DRUŻYNA

Drużyna: Dorota Bezwińska- Sikora. Obserwator: Dorota Bezwińska Sikora

Liczba gatunków: 304

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 110 935 69 69 4 19 17 29
2 20 39 77 19 0 1 6 12
3 506 4988 148 136 1 36 51 48
4 362 707 190 144 3 33 61 47
5 455 1097 236 161 4 42 68 47
6 365 836 254 138 6 38 53 41
7 114 538 268 86 5 19 32 30
8 109 212 276 72 4 18 28 22
9 78 293 282 55 3 10 16 26
10 177 1978 297 104 12 30 32 30
11 91 1079 304 48 5 7 13 23
12 0 0 304 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9276785 2023.11.29
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9276784 2023.11.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9276780 2023.11.29 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9276779 2023.11.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9276778 2023.11.29 WP
pospolity żuraw, Grus grus 11 9276781 2023.11.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9276777 2023.11.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9276776 2023.11.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9276775 2023.11.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9276773 2023.11.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9276774 2023.11.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9276772 2023.11.29 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9276769 2023.11.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9276768 2023.11.29 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9276771 2023.11.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9276765 2023.11.29 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9276766 2023.11.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9276770 2023.11.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9276763 2023.11.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9276767 2023.11.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9276761 2023.11.29 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9276764 2023.11.29 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9276762 2023.11.29 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9225577 2023.11.29 WP
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9225576 2023.11.29 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9225575 2023.11.29 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 9224972 2023.11.26 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9224971 2023.11.26 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 80 9224974 2023.11.26 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9224973 2023.11.26 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9200837 2023.11.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9200838 2023.11.19 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9200840 2023.11.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9200839 2023.11.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9200835 2023.11.19 ŚL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9200833 2023.11.19 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9200832 2023.11.19 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9200834 2023.11.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9200829 2023.11.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9200831 2023.11.19 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9200830 2023.11.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9200825 2023.11.19 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 56 9200827 2023.11.19 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9200822 2023.11.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9200823 2023.11.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9200824 2023.11.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9200826 2023.11.19 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9200820 2023.11.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9200818 2023.11.19 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9200821 2023.11.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9200819 2023.11.19 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9200817 2023.11.19 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9200816 2023.11.19 ŚL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9200815 2023.11.19 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9200814 2023.11.19 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9200813 2023.11.19 ŚL
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9200836 2023.11.19 ŚL
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9180118 2023.11.12 PM
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9174832 2023.11.11 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9175449 2023.11.11 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 9171219 2023.11.10 MP
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9158152 2023.11.05 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9155263 2023.11.05 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9155262 2023.11.05 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9155265 2023.11.05 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9155257 2023.11.05 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9155266 2023.11.05 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9155264 2023.11.05 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 6 9155261 2023.11.05 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9155258 2023.11.05 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 12 9155260 2023.11.05 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 600 9155259 2023.11.05 ŁD
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 9154450 2023.11.05 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9154468 2023.11.05 ŁD
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 9154467 2023.11.05 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9154466 2023.11.05 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9154465 2023.11.05 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9154463 2023.11.05 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9154464 2023.11.05 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9154462 2023.11.05 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9154459 2023.11.05 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9154461 2023.11.05 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 9154458 2023.11.05 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9154460 2023.11.05 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9154456 2023.11.05 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 32 9154457 2023.11.05 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9154455 2023.11.05 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9154453 2023.11.05 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 20 9154454 2023.11.05 ŁD
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9151424 2023.11.04 ŚL
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9149764 2023.11.04 MZ
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9130752 2023.10.29 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9130761 2023.10.29 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9130751 2023.10.29 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 9130750 2023.10.29 PM
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 9126428 2023.10.28 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9126425 2023.10.25 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9126427 2023.10.25 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9126422 2023.10.25 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9126426 2023.10.25 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9126424 2023.10.25 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9126423 2023.10.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9126421 2023.10.25 MP
rzadki puchacz, Bubo bubo 1 9113347 2023.10.23 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9113345 2023.10.23 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9113343 2023.10.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9113342 2023.10.23 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9113346 2023.10.23 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9113344 2023.10.23 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9113057 2023.10.22 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9113060 2023.10.22 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9113054 2023.10.22 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9113058 2023.10.22 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9113055 2023.10.22 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9113059 2023.10.22 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9113056 2023.10.22 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9113053 2023.10.22 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9113052 2023.10.22 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9113047 2023.10.22 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9113049 2023.10.22 ŚL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 9113051 2023.10.22 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 9113043 2023.10.22 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9113042 2023.10.22 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9113048 2023.10.22 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9113040 2023.10.22 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9113039 2023.10.22 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9113037 2023.10.22 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9113041 2023.10.22 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9113050 2023.10.22 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9113036 2023.10.22 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9113045 2023.10.