Pełna lista obserwacji drużyny

Relictus : Sebastian Watras


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6307352 2021.12.29 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6307350 2021.12.29 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6307351 2021.12.29 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 6307348 2021.12.29 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6307349 2021.12.29 PK mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6307347 2021.12.29 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 35 6307346 2021.12.29 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6307324 2021.12.29 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6307323 2021.12.29 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6307321 2021.12.29 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6307322 2021.12.29 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6307319 2021.12.29 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6307320 2021.12.29 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 45 6307318 2021.12.29 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6303611 2021.12.27 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 6303610 2021.12.27 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 6303609 2021.12.27 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6303607 2021.12.27 PK mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 35 6303612 2021.12.27 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 160 6303608 2021.12.27 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6303202 2021.12.27 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6303203 2021.12.27 ŚK mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6303201 2021.12.27 ŚK mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6303083 2021.12.27 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6303084 2021.12.27 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6302990 2021.12.27 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 17 6302989 2021.12.27 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6302991 2021.12.27 PK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6302960 2021.12.27 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6302961 2021.12.27 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6302958 2021.12.27 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 700 6302959 2021.12.27 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6302957 2021.12.27 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 6302956 2021.12.27 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6302953 2021.12.27 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 6302954 2021.12.27 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6302952 2021.12.27 PK mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 15 6302951 2021.12.27 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 6297935 2021.12.25 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6297911 2021.12.25 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6297910 2021.12.25 PK mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 6297874 2021.12.25 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6297842 2021.12.25 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6297824 2021.12.25 PK mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6297826 2021.12.25 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6297825 2021.12.25 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6297822 2021.12.25 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6297823 2021.12.25 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6297740 2021.12.25 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6297617 2021.12.25 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6297616 2021.12.25 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6297482 2021.12.25 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6297481 2021.12.25 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6297480 2021.12.25 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 6297478 2021.12.25 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6297479 2021.12.25 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6297477 2021.12.25 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6297476 2021.12.25 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6297474 2021.12.25 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6297472 2021.12.25 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6297475 2021.12.25 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6297471 2021.12.25 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6297473 2021.12.25 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6291160 2021.12.21 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6290965 2021.12.21 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6290961 2021.12.21 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6290963 2021.12.21 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6290962 2021.12.21 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6290964 2021.12.21 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6290959 2021.12.21 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 27 6290960 2021.12.21 PK mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 6282824 2021.12.17 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6282819 2021.12.17 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 6282793 2021.12.17 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 80 6282794 2021.12.17 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6282792 2021.12.17 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6282791 2021.12.17 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6282790 2021.12.17 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 6282789 2021.12.17 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 6282788 2021.12.17 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6282787 2021.12.17 PK mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 6280864 2021.12.15 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6280860 2021.12.15 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6280859 2021.12.15 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6280858 2021.12.15 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 80 6280857 2021.12.15 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 45 6280856 2021.12.15 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6280830 2021.12.15 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6280829 2021.12.15 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6280825 2021.12.15 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6280824 2021.12.15 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 6280823 2021.12.15 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6280822 2021.12.15 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6280821 2021.12.15 PK mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 6280820 2021.12.15 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 6280738 2021.12.15 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6280725 2021.12.15 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6280722 2021.12.15 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6280723 2021.12.15 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6280724 2021.12.15 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6269457 2021.12.10 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6269456 2021.12.10 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 12 6269453 2021.12.10 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 6269455 2021.12.10 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6269454 2021.12.10 PK mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 6258363 2021.12.04 PK mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6258362 2021.12.04 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6258361 2021.12.04 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 6258365 2021.12.04 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6258366 2021.12.04 PK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6258364 2021.12.04 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6258371 2021.12.04 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6258368 2021.12.04 PK mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 15 6258367 2021.12.04 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6258373 2021.12.04 PK mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6258356 2021.12.04 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6258355 2021.12.04 PK mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6258360 2021.12.04 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6257029 2021.12.04 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6257018 2021.12.04 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6257015 2021.12.04 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6257014 2021.12.04 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6257013 2021.12.04 PK mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 6258358 2021.12.04 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6258359 2021.12.04 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6256968 