119782 2023.03.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8105794 2023.03.29 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 8105793 2023.03.29 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8097270 2023.03.27 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8097272 2023.03.27 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8097271 2023.03.27 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8097269 2023.03.27 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 8097264 2023.03.26 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8097268 2023.03.26 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8097267 2023.03.26 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8097263 2023.03.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8097266 2023.03.26 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8077417 2023.03.25 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8077422 2023.03.25 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8077423 2023.03.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8077419 2023.03.25 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8077418 2023.03.25 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8077421 2023.03.25 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8077447 2023.03.25 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8077420 2023.03.25 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8069696 2023.03.24 LB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8069699 2023.03.24 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8069697 2023.03.24 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8069694 2023.03.24 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8069698 2023.03.24 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8069701 2023.03.24 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 8069693 2023.03.24 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8069700 2023.03.24 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8069713 2023.03.24 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8069719 2023.03.24 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8069718 2023.03.24 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 20 8069692 2023.03.24 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 8069714 2023.03.24 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 8064751 2023.03.23 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8064742 2023.03.23 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8064740 2023.03.23 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8064745 2023.03.23 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8064749 2023.03.23 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 20 8064778 2023.03.23 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8064752 2023.03.23 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8064767 2023.03.23 LB
pospolity żuraw, Grus grus 500 8064770 2023.03.23 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8064750 2023.03.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8064744 2023.03.23 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8064743 2023.03.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8059627 2023.03.22 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8057172 2023.03.22 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8057173 2023.03.22 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8059628 2023.03.22 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 8057171 2023.03.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8057175 2023.03.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8057174 2023.03.22 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8053695 2023.03.21 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8053696 2023.03.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8053694 2023.03.21 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8053693 2023.03.21 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8032588 2023.03.19 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8032569 2023.03.19 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8032570 2023.03.19 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 8032566 2023.03.19 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8032577 2023.03.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8032584 2023.03.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8032585 2023.03.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8032580 2023.03.19 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8032572 2023.03.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8032587 2023.03.19 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8032578 2023.03.19 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8016597 2023.03.17 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8014907 2023.03.17 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8014908 2023.03.17 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8008286 2023.03.15 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8003249 2023.03.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8003245 2023.03.14 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8003241 2023.03.14 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8003243 2023.03.14 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8003239 2023.03.14 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8033693 2023.03.14 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 250 8003236 2023.03.14 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 8003238 2023.03.14 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8003247 2023.03.14 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4000 7999397 2023.03.13 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 7999417 2023.03.13 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 10 7999406 2023.03.13 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 20 7999403 2023.03.13 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7999401 2023.03.13 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7999402 2023.03.13 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 300 7999398 2023.03.13 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 7999410 2023.03.13 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7999445 2023.03.13 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 50 7999415 2023.03.13 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7999416 2023.03.13 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 7999412 2023.03.13 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 7999414 2023.03.13 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7999413 2023.03.13 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 7999419 2023.03.13 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 7999404 2023.03.13 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7999405 2023.03.13 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7999418 2023.03.13 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7999428 2023.03.13 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7999408 2023.03.13 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7999394 2023.03.13 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 7999411 2023.03.13 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 7999407 2023.03.13 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 7999395 2023.03.13 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7999400 2023.03.13 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 7999399 2023.03.13 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 50 7989385 2023.03.12 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7989387 2023.03.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7989234 2023.03.12 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7978988 2023.03.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7978986 2023.03.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7978989 2023.03.09 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7976150 2023.03.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 20 7976148 2023.03.08 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 20 8053699 2023.03.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7976157 2023.03.07 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7976162 2023.03.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7976158 2023.03.07 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7976156 2023.03.07 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7976145 2023.03.07 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 7976153 2023.03.07 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 7976163 2023.03.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7968091 2023.03.06 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7968096 2023.03.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7968092 2023.03.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7968099 2023.03.06 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7968093 2023.03.06 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 20 7968098 2023.03.06 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 7968100 2023.03.06 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 5 7968094 2023.03.06 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7968090 2023.03.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7968097 2023.03.06 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 7966661 2023.03.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7966663 2023.03.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 7968102 2023.03.05 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7966659 2023.03.05 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7966667 2023.03.05 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7966666 2023.03.05 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7952675 2023.03.03 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7952673 2023.03.