Pełna lista obserwacji drużyny

MarioGeo : Mariusz Lizoń


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6248969 2021.11.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6248968 2021.11.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6248967 2021.11.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6248966 2021.11.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6248965 2021.11.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6248964 2021.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6248963 2021.11.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6248962 2021.11.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6248961 2021.11.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6248959 2021.11.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 6248960 2021.11.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6248958 2021.11.28 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 9 6245067 2021.11.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6233762 2021.11.21 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6233761 2021.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6233764 2021.11.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6233759 2021.11.21 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6233758 2021.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6233757 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6233760 2021.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6233756 2021.11.21 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6233755 2021.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6230717 2021.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6230715 2021.11.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6230716 2021.11.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6230714 2021.11.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6230713 2021.11.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6230712 2021.11.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6230710 2021.11.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6230711 2021.11.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6230709 2021.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6230708 2021.11.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 12 6230707 2021.11.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6219347 2021.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6219346 2021.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6219345 2021.11.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6219344 2021.11.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 6219342 2021.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6219343 2021.11.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6214831 2021.11.13 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6214832 2021.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6214833 2021.11.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 6214834 2021.11.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6214829 2021.11.13 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6214828 2021.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 6214827 2021.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6214824 2021.11.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6214825 2021.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6214830 2021.11.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6214826 2021.11.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 24 6214822 2021.11.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 6214823 2021.11.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6209198 2021.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6209203 2021.11.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6209195 2021.11.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6209196 2021.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6209204 2021.11.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6209200 2021.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6209202 2021.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 6209197 2021.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6209199 2021.11.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6209194 2021.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6209201 2021.11.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6209193 2021.11.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6209192 2021.11.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6208059 2021.11.11 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 6208058 2021.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6192370 2021.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6184278 2021.10.31 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6183154 2021.10.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6183152 2021.10.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6183153 2021.10.31 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 120 6183150 2021.10.31 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 6183148 2021.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6183151 2021.10.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6183146 2021.10.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6183149 2021.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6183147 2021.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6182911 2021.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6182909 2021.10.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6182912 2021.10.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6182910 2021.10.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6182908 2021.10.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6182906 2021.10.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6182905 2021.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6182907 2021.10.31 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6182904 2021.10.31 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6182903 2021.10.31 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6181712 2021.10.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6181710 2021.10.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6181709 2021.10.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6181711 2021.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6181707 2021.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6181708 2021.10.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6181713 2021.10.31 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6181706 2021.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 29 6181705 2021.10.31 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6184277 2021.10.31 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 6163636 2021.10.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6163637 2021.10.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6163632 2021.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6163631 2021.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 24 6163635 2021.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6163634 2021.10.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6163633 2021.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6163629 2021.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6163630 2021.10.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 6163627 2021.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 34 6163628 2021.10.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6163626 2021.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6159441 2021.10.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6159440 2021.10.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 6159439 2021.10.23 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 8 6160282 2021.10.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6127805 2021.10.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6127806 2021.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6127804 2021.10.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 6127803 2021.10.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6127802 2021.10.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6127800 2021.10.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6127801 2021.10.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6127797 2021.10.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6127799 2021.10.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6127796 2021.10.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 6127794 2021.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6127798 2021.10.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6127795 2021.10.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6127793 2021.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6127791 2021.10.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6127790 2021.10.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6127787 2021.10.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6127788 2021.10.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6127789 2021.10.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6127792 2021.10.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6127786 2021.10.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 6129084 2021.10.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6107164 2021.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6107168 2021.10.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6107162 2021.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6107163 2021.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6107165 2021.10.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6107167 2021.10.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6083505 2021.09.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6083504 2021.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6083506 2021.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6083502 2021.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6083503 2021.09.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6079151 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6079150 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6079148 2021.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6079149 2021.09.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6079146 2021.09.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 6079145 2021.09.25 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6079147 2021.09.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6079143 2021.09.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6079142 2021.09.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6079139 2021.09.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6079141 2021.09.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 6079140 2021.09.25 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 6079138 2021.09.25 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 6079137 2021.09.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 6079144 2021.