Pełna lista obserwacji drużyny

Ejber i skorce : Szymon Kaczmarek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 26 4668704 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4668702 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4668703 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 24 4668700 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 4668701 2020.08.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4668698 2020.08.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 232 4668699 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4666248 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4666247 2020.08.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4666245 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 4666246 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 190 4666244 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4666243 2020.08.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4666242 2020.08.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 13 4666240 2020.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4666239 2020.08.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 4666241 2020.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4666238 2020.08.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4666237 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4666236 2020.08.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 13 4666235 2020.08.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 4666233 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 68 4661574 2020.07.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4661316 2020.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4661318 2020.07.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4661317 2020.07.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4651491 2020.07.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4651490 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4651508 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4651506 2020.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4651507 2020.07.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4651503 2020.07.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4651504 2020.07.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 19 4651502 2020.07.26 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 8 4651501 2020.07.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 16 4651505 2020.07.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4651500 2020.07.26 mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 4651758 2020.07.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 158 4651499 2020.07.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4651498 2020.07.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1100 4651497 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4651496 2020.07.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 4651495 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4651494 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4651493 2020.07.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4649072 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4649073 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 53 4649071 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 4638463 2020.07.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 52 4638462 2020.07.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 14 4638461 2020.07.20 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4638460 2020.07.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4638459 2020.07.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4638458 2020.07.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 13 4638457 2020.07.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4638456 2020.07.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 4638455 2020.07.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4637315 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 73 4637312 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 88 4637310 2020.07.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4637311 2020.07.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4637306 2020.07.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4637309 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 22 4637308 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 13 4637314 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 4637313 2020.07.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4635124 2020.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4635122 2020.07.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4635121 2020.07.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4635116 2020.07.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4635118 2020.07.19 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4635117 2020.07.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4635115 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 22 4630249 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 96 4630250 2020.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4630246 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4630248 2020.07.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 4630245 2020.07.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 700 4630247 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4628117 2020.07.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4628115 2020.07.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4628116 2020.07.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4628109 2020.07.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4628111 2020.07.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4628113 2020.07.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4628110 2020.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 17 4625526 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4625523 2020.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 37 4625524 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4625525 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4625522 2020.07.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4625520 2020.07.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4625518 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4625521 2020.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 46 4625519 2020.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 142 4625517 2020.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 4625516 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4625515 2020.07.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4625513 2020.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4625514 2020.07.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4625512 2020.07.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4625511 2020.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 46 4623006 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 52 4623005 2020.07.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 4613841 2020.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4613839 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4613840 2020.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 645 4613838 2020.07.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4613837 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 32 4613836 2020.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4608505 2020.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4608506 2020.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 36 4608504 2020.07.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4608503 2020.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 16 4605287 2020.07.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 26 4605286 2020.07.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4605288 2020.07.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4605283 2020.07.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4605284 2020.07.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4605285 2020.07.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4605282 2020.07.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4604076 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 4604075 2020.07.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4604074 2020.07.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4604072 2020.07.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4604073 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 115 4604071 2020.07.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4604070 2020.07.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 180 4604069 2020.07.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 4604068 2020.07.06 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4599757 2020.07.05 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4599755 2020.07.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4599756 2020.07.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4596156 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4596157 2020.07.05 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4596155 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4596154 2020.07.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4596153 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4596151 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4596150 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4596149 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4596148 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4596147 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 14 4596146 2020.07.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4596143 2020.07.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4596144 2020.07.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4596142 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4596141 2020.07.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4596139 2020.07.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4596138 2020.07.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 4596140 2020.07.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4596136 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4596137 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 4596135 2020.07.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4596134 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4596133 2020.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 21 4596132 2020.07.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 4596131 2020.07.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4596128 2020.07.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4596130 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4596126 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 32 4596127 2020.07.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 36 4596129 2020.07.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4595192 2020.07.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4595191 2020.07.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4595190 2020.07.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4595189 2020.07.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4595193 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4587166 2020.07.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 4587165 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4587164 2020.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4556638 2020.06.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4556641 2020.06.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4556642 2020.06.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4556637 2020.06.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4556640 2020.06.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4556639 2020.06.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4556636 2020.06.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4556635 2020.06.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4556632 2020.06.21 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4556634 2020.06.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4556633 2020.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 4556630 2020.06.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4556628 2020.06.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4556627 2020.06.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4556629 2020.06.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4556625 2020.06.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4556631 2020.06.21 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4556622 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4556621 2020.06.