DRUŻYNA

Drużyna: Luscinia ZTP. Obserwator: Marcin Sołowiej

Liczba gatunków: 221

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 222 2478 87 87 0 13 36 38
2 415 4516 112 99 3 17 38 41
3 318 4519 131 102 2 16 43 41
4 305 3075 177 137 4 30 61 42
5 610 8385 221 181 4 56 77 44
6 0 0 221 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8568543 2023.05.31
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 8568542 2023.05.31
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8568544 2023.05.30 ZP
rzadki żołna, Merops apiaster 20 8563192 2023.05.30 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8563193 2023.05.29 ZP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8563191 2023.05.29 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8553131 2023.05.28 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8553130 2023.05.28 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8553132 2023.05.28 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8553129 2023.05.28 ZP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8553126 2023.05.28 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8553127 2023.05.28 ZP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8553125 2023.05.28 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8553128 2023.05.28 ZP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8553121 2023.05.28 ZP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8553122 2023.05.28 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8553120 2023.05.28 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8553118 2023.05.28 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8553124 2023.05.28 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8553119 2023.05.28 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8553117 2023.05.27 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8553123 2023.05.27 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8536959 2023.05.26 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8536957 2023.05.26 PM
pospolity żuraw, Grus grus 6 8536960 2023.05.26 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8536958 2023.05.26 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8536956 2023.05.26 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 5 8536955 2023.05.26 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 8536954 2023.05.26 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8536953 2023.05.26 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8533628 2023.05.26 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8533630 2023.05.26 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8533626 2023.05.26 PM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8533623 2023.05.26 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8533625 2023.05.26 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8533622 2023.05.26 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8533624 2023.05.26 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8533621 2023.05.26 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 17 8533619 2023.05.26 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8533616 2023.05.26 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 8533618 2023.05.26 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8533617 2023.05.26 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8533620 2023.05.26 MB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8532974 2023.05.25 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8532972 2023.05.25 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8532973 2023.05.25 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8532971 2023.05.25 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 8532969 2023.05.25 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8532970 2023.05.25 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8532968 2023.05.25 PM
pospolity żuraw, Grus grus 11 8533005 2023.05.25 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8533004 2023.05.25 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8533003 2023.05.25 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 6 8533002 2023.05.25 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 8532999 2023.05.25 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8533000 2023.05.25 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8532998 2023.05.25 MB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8532997 2023.05.25 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8532996 2023.05.25 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8532995 2023.05.25 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8532994 2023.05.25 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8532993 2023.05.25 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8532992 2023.05.25 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8533006 2023.05.25 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8532991 2023.05.25 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8532989 2023.05.25 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8532990 2023.05.25 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8532988 2023.05.25 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8532987 2023.05.25 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 4 8532986 2023.05.25 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8532985 2023.05.25 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8532984 2023.05.25 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8532983 2023.05.25 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8532982 2023.05.25 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8532980 2023.05.25 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8532979 2023.05.25 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8532981 2023.05.25 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8532977 2023.05.25 MB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 8532978 2023.05.25 MB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8532976 2023.05.25 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8532975 2023.05.25 MB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8532966 2023.05.25 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8532967 2023.05.25 MB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 5 8532965 2023.05.25 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8532964 2023.05.25 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8532963 2023.05.25 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8532962 2023.05.25 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8532961 2023.05.25 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8532959 2023.05.25 MB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8532960 2023.05.25 MB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8532958 2023.05.25 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8532957 2023.05.25 MB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8532956 2023.05.25 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8532952 2023.05.25 MB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8532954 2023.05.25 MB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8532953 2023.05.25 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8532955 2023.05.25 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8532950 2023.05.25 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8532951 2023.05.25 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8532949 2023.05.25 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8532948 2023.05.25 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8532946 2023.05.25 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8532945 2023.05.25 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8532947 2023.05.25 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 3 8532943 2023.05.25 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8532942 2023.05.25 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 4 8532944 2023.05.25 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 8532940 2023.05.25 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8532941 2023.05.25 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8532938 2023.05.25 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8532939 2023.05.25 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8532937 2023.05.25 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8532936 2023.05.25 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8532934 2023.05.25 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8532925 