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6079136 2021.09.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6079135 2021.09.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6079132 2021.09.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 100 6079134 2021.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6079131 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6079133 2021.09.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6079130 2021.09.25 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 14 6079129 2021.09.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 6077864 2021.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 6077859 2021.09.25 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6077858 2021.09.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 28 6077862 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6077861 2021.09.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 14 6077863 2021.09.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6077860 2021.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6077855 2021.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6077857 2021.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6077854 2021.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6077853 2021.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6077856 2021.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6077850 2021.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6077851 2021.09.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6077849 2021.09.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6077848 2021.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6068144 2021.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6068143 2021.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6068142 2021.09.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6068141 2021.09.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6068139 2021.09.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6068140 2021.09.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 6068138 2021.09.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6059886 2021.09.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6059883 2021.09.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6059885 2021.09.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6059884 2021.09.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6059882 2021.09.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6059879 2021.09.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6059887 2021.09.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6059881 2021.09.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 6059880 2021.09.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6059878 2021.09.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 6043022 2021.09.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6043021 2021.09.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6043020 2021.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6043019 2021.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6043015 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6043016 2021.09.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6043014 2021.09.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 6043013 2021.09.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 6043011 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6043012 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 6043010 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6043017 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6043018 2021.09.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 6041480 2021.09.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6041479 2021.09.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6041481 2021.09.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6041477 2021.09.10 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6041476 2021.09.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6041482 2021.09.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6041483 2021.09.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6041485 2021.09.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 24 6041486 2021.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 6041680 2021.09.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6034447 2021.09.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6034449 2021.09.07 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6034448 2021.09.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6034444 2021.09.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6034443 2021.09.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6034446 2021.09.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6034441 2021.09.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6034442 2021.09.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 6034438 2021.09.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 63 6034445 2021.09.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 58 6034440 2021.09.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 6034439 2021.09.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6035067 2021.09.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6027556 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6027555 2021.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6027554 2021.09.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6027551 2021.09.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6027552 2021.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6027553 2021.09.05 mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 40 6027557 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6027549 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6027550 2021.09.05 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 6027548 2021.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6022380 2021.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6022382 2021.09.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6022379 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6022378 2021.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6022381 2021.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6022377 2021.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6018917 2021.09.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6018916 2021.09.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6018915 2021.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6018914 2021.09.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6008935 2021.08.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6008934 2021.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6008932 2021.08.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6008929 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6008933 2021.08.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6008931 2021.08.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 6008930 2021.08.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6008928 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6008927 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6008925 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6008926 2021.08.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6008924 2021.08.29 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6008923 2021.08.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6008921 2021.08.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6008922 2021.08.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6007646 2021.08.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 4 6007645 2021.08.28 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6007643 2021.08.28 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 6007642 2021.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6007640 2021.08.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6007639 2021.08.28 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 6007636 2021.08.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 6007635 2021.08.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6007637 2021.08.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6007644 2021.08.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 8 6007634 2021.08.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 10 6007638 2021.08.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6007633 2021.08.28 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6007631 2021.08.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6007632 2021.08.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6007630 2021.08.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6007629 2021.08.28 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6007660 2021.08.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6001973 2021.08.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6001972 2021.08.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6001970 2021.08.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6001971 2021.08.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6001969 2021.08.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6001967 2021.08.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6001968 2021.08.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6001966 2021.08.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6001965 2021.08.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6001963 2021.08.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6001961 2021.08.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6001964 2021.08.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6001962 2021.08.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6001959 2021.08.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6001957 2021.08.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6001960 2021.08.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6001958 2021.08.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6001956 2021.08.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6001954 2021.08.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 6001952 2021.08.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 37 6001955 2021.08.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6001953 2021.08.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6001951 2021.08.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6001950 2021.08.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6001949 2021.08.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 6001948 2021.08.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 6001947 2021.08.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6001944 2021.08.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6001943 2021.08.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6001946 2021.08.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6001941 2021.08.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6001942 2021.08.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 6001945 2021.08.