Pełna lista obserwacji drużyny

MarioGeo : Mariusz Lizoń


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5659586 2021.05.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5659585 2021.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5659582 2021.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5659583 2021.05.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5659584 2021.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 5659580 2021.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5659581 2021.05.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5655998 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5654789 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5654790 2021.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5654788 2021.05.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5654787 2021.05.16 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5654783 2021.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 5654786 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5654784 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5654785 2021.05.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 12 5654782 2021.05.16 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5654781 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5653975 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5653974 2021.05.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5653971 2021.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5653972 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5653973 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5653970 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5653969 2021.05.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5653966 2021.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5653968 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5653965 2021.05.16 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5653967 2021.05.16 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 5653963 2021.05.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 5653964 2021.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5631880 2021.05.12 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5631878 2021.05.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5631879 2021.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5631881 2021.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5627853 2021.05.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5627855 2021.05.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5627857 2021.05.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5627854 2021.05.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5627852 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5627851 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5627850 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 100 5627849 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5627848 2021.05.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5627846 2021.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5627847 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 10 5627844 2021.05.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5627845 2021.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5627843 2021.05.11 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5627842 2021.05.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5628155 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5628156 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5627862 2021.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5627856 2021.05.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5627859 2021.05.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5627860 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5627861 2021.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5609354 2021.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5609353 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 23 5609355 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5609352 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5609351 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5609349 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5609350 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5608529 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5608528 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5608527 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5608523 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5608522 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5608526 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5608521 2021.05.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5608525 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5608524 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5608518 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5608519 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5608520 2021.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5608517 2021.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5608516 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5602003 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5602001 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5602002 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5601999 2021.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5601996 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5602000 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5601998 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 5601997 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5601994 2021.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5601995 2021.05.09 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5601993 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5601992 2021.05.09 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5601316 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5601317 2021.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5601314 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5601315 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5601313 2021.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5601310 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5601312 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5601311 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5601309 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5601307 2021.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5601308 2021.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5601306 2021.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5601303 2021.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5601304 2021.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5601305 2021.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5601302 2021.05.09 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5601301 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5601298 2021.05.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5601300 2021.05.09 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 5601297 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5601299 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5571604 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5571601 2021.05.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5571599 2021.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5571603 2021.05.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5571600 2021.05.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5571598 2021.05.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5571596 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5571602 2021.05.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5571597 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5571595 2021.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5570003 2021.05.04 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5559926 2021.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5559927 2021.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5559923 2021.05.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5559924 2021.05.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5559925 2021.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5559922 2021.05.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5559921 2021.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5542379 2021.04.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5542378 2021.04.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5542377 2021.04.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5542374 2021.04.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5542380 2021.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5542376 2021.04.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5542375 2021.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5542373 2021.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5542372 2021.04.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5542370 2021.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5542371 2021.04.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5542369 2021.04.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5542368 2021.04.30 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5530483 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5530481 2021.04.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5530482 2021.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5523845 2021.04.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5523844 2021.04.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5523846 2021.04.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5523843 2021.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5522466 2021.04.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5522465 2021.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5525080 2021.04.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5506942 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5506941 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5506943 2021.04.25 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5506936 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5506940 2021.04.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5506939 2021.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 5506938 2021.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5506937 2021.04.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 5506934 2021.04.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5506935 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5506486 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5506485 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5506482 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5506484 2021.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5506481 2021.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5506483 2021.04.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5506480 2021.04.25 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5506475 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5506477 2021.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 5506476 2021.04.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5506479 2021.04.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 20 5506474 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5506473 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 5506478 2021.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5506034 2021.04.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5506032 2021.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5506033 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5506031 2021.04.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5506030 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5506035 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5506029 2021.04.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 5506028 2021.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5506027 2021.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5506026 2021.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5506025 2021.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5506024 2021.04.25 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5506023 2021.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5506022 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5506021 2021.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5506020 2021.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5506019 2021.04.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5506018 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5506017 2021.04.25 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 5506016 2021.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5506015 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5506014 2021.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5494965 2021.04.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5494904 2021.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5494865 2021.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5494867 2021.04.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5494866 2021.04.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 5494863 2021.04.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5494864 2021.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5494861 2021.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5494862 2021.04.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5494859 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5494860 2021.04.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5494857 2021.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5494858 2021.04.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5494856 2021.04.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5494854 2021.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5494855 2021.04.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5496066 2021.04.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5491200 2021.04.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5491199 2021.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5491197 2021.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5491198 2021.04.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5491196 2021.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5491195 2021.04.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5491194 2021.04.