Pełna lista obserwacji drużyny

Relictus : Sebastian Watras


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6088866 2021.09.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6088867 2021.09.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6088849 2021.09.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6088850 2021.09.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6088847 2021.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6088851 2021.09.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6088846 2021.09.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6088848 2021.09.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6088845 2021.09.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 6085371 2021.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6082281 2021.09.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6082278 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6082280 2021.09.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6082279 2021.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6081585 2021.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6081584 2021.09.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 24 6081582 2021.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 23 6081583 2021.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6081125 2021.09.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 6081123 2021.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 40 6081127 2021.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6081124 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6081126 2021.09.26 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 5 6081053 2021.09.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6069915 2021.09.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 6068046 2021.09.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6068037 2021.09.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6057632 2021.09.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6057630 2021.09.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6057631 2021.09.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6057633 2021.09.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6057635 2021.09.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6057634 2021.09.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6055289 2021.09.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 6054467 2021.09.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6054039 2021.09.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6052017 2021.09.14 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6052016 2021.09.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6052015 2021.09.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6052014 2021.09.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6052012 2021.09.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6052013 2021.09.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6051963 2021.09.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6051961 2021.09.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6051960 2021.09.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6051962 2021.09.14 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6051959 2021.09.14 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6020626 2021.09.03 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 6020627 2021.09.03 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6020625 2021.09.03 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6020585 2021.09.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6020543 2021.09.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6020544 2021.09.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6020542 2021.09.03 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6020541 2021.09.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6020493 2021.09.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6020492 2021.09.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6020491 2021.09.03 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 6020490 2021.09.03 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 35 6020489 2021.09.03 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 6020486 2021.09.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6020485 2021.09.03 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6020487 2021.09.03 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 6020488 2021.09.03 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 6020456 2021.09.03 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6020455 2021.09.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6020457 2021.09.03 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 30 6020454 2021.09.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6020435 2021.09.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6020437 2021.09.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6020436 2021.09.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6020434 2021.09.03 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6020432 2021.09.03 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 5 6020433 2021.09.03 mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 6013224 2021.08.31 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5998657 2021.08.26 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5998636 2021.08.26 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 5998635 2021.08.26 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 5997748 2021.08.25 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 5997749 2021.08.25 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5997704 2021.08.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5997498 2021.08.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5997497 2021.08.25 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5997496 2021.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5997495 2021.08.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 5997491 2021.08.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5997492 2021.08.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 5997494 2021.08.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5997490 2021.08.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 11 5997493 2021.08.25 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 4 5997489 2021.08.25 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 4 5997101 2021.08.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 5997067 2021.08.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5997066 2021.08.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 5997065 2021.08.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 5997068 2021.08.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5997063 2021.08.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5997064 2021.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5997062 2021.08.25 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5997061 2021.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5997060 2021.08.25 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 5997059 2021.08.25 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 5997058 2021.08.25 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5996801 2021.08.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5996451 2021.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5996452 2021.08.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5996453 2021.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5996449 2021.08.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5996448 2021.08.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5996450 2021.08.25 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5984369 2021.08.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5984176 2021.08.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5977942 2021.08.17 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5977722 2021.08.17 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5977718 2021.08.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5977721 2021.08.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5977720 2021.08.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5977719 2021.08.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5967006 2021.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5967007 2021.08.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5966975 2021.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5966974 2021.08.13 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5966875 2021.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5960084 2021.08.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5960083 2021.08.10 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5960085 2021.08.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5958783 2021.08.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5958784 2021.08.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5958782 2021.08.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 30 5958780 2021.08.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5958781 2021.08.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 8 5958779 2021.08.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5958777 2021.08.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5958778 2021.08.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5958601 2021.08.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5958600 2021.08.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5958599 2021.08.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5958598 2021.08.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5958597 2021.08.09 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 5 5958596 2021.08.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5958602 2021.08.09 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5958498 2021.08.09 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 4 5948518 2021.08.05 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5944560 2021.08.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5944559 2021.08.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5944558 2021.08.03 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5944557 2021.08.03 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5943396 2021.08.03 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5943395 2021.08.03 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5941040 2021.08.01 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5940923 2021.08.01 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5940882 2021.08.01 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5940881 2021.08.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5932280 2021.07.29 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 5932278 2021.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5932279 2021.07.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5932277 2021.07.29 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5932275 2021.07.29 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 5932276 2021.07.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5932140 2021.07.