DRUŻYNA

Drużyna: Mario. Obserwator: Mariusz Zub

Liczba gatunków: 205

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 262 7728 74 74 1 7 29 37
2 231 5276 91 76 1 11 29 35
3 642 14892 126 107 2 11 49 45
4 594 4022 165 124 0 20 62 42
5 503 1783 204 129 1 33 60 35
6 39 337 205 26 0 5 11 10
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8583862 2023.06.03 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8583859 2023.06.03 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8583863 2023.06.03 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8583858 2023.06.03 LB
pospolity łyska, Fulica atra 15 8583860 2023.06.03 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 8583861 2023.06.03 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 8583857 2023.06.03 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 8583854 2023.06.03 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8583853 2023.06.03 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8583856 2023.06.03 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8583851 2023.06.03 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8583855 2023.06.03 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8583852 2023.06.03 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8583850 2023.06.03 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8584305 2023.06.03 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8584303 2023.06.03 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8584306 2023.06.03 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8584317 2023.06.03 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8573899 2023.06.01 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8573900 2023.06.01 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8573898 2023.06.01 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 8573896 2023.06.01 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8573897 2023.06.01 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8573895 2023.06.01 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 8573891 2023.06.01 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8573889 2023.06.01 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8573892 2023.06.01 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8573890 2023.06.01 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8573894 2023.06.01 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8573887 2023.06.01 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8573886 2023.06.01 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8573893 2023.06.01 LB
pospolity łyska, Fulica atra 20 8573885 2023.06.01 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8573888 2023.06.01 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 8573883 2023.06.01 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8573882 2023.06.01 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8573884 2023.06.01 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8574299 2023.06.01 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8574300 2023.06.01 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 8565023 2023.05.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 8565024 2023.05.30 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8565025 2023.05.30 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8565027 2023.05.30 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8565029 2023.05.30 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 8565038 2023.05.30 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8565039 2023.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8565041 2023.05.30 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8565042 2023.05.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8565043 2023.05.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8565044 2023.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8565045 2023.05.30 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8565046 2023.05.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8565047 2023.05.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8565061 2023.05.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8565062 2023.05.30 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8565063 2023.05.30 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8565064 2023.05.30 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8565065 2023.05.30 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8565067 2023.05.30 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8565069 2023.05.30 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8565073 2023.05.30 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8565075 2023.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8565076 2023.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8565103 2023.05.30 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8565105 2023.05.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8565123 2023.05.30 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8565124 2023.05.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8547862 2023.05.28 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8547863 2023.05.28 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 8 8547864 2023.05.28 LB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8547865 2023.05.28 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8547874 2023.05.28 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8547893 2023.05.28 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8547895 2023.05.28 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8547896 2023.05.28 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 6 8547898 2023.05.28 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8547900 2023.05.28 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8547902 2023.05.28 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8547903 2023.05.28 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 8547905 2023.05.28 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8547906 2023.05.28 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8543861 2023.05.27 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8543862 2023.05.27 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8543860 2023.05.27 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8543859 2023.05.27 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8543858 2023.05.27 LB
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8543855 2023.05.27 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8543856 2023.05.27 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8543863 2023.05.27 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 8543854 2023.05.27 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8543857 2023.05.27 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8543037 2023.05.27 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8543036 2023.05.27 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8543034 2023.05.27 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8543033 2023.05.27 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8543035 2023.05.27 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8543038 2023.05.27 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8543032 2023.05.27 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8543039 2023.05.27 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8543030 2023.05.27 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8543031 2023.05.27 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8543028 2023.05.27 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8543024 2023.05.27 LB
pospolity łyska, Fulica atra 12 8543027 2023.05.27 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8543026 2023.05.27 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8543025 2023.05.27 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8543023 2023.05.27 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8543029 2023.05.27 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8543022 2023.05.27 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8543021 2023.05.27 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8543018 2023.05.27 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8543020 2023.05.27 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8543015 2023.05.27 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8543016 2023.05.27 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 8543017 2023.05.27 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8543019 2023.05.27 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8543014 2023.05.27 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8530580 2023.05.25 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 6 8530581 2023.05.25 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8530582 2023.05.25 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8530583 2023.05.25 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8530590 2023.05.25 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8530591 2023.05.25 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8530593 2023.05.25 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8530613 2023.05.25 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8530614 2023.05.25 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8530627 2023.05.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8530637 2023.05.25 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8530638 2023.05.25 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8530640 2023.05.25 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8530642 2023.05.25 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8530643 2023.05.25 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8530676 2023.05.25 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8530677 2023.05.25 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8530679 2023.05.25 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8530681 2023.05.25 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8511288 2023.05.22 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8516343 2023.05.22 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8516345 2023.05.22 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8516346 2023.05.22 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8516347 2023.05.22 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8516348 2023.05.22 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8516355 2023.05.22 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8516356 2023.05.22 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8516368 2023.05.22 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 8516369 2023.05.22 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 8516370 2023.05.22 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8516371 2023.05.22 LB
