DRUŻYNA

Drużyna: Robert Lo. Obserwator: Robert Locman

Liczba gatunków: 225

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 276 9537 84 84 2 15 32 35
2 116 4014 99 51 0 8 21 22
3 250 34137 128 83 1 14 36 32
4 290 13714 174 130 0 35 59 36
5 177 1168 210 93 1 33 40 19
6 144 1781 217 78 1 20 36 21
7 220 7505 220 80 1 19 38 22
8 129 3238 224 62 1 21 29 11
9 200 24935 225 70 1 13 34 22
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 9001827 2023.09.24 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 9001710 2023.09.24 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 9001708 2023.09.24 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 9001711 2023.09.24 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 9001709 2023.09.24 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 9001707 2023.09.24 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 9001706 2023.09.24 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9001705 2023.09.24 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9001703 2023.09.24 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9001704 2023.09.24 WM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9001628 2023.09.24 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9000842 2023.09.24 WM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9000841 2023.09.24 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9000840 2023.09.24 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 40 9000843 2023.09.24 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 8999281 2023.09.24 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 110 8999198 2023.09.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 21 8999197 2023.09.24 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8999196 2023.09.24 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 8999195 2023.09.24 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 8999194 2023.09.24 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 8999191 2023.09.24 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8999193 2023.09.24 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 8999192 2023.09.24 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 450 8999190 2023.09.24 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8999189 2023.09.24 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8999188 2023.09.24 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8998406 2023.09.23 WM
pospolity kruk, Corvus corax 65 8991486 2023.09.22 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8991483 2023.09.22 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4000 8991482 2023.09.22 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8991485 2023.09.22 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8991484 2023.09.22 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 8991480 2023.09.22 WM
pospolity łyska, Fulica atra 7 8991481 2023.09.22 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8991479 2023.09.22 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 8991478 2023.09.22 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 18 8991477 2023.09.22 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 13 8991475 2023.09.22 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 18 8991476 2023.09.22 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8991474 2023.09.22 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8991473 2023.09.22 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8991472 2023.09.22 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 650 8998435 2023.09.22 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 8998436 2023.09.22 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 8998437 2023.09.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 900 8998438 2023.09.22 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8998439 2023.09.22 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 14 8987345 2023.09.21 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8987347 2023.09.20 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8987346 2023.09.20 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8981823 2023.09.19 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8981818 2023.09.19 WM
pospolity żuraw, Grus grus 180 8981821 2023.09.19 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8981815 2023.09.19 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8981816 2023.09.19 WM
pospolity kruk, Corvus corax 90 8981819 2023.09.19 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3500 8981813 2023.09.19 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8981592 2023.09.19 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8981372 2023.09.19 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 300 8981374 2023.09.19 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 8981370 2023.09.19 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8981371 2023.09.19 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8981373 2023.09.19 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8981369 2023.09.19 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8979396 2023.09.18 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8978686 2023.09.18 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8978685 2023.09.18 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8974388 2023.09.17 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8974292 2023.09.17 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8974291 2023.09.17 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 11 8973596 2023.09.17 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8973595 2023.09.17 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 8973594 2023.09.17 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 9 8973597 2023.09.17 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 7 8973593 2023.09.17 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8977166 2023.09.17 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8977167 2023.09.17 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8977168 2023.09.17 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 8977169 2023.09.17 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 8977170 2023.09.17 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8977171 2023.09.17 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8977172 2023.09.17 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8977173 2023.09.17 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8969687 2023.09.16 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 17 8969685 2023.09.16 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8969686 2023.09.16 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 8969688 2023.09.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 8969684 2023.09.16 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8969683 2023.09.16 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8969681 2023.09.16 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 52 8969682 2023.09.16 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 8968623 2023.09.16 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 8968445 2023.09.16 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8968255 2023.09.16 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 18 8968254 2023.09.16 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8968178 2023.09.16 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 25 8968179 2023.09.16 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8968180 2023.09.16 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8968176 2023.09.16 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8968177 2023.09.16 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 8968181 2023.09.16 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 60 8968173 2023.09.16 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 220 8968175 2023.09.16 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 450 8968168 2023.09.16 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8968171 2023.09.16 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 8968169 2023.09.16 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 8968170 2023.09.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 950 8968166 2023.09.16 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 70 8968174 2023.09.16 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8968172 2023.09.16 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8968167 2023.09.16 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8965668 2023.09.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 45 8965669 2023.09.15 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 49 8965667 2023.09.15 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8965608 2023.09.15 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8965609 2023.09.15 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 8965401 2023.09.15 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 55 8965400 2023.09.15 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 900 8965399 2023.09.15 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 8965397 2023.09.15 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8965398 2023.09.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 70 8965393 2023.09.15 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 45 8965392 2023.09.15 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8965394 2023.09.15 WM
