DRUŻYNA

Drużyna: Wredny Szu. Obserwator: Andrzej Szuksztul

Liczba gatunków: 271

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 135 1740 91 91 7 24 26 34
2 57 411 109 43 4 17 13 9
3 147 4997 151 87 0 19 34 34
4 147 894 202 101 3 34 49 15
5 127 1300 228 78 1 30 35 12
6 36 76 242 34 3 16 12 3
7 16 59 250 15 1 12 2 0
8 54 239 257 35 4 20 9 2
9 24 154 259 21 1 16 4 0
10 18 39 263 17 7 5 3 2
11 21 134 266 17 4 11 2 0
12 14 1066 271 14 4 7 2 1
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1000 9298818 2023.12.27 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 3 9298797 2023.12.27 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9298821 2023.12.27 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9298796 2023.12.27 PM
rzadki alka, Alca torda 3 9298798 2023.12.27 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 9298817 2023.12.27 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9298800 2023.12.27 PM
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9298822 2023.12.27 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 31 9298801 2023.12.27 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9298820 2023.12.27 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9298819 2023.12.27 PM
bardzo rzadki burzyk szary, Ardenna grisea 1 9310845 2023.12.23 PM
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9255426 2023.12.09 PM
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9281170 2023.12.01 WP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 21 9213710 2023.11.25 PM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 4 9213707 2023.11.25 PM
rzadki alka, Alca torda 6 9213711 2023.11.25 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9218417 2023.11.25 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 9213709 2023.11.25 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9213712 2023.11.25 PM
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 11 9213708 2023.11.25 PM
bardzo rzadki krzyżodziób sosnowy, Loxia pytyopsittacus 1 9168926 2023.11.05 PM
rzadki alka, Alca torda 6 9153883 2023.11.04 MB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9153891 2023.11.04 MB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9153884 2023.11.04 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 9153889 2023.11.04 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 9153887 2023.11.04 MB
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9153886 2023.11.04 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9153893 2023.11.04 MB
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 9153885 2023.11.04 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9153888 2023.11.04 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9153881 2023.11.04 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 9153890 2023.11.04 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 42 9153882 2023.11.04 MB
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9146304 2023.11.02 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9118178 2023.10.22 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9118179 2023.10.22 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9118175 2023.10.22 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 9118180 2023.10.22 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9118181 2023.10.22 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9118174 2023.10.22 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9118182 2023.10.22 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9118172 2023.10.22 PM
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 9118177 2023.10.22 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9118173 2023.10.22 PM
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica 1 9310898 2023.10.16 PM
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9067617 2023.10.10 MZ
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9060695 2023.10.07 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 15 9060696 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9060698 2023.10.07 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 9060697 2023.10.07 PM
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 9033607 2023.10.01 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9033665 2023.10.01 MB
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 9006693 2023.09.24 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8960328 2023.09.13 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 8958030 2023.09.10 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 8958026 2023.09.10 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 10 8958028 2023.09.10 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 8958033 2023.09.10 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 8958029 2023.09.10 MB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8958022 2023.09.10 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8958032 2023.09.10 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 8958027 2023.09.10 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8958031 2023.09.10 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 45 8958023 2023.09.10 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 5 8958024 2023.09.10 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 8958025 2023.09.10 MB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8932401 2023.09.03 PM
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8932400 2023.09.03 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8932412 2023.09.03 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8916170 2023.09.01 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 8916165 2023.09.01 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 8916166 2023.09.01 MB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8916169 2023.09.01 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 8916167 2023.09.01 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8916168 2023.09.01 MB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8916164 2023.09.01 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 8905510 2023.08.28 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 8905512 2023.08.28 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8905511 2023.08.28 MB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8905505 2023.08.28 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8905513 2023.08.28 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 8905498 2023.08.28 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8905504 2023.08.28 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 4 8905496 2023.08.28 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 8905495 2023.08.28 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8905517 2023.08.28 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 40 8905514 2023.08.28 MB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8905518 2023.08.28 MB
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8905503 2023.08.28 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 8905507 2023.08.28 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8905515 2023.08.28 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8905500 2023.08.28 MB
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8905499 2023.08.28 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8905501 2023.08.28 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8905508 2023.08.28 MB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8905516 2023.08.28 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 8905497 2023.08.28 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 8 8905502 2023.08.28 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8905506 2023.08.28 MB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8905509 2023.08.28 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8888965 2023.08.22 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 8888968 2023.08.22 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8888969 2023.08.22 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8888967 2023.08.22 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8888964 2023.08.22 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 25 8888970 2023.08.22 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8888966 2023.08.22 MB
