DRUŻYNA

Drużyna: Robert Lo. Obserwator: Robert Locman

Liczba gatunków: 211

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 276 9537 84 84 2 15 32 35
2 116 4014 99 51 0 8 21 22
3 250 34137 128 83 1 14 36 32
4 290 13714 174 130 0 35 59 36
5 177 1168 210 93 1 33 40 19
6 11 13 211 10 0 3 7 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8590723 2023.06.04 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8587208 2023.06.04 WM
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8594333 2023.06.04 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8583614 2023.06.03 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8583613 2023.06.03 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8583103 2023.06.03 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8583104 2023.06.03 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8583102 2023.06.03 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8583101 2023.06.03 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8583099 2023.06.03 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8583100 2023.06.03 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8557185 2023.05.29 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8556883 2023.05.29 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8551959 2023.05.28 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8551960 2023.05.28 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8551958 2023.05.28 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8548845 2023.05.28 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8547951 2023.05.28 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8547950 2023.05.28 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8547854 2023.05.28 WM
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8547852 2023.05.28 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 25 8547853 2023.05.28 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 8547851 2023.05.28 WM
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8547855 2023.05.28 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8547850 2023.05.28 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8547849 2023.05.28 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8547848 2023.05.28 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8547847 2023.05.28 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8547846 2023.05.28 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 7 8547845 2023.05.28 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8546982 2023.05.28 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8546983 2023.05.28 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8546977 2023.05.28 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8546978 2023.05.28 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8546981 2023.05.28 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8546980 2023.05.28 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8546976 2023.05.28 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8546974 2023.05.28 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8546975 2023.05.28 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8546973 2023.05.28 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8546971 2023.05.28 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8546972 2023.05.28 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8546970 2023.05.28 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8546979 2023.05.28 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8546967 2023.05.28 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8546968 2023.05.28 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8546969 2023.05.28 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8546966 2023.05.28 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8546304 2023.05.28 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8539742 2023.05.27 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8539741 2023.05.27 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8531266 2023.05.25 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8530253 2023.05.25 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8526353 2023.05.24 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8526355 2023.05.24 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8526354 2023.05.24 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8526359 2023.05.23 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8526352 2023.05.23 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8526351 2023.05.23 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8515860 2023.05.22 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8515858 2023.05.22 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8515859 2023.05.22 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8515857 2023.05.22 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8506177 2023.05.21 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8506176 2023.05.21 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8506175 2023.05.21 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8506174 2023.05.21 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8491535 2023.05.20 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8491536 2023.05.20 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8491305 2023.05.20 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8490940 2023.05.20 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8490938 2023.05.20 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 8490939 2023.05.20 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8490937 2023.05.20 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8490814 2023.05.20 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8490813 2023.05.20 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8490812 2023.05.20 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8490541 2023.05.20 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8490540 2023.05.20 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8490539 2023.05.20 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8490538 2023.05.20 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8490537 2023.05.20 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8487385 2023.05.19 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 8477855 2023.05.17 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8477853 2023.05.17 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8477856 2023.05.17 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8477854 2023.05.17 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8477852 2023.05.17 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8477851 2023.05.17 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8477765 2023.05.17 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8477695 2023.05.17 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8471376 2023.05.16 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8471124 2023.05.16 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8466388 2023.05.15 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8466385 2023.05.15 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8465055 2023.05.15 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8465053 2023.05.15 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8465054 2023.05.15 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8465052 2023.05.15 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8465051 2023.05.15 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 8465050 2023.05.15 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8465048 2023.05.15 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8465049 2023.05.15 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8465047 2023.05.15 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8462809 2023.05.14 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8459053 2023.05.14 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 24 8451538 2023.05.14 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 68 8451539 2023.05.14 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8451536 2023.05.14 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8451537 2023.05.14 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8450811 2023.05.14 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8450812 2023.05.14 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8450810 2023.05.14 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 8450636 2023.05.14 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8450635 2023.05.14 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 9 8450637 2023.05.14 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 18 8454398 2023.05.14 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8444192 2023.05.13 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8443685 2023.05.13 WM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8441368 2023.05.13 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8439582 2023.05.13 WM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8438264 2023.05.13 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 8438265 2023.05.13 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8436788 2023.05.13 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8436789 2023.05.13 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8436790 2023.05.13 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8436786 2023.05.13 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8436787 2023.05.13 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8421579 2023.05.10 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8417963 