DRUŻYNA

Drużyna: FabianowoTeam. Obserwator: Joanna Sajnaj

Liczba gatunków: 204

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 96 657 56 56 0 4 18 34
2 116 598 82 61 0 6 22 33
3 181 1027 129 98 2 23 35 38
4 136 323 165 85 0 14 44 27
5 107 243 193 70 0 13 34 23
6 40 94 204 34 1 12 15 6
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 8584433 2023.06.03 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8582957 2023.06.03 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8582952 2023.06.03 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8582950 2023.06.03 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8582951 2023.06.03 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8582949 2023.06.03 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8582948 2023.06.03 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8582947 2023.06.03 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8581946 2023.06.03 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 8581668 2023.06.03 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8581187 2023.06.03 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8581185 2023.06.03 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 8581186 2023.06.03 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 8581188 2023.06.03 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 8581184 2023.06.03 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8577605 2023.06.02 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8577606 2023.06.02 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8577607 2023.06.02 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8577604 2023.06.02 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8577602 2023.06.02 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8577603 2023.06.02 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8577601 2023.06.02 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8577600 2023.06.02 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8577599 2023.06.02 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8577598 2023.06.02 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 8576296 2023.06.02 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8576297 2023.06.02 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8575879 2023.06.02 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8575880 2023.06.02 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8575795 2023.06.02 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8575794 2023.06.02 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8575796 2023.06.02 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8575759 2023.06.02 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8575733 2023.06.02 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8575732 2023.06.02 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8575729 2023.06.02 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8575731 2023.06.02 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8575730 2023.06.02 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 8575727 2023.06.02 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 16 8575728 2023.06.02 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8542017 2023.05.27 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8542013 2023.05.27 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8542009 2023.05.27 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8542014 2023.05.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8542015 2023.05.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8542011 2023.05.27 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8542010 2023.05.27 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8542008 2023.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8542012 2023.05.27 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8542016 2023.05.27 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8542007 2023.05.27 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8542006 2023.05.27 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 11 8538772 2023.05.27 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8515921 2023.05.22 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8515903 2023.05.22 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8515904 2023.05.22 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8515902 2023.05.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 46 8515779 2023.05.22 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8515549 2023.05.22 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8515547 2023.05.22 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8515548 2023.05.22 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 8515544 2023.05.22 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8515546 2023.05.22 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8515543 2023.05.22 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8515542 2023.05.22 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8515545 2023.05.22 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8515541 2023.05.22 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8515540 2023.05.22 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8515537 2023.05.22 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8515538 2023.05.22 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8515539 2023.05.22 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8515076 2023.05.22 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8515074 2023.05.22 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8515073 2023.05.22 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8515077 2023.05.22 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8515075 2023.05.22 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8515072 2023.05.22 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8514920 2023.05.22 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8514922 2023.05.22 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8514923 2023.05.22 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8514921 2023.05.22 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8514919 2023.05.22 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 8514917 2023.05.22 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8514918 2023.05.22 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8514916 2023.05.22 WP
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 8514915 2023.05.22 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8478720 2023.05.17 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8478721 2023.05.17 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 8478699 2023.05.17 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8438286 2023.05.13 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8438287 2023.05.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8438288 2023.05.13 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8409728 2023.05.08 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8409596 2023.05.08 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8409592 2023.05.08 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8409594 2023.05.08 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8409589 2023.05.08 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 8409593 2023.05.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8409597 2023.05.08 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8409590 2023.05.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 8409595 2023.05.08 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8409587 2023.05.08 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8409591 2023.05.08 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8409588 2023.05.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8409506 2023.05.08 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8409504 2023.05.08 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8409503 2023.05.08 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8409505 2023.05.08 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8409502 2023.05.08 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8409501 2023.05.08 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8409499 2023.05.08 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8409500 2023.05.08 WP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8366199 2023.05.03 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8363552 2023.05.03 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8362571 2023.05.03 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8361758 2023.05.03 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8359947 2023.05.03 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8359949 2023.05.03 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8359950 2023.05.03 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8359948 2023.05.03 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8359946 2023.05.03 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8359945 2023.05.03 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8358622 2023.05.02 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8354511 2023.05.02 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8353918 2023.05.02 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8353917 2023.05.02 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8353916 2023.05.02 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8353919 2023.05.02 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8353921 2023.05.02 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8353914 2023.05.02 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8353911 2023.05.02 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 8353920 2023.05.02 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8353910 2023.05.