Pełna lista obserwacji drużyny

Oso : Łukasz Budny


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5105607 2021.01.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5102694 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5102693 2021.01.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5101528 2021.01.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5095156 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5087682 2021.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5079929 2021.01.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5079928 2021.01.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5074117 2021.01.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5074116 2021.01.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5071029 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5066170 2021.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5066171 2021.01.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5066165 2021.01.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5066169 2021.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5066168 2021.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5066166 2021.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5066167 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5066164 2021.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5060395 2021.01.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 5055798 2021.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 23 5054382 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 5054381 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5054380 2021.01.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5049027 2021.01.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5049025 2021.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5049026 2021.01.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5049024 2021.01.05 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5048574 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5048573 2021.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5048572 2021.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5048571 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5048570 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5048569 2021.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5048567 2021.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5048568 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5048566 2021.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5048565 2021.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5048564 2021.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5048563 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5048562 2021.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5044381 2021.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5044378 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5044380 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5044377 2021.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 5044379 2021.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5044382 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5038350 2021.01.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5038354 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5038355 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5038353 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5038351 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5038356 2021.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5038352 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5038349 2021.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5038347 2021.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5038348 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5038346 2021.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5033544 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5033543 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5033542 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5033541 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5033539 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5033540 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5033538 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5033536 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5033537 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5033534 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5033535 2021.01.01 mapa