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 4 8888963 2023.08.22 MB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8871586 2023.08.18 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8871585 2023.08.18 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8871588 2023.08.18 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8871587 2023.08.18 LB
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 8871584 2023.08.18 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 8871589 2023.08.18 LB
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 22 8871583 2023.08.18 LB
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 8836837 2023.08.08 WM
bardzo rzadki biegus ostrosterny, Calidris acuminata 1 8836783 2023.08.08 PL
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 8827093 2023.08.03 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8829992 2023.08.03 PM
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 8827092 2023.08.03 PM
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 8827094 2023.08.03 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8821798 2023.08.02 PM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8821799 2023.08.02 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 8821796 2023.08.02 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8821791 2023.08.02 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 10 8821793 2023.08.02 PM
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 8821790 2023.08.02 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8821797 2023.08.02 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8821794 2023.08.02 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 11 8821792 2023.08.02 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8803137 2023.07.27 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 8803134 2023.07.27 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 5 8803138 2023.07.27 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8803136 2023.07.27 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8803133 2023.07.27 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 8803135 2023.07.27 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8803140 2023.07.27 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 8803141 2023.07.27 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8803144 2023.07.27 MB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8769218 2023.07.16 KP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8746904 2023.07.09 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8746899 2023.07.09 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8746903 2023.07.09 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 8746898 2023.07.08 PK
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 8746891 2023.07.06 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8721929 2023.07.03 WM
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8696729 2023.06.26 PM
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 8693345 2023.06.25 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8685192 2023.06.24 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8685189 2023.06.24 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8685184 2023.06.24 MB
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 8685183 2023.06.24 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 8685188 2023.06.24 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8685180 2023.06.24 MB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8685186 2023.06.24 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 8685187 2023.06.24 MB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 8685182 2023.06.24 MB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8685190 2023.06.24 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 8685191 2023.06.24 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8685185 2023.06.24 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8685181 2023.06.24 MB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8685195 2023.06.17 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8639092 2023.06.11 PM
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 8614253 2023.06.08 MB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8614254 2023.06.08 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8608245 2023.06.07 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8608249 2023.06.07 PM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8608231 2023.06.07 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8608247 2023.06.07 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8601338 2023.06.06 PM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8601311 2023.06.06 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8601344 2023.06.06 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8601313 2023.06.06 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8601340 2023.06.06 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8601312 2023.06.06 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8601343 2023.06.06 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8601341 2023.06.06 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8601342 2023.06.06 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8601339 2023.06.06 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 8593875 2023.06.04 MB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 4 8593880 2023.06.04 PM
rzadki żołna, Merops apiaster 5 8593877 2023.06.04 PM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8511014 2023.05.21 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8511012 2023.05.20 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8511013 2023.05.20 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8511011 2023.05.20 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8461787 2023.05.14 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8461638 2023.05.14 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 8461643 2023.05.14 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8461640 2023.05.14 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8461645 2023.05.14 MB
bardzo rzadki sieweczka morska, Anarhynchus alexandrinus 1 8461642 2023.05.14 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8461644 2023.05.14 MB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8461641 2023.05.14 MB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8461639 2023.05.14 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 9 8448281 2023.05.13 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 8448275 2023.05.13 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 8458083 2023.05.13 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8448104 2023.05.13 PM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8448100 2023.05.13 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8448244 2023.05.13 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8448107 2023.05.13 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 6 8448277 2023.05.13 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8448101 2023.05.13 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 8448280 2023.05.13 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8448282 2023.05.13 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8448098 2023.05.13 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8448103 2023.05.13 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8448283 2023.05.13 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8448242 2023.05.13 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 41 8448106 2023.05.13 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8458121 2023.05.13 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8448278 2023.05.13 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8448274 2023.05.13 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8448276 2023.05.13 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 8448247 2023.05.13 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8448102 2023.05.13 PM