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5932138 2021.07.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5932139 2021.07.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5932137 2021.07.29 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5932135 2021.07.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 13 5931919 2021.07.29 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5931719 2021.07.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5931718 2021.07.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5931717 2021.07.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5931716 2021.07.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 5931714 2021.07.29 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5931715 2021.07.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5931713 2021.07.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 5906012 2021.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5906013 2021.07.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5906011 2021.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5906015 2021.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5906014 2021.07.19 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5906010 2021.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 5906009 2021.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5906007 2021.07.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5906008 2021.07.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5906006 2021.07.19 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 5906005 2021.07.19 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 5906001 2021.07.19 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 5906000 2021.07.19 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 5905999 2021.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5894219 2021.07.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5894216 2021.07.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5894217 2021.07.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5894218 2021.07.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5894214 2021.07.14 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 5894215 2021.07.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5894210 2021.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5894211 2021.07.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5894213 2021.07.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5894212 2021.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5894209 2021.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5894208 2021.07.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5894143 2021.07.14 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5894142 2021.07.14 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5891762 2021.07.13 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5877900 2021.07.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 5863027 2021.07.03 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5862971 2021.07.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5862972 2021.07.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5862970 2021.07.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 5862969 2021.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5862608 2021.07.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5862610 2021.07.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5862611 2021.07.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5862607 2021.07.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5862609 2021.07.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5862316 2021.07.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5862314 2021.07.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5862315 2021.07.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5862313 2021.07.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5862250 2021.07.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5862249 2021.07.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5862247 2021.07.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5862251 2021.07.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5862248 2021.07.03 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5862245 2021.07.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5862246 2021.07.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5862203 2021.07.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5862204 2021.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5862202 2021.07.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5862201 2021.07.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5862199 2021.07.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5862200 2021.07.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5862192 2021.07.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5862190 2021.07.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5862191 2021.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5862189 2021.07.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5862186 2021.07.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5862188 2021.07.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5862187 2021.07.03 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5862185 2021.07.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5847394 2021.06.27 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5829221 2021.06.20 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5829220 2021.06.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5818093 2021.06.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5818092 2021.06.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5818091 2021.06.17 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 5818088 2021.06.17 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5799105 2021.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5794699 2021.06.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5794702 2021.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5794698 2021.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5794700 2021.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5794701 2021.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5794440 2021.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5794437 2021.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5794436 2021.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5794438 2021.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5794439 2021.06.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5794435 2021.06.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5794434 2021.06.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5794432 2021.06.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5794433 2021.06.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5771051 2021.06.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5771050 2021.06.06 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5770695 2021.06.06 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5745937 2021.06.02 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5745827 2021.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5745769 2021.06.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5745768 2021.06.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5745767 2021.06.02 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5745766 2021.06.02 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5745744 2021.06.02 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5745718 2021.06.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5745619 2021.06.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5745620 2021.06.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5745618 2021.06.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5742177 2021.06.01 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5742135 2021.06.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 5742134 2021.06.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5742133 2021.06.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5714955 2021.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5714954 2021.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5714950 2021.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5714956 2021.05.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5714949 2021.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5714948 2021.05.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5714953 2021.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5714952 2021.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5714951 2021.05.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5714947 2021.05.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5714946 2021.05.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5714664 2021.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5714665 2021.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5714661 2021.05.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5714662 2021.05.27 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5702067 2021.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5685607 2021.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5685609 2021.05.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5685608 2021.05.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5685469 2021.05.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5685470 2021.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5685468 2021.05.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5685367 2021.05.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5685365 2021.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5685364 2021.05.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5685366 2021.05.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5685363 2021.05.21 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5685268 2021.05.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5685269 2021.05.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5685267 2021.05.21 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5685265 2021.05.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5685266 2021.05.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5679934 2021.05.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5679933 2021.05.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5679931 2021.05.20 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5679932 2021.05.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5679929 2021.05.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5679930 2021.05.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5679928 2021.05.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5679926 2021.05.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5679925 2021.05.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5679927 2021.05.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5679924 2021.05.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5679919 2021.05.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5679921 2021.05.20 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5679920 2021.05.20 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5679923 2021.05.