Pełna lista obserwacji drużyny

Czajka : Krzysztof Czajowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 7476242 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7476243 2022.10.02 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 7476244 2022.10.02 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7476245 2022.10.02 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7476246 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7476247 2022.10.02 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7476248 2022.10.02 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7476249 2022.10.02 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7476250 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7476251 2022.10.02 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7476252 2022.10.02 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7476253 2022.10.02 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7476254 2022.10.02 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 16 7476255 2022.10.02 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7476256 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 7476257 2022.10.02 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 7476258 2022.10.02 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7476259 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7476260 2022.10.02 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 7476261 2022.10.02 MP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7476319 2022.10.02 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7476320 2022.10.02 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7476321 2022.10.02 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7476322 2022.10.02 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 7476323 2022.10.02 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7476324 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7476325 2022.10.02 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 7476326 2022.10.02 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7476327 2022.10.02 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7476328 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7476329 2022.10.02 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7476339 2022.10.02 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7476361 2022.10.02 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7476369 2022.10.02 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7476372 2022.10.02 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7476391 2022.10.02 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7476392 2022.10.02 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7476398 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7470198 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 7470199 2022.10.01 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7470200 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7470201 2022.10.01 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7470202 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7470203 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7470204 2022.10.01 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7470205 2022.10.01 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7470206 2022.10.01 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 7470207 2022.10.01 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 7470208 2022.10.01 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7470209 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7470210 2022.10.01 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7470211 2022.10.01 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 7470212 2022.10.01 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7470213 2022.10.01 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7470214 2022.10.01 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7470215 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7470216 2022.10.01 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7470217 2022.10.01 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7470218 2022.10.01 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7470219 2022.10.01 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7470220 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7470221 2022.10.01 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7470222 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7470223 2022.10.01 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7470224 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7470225 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7470226 2022.10.01 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 70 7470227 2022.10.01 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7470228 2022.10.01 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7470229 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 7470230 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7470231 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7470232 2022.10.01 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 7470233 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 19 7470234 2022.10.01 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 41 7470235 2022.10.01 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7470236 2022.10.01 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 7470237 2022.10.01 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 7470238 2022.10.01 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 7470239 2022.10.01 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7470240 2022.10.01 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7466872 2022.09.30 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7466873 2022.09.30 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7466875 2022.09.30 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7449640 2022.09.25 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7449722 2022.09.25 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7449723 2022.09.25 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7449787 2022.09.25 MP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7449788 2022.09.25 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7449789 2022.09.25 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7449790 2022.09.25 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7449791 2022.09.25 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7449792 2022.09.25 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7449793 2022.09.25 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7449794 2022.09.25 MP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7449795 2022.09.25 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7449796 2022.09.25 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7449797 2022.09.25 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7449798 2022.09.25 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7449799 2022.09.25 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7449800 2022.09.25 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7449801 2022.09.25 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7449802 2022.09.25 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7449803 2022.09.25 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7449804 2022.09.25 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7449805 2022.09.25 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7449806 2022.09.25 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7449807 2022.09.25 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7449808 2022.09.25 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7449809 2022.09.25 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 7449810 2022.09.25 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 17 7449811 2022.09.25 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7449812 2022.09.25 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7449813 2022.09.25 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7449814 2022.09.25 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7449815 2022.09.25 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7449816 2022.09.25 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 7449817 2022.09.25 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7449818 2022.09.25 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7449819 2022.09.25 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7449820 2022.09.25 MP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7449875 2022.09.25 ŚK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7449876 2022.09.25 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 7449877 2022.09.25 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 7449878 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7449879 2022.09.25 ŚK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7449880 2022.09.25 ŚK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7449881 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7449882 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7449883 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7449884 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7449885 2022.09.25 ŚK mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 7449886 2022.09.25 ŚK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7449887 2022.09.25 ŚK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7449888 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7449889 2022.09.25 ŚK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7449890 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7449891 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7449892 2022.09.25 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7449893 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7449894 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7449895 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7449896 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7449897 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7449899 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7449900 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7449901 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7449902 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7449903 2022.09.25 ŚK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7449904 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7449905 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7449906 2022.09.25 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7449907 2022.09.25 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7449908 2022.09.25 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7449909 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7449910 2022.09.25 ŚK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7449911 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7449912 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7449913 2022.09.25 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7443759 2022.09.24 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7443767 2022.09.24 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7443778 2022.09.24 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7443779 2022.09.24 MP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7444091 2022.09.24 MP mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 7444092 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 7444093 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7444094 2022.09.24 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7444095 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7444096 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7444097 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 7444098 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7444099 2022.09.24 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7444100 2022.09.24 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7444101 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7444102 2022.09.24 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7444103 2022.09.24 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7444104 2022.09.24 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7444105 2022.09.24 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7444106 2022.09.24 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7444107 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7444108 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7444109 2022.09.24 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7444110 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7444111 2022.09.24 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7444112 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7444113 2022.09.24 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7444114 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7444115 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 7444116 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 7444117 2022.09.24 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7444118 2022.09.24 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7444119 2022.09.24 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7444120 2022.09.24 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7444121 2022.09.24 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 7444122 2022.09.24 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7444123 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7444124 2022.09.24 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7444125 2022.09.24 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7444126 2022.09.24 MP mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7444272 2022.09.24 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7444273 2022.09.24 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7444274 2022.09.24 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 13 7444275 2022.09.24 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7444276 2022.09.24 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7444277 2022.09.24 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7444278 2022.09.24 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7444279 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7444280 2022.09.24 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7444281 2022.09.24 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7444282 2022.09.24 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7444283 2022.09.24 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7444284 2022.09.24 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7444851 2022.09.24 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7444855 2022.09.24 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7444857 2022.09.24 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 7420296 2022.09.17 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7420297 2022.09.17 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7414572 2022.09.14 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7407820 2022.09.12 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7304412 2022.08.10 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7290176 2022.08.05 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 7280709 2022.08.02 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 7282685 2022.08.02 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7280275 2022.08.01 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7280278 2022.08.01 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7275832 2022.07.31 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7275833 2022.07.31 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7275834 2022.07.31 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7275835 2022.07.31 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7275836 2022.07.31 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7275837 2022.07.31 MP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7275841 2022.07.31 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7275842 2022.07.31 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7275843 2022.07.31 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7275844 2022.07.31 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7275845 2022.07.31 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7275846 2022.07.31 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7275847 2022.07.31 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7275848 2022.07.31 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7275849 2022.07.31 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7275850 2022.07.31 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7275851 2022.07.31 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7275852 2022.07.31 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 7270446 2022.07.29 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7270491 2022.07.28 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 13 7270497 2022.07.28 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7270498 2022.07.28 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7270499 2022.07.28 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7270500 2022.07.28 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7270501 2022.07.28 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7270502 2022.07.28 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7270503 2022.07.28 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7270504 2022.07.28 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7270505 2022.07.28 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7270506 2022.07.28 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7270507 2022.07.28 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 70 7270508 2022.07.28 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7270509 2022.07.28 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7270510 2022.07.28 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7270511 2022.07.28 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7270512 2022.07.28 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7270513 2022.07.28 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7270514 2022.07.28 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7270515 2022.07.28 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7270516 2022.07.28 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7270517 2022.07.28 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7270518 2022.07.28 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7270519 2022.07.28 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7263356 2022.07.26 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7263359 2022.07.26 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7262417 2022.07.25 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7257906 2022.07.24 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7257907 2022.07.24 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7257881 2022.07.24 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7257883 2022.07.24 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 7257884 2022.07.24 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7257902 2022.07.24 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7257903 2022.07.24 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7258059 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7258069 2022.07.24 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7258079 2022.07.24 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 5 7258329 2022.07.24 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 7258330 2022.07.24 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7258331 2022.07.24 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 25 7258332 2022.07.24 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7258333 2022.07.24 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7258334 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7258335 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 7258336 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7258337 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7258338 2022.07.24 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7258339 2022.07.24 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7258340 2022.07.24 PK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7258341 2022.07.24 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7258342 2022.07.24 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7258343 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7258344 2022.07.24 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7258345 2022.07.24 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7258346 2022.07.24 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7258347 2022.07.24 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7258348 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7258349 2022.07.24 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7258350 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7258351 2022.07.24 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7258352 2022.07.24 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7258353 2022.07.24 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7258354 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7258457 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7258458 2022.07.24 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7258459 2022.07.24 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7258460 2022.07.24 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7258461 2022.07.24 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7258462 2022.07.24 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7258507 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 7258508 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7258509 2022.07.24 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7258510 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7258511 2022.07.24 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7258526 2022.07.24 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7258527 2022.07.24 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7258528 2022.07.24 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7258529 2022.07.24 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7258601 2022.07.24 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7258640 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 7253637 2022.07.23 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7253638 2022.07.23 MP mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 7253827 2022.07.23 