Pełna lista obserwacji drużyny

ORPD Dżawat : Wiktor Kilinowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4595980 2020.07.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4596850 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4596851 2020.07.01 mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 1 4555926 2020.06.20 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4548170 2020.06.18 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4548169 2020.06.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4548168 2020.06.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4548166 2020.06.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4460639 2020.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4400821 2020.05.18 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4389963 2020.05.17 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4385657 2020.05.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4385601 2020.05.16 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4385129 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4385128 2020.05.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4385126 2020.05.16 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4385127 2020.05.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4382042 2020.05.16 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4382041 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4382040 2020.05.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4385999 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4382039 2020.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4382038 2020.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4382037 2020.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4382036 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4382035 2020.05.15 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4371739 2020.05.13 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4364528 2020.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4338813 2020.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4323881 2020.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4323880 2020.05.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4305457 2020.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4301896 2020.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4301752 2020.05.03 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4301038 2020.05.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4300909 2020.05.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4300908 2020.05.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4301814 2020.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4270928 2020.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4270557 2020.04.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4270558 2020.04.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4270555 2020.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4270556 2020.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4270554 2020.04.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4270552 2020.04.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4268892 2020.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4254595 2020.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4254594 2020.04.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4254593 2020.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4254592 2020.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4254591 2020.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4254590 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4254589 2020.04.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4254588 2020.04.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 4254587 2020.04.27 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4254585 2020.04.27 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4254586 2020.04.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4235042 2020.04.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4235041 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4235692 2020.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4222373 2020.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4220895 2020.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4202634 2020.04.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4202633 2020.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4186080 2020.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4186081 2020.04.18 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4186079 2020.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4174813 2020.04.16 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4174411 2020.04.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 4171019 2020.04.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 4232978 2020.04.13 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 4148028 2020.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4140330 2020.04.09 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 4128167 2020.04.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4120757 2020.04.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4120756 2020.04.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4105588 2020.03.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4085555 2020.03.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4074298 2020.03.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4074250 2020.03.25 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4067081 2020.03.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4068709 2020.03.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4068893 2020.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4068891 2020.03.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4068880 2020.03.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4068710 2020.03.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4051816 2020.03.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4068894 2020.03.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 18 4068895 2020.03.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4038291 2020.03.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4068879 2020.03.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 4068882 2020.03.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4033579 2020.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4033580 2020.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4030550 2020.03.16 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 4068890 2020.03.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4068883 2020.03.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 16 4068892 2020.03.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4068881 2020.03.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 3991608 2020.03.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3960423 2020.02.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 3944314 2020.02.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 3944313 2020.02.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3932662 2020.02.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3930668 2020.02.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3930669 2020.02.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3930670 2020.02.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3930671 2020.02.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 3933514 2020.02.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3930137 2020.02.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3930149 2020.02.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 3930148 2020.02.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 3930147 2020.02.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3930146 2020.02.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 13 3930145 2020.02.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3930144 2020.02.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3930143 2020.02.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 3930142 2020.02.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 3930141 2020.02.15 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 3930140 2020.02.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 3930138 2020.02.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 3930139 2020.02.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3930150 2020.02.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3930151 2020.02.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 3930152 2020.02.15 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 7 3933481 2020.02.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3930163 2020.02.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3930159 2020.02.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 3930162 2020.02.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 3930161 2020.02.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3930160 2020.02.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 3930158 2020.02.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 3930157 2020.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3930156 2020.02.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 3930155 2020.02.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3930154 2020.02.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3930153 2020.02.15 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 3919737 2020.02.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 3919738 2020.02.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3915659 2020.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3913510 2020.02.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 34 3882539 2020.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 3882538 2020.01.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 24 3882537 2020.01.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 3882536 2020.01.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3882534 2020.01.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3882535 2020.01.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3882533 2020.01.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3877480 2020.01.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3933513 2020.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 12 3859693 2020.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3859692 2020.01.23 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3859691 2020.01.23 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 12 3859690 2020.01.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3859689 2020.01.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 3859687 2020.01.23 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3859686 2020.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3859685 2020.01.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 3859684 2020.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3859683 2020.01.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3859682 2020.01.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3857876 2020.01.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 9 3857875 2020.01.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3857874 2020.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3857873 2020.01.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 3858007 2020.01.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3858008 2020.01.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 3858009 2020.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 3858026 2020.01.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3858027 2020.01.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 3857871 2020.01.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 29 3857870 2020.01.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3858002 2020.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 3858001 2020.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3857872 2020.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 3858003 2020.01.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 3858006 2020.01.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 11 3858005 2020.01.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3858924 2020.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 14 3859865 2020.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 3858004 2020.01.07 mapa