DRUŻYNA

Drużyna: Tańczący z Wilgami. Obserwator: Arkadiusz Stelmach

Liczba gatunków: 244

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 100 1505 71 71 1 20 15 35
2 98 4550 97 60 2 13 21 24
3 65 1763 126 56 0 13 23 20
4 136 655 163 81 0 10 41 30
5 237 901 203 114 0 27 52 35
6 10 12 208 10 0 5 3 2
7 7 25 210 7 0 2 5 0
8 43 473 216 34 1 8 13 12
9 126 2133 228 77 2 16 34 25
10 73 478 243 58 6 19 18 15
11 16 272 244 16 0 8 1 7
12 19 113 244 18 1 2 6 9
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9290439 2023.12.24 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9290437 2023.12.24 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9290438 2023.12.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 9290435 2023.12.24 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9290436 2023.12.24 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9290433 2023.12.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 30 9290434 2023.12.24 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9238899 2023.12.03 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 20 9238905 2023.12.03 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9238903 2023.12.03 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9238901 2023.12.03 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9238906 2023.12.03 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9238900 2023.12.03 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9238897 2023.12.03 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9238896 2023.12.03 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9238907 2023.12.03 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9238904 2023.12.03 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9238898 2023.12.03 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9238902 2023.12.03 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9219006 2023.11.26 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 9219005 2023.11.26 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9219007 2023.11.26 ŁD
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 9219000 2023.11.26 ŁD
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9219003 2023.11.26 ŁD
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9219004 2023.11.26 ŁD
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9218998 2023.11.26 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 9219002 2023.11.26 ŁD
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9219001 2023.11.26 ŁD
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 9218999 2023.11.26 ŁD
rzadki markaczka, Melanitta nigra 18 9174482 2023.11.11 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9174234 2023.11.11 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 5 9174247 2023.11.11 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9174256 2023.11.11 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 100 9174233 2023.11.11 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9174246 2023.11.11 ŁD
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9136282 2023.10.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9129541 2023.10.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9129542 2023.10.29 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9129537 2023.10.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9129539 2023.10.29 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 10 9129536 2023.10.29 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9129535 2023.10.29 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9129534 2023.10.29 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9129540 2023.10.29 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9129538 2023.10.29 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9129532 2023.10.29 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9129533 2023.10.29 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9129531 2023.10.29 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 9129530 2023.10.29 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9129529 2023.10.29 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9129528 2023.10.29 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9064544 2023.10.10 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9064495 2023.10.10 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9063477 2023.10.09 MZ
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9062840 2023.10.09 KP
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 9061554 2023.10.09 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9058036 2023.10.08 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9058035 2023.10.08 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9056422 2023.10.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9054284 2023.10.08 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9054282 2023.10.08 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9054283 2023.10.08 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9053981 2023.10.08 MB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9053862 2023.10.08 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9053861 2023.10.08 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9053860 2023.10.08 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9051326 2023.10.07 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9051327 2023.10.07 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9051325 2023.10.07 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9051324 2023.10.07 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9051323 2023.10.07 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9051321 2023.10.07 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9051322 2023.10.07 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9050576 2023.10.07 MB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9050575 2023.10.07 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9050573 2023.10.07 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9050574 2023.10.07 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9050572 2023.10.07 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 9050333 2023.10.07 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9050332 2023.10.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9050331 2023.10.07 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9050225 2023.10.07 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9053705 2023.10.07 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 9053704 2023.10.07 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 9053711 2023.10.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 9053708 2023.10.07 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9053709 2023.10.07 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9053706 2023.10.07 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9053710 2023.10.07 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7 9053707 2023.10.07 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9042685 2023.10.04 PM
pospolity bogatka, Parus major 10 9042684 2023.10.04 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9042683 2023.10.04 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9042681 2023.10.04 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 9042682 2023.10.04 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 10 9042212 2023.10.04 MB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 9042211 2023.10.04 MB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9041989 2023.10.04 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9041955 2023.10.04 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9040980 2023.10.04 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9040979 2023.10.04 MB
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9040974 2023.10.04 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 9040860 2023.10.04 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9040858 2023.10.04 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 9040857 2023.10.04 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9040855 2023.10.04 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 9040856 2023.10.04 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 4 9043252 2023.10.04 MB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9000866 2023.09.24 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9000783 2023.09.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9000786 2023.09.24 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9000784 2023.09.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9000785 2023.09.24 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 9000782 2023.09.24 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 9000781 2023.09.24 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 9000746 2023.09.24 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9000747 2023.09.24 MZ
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9000745 2023.09.24 MZ
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9000282 2023.09.24 MZ
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 9000281 2023.09.24 MZ