2023.05.10 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8415767 2023.05.09 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8415766 2023.05.09 WM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8411394 2023.05.08 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8411395 2023.05.08 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 8411396 2023.05.08 WM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 8404230 2023.05.07 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8404278 2023.05.07 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8404282 2023.05.07 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8404292 2023.05.07 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8404297 2023.05.07 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8404298 2023.05.07 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8404353 2023.05.07 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8404355 2023.05.07 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8404357 2023.05.07 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 8411377 2023.05.07 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8411392 2023.05.07 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 45 8411393 2023.05.07 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8388285 2023.05.06 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8388286 2023.05.06 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 8388289 2023.05.06 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8388290 2023.05.06 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8387015 2023.05.05 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8378985 2023.05.04 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 21 8379025 2023.05.04 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8379032 2023.05.04 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 57 8379037 2023.05.04 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8367246 2023.05.03 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8367247 2023.05.03 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8367361 2023.05.03 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8367403 2023.05.03 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8367405 2023.05.03 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8367427 2023.05.03 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8367445 2023.05.03 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 16 8367446 2023.05.03 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 80 8367474 2023.05.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 150 8367488 2023.05.03 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8367508 2023.05.03 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8367520 2023.05.03 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8370935 2023.05.03 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8370938 2023.05.03 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8370942 2023.05.03 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8370975 2023.05.03 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8354642 2023.05.02 WM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 8347219 2023.05.01 WM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 8347220 2023.05.01 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 85 8347224 2023.05.01 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8347225 2023.05.01 WM
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8347236 2023.05.01 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8347253 2023.05.01 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8347258 2023.05.01 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 34 8347260 2023.05.01 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 72 8347266 2023.05.01 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 120 8347274 2023.05.01 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8347275 2023.05.01 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8347276 2023.05.01 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8347280 2023.05.01 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8347309 2023.05.01 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8347400 2023.05.01 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8334211 2023.04.30 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8334266 2023.04.30 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8334269 2023.04.30 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 8334278 2023.04.30 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8334284 2023.04.30 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8334291 2023.04.30 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 35 8321284 2023.04.29 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8320642 2023.04.29 WM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 8319900 2023.04.29 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8319247 2023.04.29 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8319007 2023.04.29 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 19 8319008 2023.04.29 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8309266 2023.04.27 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8307859 2023.04.27 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8301962 2023.04.26 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8301961 2023.04.26 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 32 8301897 2023.04.26 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8301896 2023.04.26 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8301895 2023.04.26 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8301894 2023.04.26 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8301893 2023.04.26 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8301892 2023.04.26 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8301891 2023.04.26 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8294505 2023.04.24 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8294506 2023.04.24 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8294507 2023.04.24 WM
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8290043 2023.04.24 WM
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8284010 2023.04.23 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8284011 2023.04.23 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 11 8283374 2023.04.23 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8283372 2023.04.23 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8283373 2023.04.23 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8283375 2023.04.23 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 17 8282943 2023.04.23 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8282942 2023.04.23 PL
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 8281349 2023.04.23 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8278776 2023.04.23 PL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8278118 2023.04.23 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 8277347 2023.04.23 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8277348 2023.04.23 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8276144 2023.04.23 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8275457 2023.04.23 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8275305 2023.04.23 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8275306 2023.04.23 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8275118 2023.04.23 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8274995 2023.04.23 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8274992 2023.04.23 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8274991 2023.04.23 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8274990 2023.04.23 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8267428 2023.04.22 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8265598 2023.04.22 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8265586 2023.04.22 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8265012 2023.04.22 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8264600 2023.04.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 105 8264496 2023.04.22 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8264495 2023.04.22 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8264434 2023.04.22 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8264433 2023.04.22 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8264432 2023.04.22 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8264353 2023.04.22 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 8264351 2023.04.22 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8264352 2023.04.22 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8264350 2023.04.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8264349 2023.04.22 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8264173 2023.04.22 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8258809 2023.04.21 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8258808 2023.04.21 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8258806 2023.04.21 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 8258807 2023.04.21 WM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 8258805 2023.04.21 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8257298 2023.04.21 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8257296 2023.04.21 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8257297 2023.04.21 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8257295 2023.04.21 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8257294 2023.04.21 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8257293 2023.04.21 WM
