DRUŻYNA

Drużyna: Przyroda okiem Pawła. Obserwator: Paweł Łabaj

Liczba gatunków: 213

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 241 4466 70 70 1 6 30 33
2 107 423 80 43 0 2 16 25
3 168 380 95 51 0 4 17 30
4 348 1649 145 119 0 17 52 50
5 331 855 175 118 1 21 49 47
6 137 347 185 94 1 19 37 37
7 157 313 194 95 4 13 43 35
8 79 834 199 54 1 8 21 24
9 237 2168 204 84 2 12 29 41
10 28 148 208 28 1 3 6 18
11 232 1472 211 62 0 5 21 36
12 65 284 213 42 0 4 14 24
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9254401 2023.12.09 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9254400 2023.12.09 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9251291 2023.12.08 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9251290 2023.12.08 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9251292 2023.12.08 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9251289 2023.12.08 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9251287 2023.12.08 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9251284 2023.12.08 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9251286 2023.12.08 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9251285 2023.12.08 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9251293 2023.12.08 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9251288 2023.12.08 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 30 9251283 2023.12.08 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9251282 2023.12.08 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9251281 2023.12.08 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9251278 2023.12.08 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9251279 2023.12.08 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9251280 2023.12.08 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9251275 2023.12.08 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9251277 2023.12.08 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9251274 2023.12.08 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9251276 2023.12.08 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9237932 2023.12.03 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9237931 2023.12.03 MP
pospolity łyska, Fulica atra 6 9237930 2023.12.03 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9237929 2023.12.03 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9237928 2023.12.03 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9237926 2023.12.03 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9237925 2023.12.03 MP
pospolity łyska, Fulica atra 20 9237927 2023.12.03 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9237923 2023.12.03 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9237924 2023.12.03 MP
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9237921 2023.12.03 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9237922 2023.12.03 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9237920 2023.12.03 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 9237919 2023.12.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9237917 2023.12.03 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9237918 2023.12.03 MP
pospolity łyska, Fulica atra 3 9237915 2023.12.03 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9237914 2023.12.03 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9237913 2023.12.03 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9237916 2023.12.03 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9237912 2023.12.03 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9237908 2023.12.03 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9237910 2023.12.03 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9237903 2023.12.03 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9237911 2023.12.03 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9237909 2023.12.03 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 9237907 2023.12.03 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9237904 2023.12.03 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9237905 2023.12.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9237906 2023.12.03 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9230937 2023.12.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9230936 2023.12.01 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9230931 2023.12.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9230933 2023.12.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9230929 2023.12.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9230935 2023.12.01 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9230932 2023.12.01 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9230934 2023.12.01 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9230928 2023.12.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9230926 2023.12.01 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9230927 2023.12.01 MP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9230925 2023.12.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9230924 2023.12.01 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9216953 2023.11.26 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9216924 2023.11.26 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9216923 2023.11.26 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9216922 2023.11.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9216921 2023.11.26 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9216920 2023.11.26 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9216918 2023.11.26 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9216919 2023.11.26 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9216917 2023.11.26 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9216916 2023.11.26 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9216915 2023.11.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9216914 2023.11.26 MP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9216913 2023.11.26 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9216403 2023.11.26 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9216401 2023.11.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9216404 2023.11.26 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9216400 2023.11.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9216402 2023.11.26 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9216398 2023.11.26 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9216397 2023.11.26 MP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9216396 2023.11.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9216399 2023.11.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9209792 2023.11.24 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9209791 2023.11.24 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9209790 2023.11.24 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9209789 2023.11.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9209788 2023.11.24 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9209787 2023.11.24 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9209786 2023.11.24 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9209785 2023.11.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9209784 2023.11.24 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9209782 2023.11.24 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9209781 2023.11.24 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9209780 2023.11.24 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9209779 2023.11.24 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9209778 2023.11.24 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9209777 2023.11.24 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9209776 2023.11.24 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9209775 2023.11.24 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9209774 2023.11.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9209773 2023.11.24 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9209772 2023.11.24 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9209771 2023.11.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9209770 2023.11.24 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9209769 2023.11.24 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9209768 2023.11.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9209767 2023.11.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9209750 2023.11.24 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9209749 2023.11.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9209748 2023.11.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9209747 2023.11.24 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9209746 2023.11.24 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9209745 2023.11.24 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9209744 2023.11.24 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9209743 2023.11.24 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9209742 2023.11.24 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9209741 2023.11.24 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9209740 2023.11.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9209739 2023.11.24 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9209738 2023.11.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9209737 2023.11.