DRUŻYNA

Drużyna: Przyroda okiem Pawła. Obserwator: Paweł Łabaj

Liczba gatunków: 177

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 241 4466 70 70 1 6 30 33
2 107 423 80 43 0 2 16 25
3 168 380 95 51 0 4 17 30
4 348 1649 145 119 0 17 52 50
5 331 855 175 118 1 21 49 47
6 9 9 177 9 0 7 2 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8592597 2023.06.04 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8592596 2023.06.04 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8592595 2023.06.04 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8590264 2023.06.04 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8590265 2023.06.04 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8590263 2023.06.04 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8585993 2023.06.04 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8585994 2023.06.03 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8585995 2023.06.03 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8566295 2023.05.30 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8566294 2023.05.30 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8566296 2023.05.30 ŚK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8566290 2023.05.30 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8565351 2023.05.30 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 2 8565350 2023.05.30 ŚK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8565349 2023.05.30 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8565348 2023.05.30 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8565346 2023.05.30 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 11 8565345 2023.05.30 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8565343 2023.05.30 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8565344 2023.05.30 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8565341 2023.05.30 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8565340 2023.05.30 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8565335 2023.05.30 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8565338 2023.05.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8565339 2023.05.30 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8565336 2023.05.30 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8565337 2023.05.30 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 8565334 2023.05.30 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8565333 2023.05.30 ŚK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8565332 2023.05.30 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 10 8565330 2023.05.30 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8565331 2023.05.30 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8565329 2023.05.30 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8565328 2023.05.30 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8565325 2023.05.30 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8565327 2023.05.30 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8565324 2023.05.30 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8565323 2023.05.30 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8565322 2023.05.30 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8565321 2023.05.30 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8565326 2023.05.30 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8565320 2023.05.30 ŚK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8565319 2023.05.30 ŚK
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8565318 2023.05.30 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8564588 2023.05.29 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8564589 2023.05.29 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8559478 2023.05.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8559471 2023.05.29 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8559444 2023.05.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 8559445 2023.05.29 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8559442 2023.05.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8559441 2023.05.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8559440 2023.05.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8559439 2023.05.29 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8559438 2023.05.29 MP
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8559364 2023.05.29 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8552323 2023.05.28 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8552043 2023.05.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8545041 2023.05.27 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8545042 2023.05.27 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8545045 2023.05.27 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8545046 2023.05.27 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8545044 2023.05.27 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8545047 2023.05.27 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8545043 2023.05.27 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8545039 2023.05.27 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8545040 2023.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8545036 2023.05.27 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8545033 2023.05.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8545034 2023.05.27 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8545030 2023.05.27 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8545029 2023.05.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8545031 2023.05.27 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8545026 2023.05.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8545028 2023.05.27 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8545025 2023.05.27 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8545027 2023.05.27 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8545024 2023.05.27 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8545023 2023.05.27 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8545021 2023.05.27 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8545022 2023.05.27 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8545020 2023.05.27 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8545019 2023.05.27 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8545018 2023.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8545015 2023.05.27 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8545017 2023.05.27 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8545016 2023.05.27 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8545014 2023.05.27 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8545013 2023.05.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8535442 2023.05.26 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 8535444 2023.05.26 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 8535441 2023.05.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8535443 2023.05.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8535440 2023.05.26 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8535445 2023.05.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8535437 2023.05.26 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8535439 2023.05.26 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8535438 2023.05.26 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8535432 2023.05.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8535436 2023.05.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8535435 2023.05.26 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8535433 2023.05.26 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8535431 2023.05.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8535430 2023.05.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8535434 2023.05.26 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8535428 2023.05.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8535425 2023.05.26 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8535424 2023.05.26 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8535429 2023.05.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8535426 2023.05.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8535423 2023.05.26 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8535421 2023.05.26 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8535422 2023.05.26 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8535419 2023.05.26 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8535417 2023.05.26 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 8535415 2023.05.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8535420 2023.05.26 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8535414 2023.05.26 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8535418 2023.05.26 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8535416 2023.05.26 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8534268 2023.05.26 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8534265 2023.05.26 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8534267 2023.05.26 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8534266 2023.05.26 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8534264 2023.05.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8534284 2023.05.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8534282 2023.05.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8534283 2023.05.