DRUŻYNA

Drużyna: Zbigniew Wnuk. Obserwator: Zbigniew Wnuk

Liczba gatunków: 250

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 16 30 16 16 2 11 2 1
2 68 925 61 47 0 2 12 33
3 179 3144 103 77 0 10 30 37
4 181 593 155 109 2 15 53 39
5 165 762 180 102 0 27 42 33
6 43 87 192 38 1 13 19 5
7 130 548 214 72 4 28 27 13
8 99 480 230 65 5 27 24 9
9 29 662 231 27 0 19 3 5
10 80 1350 249 65 9 30 11 15
11 5 12 249 4 2 2 0 0
12 8 83 250 7 1 2 3 1
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9306978 2023.12.31 ZP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 9291306 2023.12.25 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 38 9291305 2023.12.25 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9290687 2023.12.25 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9290685 2023.12.25 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9290686 2023.12.25 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9274667 2023.12.17 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 23 9270210 2023.12.16 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9179847 2023.11.12 ŚL
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 3 9181961 2023.11.12 ŚL
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 3 9181960 2023.11.12 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9173414 2023.11.11 ŚL
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9173072 2023.11.11 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 8 9131294 2023.10.29 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 10 9131181 2023.10.29 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9131046 2023.10.29 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9125987 2023.10.28 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9125988 2023.10.28 ŚL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9125986 2023.10.28 ŚL
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 9108795 2023.10.22 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9108793 2023.10.22 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9108792 2023.10.22 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9108794 2023.10.22 MB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9108791 2023.10.22 MB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 9105787 2023.10.21 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9105788 2023.10.21 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9105786 2023.10.21 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9105785 2023.10.21 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 9103638 2023.10.21 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 9103639 2023.10.21 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9103637 2023.10.21 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9103636 2023.10.21 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9103635 2023.10.21 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9101439 2023.10.20 PM
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 2 9101440 2023.10.20 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9101438 2023.10.20 PM
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 9101436 2023.10.20 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 9101435 2023.10.20 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9101437 2023.10.20 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9101432 2023.10.20 PM
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9101433 2023.10.20 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 9101434 2023.10.20 PM
rzadki alka, Alca torda 22 9101430 2023.10.20 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9101431 2023.10.20 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9101429 2023.10.20 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9098935 2023.10.19 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 9098825 2023.10.19 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9098826 2023.10.19 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9098827 2023.10.19 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9098267 2023.10.19 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9098260 2023.10.19 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 20 9098257 2023.10.19 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9098259 2023.10.19 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9098258 2023.10.19 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9098256 2023.10.19 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 12 9098107 2023.10.19 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9097731 2023.10.19 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9097730 2023.10.19 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9097728 2023.10.19 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 9097729 2023.10.19 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9097360 2023.10.19 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9097359 2023.10.19 PM
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica 1 9097358 2023.10.19 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9087130 2023.10.15 ŚL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 9087129 2023.10.15 ŚL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 9087128 2023.10.15 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9084636 2023.10.15 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9084481 2023.10.15 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9084482 2023.10.15 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9084434 2023.10.15 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9084431 2023.10.15 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9084432 2023.10.15 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9084429 2023.10.15 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9084433 2023.10.15 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9084430 2023.10.15 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9084428 2023.10.15 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9084370 2023.10.15 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9084371 2023.10.15 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9084122 2023.10.15 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 11 9084121 2023.10.15 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 9084120 2023.10.15 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 9084119 2023.10.15 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1100 9084117 2023.10.15 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9084118 2023.10.15 ŚL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9084116 2023.10.15 ŚL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9067019 2023.10.10 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9060971 2023.10.09 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9060969 2023.10.09 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9060970 2023.10.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9060968 2023.10.09 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9060967 2023.10.09 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9055372 2023.10.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9055371 2023.10.08 ŚL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9023421 2023.09.30 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 340 9002610 2023.09.24 OP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 24 9002609 2023.09.24 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9002412 2023.09.24 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 9002413 2023.09.24 OP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 9001263 2023.09.24 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 9000867 2023.09.24 OP
pospolity kruk, Corvus corax 20 9000868 2023.09.24 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 8999899 2023.09.24 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8990324 2023.09.21 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8946690 2023.09.09 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8945796 2023.09.09 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 30 8945283 2023.09.09 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8945282 2023.09.09 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8945214 2023.09.09 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 9 8945212 2023.09.09 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8945215 2023.09.09 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8945213 2023.09.09 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8945217 2023.09.09 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 8945211 2023.09.09 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8945209 2023.09.09 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8945210 2023.09.09 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 8945208 2023.09.09 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8945206 2023.09.09 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8945207 2023.09.09 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8945205 2023.09.09 MB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8929694 2023.09.03 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8929693 2023.09.03 ŚL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8929692 2023.09.03 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8904711 2023.08.28 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 8904712 2023.08.28 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8904713 2023.08.28 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8904710 2023.08.28 ŚL