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9113044 2023.10.22 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 9113046 2023.10.22 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9113038 2023.10.22 ŚL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9113034 2023.10.22 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9113035 2023.10.22 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9113033 2023.10.22 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9113032 2023.10.22 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9113028 2023.10.22 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9113029 2023.10.22 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 9113025 2023.10.22 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9113024 2023.10.22 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 9113027 2023.10.22 ŚL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9113030 2023.10.22 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9113031 2023.10.17 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9113026 2023.10.17 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9113020 2023.10.17 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9113022 2023.10.17 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9113021 2023.10.17 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 900 9113023 2023.10.17 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9092903 2023.10.17 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 9092904 2023.10.17 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 9092905 2023.10.17 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9092901 2023.10.17 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 6 9092902 2023.10.17 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 5 9092900 2023.10.17 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 4 9092899 2023.10.17 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 126 9092898 2023.10.17 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9092250 2023.10.17 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9092251 2023.10.17 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9092249 2023.10.17 MB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9092240 2023.10.17 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9092241 2023.10.17 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9092236 2023.10.17 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 9092248 2023.10.17 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 9092245 2023.10.17 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9092234 2023.10.17 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9092238 2023.10.17 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9092231 2023.10.17 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9092225 2023.10.17 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9092226 2023.10.17 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9092221 2023.10.17 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9092223 2023.10.17 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9092220 2023.10.17 PM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9092219 2023.10.17 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9092218 2023.10.17 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9092217 2023.10.17 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 9 9092242 2023.10.17 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9092243 2023.10.17 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9092246 2023.10.17 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 9092247 2023.10.17 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 18 9092244 2023.10.17 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 9092237 2023.10.17 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9092232 2023.10.17 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9092239 2023.10.17 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9092233 2023.10.17 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9092228 2023.10.17 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 9092235 2023.10.17 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9092227 2023.10.17 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 9092230 2023.10.17 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 260 9092224 2023.10.17 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9092222 2023.10.17 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9092229 2023.10.17 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9092213 2023.10.17 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9092212 2023.10.17 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9092210 2023.10.17 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9092216 2023.10.17 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9092209 2023.10.17 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9092215 2023.10.17 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9092214 2023.10.17 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9092208 2023.10.17 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9092211 2023.10.17 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9092206 2023.10.17 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9092207 2023.10.17 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9092205 2023.10.17 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9092204 2023.10.17 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9092202 2023.10.17 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9092203 2023.10.17 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9092201 2023.10.17 PM
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica 1 9091768 2023.10.17 PM
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9062343 2023.10.09 MZ
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9058262 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 9057943 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 2 9057899 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 5 9057833 2023.10.08 PM
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 3 9057832 2023.10.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9056125 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 9055369 2023.10.08 PM
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 9055405 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 9055367 2023.10.08 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9055368 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9052832 2023.10.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 9052621 2023.10.07 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 9052620 2023.10.07 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9052619 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 9053352 2023.10.07 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9052214 2023.10.07 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9052218 2023.10.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9052215 2023.10.07 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9052210 2023.10.07 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9052213 2023.10.07 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9052212 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9052216 2023.10.07 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9052209 2023.10.07 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9052217 2023.10.07 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 9052207 2023.10.07 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9052208 2023.10.07 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9052211 2023.10.07 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 9052206 2023.10.07 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9052205 2023.10.07 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9052204 2023.10.07 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9053457 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 9050522 2023.10.07 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9050248 2023.10.07 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 9050249 2023.10.07 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9050247 2023.10.07 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9050245 2023.10.07 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9050244 2023.10.07 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 9050246 2023.10.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 9050243 2023.10.07 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9050242 2023.10.07 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9050240 2023.10.07 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9050241 2023.10.07 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9050239 2023.10.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 9050238 2023.10.07 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9050236 2023.10.07 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9050237 2023.10.07 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9050235 2023.10.07 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9050234 2023.10.07 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 9050233 2023.10.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 9050230 2023.10.07 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9050231 2023.10.