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 8516372 2023.05.22 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8516373 2023.05.22 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8516378 2023.05.22 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8516379 2023.05.22 LB
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8516441 2023.05.22 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8516442 2023.05.22 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8516443 2023.05.22 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8516444 2023.05.22 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8516445 2023.05.22 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8516467 2023.05.22 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 10 8502640 2023.05.21 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8516287 2023.05.21 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8516289 2023.05.21 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8516290 2023.05.21 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8516301 2023.05.21 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8516309 2023.05.21 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8516311 2023.05.21 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8516312 2023.05.21 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8516313 2023.05.21 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8516320 2023.05.21 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8516322 2023.05.21 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8516324 2023.05.21 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8516571 2023.05.21 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8516573 2023.05.21 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8494846 2023.05.20 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8494404 2023.05.20 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8494321 2023.05.20 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8494320 2023.05.20 LB
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 8494000 2023.05.20 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8493980 2023.05.20 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8493979 2023.05.20 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 8493982 2023.05.20 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 8493981 2023.05.20 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8493994 2023.05.20 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8493997 2023.05.20 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8493989 2023.05.20 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8493992 2023.05.20 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8493996 2023.05.20 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8493993 2023.05.20 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8493991 2023.05.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8493998 2023.05.20 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8493985 2023.05.20 LB
pospolity łyska, Fulica atra 5 8493995 2023.05.20 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 22 8493986 2023.05.20 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 8493987 2023.05.20 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8493990 2023.05.20 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8493988 2023.05.20 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8493984 2023.05.20 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8493983 2023.05.20 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8491973 2023.05.20 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8491974 2023.05.20 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8491972 2023.05.20 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8491902 2023.05.20 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8491900 2023.05.20 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8491901 2023.05.20 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8491903 2023.05.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8491899 2023.05.20 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8491898 2023.05.20 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8491894 2023.05.20 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8491897 2023.05.20 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8491896 2023.05.20 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8491895 2023.05.20 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8491893 2023.05.20 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8491892 2023.05.20 LB
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8478594 2023.05.17 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8478595 2023.05.17 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8478596 2023.05.17 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8478597 2023.05.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8478598 2023.05.17 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8478600 2023.05.17 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8478601 2023.05.17 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8478602 2023.05.17 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8478638 2023.05.17 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8478639 2023.05.17 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8478642 2023.05.17 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8478643 2023.05.17 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8478644 2023.05.17 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8478645 2023.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8478646 2023.05.17 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8478647 2023.05.17 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8478648 2023.05.17 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8478650 2023.05.17 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8475059 2023.05.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8475083 2023.05.16 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8475093 2023.05.16 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8475094 2023.05.16 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 8475096 2023.05.16 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8475098 2023.05.16 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 8475124 2023.05.16 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8475159 2023.05.16 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8475160 2023.05.16 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 8475161 2023.05.16 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8475227 2023.05.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8475228 2023.05.16 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8475229 2023.05.16 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8475230 2023.05.16 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8475270 2023.05.16 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8475271 2023.05.16 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8475272 2023.05.16 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8475273 2023.05.16 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8475274 2023.05.16 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8475275 2023.05.16 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8475276 2023.05.16 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8475277 2023.05.16 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8475278 2023.05.16 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8475279 2023.05.16 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8475280 2023.05.16 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8475281 2023.05.16 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8475282 2023.05.16 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8475308 2023.05.16 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8475309 2023.05.16 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8475310 2023.05.16 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8475311 2023.05.16 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8475312 2023.05.16 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8475313 2023.05.16 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8475314 2023.05.16 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8475315 2023.05.16 LB