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 8904709 2023.08.28 ŚL
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8891441 2023.08.25 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8891438 2023.08.25 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8891442 2023.08.25 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8891439 2023.08.25 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8891436 2023.08.25 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 7 8891440 2023.08.25 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 8891437 2023.08.25 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 6 8891435 2023.08.25 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 33 8890070 2023.08.24 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8888772 2023.08.24 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8888633 2023.08.24 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8888623 2023.08.24 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8888619 2023.08.24 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 12 8888617 2023.08.24 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8888588 2023.08.24 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8888589 2023.08.24 MB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8888587 2023.08.24 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 22 8888586 2023.08.24 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 8888585 2023.08.24 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8888584 2023.08.24 MB
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8881896 2023.08.21 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8877950 2023.08.20 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8877951 2023.08.20 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8877949 2023.08.20 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8877948 2023.08.20 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8878027 2023.08.20 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8878025 2023.08.20 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8878020 2023.08.20 MB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8878018 2023.08.20 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8878016 2023.08.20 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 8878012 2023.08.20 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8878014 2023.08.20 MB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8878005 2023.08.20 MB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 4 8878002 2023.08.20 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8877999 2023.08.20 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8878001 2023.08.20 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8877996 2023.08.20 MB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8877991 2023.08.20 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8877988 2023.08.20 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8877983 2023.08.20 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8877945 2023.08.20 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8877946 2023.08.20 MB
rzadki alka, Alca torda 1 8877944 2023.08.20 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8877943 2023.08.20 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8877941 2023.08.20 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8877942 2023.08.20 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8877939 2023.08.20 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 8877938 2023.08.20 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8877940 2023.08.20 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 8877937 2023.08.20 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8877936 2023.08.20 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8877932 2023.08.20 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 31 8877935 2023.08.20 MB
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 8877933 2023.08.20 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 8877934 2023.08.20 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8877931 2023.08.20 MB
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8863722 2023.08.15 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8863643 2023.08.15 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 8857872 2023.08.14 ŚL
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 8851639 2023.08.13 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8856080 2023.08.13 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8856079 2023.08.13 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8856082 2023.08.13 LB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8856077 2023.08.13 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8856083 2023.08.13 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8856084 2023.08.13 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8856095 2023.08.13 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8856094 2023.08.13 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 8856091 2023.08.13 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 8856087 2023.08.13 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 8856086 2023.08.13 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 8856089 2023.08.13 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8856085 2023.08.13 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8856096 2023.08.13 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8856078 2023.08.13 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8850333 2023.08.12 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8850332 2023.08.12 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8850334 2023.08.12 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8850331 2023.08.12 ŚL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8842488 2023.08.10 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 115 8842479 2023.08.10 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8842480 2023.08.10 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8842478 2023.08.10 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 6 8842476 2023.08.10 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 8842477 2023.08.10 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8842475 2023.08.10 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8842472 2023.08.10 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 8842473 2023.08.10 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 70 8842474 2023.08.10 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8842471 2023.08.10 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8827314 2023.08.05 PL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8827313 2023.08.05 PL
bardzo rzadki biegus ostrosterny, Calidris acuminata 1 8827286 2023.08.05 PL
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 2 8832245 2023.08.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8815558 2023.07.31 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8815557 2023.07.31 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8815556 2023.07.31 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8815555 2023.07.31 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8815554 2023.07.31 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8815553 2023.07.31 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8815551 2023.07.31 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8815552 2023.07.31 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8815548 2023.07.31 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 8815550 2023.07.31 ŚL
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 8815549 2023.07.31 ŚL
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8815547 2023.07.31 ŚL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8815546 2023.07.31 ŚL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8812146 2023.07.30 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8811428 2023.07.30 MP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8811427 2023.07.30 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8810574 2023.07.30 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 14 8810573 2023.07.30 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8804085 2023.07.28 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8804084 2023.07.28 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8804072 2023.07.28 ŚL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 8804071 2023.07.28 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 8804070 2023.07.28 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8804068 2023.07.28 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 8804069 2023.07.28 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8804067 2023.07.28 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8804066 2023.07.28 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8804065 2023.07.28 ŚL
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 8803788 2023.07.28 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8803789 2023.07.28 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8803787 2023.07.28 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8803786 2023.07.28 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8803783 2023.07.28 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8803784 2023.07.28 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8803785 2023.07.28 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8803782 2023.07.28 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 16 8803780 2023.07.28 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 8803781 2023.07.28 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 8803779 2023.07.28 ŚL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8799631 2023.07.26 ŚL