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 7253828 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7253829 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7253830 2022.07.23 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7253831 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7253832 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7253833 2022.07.23 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7253834 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 9 7253835 2022.07.23 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7253836 2022.07.23 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7253837 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7253838 2022.07.23 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7253839 2022.07.23 MP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7253840 2022.07.23 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7253841 2022.07.23 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7253842 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7253843 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7253844 2022.07.23 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7253845 2022.07.23 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7253846 2022.07.23 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7253847 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7253848 2022.07.23 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7253849 2022.07.23 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7253850 2022.07.23 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7253851 2022.07.23 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7253852 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7253853 2022.07.23 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7253854 2022.07.23 MP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 7253855 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7253856 2022.07.23 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 7253857 2022.07.23 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7253858 2022.07.23 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7253859 2022.07.23 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7253860 2022.07.23 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7253861 2022.07.23 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7253862 2022.07.23 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7253863 2022.07.23 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 7253864 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 7253865 2022.07.23 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7253866 2022.07.23 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7253867 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7253868 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 7242838 2022.07.17 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7242839 2022.07.17 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7242840 2022.07.17 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7242841 2022.07.17 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7242851 2022.07.17 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7242854 2022.07.17 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7242857 2022.07.17 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7242858 2022.07.17 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7242859 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 7242939 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7242940 2022.07.17 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7242941 2022.07.17 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7242942 2022.07.17 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7242943 2022.07.17 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7242944 2022.07.17 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7242945 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7242946 2022.07.17 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7243076 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7243077 2022.07.17 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7243078 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7243079 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 7243080 2022.07.17 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7243081 2022.07.17 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7243082 2022.07.17 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7243083 2022.07.17 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7243084 2022.07.17 MP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7243183 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7243184 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7243185 2022.07.17 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7243186 2022.07.17 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7243187 2022.07.17 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7243188 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7243189 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7243190 2022.07.17 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7243191 2022.07.17 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7243192 2022.07.17 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7243193 2022.07.17 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7243194 2022.07.17 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7243195 2022.07.17 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7243196 2022.07.17 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7243197 2022.07.17 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7243198 2022.07.17 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7243199 2022.07.17 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7243200 2022.07.17 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7243201 2022.07.17 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7232123 2022.07.16 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7232125 2022.07.16 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7232126 2022.07.16 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7232127 2022.07.16 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7232128 2022.07.16 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7232129 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7232130 2022.07.16 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7232597 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7232598 2022.07.16 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7232599 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7232600 2022.07.16 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7232601 2022.07.16 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7232602 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7232603 2022.07.16 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7232604 2022.07.16 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7232605 2022.07.16 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7232606 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7232607 2022.07.16 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7232608 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7232609 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7232610 2022.07.16 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7232611 2022.07.16 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7232612 2022.07.16 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7232613 2022.07.16 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7232614 2022.07.16 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7232615 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7232616 2022.07.16 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7232617 2022.07.16 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7232618 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7232619 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7232620 2022.07.16 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7232621 2022.07.16 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7232622 2022.07.16 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7232623 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7232624 2022.07.16 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7232625 2022.07.16 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7232626 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7232627 2022.07.16 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7232628 2022.07.16 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7232795 2022.07.16 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7232796 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7232797 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7232798 2022.07.16 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7232799 2022.07.16 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7232800 2022.07.16 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7232801 2022.07.16 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7232802 2022.07.16 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7232803 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7232804 2022.07.16 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7232805 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7232806 2022.07.16 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7232807 2022.07.16 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7232808 2022.07.16 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7232809 2022.07.16 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7232810 2022.07.16 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7232811 2022.07.16 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7232812 2022.07.16 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7232813 2022.07.16 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7232814 2022.07.16 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7232815 2022.07.16 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7232816 2022.07.16 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7232817 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7232818 2022.07.16 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7232820 2022.07.16 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7232821 2022.07.16 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7232823 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7232824 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7232827 2022.07.16 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7232828 2022.07.16 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7232829 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7232830 2022.07.16 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7232831 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7233062 2022.07.16 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7233063 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7233064 2022.07.16 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 7233065 2022.07.16 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7233066 2022.07.16 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7233067 2022.07.16 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7233068 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7233069 