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5679922 2021.05.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5679918 2021.05.20 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 14 5679917 2021.05.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5675139 2021.05.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5675034 2021.05.19 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5666663 2021.05.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5666662 2021.05.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5666654 2021.05.18 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5666652 2021.05.18 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5666575 2021.05.17 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5649481 2021.05.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5649477 2021.05.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5649480 2021.05.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 5649478 2021.05.15 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5649479 2021.05.15 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 5643090 2021.05.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5641921 2021.05.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5641789 2021.05.14 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5641715 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5641711 2021.05.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5641649 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641643 2021.05.14 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5641621 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5641620 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5641384 2021.05.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5641366 2021.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5641367 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5641368 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641282 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5641278 2021.05.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5641171 2021.05.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5641169 2021.05.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5641170 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641168 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641059 2021.05.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5641058 2021.05.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5641057 2021.05.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5640845 2021.05.14 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5637827 2021.05.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5637829 2021.05.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5637828 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5637826 2021.05.13 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5637825 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5637806 2021.05.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5637805 2021.05.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 5637804 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5637803 2021.05.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 5637600 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 5637601 2021.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5637563 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5637522 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5637520 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5637521 2021.05.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5637490 2021.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5637488 2021.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5637489 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5637487 2021.05.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5637486 2021.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5637485 2021.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5637483 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5637484 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5637482 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5637481 2021.05.13 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5625181 2021.05.11 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 4 5624499 2021.05.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5619185 2021.05.10 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5619184 2021.05.10 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5601238 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5592855 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5592854 2021.05.08 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 5601241 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5592853 2021.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5585174 2021.05.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5580548 2021.05.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5580500 2021.05.06 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5580284 2021.05.06 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5577558 2021.05.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5577109 2021.05.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5577055 2021.05.05 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5576996 2021.05.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5576966 2021.05.05 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5576771 2021.05.05 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5576697 2021.05.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5573079 2021.05.04 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 5572823 2021.05.04 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5572300 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5563692 2021.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5557115 2021.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5556898 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5539813 2021.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5539572 2021.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5534521 2021.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5528704 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5528705 2021.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 14 5528703 2021.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5528651 2021.04.28 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5524032 2021.04.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5522972 2021.04.27 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5519148 2021.04.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5508613 2021.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 8 5508612 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5508611 2021.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5508562 2021.04.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5507001 2021.04.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5506413 2021.04.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5501772 2021.04.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5501742 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 45 5501520 2021.04.24 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5501434 2021.04.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5501380 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5501076 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5501075 2021.04.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5501074 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5501073 2021.04.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5500241 2021.04.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5499132 2021.04.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5499131 2021.04.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5484236 2021.04.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5478770 2021.04.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5478465 2021.04.20 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5478448 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5478440 2021.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5478439 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5478365 2021.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5478366 2021.04.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5478364 2021.04.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5473028 2021.04.19 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5472976 2021.04.19 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5472779 2021.04.19 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5472459 2021.04.19 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5458132 2021.04.17 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5458044 2021.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5442107 2021.04.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5442079 2021.04.13 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5440005 2021.04.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5440006 2021.04.12 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5439734 2021.04.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5438819 2021.04.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 5438733 2021.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 5438519 2021.04.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5438518 2021.04.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5438515 2021.04.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5438517 2021.04.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5438516 2021.04.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5438514 2021.04.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5410299 2021.04.09 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 5409817 2021.04.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5409818 2021.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5409816 2021.04.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5409814 2021.04.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5409813 2021.04.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5409815 2021.04.09 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5409810 2021.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5409811 2021.04.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5409812 2021.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5409809 2021.04.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5409808 2021.04.09 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 5403865 2021.04.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5399400 2021.04.06 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5399398 2021.04.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 5399399 2021.04.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5399401 2021.04.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5399336 2021.04.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5399339 2021.04.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5399337 2021.04.