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 8475316 2023.05.16 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8475317 2023.05.16 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8475318 2023.05.16 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8475319 2023.05.16 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8475321 2023.05.16 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8475322 2023.05.16 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8475323 2023.05.16 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8452953 2023.05.14 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8452951 2023.05.14 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8452950 2023.05.14 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8452947 2023.05.14 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8452952 2023.05.14 LB
pospolity żuraw, Grus grus 6 8452948 2023.05.14 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8452949 2023.05.14 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8452946 2023.05.14 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8452944 2023.05.14 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 8452945 2023.05.14 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8452943 2023.05.14 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8452942 2023.05.14 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8452940 2023.05.14 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8452939 2023.05.14 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8452941 2023.05.14 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8461022 2023.05.14 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8461060 2023.05.14 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8461097 2023.05.14 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8461100 2023.05.14 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8461104 2023.05.14 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8461120 2023.05.14 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8461127 2023.05.14 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8461130 2023.05.14 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8461133 2023.05.14 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8461137 2023.05.14 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8461140 2023.05.14 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 8461152 2023.05.14 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8461157 2023.05.14 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8461164 2023.05.14 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8461166 2023.05.14 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8461169 2023.05.14 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8461179 2023.05.14 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8461181 2023.05.14 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8461189 2023.05.14 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8461190 2023.05.14 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8461195 2023.05.14 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8461199 2023.05.14 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8461223 2023.05.14 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 8461232 2023.05.14 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8461234 2023.05.14 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8461235 2023.05.14 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8461236 2023.05.14 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8461237 2023.05.14 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8461239 2023.05.14 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8461243 2023.05.14 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8461245 2023.05.14 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8461256 2023.05.14 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 8461258 2023.05.14 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8461260 2023.05.14 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8461264 2023.05.14 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8475058 2023.05.14 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8460807 2023.05.12 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8460872 2023.05.12 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8461005 2023.05.12 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8461007 2023.05.12 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8461016 2023.05.12 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8461018 2023.05.12 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8427929 2023.05.11 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8427927 2023.05.11 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8427928 2023.05.11 LB
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8427923 2023.05.11 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8427024 2023.05.11 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8427023 2023.05.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8427025 2023.05.11 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8427022 2023.05.11 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8427021 2023.05.11 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8426292 2023.05.11 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8426291 2023.05.11 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8426289 2023.05.11 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 6 8426288 2023.05.11 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8428869 2023.05.11 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8428870 2023.05.11 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8417961 2023.05.10 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8417962 2023.05.10 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8417959 2023.05.10 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8417960 2023.05.10 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8417958 2023.05.10 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8417957 2023.05.10 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 8417955 2023.05.10 LB
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 8417954 2023.05.10 LB
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8417952 2023.05.10 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8417956 2023.05.10 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8417953 2023.05.10 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8417951 2023.05.10 LB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8422420 2023.05.10 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8422437 2023.05.10 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8415753 2023.05.09 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8415751 2023.05.09 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8415750 2023.05.09 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8415752 2023.05.09 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8415755 2023.05.09 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8415747 2023.05.09 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8415746 2023.05.09 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8415754 2023.05.09 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8415748 2023.05.09 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8415744 2023.05.09 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8415745 2023.05.09 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8415749 2023.05.09 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8415743 2023.05.09 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8415742 2023.05.09 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8409749 2023.05.08 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8409748 2023.05.08 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8409744 2023.05.08 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8409747 2023.05.08 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8409745 2023.05.08 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 10 8409741 2023.05.08 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8409746 2023.05.08 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8409740 2023.05.08 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8409742 2023.05.08 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8409739 2023.05.08 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8409738 2023.05.08 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8409743 2023.05.08 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8409451 2023.05.08 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8409445 2023.05.08 LB
