DRUŻYNA

Drużyna: Mario. Obserwator: Mariusz Zub

Liczba gatunków: 248

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 262 7728 74 74 1 7 29 37
2 231 5276 91 76 1 11 29 35
3 642 14892 126 107 2 11 49 45
4 594 4022 165 124 0 20 62 42
5 503 1783 204 129 1 33 60 35
6 381 4658 222 99 4 29 45 21
7 309 6092 225 78 0 13 35 30
8 443 14518 235 92 5 24 33 30
9 457 40809 238 83 2 17 33 31
10 315 26275 245 97 4 20 34 39
11 365 17723 247 93 2 17 37 37
12 138 2940 248 53 0 5 18 30
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9307121 2023.12.31 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9307120 2023.12.31 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9307118 2023.12.31 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 32 9307119 2023.12.31 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 9304352 2023.12.30 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 9304354 2023.12.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9304355 2023.12.30 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9304351 2023.12.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 60 9304353 2023.12.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9304350 2023.12.30 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9304349 2023.12.30 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9304371 2023.12.30 LB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 9304369 2023.12.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 80 9304370 2023.12.30 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9304368 2023.12.30 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9304367 2023.12.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9304365 2023.12.30 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 9304366 2023.12.30 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 9304364 2023.12.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 120 9304362 2023.12.30 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 9304361 2023.12.30 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9304359 2023.12.30 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 9304363 2023.12.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9304360 2023.12.30 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 9304358 2023.12.30 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9304357 2023.12.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9304356 2023.12.30 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9288805 2023.12.24 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9288806 2023.12.24 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 9288804 2023.12.24 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 9288803 2023.12.24 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9288802 2023.12.24 LB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 9288801 2023.12.24 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9288800 2023.12.24 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9288797 2023.12.24 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9288796 2023.12.24 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 9288795 2023.12.24 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9288794 2023.12.24 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 9288792 2023.12.24 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9288793 2023.12.24 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 9288791 2023.12.24 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9288798 2023.12.24 LB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9288790 2023.12.24 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 9288789 2023.12.24 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9288788 2023.12.24 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 9288787 2023.12.24 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 9288786 2023.12.24 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9288785 2023.12.24 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9288784 2023.12.24 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9286422 2023.12.23 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9286423 2023.12.23 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9286421 2023.12.23 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9286419 2023.12.23 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9286418 2023.12.23 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9286417 2023.12.23 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9286420 2023.12.23 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 6 9276069 2023.12.17 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 60 9258930 2023.12.10 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9258464 2023.12.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9258463 2023.12.10 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9258462 2023.12.10 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 9258460 2023.12.10 LB
pospolity łyska, Fulica atra 6 9258461 2023.12.10 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9258459 2023.12.10 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9258458 2023.12.10 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9258456 2023.12.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9258454 2023.12.10 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9258457 2023.12.10 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9258450 2023.12.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9258453 2023.12.10 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9258451 2023.12.10 LB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9258448 2023.12.10 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9258455 2023.12.10 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 9258449 2023.12.10 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 9258452 2023.12.10 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9258447 2023.12.10 LB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9258446 2023.12.10 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9257177 2023.12.10 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9257178 2023.12.10 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 9257176 2023.12.10 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9257175 2023.12.10 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9257173 2023.12.10 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9257172 2023.12.10 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9257174 2023.12.10 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9257170 2023.12.10 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9257168 2023.12.10 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9257171 2023.12.10 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9257169 2023.12.10 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 9257167 2023.12.10 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9257166 2023.12.10 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9257165 2023.12.10 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9257161 2023.12.10 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9257163 2023.12.10 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9257162 2023.12.10 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 9257160 2023.12.10 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 9257164 2023.12.10 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9257159 2023.12.10 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9257158 2023.12.10 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9257157 2023.12.10 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9257155 2023.12.10 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9257156 2023.12.10 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9257154 2023.12.10 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9257152 2023.12.10 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 9257150 2023.12.10 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9257153 2023.12.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9257151 2023.12.10 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 9254371 2023.12.09 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 13 9254366 2023.12.09 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9254363 2023.12.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9254368 2023.12.09 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9254359 2023.12.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9254361 2023.12.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9254360 2023.12.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9254358 2023.12.09 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9254356 2023.12.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9254357 2023.12.09 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 20 9254350 2023.12.09 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 18 9254352 2023.12.09 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9254354 2023.12.09 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9254351 2023.12.09 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9254348 2023.12.09 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9254346 2023.12.09 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 35 9255584 2023.12.09 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9243613 2023.12.05 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 9244163 2023.12.