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 7233070 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 7233071 2022.07.16 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7233072 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7233073 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7233074 2022.07.16 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7233075 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 7233076 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7233077 2022.07.16 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7233078 2022.07.16 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7233079 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7233080 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7233081 2022.07.16 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7233082 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7233083 2022.07.16 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7233084 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7233085 2022.07.16 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 7233086 2022.07.16 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 7233087 2022.07.16 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7233088 2022.07.16 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7233089 2022.07.16 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7233090 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7233091 2022.07.16 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7233092 2022.07.16 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7233093 2022.07.16 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7233094 2022.07.16 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7233095 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7233096 2022.07.16 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7233097 2022.07.16 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7233098 2022.07.16 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7233099 2022.07.16 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7233100 2022.07.16 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7233101 2022.07.16 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7233102 2022.07.16 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7233103 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7233104 2022.07.16 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7233105 2022.07.16 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7233106 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7233107 2022.07.16 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7233108 2022.07.16 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7233109 2022.07.16 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7233110 2022.07.16 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7214015 2022.07.10 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7214016 2022.07.10 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7214154 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7213999 2022.07.10 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7214000 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7214004 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7214133 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7214141 2022.07.10 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7214147 2022.07.10 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7214149 2022.07.10 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7214151 2022.07.10 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7214161 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7214165 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7214166 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7214167 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7214168 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 7214179 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7214181 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7214182 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7214184 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7214185 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7214187 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7214194 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7214207 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7214242 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7214295 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7214296 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7214311 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7214314 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7214316 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7214317 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7214319 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7214664 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7214665 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7214666 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 7214670 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7214671 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7214672 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7214697 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7214698 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 7215202 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7215203 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7215204 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7215205 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7215206 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7215251 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7215252 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7215253 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7215255 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7215256 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7215257 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7215258 2022.07.10 ŚK mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 7215429 2022.07.10 ŚK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 40 7215430 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7215431 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7215432 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7215433 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7215434 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7215435 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7215436 2022.07.10 ŚK mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7215437 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 7215438 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7215439 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7215440 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7215441 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7215442 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7215443 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7215444 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 7215445 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7215446 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7215447 2022.07.10 ŚK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7215448 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 7215449 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7215450 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7215451 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7215452 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7215453 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7215454 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7215456 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7215457 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7215458 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7215459 2022.07.10 ŚK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 7215460 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7215461 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7215462 2022.07.10 ŚK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7215463 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7215464 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 7215465 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 7215466 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7215467 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7215468 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7215469 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7215470 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7215471 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7215472 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7215473 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7215474 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7215475 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7215476 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7215477 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7215478 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 21 7215479 2022.07.10 ŚK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7215480 2022.07.10 ŚK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7215481 2022.07.10 ŚK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7210680 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7208652 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 7208654 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7208655 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7208670 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7208671 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7208672 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7208673 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7208674 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7208675 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7208676 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7208677 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7208678 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7208679 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7208680 2022.07.09 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7208681 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7208682 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 7208683 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7208684 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7208685 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7208686 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7208687 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7208688 2022.07.09 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7208689 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7208690 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7208691 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7208692 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7208693 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7208694 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7208695 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7208696 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7208697 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7208781 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7208782 