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5491192 2021.04.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5491193 2021.04.22 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5491191 2021.04.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5492303 2021.04.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 5480577 2021.04.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5480576 2021.04.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5480579 2021.04.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 5480578 2021.04.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5480574 2021.04.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 12 5480573 2021.04.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5480572 2021.04.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 5480571 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5480575 2021.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5480569 2021.04.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5480570 2021.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5480568 2021.04.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5487679 2021.04.20 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5461602 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5461411 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5461410 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5461409 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5461413 2021.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 5461408 2021.04.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5461400 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5461399 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5461401 2021.04.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 5461397 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5461393 2021.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5461394 2021.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5461390 2021.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5461389 2021.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5461385 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5461055 2021.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5461054 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5461056 2021.04.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5461052 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5461051 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5461053 2021.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5461071 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5461070 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5461069 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5461072 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5461068 2021.04.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5461065 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5461066 2021.04.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5461064 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5461063 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5461067 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5461062 2021.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5461061 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5461060 2021.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5461059 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5461058 2021.04.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 5461057 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5452491 2021.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5452489 2021.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5452490 2021.04.16 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5452488 2021.04.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 21 5443522 2021.04.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5442630 2021.04.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5442629 2021.04.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5442628 2021.04.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5442627 2021.04.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5442625 2021.04.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5442626 2021.04.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5442624 2021.04.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5442622 2021.04.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 5442621 2021.04.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5442620 2021.04.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5442619 2021.04.13 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5442617 2021.04.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5442616 2021.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5442618 2021.04.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5442615 2021.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 5442614 2021.04.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 5442611 2021.04.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5442612 2021.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5442613 2021.04.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5442610 2021.04.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 5442609 2021.04.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5439665 2021.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5439663 2021.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5439664 2021.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5429561 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5429559 2021.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5429558 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 5429557 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5429556 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5429555 2021.04.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5429554 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5429553 2021.04.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5429552 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5429551 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5429550 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5429549 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5427427 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5427426 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5427425 2021.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5425996 2021.04.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5425995 2021.04.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5424928 2021.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5424926 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5424927 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5424925 2021.04.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5424923 2021.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5424924 2021.04.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5424922 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5424921 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5424920 2021.04.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5401311 2021.04.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5401314 2021.04.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5401315 2021.04.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5401312 2021.04.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5401313 2021.04.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 5401310 2021.04.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5401309 2021.04.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5401308 2021.04.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 5402758 2021.04.06 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 52 5378335 2021.04.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5378336 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5378337 2021.04.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5377468 2021.04.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5377464 2021.04.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5377466 2021.04.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5377465 2021.04.02 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5377463 2021.04.02 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 5377462 2021.04.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5379749 2021.04.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5389168 2021.04.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5371586 2021.04.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 5371584 2021.04.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5371585 2021.04.01 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5364609 2021.03.31 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 5364608 2021.03.31 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5363835 2021.03.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5363836 2021.03.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5363833 2021.03.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5363832 2021.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 5363834 2021.03.31 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5363830 2021.03.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5363831 2021.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5363829 2021.03.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5363827 2021.03.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5363828 2021.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5360158 2021.03.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5352770 2021.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5352769 2021.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5352767 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5352768 2021.03.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5348024 2021.03.28 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5348023 2021.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5343905 2021.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5343906 2021.03.27 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 6 5343904 2021.03.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5343902 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5343903 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5344951 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5273372 2021.03.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5273371 2021.03.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5273368 2021.03.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5273370 2021.03.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5273366 2021.03.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5273369 2021.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5273367 2021.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5273365 2021.03.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5273364 2021.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5260762 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5260761 2021.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5270484 2021.03.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5270486 2021.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5270485 2021.03.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5264263 2021.03.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5270483 2021.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5245726 2021.03.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5245725 2021.03.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5245724 2021.03.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 5245721 2021.03.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5245722 2021.03.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 52 5245720 2021.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5245723 2021.03.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5245718 2021.03.03 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 5245719 2021.03.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 5245717 2021.03.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 5245716 2021.03.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 18 5237220 2021.02.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5231733 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5231732 2021.02.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5231731 2021.02.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5231730 2021.02.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5231729 2021.02.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5231423 2021.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5231425 2021.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5231424 2021.02.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5231422 2021.02.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5231421 2021.02.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5231419 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5231420 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 5231418 2021.02.28 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 5231416 2021.02.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5231417 2021.02.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 16 5237225 2021.02.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5237219 2021.02.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5224546 2021.02.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5224545 2021.02.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 5224544 2021.02.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5224543 2021.02.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5224542 2021.02.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 5224541 2021.02.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5224540 2021.02.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5224539 2021.02.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5224538 2021.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5224537 2021.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5224536 2021.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5223856 2021.02.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5223855 2021.02.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5223854 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5223853 2021.02.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 5214900 2021.02.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5214899 2021.02.