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 12 9050232 2023.10.07 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9050228 2023.10.07 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 9050229 2023.10.06 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9048296 2023.10.06 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 9048297 2023.10.06 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9029544 2023.10.01 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9021573 2023.09.30 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9021574 2023.09.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9021540 2023.09.30 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 9021541 2023.09.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 9021804 2023.09.30 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 12 9021597 2023.09.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9021542 2023.09.30 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 9021811 2023.09.30 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 9021812 2023.09.30 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 9021576 2023.09.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9021575 2023.09.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9021553 2023.09.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9021566 2023.09.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9021571 2023.09.30 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 9021529 2023.09.30 ŚL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9021544 2023.09.30 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9021562 2023.09.30 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 22 9021561 2023.09.30 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 9021547 2023.09.30 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 9021546 2023.09.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9021565 2023.09.30 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9021543 2023.09.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9021569 2023.09.30 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9021552 2023.09.30 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9021570 2023.09.30 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9021572 2023.09.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9021598 2023.09.30 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9021567 2023.09.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9021568 2023.09.30 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8999382 2023.09.23 LB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 8999381 2023.09.23 LB
bardzo rzadki żwirowiec stepowy, Glareola nordmanni 1 8944944 2023.09.09 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 7 8927102 2023.09.03 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8924468 2023.09.03 LB
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 8924467 2023.09.03 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8924466 2023.09.03 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8924465 2023.09.03 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8924464 2023.09.03 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8924462 2023.09.03 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8924463 2023.09.03 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8924461 2023.09.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8924460 2023.09.03 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 8924459 2023.09.03 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8923029 2023.09.02 LB
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 8921230 2023.09.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8921231 2023.09.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8921229 2023.09.02 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8921227 2023.09.02 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8921224 2023.09.02 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8921232 2023.09.02 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8921225 2023.09.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8921228 2023.09.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8921226 2023.09.02 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8921223 2023.09.02 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8917833 2023.09.01 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8917830 2023.09.01 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8917831 2023.09.01 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8917836 2023.09.01 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8917834 2023.09.01 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8917832 2023.09.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8917717 2023.09.01 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8917718 2023.09.01 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8917713 2023.09.01 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8917716 2023.09.01 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8917715 2023.09.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8917712 2023.09.01 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8917710 2023.09.01 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8917711 2023.09.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8917719 2023.09.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8917714 2023.09.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8917709 2023.09.01 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 8917707 2023.09.01 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8917706 2023.09.01 ŚL
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8917705 2023.09.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8917708 2023.09.01 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8917704 2023.09.01 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8917703 2023.09.01 ŚL
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 8917702 2023.09.01 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 8894062 2023.08.26 ŚL
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8894061 2023.08.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8894059 2023.08.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8894063 2023.08.26 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8894060 2023.08.26 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8894058 2023.08.26 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8894057 2023.08.26 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8894056 2023.08.26 ŚL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8894055 2023.08.26 ŚL
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 8889757 2023.08.24 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8887633 2023.08.23 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 8887631 2023.08.23 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8887632 2023.08.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8887630 2023.08.23 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8887627 2023.08.23 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8887629 2023.08.23 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8887628 2023.08.23 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8887626 2023.08.23 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8887625 2023.08.23 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8887624 2023.08.23 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 8887623 2023.08.23 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8887621 2023.08.23 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8887622 2023.08.23 ŚL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8887620 2023.08.23 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8887618 2023.08.23 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 22 8887619 2023.08.19 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8887617 2023.08.19 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8887616 2023.08.19 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8887614 2023.08.19 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8887615 2023.08.19 ŚK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 8872953 2023.08.19 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8872954 2023.08.19 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8872818 2023.08.19 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8872820 2023.08.19 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8872819 2023.08.19 ŚK
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 8872817 2023.08.19 ŚK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8872816 2023.08.19 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8872815 2023.08.19 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8872811 2023.08.19 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8872812 2023.08.19 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8872813 2023.08.19 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8872814 2023.08.19 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8872809 2023.08.19 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8872810 2023.08.19 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8872808 2023.08.19 ŚK
