DRUŻYNA

Drużyna: Krzysztof Kajzer . Obserwator: Krzysztof Kajzer

Liczba gatunków: 251

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 665 21481 110 110 2 31 36 41
2 893 35621 130 109 1 31 37 40
3 1557 85273 156 121 1 21 51 48
4 1849 12757 213 187 1 57 79 50
5 2712 16051 248 190 1 54 85 50
6 640 4247 251 133 2 26 56 49
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8596821 2023.06.05 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8596822 2023.06.05 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 32 8596528 2023.06.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8596529 2023.06.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8596527 2023.06.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8596526 2023.06.05 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8596530 2023.06.05 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8593296 2023.06.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8593295 2023.06.04 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8593294 2023.06.04 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8593293 2023.06.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 190 8593292 2023.06.04 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8593291 2023.06.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8593290 2023.06.04 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8593289 2023.06.04 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8593288 2023.06.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8593287 2023.06.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8593286 2023.06.04 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8593312 2023.06.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8593311 2023.06.04 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8593310 2023.06.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8593309 2023.06.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8593308 2023.06.04 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8593307 2023.06.04 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8593306 2023.06.04 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8593305 2023.06.04 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8593304 2023.06.04 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 8593303 2023.06.04 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8593302 2023.06.04 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8593301 2023.06.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8593300 2023.06.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 32 8593299 2023.06.04 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8593298 2023.06.04 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8593297 2023.06.04 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8593530 2023.06.04 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8593529 2023.06.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8593528 2023.06.04 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8593527 2023.06.04 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 8593526 2023.06.04 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8593525 2023.06.04 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8593524 2023.06.04 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8593523 2023.06.04 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8593522 2023.06.04 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 8593521 2023.06.04 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 280 8593520 2023.06.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8593519 2023.06.04 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8593518 2023.06.04 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8593517 2023.06.04 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8593516 2023.06.04 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8593515 2023.06.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8593269 2023.06.04 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8593268 2023.06.04 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8593267 2023.06.04 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8593266 2023.06.04 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8593265 2023.06.04 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8593264 2023.06.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8593263 2023.06.04 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8593262 2023.06.04 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8593261 2023.06.04 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8593260 2023.06.04 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8593259 2023.06.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 48 8593258 2023.06.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8593257 2023.06.04 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 8593256 2023.06.04 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8593255 2023.06.04 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 8593254 2023.06.04 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 8593285 2023.06.04 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8593284 2023.06.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 4 8593283 2023.06.04 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8593282 2023.06.04 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8593281 2023.06.04 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8593280 2023.06.04 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8593279 2023.06.04 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8593278 2023.06.04 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8593277 2023.06.04 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8593276 2023.06.04 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8593275 2023.06.04 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8593274 2023.06.04 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8593273 2023.06.04 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 8593272 2023.06.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8593271 2023.06.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8593270 2023.06.04 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8591663 2023.06.04 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8591662 2023.06.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8591661 2023.06.04 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8591660 2023.06.04 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8591659 2023.06.04 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8591658 2023.06.04 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8591657 2023.06.04 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8591656 2023.06.04 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8591655 2023.06.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 8591654 2023.06.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8591653 2023.06.04 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8591652 2023.06.04 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8591651 2023.06.04 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8591650 2023.06.04 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8591649 2023.06.04 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8591648 2023.06.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8591647 2023.06.04 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8591646 2023.06.04 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8591645 2023.06.04 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8591644 2023.06.04 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8591643 2023.06.04 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8591642 2023.06.04 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8590876 2023.06.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8590875 2023.06.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8590874 2023.06.04 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8590873 2023.06.04 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8590872 2023.06.04 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8590871 2023.06.04 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8590870 2023.06.04 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 8590869 2023.06.04 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8590868 2023.06.04 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 8590867 2023.06.04 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8590866 2023.06.04 LB
pospolity kruk, Corvus corax 3 8590865 2023.06.04 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8590864 2023.06.04 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8590863 2023.06.04 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8590862 2023.06.04 LB
pospolity żuraw, Grus grus 8 8590861 2023.06.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8590860 2023.06.04 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8590859 2023.06.04 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 8590858 2023.06.04 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8590857 2023.06.04 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8590856 2023.06.04 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8590855 2023.06.04 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8590854 2023.06.04 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8590853 2023.06.04 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8590852 2023.06.04 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8590851 2023.06.04 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 8590850 2023.06.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8590849 2023.06.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8590848 2023.06.04 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8590847 2023.06.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8590846 2023.06.04 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8590845 2023.06.04 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8590844 2023.06.04 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8590843 2023.06.04 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8590842 2023.06.04 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8590841 2023.06.04 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8590840 2023.06.04 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8590839 2023.06.04 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8590838 2023.06.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8590837 2023.06.04 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8590836 2023.06.04 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8590835 2023.06.04 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8590834 2023.06.04 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8590833 2023.06.04 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8590832 2023.06.04 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8590831 2023.06.04 LB