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5399338 2021.04.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5399324 2021.04.06 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5399258 2021.04.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5399165 2021.04.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5399166 2021.04.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 35 5399164 2021.04.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5399167 2021.04.06 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5399163 2021.04.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 5394221 2021.04.05 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5393951 2021.04.05 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5393907 2021.04.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5383864 2021.04.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5383252 2021.04.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5383017 2021.04.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5383012 2021.04.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5383013 2021.04.03 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5382975 2021.04.03 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 5382443 2021.04.03 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5382392 2021.04.03 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5382391 2021.04.03 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5382229 2021.04.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5382209 2021.04.03 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 5381450 2021.04.03 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5381399 2021.04.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5378362 2021.04.02 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5378093 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5377727 2021.04.02 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5365993 2021.03.31 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5365992 2021.03.31 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5365889 2021.03.31 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5356797 2021.03.29 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5356729 2021.03.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5356683 2021.03.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5356682 2021.03.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5356684 2021.03.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5356681 2021.03.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5356629 2021.03.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5356621 2021.03.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5356612 2021.03.29 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5356611 2021.03.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5356556 2021.03.29 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5356480 2021.03.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5356292 2021.03.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5356199 2021.03.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5355942 2021.03.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5355909 2021.03.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5355832 2021.03.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5355830 2021.03.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5355829 2021.03.29 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5355831 2021.03.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5355828 2021.03.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5355827 2021.03.29 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5355826 2021.03.29 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5355703 2021.03.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5355669 2021.03.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5355668 2021.03.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5355670 2021.03.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5355667 2021.03.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5355666 2021.03.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5355621 2021.03.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5355620 2021.03.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5355622 2021.03.29 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5355619 2021.03.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5355590 2021.03.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 5355589 2021.03.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 5355588 2021.03.29 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5355534 2021.03.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5355532 2021.03.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5355529 2021.03.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5355533 2021.03.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5355531 2021.03.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5355530 2021.03.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5355517 2021.03.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5355519 2021.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5355515 2021.03.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5355516 2021.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5355514 2021.03.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 20 5355512 2021.03.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 5355518 2021.03.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 15 5355513 2021.03.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5355511 2021.03.29 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5335239 2021.03.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5334731 2021.03.26 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5334606 2021.03.26 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5334485 2021.03.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5334184 2021.03.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5338552 2021.03.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5323441 2021.03.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5323439 2021.03.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5323440 2021.03.23 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5323438 2021.03.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5323265 2021.03.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5323263 2021.03.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 5323264 2021.03.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5323243 2021.03.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5323244 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5323242 2021.03.23 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 5323241 2021.03.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5323240 2021.03.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5323239 2021.03.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5323238 2021.03.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5323237 2021.03.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5323234 2021.03.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5323233 2021.03.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5323136 2021.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 5323135 2021.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5323137 2021.03.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 5323134 2021.03.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 5323133 2021.03.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 5323132 2021.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5323011 2021.03.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5323009 2021.03.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5323008 2021.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5323010 2021.03.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5323007 2021.03.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5323006 2021.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5323005 2021.03.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5323004 2021.03.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5297834 2021.03.16 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5281603 2021.03.13 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5280626 2021.03.13 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5280625 2021.03.13 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5279955 2021.03.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5273374 2021.03.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5273356 2021.03.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 45 5273355 2021.03.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5273175 2021.03.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 5273171 2021.03.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5273172 2021.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5273173 2021.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5273174 2021.03.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5273169 2021.03.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5273170 2021.03.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 16 5273168 2021.03.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 90 5266921 2021.03.08 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 350 5266864 2021.03.08 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 35 5266854 2021.03.08 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5265815 2021.03.08 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 5262878 2021.03.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5262766 2021.03.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5262645 2021.03.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5262357 2021.03.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5261875 2021.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 5255012 2021.03.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5255011 2021.03.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5255009 2021.03.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5255010 2021.03.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 5255008 2021.03.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5254752 2021.03.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5254635 2021.03.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5254636 2021.03.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 5254632 2021.03.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5254634 2021.03.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5254631 2021.03.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5254633 2021.03.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5254630 2021.03.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5254629 2021.03.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5254628 2021.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5254625 2021.03.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 11 5254626 2021.03.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 21 5254627 2021.03.