2023.05.25 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8532924 2023.05.25 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8532933 2023.05.25 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8532928 2023.05.25 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8532932 2023.05.25 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8532935 2023.05.25 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8532929 2023.05.25 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8532927 2023.05.25 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8532931 2023.05.25 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8532923 2023.05.25 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8532921 2023.05.25 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8532922 2023.05.25 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8532930 2023.05.25 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8532926 2023.05.25 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8532920 2023.05.25 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8526464 2023.05.24 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 8526463 2023.05.24 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8526462 2023.05.24 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8526461 2023.05.24 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8526460 2023.05.24 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8526459 2023.05.23 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8526458 2023.05.23 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8526474 2023.05.23 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8526473 2023.05.23 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8526472 2023.05.23 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8526471 2023.05.23 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8526470 2023.05.23 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8526468 2023.05.23 ZP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8526469 2023.05.23 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8526467 2023.05.23 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8526466 2023.05.23 ZP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8526481 2023.05.23 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8526453 2023.05.22 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8526452 2023.05.22 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8526451 2023.05.22 ZP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8526450 2023.05.22 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8526449 2023.05.22 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8526448 2023.05.22 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8526447 2023.05.22 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8526446 2023.05.22 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8526445 2023.05.22 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8526444 2023.05.22 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8526443 2023.05.22 ZP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8526442 2023.05.22 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8526440 2023.05.22 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8526439 2023.05.22 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8526438 2023.05.22 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8526437 2023.05.22 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8526436 2023.05.22 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8526435 2023.05.22 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8526434 2023.05.22 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8526433 2023.05.22 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8526432 2023.05.22 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8526431 2023.05.22 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8526430 2023.05.22 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8526429 2023.05.22 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8526428 2023.05.22 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8526427 2023.05.22 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8526426 2023.05.22 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8526425 2023.05.22 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8526422 2023.05.22 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8526421 2023.05.22 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 8526420 2023.05.22 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8526419 2023.05.22 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8526418 2023.05.22 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8526417 2023.05.22 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8526416 2023.05.22 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8526415 2023.05.22 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8526414 2023.05.22 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8526413 2023.05.22 ZP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8526412 2023.05.22 ZP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8526411 2023.05.22 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8526410 2023.05.22 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8526409 2023.05.22 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8526408 2023.05.22 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8526454 2023.05.22 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8526455 2023.05.22 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8526456 2023.05.22 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8526457 2023.05.22 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 8526475 2023.05.22 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8526476 2023.05.22 ZP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8526477 2023.05.22 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8526478 2023.05.22 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8526479 2023.05.22 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8526480 2023.05.22 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8526424 2023.05.21 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8506952 2023.05.21 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8506951 2023.05.21 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 8506949 2023.05.21 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8506950 2023.05.21 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8506945 2023.05.21 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8506946 2023.05.21 ZP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 8506948 2023.05.21 ZP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8506944 2023.05.21 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8506947 2023.05.21 ZP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 8506943 2023.05.21 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8506942 2023.05.21 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8506941 2023.05.21 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8506940 2023.05.21 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8504408 2023.05.21 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8504409 2023.05.21 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8504410 2023.05.21 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8504407 2023.05.21 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8498531 2023.05.20 ZP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8498530 2023.05.20 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8498529 2023.05.20 ZP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8498527 2023.05.20 ZP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 8498528 2023.05.20 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 15 8498526 2023.05.20 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8498525 2023.05.20 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8498523 2023.05.20 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8498522 2023.05.20 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8498521 2023.05.20 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8498520 2023.05.20 ZP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8498519 2023.05.20 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8498518 2023.05.20 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 8498517 2023.05.20 ZP