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8965064 2023.09.15 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 8962244 2023.09.14 WM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8962243 2023.09.13 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8958747 2023.09.12 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 8958743 2023.09.12 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8958746 2023.09.12 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8958748 2023.09.12 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8958740 2023.09.12 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 8958745 2023.09.12 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 8958742 2023.09.12 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8958744 2023.09.12 WM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8958741 2023.09.12 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8958736 2023.09.12 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 8958738 2023.09.12 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8958739 2023.09.12 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8958737 2023.09.12 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8958735 2023.09.12 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8958734 2023.09.12 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8949680 2023.09.10 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8949679 2023.09.10 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8949678 2023.09.10 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8949677 2023.09.10 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 8941995 2023.09.08 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 8941997 2023.09.08 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 8941996 2023.09.08 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8941993 2023.09.08 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8941994 2023.09.08 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8941992 2023.09.08 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8941991 2023.09.08 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8941894 2023.09.08 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8941895 2023.09.08 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8941892 2023.09.08 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 8941893 2023.09.08 WM
pospolity łyska, Fulica atra 16 8941891 2023.09.08 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8941890 2023.09.08 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 8941888 2023.09.08 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4000 8941889 2023.09.08 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8941887 2023.09.08 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8941886 2023.09.08 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 8941884 2023.09.08 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8941885 2023.09.08 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8941883 2023.09.08 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8941882 2023.09.08 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8938929 2023.09.07 WM
pospolity żuraw, Grus grus 44 8938931 2023.09.07 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8938930 2023.09.07 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8935232 2023.09.06 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8935231 2023.09.06 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 70 8935230 2023.09.06 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8932425 2023.09.05 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8932426 2023.09.05 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8932191 2023.09.05 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8929609 2023.09.04 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8929610 2023.09.04 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8929608 2023.09.04 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 21 8929607 2023.09.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 240 8929606 2023.09.04 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8926450 2023.09.03 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8926448 2023.09.03 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8926451 2023.09.03 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 22 8926447 2023.09.03 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 18 8926444 2023.09.03 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 8926446 2023.09.03 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8926445 2023.09.03 PL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8926443 2023.09.03 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8926449 2023.09.03 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8924786 2023.09.03 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8919945 2023.09.02 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8919942 2023.09.02 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 8919943 2023.09.02 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 8919941 2023.09.02 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8919940 2023.09.02 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8919939 2023.09.02 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 8919938 2023.09.02 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 7 8919944 2023.09.02 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 13 8898293 2023.08.27 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 8898340 2023.08.27 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 8898291 2023.08.27 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8898292 2023.08.27 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 8898290 2023.08.27 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 8898289 2023.08.27 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8898287 2023.08.27 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8898288 2023.08.27 PL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8898285 2023.08.27 PL
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 8898286 2023.08.27 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8898341 2023.08.27 PL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 8898284 2023.08.27 PL
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 8885399 2023.08.23 PL
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8885400 2023.08.23 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 8885401 2023.08.23 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8885402 2023.08.23 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8885403 2023.08.23 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 8885404 2023.08.23 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8885405 2023.08.23 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 8885406 2023.08.23 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8885407 2023.08.23 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 8885408 2023.08.23 PL
pospolity żuraw, Grus grus 250 8885409 2023.08.23 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 8885410 2023.08.23 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 8885411 2023.08.23 PL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8885412 2023.08.23 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 8885413 2023.08.23 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8885414 2023.08.23 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8885415 2023.08.23 PL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8885433 2023.08.23 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8877199 2023.08.20 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8877198 2023.08.20 WM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8876574 2023.08.20 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 11 8873570 2023.08.19 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8873051 2023.08.19 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8873050 2023.08.19 WM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8873049 2023.08.19 WM
pospolity żuraw, Grus grus 51 8872739 2023.08.19 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8872337 2023.08.19 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 8872338 2023.08.19 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 8872336 2023.08.19 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 8872334 2023.08.19 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 11 8872335 2023.08.19 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 8872333 2023.08.19 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8872332 2023.08.19 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8872331 2023.08.19 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 8872330 2023.08.19 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8872327 2023.08.19 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8872329 2023.08.19 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8872328 2023.08.19 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8872324 2023.08.19 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 8872326 2023.08.19 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8872325 2023.08.19 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8871759 2023.08.19 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8871374 2023.08.18 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8871375 2023.08.18 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8871376 2023.08.18 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8871377 2023.08.18 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 8871378 2023.08.18 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8871379 2023.08.18 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8871380 2023.08.18 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8871381 2023.08.18 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 60 8867069 2023.08.17 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 8866863 2023.08.16 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8866877 2023.08.16 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8866878 2023.08.16 WM