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9000278 2023.09.24 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9000034 2023.09.24 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 9000031 2023.09.24 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 9000030 2023.09.24 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 9000032 2023.09.24 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8999740 2023.09.24 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8999741 2023.09.24 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 8999739 2023.09.24 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 8999738 2023.09.24 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8999737 2023.09.24 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 8999734 2023.09.24 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 100 8999735 2023.09.24 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8999736 2023.09.24 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 8999733 2023.09.24 MZ
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8999606 2023.09.24 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 8999399 2023.09.24 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8974705 2023.09.17 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8974704 2023.09.17 ŁD
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 8974703 2023.09.17 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8974667 2023.09.17 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 10 8974668 2023.09.17 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8974611 2023.09.17 ŁD
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8974602 2023.09.17 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8974247 2023.09.17 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8974112 2023.09.17 ŁD
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 8974111 2023.09.17 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 8974110 2023.09.17 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8974097 2023.09.17 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8974096 2023.09.17 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 8974099 2023.09.17 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8974098 2023.09.17 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8974094 2023.09.17 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 100 8974095 2023.09.17 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 50 8973417 2023.09.17 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8973413 2023.09.17 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 8973335 2023.09.17 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8973333 2023.09.17 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8973332 2023.09.17 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8973334 2023.09.17 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8973336 2023.09.17 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 8973331 2023.09.17 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8972969 2023.09.17 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8972970 2023.09.17 ŁD
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8972967 2023.09.17 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8972968 2023.09.17 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 8972884 2023.09.17 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 10 8972886 2023.09.17 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8972885 2023.09.17 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 8972883 2023.09.17 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8972533 2023.09.17 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 200 8972532 2023.09.17 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8972535 2023.09.17 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8972536 2023.09.17 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8972534 2023.09.17 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8972530 2023.09.17 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8972531 2023.09.17 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 8972529 2023.09.17 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8972528 2023.09.17 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8972299 2023.09.17 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8972298 2023.09.17 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8972297 2023.09.17 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8972295 2023.09.17 ŁD
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8972294 2023.09.17 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 8972296 2023.09.17 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 50 8972293 2023.09.17 ŁD
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8972292 2023.09.17 ŁD
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 2 8972291 2023.09.17 ŁD
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8971485 2023.09.17 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8974598 2023.09.17 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8974599 2023.09.17 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8974597 2023.09.17 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 10 8972812 2023.09.17 ŁD
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8976472 2023.09.17 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 5 8972813 2023.09.17 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8972814 2023.09.17 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8959121 2023.09.12 MZ
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 8959118 2023.09.12 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8959120 2023.09.12 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8959117 2023.09.12 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 8959119 2023.09.12 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8967858 2023.09.12 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8967857 2023.09.12 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8952554 2023.09.10 ŚK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8952552 2023.09.10 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8952531 2023.09.10 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 200 8952530 2023.09.10 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8949214 2023.09.10 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8949200 2023.09.10 ŚK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 8949199 2023.09.10 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8948895 2023.09.10 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 3 8948893 2023.09.10 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8948894 2023.09.10 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8948892 2023.09.10 ŚK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8944428 2023.09.09 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8944426 2023.09.09 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8944427 2023.09.09 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8944425 2023.09.09 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8944422 2023.09.09 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8944423 2023.09.09 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8944424 2023.09.09 MZ
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8944421 2023.09.09 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8944431 2023.09.09 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8920408 2023.09.02 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8920409 2023.09.02 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8920407 2023.09.02 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8920406 2023.09.02 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8919760 2023.09.02 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8919761 2023.09.02 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 8919762 2023.09.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8919517 2023.09.02 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8919515 2023.09.02 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 5 8919516 2023.09.02 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8918721 2023.09.02 MZ
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 8918554 2023.09.02 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 8882383 2023.08.22 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8882381 2023.08.22 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8882382 2023.08.22 MZ
rzadki żołna, Merops apiaster 20 8876145 2023.08.20 OP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8871371 2023.08.18 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8871372 2023.08.18 OP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 8871367 2023.08.18 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8871373 2023.08.18 OP
pospolity żuraw, Grus grus 6 8871368 2023.08.18 OP
rzadki żołna, Merops apiaster 20 8871366 2023.08.18 OP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8871370 2023.08.18 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8871369 2023.08.18 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8854440 2023.08.13 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 8854439 2023.08.13 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 10 8854438 2023.08.13 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8854436 2023.08.13 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8854437 2023.08.13 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8854435 2023.08.13 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8854434 2023.08.13 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8854433 2023.08.13 MZ