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 8498516 2023.05.20 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8498515 2023.05.20 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8498514 2023.05.20 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8498513 2023.05.20 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 8498512 2023.05.20 ZP
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 42 8498511 2023.05.20 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8498510 2023.05.20 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 8498509 2023.05.20 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8498508 2023.05.20 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 18 8498507 2023.05.20 ZP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8498506 2023.05.20 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 7 8498505 2023.05.20 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 19 8498504 2023.05.20 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 8498503 2023.05.20 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8498502 2023.05.20 ZP
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 21 8498532 2023.05.20 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8498533 2023.05.20 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8498535 2023.05.20 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8490307 2023.05.19 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8490306 2023.05.19 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8490305 2023.05.19 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8490310 2023.05.18 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8490309 2023.05.18 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 8490308 2023.05.18 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8490317 2023.05.18 ZP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8490315 2023.05.18 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 8490316 2023.05.18 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8490314 2023.05.18 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 7 8490313 2023.05.18 ZP
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 8490312 2023.05.18 ZP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 8490311 2023.05.18 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8490324 2023.05.18 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8490323 2023.05.18 ZP
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 8490322 2023.05.18 ZP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8490321 2023.05.18 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8490320 2023.05.18 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8490319 2023.05.18 ZP
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8490318 2023.05.18 ZP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8490304 2023.05.18 ZP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8490303 2023.05.18 ZP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 8490302 2023.05.18 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 15 8490301 2023.05.18 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 28 8490300 2023.05.18 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 8490299 2023.05.18 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8490298 2023.05.18 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8490297 2023.05.18 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 24 8490296 2023.05.18 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8490295 2023.05.18 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8490294 2023.05.18 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8490293 2023.05.18 ZP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 8490292 2023.05.18 ZP
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 15 8490291 2023.05.18 ZP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 8490290 2023.05.18 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8490325 2023.05.18 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8490326 2023.05.18 ZP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8490289 2023.05.17 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8490288 2023.05.17 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8490287 2023.05.17 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8490284 2023.05.17 ZP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8490286 2023.05.17 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8490285 2023.05.17 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8490282 2023.05.17 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8490283 2023.05.17 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8490279 2023.05.17 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8490280 2023.05.17 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8490281 2023.05.17 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8490278 2023.05.17 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8490275 2023.05.17 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8490276 2023.05.17 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8490277 2023.05.17 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8490274 2023.05.17 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8490273 2023.05.17 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8490271 2023.05.17 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8490268 2023.05.17 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8490265 2023.05.17 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8490270 2023.05.17 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 41 8490266 2023.05.17 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8490269 2023.05.17 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8490267 2023.05.17 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8490264 2023.05.17 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8490263 2023.05.17 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8490260 2023.05.17 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8490272 2023.05.17 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8490262 2023.05.17 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8490261 2023.05.17 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8490259 2023.05.17 ZP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8490258 2023.05.17 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8490257 2023.05.17 ZP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 8470976 2023.05.15 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8470975 2023.05.15 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8470974 2023.05.15 ZP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8470973 2023.05.15 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 8470972 2023.05.15 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8470992 2023.05.15 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 8470991 2023.05.15 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8470990 2023.05.15 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 8470988 2023.05.15 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 8470989 2023.05.15 ZP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8470986 2023.05.15 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8470984 2023.05.15 ZP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8470983 2023.05.15 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8470982 2023.05.15 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8470985 2023.05.15 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8470987 2023.05.15 ZP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8470981 2023.05.15 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8470980 2023.05.15 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8470979 2023.05.15 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8470978 2023.05.15 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8470977 2023.05.15 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8470970 2023.05.15 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 8470969 2023.05.15 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8470968 2023.05.15 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8470971 2023.05.15 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8470967 2023.05.15 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8470966 2023.05.15 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 8470964 2023.05.15 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8470961 2023.05.15 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8470965 2023.05.15 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8470963 2023.05.15 