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7208783 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7208784 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7208785 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7208786 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7208787 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7208788 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7208789 2022.07.09 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 7208790 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7208791 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7208792 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7208793 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7208794 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7208795 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7208796 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7208797 2022.07.09 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7208798 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7208799 2022.07.09 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7208801 2022.07.09 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 7208880 2022.07.09 MP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 6 7208881 2022.07.09 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7208882 2022.07.09 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7208883 2022.07.09 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7208884 2022.07.09 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7208885 2022.07.09 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7208886 2022.07.09 MP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7208887 2022.07.09 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7208888 2022.07.09 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7208889 2022.07.09 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7208890 2022.07.09 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7208891 2022.07.09 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7208892 2022.07.09 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7208893 2022.07.09 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7190430 2022.07.03 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7190442 2022.07.03 MP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7190385 2022.07.03 MP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7190455 2022.07.03 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7190457 2022.07.03 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7190405 2022.07.03 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7190444 2022.07.03 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7190452 2022.07.03 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7190387 2022.07.03 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7190453 2022.07.03 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7190445 2022.07.03 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7190446 2022.07.03 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7190451 2022.07.03 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7190448 2022.07.03 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7190450 2022.07.03 MP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7190449 2022.07.03 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7190431 2022.07.03 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7190440 2022.07.03 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7190441 2022.07.03 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7190439 2022.07.03 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7190443 2022.07.03 MP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7189880 2022.07.03 MP mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7189881 2022.07.03 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7189882 2022.07.03 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7189883 2022.07.03 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7189884 2022.07.03 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7189885 2022.07.03 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7190458 2022.07.03 MP mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7190462 2022.07.03 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7190463 2022.07.03 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7190467 2022.07.03 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7190469 2022.07.03 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7190470 2022.07.03 MP mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 7182699 2022.07.02 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7182700 2022.07.02 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7182701 2022.07.02 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7182702 2022.07.02 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 7182703 2022.07.02 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 75 7182704 2022.07.02 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7182705 2022.07.02 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 7182706 2022.07.02 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 7182707 2022.07.02 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7182708 2022.07.02 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7182709 2022.07.02 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7182710 2022.07.02 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7182711 2022.07.02 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7182712 2022.07.02 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7182713 2022.07.02 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7182714 2022.07.02 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7182715 2022.07.02 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7182716 2022.07.02 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7182717 2022.07.02 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 7182718 2022.07.02 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7182719 2022.07.02 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7182720 2022.07.02 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7182721 2022.07.02 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7182722 2022.07.02 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7182723 2022.07.02 MP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7182724 2022.07.02 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7182725 2022.07.02 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7182726 2022.07.02 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7182727 2022.07.02 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7182728 2022.07.02 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7182729 2022.07.02 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7182730 2022.07.02 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7182731 2022.07.02 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7182732 2022.07.02 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7182733 2022.07.02 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 19 7182734 2022.07.02 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7182735 2022.07.02 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7182736 2022.07.02 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7182737 2022.07.02 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7182738 2022.07.02 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7182739 2022.07.02 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7182740 2022.07.02 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7182741 2022.07.02 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7182742 2022.07.02 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7182743 2022.07.02 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7182744 2022.07.02 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7182745 2022.07.02 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7182746 2022.07.02 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7182747 2022.07.02 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7182748 2022.07.02 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7170869 2022.06.28 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 7170870 2022.06.28 MP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7168180 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7168181 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7168182 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7168183 2022.06.26 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7168184 2022.06.26 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7168185 2022.06.26 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7168186 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7168187 2022.06.26 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7168188 2022.06.26 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7168189 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7168190 2022.06.26 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7168191 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7168192 2022.06.26 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7168193 2022.06.26 PL mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 3 7168195 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7168196 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7168197 2022.06.26 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7168198 2022.06.26 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7168199 2022.06.26 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7168200 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 7168201 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7168202 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7168203 2022.06.26 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7168204 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7168483 2022.06.26 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7168488 2022.06.26 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7168489 2022.06.26 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7168490 2022.06.26 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7168491 2022.06.26 MZ mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7171053 2022.06.26 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 7171054 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7171055 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7171056 2022.06.26 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 7171057 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7171058 2022.06.26 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7171059 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7171060 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7171061 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7171062 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7171063 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7171064 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7171065 2022.06.26 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7171066 2022.06.26 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7171067 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7171068 2022.06.26 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7171069 2022.06.26 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 7171070 2022.06.26 