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8353912 2023.05.02 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8353909 2023.05.02 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8353915 2023.05.02 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8353913 2023.05.02 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8353907 2023.05.02 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8353908 2023.05.02 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8353905 2023.05.02 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8353904 2023.05.02 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8353903 2023.05.02 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8353902 2023.05.02 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8353901 2023.05.02 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8353906 2023.05.02 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8339409 2023.05.01 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8339408 2023.05.01 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8334396 2023.04.30 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8334397 2023.04.30 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8334394 2023.04.30 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8334393 2023.04.30 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8334395 2023.04.30 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8334392 2023.04.30 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8328182 2023.04.30 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8328178 2023.04.30 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8328179 2023.04.30 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8328180 2023.04.30 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8328177 2023.04.30 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8328183 2023.04.30 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8328181 2023.04.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8325465 2023.04.29 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8325461 2023.04.29 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8325462 2023.04.29 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8325460 2023.04.29 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8324562 2023.04.29 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8324563 2023.04.29 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8323915 2023.04.29 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8323921 2023.04.29 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8323917 2023.04.29 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8319001 2023.04.29 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8319002 2023.04.29 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8303321 2023.04.26 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8303318 2023.04.26 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8303319 2023.04.26 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8303317 2023.04.26 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8303322 2023.04.26 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8303316 2023.04.26 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8303313 2023.04.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8303320 2023.04.26 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8303314 2023.04.26 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8303315 2023.04.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8277353 2023.04.23 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8277354 2023.04.23 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8276371 2023.04.23 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8276370 2023.04.23 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8276369 2023.04.23 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8275453 2023.04.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8275454 2023.04.23 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8275450 2023.04.23 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8275451 2023.04.23 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8275449 2023.04.23 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8265591 2023.04.22 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8265592 2023.04.22 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8265589 2023.04.22 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8265590 2023.04.22 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8264588 2023.04.22 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8264590 2023.04.22 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 8264587 2023.04.22 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8264589 2023.04.22 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8264592 2023.04.22 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8264586 2023.04.22 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8264585 2023.04.22 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8264591 2023.04.22 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8254585 2023.04.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8254586 2023.04.20 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8220566 2023.04.16 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8220564 2023.04.16 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8220565 2023.04.16 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8220563 2023.04.16 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8220562 2023.04.16 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8220560 2023.04.16 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8220561 2023.04.16 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8220559 2023.04.16 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8220537 2023.04.16 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8212510 2023.04.15 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8212511 2023.04.15 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8211168 2023.04.15 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8206799 2023.04.14 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8248474 2023.04.14 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8203631 2023.04.13 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8201811 2023.04.13 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8185129 2023.04.10 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8185128 2023.04.10 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8185130 2023.04.10 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8185127 2023.04.10 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 8176147 2023.04.10 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8176148 2023.04.10 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8175972 2023.04.10 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8175971 2023.04.10 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8175970 2023.04.10 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8175968 2023.04.10 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8175969 2023.04.10 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8171788 2023.04.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8142778 2023.04.04 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8142779 2023.04.04 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8142776 2023.04.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8142780 2023.04.04 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8142777 2023.04.04 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 8142775 2023.04.04 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8142774 2023.04.04 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8142773 2023.04.04 WP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8130648 2023.04.02 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8128270 2023.04.02 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8128268 2023.04.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8128269 2023.04.02 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8128266 2023.04.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8128267 2023.04.02 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8128265 2023.04.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8128082 2023.04.02 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8128081 2023.04.02 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8128062 2023.04.02 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8128059 2023.04.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8128064 2023.04.02 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8128060 2023.04.02 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8128057 2023.04.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8128058 2023.04.02 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8128061 2023.04.02 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8128056 2023.04.02 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8128054 2023.04.02 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8128063 2023.04.02 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8128055 2023.04.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8127513 2023.04.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8127516 2023.04.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8127512 2023.04.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8127511 2023.04.02 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8127517 2023.04.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8127514 2023.04.02 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8127509 2023.04.02 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 8127510 2023.04.