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5254624 2021.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5254547 2021.03.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5254549 2021.03.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 5254545 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5254546 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5254548 2021.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 5254544 2021.03.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5254543 2021.03.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5254542 2021.03.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5254540 2021.03.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5254541 2021.03.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5254538 2021.03.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5254539 2021.03.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5254537 2021.03.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5241866 2021.03.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5241849 2021.03.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5241805 2021.03.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5241793 2021.03.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5241792 2021.03.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5241779 2021.03.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5241778 2021.03.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5241770 2021.03.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5241713 2021.03.02 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5241712 2021.03.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5241711 2021.03.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 5241660 2021.03.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5241627 2021.03.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5241626 2021.03.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5241625 2021.03.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5241469 2021.03.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5241466 2021.03.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5241467 2021.03.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5241465 2021.03.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5241468 2021.03.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5241464 2021.03.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 5241463 2021.03.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5241462 2021.03.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5241105 2021.03.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5241104 2021.03.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5241097 2021.03.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5241094 2021.03.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5241093 2021.03.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5241067 2021.03.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5241066 2021.03.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5241044 2021.03.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5241030 2021.03.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5241029 2021.03.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5241024 2021.03.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5241023 2021.03.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5241022 2021.03.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5241020 2021.03.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5240556 2021.03.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5239506 2021.03.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5239507 2021.03.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 5239453 2021.03.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5239452 2021.03.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5239450 2021.03.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5239451 2021.03.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5239448 2021.03.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 5239449 2021.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5239447 2021.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5239446 2021.03.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 5239445 2021.03.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 5239444 2021.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5239368 2021.03.01 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 8 5239366 2021.03.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 5239367 2021.03.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5239365 2021.03.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5239364 2021.03.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5239363 2021.03.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5229137 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 130 5229136 2021.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5229139 2021.02.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5229138 2021.02.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5229135 2021.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 150 5229134 2021.02.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5229132 2021.02.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 5229133 2021.02.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 5229131 2021.02.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5218445 2021.02.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 5218189 2021.02.25 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 4 5218191 2021.02.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 5218190 2021.02.25 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5218001 2021.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5217999 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 5217923 2021.02.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 5217922 2021.02.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5217935 2021.02.25 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 6 5217937 2021.02.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5217936 2021.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5217939 2021.02.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 220 5217932 2021.02.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5217938 2021.02.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5217930 2021.02.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5217934 2021.02.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5217933 2021.02.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5217925 2021.02.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5217931 2021.02.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5217927 2021.02.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 5217929 2021.02.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5217928 2021.02.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5217926 2021.02.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 24 5217924 2021.02.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5214449 2021.02.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5214448 2021.02.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5214266 2021.02.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5214232 2021.02.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5214081 2021.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 113 5213864 2021.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 48 5213863 2021.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 21 5213643 2021.02.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 5213642 2021.02.24 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5213641 2021.02.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5213640 2021.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 12 5213639 2021.02.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5213638 2021.02.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5213207 2021.02.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5213206 2021.02.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5213204 2021.02.24 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5213203 2021.02.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5213205 2021.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5213178 2021.02.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5213176 2021.02.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5213177 2021.02.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5213175 2021.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5213174 2021.02.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5213173 2021.02.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5213171 2021.02.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5213172 2021.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5213170 2021.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5209929 2021.02.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5209927 2021.02.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5209928 2021.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5209925 2021.02.23 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5209926 2021.02.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5209911 2021.02.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 5209892 2021.02.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5209891 2021.02.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5209890 2021.02.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5209889 2021.02.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5209888 2021.02.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5209887 2021.02.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5209875 2021.02.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5209874 2021.02.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5209873 2021.02.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5209739 2021.02.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 180 5209737 2021.02.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5209738 2021.02.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5209736 2021.02.23 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5196346 2021.02.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5195869 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 5191510 2021.02.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5191395 2021.02.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5191396 2021.02.19 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5191394 2021.02.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5191393 2021.02.19 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 7 5191391 2021.02.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5191392 2021.02.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5193057 2021.02.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5181938 2021.02.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5181937 2021.02.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5181936 2021.02.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5181935 2021.02.