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8589294 2023.06.04 LB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8589292 2023.06.04 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8588955 2023.06.04 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8588954 2023.06.04 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8588953 2023.06.04 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8588952 2023.06.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8588951 2023.06.04 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8588950 2023.06.04 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8588949 2023.06.04 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8588948 2023.06.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8588947 2023.06.04 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8588946 2023.06.04 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8588945 2023.06.04 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8588944 2023.06.04 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8588943 2023.06.04 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8588942 2023.06.04 LB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8588941 2023.06.04 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8588940 2023.06.04 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8588939 2023.06.04 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8588938 2023.06.04 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8588937 2023.06.04 LB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 8588936 2023.06.04 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8588935 2023.06.04 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8588934 2023.06.04 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 8588933 2023.06.04 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8588932 2023.06.04 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8588931 2023.06.04 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8588930 2023.06.04 LB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8588929 2023.06.04 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8588928 2023.06.04 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8588927 2023.06.04 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8588926 2023.06.04 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8588925 2023.06.04 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8588924 2023.06.04 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8588923 2023.06.04 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8588922 2023.06.04 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8588921 2023.06.04 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8588920 2023.06.04 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8588919 2023.06.04 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8588918 2023.06.04 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8588917 2023.06.04 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8588916 2023.06.04 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8588915 2023.06.04 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8588914 2023.06.04 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8588913 2023.06.04 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8588912 2023.06.04 LB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8588911 2023.06.04 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8588910 2023.06.04 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8588909 2023.06.04 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8588908 2023.06.04 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8588907 2023.06.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8588906 2023.06.04 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8588905 2023.06.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8588904 2023.06.04 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8588903 2023.06.04 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8588902 2023.06.04 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8588901 2023.06.04 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8588900 2023.06.04 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8588899 2023.06.04 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8588898 2023.06.04 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8586993 2023.06.04 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8586104 2023.06.04 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8586102 2023.06.04 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8586103 2023.06.04 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8585804 2023.06.03 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8585803 2023.06.03 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8585802 2023.06.03 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8585801 2023.06.03 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8585800 2023.06.03 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8585799 2023.06.03 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8585798 2023.06.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8585797 2023.06.03 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8585796 2023.06.03 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 68 8585795 2023.06.03 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8585794 2023.06.03 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 8585793 2023.06.03 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8585792 2023.06.03 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8585791 2023.06.03 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8585790 2023.06.03 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8585789 2023.06.03 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8585788 2023.06.03 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8585787 2023.06.03 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8585785 2023.06.03 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8585784 2023.06.03 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8585820 2023.06.03 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8585819 2023.06.03 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8585818 2023.06.03 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8585817 2023.06.03 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8585816 2023.06.03 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8585815 2023.06.03 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8585814 2023.06.03 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8585813 2023.06.03 LB
pospolity sroka, Pica pica 4 8585812 2023.06.03 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8585811 2023.06.03 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8585810 2023.06.03 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8585809 2023.06.03 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 8585808 2023.06.03 LB
rzadki derkacz, Crex crex 14 8585807 2023.06.03 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 8585806 2023.06.03 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8585805 2023.06.03 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 8585783 2023.06.03 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8585782 2023.06.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8585781 2023.06.03 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8585780 2023.06.03 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8585779 2023.06.03 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8585778 2023.06.03 LB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8585777 2023.06.03 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8585776 2023.06.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8585775 2023.06.03 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8585774 2023.06.03 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8585773 2023.06.03 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8585772 2023.06.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8585771 2023.06.03 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8585770 2023.06.03 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8585769 2023.06.03 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8585768 2023.06.03 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8584816 2023.06.03 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8583098 2023.06.03 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8583097 2023.06.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8583096 2023.06.03 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8583095 2023.06.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8583094 2023.06.03 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8583093 2023.06.03 LB