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8872806 2023.08.19 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8872807 2023.08.19 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8872803 2023.08.19 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8872805 2023.08.19 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8872804 2023.08.19 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8872802 2023.08.19 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8872801 2023.08.19 ŚK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8872800 2023.08.19 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8872798 2023.08.19 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8872797 2023.08.19 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 12 8872799 2023.08.19 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8872795 2023.08.19 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8872794 2023.08.19 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8872796 2023.08.19 ŚK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8872791 2023.08.19 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8872793 2023.08.19 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8872789 2023.08.19 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8872790 2023.08.19 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8872792 2023.08.19 ŚK
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8872786 2023.08.19 ŚK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8872788 2023.08.19 ŚK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8872787 2023.08.19 ŚK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8872785 2023.08.19 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 8872784 2023.08.19 ŚK
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8872340 2023.08.19 ŚK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8872341 2023.08.19 ŚK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8872339 2023.08.19 ŚK
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8870694 2023.08.18 ŚL
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 2 8866995 2023.08.17 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8827391 2023.08.05 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8827390 2023.08.05 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8827389 2023.08.05 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8827386 2023.08.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8827388 2023.08.05 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8827387 2023.08.05 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8827369 2023.08.05 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8827368 2023.08.05 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8827367 2023.08.05 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8827366 2023.08.05 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8827365 2023.08.05 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8827363 2023.08.05 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8827362 2023.08.05 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8827361 2023.08.05 PL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8827364 2023.08.05 PL
bardzo rzadki biegus ostrosterny, Calidris acuminata 1 8827250 2023.08.05 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8827426 2023.08.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8827425 2023.08.05 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8827424 2023.08.05 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8820870 2023.08.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8820867 2023.08.02 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8820868 2023.08.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8820869 2023.08.02 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8820866 2023.08.02 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 8820865 2023.08.02 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8820864 2023.08.02 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8820863 2023.08.02 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8820862 2023.08.02 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8820861 2023.08.02 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 8820859 2023.08.02 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 8820858 2023.08.02 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8820860 2023.08.02 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8820857 2023.08.02 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 8820855 2023.08.02 ŚL
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8820856 2023.08.02 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8813495 2023.07.30 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8813490 2023.07.30 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8813501 2023.07.30 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8813505 2023.07.30 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8813510 2023.07.30 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8813496 2023.07.30 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8813491 2023.07.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8813498 2023.07.30 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8813500 2023.07.30 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8813507 2023.07.30 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8813503 2023.07.30 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8813499 2023.07.30 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8813493 2023.07.30 MP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8813494 2023.07.30 MP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8813497 2023.07.30 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8813492 2023.07.30 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8813508 2023.07.30 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8813502 2023.07.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8813504 2023.07.30 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8813509 2023.07.30 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8813506 2023.07.30 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8800112 2023.07.27 MP
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8790323 2023.07.23 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8790326 2023.07.23 ŚL
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 8789213 2023.07.23 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8775446 2023.07.19 MP
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 8775445 2023.07.19 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8773886 2023.07.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8773887 2023.07.18 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8773884 2023.07.18 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8773883 2023.07.18 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8773881 2023.07.18 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8773885 2023.07.18 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8773880 2023.07.18 MP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8773879 2023.07.18 MP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8773878 2023.07.18 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8773882 2023.07.18 MP
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 8748804 2023.07.11 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 8741682 2023.07.09 MP
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8741681 2023.07.09 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8745529 2023.07.09 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8745532 2023.07.09 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8745536 2023.07.09 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8745535 2023.07.09 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 8745534 2023.07.09 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 8745556 2023.07.09 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8745540 2023.07.09 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8745528 2023.07.09 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8745555 2023.07.09 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8745551 2023.07.09 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8745550 2023.07.09 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8745552 2023.07.09 ŚK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 8745544 2023.07.09 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8745543 2023.07.09 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8745530 2023.07.09 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8745531 2023.07.09 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 8745548 2023.07.09 ŚK
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8745545 2023.07.09 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8745522 2023.07.09 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8745521 2023.07.09 ŚK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8745525 2023.07.09 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8745526 2023.07.09 ŚK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 8745523 2023.07.09 ŚK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8745527 2023.07.09 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 8745524 2023.07.09 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 8745519 2023.07.09 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8745520 2023.07.09 ŚK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 8745518 2023.07.09 ŚK
