DRUŻYNA

Drużyna: Marian Giertych. Obserwator: Marian Giertych

Liczba gatunków: 218

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 232 9839 79 79 1 10 26 42
2 82 21360 92 46 1 17 12 16
3 333 15525 132 106 0 13 46 47
4 320 3166 162 99 1 10 48 40
5 283 528 216 138 2 44 57 35
6 43 69 218 30 0 7 15 8
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8594723 2023.06.04 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8594720 2023.06.04 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8594722 2023.06.04 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8594719 2023.06.04 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 8594716 2023.06.04 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8594718 2023.06.04 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8594721 2023.06.04 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8594715 2023.06.04 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8594714 2023.06.04 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8583593 2023.06.03 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8583592 2023.06.03 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8583609 2023.06.03 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8583607 2023.06.03 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8583606 2023.06.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8583608 2023.06.03 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8583605 2023.06.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8583604 2023.06.03 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8583602 2023.06.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8583603 2023.06.03 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8583601 2023.06.03 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8583599 2023.06.03 WP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8583598 2023.06.03 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8583600 2023.06.03 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8583597 2023.06.03 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8583596 2023.06.03 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8583595 2023.06.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8583594 2023.06.03 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8574988 2023.06.01 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8574989 2023.06.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8574921 2023.06.01 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 8574918 2023.06.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8574919 2023.06.01 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8574914 2023.06.01 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8574911 2023.06.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8574916 2023.06.01 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8574915 2023.06.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8574917 2023.06.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8574913 2023.06.01 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8574912 2023.06.01 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8574908 2023.06.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8574909 2023.06.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8574920 2023.06.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8574910 2023.06.01 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8554459 2023.05.28 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8554458 2023.05.28 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8554220 2023.05.28 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8554221 2023.05.28 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8554218 2023.05.28 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8554219 2023.05.28 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8554217 2023.05.28 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8554216 2023.05.28 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8554215 2023.05.28 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8554214 2023.05.28 WP
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8531842 2023.05.25 LS
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8531789 2023.05.25 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8530941 2023.05.25 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8530945 2023.05.25 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 8530942 2023.05.25 LS
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8530938 2023.05.25 LS
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8530937 2023.05.25 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8530939 2023.05.25 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8530940 2023.05.25 LS
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8530936 2023.05.25 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8530780 2023.05.25 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8530779 2023.05.25 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 8530778 2023.05.25 LS
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 6 8530775 2023.05.25 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8530777 2023.05.25 LS
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 8530776 2023.05.25 LS
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8530774 2023.05.25 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8529817 2023.05.25 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8529814 2023.05.25 LS
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8529815 2023.05.25 LS
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8529816 2023.05.25 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8529813 2023.05.25 LS
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8527875 2023.05.25 LS
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8526944 2023.05.24 LS
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8526943 2023.05.24 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 8526601 2023.05.24 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8526602 2023.05.24 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8526598 2023.05.24 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8526597 2023.05.24 LS
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8526603 2023.05.24 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8526600 2023.05.24 LS
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8526599 2023.05.24 LS
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8526604 2023.05.24 LS
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8526596 2023.05.24 LS
rzadki uszatka, Asio otus 3 8522602 2023.05.24 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8520362 2023.05.23 ŁD
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8516820 2023.05.23 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8516601 2023.05.22 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8516603 2023.05.22 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8516602 2023.05.22 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8516281 2023.05.22 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8516027 2023.05.22 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8516026 2023.05.22 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8516025 2023.05.22 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 3 8516024 2023.05.22 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 8516023 2023.05.22 PL
rzadki uszatka, Asio otus 3 8508988 2023.05.21 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8509002 2023.05.21 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8509007 2023.05.21 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8509003 2023.05.21 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8509001 2023.05.21 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8509000 2023.05.21 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8508998 2023.05.21 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8508997 2023.05.21 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8508999 2023.05.21 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8508996 2023.05.21 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 8508995 2023.05.21 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8508993 2023.05.21 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8508992 2023.05.21 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8508991 2023.05.21 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8508994 2023.05.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8508990 2023.05.21 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8508989 2023.05.21 WP
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 5 8506569 2023.05.21 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8506585 2023.05.21 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8506580 2023.05.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8506583 2023.05.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8506584 2023.05.21 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8506578 2023.05.21 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8506582 2023.05.21 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8506581 2023.05.21 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8506577 2023.05.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8506579 2023.05.21 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8506575 2023.05.21 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8506574 2023.05.21 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8506571 2023.05.21 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8506573 2023.05.21 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8506572 2023.05.21 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8506570 2023.05.21 WP
pospolity żuraw, Grus grus 30 8506576 2023.05.21 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8494669 2023.05.20 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8494497 2023.05.20 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8483031 2023.05.18 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8483047 2023.05.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8483046 2023.05.18 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8483045 2023.05.18 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8483044 2023.05.18 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8483043 2023.05.18 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8483042 2023.05.18 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8483041 2023.05.18 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8483040 2023.05.18 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8483039 2023.05.18 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8483038 2023.05.18 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8483037 2023.05.18 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8483036 2023.05.18 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8483035 2023.05.18 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8483034 2023.05.18 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8483033 2023.05.18 WP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8483032 2023.05.18 WP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8462509 2023.05.14 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8461798 2023.05.14 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8461794 2023.05.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8461799 2023.05.14 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8461797 2023.05.14 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8461796 2023.05.14 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8461795 2023.05.14 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8461792 2023.05.14 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8461791 2023.05.14 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8461790 2023.05.14 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8461793 2023.05.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8457899 2023.05.14 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8457399 2023.05.14 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8457396 2023.05.14 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8457397 2023.05.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8457398 2023.05.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8457400 2023.05.14 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8457392 2023.05.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8457395 2023.05.14 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8457389 2023.05.14 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8457390 2023.05.14 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8457393 2023.05.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8457394 2023.05.14 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8457388 2023.05.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8457391 2023.05.14 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8457387 2023.05.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8437505 2023.05.13 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8437504 2023.05.13 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8437503 2023.05.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8437494 2023.05.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8437501 2023.05.13 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8437491 2023.05.13 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8437499 2023.05.13 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8437495 2023.05.13 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8437496 2023.05.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8437500 2023.05.13 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8437490 2023.05.13 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8437502 2023.05.13 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8437498 2023.05.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8437492 2023.05.13 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8437497 2023.05.13 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8437493 2023.05.13 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8437487 2023.05.13 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8437509 2023.05.13 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8437488 2023.05.13 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8437489 2023.05.13 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8436988 2023.05.13 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8436987 2023.05.13 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8422840 2023.05.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8422841 2023.05.10 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8422839 2023.05.10 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8422838 2023.05.10 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8422837 2023.05.10 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8422836 2023.05.10 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8422834 2023.05.10 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8422835 2023.05.10 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8413624 2023.05.09 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8410574 2023.05.08 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8410575 2023.05.08 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8410571 2023.05.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8410570 2023.05.08 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8409168 2023.05.08 WP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8406681 2023.05.08 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8401300 2023.05.07 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8399587 2023.05.07 ŁD
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 8398922 2023.05.07 ŁD
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8398923 2023.05.07 ŁD
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8398918 2023.05.07 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 8398919 2023.05.07 ŁD
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 8398917 2023.05.07 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8398915 2023.05.07 ŁD
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8398920 2023.05.07 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8398914 2023.05.07 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8398913 2023.05.07 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8398921 2023.05.07 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8398916 2023.05.07 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8398911 2023.05.07 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8398912 2023.05.07 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8397025 2023.05.07 WP
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 8397023 2023.05.07 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8397024 2023.05.07 WP
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 8397021 2023.05.07 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8397022 2023.05.07 WP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8366229 2023.05.03 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8366228 2023.05.03 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8366225 2023.05.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8366227 2023.05.03 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8366224 2023.05.03 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8366223 2023.05.03 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8366226 2023.05.03 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8366222 2023.05.03 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8366219 2023.05.03 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8366220 2023.05.03 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8366218 2023.05.03 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8366221 2023.05.03 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 8366217 2023.05.03 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 8366216 2023.05.03 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8366215 2023.05.03 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8366214 2023.05.03 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8366210 2023.05.03 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8366213 2023.05.03 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8366211 2023.05.03 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8366212 2023.05.03 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8366208 2023.05.03 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8366207 2023.05.03 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8366209 2023.05.03 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8366206 2023.05.03 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8366205 2023.05.03 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8366204 2023.05.03 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8366203 2023.05.03 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8366202 2023.05.03 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8366201 2023.05.03 PM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8361809 2023.05.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8361808 2023.05.03 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8361807 2023.05.03 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8361810 2023.05.03 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8361811 2023.05.03 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8361812 2023.05.03 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8361806 2023.05.03 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8361803 2023.05.03 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8361804 2023.05.03 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8361805 2023.05.03 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8361801 2023.05.03 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8361802 2023.05.03 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8361800 2023.05.03 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8361799 2023.05.03 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 8361798 2023.05.03 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8358047 2023.05.02 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8358044 2023.05.02 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8358042 2023.05.02 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8358045 2023.05.02 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8358046 2023.05.02 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8358043 2023.05.02 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8358041 2023.05.02 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8358040 2023.05.02 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8358038 2023.05.02 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8358037 2023.05.02 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8358039 2023.05.02 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8358036 2023.05.02 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8358033 2023.05.02 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8358035 2023.05.02 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8358032 2023.05.02 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8358031 2023.05.02 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8358030 2023.05.02 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8358029 2023.05.02 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8358027 2023.05.02 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8358026 2023.05.02 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8358028 2023.05.02 PM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8358024 2023.05.02 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 20 8358025 2023.05.02 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8358034 2023.05.02 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8354931 2023.05.02 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8354932 2023.05.02 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8354933 2023.05.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 8354930 2023.05.02 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8354227 2023.05.02 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8354215 2023.05.02 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8354217 2023.05.02 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8354214 2023.05.02 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8354216 2023.05.02 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8354213 2023.05.02 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8354210 2023.05.02 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8354207 2023.05.02 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8354203 2023.05.02 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8354206 2023.05.02 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8354204 2023.05.02 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8354211 2023.05.02 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8354212 2023.05.02 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8354208 2023.05.02 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8354201 2023.05.02 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8354205 2023.05.02 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8354200 2023.05.02 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8354202 2023.05.02 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8354209 2023.05.02 PM
pospolity łyska, Fulica atra 2 8335403 2023.04.30 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8335399 2023.04.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8335407 2023.04.30 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8336994 2023.04.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8335456 2023.04.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8335404 2023.04.30 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8335390 2023.04.30 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8335453 2023.04.30 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8335394 2023.04.30 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8335395 2023.04.30 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8335398 2023.04.30 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8335385 2023.04.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8335401 2023.04.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8335388 2023.04.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8335392 2023.04.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8336975 2023.04.30 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8335387 2023.04.30 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8335377 2023.04.30 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8335380 2023.04.30 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8335378 2023.04.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 5 8335383 2023.04.30 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8334652 2023.04.30 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8334651 2023.04.30 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8332188 2023.04.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8331750 2023.04.30 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8331748 2023.04.30 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8331749 2023.04.30 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8331746 2023.04.30 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8331747 2023.04.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8331745 2023.04.30 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8331500 2023.04.30 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8331497 2023.04.30 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8331499 2023.04.30 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8331496 2023.04.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8331498 2023.04.30 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8331495 2023.04.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8331489 2023.04.30 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8331493 2023.04.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8331492 2023.04.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8331491 2023.04.30 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8331488 2023.04.30 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8331486 2023.04.30 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8331485 2023.04.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8331487 2023.04.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8331490 2023.04.30 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8331480 2023.04.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8331494 2023.04.30 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8331484 2023.04.30 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8331483 2023.04.30 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8331481 2023.04.30 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8331482 2023.04.30 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8331479 2023.04.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8330837 2023.04.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8330834 2023.04.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8330836 2023.04.30 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8330833 2023.04.30 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8330831 2023.04.30 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8330832 2023.04.30 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 8330835 2023.04.30 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8330829 2023.04.30 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8330830 2023.04.30 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8330828 2023.04.30 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8330827 2023.04.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8330286 2023.04.30 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8330284 2023.04.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8330288 2023.04.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8330285 2023.04.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8330287 2023.04.30 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8330283 2023.04.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8329957 2023.04.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8329954 2023.04.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8329955 2023.04.30 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8329956 2023.04.30 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8329953 2023.04.30 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8329950 2023.04.30 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8329952 2023.04.30 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8329951 2023.04.30 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8329948 2023.04.30 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8329949 2023.04.30 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8329947 2023.04.30 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8329946 2023.04.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8309174 2023.04.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8309172 2023.04.27 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8309173 2023.04.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8309131 2023.04.27 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8309129 2023.04.27 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8309130 2023.04.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8309128 2023.04.27 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8309127 2023.04.27 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8309126 2023.04.27 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8309124 2023.04.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8309125 2023.04.27 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8309123 2023.04.27 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8309122 2023.04.27 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8309121 2023.04.27 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8309120 2023.04.27 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8287194 2023.04.23 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8287131 2023.04.23 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8287132 2023.04.23 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8288443 2023.04.23 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8288439 2023.04.23 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8287130 2023.04.23 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8286987 2023.04.23 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8286992 2023.04.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8286988 2023.04.23 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8286991 2023.04.23 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8286984 2023.04.23 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8286986 2023.04.23 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8286990 2023.04.23 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8286985 2023.04.23 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8286989 2023.04.23 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8286981 2023.04.23 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8286982 2023.04.23 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8286983 2023.04.23 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8286041 2023.04.23 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8286013 2023.04.23 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8286037 2023.04.23 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8286023 2023.04.23 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8286036 2023.04.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8286043 2023.04.23 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8286040 2023.04.23 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8286018 2023.04.23 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8286032 2023.04.23 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8286042 2023.04.23 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8286011 2023.04.23 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8286009 2023.04.23 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8285534 2023.04.23 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8285535 2023.04.23 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8285531 2023.04.23 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8285533 2023.04.23 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8285532 2023.04.23 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8285530 2023.04.23 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8285300 2023.04.23 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8285297 2023.04.23 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8285299 2023.04.23 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8285294 2023.04.23 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8285291 2023.04.23 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8285290 2023.04.23 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8285293 2023.04.23 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8285298 2023.04.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8285296 2023.04.23 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8285295 2023.04.23 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8285292 2023.04.23 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8285287 2023.04.23 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8285289 2023.04.23 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8285288 2023.04.23 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8266021 2023.04.22
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 8266020 2023.04.22
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 8266019 2023.04.22
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8266018 2023.04.22
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8266017 2023.04.22
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8266016 2023.04.22
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8258303 2023.04.21 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8257075 2023.04.21 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8243529 2023.04.18 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8243531 2023.04.18 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8243532 2023.04.18 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8243528 2023.04.18 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8243527 2023.04.18 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8243530 2023.04.18 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 8243526 2023.04.18 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8230050 2023.04.16 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 8230051 2023.04.16 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8230052 2023.04.16 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8226723 2023.04.16 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8226724 2023.04.16 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8226725 2023.04.16 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8226722 2023.04.16 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8226721 2023.04.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8226719 2023.04.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8226720 2023.04.16 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8226718 2023.04.16 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8226716 2023.04.16 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8226717 2023.04.16 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8226715 2023.04.16 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8226713 2023.04.16 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8226714 2023.04.16 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8226712 2023.04.16 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8225303 2023.04.16 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8225302 2023.04.16 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8225301 2023.04.16 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8224761 2023.04.16 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8224139 2023.04.16 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8224141 2023.04.16 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 8224140 2023.04.16 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8224142 2023.04.16 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8224143 2023.04.16 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8224144 2023.04.16 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8224137 2023.04.16 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8224138 2023.04.16 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 8231254 2023.04.16 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8209855 2023.04.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 20 8209854 2023.04.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8209853 2023.04.14 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8209850 2023.04.14 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8209852 2023.04.14 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8209851 2023.04.14 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8209848 2023.04.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8209849 2023.04.14 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8209846 2023.04.14 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8209847 2023.04.14 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8179976 2023.04.10 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8179974 2023.04.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 8179975 2023.04.10 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8179239 2023.04.10 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8179246 2023.04.10 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8179269 2023.04.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8179271 2023.04.10 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8179265 2023.04.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8179274 2023.04.10 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8179263 2023.04.10 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8179262 2023.04.10 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8179273 2023.04.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8179276 2023.04.10 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 8179260 2023.04.10 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8179268 2023.04.10 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8179261 2023.04.10 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8179258 2023.04.10 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8179264 2023.04.10 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8179253 2023.04.10 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8179259 2023.04.10 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8179256 2023.04.10 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8179236 2023.04.10 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8179229 2023.04.10 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8179237 2023.04.10 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8179235 2023.04.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8179240 2023.04.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8179233 2023.04.10 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8179228 2023.04.10 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8179231 2023.04.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8179238 2023.04.10 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8179232 2023.04.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8179242 2023.04.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8179241 2023.04.10 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8179227 2023.04.10 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8179234 2023.04.10 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8179230 2023.04.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8179226 2023.04.10 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8179251 2023.04.10 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8179254 2023.04.10 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8179255 2023.04.10 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8179272 2023.04.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8179248 2023.04.10 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8179252 2023.04.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8179249 2023.04.10 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8179247 2023.04.10 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8179270 2023.04.10 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8179267 2023.04.10 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8179250 2023.04.10 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8179244 2023.04.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8179257 2023.04.10 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8179266 2023.04.10 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8179245 2023.04.10 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 8179243 2023.04.10 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8154696 2023.04.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8154700 2023.04.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8154699 2023.04.07 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 8154695 2023.04.07 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8154697 2023.04.07 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8154698 2023.04.07 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8154694 2023.04.07 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 8154693 2023.04.07 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8133502 2023.04.02 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8133210 2023.04.02 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8133104 2023.04.02 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8133105 2023.04.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8133103 2023.04.02 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 8133101 2023.04.02 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 8133107 2023.04.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8133098 2023.04.02 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8133099 2023.04.02 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8133093 2023.04.02 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8133106 2023.04.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8133102 2023.04.02 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8133095 2023.04.02 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8133094 2023.04.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8133097 2023.04.02 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8133096 2023.04.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 8133100 2023.04.02 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8130985 2023.04.02 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8130710 2023.04.02 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8130708 2023.04.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8130709 2023.04.02 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8130711 2023.04.02 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8130703 2023.04.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8130701 2023.04.02 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8130706 2023.04.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8130707 2023.04.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8130704 2023.04.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8130702 2023.04.02 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8130705 2023.04.02 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8130700 2023.04.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8130280 2023.04.02 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8130279 2023.04.02 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8130278 2023.04.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8130217 2023.04.02 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8130216 2023.04.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8130215 2023.04.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8130213 2023.04.02 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8130212 2023.04.02 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8130210 2023.04.02 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8130211 2023.04.02 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8130209 2023.04.02 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8130214 2023.04.02 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8130208 2023.04.02 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8130194 2023.04.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8130197 2023.04.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8130196 2023.04.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8130193 2023.04.02 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8130188 2023.04.02 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8130189 2023.04.02 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8130187 2023.04.02 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8130191 2023.04.02 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 8130192 2023.04.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8130190 2023.04.02 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 7 8130183 2023.04.02 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8130185 2023.04.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8130195 2023.04.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8130186 2023.04.02 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8130184 2023.04.02 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8117259 2023.03.31 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8113723 2023.03.31 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8113713 2023.03.31 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8113712 2023.03.31 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8113454 2023.03.31 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8113453 2023.03.31 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 8105868 2023.03.29 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 8105867 2023.03.29 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8105866 2023.03.29 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8105862 2023.03.29 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8105863 2023.03.29 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8105865 2023.03.29 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8105869 2023.03.29 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8105861 2023.03.29 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8105858 2023.03.29 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8105864 2023.03.29 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8105859 2023.03.29 WP
pospolity łyska, Fulica atra 10 8105855 2023.03.29 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8105854 2023.03.29 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8105856 2023.03.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8105860 2023.03.29 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8105857 2023.03.29 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8105853 2023.03.29 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8103010 2023.03.29 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8096131 2023.03.27 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8096125 2023.03.27 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8096127 2023.03.27 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8096130 2023.03.27 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8096126 2023.03.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8096128 2023.03.27 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 8096123 2023.03.27 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8096129 2023.03.27 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8096124 2023.03.27 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 8096120 2023.03.27 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8096121 2023.03.27 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8096122 2023.03.27 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8096156 2023.03.27 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8096162 2023.03.27 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 8096159 2023.03.27 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 8096152 2023.03.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8096161 2023.03.27 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8096163 2023.03.27 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8096154 2023.03.27 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8096158 2023.03.27 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8096157 2023.03.27 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8096160 2023.03.27 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8096151 2023.03.27 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8096150 2023.03.27 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8096155 2023.03.27 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8096153 2023.03.27 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8096149 2023.03.27 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8096148 2023.03.27 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8096141 2023.03.27 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8096145 2023.03.27 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8096142 2023.03.27 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8096144 2023.03.27 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8096143 2023.03.27 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8096146 2023.03.27 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8096147 2023.03.27 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8096139 2023.03.27 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8096136 2023.03.27 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8096137 2023.03.27 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8096138 2023.03.27 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8096133 2023.03.27 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8096132 2023.03.27 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8096140 2023.03.27 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8096134 2023.03.27 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8096135 2023.03.27 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8096110 2023.03.27 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8096107 2023.03.27 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8096118 2023.03.27 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8096117 2023.03.27 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8096115 2023.03.27 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8096116 2023.03.27 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8096108 2023.03.27 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8096109 2023.03.27 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8096112 2023.03.27 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8096105 2023.03.27 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8096111 2023.03.27 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8096106 2023.03.27 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8096113 2023.03.27 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8096104 2023.03.27 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8096119 2023.03.27 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8096114 2023.03.27 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8096102 2023.03.27 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8096100 2023.03.27 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8096101 2023.03.27 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8096103 2023.03.27 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 8096099 2023.03.27 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8096097 2023.03.27 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8096098 2023.03.27 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8096094 2023.03.27 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8096096 2023.03.27 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8096090 2023.03.27 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8096092 2023.03.27 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8096091 2023.03.27 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8096095 2023.03.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8096093 2023.03.27 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8096089 2023.03.27 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8096088 2023.03.27 PL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 8091554 2023.03.26 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8087104 2023.03.26 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8087105 2023.03.26 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8086665 2023.03.26 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8086660 2023.03.26 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8086661 2023.03.26 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8086666 2023.03.26 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8086658 2023.03.26 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8086662 2023.03.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8086663 2023.03.26 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8086664 2023.03.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8086657 2023.03.26 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 8086659 2023.03.26 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8085630 2023.03.26 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8085632 2023.03.26 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8085631 2023.03.26 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8085629 2023.03.26 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8081054 2023.03.25 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8081052 2023.03.25 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8081053 2023.03.25 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 8081051 2023.03.25 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8080332 2023.03.25 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8080331 2023.03.25 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8080330 2023.03.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8080333 2023.03.25 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8080329 2023.03.25 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8080327 2023.03.25 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8080328 2023.03.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8077781 2023.03.25 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8077779 2023.03.25 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8077780 2023.03.25 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8077777 2023.03.25 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8077778 2023.03.25 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8065208 2023.03.23 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8065204 2023.03.23 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8065207 2023.03.23 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8065205 2023.03.23 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8065203 2023.03.23 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8065206 2023.03.23 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8065202 2023.03.23 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8065201 2023.03.23 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8065200 2023.03.23 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8062086 2023.03.23 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8062085 2023.03.23 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8061152 2023.03.23 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8057394 2023.03.22 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8051841 2023.03.21 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8043889 2023.03.20 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8037611 2023.03.19 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8037223 2023.03.19 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8037222 2023.03.19 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8037220 2023.03.