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8583092 2023.06.03 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8583091 2023.06.03 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8583090 2023.06.03 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8583089 2023.06.03 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8583088 2023.06.03 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8583087 2023.06.03 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8583054 2023.06.03 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8583053 2023.06.03 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8583052 2023.06.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8583051 2023.06.03 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 8583050 2023.06.03 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8583049 2023.06.03 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8583048 2023.06.03 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8583047 2023.06.03 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8583046 2023.06.03 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8583045 2023.06.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8583044 2023.06.03 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8583043 2023.06.03 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8583042 2023.06.03 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8583041 2023.06.03 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8583040 2023.06.03 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8583039 2023.06.03 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8583086 2023.06.03 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8583085 2023.06.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8583084 2023.06.03 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8583083 2023.06.03 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8583082 2023.06.03 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8583081 2023.06.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 5 8583080 2023.06.03 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 8583079 2023.06.03 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8583078 2023.06.03 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8583077 2023.06.03 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8583076 2023.06.03 LB
pospolity łyska, Fulica atra 13 8583075 2023.06.03 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8583074 2023.06.03 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8583073 2023.06.03 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8583072 2023.06.03 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8583071 2023.06.03 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8583070 2023.06.03 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8583069 2023.06.03 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8583068 2023.06.03 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8583067 2023.06.03 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8583066 2023.06.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8583065 2023.06.03 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8583064 2023.06.03 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8583063 2023.06.03 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8583062 2023.06.03 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8583061 2023.06.03 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8583060 2023.06.03 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8583059 2023.06.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8583058 2023.06.03 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8583057 2023.06.03 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8583056 2023.06.03 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8583055 2023.06.03 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8583038 2023.06.03 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8583037 2023.06.03 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8583036 2023.06.03 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8583035 2023.06.03 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8583034 2023.06.03 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8583033 2023.06.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8583032 2023.06.03 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8583031 2023.06.03 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8583030 2023.06.03 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8583029 2023.06.03 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8583028 2023.06.03 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8583027 2023.06.03 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8583026 2023.06.03 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8583025 2023.06.03 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8583024 2023.06.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8583023 2023.06.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8583022 2023.06.03 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8583021 2023.06.03 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8583020 2023.06.03 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8583019 2023.06.03 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8583008 2023.06.03 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8583018 2023.06.03 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8583017 2023.06.03 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 60 8583016 2023.06.03 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8583015 2023.06.03 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 8583014 2023.06.03 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8583013 2023.06.03 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8583012 2023.06.03 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8583011 2023.06.03 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8583010 2023.06.03 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8583009 2023.06.03 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 8583006 2023.06.03 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8583005 2023.06.03 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8583004 2023.06.03 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8583003 2023.06.03 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8583002 2023.06.03 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8583001 2023.06.03 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8583000 2023.06.03 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8582999 2023.06.03 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8582998 2023.06.03 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8582997 2023.06.03 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8582996 2023.06.03 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8582995 2023.06.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8582994 2023.06.03 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8582993 2023.06.03 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8582992 2023.06.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 4 8582991 2023.06.03 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 8582990 2023.06.03 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8582989 2023.06.03 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8582988 2023.06.03 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8582987 2023.06.03 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8582986 2023.06.03 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8582985 2023.06.03 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8582984 2023.06.03 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8582983 2023.06.03 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8582982 2023.06.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8582981 2023.06.03 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8582980 2023.06.03 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8582979 2023.06.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8582978 2023.06.03 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8582977 2023.06.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8582976 2023.06.03 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8582975 2023.06.03 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8582974 2023.06.03 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8582973 2023.06.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8582972 2023.06.03 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8582971 2023.06.03 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8582970 2023.06.03 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8582969 2023.06.03 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8582968 2023.06.03 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8582967 2023.06.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8582966 2023.06.03 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8582965 2023.06.03 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8582964 2023.06.03 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 8582963 2023.06.03 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8582962 2023.06.03 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8582961 2023.06.03 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8582960 2023.06.03 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8582959 2023.06.03 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8580817 2023.06.03 LB
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8580816 2023.06.03 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8580449 2023.06.02 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8580448 2023.06.02 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8580447 2023.06.02 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8580446 2023.06.02 LB
