Pełna lista obserwacji drużyny

MARGIER : Marian Giertych


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4925230 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4925231 2020.11.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4925232 2020.11.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4925236 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4925237 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4925238 2020.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4925239 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4925242 2020.11.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4925243 2020.11.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4925244 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4925245 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4925246 2020.11.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4925247 2020.11.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4925248 2020.11.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4925249 2020.11.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 200 4925250 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4925251 2020.11.15 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4925261 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4925265 2020.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4925266 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4925269 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4874765 2020.10.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4874766 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4874767 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4874768 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4874769 2020.10.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4874770 2020.10.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4874771 2020.10.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 12 4874772 2020.10.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4874810 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4874823 2020.10.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4874824 2020.10.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 4874825 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4874826 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4874827 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4874828 2020.10.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4874829 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4874830 2020.10.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4874831 2020.10.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4874832 2020.10.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 4869870 2020.10.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4869871 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4869873 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4869875 2020.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4869876 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4869877 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4869879 2020.10.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4869890 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4869891 2020.10.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 4869895 2020.10.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4869899 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4869900 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4869901 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 4869902 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 130 4869904 2020.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 360 4869905 2020.10.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4869906 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4869907 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4869909 2020.10.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4856411 2020.10.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4856412 2020.10.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4856428 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4856477 2020.10.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4856479 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4856480 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4856481 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4856517 2020.10.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4856519 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4856520 2020.10.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4856521 2020.10.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4856522 2020.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4856523 2020.10.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4856524 2020.10.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4856525 2020.10.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4856526 2020.10.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 4856527 2020.10.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4856528 2020.10.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4856529 2020.10.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4856530 2020.10.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 4856531 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4856532 2020.10.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4856533 2020.10.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4856534 2020.10.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4856535 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4856536 2020.10.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4856537 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4856539 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4856540 2020.10.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4856541 2020.10.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4856543 2020.10.18 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 12 4856544 2020.10.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4856545 2020.10.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4856546 2020.10.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4856548 2020.10.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4856552 2020.10.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4856556 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4856558 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4856559 2020.10.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4856560 2020.10.18 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4840805 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4840806 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4840807 2020.10.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4840808 2020.10.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4840811 2020.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4840815 2020.10.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 4840816 2020.10.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4840817 2020.10.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4840818 2020.10.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4840819 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4840820 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4840821 2020.10.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4840822 2020.10.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4840823 2020.10.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4840827 2020.10.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4840829 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4840834 2020.10.11 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4840837 2020.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4840838 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1150 4840839 2020.10.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4840840 2020.10.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4840841 2020.10.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4840842 2020.10.11 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 4827910 2020.10.07 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 4824068 2020.10.06 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4802611 2020.09.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4802612 2020.09.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4802613 2020.09.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4802614 2020.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4802615 2020.09.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4802616 2020.09.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4802617 2020.09.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4802618 2020.09.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4802619 2020.09.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4802620 2020.09.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4802621 2020.09.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4802622 2020.09.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4802623 2020.09.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4802624 2020.09.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4802625 2020.09.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4802626 2020.09.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4802627 2020.09.27 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 8 4764193 2020.09.12 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4764209 2020.09.12 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4764211 2020.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4764214 2020.09.12 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4764216 2020.09.12 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4764839 2020.09.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4764840 2020.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4764841 2020.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4764842 2020.09.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 4764843 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4764844 2020.09.12 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 22 4766494 2020.09.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4759475 2020.09.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4759476 2020.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4759477 2020.09.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4759478 2020.09.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4759479 2020.09.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 35 4759480 2020.09.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4759481 2020.09.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4759482 2020.09.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4759483 2020.09.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4759484 2020.09.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4759485 2020.09.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4759486 2020.09.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4759487 2020.09.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4759488 2020.09.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4759489 2020.09.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4757071 2020.09.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4757072 2020.09.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 4757073 2020.09.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4757074 2020.09.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 4757075 2020.09.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4757077 2020.09.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4757078 2020.09.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4757079 2020.09.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4757080 2020.09.08 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4757081 2020.09.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4757082 2020.09.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4757084 2020.09.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4757085 2020.09.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4757086 2020.09.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4757087 2020.09.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4757093 2020.09.