Pełna lista obserwacji drużyny

PtakoholikSquad : Michał Kowalczuk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7480089 2022.10.04 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 7480088 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7480190 2022.10.04 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7480189 2022.10.04 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7480188 2022.10.04 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7480187 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7480186 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7480185 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 7480184 2022.10.04 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7480183 2022.10.04 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 7480182 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 7480181 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7480180 2022.10.04 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7480179 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7480178 2022.10.04 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7480177 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7480176 2022.10.04 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7480175 2022.10.04 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7480105 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7480104 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7480103 2022.10.04 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7480102 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7480101 2022.10.04 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7480100 2022.10.04 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7480099 2022.10.04 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 7480098 2022.10.04 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 7480097 2022.10.04 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7480096 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 7480095 2022.10.04 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 7480094 2022.10.04 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 13 7480093 2022.10.04 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7480092 2022.10.04 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7480091 2022.10.04 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7480090 2022.10.04 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 7477640 2022.10.03 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7477639 2022.10.03 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7477638 2022.10.03 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7477637 2022.10.03 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7477636 2022.10.03 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7477635 2022.10.03 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7477634 2022.10.03 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7477633 2022.10.03 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7477632 2022.10.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7477631 2022.10.03 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7477630 2022.10.03 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7477629 2022.10.03 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 7477628 2022.10.03 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7477627 2022.10.03 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7477626 2022.10.03 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7477625 2022.10.03 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7477624 2022.10.03 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7477623 2022.10.03 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7477622 2022.10.03 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7477621 2022.10.03 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7472545 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7472548 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7472547 2022.10.02 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7472544 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7472543 2022.10.02 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 10 7472546 2022.10.02 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7472549 2022.10.02 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7472541 2022.10.02 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7459516 2022.09.28 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7459454 2022.09.28 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7459453 2022.09.28 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7459452 2022.09.28 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7459451 2022.09.28 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7459450 2022.09.28 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7459449 2022.09.28 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7459448 2022.09.28 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7459447 2022.09.28 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7459446 2022.09.28 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7459445 2022.09.28 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7459444 2022.09.28 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7459443 2022.09.28 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7459442 2022.09.28 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7459441 2022.09.28 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7459440 2022.09.28 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 7459439 2022.09.28 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7459438 2022.09.28 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7459437 2022.09.28 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7459436 2022.09.28 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7459435 2022.09.28 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 7459434 2022.09.28 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7459433 2022.09.28 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7459432 2022.09.28 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7459431 2022.09.28 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7459430 2022.09.28 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7459429 2022.09.28 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7459428 2022.09.28 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7459427 2022.09.28 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7459426 2022.09.28 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7459425 2022.09.28 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7459424 2022.09.28 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7459423 2022.09.28 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7456079 2022.09.27 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 7456078 2022.09.27 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7456077 2022.09.27 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7456076 2022.09.27 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7456075 2022.09.27 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 7456074 2022.09.27 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7456073 2022.09.27 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7456072 2022.09.27 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7452632 2022.09.26 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 7452631 2022.09.26 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7452630 2022.09.26 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7452629 2022.09.26 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 7452628 2022.09.26 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7452627 2022.09.26 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7452626 2022.09.26 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7452625 2022.09.26 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7452623 2022.09.26 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7452622 2022.09.26 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7452621 2022.09.26 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7452620 2022.09.26 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7452619 2022.09.26 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7452618 2022.09.26 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 7452617 2022.09.26 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7452616 2022.09.26 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7452615 2022.09.26 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7452614 2022.09.26 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7409777 2022.09.13 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 7409776 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7409775 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7409774 2022.09.13 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 7409773 2022.09.13 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7409772 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7409771 2022.09.13 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 7409770 2022.09.13 MZ mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7409769 2022.09.13 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7409768 2022.09.13 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7409767 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7409766 2022.09.13 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7409765 2022.09.13 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7409764 2022.09.13 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7409763 2022.09.13 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 7409762 2022.09.13 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7409761 2022.09.13 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7409760 2022.09.13 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7409759 2022.09.13 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7409758 2022.09.13 MZ mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7396719 2022.09.08 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7396714 2022.09.08 