Pełna lista obserwacji drużyny

Arek Furdyna : Arek Furdyna


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4925383 2020.11.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4932769 2020.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4932770 2020.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4932771 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4932772 2020.11.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4932774 2020.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4932775 2020.11.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 4932688 2020.11.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4932689 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4932690 2020.11.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4932691 2020.11.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4932692 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4932693 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4932694 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4932695 2020.11.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4932696 2020.11.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4932697 2020.11.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4932698 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4932699 2020.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4932700 2020.11.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4932701 2020.11.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4932702 2020.11.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4932703 2020.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4932705 2020.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4932708 2020.11.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4932709 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4932711 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4932714 2020.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4932725 2020.11.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4932728 2020.11.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4932730 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4932732 2020.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4932733 2020.11.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4932735 2020.11.14 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 25 4916016 2020.11.13 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 4916017 2020.11.13 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4916018 2020.11.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4929398 2020.11.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4929400 2020.11.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4929403 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4929404 2020.11.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 4929408 2020.11.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4929409 2020.11.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4929410 2020.11.13 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 4929488 2020.11.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4929511 2020.11.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4929512 2020.11.13 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4929513 2020.11.13 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 4929515 2020.11.13 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4929516 2020.11.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4929517 2020.11.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4929518 2020.11.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4929519 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4929520 2020.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4929521 2020.11.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4929522 2020.11.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4929523 2020.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4929524 2020.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4929525 2020.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4929526 2020.11.13 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4929527 2020.11.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4929528 2020.11.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4929529 2020.11.13 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 4915080 2020.11.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4929337 2020.11.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4929338 2020.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4929339 2020.11.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4929340 2020.11.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4929341 2020.11.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4929342 2020.11.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4929343 2020.11.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4929344 2020.11.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4929345 2020.11.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4929346 2020.11.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4929347 2020.11.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4929348 2020.11.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4929349 2020.11.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4929350 2020.11.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4929351 2020.11.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4929353 2020.11.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4929355 2020.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4929358 2020.11.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4929361 2020.11.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4929362 2020.11.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4929363 2020.11.12 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4929364 2020.11.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4929365 2020.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4929366 2020.11.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4929367 2020.11.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4929369 2020.11.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4929370 2020.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4929371 2020.11.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4929375 2020.11.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4929376 2020.11.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4929377 2020.11.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4929378 2020.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4929379 2020.11.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4929380 2020.11.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4929381 2020.11.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4929382 2020.11.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4929383 2020.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4929384 2020.11.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4929385 2020.11.12 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4929386 2020.11.12 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4903121 2020.11.08 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4903122 2020.11.08 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 10 4903123 2020.11.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4898614 2020.10.31 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4898640 2020.10.31 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4898611 2020.10.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4898613 2020.10.25 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4839812 2020.10.11 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 4839813 2020.10.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4898645 2020.10.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 4898646 2020.10.10 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4898647 2020.10.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4898615 2020.09.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4898616 2020.09.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4898617 2020.09.26 mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 4789835 2020.09.05 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4789836 2020.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4789837 2020.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4789839 2020.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4789840 2020.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4789841 2020.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4789842 2020.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4789843 2020.09.05 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 4763296 2020.08.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4763297 2020.08.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4763298 2020.08.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4763300 2020.08.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4763301 2020.08.26 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4763302 2020.08.26 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4763303 2020.08.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4763304 2020.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4763305 2020.08.26 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4763306 2020.08.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4763322 2020.08.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4763323 2020.08.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4763324 2020.08.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4763326 2020.08.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4763327 2020.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4763328 2020.08.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4763329 2020.08.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4763330 2020.08.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4763331 2020.08.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4763332 2020.08.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4763333 2020.08.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4789819 2020.08.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4789820 2020.08.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4789821 2020.08.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4789822 2020.08.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4789823 2020.08.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4789824 2020.08.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4789825 2020.08.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4789826 2020.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4789827 2020.08.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4789828 2020.08.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4789829 2020.08.26 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4789834 2020.08.26 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4763174 2020.08.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4763200 2020.08.25 mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 4763201 2020.08.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4763202 2020.08.25 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4763203 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4763204 2020.08.