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4757095 2020.09.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4757096 2020.09.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4757101 2020.09.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4745010 2020.09.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4745011 2020.09.03 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4739828 2020.09.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4737067 2020.08.31 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4736342 2020.08.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4736343 2020.08.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4736344 2020.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4736347 2020.08.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4736348 2020.08.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4736351 2020.08.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4736352 2020.08.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4736353 2020.08.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 4736355 2020.08.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4736356 2020.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4736357 2020.08.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4736360 2020.08.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4736362 2020.08.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4736363 2020.08.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4736369 2020.08.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4736370 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4736371 2020.08.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4732351 2020.08.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4732353 2020.08.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4732355 2020.08.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4732644 2020.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4732648 2020.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4732650 2020.08.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4732652 2020.08.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4732655 2020.08.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4732662 2020.08.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4732666 2020.08.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4732668 2020.08.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4732672 2020.08.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4732673 2020.08.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4732675 2020.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4732676 2020.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4732678 2020.08.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4732679 2020.08.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4732709 2020.08.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4732712 2020.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4732713 2020.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4732717 2020.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4732718 2020.08.29 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 4732719 2020.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4732821 2020.08.29 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4729624 2020.08.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4729625 2020.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4729626 2020.08.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4729627 2020.08.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4729630 2020.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4729631 2020.08.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 4729632 2020.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4729633 2020.08.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4729634 2020.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4723016 2020.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 4723017 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4723018 2020.08.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4717753 2020.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4717755 2020.08.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4717756 2020.08.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4717757 2020.08.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4717761 2020.08.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4717762 2020.08.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4717767 2020.08.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 4717770 2020.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4717774 2020.08.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4717776 2020.08.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4717777 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4717781 2020.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4717782 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4717783 2020.08.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4702046 2020.08.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4684658 2020.08.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4684659 2020.08.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4684660 2020.08.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4684661 2020.08.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4684685 2020.08.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4684686 2020.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4684688 2020.08.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4684689 2020.08.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4684691 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4684702 2020.08.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4684704 2020.08.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 4681483 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4681484 2020.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4681485 2020.08.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4681486 2020.08.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4681487 2020.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4681488 2020.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4681489 2020.08.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4681490 2020.08.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4681491 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4681493 2020.08.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4681494 2020.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4681495 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4681498 2020.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4681499 2020.08.08 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4681502 2020.08.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4681503 2020.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4681504 2020.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4681505 2020.08.08 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4599879 2020.07.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4599880 2020.07.06 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 4598731 2020.07.05 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 2 4598734 2020.07.05 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4594012 2020.07.04 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4561610 2020.06.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4518420 2020.06.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 15 4518421 2020.06.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4518422 2020.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4518423 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4518424 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4518425 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4518426 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4518427 2020.06.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4518428 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4518429 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4518430 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4518433 2020.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4518435 2020.06.11 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4518437 2020.06.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4518438 2020.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4518441 2020.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4518447 2020.06.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4518448 2020.06.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4518518 2020.06.11 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4518562 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4502197 2020.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4502203 2020.06.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4502207 2020.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4502229 2020.06.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4502232 2020.06.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4502233 2020.06.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4502234 2020.06.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4502235 2020.06.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4502119 2020.06.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4502145 2020.06.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4502146 2020.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4502147 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4502149 2020.06.06 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4502150 2020.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4502151 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4502153 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4502155 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4502156 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4502158 2020.06.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4502160 2020.06.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4502164 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4502167 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4502169 2020.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 25 4502175 2020.06.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4502181 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4502184 2020.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4502187 2020.06.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4502191 2020.06.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4456396 2020.05.28 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4456401 2020.05.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4456403 2020.05.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4456404 2020.05.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4456431 2020.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4456432 2020.05.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4456433 2020.05.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4456434 2020.05.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4416722 2020.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4416733 2020.05.21 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 4393834 2020.05.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4393835 2020.05.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4393882 2020.05.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4393883 2020.05.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4393884 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4394060 2020.05.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4394061 2020.05.17 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4394062 2020.05.17 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4394063 2020.05.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4375950 2020.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4375953 2020.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4375957 2020.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4375959 2020.05.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4375960 2020.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 4375965 2020.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4375971 2020.05.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4375973 2020.