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4556626 2020.06.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4556619 2020.06.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 4556623 2020.06.21 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4556616 2020.06.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4556618 2020.06.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 177 4556617 2020.06.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4556620 2020.06.21 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4554540 2020.06.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 4554539 2020.06.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 73 4554542 2020.06.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4554537 2020.06.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4554538 2020.06.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 32 4554541 2020.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4546178 2020.06.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4546177 2020.06.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4546175 2020.06.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4546174 2020.06.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4546176 2020.06.16 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4546173 2020.06.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 14 4546183 2020.06.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4546185 2020.06.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4546186 2020.06.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4535925 2020.06.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 36 4527755 2020.06.13 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4527753 2020.06.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4527754 2020.06.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4518418 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4518024 2020.06.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4518023 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4518026 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4518025 2020.06.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 36 4518022 2020.06.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 17 4518020 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 4518021 2020.06.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4518019 2020.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4515143 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4515144 2020.06.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4515141 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4515142 2020.06.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4515140 2020.06.11 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 4515139 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4500660 2020.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4500659 2020.06.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4500661 2020.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4500658 2020.06.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 4500655 2020.06.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4500654 2020.06.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4500656 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4500651 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 4500650 2020.06.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 4500653 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4500652 2020.06.07 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 4471979 2020.06.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 4471679 2020.06.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4471678 2020.06.01 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 4471677 2020.06.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4466457 2020.05.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4466456 2020.05.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4466455 2020.05.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4466458 2020.05.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4466454 2020.05.31 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 4466453 2020.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 31 4466452 2020.05.31 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4466449 2020.05.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4466450 2020.05.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4466451 2020.05.31 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4466446 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 4466447 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4466448 2020.05.31 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4466444 2020.05.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4466445 2020.05.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4464477 2020.05.31 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4464476 2020.05.31 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4464475 2020.05.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4464474 2020.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4464472 2020.05.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4464471 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4464470 2020.05.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4464469 2020.05.31 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4464468 2020.05.31 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4464466 2020.05.31 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4462091 2020.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4462089 2020.05.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4462088 2020.05.30 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4462087 2020.05.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4459897 2020.05.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4459896 2020.05.30 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4459895 2020.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4459894 2020.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 4459893 2020.05.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4459892 2020.05.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4459889 2020.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4459891 2020.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4459890 2020.05.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4459886 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4459888 2020.05.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4459887 2020.05.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 4452968 2020.05.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4452969 2020.05.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4441695 2020.05.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4439355 2020.05.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4439323 2020.05.25 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4439324 2020.05.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4439325 2020.05.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4439322 2020.05.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4439321 2020.05.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4439320 2020.05.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4439319 2020.05.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4439316 2020.05.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4439318 2020.05.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4439317 2020.05.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 11 4439315 2020.05.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4439314 2020.05.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4439178 2020.05.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4439177 2020.05.25 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4439175 2020.05.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4439174 2020.05.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 4439176 2020.05.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4439172 2020.05.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4439173 2020.05.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4439171 2020.05.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 4439170 2020.05.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4439168 2020.05.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4439166 2020.05.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4439167 2020.05.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4439169 2020.05.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4439164 2020.05.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 4439165 2020.05.25 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4439163 2020.05.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4405810 2020.05.19 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4405809 2020.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4399330 2020.05.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4399329 2020.05.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4399328 2020.05.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4399327 2020.05.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4399326 2020.05.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 4399325 2020.05.18 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4398789 2020.05.18 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4398788 2020.05.18 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4398491 2020.05.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4398492 2020.05.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4398490 2020.05.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4398489 2020.05.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 114 4398488 2020.05.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 4398487 2020.05.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 76 4398486 2020.05.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4398485 2020.05.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4398484 2020.05.18 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4398162 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4398161 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4398159 2020.05.18 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4398152 2020.05.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4398154 2020.05.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4398155 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4398153 2020.05.18 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4398148 2020.05.18 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4398149 2020.05.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4398147 2020.05.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4398145 2020.05.18 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4398146 2020.05.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4396555 2020.05.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4396553 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4396554 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4396551 2020.05.17 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4396550 2020.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4396552 2020.05.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4396549 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4396545 2020.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4396548 2020.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4396547 2020.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4396546 2020.05.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4396544 2020.05.17 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4396543 2020.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4396542 2020.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4390360 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4390361 2020.05.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4390359 2020.05.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4390362 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4390357 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4390358 2020.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 4390356 2020.05.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 4390355 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4390354 2020.05.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4390353 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4390351 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4390352 2020.05.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4390350 2020.05.