DRUŻYNA

Drużyna: Ejber i skorce. Obserwator: Szymon Kaczmarek

Liczba gatunków: 250

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 400 31287 91 91 0 12 37 42
2 367 81879 97 63 0 8 21 34
3 422 19908 124 101 1 11 44 45
4 712 6770 166 123 0 18 57 48
5 1255 4192 197 151 0 33 71 47
6 766 2931 212 141 3 30 62 46
7 725 9399 214 103 0 14 47 42
8 928 13334 232 152 2 40 63 47
9 763 15252 232 103 0 13 43 47
10 724 17532 248 132 7 36 42 47
11 371 17361 248 71 0 9 24 38
12 180 2928 250 66 1 3 24 38
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9256298 2023.12.10 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9256297 2023.12.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9256296 2023.12.10 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9256295 2023.12.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9256294 2023.12.10 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9256293 2023.12.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9256292 2023.12.10 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9256291 2023.12.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9256290 2023.12.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9256289 2023.12.10 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9253342 2023.12.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 7 9253341 2023.12.09 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9253254 2023.12.09 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9253253 2023.12.09 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9253255 2023.12.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9253252 2023.12.09 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9253251 2023.12.09 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9253249 2023.12.09 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9253248 2023.12.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9253250 2023.12.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9253247 2023.12.09 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9253246 2023.12.09 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9253245 2023.12.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 75 9253244 2023.12.09 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9252936 2023.12.09 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9252935 2023.12.09 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9252934 2023.12.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 9252933 2023.12.09 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9252932 2023.12.09 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9252931 2023.12.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9252930 2023.12.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9252929 2023.12.09 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9252928 2023.12.09 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9252827 2023.12.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9252826 2023.12.09 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9252825 2023.12.09 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9252824 2023.12.09 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9252823 2023.12.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9252822 2023.12.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9252821 2023.12.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 9252820 2023.12.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9252819 2023.12.09 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9252818 2023.12.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9252817 2023.12.09 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9251315 2023.12.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9251314 2023.12.08 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9251316 2023.12.08 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9251312 2023.12.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9251310 2023.12.08 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9251313 2023.12.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9251308 2023.12.08 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 11 9251311 2023.12.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9251309 2023.12.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 25 9251305 2023.12.08 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9251307 2023.12.08 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9252041 2023.12.08 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9251306 2023.12.08 WP
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9250020 2023.12.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9250019 2023.12.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9250017 2023.12.08 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9250018 2023.12.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 9250016 2023.12.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9248332 2023.12.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9248331 2023.12.07 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9248333 2023.12.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9246393 2023.12.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9246392 2023.12.06 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9246046 2023.12.06 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9246045 2023.12.06 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9243579 2023.12.05 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 29 9241724 2023.12.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 53 9240508 2023.12.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9237420 2023.12.03 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9237419 2023.12.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9237418 2023.12.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9237417 2023.12.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9237416 2023.12.03 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9237415 2023.12.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 9237414 2023.12.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9237413 2023.12.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9237412 2023.12.03 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9237411 2023.12.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9237410 2023.12.03 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9237409 2023.12.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 103 9237407 2023.12.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 9237406 2023.12.03 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9237408 2023.12.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 9237404 2023.12.03 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9237405 2023.12.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9236595 2023.12.03 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9236594 2023.12.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9236593 2023.12.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9236591 2023.12.03 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9236590 2023.12.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9236474 2023.12.03 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9236473 2023.12.03 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9236472 2023.12.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9236471 2023.12.03 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9236470 2023.12.03 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9236469 2023.12.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9236468 2023.12.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9236467 2023.12.03 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9236466 2023.12.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9236465 2023.12.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9236464 2023.12.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 12 9236463 2023.12.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9236462 2023.12.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9236461 2023.12.03 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9236460 2023.12.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9236459 2023.12.03 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9234309 2023.12.02 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9234308 2023.12.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9233792 2023.12.02 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9233794 2023.12.02 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9232884 2023.12.02 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9232882 2023.12.02 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9232880 2023.12.02 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9232881 2023.12.02 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9232879 2023.12.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 9232883 2023.12.02 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 9232878 2023.12.02 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9232877 2023.12.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9232875 2023.12.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 770 9232876 2023.12.02 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9232794 2023.12.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9232793 2023.12.02 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9232795 2023.12.