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8470962 2023.05.15 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8470960 2023.05.15 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8470959 2023.05.15 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8470958 2023.05.15 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8470957 2023.05.15 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8470956 2023.05.15 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8470955 2023.05.15 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8470951 2023.05.15 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8470952 2023.05.15 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8470954 2023.05.15 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8470949 2023.05.15 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8470950 2023.05.15 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8470953 2023.05.15 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8470948 2023.05.15 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8470947 2023.05.15 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8470944 2023.05.15 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8470946 2023.05.15 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8470942 2023.05.15 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8470945 2023.05.15 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8470943 2023.05.15 ZP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8470940 2023.05.15 ZP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8470941 2023.05.15 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8443739 2023.05.13 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8443741 2023.05.13 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8443740 2023.05.13 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8443738 2023.05.13 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8443742 2023.05.13 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8433928 2023.05.12 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8433927 2023.05.12 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8433926 2023.05.12 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 4 8433925 2023.05.12 PM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8433924 2023.05.12 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 8433923 2023.05.12 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 6 8433922 2023.05.12 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 8433975 2023.05.12 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8433974 2023.05.12 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8433973 2023.05.12 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 29 8433972 2023.05.12 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8433976 2023.05.12 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8433966 2023.05.12 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8433965 2023.05.12 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8433964 2023.05.12 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8433963 2023.05.12 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8433962 2023.05.12 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8433961 2023.05.12 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8433970 2023.05.12 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8433969 2023.05.12 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8433968 2023.05.12 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8433967 2023.05.12 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8433960 2023.05.12 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8433959 2023.05.12 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8433958 2023.05.12 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8433957 2023.05.12 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8433956 2023.05.12 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8433955 2023.05.12 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8433954 2023.05.12 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8433953 2023.05.12 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 15 8433952 2023.05.12 PM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8433951 2023.05.12 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8433950 2023.05.12 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8433949 2023.05.12 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8433948 2023.05.12 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8433947 2023.05.12 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8433946 2023.05.12 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8433945 2023.05.12 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8433944 2023.05.12 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8433943 2023.05.12 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8433942 2023.05.12 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8433941 2023.05.12 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8433940 2023.05.12 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8433939 2023.05.12 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8433938 2023.05.12 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8433937 2023.05.12 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8433936 2023.05.12 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8433935 2023.05.12 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8433934 2023.05.12 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8433933 2023.05.12 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8433932 2023.05.12 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8433931 2023.05.12 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8433930 2023.05.12 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8433929 2023.05.12 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8433905 2023.05.12 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8433904 2023.05.12 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8433903 2023.05.12 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 8433901 2023.05.12 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8433900 2023.05.12 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8433899 2023.05.12 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 8433898 2023.05.12 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8433897 2023.05.12 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8433896 2023.05.12 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8433895 2023.05.12 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8433894 2023.05.12 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8433893 2023.05.12 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8433892 2023.05.12 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8433891 2023.05.12 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8433890 2023.05.12 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8433921 2023.05.12 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8433920 2023.05.12 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8433919 2023.05.12 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8433918 2023.05.12 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8433917 2023.05.12 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 60 8433916 2023.05.12 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8433915 2023.05.12 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8433914 2023.05.12 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8433913 2023.05.12 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8433912 2023.05.12 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 5 8433911 2023.05.12 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 8433910 2023.05.12 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8433909 2023.05.12 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8433908 2023.05.12 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8433907 2023.05.12 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 12 8433906 2023.05.12 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8433971 2023.05.12 PM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8429854 2023.05.11 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8429855 2023.05.11 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8429852 2023.05.11 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8429853 2023.05.11 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 10 8429851 2023.05.11 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 