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8255337 2023.04.20 WM
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8255339 2023.04.20 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8255338 2023.04.20 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8255336 2023.04.20 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8254965 2023.04.20 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8252518 2023.04.20 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8252517 2023.04.20 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8252465 2023.04.20 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 8252463 2023.04.20 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8252466 2023.04.20 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8252464 2023.04.20 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8252462 2023.04.20 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8251607 2023.04.20 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8251608 2023.04.20 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8251606 2023.04.20 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8251429 2023.04.20 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8251430 2023.04.20 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8251431 2023.04.20 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8251428 2023.04.20 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8250245 2023.04.20 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8250244 2023.04.20 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8250243 2023.04.20 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8250242 2023.04.20 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8250240 2023.04.20 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8250241 2023.04.20 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8250238 2023.04.20 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8250237 2023.04.20 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8250239 2023.04.20 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8250236 2023.04.20 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8246808 2023.04.19 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8246806 2023.04.19 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8246807 2023.04.19 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8246735 2023.04.19 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8246734 2023.04.19 WM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 5 8246733 2023.04.19 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8240287 2023.04.18 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8240286 2023.04.18 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8239500 2023.04.18 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8238303 2023.04.18 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8235975 2023.04.17 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 55 8235974 2023.04.17 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 25 8235973 2023.04.17 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 44 8235972 2023.04.17 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 8235970 2023.04.17 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8235971 2023.04.17 WM
pospolity żuraw, Grus grus 16 8235969 2023.04.17 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8235968 2023.04.17 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 24 8235966 2023.04.17 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8235967 2023.04.17 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8235964 2023.04.17 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 35 8235965 2023.04.17 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8235962 2023.04.17 WM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 8235963 2023.04.17 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8235960 2023.04.17 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 130 8235961 2023.04.17 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8235959 2023.04.17 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8234819 2023.04.17 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8234820 2023.04.17 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 28 8233228 2023.04.17 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8228210 2023.04.16 WM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 8226408 2023.04.16 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 51 8226407 2023.04.16 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8222181 2023.04.16 WM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8221947 2023.04.16 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8220738 2023.04.16 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8220736 2023.04.16 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8220735 2023.04.16 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8220475 2023.04.16 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8220474 2023.04.16 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8220438 2023.04.16 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8220437 2023.04.16 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8220436 2023.04.16 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8220360 2023.04.16 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8220361 2023.04.16 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8220327 2023.04.16 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 8220325 2023.04.16 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 8220326 2023.04.16 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 8 8220323 2023.04.16 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 320 8220324 2023.04.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8220322 2023.04.16 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8216005 2023.04.15 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8215756 2023.04.15 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8215757 2023.04.15 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 16 8215108 2023.04.15 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8214880 2023.04.15 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 8214879 2023.04.15 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 8214877 2023.04.15 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 850 8214878 2023.04.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 75 8214288 2023.04.15 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8214281 2023.04.15 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8214286 2023.04.15 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8214285 2023.04.15 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8214284 2023.04.15 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8214287 2023.04.15 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8214280 2023.04.15 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8214283 2023.04.15 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 8214289 2023.04.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8214282 2023.04.15 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8214279 2023.04.15 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8214278 2023.04.15 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8214276 2023.04.15 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8214277 2023.04.15 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8212992 2023.04.15 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8212991 2023.04.15 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8212990 2023.04.15 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8212989 2023.04.15 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8212988 2023.04.15 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8212987 2023.04.15 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8212986 2023.04.15 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 220 8212985 2023.04.15 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8212984 2023.04.15 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8212983 2023.04.15 WM
pospolity kruk, Corvus corax 3 8212981 2023.04.15 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8212982 2023.04.15 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8212979 2023.04.15 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8212978 2023.04.15 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8212977 2023.04.15 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8212980 2023.04.15 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 110 8212973 2023.04.15 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8212975 2023.04.15 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8212972 2023.04.15 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8212976 2023.04.15 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8212971 2023.04.15 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8212974 2023.04.15 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8212970 2023.04.15 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8211835 2023.04.15 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 250 8211834 2023.04.15 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 90 8211832 2023.04.15 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 900 8211833 2023.04.15 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8211737 2023.04.15 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8211355 2023.04.15 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8208769 2023.04.14 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 15 8208768 2023.04.14 WM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 5 8208136 2023.04.14 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8207899 2023.04.14 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8207898 2023.04.14 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8207724 2023.04.14 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 32 8211155 2023.04.14 WM
