DRUŻYNA

Drużyna: Tańczący z Wilgami. Obserwator: Arkadiusz Stelmach

Liczba gatunków: 203

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 100 1505 71 71 1 20 15 35
2 98 4550 97 60 2 13 21 24
3 65 1763 126 56 0 13 23 20
4 136 655 163 81 0 10 41 30
5 237 901 203 114 0 27 52 35
6 0 0 203 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8568201 2023.05.31 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8564902 2023.05.30 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8564639 2023.05.30 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8564640 2023.05.30 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8564641 2023.05.30 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8552691 2023.05.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8552120 2023.05.28 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8552077 2023.05.28 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8552072 2023.05.28 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8552073 2023.05.28 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8552071 2023.05.28 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8552032 2023.05.28 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8552030 2023.05.28 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8552031 2023.05.28 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8552002 2023.05.28 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8552003 2023.05.28 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8552001 2023.05.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8551985 2023.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8551984 2023.05.28 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8551982 2023.05.28 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 8551981 2023.05.28 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8551979 2023.05.28 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8551980 2023.05.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8551983 2023.05.28 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8551978 2023.05.28 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8535372 2023.05.26 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8535373 2023.05.26 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8535371 2023.05.26 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8535369 2023.05.26 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8535370 2023.05.26 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8535368 2023.05.26 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8535367 2023.05.26 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8534945 2023.05.26 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8534944 2023.05.26 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 8534386 2023.05.26 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8534385 2023.05.26 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8534287 2023.05.26 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8534288 2023.05.26 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8534122 2023.05.26 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8534123 2023.05.26 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8534017 2023.05.26 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8534013 2023.05.26 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8533947 2023.05.26 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8533944 2023.05.26 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8533949 2023.05.26 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8533946 2023.05.26 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8533942 2023.05.26 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8533940 2023.05.26 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8533948 2023.05.26 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8533943 2023.05.26 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8533941 2023.05.26 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8533767 2023.05.26 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8533766 2023.05.26 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8533747 2023.05.26 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8533742 2023.05.26 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8533749 2023.05.26 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8533744 2023.05.26 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8533741 2023.05.26 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8533746 2023.05.26 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8533740 2023.05.26 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8533748 2023.05.26 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8533745 2023.05.26 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8533743 2023.05.26 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8533636 2023.05.26 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8533635 2023.05.26 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8533634 2023.05.26 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8533605 2023.05.26 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 8533602 2023.05.26 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8533601 2023.05.26 LB
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8533540 2023.05.26 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8533539 2023.05.26 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8533541 2023.05.26 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8533537 2023.05.26 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8533536 2023.05.26 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8533535 2023.05.26 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8533534 2023.05.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8533532 2023.05.26 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8533533 2023.05.26 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 8533531 2023.05.26 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8533529 2023.05.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8533528 2023.05.26 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8533530 2023.05.26 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8533527 2023.05.26 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8533375 2023.05.26 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8533376 2023.05.26 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8533374 2023.05.26 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8533372 2023.05.26 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8533373 2023.05.26 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8533371 2023.05.26 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8533369 2023.05.26 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8533368 2023.05.26 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8533370 2023.05.26 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8520946 2023.05.23 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8520898 2023.05.23 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8520897 2023.05.23 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8520852 2023.05.23 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8520833 2023.05.23 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 5 8520794 2023.05.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8520780 2023.05.23 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8520767 2023.05.23 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8520769 2023.05.23 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8520750 2023.05.23 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8520746 2023.05.23 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8520745 2023.05.23 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8520663 2023.05.23 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8520662 2023.05.23 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8520660 2023.05.23 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8520661 2023.05.23 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8520586 2023.05.23 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8511172 2023.05.22 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8504547 2023.05.21 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8504451 2023.05.21 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8504450 2023.05.21 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8504414 2023.05.21 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8504413 2023.05.21 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 8504378 2023.05.21 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8504377 2023.05.21 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8504359 2023.05.21 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8504332 2023.05.21 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8504330 2023.05.21 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 8504331 2023.05.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8504329 2023.05.21 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8504315 2023.05.21 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8500080 2023.05.21 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8500078 2023.05.