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8745517 2023.07.09 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8745553 2023.07.09 ŚK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8745557 2023.07.09 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8745537 2023.07.09 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8745547 2023.07.09 ŚK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8745546 2023.07.09 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8729887 2023.07.05 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8729886 2023.07.05 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8729885 2023.07.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8729921 2023.07.05 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8729920 2023.07.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8729919 2023.07.05 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8729917 2023.07.05 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8729915 2023.07.05 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8729916 2023.07.05 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8729914 2023.07.05 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8729913 2023.07.05 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8729911 2023.07.05 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8729912 2023.07.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8729910 2023.07.05 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8729909 2023.07.05 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8729908 2023.07.05 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8729907 2023.07.05 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8729906 2023.07.05 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8729905 2023.07.05 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8729904 2023.07.05 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8729903 2023.07.05 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8729902 2023.07.05 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8729901 2023.07.05 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8729900 2023.07.05 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 8729898 2023.07.05 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8729899 2023.07.05 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8729897 2023.07.05 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8729896 2023.07.05 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8729895 2023.07.05 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8729894 2023.07.05 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8729893 2023.07.05 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8729892 2023.07.05 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8729891 2023.07.05 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 8729890 2023.07.05 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8729889 2023.07.05 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8726448 2023.07.04 ŚL
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8726445 2023.07.04 ŚL
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 8726447 2023.07.04 ŚL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8726443 2023.07.02 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8726446 2023.07.02 PL
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8709682 2023.06.30 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8709684 2023.06.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8709683 2023.06.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8709681 2023.06.30 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8709321 2023.06.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8709323 2023.06.30 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8709320 2023.06.30 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8709322 2023.06.30 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8709319 2023.06.30 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8709317 2023.06.30 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8709318 2023.06.30 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8709315 2023.06.30 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8709314 2023.06.30 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8709316 2023.06.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 8709312 2023.06.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8709313 2023.06.30 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8709311 2023.06.30 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8709310 2023.06.30 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8709309 2023.06.30 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8709308 2023.06.30 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8709307 2023.06.30 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8709306 2023.06.30 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8709305 2023.06.30 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 8709303 2023.06.30 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8709302 2023.06.30 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8709304 2023.06.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8709299 2023.06.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8709300 2023.06.30 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8709301 2023.06.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8709298 2023.06.30 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8709296 2023.06.30 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8709297 2023.06.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8709295 2023.06.30 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8709294 2023.06.30 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8705209 2023.06.29 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8705208 2023.06.29 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8705207 2023.06.29 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8705206 2023.06.29 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8705205 2023.06.29 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8705202 2023.06.29 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8705201 2023.06.29 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8705203 2023.06.29 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8705204 2023.06.29 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8705200 2023.06.29 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8705199 2023.06.29 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 8705197 2023.06.29 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8705198 2023.06.29 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8705196 2023.06.29 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8705195 2023.06.29 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8705192 2023.06.29 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8705193 2023.06.29 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8705194 2023.06.29 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8705191 2023.06.27 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8699656 2023.06.27 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8699661 2023.06.27 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8699652 2023.06.27 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8699650 2023.06.27 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8699649 2023.06.27 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8699647 2023.06.27 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8699643 2023.06.27 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8699645 2023.06.27 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8699639 2023.06.27 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8699664 2023.06.27 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8699662 2023.06.27 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8699663 2023.06.27 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8699660 2023.06.27 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8699659 2023.06.27 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8699658 2023.06.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8699657 2023.06.27 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8699655 2023.06.27 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8699651 2023.06.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8699653 2023.06.27 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8699648 2023.06.27 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8699646 2023.06.27 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8699644 2023.06.27 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8699642 2023.06.27 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8699640 2023.06.27 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8695698 2023.06.26 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 5 8695697 2023.06.26 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8695699 2023.06.26 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8684120 2023.06.24 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8684118 2023.06.24 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8684117 2023.06.24 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8684119 2023.06.24 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8684121 2023.06.24 MP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8684122 2023.06.24 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8684116 2023.06.24 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8684114 2023.06.24 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8684106 2023.06.24 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8684112 2023.06.24 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8684107 2023.06.24 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8684105 2023.06.24 