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4763205 2020.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4763206 2020.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4763207 2020.08.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4763208 2020.08.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4763209 2020.08.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4763210 2020.08.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4763211 2020.08.25 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4763215 2020.08.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4763217 2020.08.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4763218 2020.08.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4763219 2020.08.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4763220 2020.08.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4763221 2020.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4763253 2020.08.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4763255 2020.08.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4763257 2020.08.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4763258 2020.08.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4763259 2020.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4763260 2020.08.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4763261 2020.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4763262 2020.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4763263 2020.08.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4763265 2020.08.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4763266 2020.08.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4763268 2020.08.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4763269 2020.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4763270 2020.08.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4763272 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4763274 2020.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4763275 2020.08.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4763291 2020.08.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4763292 2020.08.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4763294 2020.08.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4741479 2020.08.24 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 2 4741481 2020.08.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4741482 2020.08.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4741483 2020.08.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4741484 2020.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4741485 2020.08.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4741486 2020.08.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4741487 2020.08.24 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4741488 2020.08.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4741489 2020.08.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4741490 2020.08.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4741491 2020.08.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4741492 2020.08.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 4741493 2020.08.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4741494 2020.08.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4759490 2020.08.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4762961 2020.08.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4762962 2020.08.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4762988 2020.08.24 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4763004 2020.08.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4763006 2020.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4763013 2020.08.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4763054 2020.08.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4763121 2020.08.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4763169 2020.08.24 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4763170 2020.08.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4763172 2020.08.24 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4763173 2020.08.24 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 4739465 2020.08.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4739615 2020.08.23 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4739616 2020.08.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4739665 2020.08.23 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 4739666 2020.08.23 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 4741462 2020.08.23 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 6 4741463 2020.08.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4741464 2020.08.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4741465 2020.08.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4739460 2020.08.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4739461 2020.08.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4739462 2020.08.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4739463 2020.08.22 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4739450 2020.08.21 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4739451 2020.08.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4739209 2020.08.19 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4739378 2020.08.19 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4739430 2020.08.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4739435 2020.08.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4739183 2020.08.18 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4739184 2020.08.18 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4739185 2020.08.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4739190 2020.08.18 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 4739136 2020.08.17 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4739152 2020.08.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4739153 2020.08.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4739154 2020.08.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4739156 2020.08.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4739160 2020.08.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4739181 2020.08.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4739182 2020.08.17 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4657310 2020.07.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4657311 2020.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4657309 2020.07.26 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4630165 2020.07.17 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4630174 2020.07.17 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4616293 2020.07.11 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4616296 2020.07.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4616283 2020.07.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4616284 2020.07.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4616285 2020.07.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 4616286 2020.07.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4616287 2020.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4616288 2020.07.11 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4616289 2020.07.11 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 4616290 2020.07.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4616292 2020.07.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4616294 2020.07.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4616295 2020.07.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4601565 2020.07.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 4601566 2020.07.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4601567 2020.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4601568 2020.07.04 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4601569 2020.07.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4601570 2020.07.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4601571 2020.07.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4601572 2020.07.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4601573 2020.07.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4601576 2020.07.04 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4601577 2020.07.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4601579 2020.07.04 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4561037 2020.06.22 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4561038 2020.06.22 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4501314 2020.06.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4501315 2020.06.06 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4463188 2020.05.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4463195 2020.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4463031 2020.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4463032 2020.05.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 18 4463147 2020.05.30 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 4463152 2020.05.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4463166 2020.05.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4463176 2020.05.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4463178 2020.05.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4463179 2020.05.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4463180 2020.05.30 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4463185 2020.05.30 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4463191 2020.05.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4463193 2020.05.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4463194 2020.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4463196 2020.05.30 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4463197 2020.05.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4463198 2020.05.30 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4463199 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4433644 2020.05.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4433645 2020.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4433652 2020.05.23 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4433667 2020.05.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4433668 2020.05.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4433669 2020.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4433926 2020.05.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4434007 2020.05.23 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 4434027 2020.05.23 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 4434032 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4434039 2020.05.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4434064 2020.05.23 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4412637 2020.05.19 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4412638 2020.05.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4395067 2020.05.16 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4379463 2020.05.15 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 4365964 2020.05.10 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4365967 2020.05.