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9209736 2023.11.24 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9209735 2023.11.24 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9209766 2023.11.24 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9209765 2023.11.24 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9209764 2023.11.24 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9209763 2023.11.24 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9209762 2023.11.24 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 9209761 2023.11.24 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9209760 2023.11.24 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9209759 2023.11.24 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9209758 2023.11.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 9209757 2023.11.24 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 30 9209756 2023.11.24 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9209755 2023.11.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9209754 2023.11.24 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9209753 2023.11.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9209752 2023.11.24 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9209751 2023.11.24 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9209734 2023.11.24 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9209733 2023.11.24 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9209732 2023.11.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9209731 2023.11.24 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9209730 2023.11.24 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9209729 2023.11.24 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9209728 2023.11.24 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9209727 2023.11.24 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9209726 2023.11.24 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9209725 2023.11.24 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9209724 2023.11.24 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 15 9209723 2023.11.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9209722 2023.11.24 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9209721 2023.11.24 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 9209720 2023.11.24 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9209719 2023.11.24 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9193597 2023.11.18 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 500 9193596 2023.11.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9193595 2023.11.18 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9193594 2023.11.18 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9193593 2023.11.18 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9193592 2023.11.18 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9193591 2023.11.18 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9193590 2023.11.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 9193589 2023.11.18 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9193588 2023.11.18 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9193587 2023.11.18 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9193586 2023.11.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9193585 2023.11.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9193584 2023.11.18 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9193583 2023.11.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9193582 2023.11.18 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9193565 2023.11.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9193564 2023.11.18 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9193563 2023.11.18 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9193562 2023.11.18 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9193561 2023.11.18 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9193560 2023.11.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9193559 2023.11.18 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9193558 2023.11.18 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 9193557 2023.11.18 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9193556 2023.11.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9193555 2023.11.18 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9193554 2023.11.18 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9193553 2023.11.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9193552 2023.11.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9193551 2023.11.18 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9193550 2023.11.18 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9193581 2023.11.18 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9193580 2023.11.18 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9193579 2023.11.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9193578 2023.11.18 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9193577 2023.11.18 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9193576 2023.11.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9193575 2023.11.18 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9193574 2023.11.18 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9193573 2023.11.18 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9193572 2023.11.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9193571 2023.11.18 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9193570 2023.11.18 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 9193569 2023.11.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9193568 2023.11.18 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9193567 2023.11.18 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9193549 2023.11.18 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9193548 2023.11.18 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9193547 2023.11.18 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9193546 2023.11.18 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9193545 2023.11.18 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9193544 2023.11.18 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9193543 2023.11.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9193542 2023.11.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9193541 2023.11.18 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9193540 2023.11.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9193539 2023.11.18 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9193538 2023.11.18 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9193537 2023.11.18 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9193536 2023.11.18 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9193535 2023.11.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9193534 2023.11.18 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9191946 2023.11.17 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9191948 2023.11.17 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9191947 2023.11.17 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 9191945 2023.11.17 MP
pospolity bogatka, Parus major 8 9191944 2023.11.17 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9191943 2023.11.17 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9191942 2023.11.17 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9171366 2023.11.10 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 9171365 2023.11.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9171364 2023.11.10 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9171362 2023.11.10 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9171360 2023.11.10 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9171358 2023.11.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9171357 2023.11.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9171356 2023.11.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9171355 2023.11.10 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9171354 2023.11.10 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9171353 2023.11.10 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9171352 2023.11.10 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 20 9171328 2023.11.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9171327 2023.11.10 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9171326 2023.11.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9171324 2023.11.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9171323 2023.11.10 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9171321 2023.11.10 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 9171320 2023.11.10 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9171319 2023.11.10 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9171318 2023.11.10 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 9171317 2023.11.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9171315 2023.11.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9171314 2023.11.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9171382 2023.11.10 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 9171381 2023.11.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9171380 2023.11.10 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9171379 2023.11.10 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9171376 2023.11.10 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9171375 2023.11.