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5181933 2021.02.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5181934 2021.02.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 5181932 2021.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5181931 2021.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5181930 2021.02.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5181929 2021.02.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5181928 2021.02.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 5181927 2021.02.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5178655 2021.02.14 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5178653 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 9 5178654 2021.02.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 5178484 2021.02.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5178483 2021.02.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5178482 2021.02.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5178048 2021.02.14 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 5178047 2021.02.14 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5178046 2021.02.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5178045 2021.02.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5178044 2021.02.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 5178043 2021.02.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 12 5178042 2021.02.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5177531 2021.02.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5177530 2021.02.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5177511 2021.02.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5177512 2021.02.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5177513 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5177509 2021.02.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5177508 2021.02.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5177510 2021.02.14 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5177506 2021.02.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5177505 2021.02.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5177507 2021.02.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5177504 2021.02.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5177503 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5177502 2021.02.14 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 5164888 2021.02.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5164889 2021.02.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5164739 2021.02.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5164736 2021.02.09 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 5164735 2021.02.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5164697 2021.02.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5164698 2021.02.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5164696 2021.02.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5164422 2021.02.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5164423 2021.02.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5164384 2021.02.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5164383 2021.02.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 150 5164382 2021.02.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5164381 2021.02.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5164380 2021.02.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5164379 2021.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5164377 2021.02.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5164378 2021.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5162816 2021.02.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5162817 2021.02.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5156038 2021.02.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5156025 2021.02.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5156036 2021.02.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5156047 2021.02.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5156044 2021.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5156041 2021.02.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5156051 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5156049 2021.02.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5156052 2021.02.06 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5156046 2021.02.06 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5156165 2021.02.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 5156162 2021.02.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 5156058 2021.02.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5156061 2021.02.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5156060 2021.02.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5156070 2021.02.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5156063 2021.02.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5156161 2021.02.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5156069 2021.02.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5156053 2021.02.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5156054 2021.02.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5156067 2021.02.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 15 5156059 2021.02.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 12 5156056 2021.02.06 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5156062 2021.02.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 5156055 2021.02.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5149044 2021.02.03 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5148898 2021.02.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5148773 2021.02.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5148775 2021.02.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5148774 2021.02.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5148772 2021.02.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 5148688 2021.02.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5148466 2021.02.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5148465 2021.02.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5148464 2021.02.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 5146082 2021.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5146009 2021.02.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5145980 2021.02.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5145979 2021.02.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 5145962 2021.02.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5145959 2021.02.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5145958 2021.02.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5145957 2021.02.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5145956 2021.02.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5145954 2021.02.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5145955 2021.02.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5145953 2021.02.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 5145952 2021.02.02 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 5134410 2021.01.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 28 5134409 2021.01.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5134407 2021.01.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5134408 2021.01.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5134405 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5134406 2021.01.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 5134404 2021.01.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5134344 2021.01.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5134343 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5134341 2021.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5134345 2021.01.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 5134342 2021.01.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5134340 2021.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5134337 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5134339 2021.01.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5134338 2021.01.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5134336 2021.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5134335 2021.01.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5134334 2021.01.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5134333 2021.01.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5133292 2021.01.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5133291 2021.01.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5133290 2021.01.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5133289 2021.01.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5133288 2021.01.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5131661 2021.01.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5131662 2021.01.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5131660 2021.01.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5131659 2021.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5131658 2021.01.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5131657 2021.01.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5131656 2021.01.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 9 5131253 2021.01.29 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5131252 2021.01.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5131251 2021.01.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5131250 2021.01.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 14 5131249 2021.01.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5131248 2021.01.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5131247 2021.01.29 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 5131246 2021.01.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 11 5131245 2021.01.29 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5130812 2021.01.29 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 12 5130811 2021.01.29 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 5 5130810 2021.01.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5130809 2021.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5130808 2021.01.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5130671 2021.01.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5130672 2021.01.29 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5130670 2021.01.29 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5130669 2021.01.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5130668 2021.01.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5130667 2021.01.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5130665 2021.01.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5130666 2021.01.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5130588 2021.01.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5130585 2021.01.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5130587 2021.01.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5130584 2021.01.