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 20 7396713 2022.09.08 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7396712 2022.09.08 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 7396711 2022.09.08 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 7396710 2022.09.08 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 7396709 2022.09.08 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 7396708 2022.09.08 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7396707 2022.09.08 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 60 7396706 2022.09.08 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 7396705 2022.09.08 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 7396704 2022.09.08 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7396703 2022.09.08 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7396702 2022.09.08 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 7396701 2022.09.08 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7396700 2022.09.08 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 7396699 2022.09.08 MB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7396698 2022.09.08 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7396697 2022.09.08 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7396696 2022.09.08 MB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7396695 2022.09.08 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7396694 2022.09.08 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7396693 2022.09.08 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7396692 2022.09.08 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 7396691 2022.09.08 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7396690 2022.09.08 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7396689 2022.09.08 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7396688 2022.09.08 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 70 7396687 2022.09.08 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7396686 2022.09.08 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7396685 2022.09.08 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 20 7396684 2022.09.08 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 7396683 2022.09.08 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 30 7396682 2022.09.08 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 40 7396681 2022.09.08 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 7396680 2022.09.08 MB mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7395340 2022.09.08 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7395341 2022.09.08 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7391397 2022.09.06 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 7391116 2022.09.06 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 7391117 2022.09.06 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7391115 2022.09.06 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7391113 2022.09.06 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 7391114 2022.09.06 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 20 7391118 2022.09.06 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7391112 2022.09.06 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7391111 2022.09.06 MB mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7390567 2022.09.06 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7388103 2022.09.05 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 7388102 2022.09.05 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 7388119 2022.09.05 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7388118 2022.09.05 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7388117 2022.09.05 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 20 7388116 2022.09.05 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 7388115 2022.09.05 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7388114 2022.09.05 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7388113 2022.09.05 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7388112 2022.09.05 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7388111 2022.09.05 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7388110 2022.09.05 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 7388109 2022.09.05 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 7388108 2022.09.05 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7388107 2022.09.05 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7388106 2022.09.05 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 50 7388105 2022.09.05 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7388104 2022.09.05 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7388101 2022.09.05 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 7388100 2022.09.05 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7388099 2022.09.05 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7388098 2022.09.05 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 30 7388097 2022.09.05 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 40 7388096 2022.09.05 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7388095 2022.09.05 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 7388094 2022.09.05 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 7388093 2022.09.05 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 7388092 2022.09.05 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7388091 2022.09.05 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7388090 2022.09.05 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7388089 2022.09.05 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 6 7388088 2022.09.05 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7388087 2022.09.05 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7388086 2022.09.05 PM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7402591 2022.09.05 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7402592 2022.09.05 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7386301 2022.09.04 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7386056 2022.09.04 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 7386055 2022.09.04 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7386054 2022.09.04 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 7386053 2022.09.04 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7386052 2022.09.04 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 10 7386051 2022.09.04 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7386050 2022.09.04 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7386049 2022.09.04 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7386048 2022.09.04 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7386047 2022.09.04 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7386046 2022.09.04 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 7386045 2022.09.04 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7386044 2022.09.04 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 7386043 2022.09.04 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 7386042 2022.09.04 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7386041 2022.09.04 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7386040 2022.09.04 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7386039 2022.09.04 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 7386038 2022.09.04 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7386037 2022.09.04 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7386036 2022.09.04 PM mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7386035 2022.09.04 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7386034 2022.09.04 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7386033 2022.09.04 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7383477 2022.09.04 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7383476 2022.09.04 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7383475 2022.09.04 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7383474 2022.09.04 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 7383473 2022.09.04 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7383472 2022.09.04 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7383471 2022.09.04 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7383469 2022.09.04 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7383470 2022.09.04 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7383467 2022.09.04 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7383468 2022.09.04 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 8 7383462 2022.09.04 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7383463 2022.09.04 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 7383461 2022.09.04 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7383464 2022.09.04 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7383466 2022.09.