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8866879 2023.08.16 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8866880 2023.08.16 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8861622 2023.08.15 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8860465 2023.08.15 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8860423 2023.08.15 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8860199 2023.08.15 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8860198 2023.08.15 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8859896 2023.08.15 WM
pospolity kruk, Corvus corax 5 8859897 2023.08.15 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8859894 2023.08.15 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8859898 2023.08.15 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8859895 2023.08.15 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8859893 2023.08.15 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8859891 2023.08.15 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8859890 2023.08.15 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 8859889 2023.08.15 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 8 8859892 2023.08.15 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 240 8859888 2023.08.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 130 8859887 2023.08.15 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8853761 2023.08.13 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8853759 2023.08.13 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 8853758 2023.08.13 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8853757 2023.08.13 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 9 8853760 2023.08.13 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8848991 2023.08.12 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 8848990 2023.08.12 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8846866 2023.08.12 WM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8846868 2023.08.12 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8846865 2023.08.12 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8846867 2023.08.12 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8843784 2023.08.11 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8843783 2023.08.11 WM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8843782 2023.08.11 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8843781 2023.08.11 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8843780 2023.08.11 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8843779 2023.08.11 WM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8841055 2023.08.10 WM
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 8841056 2023.08.10 WM
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8841057 2023.08.10 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8836012 2023.08.08 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8836011 2023.08.08 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 88 8835925 2023.08.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 320 8835919 2023.08.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 80 8833994 2023.08.07 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8833993 2023.08.07 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8833991 2023.08.07 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 8833992 2023.08.07 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8833990 2023.08.07 WM
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8833989 2023.08.07 WM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8833988 2023.08.07 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8830674 2023.08.06 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8830672 2023.08.06 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 130 8830673 2023.08.06 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8828855 2023.08.05 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8828854 2023.08.05 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8828853 2023.08.05 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 6 8828779 2023.08.05 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8820766 2023.08.02 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8817803 2023.08.01 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8817802 2023.08.01 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8817801 2023.08.01 WM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8817800 2023.08.01 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8817799 2023.08.01 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8806017 2023.07.29 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 8806015 2023.07.29 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 8806014 2023.07.29 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 8806016 2023.07.29 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 22 8806013 2023.07.29 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8806012 2023.07.29 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8806010 2023.07.29 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8806011 2023.07.29 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8806009 2023.07.29 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8804145 2023.07.28 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8804141 2023.07.28 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8804144 2023.07.28 WM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8804143 2023.07.28 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8804140 2023.07.28 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8804142 2023.07.28 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8804139 2023.07.28 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8801642 2023.07.27 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8801641 2023.07.27 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 220 8801640 2023.07.27 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 8801639 2023.07.27 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8801638 2023.07.27 WM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8801637 2023.07.27 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 8799451 2023.07.26 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 8799452 2023.07.26 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 8799448 2023.07.26 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8799450 2023.07.26 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 28 8799449 2023.07.26 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8798118 2023.07.26 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8798119 2023.07.26 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8798120 2023.07.26 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8798117 2023.07.26 WM
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 8797037 2023.07.25 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8796639 2023.07.25 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 8796637 2023.07.25 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8796635 2023.07.25 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 8796638 2023.07.25 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8796636 2023.07.25 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8793060 2023.07.24 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 55 8792953 2023.07.24 WM
pospolity łyska, Fulica atra 48 8792951 2023.07.24 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 8792952 2023.07.24 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8792950 2023.07.24 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8792949 2023.07.24 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 8792947 2023.07.24 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 8792946 2023.07.24 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 8792948 2023.07.24 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8792945 2023.07.24 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 8792944 2023.07.24 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8792943 2023.07.24 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8792942 2023.07.24 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8792940 2023.07.24 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8792939 2023.07.24 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8792941 2023.07.24 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8792938 2023.07.24 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8792937 2023.07.24 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8791858 2023.07.24 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8791857 2023.07.24 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 8791859 2023.07.24 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8791780 2023.07.24 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8791779 2023.07.24 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 8791778 2023.07.24 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8791740 2023.07.24 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8787499 2023.07.23 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 7 8787498 2023.07.23 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8786963 2023.07.23 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8786962 2023.07.23 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8786961 2023.07.23 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8784549 2023.07.22 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8784350 2023.07.22 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8780331 2023.07.21 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8778345 2023.07.20 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8778292 2023.07.20 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8778291 2023.07.20 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8778290 2023.07.20 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8778286 2023.07.20 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8778287 2023.07.20 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8778285 2023.07.20 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8778288 2023.07.20 WM