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 8448246 2023.05.13 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8448279 2023.05.13 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8448245 2023.05.13 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8448243 2023.05.13 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8448284 2023.05.13 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 2 8448099 2023.05.13 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8448248 2023.05.13 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8448249 2023.05.13 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 11 8448105 2023.05.13 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 110 8420637 2023.05.10 PM
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 8420602 2023.05.10 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 8420564 2023.05.10 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8420600 2023.05.10 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8420561 2023.05.10 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 7 8420597 2023.05.10 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8420889 2023.05.10 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8420636 2023.05.10 PM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8420635 2023.05.10 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8420886 2023.05.10 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 106 8420563 2023.05.10 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 8420601 2023.05.10 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 8 8420562 2023.05.10 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8420890 2023.05.10 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 8420570 2023.05.10 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 8420599 2023.05.10 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8420572 2023.05.10 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 4 8420571 2023.05.10 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8420565 2023.05.10 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 80 8420891 2023.05.10 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8420566 2023.05.10 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8421417 2023.05.10 PM
pospolity żuraw, Grus grus 11 8420879 2023.05.10 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 8420888 2023.05.10 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8420573 2023.05.10 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8420560 2023.05.10 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 8420567 2023.05.10 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8420887 2023.05.10 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 8405174 2023.05.07 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 8405173 2023.05.07 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 20 8405176 2023.05.07 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 8405171 2023.05.07 MB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8405170 2023.05.07 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8405175 2023.05.07 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 8405172 2023.05.07 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8405177 2023.05.07 MB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8405179 2023.05.07 MB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 8394433 2023.05.06 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8394438 2023.05.06 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 8394435 2023.05.06 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 8394432 2023.05.06 PM
pospolity żuraw, Grus grus 50 8394442 2023.05.06 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 8394430 2023.05.06 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8394444 2023.05.06 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8394443 2023.05.06 PM
rzadki dubelt, Gallinago media 1 8394431 2023.05.06 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 25 8394436 2023.05.06 PM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8394429 2023.05.06 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8394439 2023.05.06 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 32 8394437 2023.05.06 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8394441 2023.05.06 PM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8394440 2023.05.06 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8394434 2023.05.06 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8374740 2023.05.04 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8374742 2023.05.04 PM
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8374743 2023.05.04 PM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8374034 2023.05.04 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8348810 2023.05.01 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8348799 2023.05.01 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8348786 2023.05.01 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8348802 2023.05.01 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8348804 2023.05.01 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8348806 2023.05.01 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 8348793 2023.05.01 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8348794 2023.05.01 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 8348809 2023.05.01 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8348811 2023.05.01 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8348790 2023.05.01 PM
pospolity żuraw, Grus grus 420 8348795 2023.05.01 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8348805 2023.05.01 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8348803 2023.05.01 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 8348798 2023.05.01 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8348800 2023.05.01 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8348796 2023.05.01 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8348789 2023.05.01 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 8348801 2023.05.01 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8348808 2023.05.01 PM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8348784 2023.05.01 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8348785 2023.05.01 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8348788 2023.05.01 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 25 8348807 2023.05.01 PM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8348787 2023.05.01 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8348797 2023.05.01 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8337773 2023.04.30 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8337780 2023.04.30 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8337784 2023.04.30 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8337772 2023.04.30 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8337770 2023.04.30 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8337776 2023.04.30 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8337779 2023.04.30 MB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8337781 2023.04.30 MB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8355850 2023.04.30 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 8337775 2023.04.30 MB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8355851 2023.04.30 MB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8355849 2023.04.30 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8337769 2023.04.30 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8348902 2023.04.30 MB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8355852 2023.04.30 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8337771 2023.04.30 MB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 8337782 2023.04.30 MB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8337783 2023.04.30 MB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8337777 2023.04.30 MB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8337778 2023.04.30 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8337774 2023.04.30 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8327261 2023.04.29 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8327256 2023.04.29 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8327257 2023.04.29 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8411716 2023.04.29 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8327258 2023.04.29 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8327259 