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7952674 2023.03.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7952676 2023.03.03 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7945129 2023.03.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7941357 2023.02.28 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7940606 2023.02.28 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7941369 2023.02.28 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7941870 2023.02.28 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 7941355 2023.02.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7940607 2023.02.28 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7941359 2023.02.28 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7941367 2023.02.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 50 7941358 2023.02.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7941356 2023.02.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 30 7941368 2023.02.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7927671 2023.02.25 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7927668 2023.02.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7927670 2023.02.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 7927669 2023.02.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7927667 2023.02.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7927666 2023.02.25 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7927676 2023.02.25 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7927665 2023.02.25 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7923437 2023.02.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7923436 2023.02.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 10 7927677 2023.02.24 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7927715 2023.02.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7918983 2023.02.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 50 7918971 2023.02.23 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 7918975 2023.02.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 20 7918972 2023.02.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 7918978 2023.02.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 50 7918970 2023.02.23 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 7918974 2023.02.23 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7918969 2023.02.23 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7918980 2023.02.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7918979 2023.02.23 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7918977 2023.02.23 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7918982 2023.02.23 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7918973 2023.02.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7921049 2023.02.23 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 40 7918981 2023.02.23 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7921048 2023.02.23 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7918984 2023.02.23 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7917517 2023.02.22 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7917521 2023.02.22 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7917514 2023.02.22 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 7917515 2023.02.22 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7917523 2023.02.22 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7917519 2023.02.22 MB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7917518 2023.02.22 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 7917511 2023.02.22 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7912412 2023.02.21 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7912405 2023.02.21 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 4 7912416 2023.02.21 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7912410 2023.02.21 MB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7912394 2023.02.21 MB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 7912622 2023.02.21 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 7912396 2023.02.21 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 7912406 2023.02.21 MB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7912391 2023.02.21 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7912404 2023.02.21 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7912417 2023.02.21 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 7912411 2023.02.21 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7912619 2023.02.21 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7912389 2023.02.21 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7912624 2023.02.21 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7912407 2023.02.21 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7912409 2023.02.21 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7912623 2023.02.21 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7912395 2023.02.21 MB
pospolity kruk, Corvus corax 1 7912393 2023.02.21 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7912392 2023.02.21 MB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7912418 2023.02.21 PM
pospolity łyska, Fulica atra 50 7912408 2023.02.21 MB
pospolity żuraw, Grus grus 1 7912415 2023.02.21 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7912419 2023.02.21 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 7912403 2023.02.21 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7912388 2023.02.21 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7912402 2023.02.21 MB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7912621 2023.02.21 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7912390 2023.02.21 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7912625 2023.02.21 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7906975 2023.02.19 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7906771 2023.02.19 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7907021 2023.02.19 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7907019 2023.02.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7907017 2023.02.19 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 7903591 2023.02.19 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7907020 2023.02.19 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7907010 2023.02.19 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7907040 2023.02.19 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7906769 2023.02.19 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7907039 2023.02.19 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7907018 2023.02.19 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 7906973 2023.02.19 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 60 7899779 2023.02.17 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 7896922 2023.02.16 MB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7896921 2023.02.16 MB
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7896926 2023.02.16 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7896923 2023.02.16 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7896924 2023.02.16 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7896927 2023.02.16 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7896920 2023.02.16 MB
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 7894531 2023.02.15 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 7894520 2023.02.15 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7894527 2023.02.15 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7894525 2023.02.15 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7894535 2023.02.15 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7894522 2023.02.15 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7894532 2023.02.15 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 7891255 2023.02.15 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7894533 2023.02.15 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7894534 2023.02.15 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7891271 2023.02.14 PM
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 7891274 2023.02.14 MB
rzadki alka, Alca torda 10 7891268 2023.02.14 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7891272 2023.02.14 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7887556 2023.02.14 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7891276 2023.02.14 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7891273 2023.02.14 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7891275 2023.02.14 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 7891256 2023.02.14 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7887557 2023.02.13 MB
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 7885339 2023.02.13 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7883540 2023.02.12 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 23 7883536 2023.02.12 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7883539 2023.02.12 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7883541 2023.02.12 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7883537 2023.02.12 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7883535 2023.02.12 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7874801 2023.02.11 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 7874800 2023.02.11 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7874789 2023.02.11 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 7874799 2023.02.11 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 7874804 2023.02.11 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1000 7874838 2023.02.11 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 7874787 2023.02.11 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7874802 2023.02.11 PM