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4336061 2020.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4336141 2020.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4336181 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4336183 2020.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4336184 2020.05.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4336186 2020.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4336188 2020.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4336190 2020.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4336192 2020.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4336193 2020.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4336195 2020.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4336196 2020.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4336197 2020.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4336204 2020.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4336207 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4336208 2020.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4336209 2020.05.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4336211 2020.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4336228 2020.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4336229 2020.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4336231 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4336233 2020.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4308393 2020.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4308402 2020.05.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4306392 2020.05.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4306463 2020.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4306525 2020.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4306610 2020.05.01 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 4306636 2020.05.01 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4306637 2020.05.01 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4306638 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4306092 2020.04.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4306094 2020.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4306123 2020.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4306137 2020.04.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4306138 2020.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4306140 2020.04.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4306142 2020.04.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4306143 2020.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4306150 2020.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4306189 2020.04.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4306199 2020.04.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4306207 2020.04.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4306210 2020.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4306222 2020.04.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4306223 2020.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4306225 2020.04.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4306245 2020.04.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4306246 2020.04.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4306247 2020.04.30 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4306266 2020.04.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4306307 2020.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4306319 2020.04.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4306320 2020.04.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4306321 2020.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4240776 2020.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4240777 2020.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4240778 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4240832 2020.04.25 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4240835 2020.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4240836 2020.04.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4240837 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4240838 2020.04.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4240886 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4231703 2020.04.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4252921 2020.04.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4207840 2020.04.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4210367 2020.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4210368 2020.04.21 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4203376 2020.04.20 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4203381 2020.04.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4157333 2020.04.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4126473 2020.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4093331 2020.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4093332 2020.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4093333 2020.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4093334 2020.03.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4093335 2020.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4093336 2020.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4093337 2020.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4093338 2020.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4093339 2020.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4093340 2020.03.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4093341 2020.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4093342 2020.03.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4093343 2020.03.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4093344 2020.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4093345 2020.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4093346 2020.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4093347 2020.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4093348 2020.03.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4093349 2020.03.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4093350 2020.03.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4093351 2020.03.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4093352 2020.03.28 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4093353 2020.03.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4093354 2020.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4093355 2020.03.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4093356 2020.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4093357 2020.03.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4093358 2020.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4093359 2020.03.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4093360 2020.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4093361 2020.03.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4094034 2020.03.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4094035 2020.03.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4094036 2020.03.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4094037 2020.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4094039 2020.03.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4094040 2020.03.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4094041 2020.03.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4094042 2020.03.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4094057 2020.03.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4094077 2020.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4094102 2020.03.28 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4094119 2020.03.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4094120 2020.03.28 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4295741 2020.03.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4302966 2020.03.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4072845 2020.03.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4072846 2020.03.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4072847 2020.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4072848 2020.03.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4072849 2020.03.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4072850 2020.03.21 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4072851 2020.03.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4068735 2020.03.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4068736 2020.03.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 4068737 2020.03.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4068740 2020.03.14 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4068746 2020.03.14 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 4068748 2020.03.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4068752 2020.03.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4068853 2020.03.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4068868 2020.03.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4068877 2020.03.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4068884 2020.03.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4068885 2020.03.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4068888 2020.03.14 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4068896 2020.03.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4068899 2020.03.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4068694 2020.03.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4068695 2020.03.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4068696 2020.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4068697 2020.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4068698 2020.03.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4068699 2020.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4068700 2020.03.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4068701 2020.03.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4068702 2020.03.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4068703 2020.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4068704 2020.03.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4068705 2020.03.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4068706 2020.03.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4068707 2020.03.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 4068708 2020.03.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4068711 2020.03.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4068712 2020.03.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4068713 2020.03.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4068714 2020.03.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4068715 2020.03.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4068716 2020.03.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4068717 2020.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4068718 2020.03.07 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 4025289 2020.03.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4025290 2020.03.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4025291 2020.03.