DRUŻYNA

Drużyna: Bartłomiej Kusal. Obserwator: Bartłomiej Kusal

Liczba gatunków: 207

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 786 8716 76 76 1 11 27 37
2 705 5438 82 56 0 2 18 36
3 1106 3593 110 87 0 10 31 46
4 2080 7159 164 140 1 20 69 50
5 1464 3082 206 164 2 37 75 50
6 51 116 207 32 0 1 11 20
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8578804 2023.06.02 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8578803 2023.06.02 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8578802 2023.06.02 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8578801 2023.06.02 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8578800 2023.06.02 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8579261 2023.06.02 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8579260 2023.06.02 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8579259 2023.06.02 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8579258 2023.06.02 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8579257 2023.06.02 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8579256 2023.06.02 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8579255 2023.06.02 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8579254 2023.06.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8579253 2023.06.02 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8579252 2023.06.02 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8579251 2023.06.02 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8579250 2023.06.02 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8579249 2023.06.02 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8579248 2023.06.02 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8578820 2023.06.02 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8578819 2023.06.02 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8578818 2023.06.02 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 5 8578817 2023.06.02 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8578816 2023.06.02 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8578815 2023.06.02 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8579246 2023.06.01 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8578732 2023.06.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8578738 2023.06.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8578739 2023.06.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8578740 2023.06.01 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8578741 2023.06.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8578805 2023.06.01 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8578806 2023.06.01 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8578807 2023.06.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8578808 2023.06.01 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8578809 2023.06.01 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8578810 2023.06.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8578811 2023.06.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8578812 2023.06.01 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8578813 2023.06.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8578814 2023.06.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 8 8579235 2023.06.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8579236 2023.06.01 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8579237 2023.06.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8579238 2023.06.01 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 8579239 2023.06.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8579240 2023.06.01 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8579242 2023.06.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8579243 2023.06.01 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8579262 2023.06.01 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8579263 2023.06.01 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8578737 2023.05.31 MP
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8578731 2023.05.31 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8579231 2023.05.31 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8579232 2023.05.31 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8579233 2023.05.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8579234 2023.05.31 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8579264 2023.05.31 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8579265 2023.05.31 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 6 8579266 2023.05.31 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8579267 2023.05.31 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8579268 2023.05.31 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8579269 2023.05.31 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 8579270 2023.05.31 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8579271 2023.05.31 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8579272 2023.05.31 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8579273 2023.05.31 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8579274 2023.05.31 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8579275 2023.05.31 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8579276 2023.05.31 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8579277 2023.05.31 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8578726 2023.05.29 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8578724 2023.05.29 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8578723 2023.05.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8579644 2023.05.29 ŚK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8578720 2023.05.29 ŚK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8578722 2023.05.29 ŚK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8578721 2023.05.29 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8578730 2023.05.29 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8578760 2023.05.29 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8578725 2023.05.29 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8579624 2023.05.29 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8579632 2023.05.29 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8579633 2023.05.29 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8579631 2023.05.29 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8579638 2023.05.29 ŚK
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8578759 2023.05.29 ŚK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8578754 2023.05.29 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8579641 2023.05.29 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8578755 2023.05.29 ŚK
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 8578756 2023.05.29 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8578753 2023.05.29 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8578750 2023.05.29 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8578729 2023.05.29 ŚK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8578748 2023.05.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8578752 2023.05.29 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8578744 2023.05.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8578747 2023.05.29 MP
rzadki dubelt, Gallinago media 2 8578736 2023.05.28 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8578742 2023.05.28 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 2 8578728 2023.05.28 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8578734 2023.05.28 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8578727 2023.05.28 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8578762 2023.05.28 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8578761 2023.05.28 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8578758 2023.05.28 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8578763 2023.05.28 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8578765 2023.05.28 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8578764 2023.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8578797 2023.05.28 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8578757 2023.05.28 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8578751 2023.05.28 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8579530 2023.05.28 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8579547 2023.05.28 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8579548 2023.05.28 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8579549 2023.05.28 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8579550 2023.05.28 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8579551 2023.05.28 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8579552 2023.05.28 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8579553 2023.05.28 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8579554 2023.05.28 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8579555 2023.05.28 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8579556 2023.05.28 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8579557 2023.05.28 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8579558 2023.05.28 PL