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9171374 2023.11.10 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 9171372 2023.11.10 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9171371 2023.11.10 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9171368 2023.11.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9171367 2023.11.10 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9171781 2023.11.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9171780 2023.11.10 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9171779 2023.11.10 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9171778 2023.11.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9171777 2023.11.10 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9171776 2023.11.10 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9171775 2023.11.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9171774 2023.11.10 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9171773 2023.11.10 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 9171772 2023.11.10 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9171771 2023.11.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9171770 2023.11.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9171769 2023.11.10 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9171768 2023.11.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9171767 2023.11.10 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9171766 2023.11.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9171103 2023.11.10 MP
pospolity łyska, Fulica atra 8 9171102 2023.11.10 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9171101 2023.11.10 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9171100 2023.11.10 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9171099 2023.11.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9171098 2023.11.10 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9171097 2023.11.10 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9171096 2023.11.10 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 13 9171095 2023.11.10 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9171094 2023.11.10 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9171093 2023.11.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9171092 2023.11.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9171091 2023.11.10 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9171090 2023.11.10 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9171089 2023.11.10 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9171088 2023.11.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 9089422 2023.10.16 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9089421 2023.10.16 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9089420 2023.10.16 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9089419 2023.10.16 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9089418 2023.10.16 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9089417 2023.10.16 MP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9089416 2023.10.16 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9089415 2023.10.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 33 9089414 2023.10.16 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9089413 2023.10.16 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 9089412 2023.10.16 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9089411 2023.10.16 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 37 9089410 2023.10.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9089409 2023.10.16 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9089408 2023.10.16 MP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 14 9084837 2023.10.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9084384 2023.10.15 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9084383 2023.10.15 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9084380 2023.10.15 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9084381 2023.10.15 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9084382 2023.10.15 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9084376 2023.10.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9084379 2023.10.15 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9084377 2023.10.15 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9084378 2023.10.15 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9084375 2023.10.15 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9084374 2023.10.15 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9083983 2023.10.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9018954 2023.09.29 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9018951 2023.09.29 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9018950 2023.09.29 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 9018953 2023.09.29 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9018952 2023.09.29 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9018949 2023.09.29 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9018948 2023.09.29 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9018945 2023.09.29 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9018947 2023.09.29 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9018944 2023.09.29 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9018943 2023.09.29 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9018946 2023.09.29 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9018941 2023.09.29 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 9018940 2023.09.29 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9018942 2023.09.29 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9018938 2023.09.29 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 9018939 2023.09.29 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9018935 2023.09.29 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9018937 2023.09.29 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 9018936 2023.09.29 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 9018934 2023.09.29 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9018933 2023.09.29 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9018932 2023.09.29 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9018929 2023.09.29 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9018931 2023.09.29 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9018927 2023.09.29 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9018928 2023.09.29 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 60 9018924 2023.09.29 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 9018930 2023.09.29 LB
pospolity żuraw, Grus grus 50 9018926 2023.09.29 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9018923 2023.09.29 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9018925 2023.09.29 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9018919 2023.09.29 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9018920 2023.09.29 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 9018922 2023.09.29 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9018921 2023.09.29 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9018918 2023.09.29 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9005795 2023.09.25 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9005796 2023.09.25 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9005690 2023.09.25 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9005688 2023.09.25 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9005687 2023.09.25 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9005691 2023.09.25 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9005689 2023.09.25 MP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9005692 2023.09.25 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9005686 2023.09.25 MP
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9005629 2023.09.25 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9005628 2023.09.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9005626 2023.09.25 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9005627 2023.09.25 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9005624 2023.09.25 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9005625 2023.09.25 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9005623 2023.09.25 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9005618 2023.09.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9005620 2023.09.25 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9005621 2023.09.25 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9005612 2023.09.25 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9005611 2023.09.25 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9005615 2023.09.25 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9005609 2023.09.25 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 9005610 2023.09.25 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9005616 2023.09.25 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9005608 2023.09.25 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9005617 2023.09.25 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9005619 2023.09.25 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9005607 2023.09.25 MP