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8854197 2023.08.13 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8855133 2023.08.13 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8855132 2023.08.13 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8855134 2023.08.13 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8831388 2023.08.06 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8831141 2023.08.06 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8831140 2023.08.06 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 8831139 2023.08.06 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8831138 2023.08.06 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8831137 2023.08.06 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8830900 2023.08.06 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8830901 2023.08.06 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8830903 2023.08.06 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8830899 2023.08.06 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8830902 2023.08.06 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8830897 2023.08.06 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8830894 2023.08.06 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8830896 2023.08.06 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8830898 2023.08.06 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 8830893 2023.08.06 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 8830895 2023.08.06 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8830892 2023.08.06 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8830743 2023.08.06 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8813840 2023.07.31 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 8813839 2023.07.31 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8813838 2023.07.31 MZ
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8813837 2023.07.31 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8814607 2023.07.31 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8806059 2023.07.29 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8716433 2023.07.02 MZ
rzadki uszatka, Asio otus 1 8697145 2023.06.27 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8697144 2023.06.27 PK
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8682581 2023.06.24 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8682546 2023.06.24 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8682545 2023.06.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8682543 2023.06.24 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8682544 2023.06.24 MZ
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8623525 2023.06.10 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8622137 2023.06.10 MZ
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8613565 2023.06.04 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8568201 2023.05.31 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8564902 2023.05.30 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8564639 2023.05.30 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8564640 2023.05.30 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8564641 2023.05.30 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8552691 2023.05.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8552120 2023.05.28 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8552077 2023.05.28 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8552072 2023.05.28 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8552073 2023.05.28 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8552071 2023.05.28 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8552032 2023.05.28 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8552030 2023.05.28 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8552031 2023.05.28 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8552002 2023.05.28 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8552003 2023.05.28 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8552001 2023.05.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8551985 2023.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8551984 2023.05.28 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8551982 2023.05.28 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 8551981 2023.05.28 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8551979 2023.05.28 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8551980 2023.05.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8551983 2023.05.28 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8551978 2023.05.28 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8535372 2023.05.26 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8535373 2023.05.26 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8535371 2023.05.26 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8535369 2023.05.26 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8535370 2023.05.26 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8535368 2023.05.26 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8535367 2023.05.26 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8534945 2023.05.26 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8534944 2023.05.26 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 8534386 2023.05.26 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8534385 2023.05.26 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8534287 2023.05.26 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8534288 2023.05.26 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8534122 2023.05.26 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8534123 2023.05.26 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8534017 2023.05.26 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8534013 2023.05.26 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8533947 2023.05.26 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8533944 2023.05.26 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8533949 2023.05.26 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8533946 2023.05.26 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8533942 2023.05.26 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8533940 2023.05.26 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8533948 2023.05.26 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8533943 2023.05.26 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8533941 2023.05.26 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8533767 2023.05.26 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8533766 2023.05.26 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8533747 2023.05.26 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8533742 2023.05.26 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8533749 2023.05.26 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8533744 2023.05.26 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8533741 2023.05.26 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8533746 2023.05.26 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8533740 2023.05.26 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8533748 2023.05.26 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8533745 2023.05.26 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8533743 2023.05.26 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8533636 2023.05.26 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8533635 2023.05.26 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8533634 2023.05.26 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8533605 2023.05.26 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 8533602 2023.05.26 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8533601 2023.05.26 LB
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8533540 2023.05.26 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8533539 2023.05.26 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 8533541 2023.05.26 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8533537 2023.05.26 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8533536 2023.05.26 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8533535 2023.05.26 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8533534 2023.05.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8533532 2023.05.26 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8533533 2023.05.26 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 8533531 2023.05.26 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8533529 2023.05.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8533528 2023.05.26 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8533530 2023.05.26 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8533527 2023.05.26 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8533375 2023.05.26 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8533376 2023.05.26 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8533374 2023.05.26 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8533372 2023.05.26 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8533373 2023.05.26 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8533371 2023.05.26 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8533369 2023.05.26 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8533368 2023.05.26 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8533370 2023.05.26 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8520946 2023.05.23 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8520898 2023.05.23 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8520897 2023.05.23 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8520852 2023.05.23 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8520833 2023.05.23 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 5 8520794 2023.05.