DRUŻYNA

Drużyna: Anna W-K. Obserwator: Anna Włodarczak-Komosińska

Liczba gatunków: 216

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 323 15953 100 100 3 21 36 40
2 133 6343 113 53 1 16 16 20
3 222 23031 138 75 0 15 30 30
4 319 9548 187 128 0 34 61 33
5 378 3931 214 138 1 31 67 39
6 53 508 216 44 0 8 22 14
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8591883 2023.06.04 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8591884 2023.06.04 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8591880 2023.06.04 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 32 8591882 2023.06.04 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 21 8591885 2023.06.04 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 350 8591881 2023.06.04 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8591879 2023.06.04 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8585289 2023.06.03 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8585288 2023.06.03 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8585286 2023.06.03 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8585291 2023.06.03 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8585287 2023.06.03 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8585285 2023.06.03 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8585290 2023.06.03 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8585284 2023.06.03 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8585282 2023.06.03 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8585281 2023.06.03 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8585283 2023.06.03 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8585280 2023.06.03 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8585277 2023.06.03 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8585276 2023.06.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 25 8585278 2023.06.03 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8585279 2023.06.03 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8585275 2023.06.03 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8585292 2023.06.03 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8585274 2023.06.03 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8585272 2023.06.03 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8585271 2023.06.03 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8585273 2023.06.03 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8585269 2023.06.03 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8585270 2023.06.03 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8585268 2023.06.03 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8585267 2023.06.03 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8585266 2023.06.03 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8585265 2023.06.03 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 3 8585264 2023.06.03 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8585263 2023.06.03 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8585262 2023.06.03 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8585261 2023.06.03 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8575585 2023.06.02 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8575583 2023.06.02 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8575581 2023.06.02 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8575582 2023.06.02 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8575578 2023.06.01 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8575579 2023.06.01 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8575577 2023.06.01 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8575584 2023.06.01 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8575574 2023.06.01 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8575580 2023.06.01 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8575576 2023.06.01 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 8575575 2023.06.01 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8575573 2023.06.01 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8575572 2023.06.01 WM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8560897 2023.05.30 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8559508 2023.05.29 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8559507 2023.05.29 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8559509 2023.05.29 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8559505 2023.05.29 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8559506 2023.05.29 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8559504 2023.05.29 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8559503 2023.05.29 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8559501 2023.05.29 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8559500 2023.05.29 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8559502 2023.05.29 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8559499 2023.05.29 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8559498 2023.05.29 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8533031 2023.05.26 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8529809 2023.05.25 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8529810 2023.05.25 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8529808 2023.05.25 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8529807 2023.05.25 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8529811 2023.05.25 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8529806 2023.05.25 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8529804 2023.05.25 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8529803 2023.05.25 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8529802 2023.05.25 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8529805 2023.05.25 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8529801 2023.05.25 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8529800 2023.05.25 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8529799 2023.05.25 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8529798 2023.05.25 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8529797 2023.05.25 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8529796 2023.05.25 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8529791 2023.05.25 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8529792 2023.05.25 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8529793 2023.05.25 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8529795 2023.05.25 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8529789 2023.05.25 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8529788 2023.05.25 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8529794 2023.05.25 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8529790 2023.05.25 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8529787 2023.05.25 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8529786 2023.05.25 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8529785 2023.05.25 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8523815 2023.05.24 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8523817 2023.05.24 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8523816 2023.05.24 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8523818 2023.05.24 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8523814 2023.05.24 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8523808 2023.05.24 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8523813 2023.05.24 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8523811 2023.05.24 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8523809 2023.05.24 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8523810 2023.05.24 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8523812 2023.05.24 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8523807 2023.05.24 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8523804 2023.05.24 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8523805 2023.05.24 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8523806 2023.05.24 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8523803 2023.05.24 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8520091 2023.05.23 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8520089 2023.05.23 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8520092 2023.05.23 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8520090 2023.05.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8520087 2023.05.23 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8520085 2023.05.23 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 8520086 2023.05.23 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8520088 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8520082 2023.05.23 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8520084 2023.05.23 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8520083 2023.05.23 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8520081 2023.05.23 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8520079 2023.05.23 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8520080 2023.05.23 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8520077 2023.05.23 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8520078 2023.05.23 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8520075 2023.05.23 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8520074 2023.05.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8520076 2023.05.23 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8520073 2023.05.23 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8520071 2023.05.23 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8520070 2023.05.23 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8520069 2023.05.23 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8520068 2023.05.23 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8520067 2023.05.23 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8520072 2023.05.23 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8520066 2023.05.23 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8514874 2023.05.22 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8514873 2023.05.22 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8514872 2023.05.22 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8514868 2023.05.22 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8514871 2023.05.22 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8514869 2023.05.22 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 130 8514870 2023.05.22 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8514867 2023.05.22 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8514865 2023.05.22 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8514866 2023.05.22 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8514863 2023.05.22 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8514864 2023.05.22 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8514862 2023.05.22 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8514861 2023.05.22 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8514860 2023.05.22 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8514857 2023.05.22 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8514855 2023.05.22 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8514856 2023.05.22 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 8514853 2023.05.22 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8514859 2023.05.22 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8514858 2023.05.22 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8514852 2023.05.22 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8514851 2023.05.22 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8514854 2023.05.22 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 8514849 2023.05.22 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 8514850 2023.05.22 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8506930 2023.05.21 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8506932 2023.05.21 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8506931 2023.05.21 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8506926 2023.05.21 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8506927 2023.05.21 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8506923 2023.05.21 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8506928 2023.05.21 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8506924 2023.05.21 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8506920 2023.05.21 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8506922 2023.05.21 WM
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8506918 2023.05.21 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8506919 2023.05.21 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8506915 2023.05.21 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 8506921 2023.05.21 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 360 8506925 2023.05.21 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8506929 2023.05.21 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8506917 2023.05.21 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8506914 2023.05.21 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8506916 2023.05.21 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8485585 2023.05.19 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8485583 2023.05.19 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8485584 2023.05.19 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8485580 2023.05.19 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8485581 2023.05.19 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8485578 2023.05.19 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8485582 2023.05.19 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8485579 2023.05.19 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8485575 2023.05.19 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8485577 2023.05.19 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8485576 2023.05.19 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8485574 2023.05.19 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8485573 2023.05.19 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8485570 2023.05.19 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8485572 2023.05.19 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8485571 2023.05.19 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8485569 2023.05.19 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8480885 2023.05.18 WM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8480886 2023.05.18 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8480887 2023.05.18 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8480593 2023.05.18 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8478563 2023.05.17 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8478562 2023.05.17 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8478564 2023.05.17 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8478560 2023.05.17 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8478559 2023.05.17 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8478561 2023.05.17 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8478558 2023.05.17 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8478557 2023.05.17 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8478556 2023.05.17 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8478555 2023.05.17 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8478553 2023.05.17 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 8478554 2023.05.17 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8478550 2023.05.17 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8478551 2023.05.17 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8478552 2023.05.17 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 8478549 2023.05.17 WM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8478548 2023.05.17 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8478545 2023.05.17 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8478546 2023.05.17 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8478544 2023.05.17 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8478547 2023.05.17 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8478542 2023.05.17 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8478541 2023.05.17 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8478539 2023.05.17 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8478540 2023.05.17 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8478543 2023.05.17 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8478538 2023.05.17 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8478537 2023.05.17 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8477671 2023.05.17 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8477670 2023.05.17 WM
pospolity kruk, Corvus corax 3 8477669 2023.05.17 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8477668 2023.05.17 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8477666 2023.05.17 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8477667 2023.05.17 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8477662 2023.05.17 WM
pospolity kos, Turdus merula 2 8477661 2023.05.17 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8477663 2023.05.17 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8477664 2023.05.17 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8477665 2023.05.17 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8477660 2023.05.17 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8477658 2023.05.17 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8477655 2023.05.17 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8477657 2023.05.17 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8477659 2023.05.17 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8477653 2023.05.17 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8477654 2023.05.17 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8477652 2023.05.17 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8477656 2023.05.17 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8475325 2023.05.16 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 8475056 2023.05.16 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8475007 2023.05.16 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8475006 2023.05.16 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 60 8475005 2023.05.16 WM