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8409444 2023.05.08 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8408961 2023.05.08 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8408960 2023.05.08 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8408959 2023.05.08 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8408957 2023.05.08 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8408958 2023.05.08 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8408956 2023.05.08 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8408955 2023.05.08 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8408954 2023.05.08 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 25 8408949 2023.05.08 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 5 8410605 2023.05.08 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 8410610 2023.05.08 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8410613 2023.05.08 LB
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8410633 2023.05.08 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8410637 2023.05.08 LB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8410640 2023.05.08 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8400510 2023.05.07 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8400505 2023.05.07 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 8 8400507 2023.05.07 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8400506 2023.05.07 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 8400502 2023.05.07 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8400504 2023.05.07 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8400503 2023.05.07 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8400500 2023.05.07 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8400498 2023.05.07 LB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 6 8400496 2023.05.07 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8400497 2023.05.07 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8400499 2023.05.07 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8400493 2023.05.07 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8400494 2023.05.07 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8400492 2023.05.07 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8400495 2023.05.07 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8401594 2023.05.07 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8391910 2023.05.06 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8391911 2023.05.06 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8391909 2023.05.06 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8391908 2023.05.06 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8391904 2023.05.06 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8391907 2023.05.06 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8391906 2023.05.06 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8391903 2023.05.06 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8391905 2023.05.06 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8391902 2023.05.06 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8391901 2023.05.06 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 8391900 2023.05.06 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8402118 2023.05.06 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8402124 2023.05.06 LB
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8402126 2023.05.06 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8402129 2023.05.06 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8402131 2023.05.06 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8402133 2023.05.06 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8381125 2023.05.05 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8380901 2023.05.05 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8380627 2023.05.05 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8380628 2023.05.05 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8380624 2023.05.05 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 9 8380630 2023.05.05 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8380626 2023.05.05 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8380625 2023.05.05 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8380623 2023.05.05 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8380341 2023.05.05 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8380342 2023.05.05 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8380339 2023.05.05 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8380338 2023.05.05 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8380340 2023.05.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8380337 2023.05.05 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8375753 2023.05.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8375572 2023.05.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8375574 2023.05.04 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8375573 2023.05.04 LB
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8375535 2023.05.04 LB
pospolity kruk, Corvus corax 4 8375536 2023.05.04 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8375534 2023.05.04 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8375533 2023.05.04 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8375528 2023.05.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8373501 2023.05.04 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8372841 2023.05.04 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8372857 2023.05.04 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8372855 2023.05.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8372856 2023.05.04 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8372854 2023.05.04 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 8 8372853 2023.05.04 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8372852 2023.05.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8372851 2023.05.04 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 8372848 2023.05.04 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 100 8372850 2023.05.04 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 8372849 2023.05.04 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8372847 2023.05.04 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8372846 2023.05.04 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8372844 2023.05.04 LB
pospolity łyska, Fulica atra 8 8372845 2023.05.04 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8372843 2023.05.04 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8372842 2023.05.04 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8377216 2023.05.04 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8377220 2023.05.04 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8377222 2023.05.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8377225 2023.05.04 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8377226 2023.05.04 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8364221 2023.05.03 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8364220 2023.05.03 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8364057 2023.05.03 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8363863 2023.05.03 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8363862 2023.05.03 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8363865 2023.05.03 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8363864 2023.05.03 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8363861 2023.05.03 LB
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8363860 2023.05.03 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8362120 2023.05.03 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 8362119 2023.05.03 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8362121 2023.05.03 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8362118 2023.05.03 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8362117 2023.05.03 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8362113 2023.05.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 8362112 2023.05.03 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8362116 2023.05.03 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 8362109 2023.05.03 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8362111 2023.05.03 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8362115 2023.05.03 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8362110 2023.05.03 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8362114 2023.05.03 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8362106 2023.05.03 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8362107 2023.05.03 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8362105 2023.05.03 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8362103 2023.05.03 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8362108 2023.05.03 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8362102 2023.05.03 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8362104 2023.05.03 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8362101 2023.05.03 LB