pospolity kruk, Corvus corax 130 8195441 2023.04.12 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 8195439 2023.04.12 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8195440 2023.04.12 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8179339 2023.04.10 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8179034 2023.04.10 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8179033 2023.04.10 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8179032 2023.04.10 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 8178984 2023.04.10 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 13 8178983 2023.04.10 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8178982 2023.04.10 WM
pospolity łyska, Fulica atra 4 8175760 2023.04.10 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 32 8175761 2023.04.10 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8175758 2023.04.10 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8175759 2023.04.10 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8175470 2023.04.10 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8175381 2023.04.10 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8175380 2023.04.10 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8175379 2023.04.10 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8175264 2023.04.10 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 8175266 2023.04.10 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 8175263 2023.04.10 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8175262 2023.04.10 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8175265 2023.04.10 WM
pospolity kruk, Corvus corax 45 8170976 2023.04.09 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8170975 2023.04.09 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8170973 2023.04.09 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8170974 2023.04.09 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8169804 2023.04.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 70 8168774 2023.04.09 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8168082 2023.04.09 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8167754 2023.04.09 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8159016 2023.04.08 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8159017 2023.04.08 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 22 8159015 2023.04.08 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 260 8154523 2023.04.07 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8154524 2023.04.07 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 75 8154520 2023.04.07 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 65 8154522 2023.04.07 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 90 8154521 2023.04.07 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8154519 2023.04.07 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 8154517 2023.04.07 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 8154518 2023.04.07 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 4 8154515 2023.04.07 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8153457 2023.04.07 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8145555 2023.04.05 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 70 8145554 2023.04.05 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 800 8145553 2023.04.05 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8145552 2023.04.05 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 40 8144889 2023.04.05 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8144887 2023.04.05 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8144888 2023.04.05 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 8140924 2023.04.04 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 60 8140923 2023.04.04 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 120 8140922 2023.04.04 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 90 8140921 2023.04.04 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2600 8140925 2023.04.04 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8135751 2023.04.03 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8135750 2023.04.03 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8130366 2023.04.02 PL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 8130352 2023.04.02 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 900 8129122 2023.04.02 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 14 8129123 2023.04.02 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2500 8128120 2023.04.02 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8128119 2023.04.02 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 8128122 2023.04.02 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 850 8128121 2023.04.02 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 8127790 2023.04.02 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8123089 2023.04.01 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8122909 2023.04.01 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8122908 2023.04.01 WM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8120359 2023.04.01 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8120360 2023.04.01 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8119649 2023.04.01 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 13 8119640 2023.04.01 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8119639 2023.04.01 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 11 8119638 2023.04.01 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8119325 2023.03.31 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 8119326 2023.03.31 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 130 8119323 2023.03.31 WM
pospolity kruk, Corvus corax 160 8119327 2023.03.31 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2000 8119324 2023.03.31 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8119322 2023.03.31 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8115732 2023.03.31 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 18 8115733 2023.03.31 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8115729 2023.03.31 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8115734 2023.03.31 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8115730 2023.03.31 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8115731 2023.03.31 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 4 8110200 2023.03.30 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8110173 2023.03.30 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8107898 2023.03.30 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8104562 2023.03.29 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8104563 2023.03.29 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8104561 2023.03.29 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 8100648 2023.03.28 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8100647 2023.03.28 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 120 8100568 2023.03.28 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2500 8100569 2023.03.28 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 8100567 2023.03.28 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 8100583 2023.03.28 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8100566 2023.03.28 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 85 8099738 2023.03.28 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 23 8099737 2023.03.28 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8096028 2023.03.27 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 110 8096029 2023.03.27 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8095262 2023.03.27 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8095261 2023.03.27 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8090321 2023.03.26 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8085628 2023.03.26 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8085626 2023.03.26 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8085627 2023.03.26 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8085625 2023.03.26 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8084754 2023.03.26 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8084751 2023.03.26 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 8084753 2023.03.26 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 18 8084752 2023.03.26 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4500 8094188 2023.03.26 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 700 8094189 2023.03.26 WM