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8799630 2023.07.26 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8799629 2023.07.26 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8799628 2023.07.26 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8799627 2023.07.26 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8799626 2023.07.26 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8799624 2023.07.26 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 5 8799625 2023.07.26 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8799623 2023.07.26 ŚL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8799621 2023.07.26 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8788368 2023.07.23 OP
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 8794068 2023.07.23 OP
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 8794236 2023.07.23 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 8783318 2023.07.22 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8783317 2023.07.22 ŚL
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 8783316 2023.07.22 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8784031 2023.07.22 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8784030 2023.07.22 ŚL
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8779528 2023.07.20 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8779526 2023.07.20 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8779529 2023.07.20 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 8779527 2023.07.20 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8779525 2023.07.20 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8779523 2023.07.20 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8779524 2023.07.20 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8779522 2023.07.20 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8779521 2023.07.20 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8774809 2023.07.16 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8774810 2023.07.16 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8774808 2023.07.16 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8774807 2023.07.16 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8774806 2023.07.16 ŚL
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8774805 2023.07.16 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8774790 2023.07.16 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8774784 2023.07.16 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8774785 2023.07.16 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8774783 2023.07.16 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8774781 2023.07.16 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8774782 2023.07.16 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 8774779 2023.07.16 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8774778 2023.07.16 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8774777 2023.07.16 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8774780 2023.07.16 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8758407 2023.07.14 ŚL
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8758406 2023.07.14 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8758149 2023.07.14 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8758147 2023.07.14 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8758146 2023.07.14 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 8758148 2023.07.14 ŚL
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8758145 2023.07.14 ŚL
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8757558 2023.07.14 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 8757559 2023.07.14 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8754660 2023.07.13 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8754659 2023.07.13 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8754441 2023.07.13 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8754440 2023.07.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8754439 2023.07.13 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8754438 2023.07.13 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8754436 2023.07.13 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8754435 2023.07.13 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 8754437 2023.07.13 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8754434 2023.07.13 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8754433 2023.07.13 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8754432 2023.07.13 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8754431 2023.07.13 MP
rzadki zielonka, Zapornia parva 3 8754430 2023.07.13 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8754071 2023.07.13 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 8754073 2023.07.13 ŚL
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 8754070 2023.07.13 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 8754072 2023.07.13 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8737882 2023.07.08 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8737881 2023.07.08 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8737883 2023.07.08 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 2 8737879 2023.07.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8737880 2023.07.08 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8737887 2023.07.08 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 8737878 2023.07.08 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8737885 2023.07.08 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8737875 2023.07.08 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8737886 2023.07.08 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8737874 2023.07.08 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8737877 2023.07.08 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8737884 2023.07.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8737873 2023.07.08 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8737876 2023.07.08 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8719135 2023.07.02 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8711178 2023.07.01 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8711177 2023.07.01 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8710566 2023.07.01 ŚL
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8710564 2023.07.01 ŚL
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8710565 2023.07.01 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8690232 2023.06.25 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8690230 2023.06.25 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8690231 2023.06.25 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8690229 2023.06.25 MP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8676299 2023.06.21 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8676046 2023.06.21 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8676045 2023.06.21 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8676044 2023.06.21 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8676047 2023.06.21 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8670413 2023.06.19 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 8670414 2023.06.19 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8670412 2023.06.19 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 8669922 2023.06.19 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8669748 2023.06.19 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 8669747 2023.06.19 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8669745 2023.06.19 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8669746 2023.06.19 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8669744 2023.06.19 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8659152 2023.06.17 ŚL
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8624438 2023.06.10 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 24 8624399 2023.06.10 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8609251 2023.06.08 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 8609237 2023.06.08 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8608074 2023.06.08 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8608073 2023.06.08 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8608071 2023.06.08 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8608072 2023.06.08 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8608070 2023.06.08 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8608069 2023.06.08 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8608068 2023.06.08 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8608066 2023.06.08 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8608065 2023.06.08 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8608067 2023.06.08 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8608063 2023.06.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8608062 2023.06.08 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8608061 2023.06.08 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8608064 2023.06.08 PM