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8351530 2023.05.02 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8351535 2023.05.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8351538 2023.05.02 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 4 8351533 2023.05.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8351529 2023.05.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8351532 2023.05.02 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 9 8351536 2023.05.02 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 8351531 2023.05.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8351537 2023.05.02 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8351528 2023.05.02 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 8351534 2023.05.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8351526 2023.05.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8351525 2023.05.02 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8351527 2023.05.02 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8352689 2023.05.01 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8352694 2023.05.01 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8352695 2023.05.01 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8352696 2023.05.01 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8352698 2023.05.01 LB
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 8352700 2023.05.01 LB
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8352701 2023.05.01 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8352702 2023.05.01 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8352703 2023.05.01 LB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8352708 2023.05.01 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8352709 2023.05.01 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8352710 2023.05.01 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8352711 2023.05.01 LB
pospolity żuraw, Grus grus 19 8352712 2023.05.01 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8329634 2023.04.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8329636 2023.04.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8329635 2023.04.30 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8329633 2023.04.30 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8328512 2023.04.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8328509 2023.04.30 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 8328266 2023.04.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 8328265 2023.04.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8328267 2023.04.30 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8328263 2023.04.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 8328264 2023.04.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8328262 2023.04.30 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8328261 2023.04.30 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8327623 2023.04.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8327624 2023.04.30 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8327622 2023.04.30 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8327620 2023.04.30 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8327621 2023.04.30 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8327619 2023.04.30 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8327618 2023.04.30 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8329641 2023.04.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8319757 2023.04.29 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8319755 2023.04.29 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8319756 2023.04.29 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8319773 2023.04.29 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8319772 2023.04.29 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8319771 2023.04.29 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8319770 2023.04.29 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8319769 2023.04.29 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8319767 2023.04.29 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8319768 2023.04.29 LB
pospolity łyska, Fulica atra 4 8319766 2023.04.29 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8319765 2023.04.29 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8319763 2023.04.29 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8319764 2023.04.29 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8319762 2023.04.29 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8319760 2023.04.29 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8319761 2023.04.29 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8319759 2023.04.29 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8319758 2023.04.29 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8315077 2023.04.28 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8314936 2023.04.28 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8314935 2023.04.28 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8314932 2023.04.28 LB
pospolity łyska, Fulica atra 10 8314934 2023.04.28 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8314930 2023.04.28 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8314929 2023.04.28 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8314931 2023.04.28 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8314926 2023.04.28 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 38 8314927 2023.04.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8314933 2023.04.28 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8314928 2023.04.28 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8314671 2023.04.28 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8314670 2023.04.28 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 8314669 2023.04.28 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8314668 2023.04.28 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8314666 2023.04.28 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8314667 2023.04.28 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8314665 2023.04.28 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8314664 2023.04.28 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8314662 2023.04.28 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8314663 2023.04.28 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8314659 2023.04.28 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8314658 2023.04.28 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8314660 2023.04.28 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8314661 2023.04.28 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8314656 2023.04.28 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 40 8314657 2023.04.28 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8314653 2023.04.28 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 8314652 2023.04.28 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8314654 2023.04.28 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8314655 2023.04.28 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8314651 2023.04.28 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8314649 2023.04.28 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8314650 2023.04.28 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8314648 2023.04.28 LB
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8310372 2023.04.27 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8310389 2023.04.27 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8310391 2023.04.27 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8310393 2023.04.27 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8310395 2023.04.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8310397 2023.04.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8310399 2023.04.27 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8310401 2023.04.27 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8310402 2023.04.27 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8310404 2023.04.27 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8310406 2023.04.27 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8310408 2023.04.27 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8310413 2023.04.27 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8310414 2023.04.27 PK
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8310416 2023.04.27 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8310417 2023.04.27 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8310418 2023.04.27 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8310419 2023.04.27 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8310420 2023.04.27 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 8310421 2023.04.27 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8310434 2023.04.27 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8310435 2023.04.27 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8310436 2023.04.27 PK
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8310437 2023.04.27 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8303071 2023.04.26 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8303072 2023.04.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8303074 2023.04.26 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8303068 2023.04.26 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8303070 2023.04.26 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8303073 2023.04.26 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8303069 2023.04.26 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8303065 2023.04.26 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8303064 2023.04.26 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8303067 2023.04.26 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8303066 2023.04.26 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 8303062 2023.04.26 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8303063 2023.04.26 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8298530 2023.04.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8298531 2023.04.25 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8298527 2023.04.25 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8298528 2023.04.25 LB