2023.04.29 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 8327260 2023.04.29 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8349397 2023.04.29 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 44 8327248 2023.04.29 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8327271 2023.04.29 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8327270 2023.04.29 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8327253 2023.04.29 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 2 8327254 2023.04.29 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 8327267 2023.04.29 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8327250 2023.04.29 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 25 8327265 2023.04.29 PM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8327249 2023.04.29 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 8327251 2023.04.29 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8327255 2023.04.29 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 8327252 2023.04.29 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8327269 2023.04.29 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8303548 2023.04.26 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8304646 2023.04.26 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 8303555 2023.04.26 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8290103 2023.04.23 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8290114 2023.04.23 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8290112 2023.04.23 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8290118 2023.04.23 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8290104 2023.04.23 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 8290113 2023.04.23 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8290102 2023.04.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8290117 2023.04.23 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 8290111 2023.04.23 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8290101 2023.04.23 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8290116 2023.04.23 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 8290108 2023.04.23 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8290115 2023.04.23 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 8290106 2023.04.23 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8290110 2023.04.23 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8290100 2023.04.23 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8290120 2023.04.23 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 8290119 2023.04.23 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8290109 2023.04.23 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 8291241 2023.04.23 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8290105 2023.04.23 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8291240 2023.04.23 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 8290107 2023.04.23 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8275177 2023.04.22 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8297614 2023.04.22 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8255805 2023.04.20 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8255807 2023.04.17 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8255808 2023.04.17 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8255806 2023.04.17 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8231920 2023.04.16 PM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8231922 2023.04.16 PM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8231921 2023.04.16 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 8231923 2023.04.16 PM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 5 8231919 2023.04.16 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8231925 2023.04.16 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8232174 2023.04.16 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8231924 2023.04.16 PM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8358075 2023.04.15 PM
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8216195 2023.04.15 PM
rzadki alka, Alca torda 1 8216196 2023.04.15 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8216197 2023.04.15 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8216189 2023.04.15 PM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8216188 2023.04.15 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8216185 2023.04.15 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 4 8216187 2023.04.15 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8216186 2023.04.15 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 8355846 2023.04.15 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8216192 2023.04.15 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 4 8216191 2023.04.15 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 47 8216184 2023.04.15 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 8 8216190 2023.04.15 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 8216193 2023.04.15 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 8216194 2023.04.15 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 8207863 2023.04.14 WM
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8207771 2023.04.14 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8207865 2023.04.14 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8207870 2023.04.14 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8207871 2023.04.14 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8207874 2023.04.14 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 8207872 2023.04.14 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8207864 2023.04.14 WM
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8207866 2023.04.14 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8207867 2023.04.14 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8207873 2023.04.14 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8207876 2023.04.14 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8207868 2023.04.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8207875 2023.04.14 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8207869 2023.04.14 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8207928 2023.04.12 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8186239 2023.04.11 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8186240 2023.04.11 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 8179425 2023.04.10 PM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8179424 2023.04.10 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8179428 2023.04.10 PM
rzadki alka, Alca torda 1 8179575 2023.04.10 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8186233 2023.04.10 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 4 8179429 2023.04.10 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8186232 2023.04.10 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8179426 2023.04.10 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8179427 2023.04.10 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8186243 2023.04.10 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8186234 2023.04.09 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8186235 2023.04.09 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8186236 2023.04.09 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8187340 2023.04.08 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8187332 2023.04.08 KP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 8187330 2023.04.08 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8187329 2023.04.08 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8187337 2023.04.08 KP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8187331 2023.04.08 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8187338 2023.04.08 KP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8187328 2023.04.08 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8187334 2023.04.08 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8187339 2023.04.08 KP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8187327 2023.04.08 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8187336 2023.04.08 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8187335 2023.04.08 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8187325 2023.04.08 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8187333 2023.04.08 KP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 15 8187326 2023.04.08 KP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8143904 2023.04.04 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 20 8130636 2023.04.02 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8119143 2023.03.31 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 8090244 2023.03.26 PM