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8534281 2023.05.26 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8534280 2023.05.26 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8534276 2023.05.26 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8534279 2023.05.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8534275 2023.05.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8534277 2023.05.26 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8534274 2023.05.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8534272 2023.05.26 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8534273 2023.05.26 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8534271 2023.05.26 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8534269 2023.05.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8534270 2023.05.26 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8534261 2023.05.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8534262 2023.05.26 MP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8534256 2023.05.26 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8534258 2023.05.26 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8534257 2023.05.26 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8534260 2023.05.26 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8534259 2023.05.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8534255 2023.05.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8534253 2023.05.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8534254 2023.05.26 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8534251 2023.05.26 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8534250 2023.05.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8534252 2023.05.26 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8534249 2023.05.26 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8534248 2023.05.26 MP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8534245 2023.05.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8534247 2023.05.26 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8534240 2023.05.26 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8534244 2023.05.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8534246 2023.05.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8534242 2023.05.26 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8534243 2023.05.26 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8534241 2023.05.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8534237 2023.05.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8534239 2023.05.26 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8534236 2023.05.26 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8534235 2023.05.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8534238 2023.05.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8534232 2023.05.26 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8534233 2023.05.26 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8534234 2023.05.26 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8490944 2023.05.20 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8459059 2023.05.14 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8459060 2023.05.14 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 8459061 2023.05.14 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8445069 2023.05.13 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8445067 2023.05.13 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8445066 2023.05.13 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8445061 2023.05.13 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8445065 2023.05.13 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8445064 2023.05.13 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 8445060 2023.05.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8445070 2023.05.13 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8445071 2023.05.13 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8445068 2023.05.13 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8445063 2023.05.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8445062 2023.05.13 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8445059 2023.05.13 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8445058 2023.05.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8422833 2023.05.10 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8422832 2023.05.10 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8382445 2023.05.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8382446 2023.05.05 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8382461 2023.05.05 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8382460 2023.05.05 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8382459 2023.05.05 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8382457 2023.05.05 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8382458 2023.05.05 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8382455 2023.05.05 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8382452 2023.05.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8382453 2023.05.05 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8382462 2023.05.05 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8382456 2023.05.05 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8382454 2023.05.05 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8382450 2023.05.05 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8382451 2023.05.05 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8382448 2023.05.05 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8382449 2023.05.05 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8382447 2023.05.05 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8382443 2023.05.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8382444 2023.05.05 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8382442 2023.05.05 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8382441 2023.05.05 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8382440 2023.05.05 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8382438 2023.05.05 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8382437 2023.05.05 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8382439 2023.05.05 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8382436 2023.05.05 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8382435 2023.05.05 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8382434 2023.05.05 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8382432 2023.05.05 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8382433 2023.05.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8382431 2023.05.05 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 8382430 2023.05.05 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8382429 2023.05.05 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8374065 2023.05.04 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8374061 2023.05.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8374062 2023.05.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8374066 2023.05.04 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8374063 2023.05.04 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8374058 2023.05.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8374060 2023.05.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8374064 2023.05.04 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 8374056 2023.05.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8374053 2023.05.04 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8374051 2023.05.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8374057 2023.05.04 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8374054 2023.05.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8374059 2023.05.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8374052 2023.05.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8374081 2023.05.04 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8374080 2023.05.04 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 5 8374082 2023.05.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 8374079 2023.05.04 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8374078 2023.05.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8374077 2023.05.04 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8374076 2023.05.04 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8374074 2023.05.04 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8374073 2023.05.04 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8374070 2023.05.04 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8374072 2023.05.04 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8374075 2023.05.04 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8374069 2023.05.04 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8374071 2023.05.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8374068 2023.05.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8374067 2023.05.04 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8374130 2023.05.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8374129 2023.05.04 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 9 8374128 2023.05.04 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8374127 2023.05.04 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8374126 2023.05.04 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8374124 2023.05.04 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8374123 2023.05.04 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8374121 2023.05.