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7383465 2022.09.04 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7383460 2022.09.04 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7383457 2022.09.04 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7383459 2022.09.04 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7383455 2022.09.04 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7383458 2022.09.04 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7383456 2022.09.04 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7381055 2022.09.03 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7381053 2022.09.03 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 7381052 2022.09.03 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7381051 2022.09.03 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7381054 2022.09.03 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7381050 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7381049 2022.09.03 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7381048 2022.09.03 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7381047 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7381046 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7381045 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7381044 2022.09.03 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7381043 2022.09.03 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 7381042 2022.09.03 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 7381041 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 7381040 2022.09.03 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7381039 2022.09.03 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 7381038 2022.09.03 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7381037 2022.09.03 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7381036 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7381035 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7381034 2022.09.03 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7370761 2022.08.31 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7370760 2022.08.31 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7370759 2022.08.31 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7370757 2022.08.31 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7370756 2022.08.31 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7370755 2022.08.31 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7370754 2022.08.31 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7370753 2022.08.31 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7370752 2022.08.31 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7370751 2022.08.31 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7370750 2022.08.31 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7370749 2022.08.31 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 7370748 2022.08.31 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7370747 2022.08.31 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 7370746 2022.08.31 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7370745 2022.08.31 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7370744 2022.08.31 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7370743 2022.08.31 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7370742 2022.08.31 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7370517 2022.08.29 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7357946 2022.08.27 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7357945 2022.08.27 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7357944 2022.08.27 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7357943 2022.08.27 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7357942 2022.08.27 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7357941 2022.08.27 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7357940 2022.08.27 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7357939 2022.08.27 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7357938 2022.08.27 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7357937 2022.08.27 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7346385 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7346384 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7346383 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7346382 2022.08.23 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7346381 2022.08.23 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7346380 2022.08.23 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7346379 2022.08.23 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7346378 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7346377 2022.08.23 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7346376 2022.08.23 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7346375 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 7346374 2022.08.23 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7346373 2022.08.23 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7346372 2022.08.23 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7346371 2022.08.23 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7346370 2022.08.23 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7343899 2022.08.22 MZ mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7343898 2022.08.22 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7343897 2022.08.22 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7343896 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7343895 2022.08.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7343894 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7343893 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7343891 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7343892 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7343890 2022.08.22 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 7343889 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7343888 2022.08.22 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7343887 2022.08.22 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7343886 2022.08.22 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7343885 2022.08.22 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7343884 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 7343883 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7343882 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7343881 2022.08.22 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7339764 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7339763 2022.08.21 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7339762 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7339761 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7339760 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7339759 2022.08.21 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7339758 2022.08.21 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7339757 2022.08.21 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7339756 2022.08.21 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7339755 2022.08.21 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7339754 2022.08.21 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7339753 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7339752 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7339751 2022.08.21 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7339750 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7339749 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 7339748 2022.08.21 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7339747 2022.08.21 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7339746 2022.08.21 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7339745 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7339744 2022.08.21 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7339743 2022.08.21 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7307948 2022.08.11 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7307947 2022.08.11 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7307946 2022.08.11 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7307945 2022.08.11 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7307944 2022.08.11 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7307943 2022.08.11 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7307942 2022.08.11 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7307941 2022.08.11 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7307940 2022.08.11 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7307939 2022.08.11 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7307938 2022.08.11 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7307937 2022.08.11 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7307936 2022.08.11 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7307935 2022.08.11 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7307934 2022.08.11 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 7307933 2022.08.11 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7307932 2022.08.11 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 7307931 2022.08.11 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7307930 2022.08.11 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7307929 2022.08.11 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7307928 2022.08.11 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7304544 2022.08.10 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7304543 2022.08.10 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7304542 2022.08.10 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7304541 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7304540 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7304539 2022.08.10 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 7304538 2022.08.10 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7304537 2022.08.10 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7304536 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7304535 2022.08.10 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7304534 2022.08.10 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7304533 2022.08.10 MZ mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7304532 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7304531 2022.08.10 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7304530 2022.08.10 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7304529 2022.08.10 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7304528 2022.08.10 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7304527 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7304526 2022.08.10 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7286214 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7286213 2022.08.04 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7286212 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7286211 2022.08.04 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7286210 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 7286209 2022.08.04 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7286208 2022.08.04 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7286207 2022.08.04 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7286206 