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 8580445 2023.06.02 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8580444 2023.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8580443 2023.06.02 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8580442 2023.06.02 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8580441 2023.06.02 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8580440 2023.06.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 26 8580439 2023.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8580438 2023.06.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8580437 2023.06.02 LB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8580436 2023.06.02 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8580435 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8580434 2023.06.02 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 8580433 2023.06.02 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 8580432 2023.06.02 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8580431 2023.06.02 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8580430 2023.06.02 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8580429 2023.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 8580428 2023.06.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8580427 2023.06.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8580426 2023.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 130 8580425 2023.06.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8580424 2023.06.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8580423 2023.06.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8580422 2023.06.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8580421 2023.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8580420 2023.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 180 8580419 2023.06.02 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8580418 2023.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8580417 2023.06.02 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8580416 2023.06.02 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8580415 2023.06.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8580414 2023.06.02 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8580413 2023.06.02 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8580412 2023.06.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8580411 2023.06.02 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8580410 2023.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8580409 2023.06.02 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8580408 2023.06.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 4 8580407 2023.06.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8580406 2023.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8580405 2023.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8580404 2023.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8580403 2023.06.02 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8580402 2023.06.02 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8580401 2023.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8580400 2023.06.02 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8580399 2023.06.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8580398 2023.06.02 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8580397 2023.06.02 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8580396 2023.06.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8580395 2023.06.02 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8580394 2023.06.02 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8580393 2023.06.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8580392 2023.06.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 8580391 2023.06.02 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8580390 2023.06.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8580389 2023.06.02 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8580388 2023.06.02 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8580387 2023.06.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 380 8580386 2023.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8580385 2023.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8580384 2023.06.02 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8580383 2023.06.02 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8580382 2023.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8580381 2023.06.02 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8580380 2023.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8580379 2023.06.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8580378 2023.06.02 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8580377 2023.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8580376 2023.06.02 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8580375 2023.06.02 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8580374 2023.06.02 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8577900 2023.06.02 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8577899 2023.06.02 LB
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 8577898 2023.06.02 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8578138 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8577897 2023.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 8577896 2023.06.02 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8577895 2023.06.02 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8577894 2023.06.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8577893 2023.06.02 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8577892 2023.06.02 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8577890 2023.06.02 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8577889 2023.06.02 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8577916 2023.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8577915 2023.06.02 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8577914 2023.06.02 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8577913 2023.06.02 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8577912 2023.06.02 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8577911 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8577910 2023.06.02 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8577909 2023.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 8577908 2023.06.02 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8577907 2023.06.02 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8577906 2023.06.02 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8577905 2023.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8577904 2023.06.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8577903 2023.06.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8577902 2023.06.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8577901 2023.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8577888 2023.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8577887 2023.06.02 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 8577886 2023.06.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8577885 2023.06.02 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8577884 2023.06.02 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8577883 2023.06.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8577882 2023.06.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8577881 2023.06.02 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8577880 2023.06.02 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8577879 2023.06.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8577878 2023.06.02 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8577877 2023.06.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8577876 2023.06.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 8577875 2023.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8577874 2023.06.02 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8577873 2023.06.02 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8576684 2023.06.02 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8576683 2023.06.02 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8576682 2023.06.02 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8576681 2023.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 8576680 2023.06.02 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8576679 2023.06.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8576678 2023.06.02 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8576677 2023.06.02 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8576676 2023.06.02 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8576675 2023.06.02 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 8576674 2023.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8576672 2023.06.02 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8576671 2023.06.02 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8576670 2023.06.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 8576669 2023.06.02 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8576668 2023.06.02 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8576667 2023.06.02 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8576666 2023.06.02 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8576665 2023.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8576664 2023.06.02 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8576663 2023.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8576662 2023.06.02 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8576661 2023.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8576660 2023.06.02 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8576659 2023.06.02 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8576658 2023.06.02 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8576657 2023.06.