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8374125 2023.05.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8374122 2023.05.04 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8374120 2023.05.04 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 8374119 2023.05.04 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8374117 2023.05.04 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8374118 2023.05.04 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8374116 2023.05.04 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8374115 2023.05.04 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8374098 2023.05.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8374096 2023.05.04 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8374094 2023.05.04 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8374097 2023.05.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8374095 2023.05.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8374092 2023.05.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8374091 2023.05.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8374090 2023.05.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8374089 2023.05.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8374093 2023.05.04 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8374086 2023.05.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8374087 2023.05.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8374088 2023.05.04 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8374085 2023.05.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8374084 2023.05.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8374083 2023.05.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8374113 2023.05.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8374114 2023.05.04 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8374111 2023.05.04 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8374112 2023.05.04 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8374110 2023.05.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8374109 2023.05.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8374106 2023.05.04 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8374108 2023.05.04 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8374107 2023.05.04 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8374105 2023.05.04 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8374104 2023.05.04 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 8374103 2023.05.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8374101 2023.05.04 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8374102 2023.05.04 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8374100 2023.05.04 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8374099 2023.05.04 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8374049 2023.05.04 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 5 8374047 2023.05.04 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8374048 2023.05.04 ŚL
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8374050 2023.05.04 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8374045 2023.05.02 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8374046 2023.05.02 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8374044 2023.05.02 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8374043 2023.05.02 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8374040 2023.05.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8374041 2023.05.02 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8374039 2023.05.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8374042 2023.05.02 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8374038 2023.05.02 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 7 8374037 2023.05.02 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8374036 2023.05.02 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8374035 2023.05.02 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8354228 2023.05.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8354224 2023.05.02 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8354218 2023.05.02 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8354220 2023.05.02 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8354221 2023.05.02 PK
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 6 8354231 2023.05.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8354236 2023.05.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8354245 2023.05.02 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8354244 2023.05.02 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8354240 2023.05.02 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8354243 2023.05.02 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8354234 2023.05.02 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8354241 2023.05.02 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8354238 2023.05.02 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8354233 2023.05.02 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8354235 2023.05.02 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8354222 2023.05.02 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8354226 2023.05.02 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8346489 2023.05.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8337022 2023.04.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8337028 2023.04.30 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8337021 2023.04.30 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8337027 2023.04.30 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8337025 2023.04.30 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8337024 2023.04.30 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8337026 2023.04.30 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8337020 2023.04.30 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8337019 2023.04.30 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8337023 2023.04.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8315936 2023.04.28 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8315935 2023.04.28 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8315931 2023.04.28 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8315930 2023.04.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8315934 2023.04.28 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8315938 2023.04.28 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8315929 2023.04.28 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8315937 2023.04.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8315933 2023.04.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8315932 2023.04.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8258447 2023.04.21 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8258445 2023.04.21 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8258443 2023.04.21 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8258446 2023.04.21 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8258444 2023.04.21 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8258440 2023.04.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8258438 2023.04.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8258442 2023.04.21 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8258439 2023.04.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8258441 2023.04.21 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8258437 2023.04.21 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8258436 2023.04.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8258434 2023.04.21 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8258435 2023.04.21 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8258432 2023.04.21 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8258433 2023.04.21 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8253757 2023.04.20 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8253759 2023.04.20 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8249086 2023.04.19 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 6 8249001 2023.04.19 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8247254 2023.04.19 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8247253 2023.04.19 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8247252 2023.04.19 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8247251 2023.04.19 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8247249 2023.04.19 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 8247250 2023.04.19 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8243456 2023.04.18 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8243455 2023.04.18 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 8243454 2023.04.18 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8243453 2023.04.18 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8243452 2023.04.18 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8243472 2023.04.18 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 8243470 2023.04.18 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8243471 2023.04.18 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8243467 2023.04.18 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8243468 2023.04.18 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8243469 2023.04.18 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 8243466 2023.04.18 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 100 8243465 2023.04.18 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8243464 2023.04.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8243463 2023.04.18 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8243462 2023.04.18 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8243461 2023.04.18 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8243459 2023.04.18 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8243460 2023.04.18 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8243458 2023.04.18 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8243457 2023.04.18 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8243451 2023.04.18 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8243450 2023.04.18 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8243449 2023.04.18 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8243446 2023.04.18 PL
