DRUŻYNA

Drużyna: Bartłomiej Kusal. Obserwator: Bartłomiej Kusal

Liczba gatunków: 226

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 786 8716 76 76 1 11 27 37
2 706 5439 82 56 0 2 18 36
3 1106 3593 110 87 0 10 31 46
4 2080 7159 164 140 1 20 69 50
5 1464 3082 206 164 2 37 75 50
6 600 11290 212 114 0 21 48 45
7 114 1333 215 56 3 10 16 27
8 93 613 216 45 0 2 20 23
9 297 2275 221 86 1 11 33 41
10 194 836 222 54 0 2 16 36
11 436 3113 225 70 1 3 30 36
12 427 2912 226 50 0 2 18 30
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9311943 2023.12.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9311942 2023.12.31 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9311495 2023.12.31 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9311486 2023.12.31 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9311503 2023.12.31 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9311494 2023.12.31 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9311490 2023.12.31 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9311488 2023.12.31 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9311487 2023.12.31 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9311492 2023.12.31 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9311491 2023.12.31 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9311493 2023.12.31 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9311504 2023.12.31 MP
pospolity bogatka, Parus major 45 9311479 2023.12.31 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 13 9311481 2023.12.31 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9311484 2023.12.31 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9311483 2023.12.31 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9311499 2023.12.31 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9311489 2023.12.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9311502 2023.12.31 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9311497 2023.12.31 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9311496 2023.12.31 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9311482 2023.12.31 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9311485 2023.12.31 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9311501 2023.12.31 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9311500 2023.12.31 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9311498 2023.12.31 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9311480 2023.12.31 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9311940 2023.12.30 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9311941 2023.12.30 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9311175 2023.12.30 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9311174 2023.12.30 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9311179 2023.12.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 24 9311169 2023.12.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 17 9311168 2023.12.30 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9311171 2023.12.30 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9311177 2023.12.30 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9311172 2023.12.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9311178 2023.12.30 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9311176 2023.12.30 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9311170 2023.12.30 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9311173 2023.12.30 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9311949 2023.12.29 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9311944 2023.12.29 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9311937 2023.12.29 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9311945 2023.12.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 5 9311936 2023.12.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 9311939 2023.12.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9311938 2023.12.29 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9311950 2023.12.29 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9311946 2023.12.29 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9311947 2023.12.29 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9311948 2023.12.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9311924 2023.12.28 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 9311934 2023.12.28 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9311927 2023.12.28 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9311932 2023.12.28 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9311925 2023.12.28 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9311926 2023.12.28 MP
pospolity sroka, Pica pica 10 9311929 2023.12.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9311931 2023.12.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9311928 2023.12.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9311935 2023.12.28 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9311930 2023.12.28 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9311933 2023.12.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9295970 2023.12.27 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9295966 2023.12.27 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9295958 2023.12.27 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9295960 2023.12.27 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 55 9295956 2023.12.27 MP
pospolity sroka, Pica pica 15 9295957 2023.12.27 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9295965 2023.12.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 8 9295963 2023.12.27 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9295964 2023.12.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9295959 2023.12.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9295968 2023.12.27 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9295967 2023.12.27 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9295961 2023.12.27 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9295962 2023.12.27 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9295946 2023.12.26 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9295945 2023.12.26 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9295951 2023.12.26 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9295907 2023.12.26 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9295953 2023.12.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9295952 2023.12.26 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9295948 2023.12.26 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9295906 2023.12.26 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9295908 2023.12.26 MP
pospolity sroka, Pica pica 7 9295938 2023.12.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9295909 2023.12.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 10 9295939 2023.12.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9295940 2023.12.26 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9295941 2023.12.26 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9295949 2023.12.26 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9295950 2023.12.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9295944 2023.12.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9295947 2023.12.26 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9295969 2023.12.26 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9295942 2023.12.26 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9295943 2023.12.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 54 9295914 2023.12.25 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9295915 2023.12.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 9295917 2023.12.25 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 9295935 2023.12.25 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9295913 2023.12.25 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9295920 2023.12.25 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9295936 2023.12.25 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9295932 2023.12.25 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 7 9295934 2023.12.25 MP
pospolity sroka, Pica pica 7 9295933 2023.12.25 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9295937 2023.12.25 MP
pospolity bogatka, Parus major 6 9295918 2023.12.25 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9295919 2023.12.25 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9295910 2023.12.25 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9295916 2023.12.25 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9295921 2023.12.25 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9295912 2023.12.25 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9295911 2023.12.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 29 9295925 2023.12.24 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9295926 2023.12.24 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9295928 2023.12.24 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 9295903 2023.12.24 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 9295898 2023.12.24 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9295904 2023.12.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9295905 2023.12.24 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9295927 2023.12.24 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 9295901 2023.12.24 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9295902 2023.12.24 MP
pospolity sroka, Pica pica 6 9295899 2023.12.24 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9295923 2023.12.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 12 9295930 2023.12.24 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9295931 2023.12.24 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9295922 2023.12.24 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9295896 2023.12.24 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9295900 2023.12.24 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9295929 2023.12.24 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9295895 2023.12.24 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9295897 2023.12.24 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9295924 2023.12.24 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9295880 2023.12.23 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9295881 2023.12.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9295893 2023.12.22 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 9295892 2023.12.22 MP
pospolity łyska, Fulica atra 19 9295894 2023.12.22 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9295887 2023.12.22 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 9295883 2023.12.22 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 9295882 2023.12.22 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9295889 2023.12.22 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9295886 2023.12.22 MP
pospolity bogatka, Parus major 9 9295885 2023.12.22 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9295891 2023.12.22 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9295888 2023.12.22 MP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9295890 2023.12.22 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9295884 2023.12.22 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9295876 2023.12.21 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9295871 2023.12.21 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9295872 2023.12.21 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 9295870 2023.12.21 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9295879 2023.12.21 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9295873 2023.12.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9295875 2023.12.21 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9295874 2023.12.21 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9295877 2023.12.21 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9295878 2023.12.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9295861 2023.12.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 9295866 2023.12.19 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9295863 2023.12.19 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9295860 2023.12.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9295862 2023.12.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9295864 2023.12.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9295859 2023.12.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9295865 2023.12.19 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9295869 2023.12.19 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9295868 2023.12.19 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9295867 2023.12.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9295858 2023.12.18 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 9277309 2023.12.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9277316 2023.12.18 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9277315 2023.12.18 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9277318 2023.12.18 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9277317 2023.12.18 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9277319 2023.12.18 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9277323 2023.12.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9277314 2023.12.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9277312 2023.12.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9277322 2023.12.18 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9277313 2023.12.18 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 9277320 2023.12.18 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9277321 2023.12.18 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9277324 2023.12.18 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9277311 2023.12.15 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9277310 2023.12.15 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9277308 2023.12.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9277307 2023.12.15 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9277306 2023.12.15 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9277305 2023.12.15 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9277304 2023.12.15 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9277303 2023.12.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 10 9277302 2023.12.15 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9277295 2023.12.15 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9277299 2023.12.15 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9277300 2023.12.15 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9277298 2023.12.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9277297 2023.12.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 15 9277296 2023.12.15 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9277329 2023.12.15 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9277326 2023.12.15 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9277327 2023.12.15 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 9277325 2023.12.15 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9277328 2023.12.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9277331 2023.12.15 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9277332 2023.12.15 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9277330 2023.12.15 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9277334 2023.12.15 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9277333 2023.12.15 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 9277301 2023.12.14 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9277293 2023.12.14 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9277294 2023.12.14 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9266650 2023.12.14 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 9266652 2023.12.14 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9266653 2023.12.14 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9266651 2023.12.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 12 9266654 2023.12.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9266660 2023.12.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9266661 2023.12.14 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9266656 2023.12.14 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9266659 2023.12.14 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9266658 2023.12.14 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9266657 2023.12.14 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9266655 2023.12.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9265824 2023.12.13 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9265486 2023.12.13 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9265483 2023.12.13 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9265482 2023.12.13 MP
pospolity sroka, Pica pica 4 9265481 2023.12.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9265480 2023.12.13 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9265485 2023.12.13 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9265484 2023.12.13 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9265487 2023.12.13 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9265488 2023.12.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9265468 2023.12.12 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9265470 2023.12.12 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9265469 2023.12.12 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9265477 2023.12.12 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9265478 2023.12.12 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9265473 2023.12.12 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9265476 2023.12.12 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9265479 2023.12.12 MP
pospolity sroka, Pica pica 4 9265465 2023.12.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9265467 2023.12.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9265466 2023.12.12 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9265475 2023.12.12 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9265471 2023.12.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9265472 2023.12.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9265474 2023.12.12 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9265460 2023.12.11 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9265461 2023.12.11 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9265463 2023.12.11 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9265452 2023.12.11 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9265453 2023.12.11 MP
pospolity sroka, Pica pica 4 9265454 2023.12.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 8 9265455 2023.12.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9265464 2023.12.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9265459 2023.12.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9265456 2023.12.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9265457 2023.12.11 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9265462 2023.12.11 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9265458 2023.12.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9256930 2023.12.10 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9256940 2023.12.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9256955 2023.12.10 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9256883 2023.12.10 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9256929 2023.12.10 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 9256939 2023.12.10 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 9256882 2023.12.10 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9256957 2023.12.10 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9256889 2023.12.10 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 9256946 2023.12.10 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9256890 2023.12.10 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9256937 2023.12.10 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9256934 2023.12.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9256942 2023.12.10 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9256938 2023.12.10 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9256881 2023.12.10 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9256936 2023.12.10 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 9256880 2023.12.10 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9256943 2023.12.10 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9256927 2023.12.10 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9256884 2023.12.10 MP
pospolity sroka, Pica pica 12 9256944 2023.12.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9256956 2023.12.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 9256888 2023.12.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 30 9256945 2023.12.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9256887 2023.12.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 12 9256947 2023.12.10 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9256931 2023.12.10 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9256932 2023.12.10 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9256954 2023.12.10 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9256894 2023.12.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9256891 2023.12.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9256935 2023.12.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 9256952 2023.12.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 5 9256948 2023.12.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9256885 2023.12.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9256951 2023.12.10 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9256928 2023.12.10 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9256933 2023.12.10 MP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 45 9256941 2023.12.10 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9256886 2023.12.10 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9256892 2023.12.10 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 9256953 2023.12.10 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9256893 2023.12.10 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9256950 2023.12.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9256949 2023.12.10 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9256922 2023.12.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9256923 2023.12.09 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9256921 2023.12.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9256920 2023.12.09 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 9256905 2023.12.09 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9256926 2023.12.09 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9256909 2023.12.09 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9256907 2023.12.09 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9256903 2023.12.09 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9256904 2023.12.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 5 9256906 2023.12.09 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9256908 2023.12.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 8 9256910 2023.12.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9256911 2023.12.09 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9256912 2023.12.09 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9256924 2023.12.09 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9256925 2023.12.09 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9256919 2023.12.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 9256916 2023.12.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9256917 2023.12.09 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9256918 2023.12.09 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9256915 2023.12.09 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9256914 2023.12.09 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9256913 2023.12.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9256897 2023.12.08 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9256896 2023.12.08 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9256902 2023.12.08 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 9256872 2023.12.08 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9256873 2023.12.08 MP
pospolity sroka, Pica pica 10 9256874 2023.12.08 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9256875 2023.12.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 7 9256877 2023.12.08 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9256878 2023.12.08 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9256900 2023.12.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9256901 2023.12.08 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 13 9256898 2023.12.08 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9256899 2023.12.08 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9256876 2023.12.08 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9256871 2023.12.07 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9256870 2023.12.07 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9256865 2023.12.07 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9256867 2023.12.07 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9256869 2023.12.07 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9256868 2023.12.07 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 9256864 2023.12.07 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9256866 2023.12.07 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9256857 2023.12.06 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9256849 2023.12.06 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9256860 2023.12.06 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9256847 2023.12.06 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9256863 2023.12.06 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9256850 2023.12.06 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9256856 2023.12.06 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9256843 2023.12.06 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9256853 2023.12.06 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 9256840 2023.12.06 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9256854 2023.12.06 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9256841 2023.12.06 MP
pospolity sroka, Pica pica 4 9256842 2023.12.06 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9256862 2023.12.06 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9256858 2023.12.06 MP
pospolity bogatka, Parus major 6 9256844 2023.12.06 MP
pospolity bogatka, Parus major 6 9256855 2023.12.06 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9256859 2023.12.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 9256848 2023.12.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 4 9256852 2023.12.06 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 9256846 2023.12.06 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9256845 2023.12.06 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 11 9256851 2023.12.06 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9256838 2023.12.05 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9256835 2023.12.05 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9256834 2023.12.05 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 9256831 2023.12.05 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9256836 2023.12.05 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9256837 2023.12.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 9256832 2023.12.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9256839 2023.12.05 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9256833 2023.12.05 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9242042 2023.12.04 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 9242041 2023.12.04 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 14 9242043 2023.12.04 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9242048 2023.12.04 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9242040 2023.12.04 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9242037 2023.12.04 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9242038 2023.12.04 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9242039 2023.12.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 9242046 2023.12.04 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9242047 2023.12.04 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9242049 2023.12.04 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9242045 2023.12.04 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9242044 2023.12.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9239473 2023.12.03 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9239474 2023.12.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9239471 2023.12.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9239472 2023.12.03 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9239470 2023.12.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9239469 2023.12.03 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9239462 2023.12.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9239460 2023.12.03 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9239461 2023.12.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9239458 2023.12.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9239456 2023.12.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9239459 2023.12.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9239455 2023.12.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9239454 2023.12.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9239457 2023.12.03 LB
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9239453 2023.12.01 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9239467 2023.12.01 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9239466 2023.12.01 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9239463 2023.12.01 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9239465 2023.12.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9239468 2023.12.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9239464 2023.12.01 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9228345 2023.11.30 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9228358 2023.11.30 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9228357 2023.11.30 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9228355 2023.11.30 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9228352 2023.11.30 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 17 9228346 2023.11.30 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9228348 2023.11.30 MP
pospolity sroka, Pica pica 6 9228349 2023.11.30 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9228350 2023.11.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 7 9228347 2023.11.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9228351 2023.11.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9228359 2023.11.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 86 9228360 2023.11.30 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9228354 2023.11.30 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9228361 2023.11.30 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9228353 2023.11.30 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9228356 2023.11.30 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9226567 2023.11.29 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9226561 2023.11.29 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9226564 2023.11.29 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9226562 2023.11.29 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9226563 2023.11.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 4 9226560 2023.11.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 9226559 2023.11.29 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9226565 2023.11.29 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9226558 2023.11.29 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9226566 2023.11.29 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9226557 2023.11.28 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9223734 2023.11.28 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9223733 2023.11.28 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9223736 2023.11.28 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 9223726 2023.11.28 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9223727 2023.11.28 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9223728 2023.11.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 10 9223729 2023.11.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9223730 2023.11.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9223731 2023.11.28 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9223732 2023.11.28 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9223735 2023.11.28 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9220442 2023.11.27 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9220441 2023.11.27 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9220439 2023.11.27 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 9220433 2023.11.27 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9220434 2023.11.27 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9220435 2023.11.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 9220438 2023.11.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9220440 2023.11.27 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9220437 2023.11.27 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 22 9220436 2023.11.27 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9220432 2023.11.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9220431 2023.11.26 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9220427 2023.11.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9220428 2023.11.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9220429 2023.11.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9220430 2023.11.26 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9220426 2023.11.26 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9220425 2023.11.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9220424 2023.11.26 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9220423 2023.11.26 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9220422 2023.11.26 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9220421 2023.11.26 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9220420 2023.11.26 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9220419 2023.11.26 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9220418 2023.11.26 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9220417 2023.11.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 6 9220416 2023.11.26 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9220415 2023.11.26 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9220414 2023.11.26 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9220413 2023.11.25 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9220412 2023.11.25 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9220411 2023.11.25 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9220410 2023.11.25 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9220409 2023.11.25 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9220408 2023.11.25 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 9220407 2023.11.25 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9220406 2023.11.25 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9220405 2023.11.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9220401 2023.11.25 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9220400 2023.11.25 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9220402 2023.11.25 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9220398 2023.11.25 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9220397 2023.11.25 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9220404 2023.11.25 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9220399 2023.11.25 MP
pospolity bogatka, Parus major 7 9220396 2023.11.25 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9220395 2023.11.25 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9220403 2023.11.25 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9210605 2023.11.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9210606 2023.11.24 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9210603 2023.11.24 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9210601 2023.11.24 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9210595 2023.11.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9210600 2023.11.24 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 32 9210582 2023.11.24 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9210604 2023.11.24 MP
