DRUŻYNA

Drużyna: Krzysztof Kajzer . Obserwator: Krzysztof Kajzer

Liczba gatunków: 283

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 665 21481 110 110 2 31 36 41
2 893 35621 130 109 1 31 37 40
3 1556 85272 156 121 1 21 51 48
4 1850 12758 213 187 1 57 79 50
5 2712 16051 247 189 1 53 85 50
6 1546 6784 253 160 4 41 66 49
7 11 543 254 9 1 0 4 4
8 537 20382 268 139 4 39 55 41
9 1201 49394 274 166 3 49 68 46
10 1391 51155 282 159 7 48 55 49
11 572 9626 283 97 3 20 35 39
12 226 4138 283 69 1 10 28 30
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9315709 2023.12.19
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 9315707 2023.12.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9315703 2023.12.19
pospolity żuraw, Grus grus 16 9315705 2023.12.19
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9315701 2023.12.19
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9315700 2023.12.19
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9315699 2023.12.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9315697 2023.12.19
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9315696 2023.12.19
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9315698 2023.12.19
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9315678 2023.12.19
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9315679 2023.12.19
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9315677 2023.12.19
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 9315676 2023.12.19
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9315675 2023.12.19
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9315673 2023.12.19
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9315674 2023.12.19
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9315672 2023.12.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9315671 2023.12.19
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 9315670 2023.12.19
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9315668 2023.12.19
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9315669 2023.12.19
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9315667 2023.12.19
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 9315666 2023.12.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 9315665 2023.12.19
pospolity gęgawa, Anser anser 95 9315664 2023.12.19
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 62 9278052 2023.12.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9278063 2023.12.17 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 9278065 2023.12.17 LB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 9278060 2023.12.17 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 9278059 2023.12.17 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9278050 2023.12.17 LB
pospolity bogatka, Parus major 5 9278054 2023.12.17 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9278048 2023.12.17 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 16 9278044 2023.12.17 LB
pospolity kruk, Corvus corax 4 9278043 2023.12.17 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9278039 2023.12.17 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 26 9278040 2023.12.17 LB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 18 9278037 2023.12.17 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9278055 2023.12.17 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9278064 2023.12.17 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 65 9278058 2023.12.17 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9278057 2023.12.17 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 9278053 2023.12.17 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9278062 2023.12.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9278056 2023.12.17 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 7 9278049 2023.12.17 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9278051 2023.12.17 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9278061 2023.12.17 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9278047 2023.12.17 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9278045 2023.12.17 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 6 9278041 2023.12.17 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9278042 2023.12.17 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9278046 2023.12.17 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9271550 2023.12.16 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9271551 2023.12.16 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9271552 2023.12.16 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9271553 2023.12.16 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9271532 2023.12.16 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9271530 2023.12.16 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9271531 2023.12.16 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9271533 2023.12.16 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9271528 2023.12.16 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 70 9271529 2023.12.16 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 320 9271527 2023.12.16 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 23 9271525 2023.12.16 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9271526 2023.12.16 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9271524 2023.12.16 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 9271523 2023.12.16 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9271521 2023.12.16 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9271522 2023.12.16 PL
pospolity łyska, Fulica atra 200 9271518 2023.12.16 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9271520 2023.12.16 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 70 9271519 2023.12.16 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 9271549 2023.12.16 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 19 9271548 2023.12.16 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9271547 2023.12.16 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9271546 2023.12.16 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9271545 2023.12.16 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9271544 2023.12.16 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9271542 2023.12.16 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9271543 2023.12.16 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9271539 2023.12.16 PL
pospolity bogatka, Parus major 8 9271541 2023.12.16 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9271538 2023.12.16 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9271540 2023.12.16 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9271537 2023.12.16 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 9271536 2023.12.16 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9271535 2023.12.16 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9271534 2023.12.16 PL
pospolity kruk, Corvus corax 6 9271569 2023.12.16 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9271568 2023.12.16 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9271570 2023.12.16 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9271565 2023.12.16 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9271567 2023.12.16 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9271566 2023.12.16 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 26 9271563 2023.12.16 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9271561 2023.12.16 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9271562 2023.12.16 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9271564 2023.12.16 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9271557 2023.12.16 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9271560 2023.12.16 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9271556 2023.12.16 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 9271559 2023.12.16 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9271558 2023.12.16 PL
pospolity łyska, Fulica atra 75 9271555 2023.12.16 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 9271515 2023.12.16 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9271514 2023.12.16 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9271517 2023.12.16 PL
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9271512 2023.12.16 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9271513 2023.12.16 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9271511 2023.12.16 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 9271509 2023.12.16 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9271510 2023.12.16 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9271508 2023.12.16 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 9271507 2023.12.16 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9271506 2023.12.16 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 9271504 2023.12.16 PL
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9271505 2023.12.16 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9271503 2023.12.16 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9271502 2023.12.16 PL