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8298524 2023.04.25 LB
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8298523 2023.04.25 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8298529 2023.04.25 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8298525 2023.04.25 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8298526 2023.04.25 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8298409 2023.04.25 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8293398 2023.04.24 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8293399 2023.04.24 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8293400 2023.04.24 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8293402 2023.04.24 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8293396 2023.04.24 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8293397 2023.04.24 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8293395 2023.04.24 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8293393 2023.04.24 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8293391 2023.04.24 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8293392 2023.04.24 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8293401 2023.04.24 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8293394 2023.04.24 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8293389 2023.04.24 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8293388 2023.04.24 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8293390 2023.04.24 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8284478 2023.04.23 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8284482 2023.04.23 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8284473 2023.04.23 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8284481 2023.04.23 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8284477 2023.04.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8284484 2023.04.23 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8284472 2023.04.23 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8284483 2023.04.23 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8284471 2023.04.23 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8284474 2023.04.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8284480 2023.04.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8284479 2023.04.23 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8284476 2023.04.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8284475 2023.04.23 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8284470 2023.04.23 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8283093 2023.04.23 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8283094 2023.04.23 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 8283095 2023.04.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8282515 2023.04.23 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8282512 2023.04.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8282514 2023.04.23 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8282511 2023.04.23 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8282507 2023.04.23 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8282509 2023.04.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8282510 2023.04.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8282513 2023.04.23 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8282506 2023.04.23 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8282508 2023.04.23 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8287685 2023.04.23 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8287691 2023.04.23 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8271036 2023.04.22 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8271035 2023.04.22 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8270485 2023.04.22 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8270484 2023.04.22 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8270481 2023.04.22 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 8270483 2023.04.22 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8270482 2023.04.22 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8270478 2023.04.22 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8270480 2023.04.22 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 8270479 2023.04.22 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 8270477 2023.04.22 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8270475 2023.04.22 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 8270474 2023.04.22 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8270473 2023.04.22 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 8270476 2023.04.22 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8269525 2023.04.22 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 8269524 2023.04.22 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 8269523 2023.04.22 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8269522 2023.04.22 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8269521 2023.04.22 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8268701 2023.04.22 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8268696 2023.04.22 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8268699 2023.04.22 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8268695 2023.04.22 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8268694 2023.04.22 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8268693 2023.04.22 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8266888 2023.04.22 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8266887 2023.04.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8266889 2023.04.22 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8265963 2023.04.22 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8265885 2023.04.22 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8265886 2023.04.22 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8265859 2023.04.22 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8265860 2023.04.22 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8265861 2023.04.22 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8265863 2023.04.22 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8265862 2023.04.22 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 8265858 2023.04.22 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8265854 2023.04.22 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8265853 2023.04.22 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8265857 2023.04.22 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8265856 2023.04.22 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8265855 2023.04.22 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8265852 2023.04.22 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8265850 2023.04.22 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8265851 2023.04.22 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8265849 2023.04.22 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8265221 2023.04.22 LB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8271846 2023.04.22 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8271909 2023.04.22 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8261057 2023.04.21 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 8261059 2023.04.21 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8261058 2023.04.21 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8261056 2023.04.21 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8261061 2023.04.21 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8261060 2023.04.21 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8261054 2023.04.21 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8253348 2023.04.20 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8253347 2023.04.20 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8253343 2023.04.20 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8253344 2023.04.20 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8253345 2023.04.20 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8253349 2023.04.20 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 8253350 2023.04.20 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 8253346 2023.04.20 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8253342 2023.04.20 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8253167 2023.04.20 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8253164 2023.04.20 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8253166 2023.04.20 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8253173 2023.04.20 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8253171 2023.04.20 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8253170 2023.04.20 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8253175 2023.04.20 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8253169 2023.04.20 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8253176 2023.04.20 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8253168 2023.04.20 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8253163 2023.04.