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 7874155 2023.02.11 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7874805 2023.02.11 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7874788 2023.02.11 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 7873207 2023.02.10 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 7873205 2023.02.10 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7872656 2023.02.10 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 7869744 2023.02.09 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7869746 2023.02.09 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7868333 2023.02.09 MB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7869747 2023.02.09 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7869751 2023.02.09 PM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 7869743 2023.02.09 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7869750 2023.02.09 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7869745 2023.02.09 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7869752 2023.02.09 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 7869748 2023.02.09 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7869749 2023.02.09 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7868118 2023.02.08 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7868115 2023.02.08 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7868114 2023.02.08 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7868116 2023.02.08 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 7864145 2023.02.07 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 7864146 2023.02.07 MB
pospolity sroka, Pica pica 1 7868117 2023.02.06 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 7860648 2023.02.06 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 7859539 2023.02.06 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 7855714 2023.02.05 MB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 35 7857528 2023.02.05 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 5 7855716 2023.02.05 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7857434 2023.02.05 PM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7855723 2023.02.05 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7855724 2023.02.05 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7855715 2023.02.05 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 200 7855708 2023.02.05 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7855717 2023.02.05 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7855740 2023.02.05 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 70 7855719 2023.02.05 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7855718 2023.02.05 MB
rzadki alka, Alca torda 2 7855707 2023.02.05 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 100 7852308 2023.02.04 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7850587 2023.02.04 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 100 7852307 2023.02.04 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 7852309 2023.02.04 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 200 7852306 2023.02.04 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 7850576 2023.02.04 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 150 7850586 2023.02.04 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 7847355 2023.02.03 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 7844724 2023.02.02 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7842910 2023.02.01 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7842911 2023.02.01 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 7844005 2023.02.01 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 7844028 2023.02.01 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 7844001 2023.02.01 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 7843981 2023.02.01 MB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 7844006 2023.02.01 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 7842914 2023.02.01 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7844027 2023.02.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7842915 2023.02.01 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7844003 2023.02.01 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 7842714 2023.02.01 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7842913 2023.02.01 MB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7843980 2023.02.01 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7844002 2023.02.01 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 7842912 2023.02.01 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 30 7841597 2023.01.31 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 50 7841602 2023.01.31 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7841603 2023.01.31 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7841600 2023.01.31 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 150 7841598 2023.01.31 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 7841599 2023.01.31 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 7841601 2023.01.31 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7841634 2023.01.31 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7839415 2023.01.30 MB
pospolity kruk, Corvus corax 1 7868120 2023.01.30 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 7836190 2023.01.29 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7836194 2023.01.29 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7836197 2023.01.29 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 7836187 2023.01.29 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 30 7836188 2023.01.29 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7836193 2023.01.29 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7836196 2023.01.29 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7836195 2023.01.29 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7836191 2023.01.29 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7836186 2023.01.29 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7836184 2023.01.29 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7836192 2023.01.29 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 10 7828738 2023.01.28 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7827145 2023.01.28 MB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7827143 2023.01.28 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7827146 2023.01.28 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7827144 2023.01.28 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7827142 2023.01.28 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 7827141 2023.01.28 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 7 7827140 2023.01.28 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7828740 2023.01.28 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7824690 2023.01.27 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7824683 2023.01.27 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7824681 2023.01.27 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7824687 2023.01.27 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7824688 2023.01.27 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7824691 2023.01.27 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7824684 2023.01.27 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7824682 2023.01.27 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7821765 2023.01.26 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7821700 2023.01.26 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7820593 2023.01.26 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 7821682 2023.01.26 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 7821739 2023.01.26 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7821764 2023.01.26 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7821701 2023.01.26 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7821763 2023.01.26 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7820594 2023.01.26 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7819613 2023.01.25 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7819610 2023.01.25 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 7818084 2023.01.25 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7819616 2023.01.25 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 7818085 2023.01.25 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7819496 2023.01.25 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7819497 2023.01.25 PM
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 7819492 2023.01.25 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 7819608 2023.01.25 PM
pospolity łyska, Fulica atra 500 7819612 2023.01.25 MB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7819599 2023.01.25 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7819495 2023.01.25 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7818086 2023.01.25 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 7818116 2023.01.25 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7819576 2023.01.25 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7819494 2023.01.25 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7818080 2023.01.25 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 7819604 2023.01.25 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 15 7819614 2023.01.25 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7818078 2023.01.25 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7819606 2023.01.25 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7818079 2023.01.25 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 7819617 2023.01.25 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 7818076 2023.01.25 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 27 7801708 2023.01.20 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 7766788 2023.01.10 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8059630 2023.01.03 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...