Pełna lista obserwacji drużyny

tomzar : Tomasz Zarzycki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4942691 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4942690 2020.11.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4942689 2020.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 4942688 2020.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4942687 2020.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4942686 2020.11.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4942296 2020.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4942295 2020.11.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 4942294 2020.11.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 4942293 2020.11.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4942292 2020.11.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4942291 2020.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4942290 2020.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4942117 2020.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4942116 2020.11.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 4942115 2020.11.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4942114 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 4942113 2020.11.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4942112 2020.11.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 4942111 2020.11.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4942110 2020.11.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4942109 2020.11.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4942108 2020.11.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4942107 2020.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4942106 2020.11.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4942105 2020.11.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4942104 2020.11.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4942035 2020.11.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 4942034 2020.11.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4942033 2020.11.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4942032 2020.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4942031 2020.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4942030 2020.11.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4942029 2020.11.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 25 4942028 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 4942027 2020.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4942801 2020.11.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4942802 2020.11.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 4942795 2020.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4942796 2020.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4942797 2020.11.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4942798 2020.11.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 4942799 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 4942800 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4940342 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4940341 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4940340 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4940339 2020.11.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4940338 2020.11.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 4940337 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4939994 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 4939993 2020.11.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4939992 2020.11.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4939991 2020.11.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4939990 2020.11.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4939989 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4939988 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4939987 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4939761 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4939760 2020.11.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 4939759 2020.11.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 4939758 2020.11.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4939757 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4939756 2020.11.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 4939721 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4939720 2020.11.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4939719 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4939718 2020.11.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 4939510 2020.11.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4939509 2020.11.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4939508 2020.11.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4939507 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 4939506 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 24 4939505 2020.11.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4942803 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4936029 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 4936028 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 4936027 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 4936026 2020.11.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 4936025 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4934647 2020.11.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4934646 2020.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4934645 2020.11.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 4934644 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 4934643 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4934642 2020.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4934641 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4934640 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1500 4933722 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1500 4933721 2020.11.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4933248 2020.11.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4933247 2020.11.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4933246 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 4933245 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4933244 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4933243 2020.11.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 4933242 2020.11.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4931713 2020.11.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4931712 2020.11.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4931711 2020.11.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4931710 2020.11.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4931709 2020.11.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4931708 2020.11.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 4931707 2020.11.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4931706 2020.11.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4931705 2020.11.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4932974 2020.11.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4932975 2020.11.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4932976 2020.11.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4932977 2020.11.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4932972 2020.11.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4930032 2020.11.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4930030 2020.11.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4930029 2020.11.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4930028 2020.11.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4930027 2020.11.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4930026 2020.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4930025 2020.11.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4930024 2020.11.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 4930023 2020.11.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 4930022 2020.11.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 4930021 2020.11.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 4930020 2020.11.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4932971 2020.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4932973 2020.11.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4929786 2020.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4928481 2020.11.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4928480 2020.11.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4928479 2020.11.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4928478 2020.11.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4928477 2020.11.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4928476 2020.11.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4928475 2020.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4928474 2020.11.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4929785 2020.11.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 4929787 2020.11.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4926099 2020.11.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4926098 2020.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4926097 2020.11.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4926096 2020.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4926095 2020.11.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4924636 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4924635 2020.11.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4924634 2020.11.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4924633 2020.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4924632 2020.11.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4924631 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4924630 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4923154 2020.11.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 4923153 2020.11.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 4923152 2020.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4923151 2020.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4923150 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4923149 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4923148 2020.11.15 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4923100 2020.11.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4923099 2020.11.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4923098 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4923097 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 4923096 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 4923095 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4923094 2020.11.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4923093 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4923092 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4922591 2020.11.