pospolity żuraw, Grus grus 7 8579559 2023.05.28 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8579560 2023.05.28 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8579561 2023.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8579562 2023.05.28 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8579563 2023.05.28 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8579564 2023.05.28 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8579565 2023.05.28 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8579566 2023.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8578749 2023.05.27 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8578745 2023.05.27 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8578796 2023.05.27 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8578735 2023.05.27 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8578746 2023.05.27 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8578743 2023.05.27 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8578795 2023.05.27 PL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 8578792 2023.05.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8578793 2023.05.27 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8578785 2023.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8578784 2023.05.27 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8578786 2023.05.27 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8578798 2023.05.27 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8578783 2023.05.27 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8578782 2023.05.27 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8579514 2023.05.27 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8579512 2023.05.27 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8579511 2023.05.27 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8579510 2023.05.27 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8578779 2023.05.27 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8578774 2023.05.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8578775 2023.05.27 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8578771 2023.05.27 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8578768 2023.05.27 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8579499 2023.05.27 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8579503 2023.05.27 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8579509 2023.05.27 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8579502 2023.05.27 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8579500 2023.05.27 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8579498 2023.05.27 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8579519 2023.05.27 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8579522 2023.05.27 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8579517 2023.05.27 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8579520 2023.05.27 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8579518 2023.05.27 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8579515 2023.05.27 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8579516 2023.05.27 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8579513 2023.05.27 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8578767 2023.05.27 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8578770 2023.05.27 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8578794 2023.05.27 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8578788 2023.05.27 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8578787 2023.05.27 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8578789 2023.05.27 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8578780 2023.05.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 8579462 2023.05.27 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8579463 2023.05.27 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8579464 2023.05.27 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8579465 2023.05.27 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8579466 2023.05.27 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8579467 2023.05.27 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8579468 2023.05.27 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8579469 2023.05.27 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8579490 2023.05.27 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8579491 2023.05.27 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8579492 2023.05.27 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8579493 2023.05.27 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8579494 2023.05.27 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8579495 2023.05.27 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8579496 2023.05.27 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8578777 2023.05.26 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8578790 2023.05.26 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8578781 2023.05.26 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8578778 2023.05.26 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8578776 2023.05.26 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8578799 2023.05.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8578772 2023.05.26 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8578769 2023.05.26 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8578700 2023.05.26 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8578701 2023.05.26 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 8578699 2023.05.26 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8578698 2023.05.26 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8578703 2023.05.26 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8578766 2023.05.26 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8578702 2023.05.26 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8578696 2023.05.26 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8579436 2023.05.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8579440 2023.05.26 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8579439 2023.05.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8579438 2023.05.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8579443 2023.05.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8579442 2023.05.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8579444 2023.05.26 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8579402 2023.05.26 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8579424 2023.05.26 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 8579425 2023.05.26 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8579423 2023.05.26 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8579428 2023.05.26 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8579418 2023.05.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8579417 2023.05.26 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8579416 2023.05.26 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8579429 2023.05.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8579430 2023.05.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8579427 2023.05.26 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8579426 2023.05.26 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8578695 2023.05.26 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8578694 2023.05.26 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8579415 2023.05.26 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8578697 2023.05.26 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8578692 2023.05.26 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8578690 2023.05.26 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8578691 2023.05.26 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 25 8578689 2023.05.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8578693 2023.05.26 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8578716 2023.05.26 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8578715 2023.05.26 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8578719 2023.05.26 ŚK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8578710 2023.05.26 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8578713 2023.05.26 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8578712 2023.05.26 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8578717 2023.05.26 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8578709 2023.05.26 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8578711 2023.05.26 ŚK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8578707 2023.05.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8578706 2023.05.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8578708 2023.05.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8578718 2023.05.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8578714 2023.05.26 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8578705 2023.05.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8531831 2023.05.25 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8531829 2023.05.25 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8531827 2023.05.25 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8531830 2023.05.25 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8531828 2023.05.25 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8527416 2023.05.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8527415 2023.05.24 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8522143 2023.05.23 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8522144 2023.05.23 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8522142 2023.05.23 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8522141 2023.05.23 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8522145 2023.05.23 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8522137 2023.05.23 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8522138 2023.05.23 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8522140 2023.05.23 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8522135 2023.05.23 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8522136 2023.05.23 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8522139 2023.05.22 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8522134 2023.05.22 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8522129 2023.05.22 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8522133 2023.05.22 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8522132 2023.05.22 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8522131 2023.05.22 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8522128 2023.05.22 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8522130 2023.05.22 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8510409 2023.05.22 MP
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8510404 2023.05.22 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8510405 2023.05.22 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8510401 2023.05.21 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8510402 2023.05.21 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8510397 2023.05.21 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8510396 2023.05.21 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8510393 2023.05.21 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8510391 2023.05.21 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8510390 2023.05.21 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 14 8510395 2023.05.21 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 8510412 2023.05.21 PL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8510410 2023.05.21 PL
pospolity żuraw, Grus grus 16 8510417 2023.05.21 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8510408 2023.05.21 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8510406 2023.05.21 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8510403 2023.05.21 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 8510400 2023.05.21 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8510399 2023.05.21 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8510398 2023.05.21 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8510416 2023.05.21 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8510415 2023.05.21 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8510414 2023.05.21 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8510413 2023.05.21 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510389 2023.05.21 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8510388 2023.05.21 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8510387 2023.05.21 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8510386 2023.05.21 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8510385 2023.05.21 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8510384 2023.05.21 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8510383 2023.05.21 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8510382 2023.05.21 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8510381 2023.05.21 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8510380 2023.05.21 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8510379 2023.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8510378 2023.05.21 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8510377 2023.05.21 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8510376 2023.05.21 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8510375 2023.05.21 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8510374 2023.05.21 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8510357 2023.05.21 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8510356 2023.05.21 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8510355 2023.05.21 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8510354 2023.05.21 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8510353 2023.05.21 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 8510352 2023.05.21 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8510351 2023.05.21 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8510350 2023.05.21 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8510349 2023.05.21 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8510348 2023.05.21 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8510347 2023.05.21 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8510346 2023.05.21 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8510345 2023.05.21 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8510343 2023.05.21 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8510344 2023.05.20 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 4 8510342 2023.05.20 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8510373 2023.05.20 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8510372 2023.05.20 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8510371 2023.05.20 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8510370 2023.05.20 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8510366 2023.05.20 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8510362 2023.05.20 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8510363 2023.05.20 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8510361 2023.05.20 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8510359 2023.05.20 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8510358 2023.05.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8522562 2023.05.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 8522577 2023.05.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8522579 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8522572 2023.05.20 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8522573 2023.05.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8522567 2023.05.20 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8522568 2023.05.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8522574 2023.05.20 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8522575 2023.05.20 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8522571 2023.05.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8522570 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8522566 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8522564 2023.05.20 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8522563 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8522565 2023.05.20 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8522561 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8522576 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8522569 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8522554 2023.05.20 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8522556 2023.05.20 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8522553 2023.05.20 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8522547 2023.05.20 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8522552 2023.05.20 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8522555 2023.05.20 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8522549 2023.05.20 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8522550 2023.05.20 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8522551 2023.05.20 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8522548 2023.05.20 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8522560 2023.05.20 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8522557 2023.05.20 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8522559 2023.05.20 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8522558 2023.05.20 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8522536 2023.05.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8522540 2023.05.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8522538 2023.05.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8522539 2023.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8522542 2023.05.20 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8522543 2023.05.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8522544 2023.05.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8522535 2023.05.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8510341 2023.05.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8510340 2023.05.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8510339 2023.05.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8510337 2023.05.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8510338 2023.05.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8510335 2023.05.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8510336 2023.05.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8510334 2023.05.19 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 8510329 2023.05.18 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8510332 2023.05.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8510331 2023.05.18 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8510327 2023.05.18 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8510326 2023.05.17 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8477212 2023.05.17 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8477211 2023.05.16 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8477210 2023.05.16 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8477209 2023.05.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8477208 2023.05.16 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8477207 2023.05.16 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8477206 2023.05.16 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8477205 2023.05.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8477204 2023.05.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477203 2023.05.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8477202 2023.05.16 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8477201 2023.05.16 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8477192 2023.05.16 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8477191 2023.05.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8477190 2023.05.16 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 44 8477189 2023.05.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8477188 2023.05.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477187 2023.05.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477186 2023.05.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8477185 2023.05.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477184 2023.05.16 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8477183 2023.05.16 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8477182 2023.05.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8477181 2023.05.16 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8477180 2023.05.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477179 2023.05.16 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 8477178 2023.05.16 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8477177 2023.05.16 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8477121 2023.05.16 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8477136 2023.05.16 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8477135 2023.05.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8477134 2023.05.16 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8477133 2023.05.16 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8477132 2023.05.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477131 2023.05.16 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8477130 2023.05.16 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8477129 2023.05.16 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8477128 2023.05.16 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8477127 2023.05.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8477126 2023.05.16 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8477125 2023.05.16 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8477124 2023.05.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8477123 2023.05.16 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8477122 2023.05.16 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8477104 2023.05.16 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8477103 2023.05.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8477102 2023.05.16 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8477101 2023.05.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8477100 2023.05.16 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8477099 2023.05.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8477098 2023.05.16 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 6 8477097 2023.05.16 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8477096 2023.05.16 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8477095 2023.05.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8477094 2023.05.16 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8477093 2023.05.16 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8477092 2023.05.16 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8477091 2023.05.16 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8477090 2023.05.16 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8477089 2023.05.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8477267 2023.05.16 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8477266 2023.05.16 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8477265 2023.05.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8477264 2023.05.16 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8477263 2023.05.16 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8477262 2023.05.16 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8477261 2023.05.16 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8477260 2023.05.16 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8477259 2023.05.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 8477258 2023.05.16 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8477257 2023.05.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8477256 2023.05.16 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8477255 2023.05.16 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8477254 2023.05.16 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8477253 2023.05.16 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8477252 2023.05.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477072 2023.05.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8477071 2023.05.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8477070 2023.05.16 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8477069 2023.05.16 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8477068 2023.05.16 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8477067 2023.05.16 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8477066 2023.05.16 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 8477065 2023.05.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8477064 2023.05.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8477063 2023.05.16 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8477062 2023.05.16 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8477061 2023.05.16 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8477060 2023.05.16 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 8477059 2023.05.16 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8477058 2023.05.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477057 2023.05.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477176 2023.05.16 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8477175 2023.05.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477174 2023.05.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8477173 2023.05.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8477172 2023.05.16 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8477171 2023.05.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8477170 2023.05.16 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8477169 2023.05.16 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8477200 2023.05.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8477199 2023.05.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477198 2023.05.16 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8477197 2023.05.16 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8477196 2023.05.16 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8477195 2023.05.16 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8477194 2023.05.16 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8477193 2023.05.16 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8477120 2023.05.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8477119 2023.05.16 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8477118 2023.05.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477117 2023.05.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8477116 2023.05.16 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8477115 2023.05.16 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8477114 2023.05.16 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 8477113 2023.05.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477112 2023.05.16 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8477111 2023.05.16 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8477110 2023.05.16 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8477109 2023.05.16 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8477108 2023.05.16 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8477107 2023.05.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8477106 2023.05.16 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8477105 2023.05.16 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8477168 2023.05.16 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8477167 2023.05.16 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8477166 2023.05.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8477165 2023.05.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8477164 2023.05.16 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8477163 2023.05.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8477162 2023.05.16 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8477161 2023.05.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477160 2023.05.16 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8477159 2023.05.16 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8477158 2023.05.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8477157 2023.05.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477156 2023.05.16 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8477155 2023.05.16 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8477154 2023.05.16 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8477153 2023.05.16 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8477244 2023.05.16 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8477243 2023.05.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8477242 2023.05.16 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8477241 2023.05.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8477240 2023.05.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8477239 2023.05.16 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8477238 2023.05.16 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8477237 2023.05.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8477236 2023.05.16 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8477235 2023.05.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8477234 2023.05.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8477233 2023.05.16 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8477232 2023.05.16 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8477231 2023.05.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8477230 2023.05.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8477229 2023.05.16 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 8477152 2023.05.15 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477151 2023.05.15 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8477150 2023.05.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477149 2023.05.15 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477148 2023.05.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477147 2023.05.15 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8477146 2023.05.15 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8477145 2023.05.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477144 2023.05.15 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8477143 2023.05.15 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477142 2023.05.15 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8477141 2023.05.15 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8477140 2023.05.15 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8477139 2023.05.15 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8477138 2023.05.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8477088 2023.05.15 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8477087 2023.05.15 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8477086 2023.05.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8477085 2023.05.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8477084 2023.05.15 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 8477083 2023.05.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477082 2023.05.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8477081 2023.05.15 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8477080 2023.05.15 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8477079 2023.05.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477078 2023.05.15 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8477077 2023.05.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8477076 2023.05.15 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8477075 2023.05.15 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8477074 2023.05.15 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8477073 2023.05.15 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8477056 2023.05.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8477055 2023.05.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8477054 2023.05.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 8477053 2023.05.15 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477052 2023.05.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8477051 2023.05.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477050 2023.05.15 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8477049 2023.05.15 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8477048 2023.05.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8477047 2023.05.15 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8477046 2023.05.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8477045 2023.05.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477044 2023.05.15 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8477043 2023.05.15 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8477042 2023.05.15 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8477041 2023.05.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8477021 2023.05.15 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8477020 2023.05.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8477019 2023.05.15 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8477018 2023.05.15 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8477017 2023.05.15 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8477016 2023.05.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8477015 2023.05.15 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8477014 2023.05.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8477013 2023.05.15 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8477011 2023.05.15 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8477012 2023.05.15 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8477024 2023.05.15 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8477022 2023.05.15 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8477009 2023.05.15 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8477010 2023.05.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8477227 2023.05.15 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8477226 2023.05.15 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477225 2023.05.15 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8477224 2023.05.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8477223 2023.05.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8477222 2023.05.15 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 8477221 2023.05.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8477220 2023.05.15 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8477219 2023.05.15 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8477218 2023.05.15 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8477217 2023.05.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8477216 2023.05.15 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8477215 2023.05.15 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8477214 2023.05.15 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8477034 2023.05.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477033 2023.05.15 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8477032 2023.05.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 8477031 2023.05.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8477030 2023.05.15 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8477027 2023.05.15 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8477028 2023.05.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8477035 2023.05.15 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8477029 2023.05.15 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8477039 2023.05.15 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8477040 2023.05.15 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8477026 2023.05.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8477038 2023.05.15 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8477025 2023.05.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8477036 2023.05.15 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477037 2023.05.15 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8464593 2023.05.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8477023 2023.05.14 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8464592 2023.05.13 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8464591 2023.05.13 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8464590 2023.05.13 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8464589 2023.05.13 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8464588 2023.05.13 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8464587 2023.05.13 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8464585 2023.05.13 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8464584 2023.05.13 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8464586 2023.05.13 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8464581 2023.05.13 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8464579 2023.05.13 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8464580 2023.05.13 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8464578 2023.05.13 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8464583 2023.05.13 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8464582 2023.05.13 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8464576 2023.05.13 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8464577 2023.05.13 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8464575 2023.05.13 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8464574 2023.05.13 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8464573 2023.05.13 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8464572 2023.