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6001936 2021.08.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6001938 2021.08.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6001939 2021.08.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6001940 2021.08.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6001935 2021.08.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6001937 2021.08.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6001934 2021.08.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6001749 2021.08.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6001750 2021.08.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6001746 2021.08.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6001747 2021.08.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6001745 2021.08.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 6001744 2021.08.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 6001743 2021.08.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6001748 2021.08.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 6001742 2021.08.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 18 6001740 2021.08.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6001741 2021.08.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6001739 2021.08.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 6001738 2021.08.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 140 6001737 2021.08.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 6001736 2021.08.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6001735 2021.08.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6001734 2021.08.27 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 6001733 2021.08.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6000020 2021.08.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6000022 2021.08.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6000021 2021.08.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6000016 2021.08.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6000017 2021.08.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6000015 2021.08.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6000019 2021.08.26 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6000013 2021.08.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6000014 2021.08.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6000018 2021.08.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6000009 2021.08.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6000010 2021.08.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6000008 2021.08.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6000011 2021.08.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6000012 2021.08.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 6000006 2021.08.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6000007 2021.08.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6000005 2021.08.26 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 6000004 2021.08.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5990500 2021.08.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5990499 2021.08.22 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5990498 2021.08.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5990494 2021.08.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5990497 2021.08.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5990496 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 5990495 2021.08.22 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5990491 2021.08.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5990493 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5990492 2021.08.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5990489 2021.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5990490 2021.08.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5990488 2021.08.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 5990487 2021.08.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5987689 2021.08.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5987688 2021.08.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5987687 2021.08.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5987686 2021.08.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5987685 2021.08.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5987684 2021.08.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5987682 2021.08.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5987683 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 5987681 2021.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5987680 2021.08.21 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5987679 2021.08.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5987678 2021.08.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5987676 2021.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5987677 2021.08.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5987675 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 5987674 2021.08.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5987673 2021.08.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5987672 2021.08.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5987671 2021.08.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5987670 2021.08.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5980381 2021.08.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5980382 2021.08.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5980380 2021.08.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5980379 2021.08.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5980377 2021.08.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5980376 2021.08.18 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5980378 2021.08.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 80 5980375 2021.08.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5980374 2021.08.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5980383 2021.08.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5980373 2021.08.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5980372 2021.08.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5980371 2021.08.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5980367 2021.08.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5980370 2021.08.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5980366 2021.08.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5980364 2021.08.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5980369 2021.08.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5980368 2021.08.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 5980361 2021.08.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5980363 2021.08.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5980365 2021.08.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5980360 2021.08.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5980362 2021.08.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5980358 2021.08.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5980359 2021.08.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5980357 2021.08.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5980356 2021.08.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5975942 2021.08.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5975938 2021.08.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5975940 2021.08.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 5975939 2021.08.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5975936 2021.08.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5975934 2021.08.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 5975941 2021.08.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5975937 2021.08.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5975933 2021.08.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5975935 2021.08.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5975932 2021.08.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 5975931 2021.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5975927 2021.08.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5975930 2021.08.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5975928 2021.08.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5975926 2021.08.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5975929 2021.08.16 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5973219 2021.08.15 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 5973218 2021.08.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5972568 2021.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5972567 2021.08.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 5972566 2021.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5972565 2021.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 5972564 2021.08.15 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 5972563 2021.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5969898 2021.08.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5969897 2021.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5969899 2021.08.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 5969895 2021.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5969894 2021.08.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 5969896 2021.08.14 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5969893 2021.08.14 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 5967992 2021.08.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5969900 2021.08.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5969901 2021.08.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 5969902 2021.08.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5967380 2021.08.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5967368 2021.08.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5967369 2021.08.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5966278 2021.08.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5966279 2021.08.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5966277 2021.08.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5966276 2021.08.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5966275 2021.08.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5966274 2021.08.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5966273 2021.08.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5966271 2021.08.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5966272 2021.08.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 5955748 2021.08.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5955746 2021.08.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5955747 2021.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5955745 2021.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5955744 2021.08.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5955741 2021.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5955743 2021.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5955742 2021.