8429850 2023.05.11 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8429843 2023.05.11 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8429842 2023.05.11 MB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8429841 2023.05.11 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8429838 2023.05.11 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8429835 2023.05.11 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8429831 2023.05.11 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8429832 2023.05.11 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8429829 2023.05.11 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8429823 2023.05.11 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8429825 2023.05.11 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8429828 2023.05.11 MB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 10 8429822 2023.05.11 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 10 8429840 2023.05.11 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8429839 2023.05.11 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8429834 2023.05.11 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8429836 2023.05.11 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 9 8429837 2023.05.11 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8429833 2023.05.11 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8429830 2023.05.11 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8429826 2023.05.11 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 10 8429824 2023.05.11 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 6 8429827 2023.05.11 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8429847 2023.05.11 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8429846 2023.05.11 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8429845 2023.05.11 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8429844 2023.05.11 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8429820 2023.05.11 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8429819 2023.05.11 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 8429818 2023.05.11 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8429817 2023.05.11 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8429816 2023.05.11 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 5 8429815 2023.05.11 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8429821 2023.05.11 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 3 8429812 2023.05.11 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8429814 2023.05.11 MB
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 8429811 2023.05.11 MB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8429810 2023.05.11 MB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8429813 2023.05.11 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 8429806 2023.05.11 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8429807 2023.05.11 MB
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8429848 2023.05.11 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8429849 2023.05.11 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8429809 2023.05.10 MB
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 1 8429808 2023.05.09 MB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8402379 2023.05.07 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8402381 2023.05.07 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 8402380 2023.05.07 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8402378 2023.05.07 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8402377 2023.05.07 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 8402376 2023.05.07 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 26 8402374 2023.05.07 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 130 8402375 2023.05.07 ZP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 26 8402370 2023.05.07 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8402369 2023.05.07 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8402373 2023.05.07 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8402372 2023.05.07 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8402364 2023.05.07 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8402367 2023.05.07 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8402365 2023.05.07 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 8402366 2023.05.07 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8402371 2023.05.07 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 8402363 2023.05.07 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 42 8402362 2023.05.07 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8402368 2023.05.07 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8402359 2023.05.07 ZP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8402360 2023.05.07 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8402361 2023.05.07 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8402358 2023.05.07 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8392403 2023.05.06 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8390579 2023.05.06 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8383611 2023.05.05 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8383610 2023.05.05 ZP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8383609 2023.05.05 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8383608 2023.05.05 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8383149 2023.05.05 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8382543 2023.05.05 ZP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8382540 2023.05.05 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8382541 2023.05.05 ZP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8382574 2023.05.05 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8382573 2023.05.05 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 8382571 2023.05.05 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8382569 2023.05.05 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 8382570 2023.05.05 ZP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8382568 2023.05.05 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8382566 2023.05.05 ZP
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 4 8382567 2023.05.04 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 42 8382572 2023.05.04 MB
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8382548 2023.05.04 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 4 8382545 2023.05.02 MB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8382546 2023.05.02 ZP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8382544 2023.05.02 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8382547 2023.05.02 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 4 8382542 2023.05.02 ZP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8382575 2023.05.02 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8382590 2023.05.01 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8382589 2023.05.01 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8382588 2023.05.01 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8382587 2023.05.01 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8382586 2023.05.01 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8382585 2023.05.01 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8382584 2023.05.01 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8382583 2023.05.01 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8382582 2023.05.01 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8382581 2023.05.01 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 8382580 2023.05.01 ZP
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 8382579 2023.05.01 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 8382578 2023.05.01 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3000 8382577 2023.05.01 ZP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8382576 2023.05.01 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 198 8382530 2023.05.01 ZP
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 8382529 2023.05.01 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 8382528 2023.05.01 ZP
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 8382527 2023.05.01 ZP
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8382526 2023.05.01 ZP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8382525 2023.05.01 ZP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8382524 2023.05.01 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8382539 2023.05.01 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8382538 2023.05.01 ZP
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 17 8382537 2023.05.01 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8382536 2023.05.01 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8382535 2023.05.01 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8382534 2023.05.01 ZP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 8382533 2023.05.01 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 10 8382532 2023.05.01 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8382531 2023.05.01 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8382564 2023.05.01 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8382563 2023.05.01 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8382562 2023.05.01 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8382561 2023.05.01 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 200 8382560 2023.05.01 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8382559 2023.05.01 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8382558 2023.05.01 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8382557 2023.05.01 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 8382556 2023.05.01 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 8382555 2023.05.01 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 8382554 2023.05.01 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8382553 2023.05.01 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 8382552 2023.05.01 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 8382551 2023.05.01 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2500 8382550 2023.05.01 ZP
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 45 8382549 2023.05.01 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8338522 2023.04.30 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8338523 2023.04.30 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8338524 2023.04.30 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8338521 2023.04.30 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8338528 2023.04.30 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8338520 2023.04.30 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8338518 2023.04.30 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8338517 2023.04.30 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8338515 2023.04.30 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8338516 2023.04.30 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8338514 2023.04.30 ZP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8326067 2023.04.29 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8326069 2023.04.29 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8326071 2023.04.29 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8326070 2023.04.29 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8326066 2023.04.28 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8326068 2023.04.28 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8311655 2023.04.28 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8311659 2023.04.28 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 8311652 2023.04.28 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8311668 2023.04.27 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8311667 2023.04.27 ZP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8311674 2023.04.27 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8311666 2023.04.27 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8311672 2023.04.27 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8311677 2023.04.27 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8311675 2023.04.27 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8311673 2023.04.27 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8311665 2023.04.27 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8311676 2023.04.27 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8311671 2023.04.27 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8311663 2023.04.27 ZP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8311670 2023.04.27 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8311664 2023.04.27 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8311669 2023.04.27 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8311662 2023.04.27 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 8302056 2023.04.26 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8302059 2023.04.26 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8302055 2023.04.26 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 8302057 2023.04.26 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8301113 2023.04.26 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8301112 2023.04.26 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8301111 2023.04.26 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8301110 2023.04.26 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8301109 2023.04.26 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8299034 2023.04.25 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8299033 2023.04.25 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8299032 2023.04.25 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8299031 2023.04.25 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8299029 2023.04.25 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8299030 2023.04.25 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8299028 2023.04.25 ZP
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8299027 2023.04.25 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8299026 2023.04.25 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8299025 2023.04.25 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8299024 2023.04.25 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 12 8299022 2023.04.25 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 8299023 2023.04.25 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8299035 2023.04.25 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8296929 2023.04.25 ZP
rzadki alka, Alca torda 1 8296932 2023.04.25 MB
rzadki alka, Alca torda 1 8296931 2023.04.25 MB
rzadki alka, Alca torda 1 8296930 2023.04.25 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8299272 2023.04.25 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 44 8299273 2023.04.25 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8299287 2023.04.25 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 34 8299288 2023.04.25 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 27 8299289 2023.04.25 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 8299290 2023.04.25 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8299291 2023.04.25 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8299292 2023.04.25 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8299293 2023.04.25 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8299294 2023.04.25 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8299296 2023.04.25 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8299297 2023.04.25 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8299321 2023.04.25 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8296925 2023.04.24 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8296926 2023.04.24 MB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8296928 2023.04.23 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 8296922 2023.04.23 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8296927 2023.04.23 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8296923 2023.04.23 MB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 8296920 2023.04.23 MB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8296921 2023.04.23 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 8296924 2023.04.23 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8296918 2023.04.23 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 8296919 2023.04.22 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 8296917 2023.04.22 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 8296916 2023.04.22 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 8296914 2023.04.22 MB
pospolity żuraw, Grus grus 15 8296915 2023.04.22 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 8296913 2023.04.22 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 8296910 2023.04.22 MB
rzadki alka, Alca torda 2 8296908 2023.04.22 MB