pospolity łyska, Fulica atra 180 8094190 2023.03.26 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 23 8094191 2023.03.26 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 8094192 2023.03.26 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8094194 2023.03.26 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 8094195 2023.03.26 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 8094196 2023.03.26 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8094197 2023.03.26 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 45 8094198 2023.03.26 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 8094199 2023.03.26 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 15 8094204 2023.03.26 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 8094205 2023.03.26 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 90 8094206 2023.03.26 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 8094207 2023.03.26 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 55 8094208 2023.03.26 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 45 8094209 2023.03.26 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8075746 2023.03.25 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8075745 2023.03.25 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 55 8075744 2023.03.25 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8075742 2023.03.25 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8075743 2023.03.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8075024 2023.03.25 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8075006 2023.03.25 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8075005 2023.03.25 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8074540 2023.03.25 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8074539 2023.03.25 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8074500 2023.03.25 PL
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 8073999 2023.03.25 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 80 8073401 2023.03.25 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1100 8073402 2023.03.25 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 8073400 2023.03.25 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 8073416 2023.03.25 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 90 8073398 2023.03.25 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8073399 2023.03.25 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8073397 2023.03.25 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8069100 2023.03.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 380 8068418 2023.03.24 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1600 8068417 2023.03.24 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8068416 2023.03.24 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 52 8068159 2023.03.24 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 22 8068158 2023.03.24 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 22 8068157 2023.03.24 WM
pospolity łyska, Fulica atra 240 8068156 2023.03.24 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8068155 2023.03.24 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8067932 2023.03.24 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8067931 2023.03.24 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 8067928 2023.03.24 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1200 8067930 2023.03.24 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8067929 2023.03.24 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8067194 2023.03.24 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8067193 2023.03.24 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8067039 2023.03.24 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 8062515 2023.03.23 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8062513 2023.03.23 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8062514 2023.03.23 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8062512 2023.03.23 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 8062138 2023.03.23 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 180 8062137 2023.03.23 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 8062043 2023.03.23 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8062041 2023.03.23 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 8062042 2023.03.23 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 8062040 2023.03.23 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 8062039 2023.03.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8062010 2023.03.23 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8061952 2023.03.23 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8055586 2023.03.22 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8055058 2023.03.22 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8055057 2023.03.22 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8055056 2023.03.22 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8055055 2023.03.22 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8055054 2023.03.22 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 35 8051610 2023.03.21 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8051609 2023.03.21 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 8051606 2023.03.21 WM
pospolity kruk, Corvus corax 70 8051608 2023.03.21 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8051607 2023.03.21 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 8051604 2023.03.21 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1100 8051605 2023.03.21 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 32 8051275 2023.03.21 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 80 8051277 2023.03.21 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 800 8051276 2023.03.21 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8051273 2023.03.21 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 8051274 2023.03.21 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8051272 2023.03.21 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8049966 2023.03.21 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8049964 2023.03.21 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8049965 2023.03.21 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8049721 2023.03.21 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8049722 2023.03.21 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8049720 2023.03.21 WM
pospolity bogatka, Parus major 15 8049723 2023.03.21 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 8049718 2023.03.21 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 8049719 2023.03.21 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8049717 2023.03.21 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8049433 2023.03.21 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8045064 2023.03.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8044734 2023.03.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 45 8044733 2023.03.20 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8044730 2023.03.20 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 900 8044731 2023.03.20 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 8044732 2023.03.20 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8044729 2023.03.20 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8049434 2023.03.20 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 8033699 2023.03.19 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 8033700 2023.03.19 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7000 8033698 2023.03.19 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8033408 2023.03.19 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 80 8032651 2023.03.19 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8032150 2023.03.19 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8031982 2023.03.19 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1300 8030929 2023.03.19 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 8030928 2023.03.19 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8030926 2023.03.19 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8030925 2023.03.19 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8030927 2023.03.19 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8029579 2023.03.19 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8029525 2023.03.19 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8029497 2023.03.19 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8029496 2023.03.19 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8029495 2023.03.19 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 23 8029494 2023.03.19 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8029465 2023.03.19 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 8029464 2023.03.19 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8024349 2023.03.18 WM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8021625 2023.03.18 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8020554 2023.03.18 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 8020553 2023.03.18 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8019140 2023.03.17 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8018172 2023.03.17 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8017952 2023.03.17 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 8017890 2023.03.17 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8017888 2023.03.17 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8017889 2023.03.17 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 8017887 2023.03.17 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 130 8017886 2023.03.17 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 8017885 2023.03.17 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 11 8012530 2023.03.16 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8012251 2023.03.16 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 11 8012249 2023.03.16 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8012250 2023.03.16 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8011986 2023.03.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 8011987 2023.03.16 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8011988 2023.03.16 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8006728 2023.03.15 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8006320 2023.03.15 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 8006321 2023.03.15 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 22 8006319 2023.03.15 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8006318 2023.03.15 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8006317 2023.03.15 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 8006316 2023.03.15 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 8006322 2023.03.15 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8003284 2023.03.14 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8003283 2023.03.14 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 8003146 2023.03.14 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8002120 2023.03.14 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7991810 2023.03.12 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7990837 2023.03.12 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7989588 2023.03.12 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7989230 2023.03.12 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 250 7989229 2023.03.12 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7989228 2023.03.12 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 7999482 2023.03.12 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7985332 2023.03.11 WM