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5955740 2021.08.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5955738 2021.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5955739 2021.08.08 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5955737 2021.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5955472 2021.08.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5955471 2021.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5955468 2021.08.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5955466 2021.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5955470 2021.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5955467 2021.08.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5955469 2021.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5955465 2021.08.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5955464 2021.08.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5955462 2021.08.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 5955461 2021.08.08 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 5955460 2021.08.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5955463 2021.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5955459 2021.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5955458 2021.08.08 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5955457 2021.08.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5955182 2021.08.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5955181 2021.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5955179 2021.08.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5955180 2021.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5955177 2021.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5955178 2021.08.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5955175 2021.08.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5955176 2021.08.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5955174 2021.08.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5955172 2021.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5955173 2021.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5955170 2021.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5955171 2021.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5955166 2021.08.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5955168 2021.08.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5955169 2021.08.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5955167 2021.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 5955165 2021.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5950388 2021.08.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5950387 2021.08.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5950382 2021.08.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5950381 2021.08.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5950379 2021.08.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 5950384 2021.08.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5950376 2021.08.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5950378 2021.08.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5950398 2021.08.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5950397 2021.08.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5950399 2021.08.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 5950394 2021.08.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5950395 2021.08.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5950392 2021.08.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5950393 2021.08.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5950391 2021.08.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5950390 2021.08.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5950396 2021.08.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5950389 2021.08.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5950386 2021.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5950383 2021.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5950380 2021.08.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5950377 2021.08.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 5950385 2021.08.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5950375 2021.08.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5950374 2021.08.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5950373 2021.08.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5950372 2021.08.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5950368 2021.08.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5950369 2021.08.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 5950370 2021.08.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5950367 2021.08.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5950371 2021.08.06 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 5950366 2021.08.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5950365 2021.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 5950364 2021.08.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 5950363 2021.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5950362 2021.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5950361 2021.08.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5950360 2021.08.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5947779 2021.08.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5947780 2021.08.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5947778 2021.08.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5947777 2021.08.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5947774 2021.08.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5947775 2021.08.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 5947773 2021.08.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5947776 2021.08.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6233763 2021.08.04 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5944261 2021.08.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5940259 2021.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5940250 2021.08.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5940253 2021.08.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5940243 2021.08.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5940247 2021.08.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5940244 2021.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5940252 2021.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5940242 2021.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5940241 2021.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5940238 2021.08.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5940239 2021.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5940240 2021.08.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5940237 2021.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5940235 2021.08.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 5940233 2021.08.01 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5940245 2021.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5940246 2021.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5940248 2021.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5940249 2021.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5940251 2021.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5940254 2021.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5940255 2021.08.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5940256 2021.08.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5940257 2021.08.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5940258 2021.08.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5940232 2021.07.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5940234 2021.07.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5940227 2021.07.31 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5940229 2021.07.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5940228 2021.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5940225 2021.07.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5940236 2021.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5940226 2021.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5940231 2021.07.31 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5940222 2021.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5940230 2021.07.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5940224 2021.07.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5940223 2021.07.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5929426 2021.07.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5929425 2021.07.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5929424 2021.07.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5929423 2021.07.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5929422 2021.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5929419 2021.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5929420 2021.07.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5929421 2021.07.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5929418 2021.07.27 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 12 5929417 2021.07.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 600 5929416 2021.07.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5929415 2021.07.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5929411 2021.07.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5929414 2021.07.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5929412 2021.07.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5929413 2021.07.27 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5929406 2021.07.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5929409 2021.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5929410 2021.07.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5929408 2021.07.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5929405 2021.07.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5929407 2021.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5929403 2021.07.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5929404 2021.07.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 180 5929402 2021.07.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5929400 2021.07.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5929399 2021.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5929397 2021.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5929401 2021.07.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5929398 2021.07.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5929396 2021.07.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5929395 2021.07.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5926378 2021.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5926379 2021.07.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 21 5926376 2021.07.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5926377 2021.07.