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8096196 2023.03.26 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8090270 2023.03.26 MB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8090242 2023.03.26 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 12 8090269 2023.03.26 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8090266 2023.03.26 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8090265 2023.03.26 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8090267 2023.03.26 MB
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8096200 2023.03.26 WM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 15 8090263 2023.03.26 MB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8090271 2023.03.26 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8090268 2023.03.26 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 8 8090264 2023.03.26 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8082922 2023.03.25 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8082843 2023.03.25 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 8082902 2023.03.25 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8082845 2023.03.25 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8082903 2023.03.25 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 8082920 2023.03.25 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 8082926 2023.03.25 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 8082919 2023.03.25 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 110 8082917 2023.03.25 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8082900 2023.03.25 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 8082925 2023.03.25 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 8082905 2023.03.25 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8082844 2023.03.25 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 17 8082918 2023.03.25 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 8082897 2023.03.25 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 8082828 2023.03.25 PM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8082830 2023.03.25 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8082833 2023.03.25 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8082910 2023.03.25 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 6 8082835 2023.03.25 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 72 8082834 2023.03.25 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8082904 2023.03.25 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8082842 2023.03.25 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 8082858 2023.03.25 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 4 8082831 2023.03.25 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8082908 2023.03.25 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8082923 2023.03.25 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8082832 2023.03.25 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8082899 2023.03.25 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8082921 2023.03.25 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8082901 2023.03.25 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8082909 2023.03.25 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 10 8082898 2023.03.25 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 8082911 2023.03.25 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8082914 2023.03.25 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8082841 2023.03.25 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8082913 2023.03.25 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8082916 2023.03.25 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8082915 2023.03.25 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 8082912 2023.03.25 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 8082829 2023.03.25 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8042595 2023.03.19 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8042585 2023.03.19 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8042588 2023.03.19 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8042600 2023.03.19 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8042592 2023.03.19 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8042596 2023.03.19 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8042534 2023.03.19 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8042608 2023.03.18 KP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8042646 2023.03.18 KP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 8042609 2023.03.18 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 8019664 2023.03.17 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8008656 2023.03.15 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8008655 2023.03.15 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8008661 2023.03.15 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8008660 2023.03.15 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8008658 2023.03.15 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8008657 2023.03.15 PM
pospolity kos, Turdus merula 3 8008659 2023.03.15 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8008654 2023.03.15 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 6 8004331 2023.03.14 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8004340 2023.03.14 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7994920 2023.03.12 WM
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 7994918 2023.03.12 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7995231 2023.03.12 WM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2700 7994942 2023.03.12 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7994908 2023.03.12 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 7994945 2023.03.12 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7994921 2023.03.12 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7994944 2023.03.12 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 18 7994919 2023.03.12 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7994922 2023.03.12 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 7994953 2023.03.12 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 7988216 2023.03.11 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7988219 2023.03.11 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 7988214 2023.03.11 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 7988213 2023.03.11 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 100 7988192 2023.03.11 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 50 7988215 2023.03.11 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7988212 2023.03.11 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7988181 2023.03.11 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 80 7988218 2023.03.11 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7988180 2023.03.11 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7988217 2023.03.11 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7988182 2023.03.11 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7988209 2023.03.11 PM
pospolity żuraw, Grus grus 270 7988276 2023.03.11 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 7988178 2023.03.11 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7988179 2023.03.11 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 7988211 2023.03.11 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 15 7988191 2023.03.11 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7988184 2023.03.11 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7988183 2023.03.11 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7966951 2023.03.05 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7968686 2023.03.05 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7966923 2023.03.05 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7968680 2023.03.05 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 7968684 2023.03.05 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7968682 2023.03.05 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7966926 2023.03.05 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 7968685 2023.03.05 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7966954 2023.03.05 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 7966922 2023.03.05 WM