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8684113 2023.06.24 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8684115 2023.06.24 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8684103 2023.06.24 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8684111 2023.06.24 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8684102 2023.06.24 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8684108 2023.06.24 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8684101 2023.06.24 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8684104 2023.06.24 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8684110 2023.06.24 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8684100 2023.06.24 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8684099 2023.06.24 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8684098 2023.06.24 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8684096 2023.06.24 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8684095 2023.06.24 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8684097 2023.06.24 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8684090 2023.06.24 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8684094 2023.06.24 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8684093 2023.06.24 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 8684091 2023.06.24 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8684087 2023.06.24 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8684086 2023.06.24 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8684089 2023.06.24 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8684092 2023.06.24 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8684088 2023.06.24 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 8684083 2023.06.24 MP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8684085 2023.06.24 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 8684084 2023.06.24 MP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8644043 2023.06.13 MP
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 2 8632483 2023.06.11 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 8632484 2023.06.11 MZ
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 8629935 2023.06.11 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8629879 2023.06.10 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8629878 2023.06.10 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8629877 2023.06.10 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8629876 2023.06.10 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8629875 2023.06.10 PM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8629874 2023.06.10 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8629873 2023.06.10 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8629872 2023.06.10 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8629871 2023.06.10 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8629870 2023.06.10 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8620889 2023.06.10 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8620888 2023.06.10 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8620887 2023.06.10 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8620886 2023.06.10 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8620885 2023.06.10 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8620884 2023.06.10 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8620882 2023.06.10 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8620883 2023.06.10 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8620881 2023.06.10 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8620880 2023.06.10 ZP
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 8620879 2023.06.10 ZP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8620878 2023.06.10 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8620877 2023.06.10 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8620875 2023.06.10 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8620876 2023.06.10 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8620873 2023.06.10 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8620874 2023.06.10 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8620871 2023.06.10 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8620872 2023.06.10 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8620869 2023.06.10 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8620870 2023.06.10 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8620868 2023.06.10 ZP
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 8619439 2023.06.09 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 8619442 2023.06.09 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8619440 2023.06.09 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8619443 2023.06.09 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 8619438 2023.06.09 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 6 8619441 2023.06.09 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 8619437 2023.06.09 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 8619436 2023.06.09 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 8619435 2023.06.09 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8619434 2023.06.09 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 8619433 2023.06.09 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8619432 2023.06.09 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8613139 2023.06.08 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8613137 2023.06.08 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8613138 2023.06.08 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8613140 2023.06.08 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8613134 2023.06.08 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8613135 2023.06.08 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8613136 2023.06.08 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8613133 2023.06.08 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8613132 2023.06.08 PM
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8613129 2023.06.08 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8613130 2023.06.08 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8613127 2023.06.08 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8613131 2023.06.08 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8613128 2023.06.08 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8613125 2023.06.08 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8613126 2023.06.08 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8613124 2023.06.08 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8613123 2023.06.08 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8613122 2023.06.08 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8613121 2023.06.08 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8611860 2023.06.08 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8611857 2023.06.08 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8611861 2023.06.08 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8611859 2023.06.08 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8611858 2023.06.08 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8611856 2023.06.08 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8611855 2023.06.08 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8611854 2023.06.08 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8611853 2023.06.08 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8611852 2023.06.08 MB
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 8611850 2023.06.08 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8611851 2023.06.08 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 8609353 2023.06.08 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 8609351 2023.06.08 PM
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 8609352 2023.06.08 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8609350 2023.06.08 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8609349 2023.06.08 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8609347 2023.06.08 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8609346 2023.06.08 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8609345 2023.06.08 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8609348 2023.06.08 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8609344 2023.06.08 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8609341 2023.06.08 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8609343 2023.06.08 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8609342 2023.06.08 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8609340 2023.06.08 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8609339 2023.06.08 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8608243 2023.06.08 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8608241 2023.06.07 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8608238 2023.06.07 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8608240 2023.06.07 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8608239 2023.06.07 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8608242 2023.06.07 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8608244 2023.06.07 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8608236 2023.06.07 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8608233 2023.06.07 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8608237 2023.06.07 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8608234 