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 15 9268245 2023.12.14 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9259559 2023.12.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9259561 2023.12.10 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9259560 2023.12.10 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9259557 2023.12.10 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9259555 2023.12.10 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9259558 2023.12.10 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9259550 2023.12.10 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9259553 2023.12.10 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9259549 2023.12.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9259556 2023.12.10 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 18 9259548 2023.12.10 LB
pospolity kruk, Corvus corax 11 9259552 2023.12.10 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9259554 2023.12.10 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 43 9259547 2023.12.10 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9259551 2023.12.10 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 9259546 2023.12.10 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9256353 2023.12.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9256352 2023.12.10 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 9256351 2023.12.10 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9256349 2023.12.10 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 9256350 2023.12.10 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 33 9256354 2023.12.10 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9256344 2023.12.10 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 1 9256342 2023.12.10 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9256346 2023.12.10 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9256348 2023.12.10 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9256341 2023.12.10 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 350 9256343 2023.12.10 LB
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 50 9256345 2023.12.10 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9256347 2023.12.10 LB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9256340 2023.12.10 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9256338 2023.12.10 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9256339 2023.12.10 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9256336 2023.12.10 LB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9256337 2023.12.10 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9256335 2023.12.10 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 25 9256334 2023.12.10 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 30 9256333 2023.12.10 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9251380 2023.12.08 PL
pospolity kruk, Corvus corax 3 9251379 2023.12.08 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9251376 2023.12.08 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9251378 2023.12.08 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9251375 2023.12.08 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9251374 2023.12.08 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9251373 2023.12.08 PL
pospolity łyska, Fulica atra 200 9251372 2023.12.08 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 90 9251370 2023.12.08 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9251371 2023.12.08 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9251369 2023.12.08 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9251368 2023.12.08 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 53 9251366 2023.12.08 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 99 9251367 2023.12.08 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9251363 2023.12.08 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9251360 2023.12.08 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9251364 2023.12.08 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9251365 2023.12.08 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9251357 2023.12.08 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 9251358 2023.12.08 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9251359 2023.12.08 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9251361 2023.12.08 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9251356 2023.12.08 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9251354 2023.12.08 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9251362 2023.12.08 PL
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9251351 2023.12.08 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9251352 2023.12.08 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 9251353 2023.12.08 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9251344 2023.12.08 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 9251348 2023.12.08 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9251350 2023.12.08 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9251342 2023.12.08 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9251347 2023.12.08 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 9251340 2023.12.08 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9251338 2023.12.08 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9251355 2023.12.08 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9251337 2023.12.08 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9251330 2023.12.08 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9251332 2023.12.08 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9251329 2023.12.08 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9251323 2023.12.08 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9251322 2023.12.08 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9251321 2023.12.08 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9251345 2023.12.08 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 9251346 2023.12.08 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 9251343 2023.12.08 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9251349 2023.12.08 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9251341 2023.12.08 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9251339 2023.12.08 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9251335 2023.12.08 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9251334 2023.12.08 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9251333 2023.12.08 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9251336 2023.12.08 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9251331 2023.12.08 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9251324 2023.12.08 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9251325 2023.12.08 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9251327 2023.12.08 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 9251328 2023.12.08 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9251320 2023.12.08 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9244393 2023.12.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 110 9244392 2023.12.05 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9239057 2023.12.03 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9239054 2023.12.03 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9239053 2023.12.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9239055 2023.12.03 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9239056 2023.12.03 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9229197 2023.11.30 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 9 9229196 2023.11.30 MZ
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9228206 2023.11.30 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9225584 2023.11.29 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9225585 2023.11.29 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9224008 2023.11.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9224002 2023.11.28 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 8 9224001 2023.11.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9223996 2023.11.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9223987 2023.11.28 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9223985 2023.11.28 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9223983 2023.11.28 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9223981 2023.11.28 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9223968 2023.11.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9223963 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 23 9223967 2023.11.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 9223962 2023.11.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9223953 2023.11.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9223949 2023.11.28 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9223964 2023.11.28 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9223956 2023.11.28 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9223957 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9223948 2023.11.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9223946 2023.11.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9223973 2023.11.28 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9223943 2023.11.28 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9223975 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 9224044 2023.11.28 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9224045 2023.11.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9224042 2023.11.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9224043 2023.11.