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8520780 2023.05.23 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8520767 2023.05.23 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8520769 2023.05.23 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8520750 2023.05.23 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8520746 2023.05.23 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8520745 2023.05.23 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8520663 2023.05.23 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8520662 2023.05.23 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8520660 2023.05.23 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8520661 2023.05.23 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8520586 2023.05.23 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8511172 2023.05.22 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8504547 2023.05.21 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8504451 2023.05.21 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8504450 2023.05.21 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8504414 2023.05.21 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8504413 2023.05.21 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 8504378 2023.05.21 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8504377 2023.05.21 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8504359 2023.05.21 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8504332 2023.05.21 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8504330 2023.05.21 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 8504331 2023.05.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8504329 2023.05.21 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8504315 2023.05.21 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8500080 2023.05.21 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8500078 2023.05.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8500073 2023.05.21 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8500074 2023.05.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8500075 2023.05.21 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8500072 2023.05.21 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8500070 2023.05.21 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8500061 2023.05.21 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 8500059 2023.05.21 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8500060 2023.05.21 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8499705 2023.05.21 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8499679 2023.05.21 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8499593 2023.05.21 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8499592 2023.05.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8499591 2023.05.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8499590 2023.05.21 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8499589 2023.05.21 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8499588 2023.05.21 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8499463 2023.05.21 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8499464 2023.05.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8499462 2023.05.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8499461 2023.05.21 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8499460 2023.05.21 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8499459 2023.05.21 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8497692 2023.05.20 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8497691 2023.05.20 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8496705 2023.05.20 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8496448 2023.05.20 MZ
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8495498 2023.05.20 MZ
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8499611 2023.05.20 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8463118 2023.05.14 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8463120 2023.05.14 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8460802 2023.05.14 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8460800 2023.05.14 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8460803 2023.05.14 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8460801 2023.05.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8460799 2023.05.14 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8460797 2023.05.14 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8460798 2023.05.14 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8460796 2023.05.14 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8460120 2023.05.14 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8460117 2023.05.14 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8460119 2023.05.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8460118 2023.05.14 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 8460079 2023.05.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8459983 2023.05.14 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8459978 2023.05.14 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8459982 2023.05.14 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8459981 2023.05.14 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8459980 2023.05.14 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8459979 2023.05.14 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8459977 2023.05.14 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8459975 2023.05.14 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8459976 2023.05.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8403468 2023.05.07 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8403466 2023.05.07 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 8 8403467 2023.05.07 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8403085 2023.05.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8403086 2023.05.07 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8403087 2023.05.07 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8402803 2023.05.07 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8402782 2023.05.07 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8402780 2023.05.07 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8402778 2023.05.07 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8402779 2023.05.07 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8402713 2023.05.07 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8402712 2023.05.07 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8402709 2023.05.07 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8402711 2023.05.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8402714 2023.05.07 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8402710 2023.05.07 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8402677 2023.05.07 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8402675 2023.05.07 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8380556 2023.05.05 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8380516 2023.05.05 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8380510 2023.05.05 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8380278 2023.05.05 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8373414 2023.05.04 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8368738 2023.05.03 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 5 8368317 2023.05.03 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8368318 2023.05.03 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8368316 2023.05.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8368319 2023.05.03 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8368315 2023.05.03 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8368314 2023.05.03 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8368313 2023.05.03 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8368312 2023.05.03 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8368311 2023.05.03 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8368310 2023.05.03 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8368309 2023.05.03 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8368308 2023.05.03 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8351079 2023.05.02 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 8351078 2023.05.02 MZ
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8347331 2023.05.01 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 8346145 2023.05.01 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8345899 2023.05.01 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 8343829 2023.05.01 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 8343830 2023.05.01 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8343298 2023.05.01 PL
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8343292 2023.05.01 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8342576 2023.05.01 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8342191 2023.05.01 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8342028 2023.05.01 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8342027 2023.05.01 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8342029 2023.05.01 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8342025 2023.05.01 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8342026 2023.05.01 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8341981 2023.05.01 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8341189 2023.05.01 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8339672 2023.05.01 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8339671 2023.05.01 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8338866 2023.05.01 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8338865 2023.05.01 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8347901 2023.05.01 PL