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4025293 2020.03.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4025294 2020.03.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4025295 2020.03.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4025297 2020.03.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4025299 2020.03.06 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4025300 2020.03.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4025307 2020.03.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4025308 2020.03.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4025309 2020.03.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4025311 2020.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4025312 2020.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4025314 2020.03.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4025317 2020.03.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4025320 2020.03.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4025322 2020.03.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4025324 2020.03.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4025326 2020.03.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4025327 2020.03.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4025330 2020.03.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4025331 2020.03.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4025334 2020.03.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4025345 2020.03.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4025351 2020.03.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4025353 2020.03.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4025354 2020.03.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4025416 2020.03.06 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4025423 2020.03.06 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4025424 2020.03.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4025438 2020.03.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4025439 2020.03.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4025440 2020.03.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4025456 2020.03.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4025457 2020.03.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 4025462 2020.03.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4025463 2020.03.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4025465 2020.03.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4025492 2020.03.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4025493 2020.03.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4025494 2020.03.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 4025495 2020.03.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4025497 2020.03.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4025576 2020.03.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4025578 2020.03.06 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4025582 2020.03.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4025583 2020.03.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4025584 2020.03.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4025585 2020.03.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4025586 2020.03.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4025587 2020.03.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4025588 2020.03.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 4025589 2020.03.06 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 4025590 2020.03.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4025591 2020.03.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4025592 2020.03.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4025593 2020.03.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4025594 2020.03.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4025595 2020.03.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4025597 2020.03.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4025617 2020.03.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4025618 2020.03.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4025619 2020.03.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4025620 2020.03.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4025621 2020.03.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4025622 2020.03.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4025623 2020.03.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4025624 2020.03.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4025625 2020.03.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4025626 2020.03.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4025627 2020.03.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4025628 2020.03.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4025629 2020.03.06 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4025630 2020.03.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4068682 2020.03.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4068683 2020.03.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4068684 2020.03.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4068685 2020.03.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4068686 2020.03.06 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4068687 2020.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4068688 2020.03.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 4068689 2020.03.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4068690 2020.03.06 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 4068691 2020.03.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4019726 2020.03.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4019728 2020.03.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4019729 2020.03.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4019730 2020.03.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4019731 2020.03.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4019732 2020.03.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4019733 2020.03.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4019734 2020.03.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 4019735 2020.03.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4019736 2020.03.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4019737 2020.03.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4019738 2020.03.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4019739 2020.03.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4019740 2020.03.05 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4019741 2020.03.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4019742 2020.03.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4019743 2020.03.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4019744 2020.03.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4019745 2020.03.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4019746 2020.03.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4019747 2020.03.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4019748 2020.03.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4019749 2020.03.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4019750 2020.03.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4019751 2020.03.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4019752 2020.03.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4019753 2020.03.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 35 4019754 2020.03.05 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 4019755 2020.03.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4019757 2020.03.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4019758 2020.03.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4019759 2020.03.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4019760 2020.03.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4019761 2020.03.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4019762 2020.03.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4019763 2020.03.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4019764 2020.03.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4019766 2020.03.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4019767 2020.03.05 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4019768 2020.03.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4019771 2020.03.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4019772 2020.03.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4019823 2020.03.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4019825 2020.03.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4019827 2020.03.05 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 4 4019828 2020.03.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4019831 2020.03.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4019834 2020.03.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4019836 2020.03.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4019839 2020.03.05 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4019841 2020.03.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4019843 2020.03.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4019845 2020.03.05 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 9 4025179 2020.03.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4025242 2020.03.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4025243 2020.03.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4025246 2020.03.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4025248 2020.03.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4025250 2020.03.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4025251 2020.03.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4025253 2020.03.05 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4025255 2020.03.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4025256 2020.03.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4025257 2020.03.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4025258 2020.03.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4025259 2020.03.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4025260 2020.03.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4025261 2020.03.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4025262 2020.03.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4025263 2020.03.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4025264 2020.03.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4025265 2020.03.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4025266 2020.03.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4025268 2020.03.05 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4025270 2020.03.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4025272 2020.03.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4025274 2020.03.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4025275 2020.03.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4025276 2020.03.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4025277 2020.03.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4011872 2020.03.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4011873 2020.03.