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9224040 2023.11.28 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9224033 2023.11.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9224035 2023.11.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9224032 2023.11.28 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9224046 2023.11.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9224021 2023.11.28 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9224029 2023.11.28 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9224019 2023.11.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9224013 2023.11.28 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 9224009 2023.11.28 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 85 9224005 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 9224006 2023.11.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9224018 2023.11.28 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9224023 2023.11.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9224012 2023.11.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9224000 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 9223999 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9223997 2023.11.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9223994 2023.11.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9223992 2023.11.28 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9223990 2023.11.28 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9223984 2023.11.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9223979 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9223980 2023.11.28 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9223982 2023.11.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9223977 2023.11.28 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9223978 2023.11.28 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9223976 2023.11.28 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9224041 2023.11.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9224037 2023.11.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9224034 2023.11.28 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9224030 2023.11.28 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 21 9224036 2023.11.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9224026 2023.11.28 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9224025 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 9224022 2023.11.28 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9224015 2023.11.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 36 9224017 2023.11.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9224010 2023.11.28 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 9224014 2023.11.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9224003 2023.11.28 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 9 9223993 2023.11.28 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9223989 2023.11.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9223991 2023.11.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9223922 2023.11.28 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9223919 2023.11.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9223917 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9223914 2023.11.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9223918 2023.11.28 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9223913 2023.11.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9223909 2023.11.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 21 9223910 2023.11.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9223947 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9223906 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9223904 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9223966 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9223900 2023.11.28 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9223899 2023.11.28 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9223897 2023.11.28 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9223920 2023.11.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9223877 2023.11.28 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9223872 2023.11.28 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9223873 2023.11.28 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9223879 2023.11.28 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9223875 2023.11.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9223874 2023.11.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 18 9223876 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9223871 2023.11.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9223868 2023.11.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9223867 2023.11.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9223869 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9223864 2023.11.28 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9223866 2023.11.28 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9223870 2023.11.28 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9223865 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9223958 2023.11.28 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9223945 2023.11.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9223938 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 9223940 2023.11.28 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9223937 2023.11.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9223936 2023.11.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 110 9223933 2023.11.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 240 9223932 2023.11.28 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9223929 2023.11.28 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9223971 2023.11.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9223960 2023.11.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9223926 2023.11.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 48 9223925 2023.11.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9223921 2023.11.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9223923 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9223952 2023.11.28 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9223916 2023.11.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 9223915 2023.11.28 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9223912 2023.11.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9223969 2023.11.28 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9223908 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 9223907 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9223905 2023.11.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9223941 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9223924 2023.11.28 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9223903 2023.11.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9223902 2023.11.28 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9223901 2023.11.28 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9223898 2023.11.28 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9223911 2023.11.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9223896 2023.11.28 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9223950 2023.11.28 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9223951 2023.11.28 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9223955 2023.11.28 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9223965 2023.11.28 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9223972 2023.11.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9223959 2023.11.28 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9223942 2023.11.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9223939 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 31 9223934 2023.11.28 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 9223944 2023.11.28 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9223935 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9223930 2023.11.28 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9223931 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9223970 2023.11.28 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9223927 2023.11.28 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9223928 2023.11.28 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9223892 2023.11.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9223893 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9223890 2023.11.28 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 9223894 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 19 9223887 2023.11.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9223895 2023.11.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9223889 2023.11.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9223886 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9223888 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 92 9223883 2023.11.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 9223884 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9223885 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9223882 2023.11.28 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9223880 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9223881 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9223863 2023.11.