2021.12.04 PK mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6256964 2021.12.04 PK mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 6256963 2021.12.04 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6256967 2021.12.04 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6256966 2021.12.04 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 6256965 2021.12.04 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6256961 2021.12.04 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6256960 2021.12.04 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6256962 2021.12.04 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6256959 2021.12.04 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6256955 2021.12.04 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6256957 2021.12.04 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6256956 2021.12.04 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 6256958 2021.12.04 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6256815 2021.12.04 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6256813 2021.12.04 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6256814 2021.12.04 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6256811 2021.12.04 PK mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 23 6256812 2021.12.04 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6256810 2021.12.04 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6256809 2021.12.04 PK mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6256808 2021.12.04 PK mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 6237780 2021.11.23 MP mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 6237779 2021.11.23 MP mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6214982 2021.11.13 PK mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 3 6214983 2021.11.13 PK mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 6200804 2021.11.07 PK mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 9 6200802 2021.11.07 PK mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6191014 2021.11.03 ŚK mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6191013 2021.11.03 ŚK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6191012 2021.11.03 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6190901 2021.11.03 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6190905 2021.11.03 ŚK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6190900 2021.11.03 ŚK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6190906 2021.11.03 ŚK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6190902 2021.11.03 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 6190904 2021.11.03 ŚK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6190903 2021.11.03 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6190863 2021.11.03 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 35 6190862 2021.11.03 ŚK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6190860 2021.11.03 ŚK mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 6190861 2021.11.03 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6190864 2021.11.03 ŚK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 6190831 2021.11.03 ŚK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6190826 2021.11.03 ŚK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6190825 2021.11.03 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6190824 2021.11.03 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6190821 2021.11.03 ŚK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6190823 2021.11.03 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6190822 2021.11.03 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 6190820 2021.11.03 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6190819 2021.11.03 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6190818 2021.11.03 ŚK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6190816 2021.11.03 ŚK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6190817 2021.11.03 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 6190815 2021.11.03 ŚK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6190813 2021.11.03 ŚK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6190814 2021.11.03 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6190812 2021.11.03 ŚK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6190810 2021.11.03 ŚK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6190809 2021.11.03 ŚK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 6190808 2021.11.03 ŚK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 22 6190811 2021.11.03 ŚK mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 6190764 2021.11.03 ŚK mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6174000 2021.10.28 LB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6173999 2021.10.28 LB mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6173985 2021.10.28 LB mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6173965 2021.10.28 LB mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 4 6173771 2021.10.28 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 6157631 2021.10.22 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 90 6157601 2021.10.22 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 150 6157600 2021.10.22 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6157599 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6157597 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 6157598 2021.10.22 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 6157457 2021.10.22 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6157456 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6157389 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6157385 2021.10.22 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6157383 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 6157382 2021.10.22 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6157384 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 400 6157381 2021.10.22 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 6157380 2021.10.22 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6157204 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6157205 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 6157206 2021.10.22 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6157201 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 6157199 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6157200 2021.10.22 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6157198 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6157186 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 6157184 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6157185 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 6157183 2021.10.22 PK mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6157182 2021.10.22 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 6157181 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 6157139 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 6157138 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 800 6157137 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6157130 2021.10.22 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 350 6157131 2021.10.22 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6157129 2021.10.22 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 13 6157127 2021.10.22 PK mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 6157126 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6157128 2021.10.22 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 6157125 2021.10.22 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6157124 2021.10.22 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 6157123 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 24 6157122 2021.10.22 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6157029 2021.10.22 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 75 6157031 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6157028 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 6157030 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6157022 2021.10.22 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6156934 2021.10.22 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 160 6156914 2021.10.22 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6156915 2021.10.22 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 120 6156916 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6156913 2021.10.22 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6156821 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6156822 2021.10.22 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 6156820 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6156815 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6156814 2021.10.22 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 410 6156812 2021.10.22 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6156813 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6156811 2021.10.22 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6156810 2021.10.22 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6156809 2021.10.22 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6156807 