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 7966953 2023.03.05 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7966952 2023.03.05 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 7966921 2023.03.05 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7968683 2023.03.05 WM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7968679 2023.03.05 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7966925 2023.03.05 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7968681 2023.03.05 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 7966927 2023.03.05 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 7966950 2023.03.05 WM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7966949 2023.03.05 WM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7966924 2023.03.05 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 68 7959315 2023.03.04 KP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7959340 2023.03.04 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 7959317 2023.03.04 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7959316 2023.03.04 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 7959314 2023.03.04 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 7959325 2023.03.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7959323 2023.03.04 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7959319 2023.03.04 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7959318 2023.03.04 KP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 22 7959313 2023.03.04 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 360 7959324 2023.03.04 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7959320 2023.03.04 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7959321 2023.03.04 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 7959322 2023.03.04 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7951700 2023.03.03 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7947850 2023.03.02 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7947847 2023.03.02 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7947848 2023.03.02 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7947849 2023.03.02 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7947315 2023.02.28 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7947232 2023.02.26 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7947316 2023.02.26 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 7947224 2023.02.26 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7947222 2023.02.26 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 30 7947221 2023.02.26 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7947231 2023.02.26 MB
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 7942830 2023.02.26 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7947230 2023.02.26 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7947227 2023.02.26 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7947229 2023.02.26 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 7947223 2023.02.26 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7947228 2023.02.26 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 6 7947219 2023.02.26 PM
rzadki alka, Alca torda 130 7947218 2023.02.26 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7967784 2023.02.26 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 7947226 2023.02.26 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 7947225 2023.02.26 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7947260 2023.02.25 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7947266 2023.02.25 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7947263 2023.02.25 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7947268 2023.02.25 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7947265 2023.02.25 PM
bardzo rzadki płochacz syberyjski, Prunella montanella 1 7947259 2023.02.25 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7947264 2023.02.25 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7947267 2023.02.25 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7947262 2023.02.25 PM
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7947322 2023.02.24 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7947321 2023.02.24 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7903809 2023.02.19 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 7884696 2023.02.12 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 7884650 2023.02.12 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 7884647 2023.02.12 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 7884648 2023.02.12 PM
rzadki alka, Alca torda 17 7884649 2023.02.12 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7884689 2023.02.12 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 7884646 2023.02.12 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7884652 2023.02.12 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7884695 2023.02.12 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7884693 2023.02.12 PM
rzadki uszatka, Asio otus 1 7885958 2023.02.11 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7868236 2023.02.08 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7868237 2023.02.08 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7865023 2023.02.07 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7860572 2023.02.06 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7860563 2023.02.06 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7860562 2023.02.06 PM
rzadki alka, Alca torda 71 7852709 2023.02.04 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 15 7852712 2023.02.04 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 7852710 2023.02.04 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7852717 2023.02.04 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 7852731 2023.02.04 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 25 7852713 2023.02.04 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 7852714 2023.02.04 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 7852715 2023.02.04 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7852716 2023.02.04 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 7852732 2023.02.04 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 7 7842651 2023.01.31 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7842653 2023.01.31 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 18 7842646 2023.01.31 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7842652 2023.01.31 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 7842650 2023.01.31 PM
pospolity bogatka, Parus major 32 7842644 2023.01.31 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7842655 2023.01.31 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7842654 2023.01.31 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 7844450 2023.01.31 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 25 7842647 2023.01.31 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7842648 2023.01.31 PM
pospolity kos, Turdus merula 3 7842649 2023.01.31 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 7842645 2023.01.31 PM
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri 2 7836845 2023.01.29 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 340 7838132 2023.01.29 PM
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 7832120 2023.01.28 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7832122 2023.01.28 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 7832126 2023.01.28 PM
pospolity kos, Turdus merula 3 7832125 2023.01.28 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 11 7832123 2023.01.28 PM