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9232745 2023.12.02 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9232744 2023.12.02 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 9232743 2023.12.02 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9232742 2023.12.02 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9232741 2023.12.02 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 9232740 2023.12.02 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9232739 2023.12.02 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9232738 2023.12.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 380 9232737 2023.12.02 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 63 9232736 2023.12.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9232565 2023.12.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9232564 2023.12.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9232563 2023.12.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9232562 2023.12.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9232561 2023.12.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9232560 2023.12.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 24 9232559 2023.12.02 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9232533 2023.12.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9232532 2023.12.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9232531 2023.12.02 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9232530 2023.12.02 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9232529 2023.12.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9232528 2023.12.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9232527 2023.12.02 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9232526 2023.12.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9232525 2023.12.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9232524 2023.12.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9232448 2023.12.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9232447 2023.12.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9232446 2023.12.02 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9232445 2023.12.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9232444 2023.12.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9232443 2023.12.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9232442 2023.12.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9232441 2023.12.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9232440 2023.12.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9230463 2023.12.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9230462 2023.12.01 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9230461 2023.12.01 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9230460 2023.12.01 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9230459 2023.12.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9230458 2023.12.01 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9230457 2023.12.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9230456 2023.12.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9230431 2023.12.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9230430 2023.12.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9230429 2023.12.01 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9230428 2023.12.01 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 9230427 2023.12.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 47 9230426 2023.12.01 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9230425 2023.12.01 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9230424 2023.12.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9230295 2023.12.01 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9230294 2023.12.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9230292 2023.12.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9230291 2023.12.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9230290 2023.12.01 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9230289 2023.12.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9230288 2023.12.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9230287 2023.12.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9230286 2023.12.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9230285 2023.12.01 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9230284 2023.12.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 150 9228689 2023.11.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9228688 2023.11.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9228687 2023.11.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 200 9228684 2023.11.30 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9228217 2023.11.30 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9228216 2023.11.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9228215 2023.11.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9228214 2023.11.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9228213 2023.11.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9228218 2023.11.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9225556 2023.11.29 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9225555 2023.11.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9225554 2023.11.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9225553 2023.11.29 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9225552 2023.11.29 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9225551 2023.11.29 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9225550 2023.11.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9225549 2023.11.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 20 9225548 2023.11.29 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9225547 2023.11.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9225546 2023.11.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9216687 2023.11.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9215549 2023.11.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9215546 2023.11.26 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 17 9215545 2023.11.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 20 9215544 2023.11.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9215543 2023.11.26 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9215542 2023.11.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9215541 2023.11.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9215540 2023.11.26 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9215539 2023.11.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9215538 2023.11.26 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9215537 2023.11.26 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9215536 2023.11.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9215535 2023.11.26 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9215083 2023.11.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215082 2023.11.26 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9215081 2023.11.26 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9215080 2023.11.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9215079 2023.11.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9215078 2023.11.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9215099 2023.11.26 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9215098 2023.11.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9215097 2023.11.26 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 9215096 2023.11.26 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9215095 2023.11.26 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9215094 2023.11.26 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9215093 2023.11.26 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 9215092 2023.11.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9215091 2023.11.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215090 2023.11.26 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9215089 2023.11.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 128 9215088 2023.11.26 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9215087 2023.11.26 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 9215086 2023.11.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9215085 2023.11.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9215084 2023.11.26 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 24 9215077 2023.11.26 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9215076 2023.11.26 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9215075 2023.11.26 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9215074 2023.11.26 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 80 9215073 2023.11.26 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9215072 2023.11.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215071 2023.11.26 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9215070 2023.11.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 10 9215069 2023.11.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 9215068 2023.11.26 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9215067 2023.11.26 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9215066 2023.11.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9215064 2023.11.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9215063 2023.11.26 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 9215062 2023.11.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 88 9213668 2023.11.25 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9213667 2023.11.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 7 9213666 2023.11.25 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9213665 2023.11.25 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 70 9213664 2023.11.25 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 9213663 2023.11.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 430 9213662 2023.11.25 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9213661 2023.11.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9213659 2023.11.25 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9213658 2023.11.25 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9213657 2023.11.25 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9213656 2023.11.25 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9213655 2023.11.25 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9213654 2023.11.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 9213653 2023.11.25 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 9213652 2023.11.25 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9213651 2023.11.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9213650 2023.11.25 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9213649 2023.11.25 WP
pospolity kruk, Corvus corax 10 9213647 2023.11.25 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9213646 2023.11.25 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 9213645 2023.11.25 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9213644 2023.11.25 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9213643 2023.11.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9211255 2023.11.25 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9211254 2023.11.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9211252 2023.11.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9211253 2023.11.25 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9211251 2023.11.25 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9211250 2023.11.25 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9211248 2023.11.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9211247 2023.11.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9211249 2023.11.25 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9206253 2023.11.22 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9206252 2023.11.22 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9206246 2023.11.22 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9206245 2023.11.22 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9206244 2023.11.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 43 9206243 2023.11.22 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9206242 2023.11.22 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1550 9206241 2023.11.22 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 450 9206240 2023.11.22 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9206239 2023.11.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9206238 2023.11.22 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9206237 2023.11.22 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9206236 2023.11.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 70 9206235 2023.11.22 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9206234 2023.11.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9206233 2023.11.22 WP
pospolity kruk, Corvus corax 6 9206232 2023.11.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9206231 2023.11.22 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9206230 2023.11.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 68 9206229 2023.11.22 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9206228 2023.11.22 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9205767 2023.11.22 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9205766 2023.11.22 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9205765 2023.11.22 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9205764 2023.11.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 7 9205763 2023.11.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9205762 2023.11.22 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9205761 2023.11.22 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9205760 2023.11.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9205759 2023.11.22 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9205661 2023.11.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9205660 2023.11.22 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9205659 2023.11.22 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 35 9205658 2023.11.22 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9202805 2023.11.20 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9202804 2023.11.20 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9202802 2023.11.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 7 9202803 2023.11.20 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 9202801 2023.11.20 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 9202799 2023.11.20 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 700 9202800 2023.11.20 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9202461 2023.11.20 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9202460 2023.11.20 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9202459 2023.11.20 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 70 9202458 2023.11.20 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9202457 2023.11.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9202456 2023.11.20 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9202455 2023.11.20 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9202454 2023.11.20 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9202453 2023.11.20 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9202452 2023.11.20 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9202451 2023.11.20 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 250 9200118 2023.11.19 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 250 9200117 2023.11.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 62 9200119 2023.11.19 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9199884 2023.11.19 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9199883 2023.11.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9199882 2023.11.19 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9199881 2023.11.19 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9199880 2023.11.19 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1000 9199879 2023.11.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9199878 2023.11.19 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9199877 2023.11.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 400 9199885 2023.11.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9184841 2023.11.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9184840 2023.11.13 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9184842 2023.11.13 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9180924 2023.11.12 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9180923 2023.11.12 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 28 9177225 2023.11.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 300 9177224 2023.11.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9178723 2023.11.11 WP
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 5 9177234 2023.11.11 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 9177233 2023.11.11 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 9177232 2023.11.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9177231 2023.11.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9177230 2023.11.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9177229 2023.11.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9177228 2023.11.11 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9177227 2023.11.11 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9177226 2023.11.11 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9174401 2023.11.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9174400 2023.11.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 9174399 2023.11.11 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9174396 2023.11.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9174394 2023.11.11 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9174393 2023.11.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 109 9174392 2023.11.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 9174391 2023.11.11 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9174390 2023.11.11 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9173613 2023.11.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9173612 2023.11.11 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9173609 2023.11.11 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 11 9176374 2023.11.11 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 26 9176373 2023.11.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9176372 2023.11.11 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 90 9176371 2023.11.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 9176370 2023.11.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9176369 2023.11.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9176367 2023.11.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9176366 2023.11.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9176365 2023.11.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9176364 2023.11.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9176363 2023.11.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9176362 2023.11.11 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9162529 2023.11.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9162528 2023.11.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9162527 2023.11.07 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9162526 2023.11.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9162525 2023.11.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9162524 2023.11.07 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9162523 2023.11.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9162522 2023.11.07 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9162521 2023.11.07 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9162520 2023.11.07 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9162519 2023.11.07 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9162518 2023.11.07 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9162517 2023.11.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9162516 2023.11.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9162515 2023.11.07 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9160135 2023.11.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9160134 2023.11.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9160133 2023.11.06 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9160132 2023.11.06 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9160131 2023.11.06 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9160130 2023.11.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9160128 2023.11.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9160127 2023.11.06 WP
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 4 9159443 2023.11.05 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9156264 2023.11.05 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1150 9156260 2023.11.05 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 450 9156262 2023.11.05 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9156261 2023.11.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 9156258 2023.11.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 136 9156263 2023.11.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9156266 2023.11.05 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9156265 2023.11.05 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9156257 2023.11.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 128 9156259 2023.11.05 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9155142 2023.11.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9155141 2023.11.05 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9155140 2023.11.05 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9155139 2023.11.05 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9155138 2023.11.05 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 73 9155137 2023.11.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9155136 2023.11.05 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9155135 2023.11.05 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9155134 2023.11.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 75 9155133 2023.11.05 WP
pospolity łyska, Fulica atra 3 9155132 2023.11.05 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 9155131 2023.11.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9155130 2023.11.05 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9155129 2023.11.05 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 9155128 2023.11.05 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9155127 2023.11.05 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9155126 2023.11.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9155125 2023.11.05 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9155124 2023.11.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 9155123 2023.11.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9155122 2023.11.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9155121 2023.11.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9155120 2023.11.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9155119 2023.11.05 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9155118 2023.11.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9155117 2023.11.05 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9155116 2023.11.05 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 9155115 2023.11.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 17 9155114 2023.11.05 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 14 9155113 2023.11.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9155112 2023.11.05 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9155111 2023.11.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 9155110 2023.11.05 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 9155109 2023.11.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 281 9155108 2023.11.05 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9155107 2023.11.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9155106 2023.11.05 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9155105 2023.11.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9155104 2023.11.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 9155103 2023.11.05 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 9155102 2023.11.05 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 9155101 2023.11.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9155100 2023.11.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9155099 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9155098 2023.11.05 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9155097 2023.11.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 9154446 2023.11.05 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9154445 2023.11.05 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9154444 2023.11.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9154442 2023.11.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9154441 2023.11.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9154440 2023.11.05 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9154141 2023.11.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 45 9154140 2023.11.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9154139 2023.11.05 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 9154138 2023.11.05 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 250 9154136 2023.11.05 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9154137 2023.11.05 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9154135 2023.11.05 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 9154134 2023.11.05 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9154132 2023.11.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 9154133 2023.11.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9153933 2023.11.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9153932 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9153931 2023.11.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9153930 2023.11.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9153929 2023.11.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9153928 2023.11.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9153927 2023.11.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9153926 2023.11.05 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9153925 2023.11.05 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9153924 2023.11.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 9150766 2023.11.04 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9150618 2023.11.04 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9150617 2023.11.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 9150616 2023.11.04 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9150615 2023.11.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9150614 2023.11.04 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 42 9150613 2023.11.04 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 9150612 2023.11.04 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 16 9150611 2023.11.04 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 9150610 2023.11.04 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 45 9150609 2023.11.04 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9150608 2023.11.04 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 9150606 2023.11.04 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 9150605 2023.11.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 340 9150604 2023.11.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9148895 2023.11.04 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9148893 2023.11.04 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9148892 2023.11.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9148891 2023.11.04 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9148889 2023.11.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 9148888 2023.11.04 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9148887 2023.11.04 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9148886 2023.11.04 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9148885 2023.11.04 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9148884 2023.11.04 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9148883 2023.11.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9148882 2023.11.04 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9148881 2023.11.04 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9145034 2023.11.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9145033 2023.11.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9145032 2023.11.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9145031 2023.11.02 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9145030 2023.11.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9145029 2023.11.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9145028 2023.11.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9145027 2023.11.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 38 9145026 2023.11.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9145025 2023.11.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9145024 2023.11.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9145023 2023.11.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9145022 2023.11.02 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9145021 2023.11.02 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 9145020 2023.11.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9144131 2023.11.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 46 9144130 2023.11.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9144129 2023.11.02 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 9144128 2023.11.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9144127 2023.11.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9144126 2023.11.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9144125 2023.11.02 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9144124 2023.11.02 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 70 9144123 2023.11.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9144122 2023.11.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9144121 2023.11.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9144120 2023.11.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9138374 2023.10.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9138373 2023.10.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9138372 2023.10.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9138371 2023.10.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9138370 2023.10.31 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9138369 2023.10.31 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9138368 2023.10.31 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9135188 2023.10.30 WP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 9135190 2023.10.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9135186 2023.10.30 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9135187 2023.10.30 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9135183 2023.10.30 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 9135182 2023.10.30 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9135185 2023.10.30 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 9135191 2023.10.30 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 165 9135184 2023.10.30 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1100 9135179 2023.10.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 600 9135180 2023.10.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 350 9131292 2023.10.29 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9131174 2023.10.29 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9131172 2023.10.29 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 45 9131171 2023.10.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9131170 2023.10.29 WP
pospolity żuraw, Grus grus 250 9131175 2023.10.29 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 170 9131167 2023.10.29 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 700 9131166 2023.10.29 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9131173 2023.10.29 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 93 9131169 2023.10.29 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 240 9131168 2023.10.29 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 18 9131164 2023.10.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 124 9131165 2023.10.29 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9130334 2023.10.29 WP
pospolity łyska, Fulica atra 3 9130332 2023.10.29 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 9130331 2023.10.29 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 9130330 2023.10.29 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9130329 2023.10.29 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 9130328 2023.10.29 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9130327 2023.10.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 113 9130326 2023.10.29 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9130325 2023.10.29 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9130324 2023.10.29 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9130323 2023.10.29 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9130322 2023.10.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 9130321 2023.10.29 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9130320 2023.10.29 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9130319 2023.10.29 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9130318 2023.10.29 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9130317 2023.10.29 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9130316 2023.10.29 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9130315 2023.10.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9130314 2023.10.29 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 9130313 2023.10.29 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 9130312 2023.10.29 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 9 9130310 2023.10.29 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9130309 2023.10.29 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 9130308 2023.10.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9130307 2023.10.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9130306 2023.10.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9130305 2023.10.29 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9130304 2023.10.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9130303 2023.10.29 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9130302 2023.10.29 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9130301 2023.10.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9128989 2023.10.29 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9128988 2023.10.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 750 9128986 2023.10.29 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 9128985 2023.10.29 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 24 9128984 2023.10.29 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 9128983 2023.10.29 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 9128982 2023.10.29 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 180 9128981 2023.10.29 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 9128980 2023.10.29 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9128979 2023.10.29 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 9128978 2023.10.29 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9128977 2023.10.29 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9128976 2023.10.29 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9128975 2023.10.29 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9128974 2023.10.29 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9128973 2023.10.29 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9128516 2023.10.29 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9128515 2023.10.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9128514 2023.10.29 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9128513 2023.10.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9128512 2023.10.29 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9128511 2023.10.29 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9128510 2023.10.29 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9128509 2023.10.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9128508 2023.10.29 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9128507 2023.10.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9128506 2023.10.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9128505 2023.10.29 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9128504 2023.10.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9128503 2023.10.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9128502 2023.10.29 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9128501 2023.10.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9126168 2023.10.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9126167 2023.10.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9126166 2023.10.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9126165 2023.10.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9126164 2023.10.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9126163 2023.10.28 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9126162 2023.10.28 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9126161 2023.10.28 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9126160 2023.10.28 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9118262 2023.10.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9118261 2023.10.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9118260 2023.10.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9118259 2023.10.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9116611 2023.10.24 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9116610 2023.10.24 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9116609 2023.10.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9116608 2023.10.24 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9116607 2023.10.24 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 9116605 2023.10.24 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9116604 2023.10.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9116603 2023.10.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 36 9116602 2023.10.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9114269 2023.10.24 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9114268 2023.10.24 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 160 9109730 2023.10.22 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 44 9109576 2023.10.22 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9109575 2023.10.22 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9109574 2023.10.22 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9109573 2023.10.22 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9108637 2023.10.22 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9108636 2023.10.22 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9108635 2023.10.22 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9108634 2023.10.22 PM
pospolity żuraw, Grus grus 20 9108633 2023.10.22 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9108632 2023.10.22 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9108631 2023.10.22 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9108630 2023.10.22 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 9108629 2023.10.22 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9108628 2023.10.22 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9108627 2023.10.22 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9108626 2023.10.22 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9108625 2023.10.22 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9108624 2023.10.22 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 9108623 2023.10.22 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 8 9108622 2023.10.22 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9108621 2023.10.22 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9108620 2023.10.22 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9108619 2023.10.22 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9108618 2023.10.22 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9108617 2023.10.22 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9108616 2023.10.22 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9108615 2023.10.22 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 14 9108614 2023.10.22 PM
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 9108064 2023.10.22 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9105819 2023.10.21 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9105818 2023.10.21 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9105817 2023.10.21 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9105816 2023.10.21 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9105815 2023.10.21 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105814 2023.10.21 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9107053 2023.10.21 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9105813 2023.10.21 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9105812 2023.10.21 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9105811 2023.10.21 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9105810 2023.10.21 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 9105809 2023.10.21 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 9105808 2023.10.21 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9105807 2023.10.21 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 9105806 2023.10.21 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9105805 2023.10.21 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9105804 2023.10.21 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9105803 2023.10.21 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 9104906 2023.10.21 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9104884 2023.10.21 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9104886 2023.10.21 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9104883 2023.10.21 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9104882 2023.10.21 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9104885 2023.10.21 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9104881 2023.10.21 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9104880 2023.10.21 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9104879 2023.10.21 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9104877 2023.10.21 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9104878 2023.10.21 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9104876 2023.10.21 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9103738 2023.10.21 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9107054 2023.10.21 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9101998 2023.10.20 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9101618 2023.10.20 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9101617 2023.10.20 MB
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 1 9101616 2023.10.20 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9101615 2023.10.20 MB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9101614 2023.10.20 MB
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9101613 2023.10.20 MB
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 9101600 2023.10.20 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9101601 2023.10.20 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 9101602 2023.10.20 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9101598 2023.10.20 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 9101599 2023.10.20 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9101597 2023.10.20 MB
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9101997 2023.10.20 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9101612 2023.10.20 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 9101611 2023.10.20 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9101609 2023.10.20 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9101608 2023.10.20 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9101607 2023.10.20 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9101606 2023.10.20 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9101605 2023.10.20 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9101604 2023.10.20 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 16 9101603 2023.10.20 MB
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 1 9099339 2023.10.19 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9099338 2023.10.19 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9099337 2023.10.19 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9099340 2023.10.19 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9099341 2023.10.19 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9099342 2023.10.19 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 5 9099335 2023.10.19 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9099334 2023.10.19 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9099336 2023.10.19 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9099333 2023.10.19 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 9099331 2023.10.19 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9099332 2023.10.19 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9098667 2023.10.19 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9098249 2023.10.19 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9098248 2023.10.19 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9098247 2023.10.19 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 9098246 2023.10.19 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9098245 2023.10.19 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9098244 2023.10.19 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9098253 2023.10.19 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9098252 2023.10.19 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9098251 2023.10.19 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9098250 2023.10.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 8 9098243 2023.10.19 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9098242 2023.10.19 PM
rzadki alka, Alca torda 2 9098241 2023.10.19 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9098240 2023.10.19 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9098239 2023.10.19 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 9098238 2023.10.19 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9098237 2023.10.19 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9098236 2023.10.19 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9098235 2023.10.19 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9098234 2023.10.19 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9098233 2023.10.19 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9098232 2023.10.19 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 4 9098231 2023.10.19 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9098230 2023.10.19 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9098229 2023.10.19 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 12 9097618 2023.10.19 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 9097616 2023.10.19 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9097617 2023.10.19 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9096384 2023.10.18 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 9096385 2023.10.18 MB
pospolity łyska, Fulica atra 3 9096387 2023.10.18 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 6 9096383 2023.10.18 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 56 9096386 2023.10.18 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 70 9096382 2023.10.18 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 11 9096057 2023.10.18 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 9096055 2023.10.18 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 28 9096059 2023.10.18 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9096056 2023.10.18 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 9096053 2023.10.18 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9096052 2023.10.18 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 9096058 2023.10.18 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9096051 2023.10.18 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7 9096050 2023.10.18 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9096049 2023.10.18 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9096048 2023.10.18 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9096046 2023.10.18 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9096047 2023.10.18 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9095325 2023.10.18 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 220 9095323 2023.10.18 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9095324 2023.10.18 MB
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 9095321 2023.10.18 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 9095319 2023.10.18 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 9095322 2023.10.18 MB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9095320 2023.10.18 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9095318 2023.10.18 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9095317 2023.10.18 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9095315 2023.10.18 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 9095314 2023.10.18 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 27 9095316 2023.10.18 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9095313 2023.10.18 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 19 9095312 2023.10.18 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9095311 2023.10.18 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9095310 2023.10.18 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9095309 2023.10.18 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9095308 2023.10.18 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 9095304 2023.10.18 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9095303 2023.10.18 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9095307 2023.10.18 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9095302 2023.10.18 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9095306 2023.10.18 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9095305 2023.10.18 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9095301 2023.10.18 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9095299 2023.10.18 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9095300 2023.10.18 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 9095296 2023.10.18 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9095295 2023.10.18 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9095297 2023.10.18 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9095298 2023.10.18 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9089861 2023.10.16 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9089778 2023.10.16 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9089772 2023.10.16 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9089775 2023.10.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9089777 2023.10.16 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9089773 2023.10.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9089776 2023.10.16 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9089771 2023.10.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9089774 2023.10.16 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9089770 2023.10.16 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9089779 2023.10.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9087139 2023.10.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9087138 2023.10.15 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9087137 2023.10.15 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9087136 2023.10.15 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 9087135 2023.10.15 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9087134 2023.10.15 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9087133 2023.10.15 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9087132 2023.10.15 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9087131 2023.10.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 850 9085829 2023.10.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 850 9089780 2023.10.15 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9085827 2023.10.15 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9085826 2023.10.15 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9085828 2023.10.15 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 16 9084396 2023.10.15 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9084395 2023.10.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9084394 2023.10.15 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 9084393 2023.10.15 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9084392 2023.10.15 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 9084391 2023.10.15 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9084390 2023.10.15 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9084389 2023.10.15 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 41 9084388 2023.10.15 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9084387 2023.10.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9084386 2023.10.15 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9082539 2023.10.14 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 17 9082538 2023.10.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 9082536 2023.10.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 24 9082534 2023.10.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 11 9082533 2023.10.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 9 9082532 2023.10.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 24 9082531 2023.10.14 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9082530 2023.10.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9082529 2023.10.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 9082528 2023.10.14 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9082527 2023.10.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9082526 2023.10.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9082525 2023.10.14 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9082524 2023.10.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9082523 2023.10.14 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9082522 2023.10.14 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9082521 2023.10.14 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9082520 2023.10.14 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9082519 2023.10.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 9078930 2023.10.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 9078929 2023.10.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 26 9078928 2023.10.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 45 9078962 2023.10.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 9078961 2023.10.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9078959 2023.10.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9078958 2023.10.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9078957 2023.10.14 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9078956 2023.10.14 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 9078955 2023.10.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9078954 2023.10.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9078953 2023.10.14 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9078952 2023.10.14 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 9078951 2023.10.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 11 9078950 2023.10.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9078949 2023.10.14 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9078948 2023.10.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9078947 2023.10.14 WP