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4922590 2020.11.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4922589 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4922588 2020.11.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4922587 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4922586 2020.11.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4922585 2020.11.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4922584 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4922411 2020.11.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 4922410 2020.11.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 4922409 2020.11.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4922408 2020.11.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4922407 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4922406 2020.11.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4922405 2020.11.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4922404 2020.11.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 4922403 2020.11.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4922402 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4922401 2020.11.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4918982 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4918996 2020.11.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4918995 2020.11.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 4918998 2020.11.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4918994 2020.11.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 4918997 2020.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4918991 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 4918992 2020.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 4918990 2020.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4918989 2020.11.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4918987 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4918988 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4918986 2020.11.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4918984 2020.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4918983 2020.11.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4918985 2020.11.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4918500 2020.11.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 4918499 2020.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4918498 2020.11.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 4918497 2020.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 4918496 2020.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 4918495 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4918494 2020.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4918493 2020.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 4918492 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4918491 2020.11.14 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4918490 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4918489 2020.11.14 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4918488 2020.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4918487 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4918486 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4918485 2020.11.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4914429 2020.11.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4914544 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4914585 2020.11.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4914617 2020.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4914448 2020.11.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4914596 2020.11.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 500 4914588 2020.11.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4914587 2020.11.11 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 4914442 2020.11.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4914447 2020.11.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4914586 2020.11.11 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 4914591 2020.11.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4914594 2020.11.11 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 12 4914590 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4914605 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4914614 2020.11.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4914606 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4914598 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 4914550 2020.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4914599 2020.11.11 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 4914440 2020.11.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 4914552 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 100 4914566 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4914545 2020.11.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4914597 2020.11.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4914593 2020.11.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 4914441 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4914430 2020.11.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4914600 2020.11.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1000 4914589 2020.11.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 4914592 2020.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4914616 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4914613 2020.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4914604 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4914611 2020.11.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4914601 2020.11.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4914433 2020.11.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4914439 2020.11.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 16 4914551 2020.11.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4914603 2020.11.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4914608 2020.11.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 4914543 2020.11.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4914548 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4914609 2020.11.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4914610 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4914549 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4914584 2020.11.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4914612 2020.11.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4914546 2020.11.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4914595 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 4914444 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4914446 2020.11.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 500 4914445 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4914607 2020.11.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4914547 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4914602 2020.11.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 4914432 2020.11.11 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 4914431 2020.11.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4914428 2020.11.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 4914629 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4914626 2020.11.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4914628 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4914658 2020.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4914659 2020.11.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 4914661 2020.11.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4914662 2020.11.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 4914653 2020.11.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4914639 2020.11.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4914654 2020.11.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 4914655 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 4914631 2020.11.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4914632 2020.11.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4914663 2020.11.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4914634 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4914649 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 64 4914637 2020.11.11 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4914641 2020.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4914636 2020.11.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4914633 2020.11.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4914635 2020.11.11 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4914638 2020.11.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4914642 2020.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4914656 2020.11.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4914640 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4914657 2020.11.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4914652 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4914660 2020.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4909189 2020.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4909188 2020.11.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4909186 2020.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4909185 2020.11.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4909187 2020.11.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 4909183 2020.11.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4909184 2020.11.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4909181 2020.11.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4909182 2020.11.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4909180 2020.11.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4909178 2020.11.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4909179 2020.11.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4909176 2020.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4909177 2020.11.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4909175 2020.11.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 25 4909174 2020.11.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4909172 2020.11.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4909173 2020.11.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4909171 2020.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4909170 2020.11.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4909169 2020.11.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4909168 2020.11.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4909167 2020.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4909164 2020.11.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4909166 2020.11.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4909163 2020.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4909165 2020.11.