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8329568 2023.04.30 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8329565 2023.04.30 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8329532 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8329530 2023.04.30 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8329533 2023.04.30 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8329531 2023.04.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8329130 2023.04.30 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8329129 2023.04.30 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8328204 2023.04.30 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8328203 2023.04.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8328205 2023.04.30 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8328184 2023.04.30 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8328175 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8328057 2023.04.30 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8327708 2023.04.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8327709 2023.04.30 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8327707 2023.04.30 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8327626 2023.04.30 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8327625 2023.04.30 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8327616 2023.04.30 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8327617 2023.04.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8327503 2023.04.30 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8327502 2023.04.30 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8327486 2023.04.30 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8326958 2023.04.30 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8326955 2023.04.30 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8326957 2023.04.30 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8326954 2023.04.30 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8326956 2023.04.30 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8330313 2023.04.30 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8329080 2023.04.30 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8318455 2023.04.29 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8314635 2023.04.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8289603 2023.04.24 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8286329 2023.04.23 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8286328 2023.04.23 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8285421 2023.04.23 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8285423 2023.04.23 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8285422 2023.04.23 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8285420 2023.04.23 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8286943 2023.04.23 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 6 8285348 2023.04.23 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8285309 2023.04.23 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8285307 2023.04.23 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8285308 2023.04.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8265889 2023.04.22 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8265882 2023.04.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8265883 2023.04.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 8265884 2023.04.22 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8265881 2023.04.22 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8265880 2023.04.22 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8256321 2023.04.21 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8256320 2023.04.21 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8256319 2023.04.21 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8256262 2023.04.21 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8256261 2023.04.21 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 5 8256260 2023.04.21 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8256259 2023.04.21 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8256258 2023.04.21 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 8256195 2023.04.21 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8256194 2023.04.21 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8256193 2023.04.21 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8256192 2023.04.21 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8256191 2023.04.21 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8256190 2023.04.21 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8256189 2023.04.21 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8256188 2023.04.21 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8256187 2023.04.21 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8256186 2023.04.21 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8256185 2023.04.21 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8256153 2023.04.21 MZ
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 8262812 2023.04.21 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8245847 2023.04.19 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8224064 2023.04.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8222542 2023.04.16 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8222541 2023.04.16 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8220827 2023.04.16 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8220673 2023.04.16 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 8220637 2023.04.16 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8220624 2023.04.16 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8220484 2023.04.16 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8220483 2023.04.16 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8220482 2023.04.16 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8220456 2023.04.16 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8220454 2023.04.16 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8220455 2023.04.16 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8220450 2023.04.16 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8220449 2023.04.16 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8220452 2023.04.16 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8220451 2023.04.16 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8220448 2023.04.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8222764 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8222763 2023.04.16 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8222765 2023.04.16 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8222548 2023.04.16 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8222759 2023.04.16 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8222758 2023.04.16 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8222761 2023.04.16 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 8222769 2023.04.16 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 8222756 2023.04.16 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8222836 2023.04.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8222773 2023.04.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8222768 2023.04.16 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8222760 2023.04.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8222772 2023.04.16 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8222767 2023.04.16 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8222766 2023.04.16 PK
pospolity łyska, Fulica atra 10 8222757 2023.04.16 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8222762 2023.04.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 8213082 2023.04.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8213080 2023.04.15 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 8213079 2023.04.15 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8213078 2023.04.15 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8213077 2023.04.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8213081 2023.04.15 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8213076 2023.04.15 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8179341 2023.04.10 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8175891 2023.04.10 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8175601 2023.04.10 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8175597 2023.04.10 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8175596 2023.04.10 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8175574 2023.04.10 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8175573 2023.04.10 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8175575 2023.04.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8175258 2023.04.10 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8175256 2023.04.10 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8175254 2023.04.10 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8175253 2023.04.10 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8175252 2023.04.10 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8170116 2023.04.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8169656 2023.04.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8169655 2023.04.09 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8169654 2023.04.09 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8169653 2023.04.09 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8169628 2023.04.09 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8168811 2023.04.09 MZ