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 24 6156808 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6156685 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6156684 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6156653 2021.10.22 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6156652 2021.10.22 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6156624 2021.10.22 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 6156622 2021.10.22 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 320 6156621 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6156623 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 6156620 2021.10.22 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6156619 2021.10.22 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6155918 2021.10.21 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6155919 2021.10.21 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6155920 2021.10.21 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6155917 2021.10.21 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 130 6155916 2021.10.21 PK mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6155915 2021.10.21 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6155913 2021.10.21 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6155914 2021.10.21 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 6155912 2021.10.21 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 150 6155910 2021.10.21 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 6155911 2021.10.21 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6155908 2021.10.21 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 6155907 2021.10.21 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 6155906 2021.10.21 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6155905 2021.10.21 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 6155904 2021.10.21 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6155903 2021.10.21 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6155902 2021.10.21 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 6155901 2021.10.21 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6155900 2021.10.21 PK mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6150065 2021.10.19 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6148879 2021.10.18 PM mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 7 6148666 2021.10.18 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 1 6148659 2021.10.18 PM mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 6148384 2021.10.18 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 7 6148128 2021.10.18 PM mapa
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 6147623 2021.10.17 PM mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6143430 2021.10.17 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 6143131 2021.10.17 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6143100 2021.10.17 PM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 5 6143099 2021.10.17 PM mapa
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 6137275 2021.10.15 PK mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6137140 2021.10.15 PK mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6132157 2021.10.12 PK mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 6133106 2021.10.12 PK mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 2 6119919 2021.10.08 PK mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 6117308 2021.10.07 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6117260 2021.10.07 PK mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 6117257 2021.10.07 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6117259 2021.10.07 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6117258 2021.10.07 PK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 12 6117255 2021.10.07 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6117256 2021.10.07 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6117253 2021.10.07 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6117252 2021.10.07 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 6117254 2021.10.07 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6116995 2021.10.07 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6116996 2021.10.07 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 6116994 2021.10.07 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 6116997 2021.10.07 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6116992 2021.10.07 PK mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 6116991 2021.10.07 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6116993 2021.10.07 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 6116959 2021.10.07 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 110 6116958 2021.10.07 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6116635 2021.10.07 PK mapa
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 6116634 2021.10.07 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 180 6116633 2021.10.07 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6116632 2021.10.07 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6116630 2021.10.07 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6116631 2021.10.07 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6116627 2021.10.07 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6116629 2021.10.07 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6116628 2021.10.07 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 90 6116625 2021.10.07 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 160 6116626 2021.10.07 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6116522 2021.10.07 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6116520 2021.10.07 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6116521 2021.10.07 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6116518 2021.10.07 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 6116519 2021.10.07 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6116523 2021.10.07 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 6116517 2021.10.07 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6116516 2021.10.07 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6116515 2021.10.07 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 6116514 2021.10.07 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6116513 2021.10.07 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 10 6116512 2021.10.07 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 6116511 2021.10.07 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6116510 2021.10.07 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6116509 2021.10.07 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6116508 2021.10.07 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6115539 2021.10.06 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6115538 2021.10.06 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6115537 2021.10.06 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6115536 2021.10.06 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6115535 2021.10.06 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6115532 2021.10.06 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6115533 2021.10.06 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6115534 2021.10.06 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6115530 2021.10.06 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6115529 2021.10.06 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6115531 2021.10.06 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6115528 2021.10.06 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 6115525 2021.10.06 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6115526 2021.10.06 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6115527 2021.10.06 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 6099897 2021.10.02 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6099685 2021.10.02 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 13 6099609 2021.10.02 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 25 6099591 2021.10.02 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6099590 2021.10.02 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 12 6099293 2021.10.02 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 6099289 2021.10.02 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 22 6099278 2021.10.02 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6099277 2021.10.02 PK mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6099276 2021.10.02 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6099165 2021.10.02 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6099164 2021.10.02 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6099014 2021.10.02 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 22 6099012 2021.10.02 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 6099013 2021.10.02 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 65 6097131 2021.10.01 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6097126 2021.10.01 PK mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 4 6097094 2021.10.01 PK mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6097093 2021.10.01 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6097043 2021.10.01 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6096864 2021.10.01 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6096865 2021.10.01 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6096866 2021.10.01 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6096862 2021.10.01 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 6096863 2021.10.01 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6096800 2021.10.01 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 6096799 2021.10.01 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6096743 2021.10.01 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6096746 2021.10.01 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6096744 2021.10.01 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 6096745 2021.10.01 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6096742 2021.10.01 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 13 6096741 2021.10.01 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6096521 2021.10.01 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6096522 2021.10.01 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6096520 2021.10.01 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 6096519 2021.10.01 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6088866 2021.09.28 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6088867 2021.09.28 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6088849 2021.09.28 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6088850 2021.09.28 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6088847 2021.09.28 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6088851 2021.09.28 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6088846 2021.09.28 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6088848 2021.09.28 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6088845 2021.09.28 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 6085371 2021.09.27 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6082281 2021.09.26 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6082278 2021.09.26 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6082280 2021.09.26 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6082279 2021.09.26 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6081585 2021.09.26 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6081584 2021.09.26 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 24 6081582 2021.09.26 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 23 6081583 2021.09.26 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6081125 2021.09.26 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 6081123 2021.09.26 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 40 6081127 2021.09.26 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6081124 2021.09.26 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6081126 2021.09.26 PK mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 5 6081053 2021.09.26 PK mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6069915 2021.09.21 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 6068046 2021.09.20 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6068037 2021.09.20 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6057632 2021.09.16 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6057630 2021.09.16 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6057631 2021.09.16 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6057633 2021.09.16 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6057635 2021.09.16 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6057634 2021.09.16 PK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6055289 2021.09.15 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 6054467 2021.09.15 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6054039 2021.09.15 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6052017 2021.09.14 PK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6052016 2021.09.14 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6052015 2021.09.14 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6052014 2021.09.14 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6052012 2021.09.14 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6052013 2021.09.14 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6051963 2021.09.14 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6051961 2021.09.14 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6051960 2021.09.14 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6051962 2021.09.14 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6051959 2021.09.14 PK mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6020626 2021.09.03 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 6020627 2021.09.03 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6020625 2021.09.03 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6020585 2021.09.03 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6020543 2021.09.03 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6020544 2021.09.03 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6020542 2021.09.03 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6020541 2021.09.03 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6020493 2021.09.03 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6020492 2021.09.03 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6020491 2021.09.03 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 6020490 2021.09.03 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 35 6020489 2021.09.03 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 6020486 2021.09.03 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6020485 2021.09.03 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6020487 2021.09.03 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 6020488 2021.09.03 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 6020456 2021.09.03 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6020455 2021.09.03 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6020457 2021.09.03 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 30 6020454 2021.09.03 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6020435 2021.09.03 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6020437 2021.09.03 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6020436 2021.09.03 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6020434 2021.09.03 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6020432 2021.09.03 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 5 6020433 2021.09.03 PM mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 6013224 2021.08.31 PK mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5998657 2021.08.26 PK mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5998636 2021.08.26 PK mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 5998635 2021.08.26 PK mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 5997748 2021.08.25 LB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 5997749 2021.08.25 LB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5997704 2021.08.25 LB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5997498 2021.08.25 LB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5997497 2021.08.25 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5997496 2021.08.25 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5997495 2021.08.25 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 5997491 2021.08.25 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5997492 2021.08.25 LB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 5997494 2021.08.25 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5997490 2021.08.25 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 11 5997493 2021.08.25 LB mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 4 5997489 2021.08.25 LB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 4 5997101 2021.08.25 LB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 5997067 2021.08.25 LB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5997066 2021.08.25 LB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 5997065 2021.08.25 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 5997068 2021.08.25 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5997063 2021.08.25 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5997064 2021.08.25 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5997062 2021.08.25 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5997061 2021.08.25 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5997060 2021.08.25 LB mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 5997059 2021.08.25 LB mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 5997058 2021.08.25 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5996801 2021.08.25 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5996451 2021.08.25 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5996452 2021.08.25 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5996453 2021.08.25 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5996449 2021.08.25 