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4909162 2020.11.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4909161 2020.11.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4909160 2020.11.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4909159 2020.11.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4909158 2020.11.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4902674 2020.11.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 4902673 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4902672 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4902671 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4902670 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4902528 2020.11.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4902527 2020.11.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4902526 2020.11.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4902525 2020.11.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4902524 2020.11.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4902523 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4902522 2020.11.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4902329 2020.11.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 4902328 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4902327 2020.11.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4902326 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 4902325 2020.11.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4902175 2020.11.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4902174 2020.11.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4902173 2020.11.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4902172 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4902171 2020.11.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4902170 2020.11.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4902169 2020.11.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 4902168 2020.11.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 4902167 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4909553 2020.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 4909554 2020.11.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4909555 2020.11.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4909556 2020.11.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4909557 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4909558 2020.11.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4909559 2020.11.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4909560 2020.11.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4909561 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4909562 2020.11.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4900466 2020.11.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4900465 2020.11.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4900464 2020.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4900463 2020.11.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4900462 2020.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 4900461 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4900460 2020.11.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 4900459 2020.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4900044 2020.11.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 4900043 2020.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4900042 2020.11.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4900041 2020.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4900040 2020.11.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4900039 2020.11.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4900038 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 75 4900037 2020.11.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 4900036 2020.11.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4900035 2020.11.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4887729 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4887728 2020.11.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4887727 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4887726 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4887725 2020.11.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4887724 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4887723 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 25 4887722 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4887721 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4887720 2020.11.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 4887719 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4883341 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4883340 2020.10.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4883339 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4883338 2020.10.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4883337 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4883336 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 4883335 2020.10.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 4883334 2020.10.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 4882099 2020.10.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4882098 2020.10.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4882097 2020.10.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4882096 2020.10.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4881807 2020.10.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4881806 2020.10.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4881805 2020.10.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4881804 2020.10.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4881803 2020.10.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4881802 2020.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4881801 2020.10.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 4881800 2020.10.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4879365 2020.10.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4879364 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4879363 2020.10.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4879362 2020.10.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4878538 2020.10.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4878537 2020.10.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4878536 2020.10.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4878535 2020.10.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4878534 2020.10.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4878533 2020.10.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4878532 2020.10.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4878531 2020.10.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 4878530 2020.10.28 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 4878529 2020.10.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4878528 2020.10.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4878404 2020.10.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4878403 2020.10.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4878402 2020.10.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4878401 2020.10.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 4878400 2020.10.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4878399 2020.10.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4878398 2020.10.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4878397 2020.10.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 4878396 2020.10.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 4878395 2020.10.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4878394 2020.10.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4878393 2020.10.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4865564 2020.10.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4865563 2020.10.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4865562 2020.10.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4865561 2020.10.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4865560 2020.10.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4865559 2020.10.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4865558 2020.10.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4865557 2020.10.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4863414 2020.10.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4863413 2020.10.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4863412 2020.10.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4863411 2020.10.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4863410 2020.10.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4863409 2020.10.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4863408 2020.10.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4863407 2020.10.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4863406 2020.10.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4863405 2020.10.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4863404 2020.10.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4863403 2020.10.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4863402 2020.10.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4861759 2020.10.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4861758 2020.10.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4861757 2020.10.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4861756 2020.10.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4861755 2020.10.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4861754 2020.10.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4861753 2020.10.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4861752 2020.10.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4861751 2020.10.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4857153 2020.10.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4856973 2020.10.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4856972 2020.10.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4856971 2020.10.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4856970 2020.10.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4856851 2020.10.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4856759 2020.10.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 22 4856758 2020.10.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 4856757 2020.10.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4856756 2020.10.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4856755 2020.10.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4856754 2020.10.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4854216 2020.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4854215 2020.10.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4854214 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4854213 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 4854212 2020.10.