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5130583 2021.01.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 5130586 2021.01.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5130540 2021.01.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5130539 2021.01.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5130537 2021.01.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5130535 2021.01.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5130538 2021.01.29 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 90 5130534 2021.01.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 140 5130536 2021.01.29 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5130533 2021.01.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5119916 2021.01.24 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5119822 2021.01.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5118698 2021.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5118699 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5118696 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5118697 2021.01.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5118694 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5118695 2021.01.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5118271 2021.01.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5118286 2021.01.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5118285 2021.01.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5118283 2021.01.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5118284 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5118287 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5118282 2021.01.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5118279 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5118280 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5118281 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5118278 2021.01.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5118276 2021.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5118277 2021.01.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5118273 2021.01.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5118274 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5118275 2021.01.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5118272 2021.01.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5114959 2021.01.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5114958 2021.01.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5114961 2021.01.23 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5114957 2021.01.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5114960 2021.01.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5114956 2021.01.23 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5114260 2021.01.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5114120 2021.01.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5114119 2021.01.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5113959 2021.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5113682 2021.01.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5113681 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5113680 2021.01.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5113678 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5113676 2021.01.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5113677 2021.01.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5113679 2021.01.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5113675 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5113674 2021.01.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5113673 2021.01.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5113620 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5113616 2021.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5113617 2021.01.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5113618 2021.01.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5113584 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5113582 2021.01.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5113583 2021.01.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5113581 2021.01.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5113580 2021.01.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5111598 2021.01.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5111524 2021.01.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5111461 2021.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5111396 2021.01.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5111395 2021.01.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 280 5111277 2021.01.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 5111276 2021.01.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5111275 2021.01.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5111274 2021.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5111273 2021.01.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5111272 2021.01.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 5111269 2021.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5111271 2021.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5111270 2021.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5111268 2021.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5111267 2021.01.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5111266 2021.01.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 60 5108797 2021.01.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5108795 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5108796 2021.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5108794 2021.01.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5108793 2021.01.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5100567 2021.01.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5100566 2021.01.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5100474 2021.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5100473 2021.01.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5100472 2021.01.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5100471 2021.01.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5100282 2021.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5100284 2021.01.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5100281 2021.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5100283 2021.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 5100280 2021.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5100279 2021.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5100278 2021.01.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5099771 2021.01.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5099723 2021.01.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5099577 2021.01.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5099576 2021.01.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 5099477 2021.01.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5099476 2021.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5099475 2021.01.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5099474 2021.01.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5099478 2021.01.18 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5099473 2021.01.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5099472 2021.01.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5099369 2021.01.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 5099368 2021.01.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5099367 2021.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5099366 2021.01.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5099221 2021.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5099219 2021.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5099220 2021.01.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5099218 2021.01.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5099217 2021.01.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5099216 2021.01.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5099215 2021.01.18 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5099214 2021.01.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5101035 2021.01.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 5101036 2021.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5094328 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5094329 2021.01.17 mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 5093844 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5093843 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5089748 2021.01.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5089746 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5089747 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5089505 2021.01.16 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5089503 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5089504 2021.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 5089501 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5089502 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5089500 2021.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 5089499 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5088919 2021.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5088895 2021.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5088894 2021.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5088893 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5088847 2021.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5088845 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5088846 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5088844 2021.01.16 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5088843 2021.01.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 5088842 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5088564 2021.01.16 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5088563 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5081138 2021.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5081136 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5081134 2021.01.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5081139 2021.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5081135 2021.01.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5078578 2021.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5078576 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5078577 2021.01.13 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5078358 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5059128 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5059124 2021.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5059127 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5059125 2021.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5059126 2021.01.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5059123 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5059098 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5059097 2021.01.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5059096 2021.01.08