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5214898 2021.02.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 5214897 2021.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5214896 2021.02.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5214895 2021.02.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 46 5214893 2021.02.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5214894 2021.02.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5214891 2021.02.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5214892 2021.02.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5214890 2021.02.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5214889 2021.02.24 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5215706 2021.02.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5211205 2021.02.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 5211204 2021.02.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5211203 2021.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5211201 2021.02.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5211199 2021.02.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5211197 2021.02.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5211198 2021.02.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5211202 2021.02.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5211200 2021.02.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5211196 2021.02.23 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5200152 2021.02.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5200154 2021.02.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5200153 2021.02.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5200149 2021.02.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5200151 2021.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5200150 2021.02.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5200148 2021.02.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 5200146 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5200147 2021.02.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5200145 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5200143 2021.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 74 5200144 2021.02.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5200141 2021.02.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5200142 2021.02.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5196635 2021.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5196634 2021.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5196636 2021.02.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5196633 2021.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 5196632 2021.02.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5196631 2021.02.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5196630 2021.02.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5196628 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5196629 2021.02.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5196627 2021.02.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 16 5179167 2021.02.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5179165 2021.02.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5179166 2021.02.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5179168 2021.02.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5179164 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5179163 2021.02.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5178050 2021.02.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5177876 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5177873 2021.02.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5177872 2021.02.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5177874 2021.02.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 120 5177875 2021.02.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 5180816 2021.02.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5180815 2021.02.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5149307 2021.02.03 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5149304 2021.02.03 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5149302 2021.02.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5149303 2021.02.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 120 5149306 2021.02.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5149305 2021.02.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5149301 2021.02.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 5149299 2021.02.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5149300 2021.02.03 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5149642 2021.02.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5144403 2021.02.01 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 5144404 2021.02.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5147550 2021.02.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5147549 2021.02.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5138387 2021.01.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 5138388 2021.01.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5138386 2021.01.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5138384 2021.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5138383 2021.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5138385 2021.01.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5137555 2021.01.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5137557 2021.01.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5137554 2021.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5137556 2021.01.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 5137553 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5137551 2021.01.31 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5137550 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5137552 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5137549 2021.01.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5137548 2021.01.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5137547 2021.01.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 5137545 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5137546 2021.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5137544 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5131549 2021.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5131548 2021.01.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5131547 2021.01.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5131545 2021.01.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5131543 2021.01.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5131546 2021.01.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 5131542 2021.01.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5131544 2021.01.29 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5120372 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5115834 2021.01.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5115833 2021.01.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5115831 2021.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5115832 2021.01.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5115830 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5106849 2021.01.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 5106845 2021.01.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 26 5106847 2021.01.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5106848 2021.01.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5106846 2021.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5106851 2021.01.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 5106844 2021.01.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5106843 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5106850 2021.01.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5106842 2021.01.20 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5106852 2021.01.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5095151 2021.01.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 5095152 2021.01.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5095150 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5095149 2021.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5095147 2021.01.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5095148 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5095145 2021.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5095146 2021.01.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5095143 2021.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5095144 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5098020 2021.01.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 5098550 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 9 5098018 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 26 5098019 2021.01.17 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 5092182 2021.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5092183 2021.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5092184 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5092185 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5075014 2021.01.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5075012 2021.01.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5075013 2021.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5072156 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5072151 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5072152 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5072153 2021.01.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 8 5072154 2021.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5072155 2021.01.10 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 5059492 2021.01.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5059490 2021.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 5059491 2021.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5059489 2021.01.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5059488 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5053568 2021.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5053569 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5053566 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5053565 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5053564 2021.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5053567 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 5051031 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051032 2021.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5051030 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 5051029 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5051028 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5050760 2021.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 19 5050759 2021.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5050588 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5050587 2021.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5050586 2021.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5050585 2021.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5050584 2021.01.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5050583 2021.01.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 5050582 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 28 5048265 2021.01.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5045974 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5045976 2021.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5045977 2021.01.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5045975 2021.01.04 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5045972 2021.01.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5045973 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5048267 2021.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5048266 2021.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5042165 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5042164 2021.01.03 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 5042163 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5042006 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5041614 2021.01.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5041613 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 5041612 2021.01.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5041611 2021.01.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5041610 2021.01.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5041609 2021.01.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5041608 2021.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5040146 2021.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5040145 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 5040143 2021.01.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5040144 2021.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5040141 2021.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5040142 2021.01.03 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 54 5040140 2021.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 8 5037571 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5037572 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 5037570 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5037569 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5037568 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5037567 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5037565 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5037564 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5037566 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5037563 2021.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5037573 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5037920 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5031623 2021.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5031624 2021.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5031621 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5031622 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5031620 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 5031619 2021.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5031616 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5031617 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 5031615 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5031614 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5031613 2021.01.01 mapa