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8475004 2023.05.16 WM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 8474893 2023.05.16 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8467396 2023.05.14 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8454244 2023.05.14 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 130 8454245 2023.05.14 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8454246 2023.05.14 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8454247 2023.05.14 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8451592 2023.05.14 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8451590 2023.05.14 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8451591 2023.05.14 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8451588 2023.05.14 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8451589 2023.05.14 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8442356 2023.05.13 WM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8442361 2023.05.13 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8442359 2023.05.13 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 8442355 2023.05.13 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8442351 2023.05.13 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8442358 2023.05.13 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8442357 2023.05.13 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8442352 2023.05.13 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8442348 2023.05.13 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8442347 2023.05.13 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8442360 2023.05.13 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8442350 2023.05.13 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8442346 2023.05.13 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8442354 2023.05.13 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8442345 2023.05.13 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8442344 2023.05.13 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8442349 2023.05.13 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8442353 2023.05.13 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8442343 2023.05.13 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8428157 2023.05.11 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8428158 2023.05.11 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8428159 2023.05.11 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8426659 2023.05.11 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8426658 2023.05.11 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8426657 2023.05.11 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8426656 2023.05.11 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8426660 2023.05.11 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8426655 2023.05.11 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8426654 2023.05.11 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8426653 2023.05.11 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8426651 2023.05.11 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8426652 2023.05.11 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8426650 2023.05.11 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8426649 2023.05.11 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8426647 2023.05.11 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8426646 2023.05.11 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8426648 2023.05.11 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8426645 2023.05.11 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8426642 2023.05.11 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8426641 2023.05.11 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8426643 2023.05.11 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8426644 2023.05.11 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8426640 2023.05.11 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 8426637 2023.05.11 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8426639 2023.05.11 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8426638 2023.05.11 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8424227 2023.05.11 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8417442 2023.05.09 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8417444 2023.05.09 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8417445 2023.05.09 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8417441 2023.05.09 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8417443 2023.05.09 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8417439 2023.05.09 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8417438 2023.05.09 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8417434 2023.05.09 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8417436 2023.05.09 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8417440 2023.05.09 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 350 8417435 2023.05.09 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8417437 2023.05.09 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8417432 2023.05.09 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 48 8417433 2023.05.09 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8406048 2023.05.08 WM
bardzo rzadki żwirowiec łąkowy, Glareola pratincola 1 8396280 2023.05.07 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8395434 2023.05.07 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8395432 2023.05.07 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 8395433 2023.05.07 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8395213 2023.05.07 WM
bardzo rzadki żwirowiec łąkowy, Glareola pratincola 1 8394862 2023.05.06 WM
pospolity żuraw, Grus grus 110 8393310 2023.05.06 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8393309 2023.05.06 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 8393308 2023.05.06 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 9 8393307 2023.05.06 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8392592 2023.05.06 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8392594 2023.05.06 WM
pospolity żuraw, Grus grus 150 8392595 2023.05.06 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 8392590 2023.05.06 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 8392591 2023.05.06 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 230 8392593 2023.05.06 WM
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8391453 2023.05.06 WM
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8391451 2023.05.06 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8391452 2023.05.06 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8391454 2023.05.06 WM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8391449 2023.05.06 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8391450 2023.05.06 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 8391448 2023.05.06 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8391447 2023.05.06 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8391445 2023.05.06 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 22 8391446 2023.05.06 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 8391444 2023.05.06 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8391443 2023.05.06 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8389495 2023.05.06 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8389496 2023.05.06 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8389494 2023.05.06 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8389493 2023.05.06 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8389491 2023.05.06 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8389492 2023.05.06 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8389490 2023.05.06 WM
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8389488 2023.05.06 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8389489 2023.05.06 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 8389486 2023.05.06 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 8389484 2023.05.06 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 8389485 2023.05.06 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8389483 2023.05.06 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8389487 2023.05.06 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 8389482 2023.05.06 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 8389480 2023.05.06 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 18 8389479 2023.05.06 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 8389477 2023.05.06 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8389481 2023.05.06 WM
pospolity żuraw, Grus grus 410 8389478 2023.05.06 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8389476 2023.05.06 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8389475 2023.05.06 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8388297 2023.05.06 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 32 8388296 2023.05.05 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8388298 2023.05.05 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8381604 2023.05.05 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8381603 2023.05.05 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8381533 2023.05.05 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8381535 2023.05.05 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8381534 2023.05.05 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8381532 2023.05.05 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8381530 2023.05.05 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8381529 2023.05.05 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8381528 2023.05.05 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8381531 2023.05.05 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8381527 2023.05.05 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8381526 2023.05.05 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8381524 2023.05.05 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8381525 2023.05.05 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8381523 2023.05.04 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8381521 2023.05.04 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8381522 2023.05.03 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8381520 2023.05.03 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8360906 2023.05.03 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8360908 2023.05.03 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8360907 2023.05.03 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8355532 2023.05.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8355533 2023.05.02 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8355527 2023.05.02 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8355528 2023.05.02 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8355530 2023.05.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8355529 2023.05.02 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8355531 2023.05.02 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8355526 2023.05.02 WM
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8350843 2023.05.02 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8350845 2023.05.01 WM
rzadki uszatka, Asio otus 1 8350847 2023.05.01 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8350844 2023.05.01 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8350846 2023.05.01 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 8350842 2023.05.01 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8350841 2023.05.01 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8350837 2023.05.01 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8350840 2023.05.01 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8350838 2023.05.01 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8350839 2023.05.01 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 18 8339009 2023.05.01 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8339007 2023.05.01 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8339008 2023.05.01 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8339006 2023.05.01 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8339005 2023.05.01 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8339004 2023.05.01 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8339002 2023.05.01 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8339001 2023.05.01 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8338999 2023.04.30 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8339003 2023.04.30 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8338997 2023.04.30 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8339000 2023.04.30 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 8338998 2023.04.30 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8327532 2023.04.30 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8327531 2023.04.30 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8327530 2023.04.30 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8327529 2023.04.30 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8325601 2023.04.29 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8323037 2023.04.29 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8319906 2023.04.29 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8319905 2023.04.29 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8319015 2023.04.29 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8319016 2023.04.29 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8319014 2023.04.29 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8318565 2023.04.29 WM
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8318564 2023.04.29 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8318352 2023.04.28 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8318351 2023.04.28 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8318349 2023.04.28 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8318348 2023.04.28 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8318350 2023.04.28 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8318347 2023.04.28 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8318346 2023.04.28 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8318345 2023.04.28 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8318344 2023.04.28 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8318336 2023.04.28 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8318334 2023.04.28 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8318333 2023.04.28 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8318356 2023.04.28 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8318330 2023.04.28 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8318329 2023.04.28 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8318328 2023.04.28 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8318324 2023.04.28 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8318313 2023.04.28 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8318343 2023.04.28 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 32 8318341 2023.04.28 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8318342 2023.04.28 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8318340 2023.04.28 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8318338 2023.04.28 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8318339 2023.04.28 WM
pospolity łyska, Fulica atra 4 8318337 2023.04.28 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8318335 2023.04.28 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8318332 2023.04.28 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8318331 2023.04.28 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8318326 2023.04.28 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8318325 2023.04.28 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8318327 2023.04.28 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8318323 2023.04.28 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8295227 2023.04.24 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8295226 2023.04.24 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8293915 2023.04.24 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8293918 2023.04.24 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8293919 2023.04.24 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8293917 2023.04.24 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8293916 2023.04.24 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8293929 2023.04.24 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8293935 2023.04.24 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8293933 2023.04.24 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8293934 2023.04.24 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8293926 2023.04.24 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8293927 2023.04.24 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8293928 2023.04.24 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8293925 2023.04.24 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8293930 2023.04.24 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8293931 2023.04.24 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8293932 2023.04.24 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8293920 2023.04.24 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8293924 2023.04.24 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8293921 2023.04.24 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8293923 2023.04.24 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8293922 2023.04.24 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8291074 2023.04.24 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8291072 2023.04.24 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8291073 2023.04.24 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 8291077 2023.04.24 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8291071 2023.04.24 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8290483 2023.04.24 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 18 8290482 2023.04.24 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8286854 2023.04.23 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8286856 2023.04.23 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 8286850 2023.04.23 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8286853 2023.04.23 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 12 8286851 2023.04.23 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8286849 2023.04.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8286855 2023.04.23 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8285588 2023.04.23 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8285589 2023.04.23 WM
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8285586 2023.04.23 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 8285585 2023.04.23 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 18 8285724 2023.04.23 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8285587 2023.04.23 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8287128 2023.04.23 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8276165 2023.04.23 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8276167 2023.04.22 WM
pospolity łyska, Fulica atra 3 8276164 2023.04.22 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8276166 2023.04.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8276163 2023.04.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8276162 2023.04.22 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8276161 2023.04.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8276158 2023.04.22 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8276157 2023.04.22 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8276154 2023.04.22 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8276156 2023.04.22 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8276160 2023.04.22 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8276155 2023.04.22 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8276148 2023.04.22 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8276153 2023.04.22 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8276149 2023.04.22 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8276159 2023.04.22 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8276152 2023.04.22 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8276150 2023.04.22 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8276147 2023.04.22 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8276151 2023.04.22 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8276146 2023.04.22 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8276145 2023.04.22 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8265248 2023.04.22 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8265247 2023.04.22 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8265246 2023.04.22 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8263868 2023.04.22 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8263867 2023.04.21 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8263869 2023.04.21 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8263866 2023.04.21 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8263865 2023.04.21 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8263863 2023.04.21 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8263864 2023.04.21 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8249940 2023.04.19 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8249937 2023.04.19 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8249938 2023.04.19 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8249936 2023.04.19 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8249939 2023.04.19 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8240146 2023.04.18 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8240138 2023.04.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8240136 2023.04.18 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8240139 2023.04.18 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8240137 2023.04.18 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 8240135 2023.04.18 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8240131 2023.04.18 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8240132 2023.04.18 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8240134 2023.04.18 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8240130 2023.04.18 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8240133 2023.04.18 WM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8240128 2023.04.18 WM
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 8 8240127 2023.04.18 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8240129 2023.04.18 WM
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 8240126 2023.04.18 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8227526 2023.04.16 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8227527 2023.04.16 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8227525 2023.04.16 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8220362 2023.04.16 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8217148 2023.04.15 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 8217147 2023.04.15 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8217145 2023.04.15 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8217146 2023.04.15 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8217144 2023.04.15 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8217142 2023.04.15 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8217143 2023.04.15 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8217141 2023.04.15 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 8209208 2023.04.14 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8209209 2023.04.14 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8209204 2023.04.14 WM
pospolity łyska, Fulica atra 8 8209207 2023.04.14 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8209205 2023.04.14 WM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8209198 2023.04.14 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8209202 2023.04.14 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8209200 2023.04.14 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8209206 2023.04.14 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8209199 2023.04.14 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8209201 2023.04.14 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8209203 2023.04.14 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8209197 2023.04.14 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 8203400 2023.04.13 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 100 8203403 2023.04.13 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 500 8203401 2023.04.13 WM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 8203402 2023.04.13 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8201750 2023.04.13 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 8201748 2023.04.13 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8175391 2023.04.10 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8175392 2023.04.10 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8175389 2023.04.10 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8175388 2023.04.10 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8175387 2023.04.10 ZP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8175390 2023.04.10 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8175386 2023.04.10 ZP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8175026 2023.04.10 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8167208 2023.04.09 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8167207 2023.04.09 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8167205 2023.04.09 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8167206 2023.04.09 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8157590 2023.04.08 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8157592 2023.04.08 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8157591 2023.04.08 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8157589 2023.04.08 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8157587 2023.04.08 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8157586 2023.04.08 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8157585 2023.04.08 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8157588 2023.04.08 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8157584 2023.04.08 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8157582 2023.04.08 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8157583 2023.04.08 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8157581 2023.04.08 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8157580 2023.04.08 ZP
pospolity kos, Turdus merula 2 8155076 2023.04.07 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8155075 2023.04.07 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8155092 2023.04.07 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8155091 2023.04.07 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8155090 2023.04.07 PM
pospolity łyska, Fulica atra 20 8155089 2023.04.07 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8155088 2023.04.07 PM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8155087 2023.04.07 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 8155084 2023.04.07 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8155085 2023.04.07 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8155086 2023.04.07 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8155083 2023.04.07 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8155082 2023.04.07 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 200 8155081 2023.04.07 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 8155078 2023.04.07 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8155080 2023.04.07 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8155079 2023.04.07 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8155077 2023.04.07 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8149749 2023.04.06 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8144608 2023.04.05 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8139678 2023.04.04 ŁD
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8139679 2023.04.04 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8139677 2023.04.04 ŁD
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 8139676 2023.04.04 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 5 8139672 2023.04.04 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8139675 2023.04.04 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8139674 2023.04.04 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8139670 2023.04.04 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 8139673 2023.04.04 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8139669 2023.04.04 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8139671 2023.04.04 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8137991 2023.04.03 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8137990 2023.04.03 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8137989 2023.04.03 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8137987 2023.04.03 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 3 8137988 2023.04.03 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8137983 2023.04.03 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8137986 2023.04.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 150 8137984 2023.04.03 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 10 8137985 2023.04.03 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8137982 2023.04.03 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8137981 2023.04.03 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 350 8137978 2023.04.03 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8137980 2023.04.03 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8137979 2023.04.03 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8137977 2023.04.03 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 8137976 2023.04.03 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 60 8137975 2023.04.03 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8137974 2023.04.03 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8137972 2023.04.03 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 8137973 2023.04.03 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8137970 2023.04.03 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8137971 2023.04.03 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 8137968 2023.04.03 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8137966 2023.04.03 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8137967 2023.04.03 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8137965 2023.04.03 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8137969 2023.04.03 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 11 8137962 2023.04.03 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8137963 2023.04.03 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8137960 2023.04.03 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8137961 2023.04.03 ŁD
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8137959 2023.04.03 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8137958 2023.04.03 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8128961 2023.04.02 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8128960 2023.04.02 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 8128959 2023.04.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 8128957 2023.04.02 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 8128958 2023.04.02 WM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8128955 2023.04.02 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 8128953 2023.04.02 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8128956 2023.04.02 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8128962 2023.04.02 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8128954 2023.04.02 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8128950 2023.04.02 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 18 8128948 2023.04.02 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6000 8128949 2023.04.02 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8128951 2023.04.02 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8128952 2023.04.02 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 35 8128947 2023.04.02 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8128946 2023.04.02 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 8128939 2023.04.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 8128944 2023.04.02 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 350 8128941 2023.04.02 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8128966 2023.04.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8128945 2023.04.02 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 8128938 2023.04.02 WM
pospolity łyska, Fulica atra 18 8128943 2023.04.02 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8128942 2023.04.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 68 8128940 2023.04.02 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8121557 2023.04.01 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8121556 2023.04.01 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8121187 2023.04.01 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8121188 2023.04.01 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8121056 2023.04.01 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8121055 2023.04.01 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 88 8121054 2023.04.01 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8121053 2023.04.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8121077 2023.04.01 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8121052 2023.04.01 WM
pospolity łyska, Fulica atra 20 8121050 2023.04.01 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 8121049 2023.04.01 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8121051 2023.04.01 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8121047 2023.04.01 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 78 8121048 2023.04.01 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8121045 2023.04.01 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8121046 2023.04.01 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8121044 2023.04.01 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8121041 2023.04.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8121043 2023.04.01 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8121040 2023.04.01 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8121039 2023.04.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 8121042 2023.04.01 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8121037 2023.04.01 WM
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8121036 2023.04.01 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8121038 2023.04.01 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8116071 2023.03.31 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8112970 2023.03.31 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8089255 2023.03.26 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8089256 2023.03.26 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 8089254 2023.03.26 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8089253 2023.03.26 WM
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 8089250 2023.03.26 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8089252 2023.03.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 350 8089249 2023.03.26 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2500 8089251 2023.03.26 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8089248 2023.03.26 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8089246 2023.03.26 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8089245 2023.03.26 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8089244 2023.03.26 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8089243 2023.03.26 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8089241 2023.03.26 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8089238 2023.03.26 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8089242 2023.03.26 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8089240 2023.03.26 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8089239 2023.03.26 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8089236 2023.03.26 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8089234 2023.03.26 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8089233 2023.03.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8089237 2023.03.26 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8089232 2023.03.26 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 150 8089231 2023.03.26 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8089235 2023.03.26 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 8083758 2023.03.26 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8083756 2023.03.26 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8083757 2023.03.26 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 18 8083755 2023.03.26 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 8083754 2023.03.26 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 8083753 2023.03.26 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 8083751 2023.03.26 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8083749 2023.03.26 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8083750 2023.03.26 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8083752 2023.03.26 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8083746 2023.03.26 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8083748 2023.03.26 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8083747 2023.03.26 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8083745 2023.03.26 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8083744 2023.03.26 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8080213 2023.03.25 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8080212 2023.03.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 18 8080210 2023.03.25 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8080211 2023.03.25 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 110 8080209 2023.03.25 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8080207 2023.03.25 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 575 8080206 2023.03.25 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 8080205 2023.03.25 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 85 8080204 2023.03.25 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 8080208 2023.03.25 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 18 8080203 2023.03.25 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8080202 2023.03.25 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 8080200 2023.03.25 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8080197 2023.03.25 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 25 8080198 2023.03.25 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8080196 2023.03.25 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8080199 2023.03.25 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 8080195 2023.03.25 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8080194 2023.03.25 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 8080193 2023.03.25 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8080192 2023.03.25 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 8080201 2023.03.25 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 8080191 2023.03.25 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 35 8080190 2023.03.25 WM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 8080189 2023.03.25 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 8080187 2023.03.25 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1500 8080186 2023.03.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 60 8080188 2023.03.25 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8080184 2023.03.25 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8080185 2023.03.25 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8080183 2023.03.25 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8080182 2023.03.25 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 8080181 2023.03.25 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8080180 2023.03.25 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8080179 2023.03.25 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8080177 2023.03.25 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8080178 2023.03.25 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 8080175 2023.03.25 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 8080174 2023.03.25 WM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 8080173 2023.03.25 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8080172 2023.03.25 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8080171 2023.03.25 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8080170 2023.03.25 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 200 8073164 2023.03.25 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8073100 2023.03.25 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 8070022 2023.03.24 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 500 8070023 2023.03.24 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8066666 2023.03.24 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8066665 2023.03.24 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8066664 2023.03.24 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 120 8066667 2023.03.24 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 8066663 2023.03.24 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 8064301 2023.03.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8064299 2023.03.23 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8064300 2023.03.23 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8055194 2023.03.22 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8055190 2023.03.22 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8055193 2023.03.22 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8055185 2023.03.22 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8055192 2023.03.22 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8055186 2023.03.22 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8055188 2023.03.22 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8055189 2023.03.22 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8055184 2023.03.22 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8055187 2023.03.22 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 9 8055191 2023.03.22 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8052718 2023.03.21 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8052122 2023.03.21 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8032037 2023.03.19 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8032036 2023.03.19 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8032033 2023.03.19 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8032035 2023.03.19 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8032034 2023.03.19 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8032032 2023.03.19 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8029522 2023.03.19 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8029471 2023.03.19 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8024285 2023.03.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 6 8024286 2023.03.18 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8024283 2023.03.18 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8024282 2023.03.18 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8024284 2023.03.18 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8024281 2023.03.18 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8024280 2023.03.18 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8024278 2023.03.18 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8024279 2023.03.18 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8024277 2023.03.18 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8024276 2023.03.18 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 8024275 2023.03.18 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 8024274 2023.03.18 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8024272 2023.03.18 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 8024273 2023.03.18 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8024270 2023.03.18 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 8024271 2023.03.18 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 8024268 2023.03.18 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8024269 2023.03.18 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 8024265 2023.03.18 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 8024266 2023.03.18 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8024263 2023.03.18 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8024264 2023.03.18 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8024267 2023.03.18 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8024262 2023.03.18 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 8024259 2023.03.18 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8024261 2023.03.18 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8024260 2023.03.18 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8024258 2023.03.18 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8013378 2023.03.16 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8013379 2023.03.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8013377 2023.03.16 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 380 8013375 2023.03.16 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 8013376 2023.03.16 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 8013394 2023.03.16 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 8013395 2023.03.16 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 8013393 2023.03.16 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 48 8013392 2023.03.16 WM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 8013388 2023.03.16 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 8013390 2023.03.16 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 800 8013389 2023.03.16 WM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 8013385 2023.03.16 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8013384 2023.03.16 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 8013386 2023.03.16 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8013387 2023.03.16 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8013383 2023.03.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 80 8013382 2023.03.16 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 150 8013381 2023.03.16 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8013380 2023.03.15 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8005305 2023.03.15 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 8005304 2023.03.15 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8002962 2023.03.14 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8002940 2023.03.14 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8000402 2023.03.14 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8000403 2023.03.13 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 500 7987774 2023.03.11 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 7987773 2023.03.11