pospolity żuraw, Grus grus 6 9005606 2023.09.25 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 100 9005613 2023.09.25 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9005638 2023.09.25 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9005639 2023.09.25 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9005636 2023.09.25 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 9005637 2023.09.25 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9005635 2023.09.25 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9005632 2023.09.25 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9005642 2023.09.25 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 9005643 2023.09.25 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9005634 2023.09.25 MP
pospolity bogatka, Parus major 20 9006166 2023.09.25 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 9005640 2023.09.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9005631 2023.09.25 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9006168 2023.09.25 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9005641 2023.09.25 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9006167 2023.09.25 MP
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 9005630 2023.09.25 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 8977524 2023.09.18 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8977214 2023.09.18 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8977213 2023.09.18 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8977212 2023.09.18 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8977211 2023.09.18 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8977210 2023.09.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8977209 2023.09.18 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8977207 2023.09.18 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8977208 2023.09.18 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8977205 2023.09.18 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8977204 2023.09.18 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8977203 2023.09.18 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8977202 2023.09.18 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8977206 2023.09.18 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8977201 2023.09.18 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8977200 2023.09.18 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8977198 2023.09.18 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8977199 2023.09.18 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8977197 2023.09.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8977195 2023.09.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8977196 2023.09.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8977194 2023.09.18 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8977192 2023.09.18 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8951657 2023.09.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8951656 2023.09.10 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8951655 2023.09.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8951654 2023.09.10 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8951653 2023.09.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8951652 2023.09.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8951651 2023.09.10 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8951650 2023.09.10 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8951649 2023.09.10 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8951648 2023.09.10 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8951647 2023.09.10 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 15 8951646 2023.09.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8951645 2023.09.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8951644 2023.09.10 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 8951643 2023.09.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8951642 2023.09.10 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8951641 2023.09.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8951639 2023.09.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8951638 2023.09.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8951637 2023.09.10 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8951636 2023.09.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8951635 2023.09.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8951634 2023.09.10 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8951633 2023.09.10 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8951632 2023.09.10 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8951631 2023.09.10 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 8951630 2023.09.10 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8951629 2023.09.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8951628 2023.09.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8951627 2023.09.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8951626 2023.09.10 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8951625 2023.09.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8951624 2023.09.10 MP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8944864 2023.09.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 8944863 2023.09.09 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8921619 2023.09.02 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8921618 2023.09.02 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8921617 2023.09.02 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8921616 2023.09.02 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8921615 2023.09.02 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8921614 2023.09.02 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8921613 2023.09.02 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8921612 2023.09.02 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8921635 2023.09.02 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8921634 2023.09.02 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8921633 2023.09.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8921632 2023.09.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8921631 2023.09.02 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8921630 2023.09.02 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8921629 2023.09.02 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8921628 2023.09.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8921627 2023.09.02 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8921626 2023.09.02 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8921625 2023.09.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8921624 2023.09.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8921623 2023.09.02 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8921622 2023.09.02 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8921621 2023.09.02 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 8921620 2023.09.02 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8921610 2023.09.02 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8921609 2023.09.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8921608 2023.09.02 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8921607 2023.09.02 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8921606 2023.09.02 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8921605 2023.09.02 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8921604 2023.09.02 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8921603 2023.09.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8921602 2023.09.02 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8921601 2023.09.02 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8921600 2023.09.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8921599 2023.09.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8921598 2023.09.02 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 5 8921597 2023.09.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8921596 2023.09.02 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8914243 2023.09.01 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8914242 2023.09.01 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8914241 2023.09.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8914240 2023.09.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8914239 2023.09.01 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8914238 2023.09.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 4 8914237 2023.09.01 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8914236 2023.09.01 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8914235 2023.09.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8914234 2023.09.01 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8914233 2023.09.01 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8914232 2023.09.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8914231 2023.09.01 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8914230 2023.09.01 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8914229 2023.09.01 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8914228 2023.09.01 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 8914227 2023.09.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8914226 2023.09.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8914225 2023.09.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8914224 2023.09.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8914223 2023.09.