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8778284 2023.07.20 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8778289 2023.07.19 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8775473 2023.07.19 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8775472 2023.07.19 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8775470 2023.07.19 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8775471 2023.07.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 8775469 2023.07.19 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 26 8775468 2023.07.19 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8775463 2023.07.19 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8775467 2023.07.19 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8775465 2023.07.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 95 8775464 2023.07.19 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 8775462 2023.07.19 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8775231 2023.07.19 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8775232 2023.07.19 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8775233 2023.07.19 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8768074 2023.07.17 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8768073 2023.07.17 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8763745 2023.07.16 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 220 8763744 2023.07.16 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8763668 2023.07.16 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8763666 2023.07.16 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8763662 2023.07.16 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8763665 2023.07.16 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8763663 2023.07.16 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 8763661 2023.07.16 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8763667 2023.07.16 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 8763664 2023.07.16 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 8763660 2023.07.16 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 8763659 2023.07.16 WM
pospolity łyska, Fulica atra 55 8763657 2023.07.16 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8763658 2023.07.16 WM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8763656 2023.07.16 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8760700 2023.07.15 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8760701 2023.07.15 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8760699 2023.07.15 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8760697 2023.07.15 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8760696 2023.07.15 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8760698 2023.07.15 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8760694 2023.07.15 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8760149 2023.07.15 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8760148 2023.07.15 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8760146 2023.07.15 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8760143 2023.07.15 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 750 8760147 2023.07.15 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 8760144 2023.07.15 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8760145 2023.07.15 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8760142 2023.07.15 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8759377 2023.07.15 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8759378 2023.07.15 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8759373 2023.07.15 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8759376 2023.07.15 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8759375 2023.07.15 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8759372 2023.07.15 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8759374 2023.07.15 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8759371 2023.07.15 WM
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8765733 2023.07.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 24 8754307 2023.07.13 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 18 8754006 2023.07.13 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8754005 2023.07.13 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8753129 2023.07.12 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8751464 2023.07.12 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8751467 2023.07.12 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8751462 2023.07.12 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8751465 2023.07.12 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8751463 2023.07.12 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8751466 2023.07.12 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8751461 2023.07.12 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8751460 2023.07.12 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 8751456 2023.07.12 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8751455 2023.07.12 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 19 8751457 2023.07.12 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8751458 2023.07.12 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8751459 2023.07.12 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8754304 2023.07.12 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8754305 2023.07.12 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8754306 2023.07.12 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 70 8749166 2023.07.11 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8749096 2023.07.11 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8749097 2023.07.11 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 95 8749098 2023.07.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 85 8749099 2023.07.11 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 8750447 2023.07.10 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8739715 2023.07.09 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 8739714 2023.07.09 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 11 8739712 2023.07.09 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8739713 2023.07.09 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8739711 2023.07.09 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8739710 2023.07.09 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8737453 2023.07.08 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8735358 2023.07.07 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8734800 2023.07.07 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8734799 2023.07.07 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8731919 2023.07.06 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 8731918 2023.07.06 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8733426 2023.07.06 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8733427 2023.07.06 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8733428 2023.07.06 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 140 8733429 2023.07.06 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8733430 2023.07.06 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8733431 2023.07.06 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 8733432 2023.07.06 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8733433 2023.07.06 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 85 8733434 2023.07.06 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8733435 2023.07.06 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 8733436 2023.07.06 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 55 8733437 2023.07.06 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 8731917 2023.07.05 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8731916 2023.07.05 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8731915 2023.07.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 61 8725874 2023.07.04 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8725341 2023.07.04 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8725339 2023.07.04 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 8725338 2023.07.04 WM
pospolity łyska, Fulica atra 16 8725330 2023.07.04 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8725329 2023.07.04 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 29 8725328 2023.07.04 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 8725326 2023.07.04 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 32 8725327 2023.07.04 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2500 8722781 2023.07.03 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8722780 2023.07.03 WM