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9223860 2023.11.28 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9223861 2023.11.28 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9223862 2023.11.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 9223858 2023.11.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9223857 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 9223859 2023.11.28 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 9223855 2023.11.28 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9223856 2023.11.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9223854 2023.11.28 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9223853 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9223852 2023.11.28 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9223850 2023.11.28 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9223851 2023.11.28 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9223849 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 9223848 2023.11.28 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9224038 2023.11.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9224039 2023.11.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9224031 2023.11.28 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 9224028 2023.11.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 13 9224027 2023.11.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 9224024 2023.11.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9224047 2023.11.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9224020 2023.11.28 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9224011 2023.11.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9224007 2023.11.28 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9224004 2023.11.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9224016 2023.11.28 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9223998 2023.11.28 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9223988 2023.11.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9223995 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 9223986 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9223846 2023.11.28 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9223845 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 9223843 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9223842 2023.11.28 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9223844 2023.11.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9223847 2023.11.28 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 9223839 2023.11.28 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 9223841 2023.11.28 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9223840 2023.11.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9223838 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 9223837 2023.11.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9223836 2023.11.28 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9223834 2023.11.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9223832 2023.11.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9223835 2023.11.28 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9223833 2023.11.28 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 8 9213731 2023.11.25 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9213730 2023.11.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9213727 2023.11.25 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 11 9213729 2023.11.25 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9213728 2023.11.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9213723 2023.11.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 23 9213725 2023.11.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9213722 2023.11.25 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9213726 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 9213721 2023.11.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 50 9213720 2023.11.25 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9213724 2023.11.25 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9212500 2023.11.25 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9212499 2023.11.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9212498 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9212496 2023.11.25 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9212495 2023.11.25 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9212497 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9212494 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 140 9212493 2023.11.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9212491 2023.11.25 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9212492 2023.11.25 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9212490 2023.11.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212480 2023.11.25 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9212468 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 9212461 2023.11.25 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 9212465 2023.11.25 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 9212460 2023.11.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 9212478 2023.11.25 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 9212458 2023.11.25 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9212462 2023.11.25 MZ
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 9212466 2023.11.25 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9212464 2023.11.25 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9212459 2023.11.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9212463 2023.11.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9212457 2023.11.25 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9212456 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9212454 2023.11.25 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9212455 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9212481 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9212479 2023.11.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9212477 2023.11.25 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9212485 2023.11.25 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9212476 2023.11.25 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9212482 2023.11.25 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9212483 2023.11.25 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9212474 2023.11.25 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9212484 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9212475 2023.11.25 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 17 9212473 2023.11.25 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9212472 2023.11.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9212469 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9212470 2023.11.25 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 9212471 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9212467 2023.11.25 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9211582 2023.11.25 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9211581 2023.11.25 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9211579 2023.11.25 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9211580 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9211576 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 9211577 2023.11.25 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 9211575 2023.11.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 9211573 2023.11.25 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9211574 2023.11.25 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9211571 2023.11.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9211572 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 170 9211570 2023.11.25 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9211567 2023.11.25 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9211568 2023.11.25 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9211569 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 19 9211566 2023.11.25 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9211598 2023.11.25 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9211596 2023.11.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9211597 2023.11.25 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9211578 2023.11.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9211595 2023.11.25 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 9211594 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 75 9211593 2023.11.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9211592 2023.11.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9211590 2023.11.25 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 9211591 2023.11.25 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9211588 2023.11.25 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 9211589 2023.11.25 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9211586 2023.11.25 MZ