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8243448 2023.04.18 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 8243443 2023.04.18 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 15 8243447 2023.04.18 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8243441 2023.04.18 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8243440 2023.04.18 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8243445 2023.04.18 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8243444 2023.04.18 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8243439 2023.04.18 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8243438 2023.04.18 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8243437 2023.04.18 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8243442 2023.04.18 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8243436 2023.04.18 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8243434 2023.04.18 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8243435 2023.04.18 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8243433 2023.04.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8243432 2023.04.18 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8243427 2023.04.18 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8243431 2023.04.18 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 8243428 2023.04.18 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 8243430 2023.04.18 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8243429 2023.04.18 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8243424 2023.04.18 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8243426 2023.04.18 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8243422 2023.04.18 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8243421 2023.04.18 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8243423 2023.04.18 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8237020 2023.04.17 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8237022 2023.04.17 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8237023 2023.04.17 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8237026 2023.04.17 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8237030 2023.04.17 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8237025 2023.04.17 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 8237018 2023.04.17 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8237027 2023.04.17 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8237024 2023.04.17 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8237017 2023.04.17 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8237019 2023.04.17 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8237021 2023.04.17 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8237016 2023.04.17 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8235110 2023.04.17 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8235076 2023.04.17 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8235080 2023.04.17 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8235079 2023.04.17 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8235074 2023.04.17 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8235093 2023.04.17 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8235092 2023.04.17 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8235091 2023.04.17 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8235089 2023.04.17 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8235090 2023.04.17 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8235085 2023.04.17 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8235088 2023.04.17 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8235086 2023.04.17 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8235083 2023.04.17 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8235087 2023.04.17 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8235075 2023.04.17 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 8235081 2023.04.17 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8235077 2023.04.17 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8235084 2023.04.17 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 8235078 2023.04.17 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8235082 2023.04.17 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8234901 2023.04.17 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8234903 2023.04.17 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8234899 2023.04.17 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8234902 2023.04.17 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8234904 2023.04.17 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8234900 2023.04.17 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8234898 2023.04.17 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8234905 2023.04.17 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8234896 2023.04.17 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8234897 2023.04.17 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8234894 2023.04.17 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8234895 2023.04.17 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8234892 2023.04.17 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8234893 2023.04.17 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8234888 2023.04.17 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8234887 2023.04.17 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8234884 2023.04.17 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8234889 2023.04.17 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8234886 2023.04.17 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8234891 2023.04.17 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8234890 2023.04.17 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8234882 2023.04.17 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8234885 2023.04.17 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8234881 2023.04.17 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8234878 2023.04.17 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8234883 2023.04.17 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 8234880 2023.04.17 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8234879 2023.04.17 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8234877 2023.04.17 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 3 8234876 2023.04.17 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8233897 2023.04.17 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8233896 2023.04.17 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8233895 2023.04.17 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8233899 2023.04.17 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8233902 2023.04.17 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8233898 2023.04.17 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8233894 2023.04.17 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8233893 2023.04.17 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8233892 2023.04.17 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8233903 2023.04.17 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8233891 2023.04.17 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8233889 2023.04.17 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8233900 2023.04.17 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8233901 2023.04.17 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8233904 2023.04.17 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8233890 2023.04.17 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8233887 2023.04.17 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 8233886 2023.04.17 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8233888 2023.04.17 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8233882 2023.04.17 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8233885 2023.04.17 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8233883 2023.04.17 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8233884 2023.04.17 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8233879 2023.04.17 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8233881 2023.04.17 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8233880 2023.04.17 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8233878 2023.04.17 PL