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4375974 2020.05.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4375977 2020.05.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4375978 2020.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4375980 2020.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4375995 2020.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4375998 2020.05.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4376014 2020.05.14 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4376017 2020.05.14 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4376027 2020.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4376028 2020.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4376030 2020.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4376032 2020.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4376033 2020.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4356489 2020.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4330378 2020.05.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4330399 2020.05.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4330401 2020.05.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4330402 2020.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4330405 2020.05.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4330406 2020.05.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4330410 2020.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4330412 2020.05.07 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4318228 2020.05.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4318229 2020.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4318230 2020.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4318231 2020.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4318232 2020.05.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4318241 2020.05.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4318251 2020.05.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4318308 2020.05.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4309225 2020.05.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 4309226 2020.05.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4309228 2020.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4309230 2020.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4309284 2020.05.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4309323 2020.05.03 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4309328 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4309329 2020.05.03 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 4309330 2020.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4309332 2020.05.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4309336 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4309371 2020.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4309377 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4309379 2020.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4298305 2020.05.02 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4298317 2020.05.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4298324 2020.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4298423 2020.05.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4298450 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4298454 2020.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4298455 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4298456 2020.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4298457 2020.05.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4298462 2020.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4298591 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4298611 2020.05.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4298687 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4298691 2020.05.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4298764 2020.05.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4298766 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4298834 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4298835 2020.05.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4298836 2020.05.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4298985 2020.05.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4299001 2020.05.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4299479 2020.05.02 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 4299482 2020.05.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4299484 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4299485 2020.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4299486 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4299489 2020.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4299490 2020.05.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4299494 2020.05.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4299495 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4299496 2020.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4299499 2020.05.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4299500 2020.05.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4299503 2020.05.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4299505 2020.05.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4299507 2020.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4299508 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4299509 2020.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4299513 2020.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4299516 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4299518 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4299521 2020.05.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4299525 2020.05.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4299528 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4299529 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 4299530 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4299531 2020.05.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4299533 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4299534 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4299535 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4299536 2020.05.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4299537 2020.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4299538 2020.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4299539 2020.05.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4299542 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4299544 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4299549 2020.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4299554 2020.05.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4299555 2020.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4299561 2020.05.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4299563 2020.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4299566 2020.05.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4299568 2020.05.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4299569 2020.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4299573 2020.05.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4299778 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4299780 2020.05.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4299892 2020.05.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4300130 2020.05.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4300132 2020.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4300134 2020.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4300135 2020.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4300182 2020.05.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4300185 2020.05.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4300188 2020.05.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4300192 2020.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4300204 2020.05.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4300207 2020.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4300213 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4300217 2020.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4300219 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4300223 2020.05.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4300224 2020.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4300227 2020.05.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4300228 2020.05.02 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4300238 2020.05.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4300240 2020.05.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4300245 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4300443 2020.05.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4300452 2020.05.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4300459 2020.05.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4300463 2020.05.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4300468 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4300471 2020.05.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4300508 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4300510 2020.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4300511 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4300531 2020.05.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4300533 2020.05.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4300535 2020.05.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4300607 2020.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4279649 2020.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4279650 2020.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2450 4279651 2020.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4279652 2020.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4279653 2020.04.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4279655 2020.04.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4279656 2020.04.30 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4279658 2020.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4256792 2020.04.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4256794 2020.04.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4248768 2020.04.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4248769 2020.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4248770 2020.04.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4248771 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4248772 2020.04.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4248773 2020.04.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4248774 2020.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4248775 2020.04.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4248776 2020.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4248777 2020.04.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4248799 2020.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4248809 2020.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 26 4248815 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 4248816 2020.04.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4248817 2020.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4248826 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4248827 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4248828 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4248829 2020.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4248830 2020.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4248831 2020.04.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4248832 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4248834 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4248835 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4248838 2020.04.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4248839 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4248842 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4248874 2020.04.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4248876 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4248878 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4248879 2020.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4248881 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4248883 2020.04.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4248885 2020.04.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4248901 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4248903 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4248905 2020.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4248906 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4248908 2020.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4248910 2020.04.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4248911 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4248914 2020.04.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4248915 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4248918 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4248920 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4248921 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4248922 2020.04.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4248973 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4248975 2020.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4248976 2020.04.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4248978 2020.04.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4248993 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4248994 2020.04.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4248996 2020.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4248997 2020.04.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4249029 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4249030 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4249031 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4249033 2020.04.26 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4249034 2020.04.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4249035 2020.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4249037 2020.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4249233 2020.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4251897 2020.04.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4251899 2020.04.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4241006 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1500 4217018 2020.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4217022 2020.04.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4217024 2020.04.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4217031 2020.04.22 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4217034 2020.04.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4217038 2020.04.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4217041 2020.04.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4217042 2020.04.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4217043 2020.04.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4217045 2020.04.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4217046 2020.04.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4217047 2020.04.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4197861 2020.04.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4192981 2020.04.19 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4192983 2020.04.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4193003 2020.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4193022 2020.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4193028 2020.04.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4193029 2020.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4193030 2020.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4193039 2020.04.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4193040 2020.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4193053 2020.04.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4193054 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4193055 2020.04.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4193063 2020.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4193064 2020.04.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4193065 2020.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4193066 2020.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4193067 2020.04.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4193068 2020.04.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4193069 2020.04.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4193071 2020.04.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4193074 2020.04.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4193076 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4193080 2020.04.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4193085 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4193087 2020.04.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4193089 2020.04.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4187892 2020.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4187895 2020.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4187896 2020.04.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4187898 2020.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4187900 2020.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4187902 2020.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4187906 2020.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4187931 2020.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4187944 2020.04.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4187965 2020.04.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4187968 2020.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4187971 2020.04.18 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4187972 2020.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4187988 2020.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4187989 2020.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4187995 2020.04.18 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4187997 2020.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4187999 2020.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4188001 2020.04.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4188004 2020.04.18 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4181295 2020.04.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4181296 2020.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4181297 2020.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4181298 2020.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4181299 2020.04.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4181300 2020.04.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4181301 2020.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4181302 2020.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4181304 2020.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4181305 2020.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4181308 2020.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4181309 2020.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4181310 2020.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4175898 2020.04.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4175899 2020.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4175901 2020.04.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4175903 2020.04.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4175905 2020.04.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4175907 2020.04.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4175908 2020.04.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4175910 2020.04.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4175912 2020.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4175914 2020.04.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4175915 2020.04.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4175916 2020.04.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4175953 2020.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4175954 2020.04.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4175955 2020.04.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4175956 2020.04.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4175957 2020.04.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4175958 2020.04.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4175969 2020.04.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4175970 2020.04.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4162703 2020.04.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4162704 2020.04.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4162734 2020.04.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4162735 2020.04.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4162738 2020.04.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4162742 2020.04.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4162745 2020.04.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4162746 2020.04.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4162753 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4162756 2020.04.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4162761 2020.04.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4162763 2020.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4162773 2020.04.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4162774 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4162884 2020.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4162885 2020.04.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4158862 2020.04.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4158863 2020.04.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4158864 2020.04.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4158865 2020.04.12 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4158866 2020.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4158867 2020.04.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4158868 2020.04.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4158869 2020.04.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4158870 2020.04.12 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4158871 2020.04.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4158872 2020.04.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4158873 2020.04.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4158895 2020.04.12 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4158896 2020.04.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4158897 2020.04.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4158899 2020.04.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4143926 2020.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4135686 2020.04.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4135819 2020.04.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4123555 2020.04.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4123557 2020.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 4123570 2020.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4123581 2020.04.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 4123586 2020.04.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4123592 2020.04.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4123594 2020.04.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4123596 2020.04.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4123598 2020.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4123607 2020.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4123612 2020.04.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4123618 2020.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 22 4123630 2020.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4123633 2020.04.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4123639 2020.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4123640 2020.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4123641 2020.04.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 4123642 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4123643 2020.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 4123645 2020.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4123646 2020.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4123647 2020.04.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4123648 2020.04.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4123649 2020.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4123650 2020.04.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4123651 2020.04.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4123653 2020.04.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4123659 2020.04.05 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4123661 2020.04.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4123663 2020.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4123665 2020.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4123666 2020.04.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4123670 2020.04.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4123671 2020.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4123675 2020.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4098904 2020.03.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4098907 2020.03.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4098908 2020.03.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4098910 2020.03.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4098912 2020.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4098914 2020.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4098916 2020.03.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4098925 2020.03.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4098937 2020.03.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4098992 2020.03.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4099010 2020.03.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4099013 2020.03.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4099015 2020.03.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4099017 2020.03.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4099018 2020.03.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 4099031 2020.03.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 4099034 2020.03.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4099036 2020.03.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4099096 2020.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4099100 2020.03.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4099101 2020.03.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4099102 2020.03.29 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 4099106 2020.03.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 4099134 2020.03.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 4099135 2020.03.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4091340 2020.03.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4091341 2020.03.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4091343 2020.03.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4091345 2020.03.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4091349 2020.03.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4091378 2020.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4091384 2020.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4091387 2020.03.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4091388 2020.03.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4091389 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4091392 2020.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4091409 2020.03.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4091415 2020.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4091416 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4091418 2020.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4091419 2020.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4091421 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4091424 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4091425 2020.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4091426 2020.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4091427 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4091429 2020.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4091433 2020.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4091434 2020.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4091441 2020.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4091443 2020.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4091454 2020.03.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4091456 2020.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4091459 2020.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4091462 2020.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4091467 2020.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4091477 2020.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4091488 2020.03.28 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4091489 2020.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4091491 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4091492 2020.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4091494 2020.03.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4091495 2020.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4091498 2020.03.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4091499 2020.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4091502 2020.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4091541 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4061411 2020.03.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4061413 2020.03.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4061429 2020.03.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4061430 2020.03.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4061434 2020.03.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4061437 2020.03.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4061460 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4061461 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4061462 2020.03.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4061464 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4061465 2020.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4062580 2020.03.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4062582 2020.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4062595 2020.03.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 4062599 2020.03.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 4062601 2020.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4062604 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4062637 2020.03.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4062639 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4062640 2020.03.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4062662 2020.03.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4062663 2020.03.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4062666 2020.03.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4062667 2020.03.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4062669 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4062671 2020.03.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4047019 2020.03.19 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 8 4030952 2020.03.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4030968 2020.03.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4026213 2020.03.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4026214 2020.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4026217 2020.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4026221 2020.03.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4026246 2020.03.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4026247 2020.03.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4026248 2020.03.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4026253 2020.03.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4026254 2020.03.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4026257 2020.03.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4026261 2020.03.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4026272 2020.03.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4026275 2020.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4026331 2020.03.15 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 4026336 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4026338 2020.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4026341 2020.03.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4026344 2020.03.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4026346 2020.03.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 4026371 2020.03.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4026374 2020.03.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4026376 2020.03.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4026396 2020.03.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4026406 2020.03.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4026408 2020.03.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4026410 2020.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4026411 2020.03.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4026412 2020.03.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4026414 2020.03.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4026417 2020.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4026418 2020.03.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4026419 2020.03.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4026420 2020.03.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4026422 2020.03.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4027383 2020.03.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4008558 2020.03.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4005302 2020.03.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4003131 2020.03.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 3999402 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3999404 2020.03.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3999434 2020.03.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3999441 2020.03.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 3999442 2020.03.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3999446 2020.03.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3999450 2020.03.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 3999472 2020.03.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 3999484 2020.03.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3999485 2020.03.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3999504 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3999526 2020.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3999527 2020.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 3999536 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 3999537 2020.03.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3999538 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3999539 2020.03.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 3999540 2020.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3999541 2020.03.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 3999542 2020.03.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 3999564 2020.03.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3999565 2020.03.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3999571 2020.03.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3999572 2020.03.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3999573 2020.03.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3999602 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3999604 2020.03.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3999605 2020.03.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3999606 2020.03.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 3999617 2020.03.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3975409 2020.03.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3975412 2020.03.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3975413 2020.03.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3976692 2020.03.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3976693 2020.03.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3973718 2020.03.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3973721 2020.03.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 3973724 2020.03.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 3973726 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 3973729 2020.03.