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8500073 2023.05.21 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8500074 2023.05.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8500075 2023.05.21 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8500072 2023.05.21 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8500070 2023.05.21 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8500061 2023.05.21 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 8500059 2023.05.21 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8500060 2023.05.21 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8499705 2023.05.21 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8499679 2023.05.21 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8499593 2023.05.21 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8499592 2023.05.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8499591 2023.05.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8499590 2023.05.21 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8499589 2023.05.21 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8499588 2023.05.21 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8499463 2023.05.21 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8499464 2023.05.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8499462 2023.05.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8499461 2023.05.21 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8499460 2023.05.21 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8499459 2023.05.21 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8497692 2023.05.20 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8497691 2023.05.20 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8496705 2023.05.20 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8496448 2023.05.20 MZ
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8495498 2023.05.20 MZ
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8499611 2023.05.20 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8463118 2023.05.14 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8463120 2023.05.14 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8460802 2023.05.14 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8460800 2023.05.14 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8460803 2023.05.14 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8460801 2023.05.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8460799 2023.05.14 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8460797 2023.05.14 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8460798 2023.05.14 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8460796 2023.05.14 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8460120 2023.05.14 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8460117 2023.05.14 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8460119 2023.05.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8460118 2023.05.14 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 8460079 2023.05.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8459983 2023.05.14 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8459978 2023.05.14 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8459982 2023.05.14 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8459981 2023.05.14 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8459980 2023.05.14 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8459979 2023.05.14 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8459977 2023.05.14 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8459975 2023.05.14 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8459976 2023.05.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8403468 2023.05.07 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8403466 2023.05.07 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 8 8403467 2023.05.07 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8403085 2023.05.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8403086 2023.05.07 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8403087 2023.05.07 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8402803 2023.05.07 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8402782 2023.05.07 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8402780 2023.05.07 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8402778 2023.05.07 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8402779 2023.05.07 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8402713 2023.05.07 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8402712 2023.05.07 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8402709 2023.05.07 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8402711 2023.05.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8402714 2023.05.07 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8402710 2023.05.07 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8402677 2023.05.07 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8402675 2023.05.07 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8380556 2023.05.05 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8380516 2023.05.05 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8380510 2023.05.05 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8380278 2023.05.05 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8373414 2023.05.04 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8368738 2023.05.03 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 5 8368317 2023.05.03 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8368318 2023.05.03 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8368316 2023.05.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8368319 2023.05.03 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8368315 2023.05.03 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8368314 2023.05.03 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8368313 2023.05.03 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8368312 2023.05.03 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8368311 2023.05.03 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8368310 2023.05.03 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8368309 2023.05.03 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8368308 2023.05.03 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8351079 2023.05.02 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 8351078 2023.05.02 MZ
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8347331 2023.05.01 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 8346145 2023.05.01 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8345899 2023.05.01 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 8343829 2023.05.01 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 8343830 2023.05.01 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8343298 2023.05.01 PL
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8343292 2023.05.01 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8342576 2023.05.01 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8342191 2023.05.01 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8342028 2023.05.01 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8342027 2023.05.01 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8342029 2023.05.01 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8342025 2023.05.01 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8342026 2023.05.01 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8341981 2023.05.01 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8341189 2023.05.01 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8339672 2023.05.01 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8339671 2023.05.01 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8338866 2023.05.01 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8338865 2023.05.01 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8347901 2023.05.01 PL