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 8614839 2023.06.08 PM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8594403 2023.06.04 ŚL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8594401 2023.06.04 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8594402 2023.06.04 OP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8594658 2023.06.04 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8594661 2023.06.04 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8553115 2023.05.28 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8553116 2023.05.28 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8553113 2023.05.28 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8553112 2023.05.28 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 260 8553114 2023.05.28 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8552530 2023.05.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8552532 2023.05.28 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 8552529 2023.05.28 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8552528 2023.05.28 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 19 8552531 2023.05.28 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 32 8552527 2023.05.28 ŚL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8552526 2023.05.28 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 8551625 2023.05.28 OP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8551414 2023.05.28 OP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8551391 2023.05.28 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 8551392 2023.05.28 OP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8550120 2023.05.28 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8549412 2023.05.28 OP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8548502 2023.05.28 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8539152 2023.05.27 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8507861 2023.05.21 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8507859 2023.05.21 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8507860 2023.05.21 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 8507857 2023.05.21 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 14 8507858 2023.05.21 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8501156 2023.05.21 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8497283 2023.05.20 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 11 8497282 2023.05.20 ŚL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 8497281 2023.05.20 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8494857 2023.05.20 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8494858 2023.05.20 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8494856 2023.05.20 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8494854 2023.05.20 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8494855 2023.05.20 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 35 8493137 2023.05.20 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8493136 2023.05.20 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 18 8493134 2023.05.20 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8493133 2023.05.20 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8493135 2023.05.20 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8493132 2023.05.20 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8493131 2023.05.20 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8493130 2023.05.20 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8423092 2023.05.10 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8423090 2023.05.10 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8423091 2023.05.10 ŚL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8423089 2023.05.10 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8423082 2023.05.10 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8423083 2023.05.10 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8423080 2023.05.10 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8423079 2023.05.10 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8423081 2023.05.10 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 8423078 2023.05.10 ŚL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8423077 2023.05.10 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8417333 2023.05.09 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 8417332 2023.05.09 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8417329 2023.05.09 ŚL
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8417326 2023.05.09 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8417324 2023.05.09 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8417331 2023.05.09 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8417323 2023.05.09 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8417327 2023.05.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8417328 2023.05.09 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8417322 2023.05.09 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8417330 2023.05.09 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8417325 2023.05.09 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8417321 2023.05.09 ŚL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8417319 2023.05.09 ŚL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8417320 2023.05.09 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8407024 2023.05.08 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8407025 2023.05.08 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8407027 2023.05.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8407026 2023.05.08 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8407016 2023.05.08 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8407023 2023.05.08 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8407018 2023.05.08 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8407020 2023.05.08 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8407019 2023.05.08 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 8407015 2023.05.08 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 8407014 2023.05.08 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8407021 2023.05.08 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8407022 2023.05.08 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8407012 2023.05.08 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8407028 2023.05.08 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8407011 2023.05.08 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8407013 2023.05.08 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8407010 2023.05.08 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8407017 2023.05.08 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8407009 2023.05.08 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8388535 2023.05.06 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 8371840 2023.05.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8371839 2023.05.04 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8371838 2023.05.04 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8371835 2023.05.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8371836 2023.05.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8371837 2023.05.04 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8371833 2023.05.04 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8371834 2023.05.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8371829 2023.05.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 8371831 2023.05.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8371832 2023.05.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8371827 2023.05.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8371830 2023.05.04 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8371828 2023.05.04 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 8371826 2023.05.04 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8371741 2023.05.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8371742 2023.05.04 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8371740 2023.05.04 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8371739 2023.05.04 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8371738 2023.05.04 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8371737 2023.05.04 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8371736 2023.05.04 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 8371735 2023.05.04 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8371734 2023.05.04 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8371732 2023.05.04 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 8371733 2023.05.04 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 8371730 2023.05.04 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8371729 2023.05.04 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 8371731 2023.05.04 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8371728 2023.05.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8371727 2023.05.04 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8371725 2023.05.04 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8371726 2023.05.04 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 8371724 2023.05.04 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8371723 2023.05.04 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8371722 2023.05.04 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8371720 2023.05.04 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8371721 2023.05.04 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8371719 2023.05.04 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8371718 2023.05.04 ŚL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8370686 2023.05.03 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8370682 2023.05.03 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8370676 2023.05.03 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8370679 2023.05.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8370683 2023.05.03 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8370670 2023.05.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8370671 2023.05.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8370680 2023.05.03 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8370672 2023.05.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 8370675 2023.05.03 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8370673 2023.05.03 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8370668 2023.05.03 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8370667 2023.05.03 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8370674 2023.05.03 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8370666 2023.05.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8370677 2023.05.03 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8370669 2023.05.03 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 59 8368183 2023.05.03 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8368182 2023.05.03 ŚL