pospolity sroka, Pica pica 5 9210596 2023.11.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9210583 2023.11.24 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9210584 2023.11.24 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9210602 2023.11.24 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9210599 2023.11.24 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9210594 2023.11.24 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9210597 2023.11.24 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9210598 2023.11.24 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9210578 2023.11.23 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9210579 2023.11.23 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9210592 2023.11.23 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9210590 2023.11.23 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9210585 2023.11.23 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9210593 2023.11.23 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9210587 2023.11.23 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 9210586 2023.11.23 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9210588 2023.11.23 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9210589 2023.11.23 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9210591 2023.11.23 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9210581 2023.11.22 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9210580 2023.11.22 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9204575 2023.11.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 9204584 2023.11.21 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 45 9204577 2023.11.21 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 9204578 2023.11.21 MP
pospolity sroka, Pica pica 5 9204576 2023.11.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 6 9204579 2023.11.21 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9204580 2023.11.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9204582 2023.11.21 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9204581 2023.11.21 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 13 9204583 2023.11.21 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9204585 2023.11.21 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9202853 2023.11.20 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9202871 2023.11.20 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9202850 2023.11.20 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9202874 2023.11.20 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9202851 2023.11.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 7 9202852 2023.11.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9202872 2023.11.20 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9202870 2023.11.20 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9202873 2023.11.20 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9202849 2023.11.19 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9202848 2023.11.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9202847 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9202846 2023.11.19 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9202845 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9202844 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9202843 2023.11.19 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9202842 2023.11.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 12 9202841 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9202840 2023.11.19 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9202839 2023.11.19 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9202838 2023.11.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9202837 2023.11.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9202836 2023.11.19 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9202835 2023.11.19 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9202834 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 9202833 2023.11.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9202832 2023.11.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9202831 2023.11.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 21 9202830 2023.11.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9202829 2023.11.19 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9202828 2023.11.19 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9202827 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9202826 2023.11.19 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9202825 2023.11.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9202824 2023.11.19 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 115 9202823 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9202822 2023.11.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 9202798 2023.11.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 68 9202797 2023.11.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9202796 2023.11.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9202795 2023.11.19 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 16 9202794 2023.11.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9202793 2023.11.19 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9202792 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9202791 2023.11.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 110 9202790 2023.11.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9202789 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 9202788 2023.11.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9202787 2023.11.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9202786 2023.11.19 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9202785 2023.11.19 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9202784 2023.11.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9202783 2023.11.19 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9202765 2023.11.19 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9202764 2023.11.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9202763 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9202762 2023.11.19 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9202761 2023.11.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9202760 2023.11.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9202759 2023.11.19 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9202758 2023.11.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9202757 2023.11.19 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9202756 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9202755 2023.11.19 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9202754 2023.11.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9202753 2023.11.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9202752 2023.11.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9202751 2023.11.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 9202766 2023.11.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 9202869 2023.11.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9202868 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9202867 2023.11.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9202866 2023.11.19 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9202865 2023.11.19 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9202864 2023.11.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9202863 2023.11.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9202862 2023.11.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9202861 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9202860 2023.11.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9202859 2023.11.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9202858 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 9202857 2023.11.19 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9202856 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9202855 2023.11.19 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9202854 2023.11.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 44 9202782 2023.11.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9202781 2023.11.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9202780 2023.11.19 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 9202779 2023.11.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9202778 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9202777 2023.11.19 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9202776 2023.11.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9202775 2023.11.19 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9202774 2023.11.19 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9202773 2023.11.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9202772 2023.11.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9202771 2023.11.19 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9202770 2023.11.19 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9202769 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 9202768 2023.11.