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9244164 2023.12.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9244153 2023.12.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9244160 2023.12.05 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 9244162 2023.12.05 LB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9244156 2023.12.05 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9244140 2023.12.05 LB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9244139 2023.12.05 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9244155 2023.12.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9244166 2023.12.05 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9244165 2023.12.05 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9244159 2023.12.05 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9244167 2023.12.05 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9244161 2023.12.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9221508 2023.11.27 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9221509 2023.11.27 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9221511 2023.11.27 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9221512 2023.11.27 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9221510 2023.11.27 LB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 7 9218734 2023.11.26 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9218735 2023.11.26 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9221497 2023.11.26 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9221490 2023.11.26 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 9221484 2023.11.26 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 9221476 2023.11.26 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 350 9221481 2023.11.26 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 9221494 2023.11.26 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 9221482 2023.11.26 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 9221495 2023.11.26 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 9221483 2023.11.26 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 9221496 2023.11.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2000 9221485 2023.11.26 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 9221475 2023.11.26 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 9221491 2023.11.26 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9221477 2023.11.26 LB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 9220152 2023.11.26 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 300 9221473 2023.11.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9221499 2023.11.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9221501 2023.11.26 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9221502 2023.11.26 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9221506 2023.11.26 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9221474 2023.11.26 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9221500 2023.11.26 LB
pospolity łyska, Fulica atra 40 9221498 2023.11.26 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 9221486 2023.11.26 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9221489 2023.11.26 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 9221488 2023.11.26 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9221492 2023.11.26 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 9221493 2023.11.26 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 250 9221503 2023.11.26 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 80 9221505 2023.11.26 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9221504 2023.11.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9213312 2023.11.25 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9213311 2023.11.25 LB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 8 9213310 2023.11.25 LB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 9212625 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9212013 2023.11.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9212011 2023.11.25 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9212014 2023.11.25 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9212012 2023.11.25 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 9212009 2023.11.25 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 9212010 2023.11.25 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9212008 2023.11.25 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9212002 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9211999 2023.11.25 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9212003 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212000 2023.11.25 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9212001 2023.11.25 LB
pospolity żuraw, Grus grus 8 9211997 2023.11.25 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9211995 2023.11.25 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9211996 2023.11.25 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9211998 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9211994 2023.11.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9211993 2023.11.25 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9211992 2023.11.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9211991 2023.11.25 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9211990 2023.11.25 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9211989 2023.11.25 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9211988 2023.11.25 LB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9210509 2023.11.24 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9210508 2023.11.24 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9210510 2023.11.24 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9210507 2023.11.24 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9210505 2023.11.24 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9210511 2023.11.24 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9210506 2023.11.24 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9206766 2023.11.22 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9206765 2023.11.22 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9206764 2023.11.22 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9206763 2023.11.22 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9206761 2023.11.22 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 21 9206762 2023.11.22 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9206759 2023.11.22 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9206760 2023.11.22 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9206758 2023.11.22 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 120 9206756 2023.11.22 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9206757 2023.11.22 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 9206753 2023.11.22 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9206754 2023.11.22 LB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9206755 2023.11.22 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9204375 2023.11.21 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9204372 2023.11.21 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9204374 2023.11.21 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9204373 2023.11.21 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9204371 2023.11.21 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 9204370 2023.11.21 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 9204369 2023.11.21 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9204673 2023.11.21 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9204672 2023.11.21 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9202976 2023.11.20 LB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9202977 2023.11.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 51 9202974 2023.11.20 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9202970 2023.11.20 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9202973 2023.11.20 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9202975 2023.11.20 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9202971 2023.11.20 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9202972 2023.11.20 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9203000 2023.11.20 LB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 150 9200028 2023.11.19 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9200018 2023.11.19 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 9200015 2023.11.19 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9197393 2023.11.19 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9197394 2023.11.19 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9200016 2023.11.19 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9197391 2023.11.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 82 9197389 2023.11.19 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 31 9200017 2023.11.19 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9197390 2023.11.19 LB
pospolity łyska, Fulica atra 45 9197392 2023.11.19 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9197388 2023.11.19 LB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9197387 2023.11.19 LB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9197108 2023.11.19 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 9197107 2023.11.19 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9197106 2023.11.19 LB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9197105 2023.11.19 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9197104 2023.11.19 LB