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4854211 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 4854210 2020.10.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4853864 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 4853863 2020.10.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4853862 2020.10.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4853861 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4853860 2020.10.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4853859 2020.10.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4853858 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4853857 2020.10.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 4853856 2020.10.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4853855 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4853854 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4853853 2020.10.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4853493 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4853492 2020.10.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4853491 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4853490 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 170 4853489 2020.10.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4853488 2020.10.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 4853487 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4853486 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4853485 2020.10.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4851715 2020.10.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4851052 2020.10.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 4851051 2020.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4851050 2020.10.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4851049 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4851048 2020.10.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4851047 2020.10.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4850955 2020.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4850952 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4850951 2020.10.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4850950 2020.10.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 25 4850949 2020.10.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 4850948 2020.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4850947 2020.10.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 4850946 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4850945 2020.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 4850944 2020.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4850943 2020.10.17 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4850942 2020.10.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 4850941 2020.10.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 4850940 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 4850939 2020.10.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4850282 2020.10.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4850297 2020.10.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4850296 2020.10.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4850295 2020.10.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4850294 2020.10.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 4850293 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4850292 2020.10.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 10 4850291 2020.10.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4850290 2020.10.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 25 4850289 2020.10.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4850288 2020.10.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 4850287 2020.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 4850286 2020.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4850285 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4850284 2020.10.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4850158 2020.10.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4850157 2020.10.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4850156 2020.10.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4850155 2020.10.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4850154 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4850153 2020.10.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4849988 2020.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4849987 2020.10.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4849986 2020.10.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4849985 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 56 4849984 2020.10.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 4849983 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4849982 2020.10.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4849981 2020.10.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4849980 2020.10.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4849979 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4849978 2020.10.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4849977 2020.10.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4849927 2020.10.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4849926 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4849925 2020.10.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4849924 2020.10.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4849923 2020.10.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4850957 2020.10.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4850958 2020.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4850959 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4850960 2020.10.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4847766 2020.10.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4847765 2020.10.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4847764 2020.10.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4847763 2020.10.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4847762 2020.10.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 4847761 2020.10.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4847760 2020.10.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4847759 2020.10.16 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4847758 2020.10.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4847757 2020.10.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4847756 2020.10.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4847755 2020.10.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 500 4847754 2020.10.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4847696 2020.10.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4847695 2020.10.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4847694 2020.10.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4847693 2020.10.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4847692 2020.10.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 4847691 2020.10.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4847690 2020.10.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4848004 2020.10.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 25 4848005 2020.10.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4848006 2020.10.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 4848007 2020.10.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4848008 2020.10.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4847051 2020.10.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4847050 2020.10.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4847049 2020.10.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4847048 2020.10.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4847047 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 8 4847046 2020.10.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 4847045 2020.10.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4847044 2020.10.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4844803 2020.10.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4844802 2020.10.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4844801 2020.10.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4844800 2020.10.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4844799 2020.10.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4844798 2020.10.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 4844797 2020.10.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4844348 2020.10.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4844347 2020.10.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4844346 2020.10.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4844345 2020.10.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4844344 2020.10.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4844343 2020.10.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4844342 2020.10.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 4844341 2020.10.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4843651 2020.10.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4843637 2020.10.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4843614 2020.10.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4843639 2020.10.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4843629 2020.10.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4843594 2020.10.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4843593 2020.10.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4843596 2020.10.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4843592 2020.10.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4843595 2020.10.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4843597 2020.10.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 4843631 2020.10.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4843656 2020.10.13 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4843645 2020.10.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4843050 2020.10.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4843049 2020.10.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4843048 2020.10.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4843047 2020.10.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 4843046 2020.10.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4844311 2020.10.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4844312 2020.10.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 4844313 2020.10.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4842577 2020.10.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4842575 2020.10.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4842578 2020.10.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4842576 2020.10.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4841518 2020.10.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4841517 2020.10.