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4390348 2020.05.17 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4390349 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4390347 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4390346 2020.05.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4390345 2020.05.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4389506 2020.05.17 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4389505 2020.05.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4389503 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4389504 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 4389501 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4389500 2020.05.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4389502 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4389499 2020.05.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4389498 2020.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4388011 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4388010 2020.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4388009 2020.05.16 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4388008 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4387001 2020.05.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4386998 2020.05.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4386997 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4387000 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 4386999 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4386996 2020.05.16 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4386995 2020.05.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4386994 2020.05.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4386993 2020.05.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4386991 2020.05.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4386990 2020.05.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4386992 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4386989 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4386988 2020.05.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4386987 2020.05.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4386986 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4380076 2020.05.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4380073 2020.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4380075 2020.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4380074 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4379871 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4379870 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4379869 2020.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4379867 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4379868 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4379866 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4379865 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4379864 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4379863 2020.05.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4379861 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4379862 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4379860 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4379859 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4379857 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4379856 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4379858 2020.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4379855 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4379854 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4379853 2020.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4379852 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4379851 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4379850 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4379849 2020.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4379848 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4379847 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4379846 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4379845 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4379844 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4379843 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4379842 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4379841 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4379840 2020.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4379839 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4379838 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4379837 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4379835 2020.05.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4379836 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4379834 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4379832 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4379833 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4379829 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4379830 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4379831 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4379828 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4379827 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4379825 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4379824 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4379826 2020.05.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4376890 2020.05.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4376888 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4376889 2020.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 12 4376756 2020.05.15 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4376754 2020.05.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4376755 2020.05.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4376750 2020.05.15 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4376753 2020.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 4376751 2020.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4376752 2020.05.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4376748 2020.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4376747 2020.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4376746 2020.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4376745 2020.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4376742 2020.05.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4376743 2020.05.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4376744 2020.05.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4376741 2020.05.15 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4376740 2020.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4403386 2020.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4363837 2020.05.12 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4363836 2020.05.12 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4357271 2020.05.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4350629 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4350631 2020.05.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4350630 2020.05.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4350628 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4349691 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4349689 2020.05.10 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4349688 2020.05.10 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4349686 2020.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4349684 2020.05.10 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4349687 2020.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4349685 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4349682 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4349683 2020.05.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4349679 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4349680 2020.05.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4342643 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4342642 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4342641 2020.05.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4342640 2020.05.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4342639 2020.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4342638 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4336250 2020.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4336251 2020.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4336223 2020.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4336224 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4336222 2020.05.08 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4336221 2020.05.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4336225 2020.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4330509 2020.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4330511 2020.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4330510 2020.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4330506 2020.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4330508 2020.05.07 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 9 4330504 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4330505 2020.05.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4330507 2020.05.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4320856 2020.05.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4321076 2020.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4321077 2020.05.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 25 4321078 2020.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 4321079 2020.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4321080 2020.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4321081 2020.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4312950 2020.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4312947 2020.05.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4312948 2020.05.04 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4312946 2020.05.04 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4312951 2020.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 34 4312945 2020.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4312944 2020.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4312943 2020.05.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4312942 2020.05.04 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4312941 2020.05.04 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 4312940 2020.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 4312939 2020.05.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4307730 2020.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4307729 2020.05.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4307728 2020.05.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4307727 2020.05.03 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4307725 2020.05.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4307726 2020.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4307723 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4307724 2020.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4307722 2020.05.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4307721 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4307719 2020.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4307720 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4307718 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4307717 2020.05.03 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4294190 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 4294189 2020.05.02 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 4298986 2020.05.02 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 4298987 2020.05.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 4298988 2020.05.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4298989 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4298990 2020.05.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4298991 2020.05.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4298992 2020.05.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 4298993 2020.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4298994 2020.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4298995 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 4298996 2020.05.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4298997 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4298998 2020.05.02 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4295675 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4295676 2020.05.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 23 4295677 2020.05.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4295678 2020.05.02 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 16 4295679 2020.05.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 4295680 2020.05.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4295681 2020.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4295682 2020.05.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4295683 2020.05.02 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4295684 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4295685 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4295686 2020.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4295687 2020.05.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4295688 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4295689 2020.05.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4295690 2020.05.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4295691 2020.05.02 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4294629 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4294672 2020.05.02 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 6 4294630 2020.05.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 4294627 2020.05.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4288052 2020.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4288051 2020.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4288049 2020.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4288047 2020.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4288046 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4288050 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4288045 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 22 4288044 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4288043 2020.05.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4288040 2020.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 49 4288041 2020.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4288039 2020.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4288036 2020.05.01 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4288048 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 103 4288038 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4288042 2020.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 43 4288035 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 38 4288037 2020.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4284548 2020.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4284549 2020.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 25 4284553 2020.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4284547 2020.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4284551 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4284552 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4284550 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4274596 2020.04.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 4274597 2020.04.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 4261724 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4261723 2020.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4261721 2020.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4261722 2020.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4261719 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 160 4261720 2020.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4261717 2020.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4261718 2020.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4261716 2020.04.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4261715 2020.04.28 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 4261714 2020.04.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4261712 2020.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 4261713 2020.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 125 4261711 2020.04.28 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4261710 2020.04.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4243583 2020.04.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4242763 2020.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4242764 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4242765 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4242761 2020.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4242783 2020.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4242779 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 4242777 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 13 4242776 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4242778 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4242775 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 144 4242774 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4242780 2020.04.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4242772 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 41 4242773 2020.04.26 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4242769 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4242771 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4242768 2020.04.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4242770 2020.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 22 4242766 2020.04.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4242767 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 23 4242795 2020.04.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 24 4242797 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4242790 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4242788 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4242796 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4242792 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4242789 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 130 4242787 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4242786 2020.04.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4242793 2020.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4242785 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 10 4242784 2020.04.26 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4242794 2020.04.26 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4242782 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 82 4242791 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 4242781 2020.04.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4242758 2020.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4242757 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4242760 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4242762 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4242756 2020.04.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4242754 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4242755 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4242759 2020.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4242752 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4242753 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4242751 2020.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4242750 2020.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4242749 2020.04.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4242747 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 24 4242748 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4242746 2020.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4242744 2020.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4242743 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4242745 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 4242742 2020.04.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4242740 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4242741 2020.04.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4242739 2020.04.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4242738 2020.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4242737 2020.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4242736 2020.04.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4242735 2020.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4242733 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4242731 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4242734 2020.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4242732 2020.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4239070 2020.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4239069 2020.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4239067 2020.04.25 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4239068 2020.04.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4239071 2020.04.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4221421 2020.04.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4206977 2020.04.21 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4206975 2020.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 4206976 2020.04.21 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4206971 2020.04.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4206974 2020.04.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 4206972 2020.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 38 4206973 2020.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4206970 2020.04.21 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4206968 2020.04.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4206969 2020.04.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4206041 2020.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4206040 2020.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4206039 2020.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4206038 2020.04.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4206035 2020.04.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4206037 2020.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4206036 2020.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4206033 2020.04.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4206034 2020.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4206032 2020.04.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4206031 2020.04.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 4206030 2020.04.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4206029 2020.04.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4206028 2020.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4206027 2020.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4206025 2020.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4206026 2020.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4206024 2020.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4206022 2020.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4206021 2020.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4206023 2020.04.21 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4206020 2020.04.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4206018 2020.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4206019 2020.04.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4206016 2020.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4206017 2020.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 24 4206015 2020.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4206014 2020.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4206012 2020.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 4206013 2020.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 500 4199967 2020.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4185093 2020.04.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4185092 2020.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4185090 2020.04.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4185088 2020.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4185086 2020.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4185087 2020.04.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4185083 2020.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4185085 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4188084 2020.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4169543 2020.04.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4169500 2020.04.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 4163053 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 250 4163055 2020.04.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4163056 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 4163049 2020.04.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4163051 2020.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4163052 2020.04.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 4163050 2020.04.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4162528 2020.04.