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8914222 2023.09.01 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8914221 2023.09.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8914220 2023.09.01 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8914219 2023.09.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8914218 2023.09.01 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8914217 2023.09.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8914216 2023.09.01 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 8914215 2023.09.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8914214 2023.09.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8914213 2023.09.01 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8914212 2023.09.01 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8914211 2023.09.01 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8914210 2023.09.01 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8914209 2023.09.01 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 8914208 2023.09.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8914207 2023.09.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8914206 2023.09.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8914205 2023.09.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8914204 2023.09.01 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8914203 2023.09.01 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8914201 2023.09.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8914200 2023.09.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8914199 2023.09.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8914198 2023.09.01 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8914197 2023.09.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8914196 2023.09.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8914195 2023.09.01 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8914194 2023.09.01 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8914193 2023.09.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8914192 2023.09.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8914191 2023.09.01 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8914190 2023.09.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8914189 2023.09.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8914188 2023.09.01 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8914187 2023.09.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8905329 2023.08.29 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 17 8902923 2023.08.28 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8902922 2023.08.28 ŚK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8902683 2023.08.28 ŚK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 8902682 2023.08.28 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8902681 2023.08.28 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 8902680 2023.08.28 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8902679 2023.08.28 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 8902678 2023.08.28 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8902677 2023.08.28 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 8902676 2023.08.28 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8902675 2023.08.28 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8902674 2023.08.28 ŚK
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8902673 2023.08.28 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8902672 2023.08.28 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8902671 2023.08.28 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 100 8902670 2023.08.28 ŚK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 8902669 2023.08.28 ŚK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 8902668 2023.08.28 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 8902667 2023.08.28 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8902666 2023.08.28 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8902665 2023.08.28 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8902664 2023.08.28 ŚK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8902663 2023.08.28 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8902662 2023.08.28 ŚK
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8902661 2023.08.28 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8902660 2023.08.28 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8902659 2023.08.28 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8902658 2023.08.28 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 8902657 2023.08.28 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8902639 2023.08.28 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8902638 2023.08.28 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8902637 2023.08.28 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8902636 2023.08.28 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 8902635 2023.08.28 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8902634 2023.08.28 ŚK
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 8902633 2023.08.28 ŚK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8902632 2023.08.28 ŚK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8902631 2023.08.28 ŚK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8902630 2023.08.28 ŚK
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 8902629 2023.08.28 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8902628 2023.08.28 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 11 8902627 2023.08.28 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8902626 2023.08.28 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8902625 2023.08.28 ŚK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 8902624 2023.08.28 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 11 8902623 2023.08.28 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8902622 2023.08.28 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 8902621 2023.08.28 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 8902620 2023.08.28 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8902619 2023.08.28 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8902618 2023.08.28 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8902617 2023.08.28 ŚK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8902616 2023.08.28 ŚK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8902615 2023.08.28 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8902614 2023.08.28 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8902613 2023.08.28 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 8902612 2023.08.28 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8902611 2023.08.28 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 8902610 2023.08.28 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8902609 2023.08.28 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8902608 2023.08.28 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8902655 2023.08.28 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8902654 2023.08.28 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 8902653 2023.08.28 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8902652 2023.08.28 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8902651 2023.08.28 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 8902650 2023.08.28 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8902649 2023.08.28 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 8902648 2023.08.28 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8902647 2023.08.28 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8902646 2023.08.28 ŚK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8902645 2023.08.28 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8902644 2023.08.28 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8902643 2023.08.28 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8902642 2023.08.28 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 37 8902641 2023.08.28 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8902640 2023.08.28 ŚK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8837962 2023.08.08 MP
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 8764850 2023.07.16 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8763160 2023.07.16 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8763159 2023.07.15 LB
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 8763158 2023.07.15 LB