pospolity kruk, Corvus corax 110 8718258 2023.07.02 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8718256 2023.07.02 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 4 8718255 2023.07.02 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8718016 2023.07.02 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8718017 2023.07.02 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 8718019 2023.07.02 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 22 8718020 2023.07.02 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8718014 2023.07.02 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8718018 2023.07.02 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8718013 2023.07.02 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8718012 2023.07.02 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 8718015 2023.07.02 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 8718011 2023.07.02 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8718010 2023.07.02 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8718257 2023.07.02 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8713529 2023.07.01 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8713528 2023.07.01 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8710572 2023.07.01 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8710570 2023.07.01 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 8710571 2023.07.01 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 8710569 2023.07.01 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8707039 2023.06.30 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 8707037 2023.06.30 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 8707038 2023.06.30 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8703810 2023.06.29 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8702469 2023.06.29 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8700909 2023.06.28 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8700910 2023.06.28 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8700908 2023.06.28 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8700911 2023.06.28 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8700907 2023.06.28 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 8700896 2023.06.28 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 42 8700897 2023.06.28 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 205 8700895 2023.06.28 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8700894 2023.06.28 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8697744 2023.06.27 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8697731 2023.06.27 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8697730 2023.06.27 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 5 8697708 2023.06.27 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8697697 2023.06.27 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8697687 2023.06.27 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 8697683 2023.06.27 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 10 8697684 2023.06.27 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8697686 2023.06.27 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8697685 2023.06.27 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8697677 2023.06.27 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 8697678 2023.06.27 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8697679 2023.06.27 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8697680 2023.06.27 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 8697681 2023.06.27 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8697682 2023.06.27 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8693128 2023.06.25 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8682078 2023.06.24 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8682077 2023.06.24 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 24 8682076 2023.06.24 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8678151 2023.06.22 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8678148 2023.06.22 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8678149 2023.06.22 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8678147 2023.06.22 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8678146 2023.06.22 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8678144 2023.06.22 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8678143 2023.06.22 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8678142 2023.06.22 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8678145 2023.06.22 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8678141 2023.06.22 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8678135 2023.06.22 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8678136 2023.06.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 75 8678137 2023.06.22 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8678133 2023.06.22 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8678138 2023.06.22 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8678134 2023.06.22 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8678132 2023.06.22 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8676544 2023.06.22 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8676309 2023.06.21 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8676302 2023.06.21 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8676301 2023.06.21 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8676300 2023.06.21 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 8676172 2023.06.21 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8676174 2023.06.21 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8676178 2023.06.21 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8676173 2023.06.21 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8676175 2023.06.21 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 8676179 2023.06.21 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8676171 2023.06.21 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 8676177 2023.06.21 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 450 8676176 2023.06.21 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8672892 2023.06.20 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8669681 2023.06.19 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8669618 2023.06.19 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8663823 2023.06.18 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8661330 2023.06.18 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8661331 2023.06.18 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8661329 2023.06.18 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8661327 2023.06.18 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8661328 2023.06.18 WM
rzadki uszatka, Asio otus 3 8660117 2023.06.18 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8668723 2023.06.18 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 8668724 2023.06.18 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 8668725 2023.06.18 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8668726 2023.06.18 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8659042 2023.06.17 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8659041 2023.06.17 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8658998 2023.06.17 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 8658953 2023.06.17 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8658954 2023.06.17 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8658952 2023.06.17 WM
pospolity kos, Turdus merula 2 8658951 2023.06.17 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8658955 2023.06.17 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8658950 2023.06.17 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 28 8658949 2023.06.17 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8652384 2023.06.16 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 55 8652272 2023.06.16 WM
pospolity kruk, Corvus corax 85 8652271 2023.06.16 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 8652268 2023.06.16 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8652270 2023.06.16 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 4 8652267 2023.06.16 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8651374 2023.06.16 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8651373 2023.06.16 WM