pospolity kos, Turdus merula 3 7985159 2023.03.11 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7985160 2023.03.11 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7985161 2023.03.11 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 14 7985158 2023.03.11 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7978377 2023.03.09 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7977993 2023.03.09 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7977991 2023.03.09 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7977992 2023.03.09 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 7970896 2023.03.07 WM
pospolity kruk, Corvus corax 110 7970895 2023.03.07 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7970894 2023.03.07 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7970893 2023.03.07 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 7967291 2023.03.06 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7967290 2023.03.06 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7966933 2023.03.06 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7963007 2023.03.05 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7963006 2023.03.05 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7963005 2023.03.05 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7965966 2023.03.05 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 7963772 2023.03.05 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7963735 2023.03.05 WM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7959831 2023.03.05 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 7959829 2023.03.05 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7959830 2023.03.05 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 24 7959828 2023.03.05 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7957218 2023.03.04 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 18 7956135 2023.03.04 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7955849 2023.03.04 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7955848 2023.03.04 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 49 7955846 2023.03.04 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7955845 2023.03.04 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 12 7955847 2023.03.04 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 7955549 2023.03.04 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7955548 2023.03.04 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 450 7955547 2023.03.04 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1200 7955546 2023.03.04 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 350 7955180 2023.03.04 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2300 7955178 2023.03.04 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 7955177 2023.03.04 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7955179 2023.03.04 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 7955175 2023.03.04 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 7955176 2023.03.04 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 7955001 2023.03.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 35 7955000 2023.03.04 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 14 7947252 2023.03.02 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7945191 2023.03.01 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 32 7932126 2023.02.26 WM
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 7932125 2023.02.26 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 36 7932124 2023.02.26 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 7932123 2023.02.26 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 320 7932121 2023.02.26 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 7932120 2023.02.26 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7932119 2023.02.26 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7931075 2023.02.26 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 7927357 2023.02.25 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7927354 2023.02.25 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 7927355 2023.02.25 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 35 7927353 2023.02.25 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 300 7927356 2023.02.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 38 7927159 2023.02.25 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 7927065 2023.02.25 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 105 7927066 2023.02.25 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7926922 2023.02.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 12 7926868 2023.02.25 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7926867 2023.02.25 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7926648 2023.02.25 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 28 7926649 2023.02.25 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7926539 2023.02.25 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7926540 2023.02.25 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7926538 2023.02.25 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7926537 2023.02.25 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7926536 2023.02.25 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 83 7926535 2023.02.25 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 7926534 2023.02.25 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7923291 2023.02.24 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7919229 2023.02.23 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 48 7918653 2023.02.23 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 7918654 2023.02.23 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7918655 2023.02.23 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7918641 2023.02.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 6 7918642 2023.02.23 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 7918640 2023.02.23 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7918639 2023.02.23 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7918638 2023.02.23 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 7918637 2023.02.23 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7918636 2023.02.23 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7904645 2023.02.19 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7904642 2023.02.19 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7904644 2023.02.19 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 7904643 2023.02.19 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7901873 2023.02.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7901091 2023.02.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7901084 2023.02.18 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7901082 2023.02.18 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7901083 2023.02.18 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7901081 2023.02.18 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 7901049 2023.02.18 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7901046 2023.02.18 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 7901048 2023.02.18 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7901045 2023.02.18 WM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 7901047 2023.02.18 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 160 7903488 2023.02.18 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 7903489 2023.02.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7895763 2023.02.16 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7890166 2023.02.15 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 14 7887689 2023.02.14 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 7887687 2023.02.14 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 7887686 2023.02.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7886756 2023.02.12 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7879509 2023.02.12 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 7879508 2023.02.12 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 7879507 2023.02.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 7879506 2023.02.12 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 38 7879505 2023.02.12 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 7878639 2023.02.12 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7877502 2023.02.12 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 7877342 2023.02.12 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7897365 2023.02.12 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 110 7875631 2023.02.11 WM