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8761061 2023.07.15 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 3 8760087 2023.07.15 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 8760086 2023.07.15 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8760084 2023.07.15 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 8760085 2023.07.15 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8760083 2023.07.15 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8760082 2023.07.15 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8760081 2023.07.15 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8760080 2023.07.15 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8760077 2023.07.15 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8760078 2023.07.15 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8760079 2023.07.15 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8760076 2023.07.15 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8760075 2023.07.15 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8760074 2023.07.15 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8760073 2023.07.15 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8760072 2023.07.15 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8760070 2023.07.15 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8760071 2023.07.15 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 8760069 2023.07.15 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8760068 2023.07.15 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8760067 2023.07.15 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8760066 2023.07.15 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8760064 2023.07.15 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8760063 2023.07.15 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8760065 2023.07.15 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8760061 2023.07.15 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8760062 2023.07.15 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8760060 2023.07.15 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8760055 2023.07.15 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8760058 2023.07.15 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8760054 2023.07.15 LB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8760053 2023.07.15 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8760056 2023.07.15 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8760057 2023.07.15 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8760052 2023.07.15 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8760051 2023.07.15 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8760048 2023.07.15 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8760049 2023.07.15 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8760050 2023.07.15 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8760047 2023.07.15 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8760044 2023.07.15 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8760046 2023.07.15 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 8760045 2023.07.15 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8760043 2023.07.15 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 8756069 2023.07.13 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8755742 2023.07.13 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8755741 2023.07.13 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8755740 2023.07.13 ŚL
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 8755737 2023.07.13 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8755739 2023.07.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8755743 2023.07.13 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8755736 2023.07.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8755738 2023.07.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 8755735 2023.07.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8755734 2023.07.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8755733 2023.07.13 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 8755731 2023.07.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8755730 2023.07.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8755732 2023.07.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8755728 2023.07.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8755729 2023.07.13 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 8755727 2023.07.13 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8755724 2023.07.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8755726 2023.07.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8755725 2023.07.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8755722 2023.07.13 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8755718 2023.07.13 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8755721 2023.07.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8755723 2023.07.13 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8755719 2023.07.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8755720 2023.07.13 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8748620 2023.07.11 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8742724 2023.07.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8739753 2023.07.09 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 8739752 2023.07.09 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8739751 2023.07.09 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8739749 2023.07.09 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8739748 2023.07.09 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 8739750 2023.07.09 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8739747 2023.07.09 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8739746 2023.07.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8739745 2023.07.09 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8739744 2023.07.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8739743 2023.07.09 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8739769 2023.07.09 MP
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 8739768 2023.07.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8739767 2023.07.09 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8739766 2023.07.09 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8739765 2023.07.09 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8739764 2023.07.09 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8739763 2023.07.09 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8739762 2023.07.09 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8739761 2023.07.09 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8739760 2023.07.09 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8739759 2023.07.09 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8739757 2023.07.09 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8739758 2023.07.09 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8739756 2023.07.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8739754 2023.07.09 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8739755 2023.07.09 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8739742 2023.07.09 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8739741 2023.07.09 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8739740 2023.07.09 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8739739 2023.07.09 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8739738 2023.07.09 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8739737 2023.07.09 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8739736 2023.07.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8739735 2023.07.09 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8739734 2023.07.09 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8739733 2023.07.09 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8739732 2023.07.09 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8739731 2023.07.09 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8739730 2023.07.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8739729 2023.07.09 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8739728 2023.07.09 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8739727 2023.07.09 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8733764 2023.07.07 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8733763 2023.07.07 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8733762 2023.07.07 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8733761 2023.07.07 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8733760 2023.07.07 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8733759 2023.07.07 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8733796 2023.07.07 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8733795 2023.07.07 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8733794 2023.07.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8733793 2023.07.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8733792 2023.07.07 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8733790 2023.07.07 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 25 8733788 2023.07.07 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8733789 2023.07.07 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8733787 2023.07.07 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8733783 2023.07.07 ŚL
