DRUŻYNA

Drużyna: Anna WK. Obserwator: Anna Włodarczak-Komosińska

Liczba gatunków: 252

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 323 15953 100 100 3 21 36 40
2 133 6343 113 53 1 16 16 20
3 222 23031 138 75 0 15 30 30
4 319 9548 187 128 0 34 61 33
5 378 3931 214 138 1 31 67 39
6 190 1065 219 107 0 17 61 29
7 210 19501 223 96 0 19 47 30
8 108 1066 238 64 3 24 25 12
9 139 13611 243 79 3 14 33 29
10 199 18431 247 81 4 21 27 29
11 163 9092 251 67 4 13 27 23
12 259 7712 252 63 0 11 22 30
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9308927 2023.12.31 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 250 9308928 2023.12.31 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9308929 2023.12.31 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 32 9308922 2023.12.31 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 250 9308923 2023.12.31 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 180 9308921 2023.12.31 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9308925 2023.12.31 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 60 9308924 2023.12.31 WM
pospolity kruk, Corvus corax 100 9308926 2023.12.31 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9308919 2023.12.31 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9308916 2023.12.31 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9308915 2023.12.31 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9308912 2023.12.31 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9308920 2023.12.31 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9308906 2023.12.31 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 9308913 2023.12.31 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 9308909 2023.12.31 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9308918 2023.12.31 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 110 9308908 2023.12.31 WM
pospolity łyska, Fulica atra 30 9308914 2023.12.31 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9308907 2023.12.31 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9308911 2023.12.31 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9308905 2023.12.31 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 9308917 2023.12.31 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9308910 2023.12.31 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9304541 2023.12.30 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9304540 2023.12.30 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9304539 2023.12.30 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9304538 2023.12.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9304537 2023.12.30 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 9304536 2023.12.30 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9304535 2023.12.30 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9304534 2023.12.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9304533 2023.12.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9304521 2023.12.30 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9304520 2023.12.30 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 22 9304519 2023.12.30 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 22 9304518 2023.12.30 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9304517 2023.12.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9304516 2023.12.30 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9304515 2023.12.30 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 16 9304572 2023.12.30 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9304571 2023.12.30 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9304570 2023.12.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 72 9304569 2023.12.30 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 9304568 2023.12.30 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9304567 2023.12.30 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 9304566 2023.12.30 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 9304565 2023.12.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 9304564 2023.12.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9304562 2023.12.30 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 9304563 2023.12.30 WM
pospolity łyska, Fulica atra 40 9304561 2023.12.30 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 7 9304560 2023.12.30 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 9304559 2023.12.30 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 35 9304558 2023.12.30 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9303165 2023.12.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9303164 2023.12.29 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9303163 2023.12.29 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9303161 2023.12.29 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9303160 2023.12.29 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9303159 2023.12.29 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9303158 2023.12.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9303162 2023.12.29 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9303157 2023.12.29 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9300794 2023.12.29 MP
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9300795 2023.12.28 MP
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9299092 2023.12.28 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9299093 2023.12.28 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9297944 2023.12.28 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9297942 2023.12.28 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 9297943 2023.12.28 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9297940 2023.12.28 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 6 9297941 2023.12.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9297939 2023.12.28 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9297937 2023.12.28 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9297938 2023.12.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9297936 2023.12.28 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 35 9297933 2023.12.28 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9297935 2023.12.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9297932 2023.12.28 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9297934 2023.12.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9297060 2023.12.27 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9297059 2023.12.27 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9296599 2023.12.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9296598 2023.12.27 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9296600 2023.12.27 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9296100 2023.12.27 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9296101 2023.12.27 MP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9296099 2023.12.27 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9296097 2023.12.27 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 9296095 2023.12.27 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9296098 2023.12.27 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9296096 2023.12.27 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9296094 2023.12.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9296093 2023.12.27 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9296092 2023.12.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9296091 2023.12.27 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9295775 2023.12.27 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9295271 2023.12.27 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9295270 2023.12.27 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9295269 2023.12.27 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9295268 2023.12.27 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 9294287 2023.12.26 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9294286 2023.12.26 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9292666 2023.12.26 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9292665 2023.12.26 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 90 9292664 2023.12.26 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9292660 2023.12.26 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9292663 2023.12.26 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 9292662 2023.12.26 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9292659 2023.12.26 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9292657 2023.12.