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8127515 2023.04.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8122314 2023.04.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8122313 2023.04.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8122279 2023.04.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8122278 2023.04.01 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8122129 2023.04.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8122133 2023.04.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8122132 2023.04.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8122131 2023.04.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8122130 2023.04.01 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8122127 2023.04.01 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8122128 2023.04.01 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8122126 2023.04.01 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8122125 2023.04.01 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 8105477 2023.03.29 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 24 8105442 2023.03.29 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8105423 2023.03.29 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 8105422 2023.03.29 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8105420 2023.03.29 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8105421 2023.03.29 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8105418 2023.03.29 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8105419 2023.03.29 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8105417 2023.03.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8105415 2023.03.29 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8105416 2023.03.29 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 26 8105413 2023.03.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8105414 2023.03.29 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8105412 2023.03.29 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8105410 2023.03.29 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8105411 2023.03.29 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8085440 2023.03.26 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8085438 2023.03.26 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8085436 2023.03.26 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8085437 2023.03.26 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 8085439 2023.03.26 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8085441 2023.03.26 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8085442 2023.03.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8085443 2023.03.26 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8085444 2023.03.26 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8085445 2023.03.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8085446 2023.03.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8077354 2023.03.25 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8077352 2023.03.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8077351 2023.03.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8077353 2023.03.25 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8077349 2023.03.25 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8077350 2023.03.25 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8077356 2023.03.25 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8077346 2023.03.25 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8077344 2023.03.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 8077347 2023.03.25 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8077345 2023.03.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8077348 2023.03.25 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8077355 2023.03.25 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8077342 2023.03.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8077343 2023.03.25 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8077341 2023.03.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8077957 2023.03.25 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8077956 2023.03.25 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8077906 2023.03.25 LS
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 8074288 2023.03.25 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8077903 2023.03.25 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8077905 2023.03.25 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8077901 2023.03.25 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8077899 2023.03.25 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 8077897 2023.03.25 LS
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8077898 2023.03.25 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8077908 2023.03.25 LS
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8077915 2023.03.25 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8077918 2023.03.25 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8077913 2023.03.25 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8077911 2023.03.25 LS
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8077916 2023.03.25 LS
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8077894 2023.03.25 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8077910 2023.03.25 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8077896 2023.03.25 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8077902 2023.03.25 LS
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 1 8036342 2023.03.19 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 8035897 2023.03.19 MB
rzadki alka, Alca torda 39 8035976 2023.03.19 MB
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 2 8035983 2023.03.19 MB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8025102 2023.03.18 ZP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8025101 2023.03.18 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8023438 2023.03.18 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8021867 2023.03.18 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8021866 2023.03.18 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8021865 2023.03.18 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 8021634 2023.03.18 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8021632 2023.03.18 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8021633 2023.03.18 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8021631 2023.03.18 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8021630 2023.03.18 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8021629 2023.03.18 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8021628 2023.03.18 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8021626 2023.03.18 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8021627 2023.03.18 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8001724 2023.03.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8001619 2023.03.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8001620 2023.03.14 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8001618 2023.03.14 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7998900 2023.03.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7998901 2023.03.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 7998830 2023.03.13 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7998829 2023.03.13 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7998826 2023.03.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 7998828 2023.03.13 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7998827 2023.03.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7998825 2023.03.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7998823 2023.03.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7998824 2023.03.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7998822 2023.03.13 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7998832 2023.03.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7998821 2023.03.13 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 7998820 2023.03.13 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7998745 2023.03.13 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7998746 2023.03.13 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 7998744 2023.03.13 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7989041 2023.03.12 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7989042 2023.03.12 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7989043 2023.03.12 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 7986798 2023.03.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7984106 2023.03.10 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7984066 2023.03.10 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7984062 2023.03.10 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 7983935 2023.03.10 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7983934 2023.03.10 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7983936 2023.03.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7983933 2023.03.10 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7983932 2023.03.10 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 7983931 2023.03.10 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 7983930 2023.03.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7983928 2023.03.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7983929 2023.03.10 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 7983927 2023.03.10 WP