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5926375 2021.07.26 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 5926374 2021.07.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5926372 2021.07.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5926371 2021.07.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5926373 2021.07.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5926369 2021.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5926370 2021.07.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5926366 2021.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5926365 2021.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5926364 2021.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5926362 2021.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5926361 2021.07.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5926367 2021.07.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5926360 2021.07.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5926363 2021.07.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5926358 2021.07.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5926359 2021.07.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5926356 2021.07.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 5926357 2021.07.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5926354 2021.07.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5926353 2021.07.26 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 5926355 2021.07.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5926352 2021.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5910097 2021.07.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5910096 2021.07.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5910095 2021.07.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5910094 2021.07.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5910112 2021.07.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5910110 2021.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5910111 2021.07.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5910109 2021.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5910113 2021.07.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5910108 2021.07.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5910107 2021.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5910106 2021.07.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5910105 2021.07.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5910103 2021.07.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5910104 2021.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5910102 2021.07.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5910101 2021.07.20 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 5910100 2021.07.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5910099 2021.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5910098 2021.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5910093 2021.07.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5910092 2021.07.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5910091 2021.07.20 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5910090 2021.07.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 5910089 2021.07.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5910088 2021.07.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5910087 2021.07.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5910086 2021.07.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 5910085 2021.07.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5910083 2021.07.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5910082 2021.07.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5910081 2021.07.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5910080 2021.07.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5910079 2021.07.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 177 5910078 2021.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5907789 2021.07.19 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 5907790 2021.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5907787 2021.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5907788 2021.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5907786 2021.07.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5907784 2021.07.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 5907785 2021.07.19 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5907782 2021.07.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5907783 2021.07.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5907780 2021.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5907781 2021.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5907779 2021.07.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5907778 2021.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5907777 2021.07.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 5907776 2021.07.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5907775 2021.07.19 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5907773 2021.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5907772 2021.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5907771 2021.07.19 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5907769 2021.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5907774 2021.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5907768 2021.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5907770 2021.07.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5907767 2021.07.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5907766 2021.07.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5907764 2021.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5907765 2021.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5907763 2021.07.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5907762 2021.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5902696 2021.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5902695 2021.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5902697 2021.07.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5902694 2021.07.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 14 5902693 2021.07.18 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 5 5902692 2021.07.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 5898837 2021.07.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5898836 2021.07.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5898835 2021.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5898833 2021.07.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5898832 2021.07.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5898834 2021.07.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 5898829 2021.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5898831 2021.07.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5898830 2021.07.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 16 5898824 2021.07.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5898826 2021.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5898827 2021.07.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5898821 2021.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5898823 2021.07.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 5898820 2021.07.16 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 5898819 2021.07.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5898822 2021.07.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 5898825 2021.07.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5898828 2021.07.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5899371 2021.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5885628 2021.07.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5885626 2021.07.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5885627 2021.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5885625 2021.07.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5885624 2021.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 5885623 2021.07.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5885622 2021.07.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5885618 2021.07.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5885621 2021.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5885619 2021.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5885620 2021.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5885617 2021.07.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 5885616 2021.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5885615 2021.07.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5885613 2021.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5885614 2021.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5885611 2021.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5885612 2021.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5885610 2021.07.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5885609 2021.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5885608 2021.07.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5885605 2021.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5885604 2021.07.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5885606 2021.07.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5885602 2021.07.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5885603 2021.07.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5885607 2021.07.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5885600 2021.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5885601 2021.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5878567 2021.07.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5878565 2021.07.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5878566 2021.07.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5878564 2021.07.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5878563 2021.07.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5878562 2021.07.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 26 5878561 2021.07.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5878560 2021.07.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5878559 2021.07.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5878556 2021.07.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5878555 2021.07.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5878558 2021.07.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5878557 2021.07.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5878554 2021.07.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 5878553 2021.07.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 5878552 2021.07.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5873426 2021.07.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5873424 2021.07.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5873425 2021.07.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5873422 2021.07.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5873423 2021.07.06 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 6 5871206 2021.07.