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4841516 2020.10.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4841515 2020.10.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4841534 2020.10.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4841533 2020.10.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4841532 2020.10.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4841531 2020.10.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4841530 2020.10.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4841529 2020.10.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 4841528 2020.10.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4841527 2020.10.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 4841526 2020.10.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4841525 2020.10.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4841524 2020.10.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4841523 2020.10.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 4841522 2020.10.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4841521 2020.10.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4841520 2020.10.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4841519 2020.10.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4838528 2020.10.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4838527 2020.10.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4838526 2020.10.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4838525 2020.10.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4838055 2020.10.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4838054 2020.10.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4838053 2020.10.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4838052 2020.10.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4838051 2020.10.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 4838050 2020.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4838049 2020.10.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4838048 2020.10.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 4838047 2020.10.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4837940 2020.10.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4837939 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4837938 2020.10.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4837937 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4837936 2020.10.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4837935 2020.10.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 4837934 2020.10.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 4837933 2020.10.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 25 4837932 2020.10.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4837931 2020.10.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 4837930 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4837929 2020.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4837928 2020.10.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4837927 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 4837926 2020.10.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4837925 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4837530 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4837529 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4837257 2020.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4837256 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 63 4837273 2020.10.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 4837272 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4837271 2020.10.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4837270 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4837269 2020.10.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4837268 2020.10.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 4837267 2020.10.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4837266 2020.10.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4837265 2020.10.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4837264 2020.10.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4837263 2020.10.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4837262 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4837261 2020.10.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4837260 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 4837259 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4833946 2020.10.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4833945 2020.10.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 4833944 2020.10.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4833943 2020.10.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4833942 2020.10.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4833941 2020.10.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4833940 2020.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4833939 2020.10.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4833896 2020.10.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 4833895 2020.10.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4833894 2020.10.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4833893 2020.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4833892 2020.10.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 4833891 2020.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4831415 2020.10.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4831414 2020.10.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4831413 2020.10.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4831412 2020.10.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4831411 2020.10.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4831410 2020.10.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4831409 2020.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4831408 2020.10.09 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4832500 2020.10.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4832507 2020.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4832508 2020.10.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4832511 2020.10.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4832501 2020.10.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4832502 2020.10.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4832505 2020.10.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4832503 2020.10.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4832504 2020.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4832509 2020.10.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4832506 2020.10.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4832510 2020.10.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4832336 2020.10.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4832337 2020.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4832338 2020.10.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4832339 2020.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4832340 2020.10.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4832512 2020.10.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4829424 2020.10.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4829423 2020.10.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4829648 2020.10.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4829636 2020.10.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4829642 2020.10.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4829638 2020.10.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4829646 2020.10.08 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 5 4829651 2020.10.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4829643 2020.10.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4829649 2020.10.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4829650 2020.10.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4829647 2020.10.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4829645 2020.10.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4827711 2020.10.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4827693 2020.10.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4827706 2020.10.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4827696 2020.10.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4827699 2020.10.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4827703 2020.10.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4827710 2020.10.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4827701 2020.10.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4827708 2020.10.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4827698 2020.10.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4827719 2020.10.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4827718 2020.10.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4827713 2020.10.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4827716 2020.10.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4827714 2020.10.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4827715 2020.10.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4827712 2020.10.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4821873 2020.10.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 4821872 2020.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4821871 2020.10.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 4821870 2020.10.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4827731 2020.10.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4827720 2020.10.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4827724 2020.10.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4827730 2020.10.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4827725 2020.10.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4827722 2020.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4827726 2020.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4827729 2020.10.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4827728 2020.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4827721 2020.10.05 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4827732 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 4818434 2020.10.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4818414 2020.10.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4818413 2020.10.04 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4818412 2020.10.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4818411 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4818410 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4818409 2020.10.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4817832 2020.10.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4817831 2020.10.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4817830 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4817829 2020.10.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 4817828 2020.10.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4817827 2020.10.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4817826 2020.10.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4817825 2020.10.04 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4817824 2020.10.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4817823 2020.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4817822 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4817821 2020.10.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4817820 2020.10.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4817819 2020.10.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4817818 2020.10.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 11 4817817 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4817816 2020.10.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 4817815 2020.10.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4817450 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4817449 2020.10.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4817448 2020.10.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4817447 2020.10.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4817446 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4817445 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4817444 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4817443 2020.10.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 4817442 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4817441 2020.10.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4817440 2020.10.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4817439 2020.10.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4817438 2020.10.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4817437 2020.10.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4817436 2020.10.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4817435 2020.10.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4817434 2020.10.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4817433 2020.10.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4817233 2020.10.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 4817232 2020.10.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 4817231 2020.10.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4817230 2020.10.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4817229 2020.10.04 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4817228 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4817227 2020.10.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4817226 2020.10.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4817225 2020.10.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4817224 2020.10.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 4817223 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 4817222 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4817221 2020.10.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4818585 2020.10.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4815166 2020.10.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 16 4815165 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4815164 2020.10.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4815163 2020.10.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4815162 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4815161 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4815160 2020.10.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4806589 2020.09.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4806588 2020.09.30 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 4806587 2020.09.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4806586 2020.09.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4806585 2020.09.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4806584 2020.09.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 25 4806583 2020.09.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 4806582 2020.09.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 4806581 2020.09.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 4806580 2020.09.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4806579 2020.09.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4806578 2020.09.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4806577 2020.09.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4806576 2020.09.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4806516 2020.09.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4806515 2020.09.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4806514 2020.09.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4806513 2020.09.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4806512 2020.09.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4806511 2020.09.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4806510 2020.09.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4806509 2020.09.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4806508 2020.09.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4806507 2020.09.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 13 4806506 2020.09.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4806505 2020.09.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4806504 2020.09.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4806503 2020.09.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4806648 2020.09.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4794514 2020.09.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4794513 2020.09.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4794512 2020.09.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4794511 2020.09.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4794510 2020.09.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4794509 2020.09.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4793239 2020.09.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4793193 2020.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4793195 2020.09.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4793206 2020.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4793197 2020.09.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 4793244 2020.09.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4793236 2020.09.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4793192 2020.09.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4793214 2020.09.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4793201 2020.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4793242 2020.09.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4793237 2020.09.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4793204 2020.09.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4793177 2020.09.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4793208 2020.09.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4793191 2020.09.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4793246 2020.09.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 4793211 2020.09.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4793213 2020.09.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4793170 2020.09.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4793167 2020.09.22 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 4793287 2020.09.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4793279 2020.09.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4793264 2020.09.22 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4793256 2020.09.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4793270 2020.09.22 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 10 4793278 2020.09.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4793291 2020.09.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4793289 2020.09.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4793259 2020.09.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4793266 2020.09.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4793265 2020.09.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4793268 2020.09.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4793273 2020.09.22 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4793261 2020.09.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4793260 2020.09.22 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4793280 2020.09.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4793283 2020.09.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4793284 2020.09.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4793281 2020.09.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4793274 2020.09.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4793276 2020.09.22 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4793275 2020.09.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4793254 2020.09.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4793144 2020.09.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4793142 2020.09.22 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4793143 2020.09.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4793146 2020.09.22 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4793162 2020.09.22 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4793285 2020.09.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4793290 2020.09.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4793169 2020.09.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4793166 2020.09.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 110 4793163 2020.09.22 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 4793164 2020.09.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4793165 2020.09.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 200 4793282 2020.09.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4793145 2020.09.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4793272 2020.09.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 4793269 2020.09.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4793168 2020.09.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4793252 2020.09.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4793258 2020.09.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4793286 2020.09.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4793175 2020.09.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4793172 2020.09.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4793171 2020.09.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4793173 2020.09.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4793174 2020.09.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4793176 2020.09.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4793248 2020.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4793249 2020.09.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4793030 2020.