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8576656 2023.06.02 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 8576655 2023.06.02 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8576654 2023.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8576653 2023.06.02 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 8576652 2023.06.02 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 11 8576651 2023.06.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8576650 2023.06.02 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 53 8576649 2023.06.02 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8576648 2023.06.02 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8576647 2023.06.02 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8576646 2023.06.02 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8576645 2023.06.02 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8576644 2023.06.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8576643 2023.06.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8576642 2023.06.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8576641 2023.06.02 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8576640 2023.06.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8576639 2023.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8576638 2023.06.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8576637 2023.06.02 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 8576636 2023.06.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8576635 2023.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8573071 2023.06.01 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8573070 2023.06.01 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8573069 2023.06.01 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8573068 2023.06.01 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8573067 2023.06.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8573066 2023.06.01 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 140 8573065 2023.06.01 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8573064 2023.06.01 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8573063 2023.06.01 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8573062 2023.06.01 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8573061 2023.06.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8573060 2023.06.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8573059 2023.06.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8573058 2023.06.01 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8573057 2023.06.01 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8573056 2023.06.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8573055 2023.06.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8573054 2023.06.01 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8573053 2023.06.01 PL
pospolity bogatka, Parus major 4 8573052 2023.06.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8573051 2023.06.01 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8573050 2023.06.01 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8573049 2023.06.01 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8573048 2023.06.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8573047 2023.06.01 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8573046 2023.06.01 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8573045 2023.06.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8573044 2023.06.01 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8573043 2023.06.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8573042 2023.06.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8573041 2023.06.01 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 8573040 2023.06.01 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8573039 2023.06.01 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8573038 2023.06.01 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8573037 2023.06.01 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8573036 2023.06.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8573035 2023.06.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8573034 2023.06.01 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8573033 2023.06.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8573032 2023.06.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8573031 2023.06.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8573030 2023.06.01 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8573029 2023.06.01 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8573028 2023.06.01 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8573027 2023.06.01 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8573026 2023.06.01 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8573025 2023.06.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8573024 2023.06.01 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8573023 2023.06.01 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8573022 2023.06.01 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8573021 2023.06.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8573020 2023.06.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8573019 2023.06.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8573018 2023.06.01 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8573017 2023.06.01 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8573016 2023.06.01 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 220 8573015 2023.06.01 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 45 8573014 2023.06.01 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8573013 2023.06.01 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8573012 2023.06.01 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8573011 2023.06.01 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8573010 2023.06.01 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8573009 2023.06.01 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8570130 2023.05.31 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 110 8570131 2023.05.31 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8565733 2023.05.30 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8565732 2023.05.30 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8565731 2023.05.30 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8565730 2023.05.30 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8565729 2023.05.30 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8565728 2023.05.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8565727 2023.05.30 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8565726 2023.05.30 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8565725 2023.05.30 PL
rzadki derkacz, Crex crex 3 8565724 2023.05.30 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8565723 2023.05.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8565722 2023.05.30 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8565721 2023.05.30 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8565720 2023.05.30 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8565719 2023.05.30 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8565718 2023.05.30 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8565717 2023.05.30 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8565716 2023.05.30 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8565715 2023.05.30 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8565714 2023.05.30 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8565713 2023.05.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8565712 2023.05.30 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8565711 2023.05.30 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8565710 2023.05.30 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8565709 2023.05.30 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8565708 2023.05.30 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8565707 2023.05.30 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8565706 2023.05.30 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8565705 2023.05.30 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8565704 2023.05.30 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8565703 2023.05.30 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8565702 2023.05.30 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8565701 2023.05.30 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8565700 2023.05.30 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8565699 2023.05.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8565698 2023.05.30 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8565697 2023.05.30 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8565696 2023.05.30 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8564320 2023.05.30 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8564324 2023.05.30 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8564321 2023.05.30 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8564319 2023.05.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8564322 2023.05.30 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8564317 2023.05.30 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8564318 2023.05.30 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8564323 2023.05.30 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8564315 2023.05.30 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8564316 2023.05.30 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8563390 2023.05.30 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8563104 2023.05.30 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8563103 2023.05.30 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8563102 2023.05.30 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8563101 2023.05.30 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8561325 2023.05.30 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8561324 2023.05.30 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8561323 2023.05.30 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8560654 2023.05.30 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8560655 2023.05.30 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8560653 2023.05.30 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8560651 2023.05.30 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8560652 2023.05.30 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8560548 2023.05.30 PL
rzadki derkacz, Crex crex 3 8560547 2023.05.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8560546 2023.05.30 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8560545 2023.05.30 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8560542 2023.05.30 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8560541 2023.05.30 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8560540 2023.05.30 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8560539 2023.05.30 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8560538 2023.05.30 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8560537 2023.05.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8560536 2023.05.30 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8553639 2023.05.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8552835 2023.05.28 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8552834 2023.05.28 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8552833 2023.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8552832 2023.05.28 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 14 8552831 2023.05.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8552830 2023.05.28 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8552829 2023.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8552828 2023.05.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8552827 2023.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8552826 2023.05.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8552825 2023.05.28 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8552824 2023.05.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8552823 2023.05.28 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8552822 2023.05.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8552821 2023.05.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8552870 2023.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8552869 2023.05.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8552868 2023.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8552867 2023.05.28 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 34 8552866 2023.05.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8552865 2023.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8552864 2023.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8552863 2023.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8552862 2023.05.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8552861 2023.05.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8552860 2023.05.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8552859 2023.05.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8552858 2023.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8552857 2023.05.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8552856 2023.05.28 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8552855 2023.05.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8552851 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8552850 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8552849 2023.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8552848 2023.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8552847 2023.05.28 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8552846 2023.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8552845 2023.05.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8552844 2023.05.28 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8552843 2023.05.28 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8552842 2023.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8552841 2023.05.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8552840 2023.05.28 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8552839 2023.05.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8552838 2023.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8552837 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8552836 2023.05.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8552820 2023.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 8552819 2023.05.28 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8552818 2023.05.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8552817 2023.05.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 8552816 2023.05.28 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8552815 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8552814 2023.05.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8552813 2023.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8552812 2023.05.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8552811 2023.05.28 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 8552810 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8552809 2023.05.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8552808 2023.05.28 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8552807 2023.05.28 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 120 8552806 2023.05.28 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8552805 2023.05.28 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8552788 2023.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8552787 2023.05.28 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8552786 2023.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8552785 2023.05.28 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8552784 2023.05.28 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8552783 2023.05.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8552782 2023.05.28 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8552781 2023.05.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8552780 2023.05.28 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8552779 2023.05.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8552778 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8552777 2023.05.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8552776 2023.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 24 8552775 2023.05.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8552774 2023.05.28 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8552773 2023.05.28 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8552772 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8552771 2023.05.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8552770 2023.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8552769 2023.05.28 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8552768 2023.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8552767 2023.05.28 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8552766 2023.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8552765 2023.05.28 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8552764 2023.05.28 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8552763 2023.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8552762 2023.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8552761 2023.05.28 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8552760 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8552759 2023.05.28 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8552758 2023.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8552757 2023.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8552804 2023.05.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8552803 2023.05.28 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8552802 2023.05.28 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8552801 2023.05.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8552800 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8552799 2023.05.28 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8552798 2023.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8552797 2023.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8552796 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8552795 2023.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8552794 2023.05.28 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8552793 2023.05.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8552792 2023.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8552791 2023.05.28 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8552790 2023.05.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8552789 2023.05.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8551749 2023.05.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8551750 2023.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8551692 2023.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8551686 2023.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8551691 2023.05.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8551688 2023.05.28 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8551683 2023.05.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8551690 2023.05.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8551685 2023.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8551689 2023.05.28 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8551684 2023.05.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8551687 2023.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8550540 2023.05.28 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8550538 2023.05.