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4011874 2020.03.04 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4011875 2020.03.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4011876 2020.03.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4011877 2020.03.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4011878 2020.03.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4011879 2020.03.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4011880 2020.03.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4011881 2020.03.04 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4011882 2020.03.04 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4011883 2020.03.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4011884 2020.03.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4011885 2020.03.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4011886 2020.03.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4011887 2020.03.04 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4011888 2020.03.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4011889 2020.03.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4011890 2020.03.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4011891 2020.03.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4011892 2020.03.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4011893 2020.03.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4011894 2020.03.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4011895 2020.03.04 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4011896 2020.03.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4011897 2020.03.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4011898 2020.03.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4011899 2020.03.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4019349 2020.03.04 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4019363 2020.03.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4019364 2020.03.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4019366 2020.03.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4019367 2020.03.04 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4019368 2020.03.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4019369 2020.03.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4019370 2020.03.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4019377 2020.03.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4019379 2020.03.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4019380 2020.03.04 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4019381 2020.03.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 4019382 2020.03.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4019612 2020.03.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4019616 2020.03.04 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 100 4019619 2020.03.04 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4019622 2020.03.04 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4019623 2020.03.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4019653 2020.03.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4019654 2020.03.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4019656 2020.03.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4019657 2020.03.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4019659 2020.03.04 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 4019663 2020.03.04 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4019723 2020.03.04 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 30 4019724 2020.03.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4019725 2020.03.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4011809 2020.03.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4011811 2020.03.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4011810 2020.03.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4011812 2020.03.03 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4011813 2020.03.03 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4011814 2020.03.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4011844 2020.03.03 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 15 4011845 2020.03.03 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 4011846 2020.03.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4011847 2020.03.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4011848 2020.03.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4011849 2020.03.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4011850 2020.03.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4011851 2020.03.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4011869 2020.03.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4011870 2020.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4011871 2020.03.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4007394 2020.03.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4007395 2020.03.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4007397 2020.03.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4007399 2020.03.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4007401 2020.03.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4007402 2020.03.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4007407 2020.03.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4007408 2020.03.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4007409 2020.03.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4007412 2020.03.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4007413 2020.03.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4007414 2020.03.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4007416 2020.03.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4007417 2020.03.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4007419 2020.03.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4007429 2020.03.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4007430 2020.03.02 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4007431 2020.03.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4007432 2020.03.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4007433 2020.03.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4007434 2020.03.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4007435 2020.03.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4007436 2020.03.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4007441 2020.03.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4007442 2020.03.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4007443 2020.03.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4007444 2020.03.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4007445 2020.03.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4007446 2020.03.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4007447 2020.03.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4007448 2020.03.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4007449 2020.03.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4007450 2020.03.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4007451 2020.03.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4007452 2020.03.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4007453 2020.03.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4007454 2020.03.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4007455 2020.03.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4007458 2020.03.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4007459 2020.03.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4007460 2020.03.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4007461 2020.03.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4007464 2020.03.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4007465 2020.03.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4007466 2020.03.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4007467 2020.03.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4007468 2020.03.02 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 4007469 2020.03.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4007470 2020.03.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4007471 2020.03.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4007472 2020.03.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4007473 2020.03.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4007475 2020.03.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4007476 2020.03.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4007477 2020.03.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4007478 2020.03.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4007479 2020.03.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4007480 2020.03.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4007481 2020.03.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4007482 2020.03.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4007483 2020.03.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4007484 2020.03.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4007487 2020.03.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4007488 2020.03.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4007489 2020.03.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4007490 2020.03.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4007491 2020.03.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4007492 2020.03.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4007493 2020.03.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4007494 2020.03.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4007495 2020.03.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4007496 2020.03.02 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4007497 2020.03.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 4011750 2020.03.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 4011751 2020.03.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4011752 2020.03.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4011753 2020.03.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4011755 2020.03.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4011756 2020.03.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4011758 2020.03.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4011761 2020.03.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4011764 2020.03.02 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4011765 2020.03.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4011766 2020.03.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4011767 2020.03.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4011769 2020.03.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4011770 2020.03.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4011771 2020.03.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4011773 2020.03.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4011775 2020.03.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4011776 2020.03.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4011777 2020.03.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4011780 2020.03.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4011782 2020.03.