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8368181 2023.05.03 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8363543 2023.05.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8336967 2023.05.01 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8336964 2023.05.01 OP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 8336965 2023.05.01 OP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8336963 2023.05.01 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8336966 2023.05.01 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8336906 2023.05.01 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8336899 2023.05.01 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8336907 2023.05.01 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8336900 2023.05.01 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8336901 2023.05.01 OP
pospolity kruk, Corvus corax 4 8336903 2023.05.01 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8336904 2023.05.01 OP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8336898 2023.05.01 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8336902 2023.05.01 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8336905 2023.05.01 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8336664 2023.04.30 OP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8336667 2023.04.30 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8336663 2023.04.30 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 8336666 2023.04.30 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8336665 2023.04.30 OP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8336662 2023.04.30 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8336551 2023.04.30 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8336547 2023.04.30 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8336543 2023.04.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8336556 2023.04.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8336553 2023.04.30 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8336552 2023.04.30 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8336546 2023.04.30 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 8336541 2023.04.30 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8336542 2023.04.30 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8336550 2023.04.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8336548 2023.04.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8336549 2023.04.30 ŚL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8336544 2023.04.30 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8336269 2023.04.30 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8336265 2023.04.30 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8336268 2023.04.30 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8336266 2023.04.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8336264 2023.04.30 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8337557 2023.04.30 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8336157 2023.04.30 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8336160 2023.04.30 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8336158 2023.04.30 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8336156 2023.04.30 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8336161 2023.04.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8336140 2023.04.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8336141 2023.04.30 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8336136 2023.04.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8336137 2023.04.30 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8336139 2023.04.30 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8336135 2023.04.30 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 8336134 2023.04.30 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8336138 2023.04.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8319838 2023.04.29 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8319837 2023.04.29 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8319836 2023.04.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8319835 2023.04.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8319834 2023.04.29 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8319833 2023.04.29 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 8319830 2023.04.29 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8319831 2023.04.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8319832 2023.04.29 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8319829 2023.04.29 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8319828 2023.04.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8319827 2023.04.29 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8319788 2023.04.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8319786 2023.04.29 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8319783 2023.04.29 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8319780 2023.04.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8319785 2023.04.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8319784 2023.04.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8319779 2023.04.29 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8319782 2023.04.29 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8319781 2023.04.29 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8319787 2023.04.29 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8319778 2023.04.29 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8319777 2023.04.29 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8319776 2023.04.29 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8319775 2023.04.29 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8316277 2023.04.28 ŚL
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 8299159 2023.04.25 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 8300242 2023.04.25 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8300256 2023.04.25 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8300252 2023.04.25 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 8300240 2023.04.25 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8300241 2023.04.25 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8300263 2023.04.25 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8300262 2023.04.25 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8300259 2023.04.25 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8300261 2023.04.25 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8300260 2023.04.25 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8300258 2023.04.25 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8300257 2023.04.25 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8300254 2023.04.25 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8300253 2023.04.25 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8300244 2023.04.25 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 13 8300245 2023.04.25 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8300246 2023.04.25 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8300247 2023.04.25 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8300249 2023.04.25 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8300248 2023.04.25 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8300250 2023.04.25 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 42 8300251 2023.04.25 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8300243 2023.04.25 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8300255 2023.04.25 ŚL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8288812 2023.04.23 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8281538 2023.04.23 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8281537 2023.04.23 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8279608 2023.04.23 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8279609 2023.04.23 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8278561 2023.04.23 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8278533 2023.04.23 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8278536 2023.04.23 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8278531 2023.04.23 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8278532 2023.04.23 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8278537 2023.04.23 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8278538 2023.04.23 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8278534 2023.04.23 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8278535 2023.04.23 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8278526 2023.04.23 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 8278528 2023.04.23 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8278527 2023.04.23 ZP