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4162529 2020.04.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4162526 2020.04.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4162530 2020.04.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 4162527 2020.04.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4162347 2020.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4162346 2020.04.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4162343 2020.04.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4162341 2020.04.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4162338 2020.04.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4162345 2020.04.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4162339 2020.04.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 23 4162344 2020.04.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4162336 2020.04.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 4162340 2020.04.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4162342 2020.04.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 4162337 2020.04.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4162333 2020.04.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4162331 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 45 4162335 2020.04.13 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4162330 2020.04.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4162332 2020.04.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 32 4162334 2020.04.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4163054 2020.04.13 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4157619 2020.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 58 4157618 2020.04.12 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 4157614 2020.04.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4157615 2020.04.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4157617 2020.04.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4157613 2020.04.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4157407 2020.04.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4157406 2020.04.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4157404 2020.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4157405 2020.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4157402 2020.04.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4158381 2020.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 4158380 2020.04.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 4158379 2020.04.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 4158378 2020.04.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4157401 2020.04.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4158377 2020.04.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4157400 2020.04.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4158376 2020.04.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4158374 2020.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4158375 2020.04.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4158373 2020.04.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4157399 2020.04.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4157398 2020.04.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4158372 2020.04.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4157397 2020.04.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4157395 2020.04.12 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 11 4157394 2020.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4157396 2020.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4157393 2020.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4157392 2020.04.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4157390 2020.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4157391 2020.04.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4154596 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4154597 2020.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4154595 2020.04.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4154594 2020.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4154592 2020.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4154593 2020.04.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4154591 2020.04.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4154513 2020.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4154512 2020.04.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4154510 2020.04.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4154509 2020.04.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4154511 2020.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4154506 2020.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4154508 2020.04.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4154507 2020.04.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4138613 2020.04.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 320 4129236 2020.04.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4129234 2020.04.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4129233 2020.04.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4129237 2020.04.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4129232 2020.04.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4129235 2020.04.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 4129231 2020.04.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4129230 2020.04.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4128762 2020.04.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4128757 2020.04.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4128759 2020.04.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4128760 2020.04.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4128758 2020.04.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 4128761 2020.04.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4128754 2020.04.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4128756 2020.04.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 35 4128755 2020.04.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4126863 2020.04.05 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4124398 2020.04.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4124411 2020.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 21 4124412 2020.04.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 4124409 2020.04.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4124413 2020.04.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4124408 2020.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4124414 2020.04.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4124410 2020.04.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 4124407 2020.04.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4124403 2020.04.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4124404 2020.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4124405 2020.04.05 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 4124400 2020.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4124406 2020.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4124402 2020.04.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4124401 2020.04.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4124399 2020.04.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4116455 2020.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4116454 2020.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4116453 2020.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 29 4116452 2020.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4116451 2020.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 4116450 2020.04.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4116449 2020.04.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4116448 2020.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4116447 2020.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 4116446 2020.04.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4116443 2020.04.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 21 4116444 2020.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4116445 2020.04.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4116442 2020.04.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4116441 2020.04.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4116440 2020.04.04 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 4116439 2020.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4116438 2020.04.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 4116436 2020.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4116437 2020.04.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4116435 2020.04.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4116434 2020.04.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4115884 2020.04.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4115885 2020.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4115883 2020.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 29 4115881 2020.04.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4115882 2020.04.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 14 4115880 2020.04.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 4115878 2020.04.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4115877 2020.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 4115879 2020.04.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4115876 2020.04.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4115875 2020.04.04 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4115872 2020.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 4115874 2020.04.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4115873 2020.04.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 16 4115870 2020.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 4115871 2020.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 4115868 2020.04.04 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4115869 2020.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4115865 2020.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4115867 2020.04.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4115866 2020.04.04 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4115864 2020.04.03 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4109799 2020.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4109800 2020.04.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4108974 2020.04.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 4108973 2020.04.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4108971 2020.04.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4108972 2020.04.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4108970 2020.04.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4108969 2020.04.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4108968 2020.04.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4109938 2020.04.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4109937 2020.04.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4095332 2020.03.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4095333 2020.03.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4095330 2020.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4095329 2020.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4095331 2020.03.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4095328 2020.03.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4095326 2020.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4095327 2020.03.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4095325 2020.03.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4096315 2020.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 4066131 2020.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 115 4066132 2020.03.23 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 4065752 2020.03.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4065751 2020.03.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4065750 2020.03.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 61 4065749 2020.03.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 17 4065748 2020.03.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4065768 2020.03.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4065769 2020.03.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4065767 2020.03.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4065766 2020.03.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4065765 2020.03.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 17 4065764 2020.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4065762 2020.03.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4065763 2020.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4065761 2020.03.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 57 4065760 2020.03.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 7 4065759 2020.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4065758 2020.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4065757 2020.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 28 4065756 2020.03.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 4065755 2020.03.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 4065754 2020.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 4065747 2020.03.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 124 4065746 2020.03.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 4065745 2020.03.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4065744 2020.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 37 4065743 2020.03.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 13 4065742 2020.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4065741 2020.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4065740 2020.03.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4065739 2020.03.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4065737 2020.03.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4065736 2020.03.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4065738 2020.03.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4065735 2020.03.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4065734 2020.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4065733 2020.03.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 96 4065732 2020.03.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4060331 2020.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4060330 2020.03.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4060329 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4060328 2020.03.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7 4060327 2020.03.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7 4060325 2020.03.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4060326 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4060324 2020.03.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4060322 2020.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4060320 2020.03.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4060323 2020.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 29 4060321 2020.03.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4060318 2020.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4060317 2020.03.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 72 4060316 2020.03.22 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4060315 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 31 4060314 2020.03.22 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4060312 2020.03.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4060311 2020.03.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 28 4060313 2020.03.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 4060309 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 47 4060308 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4060310 2020.03.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 170 4060306 2020.03.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 4060307 2020.03.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4060305 2020.03.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4060304 2020.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4060302 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4060303 2020.03.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 13 4060301 2020.03.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4056015 2020.03.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 120 4055335 2020.03.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4055337 2020.03.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4055334 2020.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4055333 2020.03.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 35 4055332 2020.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4055336 2020.03.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4055331 2020.03.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4055330 2020.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4055329 2020.03.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4055328 2020.03.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 4055327 2020.03.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4055326 2020.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4055325 2020.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 4055324 2020.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4028843 2020.03.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 27 4028842 2020.03.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 170 4028840 2020.03.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 135 4028841 2020.03.16 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4028839 2020.03.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 4028844 2020.03.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4022569 2020.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4022571 2020.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4022570 2020.03.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 12 4022369 2020.03.15 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4022368 2020.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4022366 2020.03.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4022365 2020.03.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4022364 2020.03.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4022363 2020.03.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 11 4022362 2020.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4022361 2020.03.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4022360 2020.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 43 4015816 2020.03.14 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4015814 2020.03.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 120 4015813 2020.03.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 110 4015815 2020.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4008884 2020.03.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4008883 2020.03.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 4008882 2020.03.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 4008881 2020.03.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4008880 2020.03.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4002898 2020.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4002897 2020.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4002872 2020.03.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4002873 2020.03.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4002871 2020.03.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 3998212 2020.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3998211 2020.03.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 3998213 2020.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3989870 2020.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 220 3989868 2020.03.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 39 3989867 2020.03.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3989866 2020.03.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 39 3989865 2020.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3989864 2020.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 77 3989863 2020.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 3989861 2020.03.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3989862 2020.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3988593 2020.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 3988591 2020.03.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 3988594 2020.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 3988592 2020.03.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 3988590 2020.03.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 700 3988589 2020.03.07 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 3988587 2020.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 3988586 2020.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3988588 2020.03.07 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3988584 2020.03.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 450 3988585 2020.03.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 458 3988583 2020.03.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 3988582 2020.03.07 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 3988357 2020.03.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 3986212 2020.03.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3982818 2020.03.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 3978188 2020.03.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3978187 2020.03.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3978185 2020.03.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3978186 2020.03.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3978184 2020.03.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 3978183 2020.03.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3978182 2020.03.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 3978180 2020.03.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 79 3978181 2020.03.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3971676 2020.03.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 3971674 2020.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3971673 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 76 3971672 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 3971671 2020.03.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3971670 2020.03.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3971668 2020.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3971669 2020.03.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 4 3971667 2020.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3966540 2020.02.29 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3966541 2020.02.29 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 3966539 2020.02.29 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 700 3966532 2020.02.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 3966531 2020.02.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3966530 2020.02.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 3966529 2020.02.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 3966534 2020.02.29 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 3966537 2020.02.29 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 130 3966525 2020.02.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 82 3966536 2020.02.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3966526 2020.02.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 53 3966528 2020.02.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 3966533 2020.02.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3966538 2020.02.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3966527 2020.02.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 214 3966535 2020.02.29 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 650 3966524 2020.02.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3958722 2020.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3958723 2020.02.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 3958721 2020.02.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 3958720 2020.02.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 3958718 2020.02.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 3958717 2020.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 3958719 2020.02.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3958716 2020.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 103 3954253 2020.02.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3954254 2020.02.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 3954252 2020.02.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 3954249 2020.02.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3954251 2020.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 780 3954250 2020.02.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 3949579 2020.02.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3946344 2020.02.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 3946342 2020.02.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 26 3946343 2020.02.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 3946341 2020.02.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 350 3946340 2020.02.22 mapa