Pełna lista obserwacji drużyny

Michał Włodarczyk : Michał Włodarczyk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4672317 2020.08.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4672314 2020.08.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4672315 2020.08.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4671752 2020.07.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4661363 2020.07.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4661364 2020.07.30 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4661360 2020.07.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4661377 2020.07.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4661365 2020.07.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4655056 2020.07.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4655055 2020.07.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4655059 2020.07.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4655057 2020.07.27 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4640917 2020.07.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4619112 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4619101 2020.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4619102 2020.07.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4619103 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4619106 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4619107 2020.07.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4619108 2020.07.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4619109 2020.07.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4619110 2020.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4580948 2020.06.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 4580947 2020.06.29 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4580715 2020.06.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4580717 2020.06.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4580716 2020.06.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4580713 2020.06.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4580714 2020.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4580712 2020.06.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 4580711 2020.06.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4577107 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4577105 2020.06.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4577106 2020.06.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4577102 2020.06.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4577100 2020.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4577101 2020.06.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4577099 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4577098 2020.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4577104 2020.06.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4577103 2020.06.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4577097 2020.06.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4577096 2020.06.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4577095 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4518444 2020.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4518443 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4518442 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4518440 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4518436 2020.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4518434 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4518432 2020.06.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4518439 2020.06.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4518445 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4518446 2020.06.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4518517 2020.06.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4518556 2020.06.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4518554 2020.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4518553 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4518531 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4518522 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4518521 2020.06.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4518520 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4518519 2020.06.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4504250 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4504251 2020.06.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4504252 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4504267 2020.06.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4504269 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4504272 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4504274 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4504275 2020.06.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4504495 2020.06.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4491475 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4491429 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4491428 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 4491427 2020.06.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4491426 2020.06.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4491425 2020.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 4491424 2020.06.06 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4491423 2020.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4491430 2020.06.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4491468 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4491497 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4491474 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4491473 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4491472 2020.06.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4491471 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4491470 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4491469 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4484739 2020.06.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4484741 2020.06.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4484738 2020.06.04 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4484742 2020.06.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4484736 2020.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4484734 2020.06.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4484732 2020.06.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4484729 2020.06.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4484727 2020.06.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4484731 2020.06.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4484737 2020.06.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4484740 2020.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4484733 2020.06.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4484735 2020.06.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4484730 2020.06.04 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4484728 2020.06.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4484726 2020.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4484725 2020.06.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4484724 2020.06.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4484723 2020.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4484722 2020.06.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4484720 2020.06.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4484721 2020.06.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4484719 2020.06.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4484718 2020.06.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4484717 2020.06.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4473884 2020.06.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 9 4473883 2020.06.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4473882 2020.06.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4473881 2020.06.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4473880 2020.06.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4473879 2020.06.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4473878 2020.06.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 5 4473877 2020.06.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4473876 2020.06.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4473875 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4473874 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 4473873 2020.06.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4473885 2020.06.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4473886 2020.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4473887 2020.06.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4473899 2020.06.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4473898 2020.06.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4473897 2020.06.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4473896 2020.06.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4473895 2020.06.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4473894 2020.06.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4473893 2020.06.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4473892 2020.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4473891 2020.06.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4473890 2020.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4473889 2020.06.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4473888 2020.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4420020 2020.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4420019 2020.05.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 4420018 2020.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4420017 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4420016 2020.05.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4420015 2020.05.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4427331 2020.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4427335 2020.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4427339 2020.05.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4427341 2020.05.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4427344 2020.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4396026 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4396024 2020.05.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4396025 2020.05.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4396023 2020.05.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4396022 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4396021 2020.05.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4396018 2020.05.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4396020 2020.05.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4396019 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4396016 2020.05.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4396017 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4396015 2020.05.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4396014 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4396012 2020.05.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 4396011 2020.05.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4396010 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4396009 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4396007 2020.05.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4396008 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4396005 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4396006 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4396119 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4396327 2020.05.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4396211 2020.05.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4341886 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4341885 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4341883 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4341884 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4341880 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4341882 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4341879 2020.05.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4341876 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4341875 2020.05.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 4346951 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4346950 2020.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4346949 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4346948 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 4346947 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4346966 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4346952 2020.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4346953 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4346965 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4346964 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4346972 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4346963 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4346962 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4346961 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4346960 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4346959 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4346958 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4346957 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4346956 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4346955 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4346954 2020.05.09 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4346967 2020.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4341881 2020.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4341878 2020.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4341877 2020.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4341873 2020.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4341874 2020.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4341872 2020.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4303895 2020.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4303894 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4303616 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4303617 2020.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4303618 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4303619 2020.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4303615 2020.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4303613 2020.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4303612 2020.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4303614 2020.05.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4303610 2020.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4303611 2020.05.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4303608 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4303609 2020.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4303607 2020.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4297715 2020.05.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4297714 2020.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4297712 2020.05.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4297713 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4297710 2020.05.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4297711 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4297706 2020.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4297702 2020.05.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4297707 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4297708 2020.05.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4297704 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4297705 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4297701 2020.05.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4297700 2020.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4297703 2020.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4287550 2020.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 7 4287549 2020.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4287548 2020.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4287547 2020.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4287546 2020.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 4287545 2020.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4287544 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4287543 2020.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4287542 2020.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4287541 2020.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4287540 2020.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 4287539 2020.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4287538 2020.05.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4287551 2020.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4287552 2020.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4287563 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4287562 2020.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4287561 2020.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4287560 2020.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4287559 2020.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4287558 2020.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4287557 2020.05.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4287555 2020.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4287556 2020.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4287554 2020.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4287553 2020.05.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4287669 2020.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4287670 2020.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4275592 2020.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4275593 2020.04.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4275590 2020.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4275591 2020.04.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4275587 2020.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4275589 2020.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4275588 2020.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4275586 2020.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4275585 2020.04.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4245538 2020.04.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 4245540 2020.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4245539 2020.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4245537 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4244064 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4244065 2020.04.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4244062 2020.04.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4244063 2020.04.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4244060 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4244058 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4244061 2020.04.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4244059 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4244057 2020.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4244056 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4252391 2020.04.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4252382 2020.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4252392 2020.04.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4252390 2020.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4252389 2020.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4252388 2020.04.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4252387 2020.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4252386 2020.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4252385 2020.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4252384 2020.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4252383 2020.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4243980 2020.04.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4243982 2020.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4243977 2020.04.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4243978 2020.04.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4243976 2020.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4243979 2020.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4243974 2020.04.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4243981 2020.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4243975 2020.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4243972 2020.04.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4243973 2020.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4243971 2020.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4187185 2020.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4187186 2020.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4187181 2020.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4187184 2020.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4187182 2020.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4187183 2020.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4183954 2020.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4183952 2020.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4183951 2020.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4183950 2020.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4183949 2020.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4183948 2020.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4183946 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4183944 2020.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4183947 2020.04.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4183943 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4183945 2020.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4183942 2020.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4183939 2020.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4183940 2020.04.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4183941 2020.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4183937 2020.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4183938 2020.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4183936 2020.04.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4183935 2020.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4188220 2020.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4188221 2020.04.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4188222 2020.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4188223 2020.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4188224 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4188425 2020.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4188426 2020.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4188219 2020.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4188218 2020.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4188217 2020.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4188216 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4188215 2020.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4188214 2020.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4188213 2020.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4188212 2020.04.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4188211 2020.04.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4132504 2020.04.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4132503 2020.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4122590 2020.04.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4126610 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4126611 2020.04.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4126612 2020.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4126613 2020.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4126614 2020.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4126615 2020.04.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4126616 2020.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4126617 2020.04.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4126618 2020.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4126619 2020.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 4126620 2020.04.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4120185 2020.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4120186 2020.04.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4120187 2020.04.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4120188 2020.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4120189 2020.04.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4120190 2020.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4120184 2020.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4120183 2020.04.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4120182 2020.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4120181 2020.04.04 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 30 4120180 2020.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4120179 2020.04.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4120178 2020.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4120177 2020.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4120159 2020.04.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4120191 2020.04.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4120192 2020.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4120193 2020.04.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4120278 2020.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4120203 2020.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4120202 2020.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4120201 2020.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4120200 2020.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4120199 2020.04.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4120198 2020.04.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 4120197 2020.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4120196 2020.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4120195 2020.04.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4120194 2020.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4113534 2020.04.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4100232 2020.03.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4100234 2020.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 4100231 2020.03.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4100233 2020.03.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4100230 2020.03.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 4100227 2020.03.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4100226 2020.03.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4100228 2020.03.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4100229 2020.03.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4100235 2020.03.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4100236 2020.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4100237 2020.03.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4100239 2020.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4100240 2020.03.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4100241 2020.03.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4100242 2020.03.30 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4120279 2020.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4097180 2020.03.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4097179 2020.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4097178 2020.03.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4097177 2020.03.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 4097176 2020.03.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4097181 2020.03.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4097182 2020.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4097183 2020.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4097184 2020.03.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4091672 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4091671 2020.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4091670 2020.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4091669 2020.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4091668 2020.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4091666 2020.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4091667 2020.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4091662 2020.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 4091664 2020.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4091663 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4091660 2020.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4091659 2020.03.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4120236 2020.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4120238 2020.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4120237 2020.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4079639 2020.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4079638 2020.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4079637 2020.03.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4079636 2020.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4079635 2020.03.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4079641 2020.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4079642 2020.03.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4079643 2020.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4079644 2020.03.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4079645 2020.03.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4079648 2020.03.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4061047 2020.03.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4061046 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4061045 2020.03.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4061044 2020.03.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4061043 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4061042 2020.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4061041 2020.03.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4061048 2020.03.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4061049 2020.03.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4061051 2020.03.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4061055 2020.03.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4061054 2020.03.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4061053 2020.03.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4061052 2020.03.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4061050 2020.03.22 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4057244 2020.03.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4057245 2020.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4057246 2020.03.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4057247 2020.03.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4057248 2020.03.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4057249 2020.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4057250 2020.03.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4057251 2020.03.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4057252 2020.03.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4057253 2020.03.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4057254 2020.03.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4057255 2020.03.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4046867 2020.03.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4046868 2020.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4046869 2020.03.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4046870 2020.03.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4046871 2020.03.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4046866 2020.03.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4046865 2020.03.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4046864 2020.03.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4046863 2020.03.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4046861 2020.03.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4046860 2020.03.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4046859 2020.03.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4046862 2020.03.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4046940 2020.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4046941 2020.03.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4046953 2020.03.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4046952 2020.03.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4046951 2020.03.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4046950 2020.03.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4046949 2020.03.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4046948 2020.03.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4046947 2020.03.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4046946 2020.03.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4046945 2020.03.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4046944 2020.03.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4046943 2020.03.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4046942 2020.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4023021 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4023020 2020.03.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4023019 2020.03.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 4023018 2020.03.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 4023017 2020.03.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4023016 2020.03.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4023022 2020.03.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4023674 2020.03.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4023024 2020.03.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4023025 2020.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4023026 2020.03.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4023027 2020.03.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 4023028 2020.03.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4023023 2020.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4017182 2020.03.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4017181 2020.03.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4017180 2020.03.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4017179 2020.03.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4017183 2020.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4017177 2020.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4017184 2020.03.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4017185 2020.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4017186 2020.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4017187 2020.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4017188 2020.03.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4017178 2020.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4091661 2020.03.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4013782 2020.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4013783 2020.03.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4013781 2020.03.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 4013780 2020.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 4013779 2020.03.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 4013778 2020.03.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4013776 2020.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4013777 2020.03.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4016748 2020.03.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4016849 2020.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4016753 2020.03.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4016769 2020.03.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4016751 2020.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4016749 2020.03.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 3994846 2020.03.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 3994847 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 3994848 2020.03.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 3994700 2020.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 3994698 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3994699 2020.03.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 3994697 2020.03.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 3994695 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3994696 2020.03.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3994002 2020.03.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 3994001 2020.03.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3994000 2020.03.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3993999 2020.03.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 3993997 2020.03.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3993998 2020.03.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 3993996 2020.03.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3993995 2020.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3993994 2020.03.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 3993993 2020.03.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3996470 2020.03.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3972748 2020.03.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 10 3970020 2020.03.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3970019 2020.03.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 3970017 2020.03.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 3970016 2020.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 9 3970015 2020.03.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 6 3970014 2020.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 5 3970021 2020.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3970022 2020.03.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 3970029 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3970028 2020.03.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3970027 2020.03.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3970026 2020.03.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 3970025 2020.03.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 3970024 2020.03.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3970023 2020.03.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 3966289 2020.02.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 9 3966288 2020.02.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3966287 2020.02.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3966286 2020.02.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 3966285 2020.02.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3966284 2020.02.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3966283 2020.02.29 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 3966281 2020.02.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3966282 2020.02.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 3950630 2020.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 50 3950629 2020.02.23 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 3950628 2020.02.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 3950627 2020.02.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 3950626 2020.02.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 3950625 2020.02.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 3950624 2020.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 3950623 2020.02.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3950631 2020.02.23 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 3950632 2020.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3951234 2020.02.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 3951233 2020.02.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3951232 2020.02.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3950636 2020.02.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 3950635 2020.02.23 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 3950634 2020.02.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3950633 2020.02.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 3945909 2020.02.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3945925 2020.02.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 3945923 2020.02.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3945924 2020.02.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 3945922 2020.02.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3945920 2020.02.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3945919 2020.02.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3945918 2020.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3945916 2020.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3945917 2020.02.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3945915 2020.02.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3945914 2020.02.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3945913 2020.02.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3945911 2020.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3945912 2020.02.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 3945910 2020.02.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 3945039 2020.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 3945038 2020.02.22 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 7 3945037 2020.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3945036 2020.02.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 3945035 2020.02.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 3945034 2020.02.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 13 3945031 2020.02.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 22 3945032 2020.02.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 3945033 2020.02.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 3945030 2020.02.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3945029 2020.02.22 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 7 3945028 2020.02.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3947582 2020.02.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3947577 2020.02.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3936058 2020.02.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 3936059 2020.02.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3936057 2020.02.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 3932390 2020.02.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 3932389 2020.02.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3932388 2020.02.15 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 3919767 2020.02.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3919768 2020.02.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3919769 2020.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3919770 2020.02.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3919771 2020.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3917486 2020.02.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 3917483 2020.02.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3917484 2020.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 3917485 2020.02.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3917482 2020.02.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 3886004 2020.01.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3872961 2020.01.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3872959 2020.01.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3872957 2020.01.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 3872958 2020.01.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3872960 2020.01.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3872956 2020.01.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3821193 2020.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 3821191 2020.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 400 3821190 2020.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 3821188 2020.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 9 3821189 2020.01.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 3821187 2020.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3821185 2020.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3821186 2020.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3821184 2020.01.12 mapa