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 7875633 2023.02.11 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7875629 2023.02.11 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 85 7875632 2023.02.11 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 900 7875630 2023.02.11 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7875246 2023.02.11 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7875108 2023.02.11 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7875109 2023.02.11 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7875069 2023.02.11 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7875068 2023.02.11 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7874916 2023.02.11 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 280 7871755 2023.02.10 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 7871756 2023.02.10 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7871757 2023.02.10 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7871758 2023.02.10 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7871754 2023.02.10 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 7871569 2023.02.10 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7866051 2023.02.08 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 280 7866049 2023.02.08 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7866050 2023.02.08 WM
pospolity łyska, Fulica atra 14 7866048 2023.02.08 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7865485 2023.02.08 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7889793 2023.02.08 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7863182 2023.02.07 WM
pospolity łyska, Fulica atra 19 7863181 2023.02.07 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 7863184 2023.02.07 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7863180 2023.02.07 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 7863183 2023.02.07 WM
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 7863178 2023.02.07 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 55 7863179 2023.02.07 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 160 7863177 2023.02.07 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7863176 2023.02.07 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7859636 2023.02.06 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 7859637 2023.02.06 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 6 7855713 2023.02.05 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 7855711 2023.02.05 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7855710 2023.02.05 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 35 7855712 2023.02.05 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 150 7855709 2023.02.05 WM
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7854326 2023.02.05 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 11 7854325 2023.02.05 WM
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 7853144 2023.02.05 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7851067 2023.02.04 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7851066 2023.02.04 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7838878 2023.01.30 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7838396 2023.01.29 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 120 7838394 2023.01.29 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 130 7838395 2023.01.29 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7832624 2023.01.29 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 18 7832472 2023.01.29 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 7832424 2023.01.29 WM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 38 7827705 2023.01.28 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7827706 2023.01.28 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7827062 2023.01.28 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7827044 2023.01.28 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7827041 2023.01.28 WM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 7827043 2023.01.28 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 12 7827045 2023.01.28 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 70 7827042 2023.01.28 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7826958 2023.01.28 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7826957 2023.01.28 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7826956 2023.01.28 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7826842 2023.01.28 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 550 7826840 2023.01.28 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7826841 2023.01.28 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 7826838 2023.01.28 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 45 7826839 2023.01.28 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 70 7826837 2023.01.28 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7824259 2023.01.27 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7824260 2023.01.27 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7823822 2023.01.27 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 900 7824261 2023.01.27 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7824262 2023.01.27 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 60 7824263 2023.01.27 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7824264 2023.01.27 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7824265 2023.01.27 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7824266 2023.01.27 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 7821293 2023.01.26 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 29 7821294 2023.01.26 WM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7821292 2023.01.26 WM
bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii 1 7820928 2023.01.26 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 7820929 2023.01.25 WM
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 7820927 2023.01.25 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7815667 2023.01.24 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7815668 2023.01.24 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7817596 2023.01.24 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7813590 2023.01.23 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 120 7813588 2023.01.23 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 70 7813589 2023.01.23 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7813253 2023.01.23 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 7813254 2023.01.23 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 110 7808462 2023.01.22 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7807575 2023.01.22 WM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7807190 2023.01.22 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 7807191 2023.01.22 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7807187 2023.01.22 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7807186 2023.01.22 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7807188 2023.01.22 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7807189 2023.01.22 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7807192 2023.01.22 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7807185 2023.01.22 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7798566 2023.01.19 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7784180 2023.01.15 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7784114 2023.01.15 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7784113 2023.01.15 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7784042 2023.01.15 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 80 7784040 2023.01.15 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 70 7784041 2023.01.15 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 160 7784039 2023.01.15 WM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7778243 2023.01.14 WM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 7777850 2023.01.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7776325 2023.01.14 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7776324 2023.01.14 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 7776323 2023.01.14 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 7776130 2023.01.14 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7776129 2023.01.14 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7776128 2023.01.14 WM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 7776127 2023.01.14 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 95 7776126 2023.01.14 WM
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 7776122 2023.01.14 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7776125 2023.01.14 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 7776124 2023.01.14 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 160 7776123 2023.01.14 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 7776135 2023.01.14 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 7776120 2023.01.14 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 24 7776121 2023.01.14 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7775541 2023.01.14 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7775540 2023.01.14 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula