DRUŻYNA

Drużyna: Marian Giertych. Obserwator: Marian Giertych

Liczba gatunków: 268

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 232 9839 79 79 1 10 26 42
2 82 21360 92 46 1 17 12 16
3 333 15525 132 106 0 13 46 47
4 320 3166 162 99 1 10 48 40
5 283 528 216 138 2 44 57 35
6 116 214 225 68 2 19 29 18
7 196 530 231 89 2 14 39 34
8 205 493 250 102 4 35 40 23
9 110 712 251 60 0 7 26 27
10 161 1522 265 98 8 25 27 38
11 65 2433 268 48 4 4 18 22
12 110 3075 268 51 1 10 14 26
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 120 9309564 2023.12.31 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9309565 2023.12.31 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9309563 2023.12.31 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9305790 2023.12.30 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9305789 2023.12.30 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9305788 2023.12.30 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9305785 2023.12.30 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9305787 2023.12.30 MB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9305786 2023.12.30 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9305784 2023.12.30 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9305781 2023.12.30 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9305783 2023.12.30 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9305782 2023.12.30 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 10 9305779 2023.12.30 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 6 9305780 2023.12.30 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9304489 2023.12.30 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9304490 2023.12.30 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 800 9304487 2023.12.30 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 9304486 2023.12.30 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 9304485 2023.12.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9304163 2023.12.30 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9304162 2023.12.30 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 9304161 2023.12.30 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9304159 2023.12.30 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9304160 2023.12.30 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9304158 2023.12.30 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9304157 2023.12.30 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9291656 2023.12.25 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9291654 2023.12.25 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9291653 2023.12.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9291655 2023.12.25 WP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9291650 2023.12.25 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 9291649 2023.12.25 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9291648 2023.12.25 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9291651 2023.12.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9291652 2023.12.25 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9289384 2023.12.24 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9289385 2023.12.24 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9289383 2023.12.24 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9289381 2023.12.24 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9289382 2023.12.24 WP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9289380 2023.12.24 WP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9274931 2023.12.17 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9274934 2023.12.17 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9274927 2023.12.17 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9274924 2023.12.17 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9274942 2023.12.17 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9274938 2023.12.17 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9274940 2023.12.17 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9274939 2023.12.17 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9274932 2023.12.17 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9274936 2023.12.17 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9274930 2023.12.17 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 9274941 2023.12.17 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9274937 2023.12.17 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9274933 2023.12.17 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9274929 2023.12.17 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9274935 2023.12.17 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9274925 2023.12.17 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 9274928 2023.12.17 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9274923 2023.12.17 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9274926 2023.12.17 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9274922 2023.12.17 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9274921 2023.12.17 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9274920 2023.12.17 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9274919 2023.12.17 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9274915 2023.12.17 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 9274918 2023.12.17 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 9274916 2023.12.17 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9274914 2023.12.17 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9274917 2023.12.17 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9274911 2023.12.17 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9274910 2023.12.17 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9274912 2023.12.17 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9274908 2023.12.17 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9274909 2023.12.17 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9274913 2023.12.17 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9264704 2023.12.13 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9258705 2023.12.10 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9258704 2023.12.10 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9258701 2023.12.10 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9258700 2023.12.10 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 9258698 2023.12.10 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9258702 2023.12.10 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9258703 2023.12.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9258699 2023.12.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9258697 2023.12.10 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9258696 2023.12.10 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9258694 2023.12.10 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9258695 2023.12.10 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9258693 2023.12.10 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9258692 2023.12.10 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9258689 2023.12.10 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 9258690 2023.12.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 300 9258691 2023.12.10 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9245558 2023.12.06 WP
pospolity żuraw, Grus grus 20 9236683 2023.12.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9236681 2023.12.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9236682 2023.12.03 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9236679 2023.12.03 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9236680 2023.12.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9236678 2023.12.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9236676 2023.12.03 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 9236677 2023.12.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9236675 2023.12.03 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9236672 2023.12.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9236673 2023.12.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9236674 2023.12.03 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 9236671 2023.12.03 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9239539 2023.12.03 WP
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9227909 2023.11.30 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9197556 2023.11.19 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9197557 2023.11.19 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9197553 2023.11.19 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9197554 2023.11.19 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9197555 2023.11.19 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9197043 2023.11.19 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9197044 2023.11.19 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9197042 2023.11.19 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9197040 2023.11.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9197038 2023.11.19 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9197039 2023.11.19 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9197041 2023.11.19 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9197037 2023.11.19 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 9197035 2023.11.19 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 9197036 2023.11.19 WP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9197034 2023.11.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9195416 2023.11.18 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 9195415 2023.11.18 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1500 9195414 2023.11.18 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9190136 2023.11.16 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9186801 2023.11.14 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9186800 2023.11.14 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9186064 2023.11.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9186065 2023.11.14 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9186059 2023.11.14 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9186062 2023.11.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9186063 2023.11.14 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9186060 2023.11.14 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9186061 2023.11.14 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9186058 2023.11.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9186057 2023.11.14 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9186056 2023.11.14 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9180299 2023.11.12 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9180301 2023.11.12 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9180300 2023.11.12 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9180298 2023.11.12 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9180296 2023.11.12 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9180297 2023.11.12 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9180294 2023.11.12 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9180295 2023.11.12 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9180293 2023.11.12 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9180291 2023.11.12 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9180290 2023.11.12 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9180292 2023.11.12 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9180288 2023.11.12 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9180286 2023.11.12 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9180289 2023.11.12 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9180287 2023.11.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9180284 2023.11.12 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9180283 2023.11.12 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9180282 2023.11.12 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9180280 2023.11.12 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9180281 2023.11.12 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9180285 2023.11.12 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9157745 2023.11.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 30 9157742 2023.11.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9157743 2023.11.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9157746 2023.11.05 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9157741 2023.11.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 300 9157747 2023.11.05 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 9157744 2023.11.05 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9157740 2023.11.05 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9140565 2023.11.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9140387 2023.11.01 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 9131085 2023.10.29 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9130429 2023.10.29 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9130430 2023.10.29 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 9129449 2023.10.29 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9129448 2023.10.29 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9129447 2023.10.29 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9129446 2023.10.29 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9128273 2023.10.29 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 10 9128271 2023.10.29 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 9128272 2023.10.29 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9129445 2023.10.29 PM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9128198 2023.10.29 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9128197 2023.10.29 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 9128196 2023.10.29 MB
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica 1 9126468 2023.10.28 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9127552 2023.10.28 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 9127553 2023.10.28 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9127600 2023.10.28 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9127605 2023.10.28 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9127613 2023.10.28 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 9127539 2023.10.28 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9127555 2023.10.28 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9127554 2023.10.28 MB
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9127551 2023.10.28 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9127558 2023.10.28 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9127556 2023.10.28 MB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9127557 2023.10.28 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9127559 2023.10.28 MB
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9127491 2023.10.28 MB
rzadki alka, Alca torda 13 9127516 2023.10.28 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 13 9127497 2023.10.28 MB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9121876 2023.10.27 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9118127 2023.10.25 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 9117900 2023.10.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9109866 2023.10.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9109429 2023.10.22 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9109427 2023.10.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9109428 2023.10.22 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9109424 2023.10.22 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9109423 2023.10.22 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9109425 2023.10.22 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9109426 2023.10.22 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9109421 2023.10.22 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9109417 2023.10.22 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9109422 2023.10.22 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9109418 2023.10.22 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9109416 2023.10.22 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9109413 2023.10.22 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9109415 2023.10.22 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9109414 2023.10.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9109419 2023.10.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9109420 2023.10.22 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9109410 2023.10.22 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9109412 2023.10.21 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9109411 2023.10.21 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9109409 2023.10.21 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9109407 2023.10.21 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9109408 2023.10.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9101393 2023.10.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 100 9096357 2023.10.18 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9096356 2023.10.18 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9096322 2023.10.18 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9096319 2023.10.18 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9096318 2023.10.18 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9096321 2023.10.18 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 9096313 2023.10.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9096320 2023.10.18 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9096316 2023.10.18 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9096315 2023.10.18 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9096314 2023.10.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9096317 2023.10.18 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9096312 2023.10.18 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9096311 2023.10.18 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 40 9096310 2023.10.18 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9081219 2023.10.14 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9081218 2023.10.14 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9081220 2023.10.14 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9081217 2023.10.14 WM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9081216 2023.10.14 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9081030 2023.10.14 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9081028 2023.10.14 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9081031 2023.10.14 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9081029 2023.10.14 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9081027 2023.10.14 WM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9080341 2023.10.14 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9078017 2023.10.14 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9077784 2023.10.14 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9077785 2023.10.14 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9076615 2023.10.13 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9057918 2023.10.08 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9057920 2023.10.08 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9057919 2023.10.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 100 9057917 2023.10.08 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9057934 2023.10.08 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 9057935 2023.10.08 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9057937 2023.10.08 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 400 9057936 2023.10.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9057932 2023.10.08 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9057931 2023.10.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 9057933 2023.10.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9057930 2023.10.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9057928 2023.10.08 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9057925 2023.10.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9057927 2023.10.08 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9057926 2023.10.08 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9057923 2023.10.08 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9057922 2023.10.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9057924 2023.10.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9057915 2023.10.08 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 100 9057909 2023.10.08 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9057913 2023.10.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9057914 2023.10.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9057916 2023.10.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9057912 2023.10.08 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9057908 2023.10.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9057911 2023.10.08 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9057903 2023.10.08 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9057907 2023.10.08 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9057910 2023.10.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 8 9057906 2023.10.08 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 9057905 2023.10.08 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9057904 2023.10.08 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9057901 2023.10.08 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9057902 2023.10.08 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9028531 2023.10.01 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9028532 2023.10.01 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9028530 2023.10.01 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9028529 2023.10.01 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9028528 2023.10.01 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9028527 2023.10.01 PM
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 9027120 2023.10.01 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9032828 2023.10.01 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9032829 2023.10.01 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9032827 2023.10.01 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 9032796 2023.10.01 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9032822 2023.10.01 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9032825 2023.10.01 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9032824 2023.10.01 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9032821 2023.10.01 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9032823 2023.10.01 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9032820 2023.10.01 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9032819 2023.10.01 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9032818 2023.10.01 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9032816 2023.10.01 MB
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9032815 2023.10.01 MB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9032826 2023.10.01 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9032817 2023.10.01 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 9032793 2023.10.01 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 20 9032788 2023.10.01 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9032792 2023.10.01 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9032795 2023.10.01 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9032791 2023.10.01 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 9032789 2023.10.01 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 9032790 2023.10.01 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9032833 2023.10.01 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9032831 2023.10.01 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 9032832 2023.10.01 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9032834 2023.10.01 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9032837 2023.10.01 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9032830 2023.10.01 MB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9032836 2023.10.01 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 7 9022139 2023.09.30 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9021823 2023.09.30 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9021824 2023.09.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9021822 2023.09.30 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9021821 2023.09.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9021820 2023.09.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9021818 2023.09.30 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9021819 2023.09.30 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9021816 2023.09.30 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9021815 2023.09.30 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9021814 2023.09.30 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9021813 2023.09.30 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9006517 2023.09.25 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9006516 2023.09.25 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9006514 2023.09.25 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9006515 2023.09.25 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9006513 2023.09.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9006518 2023.09.25 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 9006512 2023.09.25 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 9006505 2023.09.25 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9006503 2023.09.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9006504 2023.09.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9006507 2023.09.25 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9006509 2023.09.25 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9006508 2023.09.25 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 9006501 2023.09.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9006498 2023.09.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9006500 2023.09.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9006511 2023.09.25 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9006510 2023.09.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9006499 2023.09.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9006506 2023.09.25 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 9006497 2023.09.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9006502 2023.09.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8987456 2023.09.21 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8987455 2023.09.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8988633 2023.09.21 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8975029 2023.09.17 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8975032 2023.09.17 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8975031 2023.09.17 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8975027 2023.09.17 LS
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8975028 2023.09.17 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 8975030 2023.09.17 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8974749 2023.09.17 LS
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8974746 2023.09.17 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8974748 2023.09.17 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8974747 2023.09.17 LS
pospolity żuraw, Grus grus 10 8974745 2023.09.17 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8974744 2023.09.17 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8974741 2023.09.17 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8974740 2023.09.17 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8974739 2023.09.17 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8974743 2023.09.17 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8974738 2023.09.17 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8974737 2023.09.17 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8974742 2023.09.17 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 8974734 2023.09.17 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 100 8974736 2023.09.17 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8974735 2023.09.17 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 8974733 2023.09.17 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8950906 2023.09.10 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8950905 2023.09.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8950904 2023.09.10 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8950902 2023.09.10 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8950903 2023.09.10 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8950900 2023.09.10 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8950897 2023.09.10 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8950901 2023.09.10 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8950896 2023.09.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8950899 2023.09.10 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8950898 2023.09.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 8950895 2023.09.10 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 8950894 2023.09.10 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8940250 2023.09.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8940249 2023.09.07 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8940248 2023.09.07 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8940245 2023.09.07 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8940246 2023.09.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8940247 2023.09.07 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8918747 2023.09.02 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8918746 2023.09.02 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8918557 2023.09.02 WP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8918511 2023.09.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8918510 2023.09.02 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8918508 2023.09.02 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8918512 2023.09.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8918509 2023.09.02 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8918506 2023.09.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8918505 2023.09.02 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8918507 2023.09.02 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 8918504 2023.09.02 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8918503 2023.09.02 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 8918502 2023.09.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8918500 2023.09.02 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8918501 2023.09.02 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8918498 2023.09.02 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8918499 2023.09.02 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8918496 2023.09.02 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8918497 2023.09.02 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8918494 2023.09.02 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8918495 2023.09.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8918491 2023.09.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8918490 2023.09.02 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8918492 2023.09.02 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8918493 2023.09.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8918488 2023.09.02 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8918489 2023.09.02 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8918487 2023.09.02 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8918486 2023.09.02 WP
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8923822 2023.09.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8913423 2023.08.31 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8913421 2023.08.31 WP
pospolity żuraw, Grus grus 50 8913422 2023.08.31 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8913420 2023.08.31 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 8913419 2023.08.31 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8913424 2023.08.31 WP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 8906737 2023.08.29 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8906735 2023.08.29 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8906736 2023.08.29 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8906431 2023.08.29 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 8906430 2023.08.29 PM
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8906429 2023.08.29 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 8905995 2023.08.29 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8905996 2023.08.29 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8905997 2023.08.29 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8905994 2023.08.29 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8905993 2023.08.29 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8905991 2023.08.29 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8905992 2023.08.29 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 8905989 2023.08.29 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 8905988 2023.08.29 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8905987 2023.08.29 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8905986 2023.08.29 PM
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8905985 2023.08.29 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8905984 2023.08.29 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 4 8905983 2023.08.29 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8904558 2023.08.28 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8904556 2023.08.28 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8904557 2023.08.28 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8904554 2023.08.28 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8904555 2023.08.28 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 8904328 2023.08.28 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8904329 2023.08.28 MB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8903942 2023.08.28 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8903941 2023.08.28 MB
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8903940 2023.08.28 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8903939 2023.08.28 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8903937 2023.08.28 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8903938 2023.08.28 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 8903945 2023.08.28 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 8903936 2023.08.28 MB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8903099 2023.08.28 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8903097 2023.08.28 PM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8903098 2023.08.28 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 8911015 2023.08.28 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8896360 2023.08.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 50 8896359 2023.08.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8896358 2023.08.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8896357 2023.08.26 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 8896355 2023.08.26 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8896356 2023.08.26 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8889688 2023.08.24 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8889685 2023.08.24 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8889686 2023.08.24 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8889683 2023.08.24 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8889684 2023.08.24 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 8889682 2023.08.24 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8889681 2023.08.24 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8889679 2023.08.24 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8889680 2023.08.24 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8889687 2023.08.24 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 8889678 2023.08.24 ŁD
rzadki czarnowron, Corvus corone 2 8889677 2023.08.24 ŁD
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8889343 2023.08.24 ŁD
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 2 8889342 2023.08.24 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8889341 2023.08.24 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8889340 2023.08.24 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8889339 2023.08.24 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8889338 2023.08.24 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8889336 2023.08.24 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8889337 2023.08.24 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 15 8889335 2023.08.24 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8889334 2023.08.24 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8889332 2023.08.24 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8889333 2023.08.24 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8889331 2023.08.24 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8889329 2023.08.24 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 8889330 2023.08.24 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8889328 2023.08.24 ŁD
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8889327 2023.08.24 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8886522 2023.08.23 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8886521 2023.08.23 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8886520 2023.08.23 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8886519 2023.08.23 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8886518 2023.08.23 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8886517 2023.08.23 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8886516 2023.08.23 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8886515 2023.08.23 LB
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8886514 2023.08.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8886001 2023.08.23 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8885999 2023.08.23 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8886000 2023.08.23 LB
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8885998 2023.08.23 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 8882844 2023.08.22 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8882843 2023.08.22 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8882845 2023.08.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8882838 2023.08.22 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8882840 2023.08.22 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8882842 2023.08.22 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8882841 2023.08.22 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8882839 2023.08.22 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8880446 2023.08.21 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8882111 2023.08.21 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8882109 2023.08.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8882087 2023.08.21 PK
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8878266 2023.08.20 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8878267 2023.08.20 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8869860 2023.08.18 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8869265 2023.08.18 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 8870154 2023.08.18 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 6 8867566 2023.08.17 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8867567 2023.08.17 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8866980 2023.08.17 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8866978 2023.08.17 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8866979 2023.08.17 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8866977 2023.08.17 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8866975 2023.08.17 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8866976 2023.08.17 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 8866974 2023.08.17 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 8866973 2023.08.17 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 8866954 2023.08.17 MP
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8865232 2023.08.16 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8865230 2023.08.16 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8865229 2023.08.16 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8865228 2023.08.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8865226 2023.08.16 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8865231 2023.08.16 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8865227 2023.08.16 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8865224 2023.08.16 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8865222 2023.08.16 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8865225 2023.08.16 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8865223 2023.08.16 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8865221 2023.08.16 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8865220 2023.08.16 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8865218 2023.08.16 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8865219 2023.08.16 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8865217 2023.08.16 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8865216 2023.08.16 MP
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 8865106 2023.08.16 MP
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 8865104 2023.08.16 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8865107 2023.08.16 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8865100 2023.08.16 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8865105 2023.08.16 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8865103 2023.08.16 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8865102 2023.08.16 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8865101 2023.08.16 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8865099 2023.08.16 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 8865098 2023.08.16 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8858658 2023.08.14 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8854513 2023.08.13 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8854495 2023.08.13 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8854492 2023.08.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8854493 2023.08.13 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8854494 2023.08.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8854491 2023.08.13 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8854488 2023.08.13 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8854487 2023.08.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8854489 2023.08.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8854486 2023.08.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8854484 2023.08.13 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8854485 2023.08.13 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8854481 2023.08.13 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8854483 2023.08.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8854482 2023.08.13 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8854480 2023.08.13 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8854479 2023.08.13 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8854478 2023.08.13 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8854477 2023.08.13 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8854475 2023.08.13 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8854476 2023.08.13 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8854474 2023.08.13 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8832317 2023.08.06 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8832318 2023.08.06 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8832316 2023.08.06 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8831947 2023.08.06 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8831943 2023.08.06 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8831945 2023.08.06 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8831944 2023.08.06 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8831942 2023.08.06 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8831946 2023.08.06 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 8831941 2023.08.06 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 15 8831940 2023.08.06 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8831937 2023.08.06 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8831938 2023.08.06 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8831935 2023.08.06 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8831936 2023.08.06 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8831939 2023.08.06 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8831932 2023.08.06 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8831934 2023.08.06 ŁD
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8831930 2023.08.06 ŁD
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8831929 2023.08.06 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8831933 2023.08.06 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8831927 2023.08.06 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8831926 2023.08.06 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8831925 2023.08.06 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8831928 2023.08.06 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8831931 2023.08.06 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8831060 2023.08.06 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8831059 2023.08.06 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8831062 2023.08.06 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8831058 2023.08.06 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8831061 2023.08.06 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8831057 2023.08.06 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8831056 2023.08.06 ŁD
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8831055 2023.08.06 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8813015 2023.07.30 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8813014 2023.07.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8813016 2023.07.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8813012 2023.07.30 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8813009 2023.07.30 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 8813011 2023.07.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8813013 2023.07.30 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8813010 2023.07.30 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8813008 2023.07.30 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8813007 2023.07.30 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8813005 2023.07.30 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 8813006 2023.07.30 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8813003 2023.07.30 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8813001 2023.07.30 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 8812999 2023.07.30 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 13 8812998 2023.07.30 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8813002 2023.07.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8813004 2023.07.30 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 8813000 2023.07.30 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8808751 2023.07.30 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8808750 2023.07.30 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8808753 2023.07.30 WP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8808749 2023.07.30 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8808748 2023.07.30 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8808752 2023.07.30 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8808747 2023.07.30 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8808745 2023.07.30 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8808746 2023.07.30 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8808743 2023.07.30 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8808744 2023.07.30 WP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8808741 2023.07.30 WP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8808740 2023.07.30 WP
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 8808742 2023.07.30 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8804458 2023.07.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8804459 2023.07.28 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8804456 2023.07.28 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8804457 2023.07.28 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8804455 2023.07.28 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8804453 2023.07.28 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8804452 2023.07.28 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8804454 2023.07.28 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8804450 2023.07.28 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8804451 2023.07.28 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 8804447 2023.07.28 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8804448 2023.07.28 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8804449 2023.07.28 WP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 8804445 2023.07.28 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8804446 2023.07.28 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8803324 2023.07.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8802285 2023.07.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8802286 2023.07.27 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8802284 2023.07.27 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8802283 2023.07.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8802282 2023.07.27 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8802287 2023.07.27 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8802281 2023.07.27 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8802280 2023.07.27 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8802278 2023.07.27 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8802279 2023.07.27 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8802277 2023.07.27 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8802276 2023.07.27 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8789658 2023.07.23 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8789719 2023.07.23 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8789718 2023.07.23 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8789717 2023.07.23 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8789716 2023.07.23 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8789714 2023.07.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8789713 2023.07.23 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8789705 2023.07.23 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8789704 2023.07.23 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8789715 2023.07.23 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8789720 2023.07.23 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8789683 2023.07.23 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8789680 2023.07.23 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 8789679 2023.07.23 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8789676 2023.07.23 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8789674 2023.07.23 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8789672 2023.07.23 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8761436 2023.07.15 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8761435 2023.07.15 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 8761432 2023.07.15 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8761433 2023.07.15 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8761434 2023.07.15 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8760789 2023.07.15 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8760788 2023.07.15 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8760787 2023.07.15 ŚL
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 8760683 2023.07.15 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8759271 2023.07.15 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8748960 2023.07.11 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8748959 2023.07.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8741509 2023.07.09 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8741507 2023.07.09 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 8741508 2023.07.09 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8741504 2023.07.09 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8741506 2023.07.09 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8741503 2023.07.09 WP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8741502 2023.07.09 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8741505 2023.07.09 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8741501 2023.07.09 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 8741500 2023.07.09 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8741499 2023.07.09 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8741496 2023.07.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8741498 2023.07.09 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8741497 2023.07.09 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8741495 2023.07.09 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8729691 2023.07.05 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8729692 2023.07.05 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8729689 2023.07.05 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8729688 2023.07.05 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8729690 2023.07.05 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 9 8729687 2023.07.05 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8729686 2023.07.05 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8729705 2023.07.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8729707 2023.07.05 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8729704 2023.07.05 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8729706 2023.07.05 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 8729702 2023.07.05 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8729700 2023.07.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8729703 2023.07.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8729701 2023.07.05 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8729709 2023.07.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8729698 2023.07.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8729699 2023.07.05 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8729695 2023.07.05 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8729697 2023.07.05 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8729696 2023.07.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8729694 2023.07.05 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8729693 2023.07.05 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8729684 2023.07.05 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8729685 2023.07.05 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8729683 2023.07.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8729682 2023.07.05 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8729681 2023.07.05 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8729680 2023.07.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 8729679 2023.07.05 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8729675 2023.07.05 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8729674 2023.07.05 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8729678 2023.07.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8729677 2023.07.05 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8729673 2023.07.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8729676 2023.07.05 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8729672 2023.07.05 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8729671 2023.07.05 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8729670 2023.07.05 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8729669 2023.07.05 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8729666 2023.07.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8729665 2023.07.05 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8729662 2023.07.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8729667 2023.07.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8729668 2023.07.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8729663 2023.07.05 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8729661 2023.07.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8729664 2023.07.05 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8729659 2023.07.05 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8729657 2023.07.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8729660 2023.07.05 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8729658 2023.07.05 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8729655 2023.07.05 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8729656 2023.07.05 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8729654 2023.07.05 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8711986 2023.07.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8711987 2023.07.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8712004 2023.07.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8711985 2023.07.01 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8712002 2023.07.01 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8712001 2023.07.01 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8712000 2023.07.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8712003 2023.07.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8711999 2023.07.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8711997 2023.07.01 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8711998 2023.07.01 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8711995 2023.07.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8711996 2023.07.01 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8711993 2023.07.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8711991 2023.07.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8711992 2023.07.01 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8711994 2023.07.01 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8711989 2023.07.01 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8711990 2023.07.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8711988 2023.07.01 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8711984 2023.07.01 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8711983 2023.07.01 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8711981 2023.07.01 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8711982 2023.07.01 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8711978 2023.07.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8711980 2023.07.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8711977 2023.07.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8711979 2023.07.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8711975 2023.07.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8711976 2023.07.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8711974 2023.07.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8711973 2023.07.01 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8711972 2023.07.01 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8711970 2023.07.01 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8711971 2023.07.01 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8711969 2023.07.01 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8705868 2023.06.29 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8705865 2023.06.29 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8705867 2023.06.29 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8705866 2023.06.29 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8705869 2023.06.29 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8705864 2023.06.29 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8705870 2023.06.29 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8695912 2023.06.26 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8695909 2023.06.26 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8695908 2023.06.26 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8695910 2023.06.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8695911 2023.06.26 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8695907 2023.06.26 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 8695906 2023.06.26 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 7 8695904 2023.06.26 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8695905 2023.06.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 8692770 2023.06.25 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8692772 2023.06.25 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8692771 2023.06.25 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8692769 2023.06.25 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8689220 2023.06.25 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8689216 2023.06.25 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8689218 2023.06.25 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8689217 2023.06.25 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8689219 2023.06.25 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8689215 2023.06.25 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8689214 2023.06.25 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8689212 2023.06.25 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8689213 2023.06.25 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8689211 2023.06.25 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8681621 2023.06.23 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8681620 2023.06.23 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8681268 2023.06.23 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8681270 2023.06.23 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8681271 2023.06.23 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8681269 2023.06.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8681267 2023.06.23 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8681266 2023.06.23 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8681265 2023.06.23 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 8681263 2023.06.23 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8681264 2023.06.23 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8681260 2023.06.23 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8681259 2023.06.23 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8681258 2023.06.23 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8681261 2023.06.23 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8681256 2023.06.23 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8681253 2023.06.23 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 8681254 2023.06.23 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8681255 2023.06.23 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8681249 2023.06.23 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8681252 2023.06.23 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8681250 2023.06.23 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8681248 2023.06.23 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8681257 2023.06.23 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8681251 2023.06.23 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8681247 2023.06.23 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8681246 2023.06.23 WP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8660072 2023.06.18 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8643178 2023.06.14 WP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8631300 2023.06.11 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 1 8631215 2023.06.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8631213 2023.06.11 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8631214 2023.06.11 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8624532 2023.06.10 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 8621410 2023.06.10 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8621408 2023.06.10 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8621409 2023.06.10 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 8621407 2023.06.10 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8618038 2023.06.09 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8610848 2023.06.08 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8610846 2023.06.08 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8610847 2023.06.08 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8599846 2023.06.06 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8594723 2023.06.04 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8594720 2023.06.04 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8594722 2023.06.04 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8594719 2023.06.04