rzadki edredon, Somateria mollissima 16 7959938 2023.03.05 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7959939 2023.03.05 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7959717 2023.03.05 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7959716 2023.03.05 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7959718 2023.03.05 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7959715 2023.03.05 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7959714 2023.03.05 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 11 7959713 2023.03.05 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 7959712 2023.03.05 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7959711 2023.03.05 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7956846 2023.03.04 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7956845 2023.03.04 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7956395 2023.03.04 PM
pospolity łyska, Fulica atra 5 7956397 2023.03.04 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 7956394 2023.03.04 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7956396 2023.03.04 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 7956393 2023.03.04 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7956365 2023.03.04 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7955765 2023.03.04 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 11 7954958 2023.03.04 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 7955767 2023.03.04 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 7955766 2023.03.04 MB
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 200 7952760 2023.03.03 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7952262 2023.03.03 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7952260 2023.03.03 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7952263 2023.03.03 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7952261 2023.03.03 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7952264 2023.03.03 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7952259 2023.03.03 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7952258 2023.03.03 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 23 7952257 2023.03.03 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7951861 2023.03.03 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7951859 2023.03.03 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7951858 2023.03.03 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7951860 2023.03.03 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7951857 2023.03.03 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 12 7951854 2023.03.03 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7951856 2023.03.03 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7951855 2023.03.03 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7951853 2023.03.03 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7951852 2023.03.03 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7951851 2023.03.03 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7951850 2023.03.03 MB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7951849 2023.03.03 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7951846 2023.03.03 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7951848 2023.03.03 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7951847 2023.03.03 MB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 7951845 2023.03.03 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 7951844 2023.03.03 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 7951843 2023.03.03 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 7951842 2023.03.03 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7951841 2023.03.03 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7951839 2023.03.03 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7951840 2023.03.03 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 7951838 2023.03.03 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7951836 2023.03.03 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 7951835 2023.03.03 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7951837 2023.03.03 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7951834 2023.03.03 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 7951833 2023.03.03 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7954522 2023.03.03 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7936723 2023.02.27 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 7936722 2023.02.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7936721 2023.02.27 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7936720 2023.02.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 7936724 2023.02.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 9 7936719 2023.02.27 WP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7936718 2023.02.27 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7936717 2023.02.27 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 7936715 2023.02.27 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 25 7936716 2023.02.27 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 3 7932298 2023.02.26 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 7932302 2023.02.26 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7917121 2023.02.22 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7917117 2023.02.22 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7917127 2023.02.22 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7917118 2023.02.22 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7917120 2023.02.22 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7917126 2023.02.22 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 7917122 2023.02.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7917119 2023.02.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 7917125 2023.02.22 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7917115 2023.02.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7917116 2023.02.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7917124 2023.02.22 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7917123 2023.02.22 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7917114 2023.02.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7901080 2023.02.18 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7901077 2023.02.18 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 7901078 2023.02.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 9 7901079 2023.02.18 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 7901076 2023.02.18 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 23 7901075 2023.02.18 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7901073 2023.02.18 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7901074 2023.02.18 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7901072 2023.02.18 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7896085 2023.02.16 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7879478 2023.02.12 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7879476 2023.02.12 WP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 7879475 2023.02.12 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7879477 2023.02.12 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7879474 2023.02.12 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7878958 2023.02.12 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 7878961 2023.02.12 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7878962 2023.02.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7878960 2023.02.12 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7878955 2023.02.12 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7878957 2023.02.12 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 7878956 2023.02.12 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7878959 2023.02.12 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 24 7878953 2023.02.12 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7878954 2023.02.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 7878950 2023.02.12 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 7878952 2023.02.12 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7878951 2023.02.12 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 7878948 2023.02.12 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 8 7878949 2023.02.12 WP
pospolity kruk, Corvus corax 26 7878947 2023.02.12 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7878946 2023.02.12 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7877516 2023.02.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 25 7877515 2023.02.12 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7877514 2023.02.12 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7877513 2023.02.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7877512 2023.02.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 9 7877511 2023.02.12 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7877510 2023.02.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 7877509 2023.02.12 WP