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8089173 2023.03.26 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 8088660 2023.03.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8087943 2023.03.26 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 8087941 2023.03.26 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 8087942 2023.03.26 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 8087940 2023.03.26 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8085551 2023.03.26 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8085283 2023.03.26 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8083439 2023.03.26 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8083440 2023.03.26 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 8083251 2023.03.26 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8101666 2023.03.26 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8079342 2023.03.25 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8077689 2023.03.25 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8073212 2023.03.25 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 8075237 2023.03.25 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 2 8070553 2023.03.24 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8070539 2023.03.24 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8070375 2023.03.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8069720 2023.03.24 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8012382 2023.03.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8003686 2023.03.14 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7998584 2023.03.13 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7989091 2023.03.12 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7989090 2023.03.12 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7989085 2023.03.12 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7989032 2023.03.12 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7985401 2023.03.11 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 7985293 2023.03.11 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7985292 2023.03.11 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7985280 2023.03.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7985265 2023.03.11 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 10 7985266 2023.03.11 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7985243 2023.03.11 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7985212 2023.03.11 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7985178 2023.03.11 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7976032 2023.03.08 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7975732 2023.03.08 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 7975731 2023.03.08 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7966154 2023.03.06 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7963111 2023.03.05 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 7962148 2023.03.05 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 7961871 2023.03.05 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 7960836 2023.03.05 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7960835 2023.03.05 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7944561 2023.03.01 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7944560 2023.03.01 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 7944558 2023.03.01 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 7944559 2023.03.01 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 7944556 2023.03.01 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 7944555 2023.03.01 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7944557 2023.03.01 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7944252 2023.03.01 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 7944251 2023.03.01 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7944217 2023.03.01 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 7944191 2023.03.01 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 5 7944169 2023.03.01 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 7944168 2023.03.01 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7944162 2023.03.01 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7944161 2023.03.01 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7944160 2023.03.01 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 7944158 2023.03.01 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 7944159 2023.03.01 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7945282 2023.03.01 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7945281 2023.03.01 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7933210 2023.02.26 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 7930112 2023.02.26 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 7930003 2023.02.26 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7930002 2023.02.26 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 7929726 2023.02.26 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 7930155 2023.02.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7930156 2023.02.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 7930157 2023.02.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7926298 2023.02.25 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 7926297 2023.02.25 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7926203 2023.02.25 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7926202 2023.02.25 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7926201 2023.02.25 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7926200 2023.02.25 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7926017 2023.02.25 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7925849 2023.02.25 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 7925848 2023.02.25 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7925759 2023.02.25 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7925388 2023.02.25 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 7925387 2023.02.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 7925371 2023.02.25 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7925370 2023.02.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7925369 2023.02.25 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7925327 2023.02.25 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7925326 2023.02.25 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7925323 2023.02.25 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 7925325 2023.02.25 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7925324 2023.02.25 PK
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 7905058 2023.02.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 7905059 2023.02.19 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 7905057 2023.02.19 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7904994 2023.02.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 7904993 2023.02.19 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 7904992 2023.02.19 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7903603 2023.02.19 PM
pospolity bogatka, Parus major 10 7903602 2023.02.19 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 7903601 2023.02.19 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 150 7903600 2023.02.19 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7903599 2023.02.19 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7903598 2023.02.19 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 7903596 2023.02.19 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 7903597 2023.02.19 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 7903595 2023.02.19 PM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 7903551 2023.02.19 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 7903550 2023.02.19 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 100 7909138 2023.02.19 PM
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 7909135 2023.02.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 7909136 2023.02.19 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 7909137 2023.02.19 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7900894 2023.02.18 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7900608 2023.02.18 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 7900607 2023.02.18 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7900606 2023.02.18 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7903185 2023.02.18 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7903182 2023.02.18 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 7903180 2023.02.18 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 30 7903179 2023.02.18 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 7903183 2023.02.18 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 7903184 2023.02.18 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 3000 7898785 2023.02.17 PM