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8651370 2023.06.16 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8651372 2023.06.16 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8651371 2023.06.16 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8651369 2023.06.16 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8652866 2023.06.16 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8651368 2023.06.15 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8651367 2023.06.15 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8647856 2023.06.15 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8647857 2023.06.15 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8647855 2023.06.14 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8639946 2023.06.13 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8633231 2023.06.11 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8633230 2023.06.11 WM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8632156 2023.06.11 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8624040 2023.06.10 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8623417 2023.06.10 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8623418 2023.06.10 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 2 8623009 2023.06.10 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8623010 2023.06.10 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8623011 2023.06.10 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8621672 2023.06.10 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8621208 2023.06.10 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8621207 2023.06.10 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8621115 2023.06.10 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8618582 2023.06.09 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8618583 2023.06.09 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8618581 2023.06.09 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8616320 2023.06.09 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8607233 2023.06.07 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 8604693 2023.06.07 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8604300 2023.06.07 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8604299 2023.06.07 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8604298 2023.06.07 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8604297 2023.06.06 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8599739 2023.06.05 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8599488 2023.06.05 WM
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8590723 2023.06.04 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8587208 2023.06.04 WM
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8594333 2023.06.04 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8583614 2023.06.03 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8583613 2023.06.03 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8583103 2023.06.03 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8583104 2023.06.03 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8583102 2023.06.03 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8583101 2023.06.03 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8583099 2023.06.03 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8583100 2023.06.03 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8557185 2023.05.29 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8556883 2023.05.29 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8551959 2023.05.28 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8551960 2023.05.28 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8551958 2023.05.28 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8548845 2023.05.28 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8547951 2023.05.28 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8547950 2023.05.28 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8547854 2023.05.28 WM
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8547852 2023.05.28 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 25 8547853 2023.05.28 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 8547851 2023.05.28 WM
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8547855 2023.05.28 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8547850 2023.05.28 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8547849 2023.05.28 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8547848 2023.05.28 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8547847 2023.05.28 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8547846 2023.05.28 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 7 8547845 2023.05.28 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8546982 2023.05.28 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8546983 2023.05.28 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8546977 2023.05.28 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8546978 2023.05.28 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8546981 2023.05.28 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8546980 2023.05.28 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8546976 2023.05.28 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8546974 2023.05.28 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8546975 2023.05.28 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8546973 2023.05.28 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8546971 2023.05.28 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8546972 2023.05.28 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8546970 2023.05.28 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8546979 2023.05.28 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8546967 2023.05.28 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8546968 2023.05.28 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8546969 2023.05.28 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8546966 2023.05.28 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8546304 2023.05.28 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8539742 2023.05.27 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8539741 2023.05.27 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8531266 2023.05.25 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8530253 2023.05.25 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8526353 2023.05.24 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8526355 2023.05.24 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8526354 2023.05.24 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8526359 2023.05.23 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8526352 2023.05.23 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8526351 2023.05.23 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8515860 2023.05.22 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8515858 2023.05.22 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8515859 2023.05.22 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8515857 2023.05.22 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8506177 2023.05.21 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8506176 2023.05.21 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8506175 2023.05.21 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8506174 2023.05.21 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8491535 2023.05.20 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8491536 2023.05.20 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8491305 2023.05.20 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8490940 2023.05.20 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8490938 2023.05.20 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 8490939 2023.05.20 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8490937 2023.05.20 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8490814 2023.05.20 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8490813 2023.05.20 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8490812 2023.05.20 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8490541 2023.05.20 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8490540 2023.05.20 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8490539 2023.05.20 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8490538 2023.05.20 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8490537 2023.05.20 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8487385 2023.05.19 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 8477855 2023.05.17 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8477853 2023.05.17 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8477856 2023.05.17 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8477854 2023.05.17 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8477852 2023.05.17 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8477851 2023.05.17 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8477765 2023.05.17 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8477695 2023.05.17 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8471376 2023.05.16 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8471124 2023.05.16 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8466388 2023.05.15 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8466385 2023.05.15 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8465055 2023.05.15 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8465053 2023.05.15 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8465054 2023.05.15 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8465052 2023.05.15 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8465051 2023.05.15 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 8465050 2023.05.15 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8465048 2023.05.15 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8465049 2023.05.15 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8465047 2023.05.15 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8462809 2023.05.14 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8459053 2023.05.14 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 24 8451538 2023.05.14 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 68 8451539 2023.05.14 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8451536 2023.05.14 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8451537 2023.05.14 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8450811 2023.05.14 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8450812 2023.05.14 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8450810 2023.05.14 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 8450636 2023.05.14 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8450635 2023.05.14 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 9 8450637 2023.05.14 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 18 8454398 2023.05.14 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8444192 2023.05.13 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8443685 2023.05.13 WM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8441368 2023.05.13 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8439582 2023.05.13 WM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8438264 2023.05.13 WM
