DRUŻYNA

Drużyna: Bartłomiej Kusal. Obserwator: Bartłomiej Kusal

Liczba gatunków: 225

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 786 8716 76 76 1 11 27 37
2 705 5438 82 56 0 2 18 36
3 1106 3593 110 87 0 10 31 46
4 2080 7159 164 140 1 20 69 50
5 1464 3082 206 164 2 37 75 50
6 600 11290 212 114 0 21 48 45
7 114 1333 215 56 3 10 16 27
8 93 613 216 45 0 2 20 23
9 297 2275 221 86 1 11 33 41
10 194 836 222 54 0 2 16 36
11 419 2929 225 69 1 3 29 36
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9226558 2023.11.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 9226559 2023.11.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 4 9226560 2023.11.29 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9226561 2023.11.29 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9226562 2023.11.29 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9226563 2023.11.29 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9226564 2023.11.29 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9226565 2023.11.29 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9226566 2023.11.29 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9226567 2023.11.29 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9226557 2023.11.28 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 9223726 2023.11.28 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9223727 2023.11.28 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9223728 2023.11.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 10 9223729 2023.11.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9223730 2023.11.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9223731 2023.11.28 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9223732 2023.11.28 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9223733 2023.11.28 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9223734 2023.11.28 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9223735 2023.11.28 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9223736 2023.11.28 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 9220433 2023.11.27 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9220434 2023.11.27 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9220435 2023.11.27 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 22 9220436 2023.11.27 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9220437 2023.11.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 9220438 2023.11.27 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9220439 2023.11.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9220440 2023.11.27 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9220441 2023.11.27 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9220442 2023.11.27 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9220432 2023.11.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9220431 2023.11.26 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9220427 2023.11.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9220428 2023.11.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9220429 2023.11.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9220430 2023.11.26 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9220426 2023.11.26 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9220425 2023.11.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9220424 2023.11.26 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9220423 2023.11.26 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9220422 2023.11.26 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9220421 2023.11.26 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9220420 2023.11.26 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9220419 2023.11.26 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9220418 2023.11.26 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9220417 2023.11.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 6 9220416 2023.11.26 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9220415 2023.11.26 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9220414 2023.11.26 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9220413 2023.11.25 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9220412 2023.11.25 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9220411 2023.11.25 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9220410 2023.11.25 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9220409 2023.11.25 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9220408 2023.11.25 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 9220407 2023.11.25 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9220406 2023.11.25 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9220405 2023.11.25 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9220395 2023.11.25 MP
pospolity bogatka, Parus major 7 9220396 2023.11.25 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9220397 2023.11.25 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9220398 2023.11.25 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9220399 2023.11.25 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9220400 2023.11.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9220401 2023.11.25 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9220402 2023.11.25 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9220403 2023.11.25 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9220404 2023.11.25 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9210605 2023.11.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9210606 2023.11.24 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 32 9210582 2023.11.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9210583 2023.11.24 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9210584 2023.11.24 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9210594 2023.11.24 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9210595 2023.11.24 MP
pospolity sroka, Pica pica 5 9210596 2023.11.24 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9210597 2023.11.24 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9210598 2023.11.24 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9210599 2023.11.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9210600 2023.11.24 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9210601 2023.11.24 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9210602 2023.11.24 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9210603 2023.11.24 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9210604 2023.11.24 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9210578 2023.11.23 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9210579 2023.11.23 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9210585 2023.11.23 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 9210586 2023.11.23 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9210587 2023.11.23 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9210588 2023.11.23 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9210589 2023.11.23 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9210590 2023.11.23 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9210591 2023.11.23 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9210592 2023.11.23 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9210593 2023.11.23 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9210581 2023.11.22 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9210580 2023.11.22 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9204575 2023.11.21 MP
pospolity sroka, Pica pica 5 9204576 2023.11.21 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 45 9204577 2023.11.21 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 9204578 2023.11.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 6 9204579 2023.11.21 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9204580 2023.11.21 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9204581 2023.11.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9204582 2023.11.21 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 13 9204583 2023.11.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 9204584 2023.11.21 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9204585 2023.11.21 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9202850 2023.11.20 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9202851 2023.11.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 7 9202852 2023.11.20 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9202853 2023.11.20 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9202870 2023.11.20 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9202871 2023.11.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9202872 2023.11.20 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9202873 2023.11.20 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9202874 2023.11.20 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9202849 2023.11.19 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9202848 2023.11.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9202847 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9202846 2023.11.19 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9202845 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9202844 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9202843 2023.11.19 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9202842 2023.11.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 12 9202841 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9202840 2023.11.19 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9202839 2023.11.19 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9202838 2023.11.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9202837 2023.11.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9202836 2023.11.19 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9202835 2023.11.19 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9202834 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 9202833 2023.11.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9202832 2023.11.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9202831 2023.11.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 21 9202830 2023.11.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9202829 2023.11.19 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9202828 2023.11.19 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9202827 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9202826 2023.11.19 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9202825 2023.11.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9202824 2023.11.19 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 115 9202823 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9202822 2023.11.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 9202798 2023.11.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 68 9202797 2023.11.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9202796 2023.11.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9202795 2023.11.19 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 16 9202794 2023.11.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9202793 2023.11.19 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9202792 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9202791 2023.11.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 110 9202790 2023.11.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9202789 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 9202788 2023.11.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9202787 2023.11.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9202786 2023.11.19 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9202785 2023.11.19 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9202784 2023.11.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9202783 2023.11.19 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9202765 2023.11.19 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9202764 2023.11.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9202763 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9202762 2023.11.19 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9202761 2023.11.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9202760 2023.11.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9202759 2023.11.19 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9202758 2023.11.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9202757 2023.11.19 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9202756 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9202755 2023.11.19 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9202754 2023.11.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9202753 2023.11.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9202752 2023.11.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9202751 2023.11.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 9202766 2023.11.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 9202869 2023.11.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9202868 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9202867 2023.11.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9202866 2023.11.19 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9202865 2023.11.19 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9202864 2023.11.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9202863 2023.11.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9202862 2023.11.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9202861 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9202860 2023.11.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9202859 2023.11.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9202858 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 9202857 2023.11.19 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9202856 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9202855 2023.11.19 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9202854 2023.11.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 44 9202782 2023.11.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9202781 2023.11.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9202780 2023.11.19 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 9202779 2023.11.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9202778 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9202777 2023.11.19 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9202776 2023.11.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9202775 2023.11.19 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9202774 2023.11.19 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9202773 2023.11.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9202772 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9202771 2023.11.19 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9202770 2023.11.19 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9202769 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 9202768 2023.11.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9202810 2023.11.19 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9202809 2023.11.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 9202808 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9202811 2023.11.17 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9202812 2023.11.17 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9202813 2023.11.17 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9202814 2023.11.17 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9202815 2023.11.17 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9202816 2023.11.17 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9202817 2023.11.17 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9202818 2023.11.17 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9202819 2023.11.17 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9202820 2023.11.17 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9202821 2023.11.17 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9202806 2023.11.16 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9202807 2023.11.16 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 9202736 2023.11.16 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9202735 2023.11.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 7 9202743 2023.11.16 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9202744 2023.11.16 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 9202745 2023.11.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 5 9202746 2023.11.16 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9202747 2023.11.16 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9202748 2023.11.16 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9202749 2023.11.16 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9202750 2023.11.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 6 9202737 2023.11.15 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9202738 2023.11.15 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9202739 2023.11.15 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9202740 2023.11.15 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9202741 2023.11.15 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9202742 2023.11.15 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9187533 2023.11.14 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9187525 2023.11.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 12 9187526 2023.11.14 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 9187527 2023.11.14 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 6 9187528 2023.11.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 6 9187529 2023.11.14 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9187530 2023.11.14 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9187531 2023.11.14 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9187532 2023.11.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 7 9184400 2023.11.13 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9184401 2023.11.13 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9184402 2023.11.13 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9184403 2023.11.13 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9184404 2023.11.13 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9184405 2023.11.13 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9184406 2023.11.13 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 9184407 2023.11.13 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9184408 2023.11.13 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9182021 2023.11.12 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9182040 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9182024 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182037 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182038 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182039 2023.11.11 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9182036 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182035 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182034 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182031 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182030 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182029 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182027 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182026 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9182018 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182017 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182016 2023.11.11 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9182012 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182020 2023.11.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9182011 2023.11.11 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9182023 2023.11.11 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9182010 2023.11.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9182014 2023.11.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182015 2023.11.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9182019 2023.11.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182022 2023.11.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182013 2023.11.11 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9182009 2023.11.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9172512 2023.11.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 6 9172514 2023.11.10 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9172515 2023.11.10 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9172516 2023.11.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9172517 2023.11.10 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9172518 2023.11.10 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9172519 2023.11.10 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9172520 2023.11.10 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9172521 2023.11.10 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9159294 2023.11.05 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9159296 2023.11.05 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 17 9159295 2023.11.05 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9159293 2023.11.05 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9159292 2023.11.05 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9159291 2023.11.05 ŚK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9159286 2023.11.05 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9159287 2023.11.05 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9159288 2023.11.05 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9159284 2023.11.05 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9159285 2023.11.05 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9159290 2023.11.05 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 225 9159289 2023.11.05 ŚK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9159281 2023.11.05 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9159297 2023.11.05 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 27 9159282 2023.11.05 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 55 9159283 2023.11.05 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9159279 2023.11.05 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9159280 2023.11.05 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9159278 2023.11.05 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 157 9159277 2023.11.05 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9159273 2023.11.05 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9159274 2023.11.05 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9159276 2023.11.05 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9159275 2023.11.05 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9159263 2023.11.05 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9159270 2023.11.05 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9159269 2023.11.05 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9159271 2023.11.05 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9159265 2023.11.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9159272 2023.11.05 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9159266 2023.11.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9159264 2023.11.05 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9159267 2023.11.05 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9159268 2023.11.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 9155034 2023.11.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 29 9155035 2023.11.05 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 19 9155036 2023.11.05 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9155037 2023.11.05 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9155038 2023.11.05 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9155039 2023.11.05 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9155040 2023.11.05 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9155041 2023.11.05 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9155042 2023.11.05 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9153405 2023.11.04 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9153411 2023.11.04 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9153410 2023.11.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9153409 2023.11.04 MP
pospolity łyska, Fulica atra 5 9153408 2023.11.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9153407 2023.11.04 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9153406 2023.11.04 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9153404 2023.11.04 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9153388 2023.11.04 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9153402 2023.11.04 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 15 9153403 2023.11.04 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9153401 2023.11.04 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9153400 2023.11.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9153399 2023.11.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9153398 2023.11.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9153397 2023.11.04 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9153396 2023.11.04 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9153395 2023.11.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9153394 2023.11.04 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9153393 2023.11.04 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9153392 2023.11.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9153391 2023.11.04 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9153390 2023.11.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9148186 2023.11.03 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9148187 2023.11.03 MP
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9145953 2023.11.02 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9145954 2023.11.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9145952 2023.11.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9145949 2023.11.02 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 9145950 2023.11.02 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 15 9145955 2023.11.02 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9145947 2023.11.02 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9145939 2023.11.02 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9145946 2023.11.02 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 9145945 2023.11.02 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9145951 2023.11.02 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 9145937 2023.11.02 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9145948 2023.11.02 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9145944 2023.11.02 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9145943 2023.11.02 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9145942 2023.11.02 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9145941 2023.11.02 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9145940 2023.11.02 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9145936 2023.11.02 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 9145935 2023.11.02 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9145934 2023.11.02 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9145933 2023.11.02 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9145932 2023.11.02 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9145931 2023.11.02 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9145930 2023.11.02 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9145929 2023.11.02 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9145928 2023.11.02 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9145927 2023.11.02 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9145926 2023.11.02 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9145925 2023.11.02 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9145924 2023.11.02 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 15 9145923 2023.11.02 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9145922 2023.11.02 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9145921 2023.11.02 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 16 9145917 2023.11.02 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9145916 2023.11.02 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9145915 2023.11.02 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9145914 2023.11.02 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9145913 2023.11.02 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9145912 2023.11.02 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9145911 2023.11.02 PM
pospolity bogatka, Parus major 20 9145910 2023.11.02 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 9145909 2023.11.02 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9145908 2023.11.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9145907 2023.11.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 9145906 2023.11.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9145920 2023.11.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 9145918 2023.11.02 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9145905 2023.11.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9145919 2023.11.02 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9142196 2023.11.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9142198 2023.11.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9142197 2023.11.01 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9137212 2023.10.30 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9137213 2023.10.30 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9133916 2023.10.29 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9133917 2023.10.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9131641 2023.10.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9131640 2023.10.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9131639 2023.10.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9131638 2023.10.29 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9131637 2023.10.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 5 9131620 2023.10.29 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9131619 2023.10.29 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9131618 2023.10.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9131617 2023.10.29 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9131616 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9131615 2023.10.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9131614 2023.10.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9131613 2023.10.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9131612 2023.10.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9131611 2023.10.29 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9131610 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9131609 2023.10.29 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9131608 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9131607 2023.10.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9131606 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9131636 2023.10.29 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9131635 2023.10.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9131634 2023.10.29 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9131633 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9131632 2023.10.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9131631 2023.10.29 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9131630 2023.10.29 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9131629 2023.10.29 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9131628 2023.10.29 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9131627 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9131626 2023.10.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9131625 2023.10.29 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9131624 2023.10.29 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9131623 2023.10.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9131622 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9131621 2023.10.29 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9131604 2023.10.29 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9131603 2023.10.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9131602 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9131601 2023.10.29 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9131600 2023.10.29 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9131599 2023.10.29 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 9131598 2023.10.29 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9131597 2023.10.29 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9131596 2023.10.29 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9131595 2023.10.29 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9131594 2023.10.29 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9131593 2023.10.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9131592 2023.10.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 9131591 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9131590 2023.10.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9131589 2023.10.29 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9128101 2023.10.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9128103 2023.10.27 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9128102 2023.10.27 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9128104 2023.10.26 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9118081 2023.10.25 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9118082 2023.10.24 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9114470 2023.10.23 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9114471 2023.10.23 MP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9079972 2023.10.14 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079810 2023.10.14 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079808 2023.10.14 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079809 2023.10.14 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 9079807 2023.10.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079806 2023.10.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079826 2023.10.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079825 2023.10.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079824 2023.10.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079821 2023.10.14
pospolity kruk, Corvus corax 2 9079820 2023.10.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079818 2023.10.14
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 9079815 2023.10.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079816 2023.10.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079814 2023.10.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079813 2023.10.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 9079811 2023.10.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9079812 2023.10.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079796 2023.10.14
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9079798 2023.10.14 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9079794 2023.10.14 OP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9079787 2023.10.14 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079792 2023.10.14 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9079797 2023.10.14 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079790 2023.10.14 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079780 2023.10.14 OP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9079788 2023.10.14 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9079781 2023.10.14 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9079783 2023.10.14 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9079789 2023.10.14 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9079785 2023.10.14 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9079784 2023.10.14 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9079795 2023.10.13 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9079786 2023.10.12 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9079793 2023.10.12 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9079782 2023.10.12 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079775 2023.10.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 9079778 2023.10.10 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079776 2023.10.10 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9079774 2023.10.10 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9079805 2023.10.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9079804 2023.10.08 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9079803 2023.10.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9079802 2023.10.08 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9079801 2023.10.08 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9079800 2023.10.08 MP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 9079799 2023.10.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9079767 2023.10.08 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9079766 2023.10.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9079765 2023.10.08 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9079764 2023.10.08 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 9079763 2023.10.08 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 9079762 2023.10.08 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079761 2023.10.08 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 35 9079760 2023.10.08 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9079759 2023.10.08 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9079758 2023.10.08 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9079757 2023.10.08 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9079756 2023.10.08 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9079755 2023.10.08 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9079754 2023.10.08 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9079753 2023.10.08 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9079941 2023.10.08 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9079940 2023.10.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9079939 2023.10.08 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9079938 2023.10.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9079937 2023.10.08 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 9079936 2023.10.08 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079935 2023.10.08 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9079934 2023.10.08 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9079933 2023.10.08 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9079932 2023.10.08 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079931 2023.10.08 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 9079930 2023.10.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9079929 2023.10.08 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 9079928 2023.10.08 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9079942 2023.10.08 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079958 2023.10.07 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079957 2023.10.07 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079956 2023.10.07 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9079955 2023.10.07 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 24 9079954 2023.10.07 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9079953 2023.10.07 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9079952 2023.10.07 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9079951 2023.10.07 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9079950 2023.10.07 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9079949 2023.10.07 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9079948 2023.10.07 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9079947 2023.10.07 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9079946 2023.10.07 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9079945 2023.10.07 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9079944 2023.10.07 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9079943 2023.10.07 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9079741 2023.10.07 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9079740 2023.10.07 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9079739 2023.10.07 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9079738 2023.10.07 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9079737 2023.10.07 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079736 2023.10.07 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9079734 2023.10.06 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079731 2023.10.06 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079733 2023.10.06 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079732 2023.10.06 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9079730 2023.10.06 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9079727 2023.10.05 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079726 2023.10.05 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9079773 2023.10.04 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9079770 2023.10.04 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079771 2023.10.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079768 2023.10.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079769 2023.10.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079752 2023.10.04 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079749 2023.10.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079750 2023.10.04 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079747 2023.10.04 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9079748 2023.10.04 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9079746 2023.10.03 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9040260 2023.10.03 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9079745 2023.10.02 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079743 2023.10.02 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9035036 2023.10.02 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9036169 2023.10.02 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9079744 2023.10.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079742 2023.10.01 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079724 2023.10.01 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079723 2023.10.01 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079722 2023.10.01 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9079720 2023.10.01 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9079721 2023.10.01 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9079718 2023.10.01 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079717 2023.09.30 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9079716 2023.09.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 9079715 2023.09.30 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9079713 2023.09.30 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079714 2023.09.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079719 2023.09.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079711 2023.09.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079712 2023.09.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9079710 2023.09.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9079725 2023.09.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079709 2023.09.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9079700 2023.09.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9079702 2023.09.30 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9079701 2023.09.30 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9079699 2023.09.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9079698 2023.09.27 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9079697 2023.09.27 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9079695 2023.09.27 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9079696 2023.09.27 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9079708 2023.09.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 40 9079707 2023.09.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 34 9079706 2023.09.26 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9079705 2023.09.26 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 9079704 2023.09.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9079703 2023.09.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 23 9079693 2023.09.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 9079692 2023.09.26 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9079691 2023.09.26 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 9079690 2023.09.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9079689 2023.09.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9079688 2023.09.26 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9079687 2023.09.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9079686 2023.09.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9079685 2023.09.26 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9079684 2023.09.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9079683 2023.09.26 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 12 9079682 2023.09.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 9079681 2023.09.26 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9079680 2023.09.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9079679 2023.09.26 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9079678 2023.09.26 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9079676 2023.09.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9079675 2023.09.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9079674 2023.09.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9079673 2023.09.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9079672 2023.09.26 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9079671 2023.09.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9079670 2023.09.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079669 2023.09.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9079668 2023.09.26 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9079667 2023.09.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 62 9079666 2023.09.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9079677 2023.09.26 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9079663 2023.09.26 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9079664 2023.09.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9079662 2023.09.26 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9079632 2023.09.26 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079628 2023.09.26 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 9079627 2023.09.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079624 2023.09.26 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9079626 2023.09.26 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 9079623 2023.09.26 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9079625 2023.09.26 MP