2022.08.04 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7286205 2022.08.04 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7286204 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7286203 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7286202 2022.08.04 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7286201 2022.08.04 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7286200 2022.08.04 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 7286199 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 7286198 2022.08.04 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7286197 2022.08.04 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7286196 2022.08.04 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7286195 2022.08.04 MZ mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7283633 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7283632 2022.08.03 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7283631 2022.08.03 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7283630 2022.08.03 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7283629 2022.08.03 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7283628 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7283627 2022.08.03 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7283626 2022.08.03 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7283625 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7283624 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7283623 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7283622 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7283621 2022.08.03 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7283620 2022.08.03 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 7283619 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7283618 2022.08.03 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7283617 2022.08.03 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7283616 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7283615 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7283614 2022.08.03 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7283613 2022.08.03 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7283612 2022.08.03 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 7281400 2022.08.02 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7265568 2022.07.27 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7265567 2022.07.27 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7265566 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7265565 2022.07.27 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7265564 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7265563 2022.07.27 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7265562 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7265561 2022.07.27 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7265560 2022.07.27 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7265559 2022.07.27 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7265558 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7265557 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7265556 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 7265555 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 7265554 2022.07.27 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7265553 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7265552 2022.07.27 MZ mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7265550 2022.07.27 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7265551 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7260872 2022.07.25 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7260871 2022.07.25 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7260870 2022.07.25 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7260869 2022.07.25 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 7260868 2022.07.25 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7260867 2022.07.25 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7260866 2022.07.25 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7260865 2022.07.25 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7260864 2022.07.25 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7260863 2022.07.25 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7260862 2022.07.25 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7260861 2022.07.25 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7260860 2022.07.25 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 7260859 2022.07.25 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 7260858 2022.07.25 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7260857 2022.07.25 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7260856 2022.07.25 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7260855 2022.07.25 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7248147 2022.07.21 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7248146 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7248145 2022.07.21 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7248144 2022.07.21 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7248163 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 7248162 2022.07.21 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7248161 2022.07.21 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7248160 2022.07.21 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7248159 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7248158 2022.07.21 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7248157 2022.07.21 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7248156 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7248155 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 7248154 2022.07.21 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7248153 2022.07.21 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7248152 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7248151 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7248150 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7248149 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 7248148 2022.07.21 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7248143 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 7248142 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 7248141 2022.07.21 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7248140 2022.07.21 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7248139 2022.07.21 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7248138 2022.07.21 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7248137 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7248136 2022.07.21 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7248135 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7248134 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7248133 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7248132 2022.07.21 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7248131 2022.07.21 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 7248130 2022.07.21 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7248129 2022.07.21 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 7248128 2022.07.21 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7235239 2022.07.17 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7235238 2022.07.17 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7235237 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7235236 2022.07.17 MZ mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7235235 2022.07.17 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7235234 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7235233 2022.07.17 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7235232 2022.07.17 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 7235231 2022.07.17 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7235230 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7235229 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7235228 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7235227 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7235226 2022.07.17 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7235225 2022.07.17 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7235224 2022.07.17 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7235223 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7235222 2022.07.17 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7235221 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7235220 2022.07.17 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7235219 2022.07.17 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7235218 2022.07.17 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7235217 2022.07.17 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7235216 2022.07.17 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7235215 2022.07.17 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7235214 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7235213 2022.07.17 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 7235212 2022.07.17 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7235211 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7225043 2022.07.14 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7224961 2022.07.14 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7224832 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7224831 2022.07.14 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7224830 2022.07.14 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7224829 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7224828 2022.07.14 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7224827 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 7224826 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 7224825 2022.07.14 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7224824 2022.07.14 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7224823 2022.07.14 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7224822 