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8464571 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8464570 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8464569 2023.05.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8464557 2023.05.13 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8464555 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8464554 2023.05.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8464553 2023.05.13 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8464556 2023.05.13 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8464568 2023.05.12 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8464567 2023.05.12 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8464566 2023.05.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8464565 2023.05.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8464564 2023.05.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8464563 2023.05.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8464562 2023.05.12 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8464561 2023.05.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8464560 2023.05.12 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8464559 2023.05.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8464558 2023.05.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8464552 2023.05.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8464551 2023.05.12 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8464550 2023.05.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8464549 2023.05.12 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8464548 2023.05.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8464547 2023.05.12 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8464546 2023.05.12 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 8464545 2023.05.12 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8464544 2023.05.12 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8464543 2023.05.12 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8464542 2023.05.12 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 8464541 2023.05.12 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8464540 2023.05.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8464539 2023.05.12 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8464538 2023.05.12 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8464537 2023.05.12 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8431504 2023.05.12 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8431502 2023.05.12 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8431503 2023.05.11 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8431500 2023.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8431501 2023.05.11 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8431499 2023.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8431505 2023.05.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8431498 2023.05.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8431497 2023.05.10 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8431493 2023.05.10 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8431494 2023.05.10 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8431491 2023.05.10 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8431314 2023.05.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8431315 2023.05.10 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8431316 2023.05.10 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8431312 2023.05.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8431317 2023.05.10 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8431309 2023.05.10 MP
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8431495 2023.05.10 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8431310 2023.05.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8431313 2023.05.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8431311 2023.05.10 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8431305 2023.05.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8431308 2023.05.10 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8431307 2023.05.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8431306 2023.05.10 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8431304 2023.05.10 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8431302 2023.05.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8431303 2023.05.10 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8431461 2023.05.10 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8431460 2023.05.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8431450 2023.05.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8431447 2023.05.10 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8431448 2023.05.10 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8431449 2023.05.10 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8431446 2023.05.10 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 8431459 2023.05.09 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8431458 2023.05.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8431457 2023.05.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8431456 2023.05.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8431455 2023.05.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8431454 2023.05.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8431453 2023.05.09 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 8431452 2023.05.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8431451 2023.05.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8431381 2023.05.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8431380 2023.05.09 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8431379 2023.05.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8431378 2023.05.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8431377 2023.05.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8431376 2023.05.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8431375 2023.05.09 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8431374 2023.05.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8431373 2023.05.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8431372 2023.05.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8431371 2023.05.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8431370 2023.05.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8431369 2023.05.09 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8431368 2023.05.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8431367 2023.05.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8431366 2023.05.09 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8431490 2023.05.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8431489 2023.05.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8431488 2023.05.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8431487 2023.05.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8431486 2023.05.09 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8431485 2023.05.09 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8431484 2023.05.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8431483 2023.05.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8431482 2023.05.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8431481 2023.05.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8431480 2023.05.09 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8431479 2023.05.09 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8431478 2023.05.09 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8431508 2023.05.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8431507 2023.05.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8431506 2023.05.09 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8431397 2023.05.09 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8431396 2023.05.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8431395 2023.05.09 MP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8431394 2023.05.09 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8431393 2023.05.09 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8431392 2023.05.09 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 8431391 2023.05.09 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8431390 2023.05.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8431389 2023.05.09 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8431388 2023.05.09 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8431387 2023.05.09 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8431386 2023.05.09 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8431385 2023.05.09 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8431384 2023.05.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8431383 2023.05.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8431382 2023.05.09 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8431301 2023.05.09 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8431300 2023.05.09 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8431299 2023.05.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8431298 2023.05.09 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 8431297 2023.05.09 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8431296 2023.05.09 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8431295 2023.05.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8431294 2023.05.09 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8431293 2023.05.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8431292 2023.05.09 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8431291 2023.05.09 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8431290 2023.05.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8431289 2023.05.09 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8431288 2023.05.09 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8431287 2023.05.09 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8431286 2023.05.09 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8431333 2023.05.09 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8431332 2023.05.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8431331 2023.05.09 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8431330 2023.05.09 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8431329 2023.05.09 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8431328 2023.05.09 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8431327 2023.05.09 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8431326 2023.05.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8431325 2023.05.09 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8431324 2023.05.09 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8431323 2023.05.09 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8431322 2023.05.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8431321 2023.05.09 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8431320 2023.05.09 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8431319 2023.05.09 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8431318 2023.05.09 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8431429 2023.05.09 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8431428 2023.05.09 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8431427 2023.05.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8431426 2023.05.09 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8431425 2023.05.09 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8431424 2023.05.09 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8431423 2023.05.09 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8431422 2023.05.09 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8431421 2023.05.09 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8431420 2023.05.09 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8431419 2023.05.09 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8431418 2023.05.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8431417 2023.05.09 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8431416 2023.05.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8431415 2023.05.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8431414 2023.05.09 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8431350 2023.05.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8431365 2023.05.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8431364 2023.05.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8431363 2023.05.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8431362 2023.05.09 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8431361 2023.05.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8431360 2023.05.09 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 8431359 2023.05.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8431358 2023.05.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8431357 2023.05.09 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8431356 2023.05.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8431355 2023.05.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8431354 2023.05.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8431353 2023.05.09 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8431352 2023.05.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8431351 2023.05.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8431285 2023.05.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8431284 2023.05.09 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8431283 2023.05.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8431282 2023.05.09 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 8431281 2023.05.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8431280 2023.05.09 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8431279 2023.05.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8431271 2023.05.09 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8431270 2023.05.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8431278 2023.05.09 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8431277 2023.05.09 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8431276 2023.05.09 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8431275 2023.05.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8431274 2023.05.09 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8431273 2023.05.09 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8431272 2023.05.09 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8431477 2023.05.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8431476 2023.05.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8431475 2023.05.09 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8431474 2023.05.09 MP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8431473 2023.05.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8431472 2023.05.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8431471 2023.05.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8431470 2023.05.09 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8431469 2023.05.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8431468 2023.05.09 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8431467 2023.05.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8431466 2023.05.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 8431465 2023.05.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8431464 2023.05.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8431463 2023.05.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8431462 2023.05.09 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8431445 2023.05.09 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8431444 2023.05.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8431443 2023.05.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 4 8431442 2023.05.09 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8431441 2023.05.09 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8431440 2023.05.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8431439 2023.05.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8431438 2023.05.09 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 8431437 2023.05.09 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8431436 2023.05.09 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8431435 2023.05.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8431434 2023.05.09 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8431433 2023.05.09 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8431432 2023.05.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8431431 2023.05.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8431430 2023.05.09 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8431349 2023.05.09 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8431348 2023.05.09 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8431347 2023.05.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8431346 2023.05.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8431345 2023.05.09 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8431344 2023.05.09 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8431343 2023.05.09 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8431342 2023.05.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8431341 2023.05.09 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8431340 2023.05.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8431339 2023.05.09 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8431338 2023.05.09 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8431337 2023.05.09 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8431336 2023.05.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8431335 2023.05.09 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8431334 2023.05.09 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8431413 2023.05.09 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2