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmaeus 1 9079621 2023.09.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079622 2023.09.26 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9079620 2023.09.26 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 9079618 2023.09.26 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9079619 2023.09.26 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9079617 2023.09.26 MP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 9 9019047 2023.09.26 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9019048 2023.09.26 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 9019049 2023.09.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 47 9019050 2023.09.26 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 71 9019051 2023.09.26 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9019052 2023.09.26 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 55 9019053 2023.09.26 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9019054 2023.09.26 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 9019055 2023.09.26 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 9019056 2023.09.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9019057 2023.09.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9019058 2023.09.26 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9019059 2023.09.26 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9019060 2023.09.26 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9019061 2023.09.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9019062 2023.09.26 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9019063 2023.09.26 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 7 9019064 2023.09.26 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 9019065 2023.09.26 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9019066 2023.09.26 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9019067 2023.09.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 51 9019068 2023.09.26 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9019069 2023.09.26 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9019070 2023.09.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 9019071 2023.09.26 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 9019072 2023.09.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9019073 2023.09.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9019074 2023.09.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9019075 2023.09.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9019076 2023.09.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9019077 2023.09.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9019078 2023.09.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9019079 2023.09.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9019080 2023.09.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9019081 2023.09.26 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9079614 2023.09.25 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9079615 2023.09.25 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9079616 2023.09.25 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9079661 2023.09.25 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079660 2023.09.24 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079659 2023.09.23 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 9079658 2023.09.23 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079657 2023.09.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 37 9079655 2023.09.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9079654 2023.09.22 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079656 2023.09.22 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079651 2023.09.22 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9079653 2023.09.22 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079652 2023.09.22 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079649 2023.09.22 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9079650 2023.09.22 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9079648 2023.09.22 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9079646 2023.09.22 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079642 2023.09.22 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9079644 2023.09.22 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9079643 2023.09.22 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9079641 2023.09.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9079640 2023.09.21 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079638 2023.09.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9079645 2023.09.21 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9079639 2023.09.21 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9079634 2023.09.21 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9079637 2023.09.21 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079635 2023.09.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9079636 2023.09.21 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079629 2023.09.21 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079631 2023.09.21 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9079630 2023.09.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9079633 2023.09.21 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9079610 2023.09.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9079613 2023.09.20 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079609 2023.09.20 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079608 2023.09.20 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079607 2023.09.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079605 2023.09.20 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079604 2023.09.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079606 2023.09.20 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9079603 2023.09.20 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9079602 2023.09.20 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079601 2023.09.20 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9079600 2023.09.18 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9079598 2023.09.17 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079599 2023.09.17 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079612 2023.09.17 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9079611 2023.09.17 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9079926 2023.09.17 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9079925 2023.09.17 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9079924 2023.09.17 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9079923 2023.09.17 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079922 2023.09.17 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9079921 2023.09.17 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079920 2023.09.17 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9079919 2023.09.17 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9079918 2023.09.17 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9079917 2023.09.17 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9079916 2023.09.17 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9079915 2023.09.17 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9079910 2023.09.17 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9079909 2023.09.17 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9079908 2023.09.17 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 9079907 2023.09.17 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9079906 2023.09.17 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9079905 2023.09.17 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9079904 2023.09.17 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9079903 2023.09.17 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9079902 2023.09.17 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9079901 2023.09.17 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9079900 2023.09.17 MP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9079899 2023.09.17 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9079898 