2022.07.14 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7224821 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7224820 2022.07.14 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7224819 2022.07.14 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7224818 2022.07.14 MZ mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7224817 2022.07.14 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7224816 2022.07.14 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7224815 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7224814 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7224812 2022.07.14 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7224811 2022.07.14 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7224810 2022.07.14 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 7224809 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7224808 2022.07.14 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7224807 2022.07.14 MZ mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 7224806 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7224805 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 7224804 2022.07.14 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 7224803 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7224802 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7224801 2022.07.14 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7224800 2022.07.14 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7224799 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7224798 2022.07.14 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 7224797 2022.07.14 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7222716 2022.07.13 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7222715 2022.07.13 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7222732 2022.07.13 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7222731 2022.07.13 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 7222730 2022.07.13 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7222729 2022.07.13 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7222728 2022.07.13 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7222727 2022.07.13 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 7222726 2022.07.13 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7222725 2022.07.13 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7222724 2022.07.13 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7222723 2022.07.13 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7222722 2022.07.13 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7222721 2022.07.13 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7222720 2022.07.13 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7222719 2022.07.13 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7222718 2022.07.13 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 7222717 2022.07.13 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7220128 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7220127 2022.07.12 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7220126 2022.07.12 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7220125 2022.07.12 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7220124 2022.07.12 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7220123 2022.07.12 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7220122 2022.07.12 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7220121 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7220120 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7220119 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7220118 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 7220117 2022.07.12 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7220116 2022.07.12 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7220115 2022.07.12 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7220144 2022.07.12 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7220143 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7220142 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7220141 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7220140 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7220139 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 7220138 2022.07.12 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7220137 2022.07.12 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7220136 2022.07.12 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7220135 2022.07.12 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7220134 2022.07.12 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7220133 2022.07.12 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7220132 2022.07.12 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7220131 2022.07.12 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7220130 2022.07.12 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7220129 2022.07.12 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7216160 2022.07.11 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7216161 2022.07.10 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7208001 2022.07.09 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7208000 2022.07.09 MZ mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7208017 2022.07.09 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7208016 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7208015 2022.07.09 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7208014 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7208013 2022.07.09 MZ mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7208012 2022.07.09 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7208011 2022.07.09 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7208010 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7208009 2022.07.09 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7208008 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7208007 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 7208006 2022.07.09 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7208005 2022.07.09 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7208004 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7208003 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7208002 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7207999 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 7207998 2022.07.09 MZ mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 7207997 2022.07.09 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7207996 2022.07.09 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7207995 2022.07.09 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 7207994 2022.07.09 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7207993 2022.07.09 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7207992 2022.07.09 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7207991 2022.07.09 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 7207990 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 7207989 2022.07.09 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7207988 2022.07.09 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7207987 2022.07.09 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7207986 2022.07.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7207985 2022.07.09 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7207984 2022.07.09 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7204764 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7204763 2022.07.08 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7204762 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7204761 2022.07.08 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7204760 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7204759 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7204758 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7204757 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7204756 2022.07.08 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7204755 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7204754 2022.07.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7204753 2022.07.08 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 7204752 2022.07.08 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7204751 2022.07.08 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7204750 2022.07.08 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7204749 2022.07.08 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7204748 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7204747 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 7204746 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 7204745 2022.07.08 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 7204744 2022.07.08 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7204743 2022.07.08 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7204742 2022.07.08 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 7204741 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7204740 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7204739 2022.07.08 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7204738 2022.07.08 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 7204737 2022.07.08 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7204736 2022.07.08 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7204735 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 4 7204298 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7192650 2022.07.04 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7192649 2022.07.04 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7192648 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7192647 2022.07.04 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7192646 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7192645 2022.07.04 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7192644 2022.07.04 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7192643 2022.07.04 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 7192642 