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 9196851 2023.11.19 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 35 9200014 2023.11.19 LB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 16 9201330 2023.11.19 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9202979 2023.11.19 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 800 9201332 2023.11.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9201348 2023.11.19 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 9201347 2023.11.19 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9202978 2023.11.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2000 9201339 2023.11.19 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 400 9201334 2023.11.19 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 40 9201335 2023.11.19 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 160 9201338 2023.11.19 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 170 9201340 2023.11.19 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 9201346 2023.11.19 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9201344 2023.11.19 LB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 9201341 2023.11.19 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 9201333 2023.11.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9201343 2023.11.19 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 160 9201337 2023.11.19 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 9201336 2023.11.19 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9201342 2023.11.19 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9201345 2023.11.19 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9201331 2023.11.19 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9195915 2023.11.18 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9195912 2023.11.18 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9195913 2023.11.18 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 9195914 2023.11.18 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9190194 2023.11.16 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9190193 2023.11.16 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9190189 2023.11.16 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9190191 2023.11.16 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9190190 2023.11.16 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9190192 2023.11.16 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9186804 2023.11.14 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9186807 2023.11.14 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9186803 2023.11.14 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9186806 2023.11.14 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9186805 2023.11.14 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9180186 2023.11.12 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9180188 2023.11.12 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 9180184 2023.11.12 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 40 9180183 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 600 9180187 2023.11.12 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9180185 2023.11.12 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9178134 2023.11.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9178132 2023.11.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 350 9178131 2023.11.12 LB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9178135 2023.11.12 LB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9178133 2023.11.12 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9182002 2023.11.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 9182000 2023.11.12 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1200 9181993 2023.11.12 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 9181994 2023.11.12 LB
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 3 9181977 2023.11.12 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9181997 2023.11.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9181998 2023.11.12 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9181999 2023.11.12 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9181991 2023.11.12 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 9181992 2023.11.12 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 9181990 2023.11.12 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9182004 2023.11.12 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9168722 2023.11.09 LB
pospolity kos, Turdus merula 4 9168723 2023.11.09 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9168684 2023.11.09 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9168681 2023.11.09 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 9168680 2023.11.09 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9168679 2023.11.09 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9168677 2023.11.09 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9168676 2023.11.09 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9168678 2023.11.09 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9168675 2023.11.09 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9168673 2023.11.09 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9168674 2023.11.09 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9168672 2023.11.09 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9168670 2023.11.09 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9168671 2023.11.09 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9168669 2023.11.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9168668 2023.11.09 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9168667 2023.11.09 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9168666 2023.11.09 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9168664 2023.11.09 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9168661 2023.11.09 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9168665 2023.11.09 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9168663 2023.11.09 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9168662 2023.11.09 LB
pospolity bogatka, Parus major 5 9168660 2023.11.09 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 9163346 2023.11.07 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9163332 2023.11.07 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9163330 2023.11.07 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9163327 2023.11.07 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9163329 2023.11.07 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9163328 2023.11.07 LB
pospolity bogatka, Parus major 3 9163325 2023.11.07 LB
pospolity sroka, Pica pica 4 9163326 2023.11.07 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9163323 2023.11.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9163322 2023.11.07 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9163324 2023.11.07 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9163321 2023.11.07 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9163319 2023.11.07 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9163320 2023.11.07 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 9163317 2023.11.07 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9163318 2023.11.07 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 9158903 2023.11.05 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9158767 2023.11.05 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 9158769 2023.11.05 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9158750 2023.11.05 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9158763 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9158748 2023.11.05 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9158751 2023.11.05 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9158753 2023.11.05 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 39 9158752 2023.11.05 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 80 9158765 2023.11.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9158825 2023.11.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9158823 2023.11.05 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 9158824 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9158897 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9158898 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9158895 2023.11.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9158894 2023.11.05 LB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9158891 2023.11.05 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9158901 2023.11.05 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9158899 2023.11.05 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9158890 2023.11.05 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9158885 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9158883 2023.11.05 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9158900 2023.11.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 46 9158887 2023.11.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9158879 2023.11.05 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9158881 2023.11.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9158869 2023.11.05 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 9158872 2023.11.