2023.09.17 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9079897 2023.09.17 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9079896 2023.09.17 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9079895 2023.09.17 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9079894 2023.09.17 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9079893 2023.09.17 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 9079892 2023.09.17 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9079891 2023.09.17 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9079890 2023.09.17 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9079889 2023.09.17 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9079888 2023.09.17 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 12 9079887 2023.09.17 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9079886 2023.09.17 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 9079885 2023.09.17 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079884 2023.09.17 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9079883 2023.09.17 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9079882 2023.09.17 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9079881 2023.09.17 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9079880 2023.09.17 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9079879 2023.09.17 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9079595 2023.09.17 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 9079594 2023.09.17 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9079593 2023.09.17 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9079592 2023.09.17 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9079591 2023.09.17 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9079590 2023.09.17 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9079589 2023.09.17 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9079588 2023.09.17 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9079587 2023.09.17 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9079586 2023.09.17 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9079585 2023.09.17 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9079584 2023.09.17 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9079583 2023.09.17 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9079582 2023.09.17 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079581 2023.09.17 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9079570 2023.09.17 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9079569 2023.09.17 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9079568 2023.09.17 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9079567 2023.09.17 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9079566 2023.09.17 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 22 9079565 2023.09.17 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 41 9079564 2023.09.17 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9079563 2023.09.17 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9079562 2023.09.17 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9079561 2023.09.17 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9079560 2023.09.17 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9079559 2023.09.17 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9079554 2023.09.16 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079553 2023.09.15 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9079556 2023.09.15 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9079551 2023.09.15 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9079533 2023.09.15 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9079532 2023.09.14 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9079531 2023.09.14 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9079529 2023.09.13 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9079527 2023.09.11 MP
pospolity żuraw, Grus grus 90 9079525 2023.09.11 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9079526 2023.09.11 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9079524 2023.09.11 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 16 9079522 2023.09.11 MP
pospolity żuraw, Grus grus 28 9079523 2023.09.11 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9079521 2023.09.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 9079520 2023.09.11 MP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9079511 2023.09.11 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9079510 2023.09.11 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 13 9079597 2023.09.11 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079578 2023.09.11 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9079528 2023.09.11 MP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9079580 2023.09.11 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9079596 2023.09.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079577 2023.09.11 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 9079575 2023.09.11 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 9079576 2023.09.11 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9079573 2023.09.11 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 60 9079574 2023.09.11 MP
pospolity łyska, Fulica atra 60 9079572 2023.09.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 131 9079558 2023.09.11 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 9079571 2023.09.11 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 9079557 2023.09.11 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9079555 2023.09.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9079552 2023.09.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079550 2023.09.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9079543 2023.09.10 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9079542 2023.09.10 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 40 9079541 2023.09.10 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 9079540 2023.09.10 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079538 2023.09.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9079539 2023.09.10 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9079537 2023.09.10 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9079536 2023.09.10 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9079535 2023.09.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9079534 2023.09.10 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9079549 2023.09.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9079548 2023.09.10 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9079547 2023.09.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9079546 2023.09.10 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 9079545 2023.09.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9079544 2023.09.10 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9079469 2023.09.10 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9079468 2023.09.10 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9079466 2023.09.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9079465 2023.09.10 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9079464 2023.09.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9079463 2023.09.10 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9079462 2023.09.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9079461 2023.09.10 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9079460 2023.09.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9079459 2023.09.10 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9079458 2023.09.10 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9079467 2023.09.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9079457 2023.09.07 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9079454 2023.09.07 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9079455 2023.09.07 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9079456 2023.09.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 9079449 2023.09.05 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9079450 2023.09.04 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9079451 2023.09.04 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9079453 2023.09.04 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9079448 2023.09.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9079452 2023.08.31 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9079447 2023.08.31 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9079444 2023.08.28 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 9079445 2023.08.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 9079446 2023.08.27 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9079441 2023.08.24 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9079442 2023.08.23 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9079439 2023.08.23 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 45 9079443 2023.08.22 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9079440 2023.08.22 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9079509 2023.08.21 KP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9079508 2023.08.21 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9079505 2023.08.21 KP