2022.07.04 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 7192641 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 7192640 2022.07.04 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7192639 2022.07.04 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7192638 2022.07.04 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7192637 2022.07.04 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7192636 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 7192635 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7192634 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7192633 2022.07.04 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7192632 2022.07.04 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7192631 2022.07.04 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7192630 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7192629 2022.07.04 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7192628 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7192627 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7192626 2022.07.04 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7192625 2022.07.04 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7192624 2022.07.04 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7188458 2022.07.03 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7188459 2022.07.03 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7187856 2022.07.03 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7187853 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 7187852 2022.07.03 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7187855 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7186752 2022.07.02 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7186751 2022.07.02 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7156185 2022.06.25 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7156184 2022.06.25 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7156183 2022.06.25 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7156182 2022.06.25 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7156181 2022.06.25 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 7156201 2022.06.25 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7156200 2022.06.25 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7156199 2022.06.25 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7156198 2022.06.25 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7156197 2022.06.25 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7156196 2022.06.25 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7156195 2022.06.25 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7156194 2022.06.25 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7156193 2022.06.25 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7156192 2022.06.25 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7156191 2022.06.25 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7156190 2022.06.25 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7156189 2022.06.25 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7156188 2022.06.25 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7156187 2022.06.25 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7156186 2022.06.25 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7156079 2022.06.23 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7145099 2022.06.22 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7139530 2022.06.20 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7139529 2022.06.20 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7139528 2022.06.20 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7139527 2022.06.20 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7139526 2022.06.20 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7139525 2022.06.20 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7139524 2022.06.20 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7139546 2022.06.20 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7139545 2022.06.20 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7139544 2022.06.20 MZ mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7139543 2022.06.20 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7139542 2022.06.20 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7139541 2022.06.20 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7139540 2022.06.20 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7139539 2022.06.20 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7139538 2022.06.20 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7139537 2022.06.20 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 7139536 2022.06.20 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7139535 2022.06.20 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7139534 2022.06.20 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7139533 2022.06.20 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7139532 2022.06.20 MZ mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7139531 2022.06.20 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7139523 2022.06.20 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7139522 2022.06.20 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 8 7139521 2022.06.20 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7139520 2022.06.20 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7139519 2022.06.20 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7139518 2022.06.20 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7139517 2022.06.20 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7139516 2022.06.20 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7139515 2022.06.20 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7139514 2022.06.20 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 7139513 2022.06.20 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 7139512 2022.06.20 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 7139511 2022.06.20 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7139510 2022.06.20 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7139509 2022.06.20 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7139508 2022.06.20 MZ mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7136146 2022.06.19 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7119162 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7119160 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7119161 2022.06.16 MZ mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7119159 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7143678 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7089527 2022.06.09 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7089526 2022.06.09 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7089525 2022.06.09 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 7089524 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7089543 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7089542 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7089541 2022.06.09 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7089540 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7089539 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7089538 2022.06.09 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7089537 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7089536 2022.06.09 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 7089535 2022.06.09 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7089534 2022.06.09 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7089533 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7089532 2022.06.09 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7089531 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7089530 2022.06.09 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7089529 2022.06.09 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7089528 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7089512 2022.06.09 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7089511 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7089510 2022.06.09 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7089509 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 20 7089508 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7089523 2022.06.09 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7089522 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7089521 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7089520 2022.06.09 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7089519 2022.06.09 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7089518 2022.06.09 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7089517 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7089516 2022.06.09 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7089515 2022.06.09 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7089514 2022.06.09 MZ mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 7089513 2022.06.09 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7089507 2022.06.09 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7089506 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7089505 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 7089504 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 7089503 2022.06.09 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7089502 2022.06.09 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7089501 2022.06.09 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7089500 2022.06.09 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7089499 2022.06.