Pełna lista obserwacji drużyny

Czajka : Krzysztof Czajowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6377661 2022.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 6377725 2022.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6377724 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6377723 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6377722 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6377721 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6377720 2022.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6377719 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6377718 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6377717 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6377716 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6377715 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6377714 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6377713 2022.01.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6377712 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6377711 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6377710 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6377726 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6377727 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 6377728 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6377753 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6377752 2022.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6377751 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6377750 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6377749 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6377748 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6377747 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6377746 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6377745 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6377744 2022.01.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 6377729 2022.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 6377730 2022.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 6377731 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6377732 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6377741 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6377742 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6377743 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6370700 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 30 6370701 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6370702 2022.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6370703 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6370704 2022.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 6370705 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6370706 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 6370707 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6370708 2022.01.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 21 6370709 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 68 6370710 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6354442 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6354441 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6354440 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6354439 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6354438 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6354443 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6354802 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6354803 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6354804 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6354805 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6354806 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6325506 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6325508 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6325512 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6325513 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6325514 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6325960 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6325961 2022.01.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6324896 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6325504 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6325498 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6325497 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6324928 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6324924 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 59 6324913 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6324902 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6324891 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6324890 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6324882 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6324879 2022.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6324877 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6324930 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6324935 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6325496 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6324955 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6324953 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6324952 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324950 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6324948 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6324944 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6324939 2022.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6324937 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6314425 2022.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6314431 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6314435 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6314437 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6314439 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6314442 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6314443 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6314444 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6314445 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6314446 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6314373 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6314372 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6314371 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6313288 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6314330 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6314331 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6314332 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6314351 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6314353 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6314354 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6314359 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6314369 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6313287 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6314447 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6314486 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6314499 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6314500 2022.01.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6314501 2022.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6314502 2022.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6314503 2022.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 14 6314504 2022.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 6314505 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6314506 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6314507 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6314498 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6314497 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6314496 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6314487 2022.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6314488 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6314489 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6314490 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6314491 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6314492 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6314493 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6314494 2022.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6314495 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6314508 2022.01.01 mapa