rzadki uhla, Melanitta fusca 11 9211587 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9211585 2023.11.25 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 9211583 2023.11.25 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 4 9211584 2023.11.25 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 9211563 2023.11.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9211565 2023.11.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9211560 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 470 9211558 2023.11.25 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 600 9211557 2023.11.25 MZ
rzadki markaczka, Melanitta nigra 7 9211564 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9211562 2023.11.25 MZ
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 5 9211561 2023.11.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9211559 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9211556 2023.11.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9211555 2023.11.25 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9211553 2023.11.25 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9211552 2023.11.25 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9211554 2023.11.25 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9211551 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9211550 2023.11.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9206949 2023.11.22 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9206938 2023.11.22 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9206411 2023.11.22 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9195135 2023.11.18 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9195134 2023.11.18 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9195133 2023.11.18 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9195132 2023.11.18 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9195131 2023.11.18 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9195129 2023.11.18 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9195127 2023.11.18 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9195126 2023.11.18 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9195128 2023.11.18 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9195130 2023.11.18 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9195121 2023.11.18 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9195125 2023.11.18 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9195119 2023.11.18 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9195124 2023.11.18 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9195122 2023.11.18 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9195120 2023.11.18 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9195123 2023.11.18 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9195118 2023.11.18 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9193301 2023.11.18 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9193302 2023.11.18 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9193300 2023.11.18 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9193299 2023.11.18 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9193296 2023.11.18 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9193298 2023.11.18 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9196287 2023.11.18 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9193295 2023.11.18 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9193297 2023.11.18 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9193293 2023.11.18 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9193291 2023.11.18 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9193292 2023.11.18 WM
pospolity bogatka, Parus major 2 9193290 2023.11.18 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9193289 2023.11.18 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9193288 2023.11.18 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9193286 2023.11.18 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9193287 2023.11.18 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 9193282 2023.11.18 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9193285 2023.11.18 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 9193281 2023.11.18 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9193283 2023.11.18 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9193280 2023.11.18 WM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9193294 2023.11.18 WM
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9193279 2023.11.18 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9180992 2023.11.12 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9180995 2023.11.12 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9180994 2023.11.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9180996 2023.11.12 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 950 9180991 2023.11.12 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 13 9180993 2023.11.12 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9180997 2023.11.12 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9180027 2023.11.12 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 5 9180028 2023.11.12 MB
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9180026 2023.11.12 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9180025 2023.11.12 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 9180023 2023.11.12 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 4 9180024 2023.11.12 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9180022 2023.11.12 MB
rzadki alka, Alca torda 50 9180018 2023.11.12 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9180020 2023.11.12 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9180017 2023.11.12 MB
rzadki alka, Alca torda 15 9180019 2023.11.12 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9180021 2023.11.12 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9180015 2023.11.12 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9180016 2023.11.12 MB
rzadki alka, Alca torda 25 9180014 2023.11.12 MB
rzadki alka, Alca torda 3 9180013 2023.11.12 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9180009 2023.11.12 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9180006 2023.11.12 MB
rzadki alka, Alca torda 4 9180007 2023.11.12 MB
rzadki alka, Alca torda 1 9180012 2023.11.12 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9180005 2023.11.12 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9180004 2023.11.12 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 9180011 2023.11.12 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9180003 2023.11.12 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9180010 2023.11.12 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9180008 2023.11.12 MB
rzadki alka, Alca torda 28 9180002 2023.11.12 MB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9180000 2023.11.12 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 5 9179999 2023.11.12 MB
rzadki alka, Alca torda 5 9179997 2023.11.12 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9179998 2023.11.12 MB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9172368 2023.11.10 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9172369 2023.11.10 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9172365 2023.11.10 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9172367 2023.11.10 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9172364 2023.11.10 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 9172366 2023.11.10 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9172363 2023.11.10 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9172362 2023.11.10 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9172361 2023.11.10 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 150 9172397 2023.11.10 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9172394 2023.11.10 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9172399 2023.11.10 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9172388 2023.11.10 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9172387 2023.11.10 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9172391 2023.11.10 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9172384 2023.11.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9172386 2023.11.10 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9172385 2023.11.10 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 32 9172383 2023.11.10 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9172379 2023.11.10 PK