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7089498 2022.06.09 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7089497 2022.06.09 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7089496 2022.06.09 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 7089495 2022.06.09 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7089494 2022.06.09 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7089493 2022.06.09 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7089492 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 7081207 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7081206 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7081205 2022.06.07 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7081204 2022.06.07 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7081203 2022.06.07 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7081202 2022.06.07 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7081201 2022.06.07 MZ mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7081200 2022.06.07 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7081199 2022.06.07 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7081198 2022.06.07 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7081197 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7081196 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7081195 2022.06.07 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7081194 2022.06.07 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7081193 2022.06.07 MZ mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7081192 2022.06.07 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 6 7081191 2022.06.07 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7081190 2022.06.07 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7081189 2022.06.07 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7081188 2022.06.07 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7081187 2022.06.07 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 7081186 2022.06.07 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 7081185 2022.06.07 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7081184 2022.06.07 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7081183 2022.06.07 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7076625 2022.06.06 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7076624 2022.06.06 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 7076623 2022.06.06 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7076622 2022.06.06 MZ mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7076621 2022.06.06 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7076620 2022.06.06 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7076619 2022.06.06 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7076618 2022.06.06 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7076617 2022.06.06 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7076616 2022.06.06 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7076615 2022.06.06 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7076614 2022.06.06 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 7076613 2022.06.06 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7076612 2022.06.06 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7076611 2022.06.06 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 7076610 2022.06.06 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7076609 2022.06.06 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7076608 2022.06.06 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7076607 2022.06.06 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7069451 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7069450 2022.06.05 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7069449 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7069448 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7069447 2022.06.05 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7069446 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7069445 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7069444 2022.06.05 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7069443 2022.06.05 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7069442 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7069441 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 7069440 2022.06.05 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7069439 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7069438 2022.06.05 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7069437 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 7069420 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7069419 2022.06.05 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7069418 2022.06.05 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7069417 2022.06.05 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7069416 2022.06.05 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7069415 2022.06.05 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7069414 2022.06.05 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7069413 2022.06.05 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7069412 2022.06.05 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7069411 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7069410 2022.06.05 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7069409 2022.06.05 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7069408 2022.06.05 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7069407 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7069406 2022.06.05 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7069405 2022.06.05 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7062158 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7062157 2022.06.04 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7062156 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7062155 2022.06.04 MZ mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7062154 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7062153 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7062152 2022.06.04 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7062151 2022.06.04 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7062150 2022.06.04 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7062149 2022.06.04 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7062148 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7062147 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7062146 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 7062145 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7062144 2022.06.04 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7062143 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7062142 2022.06.04 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7062141 2022.06.04 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 7053494 2022.06.02 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7053493 2022.06.02 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7053492 2022.06.02 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7053491 2022.06.02 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7053490 2022.06.02 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7053489 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7053488 2022.06.02 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7053487 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7053486 2022.06.02 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7053485 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7053484 2022.06.02 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7053483 2022.06.02 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7053482 2022.06.02 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7053481 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 7053480 2022.06.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7053479 2022.06.02 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7053478 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 7053477 2022.06.02 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7053476 2022.06.02 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7053475 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7053474 2022.06.02 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7053473 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7053472 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7053471 2022.06.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 7053470 2022.06.02 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7053469 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7053468 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7053467 2022.06.02 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 7053466 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7053465 2022.06.02 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7053464 2022.06.02 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7053463 2022.06.02 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7053462 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7053461 2022.06.02 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7053460 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7053459 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7053458 2022.06.02 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7053457 2022.06.02 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7053456 2022.06.02 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7053455 2022.06.02 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7027811 2022.05.28 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 7027810 2022.05.28 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7027809 2022.05.28 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 9 7027868 2022.05.28 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 7027867 2022.05.28 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7027866 2022.05.28 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7027865 2022.05.28 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7027864 2022.05.28 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7027863 2022.05.28 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 7027862 2022.05.28 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 7027861 2022.05.28 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7027860 2022.05.28 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7027859 2022.05.28 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7027858 2022.05.28 MZ mapa