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9202810 2023.11.19 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9202809 2023.11.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 9202808 2023.11.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9202820 2023.11.17 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9202817 2023.11.17 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9202812 2023.11.17 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9202821 2023.11.17 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9202813 2023.11.17 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9202814 2023.11.17 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9202811 2023.11.17 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9202815 2023.11.17 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9202818 2023.11.17 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9202819 2023.11.17 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9202816 2023.11.17 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9202806 2023.11.16 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9202807 2023.11.16 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 9202736 2023.11.16 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9202735 2023.11.16 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9202744 2023.11.16 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9202749 2023.11.16 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 9202745 2023.11.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 5 9202746 2023.11.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 7 9202743 2023.11.16 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9202748 2023.11.16 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9202747 2023.11.16 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9202750 2023.11.16 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9202738 2023.11.15 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9202739 2023.11.15 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9202740 2023.11.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 6 9202737 2023.11.15 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9202741 2023.11.15 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9202742 2023.11.15 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9187533 2023.11.14 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9187525 2023.11.14 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 9187527 2023.11.14 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9187528 2023.11.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 6 9187529 2023.11.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 12 9187526 2023.11.14 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9187532 2023.11.14 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9187530 2023.11.14 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9187531 2023.11.14 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 9184407 2023.11.13 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9184408 2023.11.13 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9184401 2023.11.13 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9184405 2023.11.13 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9184406 2023.11.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 7 9184400 2023.11.13 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9184404 2023.11.13 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9184403 2023.11.13 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9184402 2023.11.13 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9182021 2023.11.12 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9182040 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9182024 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182037 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182038 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182039 2023.11.11 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9182036 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182035 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182034 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182031 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182030 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182029 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182027 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182026 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9182018 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182017 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182016 2023.11.11 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9182012 2023.11.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182020 2023.11.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9182011 2023.11.11 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9182023 2023.11.11 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9182010 2023.11.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9182014 2023.11.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182015 2023.11.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9182019 2023.11.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182022 2023.11.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182013 2023.11.11 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9182009 2023.11.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9172512 2023.11.10 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9172519 2023.11.10 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9172520 2023.11.10 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9172515 2023.11.10 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9172516 2023.11.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 6 9172514 2023.11.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9172517 2023.11.10 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9172518 2023.11.10 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9172521 2023.11.10 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9159294 2023.11.05 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9159296 2023.11.05 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 17 9159295 2023.11.05 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9159293 2023.11.05 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9159292 2023.11.05 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9159291 2023.11.05 ŚK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9159286 2023.11.05 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9159287 2023.11.05 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9159288 2023.11.05 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9159284 2023.11.05 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9159285 2023.11.05 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9159290 2023.11.05 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 225 9159289 2023.11.05 ŚK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9159281 2023.11.05 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9159297 2023.11.05 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 27 9159282 2023.11.05 ŚK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 55 9159283 2023.11.05 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9159279 2023.11.05 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9159280 2023.11.05 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9159278 2023.11.05 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 157 9159277 2023.11.05 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9159273 2023.11.05 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9159274 2023.11.05 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9159276 2023.11.05 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9159275 2023.11.05 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9159263 2023.11.05 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9159270 2023.11.05 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9159269 2023.11.05 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9159271 2023.11.05 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9159265 2023.11.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9159272 2023.11.05 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9159266 2023.11.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9159264 2023.11.05 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9159267 2023.11.05 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9159268 2023.11.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 29 9155035 2023.11.05 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 19 9155036 2023.11.05 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9155038 2023.11.05 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9155039 2023.11.05 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9155040 2023.11.05 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9155037 2023.11.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 9155034 2023.11.05 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9155041 2023.11.05 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9155042 2023.11.05 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9153405 2023.11.04 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9153411 2023.11.04 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9153410 2023.11.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9153409 2023.11.04 MP
