Pełna lista obserwacji drużyny

Robert Lo : Robert Locman


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 6393700 2022.01.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 32 6393169 2022.01.23 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6393133 2022.01.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 11 6392828 2022.01.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6392827 2022.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6392825 2022.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 280 6392826 2022.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 6392740 2022.01.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6392739 2022.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6392738 2022.01.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6389399 2022.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6389400 2022.01.22 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6389078 2022.01.22 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6388919 2022.01.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6388918 2022.01.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6388917 2022.01.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6388915 2022.01.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 6388913 2022.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 6388914 2022.01.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 140 6388916 2022.01.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 55 6388912 2022.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6388571 2022.01.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6388569 2022.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6388570 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6388549 2022.01.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 14 6388550 2022.01.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6388551 2022.01.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 21 6388548 2022.01.22 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6388552 2022.01.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6388504 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 6381415 2022.01.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6381414 2022.01.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6381413 2022.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6380393 2022.01.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 6373767 2022.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6373687 2022.01.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6373686 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6372974 2022.01.16 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6372838 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6372394 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6372393 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6372379 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6372377 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6372374 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6372376 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6372375 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6372233 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6372214 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6372068 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6372034 2022.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6371995 2022.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6371906 2022.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6371820 2022.01.16 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6366909 2022.01.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6366432 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6366404 2022.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6365971 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 270 6365970 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 6365968 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6365969 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6365965 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6365966 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 380 6365967 2022.01.15 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6365964 2022.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 70 6365757 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 6365756 2022.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6365691 2022.01.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6365690 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6365689 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 52 6365688 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6365687 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 105 6365685 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 6365686 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6365634 2022.01.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6365471 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 230 6365468 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6365469 2022.01.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6365470 2022.01.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6360445 2022.01.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 6360429 2022.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 90 6360427 2022.01.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 120 6360428 2022.01.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6360396 2022.01.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6360395 2022.01.12 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 40 6360371 2022.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 6360372 2022.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 400 6360370 2022.01.12 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6359883 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6359852 2022.01.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6359850 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 6359851 2022.01.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6359792 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 6359791 2022.01.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6359789 2022.01.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6359790 2022.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 41 6359786 2022.01.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6359788 2022.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6359785 2022.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6359787 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6359784 2022.01.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6359782 2022.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 6359783 2022.01.12 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6362191 2022.01.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6358338 2022.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6358336 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 6358339 2022.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 17 6358335 2022.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 6358337 2022.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6358334 2022.01.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6358333 2022.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 28 6356341 2022.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6356342 2022.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6356340 2022.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 6356339 2022.01.10 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6356338 2022.01.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 35 6356118 2022.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 6355539 2022.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 6355537 2022.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 120 6355538 2022.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 11 6355382 2022.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6355381 2022.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6355380 2022.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6355378 2022.01.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6355379 2022.01.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6355377 2022.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6355376 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 6355374 2022.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 55 6355375 2022.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6355373 2022.01.10 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6350893 2022.01.09 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6350357 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 110 6350358 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6350164 2022.01.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6349413 2022.01.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6348940 2022.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6345196 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6345197 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 220 6345195 2022.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 23 6345194 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6345192 2022.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6345193 2022.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6344872 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6344871 2022.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6344571 2022.01.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 200 6344570 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 35 6344569 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 130 6344568 2022.01.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 21 6344567 2022.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6344085 2022.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6343513 2022.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6343512 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 6343514 2022.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 6335834 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 6335835 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6335033 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6334846 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6334845 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 70 6334844 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 500 6334376 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 6334375 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 900 6334377 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 6334374 2022.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 6334373 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 500 6334372 2022.01.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6334371 2022.01.06 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6334029 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6333802 2022.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 80 6333594 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 60 6333592 2022.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 6333593 2022.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6333547 2022.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 6333546 2022.01.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6333545 2022.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6333534 2022.01.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6333422 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6333407 2022.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 400 6333406 2022.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6333400 2022.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6333389 2022.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6333388 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 6332402 2022.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 6332405 2022.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6332404 2022.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 6332403 2022.01.05 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 8 6328648 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 6327352 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6327351 2022.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6319904 2022.01.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6319882 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6319881 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 29 6319880 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 22 6319416 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6319415 2022.01.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6319339 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6318922 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6314806 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 6314805 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6314804 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 6314116 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6314117 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6314115 2022.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6313887 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 6313889 2022.01.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6313888 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6313886 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6313885 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6313884 2022.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6313882 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 6313883 2022.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6313881 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 35 6313880 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6313879 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6313682 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6313681 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6313680 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6313657 2022.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6313656 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6313655 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 25 6313565 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6313566 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6313564 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6313563 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6313385 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 6313384 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 6313383 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6313381 2022.01.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6313382 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6313380 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 25 6313379 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 6313378 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6313377 2022.01.01 mapa