pospolity sroka, Pica pica 5 7877508 2023.02.12 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 7877507 2023.02.12 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7874616 2023.02.11 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 7874187 2023.02.11 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7874184 2023.02.11 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7874185 2023.02.11 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7874186 2023.02.11 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7874183 2023.02.11 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 7874049 2023.02.11 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7874048 2023.02.11 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7874047 2023.02.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 7874046 2023.02.11 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7874045 2023.02.11 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 7874043 2023.02.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7874044 2023.02.11 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7874040 2023.02.11 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7874042 2023.02.11 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7874041 2023.02.11 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7874039 2023.02.11 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 7874038 2023.02.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 7874037 2023.02.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7874036 2023.02.11 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 7874034 2023.02.11 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7874035 2023.02.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7855642 2023.02.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7855641 2023.02.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 7855639 2023.02.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7855638 2023.02.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 7855640 2023.02.05 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7855637 2023.02.05 WP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7855636 2023.02.05 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7845852 2023.02.02 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7845854 2023.02.02 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7845853 2023.02.02 KP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 17 7845855 2023.02.02 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7845137 2023.02.02 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 7845135 2023.02.02 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7845136 2023.02.02 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 7845134 2023.02.02 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7845138 2023.02.02 KP
pospolity bogatka, Parus major 3 7845133 2023.02.02 KP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 7845139 2023.02.02 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7845016 2023.02.02 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7845014 2023.02.02 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7845013 2023.02.02 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7845012 2023.02.02 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 7845011 2023.02.02 KP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7845015 2023.02.02 KP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 7845010 2023.02.02 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 7846405 2023.02.02 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 7819280 2023.01.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 7819281 2023.01.25 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7819277 2023.01.25 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 7819276 2023.01.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7819279 2023.01.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 7819278 2023.01.25 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7819272 2023.01.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7819275 2023.01.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7819274 2023.01.25 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 14 7819273 2023.01.25 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 21 7819271 2023.01.25 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7819270 2023.01.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 7807257 2023.01.22 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7807256 2023.01.22 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7807255 2023.01.22 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 4 7807254 2023.01.22 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7807251 2023.01.22 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 7807252 2023.01.22 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7807253 2023.01.22 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 7807249 2023.01.22 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7807250 2023.01.22 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 7804240 2023.01.21 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7802735 2023.01.20 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7767673 2023.01.11 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7765641 2023.01.10 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7765642 2023.01.10 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7765640 2023.01.10 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 7755782 2023.01.08 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7755781 2023.01.08 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7755779 2023.01.08 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7755777 2023.01.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7755780 2023.01.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7755778 2023.01.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7755775 2023.01.08 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7755776 2023.01.08 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7755773 2023.01.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7755774 2023.01.08 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7755772 2023.01.08 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7755771 2023.01.08 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 7755769 2023.01.08 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 7755770 2023.01.08 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7755767 2023.01.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7755768 2023.01.08 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 16 7755765 2023.01.08 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7755766 2023.01.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7755241 2023.01.08 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7755242 2023.01.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 7755240 2023.01.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7755243 2023.01.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7755239 2023.01.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7751234 2023.01.07 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7751231 2023.01.07 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7751233 2023.01.07 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7751229 2023.01.07 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7751230 2023.01.07 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 7751227 2023.01.07 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 7751232 2023.01.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7751224 2023.01.07 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7751226 2023.01.07 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 7751225 2023.01.07 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7751228 2023.01.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 7752979 2023.01.07 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7752721 2023.01.07 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 7752978 2023.01.07 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7752720 2023.01.07 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 84 7752719 2023.01.07 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 7743131 2023.01.06 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 7743106 2023.01.06 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 7743109 2023.01.06 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7743104 2023.01.06 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7743108 2023.01.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 7743102 2023.01.06 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7743101 2023.01.06 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 7743103 2023.01.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7743107 2023.01.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7743100 2023.01.06 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7743105 2023.01.06 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 7743099 2023.01.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7743096 2023.01.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7743095 2023.01.06 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7743098 2023.01.06 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7743097 2023.01.06 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7743094 2023.01.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7739347 2023.01.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7739346 2023.01.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7732758 2023.01.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7732755 2023.01.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 7732750 2023.01.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7732754 2023.01.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7732752 2023.01.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 7732753 2023.01.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 24 7732751 2023.01.02 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7732757 2023.01.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7732756 2023.01.02 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 7737674 2023.01.02 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 7727324 2023.01.01 WP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...