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8329568 2023.04.30 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8329565 2023.04.30 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8329532 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8329530 2023.04.30 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8329533 2023.04.30 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8329531 2023.04.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8329130 2023.04.30 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8329129 2023.04.30 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8328204 2023.04.30 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8328203 2023.04.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8328205 2023.04.30 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8328184 2023.04.30 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8328175 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8328057 2023.04.30 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8327708 2023.04.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8327709 2023.04.30 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8327707 2023.04.30 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8327626 2023.04.30 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8327625 2023.04.30 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8327616 2023.04.30 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8327617 2023.04.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8327503 2023.04.30 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8327502 2023.04.30 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8327486 2023.04.30 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8326958 2023.04.30 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8326955 2023.04.30 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8326957 2023.04.30 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8326954 2023.04.30 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8326956 2023.04.30 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8330313 2023.04.30 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8329080 2023.04.30 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8318455 2023.04.29 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8314635 2023.04.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8289603 2023.04.24 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8286329 2023.04.23 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8286328 2023.04.23 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8285421 2023.04.23 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8285423 2023.04.23 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8285422 2023.04.23 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8285420 2023.04.23 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8286943 2023.04.23 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 6 8285348 2023.04.23 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8285309 2023.04.23 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8285307 2023.04.23 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8285308 2023.04.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8265889 2023.04.22 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8265882 2023.04.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8265883 2023.04.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 8265884 2023.04.22 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8265881 2023.04.22 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8265880 2023.04.22 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8256321 2023.04.21 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8256320 2023.04.21 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8256319 2023.04.21 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8256262 2023.04.21 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8256261 2023.04.21 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 5 8256260 2023.04.21 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8256259 2023.04.21 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8256258 2023.04.21 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 8256195 2023.04.21 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8256194 2023.04.21 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8256193 2023.04.21 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8256192 2023.04.21 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8256191 2023.04.21 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8256190 2023.04.21 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8256189 2023.04.21 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8256188 2023.04.21 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8256187 2023.04.21 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8256186 2023.04.21 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8256185 2023.04.21 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8256153 2023.04.21 MZ
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 8262812 2023.04.21 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8245847 2023.04.19 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8224064 2023.04.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8222542 2023.04.16 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8222541 2023.04.16 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8220827 2023.04.16 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8220673 2023.04.16 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 8220637 2023.04.16 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8220624 2023.04.16 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8220484 2023.04.16 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8220483 2023.04.16 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8220482 2023.04.16 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8220456 2023.04.16 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8220454 2023.04.16 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8220455 2023.04.16 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8220450 2023.04.16 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8220449 2023.04.16 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8220452 2023.04.16 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8220451 2023.04.16 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8220448 2023.04.16 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8222836 2023.04.16 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8222548 2023.04.16 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 8222756 2023.04.16 PK
pospolity łyska, Fulica atra 10 8222757 2023.04.16 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8222758 2023.04.16 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8222759 2023.04.16 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8222760 2023.04.16 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8222761 2023.04.16 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8222762 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8222763 2023.04.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8222764 2023.04.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8222773 2023.04.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8222772 2023.04.16 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 8222769 2023.04.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8222768 2023.04.16 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8222767 2023.04.16 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8222766 2023.04.16 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8222765 2023.04.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 8213082 2023.04.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8213080 2023.04.15 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 8213079 2023.04.15 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8213078 2023.04.15 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8213077 2023.04.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8213081 2023.04.15 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8213076 2023.04.15 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8179341 2023.04.10 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8175891 2023.04.10 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8175601 2023.04.10 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8175597 2023.04.10 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8175596 2023.04.10 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8175574 2023.04.10 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8175573 2023.04.10 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8175575 2023.04.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8175258 2023.04.10 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8175256 2023.04.10 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8175254 2023.04.10 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8175253 2023.04.10 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8175252 2023.04.10 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8170116 2023.04.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8169656 2023.04.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8169655 2023.04.09 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8169654 2023.04.09 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8169653 2023.04.09 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8169628 2023.04.09 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8168811 2023.04.09 MZ