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8550541 2023.05.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8550539 2023.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8550542 2023.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8550531 2023.05.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8550533 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8550536 2023.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8550537 2023.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8550535 2023.05.28 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8550532 2023.05.28 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 24 8550530 2023.05.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8550529 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8543056 2023.05.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8543136 2023.05.27 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8543135 2023.05.27 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8543055 2023.05.26 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8543054 2023.05.26 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8537194 2023.05.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8537752 2023.05.26 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8537751 2023.05.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 24 8537753 2023.05.26 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 40 8537193 2023.05.26 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 18 8536165 2023.05.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8535345 2023.05.26 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8535344 2023.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8535343 2023.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8535342 2023.05.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8535338 2023.05.26 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8535347 2023.05.26 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8535337 2023.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8535341 2023.05.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8535336 2023.05.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8535334 2023.05.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8535346 2023.05.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8535339 2023.05.26 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8535333 2023.05.26 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8535340 2023.05.26 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8535335 2023.05.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8535330 2023.05.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8535332 2023.05.26 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8535331 2023.05.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8535329 2023.05.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8535328 2023.05.26 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8535327 2023.05.26 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8535325 2023.05.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 8535326 2023.05.26 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8535324 2023.05.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 8535322 2023.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8535321 2023.05.26 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8535320 2023.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8535318 2023.05.26 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8535319 2023.05.26 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8535317 2023.05.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8535316 2023.05.26 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 8535323 2023.05.26 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8535314 2023.05.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8535315 2023.05.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8535313 2023.05.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8535312 2023.05.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8535311 2023.05.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8535310 2023.05.26 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8535309 2023.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8535308 2023.05.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8535307 2023.05.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8535305 2023.05.26 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8535306 2023.05.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8535304 2023.05.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8535303 2023.05.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8535302 2023.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8535301 2023.05.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8535300 2023.05.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8535297 2023.05.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8535298 2023.05.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8535299 2023.05.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8535296 2023.05.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8534081 2023.05.26 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8534080 2023.05.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8533526 2023.05.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8533525 2023.05.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8533523 2023.05.26 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8533522 2023.05.26 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8533524 2023.05.25 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8531265 2023.05.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8530552 2023.05.25 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8529893 2023.05.25 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8529146 2023.05.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8529145 2023.05.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8525082 2023.05.24 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8525081 2023.05.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8524040 2023.05.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8523994 2023.05.24 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8523996 2023.05.24 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 16 8523995 2023.05.24 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8522537 2023.05.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8521332 2023.05.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8511894 2023.05.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8511893 2023.05.22 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8511892 2023.05.22 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8511891 2023.05.22 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8511890 2023.05.22 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8511889 2023.05.22 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8511888 2023.05.22 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8511887 2023.05.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8511886 2023.05.22 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8511885 2023.05.22 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8511884 2023.05.22 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8511883 2023.05.22 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8511882 2023.05.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8511881 2023.05.22 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8511880 2023.05.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8511879 2023.05.22 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8511878 2023.05.22 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8511877 2023.05.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8511876 2023.05.22 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8511875 2023.05.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8511874 2023.05.22 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8511873 2023.05.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8511872 2023.05.22 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8511871 2023.05.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8511870 2023.05.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8511869 2023.05.22 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8511868 2023.05.22 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8511775 2023.05.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8511774 2023.05.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8511773 2023.05.22 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8511772 2023.05.22 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8511771 2023.05.22 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8511770 2023.05.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8511769 2023.05.22 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8511768 2023.05.22 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8511767 2023.05.22 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8511766 2023.05.22 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8511765 2023.05.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8511764 2023.05.22 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8511763 2023.05.22 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8511762 2023.05.22 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8511761 2023.05.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8511760 2023.05.22 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8511759 2023.05.22 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8511758 2023.05.22 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8511757 2023.05.22 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8511756 2023.05.22 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8511755 2023.05.22 MZ