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri 1 7897969 2023.02.17 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 7897901 2023.02.17 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7897793 2023.02.17 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 7897792 2023.02.17 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7897774 2023.02.17 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 100 7897775 2023.02.17 MB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7889228 2023.02.14 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7889196 2023.02.14 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 7889195 2023.02.14 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7889194 2023.02.14 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 7889156 2023.02.14 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7888956 2023.02.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7888865 2023.02.14 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7888864 2023.02.14 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7878683 2023.02.12 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7878473 2023.02.12 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7878410 2023.02.12 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7878403 2023.02.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7878371 2023.02.12 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7878201 2023.02.12 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7878200 2023.02.12 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 7878095 2023.02.12 MZ
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7878002 2023.02.12 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7877979 2023.02.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7877980 2023.02.12 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7877978 2023.02.12 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7883297 2023.02.12 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7883296 2023.02.12 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 7883295 2023.02.12 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 7853586 2023.02.05 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7853587 2023.02.05 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7853585 2023.02.05 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7853391 2023.02.05 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7853320 2023.02.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 5 7853318 2023.02.05 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7853317 2023.02.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 7853316 2023.02.05 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7853319 2023.02.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7837846 2023.01.29 MZ
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7830222 2023.01.28 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7827955 2023.01.28 MB
rzadki alka, Alca torda 1 7827704 2023.01.28 MB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7827408 2023.01.28 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7827369 2023.01.28 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 7827262 2023.01.28 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 100 7827263 2023.01.28 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 50 7827260 2023.01.28 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 7827259 2023.01.28 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 7827261 2023.01.28 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7826975 2023.01.28 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7826959 2023.01.28 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7826847 2023.01.28 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7826849 2023.01.28 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 7826848 2023.01.28 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7826753 2023.01.28 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7826752 2023.01.28 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 7826699 2023.01.28 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7826602 2023.01.28 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7826520 2023.01.28 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 7826518 2023.01.28 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 7826519 2023.01.28 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 500 7831557 2023.01.28 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7818234 2023.01.25 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7807781 2023.01.22 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7807780 2023.01.22 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7807691 2023.01.22 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7807574 2023.01.22 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7807397 2023.01.22 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 7807248 2023.01.22 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 7807247 2023.01.22 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 7807246 2023.01.22 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7793196 2023.01.17 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7788785 2023.01.16 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7784385 2023.01.15 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7778983 2023.01.14 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7778984 2023.01.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7778978 2023.01.14 MZ
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 7753344 2023.01.07 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 2 7753223 2023.01.07 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7752508 2023.01.07 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7751600 2023.01.07 ŁD
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7751013 2023.01.07 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 7751012 2023.01.07 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7750547 2023.01.07 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7750545 2023.01.07 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 7750543 2023.01.07 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7750546 2023.01.07 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7750544 2023.01.07 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7750542 2023.01.07 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7750538 2023.01.07 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7750177 2023.01.07 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7749868 2023.01.07 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7749867 2023.01.07 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 7749530 2023.01.07 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7749529 2023.01.07 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7749525 2023.01.07 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7749524 2023.01.07 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7749523 2023.01.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7749369 2023.01.07 ŁD
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7745596 2023.01.06 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7741086 2023.01.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7735322 2023.01.03 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7735321 2023.01.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 7732789 2023.01.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7732790 2023.01.02 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7732296 2023.01.02 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 7731742 2023.01.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7731566 2023.01.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7731568 2023.01.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 7731569 2023.01.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7731567 2023.01.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7731565 2023.01.02 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 7731563 2023.01.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7731564 2023.01.02 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 27 7726356 2023.01.01 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7726297 2023.01.01 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7726026 2023.01.01 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7726027 2023.01.01 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7726025 2023.01.01 WM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 7724751 2023.01.01 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7724752 2023.01.01 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7724499 2023.01.01 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7724432 2023.01.01 WM
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 7724301 2023.01.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7723822 2023.01.01 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7723821 2023.01.01 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7723743 2023.01.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 3 7723559 2023.01.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7723547 2023.01.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7723320 2023.01.01 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 7723313 2023.01.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7723312 2023.01.01 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7723311 2023.01.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 7723287 2023.01.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 7723284 2023.01.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5