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8089173 2023.03.26 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 8088660 2023.03.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8087943 2023.03.26 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 8087941 2023.03.26 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 8087942 2023.03.26 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 8087940 2023.03.26 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8085551 2023.03.26 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8085283 2023.03.26 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8083439 2023.03.26 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8083440 2023.03.26 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 8083251 2023.03.26 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8101666 2023.03.26 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8079342 2023.03.25 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8077689 2023.03.25 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8073212 2023.03.25 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 8075237 2023.03.25 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 2 8070553 2023.03.24 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8070539 2023.03.24 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8070375 2023.03.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8069720 2023.03.24 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8012382 2023.03.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8003686 2023.03.14 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7998584 2023.03.13 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7989091 2023.03.12 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7989090 2023.03.12 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7989085 2023.03.12 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7989032 2023.03.12 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7985401 2023.03.11 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 7985293 2023.03.11 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7985292 2023.03.11 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7985280 2023.03.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7985265 2023.03.11 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 10 7985266 2023.03.11 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7985243 2023.03.11 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7985212 2023.03.11 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7985178 2023.03.11 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7976032 2023.03.08 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7975732 2023.03.08 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 7975731 2023.03.08 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7966154 2023.03.06 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7963111 2023.03.05 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 7962148 2023.03.05 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 7961871 2023.03.05 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 7960836 2023.03.05 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7960835 2023.03.05 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7944561 2023.03.01 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7944560 2023.03.01 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 7944558 2023.03.01 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 7944559 2023.03.01 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 7944556 2023.03.01 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 7944555 2023.03.01 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7944557 2023.03.01 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7944252 2023.03.01 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 7944251 2023.03.01 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7944217 2023.03.01 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 7944191 2023.03.01 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 5 7944169 2023.03.01 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 7944168 2023.03.01 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7944162 2023.03.01 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7944161 2023.03.01 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7944160 2023.03.01 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 7944158 2023.03.01 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 7944159 2023.03.01 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7945281 2023.03.01 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7945282 2023.03.01 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7933210 2023.02.26 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 7930112 2023.02.26 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 7930003 2023.02.26 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7930002 2023.02.26 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 7929726 2023.02.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7930156 2023.02.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 7930157 2023.02.26 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 7930155 2023.02.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7926298 2023.02.25 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 7926297 2023.02.25 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7926203 2023.02.25 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7926202 2023.02.25 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7926201 2023.02.25 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7926200 2023.02.25 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7926017 2023.02.25 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7925849 2023.02.25 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 7925848 2023.02.25 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7925759 2023.02.25 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7925388 2023.02.25 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 7925387 2023.02.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 7925371 2023.02.25 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7925370 2023.02.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7925369 2023.02.25 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7925327 2023.02.25 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7925326 2023.02.25 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7925323 2023.02.25 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 7925325 2023.02.25 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7925324 2023.02.25 PK
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 7905058 2023.02.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 7905059 2023.02.19 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 7905057 2023.02.19 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7904994 2023.02.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 7904993 2023.02.19 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 7904992 2023.02.19 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7903603 2023.02.19 PM
pospolity bogatka, Parus major 10 7903602 2023.02.19 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 7903601 2023.02.19 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 150 7903600 2023.02.19 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7903599 2023.02.19 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7903598 2023.02.19 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 7903596 2023.02.19 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 7903597 2023.02.19 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 7903595 2023.02.19 PM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 7903551 2023.02.19 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 7903550 2023.02.19 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 100 7909138 2023.02.19 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 7909137 2023.02.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 7909136 2023.02.19 PM
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 7909135 2023.02.19 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7900894 2023.02.18 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7900608 2023.02.18 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 7900607 2023.02.18 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7900606 2023.02.18 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 30 7903179 2023.02.18 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 7903180 2023.02.18 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7903182 2023.02.18 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 7903183 2023.02.18 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 7903184 2023.02.18 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7903185 2023.02.18 MB
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 3000 7898785 2023.02.17 PM