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 8037221 2023.03.19 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8037239 2023.03.19 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8037238 2023.03.19 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 8037236 2023.03.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8037237 2023.03.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8037235 2023.03.19 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 8037233 2023.03.19 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8037234 2023.03.19 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8037231 2023.03.19 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8037232 2023.03.19 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8037230 2023.03.19 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8037229 2023.03.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8037227 2023.03.19 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8037228 2023.03.19 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 8037226 2023.03.19 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8037224 2023.03.19 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8037225 2023.03.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8037218 2023.03.19 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8037216 2023.03.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8037217 2023.03.19 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8037215 2023.03.19 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 8037211 2023.03.19 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 8037210 2023.03.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8037214 2023.03.19 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8037213 2023.03.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8037212 2023.03.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8037209 2023.03.19 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8037207 2023.03.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8037208 2023.03.19 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8037206 2023.03.19 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 8037204 2023.03.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8037205 2023.03.19 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8037203 2023.03.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8034195 2023.03.19 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8034197 2023.03.19 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8034196 2023.03.19 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8034192 2023.03.19 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8034194 2023.03.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 8034193 2023.03.19 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8034191 2023.03.19 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8034190 2023.03.19 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8034189 2023.03.19 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8034155 2023.03.19 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8033826 2023.03.19 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8033827 2023.03.19 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8033824 2023.03.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8033823 2023.03.19 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8033821 2023.03.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8033822 2023.03.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8033825 2023.03.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8033819 2023.03.19 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8033820 2023.03.19 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 8033817 2023.03.19 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8033816 2023.03.19 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8033818 2023.03.19 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8031942 2023.03.19 WP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 8043928 2023.03.19 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8022498 2023.03.18 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8021606 2023.03.18 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 39 8021605 2023.03.18 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8008635 2023.03.15 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 8008634 2023.03.15 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 8008633 2023.03.15 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8008632 2023.03.15 WP
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 8008442 2023.03.15 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8001929 2023.03.14 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8001930 2023.03.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8001931 2023.03.14 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8001923 2023.03.14 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8001924 2023.03.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8001925 2023.03.14 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8001922 2023.03.14 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8001921 2023.03.14 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7992273 2023.03.12 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7992277 2023.03.12 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7992272 2023.03.12 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7992274 2023.03.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7992276 2023.03.12 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7992270 2023.03.12 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7992269 2023.03.12 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7992271 2023.03.12 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7992268 2023.03.12 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7992292 2023.03.12 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7992291 2023.03.12 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7992288 2023.03.12 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7992289 2023.03.12 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7992287 2023.03.12 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7992285 2023.03.12 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 7992290 2023.03.12 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 25 7992284 2023.03.12 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7992286 2023.03.12 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 7992282 2023.03.12 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7992283 2023.03.12 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7992281 2023.03.12 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7992280 2023.03.12 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7992278 2023.03.12 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 7992279 2023.03.12 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7992275 2023.03.12 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 7992266 2023.03.12 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7992267 2023.03.12 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7992265 2023.03.12 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7992263 2023.03.12 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7992264 2023.03.12 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7992262 2023.03.12 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7992261 2023.03.12 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 7992259 2023.03.12 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 7992260 2023.03.12 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7992257 2023.03.12 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7992256 2023.03.12 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7992258 2023.03.12 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7992254 2023.03.12 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 7992255 2023.03.12 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7992293 2023.03.12 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7992253 2023.03.12 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7988114 2023.03.11 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 7988110 2023.03.11 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3000 7988109 2023.03.11 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 7988107 2023.03.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7988113 2023.03.11 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7988112 2023.03.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7988106 2023.03.11 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 7988111 2023.03.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7988104 2023.03.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7988105 2023.03.11 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7988103 2023.03.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7988108 2023.03.11 WP