2023.06.07 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8608235 2023.06.07 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8608232 2023.06.07 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8604585 2023.06.07 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8604584 2023.06.07 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 8604583 2023.06.07 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8604582 2023.06.07 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8604581 2023.06.07 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8604579 2023.06.07 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8604578 2023.06.07 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8604580 2023.06.07 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8604577 2023.06.07 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8604575 2023.06.07 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8604574 2023.06.07 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8604576 2023.06.07 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8604572 2023.06.07 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8604573 2023.06.07 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8604571 2023.06.07 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8604570 2023.06.07 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8604569 2023.06.07 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8604568 2023.06.06 MB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8604567 2023.06.06 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8600504 2023.06.06 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8600502 2023.06.06 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8600503 2023.06.06 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8600501 2023.06.06 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8600500 2023.06.06 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8600499 2023.06.06 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8600498 2023.06.06 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8600497 2023.06.06 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8600496 2023.06.06 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8600494 2023.06.06 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8600495 2023.06.06 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8598427 2023.06.05 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8598428 2023.06.05 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8598429 2023.06.05 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8598426 2023.06.05 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8597613 2023.06.05 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8597610 2023.06.05 MB
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8597609 2023.06.05 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8597612 2023.06.05 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8597608 2023.06.05 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 8597611 2023.06.05 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8597607 2023.06.05 MB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8597615 2023.06.05 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8597614 2023.06.05 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 8596666 2023.06.05 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8596668 2023.06.05 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8596667 2023.06.05 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8596664 2023.06.05 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8596665 2023.06.05 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8596662 2023.06.05 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8596663 2023.06.05 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8596661 2023.06.05 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8596660 2023.06.05 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8596659 2023.06.05 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8596658 2023.06.05 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8596657 2023.06.05 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 12 8596656 2023.06.05 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8596654 2023.06.05 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8596655 2023.06.05 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8596651 2023.06.05 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8596650 2023.06.05 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8596649 2023.06.05 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8596648 2023.06.05 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8596652 2023.06.05 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8596645 2023.06.05 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8596647 2023.06.05 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8596646 2023.06.05 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 8596644 2023.06.05 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8596641 2023.06.05 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8596640 2023.06.05 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8596639 2023.06.05 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8596643 2023.06.05 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8596637 2023.06.05 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8596642 2023.06.05 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8596638 2023.06.05 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 8594437 2023.06.04 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8590094 2023.06.04 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8590097 2023.06.04 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8590098 2023.06.04 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8590091 2023.06.04 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8590095 2023.06.04 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8590093 2023.06.04 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8590090 2023.06.04 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8590096 2023.06.04 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8590092 2023.06.04 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8590089 2023.06.04 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8590088 2023.06.04 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8590087 2023.06.04 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8590086 2023.06.04 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8590085 2023.06.04 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8590083 2023.06.04 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8590084 2023.06.04 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8590082 2023.06.04 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8590080 2023.06.04 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8590077 2023.06.04 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8590081 2023.06.04 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8590078 2023.06.04 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8590079 2023.06.04 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8590074 2023.06.04 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8590076 2023.06.04 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8590075 2023.06.04 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8590071 2023.06.04 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8590073 2023.06.04 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8590072 2023.06.04 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8590070 2023.06.04 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8590069 2023.06.04 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8590068 2023.06.04 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8590067 2023.06.03 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8584316 2023.06.03 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8584314 2023.06.03 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8584315 2023.06.03 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8584313 2023.06.03 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8584311 2023.06.03 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8584312 2023.06.03 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8584310 2023.06.03 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8584309 2023.06.03 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8584308 2023.06.03 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8582308 2023.06.03 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8582307 2023.06.03 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8582306 2023.06.03 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8582309 2023.06.03 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8582305 2023.06.03 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8582304 2023.06.03 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8582300 2023.06.03 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8582303 2023.06.03 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8582299 2023.06.03 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8582297 2023.06.03 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8582302 2023.06.03 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8582295 2023.06.03 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8582298 2023.06.03 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8582296 2023.06.03 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8582294 2023.06.03 PM