pospolity żuraw, Grus grus 7 8233877 2023.04.17 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8233875 2023.04.17 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8233872 2023.04.17 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8233876 2023.04.17 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8233874 2023.04.17 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8233871 2023.04.17 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8233868 2023.04.17 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8233873 2023.04.17 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8233869 2023.04.17 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8233866 2023.04.17 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8233867 2023.04.17 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8233870 2023.04.17 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8233862 2023.04.17 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8233863 2023.04.17 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8233864 2023.04.17 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8233865 2023.04.17 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8230378 2023.04.16 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8214057 2023.04.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8214056 2023.04.15 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8214058 2023.04.15 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8214055 2023.04.15 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8214051 2023.04.15 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8214059 2023.04.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8214054 2023.04.15 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8214052 2023.04.15 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8214046 2023.04.15 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8214047 2023.04.15 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8214049 2023.04.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8214050 2023.04.15 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8214053 2023.04.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8214048 2023.04.15 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8214045 2023.04.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8205988 2023.04.14 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8205987 2023.04.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8205983 2023.04.14 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8205982 2023.04.14 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 8205986 2023.04.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 8205985 2023.04.14 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8205984 2023.04.14 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8206004 2023.04.14 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8206003 2023.04.14 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8206002 2023.04.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8206001 2023.04.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8206000 2023.04.14 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8205999 2023.04.14 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8205998 2023.04.14 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8205997 2023.04.14 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8205996 2023.04.14 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8205995 2023.04.14 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8205994 2023.04.14 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8205993 2023.04.14 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8205992 2023.04.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8205991 2023.04.14 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8205990 2023.04.14 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8205989 2023.04.14 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8205980 2023.04.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8205979 2023.04.14 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8205978 2023.04.14 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8205977 2023.04.14 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8205976 2023.04.14 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8205975 2023.04.14 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8205974 2023.04.14 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8205973 2023.04.14 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8205972 2023.04.14 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8205971 2023.04.14 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8205970 2023.04.14 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8205969 2023.04.14 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8205968 2023.04.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8205967 2023.04.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8205966 2023.04.14 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8205964 2023.04.14 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8205963 2023.04.14 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8205962 2023.04.14 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8205961 2023.04.14 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8205960 2023.04.14 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8205959 2023.04.14 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8205958 2023.04.14 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8205957 2023.04.14 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8205956 2023.04.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8205955 2023.04.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8205954 2023.04.14 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8205953 2023.04.14 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8205952 2023.04.14 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8205951 2023.04.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8205950 2023.04.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8205949 2023.04.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8169840 2023.04.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8169841 2023.04.09 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8169838 2023.04.09 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8169837 2023.04.09 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8169836 2023.04.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8169839 2023.04.09 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8167744 2023.04.09 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8167423 2023.04.09 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 8167422 2023.04.09 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8167421 2023.04.09 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8167420 2023.04.09 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8167419 2023.04.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8167418 2023.04.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8167417 2023.04.09 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8167416 2023.04.09 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8167415 2023.04.09 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8167414 2023.04.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 8167439 2023.04.09 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8167438 2023.04.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8167437 2023.04.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8167436 2023.04.09 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8167435 2023.04.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8167434 2023.04.09 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8167433 2023.04.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8167432 2023.04.09 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8167431 2023.04.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8167430 2023.04.09 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8167429 2023.04.09 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8167428 2023.04.09 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8167427 2023.04.09 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8167426 2023.04.09 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8167425 2023.04.09 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8167523 2023.04.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8167522 2023.04.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8167521 2023.04.09 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8167520 2023.04.09 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8167519 2023.04.09 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8167518 2023.04.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8167517 2023.04.09 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8167516 2023.04.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8167515 2023.04.09 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8167514 2023.04.09 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8167513 2023.04.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8167512 2023.04.09 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8167511 2023.04.09 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8167510 2023.04.09 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8167509 2023.04.