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8253172 2023.04.20 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8253162 2023.04.20 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 8253165 2023.04.20 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8253174 2023.04.20 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8254234 2023.04.20 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8254235 2023.04.20 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 8254247 2023.04.20 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8254262 2023.04.20 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8248498 2023.04.19 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8248497 2023.04.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8248500 2023.04.19 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8248496 2023.04.19 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8248495 2023.04.19 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8248494 2023.04.19 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8248499 2023.04.19 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8248113 2023.04.19 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8248112 2023.04.19 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8248108 2023.04.19 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8248111 2023.04.19 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8248110 2023.04.19 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8248109 2023.04.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8248106 2023.04.19 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8248104 2023.04.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8248107 2023.04.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8248105 2023.04.19 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8248101 2023.04.19 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8248103 2023.04.19 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8248098 2023.04.19 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8248099 2023.04.19 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8248100 2023.04.19 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8248097 2023.04.19 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8248102 2023.04.19 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8241727 2023.04.18 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8241360 2023.04.18 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8241358 2023.04.18 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8241361 2023.04.18 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8241362 2023.04.18 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8241359 2023.04.18 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8241164 2023.04.18 LB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8241162 2023.04.18 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8241163 2023.04.18 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 8241160 2023.04.18 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8241161 2023.04.18 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 8241159 2023.04.18 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8241158 2023.04.18 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8241157 2023.04.18 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8241926 2023.04.18 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8241930 2023.04.18 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8235073 2023.04.17 LB
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 8245027 2023.04.17 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8228412 2023.04.16 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8228413 2023.04.16 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8228414 2023.04.16 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8228416 2023.04.16 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8228420 2023.04.16 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 8228421 2023.04.16 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 8228447 2023.04.16 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8228448 2023.04.16 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8228449 2023.04.16 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8228452 2023.04.16 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8228454 2023.04.16 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8228455 2023.04.16 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8228528 2023.04.16 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8218202 2023.04.15 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8218204 2023.04.15 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8218208 2023.04.15 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8218209 2023.04.15 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8218320 2023.04.15 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8218334 2023.04.15 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8218336 2023.04.15 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8218339 2023.04.15 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8218430 2023.04.15 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8218471 2023.04.15 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8218472 2023.04.15 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8218473 2023.04.15 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8218508 2023.04.15 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8218530 2023.04.15 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8208759 2023.04.14 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8208760 2023.04.14 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8208758 2023.04.14 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 8208761 2023.04.14 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8208757 2023.04.14 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8208756 2023.04.14 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8209117 2023.04.14 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8209118 2023.04.14 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8209119 2023.04.14 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 8209120 2023.04.14 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8209121 2023.04.14 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8209122 2023.04.14 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8209123 2023.04.14 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8209124 2023.04.14 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8209125 2023.04.14 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8203420 2023.04.13 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8203421 2023.04.13 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 8203430 2023.04.13 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8203431 2023.04.13 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 8203432 2023.04.13 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8203433 2023.04.13 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 8203437 2023.04.13 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8203438 2023.04.13 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8203440 2023.04.13 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 8203446 2023.04.13 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8203448 2023.04.13 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8203465 2023.04.13 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8203477 2023.04.13 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8203489 2023.04.13 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8203490 2023.04.13 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8203491 2023.04.13 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8203492 2023.04.13 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8188458 2023.04.11 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8188462 2023.04.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 8188468 2023.04.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8188471 2023.04.11 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8188473 2023.04.11 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 8188474 2023.04.11 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8188476 2023.04.11 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8188479 2023.04.11 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8188481 2023.04.11 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8188490 2023.04.11 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 8 8188492 2023.04.11 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8188496 2023.04.11 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8179009 2023.04.10 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 8179010 2023.04.10 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8178646 2023.04.10 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8178647 2023.04.10 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 8178643 2023.04.10 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 8178644 2023.04.10 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 8178642 2023.04.10 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 8178645 2023.04.10 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 8178641 2023.04.10 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 8178639 2023.04.10 LB
pospolity kruk, Corvus corax 18 8178640 2023.04.10 LB