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9292661 2023.12.26 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9292658 2023.12.26 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9292656 2023.12.26 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9292655 2023.12.26 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9292654 2023.12.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9292653 2023.12.26 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9292650 2023.12.26 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9292649 2023.12.26 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9292647 2023.12.26 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9292648 2023.12.26 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9290536 2023.12.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9290537 2023.12.25 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9290535 2023.12.25 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9288668 2023.12.24 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9288667 2023.12.24 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 90 9288551 2023.12.24 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 150 9288550 2023.12.24 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9288549 2023.12.24 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9288548 2023.12.24 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9288547 2023.12.24 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 77 9288546 2023.12.24 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9288545 2023.12.24 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9288544 2023.12.24 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9288543 2023.12.24 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 9286296 2023.12.23 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9286295 2023.12.23 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9286294 2023.12.23 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9285931 2023.12.23 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 9285930 2023.12.23 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9285929 2023.12.23 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9285928 2023.12.23 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9285926 2023.12.23 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9285927 2023.12.23 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9285924 2023.12.23 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9285925 2023.12.23 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 9285922 2023.12.23 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9285923 2023.12.23 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9277111 2023.12.18 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9274907 2023.12.17 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9274905 2023.12.17 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9274906 2023.12.17 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9274904 2023.12.17 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9274903 2023.12.17 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 80 9274900 2023.12.17 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9274899 2023.12.17 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9274902 2023.12.17 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9274898 2023.12.17 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9274901 2023.12.17 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9274896 2023.12.17 WM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9274895 2023.12.17 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 9274897 2023.12.17 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9274890 2023.12.17 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9274892 2023.12.17 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 9274894 2023.12.17 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1300 9274893 2023.12.17 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9274888 2023.12.17 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9274889 2023.12.17 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9274891 2023.12.17 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9274887 2023.12.17 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 9274883 2023.12.17 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9274886 2023.12.17 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9274884 2023.12.17 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9274880 2023.12.17 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9274882 2023.12.17 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9274881 2023.12.17 WM
pospolity łyska, Fulica atra 75 9274879 2023.12.17 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9274885 2023.12.17 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9274876 2023.12.17 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9274878 2023.12.17 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9274872 2023.12.17 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9274877 2023.12.17 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9274875 2023.12.17 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9274874 2023.12.17 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9274873 2023.12.17 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 9274871 2023.12.17 WM
pospolity sroka, Pica pica 45 9271605 2023.12.16 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9271410 2023.12.16 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 26 9271408 2023.12.16 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 300 9271411 2023.12.16 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 35 9271409 2023.12.16 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9271412 2023.12.16 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9271407 2023.12.16 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9271404 2023.12.16 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9271405 2023.12.16 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9271406 2023.12.16 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9270204 2023.12.16 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 65 9266703 2023.12.14 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9259631 2023.12.10 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9259629 2023.12.10 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9259630 2023.12.10 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 110 9255991 2023.12.10 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 9254303 2023.12.09 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 9254301 2023.12.09 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9254300 2023.12.09 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 60 9254299 2023.12.09 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9254302 2023.12.09 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9254304 2023.12.09 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9254305 2023.12.09 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 9254298 2023.12.09 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9254297 2023.12.09 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9252523 2023.12.09 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9252522 2023.12.09 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9252520 2023.12.09 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9252521 2023.12.09 WM