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8167508 2023.04.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8167507 2023.04.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8167506 2023.04.09 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8167505 2023.04.09 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8167504 2023.04.09 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8167503 2023.04.09 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8167502 2023.04.09 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8167501 2023.04.09 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8167500 2023.04.09 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8167499 2023.04.09 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8167498 2023.04.09 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8167497 2023.04.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 8167496 2023.04.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8167495 2023.04.09 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8167494 2023.04.09 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8167493 2023.04.09 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8155037 2023.04.05 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8155043 2023.04.05 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8155035 2023.04.05 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8155039 2023.04.05 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8155038 2023.04.05 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8155036 2023.04.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8155040 2023.04.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8155041 2023.04.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8155042 2023.04.05 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8155033 2023.04.05 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8155034 2023.04.05 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8115045 2023.03.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8115044 2023.03.31 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8115043 2023.03.31 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8115042 2023.03.31 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8115041 2023.03.31 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8115040 2023.03.31 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8115039 2023.03.31 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8115038 2023.03.31 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8115037 2023.03.31 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8115036 2023.03.31 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8115035 2023.03.31 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8115034 2023.03.31 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8115033 2023.03.31 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8115032 2023.03.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8115031 2023.03.31 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8115030 2023.03.31 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8115029 2023.03.31 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8115028 2023.03.31 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8115027 2023.03.31 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8115026 2023.03.31 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8115025 2023.03.31 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8115024 2023.03.31 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8115023 2023.03.31 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8115022 2023.03.31 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8115021 2023.03.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8115020 2023.03.31 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8115019 2023.03.31 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 8115018 2023.03.31 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8115017 2023.03.31 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8115016 2023.03.31 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8115015 2023.03.31 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8115013 2023.03.31 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8115012 2023.03.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8115011 2023.03.31 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8115010 2023.03.31 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8115009 2023.03.31 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8115008 2023.03.31 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8115007 2023.03.31 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8115006 2023.03.31 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8115005 2023.03.31 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8115004 2023.03.31 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8115003 2023.03.31 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8115002 2023.03.31 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8115001 2023.03.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8115014 2023.03.30 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8115000 2023.03.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8114999 2023.03.30 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 8088715 2023.03.26 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8055817 2023.03.22 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8055815 2023.03.19 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8055816 2023.03.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8055814 2023.03.19 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8055813 2023.03.19 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8055812 2023.03.19 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8055809 2023.03.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8055811 2023.03.19 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8055810 2023.03.19 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8055806 2023.03.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8055807 2023.03.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8055808 2023.03.19 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8055805 2023.03.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8005971 2023.03.15 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8005972 2023.03.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8005969 2023.03.15 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8005970 2023.03.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8005968 2023.03.15 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8005967 2023.03.15 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7982561 2023.03.10 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7982560 2023.03.10 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 7982557 2023.03.10 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7982556 2023.03.10 MP
pospolity kruk, Corvus corax 9 7982558 2023.03.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7982555 2023.03.10 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7982551 2023.03.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7982552 2023.03.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 7982553 2023.03.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 7982554 2023.03.10 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7982550 2023.03.10 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7982559 2023.03.10 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7960270 2023.03.05 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7960269 2023.03.05 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7960268 2023.03.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 7960267 2023.03.05 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7960266 2023.03.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7960265 2023.03.05 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7960264 2023.03.05 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7960263 2023.03.05 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7960262 2023.03.05 LB
pospolity żuraw, Grus grus 16 7960261 2023.03.05 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7960260 2023.03.05 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7960259 2023.03.05 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 7960258 2023.03.05 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7960257 2023.03.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 7960256 2023.03.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 7960255 2023.03.05 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7960254 2023.03.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 5 7960253 2023.03.05 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7960252 2023.03.05 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7960251 2023.03.05 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7960250 2023.03.05 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7960249 2023.03.05 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7960248 2023.03.05 LB