pospolity łyska, Fulica atra 400 9172378 2023.11.10 PK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9172382 2023.11.10 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9172373 2023.11.10 ŚK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9172375 2023.11.10 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9172372 2023.11.10 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9172357 2023.11.10 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 4 9172356 2023.11.10 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9172347 2023.11.10 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9172352 2023.11.10 ŚK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9172354 2023.11.10 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 310 9172360 2023.11.10 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9172338 2023.11.10 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9172348 2023.11.10 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 9172350 2023.11.10 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 104 9172353 2023.11.10 ŚK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9172355 2023.11.10 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9172344 2023.11.10 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 9172337 2023.11.10 ŚK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9172346 2023.11.10 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 108 9172336 2023.11.10 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 98 9172333 2023.11.10 ŚK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9172417 2023.11.10 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 3 9172412 2023.11.10 ŚK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9172413 2023.11.10 ŚK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9172415 2023.11.10 ŚK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9172409 2023.11.10 ŚK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9172410 2023.11.10 ŚK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9172411 2023.11.10 ŚK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9172414 2023.11.10 ŚK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9172408 2023.11.10 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9172406 2023.11.10 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9172416 2023.11.10 ŚK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9172407 2023.11.10 ŚK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9172404 2023.11.10 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9172405 2023.11.10 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9172402 2023.11.10 ŚK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9172403 2023.11.10 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 9172401 2023.11.10 ŚK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9172398 2023.11.10 ŚK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9172400 2023.11.10 ŚK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9172396 2023.11.10 ŚK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9172395 2023.11.10 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9172392 2023.11.10 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9172393 2023.11.10 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9172390 2023.11.10 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9172389 2023.11.10 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 139 9172381 2023.11.10 ŚK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9172380 2023.11.10 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9172376 2023.11.10 ŚK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9172377 2023.11.10 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9172374 2023.11.10 ŚK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9172370 2023.11.10 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9172371 2023.11.10 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9172351 2023.11.10 ŚK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9172359 2023.11.10 ŚK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9172358 2023.11.10 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9172345 2023.11.10 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9172339 2023.11.10 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9172343 2023.11.10 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9172342 2023.11.10 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 4 9172349 2023.11.10 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9172334 2023.11.10 ŚK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9172341 2023.11.10 ŚK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9172335 2023.11.10 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9172340 2023.11.10 ŚK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9172332 2023.11.10 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9172330 2023.11.10 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9172331 2023.11.10 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 15 9172329 2023.11.10 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9172326 2023.11.10 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9172322 2023.11.10 ŚK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9172328 2023.11.10 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9172327 2023.11.10 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 2 9172321 2023.11.10 ŚK
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9172323 2023.11.10 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9172324 2023.11.10 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 16 9172325 2023.11.10 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9172317 2023.11.10 ŚK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9172319 2023.11.10 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9172315 2023.11.10 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9172320 2023.11.10 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 9172314 2023.11.10 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9172313 2023.11.09 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9172316 2023.11.09 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 20 9172318 2023.11.09 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9150602 2023.11.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9150601 2023.11.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9150599 2023.11.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9150600 2023.11.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 90 9150598 2023.11.04 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9150597 2023.11.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9150596 2023.11.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9150595 2023.11.04 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9150593 2023.11.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9150594 2023.11.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9150592 2023.11.04 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9150589 2023.11.04 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9150590 2023.11.04 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9150588 2023.11.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9150586 2023.11.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9150584 2023.11.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9150585 2023.11.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9150587 2023.11.04 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9150583 2023.11.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9150582 2023.11.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 17 9150581 2023.11.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9150579 2023.11.04 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9150580 2023.11.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9150578 2023.11.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9150577 2023.11.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9150576 2023.11.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9150574 2023.11.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 9150573 2023.11.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 29 9150575 2023.11.04 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9150572 2023.11.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9150571 2023.11.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9150566 2023.11.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9150568 2023.11.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9150565 2023.11.04 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9150567 2023.11.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9150564 2023.11.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9150563 2023.11.04 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9150569 2023.11.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9150562 2023.11.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 9150561 2023.11.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9150560 2023.11.04 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9143734 2023.11.02 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9143733 2023.11.02 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 9141546 2023.11.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 9141548 2023.11.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9141545 2023.11.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9141547 2023.11.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9141544 2023.11.01 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9141542 2023.11.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9141541 2023.11.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9141539 2023.11.01 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9141540 2023.11.01 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 52 9141536 2023.11.01 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9141538 2023.11.01 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9141535 2023.11.01 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 8 9141543 2023.11.01 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9141537 2023.11.01 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 9141534 2023.11.01 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 6 9141533 2023.11.01 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9141531 2023.11.