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9158871 2023.11.05 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9158878 2023.11.05 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9158873 2023.11.05 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9158875 2023.11.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9158882 2023.11.05 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9158902 2023.11.05 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9158866 2023.11.05 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9158836 2023.11.05 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9158860 2023.11.05 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9158858 2023.11.05 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9158847 2023.11.05 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9158837 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9158845 2023.11.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9158831 2023.11.05 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9158839 2023.11.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9158842 2023.11.05 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9158841 2023.11.05 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9158838 2023.11.05 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9158833 2023.11.05 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9158844 2023.11.05 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9158832 2023.11.05 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9158835 2023.11.05 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9158848 2023.11.05 LB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9158840 2023.11.05 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9158846 2023.11.05 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9158856 2023.11.05 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9158867 2023.11.05 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9158829 2023.11.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9158828 2023.11.05 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9158850 2023.11.05 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9158852 2023.11.05 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 9158851 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9158863 2023.11.05 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9158853 2023.11.05 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9158862 2023.11.05 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 31 9158859 2023.11.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9158861 2023.11.05 LB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 22 9158864 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9158854 2023.11.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9158826 2023.11.05 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9158855 2023.11.05 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 9158857 2023.11.05 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9158812 2023.11.05 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9158800 2023.11.05 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9158804 2023.11.05 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9158798 2023.11.05 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9158792 2023.11.05 LB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9158805 2023.11.05 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9158797 2023.11.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 9158816 2023.11.05 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 9158813 2023.11.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9158803 2023.11.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9158811 2023.11.05 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9158802 2023.11.05 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 56 9158779 2023.11.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 206 9158785 2023.11.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9158795 2023.11.05 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9158789 2023.11.05 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9158796 2023.11.05 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9158775 2023.11.05 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 170 9158776 2023.11.05 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9158809 2023.11.05 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9158787 2023.11.05 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 9158778 2023.11.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9158821 2023.11.05 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9158820 2023.11.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9158808 2023.11.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9158810 2023.11.05 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 9158822 2023.11.05 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9158773 2023.11.05 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9158799 2023.11.05 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9158801 2023.11.05 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9158815 2023.11.05 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 9158819 2023.11.05 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 21 9158791 2023.11.05 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9158912 2023.11.05 LB
pospolity żuraw, Grus grus 17 9149976 2023.11.04 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 9149974 2023.11.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9149977 2023.11.04 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9149975 2023.11.04 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9149971 2023.11.04 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9149970 2023.11.04 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 9149972 2023.11.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9149969 2023.11.04 LB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 25 9149967 2023.11.04 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 9149973 2023.11.04 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 9149968 2023.11.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9149966 2023.11.04 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 9149964 2023.11.04 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9149963 2023.11.04 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9149961 2023.11.04 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 9149965 2023.11.04 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 9149962 2023.11.04 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 60 9149959 2023.11.04 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 9149960 2023.11.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 9149958 2023.11.04 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 9149956 2023.11.04 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9149954 2023.11.04 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 9149955 2023.11.04 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 9149957 2023.11.04 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 9149953 2023.11.04 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 9149949 2023.11.04 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 9149950 2023.11.04 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9149951 2023.11.04 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9149948 2023.11.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 9149946 2023.11.04 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9149947 2023.11.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9149952 2023.11.04 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9149944 2023.11.04 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9149945 2023.11.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9149942 2023.11.04 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 22 9149943 2023.11.04 LB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9131476 2023.10.29 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 9131475 2023.10.29 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9130793 2023.10.29 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9130790 2023.10.29 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 9130791 2023.10.29 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9130789 2023.10.29 LB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9130784 2023.10.29 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9130785 2023.10.29 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 9130786 2023.10.29 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 9132121 2023.10.29 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9130342 2023.10.29 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9129903 2023.10.29 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9129901 2023.10.29 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9129902 2023.10.29 LB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 9 9129904 2023.10.29 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9129408 2023.10.29 LB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9129407 2023.10.29 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 9129404 2023.10.29 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 28 9129405 2023.10.29 LB