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8733781 2023.07.07 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8733784 2023.07.07 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8733777 2023.07.07 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8733776 2023.07.07 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8733774 2023.07.07 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8733771 2023.07.07 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8733791 2023.07.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8733786 2023.07.07 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8733785 2023.07.07 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8733782 2023.07.07 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8733778 2023.07.07 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8733775 2023.07.07 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8733773 2023.07.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8733772 2023.07.07 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8733770 2023.07.07 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8733769 2023.07.07 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8733768 2023.07.07 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8733767 2023.07.07 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8733766 2023.07.07 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8733765 2023.07.07 ŚL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8707292 2023.06.30 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8707308 2023.06.30 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 2 8707307 2023.06.30 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8707306 2023.06.30 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8707305 2023.06.30 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8707304 2023.06.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8707303 2023.06.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8707302 2023.06.30 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8707301 2023.06.30 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8707300 2023.06.30 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 8707299 2023.06.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8707298 2023.06.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8707297 2023.06.30 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8707296 2023.06.30 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8707295 2023.06.30 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8707294 2023.06.30 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8707291 2023.06.30 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8707290 2023.06.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8707289 2023.06.30 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8707288 2023.06.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8707287 2023.06.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8707286 2023.06.30 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8707285 2023.06.30 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8707284 2023.06.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 8707283 2023.06.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8707282 2023.06.30 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8707281 2023.06.30 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8707280 2023.06.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8707279 2023.06.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8707278 2023.06.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8707277 2023.06.30 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8707276 2023.06.30 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8706493 2023.06.30 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8706494 2023.06.30 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8706492 2023.06.30 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8706490 2023.06.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8706488 2023.06.30 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8706491 2023.06.30 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8706489 2023.06.30 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 8706483 2023.06.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 8706482 2023.06.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8706481 2023.06.30 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8706487 2023.06.30 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8706486 2023.06.30 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8706485 2023.06.30 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8706480 2023.06.30 MP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8706477 2023.06.30 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8706479 2023.06.30 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8706476 2023.06.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8706478 2023.06.30 MP
rzadki derkacz, Crex crex 2 8706475 2023.06.30 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 8706474 2023.06.30 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8706473 2023.06.30 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8706472 2023.06.30 MP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8689057 2023.06.25 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8679197 2023.06.22 MP
rzadki derkacz, Crex crex 4 8679202 2023.06.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8679196 2023.06.22 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8679206 2023.06.22 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8679201 2023.06.22 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8679200 2023.06.22 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8679195 2023.06.22 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8679194 2023.06.22 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8679205 2023.06.22 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 4 8679192 2023.06.22 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8679204 2023.06.22 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8679193 2023.06.22 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8679191 2023.06.22 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 6 8679190 2023.06.22 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 10 8679199 2023.06.22 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 8679189 2023.06.22 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8679198 2023.06.22 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8679203 2023.06.22 MP
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 8667325 2023.06.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8640585 2023.06.13
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8640584 2023.06.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8640586 2023.06.13
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8640583 2023.06.13
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8640581 2023.06.13
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8640582 2023.06.13
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8640602 2023.06.13
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8640601 2023.06.13
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8640600 2023.06.13
pospolity kos, Turdus merula 1 8640599 2023.06.13
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8640598 2023.06.13
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8640596 2023.06.13
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 16 8640595 2023.06.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8640597 2023.06.13
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8640592 2023.06.13
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8640594 2023.06.13
pospolity łyska, Fulica atra 2 8640593 2023.06.13
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8640591 2023.06.13
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8640588 2023.06.13
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8640589 2023.06.13
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8640590 2023.06.13
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8640587 2023.06.13
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8640616 2023.06.13
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8640617 2023.06.13
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8640615 2023.06.13
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8640618 2023.06.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8640614 2023.06.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8640613 2023.06.13
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8640612 2023.06.13
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 8640611 2023.06.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8640610 2023.06.13
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8640609 2023.06.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8640608 2023.06.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8640607 2023.06.13
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8640604 2023.06.13
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8640606 2023.06.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8640605 2023.06.13
pospolity sroka, Pica pica 5 8640603 2023.06.13
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8640579 2023.06.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8640580 2023.06.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8640578 2023.06.13
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8640577 2023.06.13
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8640576 2023.06.13
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8640574 2023.06.13
pospolity bogatka, Parus major 1 8640575 2023.06.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8640573 2023.06.13
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8640571 2023.06.13
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8640572 2023.06.13
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8640570 2023.06.13
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 8640568 2023.06.13
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8640569 2023.06.13
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8640567 2023.06.13
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8640566 2023.06.13