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9141530 2023.11.01 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9141529 2023.11.01 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9141528 2023.11.01 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9141532 2023.11.01 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9138781 2023.10.31 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9138798 2023.10.31 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9138796 2023.10.31 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9138782 2023.10.31 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9138795 2023.10.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 69 9138793 2023.10.31 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9138792 2023.10.31 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 19 9138791 2023.10.31 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9138790 2023.10.31 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9138789 2023.10.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9138787 2023.10.31 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9138788 2023.10.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 36 9138786 2023.10.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9138784 2023.10.31 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9138785 2023.10.31 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9138783 2023.10.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 9138740 2023.10.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9138759 2023.10.31 MZ
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 20 9138737 2023.10.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 140 9138756 2023.10.31 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9138736 2023.10.31 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9138731 2023.10.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 9138766 2023.10.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9138730 2023.10.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9138745 2023.10.31 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9138761 2023.10.31 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9138718 2023.10.31 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 9138721 2023.10.31 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 4 9138711 2023.10.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9138710 2023.10.31 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9138780 2023.10.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9138770 2023.10.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9138773 2023.10.31 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9138760 2023.10.31 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9138744 2023.10.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 9138775 2023.10.31 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9138741 2023.10.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9138763 2023.10.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9138757 2023.10.31 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9138738 2023.10.31 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9138772 2023.10.31 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9138728 2023.10.31 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9138764 2023.10.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9138727 2023.10.31 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9138725 2023.10.31 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9138778 2023.10.31 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9138751 2023.10.31 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9138776 2023.10.31 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9138748 2023.10.31 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9138743 2023.10.31 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9138774 2023.10.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9138771 2023.10.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 23 9138758 2023.10.31 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9138729 2023.10.31 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9138726 2023.10.31 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 40 9138724 2023.10.31 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9138716 2023.10.31 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9138719 2023.10.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 9138735 2023.10.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9138717 2023.10.31 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9138715 2023.10.31 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9138713 2023.10.31 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9138708 2023.10.31 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 9138709 2023.10.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 76 9138706 2023.10.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9138707 2023.10.31 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9138705 2023.10.31 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9138704 2023.10.31 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9138701 2023.10.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9138703 2023.10.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9138702 2023.10.31 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9138762 2023.10.31 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9138755 2023.10.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9138754 2023.10.31 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9138752 2023.10.31 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9138750 2023.10.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 118 9138777 2023.10.31 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9138746 2023.10.31 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9138747 2023.10.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 34 9138768 2023.10.31 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9138742 2023.10.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 46 9138739 2023.10.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9138769 2023.10.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9138767 2023.10.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 62 9138734 2023.10.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9138723 2023.10.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9138699 2023.10.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9138700 2023.10.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 9138697 2023.10.31 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9138698 2023.10.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9138693 2023.10.31 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9138696 2023.10.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9138694 2023.10.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 110 9138690 2023.10.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9138688 2023.10.31 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9138692 2023.10.31 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9138691 2023.10.31 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9138686 2023.10.31 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9138687 2023.10.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 62 9138685 2023.10.31 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 5 9136308 2023.10.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9136307 2023.10.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9136306 2023.10.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9136305 2023.10.30 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9136301 2023.10.30 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 9136303 2023.10.30 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9136304 2023.10.30 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9136302 2023.10.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9136299 2023.10.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9136300 2023.10.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9136318 2023.10.30 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9136319 2023.10.30 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9136323 2023.10.30 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9136315 2023.10.30 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 10 9136324 2023.10.30 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9136317 2023.10.30 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9136322 2023.10.30 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 9136314 2023.10.30 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9136313 2023.10.30 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9136312 2023.10.30 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 13 9136311 2023.10.30 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 9136321 2023.10.30 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 9136320 2023.10.30 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9136316 2023.10.30 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9136310 2023.10.30 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 18 9136309 2023.10.30 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 95 9136298 2023.10.30 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3