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5864761 2021.07.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5862165 2021.07.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 5862164 2021.07.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 5859680 2021.07.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5859678 2021.07.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 5859677 2021.07.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5859679 2021.07.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5859676 2021.07.01 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5859675 2021.07.01 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5859694 2021.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5859695 2021.07.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5859693 2021.07.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5859696 2021.07.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5859692 2021.07.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5859691 2021.07.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5859688 2021.07.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5859689 2021.07.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 5859690 2021.07.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5859687 2021.07.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 5859686 2021.07.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5859685 2021.07.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5859684 2021.07.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5859683 2021.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5859682 2021.07.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 36 5859681 2021.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5859673 2021.07.01 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5859670 2021.07.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 5859674 2021.07.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5859672 2021.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 5859671 2021.07.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5859668 2021.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 5859669 2021.07.01 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 24 5859666 2021.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5859665 2021.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5859667 2021.07.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5859664 2021.07.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5859663 2021.07.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 5859661 2021.07.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5859660 2021.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5859659 2021.07.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5859662 2021.07.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5852770 2021.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5852772 2021.06.28 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5852769 2021.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5852771 2021.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5852768 2021.06.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5852766 2021.06.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5852767 2021.06.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 5852765 2021.06.28 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5849463 2021.06.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5849464 2021.06.27 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 20 5849462 2021.06.27 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 5849460 2021.06.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5849461 2021.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 5849459 2021.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5849456 2021.06.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5849458 2021.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 5849457 2021.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 5849455 2021.06.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5849454 2021.06.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5849466 2021.06.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5849467 2021.06.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5849947 2021.06.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5827003 2021.06.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5827004 2021.06.20 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5827005 2021.06.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5827002 2021.06.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5827006 2021.06.20 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5826999 2021.06.20 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5827001 2021.06.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5826998 2021.06.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5827000 2021.06.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5826997 2021.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5826996 2021.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5826995 2021.06.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5801892 2021.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5801891 2021.06.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5801893 2021.06.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5801888 2021.06.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 5801885 2021.06.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5801890 2021.06.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5801887 2021.06.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5801884 2021.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5801886 2021.06.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5801883 2021.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5801889 2021.06.13 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5801881 2021.06.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5801882 2021.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5801879 2021.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5801878 2021.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5801880 2021.06.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5801876 2021.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5801877 2021.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5801875 2021.06.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5801874 2021.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5801872 2021.06.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5801871 2021.06.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5801869 2021.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5801870 2021.06.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5801864 2021.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5801873 2021.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5801866 2021.06.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5801868 2021.06.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5801865 2021.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5801867 2021.06.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5801860 2021.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5801862 2021.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5801863 2021.06.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5801859 2021.06.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5801861 2021.06.13 mapa
bardzo rzadki syczek, Otus scops 1 5789781 2021.06.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5789779 2021.06.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5789774 2021.06.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5789775 2021.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5789776 2021.06.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5789777 2021.06.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5789771 2021.06.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5789773 2021.06.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5789767 2021.06.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5789768 2021.06.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5789769 2021.06.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5789772 2021.06.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5789770 2021.06.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5789766 2021.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5789764 2021.06.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5789762 2021.06.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5789765 2021.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5789763 2021.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5778326 2021.06.06 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5778323 2021.06.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5778325 2021.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 5 5778322 2021.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5778324 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5778321 2021.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5778319 2021.06.06 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 5778318 2021.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5778320 2021.06.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5778317 2021.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5770252 2021.06.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5770251 2021.06.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5768855 2021.06.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 6 5768852 2021.06.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5768853 2021.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5768851 2021.06.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5768850 2021.06.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5768849 2021.06.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5768848 2021.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 5768846 2021.06.05 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5768847 2021.06.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5758517 2021.06.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5758511 2021.06.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5758512 2021.06.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5758507 2021.06.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5758504 2021.06.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5758502 2021.06.04 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 100 5758501 2021.06.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5758503 2021.06.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5758500 2021.06.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5758524 2021.06.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5758523 2021.06.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5758522 2021.06.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5758520 2021.06.