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8278523 2023.04.23 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8278524 2023.04.23 LS
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8278525 2023.04.23 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 8295428 2023.04.23 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8295429 2023.04.23 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8295424 2023.04.23 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8295425 2023.04.23 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8295426 2023.04.23 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8295431 2023.04.23 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8295432 2023.04.23 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8272890 2023.04.22 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8243928 2023.04.18 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 13 8243924 2023.04.18 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8243927 2023.04.18 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8243926 2023.04.18 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8243925 2023.04.18 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8243922 2023.04.18 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8243921 2023.04.18 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8243920 2023.04.18 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8243923 2023.04.18 ŚL
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 8243919 2023.04.18 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8253000 2023.04.18 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8235561 2023.04.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8235563 2023.04.16
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8235562 2023.04.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8235564 2023.04.16
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 8197199 2023.04.12 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8197194 2023.04.12 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8197197 2023.04.12 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8197198 2023.04.12 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 8197193 2023.04.12 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 17 8197196 2023.04.12 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 8197192 2023.04.12 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 90 8197189 2023.04.12 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 17 8197187 2023.04.12 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8197190 2023.04.12 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8197186 2023.04.12 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8197195 2023.04.12 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8197188 2023.04.12 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8197185 2023.04.12 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 8197191 2023.04.12 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8183778 2023.04.10 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8181750 2023.04.10 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8177639 2023.04.10 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 8177641 2023.04.10 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8177640 2023.04.10 ŚL
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 8158866 2023.04.08 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8158865 2023.04.08 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8158867 2023.04.08 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8158864 2023.04.08 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8158862 2023.04.08 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8158861 2023.04.08 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8158860 2023.04.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8158859 2023.04.08 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8158857 2023.04.08 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8158855 2023.04.08 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8158856 2023.04.08 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8158858 2023.04.08 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8158854 2023.04.08 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8158863 2023.04.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8156224 2023.04.07 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8156223 2023.04.07 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8156222 2023.04.07 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8142014 2023.04.04 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 8142013 2023.04.04 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8137837 2023.04.03 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8137839 2023.04.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8137838 2023.04.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8137840 2023.04.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8137836 2023.04.03 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8137834 2023.04.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8137835 2023.04.03 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8137833 2023.04.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8123291 2023.04.01 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 8116953 2023.03.31 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8116673 2023.03.31 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 8116672 2023.03.31 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8116671 2023.03.31 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8116669 2023.03.31 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 8116670 2023.03.31 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 8116656 2023.03.30 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8116655 2023.03.30 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8106492 2023.03.29 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 46 8106491 2023.03.29 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8106489 2023.03.29 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8106490 2023.03.29 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8100473 2023.03.28 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8100177 2023.03.28 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8100176 2023.03.28 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8100175 2023.03.28 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8100172 2023.03.28 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8100174 2023.03.28 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8100178 2023.03.28 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8100173 2023.03.28 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8096398 2023.03.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8096399 2023.03.27 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8096395 2023.03.27 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8096396 2023.03.27 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8096394 2023.03.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8096397 2023.03.27 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 133 8090319 2023.03.26 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8090318 2023.03.26 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8090317 2023.03.26 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8090315 2023.03.26 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8090314 2023.03.26 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8090316 2023.03.26 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8090313 2023.03.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8090075 2023.03.26 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8090072 2023.03.26 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8090074 2023.03.26 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8090077 2023.03.26 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 8090076 2023.03.26 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8095210 2023.03.26 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8090073 2023.03.26 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8090071 2023.03.26 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8078031 2023.03.25 OP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8078030 2023.03.25 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8055886 2023.03.22 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8039929 2023.03.