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5996448 2021.08.25 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5996450 2021.08.25 LB mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5984369 2021.08.20 PK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5984176 2021.08.20 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5977942 2021.08.17 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5977722 2021.08.17 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 5977718 2021.08.17 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5977721 2021.08.17 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5977720 2021.08.17 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5977719 2021.08.17 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5967006 2021.08.13 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5967007 2021.08.13 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5966975 2021.08.13 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5966974 2021.08.13 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5966875 2021.08.13 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5960084 2021.08.10 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5960083 2021.08.10 PK mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5960085 2021.08.10 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5958783 2021.08.09 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5958784 2021.08.09 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5958782 2021.08.09 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 30 5958780 2021.08.09 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5958781 2021.08.09 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 8 5958779 2021.08.09 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5958777 2021.08.09 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5958778 2021.08.09 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5958601 2021.08.09 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5958600 2021.08.09 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5958599 2021.08.09 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5958598 2021.08.09 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5958597 2021.08.09 PK mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 5 5958596 2021.08.09 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5958602 2021.08.09 PK mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5958498 2021.08.09 PK mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 4 5948518 2021.08.05 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5944560 2021.08.03 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5944559 2021.08.03 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5944558 2021.08.03 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5944557 2021.08.03 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5943396 2021.08.03 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5943395 2021.08.03 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5941040 2021.08.01 PK mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5940923 2021.08.01 PK mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5940882 2021.08.01 PK mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5940881 2021.08.01 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5932280 2021.07.29 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 5932278 2021.07.29 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5932279 2021.07.29 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5932277 2021.07.29 PK mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5932275 2021.07.29 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 5932276 2021.07.29 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5932140 2021.07.29 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5932138 2021.07.29 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5932139 2021.07.29 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5932137 2021.07.29 PK mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5932135 2021.07.29 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 13 5931919 2021.07.29 PK mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5931719 2021.07.29 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5931718 2021.07.29 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5931717 2021.07.29 MP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5931716 2021.07.29 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 5931714 2021.07.29 MP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5931715 2021.07.29 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5931713 2021.07.29 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 5906012 2021.07.19 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5906013 2021.07.19 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5906011 2021.07.19 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5906015 2021.07.19 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5906014 2021.07.19 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5906010 2021.07.19 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 5906009 2021.07.19 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5906007 2021.07.19 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5906008 2021.07.19 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5906006 2021.07.19 PK mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 5906005 2021.07.19 PK mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 5906001 2021.07.19 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 5906000 2021.07.19 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 5905999 2021.07.19 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5894219 2021.07.14 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5894216 2021.07.14 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5894217 2021.07.14 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5894218 2021.07.14 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5894214 2021.07.14 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 5894215 2021.07.14 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5894210 2021.07.14 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5894211 2021.07.14 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5894213 2021.07.14 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 5894212 2021.07.14 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5894209 2021.07.14 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5894208 2021.07.14 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5894143 2021.07.14 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5894142 2021.07.14 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5891762 2021.07.13 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5877900 2021.07.08 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 5863027 2021.07.03 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5862971 2021.07.03 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5862972 2021.07.03 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5862970 2021.07.03 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 5862969 2021.07.03 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5862608 2021.07.03 MP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5862610 2021.07.03 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5862611 2021.07.03 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5862607 2021.07.03 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5862609 2021.07.03 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5862316 2021.07.03 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5862314 2021.07.03 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5862315 2021.07.03 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5862313 2021.07.03 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5862250 2021.07.03 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5862249 2021.07.03 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5862247 2021.07.03 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5862251 2021.07.03 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5862248 2021.07.03 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5862245 2021.07.03 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5862246 2021.07.03 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5862203 2021.07.03 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 5862204 2021.07.03 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5862202 2021.07.03 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5862201 2021.07.03 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5862199 2021.07.03 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5862200 2021.07.03 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5862192 2021.07.03 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5862190 2021.07.03 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5862191 2021.07.03 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5862189 2021.07.03 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5862186 2021.07.03 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5862188 2021.07.03 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 