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 2 8296909 2023.04.22 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 8296906 2023.04.22 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 3 8296904 2023.04.22 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 8296899 2023.04.22 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 8296905 2023.04.22 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8296900 2023.04.22 MB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 8296898 2023.04.22 MB
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8296901 2023.04.22 MB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8296933 2023.04.22 MB
rzadki alka, Alca torda 2 8296896 2023.04.22 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 200 8296895 2023.04.22 MB
rzadki alka, Alca torda 10 8296934 2023.04.22 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 8296897 2023.04.22 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8296893 2023.04.22 MB
rzadki alka, Alca torda 1 8296890 2023.04.22 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8296888 2023.04.22 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 8296891 2023.04.22 MB
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8296894 2023.04.22 MB
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8296887 2023.04.21 MB
rzadki alka, Alca torda 4 8296889 2023.04.21 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 8296892 2023.04.21 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8296883 2023.04.21 MB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8296884 2023.04.20 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 100 8296886 2023.04.20 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8296885 2023.04.20 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8251184 2023.04.20 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8251185 2023.04.20 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8251183 2023.04.20 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8251182 2023.04.20 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8251181 2023.04.20 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8251179 2023.04.20 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8251178 2023.04.20 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 8251180 2023.04.20 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8251176 2023.04.20 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8251177 2023.04.20 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8251174 2023.04.20 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8251175 2023.04.20 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8251172 2023.04.20 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8251173 2023.04.20 ZP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8250230 2023.04.20 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8250231 2023.04.20 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8250229 2023.04.20 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8250228 2023.04.19 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8250227 2023.04.19 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8250226 2023.04.19 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8250225 2023.04.19 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8250224 2023.04.19 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8250222 2023.04.19 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8250221 2023.04.19 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8250223 2023.04.19 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8250220 2023.04.19 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8250219 2023.04.19 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8250218 2023.04.19 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8241356 2023.04.18 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8241357 2023.04.18 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8239526 2023.04.18 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8239525 2023.04.18 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 8239524 2023.04.18 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 8239523 2023.04.18 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 8239522 2023.04.18 ZP
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8239521 2023.04.18 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8239520 2023.04.18 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 8239519 2023.04.18 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 8239518 2023.04.18 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8239517 2023.04.18 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8239516 2023.04.18 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8239515 2023.04.18 ZP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8239514 2023.04.18 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8239513 2023.04.18 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8239512 2023.04.18 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8239511 2023.04.18 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8239510 2023.04.18 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 8239509 2023.04.18 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8238596 2023.04.18 ZP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 40 8238597 2023.04.15 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8238595 2023.04.14 MB
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 1 8238592 2023.04.14 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 70 8238594 2023.04.13 MB
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8238591 2023.04.13 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 9 8238590 2023.04.13 MB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8238593 2023.04.12 MB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8238587 2023.04.12 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8238589 2023.04.12 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8238588 2023.04.12 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8238585 2023.04.12 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8238586 2023.04.12 MB
rzadki uszatka, Asio otus 1 8238584 2023.04.12 MB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8188992 2023.04.11 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8188990 2023.04.11 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8188989 2023.04.11 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8188988 2023.04.11 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8189000 2023.04.11 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8188987 2023.04.11
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8188996 2023.04.11
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8188986 2023.04.11
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8188985 2023.04.11
pospolity bogatka, Parus major 1 8188984 2023.04.11
pospolity kos, Turdus merula 2 8188999 2023.04.11
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8188998 2023.04.11
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8188983 2023.04.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8188982 2023.04.11
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8188981 2023.04.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8188980 2023.04.11
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8188979 2023.04.11
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8188978 2023.04.11
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8188977 2023.04.11
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8184547 2023.04.10 OP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8184571 2023.04.10 OP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8184544 2023.04.10 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8184543 2023.04.10 OP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8184545 2023.04.10 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8184546 2023.04.10 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8184572 2023.04.10 OP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8180404 2023.04.10 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8180709 2023.04.10 OP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8180698 2023.04.10 OP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8180697 2023.04.10 OP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8180699 2023.04.10 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8180708 2023.04.10
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 8180707 2023.04.10
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8180706 2023.04.10