pospolity łyska, Fulica atra 5 9153408 2023.11.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9153407 2023.11.04 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9153406 2023.11.04 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9153404 2023.11.04 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9153388 2023.11.04 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9153402 2023.11.04 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9153403 2023.11.04 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9153401 2023.11.04 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9153400 2023.11.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9153399 2023.11.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9153398 2023.11.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9153397 2023.11.04 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9153396 2023.11.04 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9153395 2023.11.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9153394 2023.11.04 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9153393 2023.11.04 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9153392 2023.11.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9153391 2023.11.04 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9153390 2023.11.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9148186 2023.11.03 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9148187 2023.11.03 MP
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9145953 2023.11.02 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9145954 2023.11.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9145952 2023.11.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9145949 2023.11.02 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 9145950 2023.11.02 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 15 9145955 2023.11.02 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9145947 2023.11.02 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9145939 2023.11.02 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9145946 2023.11.02 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 9145945 2023.11.02 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9145951 2023.11.02 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 9145937 2023.11.02 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9145948 2023.11.02 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9145944 2023.11.02 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9145943 2023.11.02 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9145942 2023.11.02 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9145941 2023.11.02 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9145940 2023.11.02 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9145936 2023.11.02 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 9145935 2023.11.02 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9145934 2023.11.02 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9145933 2023.11.02 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9145932 2023.11.02 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9145931 2023.11.02 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9145930 2023.11.02 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9145929 2023.11.02 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9145928 2023.11.02 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9145927 2023.11.02 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9145926 2023.11.02 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9145925 2023.11.02 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9145924 2023.11.02 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9145923 2023.11.02 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9145922 2023.11.02 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9145921 2023.11.02 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 16 9145917 2023.11.02 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9145916 2023.11.02 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9145915 2023.11.02 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9145914 2023.11.02 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9145913 2023.11.02 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9145912 2023.11.02 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9145911 2023.11.02 PM
pospolity bogatka, Parus major 20 9145910 2023.11.02 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 9145909 2023.11.02 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9145908 2023.11.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9145907 2023.11.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 9145906 2023.11.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9145920 2023.11.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 9145918 2023.11.02 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9145905 2023.11.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9145919 2023.11.02 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9142196 2023.11.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9142198 2023.11.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9142197 2023.11.01 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9137212 2023.10.30 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9137213 2023.10.30 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9133916 2023.10.29 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9133917 2023.10.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9131641 2023.10.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9131640 2023.10.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9131639 2023.10.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9131638 2023.10.29 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9131637 2023.10.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 5 9131620 2023.10.29 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9131619 2023.10.29 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9131618 2023.10.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9131617 2023.10.29 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9131616 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9131615 2023.10.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9131614 2023.10.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9131613 2023.10.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9131612 2023.10.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9131611 2023.10.29 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9131610 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9131609 2023.10.29 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9131608 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9131607 2023.10.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9131606 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9131636 2023.10.29 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9131635 2023.10.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9131634 2023.10.29 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9131633 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9131632 2023.10.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9131631 2023.10.29 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9131630 2023.10.29 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9131629 2023.10.29 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9131628 2023.10.29 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9131627 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9131626 2023.10.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9131625 2023.10.29 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9131624 2023.10.29 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9131623 2023.10.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9131622 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9131621 2023.10.29 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9131604 2023.10.29 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9131603 2023.10.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9131602 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9131601 2023.10.29 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9131600 2023.10.29 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9131599 2023.10.29 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 9131598 2023.10.29 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9131597 2023.10.29 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9131596 2023.10.29 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9131595 2023.10.29 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9131594 2023.10.29 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9131593 2023.10.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9131592 2023.10.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 9131591 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 9131590 2023.10.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9131589 2023.10.29 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9128101 2023.10.28 MP