Pełna lista obserwacji drużyny

Relictus : Sebastian Watras


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5119916 2021.01.24 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5119822 2021.01.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5118698 2021.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5118699 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5118696 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5118697 2021.01.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5118694 2021.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5118695 2021.01.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5118271 2021.01.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5118286 2021.01.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5118285 2021.01.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5118283 2021.01.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5118284 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5118287 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5118282 2021.01.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5118279 2021.01.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5118280 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5118281 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5118278 2021.01.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5118276 2021.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5118277 2021.01.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5118273 2021.01.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5118274 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5118275 2021.01.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5118272 2021.01.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5114959 2021.01.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5114958 2021.01.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5114961 2021.01.23 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5114957 2021.01.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5114960 2021.01.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5114956 2021.01.23 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5114260 2021.01.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5114120 2021.01.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5114119 2021.01.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5113959 2021.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5113682 2021.01.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5113681 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5113680 2021.01.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5113678 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5113676 2021.01.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5113677 2021.01.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5113679 2021.01.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5113675 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5113674 2021.01.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5113673 2021.01.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5113620 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5113616 2021.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5113617 2021.01.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5113618 2021.01.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5113584 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5113582 2021.01.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5113583 2021.01.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5113581 2021.01.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5113580 2021.01.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5111598 2021.01.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5111524 2021.01.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5111461 2021.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5111396 2021.01.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5111395 2021.01.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 280 5111277 2021.01.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 5111276 2021.01.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5111275 2021.01.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5111274 2021.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5111273 2021.01.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5111272 2021.01.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 5111269 2021.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5111271 2021.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5111270 2021.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5111268 2021.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5111267 2021.01.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5111266 2021.01.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 60 5108797 2021.01.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5108795 2021.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5108796 2021.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5108794 2021.01.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5108793 2021.01.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5100567 2021.01.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5100566 2021.01.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5100474 2021.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5100473 2021.01.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5100472 2021.01.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5100471 2021.01.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5100282 2021.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5100284 2021.01.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5100281 2021.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5100283 2021.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 5100280 2021.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5100279 2021.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5100278 2021.01.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5099771 2021.01.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5099723 2021.01.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5099577 2021.01.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5099576 2021.01.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 5099477 2021.01.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5099476 2021.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5099475 2021.01.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5099474 2021.01.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5099478 2021.01.18 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5099473 2021.01.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5099472 2021.01.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5099369 2021.01.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 5099368 2021.01.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5099367 2021.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5099366 2021.01.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5099221 2021.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5099219 2021.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5099220 2021.01.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5099218 2021.01.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5099217 2021.01.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5099216 2021.01.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5099215 2021.01.18 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5099214 2021.01.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 5101036 2021.01.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5101035 2021.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5094328 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5094329 2021.01.17 mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 5093844 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5093843 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5089748 2021.01.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5089746 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 5089747 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5089505 2021.01.16 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5089503 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5089504 2021.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 5089501 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5089502 2021.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5089500 2021.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 5089499 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5088919 2021.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5088895 2021.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5088894 2021.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5088893 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5088847 2021.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5088845 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5088846 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5088844 2021.01.16 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5088843 2021.01.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 5088842 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5088564 2021.01.16 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5088563 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5081138 2021.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5081136 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5081134 2021.01.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5081139 2021.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5081135 2021.01.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5078578 2021.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5078576 2021.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5078577 2021.01.13 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 5078358 2021.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5059128 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5059124 2021.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5059127 2021.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5059125 2021.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5059126 2021.01.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5059123 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5059098 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5059097 2021.01.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5059096 2021.01.08 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5059075 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5059078 2021.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5059076 2021.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 180 5059077 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5059074 2021.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5059015 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5058855 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5058849 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5058794 2021.01.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5058792 2021.01.08 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus 1 5058793 2021.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5058791 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5058790 2021.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 9 5056718 2021.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5056717 2021.01.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5056646 2021.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5056600 2021.01.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5056599 2021.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5056598 2021.01.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5056601 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5056597 2021.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5056596 2021.01.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5056595 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5056594 2021.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5056593 2021.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5056592 2021.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 5056590 2021.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5056591 2021.01.07 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5050870 2021.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5050761 2021.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5050552 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5050551 2021.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5050549 2021.01.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5050550 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5050548 2021.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5050479 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5050477 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5050476 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5050478 2021.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5047023 2021.01.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5047022 2021.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5046957 2021.01.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5046956 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5046907 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5046906 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5042385 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5041018 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5041019 2021.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5041017 2021.01.03 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5036403 2021.01.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 32 5036338 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5036287 2021.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 5036288 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 63 5036285 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5036284 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5036286 2021.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5036281 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5036279 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 5036282 2021.01.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5036283 2021.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5036280 2021.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 40 5036278 2021.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5035949 2021.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5035950 2021.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5035948 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5035840 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5035705 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 5035265 2021.01.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5035243 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5035176 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5035175 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5035173 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5035174 2021.01.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 5035029 2021.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5035008 2021.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5035009 2021.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5034945 2021.01.02 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5034900 2021.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5034901 2021.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5034778 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 2 5034754 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 5034418 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5034415 2021.01.02 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 7 5034414 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5034260 2021.01.02 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 5034259 2021.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5034202 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5034201 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5034200 2021.01.02 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 5034199 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5034144 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5034143 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5034142 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5034141 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5034140 2021.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5033995 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5033994 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5033947 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5033946 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5033945 2021.01.02 mapa