5862187 2021.07.03 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5862185 2021.07.03 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5847394 2021.06.27 ŚK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5829221 2021.06.20 PK mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5829220 2021.06.20 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5818093 2021.06.17 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5818092 2021.06.17 PK mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5818091 2021.06.17 PK mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 5818088 2021.06.17 PK mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5799105 2021.06.12 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5794699 2021.06.11 ŚK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5794702 2021.06.11 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5794698 2021.06.11 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5794700 2021.06.11 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5794701 2021.06.11 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5794440 2021.06.11 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5794437 2021.06.11 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5794436 2021.06.11 ŚK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5794438 2021.06.11 ŚK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5794439 2021.06.11 ŚK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5794435 2021.06.11 ŚK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5794434 2021.06.11 ŚK mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5794432 2021.06.11 ŚK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5794433 2021.06.11 ŚK mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5771051 2021.06.06 PK mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5771050 2021.06.06 PK mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5770695 2021.06.06 PK mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5745937 2021.06.02 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5745827 2021.06.02 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5745769 2021.06.02 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5745768 2021.06.02 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5745767 2021.06.02 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5745766 2021.06.02 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5745744 2021.06.02 PK mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5745718 2021.06.02 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5745619 2021.06.02 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5745620 2021.06.02 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5745618 2021.06.02 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5742177 2021.06.01 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5742135 2021.06.01 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 5742134 2021.06.01 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5742133 2021.06.01 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5714955 2021.05.27 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5714954 2021.05.27 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5714950 2021.05.27 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5714956 2021.05.27 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5714949 2021.05.27 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5714948 2021.05.27 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5714953 2021.05.27 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5714952 2021.05.27 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5714951 2021.05.27 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5714947 2021.05.27 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5714946 2021.05.27 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5714664 2021.05.27 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5714665 2021.05.27 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5714661 2021.05.27 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5714662 2021.05.27 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5702067 2021.05.24 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5685607 2021.05.21 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5685609 2021.05.21 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5685608 2021.05.21 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5685469 2021.05.21 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5685470 2021.05.21 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5685468 2021.05.21 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5685367 2021.05.21 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5685365 2021.05.21 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5685364 2021.05.21 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5685366 2021.05.21 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5685363 2021.05.21 PK mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5685268 2021.05.21 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5685269 2021.05.21 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5685267 2021.05.21 PK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5685265 2021.05.21 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5685266 2021.05.21 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5679934 2021.05.20 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5679933 2021.05.20 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5679931 2021.05.20 PK mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5679932 2021.05.20 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5679929 2021.05.20 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5679930 2021.05.20 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5679928 2021.05.20 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5679926 2021.05.20 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5679925 2021.05.20 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5679927 2021.05.20 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5679924 2021.05.20 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5679919 2021.05.20 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5679921 2021.05.20 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5679920 2021.05.20 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5679923 2021.05.20 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5679922 2021.05.20 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5679918 2021.05.20 PK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 14 5679917 2021.05.20 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5675139 2021.05.19 PK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5675034 2021.05.19 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5666663 2021.05.18 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5666662 2021.05.18 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5666654 2021.05.18 PK mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5666652 2021.05.18 PK mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5666575 2021.05.17 PK mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5649481 2021.05.15 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5649477 2021.05.15 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5649480 2021.05.15 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 5649478 2021.05.15 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5649479 2021.05.15 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 5643090 2021.05.14 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5641921 2021.05.14 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5641789 2021.05.14 PM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5641715 2021.05.14 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5641711 2021.05.14 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5641649 2021.05.14 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641643 2021.05.14 PM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5641621 2021.05.14 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5641620 2021.05.14 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5641384 2021.05.14 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5641366 2021.05.14 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5641367 2021.05.14 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5641368 2021.05.14 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641282 2021.05.14 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5641278 2021.05.14 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5641171 2021.05.14 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5641169 2021.05.14 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5641170 2021.05.14 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641168 2021.05.14 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5641059 2021.05.14 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5641058 2021.05.14 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5641057 2021.05.14 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 5640845 2021.05.14 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5637827 2021.05.13 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5637829 2021.05.13 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5637828 2021.05.13 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5637826 2021.05.13 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5637825 2021.05.13 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5637806 2021.05.13 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5637805 2021.05.13 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 5637804 2021.05.13 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5637803 2021.05.13 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 5637600 2021.05.13 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 5637601 2021.05.13 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5637563 2021.05.13 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5637522 2021.05.13 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5637520 2021.05.13 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5637521 2021.05.13 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5637490 2021.05.13 PM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5637488 2021.05.13 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5637489 2021.05.13 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5637487 2021.05.13 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5637486 2021.05.13 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5637485 2021.05.13 PM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5637483 2021.05.13 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5637484 2021.05.13 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5637482 2021.05.13 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5637481 2021.05.13 PM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5625181 2021.05.11 PK mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 4 5624499 2021.05.11 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5619185 2021.05.10 PK mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 5619184 2021.05.10 PK mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5601238 2021.05.08 PK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5592855 2021.05.08 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5592854 2021.05.08 PK mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 5601241 2021.05.08 PK mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5592853 2021.05.08 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5585174 2021.05.07 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5580548 2021.05.06 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5580500 2021.05.06 PK mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5580284 2021.05.06 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 5577558 2021.05.05 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5577109 2021.05.05 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5577055 2021.05.05 PK mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5576996 2021.05.05 PK mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5576966 2021.05.05 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5576771 2021.05.05 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5576697 2021.05.05 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5573079 2021.05.04 PK mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 5572823 2021.05.04 PK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5572300 2021.05.04 PK mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5563692 2021.05.03 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5557115 2021.05.02 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5556898 2021.05.02 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5539813 2021.04.30 PK mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5539572 2021.04.30 PK mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5534521 2021.04.29 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5528704 2021.04.28 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5528705 2021.04.28 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 14 5528703 2021.04.28 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5528651 2021.04.28 PK mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5524032 2021.04.27 PK mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5522972 2021.04.27 PK mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5519148 2021.04.26 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5508613 2021.04.25 PK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 8 5508612 2021.04.25 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5508611 2021.04.25 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 5508562 2021.04.25 PK mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5507001 2021.04.25 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5506413 2021.04.25 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5501772 2021.04.24 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5501742 2021.04.24 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 45 5501520 2021.04.24 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5501434 2021.04.24 PK mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5501380 2021.04.24 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5501076 2021.04.24 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5501075 2021.04.24 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5501074 2021.04.24 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5501073 2021.04.24 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5500241 2021.04.24 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5499132 2021.04.24 PK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5499131 2021.04.24 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5484236 2021.04.21 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5478770 2021.04.20 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5478465 2021.04.20 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5478448 2021.04.20 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5478440 2021.04.20 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5478439 2021.04.20 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5478365 2021.04.20 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5478366 2021.04.20 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5478364 2021.04.20 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5473028 2021.04.19 PK mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5472976 2021.04.19 PK mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5472779 2021.04.19 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5472459 2021.04.19 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5458132 2021.04.17 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5458044 2021.04.17 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5442107 2021.04.13 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5442079 2021.04.13 PK mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5440005 2021.04.12 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5440006 2021.04.12 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5439734 2021.04.12 PK mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5438819 2021.04.12 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 5438733 2021.04.12 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 5438519 2021.04.12 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5438518 2021.04.12 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5438515 2021.04.12 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5438517 2021.04.12 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5438516 2021.04.12 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5438514 2021.04.12 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5410299 2021.04.09 PK mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 5409817 2021.04.09 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5409818 2021.04.09 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5409816 2021.04.09 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5409814 2021.04.09 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5409813 2021.04.09 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5409815 2021.04.09 PK mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5409810 2021.04.09 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5409811 2021.04.09 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5409812 2021.04.09 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5409809 2021.04.09 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5409808 2021.04.09 PK mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 5403865 2021.04.07 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5399400 2021.04.06 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5399398 2021.04.06 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 5399399 2021.04.06 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5399401 2021.04.06 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5399336 2021.04.06 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5399339 2021.04.06 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5399337 2021.04.06 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5399338 2021.04.06 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5399324 2021.04.06 PK mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5399258 2021.04.06 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5399165 2021.04.06 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5399166 2021.04.06 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 35 5399164 2021.04.06 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5399167 2021.04.06 PK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5399163 2021.04.06 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 5394221 2021.04.05 PK mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5393951 2021.04.05 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5393907 2021.04.05 PK mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5383864 2021.04.03 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5383252 2021.04.03 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5383017 2021.04.03 PK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5383012 2021.04.03 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5383013 2021.04.03 PK mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5382975 2021.04.03 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 5382443 2021.04.03 PK mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5382392 2021.04.03 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5382391 2021.04.03 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5382229 2021.04.03 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5382209 2021.04.03 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 5381450 2021.04.03 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5381399 2021.04.03 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5378362 2021.04.02 PK mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 5378093 2021.04.02 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5377727 2021.04.02 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5365993 2021.03.31 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5365992 2021.03.31 PK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5365889 2021.03.31 PK mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5356797 2021.03.29 ŚK mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5356729 2021.03.29 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5356683 2021.03.29 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5356682 2021.03.29 ŚK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5356684 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5356681 2021.03.29 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5356629 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5356621 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5356612 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5356611 2021.03.29 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5356556 2021.03.29 ŚK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5356480 2021.03.29 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5356292 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5356199 2021.03.29 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5355942 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5355909 2021.03.29 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5355832 2021.03.29 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5355830 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5355829 2021.03.29 ŚK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5355831 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5355828 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5355827 2021.03.29 ŚK mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5355826 2021.03.29 ŚK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5355703 2021.03.29 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5355669 2021.03.29 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5355668 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5355670 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5355667 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5355666 2021.03.29 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5355621 2021.03.29 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5355620 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5355622 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5355619 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5355590 2021.03.29 ŚK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 5355589 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 5355588 2021.03.29 ŚK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5355534 2021.03.29 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5355532 2021.03.29 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5355529 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5355533 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5355531 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5355530 2021.03.29 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5355517 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5355519 2021.03.29 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5355515 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5355516 2021.03.29 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5355514 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 20 5355512 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 5355518 2021.03.29 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 15 5355513 2021.03.29 ŚK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5355511 2021.03.29 ŚK mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5335239 2021.03.26 PK mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5334731 2021.03.26 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5334606 2021.03.26 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5334485 2021.03.26 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5334184 2021.03.26 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5338552 2021.03.26 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5323441 2021.03.23 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5323439 2021.03.23 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5323440 2021.03.23 PK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5323438 2021.03.23 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5323265 2021.03.23 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5323263 2021.03.23 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 5323264 2021.03.23 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5323243 2021.03.23 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5323244 2021.03.23 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5323242 2021.03.23 PK mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 5323241 2021.03.23 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5323240 2021.03.23 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5323239 2021.03.23 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5323238 2021.03.23 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5323237 2021.03.23 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5323234 2021.03.23 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5323233 2021.03.23 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5323136 2021.03.23 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 5323135 2021.03.23 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5323137 2021.03.23 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 5323134 2021.03.23 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 5323133 2021.03.23 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 5323132 2021.03.23 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5323011 2021.03.23 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5323009 2021.03.23 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5323008 2021.03.23 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5323010 2021.03.23 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5323007 2021.03.23 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5323006 2021.03.23 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5323005 2021.03.23 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5323004 2021.03.23 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5297834 2021.03.16 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5281603 2021.03.13 MP mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5280626 2021.03.13 MP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5280625 2021.03.13 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5279955 2021.03.13 MP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5273374 2021.03.10 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5273356 2021.03.10 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 45 5273355 2021.03.10 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5273175 2021.03.10 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 5273171 2021.03.10 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5273172 2021.03.10 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5273173 2021.03.10 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5273174 2021.03.10 PK mapa
dość pospolity