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 8438265 2023.05.13 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8436788 2023.05.13 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8436789 2023.05.13 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8436790 2023.05.13 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8436786 2023.05.13 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8436787 2023.05.13 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8421579 2023.05.10 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8417963 2023.05.10 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8415767 2023.05.09 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8415766 2023.05.09 WM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8411394 2023.05.08 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8411395 2023.05.08 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 8411396 2023.05.08 WM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 8404230 2023.05.07 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8404278 2023.05.07 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8404282 2023.05.07 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8404292 2023.05.07 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8404297 2023.05.07 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8404298 2023.05.07 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8404353 2023.05.07 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8404355 2023.05.07 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8404357 2023.05.07 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 8411377 2023.05.07 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8411392 2023.05.07 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 45 8411393 2023.05.07 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8388285 2023.05.06 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8388286 2023.05.06 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 8388289 2023.05.06 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8388290 2023.05.06 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8387015 2023.05.05 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8378985 2023.05.04 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 21 8379025 2023.05.04 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8379032 2023.05.04 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 57 8379037 2023.05.04 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8367246 2023.05.03 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8367247 2023.05.03 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8367361 2023.05.03 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8367403 2023.05.03 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8367405 2023.05.03 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8367427 2023.05.03 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8367445 2023.05.03 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 16 8367446 2023.05.03 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 80 8367474 2023.05.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 150 8367488 2023.05.03 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8367508 2023.05.03 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8367520 2023.05.03 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8370935 2023.05.03 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8370938 2023.05.03 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8370942 2023.05.03 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8370975 2023.05.03 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8354642 2023.05.02 WM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 8347219 2023.05.01 WM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 8347220 2023.05.01 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 85 8347224 2023.05.01 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8347225 2023.05.01 WM
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8347236 2023.05.01 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8347253 2023.05.01 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8347258 2023.05.01 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 34 8347260 2023.05.01 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 72 8347266 2023.05.01 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 120 8347274 2023.05.01 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8347275 2023.05.01 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8347276 2023.05.01 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8347280 2023.05.01 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8347309 2023.05.01 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8347400 2023.05.01 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8334211 2023.04.30 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8334266 2023.04.30 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8334269 2023.04.30 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 8334278 2023.04.30 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8334284 2023.04.30 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8334291 2023.04.30 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 35 8321284 2023.04.29 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8320642 2023.04.29 WM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 8319900 2023.04.29 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8319247 2023.04.29 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8319007 2023.04.29 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 19 8319008 2023.04.29 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8309266 2023.04.27 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8307859 2023.04.27 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8301962 2023.04.26 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8301961 2023.04.26 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 32 8301897 2023.04.26 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8301896 2023.04.26 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8301895 2023.04.26 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8301894 2023.04.26 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8301893 2023.04.26 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8301892 2023.04.26 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8301891 2023.04.26 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8294505 2023.04.24 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8294506 2023.04.24 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8294507 2023.04.24 WM
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8290043 2023.04.24 WM
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8284010 2023.04.23 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8284011 2023.04.23 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 11 8283374 2023.04.23 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8283372 2023.04.23 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8283373 2023.04.23 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8283375 2023.04.23 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 17 8282943 2023.04.23 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8282942 2023.04.23 PL
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 8281349 2023.04.23 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8278776 2023.04.23 PL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8278118 2023.04.23 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 8277347 2023.04.23 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8277348 2023.04.23 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8276144 2023.04.23 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8275457 2023.04.23 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8275305 2023.04.23 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8275306 2023.04.23 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8275118 2023.04.23 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8274995 2023.04.23 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8274992 2023.04.23 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8274991 2023.04.23 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8274990 2023.04.23 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8267428 2023.04.22 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8265598 2023.04.22 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8265586 2023.04.22 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8265012 2023.04.22 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8264600 2023.04.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 105 8264496 2023.04.22 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8264495 2023.04.22 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8264434 2023.04.22 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava