DRUŻYNA

Drużyna: Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP. Obserwator: Szymon Kaczmarek

Liczba gatunków: 255

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 400 31287 91 91 0 12 37 42
2 367 81879 97 63 0 8 21 34
3 422 19908 124 101 1 11 44 45
4 712 6770 166 123 0 18 57 48
5 1255 4192 197 151 0 33 71 47
6 766 2931 212 141 3 30 62 46
7 725 9399 214 103 0 14 47 42
8 928 13334 232 152 2 40 63 47
9 763 15252 232 103 0 13 43 47
10 725 17533 249 133 8 36 42 47
11 371 17361 249 71 0 9 24 38
12 581 13500 255 87 2 12 31 42
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9308730 2023.12.31 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9308729 2023.12.31 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9308728 2023.12.31 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9308727 2023.12.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9308726 2023.12.31 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9308725 2023.12.31 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9308724 2023.12.31 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9308723 2023.12.31 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9308722 2023.12.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9308721 2023.12.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9308720 2023.12.31 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9308719 2023.12.31 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9308718 2023.12.31 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9308717 2023.12.31 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9308439 2023.12.31 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 13 9308438 2023.12.31 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9308437 2023.12.31 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9308435 2023.12.31 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9308434 2023.12.31 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9308433 2023.12.31 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9308432 2023.12.31 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9308280 2023.12.31 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9308279 2023.12.31 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9308278 2023.12.31 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 9308277 2023.12.31 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9308276 2023.12.31 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9308077 2023.12.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9308076 2023.12.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9308075 2023.12.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9308074 2023.12.31 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9308073 2023.12.31 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9308072 2023.12.31 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9308070 2023.12.31 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9308069 2023.12.31 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9308068 2023.12.31 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9309217 2023.12.31 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9309216 2023.12.31 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 9309215 2023.12.31 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9309214 2023.12.31 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 17 9309213 2023.12.31 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9309193 2023.12.31 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 9309195 2023.12.31 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9307362 2023.12.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9307361 2023.12.31 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9307360 2023.12.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9307359 2023.12.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9307358 2023.12.31 WP
rzadki uszatka, Asio otus 2 9307357 2023.12.31 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9307356 2023.12.31 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9307355 2023.12.31 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9307178 2023.12.31 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9307177 2023.12.31 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9307176 2023.12.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9307175 2023.12.31 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9307174 2023.12.31 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9307173 2023.12.31 WP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9307172 2023.12.31 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 9307171 2023.12.31 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 91 9307170 2023.12.31 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 37 9307169 2023.12.31 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9307168 2023.12.31 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9306923 2023.12.31 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9306922 2023.12.31 WP
pospolity żuraw, Grus grus 30 9306921 2023.12.31 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9306920 2023.12.31 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9306917 2023.12.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9306916 2023.12.31 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9306915 2023.12.31 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 300 9306914 2023.12.31 WP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 9 9306913 2023.12.31 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 70 9306912 2023.12.31 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 35 9306911 2023.12.31 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9306910 2023.12.31 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 9306909 2023.12.31 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9306908 2023.12.31 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9306907 2023.12.31 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9306906 2023.12.31 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9306905 2023.12.31 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9306739 2023.12.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9306738 2023.12.31
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9306737 2023.12.31
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9306736 2023.12.31
pospolity bogatka, Parus major 1 9306735 2023.12.31
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 75 9306734 2023.12.31
pospolity kruk, Corvus corax 1 9306733 2023.12.31
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 19 9306732 2023.12.31
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9306731 2023.12.31
pospolity żuraw, Grus grus 3 9306729 2023.12.31
pospolity żuraw, Grus grus 2 9306727 2023.12.31
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9306726 2023.12.31
pospolity żuraw, Grus grus 9 9306740 2023.12.31
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9306540 2023.12.31 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9306539 2023.12.31 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9306538 2023.12.31 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9306537 2023.12.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9306536 2023.12.31 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9306535 2023.12.31 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9306534 2023.12.31 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9306533 2023.12.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9306532 2023.12.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9306531 2023.12.31 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9306530 2023.12.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9306529 2023.12.31 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9306528 2023.12.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9305401 2023.12.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9305399 2023.12.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9305397 2023.12.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9305398 2023.12.30 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9305396 2023.12.30 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9305400 2023.12.30 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9293993 2023.12.26 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9293669 2023.12.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9293668 2023.12.26 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9293667 2023.12.26 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9293666 2023.12.26 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9293371 2023.12.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9293372 2023.12.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9293365 2023.12.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9293364 2023.12.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9293363 2023.12.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9293330 2023.12.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9293329 2023.12.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9293328 2023.12.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9293327 2023.12.26 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9293326 2023.12.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9293325 2023.12.26 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9293324 2023.12.26 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9293323 2023.12.26 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 9 9293322 2023.12.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 9293321 2023.12.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9293320 2023.12.26 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9291736 2023.12.25 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9291059 2023.12.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9291058 2023.12.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9291057 2023.12.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 70 9291056 2023.12.25 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9291055 2023.12.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9290863 2023.12.25 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9290862 2023.12.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9290861 2023.12.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9290860 2023.12.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9290859 2023.12.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9290858 2023.12.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9290857 2023.12.25 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9290856 2023.12.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9289525 2023.12.24 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9289524 2023.12.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9289523 2023.12.24 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9289522 2023.12.24 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9289521 2023.12.24 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9289520 2023.12.24 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9289519 2023.12.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9289518 2023.12.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9289517 2023.12.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9289516 2023.12.24 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9286380 2023.12.23 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9286379 2023.12.23 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9286378 2023.12.23 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9286377 2023.12.23 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9286376 2023.12.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9286375 2023.12.23 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9286374 2023.12.23 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9286373 2023.12.23 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9286372 2023.12.23 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9286371 2023.12.23 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9286370 2023.12.23 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9286369 2023.12.23 WP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9285954 2023.12.23 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9284675 2023.12.22 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9284673 2023.12.22 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9284677 2023.12.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9284676 2023.12.22 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9284674 2023.12.22 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9284672 2023.12.22 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9284669 2023.12.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9284671 2023.12.22 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9284670 2023.12.22 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 9284665 2023.12.20 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 53 9284668 2023.12.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 56 9284666 2023.12.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9277527 2023.12.18 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9277526 2023.12.18 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9277525 2023.12.18 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9277524 2023.12.18 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9277523 2023.12.18 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9277521 2023.12.18 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9277520 2023.12.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9277519 2023.12.18 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9277518 2023.12.18 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9277517 2023.12.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9277516 2023.12.18 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9277515 2023.12.18 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 9277514 2023.12.18 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 25 9277513 2023.12.18 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9274844 2023.12.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9274843 2023.12.17 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9274842 2023.12.17 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 9274841 2023.12.17 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 9274840 2023.12.17 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9274839 2023.12.17 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9274838 2023.12.17 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9274837 2023.12.17 WP
pospolity żuraw, Grus grus 23 9274836 2023.12.17 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 89 9274845 2023.12.17 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9274835 2023.12.17 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9273879 2023.12.17 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9273878 2023.12.17 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9273877 2023.12.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9273876 2023.12.17 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9273875 2023.12.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9273874 2023.12.17 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9273873 2023.12.17 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9273872 2023.12.17 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9273871 2023.12.17 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9273870 2023.12.17 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9273260 2023.12.17 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9270859 2023.12.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 162 9270838 2023.12.16 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9270837 2023.12.16 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9270836 2023.12.16 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9270835 2023.12.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9270834 2023.12.16 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9270833 2023.12.16 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9270831 2023.12.16 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9269879 2023.12.16 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9269878 2023.12.16 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9269877 2023.12.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9269876 2023.12.16 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9269875 2023.12.16 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9269874 2023.12.16 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9269873 2023.12.16 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9269872 2023.12.16 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9269871 2023.12.16 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 23 9269870 2023.12.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9269869 2023.12.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9269868 2023.12.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9269867 2023.12.16 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 84 9269866 2023.12.15 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9268919 2023.12.15 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9268918 2023.12.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9268917 2023.12.15 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9268916 2023.12.15 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9268915 2023.12.15 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9268914 2023.12.15 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 9268913 2023.12.15 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9268912 2023.12.15 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9268907 2023.12.15 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9268906 2023.12.15 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9268905 2023.12.15 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9268904 2023.12.15 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9268903 2023.12.15 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9268902 2023.12.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9268901 2023.12.15 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9268900 2023.12.15 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9268899 2023.12.15 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9268898 2023.12.15 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9268897 2023.12.15 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9268896 2023.12.15 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9268895 2023.12.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9268894 2023.12.15 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9268892 2023.12.15 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9268891 2023.12.15 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 500 9268890 2023.12.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9268889 2023.12.15 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 29 9268888 2023.12.15 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9268887 2023.12.15 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9268886 2023.12.15 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9268885 2023.12.15 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9268884 2023.12.15 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9268450 2023.12.15 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9268448 2023.12.15 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 300 9268447 2023.12.15 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9268446 2023.12.15 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9268445 2023.12.15 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9268444 2023.12.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 900 9268443 2023.12.15 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 34 9268441 2023.12.15 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 9268440 2023.12.15 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9268241 2023.12.15 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9268240 2023.12.15 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9268239 2023.12.15 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9268238 2023.12.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9268237 2023.12.15 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9268236 2023.12.15 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9268235 2023.12.15 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9268234 2023.12.15 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9268233 2023.12.15 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9268232 2023.12.15 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9268231 2023.12.15 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9268230 2023.12.15 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9268229 2023.12.15 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9268228 2023.12.15 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9264642 2023.12.13 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9264641 2023.12.13 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 9264640 2023.12.13 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9264639 2023.12.13 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9264601 2023.12.13 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9264600 2023.12.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9264599 2023.12.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9264598 2023.12.13 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9264597 2023.12.13 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9264596 2023.12.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9264595 2023.12.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9264594 2023.12.13 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 23 9264593 2023.12.13 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9264592 2023.12.13 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 9264591 2023.12.13 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9262068 2023.12.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9262067 2023.12.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9262066 2023.12.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9262065 2023.12.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9262064 2023.12.11 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9262063 2023.12.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9262062 2023.12.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 200 9262061 2023.12.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 9262060 2023.12.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9262059 2023.12.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9262058 2023.12.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 9262005 2023.12.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9262004 2023.12.11 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9262003 2023.12.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9262002 2023.12.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9262001 2023.12.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9262000 2023.12.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9261999 2023.12.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 120 9261998 2023.12.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9261887 2023.12.11 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 800 9261886 2023.12.11 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 9261885 2023.12.11 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9261902 2023.12.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9261901 2023.12.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9261900 2023.12.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9261899 2023.12.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9261898 2023.12.11 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 9261897 2023.12.11 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9261896 2023.12.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9261895 2023.12.11 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 9261894 2023.12.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9261893 2023.12.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9261892 2023.12.11 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 30 9261891 2023.12.11 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 9261903 2023.12.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 9261888 2023.12.11 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9261890 2023.12.11 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9261733 2023.12.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9261732 2023.12.11 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9261731 2023.12.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9261730 2023.12.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9261729 2023.12.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9261728 2023.12.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9261727 2023.12.11 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 9261726 2023.12.11 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9261725 2023.12.11 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 9261724 2023.12.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9259542 2023.12.10 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 9259540 2023.12.10 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 9259539 2023.12.10 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9259541 2023.12.10 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9259538 2023.12.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 9259537 2023.12.10 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9258666 2023.12.10 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9258665 2023.12.10 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9258663 2023.12.10 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 9258662 2023.12.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9258661 2023.12.10 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9258660 2023.12.10 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9258659 2023.12.10 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9258658 2023.12.10 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9258657 2023.12.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 234 9258656 2023.12.10 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 42 9258655 2023.12.10 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 130 9257275 2023.12.10 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 9257274 2023.12.10 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9257273 2023.12.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 14 9257272 2023.12.10 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9257271 2023.12.10 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 9257270 2023.12.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 9257269 2023.12.10 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9257268 2023.12.10 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9257076 2023.12.10 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9257073 2023.12.10 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9257075 2023.12.10 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9257072 2023.12.10 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9257074 2023.12.10 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9257069 2023.12.10 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9257071 2023.12.10 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9257070 2023.12.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 9257067 2023.12.10 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9257068 2023.12.10 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9257066 2023.12.10 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 9257065 2023.12.10 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9256298 2023.12.10 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9256297 2023.12.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9256296 2023.12.10 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9256295 2023.12.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9256294 2023.12.10 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9256293 2023.12.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9256292 2023.12.10 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9256291 2023.12.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9256290 2023.12.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9256289 2023.12.10 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9253342 2023.12.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 7 9253341 2023.12.09 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9253254 2023.12.09 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9253253 2023.12.09 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9253255 2023.12.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9253252 2023.12.09 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9253251 2023.12.09 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9253249 2023.12.09 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9253248 2023.12.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9253250 2023.12.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9253247 2023.12.09 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9253246 2023.12.09 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9253245 2023.12.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 75 9253244 2023.12.09 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9252936 2023.12.09 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9252935 2023.12.09 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9252934 2023.12.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 9252933 2023.12.09 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9252932 2023.12.09 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9252931 2023.12.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9252930 2023.12.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9252929 2023.12.09 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9252928 2023.12.09 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9252827 2023.12.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9252826 2023.12.09 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9252825 2023.12.09 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9252824 2023.12.09 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9252823 2023.12.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9252822 2023.12.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9252821 2023.12.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 9252820 2023.12.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9252819 2023.12.09 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9252818 2023.12.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9252817 2023.12.09 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9251315 2023.12.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9251314 2023.12.08 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9251316 2023.12.08 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9251312 2023.12.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9251310 2023.12.08 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9251313 2023.12.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9251308 2023.12.08 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 11 9251311 2023.12.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9251309 2023.12.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 25 9251305 2023.12.08 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9251307 2023.12.08 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9252041 2023.12.08 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9251306 2023.12.08 WP
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9250020 2023.12.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9250019 2023.12.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9250017 2023.12.08 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9250018 2023.12.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 9250016 2023.12.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9248332 2023.12.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9248331 2023.12.07 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9248333 2023.12.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9246393 2023.12.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9246392 2023.12.06 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9246046 2023.12.06 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9246045 2023.12.06 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9243579 2023.12.05 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 29 9241724 2023.12.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 53 9240508 2023.12.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9237420 2023.12.03 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9237419 2023.12.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9237418 2023.12.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9237417 2023.12.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9237416 2023.12.03 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9237415 2023.12.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 9237414 2023.12.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9237413 2023.12.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9237412 2023.12.03 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9237411 2023.12.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9237410 2023.12.03 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9237409 2023.12.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 103 9237407 2023.12.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 9237406 2023.12.03 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9237408 2023.12.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 9237404 2023.12.03 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9237405 2023.12.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9236595 2023.12.03 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9236594 2023.12.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9236593 2023.12.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9236591 2023.12.03 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9236590 2023.12.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9236474 2023.12.03 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9236473 2023.12.03 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9236472 2023.12.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9236471 2023.12.03 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9236470 2023.12.03 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9236469 2023.12.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9236468 2023.12.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9236467 2023.12.03 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9236466 2023.12.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9236465 2023.12.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9236464 2023.12.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 12 9236463 2023.12.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9236462 2023.12.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9236461 2023.12.03 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9236460 2023.12.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9236459 2023.12.03 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9234309 2023.12.02 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9234308 2023.12.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9233792 2023.12.02 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9233794 2023.12.02 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9232884 2023.12.02 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9232882 2023.12.02 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9232880 2023.12.02 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9232881 2023.12.02 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9232879 2023.12.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 9232883 2023.12.02 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 9232878 2023.12.02 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9232877 2023.12.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9232875 2023.12.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 770 9232876 2023.12.02 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9232794 2023.12.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9232793 2023.12.02 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9232795 2023.12.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9232745 2023.12.02 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9232744 2023.12.02 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 9232743 2023.12.02 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9232742 2023.12.02 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9232741 2023.12.02 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 9232740 2023.12.02 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9232739 2023.12.02 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9232738 2023.12.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 380 9232737 2023.12.02 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 63 9232736 2023.12.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9232565 2023.12.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9232564 2023.12.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9232563 2023.12.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9232562 2023.12.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9232561 2023.12.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9232560 2023.12.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 24 9232559 2023.12.02 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9232533 2023.12.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9232532 2023.12.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9232531 2023.12.02 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9232530 2023.12.02 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9232529 2023.12.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9232528 2023.12.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9232527 2023.12.02 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9232526 2023.12.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9232525 2023.12.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9232524 2023.12.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9232448 2023.12.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9232447 2023.12.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9232446 2023.12.02 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9232445 2023.12.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9232444 2023.12.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9232443 2023.12.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9232442 2023.12.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9232441 2023.12.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9232440 2023.12.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9230463 2023.12.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9230462 2023.12.01 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9230461 2023.12.01 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9230460 2023.12.01 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9230459 2023.12.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9230458 2023.12.01 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9230457 2023.12.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9230456 2023.12.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9230431 2023.12.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9230430 2023.12.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9230429 2023.12.01 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9230428 2023.12.01 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 9230427 2023.12.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 47 9230426 2023.12.01 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9230425 2023.12.01 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9230424 2023.12.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9230295 2023.12.01 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9230294 2023.12.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9230292 2023.12.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9230291 2023.12.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9230290 2023.12.01 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9230289 2023.12.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9230288 2023.12.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9230287 2023.12.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9230286 2023.12.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9230285 2023.12.01 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9230284 2023.12.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 150 9228689 2023.11.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9228688 2023.11.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9228687 2023.11.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 200 9228684 2023.11.30 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9228217 2023.11.30 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9228216 2023.11.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9228215 2023.11.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9228214 2023.11.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9228213 2023.11.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9228218 2023.11.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9225556 2023.11.29 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9225555 2023.11.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9225554 2023.11.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9225553 2023.11.29 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9225552 2023.11.29 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9225551 2023.11.29 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9225550 2023.11.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9225549 2023.11.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 20 9225548 2023.11.29 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9225547 2023.11.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9225546 2023.11.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9216687 2023.11.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9215549 2023.11.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9215546 2023.11.26 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 17 9215545 2023.11.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 20 9215544 2023.11.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9215543 2023.11.26 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9215542 2023.11.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9215541 2023.11.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9215540 2023.11.26 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9215539 2023.11.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9215538 2023.11.26 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9215537 2023.11.26 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9215536 2023.11.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9215535 2023.11.26 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9215083 2023.11.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215082 2023.11.26 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9215081 2023.11.26 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9215080 2023.11.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9215079 2023.11.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9215078 2023.11.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9215099 2023.11.26 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9215098 2023.11.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9215097 2023.11.26 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 9215096 2023.11.26 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9215095 2023.11.26 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9215094 2023.11.26 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9215093 2023.11.26 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 9215092 2023.11.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9215091 2023.11.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215090 2023.11.26 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9215089 2023.11.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 128 9215088 2023.11.26 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9215087 2023.11.26 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 9215086 2023.11.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9215085 2023.11.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9215084 2023.11.26 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 24 9215077 2023.11.26 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9215076 2023.11.26 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9215075 2023.11.26 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9215074 2023.11.26 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 80 9215073 2023.11.26 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9215072 2023.11.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215071 2023.11.26 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9215070 2023.11.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 10 9215069 2023.11.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 9215068 2023.11.26 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9215067 2023.11.26 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9215066 2023.11.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9215064 2023.11.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9215063 2023.11.26 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 9215062 2023.11.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 88 9213668 2023.11.25 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9213667 2023.11.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 7 9213666 2023.11.25 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9213665 2023.11.25 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 70 9213664 2023.11.25 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 9213663 2023.11.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 430 9213662 2023.11.25 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9213661 2023.11.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9213659 2023.11.25 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9213658 2023.11.25 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9213657 2023.11.25 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9213656 2023.11.25 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9213655 2023.11.25 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9213654 2023.11.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 9213653 2023.11.25 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 9213652 2023.11.25 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9213651 2023.11.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9213650 2023.11.25 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9213649 2023.11.25 WP
pospolity kruk, Corvus corax 10 9213647 2023.11.25 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9213646 2023.11.25 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 9213645 2023.11.25 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9213644 2023.11.25 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9213643 2023.11.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9211255 2023.11.25 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9211254 2023.11.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9211252 2023.11.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9211253 2023.11.25 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9211251 2023.11.25 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9211250 2023.11.25 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9211248 2023.11.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9211247 2023.11.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9211249 2023.11.25 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9206253 2023.11.22 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9206252 2023.11.22 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9206246 2023.11.22 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9206245 2023.11.22 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9206244 2023.11.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 43 9206243 2023.11.22 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9206242 2023.11.22 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1550 9206241 2023.11.22 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 450 9206240 2023.11.22 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9206239 2023.11.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9206238 2023.11.22 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9206237 2023.11.22 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9206236 2023.11.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 70 9206235 2023.11.22 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9206234 2023.11.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9206233 2023.11.22 WP
pospolity kruk, Corvus corax 6 9206232 2023.11.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9206231 2023.11.22 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9206230 2023.11.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 68 9206229 2023.11.22 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9206228 2023.11.22 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9205767 2023.11.22 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9205766 2023.11.22 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9205765 2023.11.22 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9205764 2023.11.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 7 9205763 2023.11.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9205762 2023.11.22 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9205761 2023.11.22 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9205760 2023.11.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9205759 2023.11.22 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9205661 2023.11.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9205660 2023.11.22 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9205659 2023.11.22 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 35 9205658 2023.11.22 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9202805 2023.11.20 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9202804 2023.11.20 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9202802 2023.11.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 7 9202803 2023.11.20 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 9202801 2023.11.20 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 9202799 2023.11.20 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 700 9202800 2023.11.20 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9202461 2023.11.20 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9202460 2023.11.20 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9202459 2023.11.20 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 70 9202458 2023.11.20 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9202457 2023.11.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9202456 2023.11.20 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9202455 2023.11.20 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9202454 2023.11.20 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9202453 2023.11.20 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9202452 2023.11.20 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9202451 2023.11.20 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 250 9200118 2023.11.19 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 250 9200117 2023.11.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 62 9200119 2023.11.19 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9199884 2023.11.19 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9199883 2023.11.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9199882 2023.11.19 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9199881 2023.11.19 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9199880 2023.11.19 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1000 9199879 2023.11.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9199878 2023.11.19 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9199877 2023.11.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 400 9199885 2023.11.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9184841 2023.11.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9184840 2023.11.13 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9184842 2023.11.13 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9180924 2023.11.12 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9180923 2023.11.12 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 28 9177225 2023.11.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 300 9177224 2023.11.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9178723 2023.11.11 WP
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 5 9177234 2023.11.11 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 9177233 2023.11.11 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 9177232 2023.11.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9177231 2023.11.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9177230 2023.11.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9177229 2023.11.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9177228 2023.11.11 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9177227 2023.11.11 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9177226 2023.11.11 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9174401 2023.11.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9174400 2023.11.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 9174399 2023.11.11 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9174396 2023.11.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9174394 2023.11.11 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9174393 2023.11.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 109 9174392 2023.11.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 9174391 2023.11.11 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9174390 2023.11.11 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9173613 2023.11.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9173612 2023.11.11 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9173609 2023.11.11 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 11 9176374 2023.11.11 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 26 9176373 2023.11.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9176372 2023.11.11 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 90 9176371 2023.11.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 9176370 2023.11.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9176369 2023.11.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9176367 2023.11.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9176366 2023.11.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9176365 2023.11.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9176364 2023.11.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9176363 2023.11.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9176362 2023.11.11 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9162529 2023.11.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9162528 2023.11.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9162527 2023.11.07 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9162526 2023.11.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9162525 2023.11.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9162524 2023.11.07 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9162523 2023.11.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9162522 2023.11.07 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9162521 2023.11.07 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9162520 2023.11.07 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9162519 2023.11.07 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9162518 2023.11.07 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9162517 2023.11.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9162516 2023.11.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9162515 2023.11.07 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9160135 2023.11.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9160134 2023.11.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9160133 2023.11.06 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9160132 2023.11.06 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9160131 2023.11.06 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9160130 2023.11.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9160128 2023.11.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9160127 2023.11.06 WP
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 4 9159443 2023.11.05 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9156264 2023.11.05 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1150 9156260 2023.11.05 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 450 9156262 2023.11.05 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9156261 2023.11.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 9156258 2023.11.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 136 9156263 2023.11.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9156266 2023.11.05 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9156265 2023.11.05 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9156257 2023.11.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 128 9156259 2023.11.05 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9155142 2023.11.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9155141 2023.11.05 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9155140 2023.11.05 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9155139 2023.11.05 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9155138 2023.11.05 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 73 9155137 2023.11.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9155136 2023.11.05 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9155135 2023.11.05 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9155134 2023.11.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 75 9155133 2023.11.05 WP
pospolity łyska, Fulica atra 3 9155132 2023.11.05 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 9155131 2023.11.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9155130 2023.11.05 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9155129 2023.11.05 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 9155128 2023.11.05 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9155127 2023.11.05 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9155126 2023.11.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9155125 2023.11.05 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9155124 2023.11.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 9155123 2023.11.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9155122 2023.11.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9155121 2023.11.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9155120 2023.11.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9155119 2023.11.05 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9155118 2023.11.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9155117 2023.11.05 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9155116 2023.11.05 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 9155115 2023.11.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 17 9155114 2023.11.05 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 14 9155113 2023.11.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9155112 2023.11.05 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9155111 2023.11.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 9155110 2023.11.05 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 9155109 2023.11.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 281 9155108 2023.11.05 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9155107 2023.11.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9155106 2023.11.05 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9155105 2023.11.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9155104 2023.11.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 9155103 2023.11.05 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 9155102 2023.11.05 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 9155101 2023.11.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9155100 2023.11.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9155099 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9155098 2023.11.05 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9155097 2023.11.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 9154446 2023.11.05 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9154445 2023.11.05 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9154444 2023.11.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9154442 2023.11.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9154441 2023.11.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9154440 2023.11.05 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9154141 2023.11.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 45 9154140 2023.11.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9154139 2023.11.05 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 9154138 2023.11.05 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 250 9154136 2023.11.05 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9154137 2023.11.05 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9154135 2023.11.05 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 9154134 2023.11.05 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9154132 2023.11.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 9154133 2023.11.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9153933 2023.11.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9153932 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9153931 2023.11.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9153930 2023.11.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9153929 2023.11.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9153928 2023.11.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9153927 2023.11.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9153926 2023.11.05 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9153925 2023.11.05 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9153924 2023.11.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 9150766 2023.11.04 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9150618 2023.11.04 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9150617 2023.11.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 9150616 2023.11.04 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9150615 2023.11.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9150614 2023.11.04 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 42 9150613 2023.11.04 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 9150612 2023.11.04 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 16 9150611 2023.11.04 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 9150610 2023.11.04 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 45 9150609 2023.11.04 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9150608 2023.11.04 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 9150606 2023.11.04 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 9150605 2023.11.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 340 9150604 2023.11.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9148895 2023.11.04 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9148893 2023.11.04 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9148892 2023.11.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9148891 2023.11.04 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9148889 2023.11.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 9148888 2023.11.04 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9148887 2023.11.04 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9148886 2023.11.04 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9148885 2023.11.04 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9148884 2023.11.04 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9148883 2023.11.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9148882 2023.11.04 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9148881 2023.11.04 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9145034 2023.11.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9145033 2023.11.02 WP