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4011784 2020.03.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4011787 2020.03.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4011792 2020.03.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4011799 2020.03.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4003538 2020.03.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4003376 2020.03.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4003412 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4003414 2020.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4003415 2020.03.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4003416 2020.03.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4003418 2020.03.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4003419 2020.03.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4003420 2020.03.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4003422 2020.03.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4003431 2020.03.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4003435 2020.03.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4003437 2020.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4003440 2020.03.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4003442 2020.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4003443 2020.03.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4003445 2020.03.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4003447 2020.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4003452 2020.03.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4003453 2020.03.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4003456 2020.03.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4003458 2020.03.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4003465 2020.03.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4003470 2020.03.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4003473 2020.03.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4003474 2020.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4003475 2020.03.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4003476 2020.03.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4003479 2020.03.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4003480 2020.03.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4003481 2020.03.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4003485 2020.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4003489 2020.03.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4003491 2020.03.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4003493 2020.03.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4003496 2020.03.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4003497 2020.03.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4003500 2020.03.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4003509 2020.03.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4003515 2020.03.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4003516 2020.03.01 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4003519 2020.03.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4003521 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4003374 2020.02.29 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 3939461 2020.02.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3939471 2020.02.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3939472 2020.02.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3939463 2020.02.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3939465 2020.02.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3939467 2020.02.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3915330 2020.02.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 3915331 2020.02.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3915332 2020.02.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3915333 2020.02.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 3915334 2020.02.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3915335 2020.02.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3915336 2020.02.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3915338 2020.02.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3915339 2020.02.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3915340 2020.02.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 3915341 2020.02.08 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 3915342 2020.02.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4251635 2020.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4251640 2020.02.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4251666 2020.02.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4251668 2020.02.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4251677 2020.02.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4251679 2020.02.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4251680 2020.02.08 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4251682 2020.02.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4251684 2020.02.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4251685 2020.02.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4251687 2020.02.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4251688 2020.02.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4251758 2020.02.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 3939452 2020.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3939455 2020.01.24 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 3860245 2020.01.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 3860246 2020.01.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3860248 2020.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3894354 2020.01.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3894363 2020.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3894374 2020.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3894397 2020.01.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 3853165 2020.01.12 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3853167 2020.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3853168 2020.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3853169 2020.01.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 3853170 2020.01.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 3853172 2020.01.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3853173 2020.01.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3853174 2020.01.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3853176 2020.01.12 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 3853177 2020.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3853183 2020.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3853184 2020.01.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 3855927 2020.01.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3837466 2020.01.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 3837465 2020.01.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 3837463 2020.01.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3837443 2020.01.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3837442 2020.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3837441 2020.01.11 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 3837436 2020.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3837435 2020.01.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3837438 2020.01.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3837439 2020.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3837440 2020.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3837434 2020.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3837433 2020.01.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3837384 2020.01.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3837327 2020.01.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3837326 2020.01.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 3837382 2020.01.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 3837381 2020.01.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3837380 2020.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 3837378 2020.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3837379 2020.01.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 3837375 2020.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3837377 2020.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3837376 2020.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3837262 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3837273 2020.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1000 3837275 2020.01.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 3837276 2020.01.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1000 3837325 2020.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3837332 2020.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3837333 2020.01.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3837334 2020.01.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3837335 2020.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3837336 2020.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3837337 2020.01.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3837383 2020.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3837385 2020.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3837464 2020.01.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3837467 2020.01.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3837468 2020.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3834286 2020.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3834287 2020.01.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3834289 2020.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3834290 2020.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3834304 2020.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3834285 2020.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3834223 2020.01.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3834224 2020.01.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3834225 2020.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3834226 2020.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3834227 2020.01.04 mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 3834230 2020.01.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3834284 2020.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3833980 2020.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3833982 2020.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3830394 2020.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3830395 2020.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3830396 2020.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3830414 2020.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3830415 2020.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3830416 2020.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3830417 2020.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3830418 2020.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3830368 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3830373 2020.01.01 mapa