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 7832121 2023.01.28 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7832127 2023.01.28 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7832129 2023.01.28 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 7832128 2023.01.28 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 7832124 2023.01.28 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7820577 2023.01.26 PM
bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii 1 7819900 2023.01.25 WM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7844463 2023.01.22 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7812546 2023.01.22 PM
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7806962 2023.01.21 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7801528 2023.01.20 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 7844494 2023.01.20 PM
pospolity bogatka, Parus major 40 7799610 2023.01.19 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 7799614 2023.01.19 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7799612 2023.01.19 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7799608 2023.01.19 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 7799613 2023.01.19 PM
pospolity sroka, Pica pica 10 7799611 2023.01.19 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 7799609 2023.01.19 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 7799603 2023.01.19 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 7799599 2023.01.19 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 7799600 2023.01.19 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 7799604 2023.01.19 PM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 7799606 2023.01.19 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7799607 2023.01.19 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7799605 2023.01.19 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7799602 2023.01.19 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7799601 2023.01.19 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7794626 2023.01.17 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7798414 2023.01.17 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7798410 2023.01.17 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7798473 2023.01.17 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7794633 2023.01.17 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 7798436 2023.01.16 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7798437 2023.01.16 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 11 7798428 2023.01.16 MB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7798435 2023.01.16 MB
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7798438 2023.01.16 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 7798406 2023.01.14 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 7798427 2023.01.14 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7798404 2023.01.14 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7798470 2023.01.14 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7798412 2023.01.14 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 7798400 2023.01.14 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7798389 2023.01.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 7798411 2023.01.14 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7798407 2023.01.14 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 7798405 2023.01.14 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7798408 2023.01.14 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7798398 2023.01.14 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7798401 2023.01.14 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7798399 2023.01.14 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 7798391 2023.01.14 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 7798390 2023.01.14 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 25 7798392 2023.01.14 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 120 7798403 2023.01.14 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7798440 2023.01.14 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7798396 2023.01.14 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 7798388 2023.01.14 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7798397 2023.01.14 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7798402 2023.01.14 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7798393 2023.01.14 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7798395 2023.01.14 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 7798394 2023.01.14 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 7798849 2023.01.13 KP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7784046 2023.01.12
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 150 7784047 2023.01.12
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7784058 2023.01.10
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 7784057 2023.01.10
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7784056 2023.01.10
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 5 7798455 2023.01.07 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7798461 2023.01.07 MB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7798443 2023.01.07 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7798463 2023.01.07 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 12 7798460 2023.01.07 MB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 7798464 2023.01.07 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7798468 2023.01.07 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7798467 2023.01.07 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 7798466 2023.01.07 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7798462 2023.01.07 MB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 50 7798456 2023.01.07 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7798459 2023.01.07 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 7798442 2023.01.07 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7798458 2023.01.07 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7798469 2023.01.07 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7798457 2023.01.07 MB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 7798465 2023.01.07 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7800297 2023.01.06 PM
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 1 7746109 2023.01.06 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 119 7746106 2023.01.06 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7746095 2023.01.06 PM
rzadki alka, Alca torda 150 7746104 2023.01.06 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7746100 2023.01.06 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 7746099 2023.01.06 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 15 7746113 2023.01.06 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7746097 2023.01.06 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7746102 2023.01.06 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7800296 2023.01.06 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7798760 2023.01.06 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 20 7746112 2023.01.06 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7738799 2023.01.04 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7738798 2023.01.04 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7732427 2023.01.02 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7732424 2023.01.02 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 7732425 2023.01.02 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7732426 2023.01.02 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7732386 2023.01.01 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 7732400 2023.01.01 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 7732384 2023.01.01 MB
pospolity bogatka, Parus major 2 7732385 2023.01.01 MB
pospolity sroka, Pica pica 1 7732399 2023.01.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7732383 2023.01.01 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7732388 2023.01.01 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7732387 2023.01.01 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7732389 2023.01.01 MB

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...