pospolity kos, Turdus merula 3 9252519 2023.12.09 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 9246990 2023.12.06 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 90 9246989 2023.12.05 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 42 9240483 2023.12.04 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 200 9236840 2023.12.03 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9236839 2023.12.03 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9236841 2023.12.03 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9236838 2023.12.03 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9236836 2023.12.03 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 9236837 2023.12.03 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 12 9236833 2023.12.03 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 60 9236834 2023.12.03 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 9236831 2023.12.03 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9236832 2023.12.03 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 15 9236829 2023.12.03 WM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 9236830 2023.12.03 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9236835 2023.12.03 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 110 9234029 2023.12.02 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9234014 2023.12.02 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9234015 2023.12.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 22 9234011 2023.12.02 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9234009 2023.12.02 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 9234012 2023.12.02 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9234013 2023.12.02 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 12 9234008 2023.12.02 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9234010 2023.12.02 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9234006 2023.12.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 9234005 2023.12.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9234003 2023.12.02 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 9234004 2023.12.02 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9234007 2023.12.02 WM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 9234001 2023.12.02 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9234002 2023.12.02 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 9234000 2023.12.02 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9233998 2023.12.02 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9233999 2023.12.02 WM
pospolity łyska, Fulica atra 60 9233995 2023.12.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9233996 2023.12.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9233994 2023.12.02 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9233997 2023.12.02 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 9233993 2023.12.02 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 120 9233992 2023.12.02 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 280 9228015 2023.11.30 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9226594 2023.11.29 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9226593 2023.11.29 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9226591 2023.11.29 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9226590 2023.11.29 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9226592 2023.11.29 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9226589 2023.11.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9226587 2023.11.29 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9226588 2023.11.29 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 9225592 2023.11.29 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 23 9225202 2023.11.29 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 150 9225201 2023.11.28 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 800 9221342 2023.11.27 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9220596 2023.11.27 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 35 9208851 2023.11.23 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 140 9202379 2023.11.20 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9201165 2023.11.19 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 9201166 2023.11.19 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9201163 2023.11.19 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9201164 2023.11.19 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9201162 2023.11.19 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 9201161 2023.11.19 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9201160 2023.11.19 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 9201157 2023.11.19 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 9201158 2023.11.19 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 9201159 2023.11.19 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9201154 2023.11.19 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 9201155 2023.11.19 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9201156 2023.11.19 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9201152 2023.11.19 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 9201153 2023.11.19 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 15 9201151 2023.11.19 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 180 9201150 2023.11.19 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9201149 2023.11.19 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9201147 2023.11.19 WM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9201146 2023.11.19 WM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 27 9201145 2023.11.19 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 120 9201144 2023.11.19 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9201143 2023.11.19 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9201142 2023.11.19 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 9201140 2023.11.19 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9201139 2023.11.19 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 9201141 2023.11.19 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9201138 2023.11.19 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9201136 2023.11.19 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9201137 2023.11.19 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9201134 2023.11.19 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9201132 2023.11.19 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9201131 2023.11.19 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9201135 2023.11.19 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9201133 2023.11.19 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 9201128 2023.11.19 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9201129 2023.11.19 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 225 9201126 2023.11.19 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9201127 2023.11.19 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9201125 2023.11.19 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9201130 2023.11.19 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 9201122 2023.11.19 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 220 9201124 2023.11.19 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 36 9201123 2023.11.19 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 110 9195421 2023.11.18 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 3 9195420 2023.11.18 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 32 9193382 2023.11.18 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 85 9192273 2023.11.17 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 9189660 2023.11.16 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 110 9187821 2023.11.15 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 9186850 2023.11.14 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 9186849 2023.11.14 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9184555 2023.11.13 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9180519 2023.11.12 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9180520 2023.11.12 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 9179104 2023.11.12 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9178988 2023.11.12 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9177798 2023.11.12 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9177797 2023.11.12 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9177799 2023.11.12 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9177796 2023.11.12 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 35 9177795 2023.11.12 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9177794 2023.11.12 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9177793 2023.11.12 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9177636 2023.11.12 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9177638 2023.11.12 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 9177635 2023.11.12 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9177637 2023.11.12 WM
pospolity łyska, Fulica atra 257 9177633 2023.11.12 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9177634 2023.11.12 WM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 9177632 2023.11.12 WM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9177639 2023.11.12 WM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9177630 2023.11.12 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9177629 2023.11.12 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9177628 2023.11.12 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9177625 2023.11.12 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9177627 2023.11.12 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9177626 2023.11.12 WM
pospolity łyska, Fulica atra 210 9177624 2023.11.12 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9177623 2023.11.12 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9177621 2023.11.12 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 9177619 2023.11.12 WM
pospolity łyska, Fulica atra 10 9177618 2023.11.12 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9177617 2023.11.12 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9177620 2023.11.12 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 19 9177615 2023.11.12 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9177616 2023.11.12 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9177622 2023.11.12 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 9175705 2023.11.11 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 200 9175720 2023.11.11 WM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9173820 2023.11.11 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9173875 2023.11.11 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 9173872 2023.11.11 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 9173873 2023.11.11 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9173874 2023.11.11 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9174203 2023.11.11 WM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 9173871 2023.11.11 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 9173866 2023.11.11 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9173869 2023.11.11 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9173867 2023.11.11 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 9173870 2023.11.11 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9173868 2023.11.11 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 9174491 2023.11.11 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9173865 2023.11.11 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 9173863 2023.11.11 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 72 9173864 2023.11.11 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9172651 2023.11.11 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9161423 2023.11.06 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 38 9161424 2023.11.06 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9161421 2023.11.06 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9161420 2023.11.06 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 9161422 2023.11.06 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 300 9161419 2023.11.06 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 9161418 2023.11.06 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 18 9161417 2023.11.06 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9161416 2023.11.06 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 9161415 2023.11.06 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9161412 2023.11.06 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 9161414 2023.11.06 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9161413 2023.11.06 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9161410 2023.11.06 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9161409 2023.11.06 WM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 9161407 2023.11.06 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 250 9161408 2023.11.06 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 9161411 2023.11.06 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 250 9161155 2023.11.06 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9161154 2023.11.06 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 9161153 2023.11.06 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 9161150 2023.11.06 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9161149 2023.11.06 WM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9161148 2023.11.06 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 9161151 2023.11.06 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9161147 2023.11.06 WM
pospolity łyska, Fulica atra 800 9161152 2023.11.06 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9160146 2023.11.06 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9160147 2023.11.06 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9160151 2023.11.06 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9160144 2023.11.06 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9160145 2023.11.06 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 9160142 2023.11.06 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9160141 2023.11.06 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9160139 2023.11.06 WM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9160140 2023.11.06 WM
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9160138 2023.11.06 WM
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 9148930 2023.11.04 ŁD
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 9146978 2023.11.03 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9145767 2023.11.02 WM
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 9130376 2023.10.29 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9130377 2023.10.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 9129309 2023.10.29 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9129308 2023.10.29 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9128930 2023.10.29 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 65 9128929 2023.10.29 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 9128926 2023.10.29 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9128931 2023.10.29 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9128927 2023.10.29 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 9128925 2023.10.29 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9128924 2023.10.29 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9128928 2023.10.29 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 9127009 2023.10.28 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9127006 2023.10.28 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 9127004 2023.10.28 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9127007 2023.10.28 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 400 9127005 2023.10.28 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 9127002 2023.10.28 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9127003 2023.10.28 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 65 9127000 2023.10.28 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9126999 2023.10.28 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9127001 2023.10.28 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9126998 2023.10.28 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9126996 2023.10.28 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 15 9126995 2023.10.28 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 35 9126997 2023.10.28 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9126994 2023.10.28 WM
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 9126991 2023.10.28 WM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 14 9126992 2023.10.28 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9126993 2023.10.28 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 160 9126990 2023.10.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9126988 2023.10.28 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9126987 2023.10.28 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4500 9126989 2023.10.28 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 9126986 2023.10.28 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 110 9126985 2023.10.28 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9126983 2023.10.28 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9126984 2023.10.28 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 30 9126981 2023.10.28 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5000 9126982 2023.10.28 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9126977 2023.10.28 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 180 9126979 2023.10.28 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 600 9126975 2023.10.28 WM