pospolity żuraw, Grus grus 5 9129403 2023.10.29 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 9129402 2023.10.29 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9129400 2023.10.29 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9129401 2023.10.29 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 9129399 2023.10.29 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 9129396 2023.10.29 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9129398 2023.10.29 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3000 9129395 2023.10.29 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 9129397 2023.10.29 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 9129394 2023.10.29 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 9129393 2023.10.29 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9129389 2023.10.29 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9129390 2023.10.29 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9129392 2023.10.29 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9129391 2023.10.29 LB
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 9129387 2023.10.29 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9129388 2023.10.29 LB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9128245 2023.10.29 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9128244 2023.10.29 LB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9128243 2023.10.29 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9125494 2023.10.28 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9125495 2023.10.28 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9125492 2023.10.28 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9125493 2023.10.28 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9125491 2023.10.28 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9125490 2023.10.28 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9125489 2023.10.28 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 9125485 2023.10.28 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9125488 2023.10.28 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9125487 2023.10.28 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9125511 2023.10.28 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9125486 2023.10.28 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9125484 2023.10.28 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9125482 2023.10.28 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9125483 2023.10.28 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9125509 2023.10.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9125504 2023.10.28 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 9125505 2023.10.28 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9125507 2023.10.28 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9125508 2023.10.28 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9125506 2023.10.28 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9125512 2023.10.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9125500 2023.10.28 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9125502 2023.10.28 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 24 9125501 2023.10.28 LB
pospolity bogatka, Parus major 6 9125499 2023.10.28 LB
pospolity bogatka, Parus major 5 9125497 2023.10.28 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9125496 2023.10.28 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9125498 2023.10.28 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 9125510 2023.10.28 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9125503 2023.10.28 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9125481 2023.10.28 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9125479 2023.10.28 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 9125480 2023.10.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 9125476 2023.10.28 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9125478 2023.10.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 44 9125475 2023.10.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 9125477 2023.10.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9125473 2023.10.28 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9125474 2023.10.28 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 9125471 2023.10.28 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9125472 2023.10.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9125469 2023.10.28 LB
pospolity bogatka, Parus major 8 9125468 2023.10.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 76 9125467 2023.10.28 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9125470 2023.10.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 9125466 2023.10.28 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9120203 2023.10.26 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9120198 2023.10.26 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 9120205 2023.10.26 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 9 9120202 2023.10.26 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9120204 2023.10.26 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9120197 2023.10.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9120196 2023.10.26 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9120200 2023.10.26 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 9120199 2023.10.26 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 9120195 2023.10.26 LB
pospolity łyska, Fulica atra 150 9120201 2023.10.26 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9118171 2023.10.25 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9118170 2023.10.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 9118169 2023.10.25 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9118168 2023.10.25 LB
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 9116993 2023.10.24 LB
pospolity żuraw, Grus grus 70 9113171 2023.10.23 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 9113132 2023.10.23 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9113133 2023.10.23 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9113131 2023.10.23 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9113122 2023.10.23 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 9113120 2023.10.23 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 9113121 2023.10.23 LB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9113119 2023.10.23 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4000 9113123 2023.10.23 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9113117 2023.10.23 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 9113116 2023.10.23 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 120 9113113 2023.10.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9113115 2023.10.23 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 9113114 2023.10.23 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9113118 2023.10.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 9113112 2023.10.23 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 9113110 2023.10.23 LB
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 9113109 2023.10.23 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 9113111 2023.10.23 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 60 9113107 2023.10.23 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1500 9113108 2023.10.23 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9113106 2023.10.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9113104 2023.10.23 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9113105 2023.10.23 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9113103 2023.10.23 LB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 9110020 2023.10.22 LB
pospolity żuraw, Grus grus 15 9110021 2023.10.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9104684 2023.10.21 LB
pospolity żuraw, Grus grus 31 9104683 2023.10.21 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9099002 2023.10.19 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 9099005 2023.10.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9098998 2023.10.19 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9099004 2023.10.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9098997 2023.10.19 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9099000 2023.10.19 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9099001 2023.10.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9098993 2023.10.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9098999 2023.10.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 9098992 2023.10.