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8180705 2023.04.10
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8180704 2023.04.10
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 8180703 2023.04.10
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8180701 2023.04.10
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8180700 2023.04.10
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8180727 2023.04.10
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8180726 2023.04.10
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8180725 2023.04.10
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8180724 2023.04.10
pospolity łyska, Fulica atra 2 8180723 2023.04.10
pospolity kruk, Corvus corax 2 8180722 2023.04.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8180721 2023.04.10
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8180720 2023.04.10
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8180719 2023.04.10
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8180718 2023.04.10
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8180717 2023.04.10
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8180716 2023.04.10
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8180715 2023.04.10
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8180714 2023.04.10
pospolity żuraw, Grus grus 2 8180713 2023.04.10
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8180712 2023.04.10
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8180711 2023.04.10
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8180710 2023.04.10
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8180743 2023.04.10
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8180742 2023.04.10
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8180741 2023.04.10
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 8180740 2023.04.10
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 8180739 2023.04.10
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8180738 2023.04.10
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 8180737 2023.04.10
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8180736 2023.04.10
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8180735 2023.04.10
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8180734 2023.04.10
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8180733 2023.04.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 8180732 2023.04.10
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8180731 2023.04.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8180730 2023.04.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8180729 2023.04.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8180728 2023.04.10
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8180420 2023.04.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8180419 2023.04.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8180418 2023.04.10
pospolity kos, Turdus merula 1 8180417 2023.04.10
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8180416 2023.04.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8180415 2023.04.10
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8180414 2023.04.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8180413 2023.04.10
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8180412 2023.04.10
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 8180411 2023.04.10
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8180410 2023.04.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8180409 2023.04.10
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8180408 2023.04.10
pospolity bogatka, Parus major 1 8180407 2023.04.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8180406 2023.04.10
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8180405 2023.04.10
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8165610 2023.04.08
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8165609 2023.04.08
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8165608 2023.04.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8153475 2023.04.06 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 10 8153474 2023.04.06 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 200 8153476 2023.04.06 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 500 8153491 2023.04.06 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8153472 2023.04.06 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8153473 2023.04.06 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8153470 2023.04.06 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8153471 2023.04.06 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8153469 2023.04.06 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8144613 2023.04.05 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8144614 2023.04.04 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8144615 2023.04.04 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8134174 2023.04.02 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8134176 2023.04.02 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8134168 2023.04.02 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8134173 2023.04.02 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8134167 2023.04.02 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 300 8134175 2023.04.02 ZP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8134178 2023.04.02 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8134177 2023.04.02 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8129823 2023.04.02 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8129824 2023.04.02 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8129825 2023.04.02 ZP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8129822 2023.04.02 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8129819 2023.04.02 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8129820 2023.04.02 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8129818 2023.04.02 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8129815 2023.04.02 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8129817 2023.04.02 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8129816 2023.04.02 ZP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8129814 2023.04.02 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 8129821 2023.04.02 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8127165 2023.03.31 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8127167 2023.03.31 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8127166 2023.03.31 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8127164 2023.03.31 ZP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8112828 2023.03.30 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8112830 2023.03.30 ZP
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 8112827 2023.03.30 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8112831 2023.03.30 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8112826 2023.03.30 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8112825 2023.03.30 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8112829 2023.03.30 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 8112824 2023.03.30 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 8112823 2023.03.30 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 8112822 2023.03.30 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 8112832 2023.03.30 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8112821 2023.03.30 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8121610 2023.03.30 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8112820 2023.03.29 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8096350 2023.03.27 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8096349 2023.03.26 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8074972 2023.03.24 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8074973 2023.03.24 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8074971 2023.03.24 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8074970 2023.03.24 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8074969 2023.03.24 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8074967 2023.03.24 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8074968 2023.03.24 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8074966 2023.03.24 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8074965 2023.03.24 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8074964 2023.03.24 ZP