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 3973734 2020.03.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 3973736 2020.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 3973750 2020.03.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 3973752 2020.03.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 3973766 2020.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3973767 2020.03.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 3973768 2020.03.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3973769 2020.03.01 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 3973854 2020.03.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 3973859 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 3973861 2020.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 3973864 2020.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 3973682 2020.02.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 3974416 2020.02.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1200 3974429 2020.02.23 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 5 3974430 2020.02.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3974431 2020.02.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3915545 2020.02.13 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 3915544 2020.02.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3904622 2020.02.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3904623 2020.02.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 3904625 2020.02.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3904626 2020.02.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3904627 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3904628 2020.02.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3904631 2020.02.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3904632 2020.02.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3904634 2020.02.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3904635 2020.02.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 3904638 2020.02.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3904641 2020.02.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 3904643 2020.02.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3904644 2020.02.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3904647 2020.02.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 3904654 2020.02.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3904656 2020.02.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3904657 2020.02.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 3904658 2020.02.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1800 3904685 2020.02.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 3904689 2020.02.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 3904693 2020.02.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 3904695 2020.02.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3904696 2020.02.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 3904697 2020.02.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3904698 2020.02.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 3861300 2020.01.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3861301 2020.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3861302 2020.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3861303 2020.01.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 3861304 2020.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3861305 2020.01.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3850655 2020.01.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 3850656 2020.01.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 3850657 2020.01.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 3850658 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3850659 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3850660 2020.01.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 3850661 2020.01.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 3850662 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3850663 2020.01.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3850664 2020.01.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3850665 2020.01.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 3850666 2020.01.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3850667 2020.01.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3850668 2020.01.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3850669 2020.01.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3850670 2020.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3850671 2020.01.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 3850672 2020.01.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3850673 2020.01.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3850674 2020.01.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3850675 2020.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3850676 2020.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3850677 2020.01.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3850678 2020.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3850679 2020.01.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3850680 2020.01.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3831959 2020.01.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 3831960 2020.01.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 3831159 2020.01.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3824147 2020.01.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 3824148 2020.01.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 130 3824149 2020.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 3824159 2020.01.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 3824161 2020.01.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 3824167 2020.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 3824168 2020.01.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3824169 2020.01.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3824170 2020.01.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3824171 2020.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3824181 2020.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 3824182 2020.01.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 3824192 2020.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3824193 2020.01.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3824194 2020.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3824210 2020.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 3824225 2020.01.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 3824226 2020.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3824231 2020.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3824233 2020.01.12 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3824235 2020.01.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3824236 2020.01.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3824239 2020.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3824240 2020.01.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3824250 2020.01.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3817501 2020.01.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3794603 2020.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3794605 2020.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3794606 2020.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3794609 2020.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 3794713 2020.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 3794728 2020.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 3794729 2020.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3794732 2020.01.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 3794758 2020.01.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 3794759 2020.01.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 3794822 2020.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 3794833 2020.01.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3794834 2020.01.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 3794836 2020.01.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 3794839 2020.01.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3795082 2020.01.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 3795096 2020.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3795102 2020.01.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 3795103 2020.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3795125 2020.01.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3795167 2020.01.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 3795173 2020.01.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3795176 2020.01.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3795534 2020.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3795548 2020.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3795670 2020.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 3795739 2020.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3795745 2020.01.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 3795773 2020.01.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 3795777 2020.01.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 3795779 2020.01.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 3795783 2020.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 3795786 2020.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3795787 2020.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3795791 2020.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 3795792 2020.01.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3795793 2020.01.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3795794 2020.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 3795795 2020.01.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3795796 2020.01.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 3795797 2020.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3795798 2020.01.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3795799 2020.01.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 3795800 2020.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 3795832 2020.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3795833 2020.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3795846 2020.01.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3795848 2020.01.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3795852 2020.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3795859 2020.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 3795888 2020.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3795889 2020.01.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 3795891 2020.01.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 3795893 2020.01.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 3795905 2020.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3795912 2020.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3778896 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3778897 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3778898 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3778899 2020.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 3778900 2020.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3778901 2020.01.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3778902 2020.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3778905 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3778908 2020.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 3778909 2020.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 3778911 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3778913 2020.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3778918 2020.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 3778919 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 3778920 2020.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 14 3778921 2020.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3778923 2020.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3778924 2020.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3778925 2020.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 3778931 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 3778934 2020.01.01 mapa