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9098991 2023.10.19 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9096274 2023.10.18 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9096271 2023.10.18 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9096273 2023.10.18 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9096272 2023.10.18 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9096270 2023.10.18 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 18 9096269 2023.10.18 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9096268 2023.10.18 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 9085785 2023.10.15 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9085784 2023.10.15 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9085783 2023.10.15 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9085780 2023.10.15 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 9085779 2023.10.15 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9085778 2023.10.15 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9085781 2023.10.15 LB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9085776 2023.10.15 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3500 9085777 2023.10.15 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 700 9085775 2023.10.15 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9085782 2023.10.15 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 9085771 2023.10.15 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 12 9085769 2023.10.15 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 9085773 2023.10.15 LB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 9085772 2023.10.15 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 60 9085774 2023.10.15 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 120 9085770 2023.10.15 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 9085768 2023.10.15 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9082889 2023.10.14 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9082881 2023.10.14 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9082879 2023.10.14 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 9082887 2023.10.14 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9082882 2023.10.14 LB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9082883 2023.10.14 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 9082884 2023.10.14 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 250 9082880 2023.10.14 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9082877 2023.10.14 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7 9082876 2023.10.14 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9082886 2023.10.14 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9082885 2023.10.14 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9082888 2023.10.14 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9078510 2023.10.14 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9078509 2023.10.14 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9078163 2023.10.14 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9078162 2023.10.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9072549 2023.10.12 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9072550 2023.10.12 LB
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 9072547 2023.10.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9072545 2023.10.12 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9072548 2023.10.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9072566 2023.10.12 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9072567 2023.10.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9072563 2023.10.12 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9072565 2023.10.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 8 9072564 2023.10.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9072562 2023.10.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9072559 2023.10.12 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 9072561 2023.10.12 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9072558 2023.10.12 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9072560 2023.10.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9072556 2023.10.12 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9072557 2023.10.12 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9072554 2023.10.12 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 60 9072555 2023.10.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9072552 2023.10.12 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9072553 2023.10.12 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 9069531 2023.10.11 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9069528 2023.10.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9069529 2023.10.11 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9069526 2023.10.11 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 9069530 2023.10.11 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9069527 2023.10.11 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9069525 2023.10.11 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 22 9069524 2023.10.11 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9066707 2023.10.10 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9066706 2023.10.10 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 80 9066705 2023.10.10 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9066704 2023.10.10 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 9066703 2023.10.10 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 9066702 2023.10.10 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 9066701 2023.10.10 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9066699 2023.10.10 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 9066698 2023.10.10 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9066700 2023.10.10 LB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 9066697 2023.10.10 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 9066696 2023.10.10 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9066695 2023.10.10 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9066692 2023.10.10 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9066694 2023.10.10 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 9066691 2023.10.10 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9066693 2023.10.10 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 9066690 2023.10.10 LB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9066688 2023.10.10 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 50 9066687 2023.10.10 LB
pospolity żuraw, Grus grus 9 9066689 2023.10.10 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 9066685 2023.10.10 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 12 9066681 2023.10.10 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 9066686 2023.10.10 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9066684 2023.10.10 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9066680 2023.10.10 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 9066682 2023.10.10 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 130 9066683 2023.10.10 LB
pospolity żuraw, Grus grus 350 9055022 2023.10.08 LB
pospolity kruk, Corvus corax 6 9050074 2023.10.07 LB
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9050073 2023.10.06 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 9045638 2023.10.05 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9045637 2023.10.05 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 9045636 2023.10.05 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9045635 2023.10.05 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9045634 2023.10.05 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9045633 2023.10.05 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 9045631 2023.10.05 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9045630 2023.10.05 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9045628 2023.10.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9045632 2023.10.05 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 9045626 2023.10.05 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 9045625 2023.10.05 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 9045629 2023.10.05 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 9045622 2023.10.05 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 56 9045623 2023.10.05 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9045624 2023.10.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9045627 2023.10.05 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9045621 2023.10.05 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 42 9045619 2023.10.05 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9045620 2023.10.05 LB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9045767 2023.10.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9042654 2023.10.04 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9042656 2023.10.04 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9042659 2023.10.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 5 9042653 2023.10.04 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9042657 2023.10.04 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9042655 2023.10.04 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9042652 2023.10.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9042650 2023.10.04 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9042651 2023.10.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 9042658 2023.10.04 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 9039514 2023.10.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9039511 2023.10.03 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9039512 2023.10.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9039509 2023.10.03 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9039508 2023.10.03 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9039505 2023.10.03 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 9039513 2023.10.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 9039507 2023.10.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9039510 2023.10.03 LB