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8039928 2023.03.19 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8039925 2023.03.19 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8039927 2023.03.19 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8039926 2023.03.19 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 6 8039924 2023.03.19 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8039923 2023.03.19 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8039922 2023.03.19 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 7997000 2023.03.13 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 7996998 2023.03.13 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7996999 2023.03.13 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7993881 2023.03.12 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 7993678 2023.03.12 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7993350 2023.03.12 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7993329 2023.03.12 ŚL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 14 7993328 2023.03.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7993330 2023.03.12 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7993182 2023.03.12 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7993181 2023.03.12 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7992911 2023.03.12 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7992915 2023.03.12 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 7992916 2023.03.12 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7992912 2023.03.12 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 7992910 2023.03.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7992913 2023.03.12 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7992914 2023.03.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7992909 2023.03.12 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7992537 2023.03.12 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7992536 2023.03.12 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 45 7992535 2023.03.12 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7992534 2023.03.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 7991859 2023.03.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 76 7991858 2023.03.12 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 7964405 2023.03.05 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7965726 2023.03.05 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7964333 2023.03.05 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7965714 2023.03.05 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7965663 2023.03.05 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 7965725 2023.03.05 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7965715 2023.03.05 ŚL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 7964365 2023.03.05 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 7964384 2023.03.05 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7965718 2023.03.05 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7965667 2023.03.05 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7964399 2023.03.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 155 7965724 2023.03.05 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7965717 2023.03.05 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7964357 2023.03.05 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7964356 2023.03.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 7964351 2023.03.05 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 7964353 2023.03.05 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 7964355 2023.03.05 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7964340 2023.03.05 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 7965712 2023.03.05 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 7964350 2023.03.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 105 7965713 2023.03.05 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 7965668 2023.03.05 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7965661 2023.03.05 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 130 7965711 2023.03.05 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7965656 2023.03.05 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7965658 2023.03.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 7965674 2023.03.05 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7965675 2023.03.05 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 7965708 2023.03.05 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7965704 2023.03.05 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 7965705 2023.03.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7965721 2023.03.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 15 7965722 2023.03.05 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 110 7965706 2023.03.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 7965707 2023.03.05 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 54 7964344 2023.03.05 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 7964403 2023.03.05 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7965709 2023.03.05 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 7965710 2023.03.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 7965719 2023.03.05 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7965672 2023.03.05 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 35 7965671 2023.03.05 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 7964341 2023.03.05 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7964369 2023.03.05 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7965669 2023.03.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 7965723 2023.03.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 15 7965720 2023.03.05 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7965670 2023.03.05 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7965676 2023.03.05 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7967078 2023.03.05 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 7959465 2023.03.04 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 37 7959466 2023.03.04 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7959469 2023.03.04 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7959484 2023.03.04 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7959468 2023.03.04 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 7959467 2023.03.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7959483 2023.03.04 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 7959511 2023.03.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7959510 2023.03.04 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 7959514 2023.03.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 7959516 2023.03.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 7957687 2023.03.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 7959515 2023.03.04 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 7959509 2023.03.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7959508 2023.03.04 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7959512 2023.03.04 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 19 7959518 2023.03.04 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 7959519 2023.03.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 7959520 2023.03.04 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 7959517 2023.03.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7957708 2023.03.04 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 7959521 2023.03.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7957712 2023.03.04 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7959522 2023.03.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 47 7957707 2023.03.04 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7959523 2023.03.04 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 14 7959513 2023.03.04 ŚL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7959502 2023.03.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7959506 2023.03.04 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 7959505 2023.03.04 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7959507 2023.03.04 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 110 7959503 2023.03.04 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7959504 2023.03.04 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7959498 2023.03.04 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7959497 2023.03.04 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7959492 2023.03.04 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7959499 2023.03.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7959495 2023.03.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7959501 2023.03.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 10 7959496 2023.03.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7959494 2023.03.04 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 45 7959490 2023.03.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7959491 2023.03.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7959493 2023.03.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 7959486 2023.03.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7959489 2023.03.04 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7959485 2023.03.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 50 7959488 2023.03.04 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7959487 2023.03.04 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7959500 2023.03.04 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7922687 2023.02.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7922606 2023.02.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7922462 2023.02.24 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7880343 2023.02.12 ŚL