Pełna lista obserwacji drużyny

MarioGeo : Mariusz Lizoń


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5106849 2021.01.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 5106845 2021.01.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 26 5106847 2021.01.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5106848 2021.01.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5106846 2021.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5106851 2021.01.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 5106844 2021.01.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5106843 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5106850 2021.01.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5106842 2021.01.20 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5106852 2021.01.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5095151 2021.01.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 5095152 2021.01.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5095150 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5095149 2021.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5095147 2021.01.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5095148 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5095145 2021.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5095146 2021.01.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5095143 2021.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5095144 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 9 5098018 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 26 5098019 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5098020 2021.01.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 5098550 2021.01.17 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 5092182 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5092185 2021.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5092184 2021.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5092183 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5075014 2021.01.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5075012 2021.01.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5075013 2021.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5072156 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5072155 2021.01.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 8 5072154 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5072153 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5072152 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5072151 2021.01.10 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 5059492 2021.01.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5059490 2021.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 5059491 2021.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5059489 2021.01.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5059488 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5053568 2021.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5053569 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5053566 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5053565 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5053564 2021.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5053567 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 5051031 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051032 2021.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5051030 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 5051029 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5051028 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5050760 2021.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 19 5050759 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5050588 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5050587 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5050586 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5050585 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5050584 2021.01.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5050583 2021.01.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 5050582 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 28 5048265 2021.01.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5045974 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5045976 2021.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5045977 2021.01.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5045975 2021.01.04 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5045972 2021.01.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5045973 2021.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5048266 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5048267 2021.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5042165 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5042164 2021.01.03 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 5042163 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5042006 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5041614 2021.01.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5041613 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 5041612 2021.01.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5041611 2021.01.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5041610 2021.01.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5041609 2021.01.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5041608 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5040146 2021.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5040145 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 5040143 2021.01.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5040144 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5040141 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5040142 2021.01.03 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 54 5040140 2021.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 8 5037571 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5037572 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5037570 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5037569 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5037568 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5037567 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5037565 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5037564 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5037566 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5037563 2021.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5037573 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5037920 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5031623 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5031624 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5031621 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5031622 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5031620 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 5031619 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5031616 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5031617 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 5031615 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5031614 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5031613 2021.01.01 mapa