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4793024 2020.09.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4793035 2020.09.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4793022 2020.09.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4793029 2020.09.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4793025 2020.09.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4793027 2020.09.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4793041 2020.09.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4793040 2020.09.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4793044 2020.09.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 8 4793023 2020.09.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4793028 2020.09.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4793038 2020.09.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4793037 2020.09.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4793026 2020.09.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4793031 2020.09.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4793020 2020.09.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 16 4793039 2020.09.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 4793045 2020.09.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4793021 2020.09.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4793032 2020.09.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4793042 2020.09.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4793036 2020.09.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4793043 2020.09.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4793034 2020.09.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4793033 2020.09.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4793090 2020.09.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4793112 2020.09.22 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4793061 2020.09.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4793123 2020.09.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4793089 2020.09.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4793047 2020.09.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4793046 2020.09.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4793086 2020.09.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4793087 2020.09.22 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4793051 2020.09.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4793080 2020.09.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4793088 2020.09.22 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4793054 2020.09.22 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 4793048 2020.09.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4793079 2020.09.22 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4793052 2020.09.22 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 4793058 2020.09.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4793053 2020.09.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4793059 2020.09.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 17 4793060 2020.09.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 25 4793113 2020.09.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 100 4793050 2020.09.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4793081 2020.09.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 4793078 2020.09.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4793077 2020.09.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4793074 2020.09.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4793055 2020.09.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4793122 2020.09.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 4793085 2020.09.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4793092 2020.09.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4793091 2020.09.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4793124 2020.09.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4793093 2020.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4793096 2020.09.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4793084 2020.09.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4793076 2020.09.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4793057 2020.09.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4793094 2020.09.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4793125 2020.09.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4793075 2020.09.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 4793097 2020.09.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4793095 2020.09.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4793082 2020.09.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4793110 2020.09.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4793111 2020.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4793109 2020.09.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4793083 2020.09.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4793423 2020.09.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4793418 2020.09.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4793409 2020.09.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4793410 2020.09.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4793391 2020.09.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4793416 2020.09.21 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4793389 2020.09.21 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 4793406 2020.09.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4793405 2020.09.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4793408 2020.09.21 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4793381 2020.09.21 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4793383 2020.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4793392 2020.09.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4793388 2020.09.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 4793404 2020.09.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4793380 2020.09.21 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4793348 2020.09.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4793379 2020.09.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4793350 2020.09.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4793353 2020.09.21 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4793397 2020.09.21 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 4793413 2020.09.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4793401 2020.09.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4793359 2020.09.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4793349 2020.09.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4793354 2020.09.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4793390 2020.09.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4793356 2020.09.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4793387 2020.09.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4793393 2020.09.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 4793361 2020.09.21 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4793402 2020.09.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 4793375 2020.09.21 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 13 4793345 2020.09.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4793412 2020.09.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4793352 2020.09.21 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 6 4793399 2020.09.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4793400 2020.09.21 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4793407 2020.09.21 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4793396 2020.09.21 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 106 4793395 2020.09.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4793344 2020.09.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4793394 2020.09.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 42 4793343 2020.09.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4793403 2020.09.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4793337 2020.09.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4793385 2020.09.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4793398 2020.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4793351 2020.09.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4793336 2020.09.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4793414 2020.09.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4793340 2020.09.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4793338 2020.09.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4793415 2020.09.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4793419 2020.09.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4793417 2020.09.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4793422 2020.09.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4793420 2020.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4793421 2020.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4793341 2020.09.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4793322 2020.09.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4793327 2020.09.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4793314 2020.09.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4793319 2020.09.21 mapa
bardzo rzadki trznadel czubaty, Emberiza rustica 1 4793330 2020.09.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4793308 2020.09.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4793329 2020.09.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4793310 2020.09.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4793311 2020.09.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4793326 2020.09.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4793324 2020.09.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4793320 2020.09.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 4793325 2020.09.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4793317 2020.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4793323 2020.09.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4793316 2020.09.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4793535 2020.09.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4793459 2020.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4793531 2020.09.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 39 4793466 2020.09.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 4793454 2020.09.20 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4793498 2020.09.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4793489 2020.09.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4793523 2020.09.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4793472 2020.09.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4793476 2020.09.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4793457 2020.09.20 mapa