pospolity żuraw, Grus grus 30 7960247 2023.03.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7960246 2023.03.05 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7960245 2023.03.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7960244 2023.03.05 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7960243 2023.03.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 7960242 2023.03.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 7956054 2023.03.04 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7956053 2023.03.04 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7956052 2023.03.04 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7956051 2023.03.04 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7956050 2023.03.04 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7956049 2023.03.04 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7956048 2023.03.04 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7956047 2023.03.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7956046 2023.03.04 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7956045 2023.03.04 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7956044 2023.03.04 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7956043 2023.03.04 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 7956042 2023.03.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7956041 2023.03.04 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7956040 2023.03.04 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7956039 2023.03.04 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 7956038 2023.03.04 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7956037 2023.03.04 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7956036 2023.03.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 7956035 2023.03.04 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7956034 2023.03.04 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 7956033 2023.03.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7956032 2023.03.04 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7956031 2023.03.04 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7953859 2023.03.03 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 7953858 2023.03.03 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7953857 2023.03.03 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7953856 2023.03.03 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7953855 2023.03.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7953854 2023.03.03 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7953853 2023.03.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7953852 2023.03.03 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7953851 2023.03.03 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7953850 2023.03.03 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7953849 2023.03.03 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7953848 2023.03.03 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 7953847 2023.03.03 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7953846 2023.03.03 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 7953845 2023.03.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 7953844 2023.03.03 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7953843 2023.03.03 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 7953842 2023.03.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7953841 2023.03.03 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 7953840 2023.03.03 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7953837 2023.03.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7953836 2023.03.03 LB
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7953835 2023.03.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7953834 2023.03.03 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7953833 2023.03.03 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 7953832 2023.03.03 LB
pospolity żuraw, Grus grus 11 7953831 2023.03.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7953830 2023.03.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 7953829 2023.03.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7953828 2023.03.03 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7953827 2023.03.03 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7953826 2023.03.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 7953825 2023.03.03 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7953824 2023.03.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7953823 2023.03.03 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7953822 2023.03.03 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7924470 2023.02.24 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7924469 2023.02.24 MP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7924466 2023.02.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7924467 2023.02.24 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7924465 2023.02.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7924464 2023.02.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 7924463 2023.02.24 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7924460 2023.02.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7924461 2023.02.24 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7924458 2023.02.24 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7924459 2023.02.24 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7924456 2023.02.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 7924462 2023.02.24 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7924457 2023.02.24 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7908150 2023.02.19 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7908149 2023.02.19 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7908147 2023.02.19 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 7908151 2023.02.19 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7908148 2023.02.19 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 7908146 2023.02.19 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7908143 2023.02.19 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7908141 2023.02.19 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7908144 2023.02.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 7908142 2023.02.19 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7908139 2023.02.19 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 7908145 2023.02.19 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7908140 2023.02.19 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7908136 2023.02.19 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 22 7908135 2023.02.19 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7908133 2023.02.19 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7908138 2023.02.19 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7908137 2023.02.19 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7908132 2023.02.19 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7908131 2023.02.19 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 7908134 2023.02.19 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7908127 2023.02.19 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 7908130 2023.02.19 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7908129 2023.02.19 PL
pospolity kruk, Corvus corax 5 7908128 2023.02.19 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7908125 2023.02.18 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 7908126 2023.02.18 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7908124 2023.02.18 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7901902 2023.02.18 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7901904 2023.02.18 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 7901901 2023.02.18 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7901903 2023.02.18 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7901899 2023.02.18 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 7901900 2023.02.18 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7901897 2023.02.18 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7901898 2023.02.18 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7901896 2023.02.18 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7899179 2023.02.17 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7899177 2023.02.17 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7899176 2023.02.17 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 7899170 2023.02.17 LB
pospolity kruk, Corvus corax 7 7899175 2023.02.17 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 7899168 2023.02.17 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7899169 2023.02.17 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7899174 2023.02.17 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 7899171 2023.02.17 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7899167 2023.02.17 LB
pospolity żuraw, Grus grus 5 7899173 2023.02.17 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7871723 2023.02.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7871722 2023.02.10 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7871715 2023.02.10 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 7871714 2023.02.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7871720 2023.02.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7871717 2023.02.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7871716 2023.02.10 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 7871710 2023.02.10 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 5