pospolity żuraw, Grus grus 160 9035790 2023.10.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 24 9035797 2023.10.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 33 9035791 2023.10.02 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9035795 2023.10.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 200 9035793 2023.10.02 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9035794 2023.10.02 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 9035792 2023.10.02 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 9035789 2023.10.02 LB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 9035798 2023.10.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3500 9035796 2023.10.02 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9035788 2023.10.02 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9035779 2023.10.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 39 9035785 2023.10.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 37 9035783 2023.10.02 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 9035787 2023.10.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9035786 2023.10.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9035784 2023.10.02 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 9035776 2023.10.02 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 9035782 2023.10.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 160 9035781 2023.10.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9035775 2023.10.02 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 9035773 2023.10.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 140 9035780 2023.10.02 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 750 9035777 2023.10.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 54 9035774 2023.10.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9035778 2023.10.02 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9035769 2023.10.02 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 240 9035770 2023.10.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 130 9035771 2023.10.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 55 9035772 2023.10.02 LB
bardzo rzadki trznadel czubaty, Emberiza rustica 1 9031119 2023.10.01 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9016675 2023.09.28 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 9016676 2023.09.28 LB
pospolity łyska, Fulica atra 200 9016530 2023.09.28 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9016529 2023.09.28 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 9016527 2023.09.28 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 9016526 2023.09.28 LB
pospolity żuraw, Grus grus 6 9016525 2023.09.28 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9016528 2023.09.28 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 16 9016524 2023.09.28 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9016521 2023.09.28 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 9016522 2023.09.28 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9016523 2023.09.28 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 9016520 2023.09.28 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 650 9016519 2023.09.28 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 9016517 2023.09.28 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 9016518 2023.09.28 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9016516 2023.09.28 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9016251 2023.09.28 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 9016249 2023.09.28 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9016250 2023.09.28 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9016248 2023.09.28 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9016247 2023.09.28 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 9016245 2023.09.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9016246 2023.09.28 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9016243 2023.09.28 LB
pospolity łyska, Fulica atra 80 9016244 2023.09.28 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9016242 2023.09.28 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9016241 2023.09.28 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9016240 2023.09.28 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 9016239 2023.09.28 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9016238 2023.09.28 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9016237 2023.09.28 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9016236 2023.09.28 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9016235 2023.09.28 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9016234 2023.09.28 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9016232 2023.09.28 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9016233 2023.09.28 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9016230 2023.09.28 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9016231 2023.09.28 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9016229 2023.09.28 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 9016228 2023.09.28 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9016227 2023.09.28 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 9016226 2023.09.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9016252 2023.09.28 LB
pospolity łyska, Fulica atra 20 9016225 2023.09.28 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9016224 2023.09.28 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 9016223 2023.09.28 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9016221 2023.09.28 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9016222 2023.09.28 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 9017558 2023.09.28 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 9009986 2023.09.26 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 9009987 2023.09.26 LB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9009985 2023.09.26 LB
pospolity żuraw, Grus grus 118 9009984 2023.09.26 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9009980 2023.09.26 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9009981 2023.09.26 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9009982 2023.09.26 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9009977 2023.09.26 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9009978 2023.09.26 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9009979 2023.09.26 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 40 9009983 2023.09.26 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9009972 2023.09.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9009988 2023.09.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9009971 2023.09.26 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 12 9009976 2023.09.26 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9009974 2023.09.26 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 9009973 2023.09.26 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 9009975 2023.09.26 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9006839 2023.09.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9006830 2023.09.25 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9006828 2023.09.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9006837 2023.09.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9006824 2023.09.25 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 9006844 2023.09.25 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9006842 2023.09.25 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 9006843 2023.09.25 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9006822 2023.09.25 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 25 9006826 2023.09.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 9 9006833 2023.09.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9006840 2023.09.25 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9006835 2023.09.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9006838 2023.09.25 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9006841 2023.09.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9006829 2023.09.25 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9006832 2023.09.25 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9006827 2023.09.25 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 500 9006845 2023.09.25 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9006836 2023.09.25 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9006825 2023.09.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9006821 2023.09.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9006823 2023.09.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9006834 2023.09.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9006831 2023.09.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9006820 2023.09.25 LB
pospolity żuraw, Grus grus 35 9005952 2023.09.25 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 9002560 2023.09.24 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9002559 2023.09.24 LB
pospolity żuraw, Grus grus 80 9002514 2023.09.24 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9002511 2023.09.24 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 9002509 2023.09.24 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9002512 2023.09.24 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9002510 2023.09.24 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9002513 2023.09.24 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9001668 2023.09.24 LB
pospolity