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5758521 2021.06.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5758519 2021.06.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5758518 2021.06.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5758516 2021.06.04 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5758515 2021.06.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5758514 2021.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5758513 2021.06.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5758510 2021.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5758508 2021.06.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5758509 2021.06.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5758506 2021.06.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5758505 2021.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5751867 2021.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5751866 2021.06.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5751865 2021.06.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5751864 2021.06.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5751863 2021.06.03 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5751861 2021.06.03 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5751860 2021.06.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5751862 2021.06.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 5751857 2021.06.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5751858 2021.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 5751859 2021.06.03 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5751856 2021.06.03 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5751854 2021.06.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5751855 2021.06.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 5752007 2021.06.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 5752093 2021.06.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5740355 2021.05.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5739796 2021.05.31 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5739794 2021.05.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5739795 2021.05.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5739793 2021.05.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5739792 2021.05.31 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5739791 2021.05.31 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5727829 2021.05.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5715644 2021.05.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5715645 2021.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5715513 2021.05.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5715509 2021.05.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5715512 2021.05.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5715511 2021.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5715506 2021.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5715504 2021.05.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5715505 2021.05.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 5715501 2021.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5715514 2021.05.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5715510 2021.05.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5715502 2021.05.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5715500 2021.05.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5715508 2021.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5715499 2021.05.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5715507 2021.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5715503 2021.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5715498 2021.05.27 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5715804 2021.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 5693854 2021.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5693853 2021.05.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5693852 2021.05.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5693169 2021.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5693170 2021.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5693168 2021.05.23 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5693166 2021.05.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5693167 2021.05.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 5693165 2021.05.23 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5693162 2021.05.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5693163 2021.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5693164 2021.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5693161 2021.05.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5693160 2021.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5673024 2021.05.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5673023 2021.05.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 5673025 2021.05.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5673021 2021.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5673020 2021.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5673022 2021.05.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5673019 2021.05.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5673018 2021.05.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5673017 2021.05.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5673016 2021.05.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5673014 2021.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5673015 2021.05.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5673011 2021.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5673012 2021.05.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5673013 2021.05.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5673010 2021.05.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 5670730 2021.05.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5659586 2021.05.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5659585 2021.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5659582 2021.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5659583 2021.05.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5659584 2021.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5659580 2021.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5659581 2021.05.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5655998 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5654789 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5654790 2021.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5654788 2021.05.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5654787 2021.05.16 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5654783 2021.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 5654786 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5654784 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5654785 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 12 5654782 2021.05.16 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5654781 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5653975 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5653974 2021.05.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5653971 2021.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5653972 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5653973 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5653970 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5653969 2021.05.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5653966 2021.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5653968 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5653965 2021.05.16 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5653967 2021.05.16 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 5653963 2021.05.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 5653964 2021.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5631880 2021.05.12 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5631878 2021.05.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5631879 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5631881 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5627853 2021.05.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5627855 2021.05.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5627857 2021.05.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5627854 2021.05.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5627852 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5627851 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5627850 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 100 5627849 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5627848 2021.05.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5627846 2021.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5627847 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 10 5627844 2021.05.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5627845 2021.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5627843 2021.05.11 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5627842 2021.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5627856 2021.05.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5627859 2021.05.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5627860 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5627861 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5627862 2021.05.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5628155 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5628156 2021.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5609354 2021.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5609353 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 23 5609355 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5609352 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5609351 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5609349 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5609350 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5608529 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5608528 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5608527 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5608523 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5608522 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5608526 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5608521 2021.05.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5608525 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5608524 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5608518 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5608519 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5608520 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5608517 2021.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5608516 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5602003 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5602001 2021.05.09 mapa