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri 1 7897969 2023.02.17 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 7897901 2023.02.17 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7897793 2023.02.17 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 7897792 2023.02.17 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7897774 2023.02.17 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 100 7897775 2023.02.17 MB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7889228 2023.02.14 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7889196 2023.02.14 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 7889195 2023.02.14 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7889194 2023.02.14 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 7889156 2023.02.14 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7888956 2023.02.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7888865 2023.02.14 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7888864 2023.02.14 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7878683 2023.02.12 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7878473 2023.02.12 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7878410 2023.02.12 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7878403 2023.02.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7878371 2023.02.12 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7878201 2023.02.12 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7878200 2023.02.12 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 7878095 2023.02.12 MZ
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7878002 2023.02.12 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7877979 2023.02.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7877980 2023.02.12 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7877978 2023.02.12 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 7883295 2023.02.12 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7883296 2023.02.12 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7883297 2023.02.12 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 7853586 2023.02.05 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7853587 2023.02.05 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7853585 2023.02.05 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7853391 2023.02.05 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7853320 2023.02.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 5 7853318 2023.02.05 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7853317 2023.02.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 7853316 2023.02.05 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7853319 2023.02.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7837846 2023.01.29 MZ
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7830222 2023.01.28 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7827955 2023.01.28 MB
rzadki alka, Alca torda 1 7827704 2023.01.28 MB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7827408 2023.01.28 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7827369 2023.01.28 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 7827262 2023.01.28 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 100 7827263 2023.01.28 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 50 7827260 2023.01.28 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 7827259 2023.01.28 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 7827261 2023.01.28 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7826975 2023.01.28 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7826959 2023.01.28 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7826847 2023.01.28 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7826849 2023.01.28 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 7826848 2023.01.28 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7826753 2023.01.28 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7826752 2023.01.28 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 7826699 2023.01.28 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7826602 2023.01.28 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7826520 2023.01.28 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 7826518 2023.01.28 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 7826519 2023.01.28 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 500 7831557 2023.01.28 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7818234 2023.01.25 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7807781 2023.01.22 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7807780 2023.01.22 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7807691 2023.01.22 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7807574 2023.01.22 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7807397 2023.01.22 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 7807248 2023.01.22 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 7807247 2023.01.22 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 7807246 2023.01.22 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7793196 2023.01.17 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7788785 2023.01.16 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7784385 2023.01.15 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7778983 2023.01.14 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7778984 2023.01.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7778978 2023.01.14 MZ
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 7753344 2023.01.07 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 2 7753223 2023.01.07 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7752508 2023.01.07 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7751600 2023.01.07 ŁD
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7751013 2023.01.07 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 7751012 2023.01.07 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7750547 2023.01.07 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7750545 2023.01.07 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 7750543 2023.01.07 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7750546 2023.01.07 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7750544 2023.01.07 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7750542 2023.01.07 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7750538 2023.01.07 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7750177 2023.01.07 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7749868 2023.01.07 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7749867 2023.01.07 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 7749530 2023.01.07 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7749529 2023.01.07 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7749525 2023.01.07 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7749524 2023.01.07 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7749523 2023.01.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7749369 2023.01.07 ŁD
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7745596 2023.01.06 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7741086 2023.01.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7735322 2023.01.03 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7735321 2023.01.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 7732789 2023.01.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7732790 2023.01.02 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7732296 2023.01.02 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 7731742 2023.01.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7731566 2023.01.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7731568 2023.01.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 7731569 2023.01.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7731567 2023.01.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7731565 2023.01.02 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7731563 2023.01.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7731564 2023.01.02 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 27 7726356 2023.01.01 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7726297 2023.01.01 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7726026 2023.01.01 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7726027 2023.01.01 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7726025 2023.01.01 WM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 7724751 2023.01.01 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7724752 2023.01.01 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7724499 2023.01.01 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7724432 2023.01.01 WM
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 7724301 2023.01.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7723822 2023.01.01 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7723821 2023.01.01 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7723743 2023.01.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 3 7723559 2023.01.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7723547 2023.01.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7723320 2023.01.01 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 7723313 2023.01.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7723312 2023.01.01 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7723311 2023.01.01 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7723287 2023.01.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 7723284 2023.01.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7723286 2023.01.01 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 7723283 2023.01.01 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7723285 2023.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...