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7171071 2022.06.26 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7171072 2022.06.26 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7171073 2022.06.26 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7171074 2022.06.26 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7171075 2022.06.26 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7171076 2022.06.26 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7171077 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7171078 2022.06.26 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7171079 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7171080 2022.06.26 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7171084 2022.06.26 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7171086 2022.06.26 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7171107 2022.06.26 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7172318 2022.06.26 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7158498 2022.06.25 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7158499 2022.06.25 PL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 7158500 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7158501 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7158502 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 7158503 2022.06.25 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7158504 2022.06.25 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7158505 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7158506 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7158507 2022.06.25 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7158508 2022.06.25 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7158509 2022.06.25 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7158510 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7158511 2022.06.25 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7158512 2022.06.25 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7158513 2022.06.25 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7158514 2022.06.25 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7158515 2022.06.25 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7159151 2022.06.25 PL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7159152 2022.06.25 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 7159153 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7159154 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 7159155 2022.06.25 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7159156 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7159157 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7159158 2022.06.25 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7159159 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7159160 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7159161 2022.06.25 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7159162 2022.06.25 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7159163 2022.06.25 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 7159271 2022.06.25 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7159272 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7159273 2022.06.25 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7159274 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7159275 2022.06.25 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7159276 2022.06.25 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7159277 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7159280 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7159281 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 7159282 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7159283 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7159284 2022.06.25 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 7159285 2022.06.25 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7159296 2022.06.25 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 7159297 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7159298 2022.06.25 PL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7159318 2022.06.25 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7159320 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7159322 2022.06.25 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7159323 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 7159348 2022.06.25 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7159350 2022.06.25 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7159351 2022.06.25 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7159354 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7159355 2022.06.25 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7159356 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7159357 2022.06.25 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7159363 2022.06.25 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 7167479 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7167481 2022.06.25 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7171003 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7171012 2022.06.25 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 7172220 2022.06.25 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7172221 2022.06.25 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7172222 2022.06.25 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7172223 2022.06.25 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7172224 2022.06.25 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7172225 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7172226 2022.06.25 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7172227 2022.06.25 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7172228 2022.06.25 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7172229 2022.06.25 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7172230 2022.06.25 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7172231 2022.06.25 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7172232 2022.06.25 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7172233 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7172234 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7172235 2022.06.25 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7172236 2022.06.25 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7172237 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 7172238 2022.06.25 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 6 7155032 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 7155034 2022.06.24 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 7155035 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7155036 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7155038 2022.06.24 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7155039 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7155040 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7155041 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7155042 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7155043 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7155044 2022.06.24 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 7155050 2022.06.24 PL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7155053 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7155054 2022.06.24 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 7155055 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7155056 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7155057 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7155062 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7155094 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 7155124 2022.06.24 PL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7155125 2022.06.24 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7155126 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7155127 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7155128 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7155129 2022.06.24 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7155130 2022.06.24 PL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7155131 2022.06.24 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7155132 2022.06.24 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7155133 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7155134 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 7155146 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7155147 2022.06.24 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7155148 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7155149 2022.06.24 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7155150 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7155151 2022.06.24 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7155152 2022.06.24 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7155153 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7155154 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7155155 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7155167 2022.06.24 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7155168 2022.06.24 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7155169 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7155170 2022.06.24 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7155171 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7155173 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7155174 2022.06.24 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7155175 2022.06.24 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7155176 2022.06.24 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7155177 2022.06.24 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7155178 2022.06.24 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7155179 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7155481 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7155482 2022.06.24 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7155483 2022.06.24 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7155484 2022.06.24 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7155485 2022.06.24 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7155486 2022.06.24 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7155487 2022.06.24 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 7155488 2022.06.24 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7155489 2022.06.24 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7155490 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7155491 2022.06.24 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7155492 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7155493 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7155495 2022.06.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 7155496 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7155497 2022.06.24 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7155498 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7155499 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7155500 2022.06.24 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7155501 2022.06.24 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7155502 2022.06.24 PL mapa