pospolity żuraw, Grus grus 350 9126976 2023.10.28 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 9126973 2023.10.28 WM
pospolity żuraw, Grus grus 35 9126980 2023.10.28 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9126974 2023.10.28 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9126972 2023.10.28 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 9126978 2023.10.28 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9126971 2023.10.28 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9126970 2023.10.28 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9110211 2023.10.22 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 80 9110210 2023.10.22 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9110209 2023.10.22 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9110207 2023.10.22 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9110208 2023.10.22 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7 9110206 2023.10.22 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9110205 2023.10.22 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 8 9110204 2023.10.22 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9110203 2023.10.22 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9110201 2023.10.22 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9110202 2023.10.22 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9108533 2023.10.22 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9108530 2023.10.22 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9108529 2023.10.22 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9108532 2023.10.22 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9108531 2023.10.22 PM
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 9108528 2023.10.22 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9108526 2023.10.22 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9108525 2023.10.22 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9108527 2023.10.22 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9108523 2023.10.22 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9108524 2023.10.22 PM
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica 1 9108097 2023.10.22 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9108096 2023.10.22 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9104948 2023.10.21 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 9104947 2023.10.21 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 9104949 2023.10.21 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9104946 2023.10.21 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9104943 2023.10.21 WM
pospolity łyska, Fulica atra 230 9104944 2023.10.21 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9104945 2023.10.21 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 9104942 2023.10.21 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9104941 2023.10.21 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9104939 2023.10.21 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 38 9104940 2023.10.21 WM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9104934 2023.10.21 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9104936 2023.10.21 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9104937 2023.10.21 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9104938 2023.10.21 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9104935 2023.10.21 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9104930 2023.10.21 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 48 9104931 2023.10.21 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9104933 2023.10.21 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9104932 2023.10.21 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9096102 2023.10.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 19 9096103 2023.10.17 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9069998 2023.10.11 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9069996 2023.10.11 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 100 9069997 2023.10.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9069995 2023.10.11 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9069994 2023.10.11 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9069991 2023.10.11 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 9069989 2023.10.11 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 9069988 2023.10.11 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 220 9069992 2023.10.11 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9069990 2023.10.11 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 9069985 2023.10.11 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 9069986 2023.10.11 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 9069983 2023.10.11 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9069993 2023.10.11 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9069984 2023.10.11 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9069987 2023.10.11 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9069981 2023.10.11 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9069982 2023.10.11 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9069979 2023.10.11 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9069980 2023.10.11 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9069978 2023.10.11 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9066736 2023.10.10 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9066737 2023.10.10 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9066739 2023.10.10 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9066735 2023.10.10 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9066734 2023.10.10 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9066732 2023.10.10 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 110 9066733 2023.10.10 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 9066730 2023.10.10 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9066731 2023.10.10 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9066738 2023.10.10 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9066728 2023.10.10 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9066724 2023.10.10 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9066727 2023.10.10 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9066729 2023.10.10 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9066723 2023.10.10 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 9066725 2023.10.10 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 9066722 2023.10.10 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 95 9066726 2023.10.10 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 9066721 2023.10.10 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 9066719 2023.10.10 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 160 9066720 2023.10.10 WM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9066718 2023.10.10 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 27 9054627 2023.10.08 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9054626 2023.10.08 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 9054624 2023.10.08 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 9054625 2023.10.08 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 14 9054623 2023.10.08 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9054622 2023.10.08 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9054619 2023.10.08 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9054620 2023.10.08 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 200 9054621 2023.10.08 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 9054615 2023.10.08 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9054618 2023.10.08 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9054613 2023.10.08 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9054617 2023.10.08 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9054616 2023.10.08 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9054612 2023.10.08 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2000 9054609 2023.10.08 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 9054611 2023.10.08 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 9054610 2023.10.08 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 150 9054614 2023.10.08 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 9054608 2023.10.08 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9052813 2023.10.07 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 9052810 2023.10.07 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9052812 2023.10.07 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9052811 2023.10.07 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9052809 2023.10.07 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 9052808 2023.10.07 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 9052807 2023.10.07 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9052806 2023.10.07 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9052804 2023.10.07 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 9052802 2023.10.07 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9052801 2023.10.07 WM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 2 9052799 2023.10.07 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9052803 2023.10.07 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 9052805 2023.10.07 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 9052798 2023.10.07 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 9052800 2023.10.07 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9052796 2023.10.07 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9052797 2023.10.07 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 9052793 2023.10.07 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 9052795 2023.10.07 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9052794 2023.10.07 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9052792 2023.10.07 WM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9052791 2023.10.07 WM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9050754 2023.10.07 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9035230 2023.10.02 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9028351 2023.10.01 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9028352 2023.10.01 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 9028350 2023.10.01 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9028349 2023.10.01 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 9028348 2023.10.01 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9028347 2023.10.01 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9028346 2023.10.01 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9028345 2023.10.01 WM
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 9028337 2023.10.01 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9028335 2023.10.01 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 9028338 2023.10.01 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 40 9028336 2023.10.01 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 9028334 2023.10.01 WM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9025684 2023.10.01 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9023618 2023.09.30 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9023621 2023.09.30 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 9023620 2023.09.30 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 9023617 2023.09.30 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 9023619 2023.09.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9023622 2023.09.30 WM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9023616 2023.09.30 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9001096 2023.09.24 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9001095 2023.09.24 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9001097 2023.09.24 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9001093 2023.09.24 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 9001094 2023.09.24 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9001091 2023.09.24 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9001092 2023.09.24 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9001090 2023.09.24 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 9001089 2023.09.24 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 9001088 2023.09.24 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9001087 2023.09.24 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 9001086 2023.09.24 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9001085 2023.09.24 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9001084 2023.09.24 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9001081 2023.09.24 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 9001083 2023.09.24 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 9001082 2023.09.24 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9001080 2023.09.24 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9001079 2023.09.24 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9001078 2023.09.24 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 9001076 2023.09.24 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9001074 2023.09.24 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9001077 2023.09.24 WM
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9001075 2023.09.24 WM
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9001073 2023.09.23 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 8993673 2023.09.22 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 8993672 2023.09.22 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8993675 2023.09.22 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8993674 2023.09.22 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8993668 2023.09.22 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 8993671 2023.09.22 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8993670 2023.09.22 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8993667 2023.09.22 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 8993666 2023.09.22 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8993669 2023.09.22 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 8993664 2023.09.22 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8993663 2023.09.22 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8993661 2023.09.22 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 34 8993665 2023.09.22 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8993662 2023.09.22 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 350 8993658 2023.09.22 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 4000 8993659 2023.09.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 8993660 2023.09.22 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 8993654 2023.09.22 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 8993657 2023.09.22 WM
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8993656 2023.09.22 WM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8993652 2023.09.22 WM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 8993651 2023.09.22 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 8993650 2023.09.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 192 8993655 2023.09.22 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1300 8993653 2023.09.22 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 8986041 2023.09.20 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8986039 2023.09.20 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 8986040 2023.09.20 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8986038 2023.09.20 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8974858 2023.09.17 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8974857 2023.09.17 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 700 8974859 2023.09.17 WM
pospolity łyska, Fulica atra 42 8974856 2023.09.17 WM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8974852 2023.09.17 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 280 8974855 2023.09.17 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8974854 2023.09.17 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8974848 2023.09.17 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8974849 2023.09.17 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8974846 2023.09.17 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8974853 2023.09.17 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8974850 2023.09.17 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8974845 2023.09.17 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8974847 2023.09.17 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8974844 2023.09.17 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 8974851 2023.09.17 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8969488 2023.09.16 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8969489 2023.09.16 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8969490 2023.09.16 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 8969491 2023.09.16 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 8969484 2023.09.16 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 200 8969486 2023.09.16 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 550 8969485 2023.09.16 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 8969482 2023.09.15 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8969483 2023.09.15 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8969478 2023.09.15 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8969477 2023.09.15 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8969479 2023.09.15 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 8969476 2023.09.15 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8969487 2023.09.15 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8969480 2023.09.15 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8969481 2023.09.14 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8963851 2023.09.14 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 18 8963852 2023.09.14 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8963853 2023.09.14 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 8963447 2023.09.14 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8963445 2023.09.14 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8963443 2023.09.14 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8963444 2023.09.14 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8963446 2023.09.14 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8963164 2023.09.14 PL
pospolity żuraw, Grus grus 20 8963167 2023.09.14 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8963166 2023.09.14 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8963162 2023.09.14 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8963165 2023.09.14 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8963160 2023.09.14 PL
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 8963163 2023.09.14 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 8963161 2023.09.14 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8962376 2023.09.14 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 8962377 2023.09.13 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 54 8960244 2023.09.13 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8959031 2023.09.12 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8958520 2023.09.12 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8958519 2023.09.12 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8958518 2023.09.12 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8947492 2023.09.09 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8947493 2023.09.09 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8939878 2023.09.07 ZP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8939879 2023.09.07 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8939877 2023.09.07 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 8937833 2023.09.06 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8937832 2023.09.06 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8937828 2023.09.06 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8937831 2023.09.06 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8937830 2023.09.06 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8937826 2023.09.06 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 8937829 2023.09.06 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 8937827 2023.09.06 ZP
bardzo rzadki mornel, Eudromias morinellus 1 8937824 2023.09.06 ZP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 8937823 2023.09.06 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 8937825 2023.09.06 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8937822 2023.09.04 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8937821 2023.09.04 ZP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 12 8937835 2023.09.04 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8937819 2023.09.04 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8937820 2023.09.04 ZP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 12 8937818 2023.09.03 ZP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8908829 2023.08.30 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 8908685 2023.08.30 PM
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8908683 2023.08.30 PM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8908684 2023.08.30 PM
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8908363 2023.08.30 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8908171 2023.08.30 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8908170 2023.08.30 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8908169 2023.08.30 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8908166 2023.08.30 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8908167 2023.08.30 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8908168 2023.08.30 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8908165 2023.08.30 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8908164 2023.08.30 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8908162 2023.08.30 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8908163 2023.08.30 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 4 8908160 2023.08.30 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8907511 2023.08.29 PM
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8907512 2023.08.29 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8907510 2023.08.29 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8907507 2023.08.29 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 28 8907509 2023.08.29 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8907508 2023.08.29 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 8907505 2023.08.29 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8907506 2023.08.29 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8902287 2023.08.27 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 55 8902288 2023.08.27 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8902286 2023.08.27 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8902289 2023.08.27 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8902285 2023.08.27 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 8896113 2023.08.26 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 8896112 2023.08.26 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8896111 2023.08.26 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8896110 2023.08.26 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8896108 2023.08.26 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8896106 2023.08.26 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 8896107 2023.08.26 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 8896109 2023.08.26 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 4 8896105 2023.08.26 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8892603 2023.08.25 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8892602 2023.08.25 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8892600 2023.08.25 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 8892601 2023.08.25 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8892599 2023.08.25 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8892597 2023.08.25 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8892598 2023.08.25 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8892596 2023.08.25 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8892595 2023.08.25 PM
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 8892594 2023.08.25 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8892592 2023.08.25 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 80 8892593 2023.08.25 PM
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8892591 2023.08.25 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8867961 2023.08.17 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 8867960 2023.08.17 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8867962 2023.08.17 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8867958 2023.08.17 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8867959 2023.08.17 WM
pospolity żuraw, Grus grus 300 8860732 2023.08.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 58 8860733 2023.08.15 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8860731 2023.08.15 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8860729 2023.08.15 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8860730 2023.08.15 WM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8860728 2023.08.12 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8860727 2023.08.12 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8860726 2023.08.12 WM
pospolity kruk, Corvus corax 150 8837766 2023.08.08 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8837765 2023.08.08 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8837763 2023.08.08 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8837764 2023.08.08 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8837761 2023.08.08 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8837760 2023.08.08 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8837762 2023.08.08 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8837759 2023.08.08 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8835815 2023.08.08 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8835812 2023.08.08 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8835813 2023.08.08 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 8835814 2023.08.08 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8835811 2023.08.08 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 8835809 2023.08.08 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8835810 2023.08.08 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8835808 2023.08.08 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8835805 2023.08.08 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 8835807 2023.08.08 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8835806 2023.08.08 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8835800 2023.08.08 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8835799 2023.08.08 WM
pospolity łyska, Fulica atra 70 8835803 2023.08.08 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8835802 2023.08.08 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8835798 2023.08.08 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8835804 2023.08.08 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8835797 2023.08.08 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8835801 2023.08.08 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 13 8835794 2023.08.08 WM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8835793 2023.08.08 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8835795 2023.08.07 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8835796 2023.08.07 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8834773 2023.08.07 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8834770 2023.08.07 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8834772 2023.08.07 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 8834768 2023.08.07 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8834771 2023.08.07 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8834767 2023.08.07 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 12 8834766 2023.08.07 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8834769 2023.08.07 WM
bardzo rzadki biegus ostrosterny, Calidris acuminata 1 8826626 2023.08.04 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8818057 2023.08.01 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 8818056 2023.08.01 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8818058 2023.08.01 WM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 8818055 2023.08.01 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8818054 2023.07.31 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8815203 2023.07.31 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8815201 2023.07.31 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8815202 2023.07.31 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8811721 2023.07.30 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8811720 2023.07.30 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 8811719 2023.07.30 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 28 8811718 2023.07.30 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8811717 2023.07.30 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8811715 2023.07.30 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8811712 2023.07.30 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8811714 2023.07.30 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8811713 2023.07.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8811716 2023.07.30 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8806260 2023.07.29 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8806259 2023.07.29 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8806258 2023.07.29 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8806257 2023.07.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8806277 2023.07.29 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8806256 2023.07.29 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8806274 2023.07.29 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8806276 2023.07.29 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8806275 2023.07.29 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8806273 2023.07.29 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8806272 2023.07.29 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8806271 2023.07.29 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8806270 2023.07.29 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8806269 2023.07.29 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8806268 2023.07.29 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8806266 2023.07.29 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 8806267 2023.07.29 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 8806264 2023.07.29 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 8806265 2023.07.29 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8806262 2023.07.29 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8806263 2023.07.29 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8806261 2023.07.29 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8806255 2023.07.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8806252 2023.07.29 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8806254 2023.07.29 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8806253 2023.07.29 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8806251 2023.07.29 WM
pospolity łyska, Fulica atra 8 8806249 2023.07.29 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8806248 2023.07.29 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8806250 2023.07.29 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8806247 2023.07.29 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8806245 2023.07.29 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8806243 2023.07.29 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 8806246 2023.07.29 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8806242 2023.07.29 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 8806244 2023.07.29 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8806241 2023.07.29 WM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8806240 2023.07.29 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8802394 2023.07.27 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8802397 2023.07.27 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8802396 2023.07.27 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 8802398 2023.07.27 WM
rzadki